Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010"

Transkript

1 Side 1 af 10 Beretning ved s generalforsamling 2010 Sidste års beretning var min første som formand for s bestyrelse. I den forbindelse gjorde jeg som en del sikkert husker - nogle overvejelser over, hvordan en sådan beretning skulle strikkes sammen. Jeg var inde over foreningsjuraen og konstaterede i den forbindelse, at beretningen ud over at være bestyrelsens orientering til medlemmerne om sæsonens aktiviteter også skulle være en uddybning af økonomien i disse aktiviteter. Det vil jeg denne gang gøre lidt mere ud af. Ellers er det er i store træk den samme læst jeg har skåret beretningen over. Den består derfor også denne gang af de samme hovedafsnit om aktiviteterne i klubbens mange afdelinger, som fremgår af nedenstående indholdsfortegnelse: Bestyrelsen... 2 Bestyrelsesarbejdet og møderne... 2 Prioritering af opgaverne... 2 Økonomien i bestyrelsen... 3 Klublokaler... 3 Medlemmerne... 3 Indberetning til DIF og DGI... 3 Instruktørerne og svømmeskolen... 4 Instruktørsamling... 4 Instruktørnyt... 5 Svømmercafé... 5 Økonomien i svømmeskolen og HR-afdelingen... 5 Konkurrenceafdelingen... 5 Sponsorsvømning og træningslejre... 5 Økonomien i k-afdelingen... 6 Livredderne... 6 Livredderprøver... 6 Økonomien i livredderafdelingen... 7 Triatlon og Open Water... 7 Motionstriatlon og Ironman i Roth... 7 Kalmar Triatlon... 7 Åbentvandssvømmerne og Gisselfeld... 7 Økonomien i afdelingen... 7 Vandgymnastik... 8 Økonomien i vandgymnastikken... 8 Alle de andre... 8 Svømmehallen... 8 Haslevhallerne: Cafeteriaet og halinspektøren... 8 Aquavisen... 8 Afløst af hjemmesiden?... 9 Fremtiden... 9 Fornyelse... 9

2 Side 2 af 10 Bestyrelsen Efter sidste generalforsamling og konstitueringen på det første møde havde bestyrelsen følgende sammensætning: Trine Nielsen og Knud Petersen, tog sig af instruktører og svømmeskole, dvs. børneholdene op til k-afdelingen, hvor den nyvalgte Allan Pedersen blev bestyrelsens repræsentant. Brian Olesen fortsatte som sekretær og web-ansvarlig, Anne-Bell forsatte som kasserer og Kenneth Svenstrup overtog den afgående næstformand Tom Nielsens opgaver som databasanvarlig. Jeg selv fortsatte på formandsposten. Vi fik ikke valgt suppleanter til bestyrelsen, fordi vi ikke havde skriftligt tilsagn fra de villige suppleanter, der ikke var til stede ved generalforsamlingen. Bestyrelsesarbejdet og møderne Vi har i det forløbne år holdt i alt 11 bestyrelsesmøder. Vi har som noget nyt holdt møderne i vores nye mødelokale i HAL A onsdage eller mandage aftener. Møderne annonceres på hjemmesiden en måned før og det vi beskæftiger os med kan alle få et indblik i på hjemmesiden i bestyrelsens årsplan, som man kan få adgang til via et link på hjemmesiden. Referatet har efter hvert møde kunnet læses på hjemmesiden under nyheder. Så alle, der har ønsket det, har kunnet følge bestyrelsens arbejde på tæt hold. Prioritering af opgaverne Og hvad har vi så fordrevet tiden med. Jo, efter Tom Nielsens afgang var hovedopgaven for bestyrelsen - lidt groft sagt - at håndtere klubbens overgang fra rent administrativt at være et enkeltmandsforetagende til at være et teamwork, hvor opgaverne blev fordelt på flere hænder. Og lad det være sagt med det samme: Dette arbejde er vi slet ikke færdige med. I første omgang sad Kenneth med sorteper, og det gør han langt han ad vejen stadig. Men vi er fuld gang med at få valgt og implementeret et internetbaseret administrationssystem med medlemsregistrering og kontingentbetaling. En del af de tunge kassereropgaver vil også kunne lægges her. På længere sigt er formålet, at bestyrelsen bliver lettet i de administrative opgaver, får bedre løbende overblik over økonomi med videre og på denne måde får mere tid til at beskæftige sig med det vi allerhelst vil - nemlig svømning og rigtigt foreningsarbejde. I arbejdet har vi inddraget et konsulentteam bestående af Tom Nielsen og Jørgen Essendrop. Så kan det nok ikke gå helt galt. Af andre ting som har været på bestyrelsens dagsorden ud over det, som fremgår af årsplanen, kan nævnes en diskussion af kontingentstørrelser, en revurdering af antal og typer af hold, finpudsning af holdbeskrivelserne, et fast budget til k-afdelingen og også en justering af vedtægterne, så vi får større sammenhæng mellem det, der står i vedtægterne og det vi rent faktisk gør. Det er ikke voldsomme ændringer, men bl.a. noget om kontingentfritagelse og kravet om livredningskundskaber hos instruktørerne. Også en ændring af regnskabsåret har været på ønskelisten, så vi kunne få bedre overblik over økonomien. Bestyrelsens jura-kyndige, Knud, har været en hoveddrivkraft i dette arbejde, som vi heller ikke er færdige med, men som fortsætter i den kommende sæson.

3 Side 3 af 10 Økonomien i bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet kræver noget tid: Alene til de 11 møder (med forberedelse, afholdelse og efterbehandling) bruger hvert medlem en timer på årsbasis. Hertil kommer så de andre organisatoriske, administrative, kommunikationsmæssige og praktiske opgaver, vi hver især sidder med. Bestyrelsen er dog billig i drift. Udgifterne begrænser sig til de ostemadder vi indtager på møderne, og hidtil har vi ikke hævet løn. Dog har vi undtagelsesvist i år hver hævet godtgørelse på 2000 kr. til telefon og internet. Foreløbig har vi heller ikke budgetteret med regulær løn eller omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen, og foreløbig forsøger vi her som de fleste andre steder i foreningen at basere os på en så høj grad af frivillighed som muligt. Klublokaler På et punkt har vi dog i bestyrelsen vrylet med pengene. Vi har lejet to lokaler: Dels et mødelokale (det gamle halinspektørkontor i Hal A) til bestyrelsen, k-udvalget og andre, der har behov for et mødelokale og dels et større klublokale til flere medlemmer ad gangen. Dette fordi der, som nogen allerede ved arbejdes på en større ombygning og nyindretning af Haslevhallerne. Skitseforslaget omfatter bl.a. indretningen af et fitnesscenter i det nuværende cafeteria, og det kan ses på I den forbindelse mister vi vores mødelokale på gangen ved billetsalget, og derfor har vi i begyndelsen af året indgået en aftale med KFUM og HCM (Haslev Cykelmotion) om deling af et stort klublokale i Haslevhallernes Hal B. Der er skabe, køkkenfaciliteter og plads til 40 mennesker, og det er i sæsonens løb blevet brugt til instruktørsamling, kursus og andre større arrangementer som fx vandgymnasternes afslutning før sommerferien, som jeg selv havde fornøjelsen af at deltage i. Vi råder fast over lokalet onsdag eftermiddag og lørdag formiddag, hvor k-svømmerne bruger det til opvarmning, og vi kan bruge det på mange andre tidspunkter, som kan reserveres, når behovet opstår ved at skrive dato og tidsrum op på tavlen i lokalet. Nøglen kan lånes ved henvendelse til en fra k-udvalget eller bestyrelsen. Lejemålet for de to lokaler koster ca kr. pr. år, så det er en relativt billig fornøjelse. Når der i regnskabet står omkr kr. skyldes det, at tilskuddet på 70 % først bevilges i det efterfølgende år - så pengene kommer altså til april. Medlemmerne Hvor mange er vi og hvem er vi? Det får vi et indtryk af, når vi hvert år omkring nytår sender vores indberetning til DGI og DIF. Det skal vi gøre, for det giver de to organisationer et indtryk af deres medlemmer på landsplan og fordi vores kontingent til disse organisationer fastsættes derefter. Indberetning til DIF og DGI Indberetningen er som så meget andet administrationsarbejde blevet en digital sag. Konvolutten og frimærket er blevet erstattet af internettet. Jeg har denne gang derfor simpelt taget en screendump af indtastningen til DIF.

4 Side 4 af 10 Det er det sædvanlige billede som nok er meget forskelligt fra fx en fodboldklub, men som er mere normalt for en svømmeklub, der traditionelt er en forening for hele familien. Vi er ligesom sidste år mellem 1000 og 1100 medlemmer. Kvinderne er stadig i overtal, de fleste medlemmer er børn, der skal lære at svømme, dernæst forældre, som enten har eller har haft børn i klubben, og til sidst bedsteforældre. Det er teenagerne og de unge under 25 år, det kniber med. Instruktørerne og svømmeskolen Klubbens personaleafdeling, som jeg sidste år kaldte vores HR-afdeling (Human Ressource), har igen bestået af især Trine og Knud, som har taget sig af arbejdet med at organisere instruktørarbejdet. Instruktørsamling For instruktørerne er der i årets løb arrangeret to instruktørsamlinger: Ved sæsonstart med et svømmefagligt indhold og ved årsskiftet med vægt på samværet med hinanden. Ved sæsonstart var temaet livredning og de fremmødte fik et lille kursus i livredning, som førte dem gennem de forskellige opgaver der skal løses ved den rigtige underviserprøve. Knud var ide-mand og initiativtager til dette arrangement, og livredning vil fremover være en fast del af instruktørsamlingen ved sæsonstart. Det er utrolig vigtigt at vores instruktører er klædt på til de situationer der kan opstå i hallen, hvis noget går galt. Efter kurset var der som sædvanligt et godt måltid mad og vi forsøgte at få uddelt de sædvanlige instruktørmapper. Det forløb ikke helt så smertefrit som tidligere, idet alt det papirarbejde som Tom Nielsen i klubbens 10-årige historie havde taget sig af denne gang skulle varetages af flere af besty-

5 Side 5 af 10 relsens medlemmer. Efter nytår foregik instruktørsamlingen i vores nye klublokale i HAL B, som vi deler med KFUM og Haslev Cykelmotion. Vi havde fået Linda Lund til at holde et foredrag om kost og ernæring og om svømmeteknik. Linda Lund har tidligere svømmet i Haslev Svømmeklub inden hun fortsatte sin karriere som elitesvømmer i USA. Instruktørerne fik i øvrigt også deres julegave: Et badehåndklæde i vaskeskind med klubbens logo. Instruktørnyt Desuden er instruktørerne i løbet af sæsonen mundtligt i det daglige og på de to instruktørsamlinger blevet tilbudt kurser, der opkvalificerer deres undervisning. Disse tilbud kommer også skriftligt i INSTRUKTØRNYT, som Trine har udsendt til alle instruktører et par gange i det forløbne år, og som også har til hensigt at minde instruktørerne om fornyelse af livredderprøver, arrangementer i hallen og stort og småt i forbindelse med vores færden i omklædningsrummet og hallen. Svømmercafé Svømmercaféen har været arrangeret et par gange, og organiseringen af det har igen været varetaget af Trine og Knud, og her som så mange andre steder er Jørgen Essendrop igen trådt til i afviklingen. I svømmercaféen får medlemmerne mulighed for at sætte sig sammen og sludre lidt om deres færden i klubben - og vi får måske mulighed for at komme så tæt på nye medlemmer og forældre, at vi kan hverve dem som instruktører, officials, udvalgsmedlemmer eller andre småopgaver. For de børn der kommer forbi caféen handler det mest om at få puttet så mange småkager i munden som muligt på kortest mulig tid, så det kræver en del styring. Økonomien i svømmeskolen og HR-afdelingen Svømmeskolen med alle børneholdene er en nødvendig indtægtskilde for klubben. Med kontingenter fra de mange børn og tilskuddet til alle medlemmer under 25 år er det i høj grad foreningens økonomiske basis. Svømmercaféen og instruktørsamlingerne er naturligvis ikke gratis. Den sidste instruktørsamling har fx kostet op mod kr. Men instruktørerne er som helhed billige i drift. De unge instruktører har frikort og hæver derfor lønnen som A-indkomst. Men de fleste voksne modtager godtgørelse og rigtigt mange lægger meget mere arbejde end godtgørelsen på maximum 4850 kr. per år med rimelighed kan dække. Gudskelov, for det skal helst ikke være pengene, der driver os. Konkurrenceafdelingen I daglig tale kaldet k-afdelingen - består i dag to hold: K1 og K2 med i alt 28 svømmere, og førhen også af talentholdet med 17 svømmere, men som fra denne sæson hører hjemme i svømmeskolen. Desuden er der k-udvalget med trænerne og de forældre, der organiserer alt det praktiske i k- arbejdet og selvfølgelig officialkorpset, som udover forældrene til svømmerne også omfatter andre frivillige fra fx svømmeskolen. K-udvalget sørger for at hverve nye forældre til officialkorpset og sørger for deres videre uddannelse. K-udvalget har i DGI regi - i årets løb arrangeret to mikrostævner: et før og et efter sommerferien. Tom Christensen har været hoveddrivkraft i dette arbejde. I k-afdelingen ligger også arrangementet af klubmesterskaberne, selvom det altid har været et tilbud til alle klubbens medlemmer. Sponsorsvømning og træningslejre Desuden har k-udvalget i maj afholdt sponsorsvømning. Det foregik som altid sådan, at alle k- svømmerne skulle svømme så langt de orkede på en klokketime. De havde i forvejen skrevet kontrakt med en række sponsorer om at betale et vist beløb pr. svømmet meter. Det antal meter, som svømmerne kunne nå inden for denne time, afgjorde, hvor meget sponsorerne skulle betale. Det blev til et rekordstort beløb på omkring kr. Formålet med sponsoraktiviteterne er at skaffe

6 Side 6 af 10 penge til k-svømmernes aktiviteter. Støtten bruges primært til deres træningslejre, som de har været på to af i den forløbne sæson: Uge 7 i Videbæk og juleferien i Kalundborg. Talent- og k-holdet har derudover deltaget i en lang række stævner - og med de to engagerede trænere Tom og Henrik er det blevet til endnu flere stævner end sidste år. Den øgede aktivitet har også givet svømmerne gode resultater. Det lykkedes Mathias Halvorsen at kvalificere sig til Danske Årgangsmesterskaber i Haderslev, hvor han i den hårde konkurrence opnåede en pæn 6. plads i 50 m fri. Ved DGI s Landsdelsmesterskaber i 2009 var der 14 guld-, 14 sølv- og 6 bronzemedaljer, som dermed var kvalificerede til DGI s landsmesterskaber i Ikast, hvor det med en guld, en sølv og to bronze også gik forrygende: Samme Mathias fik guld i 100 fri, Magnus Lundgren sølv i 200 ryg, Filip Jochumsen bronze i 50 fri og en bronze i holdmedley, der bestod af Aske R. Nielsen, Magnus Bugge, Kristian Svenstrup og Filip Jochumsen. Lige nu er 17 årgangs-svømmere kvalificerede til Region Sydsjællands Årgangs Mesterskaber i Hvidovre/Avedøre Det er længe siden så mange svømmere fra Haslev har kvalificeret til dette stævne. Økonomien i k-afdelingen K-afdelingen er ikke billig i drift. Dels er der lønnen til de kontraktansatte trænere, og dels er der det øgede antal stævner og de to træningslejre, som både udløser ekstra trænerløn og koster flere startpenge. I forsøget på at få gang i den dalende aktivitet i k-afdelingen har vi de senere år åbnet op for en slags resultatløn forstået på den måde, at jo mere trænerne foretog sig i form at stævner og træningslejre, jo mere har de fået i løn. En slags tag-selv-bord. Og det har været en udmærket investering, for der kommet rigtig meget gang i afdelingen. Der er kommet flere svømmere og dermed nye forældre på banen bl.a. i bestyrelsen. Men det går selvfølgelig ikke i længden, hvis man ønsker at kunne styre økonomien. Derfor arbejder bestyrelsen og k- udvalget som nævnt i begyndelsen på et fast budget til hele afdelingen, som selvfølgelig skal overholdes, men som også har den elastik at der kan øges på indtægtssiden i form af fx sponsorsvømning, stævner og sponsorater. Allan har som formand for k-udvalget været hoveddrivkraften i dette arbejde, som ikke er færdigt men som forsætter i den nye sæson. Livredderne Livredningsafdelingen er stadig ikke en organiseret afdeling med et regulært udvalg. Men alligevel er det en af de mest velfungerende grene i klubben med Jørgen Essendrop som hoveddrivkraft. Livredderafdelingen består af alle de der svømmer på livredderholdet sent onsdag aften eller på miniliv lørdag morgen. "Livredderudvalget", hvis det kan kaldes sådan, må være livredderdommerne, som består af Jørgen Essendrop, Eva Raahauge, Mette Karlshøj, Jørgen Nielsen, Poul Jensen, Peter Nielsen, Sven Erik Gade og nu også Knud Pedersen, som bestod dommerkurset i efteråret. Livredderprøver Livredderafdelingen tilbyder bassinlivredderprøver ved sæsonafslutningen i maj måned og underviserprøven i september måned, således at evt. nye instruktører ved sæsonstarten har mulighed for at aflægge prøven og dokumentere de sikkerhedsmæssige færdigheder. Som noget nyt - og som nævnt under instruktørafsnittet - er livredderne også på Knuds initiativ kommet mere på banen i forbindelse med instruktørsamlingen ved sæsonstart.

7 Side 7 af 10 Økonomien i livredderafdelingen Livredderne er billige i drift. Livredderdommerne har godt nok i årenes løb været kontingentfri pga. af deres vigtige arbejde med at øge sikkerheden, men de svømmer også på nogle tidspunkter, hvor ingen andre egentlig har lyst til at svømme (hvis man skal dømme efter hvor meget plads der tilovers i bassinet sent onsdag aften og tidligt lørdag morgen). Indtægtssiden i livredderafdelingen omfatter også en del sponsorater, idet Jørgen Essendrop ved flere lejligheder har skaffet sponsorpenge til diverse livredderrekvisitter. Triatlon og Open Water Tri-afdelingen - HS Tri - er vokset siden klubbens medlemskab af Dansk Triatlon Forbund (DTRIF). På tri-holdet er der tilmeldt 31 og arbejdet med triatlon i klubben organiseres af et triudvalg, der tager sig af kontakten til DTRIF, organiserer løbe- og cykeltræning og tilbyder deltagelse i tri-stævner og andre arrangementer. Tri-udvalget består p.t. af: Søren Figgé, Lars Winterhalter og Palle M. Hansen. Motionstriatlon og Ironman i Roth I den forløbne sæson er det især afviklingen af forårets motionstriatlon med 60 deltagere og et par ironmankonkurrencer, der har tegnet afdelingen. Syv fra HS Tri deltog i det traditionsrige ironmanstævne i Roth lige syd for Nürnberg og alle gennemførte i fin stil. En af dem - Bente Lauritsen - kom på podiet som vinder af sin klasse: Kvinder over 60. En imponerende præstation. Jeg var selv en af de mange, der blev overhalet af Bente i den afsluttende maraton. Kalmar Triatlon Tre af deltagerne blev i øvrigt så begejstrede over Roth-arrangementet, at de i weekenden tre uger senere gav sig i kast med en tilsvarende distance i Kalmar i Sverige, hvor der også et var et par kortere distancer, som fik deltagelse af et par mere moderate motionstriatleter fra klubben. I Kalmar gennemførte også tri-holdets Søren Raunsholt og Johnny Christiansen, med tri-licens fra naboklubben HG Tri, som vi forhåbentlig på længere sigt kan få et tættere samarbejde i gang med. Åbentvandssvømmerne og Gisselfeld Åbentvandssvømningen, som stadig er et Haslev-speciale, ligger også for en stor del i tri-regi. Her er der også omkring 25 svømmere, der som sædvanlig har gjort sig bemærket i Vansbrosvømningen i Sverige, Præstø Fjordsvømning og Christiansborg rundt. Åbentvandskaravanen fra Haslev er efterhånden en legende i åbentvandskredse over hele landet. Desværre blev åbentvandssvømmernes lokale træningsmulighed i Søtorup Sø, hvor 8-10 af svømmerne de sidste to år har nydt godt af de fremragende betingelser med frisk dybt vand, inddraget af Gisselfeld, fordi vi formelt ikke havde ansøgt om lov til det. Vi forsøgte at flytte træningen til den offentlige badeplads i Tystrup Sø, men den lange afstand lagde med det samme en dæmper på motivationen og aktiviteten hos svømmerne, så det bliver spændende at se, hvordan det skal gå i den kommende sæson. Under alle omstændigheder vil vi inden juni sende en ansøgning til Gisselfeld for at se, om der stadig skulle være en chance for at genoptage aktiviteten i en begrænset periode evt. bare en enkelt gang om ugen. Økonomien i afdelingen Tri og Openwater er billige aktiviteter. Tri-udvalgets motionstriatlon blev afviklet med succes - også økonomisk. Der var igen ca. 60 deltagere og et lille økonomisk overskud på ca kr. Alt peger i retning af, at det bliver ligeså stort, når det går løs igen lørdag den 29. maj Åbentvandssvømmerne er også billige i drift. Godt nok har de fået deres startgebyr til Vansbrosimningen dækket af klubben, og selv om også deltagergebyret til Præstø Fjord og Christiansborg rundt kan dækkes af klubben, har ingen taget initiativ til at få det dækket. Så det har været billigt.

8 Side 8 af 10 Vandgymnastik Vandgymnasterne er som det fremgår af indberetningen også i denne sæson en overordentlig stor gruppe i klubben. Så den fortjener også sit eget afsnit i beretningen. Vi tilbyder vandgymnastik om formiddagen både mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Opgaven varetages af et hold bestående syv modne instruktører, som deles om de mange timer på kanten. Vandgymnasterne og deres instruktører er initiativrige og gode til at vægte sammenholdet og samværet efter tiden i bassinet. De har dels været i vandkulturhuset og dels i sommerhus til fælles kaffeslapperas - og har ansøgt og fået et tilskud af bestyrelsen til disse aktiviteter. Sådan skal det helst også være. Måske er der ligefrem overskud i denne gruppe til også at involvere sig i bestyrelsesarbejdet. Der er mange administrative opgaver, som netop de lidt ældre ikke erhvervsaktive medlemmer har tiden til at tage sig af. Økonomien i vandgymnastikken Vandgymnasterne er billige i drift. Bortset fra et enkelt tomt hold om torsdagen er der fyldt godt op i bassinet, så det hænger meget godt sammen - også selv om der nogle dage er tre instruktører på kanten en del af tiden. Alle de andre Der er sikkert andre uorganiserede afdelinger i klubben, som med deres aktiviteter fortjener at komme med i beretningen: Babysvømmerne, familieholdet og forskellige hold af voksne motionister, men beretningen allerede lang nok endda, så det vil føre for vidt at nævne dem alle her. Svømmehallen Vi har ligesom sidste år haft et godt og tæt samarbejde med Haslev Svømmehal. De meste klares i den daglige kontakt til hallens personale - hvad enten det nu er Lene, Peter, Bent, Inger eller Peder. Ellers er det en i ny og næ, og en eller to gange om året holder vi et lille gensidigt informationsmøde med svømmehallens leder, Peder Jørgensen, hvor vi udveksler datoer, ønsker og forventninger m.v. for det kommende halvår. I forbindelse med instruktørsamlingen ved sæsonstarten havde vi også svømmehallens Peter med på en af posterne i livredningskurset for vores instruktører. Så tak til hallens personale for velvilje, hjælp og bistand ved svømmestævner, motionstriatlon og andre arrangementer. Haslevhallerne: Cafeteriaet og halinspektøren Vi har også mødt velvilje og imødekommenhed fra Haslevhallerne i øvrigt. Vi har ved flere lejligheder lånt cafeteriet der grænser op til vores mødelokale ved billetsalget. Det har hver gang kunnet klares med en kort uformel snak med Gerda Brunk. Vi skal blot efterlade lokalet i den stand som vi modtager det tak til Gerda, som i øvrigt også leverede det velsmurte smørrebrød ved sidste instruktørsamling. Og tak til halinspektør Per Høgh Nielsen for hjælpsomhed i forbindelse med arrangementer i klublokalet og andre praktiske ting i dagligdagen. Aquavisen Vi har ikke længere et klubblad. På bestyrelsesmødet i marts besluttede vi efter redaktøren Mariannes og Orboe Tryks (Stinnes) ønske om at holde pause, at martsnummeret var sidste nummer af Aquavisen. Årsagen var den manglende skrivelyst hos medlemmerne. I praksis sad der to mennesker og skrev 90 % af bladet.

9 Side 9 af 10 Afløst af hjemmesiden? Fremover skulle artikler, fotos og andet nyhedsstof i stedet kunne findes på hjemmesiden. Det har det dog knebet gevaldigt med - det har været den samme fotoserie fra Christiansborg Rundt, der har ligget i galleriet på hjemmesiden fra august og frem til nytår, hvor jeg erstattede den med en fotoserie fra instruktørsamlingen i januar Så medlemmerne må gerne være mere fremme i skoene med at få taget billeder og skrevet et par linjer, hvis de oplever noget i klubben som fortjener lidt opmærksomhed. Foreløbig ligger Aquavisen stadig på hjemmesiden og hvis nogen får mod på at løfte opgaven på ny, må vi forsøge at finde pengene til det. Fremtiden Vi har altså ikke et klubblad, men vi har heller ikke automatisk ikke en svømmeklub vi skaber den hver dag. Vi skaber den med vores aktive deltagelse i klubben. Ikke kun i bassinet, når vi svømmer - og selvfølgelig hjælper instruktøren med banetove, vendeflag og oprydning efter svømmeturen. Vi skaber klubben med vores nærvær, når vi tager del i fællesskabet i saunaen, under bruseren og i omklædningsrummet, når vi blander os og husker de yngste medlemmer på at vaske sig ordentligt, inden de hopper i vandet når vi hjælper dem med at holde orden i omklædningsrummet og når vi griber ind, hvis ikke de behandler hinanden ordentligt. Vi skaber klubben, når vi frivilligt påtager os praktiske opgaver som fx pasning af svømmercafeen og banetælling ved distancesvømning. Og når vi tilbyder os som hjælpeinstruktør på et hold i det lille eller store bassin og måske med tiden selv får lyst til at blive instruktør. Vi skaber klubben, når vi som forældre involverer os i vores børns svømning ved at tilbyde vores hjælp som chauffør, holdleder eller official i forbindelse med sæsonens mange stævner. Vi skaber klubben, når vi som forældre sidder med i k-udvalget og løser alle de praktiske opgaver i forbindelse med vores børns konkurrencesvømning. Men det er ikke kun gamle opgaver, som medlemmer for mange år siden har taget initiativ til, der skal løses. Hvis der hos medlemmerne ikke længere er basis for en aktivitet, hvad enten det er triatlon, k-svømning, et klubblad eller vandgymnastik for sags skyld, skal den ikke holdes kunstigt i live. I min tid i svømmeklubben har jeg set mange ting vokse og gro - og siden dø. For folk som vores ældste instruktør Frode på 89, Jørgen Nielsen på 72 og Essendrop på 66 gælder dette i endnu højere grad. De har mange flere år i svømmeverdenen end jeg. Men lad mig nævne et par af de ting jeg selv har set og været med i: For 15 år siden tog børn og voksne i klubben på fælles træningslejr i juleferien, for 10 år siden tog de voksne motionssvømmere til mastersstævner, amtsmesterkaber, landsmesterskaber og arrangerede selv masterstævner bl.a. Nordiske Open Masters. I næsten 20 år har forældre i k-udvalget arrangeret Haslevpokalen; jeg har selv siddet med stævnet i adskillige år, men de seneste år har der ikke været kræfter til det. Og vi må nok se i øjnene, at Haslevpokalen er historie nu. Fornyelse Men det er en naturlig udvikling, at noget hører op. Det skaber plads til fornyelse. Vi skaber klubben, når vi tager initiativ til nye aktiviteter og følger dem til dørs. Når vi har mulighed for at tilbyde voksne motionssvømmere tri-licens, er det fordi nogle aktive tri-svømmere er gået sammen og har påtaget sig de opgaver, der er i forbindelse med et medlemskab af Dansk Triathlonforbund.

10 Side 10 af 10 Og sådan skal det være. Fornyelse skal komme fra medlemmer, der går aktivt ind i arbejdet med realiseringen af deres ideer. Bestyrelsen skal give disse medlemmer råderum og vind i sejlene. Og det skal vi nok. Men husk, at ideer der indledes med ku man ikke eller hvorfor har man ikke har en tendens til at trække de samme gamle, trætte cirkusheste ind i manegen igen og igen. Kom bare med jeres visioner, men vær parat til selv at gøre et stykke arbejde et gram hjælp er mere værd en 10 tons ideer. Du har ikke en svømmeklub du skaber den, når du involverer dig

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012 Beretning ved aslev vømmeklubs generalforsamling 2012 Beretningen ligner i opbygning og indhold beretningerne fra de tre foregående år. For de af medlemmerne, der har været med i mange år, er meget af

Læs mere

Bestyrelses beretning for året 2012

Bestyrelses beretning for året 2012 Bestyrelses beretning for året 2012 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på aslevs vømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2012 er således: Medlemstal,

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS SPONSORSVØM 2015 ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS Efter den store succes med sponsorstævnet sidste år er Viborg Svømmeklub igen klar til at afholde sponsorstævne. For at styrke den meget

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5.

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5. Ganløse Svømmeklub Dato:11.SEP 2010 Emne: Generalforsamling - Mødeprotokol Kl. 1000-1230 Sted: Ganløsehallen klub lokale Side: 1 (3) Deltagere: Fra bestyrelsen: Udarbejdet af/dato: JR/11. SEP 2010, Fremmødte

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Formandens beretning!

Formandens beretning! Formandens beretning! Det er dejligt at svømmeklubben stadig kan vække interessen for svømning i alle aldre. Det yngste medlem i år 2014 var 5 uger og det ældste medlem 85 år. Det giver et godt indblik

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt Slangerup D.20-03-13 Næst formandens beretning 2012 Jeg fik opgaven at være fungerende formand da vores formand Anne-Marie var i lykkelige omstændigheder, men desværre fødte 2,½ måned før termin. Mor og

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2014 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2014 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010/2011

Bestyrelsens beretning 2010/2011 Støvring Svømmeklub PINGVINEN, Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring Tlf.: 9837 1302, e-mail: pingvinen@pingvinen.eu Bestyrelsens beretning 2010/2011 2010 learning by doing Ved generalforsamlingen sidste

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1

Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1 Sponsorstævne 2012 infomøde 12-04-2012 1 Dagsorden Velkomst og præsentation Tidsplan Hvordan afholdes stævnet? Sponsoraterne Årets foredragsholder Sponsorerne Hvem får gavn af sponsoraterne? Svømmekonto

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010

BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 BESTYRELSENS BERETNING 2009/2010 Et år med forandringer Den ordinære generalforsamling var i stand til at vælge det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer, så det var for første gang i flere år ikke nødvendigt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

GI40/Hermes og Danske Bank

GI40/Hermes og Danske Bank GI40/Hermes og Danske Bank Indbyder hermed til Danske Bank Cup 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober 2010 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg/ Damsøbadet, Sønderjyllands Allé

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere