~0 I ~ olt :34 Page 1 C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.lE5\UD2DQHWV\To Copy[11.zip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~0 I ~ olt. 04 03 02 12:34 Page 1 C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.lE5\UD2DQHWV\To Copy[11.zip"

Transkript

1 :34 Page 1 C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.lE5\UD2DQHWV\To Copy[11.zip Name Ny start EkstraBl doe BeskyldningerJP doe Bo GartnerPolitiken doe Delte meningerjp doe Er det takkenekstrabi doe Fod i egen drømaktuelt doe Fristed på lånt.jp doe HjemløsepågadenPolil doe Interview KalleAktuelt doe KommentarJP doe MellemlagnerPolitiken doe Minister skal Politiken doe Begrænset hjælppolitike doe Ordenigadenskaoslnformation doe På gadenjp doe Redning på vej...jp doe Rumovergadenlnformation doe RådvildhedPolitiken doe SF-borgmester vii Politiken doe Sidste ehaneejp doe TilbagepågadenINform doe Vod og hashjp doe ÅretsankerPolitiken doe 23 file(s) Modified Size Ratio Packed Path : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % % yd_~lat tr,~~ ~0 I ~ olt

2 Redning på vej for Gaderummet Jyl1ands-Posten 30 januar 2002, JP København side 3 Der er formentlig lysere tider på vej for de unge hjemløse i værestedet Gaderummet på Nørrebrogade efter måneders tovtrækkeri med Københavns Kommune. Familieog arbejdsmarkedsudvalget skal i dag tage stilling til et forslag fra forvaltningen om at støtte stedet med op til 2 mio. kr. om året. Af Louise With De unge hjemløse, der hver nat overnatter på Gaderummets loft i et baghus på Nørrebrogade, ser nu ud til at kunne beholde deres værested. Det samme kan de ca. 75 daglige brugere af værestedet og de unge klienter i Gaderummets psykologiske rådgivning. Efter måneders tovtrækkeri med kommunen - og kun få dage før Gaderummets pengekasse er tom - ser der ud til at være kommunal stolte på vej til det omdiskuterede værested. Gaderummet blev i efteråret kritiseret for at tolerere hashrygning og voldsepisoder blandt de unge brugere. Daværende familie- og arbejdsmarkedsborgmester Winnie Larsen-Jensen (S) ønskede ikke at bevare stedet, men ville arbejde for at sluse de unge over i andre tilbud. Hendes efterfølger, Bo Asmus Kjeldgaard (SF), erklærede sig efter et besøg i Gaderummet for nylig parat til at arbejde for at bevare stedet. I sin indstilling til familie- og arbejdsmarkedsudvalget, der mødes i dag, foreslår forvaltningen nu, at kommunen støtter Gaderummet med op til to mio. kr. om året i fra en pulje på fem mio., der i år er afsat til kriminalitetstruede unge. Gaderummet skal desuden søge flere støttekroner fra den sociale sikringsstyrelses hjemløsepulje. Samtidig skal der nedsættes en politisk følgegruppe, og Gaderummets arbejde skal løbende evalueres af et uafhængigt privat firma. Både fra hojre- og venstrefløjen i udvalget blev forslaget i går modtaget overvejende positivt. louise.with <lp jp.dk

3 Hjemløse: Sidste chance for Gaderummet Jyllands-Posten 17 januar 2002, JP København side 2 Gaderummet, et lukningstruet værested for unge hjemløse på Nørrebro, overlever måske alligevel. Efter et besøg på stedet vil Københavns nye familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) arbej de for at bevare det. Af Louise With Værestedet Gaderummet for unge hjemløse, der længe har været truet af lukning, får nu en sidste chance, efter at Københavns nye familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus KjeJdgaard (SF) sidste torsdag besøgte stedet. der har til huse i en baggård på Nørrebro. "Jeg havde en god dialog især med de unge. Det virkede som om, de havde nogle helt utilstrækkelige rammer. Og stedet er en brandfælde. Men de unge virkede fornuftige, og derfor må man tro på, at der kan findes en løsning," siger Bo Asmus Kjeldgaard. l kommunens budget for i år er der afsat 5 mio. kr. til opsøgende gadearbejde. Det var et led i budgetaftalen, at nogle af pengene skulle gå til de unge i Gaderummet. Bo Asmus Kjeldgaard har derfor bedt sin forvaltning undersøge, hvordan Gaderummet kan bevares og hjælpes til mere ordnede forhold med støtte fra puljen. Forslaget skal ligge klar til familie- og arbejdsmarkedsudvalgets næste møde den 30. januar. Kummerlige forhold "Jeg kunne godt have ønsket mig, at det gamle udvalg havde truffet en beslutning tidligere. Men jeg er først selv begyndt som borgmester den 1. januar, og det kan ikke gøres hurtigere. Der skal jo også være et politisk flertal," siger Bu Asmus Kjeldgaard. Gaderummet har været truet af lukning, siden udlejeren i forårct opsagde lejekontrakten. Samtidig bad brandmyndighederne de unge forlade værestedet, fordi af dem overnattede på loftet under kummerlige forhold og uden brandsikkerhed. Stcdet har igennem tre år fået støtte fra blandt andet Socialministeriet, den sociale sikringsstyrelse og

4 Folketingets socialudvalg. Men de kr., man i øjeblikket har til gode, kan ikke udbetales, fordi værestedet ikke har en gyldig lejekontrakt kr. skulle have været udbetalt og brugt inden årsskiftet og er derfor allerede gået tabt, oplyser Gaderummets leder Kalle Birch-Madsen. Nye lokaler for dyre I efteråret afviste kommunens familie- og arbejdsmarkedsudvalg med daværende borgmester Winnie Larsen-Jensen (S) i spidsen at hjælpe med at finde nye lokaler, efter at to etnologer i en rapport havde kritiseret Gaderummets arbejde. Winnie Larsen-Jensen mente dengang, at stedet fastholdt de unge i isolation. Hun ville lukke det og hjælpe de unge på andre måder. Siden da har Gaderummet selv fundet nye lokaler i Indre By til ca. 2 mio. kr. årligt i husleje, men omkostningerne til de nye lokaler kan ikke rummes inden for kommunens pulje, mener Bo Asmus Kjeldgaard. Han har i stedet bedt de unge om at foreslå andre og billigere lokaler. "Vi har prøvet, men det er svært. Det er kun få. der vil leje ud til sådan nogle som os," siger Gaderummets leder Kalle Birch-Madsen. Sidste udkald For de unge er det ved at være sidste udkald. Der er ikke flere penge til hverken mad, aktiviteter, husleje eller løn, og telefonen må opsiges i februar. "Gaderummet går i sort den 1. februar, hvis der ikke sker noget inden da. Så sender man en gruppe unge på gaden, som vil være henvist til hashklubber, kriminalitet. vold og hårde stoffer. Dem kan man da godt jage fra gadehjørne til gadehjørne, men de står der jo, fordi de ikke har andre steder at gå hen," siger Kalle Birch-Madsen. Gaderummet bruges dagligt af cirka 75 unge. mens unge hver nat sover på madrasser på værestedets loft. Desuden bruger unge hver uge den gratis psykologiske rådgivning, som er tilknyttet stedet.

5 Debat: Gaderummet: Beskyldninger fra leder undrer Jyllands-Posten 14 januar 2002,.lP København side 4 Af Mette Kirk, etnolog, cand.mag.og Kirsten Marie Bovbjerg etnolog, phd. Kalle Birck-Madsen (KBM).leder af Gaderummet-Regnbuen, havde den 5. januar en kronik i JP København. Heri fremfører han alvorlig kritik af en evalueringsrapport, som vi har udført for Gaderummet. Vi stiller os undrende overfor, hvad formålet er med at diskutere vores rapport i denne kronik? Mudderkastning? Vi ønsker ikke at indgå i en debat om vores videnskabelige arbejde på dette niveau. Vi har gennem seks måneder haft vores gang i Gaderummet og husker de fælles oplevelser, vi har haft med mange af de unge der. Vi har interviewet de unge om deres livshistorie, ophold i Gaderummet og ønsker om fremtiden. Vi stiller os undrende over for disse tilbagevendende beskyldninger om videnskabelig uredelighed og manglende fagligt belæg for vores evaluering. Særligt da vi allerede i maj 2001 skriftligt anmodede Kalle Birck-Madsen om enten at indgive anmeldelse af os til Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed eller afholde sig fra yderligere beskyldninger. Det samlede materiale: bånd, interviews og feltdagbog ligger på Rigsarkivet i henhold til DatatiIsynets regler, så det ville være enkelt at afklare sagen en gang for alle. De unge i Gaderummet vil vi ønske alt mulig held og lykke, vi håber, de ansvarlige parter i denne sag formår at skabe en ordentlig løsning for jer!

6 Debat: Fokus: Gaderummet: Fristed på lånt tid Jyllands-Posten 5 januar 2002, JP København side 4 Af Kalle Birck-Madsen, cand. psych. Det er på tide, at forvaltningen hører på, hvad de unge selv vil, så kommunen også kan blive kommune for de sårbare unge. Deres drømme repræsenterer nærmest det stof, som samfundet har mistet.som man ikke kan få en sund hund ud af at tæve den som hvalp, får man heller ikke sanseligt virksomme mennesker ved gentagen tvangsmedicinering og anden rigid pædagogik fra oven. I EN BAGGÅRD på Nørrebro ligger et døgnåbent socialpsykologisk fristed for udstødte unge. Fra den 1. januar har det levet på lånt tid. Det er sagt op i dets lokaler, og dets driftsmidler er stoppet af mangel på et sted at flytte hen. Nu havde vi faktisk fundet en egnet bygning, hvor vi kunne fortsætte. En investor havde meldt sig, og på rådhuset indgik overhorgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) en budgetaftale, der sammen med Gaderummets ansøgning til Hjemløsepuljen i Socialministeriet ville sikre et fortsat økonomisk grundlag. Men daværende familie- og arbejdsmarkedsborgmester Winnie Larsen-Jensen (WU) kunne ikke besinde sig til at give Gaderummets ansøgning et tilsagn. Derfor står brugere og beboere og rådgivningen og arbejdsmidlerne i Gaderummet nu selv med det ene ben på gaden. WU har dog sat sin forvaltning til at sørge for overnatningspladser på herberger til de stærke af Gaderummets unge, mens de svage skal ind under psykiatrisk behandling. Gaderummet som værested og den psykologiske rådgivning vil ophøre. DE UDST0DTElutilpassede unge er vokset frem på trods af indsatsen fra det kommunale og psykiatriske system. Gaderummets unge kommer derfra, og de har ikke kunnet klare sig med det. Mange har fået det dårligere. De er effekten af det generelle forhold, at op til 30 pet. af unge i en eller anden fonn for etableret social og/eller psykiatrisk foranstaltning trives så dårligt, at det forværrer deres situation på lang

7 sigt. Nørrebro har da også op igennem 1990'eme været slagmark for en gruppe af forhutlede unge, der har søgt at forbedre deres gadeliv ved at slumstorme saneringsejendomme. Først da Gaderummet åbnede sine døre for disse unge i oktober 1997, kom der skred i en forbedring af de unges levevis og roligere vilkår på gader og stræder. Ifølge tidligere indenrigsminister Karen Jespersen (S) viser erfaringer her og i udlandet, at denne gruppe af unge er nogle af de mest sårbare og i risikozonen for at blive egentlige hjemløse og meget socialt belastede. Der er således behov for at gå andre veje for at nå de unge og hjælpe dem videre. Faktisk har vi meget fine resultater, når vi kigger på, hvilken tilstand unge er i, når de opsøger os, og hvordan det senere går dem, om de så har været del af Gaderummets arbejde i 1-3 måneder eller 1-3 år. Det er ikke os, der udstøder, hvilket alle med kendskab til stedet over tid kan fortælle om. En gaderumsløsning er endda meget billigere end at lade stå til og fortæller om bedre livskvalitet for de mere skæve eksistenser, hvor alternativet er livslang psykiatrisk opbevaring. DEN TIDLIGERE borgmester begrunder sin holdning med, at en ekstern evaluering af to etnologer ikke er faldet godt ud. Det er dog ikke sandt. WLJ var totalt afvisende allerede før rapporten, såvel gennem sin forvaltning i foråret 2001 som tilbage til den første kontakt i Der er heller ikke belæg for WUs negative udlægning af etnologernes rapport, men den skal åbenbart udlægges negativt. Et forvaltningsresume fra den 7. september 2001, der blandt andet tilføjer frit opfundne beskyldninger om hæleri og inaktivitet, er af så tvivlsom værdi, at det bevæger sig på området af embedsmisbrug. Evalueringsrapporten, der også kan læses på under histarielrapporter, sammen med andre rapporter, er positiv overfor vores arbejde. Gaderummet og rådgivningen Regnbuen beskrives som et relevant og nødvendigt tilbud. Det fremgår også, at der er problemer med manglende arbejdskraft og elendige lokaleforhold til at tage sig af mængden af de unge, samt at problemet er meget

8 større, end hvad der samles op af Gaderummet. Etnolograpporten er kritisk overfor Gaderummets ledelse, hvad angår en manglende afretning af de unge over for det omgivende samfund, der har stødt dem ud. Problemet beskrives som stedets akilleshæl. Styrken er en meget stor rummelighed, som ikke rigtig findes andre steder, og som de unge har behov for for at danne fællesskab. men den er samtidig en alvorlig konfliktakse i forhold til omgivelserne, der har svært ved at rumme de unges afvigende adfærd. Men etnologerne kommer ikke bag om denne akilleshæl. Den diskuteres ikke fagligt. Den gøres privat som kritik af min person, der sættes identisk med projektet. JEG KRITISERES for at være imod tvangsaktivering af hjemløse og psykisk syge, at være mod tvangsmedicinering af unge (førstegangs) psykotiske, samt at jeg er for psykologisk/gruppemæssig behandling af unge slagsbrødre. Kritikken koges ned til, at jeg ikke er god til at samarbejde med kommunen, og at jeg ikke smider unge ud pga. druk, hash, stoffer eller vold. Derfor udvikler de unge i Gaderummet en negativ madkultur, frem for at få Jøst deres sociale og psykiske problemer. Det er rigtigt, at jeg ikke er fortaler for at løse sociale og psykiske problemer med magt, men det er ikke rigtigt at fraværet af magtanvendelse betyder en negativ madkultur. Tværtimod resulterer det i de unges stadige forsøg på etablering af fællesskabsløsninger, tilegnelse af færdigheder og på at få alle med. De unge er som generation er utroligt produktive, solidariske, kompetente og fremsynede, hvis ellers de får mulighed for at handle som gruppe, og hvor de har individuel hjælp at hente ved behov, og det er essensen i Gaderummet. ETNOLOGERNES RAPPORT er desværre åben for manipulation. De tilbageholder systemviden og undlader at offentliggøre en fatal problemstilling, nemlig at de kort tid inde i analysearbejdet havde fået lagt sig ud med de unge, som stort set forlod lokalerne, når etnologerne entrerede. Alle centrale udtalelser om ungegruppe af etnologerne er således gjort under ungegruppens aktive fravær. De får karakter af rene projektioner og fordomme, uden

9 belæg for relevans, status og gyldighedsområde. Men de bekræfter kommunens holdning til de unge, som en gruppe man ikke kan nå. De unge afvises på deres levemåde og indstilling til livet, fordi de er forskellige fra etnologerne og fra kommunens tilbud. Etnologerne løb da også fra en fremlæggelse af deres rapport for den ungegruppe, som de havde studeret! MENS BORGMESTEREN ville skille ad i socialt og psykiatrisk, vil de unge holde fast i samling, i fællesskabsløsninger. Det er det, de mener bedst hjælper dem, som tingene nu engang er. I midten af 1990-eme steg anvendelsen af magt indenfor psykiatrien med over 300 pet. på tre år. Intet siger, at den siden er faldet. Men som man ikke kan få en sund hund ud af at tæve den som hvalp, så får man heller ikke sanseligt virksomme mennesker ved gentagen tvangsmedicinering og anden rigid pædagogik fra oven. Der må andet tii. Alt nyt starter jo også som et afvig, som noget forskeli igt fra det normale. Det er på tide, at forvaltningen hører på, hvad de unge selv vii. så kommunen også kan blive kommune for de sårbare unge. Deres drømme repræsenterer nærmest det stof, som samfundet har mistet, og dets medlemmer lider under: det naturlige fællesskab. Billedtekst: Foto: NICKI BONNE

10 SF-borgmester vil slås for 25 unge hjemløse Politiken 2 januar 2002, 1. sektion side 8 Stikket trækkes endnu ikke ud af Gaderummet. der huser 25 unge hjemløse i København. Den nye familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) er parat til at bruge penge og tage ny debatrunde på rådhuset. Af Per Borregaard Selv siger de, at de ikke passer ind andre steder. At Gaderummet er deres fristed og helle, og at der ikke findes andre tilbud til dem i København. I Københavns Kommune siger Famile- og Arbejdsforvaltningen, at de unge hjemløse bliver opdraget til at være autonome - til at synes, at samfundet og især politiet er noget skidt. Og hvor slåskampe er dagens orden. Sådan ser to forskellige sæt øjne på Gaderummet, hvor 25 unge hjemløse har en seng at sove i. I går var det officielt forbi. Pengeposen er brugt op. Men inden stikket trækkes ud, tager den nye familieog arbejdsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) en ny debatrunde i udvalget.»det er ingen tvivl om, at Gaderummet skaber rammer for nogle unge, der ikke føler, at de passer ind andre steder. Og det er i sig selvet plus«, siger Bo Asmus Kjeldgaard:»Der er på budgettet sat penge af til blandt andet hjemløse, og jeg regner med at bruge nogen af dem på de unge fra Gaderummet«. Familie- og arbejdsborgmesteren har dog ikke taget stilling til, om Gaderummet skal fortsætte i den form, det har nu. Bo Asmus Kjeldgaard ser på Gaderummet med venligere øjne end sin forgænger Winnie Larsen-Jensen. Hun har kaldt en kontroversiel evalueringsrapport om stedet for»rigtig grim«. Samme rapport kalder den nye borgmester for»en rapport med både gode og dårlige ting«.

11 LEDEREN ER FORTØRNET Gaderummets leder cand.-psych. Kalle Birch-Madsen er meget fortørnet over Københavns Kommunes behandling af Gaderummet.»Winnie Larsen-Jensen har hvirvlet så meget mudder op, at det er svært at se, hvad sagen drejer sig om«, siger Kalle Birch-Madsen og fortsætter:»winnie Larsen-Jensen går ikke frem med sandheden om hjemløseproblemet i København, og det gør hendes forvaltning heller ikke. De såkaldt 25 hjemløse, som Københavns Kommune. med en bestilt konsulentrapport i hånden, hævder skulle udgøre hele hjemløseproblemet i kommunen, fortæller om en forvaltning totalt ude af trit med livet på gaden«. siger han. Den konservative socialminister Henriette Kjær har proklameret, at de hjemløse skal på dagsordenen i Derfor vil hun holde øje med, hvad der sker med de 25 unge hjemløse fra Gaderummet.»Jeg har bedt Københavns Kommune om en orientering om, hvad der sker med de unge«, siger Henriette Kjær.»Kommunen skal sikre. at de får et ordentligt tilbud«, siger socialministeren, der ikke vil blande sig i, om Gaderummet skal overleve eller ej. Bo Asmus Kjeldgaard vil besøge Gaderummet og mødes med Kalle Birck-Madsen i midten af januar, inden han i samråd med sit udvalg vil afgøre værestedets skæbne.

12 Minister skal hjælpe hjemløse Politiken 19 december 2001, 1. sektion side 3 Socialordfører Karen Jespersen (S) beder socialministeren sikre, at de unge fra Gaderummet ikke smides på gaden. Af Per Borregaard Socialdemokratiets socialordfører Karen Jespersen har bedt socialminister Henriette Kjær (K) gå ind i sagen om den lukningstruede institution for unge hjemløse, Gaderummet, som Politiken omtalte i går.»socialministeren har jo sagt, at hele indsatsen over for de dårligst stillede ligger hende meget på sinde, og er parat til at gøre en særlig indsats for at undgå hjemløshed«, siger Karen Jespersen. Hun har derfor stillet spørgsmål til ministeren og bedt om svar på, hvad Henriette Kjær vil gøre for de unge, hvis Gaderummet lukker.»det er en oplagt sag for ministeren at vise, at hun vil sikre at det ikke sker, at unge sårbare mennesker pludselig står på gaden. Erfaringerne herhjemme og fra den øvrige vestlige verden viser, at denne gruppe af unge er nogle af de allermest sårbare og er i risikozonen for at blive egentlige hjemløse og meget socialt belastede«, siger tidligere indenrigsminister Karen Jespersen.»De 25 unge fra Gaderummet illustrerer et meget alvorligt og desværre generelt problem, hvor der er behov for akut indsats. Det var i går desværre ikke muligt at få en kommentar fra socialminister Henriette Kjær.

13 København: Hjemløse på gaden igen (Med faktaboks: Et sted at være) Politiken 18 december 2001, 1. sektion side 6 Gaderummet er truet af lukning. Lejemålet er sagt op per De ansvarlige politikere læner sig op ad kritisk rapport, men lover de unge tag over hovedet. Af Louise Christensen og Per Borregaard»Det er mere end kummerligt, men bedre end en trappesten«, siger psykolog Kalle Birch-Madsen, daglig leder af værestedet Gaderummet på Nørrebrogade i København. Han taler om det kolde loftrum, hvor 25 unge hjemløse finder husly. Mønstrede lagner og uldne tæpper side om side afskærmer de få kvadratmeter, hvor en enkelt madras huser privatlivets fred. Kalle Birch-Madsen er bekymret for de omkring 75 daglige brugere og 25 overnattende unge hjemløse, som fra 1. januar er tilbage på gaden. Gaderummet er sammen med den psykologiske rådgivning Regnbuen blevet sagt op af udlejeren. Lokalerne er ikke godkendt til beboelse, og brandmyndighederne har derfor bedt de unge forlade ejendommen. Københavns Kommune har været nølende i sagen. Selvom Gaderummet selv har fundet nye lokaler i Indre By, har den direkte ansvarlige borgmester Winnie Larsen-Jensen (S) ikke givet nogen tilbagemelding. De fundne lokaler vil ifølge borgmesteren æde så stor en del af kommunens budget for området, at der ikke vil blive penge til andre projekter. Hun stiller sig desuden kritisk over for projektet, som tidligere på året blev stærkt kritiseret i en ekstern evaluering.»den var slem. Rigtig slem. Det rystede mig rimelig meget, at evalueringens forfattere var så voldsomt kritiske«, siger Winnie Larsen-Jensen. SKEPTISK OPLÆG På baggrund af rapporten har forvaltningen lavet et

14 oplæg til politikerne, hvor den forholder sig mildt sagt skeptisk over for den pædagogik, der praktiseres i Gaderummet. Den er blandt andet betænkelig ved, at der er»nærmest daglige slåskampe«, og at der bliver dyrket en afstandtagen til samfundet, som ifølge forvaltningen betragtes som»noget møg«. Det skaber efter fagfolks vurdering et meget usundt miljø. Mener forvaltningen. De unge kan ikke genkende det voldelige og problematiske billede. I Gaderummets fælleslokaler sidder Nan på 19 år foran fjernsynet. Hun har nu boet på stedet de sidste to måneder. Udrangerede sofaer. graffitimalede vægge, hullede lænestole og reoler med væltede bøger får stedet til at ligne en marskandiserbutik. Men her føler Nan sig hjemme. Hendes forældre har hun ikke boet hos, siden hun var 13 år. Og hun røg ud af ungdomsinstitutionen efter sin 18-års fødselsdag. Svendborg Kommune tilbød en lejlighed i byen. men hendes venner boede i København, så der har hun boet skiftevis i besatte huse, hos bekendte og nu i Gaderummet.»Gaderummet betyder meget. For lige meget hvor meget på røven man er, så er man aldrig helt på røven«, siger Nan. Hun er på bistandshjælp ligesom William på 23 år, som for tiden bor hos en ven. De sidste fem år har han boet på skift hos venner, bekendte og i Gaderummet.»Jeg er på sofatur, og det kan jeg, så lang tid det går. Men min ven har lige fået en kæreste, og jeg er begyndt at føle mig lidt påtrængende«, siger han. BORGMESTERENS PLAN Politikerne hælder mest til at lukke Gaderummet. Men borgmester Winnie Larsen-Jensen har en plan for de unge.»jeg har bedt forvaltningen rulle et net ud under de unge, hvis Gaderummet bliver lukket«, siger hun. Nettet består af, at kommunen har stablet en beredskabsplan på benene for brugerne. Den skal sikre, at de unge får tag over hovedet, og at den del af de unge, der har brug for det, får psykiatrisk hjælp. De har to gadeplansmedarbejdere parate i kulissen. Den ene skal stå for det opsøgende arbejde, den anden skal

15 formidle kontakt tillokalcentre. Winnie Larsen-Jensen mener, at»det vil være koldt og usselt" ikke også at hjælpe de beboere i Gaderummet, der hører til uden for Københavns Kommune. Den plan tror Kalle Birch-Madsen ikke meget på.»grunden til, at de unge ender her, er netop, at de ikke bruger kommunens tilbud«, siger han. Den kommende familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) har endnu ikke fået sagen overdraget og vil derfor ikke kommentere den. Fakta: Et sted at være * Gaderummet, som har eksisteret siden sommeren 1996, er et døgnåbent, brugerstyret være- og bosted for hjemløse, sindslidende og udstødte. * Hovedparten af brugerne er år. * Omkring 20 personer får hjælp i den psykologiske rådgivning Regnbuen. *Først fra slutningen af 1999 har Gaderummet fået offentlig støtte med bidrag fra bl.a. Socialministeriet. * 25 unge overnatter permanent på stedet, og 75 brugere besøger stedet om dagen. Til top Billedtekst: VÆRESTED. Unge hjemløse sidder i fjernsynsstuen i Gaderummet.»De lever i rendestenshøjde«, siger Kalle Birch-Madsen om de unge brugere.»københavns Kommune har slet ikke kontakt med de unge«, siger han og tvivler på kommunens beredskabsplan. - Foto: Jakob Carlsen

16 København: Hjemløse på gaden igen (Med faktaboks: Et sted at være) Politiken 18 december 2001, l. sektion side 6 Gaderummet er truet af lukning. Lejemålet er sagt op per De ansvarlige politikere læner sig op ad kritisk rapport, men lover de unge tag over hovedet. Af Louise Christensen og Per Borregaard»Det er mere end kummerligt, men bedre end en trappesten«. siger psykolog Kalle Birch-Madsen, daglig leder af værestedet Gaderummet på Nørrebrogade i København. Han taler om det kolde loftrum, hvor 25 unge hjemløse finder husly. Mønstrede lagner og uldne tæpper side om side afskærmer de få kvadratmeter, hvor en enkelt madras huser privatlivets fred. Kalle Birch-Madsen er bekymret for de omkring 75 daglige brugere og 25 overnattende unge hjemløse, som fra 1. januar er tilbage på gaden. Gaderummet er sammen med den psykologiske rådgivning Regnbuen blevet sagt op af udlejeren. Lokalerne er ikke godkendt til beboelse, og brandmyndighederne har derfor bedt de unge forlade ejendommen. Københavns Kommune har været nølende i sagen. Selvom Gaderummet selv har fundet nye lokaler i Indre By. har den direkte ansvarlige borgmester Winnie Larsen-Jensen (S) ikke givet nogen tilbagemelding. De fundne lokaler vil ifølge borgmesteren æde så stor en del af kommunens budget for området, at der ikke vil blive penge til andre projekter. Hun stiller sig desuden kritisk over for projektet, som tidligere på året blev stærkt kritiseret i en ekstern evaluering.»den var slem. Rigtig slem. Det rystede mig rimelig meget, at evalueringens forfattere var så voldsomt kritiske«, siger Winnie Larsen-Jensen. SKEPTISK OPLÆG På baggrund af rapporten har forvaltningen lavet et

17 oplæg til politikerne, hvor den forholder sig mildt sagt skeptisk over for den pædagogik, der praktiseres i Gaderummet. Den er blandt andet betænkelig ved, at der er»nærmest daglige slåskampe«, og at der bliver dyrket en afstandtagen til samfundet, som ifølge forvaltningen betragtes som >>noget møg<<- Det skaber efter fagfolks vurdering et meget usundt miljø. Mener forvaltningen. De unge kan ikke genkende det voldelige og problematiske billede. I Gaderummets fælleslokaler sidder Nan på 19 år foran fjernsynet. Hun har nu boet på stedet de sidste to måneder. Udrangerede sofaer, graffitimalede vægge, hullede lænestole og reoler med væltede bøger får stedet til at ligne en marskandiserbutik. Men her føler Nan sig hjemme. Hendes forældre har hun ikke boet hos, siden hun var 13 år. Og hun røg ud af ungdomsinstitutionen efter sin 18-års fødselsdag. Svendborg Kommune tilbød en lejlighed i byen, men hendes venner boede i København, så der har hun boet skiftev is i besatte huse, hos bekendte og nu i Gaderummet.»Gaderummet betyder meget. For lige meget hvor meget på røven man er, så er man aldrig helt på røven«, siger Nan. Hun er på bistandshjælp ligesom William på 23 år, som for tiden bor hos en ven. De sidste fem år har han boet på skift hos venner, bekendte og i Gaderummet.»Jeg er på sofatur, og det kan jeg, så lang tid det går. Men min ven har lige fået en kæreste, og jeg er begyndt at føle mig lidt påtrængende«, siger han. BORGMESTERENS PLAN Politikerne hælder mest til at lukke Gaderummet. Men borgmester Winnie Larsen-Jensen har en plan for de unge.»jeg har bedt forvaltningen rulle et net ud under de unge. hvis Gaderummet bliver lukket«, siger hun. Nettet består af, at kommunen har stablet en beredskabsplan på benene for brugerne. Den skal sikre, at de unge får tag over hovedet, og at den del af de unge, der har brug for det, får psykiatrisk hjælp. De har to gadeplansmedarbejdere parate i kulissen. Den ene skal stå for det opsøgende arbejde, den anden skal

18 omsorgssvigt, og de vilkår, det er, at tilbringe en stor del de første år i barnevogn uden for et værtshus. 'Der er overvejende tale om unge med fattigdomsproblemer. Unge, der kommer fra velstående hjem, er dem, der pludselig har mistet fast grund under fødderne, fordi familien kom ud for en katastrofe, for eksempel økonomisk ruin. Problemet var, at familien ikke fik den fornødne støtte til at komme over krisen,' siger Kalle Birck-Madsen. UDEN LOKALER Siden 1996 har rammen om Kalle Birck-Madsens sociale arbejde været nogle baggårdslokaler på Nørrebro i København, med værestedet Gaderummet og Regnbuen, en psykologisk rådgivning. På grund af brandfaren har lokalerne imidlertid ikke kunnet godkendes til beboelse, og projektet har derfor igennem længere tid og uden held været på jagt efter en ny adresse. Anerkendelsen af det sociale arbejde får de frivillige bag Gaderummet og Kalle Birck-Madsen netop som fremtidsudsigterne ser aller sortest ud. 'Vi mener ikke kun, det er vores problem, at så mange unge ikke har et sted at gå hen med problemerne. Så for to måneder siden skrev vi til Københavns Kommune for at få hjælp til andre lokaler. For tre dage siden kom så svaret, at der ikke er ledige lokaler. At de ikke kan være behjælpelig med at finde nogen, men håber, at vore bestræbelser på det vil lykkes,' siger Kalle Birck-Madsen lakonisk. STADIG YNGRE HJEMLØSE Hidtil har projektet skaffet penge til huslejen ved at søge forskellige fonde og Folketingets Socialudvalg, men uden lokaler vil det heller ikke være muligt at søge penge. 'Alle kan se, at hjemløsheden i de seneste år ti år er rykket aldersmæssigt ti år ned ad, så det er i dag er mange i gruppen fra 18 til 25 ål'som det er i dag, udfylder hovedstadens 60 hashklubber efter Kalle

19 Birck-Madsens vurdering i vid udstrækning funktionen som væresteder for denne gruppe unge. 'Her møder de andre i samme situation, og det er måske et skridt frem i forhold til deres forældre, som gik på bodega og drak,' siger han. Selvom hashklubberne repræsenterer et fremskridt, så er samværet i klubberne trods alt centreret om hashen, og det er naturligvis ikke nok. 'Der er brug for et sted, som også kan tage sig af unges problemer med livet,' tilføjer han. VELMENENDE VOKSNE Gaderummet fungerer i dag som et 'hjem' med mad, aviser og information for de unge, som selv er med til at drive stedet. 'Hierarkiet er lagt ned, og brugerne, de frivillige og de ansatte er ligeværdige, når det handler om den daglige drift. Den form er besværlig, men den er gunstig for unge, som er så trætte af velmenende voksne, pædagoger og psykologer, der hele tiden vil noget med dem. Det eneste magtmiddel, jeg som leder har, er et kvalificeret skænderi,' forklarer Kalle Birck-Madsen. FATTIGDOMSHUSE Gaderummet besøges hver dag af op til 60 unge, hvoraf cirka 20 bor der fast. Kalle Birck-Madsen mener på baggrund af sine erfaringer med de unge, at der er brug for en række mindre 'fattigdomshuse', som har åbent hele tiden, og som unge kan 'henvise' sig selv til. Det skal være huse, der kan hjælpe dem både med det praktiske, det psykologiske og deres krop. mener Kalle Birck Madsen. 'Vi ser mange unge, der siger, at de ikke kan mærke kroppen. Mange af disse unge er eksperter i at overleve, fordi de har gjort sig kolde. Og når man har det, er det ikke så let at finde ind i livet igen og føle noget og for eksempel kunne tage en konflikt.'.

20 Debat: Klip og kommentarer: Brug for hjælp Jyllands-Posten 29 oktober 2001, JP København side 4 Af Rita Meier, Frederikssundsvej 179 B, 2700 Brønshøj Borgmester Winnie Larsen-Jensen (8) anbefaler lukning af Gaderummet for hjemløse unge. Jeg vil derfor gerne spørge, om hun har tænkt over, at hvis de psykisk syge, som kommer der, får den optimale psykiatriske hjælp, har de en chance for at blive raske og kan ikke længere negligeres som syge. Hvis de får hjælp til at få et arbejde. er de ikke arbejdsløse mere. Og hvis de får deres egen bolig - ikke et herberg, hvor de mister deres identitet, ja, så er de ikke længere hjemløse! Først når alt det er gjort for samtlige, kan hjemmet lukkes, så det vil nok være klogt at finde en ny adresse, hvor det kan fortsætte. Unge hjemløse er ikke et problem, der forsvinder ved, at man tager deres seng fra dem. Det er en gruppe mennesker, der har hårdt brug for hjælp og medmenneskelighed.

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Værested snart hjemløs

Værested snart hjemløs 26. maj 2007 Værested snart hjemløs Af: Lars Borking Gaderummet på Nørrebro er et mønstereksempel på det, som socialministeren, kvalitetsreformgruppen og eksperterne efterlyser. Her er frivilligt arbejde,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004

Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004 Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004 1. Indledning Den afsluttende statusrapport en opsamling af erfaringer baseret på

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Frygter misbrug af lægekonsulenter

Frygter misbrug af lægekonsulenter Frygter misbrug af lægekonsulenter DR Nyheder: 19. jun. 2011 20.00 Indland Flere syge eller skadesramte danskere er kommet i klemme i den kommunale sagsbehandling, fordi kommunalt ansatte lægekonsulenter

Læs mere

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret.

Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Rekruttering Under ansættelsessamtalen indgår nedenstående for at kvalificere vurderingen af, hvor nemt det vil falde ansøgeren at arbejde mentaliseringsbaseret. Spørgsmålenes anvendelighed beror i høj

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af transitrum for udenlandske hjemløse m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af transitrum for udenlandske hjemløse m.v. Beslutningsforslag nr. B 106 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om etablering

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Energirenovering. Unik villa ved. Vildledende, forvirrende og unødigt dyrt. Side 22. Side 14

Energirenovering. Unik villa ved. Vildledende, forvirrende og unødigt dyrt. Side 22. Side 14 Må naboen lade ukrudt vokse i skel? Se ekspertens svar på side 70 Danmarks komplette boligmagasin Oktober 2014 #6 Unik villa ved Odense Å Side 22 Vildledende, forvirrende og unødigt dyrt Energirenovering

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1 Log skema for Stalkingbegivenheder Dato Klokkeslæt Beskrivelse af begivenhed Sted for begivenhed Vidner - Navn adresse og telefon Dokumentation / Beviser Politikontakt Navn på betjent / aftaler Oktober

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning LIU samråd V-X om psykologhjælp til voldsramte kvinder

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013

Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013 Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013 Introduktion Hvem er vi, og hvad er vores erfaring? Hvorfor er vi her i dag? Inviteret af Klubben. Rusmidler

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

energirenovering unik villa ved odense å vildledende, forvirrende og unødigt dyrt Side 22 Side 14

energirenovering unik villa ved odense å vildledende, forvirrende og unødigt dyrt Side 22 Side 14 må naboen lade ukrudt vokse i skel? Se ekspertens svar på side 70 Danmarks komplette boligmagasin Oktober 2014 #6 unik villa ved odense å Side 22 vildledende, forvirrende og unødigt dyrt energirenovering

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015

Indberetninger af magtanvendelser, Særlig Social Indsats, 2015 Tilbud Indgreb Voksne SKEMA 1 125-128 Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse (personlig alarm, pejlesystem, fastholdelse i hygiejnesituation er mv.) Voksne SKEMA 2 126, stk. 1 Registrering

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge?

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge? Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 138 Offentligt Bentes Nielsens indlæg på TABUKAs og De 4 Årstiders høring den 10. dec. 2012 på Københavns Rådhus: Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Taler afholdt ved overrækkelsen af

Taler afholdt ved overrækkelsen af Taler afholdt ved overrækkelsen af NØBU-Prisen 2004 NØBU-Prisen 2004 TID: tirsdag d.2. november, 2004, kl.17.00 STED: Medborgerhuset Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N. Program 2004 17:00 - Velkomst ved Niels Rytter,

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere