Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst"

Transkript

1 kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred (DDS nr. 331) APRIL MAJ JUNI JULI 2015

2 Adresser KIRKEKONTORET Kordegn Pia Bak Nørgaard Skov Grønlands Torv 6, tlf Fax: Kontor: Mandag kl , og kl Tirsdag-fredag kl SOGNEPRÆSTER Sognepræst Søren Dalsgaard Mylius Erichsensvej 110, Tlf Telefontid bedst mellem kl (undtagen fredag) samt torsdag kl Sognepræst Annette Elmbæk Kassow Splinten 16, 9260 Gistrup Tlf Telefontid hverdage bedst kl (undtagen mandag) samt torsdag kl Træffes i Hans Egedes kirke og i hjemmet efter aftale ORGANIST Jørgen Harritsø Tlf KIRKETJENERE Allan Størner Tlf Maria Jakobsen Tlf Stig Vestergaard Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Inge Kjær Andersen Tlf KIRKEBLADET Redaktion: Pia Fischer, Inger Lis Krarup, Annette Kassow, Jørgen Harritsø, Allan Størner, ansvarshavende redaktør Deadline næste kirkeblad: 20. maj 2015 Layout og tryk: Basis-Tryk information Fra 1. februar 2014 skal en række anmeldelser ikke længere ske ved personlig henvendelse til kirkekontoret, men ved digital anmeldelse på Fødsel og faderskab (Omsorgs- og ansvarserklæring) Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Skema til anmeldelse findes på Ugifte forældre skal indgive en omsorgs- og ansvarserklæring med NemID via dk senest 14 dage efter barnets fødsel. Har faren ikke dansk personnummer eller har I ikke NemID, kan I udfylde blanketten Omsorgs- og ansvarserklæring på og aflevere den på kirkekontoret. Navngivning og dåb Forældremyndighedsindehaverne kan navngive deres barn på Ønsker I at navngive jeres barn ved dåb, skal I henvende jer til kirkekontoret med oplysninger om fadderes (min. 2 og max. 5) navne og adresser. I vil herefter blive henvist til en præst med henblik på en samtale inden dåben. Bryllup Ægteskabserklæring indgives på Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret. Aftaler om vielse sker ved henvendelse enten til kirkekontoret eller til en af kirkens præster. For at blive gift i kirken skal en af parterne være medlem af folkekirken. Navneændring Ansøgning om navneændring indgives via En navneændring koster som udgangspunkt 500 kr. Gebyret skal være indbetalt, førend sagsbehandlingen går i gang. Navneændring på bryllupsdagen, hvor man antager sin ægtefælles mellem- eller efternavn er dog gratis. Dødsfald Nærmeste pårørende sender selv eller gennem en bedemand en anmodning med NemID via I særlige tilfælde, hvor man ikke har mulighed for at anvende NemID, er det altid muligt at henvende sig til kirkekontoret for at få hjælp. Ønsker du samtale med eller besøg af præsten Kontakt: Annette Elmbæk Kassow, tlf eller Søren Dalsgaard, tlf

3 Levende kirke I Hans Egedes Kirke har vi været igennem en spændende proces med at klargøre vores vision for kirken. Det er vigtigt at have en vision, at have et mål ude i horisonten, som man navigerer imod. Særligt én af de formuleringer, der er blevet drøftet i denne proces, udtrykker noget vigtigt for os som kirke, nemlig udtrykket»levende og mangfoldig kirke«. Især ordet levende er et betydningsmættet ord. Vi er inde i den samme sfære som det organiske, det, der gror, og som udtrykker sig på mangfoldige måder. Ligesom et træ, der breder sin krone ud i mange grene. Det levende er også det, der bevæger sig, det dynamiske, det der udvikler sig. Og det må nødvendigvis være mangfoldigt, for det er livets natur at være mangfoldig. Det er et velegnet motiv at have som fortegn for vores aktiviteter som kirke. Bevægelse, dynamik, udvikling. At være levende. At sammenstille det levende med det at være kirke er et bibelsk motiv. Kirken beskrives bl.a som et legeme, hvor Kristus er hovedet, eller som tempel gjort af levende sten. Men kirken er også som et vintræ, hvor Kristus er stammen og vi er grenene. Det sidste motiv, vintræet, er hyppigt afbilledet på østkirkens ikoner. Vintræet er et smukt og stærkt billede på det at være kirke. Motivet om vintræet er gavnligt at have for øje, når vi som kirke stræber efter at være en levende kirke. Billedet kan give os inspiration, håb og mod. For det viser os både, hvad vi bør stræbe imod, men også hvor vi henter vores næring og kraft fra. Vi bør stræbe efter at være grene på træet, der vokser og bærer frugt. Vi bør stræbe efter at være en kirke, der afspejler Guds værdier i verden, og hvor evangeliet kommer til udtryk. Og man kan kun bære frugt og virkeliggøre det at være kirke, ja, være levende, hvis man slår sine rødder ned i noget livgivende, for at blive i det organiske billede. Vi skal være som et træ, der vokser, med mange forskellige grene og med mange forskellige frugter, men det kan kun lade sig gøre, hvis vi har vores rødder i Kristus. Vi skal hente vores næring, vores livskraft fra ham. Vi kan gøre det ved at have tillid til, at vi bygger kirke med rod i noget, der er større end os selv. Vi kan gøre en masse aktiviteter, og sætte mange projekter i værk, men vi bør have tillid til, at der er noget større end os selv, der bærer det hele, og at det er derfra, vi skal hente vor kraft. Kristus er både vores rødder og vores ultimative mål. Han er det Guds billede, vi som kirke stræber efter at ligne. Vi kan tillade os selv at have den tillid og det håb, at Gud er med, og at vi har del i en kraft, der er større end vor egen. For vores historie er sat ind i en større historie. Kirken er nemlig blevet til på grundlag af historien om Gud, der blev menneske, og at det menneske døde for vores skyld og besejrede døden i sin opstandelse påskemorgen. Det er historien om livets og kærlighedens triumf. Denne livets sejr og opstandelseskraft er også blevet kirken til del, ja, kirken er født på det grundlag. Den kraft og det liv lever stadig iblandt os i dag. Det gør det ved Helligånden, der blev givet kirken ved pinsen. Helligånden er Kristi liv, der lever videre i kirkens fællesskab; det er den livskraft, kirken lever af. Derfor skal vi turde have tillid til, at vi er båret af Gud, og vi skal turde slå rødder i ham. Vi skal huske på, at vi kan som mennesker plante og vande, men det er Gud, der giver væksten, ligesom Paulus skriver i Korintherbrevet (1. Kor 3,5-9). Så når vi udfolder os i mange forskellige og mangfoldige aktiviteter, så skal vi huske at drage fra kilden selv, Jesus Kristus. Ved Søren Dalsgaard

4 Af Bo Wiener, Brøgger Arkitekter Renovering/ombygning af menighedslokaler ved Hans Egedes Kirke Det skal være skidt før det kan blive godt... Det gamle ordsprog fik helt ny betydning, da den længe ventede renovering af eksisterende menigheds-lokaler endelig blev en realitet i august måned, hvor håndværkerne startede med at nedbryde tag og vægge for at gøre plads til en tilbygning på 1. sal samt ombygning i stueplan af eksisterende menighedslokaler. Efterhånden som nedbrydningen skred frem og gavlen + toiletkernen var det eneste som stod tilbage, så det godt nok skidt ud og det kutnne være svært at forestille sig, at dette nogensinde skulle blive godt! Men efterhånden som genopbygningen tog form, først med nyt tårn for placering af personlift og siden stålsøjler på fremtidig 1. sal, som senere skulle danne nye ydervægge med udvendig kobber beklædning, kunne man begynde at danne sig et indtryk af størrelsen af det færdige byggeri. Byggeriet omfattede ikke blot en ny 1. sal indeholdende primært konfirmand- og undervisningslokaler samt nye toiletter og depot, men også en total ombygning af stueplanen som indeholder større køkken med opvask samt depot, og i tilknytning til dette er opført et café- og lounge område, som fremover vil kunne anvendes ved store arrangementer i både kirken og mødesalen. Der er desuden opført ny flot hovedtrappe til 1. salen med stort ovenlys som sikrer rummene tilførsel af dagslys. Ombygningen har været en stor udfordring, ikke blot for håndværkere og rådgivere, men også for kirkens daglige personale, som skulle få hverdagen til at fungere uden deres sædvanlige lokaler og køkken. Bo Wiener fra Brøgger Arkitekter, som har varetaget byggeledelsens tilsyn på pladsen udtaler om byggeprocessen:»samarbejde med menighedsrådets byggeudvalg, rådgivere og ikke mindst HP Byg s formænd har fungeret upåklageligt. Vi har løst de udfordringer, som har vist sig efterhånden, som byggeriet skred frem, og sammen nået til løsninger, som gør at der nu står et færdigt byggeri, som forhåbentligt i mange år frem vil kunne indfri de forventninger, som menighedsrådet har haft til bygningens fremtidige drift og anvendelsesmuligheder«.»vi som arkitekter synes, at det færdige resultat med kobber beklædning på 1. salen binder hele bygningen sammen med kirken og mødesalen, og som rådgivere er vi meget glade for, at menighedsrådets byggeudvalg valgte at holde fast i denne løsning, selv om vi i disse dage ser mange alternativer i billigere pladematerialer. Fordelen ved kobber er, at denne beklædning bare bliver smukkere med alderen efterhånden som den patinerer op, en egenskab som alle de billigere løsninger ikke kan efterkomme!det eneste Hans Egedes Kirke nu mangler, er en opdatering af gårdrummet og adgangsforholdene før bygningerne kan komme helt op at»ringe«, en opgave som vi i Brøgger Arkitekter meget gerne påtager os«. Arkitekt: Brøgger Arkitekter A/S, Aalborg Ingeniør: Lindgaard A/S, Aalborg Hovedentreprenør: HP Byg A/S, Aalborg

5 torsdagsklubben KALENDER april-juli 2015 NYHED! 65-klubben har ændret navn til Torsdagsklubben og mødes kl ! Hans Egedes kirkes Torsdagsklub er for alle, der har lyst og tid til en dejlig eftermiddag med foredrag, fortælling, fællessang, kaffebord og hyggeligt samvær. Tid og sted: Eftermiddagene foregår i den store mødesal fra kl til Pris: 25,- kr. for kaffe/te og brød. Torsdag den 9. april kl »Med Grønland i blodet«politibetjent Ulrik Elmkvist Eriksen, Dronninglund. Hvad laver en dansk landbetjent fra Dronninglund i Grønland? Torsdag den 7. maj kl Musikalsk foredrag om Sigfred Pedersen. Foredragsholder og musiker Flemming Både, Viby De fleste forbinder Sigfred Pedersen med viser som»katinka Katinka«og»Søren Bramfris lærkesang«, men de færreste er klar over, hvor omfattende visesamlingen i virkeligheden er, og hvor spændende et liv han havde. I et musikalsk foredrag fortæller jeg om levemennesket Sigfred Pedersen og synger mange af hans mest kendte viser, læser digte op og ikke mindst synger og spiller for til en masse fællessange alt sammen med Sigfred Pedersen som forfatter. Det er en munter fortælling om et herligt liv og en samling af humørfyldte viser. sommerudflugt Torsdag d. 11. juni kl Vi kører en smuk tur ud i sommerlandet med bus til Kirsten Kjærs Museum og kaffebord på restaurant Klim Bjerg. Hjemkomst kl. ca Pris 75,- kr plejehjemsgudstjenester kl malik 7. april AEK 5. maj SD 2. juni EL 7. juli SD Danahøj 28. april AEK 26. maj AEK 30. juni SD SD: Søren Dalsgaard AEK: Annette Elmbæk Kassow EL: Erik Lundager Tilmelding til kirkekontoret, tlf , senest torsdag den 4. juni kl

6 Dialogmøder om den kristne tro om tro i hverdagen. Alle møder starter kl Der serveres et enkelt måltid. Pris for mad 30,- kr. Tilmelding ikke nødvendig. Nye deltagere er altid meget velkomne! Onsdag den 22. april»hvad laver en præst for åndeligt søgende? Hvem er de åndeligt søgende i vores tid?«ved Benedicte Tønsberg, sognepræst på Mors og præst for åndeligt søgende i Aalborg stift Fællesskab på tværs - international aften onsdag den 29. april Vi begynder kl med lidt sang og musik i kirken, der er mulighed for at tænde et lys. Herefter er der fællesspisning og man må gerne medbringe en lille ret til»ta selv bordet«. Der forventes en festlig og farverig aften med mangfoldig mad, musik og kultur. Der vil også være lidt fortælling undervejs og aftenen slutter kl ca. Der er mulighed at melde sig med et indslag, kontakt sognepræst Annette Kassow herom, tlf Alle er velkomne og tilmelding kan ske til kirkekontoret, helst senest den 22. april, tlf Strikkeklubben»strik til de nødlidende«børnegudstjeneste kl , herefter fællesspisning Tirsdag den 19. maj»pinseglød i vore hjerter«grillmad Tilmelding til spisning senest fredagen før på sms eller ring til kirkekontoret tlf Pris for mad: Voksne 30,- kr., børn gratis. mødes onsdag den 8. og 22. april. I maj måned den 6. Herefter holder vi sommerferie. Vi begynder kl og slutter kl Velkommen til nye, der har lyst til at være med til at gøre en forskel. Astrid Andersen. Tlf Musikgudstjeneste søndag den 7. juni kl Ved gudstjenesten medvirker tidligere domorganist i Odense, Freddy Samsing, der nu har helliget sig et helt andet instrument, nemlig nyckelharpa. Dette instrument, som har 4 spillestrenge og 12 resonansstrenge, har en magisk klang, der går lige i hjertet. Repertoiret for nyckelharpa er primært europæisk/nordisk folkemusik fra middelalderen, renæssancen, over baroktiden til musik fra nutidens folkemusikrepertoire. MOK KLUBBEN Kom og vær med! Hvis du er mellem 5 og 12 år er MOK-Klubben måske noget for dig. Vi laver hygge, kreative aktiviteter og deltager i kirkens begivenheder. Du kan finde os hver tirsdag i kælderen under Hans Egedes Kirke, fra kl til Ønsker du at vide mere kan du ringe til Chikit på tlf. nr eller komme på besøg. Vi ses!

7 Pinse i byen Gudstjeneste 2. pinsedag 25. maj kl på Gammeltorv (bag ved Budolfi kirke) 2. pinsedag rykker vi gudstjenesten ind til byen. Vi holder fælles gudstjeneste sammen med de øvrige kirker i byen. Vi håber på solskin, så vi får en dejlig fælles oplevelse af at fejre gudstjeneste sammen med frikirker og folkekirkens kirker i byen. Efter gudstjenesten er der kaffe, the m.v. Skulle der mod forventning blive dårligt vejr, flyttes arrangementet ind i Budolfi kirke. Kom og vær med til en anderledes pinseoplevelse. Når Helligånden får vinger Om det, der er fælles for kristne Nordjysk Kirkedag 2015 Lørdag den 18. april kl Vesterkær kirke, Aalborg Tilmelding: senest onsdag den 8. april til Tilmeldingen skal indeholde de tilmeldtes navne. Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: Samtidig med tilmelding indbetales på konto i Jyske Bank, reg.nr. 5079, konto med tydelig angivelse af indbetalers diakonale navn. opgaver. minikonfirmander Hans Egedes Kirke vil i dette forår etablere et tilbud om minikonfirmandundervisning. Undervisningen for minikonfirmander, som er rettet mod 3. og 4. klassetrin, vil foregå i maj-juni. Det vil blive et spændende forløb med sang, musik, leg, læring gennem oplevelse og kreativ aktivitet. Yderligere information vil være at finde på Kom til Sankt Hans fest Når Helligånden får vinger Om det, der er fælles for kristne I FDF Aalborg 12. kreds Tirsdag den 23. juni er der Sankt Hans og Aalborg 12. inviterer alle ned i kredsen til hygge og bål på årets længste dag. Der Nordjysk vil være mange aktiviteter både for F D F store og små, det muntre køkken, tombola, flødebollemaskine og meget mere. Lørdag Der vil den være 18. musikalsk april indslag. Børn kan kl. tage deres egen lille heks med og få en lille ting. Vi sætter de fine hekse på bålet og sender dem til Bloksbjerg sammen med den store heks. Festen er åben fra klokken Båltale klokken og bålet tændes klokken Alle er velkomne, store som små, ung som gammel. Vi mødes på tværs. På tværs af alder, kirkeretninger og traditioner. Til pilgrimsvandringer, retræter og nødhjælpsindsamlinger. Det er en ny form for økumeni, og den har krop. Den er praktisk. Hvad betyder det for vores kirkesyn, og hvordan kan vi fremover bedst være kristne sammen, så Helligånden får vinger? Det er temaet for Nordjysk Kirkedag Forfatter og tidligere docent Anna Marie Aagaard vil oplyse og udfordre os om praktisk økumeni i dag. Biskop emeritus Karsten Nissen vil tale om diakoni og økumeni. De forskellige kirkesamfund bør samarbejde om Dagen sluttes af med musikalsk underholdning. Kirkedag 2015 Vesterkær kirke, Aalborg Kredsen ligger på Mylius Erichsensvej 165, vi glæder os meget til at se jer til en hyggelig sommeraften. housewarming Tilmelding: senest onsdag den 8. april til Tilmeldingen skal indeholde de tilmeldtes navne. Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: Samtidig med tilmelding til konto i Jyske Bank, reg.nr konto med tydelig angivelse af indbetalers navn. Nordjysk Kirkedag er en fælleskirkelig inspirations- og debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står Arbejdsgruppen Nordjyske Kirkedage med repræsentanter fra Baptistkirken, Metodistkirken, Den Romersk-Katolske Kirke, Folkekirkens mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift og folkekirkelige menighedsråd.»kom og se vores nye lokaler«efter familiegudstjenesten Palmesøndag den 29. marts vil der være mulighed for at se vore nye lokaler. Menighedsrådet er vært ved et lille uformelt stående traktement, mens man ser sig omkring i bygningen. Velkommen til alle interesserede.

8 Gudstjenesteliste Hans Egedes kirke april juli 2015 SD: Søren Dalsgaard AEK: Annette Elmbæk Kassow EL: Erik Lundager Søndag den 29. marts, Palmesøndag, kirkens fødselsdag (Matt. 21,1-9) Kl Begge præster, prædikant SD, familievenlig højmesse med»børnekirke«efter gudstjenesten er der»housewarming«se s. 7. Torsdag den 2. april, Skærtorsdag (Matt. 26,17-30) Kl Spisning (tilmelding, se s. 10) Kl Gudstjeneste AEK,»Dåbsgruppe for voksne«medvirker Fredag den 3. april, Langfredag (Mark. 15,20-39) Kl SD Tirsdag den 19. maj, spaghettigudstjeneste Kl AEK Søndag den 24. maj, Pinsedag (Joh. 14,22-31) Kl SD Mandag den 25. maj, Anden Pinsedag, fælles pinsegudstjeneste på Gammel Torv Kl Søndag den 31. maj, Trinitatis søndag (Joh. 3,1-15) Søndag den 5. april, Påskedag (Mark. 16,1-8) Kl SD Kl Grønlandsk gudstjeneste. Oline Berthelsen Mandag den 6. april, Anden Påskedag (Luk. 24,13-35) Kl AEK Kl Døvegudstjeneste EL Søndag den 7. juni, 1. s. e. trin. (Luk. 16,19-31) Kl Musikgudstjeneste SD. Kaffe Søndag den 14. juni, 2. s. e. trin. (Luk. 14,16-24) Søndag den 12. april, 1. s. e. påske (Joh. 20,19-31) Kl SD. Kaffe Søndag den 21. juni, 3. s. e. trin. (Luk. 15,1-10) Søndag den 19. april, 2. s. e. påske (Joh. 10,11-16) Kl Rytmisk højmesse AEK. Kaffe Søndag den 28. juni, 4. s. e. trin. (Luk. 6,36-42) Kl SD. Kaffe Søndag den 26. april, 3. s. e. påske, Konfirmation Aalborg Friskole Kl SD Søndag den 5. juli, 5. s. e. trin. (Luk. 5,1-11) Fredag den 1. maj, Bededag (Matt. 3,1-10) Kl SD Søndag den 12. juli, 6. s. e. trin. (Matt. 5,20-26) Kl SD. Kaffe Søndag den 3. maj, 4. s. e. påske, Konfirmation Seminarieskolen Kl AEK Søndag den 19. juli, 7. s. e. trin. (Luk. 19,1-10) Kl SD. Kaffe Søndag den 10. maj, 5. s. e. påske (Joh. 16,23b-28) Kl SD. Kaffe Søndag den 26. juli, 8. s. e. trin. (Matt. 7,15-21) Kl SD. Kaffe Torsdag den 14. maj, Kristi himmelfarts dag (Mark. 16,14-20) Kl AEK Søndag den 2. august, 9. s. e. trin. (Luk. 16,1-9) Søndag den 17. maj, 6. s. e. påske (Joh. 15,26-16,4) Søndag den 9. august, 10. s. e. trin. (Luk. 19,41-48) Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester på tlf Søndag er telefonen åben fra kl

9 Visioner for kirkens liv og fremtid fra formanden Vision for Hans Egedes Kirke Menighedsrådet og personalet har det seneste halvår arbejdet med en vision for Hans Egedes Kirke. Det har ikke været en let opgave, men vi er glade for at kunne præsentere den foreløbige vision. Foreløbig, da den endnu ikke er endeligt vedtaget i menighedsrådet. Visionen lyder: Hans Egedes Kirke vil som kirken på torvet, være: En levende og mangfoldig kirke, båret af det glædelige kristne budskab, hvor menighedens gudstjenesteliv er i centrum. Et åbent fællesskab for alle generationer med fokus på sang og musik, frivillighed og omsorg. Menighedsrådet tænker, at der i første omgang skal arbejdes videre med to indsatsområder: de 15 til 30-årige og frivillighed, der understøtter det første indsatsområde. Arbejdet med visionen er blandt andet sket på baggrund af en sogneanalyse fra Kirkefondet, som har lært os om, hvem der bor i sognet, hvad deres alder og arbejde er, hvor længe man typisk bor i sognet og meget mere. Det har givet anledning til en række gode drøftelser i menighedsrådet. Ny daglig leder Betina Tidemann Jensen valgte lige før jul at søge nye udfordringer uden for folkekirken. Vi har været glade for samarbejdet med Betina og ønsker hende alt mulig held og lykke med fremtiden. Betina ønskede ikke, at menighedsrådet skulle holde en afskedsreception, men jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen og samarbejdet. Menighedsrådet er gået i gang med den store opgave, det er at finde en ny daglig leder til kirken. Vi har valgt at få Landsforeningen af Menighedsråd til at hjælpe os med rekrutteringsprocessen og håber at kunne ansætte en ny daglig leder inden sommerferien. Vi har dog valgt, at det er vigtigt at bruge den nødvendige tid, dels på forventningsafstemning i menighedsrådet og blandt de ansatte og dels på at finde den helt rigtige person til opgaven. Goddag og farvel til ansatte Med Betinas opsigelse har I og vil I komme til at opleve en del ændringer, da vores kontaktperson har måttet finde forskellige midlertidige løsninger for at sikre at vores kerneopgaver stadig løses. Vi har derfor fornøjelsen af, for en periode, at sige velkommen tilbage til kordegnekontoret til vores pensionerede kordegn, Anders Frøkjær, der primært skal hjælpe med personregistrering. Det er dejligt, at han vil hjælpe os, så tag godt imod ham. Ligeledes har vi for en periode til betjening af menighedsråd, kirketjeneste og diverse opgaver ansat Martin Olof Janik, tag også godt imod ham. Vores hidtidige kordegnevikar Anne-Marie Bengtson er stoppet. Tak til Anne-Marie for hjælpen i perioden. Ved Inge Kjær Andersen Formand for menighedsrådet Fra en rytmisk højmesse i Hans Egedes kirke.

10 Påsken i Hans Egedes kirke Palmesøndag den 29. marts vi fejrer kirkens fødselsdag Kl Familievenlig højmesse»børnekirke«efter gudstjenesten er der mulighed for at se de nye lokaliteter i sognegården. Menighedsrådet er vært ved et let stående traktement. PÅSKEMÅLTID Skærtorsdag den 2. april Kl Fællesspisning, påskemåltid Tilmelding til spisning, til kirkekontoret, tlf senest mandag den 23. marts Kl Gudstjeneste Når lyset bryder frem Når lyset bryder frem pipper fuglene og en helt ny dag er startet nu bryder lyset tidligere og tidligere frem fordi det snart er forår når lyset bryder frem er det også som om at glæden bryder frem Forårskoncert med fællessang Mikkel en konfirmand Langfredag den 3. april Kl Gudstjeneste Påskedag den 5. april Kl Påskehøjmesse Kl Grønlandsk påskegudstjeneste 2. påskedag den 6. april Kl Påskegudstjeneste Kl Døvegudstjeneste torsdag den 16. april kl Det rytmiske kor»a Piece of Cake«synger under ledelse af Anne Verdelin. Ved klaveret: Jørgen Harritsø Aftenen ledes af sognepræst Søren Dalsgaard. 10

11 jeg vil være præst Kathrine Fischer, 22 år, teologi studerende på 4. semester, aktiv FDF er i 15 år. Født og opvokset i Hans Egedes sogn.»jeg vil være præst!«denne absurde tanke den er i hvert fald absurd i en 14-årigs hoved opstod en dag under konfirmandforberedelse. Vi havde i skolen lige så stille begyndt at snakke om, hvad vi ville efter folkeskolen: Hvilke veje skulle man gå? Var der noget der skulle forberedes? Og hvad er din drøm? Min drøm Min drøm bestod på daværende tidspunkt bare på at skulle få fri fra skolen og komme afsted til mine fritidsaktiviteter, som bl.a. bestod af FDF og Hans Egedes kirkes Børne og Ungdomskor. Jeg har altid været et barn med»krudt i røven«, og det kom også til udtryk, når jeg var til FDF. Vi fik lov til lave alle de tossede ting, vi havde lyst til, men stadig var der noget hyggeligt i, at vi altid afsluttede med en sang, en fortælling om det kristne budskab og fadervor. Med tiden der gik, fik jeg mulighed for at kunne fordybe mig med kristendommen. Dette skete igennem FDF, men det fik også et ekstra skud viden under konfirmandundervisning, hvor jeg fandt ud af, hvad der var op og ned i kristendommen, troede jeg i hvert fald. Da jeg som 20-årige flyttede rødderne ned til Aarhus for at studere teologi, blev jeg chokeret over alt det, jeg ikke vidste, men også alt det jeg vidste. Min viden er dog præget på det medmenneskelige frem for det boglige, og det ses også i min hverdag hernede. Jeg har stor passion for undervisningen hernede, og jeg kan mærke at undervisning sætter sit præg på, hvem jeg kommer til at være, da vi bliver sat overfor etiske spørgsmål hver dag. Men for mig ligger det vigtigste stadig i arbejdet med andre mennesker. Hvilket er af samme grund, at jeg er FDF er i Aarhus. FDF præger min hverdag med store og små oplevelser og udfordringer. I slutningen af januar 2015 var jeg med FDF og KFUM & KFUK s internationale projekt, Minglabar Myanmar i Myanmar(også kendt som Burma). Vi er i gang med at skabe et sted, hvor de frivillige burmesere kan komme og få ideer til deres frivillige arbejde. Det vi herhjemme i Danmark kender som foreninger. Burmeserne ønsker at vide mere om planlægning af events, ledertræning, musikformidling, fundraising, evaluering, motivation, dialog og så mange andre ting, som vi i FDF, og Danmark, er knald gode til. Dette er, hvad jeg brander for; at give mennesker nye muligheder. Jeg er sikker på, at jeg som præst kan få muligheden for det. Som præst kan jeg være i dialog med unge som gamle, og hjælpe dem til en hverdag, hvor de får deres lyster og ønsker opfyldt. Jeg kan formidle det kristne budskab, som jeg selv er så glad for. Og en ting er sikkert, der er en masse udfordringer, som bare skal tages op, og det glæder jeg mig til. ord til eftertanke Vårbøn Der Er stilhed af sol Næppe Hvisker en vind Alt er støbt Som et alter Parat Til at begynde På ny I en klang Af mol På vej i bøn Knud Kappelgaard, Salmer til hver dag i året, 2008

12 ombygningen i billeder Fotos: Allan Størner

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 20. januar 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, salen Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Menighedsrådsmøde Mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00 i konfirmandlokale 1, første sal

Menighedsrådsmøde Mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00 i konfirmandlokale 1, første sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 22. juni 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00 i konfirmandlokale 1, første sal Såfremt det bliver muligt inviteres kommende daglige leder

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. februar 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Protokollat: Tilstede Inge Kjær

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Skt. Hans aften i Møllevangskirkens have

Skt. Hans aften i Møllevangskirkens have Skt. Hans aften i Møllevangskirkens have Kirkeblad maj - juni - juli - august 2014 FOR BØRN OG UNGE Konfirmationsindskrivning Kære elever, der skal begynde i 7. klasse efter sommerferien, og jeres forældre.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44.

Kirkebladet. TREENIGHEDEN malet af Andrej Rublev. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund Marts, april og maj 2015 / Nr. 2 / 44. årgang Læs om Påskens under...s. 2 Musikgudstjeneste...s. 3 Turen går til Australien...s. 3 Babysalmesang...s. 3 Sogneudflugt...s.

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere