Logen Sct. Stephan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logen Sct. Stephan 1905 2005"

Transkript

1 Logen Sct. Stephan

2 Logen Sct. Stephan Logemestre Periode Logemester Br. Jens Hansen Br. Frantz Pedersen Br. Rudolf Kondrup Br. Søren Bentsen Br. C.B. Christensen Br. Søren Bentsen Br. M. Poulsen Br. I.P. Jensen Br. M. Poulsen Br. Aksel Bentzon Br. Jens Jeppesen Br. Thorvald Christensen Br. Carl Christensen Br. Svend Aage Langberg Br. Børge Gravgaard Br. Jens Brandt Br. Victor Knudsen Br. Frio Thaysen Br. Frimodt Petersen Br. Anders Jensen Br. Frio Thaysen Br. Benno Nielsen Br. Jørgen Padkjær Br. Alex Steen Br. Kim Valente 2

3 Logerådet 2005 Logemester Br. Kim Valente Ordensmester Br. Anders Amdi Sørensen Skatmester Br. Jørgen Pilegaard Jensen Logesekretær Br. Per Rønberg Ceremonimester Br. Leif Smed Sørensen 3

4 Logemester Kim Valente Mine betragtninger ved vor loges 100 års jubilæum Jeg blev optaget som bror i ordenen i 1972, så det er altså nu 33 år siden, jeg havde min debut i Serapionsordenen, og hvilke år. Jeg husker det, som det var i går, min optagelse sammen med bror Benno Nielsen. Det var daværende logemester Jens Brandt, der indviede os, og det er nok den samme følelse alle har, at den logemester, der optager én i logen er logemesteren over alle logemestre. I de 33 år der er gået, har jeg fået mange venner, som jeg sætter stor pris på. Netop det kendetegner logelivet, at vi får venner, som vi ellers ikke ville have fået, hvis ikke vi netop var brødre, venner fra alle samfundslag og fra alle mulige brancher. Det er meget givende, at så mange brødre mødes aften efter aften, til hyggelig og opbyggelig samvær i hele vinterhalvåret. Logen Sct. Stephan er jo en ældre ærværdig loge, og det har sin særlige afsmitning og særpræg. Godt nok har vi fælles ritualer i ordenen, men der er alligevel forskellige måder at fortolke disse regler, så logerne over hele landet har hver deres særpræg. Derfor har det også stor værdi, at vi besøger andre loger, for at opleve hvorledes netop denne loge fungerer. Det er også af stor betydning, at der er mulighed for at stifte bekendtskab med brødre i andre loger. 4

5 Da vi nu skal holde 100 års jubilæum, må det være på sin plads at fremkomme med nogle betragtninger med hensyn til fremtiden, ikke blot for logen Sct. Stephan, men også for ordenen i al almindelighed. Det grundlag, som vi har vor afsæt i, er legenden om Serapion, som til sidst solgte sig selv som slave, for at hjælpe en stakkels kvinde, er stadig aktuelt. Verden er ikke blevet væsentlig bedre, end den var dengang Serapion levede i det 3. århundrede. Menneskene er stadig, når det gælder f.eks. religion og politik magt, sig selv nærmest. Men heldigvis er der ting, der springer positivt i øjnene. Ekempelvis når de store naturkatastrofer kommer. Da oplever vi, at politik og religion bliver sat i baggrunden. Vi ser, at menneskene pludselig agerer som Serapion gjorde ved at hjælpe af et godt hjerte. Jeg håber, at de tanker og den humanisme som Serapion stod for, må finde en større udbredelse, så ikke blot Serapions ordenen må få mange nye brødre, men også at hans tanker og offervilje må grundfæste sig i vore medmennesker. Kim Valente Logemester 5

6 Stormester Søren Burchhardt Det er med stor glæde, at jeg som Serapions-Ordenens Stormester skriver dette indlæg i forbindelse med logen Sct. Stephans 100 års jubilæum. Logen Sct. Stephan udspringer fra Hermanda-Ordenen, hvis formål var gensidig understøttelse blandt brødrene. Den dengang værende forening, stiftet den 7. marts 1902 under Hermanda-Ordenen, arbejdede under strenge, hemmelige former. Foreningen kunne dog ikke se sig i stand til at forøge tilgangen af nye brødre. Det var på denne baggrund, foreningen søgte en anden Orden. I første omgang var det hensigten, at etablere et samarbejde som senere kunne udvikle sig til en egentlig optagelse i en anden Orden. Valget faldt heldigvis på Serapions-Ordenen. Der var store og mange forhandlinger mellem Århus-logen og Københavner-logen for at nå til fælles enighed. Det blev besluttet, at Hermanda-Ordenen skulle overgå til Serapions- Ordenen under visse betingelser. En af betingelserne var, at der skulle udbetales et skadesløshedsbrev på 150,00 kroner til Serapions-Ordenen i København, samt et skadesløshedsbrev i inventar til et beløb af 300,00 kroner. Samme aften, som overenskomsten blev bragt i orden, blev der stiftet en loge under navnet Serapions-Ordenen i Århus. Århus-logen var nu en realitet. 6

7 Medstiftere af logen var blandt andet Br. N. Hansen, Br. J. Hansen og Br. Frantz Petersen, som alle deltog aktivt i logearbejdet. Som logeråd og initiativtager holdt brødrenes mødeprocent sig utroligt højt. Da mødeprocenten blev lidt faldende, tog man beslutning om, at der skulle betales en bøde for udeblivelse fra logemøderne, men om denne beslutning bar frugt, kan der ikke udlæses af de gamle skrifter. Århus-logens filantropiske arbejde kom først rigtig i gang i 1931, hvor der kom forslag om nedsættelse af et udvalg, der skulle samle brugt tøj og lignende, og som der står i de gamle bøger, at det skulle være til afhjælpning af skjult nød. Det gik senere hen og blev til en pengekasse, som brødrene samlede ind i. Det gjorde, at logens filantropiske arbejde kunne udvides med større fleksibilitet. Efter vedtagelsen om, at alle loger skulle have eget logenavn fra 1947, blev der på Storlogemødet i juni 1945 fremsat forslag om alle Logenavne. Århus-logen kom således til at hedde Sct. Stephan. I 1945 havde logen et broderantal på 72 brødre. Århus-logen Sct. Stephan er loge nr. 2 under Serapions-Ordenen, og har derved været grundstammen i udviklingen af Serapions-Ordenen i Jylland. Logen Sct. Stephan er moderloge for mange af vore øvrige loger, og en del af disse loger har udviklet sig til også selv at blive moderloge, vel nok det højeste en loge kan blive. Det er med ens børn, at vi kun lever og har det godt, hvis ens børn også har det godt. Derfor er det en glæde og fornøjelse at se udviklingen i Sct. Stephan, og en ligeså stor glæde er det også at se, at alle efterkommerne har det godt i eget hus så at sige, og at udviklingen fortsætter som brødre for 100 år siden har startet. Alt mulig held og lykke i tiden fremover, og tak til de brødre som har gjort en indsats for logen Sct. Stephans fremgang. De broderligste hilsner og lykønskninger Søren Burchhardt Stormester 7

8 Broder Frank Halle En værdifuld beslutning Det var en betydningsfuld dag i januar den dag - jeg valgte at træde ind i Serapions-Ordenen som ny broder i logen Sct. Stephan. Min hverdag var så fortravlet, at jeg ikke slet ikke have tid til noget andet. Alligevel lod jeg mig overtale. Det måtte komme an på en prøve. Denne beslutning har jeg aldrig fortrudt. Jeg har i nu mere end et år afset tid til at møde op til hvert eneste logemøde, herudover har jeg syv aftener været på besøg i andre loger. Det hyggelige samvær og de stemningsfulde logehandlinger, har givet mig det jeg søgte en afslappende og indholdsrig aften i dejligt selskab nok til at stresse af fra den travle hverdag. Som en naturlig ting har jeg lært at se livet i et andet perspektiv, og er begyndt at tænke dybere over livets mening. Hver logeaften begynder med at man møder et venligt smil, og med et fast håndtryk hilser vi på hinanden. I logesalen får musikken, roen og de højtidlige handlinger ens tanker væk fra hverdagens materielle verden. Der bliver plads til nye idealistiske tanker og målsætninger. Det efterfølgende brodermåltid styrker os i værdien af det broderlige samvær. Det er en aften man ikke kan undvære, og som de følgende dage får tankene hen på emner og handlinger, der har betydning for den daglige hverdag. 8

9 Hvert besøg i en anden loge har været en stor oplevelse. Meget er anderledes men kun af det ydre. Selv ved første besøg i en anden loge følte jeg mig hjemme. Et varmt smil, et venligt håndtryk og det samme brodersind med den samme målsætning. Jeg er opvokset med tre søstre nu har jeg fået en masse dejlige brødre. Min kone Birgit, der har deltaget i flere af logens fællesarrangementer, føler sig meget hjemme i vort selskab. Hun er meget begejstret for vor naturlige måde at være sammen på. Mit første år i logen har været utroligt spændende og lærerigt. Det er med stor forventning, at jeg ser frem til de kommende år i logen. Indtil nu har jeg kun modtaget - det er mit håb, at jeg i fremtiden må være med til at bidrage med ting til broderfællesskabet i logen. Det er mit oprigtige ønske at kunne leve op til vort broderløfte, brodersind og broderpligt. Br. Frank Halle 9

10 Byggeselskabet Pion blev stiftet den 28. september 1926 af nogle Sct. Stephan brødre, med det klare mål for øje at erhverve eller opføre en bygning, hvor logemøderne kunne afholdes. Den 12. april 1938 blev Kystvejen købt af fru Elfrida Jensen, der så stileligt for den tid, omtales som "Sælgerinden" i det betingede skøde. Efter en større ombygning, hvor bl. a. logesalen blev opført, var der indvielse den 20. november Arkitekt Ali Rasmussen stod for indretningen. Af datoen kan det ses, at det var lige før krigen. Den 15. januar 1945 overtog tyskerne bygningen og indrettede lazaret. Seks måneder efter, den 15. juni, overtog logen bygningen i en sørgelig forfatning. Efter istandsættelse kunne brødrene igen åbne en ny sæson den 15. september. 10 Logebygningen Kystvejen 7 og dens historie Den 2. april 1895 købte tømrermester Christian Nielsen Mejlgade 30 og 32, hvor han opførte bygningen, der i dag hedder Kystvejen 7. Der var mange prominente lejere i bygningen: En oberstløjtnant, en stiftsprovst, en redaktør for Stiftstidende og en kongelig måler og vejer. I 1902 flyttede Christian Nielsen selv ind i stueetagen.

11 Stamtræ for Logen Sct. Stephan Logen Sct. Stephan Århus har medvirket til oprettelse af / er Moderloge for: Logerne Caritas Brønderslev, Veritas Aalborg, Navitas Randers, Saxum Kolding, Clementia Århus og Sacro Silkeborg 11

12 Tillykke Broder logen fylder 100 år Journalist Uffe Normand fra Århus Stiftstidende har forsket lidt i logens historie, og artiklen nedenfor bringes i sin helhed i byens avis. "Stiftelsen af logen Sct. Stephan er en Århus begivenhed. ÅRHUS: Den 28. marts er det 100 år siden, at en håndfuld solide mænd fra det århusianske næringsliv fik oprettet en lokal afdeling af Serapions-Ordenen. I dag har logebrødrene under navnet Sct. Stephan til huse på Kystvejen 7, og vi kigger indenfor for at fortælle om dette stykke lokalhistorie, der i ordenens ånd ellers normalt kun fortælles internt og passende diskret. Men for at få starten med skal vi et par år længere tilbage i tiden: Århus havde ved indgangen til det 20. århundrede gjort sig til landets næststørste by og hovedstad i provinsen. Troen på fremtiden var stor, og byen var i en rivende udvikling, hvor der var masser af foretagsomhed. Århus ville være storby, og mange århusianere ville være storbyborgere, så man tog ved lære af, hvad andre storbyboere gjorde. Efter engelsk forbillede var københavnere begyndt at mødes i klubber, hvor hæderlige mænd mødte andre hæderlige mænd fra samme samfundslag, som var til at stole på, og som havde et godt omdømme. I klubberne mødtes medlemmerne, som kaldte sig brødre, og nye medlemmer kunne kun blive optaget efter afstemning blandt brødrene for man ville ikke lukke fremmede herrer ind i broderskabets lukkede verden. Nu skulle en ny loge til Århus Et dusin af byens småhåndværkere og forretningsdrivende stiftede den 7. marts 1902 Cirklet i Århus under Hermanda-Ordenen, der har hentet sit navn ud fra det oldnordiske ord herramadr der betyder herremand; en person af høj rang og værdighed. Formålet i logen var gensidig støtte af medlemmerne, men hvad det præcist indebar, blev holdt som en hemmelighed, og sporene efter århusianske Hermanda er ganske få. Sikkert er det dog, at logen ikke kunne klare sig, hvorfor man begyndte at lede efter ligestillede, og allerede i efteråret 1904 skrev Hermanda fra Århus til Serapion i København. 12

13 Serapions-Ordenen var opstået i København i Det var også en klub for mindre næringsdrivende startet af tolk og translatør, cand.jur. Peter Christian August Rasmussen, der også var medstifter og medejer af en latin- og realskole og grundlægger af Frederiksberg Gymnasium. I november 1887 søgte han gennem en annonce i Berlingske Tidende efter brødre, der ville være med. I marts 1888 havde 25 mand meldt sig, og de stiftede Serapions- Ordenen, hvis formål både var socialt og økonomisk. Medlemmerne forpligtigede sig ganske enkelt til at virke for fremgang for hverandres økonomiske virksomhed om det så var handel, industri, håndværk eller intellektuel næringsdrift eller bestilling. Logen voksede hurtigt og startede både en begravelseskasse og låne- og hjælpekasse. Der blev indført regler for broderskabet, hvis medlemmer inddelte sig i forskellige grader under ordens-, skat- under- og ceremonimestre. Også et pasord vedtog brødrene at skulle huske at sige, for at få adgang til deres loge. Måske blev det for meget for initiativtager Rasmussen, for allerede i 1890 meldte han sig ud af ordenen. I 1895 kom han tilbage som æresbroder, men han forsvandt igen i På det tidspunkt skrantede Serapions-Ordenen, mange meldte sig ud, og omkring århundredeskiftet var man ved at opgive det hele. Der kom dog styr på det igen, og det var det københavnske broderskab, Århuslogen i 1904 søgte samarbejde eller fusion med. Serapions-Ordenens love, der var fortrolige, sagde, at ordenen var et hemmeligt samfund, hvis formål var at fremme brødrenes økonomiske interesser i det daglige, og at understøtte syge og trængende brødre, deres enker og uforsørgede børn. Vejen gik gennem ugentlige sammenkomster, opsparing af kapital og gensidig støtte af hinanden med råd og vejledning under alle forhold. Alle uberygtede mænd over 25 år, som betalte kommuneskat, kunne optages. Et brev dateret den 30. oktober 1904 er et nødråb om eventuel optagelse af de århusianske Hermanda-brødre i Serapions-Ordenen: Vi fornemmer, at vores principper er omtrent ens hedder det i brevet, der for en sikkerheds skyld også spørger ind til løfter, kontingent og de nærmere betingelser for optagelse. Brevet slutter med at fastslå, at logen i 13

14 Århus består af få, men solide medlemmer. Underskriver er tømrermester H.C. Pedersen, Brammersgade. København svarede hurtigt og tilbød Hermandabrødrene, at de enkeltvis kunne optages i Serapions-Ordenen, eller århusianerne kunne muligvis indtræde samlet som selvstændig loge. En række af Hermandas spørgsmål kunne ikke besvares, da tavshedsløftet forbød dette. 11 århusianske logebrødre besluttede trods hemmelighedskræmmeriet, som de jo også selv dyrkede, at de ville overgå til Serapions-Ordenen som en selvstændig loge. Et par repræsentanter fra København kom til Århus og vurderede, at alle 11 havde gjort det bedste indtryk på nær en. Måske ham, der senere blev klaget over, fordi han gentagne gange var blevet set i beruset tilstand på offentlig vej. Det økonomiske (københavnerne havde mere kapital end århusianerne) blev klaret ved at de 11 betalte et indmeldelsesgebyr, og for resten af pengene fik København pant i Hermanda-Ordenens inventar. Århusianerne troede de fik 400 københavnske brødre i virkeligheden var der bare 33. Den 28. marts 1905 underskrev alle 11 et samlet løfte til Serapion: Heri lover de i den almægtige Guds navn og ved min ære, at de aldrig og ubrydeligt vil fortælle udenforstående om logens indre anliggender, at tie om brødrenes private og personlige forhold og ikke åbenbare hemmeligheder, der var hørt eller set i logens lokaler. Hermed var Århuslogen stiftet. Den kaldte sig Underlogen, og først i 1947 tog den navnet Sct. Stephan. Det første møde i Underlogen holdtes den 4. april 1905 i Århuslogens lejede lokaler hos Nielsens Hotel i Ryesgade 5, ejendommen Chas. E. i dag beboer. Tilstede var ni af de 11 nye medlemmer, og de konstituerede sig med en bestyrelse, en logeledelse, på fem mand. Desuden blev en vagtmester og to revisorer valgt, så der kun var et par menige medlemmer tilbage. Tømrermester H.C. Pedersen blev århuslogens første stormester, skræddermester J. Hansen blev undermester og skatmester blev broder N. Hansen, der i det civile var afholdsbeværter. Underlogen anlagde løfte og satte sig ind i de nye ceremonier og ritualer. I løbet af foråret indførte Underlogen bøder til brødre, der uden grund udeblev fra møderne, og man indførte beklædningsregler, så 14

15 logemøder blev holdt i sort diplomat med hvidt slips og hvide handsker. Den 28. juni 1905 var der atter møde i Ryesgade 5. Fire brødre fra Den Uafhængige Storloge af Serapions-Ordenen, som københavnerne netop var begyndt at kalde deres loge, skulle medvirke til den endelige stiftelse af århusafdelingen. Mødet var berammet til klokken 20, men først ved 21-tiden kom de århusianske brødre dryssende, hvilket medførte en skarp reprimande fra den københavnske stormester: Punktlighed og orden er en aldeles nødvendig betingelse for et godt arbejde indenfor ordenen, sagde han. Da kaffen var drukket tog man afsked med brødrene fra København, der skulle med damperen hjem. Arbejdet i logen udviklede sig nu stille og roligt. Man begyndte at sige du til sine brødre også uden for logen, - man overtog selv ansvaret for at rykke brødre op i graderne og indvie nye medlemmer. Den første optagende blev sodavandsfabrikant C. Høyer og snart fulgte ølhandler Jens Skou Nielsen og blikkenslager Rudolf Kondrup, der senere skulle blive logemester. Mange var man bestemt ikke i Underlogen i de første år, og møderne prægedes af en lille fremmødeprocent, der ikke blev bedre af, at nogle brødre ikke kunne kom ind til møderne, fordi de havde glemt pasordet. Logen flyttede en overgang sine møder til afholdshotellet i Frederiksgade, og femårs-festen fejredes i Håndværkerforeningens lokaler, inden logen atter i 1912 flyttede tilbage til Nielsens Hotel i lokaler, Underlogen mente, man kunne være bekendt at byde nye brødre velkomne i. Tilhørsforholdet til Ryesgade var dog ikke større, end at møder også blev holdt på Hotel Jomsborg, og fra 1920 brugte man mest Hotel Skandinavien. Nye brødre kom til men ikke mange flere, end der meldte sig ud. Efter otte år var syv af de første 11 forsvundet fra Underlogen, der nu kunne tælle 21 brødre. De mødtes en gang om ugen til møder, der ikke varede mere end en halv time, og som derfor ikke kan have haft det store indhold. En broder spurgte omkring 1920 da også bestyrelsen, om ikke der kunne skabes noget i logen, der var værd at opleve. I 1923 anskaffede Århuslogen sig så et orgel, og senere kom foredrag på programmet. 15

16 Samarbejde med Storlogen i København er der ikke meget af. Da en meget syg århusbroder skulle på sanatorium og spurgte København om økonomisk hjælp, blev det afslået, og stemningen mellem de to loger var anspændt og præget af gensidige misforståelser. Bølgehøjden ses blandt andet af, at Århus ikke var inviteret med, da København i 1913 fyldte 25 år, og i 1924 truede underlogen med at melde sig ud. Da Serapions-Ordenen fyldte 40 år, hed det i talen fra Århus: Samarbejdet har til tider fundet sted i storm og høj bølgegang. Bølgerne har siden lagt sig, og den endelige forsoning kom i 1933, da Århuslogen fyldte 25 år og fik et sæt marskalstave af Storlogen. De bruges stadig under ceremonierne. Tilbage til 1920 erne Midt i årtiet var Logebrødrene ved at være trætte af flakkeriet og nedsatte et byggeudvalg, der skulle se på, hvor, hvordan og hvor billigt, logen kunne få sine egne lokaler. De næste mange års arbejde gik ud på at skaffe penge til fonden. I første omgang flyttede logen i 1928 til Guldsmedgade 34, hvor man på førstesalen rådede over to selskabslokaler, et restaurationslokale med tilhørende køkken, garderobe og, hvad brødrene kaldte, en tempelsal, som var stilfuldt udstyret med pulte, stole med polstrede sæder og et overtrukket loft med små pærer, der gav indtryk af en hel stjernehimmel. Den 20. november 1938 var en stor dag for Serapions-Ordenen i Århus. Man indviede sin ejendom på Kystvejen, hvor logen stadig bor. Ejendommen blev købt for kroner, og med lejeindtægter og en kontingentforhøjelse på en kr./måned fra hver af de halvhundrede brødre kunne det økonomisk lige gå an. Stueetagen indrettes til logesal og førstesalen til spisesal med køkken. Desuden indeholder ejendommen en række lejligheder, som brødrene ad åre kunne bruge som friboliger for trængende brødre og enker. Glæden over det nye hus bliver i første omgang dog kort. I januar 1945 beordrer tyskerne logehuset rømmet, da værnemagten vil bruge bygningen til lazaret og flygtninge, og selvfølgelig smerter det også brødrene, da schalburgtagen i Guldsmedgade senere i januar 1945 betyder døden for logens restauratrice frk. Petersen. 16

17 Den 15. juni 1945 kunne Århuslogen atter overtage sin bygning, der dog i løbet af blot et halvt år var kommet i så dårlig stand, at en gennemgribende rengøring og restaurering var nødvendig, inden brødrene atter kunne komme i logen. Der er de kommet siden. Brødrene bliver ikke længere alene hentet fra kredsen af småhåndværkere og forretningsdrivende, men tæller et bredt udsnit af borgere. Og hjælpen er ikke længere kun til hinanden. I dag yder Sct. Stephan og Serapions-Ordenen økonomisk hjælp til personer og organisationer, der uegennyttigt hjælper samfundets svage. Dette var historien om den århusianske loge Sct. Stephan. Eller rettere den offentlige side af logen for hvad der egentlig foregår mellem brødrene; hvordan de optager nye medlemmer, forfremmer hinanden i logegraderne, hvad de laver på møderne og hvilke ritualer, de benytter, har Sct. Stephans brødre svoret hinanden tavshedsløfte om ikke at fortælle. Men det er vel også en privat sag. Selv siger de dog, at logen er for moderne mænd, der har behov for at koble af fra den stressede hverdag. Det sker i logen ved psykisk og mentalt at få ny energi, ro, harmoni og inspiration - en form for psykisk genopladning. Udadtil fremtræder ordenen som en sammenslutning med et humanitært sigte. Indadtil søger ordenen at lære sine medlemmer selverkendelse, tolerance og næstekærlighed. 17

18 Serapions-Ordenens loger og deres navnes betydning Nestor/ København - Betyder den ældste stiftet Mentor Rådgivende, beskyttende, belærende 02 Sct. Stephan Århus - Diakon og martyr stiftet Sct. Knud Odense - Konge og martyr stiftet Nexus Holbæk - Sammenhold stiftet Caritas Brønderslev - Barmhjertighed, Næstekærlighed stiftet Veritas Aalborg - Sandhed stiftet Sct. Jørgen Svendborg - Dragebekæmperen stiftet Unitas København - Enhed stiftet Navitas Randers - Arbejde, Energi og iver stiftet Sct. Olai Hjørring - Hjørring skytspatron stiftet Saxum Kolding - Klippe stitet Libertas København - Frihed stiftet Clementia Århus - Overbærenhed, Mildhed stiftet Sct. Ib Roskilde - Efter Sct. Jacob, apostel stiftet Intra Gentofte - Indenfor stiftet Catena Sønderborg - Kæden, der binder alle sammen stiftet Fraternitas Maribo - Broderskab stiftet Puritas Frederikssund - Renhed stiftet Pacome Karlslunde - Efter den hellige Pacome stiftet der stiftede det kloster, hvor Serapion var novice og senere døde Portus Frederikshavn - Port, Havn stiftet Venia Holstebro - Overbærenhed stiftet Concensus København - Samklang, Harmoni stiftet Sacro Silkeborg - Helliger, Indvier stiftet Wibergis Viborg - Det Hellige Bjerg, Offerbjerget stiftet

19 Socialt samvær i baren Brodermåltidet 19

20 idsign

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Logen Excalibur af Danmark. De Frie Druider. Matrikel

Logen Excalibur af Danmark. De Frie Druider. Matrikel Logen Excalibur af Danmark De Frie Druider Matrikel August 2014 Ordenens Loge hus. Haveselskabsvej 3 A 1823 Frederiksberg C DE FRIE DRUIDER. LOGEN EXCALIBUR Logens Embedsmænd for perioden 2014-2016 Tjensg.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

LOGE 28 Hafnia GENERELT

LOGE 28 Hafnia GENERELT GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

TANYA BENSOUDA BJERRE

TANYA BENSOUDA BJERRE TANYA BENSOUDA BJERRE På en rejse sammen med dig Min rejse sammen med dig startede i 2011 hvor jeg blev optaget som medlem i LC 16 Odense. Det blev min begyndelse på en rejse med personlig udvikling. De

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1

Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1 Årsrapport Ungdomsforeningen Fremtiden Nr.1 2011 Formandens beretning 2011 var et stort år for Ungdomsforeningen Fremtiden nr. 1 København. Det var året hvor vores forening fyldte hele 100 år. Det gav

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere