Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Talentakademi: Vision for Campus"

Transkript

1 Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical og Teater Forfatter Uddannelserne fører eleverne op på et niveau, der svarer til optagelsesprøverne på de relevante længerevarende kunstneriske uddannelser, og alle akademiets uddannelser omfatter årsprøver, som skal bestås for, at den enkelte elev kan fortsætte. Talentakademiets uddannelser henvender sig til unge mellem 15 og 25 år. De enkelte uddannelser optager hver ca elever om året. Der er intet krav om forudgående uddannelse, men man skal bestå en optagelsesprøve for at blive optaget. Undervisningen på de fem linjer er fordelt på forskellige institutioner i Holstebro. Det betyder, at akademiet i dag ikke har et naturligt centrum, hvor de ca. 150 elever mødes på tværs af linjerne. Dansk Talentakademis Campus skal være dette naturlige centrum. I en tid fyldt med virtuelle mødesteder, skal Campus være et fysisk, konkret mødested. Det skal være den kreative smeltedigel, hvor de fem forskellige fagligheder mødes og krydsbefrugter hinanden. Det skal være den stærke sociale ramme, der sikrer tryghed og fællesskab blandt eleverne. Og det skal være det bygningsværk, der arkitektonisk åbner akademiet op mod Holstebro, regionen og resten af landet. Campus skal med andre ord være meget mere end et byggeri. Det skal også være den ramme, der bidrager til at videreudvikle og højne Dansk Talentakademis faglige profil. 1

2 Hvordan skal Campus understøtte Dansk Talentakademi? Øget kvalitet og diversitet blandt eleverne Campus vil rumme 36 boenheder, hvilket vil gøre Dansk Talentakademi mere attraktivt for ansøgere fra et større geografisk område. I dag kommer akademiets elever fortrinsvist fra den omkringliggende region, men etableringen af Campus vil bidrage til at øge den geografiske diversitet. I og med, at massen af potentielle elever bliver større, vil det konkrete faglige niveau blandt de optagne elever blive tilsvarende højere. Mere kreative og socialt stærke elever Campus skal både give eleverne en fysisk ramme omkring det sociale netværk, de opbygger som elever på akademiet, og en styrket følelse af tryghed. På Campus vil beboerne ikke blot have et hjem. De vil også få mulighed for at benytte sig af alle de faciliteter, som Campus byder på, både i forhold til kreative udfoldelser og socialt samvær med de øvrige elever. Denne ro og plads til kreativ og social fordybelse vil samtidig styrke eleverne fagligt. Dermed vil akademiet efter etableringen af Campus forhåbentlig udklække endnu dygtigere, mere fagligt disciplinerede og menneskeligt modne dimittender end hidtil. Mulighed for at indlogere gæsteundervisere og kunstnere For at styrke Campus som kreativt mødested, kunne man forestille sig, at akademiet i disse boliger også kan indlogere gæsteundervisere og kunstnere, der kommer til Holstebro. Dette vil give akademiets elever en unik mulighed for at komme tæt på færdiguddannede, erfarne undervisere og kunstnere i en ganske anden kontekst end undervisningssituationen eller ved en optræden. Samtidig giver det mulighed for at få de tilrejsende til at blive lidt længere og dermed give lidt mere af sig selv og deres kunnen, når man kan tilbyde dem attraktive indlogeringsforhold. Mindre skæv kønsfordeling Vær opmærksom på, at der aktuelt er en meget skæv kønsfordeling blandt akademiets elever med en stor overvægt af elever af hunkøn. Dette må forslaget til Campus gerne forholde sig til. 2

3 Hvordan skal Campus udformes? Et bygningsværk, der byder omgivelserne velkommen Visionen er, at Campus bliver et bygningsværk, der arkitektonisk kan åbne akademiet op mod Holstebro, regionen og resten af landet. Det skal signalere kreativitet, kunst og ungdom og være et laboratorium for udvikling af kunstneriske talent og dermed manifestere Holstebros mangeårige tradition for talentudvikling. Nysgerrigheden skal vækkes hos den forbipasserende. Der skal opstå en lyst til at se, opleve og interagere med stedet, og stedet skal understøtte bylivet i Holstebro. Campus skal inspirere andre byer i landet til at etablere tilsvarende steder. Og hos akademiets elever skal der opbygges en stolthed og en vished om, at de befinder sig på et sted, hvor de beriges personligt, fagligt og kreativt. Området omkring hovedbygningen skal være tilsvarende imødekommende, og der skal skabes naturlige sociale samlingspunkter i området. Generelt skal Campus således bidrage til at øge koncentration af unge i området ud fra devisen om, at unge ønsker at være, hvor andre unge er. Disponering af fællesarealer Et centralt rum skal kunne rumme alle eleverne på én gang. Dette rum skal være nerven i hele Campus det centrum, i hvilket kreativiteten i særligt høj grad udspringer, og hvor de forskellige fagligheder imødekommes og for alvor får mulighed for at befrugte hinanden. Rummet skal være fleksibelt og multifunktionelt, så det kan bruges til forskelligartede aktiviteter på samme tid. Samtidig er der et ønske om kreative værksteder til eleverne. I forhold til disponeringen af disse, er der to grundlæggende muligheder. Enten etableres de som fleksible arbejdsstationer i det samme fysiske rum som det store fællesrum, eller også etableres de hvis byggearealet tillader det som særskilte rum. Disse kan eventuelt etableres i mindre bygninger adskilt fra hovedbygningen, eller alternativt i en kælder eller en overetage. Er der mulighed for at etablere værkstederne i særskilte rum, skal disse være multifunktionelle og fleksible, så de kan imødekomme så mange kreative behov som muligt. Herunder ligger et ønske om god akustik, der imødekommer kombinationen af folk, der spiller musik, danser, skriver og synger måske endda på samme tid. Værkstederne skal imødekomme de unge talenter og således tillade et element af kreativt kaos. Der ønskes en høj grad af synlighed og transparens omkring fællesarealerne, både for at skabe bedre praktisk overblik over, hvor i bygningen, der aktuelt er aktivitet, og for at give et øget indtryk af et højt aktivitetsniveau for alle, der besøger bygningen. Etableres værkstederne i særskilte lokaler, skal disse rumme plads til ro og fordybelse. Differentierede værelsestyper For at imødekomme de forskellige fagligheder på akademiet, kan man overveje at differentiere værelsestyperne. Således kan nogle værelser fungere særligt godt som eksempelvis skriveværksted for eleverne på forfatterlinjen eller et kreativt værksted for 3

4 eleverne på Kunst&Design. Værelserne skal etableres på en måde, der sikrer, at elever fra de forskellige fag blandes mest muligt mellem hinanden. Der bør være mulighed for, at eleverne kan indlogere sig på enten enkelt- og dobbeltværelser. Samtidig vil en række større værelser være fordelagtige for elever med børn, samt i forbindelse med indlogering af gæsteforelæsere og kunstnere. For at sikre beboerne et privatliv, bør der være en mærkbar adskillelse mellem de fællesarealer, som alle elever og offentligheden har adgang til, og de arealer, hvor man skal inviteres af en beboer for at få adgang. Endelig bør det overvejes enten generelt at gøre værelserne billige eller gøre en række af dem særligt billige, så også elever med en mindre stærk social baggrund vil få mulighed for at bo på Campus. Skiftende udseende De åbne fællesarealer bør kunne skifte udseende med enkle og simple greb eksempelvis gennem vægmalerier, der løbende males over som appellerer til at sætte de kreative potentialer hos de unge og hos de besøgende fri. Den dynamik, der generelt skal kendetegne stedet skal således også gå igen i det indvendige udseende. Det skal være et frirum, som giver unge lyst til at sætte deres kreative energier fri. Et sted, de kan føle sig hjemme ikke mindst fordi det for omtrent af elevernes vedkommende vitterligt vil blive deres hjem. Plads til akademiets administration Foruden de mange kreative aktiviteter og de beboere, skal Campus også huse akademiets administration og rumme mødelokaler, som de administrative medarbejdere kan anvende, og således at administrationens evne og vilje til at dele rum og plads med eleverne og de øvrige aktiviteter i huset udfordres. En højteknologisk bygning Bygningen forberedes til højteknologisk indretning. Fokus på bæredygtighed og sundhed Campus skal være et sted, der både direkte og gennem sin udformning øger eleverne og beboernes bevidsthed om bæredygtighed og sundhed. Køkkenet bør samtidig fungere som andet end blot et serviceorgan for eleverne. Det kan tage form af en café, som løbende har fokus på forskellige bæredygtigheds- og sundhedsmæssige temaer. Denne vil i forskellige sammenhænge skulle være åben for offentligheden, og dette kræver såvel en detaljeret driftsplan som en klar organisation. Foruden det primære køkken, skal der også etableres mindre køkkener på gangene i beboelsesarealet. 4

5 Hvilke aktiviteter og begivenheder skal finde sted på Campus? Spontan kreativitet skal tilskyndes Campus er et sted, hvis udformning skal lægge op til, at idéer nemt kan opstå og føres ud i livet alene eller i større eller mindre grupper, inden for det samme fag eller meget gerne på tværs af de forskellige fagligheder. De spontane kreative aktiviteter skal således ikke blot tillades, men decideret tilskyndes. En vekselvirkning mellem det spontane og det planlagte Der skal opstå en naturlig vekselvirkning mellem de spontane aktiviteter og de mere planlagte. Campus skal også være hjemsted for tilbagevendende begivenheder som fredagscaféer og fester og fortløbende, planlagte begivenheder, hvor eleverne får lov at demonstrere deres talenter og de projekter, de arbejder med. Det vil oplagt dreje sig om koncerter, forestillinger, udstillinger, opvisninger og oplæsninger. Der er to grundlæggende faglige argumenter for, at disse begivenheder skal finde sted. For det første vil det opbygge elevernes samarbejdskompetencer og dermed forberede dem på den verden, der venter dem, når de dimitterer. For det andet giver det eleverne mulighed for at foretage forskellige kunstneriske og kreative eksperimenter foran et publikum og dermed indgå i en dialog og interaktion med andre end sig selv. Mulighed for at afholde særlig undervisning Det er ikke meningen, at akademiets undervisning som sådan skal flyttes til Campus. Men faglederne får mulighed for at placere særlige undervisningstimer på Campus og dermed gøre brug af stedets særlige faciliteter og dermed styrke undervisningen samlet set. Således kan Campus indeholde faciliteter, som ikke allerede findes på de nuværende undervisningssteder. Der vil være visse emner og temaer, der går på tværs af de faglige linjer, og det er oplagt at afholde undervisningen herom på Campus. Dette vil samtidig bidrage til, at eleverne får en række fælles referencer, hvilket vil styrke såvel det faglige som det sociale sammenhold eleverne i mellem. 5

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune Konkurrenceprogram 2009 INDBYDELSE I samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden indbyder Frederiksberg Kommune seks udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om kultur- og bevægelseshuset

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Undersøgelse af relevans og udbytte ved skriveværksteder på Biblioteket Frederiksberg ***

Undersøgelse af relevans og udbytte ved skriveværksteder på Biblioteket Frederiksberg *** Undersøgelse af relevans og udbytte ved skriveværksteder på Biblioteket Frederiksberg *** Det erhvervsrelaterede projekt ved IVA, Københavns Universitet, efteråret 2014 Studerende: Rasmus Pinborg Holm

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE

DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE DET GRØNNE PAKHUS oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Business Center Bornholm Torvegade 7, 1. DK-3700 Rønne Tel: +45 30 70 20 34 Introduktion Hermed fremsendes

Læs mere

FREMTIDENS BISPETORV

FREMTIDENS BISPETORV Udviklingsplan i relation til at skabe liv gennem aktiviteter og arrangementer Maj 2015 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Aarhus Teater ønsker, at der som led i den igangværende arkitektoniske udvikling af Bispetorv

Læs mere