Silkeborg Gymnasium.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk"

Transkript

1 Silkeborg Gymnasium 2014

2 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab Udsyn mod verden... De kunstneriske fag... Bliv en del af musikmiljøet på Silkeborg Gymnasium... Idræt - for krop og sjæl... Gymnasiefester og Café Skrymer... Studentereksamen... Valgfag... Studieretninger, valgfag og adgang til uddannelser efter gymnasiet... Studieretningerne Naturvidenskabelige studieretninger n Matematik A, Fysik B, Kemi B... n Kemi A, Matematik A, Fysik B... n Fysik A, Matematik A, Kemi B... n Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B... n Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B... n Biologi A, Idræt B, Matematik B... n Biologi A, Psykologi B, Matematik B lig-samfundsfaglige studieretninger n Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B... n Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag B... n Engelsk A, Samfundsfag B, Filosofi B... n Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi B... n Engelsk A, Samfundsfag B, Dramatik B... Samfundsvidenskabelige studieretninger n Samfundsfag A, Matematik A, Fysik B... n Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B... n Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B, Naturgeografi B... n Samfundsfag A, Matematik A, Filosofi B... lige studieretninger n Engelsk A, Spansk A, Tysk fortsættersprog B... n Latin A, Græsk A... n Fransk begyndersprog A, Engelsk A, Matematik B n Tysk fortsættersprog A, Engelsk A, Matematik B n Engelsk A, Spansk A, Tysk fortsættersprog B, Latin C n Engelsk A, Fransk begyndersprog A, Tysk fortsættersprog B, Latin C... Kunstneriske studieretninger n Musik A, Matematik A, Fysik B... n Musik A, Engelsk A, Biologi B... n Musik A, Engelsk A, Dramatik B Silkeborg Gymnasium er Danmarks største gymnasium, og med dette hæfte vil vi gerne give dig et overblik over de mange muligheder, du har som elev her på skolen. Vi tilbyder 25 forskellige studieretninger inden for en meget bred vifte af fagområder naturvidenskab, matematik, sprog, samfundsfag, musik, drama, mediefag, psykologi, filosofi mv. Gennem et to-måneders grundforløb sørger vi for, at du får prøvet dine interesser af, inden du træffer dit endelige valg af studieretning. Endvidere er der en meget lang række valgfag. I de fleste studieretninger er der plads til 1-3 valgfag, som du kan bruge til at tone din studieretning. Du kan f.eks. vælge at tone en samfundsvidenskabelig studieretning med erhvervsøkonomi og/eller innovation, tone en naturvidenskabelig studieretning med informationsteknologi eller tone en sproglig studieretning med retorik. Men du kan også tage valgfag inden for et helt andet område end din studieretning. En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, men visse uddannelser stiller krav om bestemte fag og niveauer. En studentereksamen giver dig et særdeles solidt grundlag at bygge videre på, uanset hvilken videregående uddannelse du måtte vælge. n n n Silkeborg Gymnasium i top 10 Vores elever opnår flotte resultater ved studentereksamen. Årgang 2013 var Silkeborg Gymnasiums hidtil største, og de opnåede også SGs hidtil højeste gennemsnit, nemlig 7,7 hvilket er markant over landsgennemsnittet på 7,1. Resultatet placerer Silkeborg Gymnasium som nr. 6 blandt de offentlige gymnasier i Danmark, kun overgået af nogle af storbygymnasierne, der har en væsentlig højere andel af elever med forældre, der har en længere videregående uddannelse. n n n Helt moderne faciliteter Skolen har de seneste år gennemgået en omfattende udbygning. Kantineområdet er blevet udvidet, musiklokalerne er blevet ombygget og udvidet, der er opført en helt ny fløj til naturvidenskab og en ny fløj med auditorium og studieområde. Endvidere er der bygget endnu en idrætshal med tilhørende undervisningslokaler og et stort fitnesslokale, der er til rådighed for eleverne i løbet af skoledagen, og i midten af skolen er der indrettet en studiecafé, der også er åben efter skoletid. Når det nye skoleår begynder vil endnu en bygning stå færdig. Der opføres en ny bygning, der skal rumme de kunstneriske fag: drama, dans, billedkunst, design og mediefag. Dermed vil den samlede udbygning være afsluttet, således at der overalt er topmoderne faciliteter og plads til at vores næsten 1500 elever kan udfolde sig. Med til et godt gymnasieliv hører et godt socialt miljø med gode kammerater, fester og café-arrangementer. Alt dette og de mange muligheder for at dyrke særlige interesser som f.eks. musik, teater, sport, studiekredse og meget andet kan du læse mere om her i hæftet og på vores hjemmeside. Det drejer sig om at gribe de muligheder der er, således at du, når du står med den røde studenterhue, kan se tilbage på gymnasieårene og sige: Det var de bedste tre år i mit liv. 2 3

3 Udfordringer, oplevelser og viden for livet! Studievejledning Humanistiske fag Fokus på det sociale liv Lektiecafé i studiemodulet C a m b r id g e Berke ley Musik og sport 4 Studiecafé efter skoletid Tilbud til talenter Samfundsvidenskab Moderne lokaler Dramatik og dans Mediefag og billedkunst Studierejser rd Stanfo E u ro p e Udveksling Naturvidenskab Fokus på miljø 5

4 Udfordringer, oplevelser og viden for livet! n n n Velkommen på SG! For at give dig en god start på livet som elev på SG har vi tilrettelagt et særligt introduktionsprogram. Du kommer f.eks. på hyttetur sammen med din studieretningsklasse. Der vil være to -elever knyttet til hver klasse, og de vil sammen med din klasses to teamlærere sørge for, at du hurtigt får kendskab til hverdagen på SG. n n n Et kæmpeudbud af aktiviteter Ud over at følge den sædvanlige undervisning kan du gå til sport, musik, dans, teater, billedkunst, mediefag, skriveværksted, foredrag og meget andet. Du kan være med i festudvalget eller være studievært på Radio SG. Du kan være med til at arrangere skitur til Norge eller planlægge Operation Dagsværksdag. Du kan gå til lektiecafé eller være med på en talenttur til Cambridge. Der er mange muligheder og rigtig gode tilbud, hvor du har mulighed for at udvikle dig fagligt, personligt eller socialt. n n n lighed og fest At gå i gymnasiet handler naturligvis om at udvikle sin faglige viden på en lang række områder, men det handler også om at udvikle sig personligt og socialt. Derfor vægter vi fællesskabet højt på SG. Det betyder i praksis, at vi hver måned har formiddagssamling i hallen, hvor alle er samlet til orientering, konkurrencer, musikalske indslag og underholdning af anden art. Derudover er der både fredagscaféen Skrymer og elevfester, hvor gallafesten er et af årets højdepunkter. Og du vil kunne teste din fysiske form sammen med dine klassekammerater ved SG-stafetten. Studiecaféområdet er helt nyt. Også her vil man kunne kombinere fællesskabsfølelse og faglighed. n n n Du kan altid få hjælp Der kan være mange udfordringer knyttet til at skulle begynde i gymnasiet. Det er vi godt klar over, og derfor har vi også en række tilbud, der på forskellig vis kan støtte dig, hvis der er brug for det. Der er lektiecafé om onsdagen, hvor du kan hente hjælp til afleveringer i en lang række fag. Hvis du har vanskeligheder med læsning eller stavning, står to læsevejledere klar til at hjælpe dig. Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som står til rådighed ved uddannelsestekniske eller personlige spørgsmål og problemer. De suppleres af lærercoaches og en psykolog, som kan træde til i tilfælde af alvorligere trivselsproblemer. 6 7

5 n Naturvidenskab I naturvidenskab lærer vi en hel masse om den verden vi lever i. Hvordan noget virker, og hvordan man kan udvikle på det, man har. Der er virkelig mange tilbud på alle niveauer. Jeg har f.eks. været med Science Talent College, som er et superspændende talentprojekt. Jeg har haft gode lærere, der har forstået at inspirere eleverne. Rammerne er utrolig gode. Lokalerne og området, hvor naturvidenskab holder til, er helt nyt. Jakob Dalsgaard Thøstesen, 3y n n n Hvordan virker verden? Naturvidenskaben undersøger fænomener og lovmæssigheder i naturen, og den har stor betydning for vores forståelse af verden og af os selv. Den spiller en stadig større rolle i det samfund der omgiver os. Prøv selv at slå op i avisen. Naturvidenskabelig viden og forståelse gør det lettere at navigere og tage stilling i en stadig mere kompleks verden, og den sætter vores hverdagsliv i perspektiv. Og så er naturvidenskab i øvrigt fantastisk spændende! På Silkeborg Gymnasium kan du fordybe dig i alt fra fysik og kemi til geovidenskab, naturgeografi, biologi og bioteknologi. Du kan dykke ned i matematikkens logik og symbolsprog og lære at opstille hypoteser og modeller, der kan beskrive sammenhænge i naturen. Vi udbyder mange studieretninger, hvor et eller flere naturvidenskabelige fag er centrale. n n n Fingrene i maskinen! Naturvidenskab handler om at være nysgerrig og om at undersøge! Du kommer til at få våde fingre, skrue på knapper, pipettere, fyre raketter af og meget mere. Du kommer også til at designe dine egne eksperimenter. Vi er en del af netværket Danske Science Gymnasier (DASG). På Silkeborg Gymnasium har vi en ny og topmoderne naturvidenskabelig fløj med store lyse undervisningslokaler og masser af plads og moderne udstyr til eksperimenter, så til hverdag foregår både den teoretiske undervisning og eksperimenterne i lækre omgivelser. Men vi tager også ud af huset for at besøge virksomheder, uddannelsesinstitutioner, museer og meget andet, der kan give indsigt i og perspektiv på de emner vi interesserer os for. n n n Kvantemekanik, gentests og alt det andet Udover den daglige undervisning vil der blive arrangeret science dag og fællestimer på tværs af årgangene, og du har mulighed for at deltage i studiekredse om forskellige naturvidenskabelige emner, der interesserer dig. 8 Det kunne f.eks. være om kvantemekanik eller gentests, eller du kan deltage i spændende projekter som CanSat, hvor du bygger, programmerer og opsender en sonde med indbygget radiosender. Eller hvad med at aktivere din viden og undervise de mange videbegærlige 6. klasses elever, der hvert år besøger os og vender begejstrede hjem til deres skoler med ny viden om spændende emner? Vi er et stort gymnasium med mange muligheder, og det er dine interesser, der er afgørende! n n n Hvis du har talent og virkelig vil gi den en skalle! På Silkeborg Gymnasium støtter og udfordrer vi også dig, der udviser et særligt talent. Vi opfordrer til og træner deltagelse i konkurrencer, som f.eks. Georg Mohr, Drughunterdysten og DM i science. Vi har også indenfor det naturvidenskabelige område deciderede talentforløb (Master Classes) i både fysik og kemi, biologi og matematik, hvor du vil møde både faglige udfordringer og andre unge med samme interesser som dig selv. Vi har på Silkeborg Gymnasium også et lokalt talentprojekt i matematik, phimurerne, der nørder med matematik og samarbejder med University of Cambridge. Det er også muligt at søge om optagelse på Science Talent College, hvor du igennem hele gymnasieforløbet deltager i 8 camps af 3-4 dages varighed på det naturvidenskabelige talentcenter i Sorø. n n n Studieretninger med naturvidenskab Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger bagest i dette hæfte og på skolens hjemmeside 9

6 n Humaniora Litteraturen i gymnasiet kan være super spændende, f.eks. når vi læser tekster, hvor forfatteren virkelig provokerer sit publikum og nærmest ændrer en hel befolknings syn på verden og samfundsordenen. I de humanistiske fag har vi ofte oplevet, at døre er blevet åbnet, og det er blevet afdækket, at ting ofte ikke er, som de ser ud til at være. Jeg kan godt lide at få en opgave, hvor der er mulighed for at reflektere, og hvor der ikke er et bestemt facit, man leder efter. Det er rejsen ind i emnet, der fascinerer mig. Her har de humanistiske fag givet mig nogle spændende udfordringer. Line Grøn Stensgaard, 3p n n n De menneskelige fag Ordet humaniora kommer af det latinske ord humanus, der betyder menneskelig, og det betyder i sig selv de fag der beskæftiger sig med de mere menneskelige ting. Humaniora eller de humanistiske fag er de fag, der har at gøre med det menneskelige og med mennesket som et kommunikerende, meningsdannende væsen. Man kunne også kalde dem kulturfagene. n n n og tekster De omfatter først og fremmest alle de fag, der beskæftiger sig med sprog og tekster i forskellige medier, dvs. alle sprogfagene, herunder dansk, men også de fag hvor man studerer kunst, musik, drama, dans, film osv., dvs. de fag vi også kalder de kunstneriske fag. Derudover er der en række studieretninger, der har humanistiske fag som bærende fag. Det er de sproglige studieretninger med engelsk, tysk, fransk og spansk eller de klassiske sprog latin og græsk som de centrale studieretningsfag og de to kunstneriske studieretninger med musik på A-niveau. Men det er også studieretningerne med engelsk på A-niveau og samfundsfag på B-niveau i kombination med filosofi, psykologi, drama eller mediefag på B-niveau. Desuden indgår de fag, der undersøger, hvordan mennesket har organiseret sig i meningsfulde kulturelle fællesskaber til forskellige tider i historien og på forskellige steder i verden, dvs. fag som historie, religion og oldtidskundskab, og de fag der handler om, hvad vi som mennesker i det hele taget opfatter som meningsfuldt, dvs. fag som filosofi og psykologi, der dog også kan betragtes som et samfundsvidenskabeligt fag. De fleste humanistiske fag har alle de tre elementer i sig, dvs. både beskæftigelse med sprog og tekster i forskellige medier, med historie og dannelse af kulturelle fællesskaber og med spørgsmålet om, hvad der i det hele taget er meningsfuldt. Dertil kommer, at de humanistiske fag også har et praktisk sigte, der går ud på at gøre dem der studerer disse fag, bedre til selv at kommunikere, dvs. til at læse, skrive, lytte, tale og i det hele taget ytre sig med indsigt og udbytte indenfor det sprog eller den kunstart eller det område af det menneskelige, der nu især er fokus på i det pågældende fag. 10 n n n Mange fag og niveauer De humanistiske fag fylder meget i gymnasiet. Alle skal som minimum have dansk og historie på A-niveau og engelsk og et andet moderne fremmedsprog på mindst B-niveau samt religion, oldtidskundskab og et kunstnerisk fag på C-niveau. Uden for studieretningerne findes filosofi, psykologi, latin og de kunstneriske fag desuden som valgfag på C-niveau. Religion og det obligatoriske kunstneriske fag kan opgraderes til B-niveau, og engelsk kan opgraderes til A-niveau. Det samme gælder tysk, hvis man har valgt det som sit andet sprogfag. n n n Studieretninger med humanistiske fag Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger bagest i dette hæfte og på skolens hjemmeside 11

7 n Samfundsvidenskab Det er rigtig givende at have samfundsfag på A-niveau. Jeg går i en international klasse, hvor vi tit har de samfundsfaglige briller på og undersøger internationale brændpunkter. Det, at vi går samfundsfagligt til værks, giver en rigtig god forståelse af, hvad der sker. Jeg har oplevet, at samfundsfag spiller rigtig godt sammen med andre fag, f.eks. dansk og historie. Studieturene går ofte til meget spændende steder. Jeg har f.eks. været på studietur til USA, hvor vi bl.a. besøgte FN og Kongressen. Lea Bro Nielsen, 3i n n n Forstå verden omkring dig - lokalt og globalt På Silkeborg Gymnasium omfatter de samfundsvidenskabelige fag ikke alene samfundsfag, men også dele af historie og religion samt valgfagene erhvervsøkonomi, psykologi og filosofi. Fælles for disse fag er, at de beskæftiger sig med de menneskeskabte samfund. Vi forsøger at forstå og forklare datidens og nutidens samfund og til tider forudsige, hvorledes disse vil udvikle sig. Det gælder både det lokale, det nationale og det internationale samfund. For at åbne verden omkring dig endnu mere, sørger vi på Silkeborg Gymnasium også for at få besøg af en lang række interessante gæster, der kan belyse forskellige samfundsfaglige områder. Vi har bl.a. haft besøg af Clement Kjersgaard, der fortalte om amerikansk politik i forbindelse med det amerikanske valg. I forbindelse med klassernes studieture til storbyer i Europa og USA indgår de samfundsvidenskabelige fag ofte som det ene rejsefag og bidrager med en forøget indsigt i rejsedestinationens samfundsforhold. I de samfundsvidenskabelige fag vil du møde begreber og udtryk, der dagligt bruges i artikler, nyhedsudsendelser eller debatter. Du vil blive bedre til at forstå, hvad politikerne egentlig taler om. Du får i samfundsfag kendskab til en række redskaber, som kan hjælpe dig til en dybere forståelse af, hvorfor vælgerne stemmer som de gør, hvilke faktorer der ligger bag politikernes valg af standpunkt, hvad der kendetegner nutidens unge, hvilke muligheder der findes for at sætte gang i dansk økonomi igen osv. Disse redskaber kalder vi teorier og modeller. De sætter dig i stand til på en nuanceret måde at diskutere politik og samfundsforhold med dine venner, forældre, bedsteforældre eller politikere. n n n Vi besøger verden - og verden besøger os En vigtig del af undervisningen i de samfundsvidenskabelige fag er, at man følger med i udviklingen og forholder sig til verden omkring sig. Derfor synes vi, at det er vigtigt, at du kommer ud og oplever verden udenfor klasseværelset. Dette kan eksempelvis være at besøge en moske med en efterfølgende dialog på tværs af religion og kultur, en ekskursion til København med besøg på Christiansborg og DR-byen, virksomhedsbesøg i Silkeborg eller et lokalt besøg hos Midtjyllands Avis med fokus på den nyeste medieudvikling. Dette er blot et lille udpluk af de ekskursioner, der blev gennemført af skolens samfundsfaglige klasser i det seneste skoleår. 12 n n n Studieretninger med samfundsvidenskabelige fag Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger bagest i dette hæfte og på skolens hjemmeside 13

8 n Jeg har sprogene engelsk, tysk og spansk og har været på studierejse med min klasse til Barcelona, Berlin og San Francisco. Studierejserne har givet rigtig meget, ikke kun fagligt, men også for sammenholdet i klassen. Vores lærere har generelt været gode til at dreje undervisningen i retning af problemstillinger, der knytter sig til de sprogområder, vi har. De tager os med i overvejelserne om, hvilke emner vi skal behandle. Det har været lærerigt at have tre sprog. ene supplerer hinanden godt, og det har været rigtigt fint at opleve den sammenhæng, der er i sprogundervisningen. Louise Jensen, 3ak [ Tag ordet, tag sproget tilbage ] Tag ordet, tag sproget tilbage et skal man trække vejret i, gøre til sit eget, man skal bo i det. Det er een selv og alt hvad der er udenom. Med sproget kan man give hinanden noget, man kan sende signaler med det over store afstande, bygge samvær med det som et telt at sidde i. et kan gøres klart hvis det er uklart, sproget er jo også den måde man tænker på. Lad ingen tage det fra jer. n n n Brug sproget! I sprogundervisningen er det vigtigt, at du ser og hører, hvordan sproget bliver brugt ude i den store verden. I undervisningen inviterer vi blandt andet de udvekslingselever, vi har på skolen, til at fortælle om deres kultur og sprog. Vi har native speakers blandt lærerne i både tysk, engelsk og fransk. Du får mulighed for at møde andre kulturer og bruge dit sprog på studierejser og ekskursioner. Du kan være heldig at komme i en klasse, som har samarbejde med en folkeskoleklasse, hvor du og dine klassekammerater skal være fageksperter i et af sprogene. Måske er det din klasse, der skal undervise en folkeskoleklasse og på den måde opleve, hvordan det er at skulle forstå og tale om et emne på en ny måde, så det passer til elever, der er på et lavere fagligt niveau end dig selv, - det lærer dig både noget om emnet og det sprog, du bruger. n n n uge Hvert år har vi en sproguge, hvor vi bryder den daglige undervisning og arbejder intensivt med sprogene på forskellige måder, f.eks.: lyrikcafé, film-workshops, smag på mad fra hele verden, sprogolympiade og sprogrally. Der kommer oplægsholdere udefra, der på den ene eller anden måde lever af sprog eller kommunikation, - vi har for eksempel haft besøg af en tysk visesanger, en korrespondent fra Barcelona og rapperen Per Vers. n n n gang Som et led i at styrke glæden ved sprog har vi fået en sproggang. Ved indgangen kan du hænge ud i den røde diner-sofa og høre og se nyheder fra alverdens lande på TV-skærmen dér. Går du hen ad gangen, møder du moderne Street Art, en ordvæg og filmplakater, alt sammen med temaerne, sprog, storby og globalisering. n n n Supersproglig studieretning Er du vild med sprog, kan du vælge denne studieretning, hvor du får fire sprog: engelsk, tysk, latin og fransk eller spansk. At arbejde med flere sprog gør dig stærkere i det enkelte sprog. Med denne studieretning kommer du på tre studierejser, så du får øvet alle dine sprog. Den ene af disse rejser, typisk i, går til USA eller Canada. (Læs mere på Silkeborg Gymnasiums hjemmeside, bl.a. vedrørende pris) n n n Talentklasser Hvis du har særlige forudsætninger, et tydeligt potentiale eller bare lysten og viljen til at yde en særlig indsats i et af sprogene, kan du måske på din lærers anbefaling deltage i en særlig talentklasse. Deltagelsen ligger uden for den almindelige undervisning. Du kommer på workshops på universitetet, på besøg på officerskolen i København og på en sprogrejse. n n n Studieretninger med sprog Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger bagest i dette hæfte og på skolens hjemmeside - Uffe Harder 14 15

9 n Udsyn mod verden n n n Bliv international på SG! Med en uddannelse fra Silkeborg Gymnasium bliver du rustet til at leve og arbejde i en international virkelighed. I løbet af din gymnasietid vil du stifte bekendtskab med andre sprog, kulturer og nationaliteter på en række forskellige måder. n n n Prøv livet på en high school i San Francisco! På Silkeborg Gymnasium har vi kontakt til en række skoler over hele verden. Disse kontakter betyder, at du på studierejser ofte vil besøge skoler i andre lande og møde andre studerende. Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i internationale forhold, og alle -klasser rejser på studierejse til en europæisk storby, hvor undervisningen vil give dig mere viden om vores europæiske naboer og om dig selv. Med nogle skoler knyttes et særligt bånd, som betyder, at vi har udvekslingsaftaler, så SG-elever kan opleve en fremmed kultur på allernærmeste hold ved at bo hos en fremmed familie i nogle dage. I San Francisco i USA kan du f.eks. besøge The Woodside Priory School, hvor du kan opleve livet på en amerikansk skole. På skolen er der ofte udvekslingsstuderende, som bidrager til at gøre undervisningen mere international. Endelig deltager Silkeborg Gymnasium i forskellige internationale projekter og sammenhænge, som alle har til formål at gøre skolens elever mere vidende om den verden, vi lever i. n n n Bliv klogere på Kina! n n n Internationalisering på hjemmebane Vi arbejder også med at tilføre den daglige undervisning et internationalt islæt. Du vil f.eks. opleve at kommunikere med udenlandske studerende gennem , Skype eller chat. Udover disse kommunikationsformer vil du i nogle fag møde en række IT-værktøjer, som screen-casts og podcasts, der kan bruges til at øge kommunikationen med studerende i andre lande. På denne måde vil du blive klogere på verden uden nødvendigvis at forlade Silkeborg. Vi kalder det internationalisering på hjemmebane. n n n De internationale studieretninger Hvis du har endnu mere smag for det internationale, kan du vælge én af de to internationale studieretninger, som vi tilbyder på Silkeborg Gymnasium: Den supersproglige og den samfundsfaglige internationale studieretning. Den supersproglige studieretning er for elever, der interesserer sig for sprog, litteratur og kultur. For begge de internationale studieretninger gælder det, at du vil møde det internationale aspekt på studierejser, hvor arbejdet f.eks. kan foregå i form af kvartersanalyser og interviews med lokale. n n n Science i Cambridge Silkeborg Gymnasium samarbejder med den engelske skole Long Road Sixth Form College i Cambridge om et scienceprojekt. Under overskriften Gudenåprojektet samarbejder vi om miljøvidenskab eller environmental science, der handler om at fokusere på teknologiske og innovative kompetencer. Som et led i dette samarbejde vil engelske elever komme til Silkeborg Gymnasium, mens vores elever til gengæld skal besøge den historiske by Cambridge. For at opleve andre kulturer og internationale problemstillinger på egen krop vil du rejse i både, og med de to internationale studieretninger. Både før, under og efter studieturene arbejdes der med aktuelle problemstillinger, der vedrører rejsemålene. Det er blevet muligt at vælge kinesisk som andet fremmedsprog på Silkeborg Gymnasium. Her vil du lære at tale kinesisk (naturligvis på et begynderniveau), og du vil også lære om samfundsforhold og historie i Kina. Silkeborg Gymnasium har en samarbejdsaftale med en kinesisk skole, og vi vil i den kommende tid arbejde på at udvikle denne kontakt, så også Kina kan blive et studierejsemål for vores elever. 16 Mange af de emner, du vil møde, handler om globale udfordringer, hvor du vil blive inddraget i arbejdet med at bidrage til løsninger. Du kan f.eks. være med til at udtænke løsninger på udfordringer som, hvordan vi kan sikre en bæredygtig udvikling. På den samfundsfaglige internationale studieretning møder eleverne aktuelle problemstillinger inden for både natur, kultur og samfund - og for alle emner gælder det, at så meget af undervisningen som muligt tilføres et internationalt perspektiv. 17

10 n De kunstneriske fag n n n Musik Musik er noget alle har i sig Alle mennesker er født ind i og opvokset i en verden fyldt med musik. Musikken er et særligt sprog, som rammer os alle og påvirker vores følelser på forskellige måder. Du kender sikkert følelsen af at blive glad og i festhumør, når du lytter til bestemte sange ligesom du har musik, som understøtter dine følelser, når du er trist og vred? n n n Dramatik Det kildrer i maven, og du mærker hjertet banker - adrenalinen pumper. Du står på scenen og føler dig lidt mere i live! Du har en løs idé, der kører rundt i hovedet - måske er det bare et billede eller et par ord. Sammen med andre udfolder idéen sig, bliver konkret og kan pludselig vises for andre. Du har været med til at skabe noget! Netop fordi vi er opvokset med en fælles musikalsk kulturarv, som rækker flere tusinde år tilbage, bliver musik noget, vi kan være fælles om uanset evne og træning. Derfor kan vi opleve de samme stemninger og følelser, når vi går til koncerter, og musikken giver os en fælles verden, som vi kan snakke om og tage del i. n n n Dans I dans lærer du at danse, improvisere og koreografere dans. Du får både fysisk dansetræning og teoretisk indblik i danseteknik og komposition samt i dansens historie og kulturelle betydning. 18 Drama school Vi laver i løbet af året forskellige drama- og teaterprojekter. Teaterbattle er en konkurrence for unge arrangeret af teatret Mungo Park. Idéen er, at man i grupper skaber en lille forestilling på 10 minutter. Undervejs i forløbet har grupperne mulighed for at deltage i 4 forskellige workshops med professionelle teaterfolk. Vi tager selvfølgelig på museum for at opleve originale værker. Skoleåret afsluttes med et selvstændigt projekt. Frivillig billedkunst Hver onsdag tilbyder billedkunstlærerne på Silkeborg Gymnasium frivillig billedkunst i studiemodulet. Her kan alle komme og udfolde sig kreativt, uanset forudsætninger. n n n Mediefag et giver eleverne de nødvendige redskaber til at arbejde med levende billeder både teoretisk og praktisk. I mediefag handler det om levende billeder i form af film og tv. I den teoretiske del af mediefag er målet, at eleverne lærer at analysere, perspektivere og vurdere danske og internationale medieproduktioner inden for både fiktion og fakta. Vi håber på, at nogle af vores forestillinger bliver udtaget til Mungo Parks officielle konkurrence. Projektet afsluttes under alle omstændigheder med teaterfestival på skolen, hvor alle grupper viser deres forestillinger for et inviteret publikum. Du griner, de andre griner - legen fortsætter, og der er et lille åndehul, hvor det kun handler om at have det sjovt - sammen! Dramatik er en kombination af at være kreativ, skabe noget nyt sammen, have det sjovt sammen og lære om teatrets mange traditioner og former. Silkeborg Gymnasium udbyder dramatik både som valgfag på C- og B- niveau og som studieretningsfag. På Silkeborg Gymnasium har vi musik på både C-, B- og Aniveau. Vi vil gerne tilbyde vores elever, at de kan arbejde med musik på deres helt eget niveau. Musikundervisningen består også af teori og musikhistorie. Musical og teaterkoncert På skolen har vi hvert år en musikteaterforestilling. Hvert 3. år er det en stor musical og de andre år en mindre teaterkoncert. Skuespillere, sangere, musikere, dansere, instruktører, scenografer og kostumefolk mødes og skaber sammen en storslået forestilling. Forestillingen bliver spillet på skolen 3-4 gange for skolens andre elever og lærere, familie og venner og andre interesserede. Det professionelle teater Som en del af undervisningen besøger vi teatre, f.eks. i Aarhus og ser forskellige forestillinger. Vi besøger Performers House i Silkeborg og ser, hvad deres elever laver, og hvordan de bliver undervist. Vi arbejder på at inddrage forskellige gæstelærere fra teatermiljøet i undervisningen. Alt dette for at give et indblik i det professionelle liv: Hvad det vil sige at have teater som sit arbejde. Frivillig Drama Ud over undervisningen i dramatik er der rig mulighed for at spille teater og være med i mindre eller større projekter. n n n Billedkunst Billedkunstfaget er både teori og kreativt arbejde. Vi studerer forskellige kunsthistoriske perioder og arbejder med maleri, skulptur, arkitektur og installationskunst, for eksempel Street Art. Billedkunstfagets område er utroligt bredt, og i forbindelse med de praktiske opgaver er der rig mulighed for at boltre sig inden for fotografi, tegning, maleri, arkitektur, skulptur, computergrafik for blot at nævne nogle af de mange muligheder. Du har mulighed for at deltage i mange spændende projekter: Vil du gerne arbejde videre med en filmidé? Går du med tanker om at blive TV-journalist? Har du lyst til sammen med andre i en SG News -redaktion at optage og redigere reportager og indslag fra skolens hverdag? Produktionerne kan vises på skolens fladskærme eller måske på skolens website. n n n Design I design får du teoretisk og praktisk kendskab til designprocesser. Du arbejder med design af produkter, af fysiske omgivelser og af kommunikation og får forståelse for samspillet mellem form, funktion og kommunikation. 19

11 n Bliv en del af musikmiljøet på Silkeborg Gymnasium Musik har altid haft min interesse. Det med at gå i dybden med musikken og lære teorien bag tiltalte mig, og så har musikklassen også altid haft et ry for at være meget social. Min bror havde selv musik som studieretning, da han gik her, så fra den kant har jeg mærket, hvordan stemningen og atmosfæren bestemt var noget, jeg gerne selv ville være en del af. Entusiasmen omkring musikfaget er stor, da musikken også er folks fritidsinteresse, og derfor har man et helt specielt fællesskab. I timerne har vi fra start lært den grundlæggende musikteori, og afleveringerne består hurtigt af at skulle komponere sine egne sange. Derudover er der næsten altid en praktisk del i timerne bestående af sammenspil eller kor ved flygelet, som fører til forskellige optrædener. Vi har bl.a. optrådt for hinanden med vores egne sange, optrådt til formiddagssamlinger og ikke mindst til de store koncerter som forårs- og julekoncerten, som derefter også er blevet ind spillet i gymnasiets musikstudie. Alt dette er helt klart fede udfordringer, som har været lærerige og musikalsk udviklende. Anne Stenhøj Kofod, 3C n n n Lokaler og lydstudie Musikundervisningen på Silkeborg Gymnasium foregår i lyse og specialindrettede lokaler specielt designet til musikfaget. Vi har 3 sammenspilslokaler, et kor/teori-lokale og vores eget 16-spors digitale lydstudie. Vi laver nogle gange optagelser i musikundervisningen, og derudover har eleverne mulighed for at tage kørekort til lydstudiet og lave egne produktioner. n n n Har du lyst til at optræde? Når du vælger musik, har du også mulighed for at optræde til forskellige arrangementer. Efterhånden som du øver dig, og din selvtillid stiger, får du måske ligefrem lyst til at synge solo eller spille guitarsolo. Nedenfor har vi listet nogle af de musikoplevelser op, som du vil møde på Silkeborg Gymnasium. n n n Musical/teaterkoncert Hvert år laver vi enten teaterkoncert eller musical på Silkeborg Gymnasium, og det plejer at være noget af et tilløbsstykke. I arbejdet med opsætningen kan mange af skolens elever fra vidt forskellige klasser være med, og lærere og elever indgår i et samarbejde omkring musikken, sangen, skuespillet, scenografien, kostumerne osv. Vi har tradition for, at hele musicalholdet tager 3 dage af sted på øvelejr på Nørgaards Højskole, hvor vi arbejder intenst og fokuseret for at kunne vende hjem med en næsten færdig forestilling! Advarsel: Hvis du vælger at involvere dig i musical eller teaterkoncert, sammen med en masse andre dejlige kreative mennesker, kan det meget let gå hen og blive en oplevelse, du aldrig glemmer! n n n Forårskoncert/julekoncert Forårskoncerter og julekoncerter er store faste begivenheder, hvor op mod 1000 tilskuere (elever og forældre) hører musikholdene spille. Imens temaet for julekoncerten i sin natur ligger ret fast, så har vi haft forskellige temaer for forårskoncerterne. 20 n n n Musikcafé og fakultetsfest På Silkeborg Gymnasium har vi en musikforening, som består af repræsentanter af elever fra musik-studieretningsholdene. Udover at musikforeningen, MuSG, spiller til skolens faste formiddagssamlinger, så arrangerer foreningen også musikcaféer og en fest kun for musikelever. Musikcaféen er åben for alle, og her kan alle skolens elever optræde med mere eller mindre skæve indslag på en lidt mere intim scene. n n n Party Bigband Spiller du et blæseinstrument, eller vil du gerne være en del af en top-svedig rytmegruppe? Har du også svært ved at skjule din begejstring for soul og funk, og har du hørt om legender som James Brown, Earth Wind & Fire eller Tower of Power? Så skulle du måske overveje at komme med i Silkeborg Gymnasiums nye Party Bigband som øver hver onsdag i studiemodulet. Bigbandet har som mål at spille til den store skolefest, og måske kan en lille koncertturne til nærliggende gymnasier blive aktuelt. n n n Kor Skolens kor øver onsdag i studiemodulet og består af sangglade elever fra hele gymnasiet. Koret synger rytmiske sange med masser af energi, og du vil også få undervisning i rytmisk sangteknik. Hvis du har en god stemme og får lyst til mere, kan du søge optagelse i Silkeborg Gymnasiums Vocalensemble, som består af en mindre gruppe sangere, som synger lidt sværere satser og elsker at nørde med rytmisk sangteknik, klangfarver og udtryk! n n n Undervisning på dit nye instrument Silkeborg Gymnasium har etableret et samarbejde med Den Kreative Skole således, at vi kan tilbyde et antal undervisningsgange på gymnasiet med professionelle undervisere fra musikskolen. Tilbuddet er målrettet musikelever, som gerne vil lære at spille et nyt instrument det er ikke gratis, men det er billigt. 21

12 n Idræt - for krop og sjæl De mange forskellige aktiviteter og forløb har givet mig en helt ny tilgang til idræt, sport og sundhed. Før studieturen til La Santa Sport løb vi f.eks. en minitriatlon. Det var en god oplevelse og noget, jeg ellers ikke sådan lige ville have meldt mig til. Idrætslærerne er gode til at efterkomme vores ønsker om at lære nye sportsdiscipliner at kende. Selv om vi afprøver mange forskellige ting, er der en rød tråd gennem det hele, som handler om at forstå, hvordan ens krop fungerer, og hvad der skal til, for at den yder det optimale. Andreas Noe Nielsen, 3u På Silkeborg Gymnasium har vi en lang række tilbud til dig inden for idræt, sport og dans. En aktiv hverdag betyder meget for din trivsel og læring. Vi har tilbud til dig, som allerede dyrker meget sport og til dig, som har brug for motion og samvær med vennerne. Gennem en aktiv hverdag får du mere overskud både fysisk og psykisk. Vi ved at idræt giver mere energi, bedre koncentrationsevne og højere humør, så det bliver lettere for dig at være engageret i den øvrige undervisning. Du bliver præsenteret for mange forskellige idrætsgrene og måder at dyrke motion på, så du bliver motiveret for også at dyrke idræt i din fritid. Idræt giver gode oplevelser som fælleskab, samarbejde og sammenhold. Gennem undervisning, idrætsdage og klasseturneringer oplever du et fællesskab, som også går på tværs af årgange, klasser og hold. 22 n n n Byens bedste faciliteter Vi har de senere år udvidet vores idrætsfaciliteter markant: Vi har to store sportshaller med god plads til f.eks. boldspil, springgymnastik og badminton. Vi har dansesal med spejle. Vi har nyt motionsrum med udsigt til sportshal og natur. Vi har udendørs multibane. Vi har boldbaner og faciliteter til atletik. Vi har skoven og naturen lige udenfor døren med mulighed for løb og friluftsliv. n n n Idræt for alle I gymnasiet har alle idræt cirka en gang om ugen. Her undervises på mindre hold med ca. 20 elever, som kommer fra 3 forskellige klasser. Det gør vi for at opfylde så mange ønsker som muligt og for at have mere fokus på den enkelte elev. Grupperne kan være forskellige og f.eks. opdelt efter interesse og køn. Du prøver mange forskellige idrætsgrene - de traditionelle sportsgrene som f.eks. volleyball, fodbold og gymnastik og nye idrætter som softball, parkour og forskellige former for dans. Vi har dygtige og engagerede idrætslærere samt nyt udstyr, som anvendes i træningsøvelser, gruppeopgaver, kreative spil og lege. Idræt kan vælges som valgfag på B-niveau. Her er du sammen med andre idrætsinteresserede, og du får mulighed for at dyrke faget på et højere niveau. Der arbejdes bl.a. med temaer som sundhed, kultur, træning, anatomi, motivation og teamsamarbejde. Der arrangeres ekskursioner, som kan være til et testcenter, hvor man får udført professionelle test, det kan være ture til sportskampe, forestillinger mv. n n n Idrætsdage I og er der idrætsdage for hele årgangen. Det er dage, hvor hele skolen syder af højt humør og aktivitet. Der kæmpes i mange forskellige discipliner, som kræver både kampånd, samarbejde og strategi. I foråret afholdes den årlige SG-stafet for hele skolen. Her er der fest og god stemning med musik og underholdning samt præmier til de hurtigste og de bedst udklædte. n n n Frivillig idræt Frisport Hvis du gerne vil deltage i turneringer eller bare vil dyrke noget mere idræt, så kan du gå til frisport efter skoletid. Her kan du møde andre, som går op i den samme idræt. På Silkeborg Gymnasium tilbyder vi fodbold, ultimate, atletik, håndbold og volleyball. Idræt i studiemodulet På Silkeborg Gymnasium har du mulighed for at gå til en lang række aktiviteter ud over den skemalagte undervisning. Én gang om ugen er der i skemaet et studiemodul, hvor der tilbydes frivillige aktiviteter. Sportshallerne er åbne, hvis du f.eks. har lyst til at spille badminton. Der kan være tilbud om zumba eller løb. Det er også i studiemodulet, de populære klasseturneringer afvikles. Her stiller stamklasserne hold i hockey, volleyball eller fodbold. Fitness Du kan benytte skolens motionsrum i din fritid. Efter et kort introduktionskursus kan du få adgang til løbebånd, romaskiner og vægttræningsudstyr, så du kan træne i mellemtimer eller efter skoletid. n n n Sports College og Team Danmark Er sport en stor del af dit liv, har du mulighed for at kombinere din træning med dit uddannelsesforløb. Som Collegeelev gennemfører du en almindelig STX-uddannelse, samtidig med at du har noget af din træning lagt ind i skoleskemaet. Team Danmark-ordningen er til dig, som er særlig dygtig sportsudøver. Her er der mulighed for at tage studentereksamen over fire år i stedet for tre. For at blive optaget på denne linje skal du først være godkendt af Team Danmark. n n n Studieretninger med idræt Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger bagest i dette hæfte og på skolens hjemmeside 23

13 n Gymnasiefester og Café Skrymer n n n Fester Efter aktive og kreative hverdage med inspirerende undervisningstimer kan der være mange indtryk, der skal fordøjes, og det gør man bedst sammen med andre elever på skolen. Til gallafesten er der fokus på det hyggelige samvær samt de gode manerer, og her har man desuden mulighed for endelig at vise det pæneste tøj fra garderobeskabet. n n n Café Skrymer Ligeledes fire gange årligt kan du besøge Café Skrymer, som også planlægges og afholdes af et frivilligt elevudvalg. Er du til afslappet samvær med god musik, brætspil, kortspil, bordfodbold osv., så er Café Skrymer helt sikkert noget for dig. Derfor har vi på Silkeborg Gymnasium et meget engageret festudvalg, som ca. fire gange om året sørger for god stemning, god musik og gode danseforhold til de populære gymnasiefester. Det er her eleverne synger med på deres yndlingsnumre og viser deres foretrukne dansetrin frem. I løbet af de seneste år har vi haft besøg af bl.a. Turboweekend, Suspekt og Morten Breum, og der vil komme flere dygtige kunstnere på SG fremover. Udover at være garant for god stemning, er Café Skrymer også vært for temacaféer ved højtider (f.eks. jul og Halloween) og til stand-up comedy, som har været besøgt af Anders Bonde, Anders Stjernholm, Christian Fuhlendorff og Ruben Søltoft. Ved skoleårets afslutning afholdes det traditionsrige bordkaprings-skrymer, hvor hver klasse får mulighed for at tilkæmpe sig de bedste og mest prestigefyldte pladser i kantinen i det kommende skoleår

14 n Studentereksamen n n n Studentereksamen En studentereksamen er en treårig ungdomsuddannelse, der kan give dig adgang til alle videregående uddannelser. Uddannelsen består af et grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb. I grundforløbet får du mulighed for at lære skolen at kende og prøve fag og arbejdsformer, inden du træffer dit endelige valg af studieretning. 26 Studieretningsforløbet indeholder både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Der lægges stor vægt på, at fagene arbejder sammen, og du vil opleve mange tværgående forløb, hvor du arbejder med flere fag i samspil for at belyse og forstå en kompleks problemstilling. Gymnasieuddannelsen er en bred uddannelse. Uanset hvilken studieretning du vælger, vil du blive undervist i sprog, kunstneriske fag, naturvidenskabelige fag og samfundsvidenskabelige fag. 27

15 n Valgfag Du har som elev på Silkeborg Gymnasium mange muligheder, når du skal vælge valgfag. De fleste fag, som du har på B- eller Cniveau, kan du vælge at få som valgfag på et højere niveau. Har du f.eks. matematik C i din studieretning, kan du vælge matematik B som valgfag. A-Niveau B-Niveau C Astronomi Billedkunst Biologi A B C B C Dans C Design C Ud over muligheden for at hæve et fags niveau, er der helt nye fag, du kan vælge som valgfag. Dramatik På skolens hjemmeside findes et valgprogram, der helt præcist fortæller dig, hvilke valgfagsmuligheder du har på de enkelte studieretninger. Filosofi Engelsk B C Erhvervsøkonomi Fysik B A C B Informationsteknologi B C C A B C Kinesisk områdestudium C Latin C Matematik A B B C B C Naturgeografi B C Psykologi B C Religion B Mediefag Musik A C Retorik Samfundsfag Statistik A Du kan læse mere om valgfagene på skolens hjemmeside. Erhvervsøkonomi og Innovation, der er omtalt her, er kun to af de mange muligheder: B Idræt Kemi C A Innovation 28 C-Niveau n n n Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi C er et samfundsvidenskabeligt fag. et giver viden om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund. Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Har du erhvervsøkonomi, vil du møde emner som virksomheden og dens omverden, brancheanalyse, herunder markedsog konkurrenceforhold, virksomhedens ide, mål og strategi, virksomhedens forretningsplan, organisation og markedsføring, økonomistyring, herunder regnskabsforståelse og budgettering. B C n n n Innovation I valgfaget Innovation C får du en grundlæggende indføring i praktisk og teoretisk innovation og lærer at arbejde kreativt med ideudvikling i forhold til virksomheder og organisationer. Du lærer om forretningsmodeller som grundlag for virksomheders eller organisationers etablering og om betydningen af en forretningsplan i denne sammenhæng. Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder: Innovation i samfundet Entreprenørskab og forretningsmodeller Forretningsplan Team og teamroller Du vil komme til at beskæftige dig med aktuelt erhvervsøkonomisk stof. Historier om danske virksomheders succeser og problemer vil indgå i undervisningen. 29

16 n Studieretninger, valgfag og adgang til uddannelser efter gymnasiet n n n Hvordan vælger man den rigtige studieretning? Du skal først og fremmest se på, hvilke fag der er de tre bærende studieretningsfag. Derefter bør du betragte studieretningen som en helhed med de planer, der er for den. n n n Valgfag Hvilke valgfag kan jeg vælge, når jeg i skal vælge valgfag? Det kan du finde ud af ved at anvende det menupunkt på hjemmesiden, der hedder Sammensæt din studieretning. Du bør være opmærksom på, hvilke muligheder og begrænsninger de enkelte studieretninger giver med hensyn til valgfag i. Du kan se de mulige valgfag på skolens hjemmeside under Sammensæt din studieretning. Du vil her finde ud af, at der på nogle studieretninger er få muligheder for valgfag og på andre mange. Det afhænger af hvilke niveauer fagene har i studieretningen, og det afhænger også af dit valg af 2. sprog. n n n Særligt om begyndersprog og naturvidenskabelige studieretninger Begyndersprog skal normalt læses i tre år, så man når til A-niveau. Men hvis du gennem studieretningsfag og valgfag har matematik A i kombination med fysik og kemi, hvoraf det ene skal være på A-niveau og det andet på mindst B-niveau, kan du afslutte dit begyndersprog efter på B-niveau. Det samme gælder for studieretninger med bioteknologi og geovidenskab. n n n Hvilke uddannelser giver studieretningerne adgang til? En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, men du skal være opmærksom på, at nogle uddannelser stiller krav om, at du har bestået bestemte fag på bestemte niveauer. n n n Særligt om studieretninger med fire sprog Normalt skal alle elever have mindst ét naturvidenskabeligt fag eller matematik på B-niveau. For elever med fire fremmedsprog kan matematik eller naturvidenskab erstattes af et andet fag på B-niveau. Du vælger selv faget. 30 Hvis du ikke opfylder kravene gennem din studieretning og dine valgfag, skal du have suppleret din studentereksamen med et eller flere fag. Det foregår efter, at du har afsluttet din studentereksamen, og det foregår på særlige institutioner, der udbyder suppleringskurser. På skolens hjemmeside under Studievejledning kan du finde et link til Adgangsnøglen. Her kan du indtaste fag og niveauer og se, hvilke uddannelser du har adgang til uden supplering. Du vil f.eks. her kunne se, at du for at få direkte adgang til lægestudiet skal have nogle naturvidenskabelige fag på nogle bestemte niveauer. 31

17 I både fysik og kemi inddrages den nyeste forskning og aktuelle problemstillinger fra medierne. Mulige emner kunne være: Kendskab til forskellige matematiske modeller og hvad de kan bruges til. Matematiske argumenter og beviser. Hvordan er universet opstået og opbygget? Hvordan kan stråling fra radioaktive kilder både helbrede og gøre skade? Hvordan har matematiske metoder og naturlovene gjort det muligt at flyve til månen? Hvor meget nikkel er der i mine smykker? Hvorfor hæver kagedejen? Hovedpine? - Hvordan kan vi lave medicin? n n n Matematik A, Fysik B, Kemi B Matematik A Fysik B Kemi B Biologi C Det kunstneriske fag C Engelsk B Samfundsfag C Matematik A - Fysik B - Kemi B I denne studieretning beskæftiger vi os med naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik på højeste niveau, og sammen med fysik og kemi arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt med at få indblik i verdens opbygning og sammenhænge. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. ene i denne studieretning arbejder meget tæt sammen. Matematikken bruges til at beskrive og løse konkrete problemer. I kemi og fysik anvendes ofte de samme begreber, og den grundlæggende naturvidenskabe- 32 lige tilgang til fagene er ens. Ved at vælge fysik B og kemi B i studieretningen har du mulighed for i at vælge fysik A eller kemi A. I matematik vil du blive trænet i at arbejde systematisk og tænke logisk, og du vil lære at bruge matematikkens symbolsprog og computerens matematikprogrammer. I fysik prøver vi at forstå den verden vi lever i. Fra de mindste dele som atomer og kvarker og til det største - universet. I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden. Undervisningen er meget varieret i studieretningen. I kemi og fysik arbejdes der eksperimentelt i laboratoriet eller i naturen, og det spiller tæt sammen med den teoretiske side af fagene. I både matematik, fysik og kemi løses der opgaver, som ofte har en konkret løsning. Anvendelsen af moderne IT-værktøjer indgår naturligt og ofte i denne studieretning. Der er mange muligheder for at tage på ekskursioner på universiteter eller virksomheder. Studieturen i kan have mange forskellige destinationer: Rom, Firenze, Barcelona, London eller Island. Der foretages eksperimentelle undersøgelser på turen, og vi besøger universiteter, museer og virksomheder med et naturvidenskabeligt indhold. Valgfag A Valgfag A, B eller C enes fordeling over de tre år afhænger af de skemamæssige Med denne studieretning bliver du godt rustet til at arbejde med og vurdere naturvidenskabelige problemstillinger. Studieretningen giver dig adgang til et stort antal videregående uddannelser, som f.eks. ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge. Webspots bliver tilgængelige på 33

18 I både fysik og kemi inddrages den nyeste forskning og aktuelle problemstillinger fra medierne. Mulige emner kunne være: Kendskab til forskellige matematiske modeller og hvad de kan bruges til. Matematiske argumenter og beviser. Hvordan er universet opstået og opbygget? Hvordan kan stråling fra radioaktive kilder både helbrede og gøre skade? Hvordan har matematiske metoder og naturlovene gjort det muligt at flyve til månen? Hvor meget nikkel er der i mine smykker? Hvorfor hæver kagedejen? Hovedpine? - Hvordan kan vi lave medicin? n n n Kemi A, Matematik A, Fysik B Kemi A Matematik A Fysik B Biologi C Det kunstneriske fag C Engelsk B Samfundsfag C Undervisningen er meget varieret i studieretningen. I kemi og fysik arbejdes der eksperimentelt i laboratoriet eller i naturen, og det spiller tæt sammen med den teoretiske side af fagene. I både matematik, fysik og kemi løses der opgaver, som ofte har en konkret løsning. Kemi A - Matematik A - Fysik B I denne studieretning beskæftiger vi os med naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik og kemi på højeste niveau, og sammen med fysik arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt med at få indblik i verdens opbygning og processer i naturen. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. ene i denne studieretning arbejder meget tæt sammen. Matematikken anvendes til at løse konkrete problemer i fysik, som leverer eksempler til det videre arbejde i matematik. I kemi og fysik anvendes ofte de samme begreber, og den 34 grundlæggende naturvidenskabelige tilgang til fagene er ens. Ved at vælge kemi A direkte i studieretningen får du et sammenhængende og uafbrudt forløb fra til. I matematik vil du blive trænet i at arbejde systematisk og tænke logisk, og du vil lære at bruge matematikkens symbolsprog og computerens matematikprogrammer. I fysik prøver vi at forstå den verden, vi lever i. Fra de mindste dele som atomer og kvarker og til det største - universet. I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden. Der er mange muligheder for at tage på ekskursioner. Ofte planlægges der i en 3-dages ekskursion til København med besøg på en virksomhed og et universitet for at lave eksperimenter og høre spændende oplæg. Studieturen i kan have mange forskellige destinationer: Rom, Firenze, Barcelona, London eller Island. Valgfag A, B eller C enes fordeling over de tre år afhænger af de skemamæssige Med denne studieretning bliver du godt rustet til at arbejde med og vurdere naturvidenskabelige problemstillinger. Studieretningen giver dig adgang til et stort antal videregående uddannelser, som f.eks. ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge. Webspots bliver tilgængelige på 35

19 I både fysik og kemi inddrages den nyeste forskning og aktuelle problemstillinger fra medierne. Mulige emner kunne være: Kendskab til forskellige matematiske modeller og hvad de kan bruges til. Matematiske argumenter og beviser. Hvordan er universet opstået og opbygget? Hvordan kan stråling fra radioaktive kilder både helbrede og gøre skade? Hvordan har matematiske metoder og naturlovene gjort det muligt at flyve til månen? Hvor meget nikkel er der i mine smykker? Hvorfor hæver kagedejen? Hovedpine? - Hvordan kan vi lave medicin? n n n Fysik A, Matematik A, Kemi B Fysik A Matematik A Kemi B Biologi C Det kunstneriske fag C Engelsk B Samfundsfag C Fysik A - Matematik A - Kemi B I denne studieretning beskæftiger vi os med naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik og fysik på højeste niveau, og sammen med kemi arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt med at få indblik i universets opbygning og sammenhænge. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. ene i denne studieretning arbejder meget tæt sammen. Matematikken anvendes til at løse konkrete problemer i fysik, som leverer eksempler til det videre arbejde i matematik. I kemi og fysik anvendes ofte de samme begreber, og den 36 grundlæggende naturvidenskabelige tilgang til fagene er ens. Ved at vælge fysik A direkte i studieretningen får du et sammenhængende og uafbrudt forløb fra til. I matematik vil du blive trænet i at arbejde systematisk og tænke logisk, og du vil lære at bruge matematikkens symbolsprog og computerens matematikprogrammer. I fysik prøver vi at forstå den verden vi lever i. Fra de mindste dele som atomer og kvarker og til det største - universet. I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden. Undervisningen er meget varieret i studieretningen. I kemi og fysik arbejdes der eksperimentelt i laboratoriet eller i naturen, og det spiller tæt sammen med den teoretiske side af fagene. I både matematik, fysik og kemi løses der opgaver, som ofte har en konkret løsning. Anvendelsen af moderne IT-værktøjer indgår naturligt og ofte i denne studieretning. Der er mange muligheder for at tage på ekskursioner. Ofte planlægges der i en 3-dages ekskursion til København med besøg på en virksomhed og et universitet for at lave eksperimenter og høre spændende oplæg. Studieturen i kan have mange forskellige destinationer: Rom, Firenze, Barcelona, London eller Island. Valgfag A, B eller C enes fordeling over de tre år afhænger af de skemamæssige Med denne studieretning bliver du godt rustet til at arbejde med og vurdere naturvidenskabelige problemstillinger. Studieretningen giver dig adgang til et stort antal videregående uddannelser, som f.eks. ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge. Webspots bliver tilgængelige på 37

20 I studieretningen vil fagene ofte mødes og samlet give en bedre forståelse af moderne videnskabelige problemstillinger. F.eks. vil fagene fysik og bioteknologi begge kunne bruges til at forstå, hvordan moderne kræftbehandling og diagnosticering foregår. Matematik og bioteknologi kan sammen beskæftige sig med vækst af mikroorganismer. n n n Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Bioteknologi A Matematik A Fysik B Mulighederne er mange, og emner du vil kunne møde i denne studieretninger kunne f.eks. være: Sygdomsbehandling og diagnosticering Medicinfremstilling Genteknologi Modellering af mikroorganismers vækst og spredning Moderne fødevareproduktion Matematiske argumenter og beviser Viden om universet Stråling og dens påvirkning af levende organismer Samfundsfag C Det kunstneriske fag C Engelsk B Valgfag A, B eller C Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B Denne studieretning er det oplagte valg for dig, hvis du interesserer dig for naturvidenskab, teknologi og etik. ene, der tegner studie-retningen, giver en bred og solid forståelse af naturvidenskabelige fænomener og processer. Bioteknologi A giver automatisk både biologi og kemi på B-niveau. I denne studieretning vil der være en ledig valgblok i. Valgblokken kan bruges til et valgfag eller til at opgradere et fag. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. I fysikken stiftes bekendtskab med naturens byggesten og de lovmæssigheder, der beskriver fysiske fænomener. 38 I matematikken bruges logik og symbolsprog til at opstille hypoteser og modeller, der kan beskrive sammenhænge i naturen. Bioteknologi er et relativt nyt fag i gymnasiet, og det beskæftiger sig med de nye teknologiske muligheder for anvendelse af levende organismer til at løse moderne udfordringer. Ved at trække på viden og metoder fra de klassiske fag biologi og kemi arbejder man i faget med at forstå de nye bioteknologier og deres anvendelsesmuligheder. Karakteristisk for studieretningen er, at der arbejdes meget eksperimentelt, og at samspillet mellem teori og praksis altid er i fokus. enes fordeling over de tre år afhænger af de skemamæssige Desuden tager vi ofte på ekskursioner, f.eks. virksomhedsbesøg, hvor vi ser bioteknologiske metoder anvendt i en moderne produktionsvirksomhed. Det er også karakteristisk, at emnerne ofte lægger op til etiske diskussioner, fordi vi har stor fokus på naturvidenskabens anvendelsesmuligheder. Studieretningen er adgangsgivende til videregående uddannelser på linje med andre studieretninger med kombinationerne matematik A, kemi B og fysik B, f.eks. ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge. Webspots bliver tilgængelige på 39

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Kreativ linje... 4. Samfundsfagslinjer... 5. Idrætsslinjer... 10. Billedkunst/Drama/Design

Kreativ linje... 4. Samfundsfagslinjer... 5. Idrætsslinjer... 10. Billedkunst/Drama/Design indholdsfortegnelse Kreativ linje... 4 Billedkunst/Drama/Design Samfundsfagslinjer... 5 Global Iværksætter Journalist/Medie Europa Samfundsfag Classic Idrætsslinjer... 10 Allround Bold Fit Håndbold/Basketball

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere