Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse"

Transkript

1 Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

2

3 Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse Sébastien Tutenges, Lars Nørr Mikkelsen, Maj Witte, Ida Thyrring & Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014

4 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning 2014 Tryk: Frydenberg A/S, København ISBN: Center for Rusmiddelforskning Bartholins Allé Aarhus C Tlf.:

5 Indhold Forord... 7 Kapitel 1 Indledning... 9 Baggrunden for projektet Den foreliggende forskning om sikkerhed i nattelivet Indholdet i denne rapport kort fortalt Kapitel 2 Metoder Udvælgelsen af byer og udskænkningssteder Strukturerede observationer Spørgeskemaundersøgelse af dørmænd og bartendere Spørgeskemaundersøgelse af festende Etnografiske observationer Lydoptagelser og fotografi Kvalitative interviews Dataindsamlerne Forskningsetik Kapitel 3 Promoveringen af alkohol Tilbud: Happy hour, fri bar, sjåts og startpakker Reklamer: skiltning, flyers, billeder, videoer og merchandise Indretningen af rum Bartendere og forførelsens kunst Kapitel 4 Bartendere og dørmænd Natarbejde Lys og lyd Røg Fysiske skader Følelsesarbejde

6 Alkohol på arbejdspladsen Vold og konflikter Vold som yderste konsekvens Kriminalitet blandt dørmænd? Forudsigelse af aggressiv adfærd Kapitel 5 Sikkerhedsproblemer på gaden Gadens festkultur Trafikproblemer Turen hjem Fuldskab som selvstændig risikofaktor Gadevold Adgangspolitik og frustration på gaden Betydningen af dørmænds indgriben i konflikter Frygten for at være alene i natten Kapitel 6 Opsummering Appendiks Litteratur

7 Forord Denne rapport er den første af to, der fremlægger resultater fra projekt Fest i trygge rammer. Projektets formål er at kortlægge og minimere sikkerhedsproblemerne i det danske natteliv. Nærværende rapport kortlægger sikkerhedsproblemerne; den anden rapport vil beskrive interventioner, der kan reducere problemerne. Projektet bygger på data, der er indsamlet af medarbejdere på Center for Rusmiddelforskning (CRF) ved Aarhus Universitet over en toårig periode startende i sommeren En meget lang række personer har bidraget til projektet, heriblandt et stort antal unge festende, bartendere, dørmænd, bestyrere og ejere af udskænkningssteder samt repræsentanter fra politiet, Sundhedsstyrelsen, skadestuepersonale, Natteravnene, HORESTA, Bryggeriforeningen og Center for Sikker By i Københavns Kommune. Til dem vil vi gerne rette en stor tak. Vi er overalt blevet mødt med stor velvilje og forståelse på trods af vores mange kritiske spørgsmål og forespørgsler. Udover rapportens forfattere har følgende personer hjulpet med at indsamle, transskribere og/eller analysere projektets data: Hallie Barrows, Dorte Brix, Trine Bøgkjær, Frederik Bøhling, Peter Ejbye-Ernst, Lene Flyvholm, Ask Greve Jørgensen, Lea Trier Krøll, Sergiy Matyushenko, Anne Kerstine R. Nielsen, Michael Mulbjerg Pedersen, Merete Poulsen, Louise Saugman, Caspar Schliewe og Ida Thyrring. Mange tak til jer. Også tak til de følgende personer for faglig sparring og hjælp til projektet: Fiona Measham, Morten Hulvej Rod, Karen Hughes, Zara Quigg, Kathryn Graham, George Rigakos, Jeanette Østergaard, Kim Bloomfield og Karen Elmeland. Tak til Mai-Britt Johansson, der har læst korrektur på manuskriptet. Endelig vil vi takke TrygFonden og Familien Hede Nielsens Fond, der har muliggjort projektet ved at yde økonomisk støtte til det. Alle billederne i denne rapport er taget af Lea Trier Krøll. 7

8

9 Kapitel 1 Indledning Hvad er det egentlig jeres projekt går ud på? spørger Jonathan. Vi er lige trådt uden for baren og står på vindblæste Istedgade. Jonathan skulle have sig en smøg, og jeg så mit snit til at hvile ørerne. Jeg giver det samme svar, som jeg plejer: Projektet handler om at afdække og rette op på sikkerhedsproblemerne i det danske natteliv. OK. Hvad er så problemet derinde?, spørger han og peger mod baren. Jeg svarer tøvende: Nu er det jo første gang jeg er her, men det ser ud til, at der bliver skænket alkohol til alle, uden skelen til om de er mindreårige eller megafulde. Der er alt for mange mennesker derinde. Og musikken er nok for høj. Den tygger han lidt på. Så siger han med et smørret smil: OK, jeg er med. Projektet går ud på at spolere den gode stemning: Du vil ha skruet ned for musikken; bartenderne skal være karrige med udskænkningen; og vi skal alle sammen gå tidligt hjem, så vi kan komme op i god tid til gudstjenesten. (Feltnote) Det danske natteliv har ændret sig markant i de seneste årtier. Mange traditionelle beværtninger har måttet dreje nøglen om, heriblandt mange af de såkaldt brune værtshuse med deres karakteristiske træpaneler, gulnede vægge og tætte cigarettåger. Samtidig er der åbnet et stort antal konceptværtshuse, temabarer og diskotekskæder med navne som The Irish Pub, Hard Rock Café og Crazy Daisy. Nogle bifalder udviklingen og omtaler den som en strømlining og professionalisering af nattelivet, mens andre er mere skeptiske og foretrækker udtryk som tivolisering og McDonaldisering (Schou & Turner, 2010). Nogle af de mest slående eksempler på udviklingen er Vestergade i København og Jomfru Ane Gade i Aalborg. Her er der tæt pakket med udskænkningssteder, og om natten i weekenden vrimler det med festglade unge. I byer landet over er antallet af udskænkningssteder steget i en længere årrække (Møller, 2012). Dette har været med til at skabe jobs og øgede 9

10 skatteindtægter, og det har ikke at forglemme givet anledning til mangen en god bytur. Der er ingen tvivl om, at nattelivet spiller en vigtig rolle i mange danskeres liv og især blandt unge. En undersøgelse viser således, at der blandt danskere på 19 år er omkring 38 procent, der tager på natklub mindst en gang om ugen, og 29 procent tager på natklub mindst to gange om ugen (Ravn, 2012). Nattelivet avler imidlertid også en del problemer, hvoraf mange er alkoholrelaterede. Et studie foretaget på to danske sygehuse viser ikke overraskende, at det især er unge, der pådrager sig alkoholrelaterede skader (Elmeland & Villumsen, 2003). Disse skader indtræffer primært i weekenden i tidsrummet 24:00-06:00, og omtrent hver fjerde af skaderne sker på et udskænkningssted. Der er i de seneste år kommet mere fokus på sikkerheden på værtshuse, barer, natklubber og spillesteder. Især i Nordamerika og Australien er der blevet gjort en stor indsats for at udforske og forbedre sikkerheden på udskænkningssteder (Graham & Homel, 2008), og også i dele af Europa er man begyndt at arbejde med problematikken (Hughes et al., 2012). Konklusionen fra de eksisterende studier er kort sagt, at forebyggende indsatser på og omkring udskænkningssteder er en effektiv måde at reducere alkoholrelaterede skader både blandt unge og ældre (Hughes et al., 2012; Justitsministeriets Forskningsenhed, 2007). Alligevel mangler der endnu i mange lande og heriblandt Danmark en samlende indsats på området, og helt basale sikkerhedshensyn bliver fortsat negligeret i nattelivet verden over (Hughes et al., 2009). Denne rapport sætter spot på sikkerhedsproblemerne i det danske natteliv. Målet er ikke at spolere den gode stemning, men at foretage en grundig kortlægning af de største sikkerhedsproblemer på og omkring danske udskænkningssteder med henblik på at afhjælpe disse problemer. En sådan kortlægning er ikke tidligere blevet udført, hvilket har gjort det vanskelligt at foretage målrettet og effektivt forebyggelsesarbejde. Hvad er de største sikkerhedsproblemer i det danske natteliv? Hvor bør der sættes ind med forebyggende tiltag? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for nærværende rapport, der er den første og mest omfangsrige af i alt to rapporter fra projekt Fest i trygge rammer. Den anden rapport udkommer senere på året, og her gøres der rede for, hvordan man via forebyggelse og lovgivning bedst reducerer sikkerhedsproblemerne på og omkring danske udskænk- 10

11 ningssteder. Eftersom det især er unge, der kommer til skade i nattelivet, har vi i vores undersøgelse primært fokus på udskænkningssteder, der besøges af et ungt klientel i aldersgruppen 15 til 35 år. Baggrunden for projektet Forskningsgruppen bag projekt Fest i trygge rammer består af professor Kim Bloomfield, lektor Karen Elmeland, lektor Morten Hesse (projektleder) og lektor Sébastien Tutenges (projektkoordinator). Alle har længe beskæftiget sig med det danske natteliv. Særligt gruppens kvalitative forskere, Elmeland og Tutenges, har foretaget en del feltarbejde i nattelivet, og har her bevidnet en række faldulykker, skænderier, vold, trafikuheld og andre problemer på og omkring udskænkningssteder. Visse af disse problemer kunne være undgået, hvis sikkerhedsforholdene havde været bedre. Denne konstatering er anledningen og motivationen bag dette projekt. Beslutningen om at gennemføre projektet blev bestyrket ved en gennemgang af forskningen på området. I mange byer og lande har man foretaget grundige udredninger af sikkerhedsproblemerne i nattelivet for at skabe større vished om, hvor og hvordan man bør målrette og udføre de forebyggende indsatser. Vi tænkte, at det var på tide at gøre noget lignende i Danmark. At højne sikkerheden i nattelivet er en sag, de fleste kan tilslutte sig, da det ikke nødvendigvis behøver at gå ud over glæderne ved at gå i byen jovist, der er visse festgængere, der foretrækker lurvede beværtninger med kant ; men det er kun ganske få, der kan lide at feste i decideret farlige omgivelser. At højne sikkerheden behøver heller ikke have negativ indvirkning på indtjeningen der er for eksempel rigtig mange penge at spare for det enkelte udskænkningssted og for samfundet generelt, hvis man kan reducere omfanget af vold i nattelivet. Vi søgte råd og vejledning hos nogle af de førende forskere på området, heriblandt professor Kathryn Graham og professor Karen Hughes, der har udviklet et sæt metoder til at undersøge udskænkningssteder i nattelivet (Graham & Homel, 2008). Vi har anvendt nogenlunde samme metoder som Graham, Hughes og deres kolleger, men har også gjort brug af en række øvrige metoder såsom deltagerobservation og dybdegående interviews med bartendere, dørmænd og festgængere i alderen 15 til 35 år. En nærmere beskrivelse af projektets metoder er at finde i det næste kapitel. 11

12 Den foreliggende forskning om sikkerhed i nattelivet En række studier har vist, at udskænkningssteder og deres umiddelbare omgivelser er risikozoner, hvor der forekommer et stort antal slagsmål, tyverier, seksuelle overgreb, faldulykker og trafikuheld (Calafat et al., 2009; Kershaw et al., 2008; Hughes & Bellis, 2012). Problemerne har det med at koncentrere sig på og omkring visse udskænkningssteder, mens andre steder er relativt problemfri (Briscoe & Donelly, 2003; Newton & Hirschfield, 2009). Det tyder således på, at der er særlige faktorer, der er med til at gøre nogle udskænkningssteder farlige. Forskere har i de seneste årtier arbejdet på at udvikle måleredskaber, der kan afsløre risikofaktorer på udskænkningssteder og dermed bane vejen for målrettede forebyggende interventioner (Graham et al., 1980; Graham, 1985; Calafat & Juan, 2004; Tutenges, 2009). Denne type forskningsbaseret intervention på og omkring udskænkningssteder har allerede ført til positive resultater for eksempel i forbindelse med det svenske STAD-projekt (Wallin et al., 2003; Andréasson et al., 2000; Wallin et al., 2002). Netop STAD-projektet har været en vigtig inspirationskilde for en del af det forebyggende arbejde, som i de seneste år er blevet iværksat i Danmark, og som vi vil komme nærmere ind på i den anden og sidste af vores afrapporteringer. Hughes og hendes kolleger fremhæver tre typer af risikofaktorer på udskænkningssteder (Hughes et al., 2012). For det første er der en række fysiske faktorer, der kan føre til skader såsom dårlig ventilation, dårlig hygiejne, glasskår på gulvet, områder med dårlig belysning og skjulte nødudgange. For det andet er der diverse sociale faktorer, der kan producere skader såsom salg af ulovlige stoffer, løssluppen stemning, adgang til billig alkohol og aggressiv markedsføring af alkohol. For det tredje er der medarbejderfaktorer, der blandt andet vedrører udskænkning af alkohol til mindreårige og meget berusede kunder, for få bartendere og dørmænd på arbejde, dårligt oplært personale, voldelige dørmænd samt brug af rusmidler blandt medarbejderne på udskænkningssteder (Fontaine, 2006; Hughes et al., 2004; Homel & Clark, 1994). Mange af nattelivets problemer hænger sammen med fuldskabsorienteret alkoholbrug og illegalt stofbrug. Eksempelvis er risikoen for at havne i slagsmål langt højere for både mænd og kvinder, der jævnligt drikker sig fulde, og for mænd der anvender kokain (Schnitzer et al., 2010). I visse 12

13 festmiljøer opfordrer personalet aktivt og systematisk til brug af rusmidler (Tutenges, 2003). I en undersøgelse af unge danskere i Sunny Beach blev det således observeret, at guiderne anvendte flere strategier til at få turisterne til at drikke store mængder af alkohol: De organiserede druklege, hyldede fuldskab og satte tonen ved selv at drikke store mængder af alkohol både i og uden for arbejdstiden (Tutenges et al., 2012). Undersøgelsen tydede på, at de unge turister var modtagelige over for presset. Turister, der festede sammen med guider, drak således mere end turister, der festede på egen hånd. Udskænkningssteder kan også gøre brug af forskellige teknikker til at øge alkoholsalget. De kan for eksempel gøre brug af et koncept som Fri bar, hvilket kan være med til at forøge alkoholforbruget og de alkoholrelaterede skader (Thombs et al., 2009). Det skal her understreges, at der er stor variation i alkohol- og narkotikakulturer verden over (Martinic & Measham, 2008). Derfor er der også stor forskel på, hvad der udgør en risikofaktor på udskænkningssteder i forskellige lande. For eksempel tyder en del forskning på, at brug af dørmænd kan være med til at reducere volden på større barer og diskoteker. Enkelte studier viser imidlertid, at visse lande har store problemer med dørmænd, der påbegynder slagsmål, eskalerer konflikter og sælger narkotika (Homel & Clark, 1994; Leather & Lawrence, 1995; Morris, 1998; Tutenges, 2009). Dette er blot ét eksempel på, at man ikke kan lave universelle standarder for, hvordan udskænkningssteder gøres sikre. Det er nødvendigt at basere forebyggelse på en grundig udforskning af lokale festmiljøer og af de kulturelle forestillinger og praksisser, der gør sig gældende lokalt blandt klientel og medarbejdere de enkelte steder. Derfor denne rapport om, hvad der aktuelt i en dansk kontekst udgør de største sikkerhedsproblemer i nattelivet. 13

14 Indholdet i denne rapport kort fortalt Kapitel 2 gennemgår metoderne, som er blevet anvendt i projekt Fest i trygge rammer. Kapitlet indeholder ikke egentlige resultater, og det behøver ikke blive læst for at forstå resten af rapporten. Vil man spare tid, kan man nøjes med at kaste et blik på boks 2.1, der kort skitserer de anvendte metoder. Kapitel 3 handler om, hvordan udskænkningssteder i Danmark ansporer kunderne til at indtage store mængder alkohol. Denne ansporing sker ikke alene ved hjælp af traditionelle, iøjnefaldende salgsteknikker såsom reklameskilte, merchandise, løbesedler og TV-spots. Der tages også andre mere subtile salgsteknikker i brug, som hidtil har fået meget lidt opmærksomhed både i medierne og forskningen. For eksempel oplærer en del udskænkningssteder deres bartendere i at bruge forførelse, smiger, overtalelse og pression for at få kunderne til at købe flere drikkevarer. Kapitlet løfter således lidt af sløret for, hvorfor der er så højt et niveau af alkoholindtag og alkoholrelaterede skader i det danske natteliv. Kapitel 4 handler om medarbejderne på udskænkningssteder med særligt fokus på bartendere og dørmænd. Disse erhvervsgrupper er særligt udsatte af flere grunde: Meget af deres arbejde foregår om natten; arbejdstempoet er i perioder meget højt; pauserne er ofte få, korte eller ikkeeksisterende; en del bartendere og dørmænd har flere vagter per uge; på en del udskænkningssteder er der problemer med et meget højt støjniveau og 14

15 tobaksrøg; mange bartendere har et højt alkoholforbrug i arbejdstiden; og sidst, men ikke mindst er vold og aggressioner en integreret del af arbejdsmiljøet på mange udskænkningssteder. Overordnet set lader det til, at der på mange udskænkningssteder sker en nedprioritering af de ansattes sikkerhed i forhold til gæsternes sikkerhed. Der gøres meget for at sikre en stor omsætning, men forholdsvis lidt for at beskytte medarbejderne. Kapitel 5 handler om sikkerhedsproblemerne på gadeplan. Når folk forlader et udskænkningssted, tager de deres alkoholpromille med sig, men er ikke længere overvåget og reguleret af udskænkningsstedets medarbejdere. Politiets tilstedeværelse er desuden meget sparsom i gadebilledet. Derfor er der en tendens til, at voldelige konflikter, der opstår uden for udskænkningssteder, får lov til at udvikle sig uden indgriben fra dørmænd, politi eller andre professionelle. Kapitlet berører også problemerne, der kan opstå, når personer afvises ved indgangen til et udskænkningssted. De afvistes frustrationer går ofte ud over dørmænd, men de går til tider også ud over tilfældige folk i gaden i form af tilråb og vold. Sidst, men ikke mindst kommer kapitlet ind på de alvorlige problemer, der kan opstå, når folk bevæger sig af sted i beruset tilstand til fods, på cykel og i motorkøretøjer. Kapitel 6 er en opsummering af projektets hovedresultater og oplister i punktform nogle af de mest udbredte sikkerhedsproblemer i det danske natteliv problemer som vi i projektgruppen finder det særligt presserende at adressere i en nær fremtid. 15

16

17 Kapitel 2 Metoder Dette projekt er som nævnt inspireret af en forskningstradition, der er udviklet af blandt andre Kathryn Graham (Graham & Homel, 2008). Et vigtigt værktøj i denne tradition er et struktureret observationsskema, der belyser sammenhænge mellem forskellige karakteristika ved udskænkningssteder og risikoadfærd. Vi gør i dette projekt brug af strukturerede observationsskemaer, men vi gør også brug af en række øvrige metoder for at få et mere bredspektret indblik i sikkerhedsproblemerne i det danske natteliv. I dette kapitel vil vi redegøre for vores fremgangsmåde og metoder og samtidig diskutere, hvordan de forskellige metoder bidrager til undersøgelsen. Vi har valgt at beskrive samtlige af de metoder, vi har gjort brugt af i projektperioden. Dog skal det understreges, at nærværende rapport kun vil præsentere et udvalg af de data, vi har indsamlet. Navnlig vil vi ikke i denne rapport præsentere data fra spørgeskemaundersøgelsen med unge festende. Disse data vil blive præsenteret andetsteds i artikler, der er under udarbejdelse. Se boks 2.1 for en oversigt over de anvendte metoder. Boks 2.1 Anvendte metoder 1) Strukturerede observationer på 20 udskænkningssteder. 2) Survey med bartendere og dørmænd. 3) Survey med unge festende i nattelivet. 4) Etnografiske observationer på og omkring udskænkningssteder. 5) Lydoptagelser og fotografi. 6) 20 interviews med nøglepersoner (politi, brancheforeninger, barejere m.fl.). 7) 21 dybdegående interviews med unge festende. 8) 20 dybdegående interviews med bartendere og dørmænd. 17

18 Udvælgelsen af byer og udskænkningssteder I den første fase af projektet besøgte vi en række udskænkningssteder og interviewede en række nattelivseksperter, dels for at udforme projektets endelige metoder, og dels for fastslå præcis hvor dataindsamlingen skulle finde sted. Det var vigtigt for os finde frem til forskellige typer af byer og udskænkningssteder, således at vi kunne få et bredt indblik i sikkerhedsproblemerne i det danske natteliv. Valget af byer faldt på København, Aalborg, Sønderborg og Nykøbing Falster. Den geografiske spredning på disse byer er stor, og det samme er indbyggertallene, der spænder fra i hovedstadsområdet, efterfulgt af i Aalborg, i Sønderborg og i Nykøbing Falster 1. København har i kraft af sin størrelse et meget stort udbud af udskænkningssteder med appel til snart sagt alt og alle. Om man er til heavy metal, Goa-trance eller pop, så er det at finde i København. Aalborg er Danmarks tredjestørste by og har også en bred vifte af udskænkningssteder, der især er at finde i og omkring Jomfru Ane Gade. Denne koncentration af udskænkningssteder finder man ikke mange andre steder i Danmark, og den er med til at gøre byens natteliv til en intens affære. Sønderborg og dets natteliv bærer præg af, at flere større uddannelsesinstitutioner er at finde i byen, heriblandt Syddansk Universitet, Den Sønderjyske Sygeplejeskole og Hærens Sergentskole ved Sønderborg Kaserne 2. Nykøbing Falster adskiller sig fra de øvrige byer blandt andet ved, at der er et lille udbud af uddannelsesinstitutioner. Nykøbing Falster er desuden præget af et forholdsvist stort antal turister og feriestedet Marielyst, der ligger 15 kilometer fra centrum, og som i sommerhalvåret er feriemål for mange unge. I de fire udvalgte byer fandt vi frem til i alt 20 udskænkningssteder med det til fælles, at de primært besøges af et ungt publikum i alderen 15 og 35 år. Disse 20 udskænkningssteder omfatter følgende typer af steder: diskoteker/natklubber, spillesteder med livemusik, bodegaer/ brune værtshuse, bodegaer med dansegulv og caféer. Det var disse 20 steder, som vi udforskede mest nøje. 1 Tallene stammer fra Danmarks Statistik: Folketal pr. 1. januar Det skal nævnes, at Hærens Sergentskole flyttes væk fra Sønderborg i løbet af

19 Strukturerede observationer En af de centrale metoder i projektet har bestået i at udføre strukturerede observationer på de 20 udvalgte udskænkningssteder. Disse observationer har blandt andet hjulpet os med at kortlægge sikkerhedsproblemerne i nattelivet. Under vores observationer har vi anvendt et skema, der er en modificeret udgave af skemaer, der tidligere har været anvendt af Graham og hendes kolleger (2006), Hughes og hendes kolleger (2012) med flere (Graham & Homel, 2008). Vi har tilpasset skemaerne til danske forhold. Denne tilpasning udførte vi blandt andet på grundlag af et forstudie, hvor vi interviewede en række centrale aktører i det danske natteliv såsom lokalpolitiet og natklubsejere. Efter forstudiet pilottestede vi skemaet og korrigerede det endnu engang. Vi udførte strukturerede observationer mindst fire gange på hvert af de 20 udvalgte udskænkningssteder. Vi besøgte hvert sted i forskellige tidsrum af mindst en times varighed. Hvert besøg blev udført af to observatører, som udfyldte skemaerne uafhængigt af hinanden. Observatørerne gav sig ikke til kende over for personalet eller de festende. Vi forblev således anonyme, og det gjorde vi for at mindske vores påvirkning af de observerede. F.eks. kunne man forestille sig, at personalet ville ændre deres adfærd, hvis de havde kendskab til, at de blev observeret. Samme fremgangsmåde er tidligere i lignende studier (Graham et al., 2006; Hughes et al., 2012; Tutenges, 2009). Vores besøg foregik typisk i tidsrummet mellem kl. 23 og kl. 5, men i enkelte tilfælde endnu senere. I løbet af hvert besøg sørgede observatørerne for at opholde sig i forskellige områder af udskænkningsstedet for at se nærmere på indgangen, baren, dansegulvet, personalet, gæsterne m.m. Faktorer såsom interaktion mellem gæster, hvilke typer af klientel der var på udskænkningsstedet, personalets grad af professionalisme og stedets udsmykning er blevet observeret for senere at blive nedfældet i observationsskemaet ude af syne for personalet og gæsterne på det pågældende udskænkningssted. Appendiks 1 indeholder en oversigt over de centrale fund, der er baseret på de strukturerede observationer. En nærmere beskrivelse af observationsskemaet kan læses nedenfor i boks

20 Boks 2.2 Beskrivelse af observationsskemaet Observationsskemaet er inddelt i 10 dele: Første del omhandler forhold uden for udskænkningsstedet. Her observeres blandt andet antallet af dørmænd, prisen for entré og stemningen udenfor. Anden del omhandler diverse kendetegn ved udskænkningsstedet, som udover at have relation til kendte risikofaktorer medvirker til at fastslå, hvilken slags sted det er. Her vurderer observatørerne f.eks., hvor stor en del af stedet, der har siddepladser, hvorvidt der er dansegulv, om der er mulighed for at spille dart/enarmet tyveknægt/pool etc., hvilken type musik der spilles, og om der er opsat ordensregler. Tredje del omhandler gæster og personale. Her observeres gæsternes alder, hvilke typer der er dominerende, og hvordan gæsterne er grupperet kønsmæssigt. Derudover spørges der ind til antallet af ansatte, og hvordan disse fordeler sig i forhold til køn, alder og beskæftigelse (dør- og sikkerhedsfolk, bartendere, afryddere, DJ s, garderobefolk og andre). Fjerde del handler om stedets praksis omkring alkoholudskænkning og generel varetagelse af regler og orden. Der spørges her til detaljer blandt andet om alkoholpromoveringen, priserne, hvor stor en andel af gæsterne der drikker forskellige typer af drikkevarer, og hvorvidt der udskænkes til synligt berusede gæster. Derudover spørges der til en række andre forhold ved udskænkningsstedet såsom lyd- og røgniveau, temperatur, afrydning og generel renlighed. Femte del omhandler mere specifikke risikofaktorer, der er indeholdt i udskænkningsstedets miljø. Der sigtes her først og fremmest til mængden af glas og flasker rundt omkring på toiletter, borde og gulve, og der sigtes mod områder med dårlig belysning eller med meget trængsel. Sjette del kommer kort omkring servering af mad på udskænkningsstedet. Her spørges til hvilke typer mad, der serveres, hvordan maden promoveres, og i hvilket tidsrum maden sælges. Syvende del omhandler stedets personale og deres grad af professionalisme. Udover deres koordinering internt i personalegruppen fokuseres der her på deres håndtering af gæster, deres opsyn med stedet og deres eventuelle indtag af alkohol og stoffer. Ottende del omhandler gæsternes aktiviteter og den generelle stemning på udskænkningsstedet. Der spørges her til, hvorvidt og hvor vildt der danses, og der spørges til graden og karakteren af seksuelt betonet interaktion. Desuden ses der på, hvordan den generelle stemning er, især i forhold til grov opførsel. I niende del beskrives de observerede problematiske episoder under besøget. Disse episoder er kategoriseret som en bred vifte af sikkerhedsmæssige problemer, aggressiv adfærd og ulovligheder. Der spørges således ind til diverse former for vold, stofrelateret adfærd, overdreven fuldskab og fald. Endelig afsluttes med tiende del, som udelukkende består af ét spørgsmål, som går på niveauet af beruselse blandt folk, der træder ud fra udskænkningsstedet. 20

21 Spørgeskemaundersøgelse af dørmænd og bartendere Dørmænd og bartendere er vigtige erhvervsgrupper for en undersøgelse som vores blandt andet af de tre følgende grunde. For det første løber bartendere og dørmænd en række risici, der har en anden karakter end dem, festende er udsat for. For eksempel må dørmænd på en vagt ofte gentagne gange gribe ind i verbale og/eller fysiske konflikter, og også bartenderne må ofte intervenere i konflikter. Dørmændenes og bartendernes arbejde kan lede til både kort- og langsigtede helbredsproblemer relateret til søvnforstyrrelser, tunge løft, et højt alkoholforbrug, usund kost samt eksponering for høj musik, røg og vold. For det andet har disse grupper i kraft af deres arbejde en betydelig erfaring med at vurdere og håndtere sikkerhedsproblemer. Deres viden om emnet er derfor vigtig at lytte til, både hvad angår hvilke problemer, der hyppigst opstår, og hvordan problemerne løses bedst. For det tredje peger en del forskning på, at bartendere og dørmænd kan være med til at forværre sikkerhedsproblemer ved f.eks. at eskalere konflikter, være påvirket på jobbet eller servere for meget berusede kunder (Tutenges, 2009). Dette ville vi også undersøge nærmere i en dansk kontekst. Vi udførte derfor spørgeskemaundersøgelser med bartendere og dørmænd og anvendte tre forskellige fremgangsmåder: 1) Efter aftale mødte vi op til personalemøder på udskænkningssteder og i sikkerhedsfirmaer og fortalte de tilstedeværende om vores projekt, hvorefter vi uddelte et spørgeskema til dem, der indvilligede i at udfylde det; 2) Vi sendte s til bartendere og dørmænd med et link til en online version af spørgeskemaet; 3) Og vi mødte op på udskænkningssteder og bad bartendere og dørmænd om at udfylde skemaerne, mens de var på arbejde. I alt spurgte vi 489 bartendere, om de ville udfylde skemaet, hvoraf 424 indvilligede. Svarprocenten var således 87 % i spørgeskemaundersøgelsen med bartendere. Vi adspurgte i alt 238 dørmænd, om de ville udfylde skemaet, hvoraf 159 indvilligede. Svarprocenten var 67 % i denne undersøgelse. Spørgeskemaerne varer cirka 10 minutter at udfylde. De indeholder spørgsmål om baggrundsvariabler såsom alder, køn, uddannelse, tidligere arbejdserfaringer og antallet af vagter inden for det seneste år. Herudover indeholder skemaerne en række spørgsmål om brug af alkohol og andre rusmidler, oplevet vold og stress samt skader. For en nærmere beskrivelse af spørgeskemaundersøgelsen med bartendere, se Tutenges et al.,

22 Spørgeskemaundersøgelse af festende Vi foretog også en spørgeskemaundersøgelse med unge festende blandt andet for at få et indtryk af typen af gæster på de forskellige udskænkningssteder og også for at få et overblik over brugen af rusmidler i det danske natteliv. Hvert af de 20 udskænkningssteder blev besøgt af et hold studentermedhjælpere, som uddelte spørgeskemaer. Spørgeskemaet tager en 5-10 minutter at udfylde, og de blev udfyldt af studentermedhjælperne, som læste spørgsmålene og svarmulighederne op og noterede respondenternes svar. Hvis de adspurgte ikke ønskede at deltage, blev dette også noteret af hensyn til frafaldsanalysen. Spørgeskemaet er blevet udarbejdet og udført i samarbejde med Jeanette Østergaard fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Spørgeskemaets 24 spørgsmål kan deles ind i fem dele: Første del spørger til respondentens baggrund (køn, alder, uddannelse, indkomst og boligområde). Anden del indeholder et par spørgsmål om, hvor ofte respondenten går i byen, og hvor ofte vedkommende er beruset. Tredje og længste del tager fat i respondentens hidtidige alkoholindtag samme dag/aften frem til interviewtidspunktet. I fjerde del spørges der til respondentens erfaringer med stoffer. I femte del spørges til, hvorvidt respondenten samme aften har været vidne til voldelige hændelser, og om vedkommende selv tidligere i sit liv har oplevet at være involveret i sådanne hændelser. Denne spørgeskemaundersøgelse kan være med til at belyse omfanget af risikoadfærd i nattelivet, og det kan vise, hvordan adfærden fordeler sig på tværs af byer og typer af udskænkningssteder. På nogle udskænkningssteder vil problemet måske være, at der er meget vold, hvor andre steder vil være kendetegnet ved en fredelig omgangstone, men måske et stort indtag af stoffer. Etnografiske observationer Vi har udført etnografiske observationer i alle de udvalgte byer det vil sige i København, Aalborg, Sønderborg og Nykøbing Falster. De etnografiske observationer havde et bredt fokus, og de blev ofte (men ikke altid) udført helt åbenlyst og med de observeredes medvidende. Vi foretog etnografiske observationer på de 20 udvalgte udskænkningssteder, men også på gader, togstationer, pladser, i private hjem og på et stort antal udskænk- 22

Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse Sikkerhedsproblemer i det danske natteliv En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse Sébastien Tutenges, Lars Nørr Mikkelsen, Maj Witte, Ida Thyrring & Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Aarhus

Læs mere

Markedsføringen af alkohol i nattelivet

Markedsføringen af alkohol i nattelivet STOF nr. 24, 2014 Markedsføringen af alkohol i nattelivet Det handler om at sælge store mængder af spiritus på kort tid, minimere ventetiden for kunderne, gøre serveringen underholdende og festlig, hylde

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY PROBLEMER MED ALKOHOL I NATTELIVET - OG MULIGE LØSNINGER SÉBASTIEN TUTENGES, LEKTOR, CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING

AARHUS UNIVERSITY PROBLEMER MED ALKOHOL I NATTELIVET - OG MULIGE LØSNINGER SÉBASTIEN TUTENGES, LEKTOR, CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING PROBLEMER MED ALKOHOL I NATTELIVET - OG MULIGE LØSNINGER SÉBASTIEN TUTENGES, LEKTOR, CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING DAGENS STORE SPØRGSMÅL Hvorfor kommer folk til skade i nattelivet? Hvordan kan vi minimere

Læs mere

Markedsføringen af alkohol i nattelivet

Markedsføringen af alkohol i nattelivet Markedsføringen af alkohol i nattelivet Det handler om at sælge store mængder af spiritus på kort tid, minimere ventetiden for kunderne, gøre serveringen underholdende og festlig, hylde alkoholens virkninger

Læs mere

Fest i trygge rammer. - Hvordan gør man nattelivet sikrere at færdes i? Et nyt projekt tager udfordringen op. STOF nr. 18, 2011

Fest i trygge rammer. - Hvordan gør man nattelivet sikrere at færdes i? Et nyt projekt tager udfordringen op. STOF nr. 18, 2011 STOF nr. 18, 2011 Fest i trygge rammer - Hvordan gør man nattelivet sikrere at færdes i? Et nyt projekt tager udfordringen op. AF SÈBASTIEN TUTENGES på vegne af projektgruppen Nattelivet er en intensitetsmaskine.

Læs mere

Konsulent Marianne Kargaard. Gratis drinks til Facebook-følgerne

Konsulent Marianne Kargaard. Gratis drinks til Facebook-følgerne Konsulent Marianne Kargaard Gratis drinks til Facebook-følgerne Projektmedarbejder Ina Johansen Journalist Nina Bro Journalist Signe Juul Kraft Baggrund 2011-2013 Nogle konklusioner fra Sikkerhedsproblemer

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

UNGE PÅ VEJ UD I NATTELIVET

UNGE PÅ VEJ UD I NATTELIVET 14. november 2011 UNGE PÅ VEJ UD I NATTELIVET Signe Ravn Sociolog, Ph.D. stipendiat Center for Rusmiddelforskning præsen TATION PROGRAM Præsentationsrunde Stoffer i nattelivet natklubundersøgelsen Andre

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu. Unge og rusmidler At balancere mellem fællesskab og mistrivsel Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.dk Intet ungdomsliv uden rusmidler Umuligt at gennemleve teenageårene

Læs mere

Nattelivets professionelle: arbejdsvilkårene for bartendere og dørmænd i Danmark

Nattelivets professionelle: arbejdsvilkårene for bartendere og dørmænd i Danmark STOF nr. 23, 2014 Nattelivets professionelle: arbejdsvilkårene for bartendere og dørmænd i Danmark Én ting er at gå i byen en til to gange om ugen for at feste med vennerne. Noget andet er at gå på arbejde

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Feltdagbøger. Observationer onsdag d. 16. april 2014

Feltdagbøger. Observationer onsdag d. 16. april 2014 Feltdagbøger Følgende er feltdagbøger for observationer foretaget i byrummet foran Mændenes Hjem ved Istedgade. Dagbogen er skrevet i flydende form, hvilket vil sige, at der ikke forekommer punktform i

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

En rigtig Mand Trejde udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM

En rigtig Mand Trejde udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En rigtig Mand Trejde udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale med forfatteren. Benjamindahlerup@gmail.com

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse

Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Sidste skoledag... - en god fælles oplevelse Til skolen... Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034 Opgave 3: Kultur- og/eller samfundsfaglig formidling. Distortion Kampagne: Projektet kan omhandle oplysning og/eller promovering af kultur- eller Samfundsvidenskabelige forhold, i bred forstand. Der kan

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Forebyggelse i nattelivet

Forebyggelse i nattelivet Forebyggelse i nattelivet Forebyggelse i nattelivet Sébastien Tutenges, Lea Trier Krøll & Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

hvis eleverne og lærerne i fællesskab drøfter og planlægger dagen.

hvis eleverne og lærerne i fællesskab drøfter og planlægger dagen. Til skolen Sidste skoledag er et farvel til skolen, som har været rammen om en stor del af livet i 9 eller 10 år. Derfor er det vigtigt, at sidste skoledag bliver en positiv oplevelse, og en god dag se

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

En sociolog bag baren

En sociolog bag baren STOF nr. 20, 2012 En sociolog bag baren - Medierne har ofte fokus på den danske ungdoms alkoholforbrug og de risici, de unge udsætter sig for, når de fester igennem fra torsdag til lørdag. Et aspekt ved

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

DET HAR GJORT INDTRYK

DET HAR GJORT INDTRYK STOF nr. 17, 2011 DET HAR GJORT INDTRYK To nystartede forskningsassistenter fortæller om deres oplevelser med at møde og interviewe stofmisbrugere i ambulant misbrugsbehandling. AF SIDSEL SCHRØDER & LIV

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere