Kulturhus LøkkenStrand 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturhus LøkkenStrand 2010"

Transkript

1 Kulturhus LøkkenStrand 2010 Foreningen LøkkenStrand havde stiftende generalforsamling den 25. marts 2009, og 2010 er således foreningens 2. år. Foreningen er i øvrigt gået over til at kalde sig Kulturhus LøkkenStrand for at undgå forveksling med ejendomsselskabet LøkkenStrand A/S, der ejer bygningerne, hvor aktiviteterne foregår. Navnet er ikke ændret i vedtægterne endnu. Bestyrelsen På generalforsamlingen den 25. marts 2010 blev Hans Fink og Søren Larsen genvalgt til bestyrelsen og Inge Nørgaard og Susan Olsen blev valgt som suppleanter. Gitte Danneris Christensen og Peter Ussing blev genvalgt som revisorer. Efterfølgende er Birgitte Dybdal indtrådt som repræsentant for Billedsamlingen i stedet for Arne Dørup Jensen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Hans Fink Næstformand og sekretær Per Drustrup Larsen (repræsenterende Løkken Bibliotek) Kasserer Jonna Liv Jensen Søren Larsen Lene Rom Frederiksen (repræsenterende musikskolen) Birgitte Dybdal (repræsenterende Billedsamlingen) Søren Jensen (repræsenterende Løkken Museum) 1. suppleant Inge Nørgaard 2. suppleant Susan Olsen De generalforsamlingsvalgte repræsentanter er valgt for 2 år. Suppleanterne vælges for 1 år. I øvrigt var der i forbindelse med generalforsamlingen arrangeret fællesspisning og efterfølgende underholdning med sømandshistorier og sømandssange. Det lokkede nu ikke en masse folk til. Det var de aktive i foreningen, der deltog. Huset Ikke så længe efter generalforsamlingen trak der mørke skyer op for foreningens videre eksistens. Det kom frem, at et af de besparelsesforslag, som Hjørring Kommune arbejdede med inden for kultur- og fritidsområdet, var at lukke Løkken Bibliotek. Baggrunden var, at den lejekontrakt, som Løkken-Vrå Kommune i sin tid indgik med det ejendomsselskab, der ejer bygningerne, kunne opsiges fra den , og at kommunen dermed hurtigt kunne frigøre sig for lokaleudgifterne. En lukning af biblioteket og opsigelse af kommunens lejemål i den gamle skole ville fjerne grundlaget for foreningen Kulturhus LøkkenStrand. Der findes ikke umiddelbart andre lokaler i byen, som ville være egnede til formålet, og i øvrigt har foreningen ikke råd til selv at leje lokaler. En lukning af biblioteket ville endvidere være problematisk for 1

2 Musikskolen, Lokalhistorisk Arkiv og Billedsamlingen, som også holder til i huset, og som er omfattet af kommunens lejeaftale. Skulle de flytte til andre lokaler, eller skulle lejemålet for disse opretholdes - og hvor store ville besparelserne så overhovedet blive? For om muligt at påvirke beslutningerne tog Kulturhus LøkkenStrand initiativ til en fælles henvendelse fra foreningerne i Løkken til kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, hvori man gjorde opmærksom på at en nedlæggelse af Løkken Bibliotek ikke kun ville være en nedlæggelse af biblioteksfunktionerne. Det ville så at sige være en nedlæggelse af hele kulturlivet i Løkken. Brevet blev afsendt den 20. juli 2010 og var foruden af Kulturhus LøkkenStrand underskrevet af Museumsforeningen, Billedsamlingen, Turistforeningen, Handelsstandsforeningen, Borger- og Håndværkerforeningen og Husmoderkredsen. Til stor glæde for alle blev forslaget om nedlæggelse af Løkken Bibliotek taget af bordet, og der er efterfølgende indgået aftale mellem kommunen og ejendomsselskabet om at forlænge lejemålet til udgangen af den indeværende byrådsperiode (2013) Det er nu foreningens håb, at det nye byråd til sin tid vil beslutte sig for at videreføre Løkken Bibliotek/Kulturhuset. Det er byens eneste samlingssted, og et sted hvor der er mange aktiviteter og kommer mange mennesker. Det vil ikke være til at bære, hvis det lukkes ned. Aftale med kommunen En af udfordringerne i bestyrelsen i startfasen har været at få det økonomiske fundament på plads. De fysiske rammer i Kulturhuset betyder, at der er begrænset plads til optrædende og tilhørere. Husets største rum er bibliotekssalen (den tidligere gymnastiksal), hvor der maksimalt kan rummes tilhørere, når reoler og biblioteksinventar er ryddet væk, og der afsættes minimal plads til optrædende. Det betyder, at selv med fuldt hus til et arrangement, vil indtægterne ikke kunne finansiere honoraret til de optrædende, hvis man skal have fat i gode navne i den billigste ende. Det lykkedes heldigvis at få en aftale med Hjørring Kommune om en støtteordning. Kulturhusforeningen fik i første omgang støtte til koncerten med Michael K i april 2010 fra kommunens arrangementspulje, og fra og med efteråret 2010 er der indgået en fast aftale om støtte til 4 arrangementer årligt to om foråret og 2 om efteråret. Vi er i bestyrelsen selvfølgelig rigtig glade for støtten fra kommunen. Uden denne ville vi ikke kunne sammensætte et program med den kvalitet, som vi selv synes arrangementerne i 2010 har haft. Ja det er et spørgsmål, om vi overhovedet ville kunne stable et program på benene, der er interessant nok til at fange interessen hos tilstrækkeligt mange, og uden opbakning har en forening ingen berettigelse. Afholdte arrangementer Foreningen formål, jf. vedtægterne, er at oprette og drive et aktivitetshus i Løkken med bredt kulturelt, socialt og folkeoplysende sigte. Vi har i bestyrelsen været enige om, at det vigtigste i startfasen har været at få gang i aktiviteterne. Derfor har vi først og fremmest brugt kræfterne på at få arrangementer op at stå, og at gøre opmærksom på os i lokalsamfundet for at få en fast kreds af støtter. Ideen er, at når man har haft en god oplevelse i 2

3 kulturhuset, vil man gerne komme igen, og fortæller det også gerne videre til vennen og bekendte. Positiv omtale spredt på denne måde er som bekendt den bedste reklame. Listen over afholdte arrangementer i 2010 ser således ud: Forårssæsonen: 10. marts Danseaften med Kielgasterne 25. marts Genrealforsamling og sømandshistorier og sømandssange 20. april Koncert med Michael K fra Klondyke (med støtte fra kommunens arrangementspulje) 27. april Koncert med Michael Sloth Phil med Knud Holst sange 10. maj Sangaften med Løkken Kirkes Voksenkor Sommeren 8. august Kulturmarked på markedspladsen og i Kulturhuset i samarbejde med foreningen Markedspladsen Efterårssæsonen 14.oktober Et liv ud over scenekanten. En aften med musik og fortællinger med Ebbe Trenskow og Lene Rom Frederiksen 23.oktober Franck White Duo. Svingende og effektiv bluesmusik 9. november Afrika i Løkken. Beretning om en vandretur på Kilimanjaro. Og afrikansk trommedans 17. november Danseaften med Kielgasterne Koncerten med Michael Sloth Phil var oprindelig programsat til den 18. februar, men måtte aflyses på grund af snevejr. Det måtte mange arrangementer i vinteren 2010, og det var heldigt, vi kun havde et arrangement der blev berørt. I efteråret var også programsat en koncert med Di Taknæmle, som måtte aflyses på grund af sygdom. Den afholdtes så i stedet for den 14. marts i år. Vi har gennem foreningens levetid oplevet bedre og bedre opbakning til arrangementerne. Hvor nogle af de første arrangementer var direkte tyndt besøgte, så har vi til de sidste haft meget tæt på fuldt hus. Specielt til arrangementer, hvor der også skal være plads til aktiviteter (dansegulv) er vi ved at have nået kapacitetsgrænsen, men ved at være lidt kreative med bordopstillingen og inddrage foyeren mere kan vi nok finde lidt mere plads, og mon så det ikke går. Til koncerterne kan vi godt finde plads til flere endnu. Vi vil helst undgå billetsalg og pladsbestilling på forhånd. Det vil holde nogle væk. Tilbagemeldingerne fra de afholdte arrangementer har generelt været gode, både fra tilhørerne/deltagerne og de udøvende. Der skabes næsten automatisk en intim og hyggelig 3

4 stemning, som begge parter sætter pris på. Der har været stor tilfredshed med den kunstneriske kvalitet, og fra de udøvende har der været tilfredshed med akustikken. Programmet for forårssæsonen 2011, som vi nu i også er ved vejs ende med, har set således ud: 10. januar Nytårskoncert i Løkken Kirke og i Kulturhuset med sopran Birgit Lyngholm, pianist Lars Sømod og sanger /pianist Jan Lund 15. februar Koncert med Petra West & Her Handsome Guys. Country, blues, soul og jazz 14. marts Koncert med Di Taknæmle. Energisk blues/rock på vendelbo mål 30. marts Danseaften med Kielgasterne. 14. april Generalforsamling og sangaften med Løkken Kirkes Voksenkor Kulturmarkedet Kulturmarkedet den 8.august var det andet i rækken. Det første blev afholdt den 23. juli Hvor markedet i 2009 druknede i regn, så var vejrguderne os mildere stemt i Godt sommervejr, uden det var for varmt, og tørvejr hele dagen. Vejret kunne med andre ord ikke være bedre til et udendørs arrangement af den karakter. Forløbet må da også som helhed betragtes som en succes. Det var lykkedes at få bedre fyldt op med boder på Markedspladsen og i kulturhuset 31 i alt, og der var en jævn tilstrømning af besøgende hele dagen. En vurdering er, at besøgstallet nåede op på mellem 500 og 1000, og det må betegnes som tilfredsstillende. Der var generelt positive tilbagemeldinger fra de af byens borgere, der besøgte markedet. Vi har på baggrund af reaktionerne fra markedet i 2010 valgt at videreføre kulturmarkedet i 2011, hvor det vil blive afholdt på samme tidspunkt en søndag først i august, i år den 7. august. Der er selvfølgelig store udviklingsmuligheder i markedet, og meget der kan gøres bedre, f.eks. skiltning og markedsføring. Men nu er der erfaringerne fra 2010 at bygge videre på. Ideen med Kulturmarkedet er at bringe et islæt af kunsthåndværk og lokalmarked ind i det meget, der sker i Løkken i sommerperioden. Det er noget af det, der ikke er særlig godt repræsenteret i byen. Reaktionerne på sommermarkedet i 2010 har bekræftet os i, at det har været en rigtig vurdering. Det tæller også, at de fysiske rammer er rigtig gode. Markedspladsen er ideel til et mindre marked der kommer næsten automatisk en hyggelig og intim stemning. Kulturmarkedet er arrangeret i samarbejde med foreningen Markedspladsen. Vi er enige om at forsætte samarbejdet i Det er et stort arbejde at planlægge og gennemføre et arrangement som kulturmarkedet, og det vil ikke blive mindre, hvis markedet videreudvikles. Vi var så heldige i 2010, at nogle meldte sig til at give en hjælpende hånd. Men vi kunne godt have brugt flere, og det vil der i alt fald blive brug for fremover. Vi har snakket om i bestyrelsen, at hvis aktiviteterne i Kulturhuset og kulturmarkedet om sommeren skal fortsættes og videreudvik- 4

5 les, så er der brug for en stab af frivillige, der er villige til at give en hjælpende hånd. I modsat fald er der risiko for, at bestyrelsesmedlemmerne nedslides, og at det bliver endnu sværere fremover at få nogle til at træde ind i bestyrelsesarbejdet, end det er nu. Sponsorer Som tidligere nævnt er et af problemerne finansieringen af foreningens aktiviteter. Vi gik nok også i gang på det dårligst mulige tidspunkt samme år som finanskrisen for alvor slog igennem. Det er blevet noget sværere at skaffe private sponsorbidrag under krisen. Derfor er vi også glade for, at vi i 2010 har fået et bidrag fra Løkken Brugs på kr og fra Nordjyske Bank på kr. Det sidstnævnte blev givet som støtte til Kulturmarkedet. Vi vil gerne endnu engang sige tak for de to bidrag. 5

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling

REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling Side 1 af 8 REFERAT Emne: Ordinær generalforsamling Mødeleder: Dirigent Carsten Carstensen Referent: Brian Marcussen Dato: Torsdag den 27. februar 2014 Tidsrum: 20.00 21.00 Sted: Tinglev hallen, Nørremarken,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

25 år. Gentofte Musikskole

25 år. Gentofte Musikskole 25 år Gentofte Musikskole 1 Gentofte Musikskole er en selvejende institution i Gentofte Kommune 1988 Foreningen Gentofte Musikskole blev stiftet den 17. maj Kontoret lå på Ordrupvej 112 i HOF s lokaler

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere