Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien"

Transkript

1 Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Telefax: Medarbejdersekretariat: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Arbejdsgiversekretariat: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Pjecen kan fås ved henvendelse til organisationerne. Den kan downloades fra Den kan endvidere købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center, tlf.: , varenr.: (www.arbejdsmiljoebutikken.dk) Layout: ScandiColor ReklameBureau a/s Foto: ScandiColor ReklameBureau a/s Tryk: Richard Larsen Grafisk A/S Trykt på miljøvenligt papir Oplag: 2000 Januar 2004 ISBN:

3 Undgå støj i jern- og metalvirksomheder Tjeklister om støj Tre tjeklister til brug før 1. Indkøb af mindre maskiner og håndværktøj 2. Anskaffelse af større maskiner 3. Indretning og byggeri 3

4 Afskaf støjen i god tid, før I køber ind eller bygger! Støj undgår I bedst og billigst ved at vælge de mindst støjende produktionsmetoder og sørge for en god akustik i bygningerne. Så længe I har planerne på tegnebrættet, er det nemt og billigt at lave om på støjen. Når først maskinen er indkøbt og opstillet, er det ofte både dyrt og besværligt. I kan forebygge skadelig støj i jeres virksomhed ved i god tid at stille krav om støjsvage maskiner og rum med god akustik. Den måde, I vælger og indkøber på, er forskellig, alt efter om det er håndværktøj, maskiner eller planlægning af byggeri. De 3 tjeklister kan I bruge, når sikkerhedsgruppen vil arbejde på at nedbringe støjen. Med tjeklisterne kan I hjælpe de ansvarlige for indkøb med at forebygge støj i god tid, før der tages beslutninger. Listerne kan også bruges af sikkerhedsorganisationen, når der skal stilles krav til akustik i rum, hvor der planlægges støjende arbejdsprocesser. Tjekliste 1. Indkøb af mindre maskiner og håndværktøj Værktøj købes ofte med kort varsel. Derfor er det en god ide, at I gennemgår denne tjekliste i god tid, inden I skal købe ind. Listen kan bruges, før I anskaffer håndholdte maskiner eller andet flytbart udstyr som f.eks. svejseanlæg. Før indkøb af større maskiner bør I bruge tjekliste 2. Inden I køber nyt, bør I undersøge, hvilket værktøj der er bedst egnet til arbejdsopgaven. Det vil måske være bedre at anvende en mindre støjende arbejdsmetode, f.eks. at klippe plader i stedet for at skære med vinkelsliber. Sikkerhedsrepræsentanten og værkføreren gennemgår listen sammen. Kan I svare ja til spørgsmålene på listen, har I allerede begrænset støjen væsentligt. Svarer I nej, kan tjeklisten give ideer til, hvad I så kan gøre. 4

5 Tjekliste 2. Anskaffelse af større maskiner Større maskiner købes normalt efter grundig overvejelse. Det kan dreje sig om alt fra gaffeltruck og løfteudstyr til drejebænke, ekscenterpresser eller andre stationære maskiner, som I vil anskaffe eller skifte ud. Tjeklisten er til brug for sikkerhedsorganisationen og de ansvarlige for produktionsmaskiner. Listen bør gennemgås, når I taler om behovet for nye maskiner og maskinanlæg i produktionen. Listen er med til at sikre en grundig overvejelse af støjforholdene, inden I tager beslutningen. I kan også bruge den til at vurdere, hvor maskinen skal placeres i rummet og i forhold til den øvrige produktion. Endelig kan I bruge den til at få klargjort jeres krav til maskinens udstyr og tilbehør. Tjekliste 3. Indretning og byggeri Når I står foran udvidelse og ombygninger, har I de bedste muligheder for at forebygge støj. Ved at gennemtænke produktionen og stille støjkrav inden byggeplanlægningen går i gang, får I opfyldt jeres støjkrav uden ekstra arbejde og omkostninger senere i forløbet. Tjeklisten er til brug for sikkerhedsorganisationen og de ansvarlige for indretnings- og byggeplanerne i virksomheden. Det er en god idé, at I gennemgår denne tjekliste, allerede når I overvejer en udvidelse eller ændring af bygningerne. Desuden kan listen bruges undervejs i byggeprojektet for at sikre, at de kommende bygninger og lokaler får den bedst mulige akustik i forhold til den produktion, der skal ske i de enkelte rum og lokaler. Maskindirektivet I EU s maskindirektiv er der krav, som maskinproducenter skal opfylde. Bl.a. skal der være oplysninger om støj fra maskinerne. Men det er Arbejdstilsynets regler, der fastslår, hvor meget støj man må udsættes for. De findes i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om støjgrænser på arbejdspladsen. Tjeklisterne har indbyggede spørgsmål, som hjælper jer med at få afklaret, om maskinerne lever op til kravene. 5

6 Om støj og krav til støj Alle maskiner skal have oplysninger om støj og vibrationer i brugsanvisningen. Det er et krav i maskindirektivet. Det vigtigste tal er lydtrykniveauet, som fortæller, hvor meget støj brugeren udsættes for. Hvis lydtrykniveauet er højere end 85 db(a), skal der gives flere oplysninger. Hvis det er en lille maskine, skal der være oplysning om lydeffektniveauet. Det fortæller, hvor meget støj maskinen udsender. Hvis det er en større maskine, kan der i stedet være oplysninger om støjen (lydtrykniveauet) rundt om maskinen. Lydeffektniveauet vil typisk have en højere værdi end lydtrykniveauet. Når I sammenligner forskellige fabrikater, så pas på, at det er samme type tal, I sammenligner. Begge niveauer opgives i db, så det kan til tider være svært at skelne dem fra hinanden spørg leverandøren eller en støjekspert! Husk også, at selvom maskindirektivets krav til støjoplysninger overholdes, betyder det ikke, at den gældende støjgrænse på arbejdspladsen er overholdt. Når I vurderer oplysninger om støj og vibrationer, så er det vigtigt, at de er målt, mens maskinen udfører et stykke arbejde, der svarer til jeres brug. Det er også vigtigt, hvor støjen er målt. Den kan f.eks. være målt udendørs på en stor åben plads. I skal normalt bruge maskinen indendørs. Støjen er altid højere indendørs end udendørs, fordi lyden kastes rundt i lokalet. God akustik kan dog dæmpe støj indendørs. Søg hjælp Det kan være svært at gennemskue oplysninger fra leverandører eller byggerådgivere. I kan søge hjælp hos BST eller andre med forstand på arbejdsmiljø og støj. I kan også henvende jer til kolleger og organisationer inden for branchen. Arbejdsmiljøadresser og hjemmesider: Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, tlf Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Fællessekretariatet, Postboks 7777, 1790 København V, tlf , Arbejdsmiljørådets servicecenter, Ramsingsvej 5, Arbejdsmiljøbutikken, Europæisk database med oplysninger om hånd-arm vibrationer og støj fra forskellige typer og fabrikater af håndværktøj, Regler og vejledninger: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om støjgrænser på arbejdspladsen. Bek. nr. 801 af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. Bek. nr. 574/2001. Indretning af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 med senere ændringer. Støj. Arbejdstilsynets vejledning D.6.1, marts Hånd-arm vibrationer. Arbejdstilsynets vejledning D.6.2, november Måling af støj på arbejdspladsen. Arbejdstilsynets vejledning D.7.4, marts Akustik i arbejdsrum. Arbejdstilsynets anvisning nr , november

7 Høreværn. Vejledning om brug af høreværn. Arbejdstilsynets vejledning D.5.2, marts Infralyd. Arbejdstilsynets meddelelse nr , februar Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar Et støjsvagt arbejdsmiljø. Folder, Arbejdstilsynet Grundbog i støjbekæmpelse. Arbejdsmiljøfondet, Støjdæmpning i jern- og metalindustrien. Arbejdsmiljøfondet, Jern- og metalvareindustri. Arbejdsmiljøvejviser 5. Om køb af nye maskiner. Folder, Arbejdstilsynet, januar Kom godt i gang, Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Gode løsninger, Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Organisationer Dansk Industri, 1787 København V. Tlf.: , Dansk Metal, Nyropsgade 38, 1780 København V. Tlf.: CO-industri, Vester Søgade 12, 2, 1790 København V. Tlf.: , SID, Specialarbejderforbundet i Danmark, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf.: , KAD, Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, Applebys Plads 5, 1411 København K. Tlf.: , Ledernes Hovedorganisation, Vermlandsgade 65, 2300 Kbh. S. Tlf.: , 7

8 CO-industri Vester Søgade 122, 1790 København V. Tlf Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65, 2300 København S. Tlf Industriens Branchearbejdsmilj rœd Postboks K benhavn V Telefon:

9 Før indkøb af mindre maskiner, håndværktøj etc. Tjekliste 1-3. Undgå støj i Jern og Metal I skal bruge denne tjekliste til at finde ud af, hvilke værktøjer og mindre maskiner I skal vælge, når I skal udskifte eller købe nyt. Da værktøj ofte købes med kort varsel, er det en god idé at gennemgå tjeklisten i god tid. Det vil sige på et tidspunkt, hvor indkøb ikke er aktuelt. Gennemgå en tjekliste for hver type værktøj, I bruger, og sæt den ind i arbejdspladsvurderingen. Formålet er, at I får skiftet til værktøjer, der støjer og vibrerer mindst, og samtidig er gode at arbejde med. Sørg for, at alle, der køber værktøj, kender til beslutningerne om at skifte til værktøjer, der støjer og vibrerer mindst. Værktøjstype: Udfyldt af: Dato: Før I går til leverandører: Ja Nej 1. Skyldes støjen værktøjet? Støjen skyldes måske det emne, der bearbejdes. Hvis værktøjet i sig selv ikke støjer, vil det være en god idé at undersøge andre måder at udføre arbejdet på. 2. Kan arbejdet udføres på en anden måde? Eksempel: Afgratning med vinkelsliber kan helt eller delvist erstattes af fræsning med håndfræser. Se "Gode løsninger", Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Kan I bruge en anden type værktøj? Eksempel: En støjende slagnøgle kan udskiftes med en oliedæmpet luftnøgle. Se "Gode løsninger", Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Ved I, om brugeren af værktøjet udsættes for vibrationer? Se Arbejdstilsynets vejledning om hånd-arm vibrationer. Vejledning nr. D.6.2., november Har sikkerhedsorganisationen taget beslutning om udskiftning af værktøjet? 6. Har I tidligere taget beslutning i firmaet om, hvordan I vil begrænse støj ved indkøb? 1

10 Tjekliste 1-3. Undgå støj i Jern og Metal Oplysninger fra leverandører Ja Nej 7. Har leverandørerne forskellige værktøjer? Der er måske udviklet nye løsninger eller værktøjer, som er bedre end dem, I plejer at vælge. Spørg eventuelt flere leverandører. Der findes en svensk database, hvor mange håndholdte værktøjer kan sammenlignes. Databasen oplyser både om støj og om vibrationer.: 8. Er der oplysninger om støj? Værktøjet skal være CE-mærket, og der skal være oplysninger om støj. Det er et krav i henhold til EU s maskindirektiv (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 i Indretning af tekniske hjælpemidler). Mere om støj findes i Arbejdstilsynets vejledning D.6.1 Støj. 9. Er der oplysninger om, hvordan støjen er målt? Svarer det til jeres brug af værktøjet (f.eks. driftsforhold og placering)? Leverandøren skal enten kunne henvise til en bestemt målemetode (en standard), eller også skal han oplyse de detaljerede målebetingelser. 10. Er der oplysninger om vibrationer? Værktøjet skal være CE-mærket, og der skal være oplysninger om vibrationer. Det er et krav i henhold til EU s maskindirektiv (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 iindretning af tekniske hjælpemidler). Mere om vibrationer findes i Arbejdstilsynets vejledning nr. D.6.2 Hånd-arm vibrationer. 11. Er der oplysninger om, hvordan vibrationerne er målt? Svarer det til jeres brug? Leverandøren skal enten kunne henvise til en bestemt målemetode (en standard), eller også skal han oplyse de detaljerede målebetingelser. Valg af værktøj/maskine. 12. Er der et værktøj, som støjer og vibrerer mindre end det, I plejer at vælge? 13. Lever det støjsvage værktøj op til andre krav? F.eks. ergonomi, støv i luften, ydeevne eller effektivitet. 14. Har I behandlet denne værktøjstype i jeres arbejdspladsvurdering (APV)? APV en indeholder måske nogle oplysninger, som I skal tage hensyn til. I kan bruge jeres APV til at undersøge, om støjen ved brug af værktøjet er for høj. 15. Kan støjen begrænses yderligere? Er der kolleger i nærheden, som også udsættes for støj fra dette værktøj? Så er det nødvendigt med supplerende støjdæmpning, f.eks. akustikloft eller afskærmning. Se tjeklisten "Indretning og byggeri." 16. Kender alle, der køber dette værktøj, jeres beslutning? Se "Gode løsninger", Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Husk, at alle, der køber værktøj, skal kende til beslutninger om nye indkøbsvaner. Navn på det nye værktøj: Navn på leverandør: Denne tjekliste hører sammen med et omslag, hvor der er flere oplysninger og forslag. 2

11 Før indkøb af større maskiner Tjekliste 2-3. Undgå støj i Jern og Metal Større maskiner købes normalt efter grundig overvejelse. Det er en god idé at bruge denne tjekliste i god tid, når I planlægger større anskaffelser. Formålet er, at I vælger den maskine, der støjer mindst, samtidig med at den lever op til jeres øvrige krav. En effektiv forebyggelse af støj kan spare jer for store omkostninger senere hen. Maskine: Udfyldt af: Dato: Før I går til leverandører: Ja Nej 1. Kan arbejdsprocessen udføres på andre måder, der støjer mindre? Eksempel: Støjende udstansning af huller med ekscenterpresse kan erstattes med laserskæring. Se "Gode løsninger", Industriens Branchearbejdsmiljøråd, Vil I have støjen ned under 80 db? Det kan være nødvendigt at få undersøgt, hvor meget støj, der er i forvejen. Husk også at undersøge støjbelastningen for dem, der skal vedligeholde maskinen. 3. Ved I, hvor meget støj, der bliver i det lokale, hvor maskinen skal stå? Husk, at der også kan være støj fra andre maskiner. Det er den samlede støj, der har betydning for alle, der arbejder i lokalet. 4. Er lokalets akustik i orden? Vægge og lofter kan forsynes med lydabsorberende materialer, der dæmper støjen. Se tjekliste for "Indretning og byggeri" samt kataloget "Gode løsninger". Se Arbejdstilsynet anvisning nr Akustik i arbejdsrum. 5. Skal maskinen placeres i sit eget lokale? Eller skal der være en afskærmning omkring den? Formålet er, at støjen ikke ge-nerer andre medarbejdere. 6. Har I dæmpet støj fra tilknyttede anlæg? F.eks. ved transport af emner til og fra maskinen eller fra hydraulikanlæg, udsugning, trykluft osv. 7. Har sikkerhedsorganisationen taget beslutning om udskiftning af maskinen? 8. Har I tidligere taget beslutning i firmaet om, hvordan I vil begrænse støj ved indkøb? Oplysninger fra leverandører 9. Har leverandørerne forskellige maskiner? Der er måske udviklet nye løsninger eller metoder, som er bedre end dem, I plejer at vælge. Spørg eventuelt flere leverandører. 1

12 Tjekliste 2-3. Undgå støj i Jern og Metal Oplysninger fra leverandører Ja Nej 10. Er der oplysninger om støj? Maskinen skal være CE-mærket, og der skal være oplysninger om støj. Det er et krav i henhold til EU s maskindirektiv (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 indretning af tekniske hjælpemidler). Mere om støj findes i Arbejdstilsynets vejledning D.6.1 Støj. 11. Er der oplysninger om, hvordan støjen er målt? Svarer det til jeres brug af maskinen (driftsforhold og placering)? Leverandøren skal enten kunne henvise til en bestemt målemetode (en standard), eller også skal han oplyse de detaljerede målebetingelser. Se omtalen på omslaget til tjeklisterne. 12. Kan der leveres en støjdæmpet model? Hvor meget dæmpes støjen? 13. Er der oplysninger om vibrationer? I givet fald bør leverandøren oplyse, hvor kraftige de vil være og I bør undersøge om det er et problem for operatøren. Kraftige vibrationer kan også give anledning til gener i nabolokaler, hvor vibrationerne evt. også kan høres som støj. Det kan være nødvendigt at sørge for vibrationsisolering af maskinen eller dens fundament. Søg evt. hjælp hos BST. 14. Giver leverandøren garanti på overholdelse af støjkrav? I skal være opmærksomme på, om garantien gælder i det lokale, hvor I placerer den nye maskine. Husk at få aftalt, hvordan støjen skal måles, når garantien skal afprøves. Hvad sker der, hvis garantien ikke overholdes? Valg af maskine 15. Ved I, hvor meget støj den nye maskine vil give anledning til, der hvor den skal stå? I bør vide, hvor meget støj der er i forvejen, og hvad niveauet bliver, når den nye maskine er sat i drift. I kan søge hjælp hos BST. 16. Ved I, om maskinen giver anledning til særligt generende støj? Det kan f.eks. være hyletoner, skrigelyde eller impulser. Har I hørt maskinen køre under normal drift? 17. Lever den støjsvage maskine op til andre krav? F.eks. ergonomi, støv i luften, ydeevne eller effektivitet. 18. Har I behandlet den nye maskine i jeres arbejdspladsvurdering (APV)? APV en indeholder måske nogle oplysninger, som I skal tage hensyn til. 19. Vil I nu vælge en anden maskine eller andre metoder? Navn på den nye maskine: Leverandørens navn: Denne tjekliste hører sammen med et omslag, hvor der er flere oplysninger og forslag. 2

13 Før byggeri og nyindretning Tjekliste 3-3. Undgå støj i Jern og Metal Når I skal bygge om eller ændre på indretningen, har I gode muligheder for at forebygge støj. Denne tjekliste skal I bruge, allerede når I begynder på de første overvejelser om byggeriet. Formålet er, at I vælger en indretning, der forebygger støj mest muligt, samtidig med at de øvrige krav opfyldes. En effektiv forebyggelse af støj vil spare jer for store omkostninger senere. Løb gerne tjeklisten igennem flere gange undervejs i byggeprocessen. Før I planlægger Ja Nej 1. Har I en beslutning om støjbekæmpelse ved byggeprojekter? I er ikke i tvivl om jeres holdning, hvis I har en skriftlig støjpolitik. 2. Er sikkerhedsorganisationen repræsenteret i byggeudvalget? Hvis I har svaret nej til nogle af spørgsmålene ovenfor, bør I tage fat i firmaets ansvarlige for byggeriet. Så sikrer I jer, at der bliver stillet krav til støjniveauet i de nye bygninger. I får tjekket, om I har stillet de vigtigste krav til støj ved at udfylde de næste punkter. Bygningens opdeling Ja Nej 3. Ved I hvilken produktion, der skal foregå i de nye lokaler? 4. Har I overblik over støjkilderne i de nye lokaler herunder transport? Hvor meget vil de forskellige maskiner og processer støje? Vil der være transport af materialer, som kan støje? F.eks. transportbånd, rullebaner, trådbure, stålkasser og luftdrevet transport. 5. Har I valgt støjsvage maskiner og værktøj? Brug de to tjeklister: 1. Indkøb af mindre maskiner og håndværktøj 2. Anskaffelse af større maskiner 6. Kan I dele støjende områder og lokaler op i støjende og mindre? Mulighederne er f.eks. selvstændige rum, støjskærme, akustiklofter og god afstand mellem støjkilderne. 7. Har I stillet krav om særligt støjsvage rum? F.eks. kontorer, kontrolrum, pauserum og laboratorier. Der må ikke være støj fra andre rum. 1

14 Tjekliste 3-3. Undgå støj i Jern og Metal Akustik 8. Har I stillet krav til akustikken i de enkelte arbejdsrum? Lokalet skal forsynes med lydabsorberende materialer, der dæmper støjen. Se kataloget "Gode løsninger". Arbejdstilsynet anvisning nr "Akustik i arbejdsrum" stiller krav til akustikken. 9. Kan I få god effekt af akustisk regulering ud over Arbejdstilsynets krav? Gennemgå hvert rum for sig. Hvor meget støj bliver der? Kan den dæmpes med mere akustisk regulering? Støjdæmpning 10. Har I stillet krav om mindre støj fra installationer i de forskellige rum? F.eks. ventilationsanlæg, udsugning, kompressoranlæg, hydraulikanlæg og transportanlæg. Støjende hjælpeudstyr skal placeres i selvstændige rum. 11. Har I stillet krav om støjdæmpning af teknikrum og maskinrum? De må ikke medføre støj i andre rum. 12. Har I stillet krav om lydisolering mellem rum? Tænk på, at bankelyde kan overføres fra rum til rum. Ja Nej Hvis I svarer nej til nogle af punkterne ovenfor, bør sikkerhedsudvalget og/eller repræsentanter i byggeudvalget udarbejde støjkrav. Få evt. hjælp hos BST eller andre rådgivere. Når I planlægger 13. Er alle jeres krav med i byggeprogrammet? Byggeprogrammet beskriver alle de krav, som I ønsker opfyldt, og som rådgiverne tager udgangspunkt i, når de giver forslag til udformning og konstruktion af bygninger og rum. 14. Kender jeres rådgivere og entreprenører deres pligter? Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at de vælger løsninger, som sikrer et godt arbejdsmiljø. I forbindelse med støj gælder dette bl.a. akustik i arbejdslokalerne. Se også Arbejdstilsynets bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. (nr. 574/2001). Opfølgning projektering af byggeriet 15. Opfylder projektforslag og tegninger af byggeriet kravene i byggeprogrammet? Er der f.eks. taget hensyn til lokalernes akustik? Er støjende udstyr samlet i særlige teknikrum? Er opdeling i støjende og mindre støjende områder gennemført? Gennemgå rum for rum. 16. Har I aftalt, hvordan I tager stilling til ændringer? Undervejs i byggeriet vil der ske ændringer. Aftal, hvordan I vil undgå, at de får uheldige konsekvenser for arbejdsmiljøet. Ved ibrugtagning 17. Er støjkravene opfyldt i det færdige byggeri? Det kan måles, om støj og akustik er i orden. Få evt. hjælp af BST. Se Arbejdstilsynets vejledning nr. D.6.1 Støj, og Arbejdstilsynets folder "Et støjsvagt arbejdsmiljø". 2

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier

Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Stop larmen Støj fra procesudstyr i støberier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 e-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr.

Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. 7. Tjekliste til indkøb af maskiner Den billigste og mest effektive dæmpning af støj og vibrationer opnås ved at anskaffe de mest støj- og vibrationssvage maskiner og udstyr. Af tjeklisten fremgår, hvilke

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet

Mangan. Værktøjer til forebyggelse. En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Mangan Værktøjer til forebyggelse En informationspjece om mangan i arbejdsmiljøet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Instruktion, oplæring og tilsyn

Instruktion, oplæring og tilsyn Instruktion, oplæring og tilsyn Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold Erfaringerne har vist, at nogle af de alvorligste arbejdsulykker i autobranchen sker ved arbejde med dæk og fælge. Ulykkerne sker hyppigt i forbindelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Køb og salg af maskiner

Køb og salg af maskiner Køb og salg af maskiner Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Miljø Økonomi. Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø. Jura Produktivitet. Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine

Miljø Økonomi. Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø. Jura Produktivitet. Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine Miljø Økonomi Kundekrav Indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Jura Produktivitet Husk arbejdsmiljøet når I køber ny maskine Forord En ny maskine kan påvirke arbejdsmiljøet. Derfor er arbejdsmiljøet én af de

Læs mere

Støj i den grafiske branche

Støj i den grafiske branche Støj i den grafiske branche Grafisk Bar - Grafisk Branchearbejdsmiljøråd Indhold 3 5 10 12 16 17 23 31 Støj kan dæmpes Historier fra det virkelige liv Schultz Grafisk tager støjen alvorligt Fra produktionslokale

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Galvanisering. Vejledning om galvaniske processer. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet Guld, sølv og arbejdsmiljøet Denne pjece er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøet i guld- og sølvbranchen. Vi har udvalgt de mest omtalte emner og sat fokus på de hovedregler og principper, der gælder

Læs mere

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Arbejdsulykker. Værktøjer til forebyggelse. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Arbejdsulykker Værktøjer til forebyggelse Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Støj Vejledning om vurdering og forebyggelse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde,

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Jobusikkerhed på arbejdspladsen

Jobusikkerhed på arbejdspladsen Jobusikkerhed på arbejdspladsen En værktøjskasse om jobusikkerhed Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet:

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Branchevejledning. Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

Branchevejledning. Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Indhold Forord.........................1 Hvad er tinnitus?................2 Høreskader

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hånd-arm vibrationer. Vejledning om hånd-arm vibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Hånd-arm vibrationer Vejledning om hånd-arm vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede

Læs mere

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ INDHOLD 02 03 04 06 09 10 11 INDLEDNING KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ VARMEAFGIVELSE STØJ OZON FORMALDEHYD OG ANDRE KEMISKE STOFFER STØV OG PARTIKLER

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe Mekanisk værksted

auto apv trin for trin TjeklisTe Mekanisk værksted AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e M e k a n i s k v æ r k st e d Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges.

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj Orientering nr. 48 OWN/JEL/CB/ilk 7. november 2013 Byggepladsstøj reguleres af kommunerne Katalogdata er et alternativ til

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere