Silkeborg Gymnasium.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk"

Transkript

1 Silkeborg Gymnasium 2014

2 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab Udsyn mod verden... De kunstneriske fag... Bliv en del af musikmiljøet på Silkeborg Gymnasium... Idræt - for krop og sjæl... Gymnasiefester og Café Skrymer... Studentereksamen... Valgfag... Studieretninger, valgfag og adgang til uddannelser efter gymnasiet... Studieretningerne Naturvidenskabelige studieretninger n Matematik A, Fysik B, Kemi B... n Kemi A, Matematik A, Fysik B... n Fysik A, Matematik A, Kemi B... n Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B... n Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B... n Biologi A, Idræt B, Matematik B... n Biologi A, Psykologi B, Matematik B lig-samfundsfaglige studieretninger n Engelsk A, Samfundsfag B, Matematik B... n Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag B... n Engelsk A, Samfundsfag B, Filosofi B... n Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi B... n Engelsk A, Samfundsfag B, Dramatik B... Samfundsvidenskabelige studieretninger n Samfundsfag A, Matematik A, Fysik B... n Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B... n Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B, Naturgeografi B... n Samfundsfag A, Matematik A, Filosofi B... lige studieretninger n Engelsk A, Spansk A, Tysk fortsættersprog B... n Latin A, Græsk A... n Fransk begyndersprog A, Engelsk A, Matematik B n Tysk fortsættersprog A, Engelsk A, Matematik B n Engelsk A, Spansk A, Tysk fortsættersprog B, Latin C n Engelsk A, Fransk begyndersprog A, Tysk fortsættersprog B, Latin C... Kunstneriske studieretninger n Musik A, Matematik A, Fysik B... n Musik A, Engelsk A, Biologi B... n Musik A, Engelsk A, Dramatik B Silkeborg Gymnasium er Danmarks største gymnasium, og med dette hæfte vil vi gerne give dig et overblik over de mange muligheder, du har som elev her på skolen. Vi tilbyder 25 forskellige studieretninger inden for en meget bred vifte af fagområder naturvidenskab, matematik, sprog, samfundsfag, musik, drama, mediefag, psykologi, filosofi mv. Gennem et to-måneders grundforløb sørger vi for, at du får prøvet dine interesser af, inden du træffer dit endelige valg af studieretning. Endvidere er der en meget lang række valgfag. I de fleste studieretninger er der plads til 1-3 valgfag, som du kan bruge til at tone din studieretning. Du kan f.eks. vælge at tone en samfundsvidenskabelig studieretning med erhvervsøkonomi og/eller innovation, tone en naturvidenskabelig studieretning med informationsteknologi eller tone en sproglig studieretning med retorik. Men du kan også tage valgfag inden for et helt andet område end din studieretning. En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, men visse uddannelser stiller krav om bestemte fag og niveauer. En studentereksamen giver dig et særdeles solidt grundlag at bygge videre på, uanset hvilken videregående uddannelse du måtte vælge. n n n Silkeborg Gymnasium i top 10 Vores elever opnår flotte resultater ved studentereksamen. Årgang 2013 var Silkeborg Gymnasiums hidtil største, og de opnåede også SGs hidtil højeste gennemsnit, nemlig 7,7 hvilket er markant over landsgennemsnittet på 7,1. Resultatet placerer Silkeborg Gymnasium som nr. 6 blandt de offentlige gymnasier i Danmark, kun overgået af nogle af storbygymnasierne, der har en væsentlig højere andel af elever med forældre, der har en længere videregående uddannelse. n n n Helt moderne faciliteter Skolen har de seneste år gennemgået en omfattende udbygning. Kantineområdet er blevet udvidet, musiklokalerne er blevet ombygget og udvidet, der er opført en helt ny fløj til naturvidenskab og en ny fløj med auditorium og studieområde. Endvidere er der bygget endnu en idrætshal med tilhørende undervisningslokaler og et stort fitnesslokale, der er til rådighed for eleverne i løbet af skoledagen, og i midten af skolen er der indrettet en studiecafé, der også er åben efter skoletid. Når det nye skoleår begynder vil endnu en bygning stå færdig. Der opføres en ny bygning, der skal rumme de kunstneriske fag: drama, dans, billedkunst, design og mediefag. Dermed vil den samlede udbygning være afsluttet, således at der overalt er topmoderne faciliteter og plads til at vores næsten 1500 elever kan udfolde sig. Med til et godt gymnasieliv hører et godt socialt miljø med gode kammerater, fester og café-arrangementer. Alt dette og de mange muligheder for at dyrke særlige interesser som f.eks. musik, teater, sport, studiekredse og meget andet kan du læse mere om her i hæftet og på vores hjemmeside. Det drejer sig om at gribe de muligheder der er, således at du, når du står med den røde studenterhue, kan se tilbage på gymnasieårene og sige: Det var de bedste tre år i mit liv. 2 3

3 Udfordringer, oplevelser og viden for livet! Studievejledning Humanistiske fag Fokus på det sociale liv Lektiecafé i studiemodulet C a m b r id g e Berke ley Musik og sport 4 Studiecafé efter skoletid Tilbud til talenter Samfundsvidenskab Moderne lokaler Dramatik og dans Mediefag og billedkunst Studierejser rd Stanfo E u ro p e Udveksling Naturvidenskab Fokus på miljø 5

4 Udfordringer, oplevelser og viden for livet! n n n Velkommen på SG! For at give dig en god start på livet som elev på SG har vi tilrettelagt et særligt introduktionsprogram. Du kommer f.eks. på hyttetur sammen med din studieretningsklasse. Der vil være to -elever knyttet til hver klasse, og de vil sammen med din klasses to teamlærere sørge for, at du hurtigt får kendskab til hverdagen på SG. n n n Et kæmpeudbud af aktiviteter Ud over at følge den sædvanlige undervisning kan du gå til sport, musik, dans, teater, billedkunst, mediefag, skriveværksted, foredrag og meget andet. Du kan være med i festudvalget eller være studievært på Radio SG. Du kan være med til at arrangere skitur til Norge eller planlægge Operation Dagsværksdag. Du kan gå til lektiecafé eller være med på en talenttur til Cambridge. Der er mange muligheder og rigtig gode tilbud, hvor du har mulighed for at udvikle dig fagligt, personligt eller socialt. n n n lighed og fest At gå i gymnasiet handler naturligvis om at udvikle sin faglige viden på en lang række områder, men det handler også om at udvikle sig personligt og socialt. Derfor vægter vi fællesskabet højt på SG. Det betyder i praksis, at vi hver måned har formiddagssamling i hallen, hvor alle er samlet til orientering, konkurrencer, musikalske indslag og underholdning af anden art. Derudover er der både fredagscaféen Skrymer og elevfester, hvor gallafesten er et af årets højdepunkter. Og du vil kunne teste din fysiske form sammen med dine klassekammerater ved SG-stafetten. Studiecaféområdet er helt nyt. Også her vil man kunne kombinere fællesskabsfølelse og faglighed. n n n Du kan altid få hjælp Der kan være mange udfordringer knyttet til at skulle begynde i gymnasiet. Det er vi godt klar over, og derfor har vi også en række tilbud, der på forskellig vis kan støtte dig, hvis der er brug for det. Der er lektiecafé om onsdagen, hvor du kan hente hjælp til afleveringer i en lang række fag. Hvis du har vanskeligheder med læsning eller stavning, står to læsevejledere klar til at hjælpe dig. Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som står til rådighed ved uddannelsestekniske eller personlige spørgsmål og problemer. De suppleres af lærercoaches og en psykolog, som kan træde til i tilfælde af alvorligere trivselsproblemer. 6 7

5 n Naturvidenskab I naturvidenskab lærer vi en hel masse om den verden vi lever i. Hvordan noget virker, og hvordan man kan udvikle på det, man har. Der er virkelig mange tilbud på alle niveauer. Jeg har f.eks. været med Science Talent College, som er et superspændende talentprojekt. Jeg har haft gode lærere, der har forstået at inspirere eleverne. Rammerne er utrolig gode. Lokalerne og området, hvor naturvidenskab holder til, er helt nyt. Jakob Dalsgaard Thøstesen, 3y n n n Hvordan virker verden? Naturvidenskaben undersøger fænomener og lovmæssigheder i naturen, og den har stor betydning for vores forståelse af verden og af os selv. Den spiller en stadig større rolle i det samfund der omgiver os. Prøv selv at slå op i avisen. Naturvidenskabelig viden og forståelse gør det lettere at navigere og tage stilling i en stadig mere kompleks verden, og den sætter vores hverdagsliv i perspektiv. Og så er naturvidenskab i øvrigt fantastisk spændende! På Silkeborg Gymnasium kan du fordybe dig i alt fra fysik og kemi til geovidenskab, naturgeografi, biologi og bioteknologi. Du kan dykke ned i matematikkens logik og symbolsprog og lære at opstille hypoteser og modeller, der kan beskrive sammenhænge i naturen. Vi udbyder mange studieretninger, hvor et eller flere naturvidenskabelige fag er centrale. n n n Fingrene i maskinen! Naturvidenskab handler om at være nysgerrig og om at undersøge! Du kommer til at få våde fingre, skrue på knapper, pipettere, fyre raketter af og meget mere. Du kommer også til at designe dine egne eksperimenter. Vi er en del af netværket Danske Science Gymnasier (DASG). På Silkeborg Gymnasium har vi en ny og topmoderne naturvidenskabelig fløj med store lyse undervisningslokaler og masser af plads og moderne udstyr til eksperimenter, så til hverdag foregår både den teoretiske undervisning og eksperimenterne i lækre omgivelser. Men vi tager også ud af huset for at besøge virksomheder, uddannelsesinstitutioner, museer og meget andet, der kan give indsigt i og perspektiv på de emner vi interesserer os for. n n n Kvantemekanik, gentests og alt det andet Udover den daglige undervisning vil der blive arrangeret science dag og fællestimer på tværs af årgangene, og du har mulighed for at deltage i studiekredse om forskellige naturvidenskabelige emner, der interesserer dig. 8 Det kunne f.eks. være om kvantemekanik eller gentests, eller du kan deltage i spændende projekter som CanSat, hvor du bygger, programmerer og opsender en sonde med indbygget radiosender. Eller hvad med at aktivere din viden og undervise de mange videbegærlige 6. klasses elever, der hvert år besøger os og vender begejstrede hjem til deres skoler med ny viden om spændende emner? Vi er et stort gymnasium med mange muligheder, og det er dine interesser, der er afgørende! n n n Hvis du har talent og virkelig vil gi den en skalle! På Silkeborg Gymnasium støtter og udfordrer vi også dig, der udviser et særligt talent. Vi opfordrer til og træner deltagelse i konkurrencer, som f.eks. Georg Mohr, Drughunterdysten og DM i science. Vi har også indenfor det naturvidenskabelige område deciderede talentforløb (Master Classes) i både fysik og kemi, biologi og matematik, hvor du vil møde både faglige udfordringer og andre unge med samme interesser som dig selv. Vi har på Silkeborg Gymnasium også et lokalt talentprojekt i matematik, phimurerne, der nørder med matematik og samarbejder med University of Cambridge. Det er også muligt at søge om optagelse på Science Talent College, hvor du igennem hele gymnasieforløbet deltager i 8 camps af 3-4 dages varighed på det naturvidenskabelige talentcenter i Sorø. n n n Studieretninger med naturvidenskab Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger bagest i dette hæfte og på skolens hjemmeside 9

6 n Humaniora Litteraturen i gymnasiet kan være super spændende, f.eks. når vi læser tekster, hvor forfatteren virkelig provokerer sit publikum og nærmest ændrer en hel befolknings syn på verden og samfundsordenen. I de humanistiske fag har vi ofte oplevet, at døre er blevet åbnet, og det er blevet afdækket, at ting ofte ikke er, som de ser ud til at være. Jeg kan godt lide at få en opgave, hvor der er mulighed for at reflektere, og hvor der ikke er et bestemt facit, man leder efter. Det er rejsen ind i emnet, der fascinerer mig. Her har de humanistiske fag givet mig nogle spændende udfordringer. Line Grøn Stensgaard, 3p n n n De menneskelige fag Ordet humaniora kommer af det latinske ord humanus, der betyder menneskelig, og det betyder i sig selv de fag der beskæftiger sig med de mere menneskelige ting. Humaniora eller de humanistiske fag er de fag, der har at gøre med det menneskelige og med mennesket som et kommunikerende, meningsdannende væsen. Man kunne også kalde dem kulturfagene. n n n og tekster De omfatter først og fremmest alle de fag, der beskæftiger sig med sprog og tekster i forskellige medier, dvs. alle sprogfagene, herunder dansk, men også de fag hvor man studerer kunst, musik, drama, dans, film osv., dvs. de fag vi også kalder de kunstneriske fag. Derudover er der en række studieretninger, der har humanistiske fag som bærende fag. Det er de sproglige studieretninger med engelsk, tysk, fransk og spansk eller de klassiske sprog latin og græsk som de centrale studieretningsfag og de to kunstneriske studieretninger med musik på A-niveau. Men det er også studieretningerne med engelsk på A-niveau og samfundsfag på B-niveau i kombination med filosofi, psykologi, drama eller mediefag på B-niveau. Desuden indgår de fag, der undersøger, hvordan mennesket har organiseret sig i meningsfulde kulturelle fællesskaber til forskellige tider i historien og på forskellige steder i verden, dvs. fag som historie, religion og oldtidskundskab, og de fag der handler om, hvad vi som mennesker i det hele taget opfatter som meningsfuldt, dvs. fag som filosofi og psykologi, der dog også kan betragtes som et samfundsvidenskabeligt fag. De fleste humanistiske fag har alle de tre elementer i sig, dvs. både beskæftigelse med sprog og tekster i forskellige medier, med historie og dannelse af kulturelle fællesskaber og med spørgsmålet om, hvad der i det hele taget er meningsfuldt. Dertil kommer, at de humanistiske fag også har et praktisk sigte, der går ud på at gøre dem der studerer disse fag, bedre til selv at kommunikere, dvs. til at læse, skrive, lytte, tale og i det hele taget ytre sig med indsigt og udbytte indenfor det sprog eller den kunstart eller det område af det menneskelige, der nu især er fokus på i det pågældende fag. 10 n n n Mange fag og niveauer De humanistiske fag fylder meget i gymnasiet. Alle skal som minimum have dansk og historie på A-niveau og engelsk og et andet moderne fremmedsprog på mindst B-niveau samt religion, oldtidskundskab og et kunstnerisk fag på C-niveau. Uden for studieretningerne findes filosofi, psykologi, latin og de kunstneriske fag desuden som valgfag på C-niveau. Religion og det obligatoriske kunstneriske fag kan opgraderes til B-niveau, og engelsk kan opgraderes til A-niveau. Det samme gælder tysk, hvis man har valgt det som sit andet sprogfag. n n n Studieretninger med humanistiske fag Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger bagest i dette hæfte og på skolens hjemmeside 11

7 n Samfundsvidenskab Det er rigtig givende at have samfundsfag på A-niveau. Jeg går i en international klasse, hvor vi tit har de samfundsfaglige briller på og undersøger internationale brændpunkter. Det, at vi går samfundsfagligt til værks, giver en rigtig god forståelse af, hvad der sker. Jeg har oplevet, at samfundsfag spiller rigtig godt sammen med andre fag, f.eks. dansk og historie. Studieturene går ofte til meget spændende steder. Jeg har f.eks. været på studietur til USA, hvor vi bl.a. besøgte FN og Kongressen. Lea Bro Nielsen, 3i n n n Forstå verden omkring dig - lokalt og globalt På Silkeborg Gymnasium omfatter de samfundsvidenskabelige fag ikke alene samfundsfag, men også dele af historie og religion samt valgfagene erhvervsøkonomi, psykologi og filosofi. Fælles for disse fag er, at de beskæftiger sig med de menneskeskabte samfund. Vi forsøger at forstå og forklare datidens og nutidens samfund og til tider forudsige, hvorledes disse vil udvikle sig. Det gælder både det lokale, det nationale og det internationale samfund. For at åbne verden omkring dig endnu mere, sørger vi på Silkeborg Gymnasium også for at få besøg af en lang række interessante gæster, der kan belyse forskellige samfundsfaglige områder. Vi har bl.a. haft besøg af Clement Kjersgaard, der fortalte om amerikansk politik i forbindelse med det amerikanske valg. I forbindelse med klassernes studieture til storbyer i Europa og USA indgår de samfundsvidenskabelige fag ofte som det ene rejsefag og bidrager med en forøget indsigt i rejsedestinationens samfundsforhold. I de samfundsvidenskabelige fag vil du møde begreber og udtryk, der dagligt bruges i artikler, nyhedsudsendelser eller debatter. Du vil blive bedre til at forstå, hvad politikerne egentlig taler om. Du får i samfundsfag kendskab til en række redskaber, som kan hjælpe dig til en dybere forståelse af, hvorfor vælgerne stemmer som de gør, hvilke faktorer der ligger bag politikernes valg af standpunkt, hvad der kendetegner nutidens unge, hvilke muligheder der findes for at sætte gang i dansk økonomi igen osv. Disse redskaber kalder vi teorier og modeller. De sætter dig i stand til på en nuanceret måde at diskutere politik og samfundsforhold med dine venner, forældre, bedsteforældre eller politikere. n n n Vi besøger verden - og verden besøger os En vigtig del af undervisningen i de samfundsvidenskabelige fag er, at man følger med i udviklingen og forholder sig til verden omkring sig. Derfor synes vi, at det er vigtigt, at du kommer ud og oplever verden udenfor klasseværelset. Dette kan eksempelvis være at besøge en moske med en efterfølgende dialog på tværs af religion og kultur, en ekskursion til København med besøg på Christiansborg og DR-byen, virksomhedsbesøg i Silkeborg eller et lokalt besøg hos Midtjyllands Avis med fokus på den nyeste medieudvikling. Dette er blot et lille udpluk af de ekskursioner, der blev gennemført af skolens samfundsfaglige klasser i det seneste skoleår. 12 n n n Studieretninger med samfundsvidenskabelige fag Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger bagest i dette hæfte og på skolens hjemmeside 13

8 n Jeg har sprogene engelsk, tysk og spansk og har været på studierejse med min klasse til Barcelona, Berlin og San Francisco. Studierejserne har givet rigtig meget, ikke kun fagligt, men også for sammenholdet i klassen. Vores lærere har generelt været gode til at dreje undervisningen i retning af problemstillinger, der knytter sig til de sprogområder, vi har. De tager os med i overvejelserne om, hvilke emner vi skal behandle. Det har været lærerigt at have tre sprog. ene supplerer hinanden godt, og det har været rigtigt fint at opleve den sammenhæng, der er i sprogundervisningen. Louise Jensen, 3ak [ Tag ordet, tag sproget tilbage ] Tag ordet, tag sproget tilbage et skal man trække vejret i, gøre til sit eget, man skal bo i det. Det er een selv og alt hvad der er udenom. Med sproget kan man give hinanden noget, man kan sende signaler med det over store afstande, bygge samvær med det som et telt at sidde i. et kan gøres klart hvis det er uklart, sproget er jo også den måde man tænker på. Lad ingen tage det fra jer. n n n Brug sproget! I sprogundervisningen er det vigtigt, at du ser og hører, hvordan sproget bliver brugt ude i den store verden. I undervisningen inviterer vi blandt andet de udvekslingselever, vi har på skolen, til at fortælle om deres kultur og sprog. Vi har native speakers blandt lærerne i både tysk, engelsk og fransk. Du får mulighed for at møde andre kulturer og bruge dit sprog på studierejser og ekskursioner. Du kan være heldig at komme i en klasse, som har samarbejde med en folkeskoleklasse, hvor du og dine klassekammerater skal være fageksperter i et af sprogene. Måske er det din klasse, der skal undervise en folkeskoleklasse og på den måde opleve, hvordan det er at skulle forstå og tale om et emne på en ny måde, så det passer til elever, der er på et lavere fagligt niveau end dig selv, - det lærer dig både noget om emnet og det sprog, du bruger. n n n uge Hvert år har vi en sproguge, hvor vi bryder den daglige undervisning og arbejder intensivt med sprogene på forskellige måder, f.eks.: lyrikcafé, film-workshops, smag på mad fra hele verden, sprogolympiade og sprogrally. Der kommer oplægsholdere udefra, der på den ene eller anden måde lever af sprog eller kommunikation, - vi har for eksempel haft besøg af en tysk visesanger, en korrespondent fra Barcelona og rapperen Per Vers. n n n gang Som et led i at styrke glæden ved sprog har vi fået en sproggang. Ved indgangen kan du hænge ud i den røde diner-sofa og høre og se nyheder fra alverdens lande på TV-skærmen dér. Går du hen ad gangen, møder du moderne Street Art, en ordvæg og filmplakater, alt sammen med temaerne, sprog, storby og globalisering. n n n Supersproglig studieretning Er du vild med sprog, kan du vælge denne studieretning, hvor du får fire sprog: engelsk, tysk, latin og fransk eller spansk. At arbejde med flere sprog gør dig stærkere i det enkelte sprog. Med denne studieretning kommer du på tre studierejser, så du får øvet alle dine sprog. Den ene af disse rejser, typisk i, går til USA eller Canada. (Læs mere på Silkeborg Gymnasiums hjemmeside, bl.a. vedrørende pris) n n n Talentklasser Hvis du har særlige forudsætninger, et tydeligt potentiale eller bare lysten og viljen til at yde en særlig indsats i et af sprogene, kan du måske på din lærers anbefaling deltage i en særlig talentklasse. Deltagelsen ligger uden for den almindelige undervisning. Du kommer på workshops på universitetet, på besøg på officerskolen i København og på en sprogrejse. n n n Studieretninger med sprog Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger bagest i dette hæfte og på skolens hjemmeside - Uffe Harder 14 15

9 n Udsyn mod verden n n n Bliv international på SG! Med en uddannelse fra Silkeborg Gymnasium bliver du rustet til at leve og arbejde i en international virkelighed. I løbet af din gymnasietid vil du stifte bekendtskab med andre sprog, kulturer og nationaliteter på en række forskellige måder. n n n Prøv livet på en high school i San Francisco! På Silkeborg Gymnasium har vi kontakt til en række skoler over hele verden. Disse kontakter betyder, at du på studierejser ofte vil besøge skoler i andre lande og møde andre studerende. Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i internationale forhold, og alle -klasser rejser på studierejse til en europæisk storby, hvor undervisningen vil give dig mere viden om vores europæiske naboer og om dig selv. Med nogle skoler knyttes et særligt bånd, som betyder, at vi har udvekslingsaftaler, så SG-elever kan opleve en fremmed kultur på allernærmeste hold ved at bo hos en fremmed familie i nogle dage. I San Francisco i USA kan du f.eks. besøge The Woodside Priory School, hvor du kan opleve livet på en amerikansk skole. På skolen er der ofte udvekslingsstuderende, som bidrager til at gøre undervisningen mere international. Endelig deltager Silkeborg Gymnasium i forskellige internationale projekter og sammenhænge, som alle har til formål at gøre skolens elever mere vidende om den verden, vi lever i. n n n Bliv klogere på Kina! n n n Internationalisering på hjemmebane Vi arbejder også med at tilføre den daglige undervisning et internationalt islæt. Du vil f.eks. opleve at kommunikere med udenlandske studerende gennem , Skype eller chat. Udover disse kommunikationsformer vil du i nogle fag møde en række IT-værktøjer, som screen-casts og podcasts, der kan bruges til at øge kommunikationen med studerende i andre lande. På denne måde vil du blive klogere på verden uden nødvendigvis at forlade Silkeborg. Vi kalder det internationalisering på hjemmebane. n n n De internationale studieretninger Hvis du har endnu mere smag for det internationale, kan du vælge én af de to internationale studieretninger, som vi tilbyder på Silkeborg Gymnasium: Den supersproglige og den samfundsfaglige internationale studieretning. Den supersproglige studieretning er for elever, der interesserer sig for sprog, litteratur og kultur. For begge de internationale studieretninger gælder det, at du vil møde det internationale aspekt på studierejser, hvor arbejdet f.eks. kan foregå i form af kvartersanalyser og interviews med lokale. n n n Science i Cambridge Silkeborg Gymnasium samarbejder med den engelske skole Long Road Sixth Form College i Cambridge om et scienceprojekt. Under overskriften Gudenåprojektet samarbejder vi om miljøvidenskab eller environmental science, der handler om at fokusere på teknologiske og innovative kompetencer. Som et led i dette samarbejde vil engelske elever komme til Silkeborg Gymnasium, mens vores elever til gengæld skal besøge den historiske by Cambridge. For at opleve andre kulturer og internationale problemstillinger på egen krop vil du rejse i både, og med de to internationale studieretninger. Både før, under og efter studieturene arbejdes der med aktuelle problemstillinger, der vedrører rejsemålene. Det er blevet muligt at vælge kinesisk som andet fremmedsprog på Silkeborg Gymnasium. Her vil du lære at tale kinesisk (naturligvis på et begynderniveau), og du vil også lære om samfundsforhold og historie i Kina. Silkeborg Gymnasium har en samarbejdsaftale med en kinesisk skole, og vi vil i den kommende tid arbejde på at udvikle denne kontakt, så også Kina kan blive et studierejsemål for vores elever. 16 Mange af de emner, du vil møde, handler om globale udfordringer, hvor du vil blive inddraget i arbejdet med at bidrage til løsninger. Du kan f.eks. være med til at udtænke løsninger på udfordringer som, hvordan vi kan sikre en bæredygtig udvikling. På den samfundsfaglige internationale studieretning møder eleverne aktuelle problemstillinger inden for både natur, kultur og samfund - og for alle emner gælder det, at så meget af undervisningen som muligt tilføres et internationalt perspektiv. 17

10 n De kunstneriske fag n n n Musik Musik er noget alle har i sig Alle mennesker er født ind i og opvokset i en verden fyldt med musik. Musikken er et særligt sprog, som rammer os alle og påvirker vores følelser på forskellige måder. Du kender sikkert følelsen af at blive glad og i festhumør, når du lytter til bestemte sange ligesom du har musik, som understøtter dine følelser, når du er trist og vred? n n n Dramatik Det kildrer i maven, og du mærker hjertet banker - adrenalinen pumper. Du står på scenen og føler dig lidt mere i live! Du har en løs idé, der kører rundt i hovedet - måske er det bare et billede eller et par ord. Sammen med andre udfolder idéen sig, bliver konkret og kan pludselig vises for andre. Du har været med til at skabe noget! Netop fordi vi er opvokset med en fælles musikalsk kulturarv, som rækker flere tusinde år tilbage, bliver musik noget, vi kan være fælles om uanset evne og træning. Derfor kan vi opleve de samme stemninger og følelser, når vi går til koncerter, og musikken giver os en fælles verden, som vi kan snakke om og tage del i. n n n Dans I dans lærer du at danse, improvisere og koreografere dans. Du får både fysisk dansetræning og teoretisk indblik i danseteknik og komposition samt i dansens historie og kulturelle betydning. 18 Drama school Vi laver i løbet af året forskellige drama- og teaterprojekter. Teaterbattle er en konkurrence for unge arrangeret af teatret Mungo Park. Idéen er, at man i grupper skaber en lille forestilling på 10 minutter. Undervejs i forløbet har grupperne mulighed for at deltage i 4 forskellige workshops med professionelle teaterfolk. Vi tager selvfølgelig på museum for at opleve originale værker. Skoleåret afsluttes med et selvstændigt projekt. Frivillig billedkunst Hver onsdag tilbyder billedkunstlærerne på Silkeborg Gymnasium frivillig billedkunst i studiemodulet. Her kan alle komme og udfolde sig kreativt, uanset forudsætninger. n n n Mediefag et giver eleverne de nødvendige redskaber til at arbejde med levende billeder både teoretisk og praktisk. I mediefag handler det om levende billeder i form af film og tv. I den teoretiske del af mediefag er målet, at eleverne lærer at analysere, perspektivere og vurdere danske og internationale medieproduktioner inden for både fiktion og fakta. Vi håber på, at nogle af vores forestillinger bliver udtaget til Mungo Parks officielle konkurrence. Projektet afsluttes under alle omstændigheder med teaterfestival på skolen, hvor alle grupper viser deres forestillinger for et inviteret publikum. Du griner, de andre griner - legen fortsætter, og der er et lille åndehul, hvor det kun handler om at have det sjovt - sammen! Dramatik er en kombination af at være kreativ, skabe noget nyt sammen, have det sjovt sammen og lære om teatrets mange traditioner og former. Silkeborg Gymnasium udbyder dramatik både som valgfag på C- og B- niveau og som studieretningsfag. På Silkeborg Gymnasium har vi musik på både C-, B- og Aniveau. Vi vil gerne tilbyde vores elever, at de kan arbejde med musik på deres helt eget niveau. Musikundervisningen består også af teori og musikhistorie. Musical og teaterkoncert På skolen har vi hvert år en musikteaterforestilling. Hvert 3. år er det en stor musical og de andre år en mindre teaterkoncert. Skuespillere, sangere, musikere, dansere, instruktører, scenografer og kostumefolk mødes og skaber sammen en storslået forestilling. Forestillingen bliver spillet på skolen 3-4 gange for skolens andre elever og lærere, familie og venner og andre interesserede. Det professionelle teater Som en del af undervisningen besøger vi teatre, f.eks. i Aarhus og ser forskellige forestillinger. Vi besøger Performers House i Silkeborg og ser, hvad deres elever laver, og hvordan de bliver undervist. Vi arbejder på at inddrage forskellige gæstelærere fra teatermiljøet i undervisningen. Alt dette for at give et indblik i det professionelle liv: Hvad det vil sige at have teater som sit arbejde. Frivillig Drama Ud over undervisningen i dramatik er der rig mulighed for at spille teater og være med i mindre eller større projekter. n n n Billedkunst Billedkunstfaget er både teori og kreativt arbejde. Vi studerer forskellige kunsthistoriske perioder og arbejder med maleri, skulptur, arkitektur og installationskunst, for eksempel Street Art. Billedkunstfagets område er utroligt bredt, og i forbindelse med de praktiske opgaver er der rig mulighed for at boltre sig inden for fotografi, tegning, maleri, arkitektur, skulptur, computergrafik for blot at nævne nogle af de mange muligheder. Du har mulighed for at deltage i mange spændende projekter: Vil du gerne arbejde videre med en filmidé? Går du med tanker om at blive TV-journalist? Har du lyst til sammen med andre i en SG News -redaktion at optage og redigere reportager og indslag fra skolens hverdag? Produktionerne kan vises på skolens fladskærme eller måske på skolens website. n n n Design I design får du teoretisk og praktisk kendskab til designprocesser. Du arbejder med design af produkter, af fysiske omgivelser og af kommunikation og får forståelse for samspillet mellem form, funktion og kommunikation. 19

11 n Bliv en del af musikmiljøet på Silkeborg Gymnasium Musik har altid haft min interesse. Det med at gå i dybden med musikken og lære teorien bag tiltalte mig, og så har musikklassen også altid haft et ry for at være meget social. Min bror havde selv musik som studieretning, da han gik her, så fra den kant har jeg mærket, hvordan stemningen og atmosfæren bestemt var noget, jeg gerne selv ville være en del af. Entusiasmen omkring musikfaget er stor, da musikken også er folks fritidsinteresse, og derfor har man et helt specielt fællesskab. I timerne har vi fra start lært den grundlæggende musikteori, og afleveringerne består hurtigt af at skulle komponere sine egne sange. Derudover er der næsten altid en praktisk del i timerne bestående af sammenspil eller kor ved flygelet, som fører til forskellige optrædener. Vi har bl.a. optrådt for hinanden med vores egne sange, optrådt til formiddagssamlinger og ikke mindst til de store koncerter som forårs- og julekoncerten, som derefter også er blevet ind spillet i gymnasiets musikstudie. Alt dette er helt klart fede udfordringer, som har været lærerige og musikalsk udviklende. Anne Stenhøj Kofod, 3C n n n Lokaler og lydstudie Musikundervisningen på Silkeborg Gymnasium foregår i lyse og specialindrettede lokaler specielt designet til musikfaget. Vi har 3 sammenspilslokaler, et kor/teori-lokale og vores eget 16-spors digitale lydstudie. Vi laver nogle gange optagelser i musikundervisningen, og derudover har eleverne mulighed for at tage kørekort til lydstudiet og lave egne produktioner. n n n Har du lyst til at optræde? Når du vælger musik, har du også mulighed for at optræde til forskellige arrangementer. Efterhånden som du øver dig, og din selvtillid stiger, får du måske ligefrem lyst til at synge solo eller spille guitarsolo. Nedenfor har vi listet nogle af de musikoplevelser op, som du vil møde på Silkeborg Gymnasium. n n n Musical/teaterkoncert Hvert år laver vi enten teaterkoncert eller musical på Silkeborg Gymnasium, og det plejer at være noget af et tilløbsstykke. I arbejdet med opsætningen kan mange af skolens elever fra vidt forskellige klasser være med, og lærere og elever indgår i et samarbejde omkring musikken, sangen, skuespillet, scenografien, kostumerne osv. Vi har tradition for, at hele musicalholdet tager 3 dage af sted på øvelejr på Nørgaards Højskole, hvor vi arbejder intenst og fokuseret for at kunne vende hjem med en næsten færdig forestilling! Advarsel: Hvis du vælger at involvere dig i musical eller teaterkoncert, sammen med en masse andre dejlige kreative mennesker, kan det meget let gå hen og blive en oplevelse, du aldrig glemmer! n n n Forårskoncert/julekoncert Forårskoncerter og julekoncerter er store faste begivenheder, hvor op mod 1000 tilskuere (elever og forældre) hører musikholdene spille. Imens temaet for julekoncerten i sin natur ligger ret fast, så har vi haft forskellige temaer for forårskoncerterne. 20 n n n Musikcafé og fakultetsfest På Silkeborg Gymnasium har vi en musikforening, som består af repræsentanter af elever fra musik-studieretningsholdene. Udover at musikforeningen, MuSG, spiller til skolens faste formiddagssamlinger, så arrangerer foreningen også musikcaféer og en fest kun for musikelever. Musikcaféen er åben for alle, og her kan alle skolens elever optræde med mere eller mindre skæve indslag på en lidt mere intim scene. n n n Party Bigband Spiller du et blæseinstrument, eller vil du gerne være en del af en top-svedig rytmegruppe? Har du også svært ved at skjule din begejstring for soul og funk, og har du hørt om legender som James Brown, Earth Wind & Fire eller Tower of Power? Så skulle du måske overveje at komme med i Silkeborg Gymnasiums nye Party Bigband som øver hver onsdag i studiemodulet. Bigbandet har som mål at spille til den store skolefest, og måske kan en lille koncertturne til nærliggende gymnasier blive aktuelt. n n n Kor Skolens kor øver onsdag i studiemodulet og består af sangglade elever fra hele gymnasiet. Koret synger rytmiske sange med masser af energi, og du vil også få undervisning i rytmisk sangteknik. Hvis du har en god stemme og får lyst til mere, kan du søge optagelse i Silkeborg Gymnasiums Vocalensemble, som består af en mindre gruppe sangere, som synger lidt sværere satser og elsker at nørde med rytmisk sangteknik, klangfarver og udtryk! n n n Undervisning på dit nye instrument Silkeborg Gymnasium har etableret et samarbejde med Den Kreative Skole således, at vi kan tilbyde et antal undervisningsgange på gymnasiet med professionelle undervisere fra musikskolen. Tilbuddet er målrettet musikelever, som gerne vil lære at spille et nyt instrument det er ikke gratis, men det er billigt. 21

12 n Idræt - for krop og sjæl De mange forskellige aktiviteter og forløb har givet mig en helt ny tilgang til idræt, sport og sundhed. Før studieturen til La Santa Sport løb vi f.eks. en minitriatlon. Det var en god oplevelse og noget, jeg ellers ikke sådan lige ville have meldt mig til. Idrætslærerne er gode til at efterkomme vores ønsker om at lære nye sportsdiscipliner at kende. Selv om vi afprøver mange forskellige ting, er der en rød tråd gennem det hele, som handler om at forstå, hvordan ens krop fungerer, og hvad der skal til, for at den yder det optimale. Andreas Noe Nielsen, 3u På Silkeborg Gymnasium har vi en lang række tilbud til dig inden for idræt, sport og dans. En aktiv hverdag betyder meget for din trivsel og læring. Vi har tilbud til dig, som allerede dyrker meget sport og til dig, som har brug for motion og samvær med vennerne. Gennem en aktiv hverdag får du mere overskud både fysisk og psykisk. Vi ved at idræt giver mere energi, bedre koncentrationsevne og højere humør, så det bliver lettere for dig at være engageret i den øvrige undervisning. Du bliver præsenteret for mange forskellige idrætsgrene og måder at dyrke motion på, så du bliver motiveret for også at dyrke idræt i din fritid. Idræt giver gode oplevelser som fælleskab, samarbejde og sammenhold. Gennem undervisning, idrætsdage og klasseturneringer oplever du et fællesskab, som også går på tværs af årgange, klasser og hold. 22 n n n Byens bedste faciliteter Vi har de senere år udvidet vores idrætsfaciliteter markant: Vi har to store sportshaller med god plads til f.eks. boldspil, springgymnastik og badminton. Vi har dansesal med spejle. Vi har nyt motionsrum med udsigt til sportshal og natur. Vi har udendørs multibane. Vi har boldbaner og faciliteter til atletik. Vi har skoven og naturen lige udenfor døren med mulighed for løb og friluftsliv. n n n Idræt for alle I gymnasiet har alle idræt cirka en gang om ugen. Her undervises på mindre hold med ca. 20 elever, som kommer fra 3 forskellige klasser. Det gør vi for at opfylde så mange ønsker som muligt og for at have mere fokus på den enkelte elev. Grupperne kan være forskellige og f.eks. opdelt efter interesse og køn. Du prøver mange forskellige idrætsgrene - de traditionelle sportsgrene som f.eks. volleyball, fodbold og gymnastik og nye idrætter som softball, parkour og forskellige former for dans. Vi har dygtige og engagerede idrætslærere samt nyt udstyr, som anvendes i træningsøvelser, gruppeopgaver, kreative spil og lege. Idræt kan vælges som valgfag på B-niveau. Her er du sammen med andre idrætsinteresserede, og du får mulighed for at dyrke faget på et højere niveau. Der arbejdes bl.a. med temaer som sundhed, kultur, træning, anatomi, motivation og teamsamarbejde. Der arrangeres ekskursioner, som kan være til et testcenter, hvor man får udført professionelle test, det kan være ture til sportskampe, forestillinger mv. n n n Idrætsdage I og er der idrætsdage for hele årgangen. Det er dage, hvor hele skolen syder af højt humør og aktivitet. Der kæmpes i mange forskellige discipliner, som kræver både kampånd, samarbejde og strategi. I foråret afholdes den årlige SG-stafet for hele skolen. Her er der fest og god stemning med musik og underholdning samt præmier til de hurtigste og de bedst udklædte. n n n Frivillig idræt Frisport Hvis du gerne vil deltage i turneringer eller bare vil dyrke noget mere idræt, så kan du gå til frisport efter skoletid. Her kan du møde andre, som går op i den samme idræt. På Silkeborg Gymnasium tilbyder vi fodbold, ultimate, atletik, håndbold og volleyball. Idræt i studiemodulet På Silkeborg Gymnasium har du mulighed for at gå til en lang række aktiviteter ud over den skemalagte undervisning. Én gang om ugen er der i skemaet et studiemodul, hvor der tilbydes frivillige aktiviteter. Sportshallerne er åbne, hvis du f.eks. har lyst til at spille badminton. Der kan være tilbud om zumba eller løb. Det er også i studiemodulet, de populære klasseturneringer afvikles. Her stiller stamklasserne hold i hockey, volleyball eller fodbold. Fitness Du kan benytte skolens motionsrum i din fritid. Efter et kort introduktionskursus kan du få adgang til løbebånd, romaskiner og vægttræningsudstyr, så du kan træne i mellemtimer eller efter skoletid. n n n Sports College og Team Danmark Er sport en stor del af dit liv, har du mulighed for at kombinere din træning med dit uddannelsesforløb. Som Collegeelev gennemfører du en almindelig STX-uddannelse, samtidig med at du har noget af din træning lagt ind i skoleskemaet. Team Danmark-ordningen er til dig, som er særlig dygtig sportsudøver. Her er der mulighed for at tage studentereksamen over fire år i stedet for tre. For at blive optaget på denne linje skal du først være godkendt af Team Danmark. n n n Studieretninger med idræt Du kan finde oplysninger om skolens udbud af studieretninger bagest i dette hæfte og på skolens hjemmeside 23

13 n Gymnasiefester og Café Skrymer n n n Fester Efter aktive og kreative hverdage med inspirerende undervisningstimer kan der være mange indtryk, der skal fordøjes, og det gør man bedst sammen med andre elever på skolen. Til gallafesten er der fokus på det hyggelige samvær samt de gode manerer, og her har man desuden mulighed for endelig at vise det pæneste tøj fra garderobeskabet. n n n Café Skrymer Ligeledes fire gange årligt kan du besøge Café Skrymer, som også planlægges og afholdes af et frivilligt elevudvalg. Er du til afslappet samvær med god musik, brætspil, kortspil, bordfodbold osv., så er Café Skrymer helt sikkert noget for dig. Derfor har vi på Silkeborg Gymnasium et meget engageret festudvalg, som ca. fire gange om året sørger for god stemning, god musik og gode danseforhold til de populære gymnasiefester. Det er her eleverne synger med på deres yndlingsnumre og viser deres foretrukne dansetrin frem. I løbet af de seneste år har vi haft besøg af bl.a. Turboweekend, Suspekt og Morten Breum, og der vil komme flere dygtige kunstnere på SG fremover. Udover at være garant for god stemning, er Café Skrymer også vært for temacaféer ved højtider (f.eks. jul og Halloween) og til stand-up comedy, som har været besøgt af Anders Bonde, Anders Stjernholm, Christian Fuhlendorff og Ruben Søltoft. Ved skoleårets afslutning afholdes det traditionsrige bordkaprings-skrymer, hvor hver klasse får mulighed for at tilkæmpe sig de bedste og mest prestigefyldte pladser i kantinen i det kommende skoleår

14 n Studentereksamen n n n Studentereksamen En studentereksamen er en treårig ungdomsuddannelse, der kan give dig adgang til alle videregående uddannelser. Uddannelsen består af et grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb. I grundforløbet får du mulighed for at lære skolen at kende og prøve fag og arbejdsformer, inden du træffer dit endelige valg af studieretning. 26 Studieretningsforløbet indeholder både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Der lægges stor vægt på, at fagene arbejder sammen, og du vil opleve mange tværgående forløb, hvor du arbejder med flere fag i samspil for at belyse og forstå en kompleks problemstilling. Gymnasieuddannelsen er en bred uddannelse. Uanset hvilken studieretning du vælger, vil du blive undervist i sprog, kunstneriske fag, naturvidenskabelige fag og samfundsvidenskabelige fag. 27

15 n Valgfag Du har som elev på Silkeborg Gymnasium mange muligheder, når du skal vælge valgfag. De fleste fag, som du har på B- eller Cniveau, kan du vælge at få som valgfag på et højere niveau. Har du f.eks. matematik C i din studieretning, kan du vælge matematik B som valgfag. A-Niveau B-Niveau C Astronomi Billedkunst Biologi A B C B C Dans C Design C Ud over muligheden for at hæve et fags niveau, er der helt nye fag, du kan vælge som valgfag. Dramatik På skolens hjemmeside findes et valgprogram, der helt præcist fortæller dig, hvilke valgfagsmuligheder du har på de enkelte studieretninger. Filosofi Engelsk B C Erhvervsøkonomi Fysik B A C B Informationsteknologi B C C A B C Kinesisk områdestudium C Latin C Matematik A B B C B C Naturgeografi B C Psykologi B C Religion B Mediefag Musik A C Retorik Samfundsfag Statistik A Du kan læse mere om valgfagene på skolens hjemmeside. Erhvervsøkonomi og Innovation, der er omtalt her, er kun to af de mange muligheder: B Idræt Kemi C A Innovation 28 C-Niveau n n n Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi C er et samfundsvidenskabeligt fag. et giver viden om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund. Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Har du erhvervsøkonomi, vil du møde emner som virksomheden og dens omverden, brancheanalyse, herunder markedsog konkurrenceforhold, virksomhedens ide, mål og strategi, virksomhedens forretningsplan, organisation og markedsføring, økonomistyring, herunder regnskabsforståelse og budgettering. B C n n n Innovation I valgfaget Innovation C får du en grundlæggende indføring i praktisk og teoretisk innovation og lærer at arbejde kreativt med ideudvikling i forhold til virksomheder og organisationer. Du lærer om forretningsmodeller som grundlag for virksomheders eller organisationers etablering og om betydningen af en forretningsplan i denne sammenhæng. Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder: Innovation i samfundet Entreprenørskab og forretningsmodeller Forretningsplan Team og teamroller Du vil komme til at beskæftige dig med aktuelt erhvervsøkonomisk stof. Historier om danske virksomheders succeser og problemer vil indgå i undervisningen. 29

16 n Studieretninger, valgfag og adgang til uddannelser efter gymnasiet n n n Hvordan vælger man den rigtige studieretning? Du skal først og fremmest se på, hvilke fag der er de tre bærende studieretningsfag. Derefter bør du betragte studieretningen som en helhed med de planer, der er for den. n n n Valgfag Hvilke valgfag kan jeg vælge, når jeg i skal vælge valgfag? Det kan du finde ud af ved at anvende det menupunkt på hjemmesiden, der hedder Sammensæt din studieretning. Du bør være opmærksom på, hvilke muligheder og begrænsninger de enkelte studieretninger giver med hensyn til valgfag i. Du kan se de mulige valgfag på skolens hjemmeside under Sammensæt din studieretning. Du vil her finde ud af, at der på nogle studieretninger er få muligheder for valgfag og på andre mange. Det afhænger af hvilke niveauer fagene har i studieretningen, og det afhænger også af dit valg af 2. sprog. n n n Særligt om begyndersprog og naturvidenskabelige studieretninger Begyndersprog skal normalt læses i tre år, så man når til A-niveau. Men hvis du gennem studieretningsfag og valgfag har matematik A i kombination med fysik og kemi, hvoraf det ene skal være på A-niveau og det andet på mindst B-niveau, kan du afslutte dit begyndersprog efter på B-niveau. Det samme gælder for studieretninger med bioteknologi og geovidenskab. n n n Hvilke uddannelser giver studieretningerne adgang til? En studentereksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, men du skal være opmærksom på, at nogle uddannelser stiller krav om, at du har bestået bestemte fag på bestemte niveauer. n n n Særligt om studieretninger med fire sprog Normalt skal alle elever have mindst ét naturvidenskabeligt fag eller matematik på B-niveau. For elever med fire fremmedsprog kan matematik eller naturvidenskab erstattes af et andet fag på B-niveau. Du vælger selv faget. 30 Hvis du ikke opfylder kravene gennem din studieretning og dine valgfag, skal du have suppleret din studentereksamen med et eller flere fag. Det foregår efter, at du har afsluttet din studentereksamen, og det foregår på særlige institutioner, der udbyder suppleringskurser. På skolens hjemmeside under Studievejledning kan du finde et link til Adgangsnøglen. Her kan du indtaste fag og niveauer og se, hvilke uddannelser du har adgang til uden supplering. Du vil f.eks. her kunne se, at du for at få direkte adgang til lægestudiet skal have nogle naturvidenskabelige fag på nogle bestemte niveauer. 31

17 I både fysik og kemi inddrages den nyeste forskning og aktuelle problemstillinger fra medierne. Mulige emner kunne være: Kendskab til forskellige matematiske modeller og hvad de kan bruges til. Matematiske argumenter og beviser. Hvordan er universet opstået og opbygget? Hvordan kan stråling fra radioaktive kilder både helbrede og gøre skade? Hvordan har matematiske metoder og naturlovene gjort det muligt at flyve til månen? Hvor meget nikkel er der i mine smykker? Hvorfor hæver kagedejen? Hovedpine? - Hvordan kan vi lave medicin? n n n Matematik A, Fysik B, Kemi B Matematik A Fysik B Kemi B Biologi C Det kunstneriske fag C Engelsk B Samfundsfag C Matematik A - Fysik B - Kemi B I denne studieretning beskæftiger vi os med naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik på højeste niveau, og sammen med fysik og kemi arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt med at få indblik i verdens opbygning og sammenhænge. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. ene i denne studieretning arbejder meget tæt sammen. Matematikken bruges til at beskrive og løse konkrete problemer. I kemi og fysik anvendes ofte de samme begreber, og den grundlæggende naturvidenskabe- 32 lige tilgang til fagene er ens. Ved at vælge fysik B og kemi B i studieretningen har du mulighed for i at vælge fysik A eller kemi A. I matematik vil du blive trænet i at arbejde systematisk og tænke logisk, og du vil lære at bruge matematikkens symbolsprog og computerens matematikprogrammer. I fysik prøver vi at forstå den verden vi lever i. Fra de mindste dele som atomer og kvarker og til det største - universet. I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden. Undervisningen er meget varieret i studieretningen. I kemi og fysik arbejdes der eksperimentelt i laboratoriet eller i naturen, og det spiller tæt sammen med den teoretiske side af fagene. I både matematik, fysik og kemi løses der opgaver, som ofte har en konkret løsning. Anvendelsen af moderne IT-værktøjer indgår naturligt og ofte i denne studieretning. Der er mange muligheder for at tage på ekskursioner på universiteter eller virksomheder. Studieturen i kan have mange forskellige destinationer: Rom, Firenze, Barcelona, London eller Island. Der foretages eksperimentelle undersøgelser på turen, og vi besøger universiteter, museer og virksomheder med et naturvidenskabeligt indhold. Valgfag A Valgfag A, B eller C enes fordeling over de tre år afhænger af de skemamæssige Med denne studieretning bliver du godt rustet til at arbejde med og vurdere naturvidenskabelige problemstillinger. Studieretningen giver dig adgang til et stort antal videregående uddannelser, som f.eks. ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge. Webspots bliver tilgængelige på 33

18 I både fysik og kemi inddrages den nyeste forskning og aktuelle problemstillinger fra medierne. Mulige emner kunne være: Kendskab til forskellige matematiske modeller og hvad de kan bruges til. Matematiske argumenter og beviser. Hvordan er universet opstået og opbygget? Hvordan kan stråling fra radioaktive kilder både helbrede og gøre skade? Hvordan har matematiske metoder og naturlovene gjort det muligt at flyve til månen? Hvor meget nikkel er der i mine smykker? Hvorfor hæver kagedejen? Hovedpine? - Hvordan kan vi lave medicin? n n n Kemi A, Matematik A, Fysik B Kemi A Matematik A Fysik B Biologi C Det kunstneriske fag C Engelsk B Samfundsfag C Undervisningen er meget varieret i studieretningen. I kemi og fysik arbejdes der eksperimentelt i laboratoriet eller i naturen, og det spiller tæt sammen med den teoretiske side af fagene. I både matematik, fysik og kemi løses der opgaver, som ofte har en konkret løsning. Kemi A - Matematik A - Fysik B I denne studieretning beskæftiger vi os med naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik og kemi på højeste niveau, og sammen med fysik arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt med at få indblik i verdens opbygning og processer i naturen. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. ene i denne studieretning arbejder meget tæt sammen. Matematikken anvendes til at løse konkrete problemer i fysik, som leverer eksempler til det videre arbejde i matematik. I kemi og fysik anvendes ofte de samme begreber, og den 34 grundlæggende naturvidenskabelige tilgang til fagene er ens. Ved at vælge kemi A direkte i studieretningen får du et sammenhængende og uafbrudt forløb fra til. I matematik vil du blive trænet i at arbejde systematisk og tænke logisk, og du vil lære at bruge matematikkens symbolsprog og computerens matematikprogrammer. I fysik prøver vi at forstå den verden, vi lever i. Fra de mindste dele som atomer og kvarker og til det største - universet. I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden. Der er mange muligheder for at tage på ekskursioner. Ofte planlægges der i en 3-dages ekskursion til København med besøg på en virksomhed og et universitet for at lave eksperimenter og høre spændende oplæg. Studieturen i kan have mange forskellige destinationer: Rom, Firenze, Barcelona, London eller Island. Valgfag A, B eller C enes fordeling over de tre år afhænger af de skemamæssige Med denne studieretning bliver du godt rustet til at arbejde med og vurdere naturvidenskabelige problemstillinger. Studieretningen giver dig adgang til et stort antal videregående uddannelser, som f.eks. ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge. Webspots bliver tilgængelige på 35

19 I både fysik og kemi inddrages den nyeste forskning og aktuelle problemstillinger fra medierne. Mulige emner kunne være: Kendskab til forskellige matematiske modeller og hvad de kan bruges til. Matematiske argumenter og beviser. Hvordan er universet opstået og opbygget? Hvordan kan stråling fra radioaktive kilder både helbrede og gøre skade? Hvordan har matematiske metoder og naturlovene gjort det muligt at flyve til månen? Hvor meget nikkel er der i mine smykker? Hvorfor hæver kagedejen? Hovedpine? - Hvordan kan vi lave medicin? n n n Fysik A, Matematik A, Kemi B Fysik A Matematik A Kemi B Biologi C Det kunstneriske fag C Engelsk B Samfundsfag C Fysik A - Matematik A - Kemi B I denne studieretning beskæftiger vi os med naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får matematik og fysik på højeste niveau, og sammen med kemi arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt med at få indblik i universets opbygning og sammenhænge. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. ene i denne studieretning arbejder meget tæt sammen. Matematikken anvendes til at løse konkrete problemer i fysik, som leverer eksempler til det videre arbejde i matematik. I kemi og fysik anvendes ofte de samme begreber, og den 36 grundlæggende naturvidenskabelige tilgang til fagene er ens. Ved at vælge fysik A direkte i studieretningen får du et sammenhængende og uafbrudt forløb fra til. I matematik vil du blive trænet i at arbejde systematisk og tænke logisk, og du vil lære at bruge matematikkens symbolsprog og computerens matematikprogrammer. I fysik prøver vi at forstå den verden vi lever i. Fra de mindste dele som atomer og kvarker og til det største - universet. I kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan de reagerer med hinanden. Undervisningen er meget varieret i studieretningen. I kemi og fysik arbejdes der eksperimentelt i laboratoriet eller i naturen, og det spiller tæt sammen med den teoretiske side af fagene. I både matematik, fysik og kemi løses der opgaver, som ofte har en konkret løsning. Anvendelsen af moderne IT-værktøjer indgår naturligt og ofte i denne studieretning. Der er mange muligheder for at tage på ekskursioner. Ofte planlægges der i en 3-dages ekskursion til København med besøg på en virksomhed og et universitet for at lave eksperimenter og høre spændende oplæg. Studieturen i kan have mange forskellige destinationer: Rom, Firenze, Barcelona, London eller Island. Valgfag A, B eller C enes fordeling over de tre år afhænger af de skemamæssige Med denne studieretning bliver du godt rustet til at arbejde med og vurdere naturvidenskabelige problemstillinger. Studieretningen giver dig adgang til et stort antal videregående uddannelser, som f.eks. ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge. Webspots bliver tilgængelige på 37

20 I studieretningen vil fagene ofte mødes og samlet give en bedre forståelse af moderne videnskabelige problemstillinger. F.eks. vil fagene fysik og bioteknologi begge kunne bruges til at forstå, hvordan moderne kræftbehandling og diagnosticering foregår. Matematik og bioteknologi kan sammen beskæftige sig med vækst af mikroorganismer. n n n Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B Bioteknologi A Matematik A Fysik B Mulighederne er mange, og emner du vil kunne møde i denne studieretninger kunne f.eks. være: Sygdomsbehandling og diagnosticering Medicinfremstilling Genteknologi Modellering af mikroorganismers vækst og spredning Moderne fødevareproduktion Matematiske argumenter og beviser Viden om universet Stråling og dens påvirkning af levende organismer Samfundsfag C Det kunstneriske fag C Engelsk B Valgfag A, B eller C Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B Denne studieretning er det oplagte valg for dig, hvis du interesserer dig for naturvidenskab, teknologi og etik. ene, der tegner studie-retningen, giver en bred og solid forståelse af naturvidenskabelige fænomener og processer. Bioteknologi A giver automatisk både biologi og kemi på B-niveau. I denne studieretning vil der være en ledig valgblok i. Valgblokken kan bruges til et valgfag eller til at opgradere et fag. Studieretningen giver mulighed for at have et begyndersprog, der afsluttes på B-niveau. I fysikken stiftes bekendtskab med naturens byggesten og de lovmæssigheder, der beskriver fysiske fænomener. 38 I matematikken bruges logik og symbolsprog til at opstille hypoteser og modeller, der kan beskrive sammenhænge i naturen. Bioteknologi er et relativt nyt fag i gymnasiet, og det beskæftiger sig med de nye teknologiske muligheder for anvendelse af levende organismer til at løse moderne udfordringer. Ved at trække på viden og metoder fra de klassiske fag biologi og kemi arbejder man i faget med at forstå de nye bioteknologier og deres anvendelsesmuligheder. Karakteristisk for studieretningen er, at der arbejdes meget eksperimentelt, og at samspillet mellem teori og praksis altid er i fokus. enes fordeling over de tre år afhænger af de skemamæssige Desuden tager vi ofte på ekskursioner, f.eks. virksomhedsbesøg, hvor vi ser bioteknologiske metoder anvendt i en moderne produktionsvirksomhed. Det er også karakteristisk, at emnerne ofte lægger op til etiske diskussioner, fordi vi har stor fokus på naturvidenskabens anvendelsesmuligheder. Studieretningen er adgangsgivende til videregående uddannelser på linje med andre studieretninger med kombinationerne matematik A, kemi B og fysik B, f.eks. ingeniør, læge, tandlæge og dyrlæge. Webspots bliver tilgængelige på 39

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? På Gefion Gymnasium er alle elever vigtige medspillere i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Velkommen til. Hasseris Gymnasium

Velkommen til. Hasseris Gymnasium Velkommen til Hasseris Gymnasium 2013 Indholdsfortegnelse: Gymnasiet udbyder i 2013 følgende studieretninger: 3... Velkommen 4... Det 3-årige gymnasieforløb 5-11... Studieretninger 12... Den papirløse

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Nørre Gymnasium 2015/2016

Nørre Gymnasium 2015/2016 Nørre Gymnasium 2015/2016 Indholdsfortegnelse: Nørre G på kryds og tværs... s. 3 Supersproglig Studieretning... s. 15 Sprog, samfund og visuel kommunikation m. fransk... s. 16 Sprog, samfund og visuel

Læs mere

Mål og strategi Status 2013-2014

Mål og strategi Status 2013-2014 Mål og strategi Status 2013-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Intro til Mål og strategi - status 2013-2014... 3 2. Indsatsområder... 4 2.1 Videreudvikling af studieretningsgymnasiet... 4 2.2 Undervisningsmiljø...

Læs mere

Nørre Gymnasium 2014/2015

Nørre Gymnasium 2014/2015 Nørre Gymnasium 2014/2015 Indholdsfortegnelse: Nørre G på kryds og tværs.......................................... s. 3 Supersproglig Studieretning... s. 16 Sprog, kommunikation og medier... s. 17 Sprog,

Læs mere

Indhold. ULDUM HØJSKOLE Højskolebakken 11 7171 Uldum 7567 8211 uldum@uldum-hojskole.dk www.uldum-hojskole.dk. Århus. Uldum. København.

Indhold. ULDUM HØJSKOLE Højskolebakken 11 7171 Uldum 7567 8211 uldum@uldum-hojskole.dk www.uldum-hojskole.dk. Århus. Uldum. København. Uldum Højskole Indhold Velkommen 3 Tag på højskole 4 Højskoleliv 6 Fag og hovedområder 8 Musik og teater 10 Kunst og design 12 Kultur og samfund 14 Idræt og svømning 16 Pædagogik og psykologi 18 Dansk

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF!

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! VELKOMMEN TIL HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! Rektors velkomst Velkommen til et moderne gymnasium med fokus på højt fagligt niveau, godt undervisningsmiljø og et stærkt socialt fællesskab. Vi glæder os til, at

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere