~0 I ~ olt :34 Page 1 C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.lE5\UD2DQHWV\To Copy[11.zip

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~0 I ~ olt. 04 03 02 12:34 Page 1 C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.lE5\UD2DQHWV\To Copy[11.zip"

Transkript

1 :34 Page 1 C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.lE5\UD2DQHWV\To Copy[11.zip Name Ny start EkstraBl doe BeskyldningerJP doe Bo GartnerPolitiken doe Delte meningerjp doe Er det takkenekstrabi doe Fod i egen drømaktuelt doe Fristed på lånt.jp doe HjemløsepågadenPolil doe Interview KalleAktuelt doe KommentarJP doe MellemlagnerPolitiken doe Minister skal Politiken doe Begrænset hjælppolitike doe Ordenigadenskaoslnformation doe På gadenjp doe Redning på vej...jp doe Rumovergadenlnformation doe RådvildhedPolitiken doe SF-borgmester vii Politiken doe Sidste ehaneejp doe TilbagepågadenINform doe Vod og hashjp doe ÅretsankerPolitiken doe 23 file(s) Modified Size Ratio Packed Path : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % : % % yd_~lat tr,~~ ~0 I ~ olt

2 Redning på vej for Gaderummet Jyl1ands-Posten 30 januar 2002, JP København side 3 Der er formentlig lysere tider på vej for de unge hjemløse i værestedet Gaderummet på Nørrebrogade efter måneders tovtrækkeri med Københavns Kommune. Familieog arbejdsmarkedsudvalget skal i dag tage stilling til et forslag fra forvaltningen om at støtte stedet med op til 2 mio. kr. om året. Af Louise With De unge hjemløse, der hver nat overnatter på Gaderummets loft i et baghus på Nørrebrogade, ser nu ud til at kunne beholde deres værested. Det samme kan de ca. 75 daglige brugere af værestedet og de unge klienter i Gaderummets psykologiske rådgivning. Efter måneders tovtrækkeri med kommunen - og kun få dage før Gaderummets pengekasse er tom - ser der ud til at være kommunal stolte på vej til det omdiskuterede værested. Gaderummet blev i efteråret kritiseret for at tolerere hashrygning og voldsepisoder blandt de unge brugere. Daværende familie- og arbejdsmarkedsborgmester Winnie Larsen-Jensen (S) ønskede ikke at bevare stedet, men ville arbejde for at sluse de unge over i andre tilbud. Hendes efterfølger, Bo Asmus Kjeldgaard (SF), erklærede sig efter et besøg i Gaderummet for nylig parat til at arbejde for at bevare stedet. I sin indstilling til familie- og arbejdsmarkedsudvalget, der mødes i dag, foreslår forvaltningen nu, at kommunen støtter Gaderummet med op til to mio. kr. om året i fra en pulje på fem mio., der i år er afsat til kriminalitetstruede unge. Gaderummet skal desuden søge flere støttekroner fra den sociale sikringsstyrelses hjemløsepulje. Samtidig skal der nedsættes en politisk følgegruppe, og Gaderummets arbejde skal løbende evalueres af et uafhængigt privat firma. Både fra hojre- og venstrefløjen i udvalget blev forslaget i går modtaget overvejende positivt. louise.with <lp jp.dk

3 Hjemløse: Sidste chance for Gaderummet Jyllands-Posten 17 januar 2002, JP København side 2 Gaderummet, et lukningstruet værested for unge hjemløse på Nørrebro, overlever måske alligevel. Efter et besøg på stedet vil Københavns nye familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) arbej de for at bevare det. Af Louise With Værestedet Gaderummet for unge hjemløse, der længe har været truet af lukning, får nu en sidste chance, efter at Københavns nye familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus KjeJdgaard (SF) sidste torsdag besøgte stedet. der har til huse i en baggård på Nørrebro. "Jeg havde en god dialog især med de unge. Det virkede som om, de havde nogle helt utilstrækkelige rammer. Og stedet er en brandfælde. Men de unge virkede fornuftige, og derfor må man tro på, at der kan findes en løsning," siger Bo Asmus Kjeldgaard. l kommunens budget for i år er der afsat 5 mio. kr. til opsøgende gadearbejde. Det var et led i budgetaftalen, at nogle af pengene skulle gå til de unge i Gaderummet. Bo Asmus Kjeldgaard har derfor bedt sin forvaltning undersøge, hvordan Gaderummet kan bevares og hjælpes til mere ordnede forhold med støtte fra puljen. Forslaget skal ligge klar til familie- og arbejdsmarkedsudvalgets næste møde den 30. januar. Kummerlige forhold "Jeg kunne godt have ønsket mig, at det gamle udvalg havde truffet en beslutning tidligere. Men jeg er først selv begyndt som borgmester den 1. januar, og det kan ikke gøres hurtigere. Der skal jo også være et politisk flertal," siger Bu Asmus Kjeldgaard. Gaderummet har været truet af lukning, siden udlejeren i forårct opsagde lejekontrakten. Samtidig bad brandmyndighederne de unge forlade værestedet, fordi af dem overnattede på loftet under kummerlige forhold og uden brandsikkerhed. Stcdet har igennem tre år fået støtte fra blandt andet Socialministeriet, den sociale sikringsstyrelse og

4 Folketingets socialudvalg. Men de kr., man i øjeblikket har til gode, kan ikke udbetales, fordi værestedet ikke har en gyldig lejekontrakt kr. skulle have været udbetalt og brugt inden årsskiftet og er derfor allerede gået tabt, oplyser Gaderummets leder Kalle Birch-Madsen. Nye lokaler for dyre I efteråret afviste kommunens familie- og arbejdsmarkedsudvalg med daværende borgmester Winnie Larsen-Jensen (S) i spidsen at hjælpe med at finde nye lokaler, efter at to etnologer i en rapport havde kritiseret Gaderummets arbejde. Winnie Larsen-Jensen mente dengang, at stedet fastholdt de unge i isolation. Hun ville lukke det og hjælpe de unge på andre måder. Siden da har Gaderummet selv fundet nye lokaler i Indre By til ca. 2 mio. kr. årligt i husleje, men omkostningerne til de nye lokaler kan ikke rummes inden for kommunens pulje, mener Bo Asmus Kjeldgaard. Han har i stedet bedt de unge om at foreslå andre og billigere lokaler. "Vi har prøvet, men det er svært. Det er kun få. der vil leje ud til sådan nogle som os," siger Gaderummets leder Kalle Birch-Madsen. Sidste udkald For de unge er det ved at være sidste udkald. Der er ikke flere penge til hverken mad, aktiviteter, husleje eller løn, og telefonen må opsiges i februar. "Gaderummet går i sort den 1. februar, hvis der ikke sker noget inden da. Så sender man en gruppe unge på gaden, som vil være henvist til hashklubber, kriminalitet. vold og hårde stoffer. Dem kan man da godt jage fra gadehjørne til gadehjørne, men de står der jo, fordi de ikke har andre steder at gå hen," siger Kalle Birch-Madsen. Gaderummet bruges dagligt af cirka 75 unge. mens unge hver nat sover på madrasser på værestedets loft. Desuden bruger unge hver uge den gratis psykologiske rådgivning, som er tilknyttet stedet.

5 Debat: Gaderummet: Beskyldninger fra leder undrer Jyllands-Posten 14 januar 2002,.lP København side 4 Af Mette Kirk, etnolog, cand.mag.og Kirsten Marie Bovbjerg etnolog, phd. Kalle Birck-Madsen (KBM).leder af Gaderummet-Regnbuen, havde den 5. januar en kronik i JP København. Heri fremfører han alvorlig kritik af en evalueringsrapport, som vi har udført for Gaderummet. Vi stiller os undrende overfor, hvad formålet er med at diskutere vores rapport i denne kronik? Mudderkastning? Vi ønsker ikke at indgå i en debat om vores videnskabelige arbejde på dette niveau. Vi har gennem seks måneder haft vores gang i Gaderummet og husker de fælles oplevelser, vi har haft med mange af de unge der. Vi har interviewet de unge om deres livshistorie, ophold i Gaderummet og ønsker om fremtiden. Vi stiller os undrende over for disse tilbagevendende beskyldninger om videnskabelig uredelighed og manglende fagligt belæg for vores evaluering. Særligt da vi allerede i maj 2001 skriftligt anmodede Kalle Birck-Madsen om enten at indgive anmeldelse af os til Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed eller afholde sig fra yderligere beskyldninger. Det samlede materiale: bånd, interviews og feltdagbog ligger på Rigsarkivet i henhold til DatatiIsynets regler, så det ville være enkelt at afklare sagen en gang for alle. De unge i Gaderummet vil vi ønske alt mulig held og lykke, vi håber, de ansvarlige parter i denne sag formår at skabe en ordentlig løsning for jer!

6 Debat: Fokus: Gaderummet: Fristed på lånt tid Jyllands-Posten 5 januar 2002, JP København side 4 Af Kalle Birck-Madsen, cand. psych. Det er på tide, at forvaltningen hører på, hvad de unge selv vil, så kommunen også kan blive kommune for de sårbare unge. Deres drømme repræsenterer nærmest det stof, som samfundet har mistet.som man ikke kan få en sund hund ud af at tæve den som hvalp, får man heller ikke sanseligt virksomme mennesker ved gentagen tvangsmedicinering og anden rigid pædagogik fra oven. I EN BAGGÅRD på Nørrebro ligger et døgnåbent socialpsykologisk fristed for udstødte unge. Fra den 1. januar har det levet på lånt tid. Det er sagt op i dets lokaler, og dets driftsmidler er stoppet af mangel på et sted at flytte hen. Nu havde vi faktisk fundet en egnet bygning, hvor vi kunne fortsætte. En investor havde meldt sig, og på rådhuset indgik overhorgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) en budgetaftale, der sammen med Gaderummets ansøgning til Hjemløsepuljen i Socialministeriet ville sikre et fortsat økonomisk grundlag. Men daværende familie- og arbejdsmarkedsborgmester Winnie Larsen-Jensen (WU) kunne ikke besinde sig til at give Gaderummets ansøgning et tilsagn. Derfor står brugere og beboere og rådgivningen og arbejdsmidlerne i Gaderummet nu selv med det ene ben på gaden. WU har dog sat sin forvaltning til at sørge for overnatningspladser på herberger til de stærke af Gaderummets unge, mens de svage skal ind under psykiatrisk behandling. Gaderummet som værested og den psykologiske rådgivning vil ophøre. DE UDST0DTElutilpassede unge er vokset frem på trods af indsatsen fra det kommunale og psykiatriske system. Gaderummets unge kommer derfra, og de har ikke kunnet klare sig med det. Mange har fået det dårligere. De er effekten af det generelle forhold, at op til 30 pet. af unge i en eller anden fonn for etableret social og/eller psykiatrisk foranstaltning trives så dårligt, at det forværrer deres situation på lang

7 sigt. Nørrebro har da også op igennem 1990'eme været slagmark for en gruppe af forhutlede unge, der har søgt at forbedre deres gadeliv ved at slumstorme saneringsejendomme. Først da Gaderummet åbnede sine døre for disse unge i oktober 1997, kom der skred i en forbedring af de unges levevis og roligere vilkår på gader og stræder. Ifølge tidligere indenrigsminister Karen Jespersen (S) viser erfaringer her og i udlandet, at denne gruppe af unge er nogle af de mest sårbare og i risikozonen for at blive egentlige hjemløse og meget socialt belastede. Der er således behov for at gå andre veje for at nå de unge og hjælpe dem videre. Faktisk har vi meget fine resultater, når vi kigger på, hvilken tilstand unge er i, når de opsøger os, og hvordan det senere går dem, om de så har været del af Gaderummets arbejde i 1-3 måneder eller 1-3 år. Det er ikke os, der udstøder, hvilket alle med kendskab til stedet over tid kan fortælle om. En gaderumsløsning er endda meget billigere end at lade stå til og fortæller om bedre livskvalitet for de mere skæve eksistenser, hvor alternativet er livslang psykiatrisk opbevaring. DEN TIDLIGERE borgmester begrunder sin holdning med, at en ekstern evaluering af to etnologer ikke er faldet godt ud. Det er dog ikke sandt. WLJ var totalt afvisende allerede før rapporten, såvel gennem sin forvaltning i foråret 2001 som tilbage til den første kontakt i Der er heller ikke belæg for WUs negative udlægning af etnologernes rapport, men den skal åbenbart udlægges negativt. Et forvaltningsresume fra den 7. september 2001, der blandt andet tilføjer frit opfundne beskyldninger om hæleri og inaktivitet, er af så tvivlsom værdi, at det bevæger sig på området af embedsmisbrug. Evalueringsrapporten, der også kan læses på under histarielrapporter, sammen med andre rapporter, er positiv overfor vores arbejde. Gaderummet og rådgivningen Regnbuen beskrives som et relevant og nødvendigt tilbud. Det fremgår også, at der er problemer med manglende arbejdskraft og elendige lokaleforhold til at tage sig af mængden af de unge, samt at problemet er meget

8 større, end hvad der samles op af Gaderummet. Etnolograpporten er kritisk overfor Gaderummets ledelse, hvad angår en manglende afretning af de unge over for det omgivende samfund, der har stødt dem ud. Problemet beskrives som stedets akilleshæl. Styrken er en meget stor rummelighed, som ikke rigtig findes andre steder, og som de unge har behov for for at danne fællesskab. men den er samtidig en alvorlig konfliktakse i forhold til omgivelserne, der har svært ved at rumme de unges afvigende adfærd. Men etnologerne kommer ikke bag om denne akilleshæl. Den diskuteres ikke fagligt. Den gøres privat som kritik af min person, der sættes identisk med projektet. JEG KRITISERES for at være imod tvangsaktivering af hjemløse og psykisk syge, at være mod tvangsmedicinering af unge (førstegangs) psykotiske, samt at jeg er for psykologisk/gruppemæssig behandling af unge slagsbrødre. Kritikken koges ned til, at jeg ikke er god til at samarbejde med kommunen, og at jeg ikke smider unge ud pga. druk, hash, stoffer eller vold. Derfor udvikler de unge i Gaderummet en negativ madkultur, frem for at få Jøst deres sociale og psykiske problemer. Det er rigtigt, at jeg ikke er fortaler for at løse sociale og psykiske problemer med magt, men det er ikke rigtigt at fraværet af magtanvendelse betyder en negativ madkultur. Tværtimod resulterer det i de unges stadige forsøg på etablering af fællesskabsløsninger, tilegnelse af færdigheder og på at få alle med. De unge er som generation er utroligt produktive, solidariske, kompetente og fremsynede, hvis ellers de får mulighed for at handle som gruppe, og hvor de har individuel hjælp at hente ved behov, og det er essensen i Gaderummet. ETNOLOGERNES RAPPORT er desværre åben for manipulation. De tilbageholder systemviden og undlader at offentliggøre en fatal problemstilling, nemlig at de kort tid inde i analysearbejdet havde fået lagt sig ud med de unge, som stort set forlod lokalerne, når etnologerne entrerede. Alle centrale udtalelser om ungegruppe af etnologerne er således gjort under ungegruppens aktive fravær. De får karakter af rene projektioner og fordomme, uden

9 belæg for relevans, status og gyldighedsområde. Men de bekræfter kommunens holdning til de unge, som en gruppe man ikke kan nå. De unge afvises på deres levemåde og indstilling til livet, fordi de er forskellige fra etnologerne og fra kommunens tilbud. Etnologerne løb da også fra en fremlæggelse af deres rapport for den ungegruppe, som de havde studeret! MENS BORGMESTEREN ville skille ad i socialt og psykiatrisk, vil de unge holde fast i samling, i fællesskabsløsninger. Det er det, de mener bedst hjælper dem, som tingene nu engang er. I midten af 1990-eme steg anvendelsen af magt indenfor psykiatrien med over 300 pet. på tre år. Intet siger, at den siden er faldet. Men som man ikke kan få en sund hund ud af at tæve den som hvalp, så får man heller ikke sanseligt virksomme mennesker ved gentagen tvangsmedicinering og anden rigid pædagogik fra oven. Der må andet tii. Alt nyt starter jo også som et afvig, som noget forskeli igt fra det normale. Det er på tide, at forvaltningen hører på, hvad de unge selv vii. så kommunen også kan blive kommune for de sårbare unge. Deres drømme repræsenterer nærmest det stof, som samfundet har mistet, og dets medlemmer lider under: det naturlige fællesskab. Billedtekst: Foto: NICKI BONNE

10 SF-borgmester vil slås for 25 unge hjemløse Politiken 2 januar 2002, 1. sektion side 8 Stikket trækkes endnu ikke ud af Gaderummet. der huser 25 unge hjemløse i København. Den nye familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) er parat til at bruge penge og tage ny debatrunde på rådhuset. Af Per Borregaard Selv siger de, at de ikke passer ind andre steder. At Gaderummet er deres fristed og helle, og at der ikke findes andre tilbud til dem i København. I Københavns Kommune siger Famile- og Arbejdsforvaltningen, at de unge hjemløse bliver opdraget til at være autonome - til at synes, at samfundet og især politiet er noget skidt. Og hvor slåskampe er dagens orden. Sådan ser to forskellige sæt øjne på Gaderummet, hvor 25 unge hjemløse har en seng at sove i. I går var det officielt forbi. Pengeposen er brugt op. Men inden stikket trækkes ud, tager den nye familieog arbejdsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) en ny debatrunde i udvalget.»det er ingen tvivl om, at Gaderummet skaber rammer for nogle unge, der ikke føler, at de passer ind andre steder. Og det er i sig selvet plus«, siger Bo Asmus Kjeldgaard:»Der er på budgettet sat penge af til blandt andet hjemløse, og jeg regner med at bruge nogen af dem på de unge fra Gaderummet«. Familie- og arbejdsborgmesteren har dog ikke taget stilling til, om Gaderummet skal fortsætte i den form, det har nu. Bo Asmus Kjeldgaard ser på Gaderummet med venligere øjne end sin forgænger Winnie Larsen-Jensen. Hun har kaldt en kontroversiel evalueringsrapport om stedet for»rigtig grim«. Samme rapport kalder den nye borgmester for»en rapport med både gode og dårlige ting«.

11 LEDEREN ER FORTØRNET Gaderummets leder cand.-psych. Kalle Birch-Madsen er meget fortørnet over Københavns Kommunes behandling af Gaderummet.»Winnie Larsen-Jensen har hvirvlet så meget mudder op, at det er svært at se, hvad sagen drejer sig om«, siger Kalle Birch-Madsen og fortsætter:»winnie Larsen-Jensen går ikke frem med sandheden om hjemløseproblemet i København, og det gør hendes forvaltning heller ikke. De såkaldt 25 hjemløse, som Københavns Kommune. med en bestilt konsulentrapport i hånden, hævder skulle udgøre hele hjemløseproblemet i kommunen, fortæller om en forvaltning totalt ude af trit med livet på gaden«. siger han. Den konservative socialminister Henriette Kjær har proklameret, at de hjemløse skal på dagsordenen i Derfor vil hun holde øje med, hvad der sker med de 25 unge hjemløse fra Gaderummet.»Jeg har bedt Københavns Kommune om en orientering om, hvad der sker med de unge«, siger Henriette Kjær.»Kommunen skal sikre. at de får et ordentligt tilbud«, siger socialministeren, der ikke vil blande sig i, om Gaderummet skal overleve eller ej. Bo Asmus Kjeldgaard vil besøge Gaderummet og mødes med Kalle Birck-Madsen i midten af januar, inden han i samråd med sit udvalg vil afgøre værestedets skæbne.

12 Minister skal hjælpe hjemløse Politiken 19 december 2001, 1. sektion side 3 Socialordfører Karen Jespersen (S) beder socialministeren sikre, at de unge fra Gaderummet ikke smides på gaden. Af Per Borregaard Socialdemokratiets socialordfører Karen Jespersen har bedt socialminister Henriette Kjær (K) gå ind i sagen om den lukningstruede institution for unge hjemløse, Gaderummet, som Politiken omtalte i går.»socialministeren har jo sagt, at hele indsatsen over for de dårligst stillede ligger hende meget på sinde, og er parat til at gøre en særlig indsats for at undgå hjemløshed«, siger Karen Jespersen. Hun har derfor stillet spørgsmål til ministeren og bedt om svar på, hvad Henriette Kjær vil gøre for de unge, hvis Gaderummet lukker.»det er en oplagt sag for ministeren at vise, at hun vil sikre at det ikke sker, at unge sårbare mennesker pludselig står på gaden. Erfaringerne herhjemme og fra den øvrige vestlige verden viser, at denne gruppe af unge er nogle af de allermest sårbare og er i risikozonen for at blive egentlige hjemløse og meget socialt belastede«, siger tidligere indenrigsminister Karen Jespersen.»De 25 unge fra Gaderummet illustrerer et meget alvorligt og desværre generelt problem, hvor der er behov for akut indsats. Det var i går desværre ikke muligt at få en kommentar fra socialminister Henriette Kjær.

13 København: Hjemløse på gaden igen (Med faktaboks: Et sted at være) Politiken 18 december 2001, 1. sektion side 6 Gaderummet er truet af lukning. Lejemålet er sagt op per De ansvarlige politikere læner sig op ad kritisk rapport, men lover de unge tag over hovedet. Af Louise Christensen og Per Borregaard»Det er mere end kummerligt, men bedre end en trappesten«, siger psykolog Kalle Birch-Madsen, daglig leder af værestedet Gaderummet på Nørrebrogade i København. Han taler om det kolde loftrum, hvor 25 unge hjemløse finder husly. Mønstrede lagner og uldne tæpper side om side afskærmer de få kvadratmeter, hvor en enkelt madras huser privatlivets fred. Kalle Birch-Madsen er bekymret for de omkring 75 daglige brugere og 25 overnattende unge hjemløse, som fra 1. januar er tilbage på gaden. Gaderummet er sammen med den psykologiske rådgivning Regnbuen blevet sagt op af udlejeren. Lokalerne er ikke godkendt til beboelse, og brandmyndighederne har derfor bedt de unge forlade ejendommen. Københavns Kommune har været nølende i sagen. Selvom Gaderummet selv har fundet nye lokaler i Indre By, har den direkte ansvarlige borgmester Winnie Larsen-Jensen (S) ikke givet nogen tilbagemelding. De fundne lokaler vil ifølge borgmesteren æde så stor en del af kommunens budget for området, at der ikke vil blive penge til andre projekter. Hun stiller sig desuden kritisk over for projektet, som tidligere på året blev stærkt kritiseret i en ekstern evaluering.»den var slem. Rigtig slem. Det rystede mig rimelig meget, at evalueringens forfattere var så voldsomt kritiske«, siger Winnie Larsen-Jensen. SKEPTISK OPLÆG På baggrund af rapporten har forvaltningen lavet et

14 oplæg til politikerne, hvor den forholder sig mildt sagt skeptisk over for den pædagogik, der praktiseres i Gaderummet. Den er blandt andet betænkelig ved, at der er»nærmest daglige slåskampe«, og at der bliver dyrket en afstandtagen til samfundet, som ifølge forvaltningen betragtes som»noget møg«. Det skaber efter fagfolks vurdering et meget usundt miljø. Mener forvaltningen. De unge kan ikke genkende det voldelige og problematiske billede. I Gaderummets fælleslokaler sidder Nan på 19 år foran fjernsynet. Hun har nu boet på stedet de sidste to måneder. Udrangerede sofaer. graffitimalede vægge, hullede lænestole og reoler med væltede bøger får stedet til at ligne en marskandiserbutik. Men her føler Nan sig hjemme. Hendes forældre har hun ikke boet hos, siden hun var 13 år. Og hun røg ud af ungdomsinstitutionen efter sin 18-års fødselsdag. Svendborg Kommune tilbød en lejlighed i byen. men hendes venner boede i København, så der har hun boet skiftevis i besatte huse, hos bekendte og nu i Gaderummet.»Gaderummet betyder meget. For lige meget hvor meget på røven man er, så er man aldrig helt på røven«, siger Nan. Hun er på bistandshjælp ligesom William på 23 år, som for tiden bor hos en ven. De sidste fem år har han boet på skift hos venner, bekendte og i Gaderummet.»Jeg er på sofatur, og det kan jeg, så lang tid det går. Men min ven har lige fået en kæreste, og jeg er begyndt at føle mig lidt påtrængende«, siger han. BORGMESTERENS PLAN Politikerne hælder mest til at lukke Gaderummet. Men borgmester Winnie Larsen-Jensen har en plan for de unge.»jeg har bedt forvaltningen rulle et net ud under de unge, hvis Gaderummet bliver lukket«, siger hun. Nettet består af, at kommunen har stablet en beredskabsplan på benene for brugerne. Den skal sikre, at de unge får tag over hovedet, og at den del af de unge, der har brug for det, får psykiatrisk hjælp. De har to gadeplansmedarbejdere parate i kulissen. Den ene skal stå for det opsøgende arbejde, den anden skal

15 formidle kontakt tillokalcentre. Winnie Larsen-Jensen mener, at»det vil være koldt og usselt" ikke også at hjælpe de beboere i Gaderummet, der hører til uden for Københavns Kommune. Den plan tror Kalle Birch-Madsen ikke meget på.»grunden til, at de unge ender her, er netop, at de ikke bruger kommunens tilbud«, siger han. Den kommende familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) har endnu ikke fået sagen overdraget og vil derfor ikke kommentere den. Fakta: Et sted at være * Gaderummet, som har eksisteret siden sommeren 1996, er et døgnåbent, brugerstyret være- og bosted for hjemløse, sindslidende og udstødte. * Hovedparten af brugerne er år. * Omkring 20 personer får hjælp i den psykologiske rådgivning Regnbuen. *Først fra slutningen af 1999 har Gaderummet fået offentlig støtte med bidrag fra bl.a. Socialministeriet. * 25 unge overnatter permanent på stedet, og 75 brugere besøger stedet om dagen. Til top Billedtekst: VÆRESTED. Unge hjemløse sidder i fjernsynsstuen i Gaderummet.»De lever i rendestenshøjde«, siger Kalle Birch-Madsen om de unge brugere.»københavns Kommune har slet ikke kontakt med de unge«, siger han og tvivler på kommunens beredskabsplan. - Foto: Jakob Carlsen

16 København: Hjemløse på gaden igen (Med faktaboks: Et sted at være) Politiken 18 december 2001, l. sektion side 6 Gaderummet er truet af lukning. Lejemålet er sagt op per De ansvarlige politikere læner sig op ad kritisk rapport, men lover de unge tag over hovedet. Af Louise Christensen og Per Borregaard»Det er mere end kummerligt, men bedre end en trappesten«. siger psykolog Kalle Birch-Madsen, daglig leder af værestedet Gaderummet på Nørrebrogade i København. Han taler om det kolde loftrum, hvor 25 unge hjemløse finder husly. Mønstrede lagner og uldne tæpper side om side afskærmer de få kvadratmeter, hvor en enkelt madras huser privatlivets fred. Kalle Birch-Madsen er bekymret for de omkring 75 daglige brugere og 25 overnattende unge hjemløse, som fra 1. januar er tilbage på gaden. Gaderummet er sammen med den psykologiske rådgivning Regnbuen blevet sagt op af udlejeren. Lokalerne er ikke godkendt til beboelse, og brandmyndighederne har derfor bedt de unge forlade ejendommen. Københavns Kommune har været nølende i sagen. Selvom Gaderummet selv har fundet nye lokaler i Indre By. har den direkte ansvarlige borgmester Winnie Larsen-Jensen (S) ikke givet nogen tilbagemelding. De fundne lokaler vil ifølge borgmesteren æde så stor en del af kommunens budget for området, at der ikke vil blive penge til andre projekter. Hun stiller sig desuden kritisk over for projektet, som tidligere på året blev stærkt kritiseret i en ekstern evaluering.»den var slem. Rigtig slem. Det rystede mig rimelig meget, at evalueringens forfattere var så voldsomt kritiske«, siger Winnie Larsen-Jensen. SKEPTISK OPLÆG På baggrund af rapporten har forvaltningen lavet et

17 oplæg til politikerne, hvor den forholder sig mildt sagt skeptisk over for den pædagogik, der praktiseres i Gaderummet. Den er blandt andet betænkelig ved, at der er»nærmest daglige slåskampe«, og at der bliver dyrket en afstandtagen til samfundet, som ifølge forvaltningen betragtes som >>noget møg<<- Det skaber efter fagfolks vurdering et meget usundt miljø. Mener forvaltningen. De unge kan ikke genkende det voldelige og problematiske billede. I Gaderummets fælleslokaler sidder Nan på 19 år foran fjernsynet. Hun har nu boet på stedet de sidste to måneder. Udrangerede sofaer, graffitimalede vægge, hullede lænestole og reoler med væltede bøger får stedet til at ligne en marskandiserbutik. Men her føler Nan sig hjemme. Hendes forældre har hun ikke boet hos, siden hun var 13 år. Og hun røg ud af ungdomsinstitutionen efter sin 18-års fødselsdag. Svendborg Kommune tilbød en lejlighed i byen, men hendes venner boede i København, så der har hun boet skiftev is i besatte huse, hos bekendte og nu i Gaderummet.»Gaderummet betyder meget. For lige meget hvor meget på røven man er, så er man aldrig helt på røven«, siger Nan. Hun er på bistandshjælp ligesom William på 23 år, som for tiden bor hos en ven. De sidste fem år har han boet på skift hos venner, bekendte og i Gaderummet.»Jeg er på sofatur, og det kan jeg, så lang tid det går. Men min ven har lige fået en kæreste, og jeg er begyndt at føle mig lidt påtrængende«, siger han. BORGMESTERENS PLAN Politikerne hælder mest til at lukke Gaderummet. Men borgmester Winnie Larsen-Jensen har en plan for de unge.»jeg har bedt forvaltningen rulle et net ud under de unge. hvis Gaderummet bliver lukket«, siger hun. Nettet består af, at kommunen har stablet en beredskabsplan på benene for brugerne. Den skal sikre, at de unge får tag over hovedet, og at den del af de unge, der har brug for det, får psykiatrisk hjælp. De har to gadeplansmedarbejdere parate i kulissen. Den ene skal stå for det opsøgende arbejde, den anden skal

18 omsorgssvigt, og de vilkår, det er, at tilbringe en stor del de første år i barnevogn uden for et værtshus. 'Der er overvejende tale om unge med fattigdomsproblemer. Unge, der kommer fra velstående hjem, er dem, der pludselig har mistet fast grund under fødderne, fordi familien kom ud for en katastrofe, for eksempel økonomisk ruin. Problemet var, at familien ikke fik den fornødne støtte til at komme over krisen,' siger Kalle Birck-Madsen. UDEN LOKALER Siden 1996 har rammen om Kalle Birck-Madsens sociale arbejde været nogle baggårdslokaler på Nørrebro i København, med værestedet Gaderummet og Regnbuen, en psykologisk rådgivning. På grund af brandfaren har lokalerne imidlertid ikke kunnet godkendes til beboelse, og projektet har derfor igennem længere tid og uden held været på jagt efter en ny adresse. Anerkendelsen af det sociale arbejde får de frivillige bag Gaderummet og Kalle Birck-Madsen netop som fremtidsudsigterne ser aller sortest ud. 'Vi mener ikke kun, det er vores problem, at så mange unge ikke har et sted at gå hen med problemerne. Så for to måneder siden skrev vi til Københavns Kommune for at få hjælp til andre lokaler. For tre dage siden kom så svaret, at der ikke er ledige lokaler. At de ikke kan være behjælpelig med at finde nogen, men håber, at vore bestræbelser på det vil lykkes,' siger Kalle Birck-Madsen lakonisk. STADIG YNGRE HJEMLØSE Hidtil har projektet skaffet penge til huslejen ved at søge forskellige fonde og Folketingets Socialudvalg, men uden lokaler vil det heller ikke være muligt at søge penge. 'Alle kan se, at hjemløsheden i de seneste år ti år er rykket aldersmæssigt ti år ned ad, så det er i dag er mange i gruppen fra 18 til 25 ål'som det er i dag, udfylder hovedstadens 60 hashklubber efter Kalle

19 Birck-Madsens vurdering i vid udstrækning funktionen som væresteder for denne gruppe unge. 'Her møder de andre i samme situation, og det er måske et skridt frem i forhold til deres forældre, som gik på bodega og drak,' siger han. Selvom hashklubberne repræsenterer et fremskridt, så er samværet i klubberne trods alt centreret om hashen, og det er naturligvis ikke nok. 'Der er brug for et sted, som også kan tage sig af unges problemer med livet,' tilføjer han. VELMENENDE VOKSNE Gaderummet fungerer i dag som et 'hjem' med mad, aviser og information for de unge, som selv er med til at drive stedet. 'Hierarkiet er lagt ned, og brugerne, de frivillige og de ansatte er ligeværdige, når det handler om den daglige drift. Den form er besværlig, men den er gunstig for unge, som er så trætte af velmenende voksne, pædagoger og psykologer, der hele tiden vil noget med dem. Det eneste magtmiddel, jeg som leder har, er et kvalificeret skænderi,' forklarer Kalle Birck-Madsen. FATTIGDOMSHUSE Gaderummet besøges hver dag af op til 60 unge, hvoraf cirka 20 bor der fast. Kalle Birck-Madsen mener på baggrund af sine erfaringer med de unge, at der er brug for en række mindre 'fattigdomshuse', som har åbent hele tiden, og som unge kan 'henvise' sig selv til. Det skal være huse, der kan hjælpe dem både med det praktiske, det psykologiske og deres krop. mener Kalle Birck Madsen. 'Vi ser mange unge, der siger, at de ikke kan mærke kroppen. Mange af disse unge er eksperter i at overleve, fordi de har gjort sig kolde. Og når man har det, er det ikke så let at finde ind i livet igen og føle noget og for eksempel kunne tage en konflikt.'.

20 Debat: Klip og kommentarer: Brug for hjælp Jyllands-Posten 29 oktober 2001, JP København side 4 Af Rita Meier, Frederikssundsvej 179 B, 2700 Brønshøj Borgmester Winnie Larsen-Jensen (8) anbefaler lukning af Gaderummet for hjemløse unge. Jeg vil derfor gerne spørge, om hun har tænkt over, at hvis de psykisk syge, som kommer der, får den optimale psykiatriske hjælp, har de en chance for at blive raske og kan ikke længere negligeres som syge. Hvis de får hjælp til at få et arbejde. er de ikke arbejdsløse mere. Og hvis de får deres egen bolig - ikke et herberg, hvor de mister deres identitet, ja, så er de ikke længere hjemløse! Først når alt det er gjort for samtlige, kan hjemmet lukkes, så det vil nok være klogt at finde en ny adresse, hvor det kan fortsætte. Unge hjemløse er ikke et problem, der forsvinder ved, at man tager deres seng fra dem. Det er en gruppe mennesker, der har hårdt brug for hjælp og medmenneskelighed.

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor?

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Denne artikel giver et indblik i de forhindringer der møder en hjemløs, som i forvejen har det svært, når vedkommende har besluttet sig for at finde et sted

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Plottet om Gaderummet: en socialpsykologisk udfordring. 24.oktober 2001

Plottet om Gaderummet: en socialpsykologisk udfordring. 24.oktober 2001 Plottet om Gaderummet: en socialpsykologisk udfordring. 24.oktober 2001 Af Kalle Birck-Madsen, cand.psych., Gaderummet-Regnbuen Gaderummet er et initiativ fra neden, udgået fra det civile samfund.... 1

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

Energirenovering. Unik villa ved. Vildledende, forvirrende og unødigt dyrt. Side 22. Side 14

Energirenovering. Unik villa ved. Vildledende, forvirrende og unødigt dyrt. Side 22. Side 14 Må naboen lade ukrudt vokse i skel? Se ekspertens svar på side 70 Danmarks komplette boligmagasin Oktober 2014 #6 Unik villa ved Odense Å Side 22 Vildledende, forvirrende og unødigt dyrt Energirenovering

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

SOF beretning 2013-2014

SOF beretning 2013-2014 SOF beretning 2013-2014 To til tillid Sammen med gode kollegaer fra de andre faglige organisationer har jeg brugt meget tid med forvaltningsledelsen på at tegne og følge op på tillidsreformen. Det har

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune

Skæve hverdagsliv. Stine Svendsen-Tune Skæve hverdagsliv Stine Svendsen-Tune Et studie med tilknytning til forskningsprojektet Det Kvalificerede Hverdagsliv, som er finansieret af Socialministeriet Skæve hverdagsliv Af Stine Svendsen-Tune ISBN:

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011 farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist pædagog 11 På Fanø Efterskole er det slut med at feje ujævnheder væk foran eleverne. I stedet hjælper kontaktlærerne eleverne til

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det?

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Lars Benjaminsen 09-09-2014 1 Ensomhedens årsager og mekanismer Misbrug langvarig nedslidning af relationer til både familie og gamle venner erstatning

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere