Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst"

Transkript

1 kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred (DDS nr. 331) APRIL MAJ JUNI JULI 2015

2 Adresser KIRKEKONTORET Kordegn Pia Bak Nørgaard Skov Grønlands Torv 6, tlf Fax: Kontor: Mandag kl , og kl Tirsdag-fredag kl SOGNEPRÆSTER Sognepræst Søren Dalsgaard Mylius Erichsensvej 110, Tlf Telefontid bedst mellem kl (undtagen fredag) samt torsdag kl Sognepræst Annette Elmbæk Kassow Splinten 16, 9260 Gistrup Tlf Telefontid hverdage bedst kl (undtagen mandag) samt torsdag kl Træffes i Hans Egedes kirke og i hjemmet efter aftale ORGANIST Jørgen Harritsø Tlf KIRKETJENERE Allan Størner Tlf Maria Jakobsen Tlf Stig Vestergaard Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Inge Kjær Andersen Tlf KIRKEBLADET Redaktion: Pia Fischer, Inger Lis Krarup, Annette Kassow, Jørgen Harritsø, Allan Størner, ansvarshavende redaktør Deadline næste kirkeblad: 20. maj 2015 Layout og tryk: Basis-Tryk information Fra 1. februar 2014 skal en række anmeldelser ikke længere ske ved personlig henvendelse til kirkekontoret, men ved digital anmeldelse på Fødsel og faderskab (Omsorgs- og ansvarserklæring) Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Skema til anmeldelse findes på Ugifte forældre skal indgive en omsorgs- og ansvarserklæring med NemID via dk senest 14 dage efter barnets fødsel. Har faren ikke dansk personnummer eller har I ikke NemID, kan I udfylde blanketten Omsorgs- og ansvarserklæring på og aflevere den på kirkekontoret. Navngivning og dåb Forældremyndighedsindehaverne kan navngive deres barn på Ønsker I at navngive jeres barn ved dåb, skal I henvende jer til kirkekontoret med oplysninger om fadderes (min. 2 og max. 5) navne og adresser. I vil herefter blive henvist til en præst med henblik på en samtale inden dåben. Bryllup Ægteskabserklæring indgives på Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret. Aftaler om vielse sker ved henvendelse enten til kirkekontoret eller til en af kirkens præster. For at blive gift i kirken skal en af parterne være medlem af folkekirken. Navneændring Ansøgning om navneændring indgives via En navneændring koster som udgangspunkt 500 kr. Gebyret skal være indbetalt, førend sagsbehandlingen går i gang. Navneændring på bryllupsdagen, hvor man antager sin ægtefælles mellem- eller efternavn er dog gratis. Dødsfald Nærmeste pårørende sender selv eller gennem en bedemand en anmodning med NemID via I særlige tilfælde, hvor man ikke har mulighed for at anvende NemID, er det altid muligt at henvende sig til kirkekontoret for at få hjælp. Ønsker du samtale med eller besøg af præsten Kontakt: Annette Elmbæk Kassow, tlf eller Søren Dalsgaard, tlf

3 Levende kirke I Hans Egedes Kirke har vi været igennem en spændende proces med at klargøre vores vision for kirken. Det er vigtigt at have en vision, at have et mål ude i horisonten, som man navigerer imod. Særligt én af de formuleringer, der er blevet drøftet i denne proces, udtrykker noget vigtigt for os som kirke, nemlig udtrykket»levende og mangfoldig kirke«. Især ordet levende er et betydningsmættet ord. Vi er inde i den samme sfære som det organiske, det, der gror, og som udtrykker sig på mangfoldige måder. Ligesom et træ, der breder sin krone ud i mange grene. Det levende er også det, der bevæger sig, det dynamiske, det der udvikler sig. Og det må nødvendigvis være mangfoldigt, for det er livets natur at være mangfoldig. Det er et velegnet motiv at have som fortegn for vores aktiviteter som kirke. Bevægelse, dynamik, udvikling. At være levende. At sammenstille det levende med det at være kirke er et bibelsk motiv. Kirken beskrives bl.a som et legeme, hvor Kristus er hovedet, eller som tempel gjort af levende sten. Men kirken er også som et vintræ, hvor Kristus er stammen og vi er grenene. Det sidste motiv, vintræet, er hyppigt afbilledet på østkirkens ikoner. Vintræet er et smukt og stærkt billede på det at være kirke. Motivet om vintræet er gavnligt at have for øje, når vi som kirke stræber efter at være en levende kirke. Billedet kan give os inspiration, håb og mod. For det viser os både, hvad vi bør stræbe imod, men også hvor vi henter vores næring og kraft fra. Vi bør stræbe efter at være grene på træet, der vokser og bærer frugt. Vi bør stræbe efter at være en kirke, der afspejler Guds værdier i verden, og hvor evangeliet kommer til udtryk. Og man kan kun bære frugt og virkeliggøre det at være kirke, ja, være levende, hvis man slår sine rødder ned i noget livgivende, for at blive i det organiske billede. Vi skal være som et træ, der vokser, med mange forskellige grene og med mange forskellige frugter, men det kan kun lade sig gøre, hvis vi har vores rødder i Kristus. Vi skal hente vores næring, vores livskraft fra ham. Vi kan gøre det ved at have tillid til, at vi bygger kirke med rod i noget, der er større end os selv. Vi kan gøre en masse aktiviteter, og sætte mange projekter i værk, men vi bør have tillid til, at der er noget større end os selv, der bærer det hele, og at det er derfra, vi skal hente vor kraft. Kristus er både vores rødder og vores ultimative mål. Han er det Guds billede, vi som kirke stræber efter at ligne. Vi kan tillade os selv at have den tillid og det håb, at Gud er med, og at vi har del i en kraft, der er større end vor egen. For vores historie er sat ind i en større historie. Kirken er nemlig blevet til på grundlag af historien om Gud, der blev menneske, og at det menneske døde for vores skyld og besejrede døden i sin opstandelse påskemorgen. Det er historien om livets og kærlighedens triumf. Denne livets sejr og opstandelseskraft er også blevet kirken til del, ja, kirken er født på det grundlag. Den kraft og det liv lever stadig iblandt os i dag. Det gør det ved Helligånden, der blev givet kirken ved pinsen. Helligånden er Kristi liv, der lever videre i kirkens fællesskab; det er den livskraft, kirken lever af. Derfor skal vi turde have tillid til, at vi er båret af Gud, og vi skal turde slå rødder i ham. Vi skal huske på, at vi kan som mennesker plante og vande, men det er Gud, der giver væksten, ligesom Paulus skriver i Korintherbrevet (1. Kor 3,5-9). Så når vi udfolder os i mange forskellige og mangfoldige aktiviteter, så skal vi huske at drage fra kilden selv, Jesus Kristus. Ved Søren Dalsgaard

4 Af Bo Wiener, Brøgger Arkitekter Renovering/ombygning af menighedslokaler ved Hans Egedes Kirke Det skal være skidt før det kan blive godt... Det gamle ordsprog fik helt ny betydning, da den længe ventede renovering af eksisterende menigheds-lokaler endelig blev en realitet i august måned, hvor håndværkerne startede med at nedbryde tag og vægge for at gøre plads til en tilbygning på 1. sal samt ombygning i stueplan af eksisterende menighedslokaler. Efterhånden som nedbrydningen skred frem og gavlen + toiletkernen var det eneste som stod tilbage, så det godt nok skidt ud og det kutnne være svært at forestille sig, at dette nogensinde skulle blive godt! Men efterhånden som genopbygningen tog form, først med nyt tårn for placering af personlift og siden stålsøjler på fremtidig 1. sal, som senere skulle danne nye ydervægge med udvendig kobber beklædning, kunne man begynde at danne sig et indtryk af størrelsen af det færdige byggeri. Byggeriet omfattede ikke blot en ny 1. sal indeholdende primært konfirmand- og undervisningslokaler samt nye toiletter og depot, men også en total ombygning af stueplanen som indeholder større køkken med opvask samt depot, og i tilknytning til dette er opført et café- og lounge område, som fremover vil kunne anvendes ved store arrangementer i både kirken og mødesalen. Der er desuden opført ny flot hovedtrappe til 1. salen med stort ovenlys som sikrer rummene tilførsel af dagslys. Ombygningen har været en stor udfordring, ikke blot for håndværkere og rådgivere, men også for kirkens daglige personale, som skulle få hverdagen til at fungere uden deres sædvanlige lokaler og køkken. Bo Wiener fra Brøgger Arkitekter, som har varetaget byggeledelsens tilsyn på pladsen udtaler om byggeprocessen:»samarbejde med menighedsrådets byggeudvalg, rådgivere og ikke mindst HP Byg s formænd har fungeret upåklageligt. Vi har løst de udfordringer, som har vist sig efterhånden, som byggeriet skred frem, og sammen nået til løsninger, som gør at der nu står et færdigt byggeri, som forhåbentligt i mange år frem vil kunne indfri de forventninger, som menighedsrådet har haft til bygningens fremtidige drift og anvendelsesmuligheder«.»vi som arkitekter synes, at det færdige resultat med kobber beklædning på 1. salen binder hele bygningen sammen med kirken og mødesalen, og som rådgivere er vi meget glade for, at menighedsrådets byggeudvalg valgte at holde fast i denne løsning, selv om vi i disse dage ser mange alternativer i billigere pladematerialer. Fordelen ved kobber er, at denne beklædning bare bliver smukkere med alderen efterhånden som den patinerer op, en egenskab som alle de billigere løsninger ikke kan efterkomme!det eneste Hans Egedes Kirke nu mangler, er en opdatering af gårdrummet og adgangsforholdene før bygningerne kan komme helt op at»ringe«, en opgave som vi i Brøgger Arkitekter meget gerne påtager os«. Arkitekt: Brøgger Arkitekter A/S, Aalborg Ingeniør: Lindgaard A/S, Aalborg Hovedentreprenør: HP Byg A/S, Aalborg

5 torsdagsklubben KALENDER april-juli 2015 NYHED! 65-klubben har ændret navn til Torsdagsklubben og mødes kl ! Hans Egedes kirkes Torsdagsklub er for alle, der har lyst og tid til en dejlig eftermiddag med foredrag, fortælling, fællessang, kaffebord og hyggeligt samvær. Tid og sted: Eftermiddagene foregår i den store mødesal fra kl til Pris: 25,- kr. for kaffe/te og brød. Torsdag den 9. april kl »Med Grønland i blodet«politibetjent Ulrik Elmkvist Eriksen, Dronninglund. Hvad laver en dansk landbetjent fra Dronninglund i Grønland? Torsdag den 7. maj kl Musikalsk foredrag om Sigfred Pedersen. Foredragsholder og musiker Flemming Både, Viby De fleste forbinder Sigfred Pedersen med viser som»katinka Katinka«og»Søren Bramfris lærkesang«, men de færreste er klar over, hvor omfattende visesamlingen i virkeligheden er, og hvor spændende et liv han havde. I et musikalsk foredrag fortæller jeg om levemennesket Sigfred Pedersen og synger mange af hans mest kendte viser, læser digte op og ikke mindst synger og spiller for til en masse fællessange alt sammen med Sigfred Pedersen som forfatter. Det er en munter fortælling om et herligt liv og en samling af humørfyldte viser. sommerudflugt Torsdag d. 11. juni kl Vi kører en smuk tur ud i sommerlandet med bus til Kirsten Kjærs Museum og kaffebord på restaurant Klim Bjerg. Hjemkomst kl. ca Pris 75,- kr plejehjemsgudstjenester kl malik 7. april AEK 5. maj SD 2. juni EL 7. juli SD Danahøj 28. april AEK 26. maj AEK 30. juni SD SD: Søren Dalsgaard AEK: Annette Elmbæk Kassow EL: Erik Lundager Tilmelding til kirkekontoret, tlf , senest torsdag den 4. juni kl

6 Dialogmøder om den kristne tro om tro i hverdagen. Alle møder starter kl Der serveres et enkelt måltid. Pris for mad 30,- kr. Tilmelding ikke nødvendig. Nye deltagere er altid meget velkomne! Onsdag den 22. april»hvad laver en præst for åndeligt søgende? Hvem er de åndeligt søgende i vores tid?«ved Benedicte Tønsberg, sognepræst på Mors og præst for åndeligt søgende i Aalborg stift Fællesskab på tværs - international aften onsdag den 29. april Vi begynder kl med lidt sang og musik i kirken, der er mulighed for at tænde et lys. Herefter er der fællesspisning og man må gerne medbringe en lille ret til»ta selv bordet«. Der forventes en festlig og farverig aften med mangfoldig mad, musik og kultur. Der vil også være lidt fortælling undervejs og aftenen slutter kl ca. Der er mulighed at melde sig med et indslag, kontakt sognepræst Annette Kassow herom, tlf Alle er velkomne og tilmelding kan ske til kirkekontoret, helst senest den 22. april, tlf Strikkeklubben»strik til de nødlidende«børnegudstjeneste kl , herefter fællesspisning Tirsdag den 19. maj»pinseglød i vore hjerter«grillmad Tilmelding til spisning senest fredagen før på sms eller ring til kirkekontoret tlf Pris for mad: Voksne 30,- kr., børn gratis. mødes onsdag den 8. og 22. april. I maj måned den 6. Herefter holder vi sommerferie. Vi begynder kl og slutter kl Velkommen til nye, der har lyst til at være med til at gøre en forskel. Astrid Andersen. Tlf Musikgudstjeneste søndag den 7. juni kl Ved gudstjenesten medvirker tidligere domorganist i Odense, Freddy Samsing, der nu har helliget sig et helt andet instrument, nemlig nyckelharpa. Dette instrument, som har 4 spillestrenge og 12 resonansstrenge, har en magisk klang, der går lige i hjertet. Repertoiret for nyckelharpa er primært europæisk/nordisk folkemusik fra middelalderen, renæssancen, over baroktiden til musik fra nutidens folkemusikrepertoire. MOK KLUBBEN Kom og vær med! Hvis du er mellem 5 og 12 år er MOK-Klubben måske noget for dig. Vi laver hygge, kreative aktiviteter og deltager i kirkens begivenheder. Du kan finde os hver tirsdag i kælderen under Hans Egedes Kirke, fra kl til Ønsker du at vide mere kan du ringe til Chikit på tlf. nr eller komme på besøg. Vi ses!

7 Pinse i byen Gudstjeneste 2. pinsedag 25. maj kl på Gammeltorv (bag ved Budolfi kirke) 2. pinsedag rykker vi gudstjenesten ind til byen. Vi holder fælles gudstjeneste sammen med de øvrige kirker i byen. Vi håber på solskin, så vi får en dejlig fælles oplevelse af at fejre gudstjeneste sammen med frikirker og folkekirkens kirker i byen. Efter gudstjenesten er der kaffe, the m.v. Skulle der mod forventning blive dårligt vejr, flyttes arrangementet ind i Budolfi kirke. Kom og vær med til en anderledes pinseoplevelse. Når Helligånden får vinger Om det, der er fælles for kristne Nordjysk Kirkedag 2015 Lørdag den 18. april kl Vesterkær kirke, Aalborg Tilmelding: senest onsdag den 8. april til Tilmeldingen skal indeholde de tilmeldtes navne. Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: Samtidig med tilmelding indbetales på konto i Jyske Bank, reg.nr. 5079, konto med tydelig angivelse af indbetalers diakonale navn. opgaver. minikonfirmander Hans Egedes Kirke vil i dette forår etablere et tilbud om minikonfirmandundervisning. Undervisningen for minikonfirmander, som er rettet mod 3. og 4. klassetrin, vil foregå i maj-juni. Det vil blive et spændende forløb med sang, musik, leg, læring gennem oplevelse og kreativ aktivitet. Yderligere information vil være at finde på Kom til Sankt Hans fest Når Helligånden får vinger Om det, der er fælles for kristne I FDF Aalborg 12. kreds Tirsdag den 23. juni er der Sankt Hans og Aalborg 12. inviterer alle ned i kredsen til hygge og bål på årets længste dag. Der Nordjysk vil være mange aktiviteter både for F D F store og små, det muntre køkken, tombola, flødebollemaskine og meget mere. Lørdag Der vil den være 18. musikalsk april indslag. Børn kan kl. tage deres egen lille heks med og få en lille ting. Vi sætter de fine hekse på bålet og sender dem til Bloksbjerg sammen med den store heks. Festen er åben fra klokken Båltale klokken og bålet tændes klokken Alle er velkomne, store som små, ung som gammel. Vi mødes på tværs. På tværs af alder, kirkeretninger og traditioner. Til pilgrimsvandringer, retræter og nødhjælpsindsamlinger. Det er en ny form for økumeni, og den har krop. Den er praktisk. Hvad betyder det for vores kirkesyn, og hvordan kan vi fremover bedst være kristne sammen, så Helligånden får vinger? Det er temaet for Nordjysk Kirkedag Forfatter og tidligere docent Anna Marie Aagaard vil oplyse og udfordre os om praktisk økumeni i dag. Biskop emeritus Karsten Nissen vil tale om diakoni og økumeni. De forskellige kirkesamfund bør samarbejde om Dagen sluttes af med musikalsk underholdning. Kirkedag 2015 Vesterkær kirke, Aalborg Kredsen ligger på Mylius Erichsensvej 165, vi glæder os meget til at se jer til en hyggelig sommeraften. housewarming Tilmelding: senest onsdag den 8. april til Tilmeldingen skal indeholde de tilmeldtes navne. Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: Samtidig med tilmelding til konto i Jyske Bank, reg.nr konto med tydelig angivelse af indbetalers navn. Nordjysk Kirkedag er en fælleskirkelig inspirations- og debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står Arbejdsgruppen Nordjyske Kirkedage med repræsentanter fra Baptistkirken, Metodistkirken, Den Romersk-Katolske Kirke, Folkekirkens mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift og folkekirkelige menighedsråd.»kom og se vores nye lokaler«efter familiegudstjenesten Palmesøndag den 29. marts vil der være mulighed for at se vore nye lokaler. Menighedsrådet er vært ved et lille uformelt stående traktement, mens man ser sig omkring i bygningen. Velkommen til alle interesserede.

8 Gudstjenesteliste Hans Egedes kirke april juli 2015 SD: Søren Dalsgaard AEK: Annette Elmbæk Kassow EL: Erik Lundager Søndag den 29. marts, Palmesøndag, kirkens fødselsdag (Matt. 21,1-9) Kl Begge præster, prædikant SD, familievenlig højmesse med»børnekirke«efter gudstjenesten er der»housewarming«se s. 7. Torsdag den 2. april, Skærtorsdag (Matt. 26,17-30) Kl Spisning (tilmelding, se s. 10) Kl Gudstjeneste AEK,»Dåbsgruppe for voksne«medvirker Fredag den 3. april, Langfredag (Mark. 15,20-39) Kl SD Tirsdag den 19. maj, spaghettigudstjeneste Kl AEK Søndag den 24. maj, Pinsedag (Joh. 14,22-31) Kl SD Mandag den 25. maj, Anden Pinsedag, fælles pinsegudstjeneste på Gammel Torv Kl Søndag den 31. maj, Trinitatis søndag (Joh. 3,1-15) Søndag den 5. april, Påskedag (Mark. 16,1-8) Kl SD Kl Grønlandsk gudstjeneste. Oline Berthelsen Mandag den 6. april, Anden Påskedag (Luk. 24,13-35) Kl AEK Kl Døvegudstjeneste EL Søndag den 7. juni, 1. s. e. trin. (Luk. 16,19-31) Kl Musikgudstjeneste SD. Kaffe Søndag den 14. juni, 2. s. e. trin. (Luk. 14,16-24) Søndag den 12. april, 1. s. e. påske (Joh. 20,19-31) Kl SD. Kaffe Søndag den 21. juni, 3. s. e. trin. (Luk. 15,1-10) Søndag den 19. april, 2. s. e. påske (Joh. 10,11-16) Kl Rytmisk højmesse AEK. Kaffe Søndag den 28. juni, 4. s. e. trin. (Luk. 6,36-42) Kl SD. Kaffe Søndag den 26. april, 3. s. e. påske, Konfirmation Aalborg Friskole Kl SD Søndag den 5. juli, 5. s. e. trin. (Luk. 5,1-11) Fredag den 1. maj, Bededag (Matt. 3,1-10) Kl SD Søndag den 12. juli, 6. s. e. trin. (Matt. 5,20-26) Kl SD. Kaffe Søndag den 3. maj, 4. s. e. påske, Konfirmation Seminarieskolen Kl AEK Søndag den 19. juli, 7. s. e. trin. (Luk. 19,1-10) Kl SD. Kaffe Søndag den 10. maj, 5. s. e. påske (Joh. 16,23b-28) Kl SD. Kaffe Søndag den 26. juli, 8. s. e. trin. (Matt. 7,15-21) Kl SD. Kaffe Torsdag den 14. maj, Kristi himmelfarts dag (Mark. 16,14-20) Kl AEK Søndag den 2. august, 9. s. e. trin. (Luk. 16,1-9) Søndag den 17. maj, 6. s. e. påske (Joh. 15,26-16,4) Søndag den 9. august, 10. s. e. trin. (Luk. 19,41-48) Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester på tlf Søndag er telefonen åben fra kl

9 Visioner for kirkens liv og fremtid fra formanden Vision for Hans Egedes Kirke Menighedsrådet og personalet har det seneste halvår arbejdet med en vision for Hans Egedes Kirke. Det har ikke været en let opgave, men vi er glade for at kunne præsentere den foreløbige vision. Foreløbig, da den endnu ikke er endeligt vedtaget i menighedsrådet. Visionen lyder: Hans Egedes Kirke vil som kirken på torvet, være: En levende og mangfoldig kirke, båret af det glædelige kristne budskab, hvor menighedens gudstjenesteliv er i centrum. Et åbent fællesskab for alle generationer med fokus på sang og musik, frivillighed og omsorg. Menighedsrådet tænker, at der i første omgang skal arbejdes videre med to indsatsområder: de 15 til 30-årige og frivillighed, der understøtter det første indsatsområde. Arbejdet med visionen er blandt andet sket på baggrund af en sogneanalyse fra Kirkefondet, som har lært os om, hvem der bor i sognet, hvad deres alder og arbejde er, hvor længe man typisk bor i sognet og meget mere. Det har givet anledning til en række gode drøftelser i menighedsrådet. Ny daglig leder Betina Tidemann Jensen valgte lige før jul at søge nye udfordringer uden for folkekirken. Vi har været glade for samarbejdet med Betina og ønsker hende alt mulig held og lykke med fremtiden. Betina ønskede ikke, at menighedsrådet skulle holde en afskedsreception, men jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen og samarbejdet. Menighedsrådet er gået i gang med den store opgave, det er at finde en ny daglig leder til kirken. Vi har valgt at få Landsforeningen af Menighedsråd til at hjælpe os med rekrutteringsprocessen og håber at kunne ansætte en ny daglig leder inden sommerferien. Vi har dog valgt, at det er vigtigt at bruge den nødvendige tid, dels på forventningsafstemning i menighedsrådet og blandt de ansatte og dels på at finde den helt rigtige person til opgaven. Goddag og farvel til ansatte Med Betinas opsigelse har I og vil I komme til at opleve en del ændringer, da vores kontaktperson har måttet finde forskellige midlertidige løsninger for at sikre at vores kerneopgaver stadig løses. Vi har derfor fornøjelsen af, for en periode, at sige velkommen tilbage til kordegnekontoret til vores pensionerede kordegn, Anders Frøkjær, der primært skal hjælpe med personregistrering. Det er dejligt, at han vil hjælpe os, så tag godt imod ham. Ligeledes har vi for en periode til betjening af menighedsråd, kirketjeneste og diverse opgaver ansat Martin Olof Janik, tag også godt imod ham. Vores hidtidige kordegnevikar Anne-Marie Bengtson er stoppet. Tak til Anne-Marie for hjælpen i perioden. Ved Inge Kjær Andersen Formand for menighedsrådet Fra en rytmisk højmesse i Hans Egedes kirke.

10 Påsken i Hans Egedes kirke Palmesøndag den 29. marts vi fejrer kirkens fødselsdag Kl Familievenlig højmesse»børnekirke«efter gudstjenesten er der mulighed for at se de nye lokaliteter i sognegården. Menighedsrådet er vært ved et let stående traktement. PÅSKEMÅLTID Skærtorsdag den 2. april Kl Fællesspisning, påskemåltid Tilmelding til spisning, til kirkekontoret, tlf senest mandag den 23. marts Kl Gudstjeneste Når lyset bryder frem Når lyset bryder frem pipper fuglene og en helt ny dag er startet nu bryder lyset tidligere og tidligere frem fordi det snart er forår når lyset bryder frem er det også som om at glæden bryder frem Forårskoncert med fællessang Mikkel en konfirmand Langfredag den 3. april Kl Gudstjeneste Påskedag den 5. april Kl Påskehøjmesse Kl Grønlandsk påskegudstjeneste 2. påskedag den 6. april Kl Påskegudstjeneste Kl Døvegudstjeneste torsdag den 16. april kl Det rytmiske kor»a Piece of Cake«synger under ledelse af Anne Verdelin. Ved klaveret: Jørgen Harritsø Aftenen ledes af sognepræst Søren Dalsgaard. 10

11 jeg vil være præst Kathrine Fischer, 22 år, teologi studerende på 4. semester, aktiv FDF er i 15 år. Født og opvokset i Hans Egedes sogn.»jeg vil være præst!«denne absurde tanke den er i hvert fald absurd i en 14-årigs hoved opstod en dag under konfirmandforberedelse. Vi havde i skolen lige så stille begyndt at snakke om, hvad vi ville efter folkeskolen: Hvilke veje skulle man gå? Var der noget der skulle forberedes? Og hvad er din drøm? Min drøm Min drøm bestod på daværende tidspunkt bare på at skulle få fri fra skolen og komme afsted til mine fritidsaktiviteter, som bl.a. bestod af FDF og Hans Egedes kirkes Børne og Ungdomskor. Jeg har altid været et barn med»krudt i røven«, og det kom også til udtryk, når jeg var til FDF. Vi fik lov til lave alle de tossede ting, vi havde lyst til, men stadig var der noget hyggeligt i, at vi altid afsluttede med en sang, en fortælling om det kristne budskab og fadervor. Med tiden der gik, fik jeg mulighed for at kunne fordybe mig med kristendommen. Dette skete igennem FDF, men det fik også et ekstra skud viden under konfirmandundervisning, hvor jeg fandt ud af, hvad der var op og ned i kristendommen, troede jeg i hvert fald. Da jeg som 20-årige flyttede rødderne ned til Aarhus for at studere teologi, blev jeg chokeret over alt det, jeg ikke vidste, men også alt det jeg vidste. Min viden er dog præget på det medmenneskelige frem for det boglige, og det ses også i min hverdag hernede. Jeg har stor passion for undervisningen hernede, og jeg kan mærke at undervisning sætter sit præg på, hvem jeg kommer til at være, da vi bliver sat overfor etiske spørgsmål hver dag. Men for mig ligger det vigtigste stadig i arbejdet med andre mennesker. Hvilket er af samme grund, at jeg er FDF er i Aarhus. FDF præger min hverdag med store og små oplevelser og udfordringer. I slutningen af januar 2015 var jeg med FDF og KFUM & KFUK s internationale projekt, Minglabar Myanmar i Myanmar(også kendt som Burma). Vi er i gang med at skabe et sted, hvor de frivillige burmesere kan komme og få ideer til deres frivillige arbejde. Det vi herhjemme i Danmark kender som foreninger. Burmeserne ønsker at vide mere om planlægning af events, ledertræning, musikformidling, fundraising, evaluering, motivation, dialog og så mange andre ting, som vi i FDF, og Danmark, er knald gode til. Dette er, hvad jeg brander for; at give mennesker nye muligheder. Jeg er sikker på, at jeg som præst kan få muligheden for det. Som præst kan jeg være i dialog med unge som gamle, og hjælpe dem til en hverdag, hvor de får deres lyster og ønsker opfyldt. Jeg kan formidle det kristne budskab, som jeg selv er så glad for. Og en ting er sikkert, der er en masse udfordringer, som bare skal tages op, og det glæder jeg mig til. ord til eftertanke Vårbøn Der Er stilhed af sol Næppe Hvisker en vind Alt er støbt Som et alter Parat Til at begynde På ny I en klang Af mol På vej i bøn Knud Kappelgaard, Salmer til hver dag i året, 2008

12 ombygningen i billeder Fotos: Allan Størner

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde ons. d. 25. marts 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Der er mødepligt pga. godkendelse af årsregnskab

Læs mere

Visioner for Hans Egedes Kirke Kommende arrangementer Årets konfirmander Nye vilkår i konfirmandundervisningen

Visioner for Hans Egedes Kirke Kommende arrangementer Årets konfirmander Nye vilkår i konfirmandundervisningen Visioner for Hans Egedes Kirke Kommende arrangementer Årets konfirmander Nye vilkår i konfirmandundervisningen Salmebogen nr. 29: Vær sol på vores mælkevej, og varm os i din sfære. Lad Hellig-ilden brede

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 20. januar 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Velkommen til ny sognepræst. Nyt fra menighedsrådet. Jul i Hans Egedes Kirke. Tilbageblik. Issusuit (Holsteinsborg), Grønland Foto: Kurt Kurdahl

Velkommen til ny sognepræst. Nyt fra menighedsrådet. Jul i Hans Egedes Kirke. Tilbageblik. Issusuit (Holsteinsborg), Grønland Foto: Kurt Kurdahl Issusuit (Holsteinsborg), Grønland Foto: Kurt Kurdahl Velkommen til ny sognepræst Nyt fra menighedsrådet Jul i Hans Egedes Kirke Tilbageblik Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid! Julenat, da

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

ALTERTAVLEN. Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus JUL I KIRKEN JULE KONCERTER

ALTERTAVLEN. Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus JUL I KIRKEN JULE KONCERTER VINTER 2015 2. ÅRGANG NR. 2 ALTERTAVLEN FOLKEKIRKENS HUS: Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus + JUL I KIRKEN JULE KONCERTER SOGNETS JULEFEST

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Velkomst til nye konfirmander Kommende arrangementer Afsked med Benny Vindelev Torvegudstjeneste - Fristedet medvirker

Velkomst til nye konfirmander Kommende arrangementer Afsked med Benny Vindelev Torvegudstjeneste - Fristedet medvirker TRO er LIV Velkomst til nye konfirmander Kommende arrangementer Afsked med Benny Vindelev Torvegudstjeneste - Fristedet medvirker»altertavlen«af Niels Helledie, privateje. Se artikel side 4. Så bliver

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 24. april 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende 1. Formandens

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Sogn Kommende arrangementer Tilbageblik

Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Sogn Kommende arrangementer Tilbageblik HAVEMANDEN. Benny Vindelev, akryl. Tekstinspiration: Joh. ev., kap. 20. Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Sogn Kommende arrangementer Tilbageblik Det er som et forhæng, der rives til side på højeste

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 22. september 2015, kl i undervisningslokale 2, 1. sal

Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 22. september 2015, kl i undervisningslokale 2, 1. sal Hans Egedes Sogn Møde den 22. september 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 22. september 2015, kl. 19.00 i undervisningslokale 2, 1. sal Til stede: Inge Kjær Andersen (IKA), Ulrik Vesterbæk (UV),

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nr. 1 marts - august 2013

Nr. 1 marts - august 2013 Fredens Kirke Svendborg Nr. 1 marts - august 2013 RØDSPÆTTER OG PÅSKE Af sognepræst Jeg sidder med en af mine faste følgesvende på skrivebordet. Det er Naturkalenderen. Den har fulgt mig gennem snart mange

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. april 2015 kl. 19.00 i det store menighedslokale på første sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. april 2015 kl. 19.00 i det store menighedslokale på første sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde Torsdag d. 30. april 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. april 2015 kl. 19.00 i det store menighedslokale på første sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat:

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 26. august 2015, kl. 19.00 i undervisningslokale 2, 1. sal

Menighedsrådsmøde Onsdag, den 26. august 2015, kl. 19.00 i undervisningslokale 2, 1. sal Hans Egedes Sogn Møde den 26. august 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag, den 26. august 2015, kl. 19.00 i undervisningslokale 2, 1. sal Til stede: Inge Kjær Andersen (IKA), Karin Knudsen (KK), Inger

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Marts - August 2015 55. ÅRGANG

Marts - August 2015 55. ÅRGANG Marts - August 2015 55. ÅRGANG Johannes Larsen: To svaner i en dam. 1916. Billedet er venligst stillet til rådighed af Johannes Larsen Museet, Kerteminde. Genåbning af Undløse kirke Søndag den 15. marts

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar IRKE nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar Kost og kristendom Næring for krop og næring for ånd Tre foredrag om sund kost ved Vindinge Kirke Vi kender udtrykket åndelig næring, men vil sikkert have

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågerup kirke - Roskilde Domprovsti

Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågerup kirke - Roskilde Domprovsti Minikonfirmandforløb januar 2014 Ågup kirke - Roskilde Domprovsti I alt 33 børn fra 3. klasse i Lindebjgskolen har været i minikonfirmandforløb i 16 tim i dagene 13.-16. og 20.-23. januar 2014. Det 79

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Minikonfirmander januar 2016 I 2016 var tilbuddet om Minikonfirmandundervisning

Læs mere