Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)"

Transkript

1 Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær

2 Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske kommuner siden 2010 PAVIs kortlægning fra 2012 af den palliative indsats i kommunerne viste, at flere kommuner havde etableret KISPT for borgere med livstruende sygdomme Kilder: Karstoft, Fisker Neilsen Timm (2012). Palliativ indsats i den kommunale pleje rapport. København: PAVI Palliativgudien

3 Definition af KISPT En kommunal institution med særligt fokus på palliativ indsats og som giver borgere med livstruende sygdom et tilbud om indlæggelse og lindrende behandling og omsorg. En livstruende sygdom kan f.eks. være kræft, hjertekarsygdomme, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) og demens sygdomme. KISPT kan være en selvstændig enhed, en del af et plejecenter eller en aflastningsenhed. Tilbuddet henvender sig primært til kommunens egne borgere.

4 Introduktion Kortlægningen gav ikke indblik i begrundelser for etablering af KISPT, Målgrupper hvad den palliative indsats bestod af For at følge udviklingen af KISPT gennemførte PAVI i en undersøgelse med det formål at fortage en kortlægning af KISPT i Danmark og undersøge, hvad der karakteriserer institutionerne og deres palliative indsats.

5 Metode Det konkrete design bestod af: en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse en opfølgende kvalitativ interviewundersøgelse med personale på udvalgte KISPT.

6 Kvantitativ kortlægning 2013 Danmarks 98 kommuner blev kontaktet kommunernes sundhedschefer, ældrechefer, visitatorer, sygeplejersker, medarbejdere med viden om kommunens tilbud vedr. palliation Skulle angive hvorvidt kommunen havde institutioner, der stemte overens med definitionen af KISPT 92 kommuner besvarede henvendelsen (svarprocent på 94 %) 34 kommuner rummede 40 institutioner, som faldt ind under definitionen af KISPT De 40 institutioner fik tilsendt et elektronisk spørgeskema med uddybende spørgsmål om institutionens tilbud 38 spørgsmål

7 Kvalitativ interviewundersøgelse Kriterier for udvælgelsen af kommunerne geografisk spredning forskellige etableringsår Etableringsåret for de udvalgte institutioner var (1), (5) og 2013 (4) I alt indgik 10 (25 %) KISPT fra Jylland, Fyn og Sjælland Informanterne var ni ledere + en sygeplejersker med særligt ansvar for palliation Seks individuelle ansigt-til-ansigt interviews Fire telefoninterviews 25 minutter til to timers varighed Interviewguiden var semistruktureret

8 Analyse Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse deskriptiv udarbejdelse af frekvensangivelser og grafiske fremstillinger Interviewundersøgelsen kvalitativ meningskondensering.

9 Resultater Udviklingen i antallet af kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) (n=40) Antal enheder Kummulerende antal enheder

10 Motivation Er sammensatte med forskellige vinkler o o o o o Politiske Økonomiske Geografiske Udviklingsmæssige Faglige

11 Alfabetisk kategorisering Afklaring ( afklaringscenter ) Aflastning ( aflastningsenhed, aflastningscenter ) Akutte og/eller korte ophold ( akutpladser, kortidspladser, midlertidig døgnpladser ) Palliation ( palliativ aflastningsenhed, hospice, stillestue ) Rehabilitering og genoptræning ( rehabiliteringscenter. rehabiliteringsenheder ) Sundhed, pleje og omsorg ( plejecenter, omsorgscenter, sundhed og omsorg )

12 Hvem Fortrinsvis ældre mennesker For hvem og hvad tilbydes Hvad Fortrinsvis indlæggelser og fra 1-3 uger til 2-3 måneder Tidlige KISPT modtager flest kræftpatienter KISPT etableret indenfor de seneste år modtager i højere grad patienter med fx hjertesygdomme, KOL, lever- og nyresvigt Helhedstænkning omkring borgeren og familien Tilbud om hverdagsliv, aktiviteter, rehabilitering Symptomlindring

13 Faggruppesammensætning - KISPT Faggruppe Respondenter (n=40) Procent Sygeplejerske % Læge 9 23 % Fysioterapeut % Psykolog % Præst 5 13 % Socialrådgiver 6 15 % Diætist % Social- og sundhedsassistent % Social- og sundhedshjælper % Ergoterapeut % Musikterapeut 4 10 % Sekretær % Andre uddannelser 7 18 %

14 KISPT - et kvalificeret palliativt alternativ til specialiserede palliative enheder (SPE)? Afhænger af målgruppe, faglighed, kompetencer, tværfaglig sammensætning, ressourcer, indretning, arkitektur m.m. Med KISPT forstyrres Sundhedsstyrelsens inddeling af palliative indsats i en basal palliativ indsat en specialiseret indsats Inddelingen bygger på en forståelse af at det basale palliative niveau ikke har palliation som hovedopgave specialiserede palliative niveau har palliation som hovedopgave Nogle KISPT har palliation som hovedopgave, men andre forudsætninger for at varetage opgaven end SPE Fx pga. forskellig personalesammensætning

15 Faggruppesammensætning - specialiseret niveau Faggruppe Respondenter (n=51) Procent Sygeplejerske % Læge % Fysioterapeut % Psykolog % Præst % Socialrådgiver % Diætist % Social- og sundhedsassistent 9 18 % Social- og sundhedshjælper 0 0 % Ergoterapeut % Musikterapeut % Andre uddannelser %

16 Overvejelser over forskelle SPE har større flerfaglighed end KISPT => fundament for et bredere tværfagligt samarbejde Faggrupper (flest) på SPE har mellemlang videregående uddannelse Faggrupperne (flest) på KISPT har en kort videregående uddannelse Forskellene mellem KISPT og SPE ift. ansatte læger => at KISPT i højere grad end SPE må trække på almen praksis Faggruppesammensætning + repræsentation kan medvirke til forklare, at hverdagsliv, aktiviteter og rehabilitering fremhæves som særligt på KISPT

17 Konsekvenser For begreberne Specialiseret palliativ indsats Basal palliativ indsats For praksis? For forskning?

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK OPFØLGNING NOVEMBER-DECEMBER 2013 Jorit Tellervo, projektleder Marie Krogh Jessen, studentermedhjælper

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau.

EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau. EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I ODSHERRED KOMMUNE (PPO) En samarbejdsmodel mellem det basale og specialiserede palliative niveau Mette Raunkiær Evaluering af Projekt Palliation i Odsherred Kommune

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE

PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Delrapport 1 Udarbejdet af: Mette Raunkiær, Christel Nøhr Kronborg og Karen Tind Nielsen, november

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE

PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE Interventioner Delrapport 2 Udarbejdet af: Mette Raunkiær og Christel Nøhr Kronborg, november 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning, baggrund og formål.3

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.04 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Forebyggelse af akutophold i kommunen og akutte, medicinske indlæggelser på sygehus Marie Brandhøj Wiuff

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Bilag TF-147 Version: 9. december 2011. Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Projekt Palliation i Nyborg kommune på Fyn i Danmark

Projekt Palliation i Nyborg kommune på Fyn i Danmark Mette Raunkiær, Karen Tind Nielsen, Christel Nøhr Kronborg Projekt Palliation i Nyborg kommune på Fyn i Danmark om udvikling af den kommunale palliative indsats Mette Raunkiær, ph.d., cand. scient.soc.,

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Velkommen til temadag Fremtidens kompetenceudvikling Disposition/oplæg v. Marianne M. Bentzen Banen kridtes op Udfordringen for 2-3 år siden -og nu

Velkommen til temadag Fremtidens kompetenceudvikling Disposition/oplæg v. Marianne M. Bentzen Banen kridtes op Udfordringen for 2-3 år siden -og nu Velkommen til temadag Fremtidens kompetenceudvikling Disposition/oplæg v. Marianne M. Bentzen Banen kridtes op Udfordringen for 2-3 år siden -og nu Anbefalinger til roller og kompetencer Opvarmning Hvorfor

Læs mere

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Viden som forudsætning for medbestemmelse

Viden som forudsætning for medbestemmelse Artikkel Vinnie Andersen og Helle Timm Viden som forudsætning for medbestemmelse Hvad ved borgerne om palliation og vil de vide mere? palliation, vidensformidling, borgere, patientforeninger Medbestemmelse

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag

Center for Lindrende Indsats. - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Center for Lindrende Indsats - anbefalinger og forslag til den videre proces Maj 2007-2. oplag Pjecen er udgivet i samarbejde mellem: Kræftens Bekæmpelse, Foreningen for Palliativ Indsats og Hospice Forum

Læs mere

Fremtidsvisioner. for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst EN UNDERSØGELSESRAPPORT

Fremtidsvisioner. for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst EN UNDERSØGELSESRAPPORT Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst EN UNDERSØGELSESRAPPORT Med fokus på den socialfaglige indsats i arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn under og efter endt ophold

Læs mere