Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010"

Transkript

1 Side 1 af 10 Beretning ved s generalforsamling 2010 Sidste års beretning var min første som formand for s bestyrelse. I den forbindelse gjorde jeg som en del sikkert husker - nogle overvejelser over, hvordan en sådan beretning skulle strikkes sammen. Jeg var inde over foreningsjuraen og konstaterede i den forbindelse, at beretningen ud over at være bestyrelsens orientering til medlemmerne om sæsonens aktiviteter også skulle være en uddybning af økonomien i disse aktiviteter. Det vil jeg denne gang gøre lidt mere ud af. Ellers er det er i store træk den samme læst jeg har skåret beretningen over. Den består derfor også denne gang af de samme hovedafsnit om aktiviteterne i klubbens mange afdelinger, som fremgår af nedenstående indholdsfortegnelse: Bestyrelsen... 2 Bestyrelsesarbejdet og møderne... 2 Prioritering af opgaverne... 2 Økonomien i bestyrelsen... 3 Klublokaler... 3 Medlemmerne... 3 Indberetning til DIF og DGI... 3 Instruktørerne og svømmeskolen... 4 Instruktørsamling... 4 Instruktørnyt... 5 Svømmercafé... 5 Økonomien i svømmeskolen og HR-afdelingen... 5 Konkurrenceafdelingen... 5 Sponsorsvømning og træningslejre... 5 Økonomien i k-afdelingen... 6 Livredderne... 6 Livredderprøver... 6 Økonomien i livredderafdelingen... 7 Triatlon og Open Water... 7 Motionstriatlon og Ironman i Roth... 7 Kalmar Triatlon... 7 Åbentvandssvømmerne og Gisselfeld... 7 Økonomien i afdelingen... 7 Vandgymnastik... 8 Økonomien i vandgymnastikken... 8 Alle de andre... 8 Svømmehallen... 8 Haslevhallerne: Cafeteriaet og halinspektøren... 8 Aquavisen... 8 Afløst af hjemmesiden?... 9 Fremtiden... 9 Fornyelse... 9

2 Side 2 af 10 Bestyrelsen Efter sidste generalforsamling og konstitueringen på det første møde havde bestyrelsen følgende sammensætning: Trine Nielsen og Knud Petersen, tog sig af instruktører og svømmeskole, dvs. børneholdene op til k-afdelingen, hvor den nyvalgte Allan Pedersen blev bestyrelsens repræsentant. Brian Olesen fortsatte som sekretær og web-ansvarlig, Anne-Bell forsatte som kasserer og Kenneth Svenstrup overtog den afgående næstformand Tom Nielsens opgaver som databasanvarlig. Jeg selv fortsatte på formandsposten. Vi fik ikke valgt suppleanter til bestyrelsen, fordi vi ikke havde skriftligt tilsagn fra de villige suppleanter, der ikke var til stede ved generalforsamlingen. Bestyrelsesarbejdet og møderne Vi har i det forløbne år holdt i alt 11 bestyrelsesmøder. Vi har som noget nyt holdt møderne i vores nye mødelokale i HAL A onsdage eller mandage aftener. Møderne annonceres på hjemmesiden en måned før og det vi beskæftiger os med kan alle få et indblik i på hjemmesiden i bestyrelsens årsplan, som man kan få adgang til via et link på hjemmesiden. Referatet har efter hvert møde kunnet læses på hjemmesiden under nyheder. Så alle, der har ønsket det, har kunnet følge bestyrelsens arbejde på tæt hold. Prioritering af opgaverne Og hvad har vi så fordrevet tiden med. Jo, efter Tom Nielsens afgang var hovedopgaven for bestyrelsen - lidt groft sagt - at håndtere klubbens overgang fra rent administrativt at være et enkeltmandsforetagende til at være et teamwork, hvor opgaverne blev fordelt på flere hænder. Og lad det være sagt med det samme: Dette arbejde er vi slet ikke færdige med. I første omgang sad Kenneth med sorteper, og det gør han langt han ad vejen stadig. Men vi er fuld gang med at få valgt og implementeret et internetbaseret administrationssystem med medlemsregistrering og kontingentbetaling. En del af de tunge kassereropgaver vil også kunne lægges her. På længere sigt er formålet, at bestyrelsen bliver lettet i de administrative opgaver, får bedre løbende overblik over økonomi med videre og på denne måde får mere tid til at beskæftige sig med det vi allerhelst vil - nemlig svømning og rigtigt foreningsarbejde. I arbejdet har vi inddraget et konsulentteam bestående af Tom Nielsen og Jørgen Essendrop. Så kan det nok ikke gå helt galt. Af andre ting som har været på bestyrelsens dagsorden ud over det, som fremgår af årsplanen, kan nævnes en diskussion af kontingentstørrelser, en revurdering af antal og typer af hold, finpudsning af holdbeskrivelserne, et fast budget til k-afdelingen og også en justering af vedtægterne, så vi får større sammenhæng mellem det, der står i vedtægterne og det vi rent faktisk gør. Det er ikke voldsomme ændringer, men bl.a. noget om kontingentfritagelse og kravet om livredningskundskaber hos instruktørerne. Også en ændring af regnskabsåret har været på ønskelisten, så vi kunne få bedre overblik over økonomien. Bestyrelsens jura-kyndige, Knud, har været en hoveddrivkraft i dette arbejde, som vi heller ikke er færdige med, men som fortsætter i den kommende sæson.

3 Side 3 af 10 Økonomien i bestyrelsen Bestyrelsesarbejdet kræver noget tid: Alene til de 11 møder (med forberedelse, afholdelse og efterbehandling) bruger hvert medlem en timer på årsbasis. Hertil kommer så de andre organisatoriske, administrative, kommunikationsmæssige og praktiske opgaver, vi hver især sidder med. Bestyrelsen er dog billig i drift. Udgifterne begrænser sig til de ostemadder vi indtager på møderne, og hidtil har vi ikke hævet løn. Dog har vi undtagelsesvist i år hver hævet godtgørelse på 2000 kr. til telefon og internet. Foreløbig har vi heller ikke budgetteret med regulær løn eller omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen, og foreløbig forsøger vi her som de fleste andre steder i foreningen at basere os på en så høj grad af frivillighed som muligt. Klublokaler På et punkt har vi dog i bestyrelsen vrylet med pengene. Vi har lejet to lokaler: Dels et mødelokale (det gamle halinspektørkontor i Hal A) til bestyrelsen, k-udvalget og andre, der har behov for et mødelokale og dels et større klublokale til flere medlemmer ad gangen. Dette fordi der, som nogen allerede ved arbejdes på en større ombygning og nyindretning af Haslevhallerne. Skitseforslaget omfatter bl.a. indretningen af et fitnesscenter i det nuværende cafeteria, og det kan ses på I den forbindelse mister vi vores mødelokale på gangen ved billetsalget, og derfor har vi i begyndelsen af året indgået en aftale med KFUM og HCM (Haslev Cykelmotion) om deling af et stort klublokale i Haslevhallernes Hal B. Der er skabe, køkkenfaciliteter og plads til 40 mennesker, og det er i sæsonens løb blevet brugt til instruktørsamling, kursus og andre større arrangementer som fx vandgymnasternes afslutning før sommerferien, som jeg selv havde fornøjelsen af at deltage i. Vi råder fast over lokalet onsdag eftermiddag og lørdag formiddag, hvor k-svømmerne bruger det til opvarmning, og vi kan bruge det på mange andre tidspunkter, som kan reserveres, når behovet opstår ved at skrive dato og tidsrum op på tavlen i lokalet. Nøglen kan lånes ved henvendelse til en fra k-udvalget eller bestyrelsen. Lejemålet for de to lokaler koster ca kr. pr. år, så det er en relativt billig fornøjelse. Når der i regnskabet står omkr kr. skyldes det, at tilskuddet på 70 % først bevilges i det efterfølgende år - så pengene kommer altså til april. Medlemmerne Hvor mange er vi og hvem er vi? Det får vi et indtryk af, når vi hvert år omkring nytår sender vores indberetning til DGI og DIF. Det skal vi gøre, for det giver de to organisationer et indtryk af deres medlemmer på landsplan og fordi vores kontingent til disse organisationer fastsættes derefter. Indberetning til DIF og DGI Indberetningen er som så meget andet administrationsarbejde blevet en digital sag. Konvolutten og frimærket er blevet erstattet af internettet. Jeg har denne gang derfor simpelt taget en screendump af indtastningen til DIF.

4 Side 4 af 10 Det er det sædvanlige billede som nok er meget forskelligt fra fx en fodboldklub, men som er mere normalt for en svømmeklub, der traditionelt er en forening for hele familien. Vi er ligesom sidste år mellem 1000 og 1100 medlemmer. Kvinderne er stadig i overtal, de fleste medlemmer er børn, der skal lære at svømme, dernæst forældre, som enten har eller har haft børn i klubben, og til sidst bedsteforældre. Det er teenagerne og de unge under 25 år, det kniber med. Instruktørerne og svømmeskolen Klubbens personaleafdeling, som jeg sidste år kaldte vores HR-afdeling (Human Ressource), har igen bestået af især Trine og Knud, som har taget sig af arbejdet med at organisere instruktørarbejdet. Instruktørsamling For instruktørerne er der i årets løb arrangeret to instruktørsamlinger: Ved sæsonstart med et svømmefagligt indhold og ved årsskiftet med vægt på samværet med hinanden. Ved sæsonstart var temaet livredning og de fremmødte fik et lille kursus i livredning, som førte dem gennem de forskellige opgaver der skal løses ved den rigtige underviserprøve. Knud var ide-mand og initiativtager til dette arrangement, og livredning vil fremover være en fast del af instruktørsamlingen ved sæsonstart. Det er utrolig vigtigt at vores instruktører er klædt på til de situationer der kan opstå i hallen, hvis noget går galt. Efter kurset var der som sædvanligt et godt måltid mad og vi forsøgte at få uddelt de sædvanlige instruktørmapper. Det forløb ikke helt så smertefrit som tidligere, idet alt det papirarbejde som Tom Nielsen i klubbens 10-årige historie havde taget sig af denne gang skulle varetages af flere af besty-

5 Side 5 af 10 relsens medlemmer. Efter nytår foregik instruktørsamlingen i vores nye klublokale i HAL B, som vi deler med KFUM og Haslev Cykelmotion. Vi havde fået Linda Lund til at holde et foredrag om kost og ernæring og om svømmeteknik. Linda Lund har tidligere svømmet i Haslev Svømmeklub inden hun fortsatte sin karriere som elitesvømmer i USA. Instruktørerne fik i øvrigt også deres julegave: Et badehåndklæde i vaskeskind med klubbens logo. Instruktørnyt Desuden er instruktørerne i løbet af sæsonen mundtligt i det daglige og på de to instruktørsamlinger blevet tilbudt kurser, der opkvalificerer deres undervisning. Disse tilbud kommer også skriftligt i INSTRUKTØRNYT, som Trine har udsendt til alle instruktører et par gange i det forløbne år, og som også har til hensigt at minde instruktørerne om fornyelse af livredderprøver, arrangementer i hallen og stort og småt i forbindelse med vores færden i omklædningsrummet og hallen. Svømmercafé Svømmercaféen har været arrangeret et par gange, og organiseringen af det har igen været varetaget af Trine og Knud, og her som så mange andre steder er Jørgen Essendrop igen trådt til i afviklingen. I svømmercaféen får medlemmerne mulighed for at sætte sig sammen og sludre lidt om deres færden i klubben - og vi får måske mulighed for at komme så tæt på nye medlemmer og forældre, at vi kan hverve dem som instruktører, officials, udvalgsmedlemmer eller andre småopgaver. For de børn der kommer forbi caféen handler det mest om at få puttet så mange småkager i munden som muligt på kortest mulig tid, så det kræver en del styring. Økonomien i svømmeskolen og HR-afdelingen Svømmeskolen med alle børneholdene er en nødvendig indtægtskilde for klubben. Med kontingenter fra de mange børn og tilskuddet til alle medlemmer under 25 år er det i høj grad foreningens økonomiske basis. Svømmercaféen og instruktørsamlingerne er naturligvis ikke gratis. Den sidste instruktørsamling har fx kostet op mod kr. Men instruktørerne er som helhed billige i drift. De unge instruktører har frikort og hæver derfor lønnen som A-indkomst. Men de fleste voksne modtager godtgørelse og rigtigt mange lægger meget mere arbejde end godtgørelsen på maximum 4850 kr. per år med rimelighed kan dække. Gudskelov, for det skal helst ikke være pengene, der driver os. Konkurrenceafdelingen I daglig tale kaldet k-afdelingen - består i dag to hold: K1 og K2 med i alt 28 svømmere, og førhen også af talentholdet med 17 svømmere, men som fra denne sæson hører hjemme i svømmeskolen. Desuden er der k-udvalget med trænerne og de forældre, der organiserer alt det praktiske i k- arbejdet og selvfølgelig officialkorpset, som udover forældrene til svømmerne også omfatter andre frivillige fra fx svømmeskolen. K-udvalget sørger for at hverve nye forældre til officialkorpset og sørger for deres videre uddannelse. K-udvalget har i DGI regi - i årets løb arrangeret to mikrostævner: et før og et efter sommerferien. Tom Christensen har været hoveddrivkraft i dette arbejde. I k-afdelingen ligger også arrangementet af klubmesterskaberne, selvom det altid har været et tilbud til alle klubbens medlemmer. Sponsorsvømning og træningslejre Desuden har k-udvalget i maj afholdt sponsorsvømning. Det foregik som altid sådan, at alle k- svømmerne skulle svømme så langt de orkede på en klokketime. De havde i forvejen skrevet kontrakt med en række sponsorer om at betale et vist beløb pr. svømmet meter. Det antal meter, som svømmerne kunne nå inden for denne time, afgjorde, hvor meget sponsorerne skulle betale. Det blev til et rekordstort beløb på omkring kr. Formålet med sponsoraktiviteterne er at skaffe

6 Side 6 af 10 penge til k-svømmernes aktiviteter. Støtten bruges primært til deres træningslejre, som de har været på to af i den forløbne sæson: Uge 7 i Videbæk og juleferien i Kalundborg. Talent- og k-holdet har derudover deltaget i en lang række stævner - og med de to engagerede trænere Tom og Henrik er det blevet til endnu flere stævner end sidste år. Den øgede aktivitet har også givet svømmerne gode resultater. Det lykkedes Mathias Halvorsen at kvalificere sig til Danske Årgangsmesterskaber i Haderslev, hvor han i den hårde konkurrence opnåede en pæn 6. plads i 50 m fri. Ved DGI s Landsdelsmesterskaber i 2009 var der 14 guld-, 14 sølv- og 6 bronzemedaljer, som dermed var kvalificerede til DGI s landsmesterskaber i Ikast, hvor det med en guld, en sølv og to bronze også gik forrygende: Samme Mathias fik guld i 100 fri, Magnus Lundgren sølv i 200 ryg, Filip Jochumsen bronze i 50 fri og en bronze i holdmedley, der bestod af Aske R. Nielsen, Magnus Bugge, Kristian Svenstrup og Filip Jochumsen. Lige nu er 17 årgangs-svømmere kvalificerede til Region Sydsjællands Årgangs Mesterskaber i Hvidovre/Avedøre Det er længe siden så mange svømmere fra Haslev har kvalificeret til dette stævne. Økonomien i k-afdelingen K-afdelingen er ikke billig i drift. Dels er der lønnen til de kontraktansatte trænere, og dels er der det øgede antal stævner og de to træningslejre, som både udløser ekstra trænerløn og koster flere startpenge. I forsøget på at få gang i den dalende aktivitet i k-afdelingen har vi de senere år åbnet op for en slags resultatløn forstået på den måde, at jo mere trænerne foretog sig i form at stævner og træningslejre, jo mere har de fået i løn. En slags tag-selv-bord. Og det har været en udmærket investering, for der kommet rigtig meget gang i afdelingen. Der er kommet flere svømmere og dermed nye forældre på banen bl.a. i bestyrelsen. Men det går selvfølgelig ikke i længden, hvis man ønsker at kunne styre økonomien. Derfor arbejder bestyrelsen og k- udvalget som nævnt i begyndelsen på et fast budget til hele afdelingen, som selvfølgelig skal overholdes, men som også har den elastik at der kan øges på indtægtssiden i form af fx sponsorsvømning, stævner og sponsorater. Allan har som formand for k-udvalget været hoveddrivkraften i dette arbejde, som ikke er færdigt men som forsætter i den nye sæson. Livredderne Livredningsafdelingen er stadig ikke en organiseret afdeling med et regulært udvalg. Men alligevel er det en af de mest velfungerende grene i klubben med Jørgen Essendrop som hoveddrivkraft. Livredderafdelingen består af alle de der svømmer på livredderholdet sent onsdag aften eller på miniliv lørdag morgen. "Livredderudvalget", hvis det kan kaldes sådan, må være livredderdommerne, som består af Jørgen Essendrop, Eva Raahauge, Mette Karlshøj, Jørgen Nielsen, Poul Jensen, Peter Nielsen, Sven Erik Gade og nu også Knud Pedersen, som bestod dommerkurset i efteråret. Livredderprøver Livredderafdelingen tilbyder bassinlivredderprøver ved sæsonafslutningen i maj måned og underviserprøven i september måned, således at evt. nye instruktører ved sæsonstarten har mulighed for at aflægge prøven og dokumentere de sikkerhedsmæssige færdigheder. Som noget nyt - og som nævnt under instruktørafsnittet - er livredderne også på Knuds initiativ kommet mere på banen i forbindelse med instruktørsamlingen ved sæsonstart.

7 Side 7 af 10 Økonomien i livredderafdelingen Livredderne er billige i drift. Livredderdommerne har godt nok i årenes løb været kontingentfri pga. af deres vigtige arbejde med at øge sikkerheden, men de svømmer også på nogle tidspunkter, hvor ingen andre egentlig har lyst til at svømme (hvis man skal dømme efter hvor meget plads der tilovers i bassinet sent onsdag aften og tidligt lørdag morgen). Indtægtssiden i livredderafdelingen omfatter også en del sponsorater, idet Jørgen Essendrop ved flere lejligheder har skaffet sponsorpenge til diverse livredderrekvisitter. Triatlon og Open Water Tri-afdelingen - HS Tri - er vokset siden klubbens medlemskab af Dansk Triatlon Forbund (DTRIF). På tri-holdet er der tilmeldt 31 og arbejdet med triatlon i klubben organiseres af et triudvalg, der tager sig af kontakten til DTRIF, organiserer løbe- og cykeltræning og tilbyder deltagelse i tri-stævner og andre arrangementer. Tri-udvalget består p.t. af: Søren Figgé, Lars Winterhalter og Palle M. Hansen. Motionstriatlon og Ironman i Roth I den forløbne sæson er det især afviklingen af forårets motionstriatlon med 60 deltagere og et par ironmankonkurrencer, der har tegnet afdelingen. Syv fra HS Tri deltog i det traditionsrige ironmanstævne i Roth lige syd for Nürnberg og alle gennemførte i fin stil. En af dem - Bente Lauritsen - kom på podiet som vinder af sin klasse: Kvinder over 60. En imponerende præstation. Jeg var selv en af de mange, der blev overhalet af Bente i den afsluttende maraton. Kalmar Triatlon Tre af deltagerne blev i øvrigt så begejstrede over Roth-arrangementet, at de i weekenden tre uger senere gav sig i kast med en tilsvarende distance i Kalmar i Sverige, hvor der også et var et par kortere distancer, som fik deltagelse af et par mere moderate motionstriatleter fra klubben. I Kalmar gennemførte også tri-holdets Søren Raunsholt og Johnny Christiansen, med tri-licens fra naboklubben HG Tri, som vi forhåbentlig på længere sigt kan få et tættere samarbejde i gang med. Åbentvandssvømmerne og Gisselfeld Åbentvandssvømningen, som stadig er et Haslev-speciale, ligger også for en stor del i tri-regi. Her er der også omkring 25 svømmere, der som sædvanlig har gjort sig bemærket i Vansbrosvømningen i Sverige, Præstø Fjordsvømning og Christiansborg rundt. Åbentvandskaravanen fra Haslev er efterhånden en legende i åbentvandskredse over hele landet. Desværre blev åbentvandssvømmernes lokale træningsmulighed i Søtorup Sø, hvor 8-10 af svømmerne de sidste to år har nydt godt af de fremragende betingelser med frisk dybt vand, inddraget af Gisselfeld, fordi vi formelt ikke havde ansøgt om lov til det. Vi forsøgte at flytte træningen til den offentlige badeplads i Tystrup Sø, men den lange afstand lagde med det samme en dæmper på motivationen og aktiviteten hos svømmerne, så det bliver spændende at se, hvordan det skal gå i den kommende sæson. Under alle omstændigheder vil vi inden juni sende en ansøgning til Gisselfeld for at se, om der stadig skulle være en chance for at genoptage aktiviteten i en begrænset periode evt. bare en enkelt gang om ugen. Økonomien i afdelingen Tri og Openwater er billige aktiviteter. Tri-udvalgets motionstriatlon blev afviklet med succes - også økonomisk. Der var igen ca. 60 deltagere og et lille økonomisk overskud på ca kr. Alt peger i retning af, at det bliver ligeså stort, når det går løs igen lørdag den 29. maj Åbentvandssvømmerne er også billige i drift. Godt nok har de fået deres startgebyr til Vansbrosimningen dækket af klubben, og selv om også deltagergebyret til Præstø Fjord og Christiansborg rundt kan dækkes af klubben, har ingen taget initiativ til at få det dækket. Så det har været billigt.

8 Side 8 af 10 Vandgymnastik Vandgymnasterne er som det fremgår af indberetningen også i denne sæson en overordentlig stor gruppe i klubben. Så den fortjener også sit eget afsnit i beretningen. Vi tilbyder vandgymnastik om formiddagen både mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Opgaven varetages af et hold bestående syv modne instruktører, som deles om de mange timer på kanten. Vandgymnasterne og deres instruktører er initiativrige og gode til at vægte sammenholdet og samværet efter tiden i bassinet. De har dels været i vandkulturhuset og dels i sommerhus til fælles kaffeslapperas - og har ansøgt og fået et tilskud af bestyrelsen til disse aktiviteter. Sådan skal det helst også være. Måske er der ligefrem overskud i denne gruppe til også at involvere sig i bestyrelsesarbejdet. Der er mange administrative opgaver, som netop de lidt ældre ikke erhvervsaktive medlemmer har tiden til at tage sig af. Økonomien i vandgymnastikken Vandgymnasterne er billige i drift. Bortset fra et enkelt tomt hold om torsdagen er der fyldt godt op i bassinet, så det hænger meget godt sammen - også selv om der nogle dage er tre instruktører på kanten en del af tiden. Alle de andre Der er sikkert andre uorganiserede afdelinger i klubben, som med deres aktiviteter fortjener at komme med i beretningen: Babysvømmerne, familieholdet og forskellige hold af voksne motionister, men beretningen allerede lang nok endda, så det vil føre for vidt at nævne dem alle her. Svømmehallen Vi har ligesom sidste år haft et godt og tæt samarbejde med Haslev Svømmehal. De meste klares i den daglige kontakt til hallens personale - hvad enten det nu er Lene, Peter, Bent, Inger eller Peder. Ellers er det en i ny og næ, og en eller to gange om året holder vi et lille gensidigt informationsmøde med svømmehallens leder, Peder Jørgensen, hvor vi udveksler datoer, ønsker og forventninger m.v. for det kommende halvår. I forbindelse med instruktørsamlingen ved sæsonstarten havde vi også svømmehallens Peter med på en af posterne i livredningskurset for vores instruktører. Så tak til hallens personale for velvilje, hjælp og bistand ved svømmestævner, motionstriatlon og andre arrangementer. Haslevhallerne: Cafeteriaet og halinspektøren Vi har også mødt velvilje og imødekommenhed fra Haslevhallerne i øvrigt. Vi har ved flere lejligheder lånt cafeteriet der grænser op til vores mødelokale ved billetsalget. Det har hver gang kunnet klares med en kort uformel snak med Gerda Brunk. Vi skal blot efterlade lokalet i den stand som vi modtager det tak til Gerda, som i øvrigt også leverede det velsmurte smørrebrød ved sidste instruktørsamling. Og tak til halinspektør Per Høgh Nielsen for hjælpsomhed i forbindelse med arrangementer i klublokalet og andre praktiske ting i dagligdagen. Aquavisen Vi har ikke længere et klubblad. På bestyrelsesmødet i marts besluttede vi efter redaktøren Mariannes og Orboe Tryks (Stinnes) ønske om at holde pause, at martsnummeret var sidste nummer af Aquavisen. Årsagen var den manglende skrivelyst hos medlemmerne. I praksis sad der to mennesker og skrev 90 % af bladet.

9 Side 9 af 10 Afløst af hjemmesiden? Fremover skulle artikler, fotos og andet nyhedsstof i stedet kunne findes på hjemmesiden. Det har det dog knebet gevaldigt med - det har været den samme fotoserie fra Christiansborg Rundt, der har ligget i galleriet på hjemmesiden fra august og frem til nytår, hvor jeg erstattede den med en fotoserie fra instruktørsamlingen i januar Så medlemmerne må gerne være mere fremme i skoene med at få taget billeder og skrevet et par linjer, hvis de oplever noget i klubben som fortjener lidt opmærksomhed. Foreløbig ligger Aquavisen stadig på hjemmesiden og hvis nogen får mod på at løfte opgaven på ny, må vi forsøge at finde pengene til det. Fremtiden Vi har altså ikke et klubblad, men vi har heller ikke automatisk ikke en svømmeklub vi skaber den hver dag. Vi skaber den med vores aktive deltagelse i klubben. Ikke kun i bassinet, når vi svømmer - og selvfølgelig hjælper instruktøren med banetove, vendeflag og oprydning efter svømmeturen. Vi skaber klubben med vores nærvær, når vi tager del i fællesskabet i saunaen, under bruseren og i omklædningsrummet, når vi blander os og husker de yngste medlemmer på at vaske sig ordentligt, inden de hopper i vandet når vi hjælper dem med at holde orden i omklædningsrummet og når vi griber ind, hvis ikke de behandler hinanden ordentligt. Vi skaber klubben, når vi frivilligt påtager os praktiske opgaver som fx pasning af svømmercafeen og banetælling ved distancesvømning. Og når vi tilbyder os som hjælpeinstruktør på et hold i det lille eller store bassin og måske med tiden selv får lyst til at blive instruktør. Vi skaber klubben, når vi som forældre involverer os i vores børns svømning ved at tilbyde vores hjælp som chauffør, holdleder eller official i forbindelse med sæsonens mange stævner. Vi skaber klubben, når vi som forældre sidder med i k-udvalget og løser alle de praktiske opgaver i forbindelse med vores børns konkurrencesvømning. Men det er ikke kun gamle opgaver, som medlemmer for mange år siden har taget initiativ til, der skal løses. Hvis der hos medlemmerne ikke længere er basis for en aktivitet, hvad enten det er triatlon, k-svømning, et klubblad eller vandgymnastik for sags skyld, skal den ikke holdes kunstigt i live. I min tid i svømmeklubben har jeg set mange ting vokse og gro - og siden dø. For folk som vores ældste instruktør Frode på 89, Jørgen Nielsen på 72 og Essendrop på 66 gælder dette i endnu højere grad. De har mange flere år i svømmeverdenen end jeg. Men lad mig nævne et par af de ting jeg selv har set og været med i: For 15 år siden tog børn og voksne i klubben på fælles træningslejr i juleferien, for 10 år siden tog de voksne motionssvømmere til mastersstævner, amtsmesterkaber, landsmesterskaber og arrangerede selv masterstævner bl.a. Nordiske Open Masters. I næsten 20 år har forældre i k-udvalget arrangeret Haslevpokalen; jeg har selv siddet med stævnet i adskillige år, men de seneste år har der ikke været kræfter til det. Og vi må nok se i øjnene, at Haslevpokalen er historie nu. Fornyelse Men det er en naturlig udvikling, at noget hører op. Det skaber plads til fornyelse. Vi skaber klubben, når vi tager initiativ til nye aktiviteter og følger dem til dørs. Når vi har mulighed for at tilbyde voksne motionssvømmere tri-licens, er det fordi nogle aktive tri-svømmere er gået sammen og har påtaget sig de opgaver, der er i forbindelse med et medlemskab af Dansk Triathlonforbund.

10 Side 10 af 10 Og sådan skal det være. Fornyelse skal komme fra medlemmer, der går aktivt ind i arbejdet med realiseringen af deres ideer. Bestyrelsen skal give disse medlemmer råderum og vind i sejlene. Og det skal vi nok. Men husk, at ideer der indledes med ku man ikke eller hvorfor har man ikke har en tendens til at trække de samme gamle, trætte cirkusheste ind i manegen igen og igen. Kom bare med jeres visioner, men vær parat til selv at gøre et stykke arbejde et gram hjælp er mere værd en 10 tons ideer. Du har ikke en svømmeklub du skaber den, når du involverer dig

KONTINGENTER. Allerød Svømmeklub Program 05/06 VI SES I SVØMMEHALLEN... Delfin nr. 1-2005. Svømmeskolen. Nye medlemmer Kontingent

KONTINGENTER. Allerød Svømmeklub Program 05/06 VI SES I SVØMMEHALLEN... Delfin nr. 1-2005. Svømmeskolen. Nye medlemmer Kontingent KONTINGENTER Svømmeskolen Nye medlemmer Kontingent Indm. gebyr Pris i alt Ant al Pr. rate. / 2. / 3. Småbørnshold Børnehold Ungdomshold Handicap Voksen / Vandg. Masters, et hold Masters, alle hold Familiehold

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Bestyrelses beretning for året 2012

Bestyrelses beretning for året 2012 Bestyrelses beretning for året 2012 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på aslevs vømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2012 er således: Medlemstal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere

Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale

Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Jens Kjær, der konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Aflæggelse

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

Nye tider. Bestyrelsen

Nye tider. Bestyrelsen Nye tider I 2014 blev Gentofte Svømme Klub udnævnt til talentudviklingsklub under Dansk Svømme Union, den højeste certificering mulig for en klub uden en bred seniorelite. Baggrunden for certificeringen

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere