Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010"

Transkript

1 Side 1 af 10 Beretning ved s generalforsamling 2010 Sidste års beretning var min første som formand for s bestyrelse. I den forbindelse gjorde jeg som en del sikkert husker - nogle overvejelser over, hvordan en sådan beretning skulle strikkes sammen. Jeg var inde over foreningsjuraen og konstaterede i den forbindelse, at beretningen ud over at være bestyrelsens orientering til medlemmerne om sæsonens aktiviteter også skulle være en uddybning af økonomien i disse aktiviteter. Det vil jeg denne gang gøre lidt mere ud af. Ellers er det er i store træk den samme læst jeg har skåret beretningen over. Den består derfor også denne gang af de samme hovedafsnit om aktiviteterne i klubbens mange afdelinger, som fremgår af nedenstående indholdsfortegnelse: Bestyrelsen... 2 Bestyrelsesarbejdet og møderne... 2 Prioritering af opgaverne... 2 Økonomien i bestyrelsen... 3 Klublokaler... 3 Medlemmerne... 3 Indberetning til DIF og DGI... 3 Instruktørerne og svømmeskolen... 4 Instruktørsamling... 4 Instruktørnyt... 5 Svømmercafé... 5 Økonomien i svømmeskolen og HR-afdelingen... 5 Konkurrenceafdelingen... 5 Sponsorsvømning og træningslejre... 5 Økonomien i k-afdelingen... 6 Livredderne... 6 Livredderprøver... 6 Økonomien i livredderafdelingen... 7 Triatlon og Open Water... 7 Motionstriatlon og Ironman i Roth... 7 Kalmar Triatlon... 7 Åbentvandssvømmerne og Gisselfeld... 7 Økonomien i afdelingen... 7 Vandgymnastik... 8 Økonomien i vandgymnastikken... 8 Alle de andre... 8 Svømmehallen... 8 Haslevhallerne: Cafeteriaet og halinspektøren... 8 Aquavisen... 8 Afløst af hjemmesiden?... 9 Fremtiden... 9 Fornyelse... 9

2 Side 2 af 10 Bestyrelsen Efter sidste generalforsamling og konstitueringen på det første møde havde bestyrelsen følgende sammensætning: Trine Nielsen og Knud Petersen, tog sig af instruktører og svømmeskole, dvs. børneholdene op til k-afdelingen, hvor den nyvalgte Allan Pedersen blev bestyrelsens repræsentant. Brian Olesen fortsatte som sekretær og web-ansvarlig, Anne-Bell forsatte som kasserer og Kenneth Svenstrup overtog den afgående næstformand Tom Nielsens opgaver som databasanvarlig. Jeg selv fortsatte på formandsposten. Vi fik ikke valgt suppleanter til bestyrelsen, fordi vi ikke havde skriftligt tilsagn fra de villige suppleanter, der ikke var til stede ved generalforsamlingen. Bestyrelsesarbejdet og møderne Vi har i det forløbne år holdt i alt 11 bestyrelsesmøder. Vi har som noget nyt holdt møderne i vores nye mødelokale i HAL A onsdage eller mandage aftener. Møderne annonceres på hjemmesiden en måned før og det vi beskæftiger os med kan alle få et indblik i på hjemmesiden i bestyrelsens årsplan, som man kan få adgang til via et link på hjemmesiden. Referatet har efter hvert møde kunnet læses på hjemmesiden under nyheder. Så alle, der har ønsket det, har kunnet følge bestyrelsens arbejde på tæt hold. Prioritering af opgaverne Og hvad har vi så fordrevet tiden med. Jo, efter Tom Nielsens afgang var hovedopgaven for bestyrelsen - lidt groft sagt - at håndtere klubbens overgang fra rent administrativt at være et enkeltmandsforetagende til at være et teamwork, hvor opgaverne blev fordelt på flere hænder. Og lad det være sagt med det samme: Dette arbejde er vi slet ikke færdige med. I første omgang sad Kenneth med sorteper, og det gør han langt han ad vejen stadig. Men vi er fuld gang med at få valgt og implementeret et internetbaseret administrationssystem med medlemsregistrering og kontingentbetaling. En del af de tunge kassereropgaver vil også kunne lægges her. På længere sigt er formålet, at bestyrelsen bliver lettet i de administrative opgaver, får bedre løbende overblik over økonomi med videre og på denne måde får mere tid til at beskæftige sig med det vi allerhelst vil - nemlig svømning og rigtigt foreningsarbejde. I arbejdet har vi inddraget et konsulentteam bestående af Tom Nielsen og Jørgen Essendrop. Så kan det nok ikke gå helt galt. Af andre ting som har været på bestyrelsens dagsorden ud over det, som fremgår af årsplanen, kan nævnes en diskussion af kontingentstørrelser, en revurdering af antal og typer af hold, finpudsning af holdbeskrivelserne, et fast budget til k-afdelingen og også en justering af vedtægterne, så vi får større sammenhæng mellem det, der står i vedtægterne og det vi rent faktisk gør. Det er ikke voldsomme ændringer, men bl.a. noget om kontingentfritagelse og kravet om livredningskundskaber hos instruktørerne. Også en ændring af regnskabsåret har været på ønskelisten, så vi kunne få bedre overblik over økonomien. Bestyrelsens jura-kyndige, Knud, har været en hoveddrivkraft i dette arbejde, som vi heller ikke er færdige med, men som fortsætter i den kommende sæson.

3 Side 3 af 10 Økonomien i bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet kræver noget tid: Alene til de 11 møder (med forberedelse, afholdelse og efterbehandling) bruger hvert medlem en timer på årsbasis. Hertil kommer så de andre organisatoriske, administrative, kommunikationsmæssige og praktiske opgaver, vi hver især sidder med. Bestyrelsen er dog billig i drift. Udgifterne begrænser sig til de ostemadder vi indtager på møderne, og hidtil har vi ikke hævet løn. Dog har vi undtagelsesvist i år hver hævet godtgørelse på 2000 kr. til telefon og internet. Foreløbig har vi heller ikke budgetteret med regulær løn eller omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen, og foreløbig forsøger vi her som de fleste andre steder i foreningen at basere os på en så høj grad af frivillighed som muligt. Klublokaler På et punkt har vi dog i bestyrelsen vrylet med pengene. Vi har lejet to lokaler: Dels et mødelokale (det gamle halinspektørkontor i Hal A) til bestyrelsen, k-udvalget og andre, der har behov for et mødelokale og dels et større klublokale til flere medlemmer ad gangen. Dette fordi der, som nogen allerede ved arbejdes på en større ombygning og nyindretning af Haslevhallerne. Skitseforslaget omfatter bl.a. indretningen af et fitnesscenter i det nuværende cafeteria, og det kan ses på I den forbindelse mister vi vores mødelokale på gangen ved billetsalget, og derfor har vi i begyndelsen af året indgået en aftale med KFUM og HCM (Haslev Cykelmotion) om deling af et stort klublokale i Haslevhallernes Hal B. Der er skabe, køkkenfaciliteter og plads til 40 mennesker, og det er i sæsonens løb blevet brugt til instruktørsamling, kursus og andre større arrangementer som fx vandgymnasternes afslutning før sommerferien, som jeg selv havde fornøjelsen af at deltage i. Vi råder fast over lokalet onsdag eftermiddag og lørdag formiddag, hvor k-svømmerne bruger det til opvarmning, og vi kan bruge det på mange andre tidspunkter, som kan reserveres, når behovet opstår ved at skrive dato og tidsrum op på tavlen i lokalet. Nøglen kan lånes ved henvendelse til en fra k-udvalget eller bestyrelsen. Lejemålet for de to lokaler koster ca kr. pr. år, så det er en relativt billig fornøjelse. Når der i regnskabet står omkr kr. skyldes det, at tilskuddet på 70 % først bevilges i det efterfølgende år - så pengene kommer altså til april. Medlemmerne Hvor mange er vi og hvem er vi? Det får vi et indtryk af, når vi hvert år omkring nytår sender vores indberetning til DGI og DIF. Det skal vi gøre, for det giver de to organisationer et indtryk af deres medlemmer på landsplan og fordi vores kontingent til disse organisationer fastsættes derefter. Indberetning til DIF og DGI Indberetningen er som så meget andet administrationsarbejde blevet en digital sag. Konvolutten og frimærket er blevet erstattet af internettet. Jeg har denne gang derfor simpelt taget en screendump af indtastningen til DIF.

4 Side 4 af 10 Det er det sædvanlige billede som nok er meget forskelligt fra fx en fodboldklub, men som er mere normalt for en svømmeklub, der traditionelt er en forening for hele familien. Vi er ligesom sidste år mellem 1000 og 1100 medlemmer. Kvinderne er stadig i overtal, de fleste medlemmer er børn, der skal lære at svømme, dernæst forældre, som enten har eller har haft børn i klubben, og til sidst bedsteforældre. Det er teenagerne og de unge under 25 år, det kniber med. Instruktørerne og svømmeskolen Klubbens personaleafdeling, som jeg sidste år kaldte vores HR-afdeling (Human Ressource), har igen bestået af især Trine og Knud, som har taget sig af arbejdet med at organisere instruktørarbejdet. Instruktørsamling For instruktørerne er der i årets løb arrangeret to instruktørsamlinger: Ved sæsonstart med et svømmefagligt indhold og ved årsskiftet med vægt på samværet med hinanden. Ved sæsonstart var temaet livredning og de fremmødte fik et lille kursus i livredning, som førte dem gennem de forskellige opgaver der skal løses ved den rigtige underviserprøve. Knud var ide-mand og initiativtager til dette arrangement, og livredning vil fremover være en fast del af instruktørsamlingen ved sæsonstart. Det er utrolig vigtigt at vores instruktører er klædt på til de situationer der kan opstå i hallen, hvis noget går galt. Efter kurset var der som sædvanligt et godt måltid mad og vi forsøgte at få uddelt de sædvanlige instruktørmapper. Det forløb ikke helt så smertefrit som tidligere, idet alt det papirarbejde som Tom Nielsen i klubbens 10-årige historie havde taget sig af denne gang skulle varetages af flere af besty-

5 Side 5 af 10 relsens medlemmer. Efter nytår foregik instruktørsamlingen i vores nye klublokale i HAL B, som vi deler med KFUM og Haslev Cykelmotion. Vi havde fået Linda Lund til at holde et foredrag om kost og ernæring og om svømmeteknik. Linda Lund har tidligere svømmet i Haslev Svømmeklub inden hun fortsatte sin karriere som elitesvømmer i USA. Instruktørerne fik i øvrigt også deres julegave: Et badehåndklæde i vaskeskind med klubbens logo. Instruktørnyt Desuden er instruktørerne i løbet af sæsonen mundtligt i det daglige og på de to instruktørsamlinger blevet tilbudt kurser, der opkvalificerer deres undervisning. Disse tilbud kommer også skriftligt i INSTRUKTØRNYT, som Trine har udsendt til alle instruktører et par gange i det forløbne år, og som også har til hensigt at minde instruktørerne om fornyelse af livredderprøver, arrangementer i hallen og stort og småt i forbindelse med vores færden i omklædningsrummet og hallen. Svømmercafé Svømmercaféen har været arrangeret et par gange, og organiseringen af det har igen været varetaget af Trine og Knud, og her som så mange andre steder er Jørgen Essendrop igen trådt til i afviklingen. I svømmercaféen får medlemmerne mulighed for at sætte sig sammen og sludre lidt om deres færden i klubben - og vi får måske mulighed for at komme så tæt på nye medlemmer og forældre, at vi kan hverve dem som instruktører, officials, udvalgsmedlemmer eller andre småopgaver. For de børn der kommer forbi caféen handler det mest om at få puttet så mange småkager i munden som muligt på kortest mulig tid, så det kræver en del styring. Økonomien i svømmeskolen og HR-afdelingen Svømmeskolen med alle børneholdene er en nødvendig indtægtskilde for klubben. Med kontingenter fra de mange børn og tilskuddet til alle medlemmer under 25 år er det i høj grad foreningens økonomiske basis. Svømmercaféen og instruktørsamlingerne er naturligvis ikke gratis. Den sidste instruktørsamling har fx kostet op mod kr. Men instruktørerne er som helhed billige i drift. De unge instruktører har frikort og hæver derfor lønnen som A-indkomst. Men de fleste voksne modtager godtgørelse og rigtigt mange lægger meget mere arbejde end godtgørelsen på maximum 4850 kr. per år med rimelighed kan dække. Gudskelov, for det skal helst ikke være pengene, der driver os. Konkurrenceafdelingen I daglig tale kaldet k-afdelingen - består i dag to hold: K1 og K2 med i alt 28 svømmere, og førhen også af talentholdet med 17 svømmere, men som fra denne sæson hører hjemme i svømmeskolen. Desuden er der k-udvalget med trænerne og de forældre, der organiserer alt det praktiske i k- arbejdet og selvfølgelig officialkorpset, som udover forældrene til svømmerne også omfatter andre frivillige fra fx svømmeskolen. K-udvalget sørger for at hverve nye forældre til officialkorpset og sørger for deres videre uddannelse. K-udvalget har i DGI regi - i årets løb arrangeret to mikrostævner: et før og et efter sommerferien. Tom Christensen har været hoveddrivkraft i dette arbejde. I k-afdelingen ligger også arrangementet af klubmesterskaberne, selvom det altid har været et tilbud til alle klubbens medlemmer. Sponsorsvømning og træningslejre Desuden har k-udvalget i maj afholdt sponsorsvømning. Det foregik som altid sådan, at alle k- svømmerne skulle svømme så langt de orkede på en klokketime. De havde i forvejen skrevet kontrakt med en række sponsorer om at betale et vist beløb pr. svømmet meter. Det antal meter, som svømmerne kunne nå inden for denne time, afgjorde, hvor meget sponsorerne skulle betale. Det blev til et rekordstort beløb på omkring kr. Formålet med sponsoraktiviteterne er at skaffe

6 Side 6 af 10 penge til k-svømmernes aktiviteter. Støtten bruges primært til deres træningslejre, som de har været på to af i den forløbne sæson: Uge 7 i Videbæk og juleferien i Kalundborg. Talent- og k-holdet har derudover deltaget i en lang række stævner - og med de to engagerede trænere Tom og Henrik er det blevet til endnu flere stævner end sidste år. Den øgede aktivitet har også givet svømmerne gode resultater. Det lykkedes Mathias Halvorsen at kvalificere sig til Danske Årgangsmesterskaber i Haderslev, hvor han i den hårde konkurrence opnåede en pæn 6. plads i 50 m fri. Ved DGI s Landsdelsmesterskaber i 2009 var der 14 guld-, 14 sølv- og 6 bronzemedaljer, som dermed var kvalificerede til DGI s landsmesterskaber i Ikast, hvor det med en guld, en sølv og to bronze også gik forrygende: Samme Mathias fik guld i 100 fri, Magnus Lundgren sølv i 200 ryg, Filip Jochumsen bronze i 50 fri og en bronze i holdmedley, der bestod af Aske R. Nielsen, Magnus Bugge, Kristian Svenstrup og Filip Jochumsen. Lige nu er 17 årgangs-svømmere kvalificerede til Region Sydsjællands Årgangs Mesterskaber i Hvidovre/Avedøre Det er længe siden så mange svømmere fra Haslev har kvalificeret til dette stævne. Økonomien i k-afdelingen K-afdelingen er ikke billig i drift. Dels er der lønnen til de kontraktansatte trænere, og dels er der det øgede antal stævner og de to træningslejre, som både udløser ekstra trænerløn og koster flere startpenge. I forsøget på at få gang i den dalende aktivitet i k-afdelingen har vi de senere år åbnet op for en slags resultatløn forstået på den måde, at jo mere trænerne foretog sig i form at stævner og træningslejre, jo mere har de fået i løn. En slags tag-selv-bord. Og det har været en udmærket investering, for der kommet rigtig meget gang i afdelingen. Der er kommet flere svømmere og dermed nye forældre på banen bl.a. i bestyrelsen. Men det går selvfølgelig ikke i længden, hvis man ønsker at kunne styre økonomien. Derfor arbejder bestyrelsen og k- udvalget som nævnt i begyndelsen på et fast budget til hele afdelingen, som selvfølgelig skal overholdes, men som også har den elastik at der kan øges på indtægtssiden i form af fx sponsorsvømning, stævner og sponsorater. Allan har som formand for k-udvalget været hoveddrivkraften i dette arbejde, som ikke er færdigt men som forsætter i den nye sæson. Livredderne Livredningsafdelingen er stadig ikke en organiseret afdeling med et regulært udvalg. Men alligevel er det en af de mest velfungerende grene i klubben med Jørgen Essendrop som hoveddrivkraft. Livredderafdelingen består af alle de der svømmer på livredderholdet sent onsdag aften eller på miniliv lørdag morgen. "Livredderudvalget", hvis det kan kaldes sådan, må være livredderdommerne, som består af Jørgen Essendrop, Eva Raahauge, Mette Karlshøj, Jørgen Nielsen, Poul Jensen, Peter Nielsen, Sven Erik Gade og nu også Knud Pedersen, som bestod dommerkurset i efteråret. Livredderprøver Livredderafdelingen tilbyder bassinlivredderprøver ved sæsonafslutningen i maj måned og underviserprøven i september måned, således at evt. nye instruktører ved sæsonstarten har mulighed for at aflægge prøven og dokumentere de sikkerhedsmæssige færdigheder. Som noget nyt - og som nævnt under instruktørafsnittet - er livredderne også på Knuds initiativ kommet mere på banen i forbindelse med instruktørsamlingen ved sæsonstart.

7 Side 7 af 10 Økonomien i livredderafdelingen Livredderne er billige i drift. Livredderdommerne har godt nok i årenes løb været kontingentfri pga. af deres vigtige arbejde med at øge sikkerheden, men de svømmer også på nogle tidspunkter, hvor ingen andre egentlig har lyst til at svømme (hvis man skal dømme efter hvor meget plads der tilovers i bassinet sent onsdag aften og tidligt lørdag morgen). Indtægtssiden i livredderafdelingen omfatter også en del sponsorater, idet Jørgen Essendrop ved flere lejligheder har skaffet sponsorpenge til diverse livredderrekvisitter. Triatlon og Open Water Tri-afdelingen - HS Tri - er vokset siden klubbens medlemskab af Dansk Triatlon Forbund (DTRIF). På tri-holdet er der tilmeldt 31 og arbejdet med triatlon i klubben organiseres af et triudvalg, der tager sig af kontakten til DTRIF, organiserer løbe- og cykeltræning og tilbyder deltagelse i tri-stævner og andre arrangementer. Tri-udvalget består p.t. af: Søren Figgé, Lars Winterhalter og Palle M. Hansen. Motionstriatlon og Ironman i Roth I den forløbne sæson er det især afviklingen af forårets motionstriatlon med 60 deltagere og et par ironmankonkurrencer, der har tegnet afdelingen. Syv fra HS Tri deltog i det traditionsrige ironmanstævne i Roth lige syd for Nürnberg og alle gennemførte i fin stil. En af dem - Bente Lauritsen - kom på podiet som vinder af sin klasse: Kvinder over 60. En imponerende præstation. Jeg var selv en af de mange, der blev overhalet af Bente i den afsluttende maraton. Kalmar Triatlon Tre af deltagerne blev i øvrigt så begejstrede over Roth-arrangementet, at de i weekenden tre uger senere gav sig i kast med en tilsvarende distance i Kalmar i Sverige, hvor der også et var et par kortere distancer, som fik deltagelse af et par mere moderate motionstriatleter fra klubben. I Kalmar gennemførte også tri-holdets Søren Raunsholt og Johnny Christiansen, med tri-licens fra naboklubben HG Tri, som vi forhåbentlig på længere sigt kan få et tættere samarbejde i gang med. Åbentvandssvømmerne og Gisselfeld Åbentvandssvømningen, som stadig er et Haslev-speciale, ligger også for en stor del i tri-regi. Her er der også omkring 25 svømmere, der som sædvanlig har gjort sig bemærket i Vansbrosvømningen i Sverige, Præstø Fjordsvømning og Christiansborg rundt. Åbentvandskaravanen fra Haslev er efterhånden en legende i åbentvandskredse over hele landet. Desværre blev åbentvandssvømmernes lokale træningsmulighed i Søtorup Sø, hvor 8-10 af svømmerne de sidste to år har nydt godt af de fremragende betingelser med frisk dybt vand, inddraget af Gisselfeld, fordi vi formelt ikke havde ansøgt om lov til det. Vi forsøgte at flytte træningen til den offentlige badeplads i Tystrup Sø, men den lange afstand lagde med det samme en dæmper på motivationen og aktiviteten hos svømmerne, så det bliver spændende at se, hvordan det skal gå i den kommende sæson. Under alle omstændigheder vil vi inden juni sende en ansøgning til Gisselfeld for at se, om der stadig skulle være en chance for at genoptage aktiviteten i en begrænset periode evt. bare en enkelt gang om ugen. Økonomien i afdelingen Tri og Openwater er billige aktiviteter. Tri-udvalgets motionstriatlon blev afviklet med succes - også økonomisk. Der var igen ca. 60 deltagere og et lille økonomisk overskud på ca kr. Alt peger i retning af, at det bliver ligeså stort, når det går løs igen lørdag den 29. maj Åbentvandssvømmerne er også billige i drift. Godt nok har de fået deres startgebyr til Vansbrosimningen dækket af klubben, og selv om også deltagergebyret til Præstø Fjord og Christiansborg rundt kan dækkes af klubben, har ingen taget initiativ til at få det dækket. Så det har været billigt.

8 Side 8 af 10 Vandgymnastik Vandgymnasterne er som det fremgår af indberetningen også i denne sæson en overordentlig stor gruppe i klubben. Så den fortjener også sit eget afsnit i beretningen. Vi tilbyder vandgymnastik om formiddagen både mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Opgaven varetages af et hold bestående syv modne instruktører, som deles om de mange timer på kanten. Vandgymnasterne og deres instruktører er initiativrige og gode til at vægte sammenholdet og samværet efter tiden i bassinet. De har dels været i vandkulturhuset og dels i sommerhus til fælles kaffeslapperas - og har ansøgt og fået et tilskud af bestyrelsen til disse aktiviteter. Sådan skal det helst også være. Måske er der ligefrem overskud i denne gruppe til også at involvere sig i bestyrelsesarbejdet. Der er mange administrative opgaver, som netop de lidt ældre ikke erhvervsaktive medlemmer har tiden til at tage sig af. Økonomien i vandgymnastikken Vandgymnasterne er billige i drift. Bortset fra et enkelt tomt hold om torsdagen er der fyldt godt op i bassinet, så det hænger meget godt sammen - også selv om der nogle dage er tre instruktører på kanten en del af tiden. Alle de andre Der er sikkert andre uorganiserede afdelinger i klubben, som med deres aktiviteter fortjener at komme med i beretningen: Babysvømmerne, familieholdet og forskellige hold af voksne motionister, men beretningen allerede lang nok endda, så det vil føre for vidt at nævne dem alle her. Svømmehallen Vi har ligesom sidste år haft et godt og tæt samarbejde med Haslev Svømmehal. De meste klares i den daglige kontakt til hallens personale - hvad enten det nu er Lene, Peter, Bent, Inger eller Peder. Ellers er det en i ny og næ, og en eller to gange om året holder vi et lille gensidigt informationsmøde med svømmehallens leder, Peder Jørgensen, hvor vi udveksler datoer, ønsker og forventninger m.v. for det kommende halvår. I forbindelse med instruktørsamlingen ved sæsonstarten havde vi også svømmehallens Peter med på en af posterne i livredningskurset for vores instruktører. Så tak til hallens personale for velvilje, hjælp og bistand ved svømmestævner, motionstriatlon og andre arrangementer. Haslevhallerne: Cafeteriaet og halinspektøren Vi har også mødt velvilje og imødekommenhed fra Haslevhallerne i øvrigt. Vi har ved flere lejligheder lånt cafeteriet der grænser op til vores mødelokale ved billetsalget. Det har hver gang kunnet klares med en kort uformel snak med Gerda Brunk. Vi skal blot efterlade lokalet i den stand som vi modtager det tak til Gerda, som i øvrigt også leverede det velsmurte smørrebrød ved sidste instruktørsamling. Og tak til halinspektør Per Høgh Nielsen for hjælpsomhed i forbindelse med arrangementer i klublokalet og andre praktiske ting i dagligdagen. Aquavisen Vi har ikke længere et klubblad. På bestyrelsesmødet i marts besluttede vi efter redaktøren Mariannes og Orboe Tryks (Stinnes) ønske om at holde pause, at martsnummeret var sidste nummer af Aquavisen. Årsagen var den manglende skrivelyst hos medlemmerne. I praksis sad der to mennesker og skrev 90 % af bladet.

9 Side 9 af 10 Afløst af hjemmesiden? Fremover skulle artikler, fotos og andet nyhedsstof i stedet kunne findes på hjemmesiden. Det har det dog knebet gevaldigt med - det har været den samme fotoserie fra Christiansborg Rundt, der har ligget i galleriet på hjemmesiden fra august og frem til nytår, hvor jeg erstattede den med en fotoserie fra instruktørsamlingen i januar Så medlemmerne må gerne være mere fremme i skoene med at få taget billeder og skrevet et par linjer, hvis de oplever noget i klubben som fortjener lidt opmærksomhed. Foreløbig ligger Aquavisen stadig på hjemmesiden og hvis nogen får mod på at løfte opgaven på ny, må vi forsøge at finde pengene til det. Fremtiden Vi har altså ikke et klubblad, men vi har heller ikke automatisk ikke en svømmeklub vi skaber den hver dag. Vi skaber den med vores aktive deltagelse i klubben. Ikke kun i bassinet, når vi svømmer - og selvfølgelig hjælper instruktøren med banetove, vendeflag og oprydning efter svømmeturen. Vi skaber klubben med vores nærvær, når vi tager del i fællesskabet i saunaen, under bruseren og i omklædningsrummet, når vi blander os og husker de yngste medlemmer på at vaske sig ordentligt, inden de hopper i vandet når vi hjælper dem med at holde orden i omklædningsrummet og når vi griber ind, hvis ikke de behandler hinanden ordentligt. Vi skaber klubben, når vi frivilligt påtager os praktiske opgaver som fx pasning af svømmercafeen og banetælling ved distancesvømning. Og når vi tilbyder os som hjælpeinstruktør på et hold i det lille eller store bassin og måske med tiden selv får lyst til at blive instruktør. Vi skaber klubben, når vi som forældre involverer os i vores børns svømning ved at tilbyde vores hjælp som chauffør, holdleder eller official i forbindelse med sæsonens mange stævner. Vi skaber klubben, når vi som forældre sidder med i k-udvalget og løser alle de praktiske opgaver i forbindelse med vores børns konkurrencesvømning. Men det er ikke kun gamle opgaver, som medlemmer for mange år siden har taget initiativ til, der skal løses. Hvis der hos medlemmerne ikke længere er basis for en aktivitet, hvad enten det er triatlon, k-svømning, et klubblad eller vandgymnastik for sags skyld, skal den ikke holdes kunstigt i live. I min tid i svømmeklubben har jeg set mange ting vokse og gro - og siden dø. For folk som vores ældste instruktør Frode på 89, Jørgen Nielsen på 72 og Essendrop på 66 gælder dette i endnu højere grad. De har mange flere år i svømmeverdenen end jeg. Men lad mig nævne et par af de ting jeg selv har set og været med i: For 15 år siden tog børn og voksne i klubben på fælles træningslejr i juleferien, for 10 år siden tog de voksne motionssvømmere til mastersstævner, amtsmesterkaber, landsmesterskaber og arrangerede selv masterstævner bl.a. Nordiske Open Masters. I næsten 20 år har forældre i k-udvalget arrangeret Haslevpokalen; jeg har selv siddet med stævnet i adskillige år, men de seneste år har der ikke været kræfter til det. Og vi må nok se i øjnene, at Haslevpokalen er historie nu. Fornyelse Men det er en naturlig udvikling, at noget hører op. Det skaber plads til fornyelse. Vi skaber klubben, når vi tager initiativ til nye aktiviteter og følger dem til dørs. Når vi har mulighed for at tilbyde voksne motionssvømmere tri-licens, er det fordi nogle aktive tri-svømmere er gået sammen og har påtaget sig de opgaver, der er i forbindelse med et medlemskab af Dansk Triathlonforbund.

10 Side 10 af 10 Og sådan skal det være. Fornyelse skal komme fra medlemmer, der går aktivt ind i arbejdet med realiseringen af deres ideer. Bestyrelsen skal give disse medlemmer råderum og vind i sejlene. Og det skal vi nok. Men husk, at ideer der indledes med ku man ikke eller hvorfor har man ikke har en tendens til at trække de samme gamle, trætte cirkusheste ind i manegen igen og igen. Kom bare med jeres visioner, men vær parat til selv at gøre et stykke arbejde et gram hjælp er mere værd en 10 tons ideer. Du har ikke en svømmeklub du skaber den, når du involverer dig

Beretning 2009 27-01-2009 Side 1 af 7. Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2009

Beretning 2009 27-01-2009 Side 1 af 7. Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2009 Side 1 af 7 Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2009 Lidt indledende overvejelser Som ny formand og debutant i beretningsskriveriet spørger man selv: Hvad er en beretning i det hele taget?

Læs mere

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2011

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2011 Beretning ved aslev vømmeklubs generalforsamling 2011 Dette er min tredje beretning til generalforsamlingen i aslev vømmeklub. Den ligner derfor i sin opbygning og indhold beretningerne fra de to foregående

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK.

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK. 6920 VIDEBÆK. Formandens beretning ved generalforsamlingen i Videbæk Svømme Club Den 19. september 2013 Videbæk Svømme Club Træner/leder 2012/2013 Vi har i Videbæk Svømme Club afsluttet vores 65. års sæson

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 www.nord-als.dk Formand (Kontakt til off. myndigheder) Lise Mikkelsen Email: formand@nord-als.dk Næstformand (Personaleansvarlig) Anne Dorthe Berendtz 61 683 683

Læs mere

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Nyhedsarkiv 2011 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Ved det 2. stævne i Midt Vest Cuppen i svømning, som blev afholdt i Struer Svømmehal, havde Struer Svømmeklub i alt 29 svømmere tilmeldt. Med ikke mindre

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haslev Svømmeklub. Tirsdag den 4. februar 2014 kl

Referat fra generalforsamling i Haslev Svømmeklub. Tirsdag den 4. februar 2014 kl ALEV Referat fra generalforsamling i aslev vømmeklub Dagsorden iflg. vedtægterne: Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00 1.1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår ven Erik Gade. ven Erik Gade blev valgt.

Læs mere

Bestyrelses beretning for året 2012

Bestyrelses beretning for året 2012 Bestyrelses beretning for året 2012 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på aslevs vømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2012 er således: Medlemstal,

Læs mere

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde Hvem er vi Stævner/kalender Stævne regler 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde 1 Michael Nielsen 48 år Ansat som håndværker på Erhvervsskolerne Aars Har tidligere været K-svømmer, K- og talenttræner,

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

GSC Crawl Kurser Forår 2014

GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC er konkurrenceafdelingen af Gladsaxe Svøm, der er en af landets største svømmeklubber med over 2000 medlemmer. GSC tilbyder til dagligt træning, testning, udstyr og faciliteter

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

April Monsi Nyt

April Monsi Nyt April 2017 Monsi Nyt Tak for en god sæson Svømmesæsonen 2016/2017 sluttede lige op til skolernes påskeferie. Jeg håber meget, at i alle har haft en masse gode oplevelser og har været tilfredse med vores

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK Marts kl

Referat af generalforsamling ISK Marts kl Referat af generalforsamling ISK 2009 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Heine Brunø Heine Brunø vælges 31 Marts kl. 19.00

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012 Beretning ved aslev vømmeklubs generalforsamling 2012 Beretningen ligner i opbygning og indhold beretningerne fra de tre foregående år. For de af medlemmerne, der har været med i mange år, er meget af

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Indhold

INFOMAPPE LUG. Indhold INFOMAPPE LUG Indhold Bestyrelsen... 2 Møder... 2 Årsmøde... 2 Aktivitetsudvalg... 2 Sportsudvalg... 3 Nye tiltag... 3 Kontingent... 3 Træner... 3 Trænerkursus... 3 Stævner og træningsophold... 4 Belønning...

Læs mere

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning Fredag den 28. november og lørdag den 29. november lagde Gribskovbadet ramme om Helsinge Svømmeklubs sprint og mellemdistance klubmesterskaber. Der blev konkurreret

Læs mere

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Revideret juni 2011 Afkrydsningslister: * Alle instruktører finder ved sæsonstart afkrydsningslister i de hvide mapper i depotet. Det er vigtigt at

Læs mere

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS SPONSORSVØM 2015 ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS Efter den store succes med sponsorstævnet sidste år er Viborg Svømmeklub igen klar til at afholde sponsorstævne. For at styrke den meget

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

30. januar 2014, kl. 19:30

30. januar 2014, kl. 19:30 30. januar 2014, kl. 19:30 På valg er Jan Clausen som ønsker genvalg og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. Formandens beretning 1/5: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger. Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2015. 1 Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001.

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2001. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Svømmesæsonen 2010/2011. Program WWW.FHISK.DK. www.fhidraet.dk. Tilmelding & betaling: - Online via hjemmesiden www.fhisk.dk fra medio August

Svømmesæsonen 2010/2011. Program WWW.FHISK.DK. www.fhidraet.dk. Tilmelding & betaling: - Online via hjemmesiden www.fhisk.dk fra medio August Svømmesæsonen 2010/2011 Program WWW.FHISK.DK www.fhidraet.dk Tilmelding & betaling: - Online via hjemmesiden www.fhisk.dk fra medio August Svømmeprogram for sæson 2010 2011 Hold Tidspunkt Mandag 1 Frøer

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014

Bestyrelsens beretning for året 2014 Bestyrelsens beretning for året 2014 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på Haslevs Svømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2014 er således: Medlemstal,

Læs mere

SPONSORSVØM 2013 AFHOLDES LØRDAG D. 13/4 2013

SPONSORSVØM 2013 AFHOLDES LØRDAG D. 13/4 2013 KÆRE KONKURRENCESVØMMER PÅ K1, K2 OG K3 OG FORÆLDRE SPONSORSVØM 2013 AFHOLDES LØRDAG D. 13/4 2013 Vi har i Viborg Svømmeklub besluttet at forsætte de sidste års succesfulde sponsorstævne. HVORFOR NU DET?

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Beretning til behandling på generalforsamlingen den 05. februar 2008

Beretning til behandling på generalforsamlingen den 05. februar 2008 Haslev Svømmeklub den 05. januar 2008 Beretning til behandling på generalforsamlingen den 05. februar 2008 Bestyrelsens beretning v. formanden. Endnu et år er gået, og vi fejre svømmeklubbens fødselsdag

Læs mere

September Monsi Nyt

September Monsi Nyt September 2017 Monsi Nyt VELKOMMEN Efteråret er over os, og det betyder at det er tid til svømning. Jeg vil med dette lille velkomst skriv, byde både nye og tidligere medlemmer velkommen til sæsonen 2017/2018

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

Aars Svømmeklub generalforsamling 2010

Aars Svømmeklub generalforsamling 2010 Generalforsamling d. 17. februar 2010. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2010. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere