Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst"

Transkript

1 kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred (DDS nr. 331) APRIL MAJ JUNI JULI 2015

2 Adresser KIRKEKONTORET Kordegn Pia Bak Nørgaard Skov Grønlands Torv 6, tlf Fax: Kontor: Mandag kl , og kl Tirsdag-fredag kl SOGNEPRÆSTER Sognepræst Søren Dalsgaard Mylius Erichsensvej 110, Tlf Telefontid bedst mellem kl (undtagen fredag) samt torsdag kl Sognepræst Annette Elmbæk Kassow Splinten 16, 9260 Gistrup Tlf Telefontid hverdage bedst kl (undtagen mandag) samt torsdag kl Træffes i Hans Egedes kirke og i hjemmet efter aftale ORGANIST Jørgen Harritsø Tlf KIRKETJENERE Allan Størner Tlf Maria Jakobsen Tlf Stig Vestergaard Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Inge Kjær Andersen Tlf KIRKEBLADET Redaktion: Pia Fischer, Inger Lis Krarup, Annette Kassow, Jørgen Harritsø, Allan Størner, ansvarshavende redaktør Deadline næste kirkeblad: 20. maj 2015 Layout og tryk: Basis-Tryk information Fra 1. februar 2014 skal en række anmeldelser ikke længere ske ved personlig henvendelse til kirkekontoret, men ved digital anmeldelse på Fødsel og faderskab (Omsorgs- og ansvarserklæring) Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Skema til anmeldelse findes på Ugifte forældre skal indgive en omsorgs- og ansvarserklæring med NemID via dk senest 14 dage efter barnets fødsel. Har faren ikke dansk personnummer eller har I ikke NemID, kan I udfylde blanketten Omsorgs- og ansvarserklæring på og aflevere den på kirkekontoret. Navngivning og dåb Forældremyndighedsindehaverne kan navngive deres barn på Ønsker I at navngive jeres barn ved dåb, skal I henvende jer til kirkekontoret med oplysninger om fadderes (min. 2 og max. 5) navne og adresser. I vil herefter blive henvist til en præst med henblik på en samtale inden dåben. Bryllup Ægteskabserklæring indgives på Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret. Aftaler om vielse sker ved henvendelse enten til kirkekontoret eller til en af kirkens præster. For at blive gift i kirken skal en af parterne være medlem af folkekirken. Navneændring Ansøgning om navneændring indgives via En navneændring koster som udgangspunkt 500 kr. Gebyret skal være indbetalt, førend sagsbehandlingen går i gang. Navneændring på bryllupsdagen, hvor man antager sin ægtefælles mellem- eller efternavn er dog gratis. Dødsfald Nærmeste pårørende sender selv eller gennem en bedemand en anmodning med NemID via I særlige tilfælde, hvor man ikke har mulighed for at anvende NemID, er det altid muligt at henvende sig til kirkekontoret for at få hjælp. Ønsker du samtale med eller besøg af præsten Kontakt: Annette Elmbæk Kassow, tlf eller Søren Dalsgaard, tlf

3 Levende kirke I Hans Egedes Kirke har vi været igennem en spændende proces med at klargøre vores vision for kirken. Det er vigtigt at have en vision, at have et mål ude i horisonten, som man navigerer imod. Særligt én af de formuleringer, der er blevet drøftet i denne proces, udtrykker noget vigtigt for os som kirke, nemlig udtrykket»levende og mangfoldig kirke«. Især ordet levende er et betydningsmættet ord. Vi er inde i den samme sfære som det organiske, det, der gror, og som udtrykker sig på mangfoldige måder. Ligesom et træ, der breder sin krone ud i mange grene. Det levende er også det, der bevæger sig, det dynamiske, det der udvikler sig. Og det må nødvendigvis være mangfoldigt, for det er livets natur at være mangfoldig. Det er et velegnet motiv at have som fortegn for vores aktiviteter som kirke. Bevægelse, dynamik, udvikling. At være levende. At sammenstille det levende med det at være kirke er et bibelsk motiv. Kirken beskrives bl.a som et legeme, hvor Kristus er hovedet, eller som tempel gjort af levende sten. Men kirken er også som et vintræ, hvor Kristus er stammen og vi er grenene. Det sidste motiv, vintræet, er hyppigt afbilledet på østkirkens ikoner. Vintræet er et smukt og stærkt billede på det at være kirke. Motivet om vintræet er gavnligt at have for øje, når vi som kirke stræber efter at være en levende kirke. Billedet kan give os inspiration, håb og mod. For det viser os både, hvad vi bør stræbe imod, men også hvor vi henter vores næring og kraft fra. Vi bør stræbe efter at være grene på træet, der vokser og bærer frugt. Vi bør stræbe efter at være en kirke, der afspejler Guds værdier i verden, og hvor evangeliet kommer til udtryk. Og man kan kun bære frugt og virkeliggøre det at være kirke, ja, være levende, hvis man slår sine rødder ned i noget livgivende, for at blive i det organiske billede. Vi skal være som et træ, der vokser, med mange forskellige grene og med mange forskellige frugter, men det kan kun lade sig gøre, hvis vi har vores rødder i Kristus. Vi skal hente vores næring, vores livskraft fra ham. Vi kan gøre det ved at have tillid til, at vi bygger kirke med rod i noget, der er større end os selv. Vi kan gøre en masse aktiviteter, og sætte mange projekter i værk, men vi bør have tillid til, at der er noget større end os selv, der bærer det hele, og at det er derfra, vi skal hente vor kraft. Kristus er både vores rødder og vores ultimative mål. Han er det Guds billede, vi som kirke stræber efter at ligne. Vi kan tillade os selv at have den tillid og det håb, at Gud er med, og at vi har del i en kraft, der er større end vor egen. For vores historie er sat ind i en større historie. Kirken er nemlig blevet til på grundlag af historien om Gud, der blev menneske, og at det menneske døde for vores skyld og besejrede døden i sin opstandelse påskemorgen. Det er historien om livets og kærlighedens triumf. Denne livets sejr og opstandelseskraft er også blevet kirken til del, ja, kirken er født på det grundlag. Den kraft og det liv lever stadig iblandt os i dag. Det gør det ved Helligånden, der blev givet kirken ved pinsen. Helligånden er Kristi liv, der lever videre i kirkens fællesskab; det er den livskraft, kirken lever af. Derfor skal vi turde have tillid til, at vi er båret af Gud, og vi skal turde slå rødder i ham. Vi skal huske på, at vi kan som mennesker plante og vande, men det er Gud, der giver væksten, ligesom Paulus skriver i Korintherbrevet (1. Kor 3,5-9). Så når vi udfolder os i mange forskellige og mangfoldige aktiviteter, så skal vi huske at drage fra kilden selv, Jesus Kristus. Ved Søren Dalsgaard

4 Af Bo Wiener, Brøgger Arkitekter Renovering/ombygning af menighedslokaler ved Hans Egedes Kirke Det skal være skidt før det kan blive godt... Det gamle ordsprog fik helt ny betydning, da den længe ventede renovering af eksisterende menigheds-lokaler endelig blev en realitet i august måned, hvor håndværkerne startede med at nedbryde tag og vægge for at gøre plads til en tilbygning på 1. sal samt ombygning i stueplan af eksisterende menighedslokaler. Efterhånden som nedbrydningen skred frem og gavlen + toiletkernen var det eneste som stod tilbage, så det godt nok skidt ud og det kutnne være svært at forestille sig, at dette nogensinde skulle blive godt! Men efterhånden som genopbygningen tog form, først med nyt tårn for placering af personlift og siden stålsøjler på fremtidig 1. sal, som senere skulle danne nye ydervægge med udvendig kobber beklædning, kunne man begynde at danne sig et indtryk af størrelsen af det færdige byggeri. Byggeriet omfattede ikke blot en ny 1. sal indeholdende primært konfirmand- og undervisningslokaler samt nye toiletter og depot, men også en total ombygning af stueplanen som indeholder større køkken med opvask samt depot, og i tilknytning til dette er opført et café- og lounge område, som fremover vil kunne anvendes ved store arrangementer i både kirken og mødesalen. Der er desuden opført ny flot hovedtrappe til 1. salen med stort ovenlys som sikrer rummene tilførsel af dagslys. Ombygningen har været en stor udfordring, ikke blot for håndværkere og rådgivere, men også for kirkens daglige personale, som skulle få hverdagen til at fungere uden deres sædvanlige lokaler og køkken. Bo Wiener fra Brøgger Arkitekter, som har varetaget byggeledelsens tilsyn på pladsen udtaler om byggeprocessen:»samarbejde med menighedsrådets byggeudvalg, rådgivere og ikke mindst HP Byg s formænd har fungeret upåklageligt. Vi har løst de udfordringer, som har vist sig efterhånden, som byggeriet skred frem, og sammen nået til løsninger, som gør at der nu står et færdigt byggeri, som forhåbentligt i mange år frem vil kunne indfri de forventninger, som menighedsrådet har haft til bygningens fremtidige drift og anvendelsesmuligheder«.»vi som arkitekter synes, at det færdige resultat med kobber beklædning på 1. salen binder hele bygningen sammen med kirken og mødesalen, og som rådgivere er vi meget glade for, at menighedsrådets byggeudvalg valgte at holde fast i denne løsning, selv om vi i disse dage ser mange alternativer i billigere pladematerialer. Fordelen ved kobber er, at denne beklædning bare bliver smukkere med alderen efterhånden som den patinerer op, en egenskab som alle de billigere løsninger ikke kan efterkomme!det eneste Hans Egedes Kirke nu mangler, er en opdatering af gårdrummet og adgangsforholdene før bygningerne kan komme helt op at»ringe«, en opgave som vi i Brøgger Arkitekter meget gerne påtager os«. Arkitekt: Brøgger Arkitekter A/S, Aalborg Ingeniør: Lindgaard A/S, Aalborg Hovedentreprenør: HP Byg A/S, Aalborg

5 torsdagsklubben KALENDER april-juli 2015 NYHED! 65-klubben har ændret navn til Torsdagsklubben og mødes kl ! Hans Egedes kirkes Torsdagsklub er for alle, der har lyst og tid til en dejlig eftermiddag med foredrag, fortælling, fællessang, kaffebord og hyggeligt samvær. Tid og sted: Eftermiddagene foregår i den store mødesal fra kl til Pris: 25,- kr. for kaffe/te og brød. Torsdag den 9. april kl »Med Grønland i blodet«politibetjent Ulrik Elmkvist Eriksen, Dronninglund. Hvad laver en dansk landbetjent fra Dronninglund i Grønland? Torsdag den 7. maj kl Musikalsk foredrag om Sigfred Pedersen. Foredragsholder og musiker Flemming Både, Viby De fleste forbinder Sigfred Pedersen med viser som»katinka Katinka«og»Søren Bramfris lærkesang«, men de færreste er klar over, hvor omfattende visesamlingen i virkeligheden er, og hvor spændende et liv han havde. I et musikalsk foredrag fortæller jeg om levemennesket Sigfred Pedersen og synger mange af hans mest kendte viser, læser digte op og ikke mindst synger og spiller for til en masse fællessange alt sammen med Sigfred Pedersen som forfatter. Det er en munter fortælling om et herligt liv og en samling af humørfyldte viser. sommerudflugt Torsdag d. 11. juni kl Vi kører en smuk tur ud i sommerlandet med bus til Kirsten Kjærs Museum og kaffebord på restaurant Klim Bjerg. Hjemkomst kl. ca Pris 75,- kr plejehjemsgudstjenester kl malik 7. april AEK 5. maj SD 2. juni EL 7. juli SD Danahøj 28. april AEK 26. maj AEK 30. juni SD SD: Søren Dalsgaard AEK: Annette Elmbæk Kassow EL: Erik Lundager Tilmelding til kirkekontoret, tlf , senest torsdag den 4. juni kl

6 Dialogmøder om den kristne tro om tro i hverdagen. Alle møder starter kl Der serveres et enkelt måltid. Pris for mad 30,- kr. Tilmelding ikke nødvendig. Nye deltagere er altid meget velkomne! Onsdag den 22. april»hvad laver en præst for åndeligt søgende? Hvem er de åndeligt søgende i vores tid?«ved Benedicte Tønsberg, sognepræst på Mors og præst for åndeligt søgende i Aalborg stift Fællesskab på tværs - international aften onsdag den 29. april Vi begynder kl med lidt sang og musik i kirken, der er mulighed for at tænde et lys. Herefter er der fællesspisning og man må gerne medbringe en lille ret til»ta selv bordet«. Der forventes en festlig og farverig aften med mangfoldig mad, musik og kultur. Der vil også være lidt fortælling undervejs og aftenen slutter kl ca. Der er mulighed at melde sig med et indslag, kontakt sognepræst Annette Kassow herom, tlf Alle er velkomne og tilmelding kan ske til kirkekontoret, helst senest den 22. april, tlf Strikkeklubben»strik til de nødlidende«børnegudstjeneste kl , herefter fællesspisning Tirsdag den 19. maj»pinseglød i vore hjerter«grillmad Tilmelding til spisning senest fredagen før på sms eller ring til kirkekontoret tlf Pris for mad: Voksne 30,- kr., børn gratis. mødes onsdag den 8. og 22. april. I maj måned den 6. Herefter holder vi sommerferie. Vi begynder kl og slutter kl Velkommen til nye, der har lyst til at være med til at gøre en forskel. Astrid Andersen. Tlf Musikgudstjeneste søndag den 7. juni kl Ved gudstjenesten medvirker tidligere domorganist i Odense, Freddy Samsing, der nu har helliget sig et helt andet instrument, nemlig nyckelharpa. Dette instrument, som har 4 spillestrenge og 12 resonansstrenge, har en magisk klang, der går lige i hjertet. Repertoiret for nyckelharpa er primært europæisk/nordisk folkemusik fra middelalderen, renæssancen, over baroktiden til musik fra nutidens folkemusikrepertoire. MOK KLUBBEN Kom og vær med! Hvis du er mellem 5 og 12 år er MOK-Klubben måske noget for dig. Vi laver hygge, kreative aktiviteter og deltager i kirkens begivenheder. Du kan finde os hver tirsdag i kælderen under Hans Egedes Kirke, fra kl til Ønsker du at vide mere kan du ringe til Chikit på tlf. nr eller komme på besøg. Vi ses!

7 Pinse i byen Gudstjeneste 2. pinsedag 25. maj kl på Gammeltorv (bag ved Budolfi kirke) 2. pinsedag rykker vi gudstjenesten ind til byen. Vi holder fælles gudstjeneste sammen med de øvrige kirker i byen. Vi håber på solskin, så vi får en dejlig fælles oplevelse af at fejre gudstjeneste sammen med frikirker og folkekirkens kirker i byen. Efter gudstjenesten er der kaffe, the m.v. Skulle der mod forventning blive dårligt vejr, flyttes arrangementet ind i Budolfi kirke. Kom og vær med til en anderledes pinseoplevelse. Når Helligånden får vinger Om det, der er fælles for kristne Nordjysk Kirkedag 2015 Lørdag den 18. april kl Vesterkær kirke, Aalborg Tilmelding: senest onsdag den 8. april til Tilmeldingen skal indeholde de tilmeldtes navne. Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: Samtidig med tilmelding indbetales på konto i Jyske Bank, reg.nr. 5079, konto med tydelig angivelse af indbetalers diakonale navn. opgaver. minikonfirmander Hans Egedes Kirke vil i dette forår etablere et tilbud om minikonfirmandundervisning. Undervisningen for minikonfirmander, som er rettet mod 3. og 4. klassetrin, vil foregå i maj-juni. Det vil blive et spændende forløb med sang, musik, leg, læring gennem oplevelse og kreativ aktivitet. Yderligere information vil være at finde på Kom til Sankt Hans fest Når Helligånden får vinger Om det, der er fælles for kristne I FDF Aalborg 12. kreds Tirsdag den 23. juni er der Sankt Hans og Aalborg 12. inviterer alle ned i kredsen til hygge og bål på årets længste dag. Der Nordjysk vil være mange aktiviteter både for F D F store og små, det muntre køkken, tombola, flødebollemaskine og meget mere. Lørdag Der vil den være 18. musikalsk april indslag. Børn kan kl. tage deres egen lille heks med og få en lille ting. Vi sætter de fine hekse på bålet og sender dem til Bloksbjerg sammen med den store heks. Festen er åben fra klokken Båltale klokken og bålet tændes klokken Alle er velkomne, store som små, ung som gammel. Vi mødes på tværs. På tværs af alder, kirkeretninger og traditioner. Til pilgrimsvandringer, retræter og nødhjælpsindsamlinger. Det er en ny form for økumeni, og den har krop. Den er praktisk. Hvad betyder det for vores kirkesyn, og hvordan kan vi fremover bedst være kristne sammen, så Helligånden får vinger? Det er temaet for Nordjysk Kirkedag Forfatter og tidligere docent Anna Marie Aagaard vil oplyse og udfordre os om praktisk økumeni i dag. Biskop emeritus Karsten Nissen vil tale om diakoni og økumeni. De forskellige kirkesamfund bør samarbejde om Dagen sluttes af med musikalsk underholdning. Kirkedag 2015 Vesterkær kirke, Aalborg Kredsen ligger på Mylius Erichsensvej 165, vi glæder os meget til at se jer til en hyggelig sommeraften. housewarming Tilmelding: senest onsdag den 8. april til Tilmeldingen skal indeholde de tilmeldtes navne. Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: Samtidig med tilmelding til konto i Jyske Bank, reg.nr konto med tydelig angivelse af indbetalers navn. Nordjysk Kirkedag er en fælleskirkelig inspirations- og debatdag, hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står Arbejdsgruppen Nordjyske Kirkedage med repræsentanter fra Baptistkirken, Metodistkirken, Den Romersk-Katolske Kirke, Folkekirkens mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift og folkekirkelige menighedsråd.»kom og se vores nye lokaler«efter familiegudstjenesten Palmesøndag den 29. marts vil der være mulighed for at se vore nye lokaler. Menighedsrådet er vært ved et lille uformelt stående traktement, mens man ser sig omkring i bygningen. Velkommen til alle interesserede.

8 Gudstjenesteliste Hans Egedes kirke april juli 2015 SD: Søren Dalsgaard AEK: Annette Elmbæk Kassow EL: Erik Lundager Søndag den 29. marts, Palmesøndag, kirkens fødselsdag (Matt. 21,1-9) Kl Begge præster, prædikant SD, familievenlig højmesse med»børnekirke«efter gudstjenesten er der»housewarming«se s. 7. Torsdag den 2. april, Skærtorsdag (Matt. 26,17-30) Kl Spisning (tilmelding, se s. 10) Kl Gudstjeneste AEK,»Dåbsgruppe for voksne«medvirker Fredag den 3. april, Langfredag (Mark. 15,20-39) Kl SD Tirsdag den 19. maj, spaghettigudstjeneste Kl AEK Søndag den 24. maj, Pinsedag (Joh. 14,22-31) Kl SD Mandag den 25. maj, Anden Pinsedag, fælles pinsegudstjeneste på Gammel Torv Kl Søndag den 31. maj, Trinitatis søndag (Joh. 3,1-15) Søndag den 5. april, Påskedag (Mark. 16,1-8) Kl SD Kl Grønlandsk gudstjeneste. Oline Berthelsen Mandag den 6. april, Anden Påskedag (Luk. 24,13-35) Kl AEK Kl Døvegudstjeneste EL Søndag den 7. juni, 1. s. e. trin. (Luk. 16,19-31) Kl Musikgudstjeneste SD. Kaffe Søndag den 14. juni, 2. s. e. trin. (Luk. 14,16-24) Søndag den 12. april, 1. s. e. påske (Joh. 20,19-31) Kl SD. Kaffe Søndag den 21. juni, 3. s. e. trin. (Luk. 15,1-10) Søndag den 19. april, 2. s. e. påske (Joh. 10,11-16) Kl Rytmisk højmesse AEK. Kaffe Søndag den 28. juni, 4. s. e. trin. (Luk. 6,36-42) Kl SD. Kaffe Søndag den 26. april, 3. s. e. påske, Konfirmation Aalborg Friskole Kl SD Søndag den 5. juli, 5. s. e. trin. (Luk. 5,1-11) Fredag den 1. maj, Bededag (Matt. 3,1-10) Kl SD Søndag den 12. juli, 6. s. e. trin. (Matt. 5,20-26) Kl SD. Kaffe Søndag den 3. maj, 4. s. e. påske, Konfirmation Seminarieskolen Kl AEK Søndag den 19. juli, 7. s. e. trin. (Luk. 19,1-10) Kl SD. Kaffe Søndag den 10. maj, 5. s. e. påske (Joh. 16,23b-28) Kl SD. Kaffe Søndag den 26. juli, 8. s. e. trin. (Matt. 7,15-21) Kl SD. Kaffe Torsdag den 14. maj, Kristi himmelfarts dag (Mark. 16,14-20) Kl AEK Søndag den 2. august, 9. s. e. trin. (Luk. 16,1-9) Søndag den 17. maj, 6. s. e. påske (Joh. 15,26-16,4) Søndag den 9. august, 10. s. e. trin. (Luk. 19,41-48) Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester på tlf Søndag er telefonen åben fra kl

9 Visioner for kirkens liv og fremtid fra formanden Vision for Hans Egedes Kirke Menighedsrådet og personalet har det seneste halvår arbejdet med en vision for Hans Egedes Kirke. Det har ikke været en let opgave, men vi er glade for at kunne præsentere den foreløbige vision. Foreløbig, da den endnu ikke er endeligt vedtaget i menighedsrådet. Visionen lyder: Hans Egedes Kirke vil som kirken på torvet, være: En levende og mangfoldig kirke, båret af det glædelige kristne budskab, hvor menighedens gudstjenesteliv er i centrum. Et åbent fællesskab for alle generationer med fokus på sang og musik, frivillighed og omsorg. Menighedsrådet tænker, at der i første omgang skal arbejdes videre med to indsatsområder: de 15 til 30-årige og frivillighed, der understøtter det første indsatsområde. Arbejdet med visionen er blandt andet sket på baggrund af en sogneanalyse fra Kirkefondet, som har lært os om, hvem der bor i sognet, hvad deres alder og arbejde er, hvor længe man typisk bor i sognet og meget mere. Det har givet anledning til en række gode drøftelser i menighedsrådet. Ny daglig leder Betina Tidemann Jensen valgte lige før jul at søge nye udfordringer uden for folkekirken. Vi har været glade for samarbejdet med Betina og ønsker hende alt mulig held og lykke med fremtiden. Betina ønskede ikke, at menighedsrådet skulle holde en afskedsreception, men jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen og samarbejdet. Menighedsrådet er gået i gang med den store opgave, det er at finde en ny daglig leder til kirken. Vi har valgt at få Landsforeningen af Menighedsråd til at hjælpe os med rekrutteringsprocessen og håber at kunne ansætte en ny daglig leder inden sommerferien. Vi har dog valgt, at det er vigtigt at bruge den nødvendige tid, dels på forventningsafstemning i menighedsrådet og blandt de ansatte og dels på at finde den helt rigtige person til opgaven. Goddag og farvel til ansatte Med Betinas opsigelse har I og vil I komme til at opleve en del ændringer, da vores kontaktperson har måttet finde forskellige midlertidige løsninger for at sikre at vores kerneopgaver stadig løses. Vi har derfor fornøjelsen af, for en periode, at sige velkommen tilbage til kordegnekontoret til vores pensionerede kordegn, Anders Frøkjær, der primært skal hjælpe med personregistrering. Det er dejligt, at han vil hjælpe os, så tag godt imod ham. Ligeledes har vi for en periode til betjening af menighedsråd, kirketjeneste og diverse opgaver ansat Martin Olof Janik, tag også godt imod ham. Vores hidtidige kordegnevikar Anne-Marie Bengtson er stoppet. Tak til Anne-Marie for hjælpen i perioden. Ved Inge Kjær Andersen Formand for menighedsrådet Fra en rytmisk højmesse i Hans Egedes kirke.

10 Påsken i Hans Egedes kirke Palmesøndag den 29. marts vi fejrer kirkens fødselsdag Kl Familievenlig højmesse»børnekirke«efter gudstjenesten er der mulighed for at se de nye lokaliteter i sognegården. Menighedsrådet er vært ved et let stående traktement. PÅSKEMÅLTID Skærtorsdag den 2. april Kl Fællesspisning, påskemåltid Tilmelding til spisning, til kirkekontoret, tlf senest mandag den 23. marts Kl Gudstjeneste Når lyset bryder frem Når lyset bryder frem pipper fuglene og en helt ny dag er startet nu bryder lyset tidligere og tidligere frem fordi det snart er forår når lyset bryder frem er det også som om at glæden bryder frem Forårskoncert med fællessang Mikkel en konfirmand Langfredag den 3. april Kl Gudstjeneste Påskedag den 5. april Kl Påskehøjmesse Kl Grønlandsk påskegudstjeneste 2. påskedag den 6. april Kl Påskegudstjeneste Kl Døvegudstjeneste torsdag den 16. april kl Det rytmiske kor»a Piece of Cake«synger under ledelse af Anne Verdelin. Ved klaveret: Jørgen Harritsø Aftenen ledes af sognepræst Søren Dalsgaard. 10

11 jeg vil være præst Kathrine Fischer, 22 år, teologi studerende på 4. semester, aktiv FDF er i 15 år. Født og opvokset i Hans Egedes sogn.»jeg vil være præst!«denne absurde tanke den er i hvert fald absurd i en 14-årigs hoved opstod en dag under konfirmandforberedelse. Vi havde i skolen lige så stille begyndt at snakke om, hvad vi ville efter folkeskolen: Hvilke veje skulle man gå? Var der noget der skulle forberedes? Og hvad er din drøm? Min drøm Min drøm bestod på daværende tidspunkt bare på at skulle få fri fra skolen og komme afsted til mine fritidsaktiviteter, som bl.a. bestod af FDF og Hans Egedes kirkes Børne og Ungdomskor. Jeg har altid været et barn med»krudt i røven«, og det kom også til udtryk, når jeg var til FDF. Vi fik lov til lave alle de tossede ting, vi havde lyst til, men stadig var der noget hyggeligt i, at vi altid afsluttede med en sang, en fortælling om det kristne budskab og fadervor. Med tiden der gik, fik jeg mulighed for at kunne fordybe mig med kristendommen. Dette skete igennem FDF, men det fik også et ekstra skud viden under konfirmandundervisning, hvor jeg fandt ud af, hvad der var op og ned i kristendommen, troede jeg i hvert fald. Da jeg som 20-årige flyttede rødderne ned til Aarhus for at studere teologi, blev jeg chokeret over alt det, jeg ikke vidste, men også alt det jeg vidste. Min viden er dog præget på det medmenneskelige frem for det boglige, og det ses også i min hverdag hernede. Jeg har stor passion for undervisningen hernede, og jeg kan mærke at undervisning sætter sit præg på, hvem jeg kommer til at være, da vi bliver sat overfor etiske spørgsmål hver dag. Men for mig ligger det vigtigste stadig i arbejdet med andre mennesker. Hvilket er af samme grund, at jeg er FDF er i Aarhus. FDF præger min hverdag med store og små oplevelser og udfordringer. I slutningen af januar 2015 var jeg med FDF og KFUM & KFUK s internationale projekt, Minglabar Myanmar i Myanmar(også kendt som Burma). Vi er i gang med at skabe et sted, hvor de frivillige burmesere kan komme og få ideer til deres frivillige arbejde. Det vi herhjemme i Danmark kender som foreninger. Burmeserne ønsker at vide mere om planlægning af events, ledertræning, musikformidling, fundraising, evaluering, motivation, dialog og så mange andre ting, som vi i FDF, og Danmark, er knald gode til. Dette er, hvad jeg brander for; at give mennesker nye muligheder. Jeg er sikker på, at jeg som præst kan få muligheden for det. Som præst kan jeg være i dialog med unge som gamle, og hjælpe dem til en hverdag, hvor de får deres lyster og ønsker opfyldt. Jeg kan formidle det kristne budskab, som jeg selv er så glad for. Og en ting er sikkert, der er en masse udfordringer, som bare skal tages op, og det glæder jeg mig til. ord til eftertanke Vårbøn Der Er stilhed af sol Næppe Hvisker en vind Alt er støbt Som et alter Parat Til at begynde På ny I en klang Af mol På vej i bøn Knud Kappelgaard, Salmer til hver dag i året, 2008

12 ombygningen i billeder Fotos: Allan Størner

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken SKELGÅRDSKIRKEN Foredrag for teen-forældre November - December 2011

Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken SKELGÅRDSKIRKEN Foredrag for teen-forældre November - December 2011 SKELGÅRDSKIRKEN Det er her, det sner. Var der gevinst på lodsedlen SAS-koret synger også ved julebasaren i år! Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken Foredrag for teen-forældre

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale

Fællesrådet. MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere fra området til en rundbordssamtale Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Formand Carl Nielsen Tlf. 4027 7141 e-mail: cani@stofanet.dk www.8270hhs.dk MEDBORGERSKAB - hvad betyder det? Mandag 19. januar havde vi inviteret 14 beboere

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad marts, april og maj 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Klosterporten 10, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - torsdag kl. 10-11 eller efter aftale Organist Jytte Lundbak lundbak@holbaekkirke.dk

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere