Arbejdsmarkedspotentialet for grupper af mennesker med handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedspotentialet for grupper af mennesker med handicap"

Transkript

1 Arbejdsmarkedspotentialet for grupper af mennesker med handicap Steen Bengtsson

2 Disposition Hvad er handicap? Arbejdsmarkedspolitik og handicap Hvad ved vi om beskæftigelse af mennesker med handicap? Hvad ved vi om enkelte handicapgrupper? Arbejdsmarkedspotentialet

3 Teori om handicap Den sociale model: Er handicap manglende tilgængelighed? OK teori for arkitekter og ingeniører Den medicinske model: Er handicap alt det vi endnu ikke kan behandle? OK teori for læger Funktionsmodellen: Handler det om at kompensere funktioner? OK teori for socialrådgivere Den konstruktivistiske model: Handicap er det vi synes skal kompenseres! den socialpolitiske realitet TITEL

4 Der er forskel på handicap Holdninger til mennesker med handicap betyder noget Henning Olsen (2000) fandt et hierarki: Blind, kørestol / døv / spastiker / udviklingshæmmet, sindslidende Men meget vigtigere (især for os) er: Arbejdshandicap er noget helt andet end funktionsnedsættelse Arbejdshandicap er noget med: Selvtillid, motivation, holdninger, vilje, personlighed, udseende, Alt sammen noget der kan gøres noget ved. TITEL

5 Lidt empirisk om handicap i Danmark Erhvervet Alder Køn Antal Permanens TITEL

6 Handicap er typisk noget der erhverves kun 11 % af alle årige med handicap er født med det Alder da man erhvervede sit handicap Hvor længe har man haft sit handicap TITEL

7 Handicap følger af alder Andel med handicap efter alder 2006 (%) mænd kvinder Risiko for handicap i procent 2006 i femårs aldersgrupper y = 1E-05x 3 + 0,0021x 2 + 0,0113x + 0,486 8 y = 6E-05x 3-0,0024x 2 + 0,0893x + 0, mænd kvinder TITEL

8 Risiko for at erhverve handicap - er meget større for kvinder end for mænd Som teenager: omkring 2 promille om året. Når man er 30 år: kvinder 0,6 %, mænd 0,4 % Når man er 40 år: kvinder 1 %, mænd 0,6 % Når man er 50 år: kvinder 1,6 %, mænd 1,2 % Når man er 60 år: kvinder 2,3 %, mænd 1,8 % Det betyder, at når man kommer over 50 års alderen, har 30 % af mændene og % af kvinderne et handicap TITEL

9 Er kvinderne virkelig så meget mere handicappede? 27 % af K og 21 % af M år svarer de har handicap men meget tyder på at en del mænd og kvinder vurderer deres funktionsevne forkert!!! kvinder mænd Mennesker med handicap 56 % 44 % Har medfødt handicap Do. i procenter 55 % 45 % Børn med handicap 40 % 60 % Hvis K passer, burde der være Det vil sige der mangler TITEL

10 Antal med handicap I alt mener 25 % af alle mellem 16 og 64 år at de har et handicap Og for 15 % kan vi se en konkret funktionsnedsættelse der har at gøre med ben, arme, hænder, syn, hørelse, adfærd eller intellekt TITEL

11 Medfødt handicap elleve år efter TITEL

12 Handicap behøver ikke at være permanent - viser den seneste undersøgelse for arbejdsmarkedskommissionen Personer med nedsat funktionsevne i 1995 besøgt igen 46 % har fået bedre funktionsevne, 21 % over 4 points bedre 8 % har samme funktionsevne 46 % har fået dårligere funktionsevne Forbedret funktionsevne øger chancen for at være i job - for dem der var i arbejde i men ikke for dem, der ikke var i arbejde i 1995 Der er således barrierer for at komme ind på arbejdsmarkedet

13 Arbejdsmarkedspolitik Hans Knudsen, KK Steincke Revacentrene 80 erne, 90 erne Højkonjunkturens handicap beskæftigelsespolitik Vores evaluering af denne Fleksjobs SFI s bud på beskæftigelsespotentialet blandt mennesker med handicap TITEL

14 Pastor Hans Knudsen 1872 forkrøblet legeme forkrøblet sjæl troen skabes ved arbejde K. K. Steincke 1920 hjælp til selvhjælp socialt minimum

15 Erfaringer fra revacentrene SFI undersøgelsen i 1962 viste, at de fleste mennesker med fysisk handicap allerede var i arbejde. Selvtilliden var afgørende Revalideringscentrene fik et andet klientel end forventet, idet det mest var mennesker med overvejende social problematik Erfaring: der er forskel mellem funktionsnedsættelse og arbejdshandicap TITEL

16 I perioden dominerer retten til indkomst og Hans Knudsens arbejdslinje går i glemmebogen Men gennem de sidste 16 år ny interesse for beskæftigelse af mennesker med handicap stærkt forbedrede invalidepensioner dagpengeorienteret arbejdsmarkedspolitik 1994 arbejdsmarkedsreformen 1995ff kampagne for rummelighed 1998 lov om handicappede i erhverv: fleksjob 2002ff Arbejdsmarkedsstyrelsens kampagne: handicappede i beskæftigelse 2007 kommunalreformen, decentralisering af AF 2009 kommunalisering af AF

17 Handicap og beskæftigelse et forhindringsløb? af Thomas Clausen, Jane Greve, Bente Marianne Olsen og Steen Bengtsson Handicap og beskæftigelse udviklingen mellem 2002 og 2005 af Max Mølgaard Miiller, Jan Høgelund og Peter Pico Geertsen Handicap og beskæftigelse 2006 af Brian Larsen, Helle Kløft Schademann og Jan Høgelund Handicap og beskæftigelse. Udviklingen mellem 2002 og 2008 af Brian Larsen og Jan Høgelund

18 Typer af handicap som arbejdskraftundersøgelserne inddeler dem mest sygdomme og mobilitet psykiske handicap er dem der er vokset mest mobilitet 45 sanse-komm 4 psykiske 6 sygdomme 45 mobilitet 41 sanse-komm 3 psykiske 8 sygdomme 48 TITEL

19 Udviklingen : Mennesker med handicap i arbejde: 53% -> 56% Det er en stigning i beskæftigelsen på personer med handicap det svarer til om året! Gruppen uden for arbejdsstyrken er dog også steget en smule flere er ansat på særlige vilkår (oftest fleksjob, som der er blevet flere af i løbet af perioden - Det giver et indtryk af dødvægten i fleksjob) TITEL

20 2/ 3 af dem der siger de har et handicap, mener de har nedsat arbejdsevne. Blandt handicappede med nedsat arbejdsevne er 47 % i arbejde: Nedsat arbejdsevne: 2% Beskæftigede Ledige 44% 7% 47% Uden for arbejdsstyrken Uddannelse og orlov

21 1/3 af dem der siger de har et handicap mener de har fuld arbejdsevne Handicappede med fuld arbejdsevne 2002 arbejder lige så ofte som andre (deres vurdering af arbejdsevnen er altså realistisk): Fuld arbejdsevne: 3% 12% 3% Beskæftigede Ledige 82% Uden for arbejdsstyrken Uddannelse og orlov

22 Nedsat arbejdsevne det er dem der er kommet i job i 2005 omfatter beskæftigede med handicap flere med nedsat arbejdsevne mens ledige og udenfor arbejdsstyrken med handicap færre nedsat arb.evne Andel med nedsat arbejdsevne blandt : Mennesker på år med handicap, generelt 67,8 % 67,3 % - lidt færre med nedsat arbejdsevne Beskæftigede år med handicap 50,8 % 55,3 % - noget flere med nedsat arbejdsevne Ledige på år med handicap 76,1 % 66,6 % - mange færre med nedsat arbejdsevne Handicappede år udenfor arbejdsstyrken 87,8 % 83,8 % - noget færre med nedsat arbejdsevne TITEL

23 Udviklingen i beskæftigelsen fra 2002 til 2005 på baggrund af arbejdskraftundersøgelserne: flere med handicap i beskæftigelse handicap Ej-handicap

24 Udviklingen i beskæftigelsen fra 2002 til 2008 på baggrund af arbejdskraftundersøgelserne: flere handicappede i beskæftigelse , igen færre i Procent beskæftigede med handicap uden handicap

25 Men antallet af mennesker med handicap er sunket mellem 2005 og 2008 Måske de der har fået job ikke længere betegner sig selv som handicappede? Personer mellem 16 og 64 år med handicap uden handicap

26 Udviklingen i antal fleksjob: flere Varigt løntilskudsjob med tilpassede arbejdsforhold Krav: varigt nedsats arbejdsevne, som ikke kan forbedres gennem fx revalidering K2 2002K3 2002K4 2003K1 2003K2 2003K3 2003K4 2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K2 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4

27 Mennesker med handicap år mange flere på særlige vilkår (fx fleksjob) særlige vilkår ordinære vilkår særlige vilkår ordinære vilkår TITEL

28 Typer af ansættelser på særlige vilkår for årige med handicap i 2005 fleksjob gl. "skåne" aft. skåne arbp.-reva besk.arb. andet sær TITEL

29 Fleksjob ordningen har været under anklage men vi frikender den! Ordningen med fleksjob: Attraktiv for både lønmodtager og arbejdsgiver Indebærer ordningen at personer, som kunne være fastholdt på arbejdsmarkedet i et ordinært job, kommer i fleksjob? Vi sammenligner personer i fleksjob med personer med handicap, som er henholdsvis uden beskæftigelse og i beskæftigelse Fleksjobbere ligner Handicappede uden beskæftigelse mht. funktionsevne ordningen bidrager til at få personer i beskæftigelse som ellers ville være på overførselsindkomst

30 Selvvurderet arbejdsevne blandt personer med handicap: Af de ikke-beskæftigede har høj og middelhøj arbejdsevne, heraf er der som ønsker job og kan leve op til fire jobkrav deraf heltidsjob og deltidsjob Procent til 3 4 til 6 7 til Beskæftiget Ikke-beskæftiget

31 Hvad ved vi om handicappede i beskæftigelse? De fleste mennesker med handicap er i beskæftigelse Nogenlunde samme billede i 1962, 1995 og 2000 tallet De fleste mennesker med handicap har en uddannelse Det er også nogenlunde samme billede som tidligere Men der er også problemer Synlighed er et problem og vi ved alt for lidt om hvad der ligger i det Langvarig forsørgelse hænger sammen med sygdom og handicap og det har vi fundet siden SFI s første undersøgelse ( ) TITEL

32 Handicappede i beskæftigelse: langt de fleste arbejder på almindelige vilkår på år med handicap er i arbejde. Hvoraf: ansat på ordinære vilkår benytter ikke hjælpemidler eller anden støtte/foranstaltning Mellem og har behov for hjælpemidler m.v har enten ikke brug for at der udvises særlige hensyn på arbejdet eller mener, at arbejdsgiveren i nogen eller i høj grad tager tilstrækkeligt hensyn

33 De ligner på mange måder ikke-handicappede men de er mere syge og mere bekymrede for ledighed Handicappede har forholdsvis højt sygefravær Personer uden handicap: 5 dage/år Personer med handicap i alt: 16 dage/år Handicappede uden funktionsnedsættelse: 11 dage/år Handicappede m. større funktionsnedsættelse: 27 dage/år Handicappede er mere bekymrede for at blive ledige: Ikke handicappede 10% versus handicappede 15% Og meget mere bekymrede for ikke at kunne finde et job, hvis de bliver ledig: ikke handicappede 18% versus handicappede 28%

34 Handicappets synlighed er et problem Vil en person, du ikke kender, af sig selv finde ud af, at du har et længerevarende helbredsproblem eller handicap, hvis du er sammen med vedkommende i 5 minutter? Personer med synlige handicap har markant mindre chance for at være i beskæftigelse end dem med usynlige handicap Har organisationer problemer med at rumme forskellighed? Er det lettere hvis vi kan lukke øjnene for dem? Bliver det lettere i et mere individualistisk samfund? Eller bliver det vanskeligere i et mere perfektionistisk samfund?

35 Enkelte grupper af handicappede Forholdene kan være meget forskellige for handicapgrupper Der er derfor mange specielle beskæftigelsesprojekter Undersøgelser om den enkelte gruppe er derfor også relevante Det er ofte et problem, at gruppen ikke kan identificeres Vi kan dog belyse nogle forhold for mennesker med: Sindslidelse, Hørehandicap, Synsnedsættelse, Mobilitetshandicap TITEL

36 Flere sindslidende i beskyttet beskæftigelse De sidste par år er mange flere mennesker med sindslidelse kommet i beskyttet beskæftigelse, og relativt mange af dem udsluses til almindelige arbejdspladser Andel Borgere med sindslidelse Borgere med udviklingshæmning Borgere med fysisk handicap Øvrige med nedsat erhvervsevne TITEL

37 Yder Thomas Clausen: Når hørelsen svigter Spørgeskemaundersøgelse med personer, der har modtaget høreapparat-behandling i Århus og Storstrøms amt Personlige interview med 17 hørehæmmede personer Vibeke Tornhøj Christensen: Uhørt! Repræsentativt udsnit på personer i alderen år Spørgsmål om hørelse, helbred, uddannelse, beskæftigelse, arbejdsliv, tilbagetrækning og socialt liv Foretaget en audiologisk høretest

38 Den klinisk målte hørenedsættelse Audiogram

39 Den funktionelle hørenedsættelse 1) Problemer i dagligdagens lyttesituationer Svært ved at følge med i en samtale, når der er baggrundsstøj? Svært ved at høre nogen tale med normal stemme i et roligt rum? Følge et tv-program ved en lydstyrke, som andre finder acceptabel? Hører godt nok til at bruge en almindelig telefon? Høre en dørklokke eller telefon, der ringer? Svært ved at høre nogen, der taler højt i et roligt rum?

40 Overordnede resultater Nedsat hørelse og personkarakteristika Køn: Mænd hører dårligere end kvinder Alder: Ældre hører dårligere end yngre Uddannelse: Personer med kortere uddannelser hører dårligere end personer med længere uddannelser Stillingstype: Ufaglærte/faglærte hører dårligere end funktionærer/tjenestemænd Helbred: Personer med et dårligt helbred har en dårligere funktionel hørelse end personer med et godt helbred

41 Hørelsens betydning for beskæftigelse Sammenhæng: nedsat hørelse - arbejdsmarkedstilknytning Nedsat hørelse øger kvindernes sandsynlighed for - en forringet arbejdsmarkedstilknytning - arbejdsløshed - at være på førtidspension - at være på efterløn Nedsat hørelse øger mændenes sandsynlighed for - at være på førtidspension - at være på efterløn

42 Kvinder med nedsat hørelse går på efterløn - skalaen går op til 100 % 1 0,9 0,8 0,7 Sandsynlighed 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 85 db og 2-5 probl. 45 db og 2-5 probl. 45 db og 0-1 probl. 10 db og 0-1 probl år 61 år 62 år 63 år 64 år Alder Om betydningen af nedsat hørelse, 17. maj 2006

43 Mænd med nedsat hørelse går på efterløn - skalaen går her kun op til 40 % 0,4 0,35 0,3 Sandsynlighed 0,25 0,2 0,15 0,1 85 db 60 db 45 db 25 db 10 db 0, år 61 år 62 år 63 år 64 år Alder Om betydningen af nedsat hørelse, 17. maj 2006

44 Mænd og førtidspension Sandsynlighed for førtidspension for mænd i forskellige aldre i henhold til forskellige grader og typer af hørenedsættelse - Kun de aller dårligst hørende holder op i stort tal 0,35 0,3 0,25 Sandsynlighed 0,2 0,15 0,1 85 db, 2-5 probl. og mange vanskl. 45 db, 2-5 probl. og mange vanskl. 45 db, 0-1 probl. og ingen vanskl. 10 db, 0-1 probl. og ingen vanskl. 0, år 51 år 52 år 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år Alde r

45 Konklusioner Hørelsen har betydning for arbejdsmarkedstilknytningen Der er klare forskelle mellem mænd og kvinder (grad, type og konsekvenser) Folk tillægger ikke selv hørelsen betydning Samfundsøkonomisk tab: 2,7 mia. kr. 4,7 mia. kr. funktionelt høretab funktionelt og klinisk høretab

46 Beskæftigelse hænger stærkt sammen med køn, samliv og alder Figur 1: Beskæftigelseschancer efter køn, samlivssituation og alder enlig Kvinde samlevende K enlig Mand samlevende M TITEL

47 Et mobilitetshandicap gør en kæmpe forskel og det er ligefrem en ulempe at være akademiker! Figur 2: Beskæftigelseschancer ved mobilitetshandicap efter alder, samlevende kvinde akademiker uden handicap ikke akademiker uden handicap akademiker med krykker ikke akademiker med krykker akademiker i kørestol ikke akademiker i kørestol TITEL

48 Den lavere beskæftigelse som ældre kan kompenseres med en akademisk uddannelse Figur 3: Beskæftigelseschancer efter alder (enlig kvinde) ikke akademiker akademiker TITEL

49 Problemer med at få job som følge af overvægt afhjælpes også af en akademisk eksamen Figur 4: Bidrag til odds for beskæftigelse efter bmi 3 2,5 2 1,5 1 M akademiker M ikke akad K akademiker K ikke akad 0, TITEL

50 Problemer med at få job fordi man er lille af vækst kan også afhjælpes med en akademisk eksamen Figur 5: Beskæftigelseschancer efter højde (enlige, 45 år) M akademiker M ikke akad K akademiker K ikke akad TITEL

51 Vi ved stadig uhyggelig lidt om betydningen af handicap i samfundet Handicapydelsers bidrag til beskæftigelse og integration Hvad betyder uddannelse, revalidering, hjælpemidler, etc.? Hvor permanent er arbejdshandicap (fleksjob, pension)? Forholdet mellem handicap og langvarig forsørgelse Sammenhængen mellem handicap og sociale sager Handicap, køn og forskelle i sociale behov Handicap og ulighed (fattigdom): hvor meget =>, hvor meget <=? Udsatte gruppers overrisiko for handicap Udsatte børns overrisiko for handicap

Nedsat arbejdsevne. MOTTO: arbejdshandicap er noget helt andet end nedsat funktionsevne

Nedsat arbejdsevne. MOTTO: arbejdshandicap er noget helt andet end nedsat funktionsevne Nedsat arbejdsevne MOTTO: arbejdshandicap er noget helt andet end nedsat funktionsevne Steen Bengtsson Seniorforsker SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Pastor Hans Knudsen 1872 forkrøblet

Læs mere

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Hvilken betydning har nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og for arbejdsliv hvad ved vi og hvad har vi mulighed for at undersøge?

Læs mere

Beskæftigelse af personer med handicap

Beskæftigelse af personer med handicap Beskæftigelse af personer med handicap Resultater fra SFI s forskning Jan Høgelund Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Disposition: Resultater fra SFI s forskning Hvor mange har et

Læs mere

Helbred og arbejdskraft

Helbred og arbejdskraft Helbred og arbejdskraft Varigheden af funktionsnedsættelser Jan Høgelund Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Disposition: Varigheden af funktionsnedsættelser Helbred, funktionsevne

Læs mere

Hvad betyder mobilitetshandicap for akademikernes beskæftigelse?

Hvad betyder mobilitetshandicap for akademikernes beskæftigelse? Hvad betyder mobilitetshandicap for akademikernes beskæftigelse? Handicap reducerer chancen for, at en person er i beskæftigelse, mens en akademisk uddannelse øger den. For mennesker med mobilitetshandicap

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

PERSONER MED HANDICAP

PERSONER MED HANDICAP PERSONER MED HANDICAP HELBRED, BESKÆFTIGELSE OG FØRTIDSPENSION 1995-2008 09:21 Brian Larsen Anders Bruun Jonassen Jan Høgelund 09:21 PERSONER MED HANDICAP HELBRED, BESKÆFTIGELSE OG FØRTIDSPENSION 1995-2008

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2008

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2008 01:2009 ARBEJDSPAPIR Jan Høgelund Brian Larsen HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2008 REGIONALE FORSKELLE FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2008 REGIONALE FORSKELLE

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI De egnede - en konstant andel af danskerne? 100% 80% 60% 40% 20% Familieforsørgede Andel

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Handicappede og arbejdsmarkedet

Handicappede og arbejdsmarkedet Den 8. Nordiske Kongres for Synspædagoger: Handicappede og arbejdsmarkedet ved Finn Amby Email: finn.amby@gmail.com Mobil: (+45) 41 30 15 45 Oslo, 6. maj 2015 Kort præsentation Født 1959. Født svagsynet

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE UDVIKLINGEN MELLEM 2002-2014 15:06 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:06 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE UDVIKLINGEN MELLEM 2002-2014 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015

Læs mere

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 07:20 Brian Larsen Max Mølgaard Miiller Jan Høgelund HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE REGIONALE FORSKELLE 07:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE REGIONALE FORSKELLE Brian

Læs mere

08:18. Steen Bengtsson

08:18. Steen Bengtsson Handicap og samfundsdeltagelse 26 8:18 Steen Bengtsson 8:18 HANDICAP OG SAMFUNDSDELTAGELSE 26 STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 28 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD HANDICAP OG SAMFUNDSDELTAGELSE

Læs mere

Projekt udvidelse af arbejdsstyrken

Projekt udvidelse af arbejdsstyrken Projekt udvidelse af arbejdsstyrken Formål Formålet med projektet er at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd Mål Målet er at arbejdsstyrken udvides og udvikles Delmålene er: 1. At udsatte

Læs mere

Når virksomheder bliver inddraget tidlig indsats og fastholdelse

Når virksomheder bliver inddraget tidlig indsats og fastholdelse Når virksomheder bliver inddraget tidlig indsats og fastholdelse Tidlig inddragelse af virksomheder: Hvorfor er det vigtigt? Førtidig exit fra arbejdsmarkedet et problem i hele OECD Udgifter til overførselsindkomst

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Litteraturstudie om beskæftigelsesrettede indsatser Opgave for Arbejdsmarkedsstyrelsen Hvad ved vi om effekten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSIONEN I SVERIGE OG HOLLAND

REFORM AF FØRTIDSPENSIONEN I SVERIGE OG HOLLAND i:\december 99\pensioner-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 20. december 1999 RESUMÉ REFORM AF FØRTIDSPENSIONEN I SVERIGE OG HOLLAND I Holland og Sverige har man i forbindelse med omlægningen

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet - Et virksomhedsperspektiv Survey udført af Epinion for: Forord Knap 0.000 mennesker med mobilitetshandicap går rundt med et ønske om at få et job, og

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Forebyggelse af udstødning på arbejdsmarkedet et interventionsprojekt

Forebyggelse af udstødning på arbejdsmarkedet et interventionsprojekt Forebyggelse af udstødning på arbejdsmarkedet et interventionsprojekt Signe Beierholm Hansen, socialrådgiver Søren Dahl, overlæge Formål Gennem en målrettet indsats for erhvervstruede patienter henvist

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Disposition Afgrænsning af litteraturen Effekter af indsatser: På arbejdspladsen I beskæftigelsessystemet I sundhedssystemet Som er tværfaglige/samarbejde

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Disposition Afgrænsning af litteraturen Hvad ved vi om effekten af beskæftigelsesrettede indsatser for kort-

Læs mere

Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad taler vi om, når vi taler om social ulighed i sundhed? Sociale forskelle i sundhed

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob 8 bud fra KL til arbejdet August 2010 Indholdsfortegnelse 8 bud fra KL til arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob... 3 Udviklingen... 4 KL

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE UDVIKLINGEN MELLEM 2002 OG 2010 11:08 LARS BRINK THOMSEN JAN HØGELUND 11:08 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE UDVIKLINGEN MELLEM 2002 OG 2010 LARS BRINK THOMSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

KØN, HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2010

KØN, HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2010 02:2011 ARBEJDSPAPIR LARS BRINK THOMSEN JAN HØGELUND KØN, HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2010 FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION KØN, HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2010 Lars Brink Thomsen

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 106 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT ÅRBOG 2010 DERIKTHUI HELLE HOLT SØREN JENSEN LARS BRINK THOMSEN

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Pensionens rolle i sygedagpengereformen. Kundechef Lone Westergaard Danica Pension

Pensionens rolle i sygedagpengereformen. Kundechef Lone Westergaard Danica Pension Pensionens rolle i sygedagpengereformen Kundechef Lone Westergaard Danica Pension Pensionssystemets tre søjler Offentlige ydelser: Skattefinansieret grunddækning som værn mod fattigdom Arbejdsmarkedspension:

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Holdninger hvor står vi?

Holdninger hvor står vi? Holdninger hvor står vi? Sekretariatschef Andreas Jull Sørensen, Det Centrale Handicapråd BAGGRUND Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om en holdningsundersøgelse.

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft I en moderne industrivirksomhed skal der være plads til medarbejdere, der har et handicap hvis de selv er interesserede og motiverede. Der kan

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Forskning, praksis og politik

Forskning, praksis og politik Forskning, praksis og politik Oplæg den 3.12 2013 på konferencen Træning og rehabilitering af førn og unge med nedsat funktionsevne hvad ved vi, hvad gør vi? Helnan Marselis Hotel, Århus Steen Bengtsson

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny undersøgelse fra OECD om voksnes færdigheder Stort set uændret, men positiv forbrugertillid

Læs mere

Udenlandske erfaringer fælles udfordringer?

Udenlandske erfaringer fælles udfordringer? Udenlandske erfaringer fælles udfordringer? Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. Juni 2008 Jens Lundsgaard Chef for Danmark/Sverige-kontoret, OECD Economics Department www.oecd.org/eco/surveys/denmark

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Velfærdssamfundets udfordringer og nyere udviklingstræk og muligheder i den sociale sektor og det sociale arbejde

Velfærdssamfundets udfordringer og nyere udviklingstræk og muligheder i den sociale sektor og det sociale arbejde Velfærdssamfundets udfordringer og nyere udviklingstræk og muligheder i den sociale sektor og det sociale arbejde Jon Kvist, RUC Social Impact: På vej mod en inddragende, samarbejdende og helhedsorienteret

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12.

Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12. Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12.april 2005 Hvad er problemet med sygefraværet i Danmark? Stigende langtidssygefravær

Læs mere

00:13 Virksomheders sociale engagement

00:13 Virksomheders sociale engagement 00:13 Virksomheders sociale engagement Virksomheders sociale engagement Årbog 2000 Jan Høgelund & Anette Kruhøffer Socialforskningsinstituttet 00:13 Virksomheders sociale engagement Årbog 2000 er den anden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere