Logen Sct. Stephan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logen Sct. Stephan 1905 2005"

Transkript

1 Logen Sct. Stephan

2 Logen Sct. Stephan Logemestre Periode Logemester Br. Jens Hansen Br. Frantz Pedersen Br. Rudolf Kondrup Br. Søren Bentsen Br. C.B. Christensen Br. Søren Bentsen Br. M. Poulsen Br. I.P. Jensen Br. M. Poulsen Br. Aksel Bentzon Br. Jens Jeppesen Br. Thorvald Christensen Br. Carl Christensen Br. Svend Aage Langberg Br. Børge Gravgaard Br. Jens Brandt Br. Victor Knudsen Br. Frio Thaysen Br. Frimodt Petersen Br. Anders Jensen Br. Frio Thaysen Br. Benno Nielsen Br. Jørgen Padkjær Br. Alex Steen Br. Kim Valente 2

3 Logerådet 2005 Logemester Br. Kim Valente Ordensmester Br. Anders Amdi Sørensen Skatmester Br. Jørgen Pilegaard Jensen Logesekretær Br. Per Rønberg Ceremonimester Br. Leif Smed Sørensen 3

4 Logemester Kim Valente Mine betragtninger ved vor loges 100 års jubilæum Jeg blev optaget som bror i ordenen i 1972, så det er altså nu 33 år siden, jeg havde min debut i Serapionsordenen, og hvilke år. Jeg husker det, som det var i går, min optagelse sammen med bror Benno Nielsen. Det var daværende logemester Jens Brandt, der indviede os, og det er nok den samme følelse alle har, at den logemester, der optager én i logen er logemesteren over alle logemestre. I de 33 år der er gået, har jeg fået mange venner, som jeg sætter stor pris på. Netop det kendetegner logelivet, at vi får venner, som vi ellers ikke ville have fået, hvis ikke vi netop var brødre, venner fra alle samfundslag og fra alle mulige brancher. Det er meget givende, at så mange brødre mødes aften efter aften, til hyggelig og opbyggelig samvær i hele vinterhalvåret. Logen Sct. Stephan er jo en ældre ærværdig loge, og det har sin særlige afsmitning og særpræg. Godt nok har vi fælles ritualer i ordenen, men der er alligevel forskellige måder at fortolke disse regler, så logerne over hele landet har hver deres særpræg. Derfor har det også stor værdi, at vi besøger andre loger, for at opleve hvorledes netop denne loge fungerer. Det er også af stor betydning, at der er mulighed for at stifte bekendtskab med brødre i andre loger. 4

5 Da vi nu skal holde 100 års jubilæum, må det være på sin plads at fremkomme med nogle betragtninger med hensyn til fremtiden, ikke blot for logen Sct. Stephan, men også for ordenen i al almindelighed. Det grundlag, som vi har vor afsæt i, er legenden om Serapion, som til sidst solgte sig selv som slave, for at hjælpe en stakkels kvinde, er stadig aktuelt. Verden er ikke blevet væsentlig bedre, end den var dengang Serapion levede i det 3. århundrede. Menneskene er stadig, når det gælder f.eks. religion og politik magt, sig selv nærmest. Men heldigvis er der ting, der springer positivt i øjnene. Ekempelvis når de store naturkatastrofer kommer. Da oplever vi, at politik og religion bliver sat i baggrunden. Vi ser, at menneskene pludselig agerer som Serapion gjorde ved at hjælpe af et godt hjerte. Jeg håber, at de tanker og den humanisme som Serapion stod for, må finde en større udbredelse, så ikke blot Serapions ordenen må få mange nye brødre, men også at hans tanker og offervilje må grundfæste sig i vore medmennesker. Kim Valente Logemester 5

6 Stormester Søren Burchhardt Det er med stor glæde, at jeg som Serapions-Ordenens Stormester skriver dette indlæg i forbindelse med logen Sct. Stephans 100 års jubilæum. Logen Sct. Stephan udspringer fra Hermanda-Ordenen, hvis formål var gensidig understøttelse blandt brødrene. Den dengang værende forening, stiftet den 7. marts 1902 under Hermanda-Ordenen, arbejdede under strenge, hemmelige former. Foreningen kunne dog ikke se sig i stand til at forøge tilgangen af nye brødre. Det var på denne baggrund, foreningen søgte en anden Orden. I første omgang var det hensigten, at etablere et samarbejde som senere kunne udvikle sig til en egentlig optagelse i en anden Orden. Valget faldt heldigvis på Serapions-Ordenen. Der var store og mange forhandlinger mellem Århus-logen og Københavner-logen for at nå til fælles enighed. Det blev besluttet, at Hermanda-Ordenen skulle overgå til Serapions- Ordenen under visse betingelser. En af betingelserne var, at der skulle udbetales et skadesløshedsbrev på 150,00 kroner til Serapions-Ordenen i København, samt et skadesløshedsbrev i inventar til et beløb af 300,00 kroner. Samme aften, som overenskomsten blev bragt i orden, blev der stiftet en loge under navnet Serapions-Ordenen i Århus. Århus-logen var nu en realitet. 6

7 Medstiftere af logen var blandt andet Br. N. Hansen, Br. J. Hansen og Br. Frantz Petersen, som alle deltog aktivt i logearbejdet. Som logeråd og initiativtager holdt brødrenes mødeprocent sig utroligt højt. Da mødeprocenten blev lidt faldende, tog man beslutning om, at der skulle betales en bøde for udeblivelse fra logemøderne, men om denne beslutning bar frugt, kan der ikke udlæses af de gamle skrifter. Århus-logens filantropiske arbejde kom først rigtig i gang i 1931, hvor der kom forslag om nedsættelse af et udvalg, der skulle samle brugt tøj og lignende, og som der står i de gamle bøger, at det skulle være til afhjælpning af skjult nød. Det gik senere hen og blev til en pengekasse, som brødrene samlede ind i. Det gjorde, at logens filantropiske arbejde kunne udvides med større fleksibilitet. Efter vedtagelsen om, at alle loger skulle have eget logenavn fra 1947, blev der på Storlogemødet i juni 1945 fremsat forslag om alle Logenavne. Århus-logen kom således til at hedde Sct. Stephan. I 1945 havde logen et broderantal på 72 brødre. Århus-logen Sct. Stephan er loge nr. 2 under Serapions-Ordenen, og har derved været grundstammen i udviklingen af Serapions-Ordenen i Jylland. Logen Sct. Stephan er moderloge for mange af vore øvrige loger, og en del af disse loger har udviklet sig til også selv at blive moderloge, vel nok det højeste en loge kan blive. Det er med ens børn, at vi kun lever og har det godt, hvis ens børn også har det godt. Derfor er det en glæde og fornøjelse at se udviklingen i Sct. Stephan, og en ligeså stor glæde er det også at se, at alle efterkommerne har det godt i eget hus så at sige, og at udviklingen fortsætter som brødre for 100 år siden har startet. Alt mulig held og lykke i tiden fremover, og tak til de brødre som har gjort en indsats for logen Sct. Stephans fremgang. De broderligste hilsner og lykønskninger Søren Burchhardt Stormester 7

8 Broder Frank Halle En værdifuld beslutning Det var en betydningsfuld dag i januar den dag - jeg valgte at træde ind i Serapions-Ordenen som ny broder i logen Sct. Stephan. Min hverdag var så fortravlet, at jeg ikke slet ikke have tid til noget andet. Alligevel lod jeg mig overtale. Det måtte komme an på en prøve. Denne beslutning har jeg aldrig fortrudt. Jeg har i nu mere end et år afset tid til at møde op til hvert eneste logemøde, herudover har jeg syv aftener været på besøg i andre loger. Det hyggelige samvær og de stemningsfulde logehandlinger, har givet mig det jeg søgte en afslappende og indholdsrig aften i dejligt selskab nok til at stresse af fra den travle hverdag. Som en naturlig ting har jeg lært at se livet i et andet perspektiv, og er begyndt at tænke dybere over livets mening. Hver logeaften begynder med at man møder et venligt smil, og med et fast håndtryk hilser vi på hinanden. I logesalen får musikken, roen og de højtidlige handlinger ens tanker væk fra hverdagens materielle verden. Der bliver plads til nye idealistiske tanker og målsætninger. Det efterfølgende brodermåltid styrker os i værdien af det broderlige samvær. Det er en aften man ikke kan undvære, og som de følgende dage får tankene hen på emner og handlinger, der har betydning for den daglige hverdag. 8

9 Hvert besøg i en anden loge har været en stor oplevelse. Meget er anderledes men kun af det ydre. Selv ved første besøg i en anden loge følte jeg mig hjemme. Et varmt smil, et venligt håndtryk og det samme brodersind med den samme målsætning. Jeg er opvokset med tre søstre nu har jeg fået en masse dejlige brødre. Min kone Birgit, der har deltaget i flere af logens fællesarrangementer, føler sig meget hjemme i vort selskab. Hun er meget begejstret for vor naturlige måde at være sammen på. Mit første år i logen har været utroligt spændende og lærerigt. Det er med stor forventning, at jeg ser frem til de kommende år i logen. Indtil nu har jeg kun modtaget - det er mit håb, at jeg i fremtiden må være med til at bidrage med ting til broderfællesskabet i logen. Det er mit oprigtige ønske at kunne leve op til vort broderløfte, brodersind og broderpligt. Br. Frank Halle 9

10 Byggeselskabet Pion blev stiftet den 28. september 1926 af nogle Sct. Stephan brødre, med det klare mål for øje at erhverve eller opføre en bygning, hvor logemøderne kunne afholdes. Den 12. april 1938 blev Kystvejen købt af fru Elfrida Jensen, der så stileligt for den tid, omtales som "Sælgerinden" i det betingede skøde. Efter en større ombygning, hvor bl. a. logesalen blev opført, var der indvielse den 20. november Arkitekt Ali Rasmussen stod for indretningen. Af datoen kan det ses, at det var lige før krigen. Den 15. januar 1945 overtog tyskerne bygningen og indrettede lazaret. Seks måneder efter, den 15. juni, overtog logen bygningen i en sørgelig forfatning. Efter istandsættelse kunne brødrene igen åbne en ny sæson den 15. september. 10 Logebygningen Kystvejen 7 og dens historie Den 2. april 1895 købte tømrermester Christian Nielsen Mejlgade 30 og 32, hvor han opførte bygningen, der i dag hedder Kystvejen 7. Der var mange prominente lejere i bygningen: En oberstløjtnant, en stiftsprovst, en redaktør for Stiftstidende og en kongelig måler og vejer. I 1902 flyttede Christian Nielsen selv ind i stueetagen.

11 Stamtræ for Logen Sct. Stephan Logen Sct. Stephan Århus har medvirket til oprettelse af / er Moderloge for: Logerne Caritas Brønderslev, Veritas Aalborg, Navitas Randers, Saxum Kolding, Clementia Århus og Sacro Silkeborg 11

12 Tillykke Broder logen fylder 100 år Journalist Uffe Normand fra Århus Stiftstidende har forsket lidt i logens historie, og artiklen nedenfor bringes i sin helhed i byens avis. "Stiftelsen af logen Sct. Stephan er en Århus begivenhed. ÅRHUS: Den 28. marts er det 100 år siden, at en håndfuld solide mænd fra det århusianske næringsliv fik oprettet en lokal afdeling af Serapions-Ordenen. I dag har logebrødrene under navnet Sct. Stephan til huse på Kystvejen 7, og vi kigger indenfor for at fortælle om dette stykke lokalhistorie, der i ordenens ånd ellers normalt kun fortælles internt og passende diskret. Men for at få starten med skal vi et par år længere tilbage i tiden: Århus havde ved indgangen til det 20. århundrede gjort sig til landets næststørste by og hovedstad i provinsen. Troen på fremtiden var stor, og byen var i en rivende udvikling, hvor der var masser af foretagsomhed. Århus ville være storby, og mange århusianere ville være storbyborgere, så man tog ved lære af, hvad andre storbyboere gjorde. Efter engelsk forbillede var københavnere begyndt at mødes i klubber, hvor hæderlige mænd mødte andre hæderlige mænd fra samme samfundslag, som var til at stole på, og som havde et godt omdømme. I klubberne mødtes medlemmerne, som kaldte sig brødre, og nye medlemmer kunne kun blive optaget efter afstemning blandt brødrene for man ville ikke lukke fremmede herrer ind i broderskabets lukkede verden. Nu skulle en ny loge til Århus Et dusin af byens småhåndværkere og forretningsdrivende stiftede den 7. marts 1902 Cirklet i Århus under Hermanda-Ordenen, der har hentet sit navn ud fra det oldnordiske ord herramadr der betyder herremand; en person af høj rang og værdighed. Formålet i logen var gensidig støtte af medlemmerne, men hvad det præcist indebar, blev holdt som en hemmelighed, og sporene efter århusianske Hermanda er ganske få. Sikkert er det dog, at logen ikke kunne klare sig, hvorfor man begyndte at lede efter ligestillede, og allerede i efteråret 1904 skrev Hermanda fra Århus til Serapion i København. 12

13 Serapions-Ordenen var opstået i København i Det var også en klub for mindre næringsdrivende startet af tolk og translatør, cand.jur. Peter Christian August Rasmussen, der også var medstifter og medejer af en latin- og realskole og grundlægger af Frederiksberg Gymnasium. I november 1887 søgte han gennem en annonce i Berlingske Tidende efter brødre, der ville være med. I marts 1888 havde 25 mand meldt sig, og de stiftede Serapions- Ordenen, hvis formål både var socialt og økonomisk. Medlemmerne forpligtigede sig ganske enkelt til at virke for fremgang for hverandres økonomiske virksomhed om det så var handel, industri, håndværk eller intellektuel næringsdrift eller bestilling. Logen voksede hurtigt og startede både en begravelseskasse og låne- og hjælpekasse. Der blev indført regler for broderskabet, hvis medlemmer inddelte sig i forskellige grader under ordens-, skat- under- og ceremonimestre. Også et pasord vedtog brødrene at skulle huske at sige, for at få adgang til deres loge. Måske blev det for meget for initiativtager Rasmussen, for allerede i 1890 meldte han sig ud af ordenen. I 1895 kom han tilbage som æresbroder, men han forsvandt igen i På det tidspunkt skrantede Serapions-Ordenen, mange meldte sig ud, og omkring århundredeskiftet var man ved at opgive det hele. Der kom dog styr på det igen, og det var det københavnske broderskab, Århuslogen i 1904 søgte samarbejde eller fusion med. Serapions-Ordenens love, der var fortrolige, sagde, at ordenen var et hemmeligt samfund, hvis formål var at fremme brødrenes økonomiske interesser i det daglige, og at understøtte syge og trængende brødre, deres enker og uforsørgede børn. Vejen gik gennem ugentlige sammenkomster, opsparing af kapital og gensidig støtte af hinanden med råd og vejledning under alle forhold. Alle uberygtede mænd over 25 år, som betalte kommuneskat, kunne optages. Et brev dateret den 30. oktober 1904 er et nødråb om eventuel optagelse af de århusianske Hermanda-brødre i Serapions-Ordenen: Vi fornemmer, at vores principper er omtrent ens hedder det i brevet, der for en sikkerheds skyld også spørger ind til løfter, kontingent og de nærmere betingelser for optagelse. Brevet slutter med at fastslå, at logen i 13

14 Århus består af få, men solide medlemmer. Underskriver er tømrermester H.C. Pedersen, Brammersgade. København svarede hurtigt og tilbød Hermandabrødrene, at de enkeltvis kunne optages i Serapions-Ordenen, eller århusianerne kunne muligvis indtræde samlet som selvstændig loge. En række af Hermandas spørgsmål kunne ikke besvares, da tavshedsløftet forbød dette. 11 århusianske logebrødre besluttede trods hemmelighedskræmmeriet, som de jo også selv dyrkede, at de ville overgå til Serapions-Ordenen som en selvstændig loge. Et par repræsentanter fra København kom til Århus og vurderede, at alle 11 havde gjort det bedste indtryk på nær en. Måske ham, der senere blev klaget over, fordi han gentagne gange var blevet set i beruset tilstand på offentlig vej. Det økonomiske (københavnerne havde mere kapital end århusianerne) blev klaret ved at de 11 betalte et indmeldelsesgebyr, og for resten af pengene fik København pant i Hermanda-Ordenens inventar. Århusianerne troede de fik 400 københavnske brødre i virkeligheden var der bare 33. Den 28. marts 1905 underskrev alle 11 et samlet løfte til Serapion: Heri lover de i den almægtige Guds navn og ved min ære, at de aldrig og ubrydeligt vil fortælle udenforstående om logens indre anliggender, at tie om brødrenes private og personlige forhold og ikke åbenbare hemmeligheder, der var hørt eller set i logens lokaler. Hermed var Århuslogen stiftet. Den kaldte sig Underlogen, og først i 1947 tog den navnet Sct. Stephan. Det første møde i Underlogen holdtes den 4. april 1905 i Århuslogens lejede lokaler hos Nielsens Hotel i Ryesgade 5, ejendommen Chas. E. i dag beboer. Tilstede var ni af de 11 nye medlemmer, og de konstituerede sig med en bestyrelse, en logeledelse, på fem mand. Desuden blev en vagtmester og to revisorer valgt, så der kun var et par menige medlemmer tilbage. Tømrermester H.C. Pedersen blev århuslogens første stormester, skræddermester J. Hansen blev undermester og skatmester blev broder N. Hansen, der i det civile var afholdsbeværter. Underlogen anlagde løfte og satte sig ind i de nye ceremonier og ritualer. I løbet af foråret indførte Underlogen bøder til brødre, der uden grund udeblev fra møderne, og man indførte beklædningsregler, så 14

15 logemøder blev holdt i sort diplomat med hvidt slips og hvide handsker. Den 28. juni 1905 var der atter møde i Ryesgade 5. Fire brødre fra Den Uafhængige Storloge af Serapions-Ordenen, som københavnerne netop var begyndt at kalde deres loge, skulle medvirke til den endelige stiftelse af århusafdelingen. Mødet var berammet til klokken 20, men først ved 21-tiden kom de århusianske brødre dryssende, hvilket medførte en skarp reprimande fra den københavnske stormester: Punktlighed og orden er en aldeles nødvendig betingelse for et godt arbejde indenfor ordenen, sagde han. Da kaffen var drukket tog man afsked med brødrene fra København, der skulle med damperen hjem. Arbejdet i logen udviklede sig nu stille og roligt. Man begyndte at sige du til sine brødre også uden for logen, - man overtog selv ansvaret for at rykke brødre op i graderne og indvie nye medlemmer. Den første optagende blev sodavandsfabrikant C. Høyer og snart fulgte ølhandler Jens Skou Nielsen og blikkenslager Rudolf Kondrup, der senere skulle blive logemester. Mange var man bestemt ikke i Underlogen i de første år, og møderne prægedes af en lille fremmødeprocent, der ikke blev bedre af, at nogle brødre ikke kunne kom ind til møderne, fordi de havde glemt pasordet. Logen flyttede en overgang sine møder til afholdshotellet i Frederiksgade, og femårs-festen fejredes i Håndværkerforeningens lokaler, inden logen atter i 1912 flyttede tilbage til Nielsens Hotel i lokaler, Underlogen mente, man kunne være bekendt at byde nye brødre velkomne i. Tilhørsforholdet til Ryesgade var dog ikke større, end at møder også blev holdt på Hotel Jomsborg, og fra 1920 brugte man mest Hotel Skandinavien. Nye brødre kom til men ikke mange flere, end der meldte sig ud. Efter otte år var syv af de første 11 forsvundet fra Underlogen, der nu kunne tælle 21 brødre. De mødtes en gang om ugen til møder, der ikke varede mere end en halv time, og som derfor ikke kan have haft det store indhold. En broder spurgte omkring 1920 da også bestyrelsen, om ikke der kunne skabes noget i logen, der var værd at opleve. I 1923 anskaffede Århuslogen sig så et orgel, og senere kom foredrag på programmet. 15

16 Samarbejde med Storlogen i København er der ikke meget af. Da en meget syg århusbroder skulle på sanatorium og spurgte København om økonomisk hjælp, blev det afslået, og stemningen mellem de to loger var anspændt og præget af gensidige misforståelser. Bølgehøjden ses blandt andet af, at Århus ikke var inviteret med, da København i 1913 fyldte 25 år, og i 1924 truede underlogen med at melde sig ud. Da Serapions-Ordenen fyldte 40 år, hed det i talen fra Århus: Samarbejdet har til tider fundet sted i storm og høj bølgegang. Bølgerne har siden lagt sig, og den endelige forsoning kom i 1933, da Århuslogen fyldte 25 år og fik et sæt marskalstave af Storlogen. De bruges stadig under ceremonierne. Tilbage til 1920 erne Midt i årtiet var Logebrødrene ved at være trætte af flakkeriet og nedsatte et byggeudvalg, der skulle se på, hvor, hvordan og hvor billigt, logen kunne få sine egne lokaler. De næste mange års arbejde gik ud på at skaffe penge til fonden. I første omgang flyttede logen i 1928 til Guldsmedgade 34, hvor man på førstesalen rådede over to selskabslokaler, et restaurationslokale med tilhørende køkken, garderobe og, hvad brødrene kaldte, en tempelsal, som var stilfuldt udstyret med pulte, stole med polstrede sæder og et overtrukket loft med små pærer, der gav indtryk af en hel stjernehimmel. Den 20. november 1938 var en stor dag for Serapions-Ordenen i Århus. Man indviede sin ejendom på Kystvejen, hvor logen stadig bor. Ejendommen blev købt for kroner, og med lejeindtægter og en kontingentforhøjelse på en kr./måned fra hver af de halvhundrede brødre kunne det økonomisk lige gå an. Stueetagen indrettes til logesal og førstesalen til spisesal med køkken. Desuden indeholder ejendommen en række lejligheder, som brødrene ad åre kunne bruge som friboliger for trængende brødre og enker. Glæden over det nye hus bliver i første omgang dog kort. I januar 1945 beordrer tyskerne logehuset rømmet, da værnemagten vil bruge bygningen til lazaret og flygtninge, og selvfølgelig smerter det også brødrene, da schalburgtagen i Guldsmedgade senere i januar 1945 betyder døden for logens restauratrice frk. Petersen. 16

17 Den 15. juni 1945 kunne Århuslogen atter overtage sin bygning, der dog i løbet af blot et halvt år var kommet i så dårlig stand, at en gennemgribende rengøring og restaurering var nødvendig, inden brødrene atter kunne komme i logen. Der er de kommet siden. Brødrene bliver ikke længere alene hentet fra kredsen af småhåndværkere og forretningsdrivende, men tæller et bredt udsnit af borgere. Og hjælpen er ikke længere kun til hinanden. I dag yder Sct. Stephan og Serapions-Ordenen økonomisk hjælp til personer og organisationer, der uegennyttigt hjælper samfundets svage. Dette var historien om den århusianske loge Sct. Stephan. Eller rettere den offentlige side af logen for hvad der egentlig foregår mellem brødrene; hvordan de optager nye medlemmer, forfremmer hinanden i logegraderne, hvad de laver på møderne og hvilke ritualer, de benytter, har Sct. Stephans brødre svoret hinanden tavshedsløfte om ikke at fortælle. Men det er vel også en privat sag. Selv siger de dog, at logen er for moderne mænd, der har behov for at koble af fra den stressede hverdag. Det sker i logen ved psykisk og mentalt at få ny energi, ro, harmoni og inspiration - en form for psykisk genopladning. Udadtil fremtræder ordenen som en sammenslutning med et humanitært sigte. Indadtil søger ordenen at lære sine medlemmer selverkendelse, tolerance og næstekærlighed. 17

18 Serapions-Ordenens loger og deres navnes betydning Nestor/ København - Betyder den ældste stiftet Mentor Rådgivende, beskyttende, belærende 02 Sct. Stephan Århus - Diakon og martyr stiftet Sct. Knud Odense - Konge og martyr stiftet Nexus Holbæk - Sammenhold stiftet Caritas Brønderslev - Barmhjertighed, Næstekærlighed stiftet Veritas Aalborg - Sandhed stiftet Sct. Jørgen Svendborg - Dragebekæmperen stiftet Unitas København - Enhed stiftet Navitas Randers - Arbejde, Energi og iver stiftet Sct. Olai Hjørring - Hjørring skytspatron stiftet Saxum Kolding - Klippe stitet Libertas København - Frihed stiftet Clementia Århus - Overbærenhed, Mildhed stiftet Sct. Ib Roskilde - Efter Sct. Jacob, apostel stiftet Intra Gentofte - Indenfor stiftet Catena Sønderborg - Kæden, der binder alle sammen stiftet Fraternitas Maribo - Broderskab stiftet Puritas Frederikssund - Renhed stiftet Pacome Karlslunde - Efter den hellige Pacome stiftet der stiftede det kloster, hvor Serapion var novice og senere døde Portus Frederikshavn - Port, Havn stiftet Venia Holstebro - Overbærenhed stiftet Concensus København - Samklang, Harmoni stiftet Sacro Silkeborg - Helliger, Indvier stiftet Wibergis Viborg - Det Hellige Bjerg, Offerbjerget stiftet

19 Socialt samvær i baren Brodermåltidet 19

20 idsign

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Vejledning til yngre brødre Dette skrift er ikke beregnet til udlevering til nye kandidater, men skal bruges som et redskab og huskeliste til brug for medlemmer af broderloge

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION Siden 1954 har Dansk Kherwara Mission drevet et skolearbejde i Kherwara i Indien. Kherwara er en lille by på 12.000 indbyggere, der ligger

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie. I begyndelsen af 1970 erne var broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn blevet så stor, at flere af Logens brødre gik

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og Side 01. Desværre er det længe siden det sidste nyhedbrev blev udsendt, men som I sikkert alle kan forstå, har jeg haft en tid med mange udfordringer, til omstillingen til livet uden Birthe, med de praktiske

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Cappello Salonen er en del af min sjæl

Cappello Salonen er en del af min sjæl Cappello Salonen er en del af min sjæl Elisabeth Cappello har lagt al sin sjæl og al sin personlighed i indretningen af sin nybyggede salon i Grenå. Og stilen er enkel men med et tvist, for Elisabeth har

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

GÆSTER. Kæreste skatter

GÆSTER. Kæreste skatter GÆSTER Rene & Christina Mattias & Julie Sander & Cecilie Peter & Agnethe André & Tenna Oscar & Amalie Jannie & Svend Valde & Søs Bengt & Sheila Andreas & Saraline Kæreste skatter Det er ikke til at tro

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere