[Rhinopront] En introduktion på det danske marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Rhinopront] En introduktion på det danske marked"

Transkript

1 [Rhinopront] En introduktion på det danske marked Aarhus School of Business Maj Bæk Tellefsen Vejleder Linda Greve Antal tegn:

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Metode og afgrænsning... 4 Kapitel 2: Kommunikationsmodel Teori for kommunikationsmodellen Diamanten Kritik/diskussion af Diamanten og Kampagneplatformen... 7 Kapitel 3: Relation Undersøgelse Hansen og Hjorths teori om spørgsmålsformulering og spørgeskemakonstruktion Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse Målgruppe Teori om målgruppesegmentering Beskrivelse af målgruppen Præsentation af Pfizer Præsentation af Rhinopront Kapitel 4: Felt Brandidentitet Teori om Kapferers Brand Identity Prism Rhinopronts brandidentitet Delkonklusion af Felt Kapitel 5: Hjælp og modstand Baggrund for konkurrentanalyse Markedssituation Konkurrentanalyse Teori om konkurrentanalyse Rhinopronts konkurrencesituation Delkonklusion af Hjælp og modstand Kapitel 6: Ressourcer Kapitel 7: Midler Teori om medievalg Medievalg til lancering af Rhinopront Kapitel 8: Udformning/text Kapitel 9: Tid

3 Kapitel 10: Etik Kapitel 11: Evaluering Kapitel 12: Konklusion Kapitel 13: Perspektivering Summary Bibliografi Bilag

4 Kapitel 1: Indledning I Danmark får vi et mere og mere afslappet forhold til medicin og med liberaliseringen af salget af håndkøbsmedicin i Med retten til at reklamere for håndkøbsmidler i 2004 er håndkøbsmedicin blevet en større del af vores hverdag, end den var før i tiden. Vi har et større behov for at handle aktivt ved sygdom og vil ikke vente, til sygdommen er forsvundet af sig selv. Ifølge flere kilder rammes op mod 75 % af den danske befolkning af forkølelse, heraf er 20 % ramt af forkølelse i forbindelse med influenza. 1 Folk som færdes i institutioner eller er i kontakt med mange mennesker i løbet af dagen, har større risiko for at blive smittet. Derudover kan fysisk og psykisk stress være en ekstra disponerende faktor. 2 En forkølelse giver mange gener, og det kan være svært at koncentrere sig på grund af en stoppet og løbende næse, en dundrende hovedpine og en tung følelse i kroppen ovenpå halssmerterne. Mange melder sig syge, når de er forkølet og lægger sig under dynen med næsespray, kamillete og panodiler velvidende, at arbejdsopgaverne hober sig op på samme tid som den dårlige samvittighed. Som kommunikationsstuderende finder jeg det interessant at se nærmere på hvordan man kan lancere et nyt håndkøbsprodukt på det danske marked med kommunikation tilpasset en udvalgt målgruppe. Hvilke strategiske tiltag skal man som virksomhed anvende og hvad ligger til grund for ens markedsføringsvalg? Målgruppen er de danske studerende er valgt på baggrund af de vigtige udfordringer de studerende har under eksamen og eksamensforberedelse. At miste tid på grund af en forkølelse kan resultere i dårlige resultater. De ovennævnte parametre vil være min motivation for denne opgave og min problemstilling lyder derfor således: Med udgangspunkt i Smedegaard og Andersens Diamant vil jeg undersøge markedet for Pfizers forkølelsesmiddel Rhinopront blandt danske studerende med henblik på at udføre en markedsføringsplan for produktet. 1 Sundhedsguiden.dk ( ) 2 Lægehåndbogen.dk ( ) 3

5 1.2 Metode og afgrænsning Opgaven omfatter en empirisk del og en teoretisk del. Opgavens gennemgående struktur tager udgangspunkt i Diamanten som en del af Flemming Smedegaard og Thomas Hestbæk Andersens teori om kampagneplanlægning. Det teoretiske fundament er også baseret på udvalgte centrale teorier som Jean-Noël Kapferers (herefter Kapferer) teori om brandidentitet, Albert S. Humphreys SWOT-analyse og Erik Jørgen Hansen og Bjarne Hjort Andersens teori om spørgsmålsformulering og spørgeskemakonstruktion. Disse teorier suppleres med perspektiver fra andre forskere, blandt andet David A. Aaker (herefter Aaker) og Preben Sepstrup (herefter Sepstrup), hvor det skønnes nyttigt. Den empiriske del baserer sig på følgende data: Tekstmateriale fra Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Apotekerforeningen og diverse statistiske rapporter. Derudover resultater fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse for danske studerende om deres holdning til det valgte produkt Rhinopront samt holdning til og forbrug af håndkøbsmedicin. Dette danner tilsammen afsæt for opgavens markedsføringsplan. Grundet opgavens omfang har jeg valgt ikke at udarbejde en fuldstændig kampagne for Rhinopront, og min opgave giver et forslag til, hvilken strategi og udformning Pfizer skal anlægge for at opnå en succesfuld markedsføring af Rhinopront til den valgte målgruppe. Opgaven er bygget op således, at jeg, med udgangspunkt i problemformuleringen, redegør for teorier og modeller, og dernæst overfører dette til markedsføringen for Pfizers produkt som afsæt for redegørelsen af den udarbejdede markedsføringsplan. Opgaven afsluttes med en konklusion og en kort perspektivering. Strukturen kan visualiseres på følgende måde: 4

6 5

7 Kapitel 2: Kommunikationsmodel Kommunikationsforskerne Flemming Smedegaard (herefter Smedegaard) og Thomas Hestbæk Andersen (herefter Andersen) præsenterer i deres bog Kommunikationsplanlægning fra 2009 en ny model til planlægning og tilrettelæggelse af kommunikation. Modellen hedder Diamanten, da den indeholder alle de facetter som kommunikationsplanlæggeren skal overveje i forbindelse med et projekt, om det så er internt eller eksternt. I en artikel på af Andersen præsenteres modellen som værende Et bud på kommunikationsplanlægning post Sepstrup, hvor planlægningen samtidig ses både fra et afsender- og fra et modtagerperspektiv 3. Denne model kan slibes efter behov i flere eller færre facetter alt efter kommunikationsopgaven. 2.2 Teori for kommunikationsmodellen Diamanten Diamanten har i sin grundform 10 facetter, og ser ud som følger: Figur 1: Diamanten Smedegaard og Andersen s. 20 Disse 10 facetter er udviklet så de kan tilpasses enhver kommunikationsopgave. Uddybende forklaring af de 10 facetter kan ses i bilag 5. 3 Kommunikationsforum.dk ( ) 6

8 2.3 Kritik/diskussion af Diamanten og Kampagneplatformen Tidligere, da teorier på det danske marked var begrænset ville det have været oplagt at anvende Preben Sepstrups Kampagneplatform til denne form for markedsføring, men som Smedegaard udtaler i artiklen Dynamisk kommunikationsplanlægning (2003), er Sepstrup for lineær i forhold til kampagneplanlægningsprocessen, da denne i praksis er mere dynamisk. Ydermere mener Smedegaard, at man må tage hensyn til budgettet tidligt i processen, da man bliver nødt til at være realistisk. Sepstrup har her budget som et af de sidste punkter i planlægningsprocessen. På denne måde må man sige, at Diamanten er et produkt af et ønske om en mere dynamisk model til kommunikationsplanlægning. Dog giver Sepstrups model et større overblik over situationen, da den opererer på tre niveauer: det strategiske, det taktiske og det operationelle. Smedegaard og Andersens model flyder derimod sammen i cirkulatorisk proces. Jeg har dog, i sidste ende, valgt at arbejde med Diamanten, da det er vigtigt, at processen forbliver dynamisk og giver kommunikationsplanlæggeren frie hænder med hensyn til placeringen og slibningen af facetterne på diamanten. Jeg vil dog supplere med andre teoretikere, hvor jeg finder det passende. Det kreative rum har jeg udeladt da der i perspektiveringen vil blive nævnt alternative idéer til markedsføringsplanen. Med hensyn til den overordnede struktur har jeg set mig nødsaget til at ændre på rækkefølgen af facetterne: Hjælp og modstand skal defineres før det er muligt at udføre Midler og for at vide, hvor meget til de dertilhørende ressourcer det er nødvendigt at investere i for at få den ønskede effekt. Derfor skal Ressourcer klarlægges før Midler, da man også skal vide lidt om hvilket budget man har med at gøre. Til sidst skal man vide noget om produktets brand før man kan positionere sig på markedet i forhold til andre konkurrenter. Derfor klarlægges Felt før Hjælp og modstand. Dette er muligt, da man ifølge Andersen selv kan tilpasse modellen til sine egne behov. 7

9 Kapitel 3: Relation 3.1 Undersøgelse Når man har fået defineret sin målgruppe, eller har et billede af hvilken gruppe man gerne vil henvende sig til, er det vigtigt at finde ud af, hvilke holdninger og behov, målgruppen har i forhold til den adfærd, man ønsker at ændre. Her findes der forskellige metoder, kvantitative som kvalitative, som kan hjælpe kommunikationsplanlæggeren. Der findes statistikker, registerdata og rapporter, som allerede er udført, men det hænder, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige. Derfor må man overveje hvilken undersøgelsesmetode, der bedst vil kunne besvare de spørgsmål afsender måtte have Hansen og Hjorths teori om spørgsmålsformulering og spørgeskemakonstruktion De to professorer og teoretikere Erik Jørgen Hansen og Bjarne Hjorth har i deres bog, Et Sociologisk Værktøj - En introduktion til den kvantitative metode (2000), opstillet retningslinjer for et succesfyldt spørgeskema og i dette afsnit vil der blive lagt fokus på den kvantitative undersøgelse. Der er flere fordele ved den kvantitative undersøgelse, når man skal indsamle data, specielt hvis man vælger at udføre den online: Geografiske afstande er uden betydning nem distribuering Lavt eller intet omkostningsniveau Mulighed for visuelle hjælpemidler Hurtigt overblik over resultater Samtidig er der også ulemper ved denne undersøgelsesmetode: Ingen kontrol over svarsituation Lav deltagerprocent ift. antal deltagerinvitationer 8

10 Ingen interviewereffekt (som kan afklare eventuelle tvivlsspørgsmål) 4 Det, som kendetegner en spørgeskemaundersøgelse, er også, at alle variabler måles på samme måde hos alle respondenter. Derfor skal man have målbare og sammenlignelige variabler således at resultatet kan visualiseres i form af eksempelvis statistikker. For at få en høj besvarelsesprocent skal skemaet udformes med omhu med hensyn til indhold, konstruktion og længde. Når spørgeskemakonstruktionen er vel overstået, bør afsenderen teste sit spørgeskema inden, det bliver udgivet. På denne måde kan man tjekke for: Om der er flow i spørgeskemaet? Længden fastholdes interessen? Er alle spørgsmål relevante? Tilstrækkelig variation i svarkategorierne? Hvordan forstås det enkelte spørgsmål? Denne prøveundersøgelse kan udføres af relevante svarpersoner fra målgruppen og bør kun gennemføres som en lille stikprøve. 5 I næste afsnit vil jeg overføre teorien til en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse Da jeg har konstateret, at der ikke findes tilstrækkelige oplysninger angående målgruppen, har jeg valgt at udarbejde en kvalitativ internetundersøgelse, som vil opfylde det vidensbehov, der kræves for at kunne planlægge kommunikationen, så den er tilrettelagt og tilpasset målgruppen. Jeg kunne også have valgt telefoninterviews, men jeg har vurderet, at dette vil være for tidskrævende for én person. Jeg har valgt, at deltagerne i min undersøgelse skal være danske studerende i alderen år, da dette forhåbentligt vil dække mine behov for at få et fyldestgørende billede af målgruppen. Med disse oplysninger vil jeg se nærmere på hvordan produktet bedst når ud til målgruppen med undersøgelsen. 4 Hansen og Hjorth (2000): Spørgsmålsformulering og spørgeskemakonstruktion. Et Sociologisk værktøj En introduktion til den kvantitative metode, p Hansen og Hjorth (2000): p

11 Ifølge en statistisk rapport fra 2009 fra Wemind A/S, udarbejdet for Facebook, var hele 86 % af danskerne i alderen og 59 % af danskerne i alderen år medlem af Facebook. 6 Generelt klikker over to millioner danskere sig ind på siden hver dag, og Facebook er blevet nationens foretrukne internetside, skriver avisen Børsen. 7 Dette betyder, at der vil være mulighed for en stor kontaktflade via dette netværk, og Facebook vil derfor være oplagt at bruge som undersøgelsens distribueringsmedie. Målet med undersøgelsen er at vide noget om de studerendes forbrug af håndkøbsmedicin, deres holdning til brug af dette og deres interesse for et forkølelsesmiddel samt hvad der skal til, for at de studerende vil købe et sådan. Til sidst skal jeg vide noget om deres kendskab til Pfizer som virksomhed med hensyn til positionering på markedet. Jeg skal også have viden om målgruppens opfattelse af en god reklame til senere udarbejdelse af kommunikationsprodukterne. Jeg har brugt undersøgelsesudbyderen SurveyGizmo til udarbejdelsen af spørgeskemaet. Først må jeg sørge for at, det kun er studerende, som deltager i undersøgelsen, og derfor har jeg indsat et logisk filter, så respondenterne bliver henvist eller ledt til næste relevante spørgsmål eller bliver filtreret fra, alt efter om de tilhører målgruppen eller ej. 8 På denne måde vil jeg have kontrol med besvarelsen, hvilket kan være svært ved denne form for undersøgelse (se afsnit 3.2). Som Hansen og Hjorth forklarer, er det også vigtigt med et miks af forskellige spørgsmålstyper og svartyper for at give det bedste resultat. 9 Jeg har nu konstrueret mit spørgeskema (se bilag 1) og det er klar til at blive udgivet. Jeg modtager et link til min spørgeskemaundersøgelse og distribuerer den via min status på min Facebook-profil, hvor jeg også gør opmærksom på, at min undersøgelse er tiltænkt studerende. Linket er nu synligt for alle medlemmerne i mit netværk. Samtidig opretter jeg en gruppe, hvor jeg manuelt inviterer studerende i mit netværk til at deltage og eventuelt sende linket videre til andre studerende i deres netværk Børsen.dk ( ) 7 Børsen.dk ( ) 8 Hansen og Hjorth (2000): p Uddybende beskrivelse af spørgsmålstyper findes i Hansen og Hjorth (2000): p Se bilag 3 10

12 I bilag 2 er det muligt at se det samlede resultat for undersøgelsen i grafer 3.2 Målgruppe Teori om målgruppesegmentering Målgruppen er den gruppe af personer, hvis adfærd man ønsker at ændre gennem kommunikation. Afgrænsning og analyse af målgruppen er en central del af strategien for at vide, hvem man skal kommunikere med og for konkret at vide, hvad der skal siges, hvor det skal siges og hvordan. På konsument- og borgermarkedet, er det, ifølge Andersen og Smedegaard, vigtigt at se på følgende segmenteringskriterier: Alder Køn Erhverv Geografi Uddannelse Livsstil 11 Den danske kommunikationsforsker Preben Sepstrup anbefaler også at indsamle data om ens målgruppe og her skildrer han mellem standarddata og ad hoc-data. Standarddata består af socioøkonomiske og demografiske data. Ad hoc-data, kan være virksomhedens egne indsamlede data. Her vurderer afsenderen, hvad der er vigtigt at vide om målgruppen, for at kunne nå målene. 12 Ydermere skal man tage hensyn til, at der findes forskellige typer af modtagere og her præsenterer Mostow et al. en tydelig inddeling af disse, så man nemmere holder fokus på sin primære målgruppe: Målgruppen som værende målet for kommunikationen. Den strategiske målgruppe Modtagergruppen Smedegaard og Andersen (2009): Kommunikationsplanlægning p Sepstrup, Preben (2007): Tilrettelæggelse af kommunikation. Kommunikations- og kampagneplanlægning p Smedegaard og Andersen (2009): p

13 3.2.2 Beskrivelse af målgruppen Jeg har valgt at koncentrere mig om danske studerende som værende målgruppen og samtidig også den målgruppe, som jeg vil planlægge mig kommunikation efter altså den strategiske målgruppe. Dette har jeg gjort pga. mulighederne for at formindske sygefraværet hos studerende og dermed forbedre de faglige resultater hos disse. De danske studerende var en befolkningsgruppe på næsten mennesker i 2005, og ifølge statistikbanken er dette tal stigende. 14 Danmark har over danske studerende på en mellemlang videregående uddannelse og på en lang videregående uddannelse. I dag forventer regeringen, at 44 % af en årgang får en videregående uddannelse. Modtagergruppen, som gerne skulle være målgruppen, nemlig de studerende, kan også risikere at indeholde andre grupper som også bliver eksponeret for kampagnen, hvis de bruger de samme medier som de studerende. Dette er ikke nødvendigvis negativt, men de studerende vil være den strategiske målgruppe for markedsføringen af Rhinopront. Hvis jeg ser nærmere på segmenteringskriterierne, kan jeg af statistikopgørelsen uddrage, at der er et flertal af kvindelige studerende, men at mandlige studerende også er stærkt repræsenteret. 15 Disse er geografisk fordelt over hele landet med størst samling i de store universitetsbyer København, Aarhus og Aalborg. Gennemsnitsalderen ved studiestart på videregående uddannelser er 22 år. 16 Dette var de relevante standarddata, der var tilgængelige om målgruppen, og indtil videre er en del af segmenteringskriterierne blevet afdækket. Jeg mangler imidlertid at vide noget om denne målgruppes livsstil med hensyn til medicinforbrug. Her er mine egne indsamlede ad hoc-data nødvendige. Ved hjælp af 106 besvarelser af spørgeskemaet via Facebook har jeg nu en større forståelse af denne målgruppe. Dette kan kort ridses op på denne måde: Gennemsnitsalderen på respondenterne er 22,69 år og dette stemmer overens med gennemsnitsalderen for en nystartet studerende, som jeg noterede det hos Undervisningsministeriets statistiske opgørelse i foregående afsnit. Det viser sig at: 14 Undervisningsministeriet.dk ( ) 15 Danmarks Statistik.dk ( ) 16 Danmarks Statistik.dk ( ) 12

14 Over 58 % af respondenterne har gjort brug af håndkøbsmedicin inden for de seneste 14 dage med bekæmpelse af smerter med 88 % og forkølelse med 34 % som det primære formål. På trods af det store forbrug mener 67 % af de adspurgte, at de har et fint forbrug, mens kun 5 % mener at, de har et overforbrug 40 % er forkølet en gang om året, mens 53 % er forkølet 2-4 gange om året Hos disse modtagere har 50 % lyst til at blive i sengen, når de er forkølede, og 20 % gør det Med hensyn til interessen for et forkølelsesmiddel er vandene delte. Alligevel er 37 % interesseret i at købe midlet, mens 33 % siger måske Den største faktor for at købe produktet, med hele 64 % er produktets omdømme 17 Flere oplysninger angående målgruppen fra internetundersøgelsen vil bliver anvendt, eftersom det bliver nødvendigt at uddybe yderligere end ovenstående. 3.3 Præsentation af Pfizer Med en omsætning på 41 mia. kr er Pfizer i dag verdens største farmaceutiske selskab, ifølge nyhedsbureauet Reuters. 18 Pfizer har over medarbejdere. I Danmark er medarbejderantallet mere beskedent, men disse står stadig for en omsætning på 165 mio. kr. i Pfizer Inc. har sin oprindelse i New York, hvor det blev grundlagt af fætrene Pfizer, oprindeligt fra Tyskland, i Pfizer Danmarks vision lyder som følgende: Sammen med vores partnere arbejder vi for bedre sundhed og et dansk sundhedssystem, der kombinerer lægernes og patienternes ønske om velfærd og kvalitet med samfundets krav til effektivitet og pris Se bilag 2 18 Reuters.com ( ) 19 Pfizer.dk ( ) 20 Pfizer.com ( ) 21 Pfizer.dk ( ) 13

15 Denne vision stemmer overens med danskernes krav til sundhed og velfærd i samfundet og Pfizer har også mange samarbejder med hospitals- og forskningsafdelinger i Danmark, samt store dele af resten af verden. Gennemgående for deres målsætninger og visioner, ifølge Pfizers hjemmeside, er ordet samarbejde. Dette gælder både samarbejde med patientorganisationer, læger og andet sundhedspersonale. Samarbejde er en forudsætning for udvikling og forbedring af medicin. 22 Pfizer Danmark arbejder efter fire grundværdier: Mod, gejst, vedholdenhed og værdi, mens Pfizers 9 globale kerneværdier kort kan opridses som følgende: Respekt for mennesker, innovation, integritet, ledelse, teamwork, kundeorientering, samfund, præstation og kvalitet. 23 Denne præsentation af Pfizer leder mig nu videre til introduktionen af det produkt, som skal markedsføres: Rhinopront. 3.4 Præsentation af Rhinopront Forkølelsesmidlet Rhinopront blev først introduceret på det udenlandske marked i 2004 og er siden da blevet solgt i et utal af lande. I Danmark kan det endnu ikke købes på apotekerne, men det er muligt hos enkelte danske internetforhandlere. 24 Rhinopront kommer i tabletform, som man sluger. Midlet virker indefra ved at formindske hævelsen hos slimhinder samt normalisere slimproduktionen i næsen under forkølelse eller høfeber. Den indeholder pseudo-efedrin, som virker opkvikkende og tripolidine som reducerer kroppens immunforsvarsmekanismer mod virussen som for eksempel akut rhinitis. 25 Grundprisen fra en tysk sundhedsside ved navn Medvergleich er 2,94 Euro. Dette stemmer overens med prisen fra Gefionapoteket, som er 47,48 kr Pfizer.dk ( ) 23 Pfizer.dk ( ) 24 Gefionapoteket.dk ( ) 25 Apotheke Medikamente.de ( ) 26 Gefionapoteket.dk ( ) 14

16 Kapitel 4: Felt 4.1 Brandidentitet For nærmere at kunne præcisere positioneringen af Rhinopront på markedet samt strategien bag en forestående reklamekampagne, skal man vide noget om produktet og dets funktioner, afsender og betydning af denne for forbrugeren. Til traditionel marketing skal virksomheden opnå en stærk position på markedet og forsøge at differentiere sig fra konkurrenterne i kampen om forbrugerens opmærksomhed. Derfor er det vigtigt at få klarlagt produktets brand. De to teoretikere David A. Aaker og Jean-Noël Kapferer, tager begge udgangspunkt i mærkeidentiteten. Aakers model indeholder fire perspektiver, som man skal tage stilling til ved klarlæggelsen af brandidentiteten: Brand as a Product, Brand as Organization, Brand as Person og Brand as Symbol. Til hver af disse tilhører underpunkter og Aaker kan derfor virke mere detaljeorienteret og statisk, idet disse fire perspektiver er tæt forbundet. Det er deraf svært at rette på ét område uden at skulle korrigere de andre. Dette ser jeg som en svaghed, da markedet er i konstant forandring. Kapferers teori brandidentitet minder om Aakers. Med sit Brand Identity Prism redegør Kapferer for en mere kort og dynamisk tilgang til branding, hvor de seks facetter i identitetsprismet spiller sammen, hvilket er en fordel, hvis brandet hurtigt skal kunne omstille sig for at bevare positionen på markedet. Kapferers model fokuserer heller ikke på specifikke faser i planlægningen men på, at identiteten styrer, hvilken måde hvorpå virksomheden kommunikerer og handler Teori om Kapferers Brand Identity Prism I dette kapitel vil jeg se nærmere på Kapferers Brand Identity Prism, som skal hjælpe afsenderen til gennem ord, at projicere virksomheden eller produktets identitet ud til modtageren. Afsenderen skal derfor se indad og finde det, der gør produktet eller virksomheden unik, før denne kan kommunikeres udenfor virksomhedens rammer og dermed skabe en stærk i positionen i forhold til andre brands. Et brand skal adskille sig 15

17 fra andre med deres egne specielle features. 27 spørgsmål til branddefinitionen: Kapferer har opstillet syv centrale Hvad er brandets vision og formål? Hvordan differentierer det sig fra andre brands? Hvilket behov opfylder brandet? Hvad er dets iboende karakter/egenskaber? Hvad er dets kerneværdi(er)? Hvad er brandets kompetenceområde? Dets legitimitet? Hvad er tegnene som gør brandet genkendeligt? 28 Kapferer opstiller sin Brand Identity Prism-model til bearbejdelsen af disse spørgsmål. Ved at bearbejde disse syv spørgsmål har man mulighed definere en konkret brandidentitet, som vil være unik for markedet. Kapferers model ser ud som følgende 29 : Figur 3: Kapferers brand identity prism (Kapferer, 2008: p. 183) 27 Kapferer, Jean-Noël (2008): The New Strategic Brand Management p Kapferer (2008): p De engelske termer er bibeholdt for at skabe større autencitet om modellen. 16

18 De seks ovenstående facetter har hver deres rolle i klarlæggelsen af brandets identitet. Brands kan ifølge Kapferer tale, det vil sige kommunikere. Det er derfor brandet, som skal kommunikere og ændre adfærd hos modtageren så denne handler i henhold til afsenderens mål. Samtidig skal man være opmærksom på at brands skal plejes. På et marked i konstant forandring er det vigtigt at kunne omstille sig og brandet skal kunne vokse med tiden. Derfor er det at skabe et brand ikke en enkeltstående proces. De seks facetter i prismet er Personality, Culture, Self-image, Reflection, Relationship og Physique og vil blive præsenteret enkeltvis i næste afsnit: Physique If the brand is a flower, its physique is the stem Sådan beskriver Kapferer denne facet. Fysikken i brandet er den faktiske service eller produkt som brandet kan tilbyde. Hos et kildevandsbrand er det at produktet slukker tørsten og er godt for helbredet. 2. Personality Et brand har personlighed og med tiden opbygger den en stadig større karakter, hvis brandet er defineret korrekt og med succes. Personligheden er den måde brandet kommunikerer eller hvilken type person det måtte være. Her er der mange virksomheder, som vælger et konkret ansigt til at beskrive denne facet. En såkaldt hjælpekommunikator Relationship Dette er forbrugerens og brandets forhold til hinanden. Denne facet er vigtig, da forbrugeren eller modtageren skal føle sig uundværlig for brandet, og brandet skal gøre noget personligt for forbrugeren. Brandets adfærd implementeres her i, hvordan produktet eller ydelsen leveres Culture Ethvert brand besidder en kultur, som går bagud og som giver værdier og 30 Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p

19 energi til brandets inspiration: Here culture means the set of values feeding the brand s inspiration. 34 Ved at definere brandets grundlæggende værdier kan det adskille sig fra lignende produkter på markedet og forhåbentlig skabe sig en bedre position på markedet. Disse værdier kommer som oftest til udtryk i måden brandet kommunikerer på. 5. Reflection Denne facet fortæller noget om den opfattelse, forbrugeren har om de personer, som bruger brandet. Denne facet må ikke blive forvekslet med self-image, da denne facet skal kontrolleres af afsenderen og ikke modtageren. Mange forbrugere opbygger deres identitet gennem brands, så derfor har det betydning at afsenderen her skaber et ønskværdigt brand for målgruppen Self-image Hvor reflection var den identitet som forbrugeren vil udstråle eksternt ved brug af brandet, er self-image den identitet, som forbrugeren føler internt ved brug af brandet. If reflection is the target s outward mirror (they are ), self-image is the target s own internal mirror (I feel, I am...). 36 En forbruger kan forsøge at skabe en anden identitet, for eksempel ved brug af et yngre brand. Som det fremgår af figur 3 indeholder prismet også en vertikal linje. Dette er til for at opdele prismet i to dele: en externalisation af brandet som indeholder Physique, Relationship, Reflection, som er de synlige facetter og en internalisation som består af Personality, Culture og Self-image og som er de implicitte værdier i selve brandets ånd. 37 Til sidst pointerer Kapferer, at der er nogle karakteristika, som knytter sig til ethvert brand og som man bør tage højde for: At der knytter sig få ord til hver facet At disse er forskellige fra facet til facet 34 Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p

20 At ordene skal være sigende og unikke 38 Jeg vil i næste afsnit anvende den netop gennemgåede teori på Rhinopront Rhinopronts brandidentitet Igennem en kampagne ønsker Pfizer at introducere Rhinopront på det danske marked og her er Kapferers identitetsprisme ideel til at brande Rhinopront, da Kapferers identitetsprisme er konstrueret med henblik på branding af håndgribelige produkter. For at komme Pfizers mål nærmere (at forbedre danskernes velfærd men samtidig lancere et produkt, for at folk skal købe det) skal folk vide mere om Rhinopront og hvad Rhinopront står for, før de har tillid til produktet. Dermed ændrer forbrugeren adfærd og køber det. Ifølge spørgeundersøgelsen har målgruppen ikke et stort kendskab til Pfizer, og de fleste ikke har nogen mening om virksomheden (se bilag 2). Brands kan tale/kommunikere og ved at få defineret Rhinopronts brandidentitet, kan jeg anvende denne i den senere udformning af de konkrete kommunikationsprodukter til reklamekampagnen. Denne brandidentitet er unik, og reklamekampagnen vil derfor i kraft af den unikke identitet skille sig ud fra lignende produkter og andre konkurrenter på markedet, hvor afsenderens navn ikke genkendes som værende af betydning hos målgruppen. Da Rhinopront ikke er blevet brandet eller har en identitet, vil jeg ikke udføre en analyse af Rhinopronts eksisterende brandidentitet men derimod forsøge at give et billede på en mulig brandidentitet. Rhinopronts brandidentitet formuleres derfor som følgende: 1. Physique Brandets fysiske værdier er produktets egenskaber. Rhinopront lindrer gener ved forkølelse, virker opkvikkende og forbrugeren kan derved nemmere gennemføre dagens program på trods af sygdom. Ved brug af Rhinopront kan forbrugeren undgå sygemelding ved fx studierne og der er derfor ikke fare for udsættelse af fremtiden. På denne måde er Rhinopront med til at forbedre velværd og sundhed hos befolkningen ved hjælp af viden og medicin og dette stemmer overens med dele af Pfizer vision (se afsnit 3.3). 38 Kapferer (2008): p

21 2. Personality Rhinopronts personlighed er som et godt værktøj, som forbrugeren kan anvende til at løse en opgave. Hvis nu opgaven er, at man er blevet forkølet, så er Rhinopront det værktøj som forbrugeren kan anvende for at løse opgaven. Det er som et fast værktøj i værktøjskassen, som ejeren har tillid til, og som aldrig svigter ved anvendelse. 3. Relationship Rhinopront forsøger at imødekomme enhver forbrugers behov ved forkølelse. Og produktet eksisterer på baggrund af et behov hos forbrugeren for lindring ved forkølelse. 39 På denne måde gør Rhinopront sig vigtig for den enkelte forbruger, idet forbrugeren bliver eksponeret for mulighederne indenfor produktet via reklamekampagne og andre kommunikationsprodukter. Uden forbrugerne havde Pfizer ikke kunne opnå den viden de har erfaret i dag, hvilket er Rhinopronts eksistensgrundlag. Derfor er der en gensidig respekt og samarbejde mellem forbruger og produkt, da disse begge forventer noget af hinanden. 4. Culture Mange brands tager udgangspunkt i virksomhedens vision og kerneværdier, da disse ofte er, hvad virksomheden står for og dette skal derfor også skinne igennem kommunikationsprodukterne, hvis produktets brand anvendes på disse. Jeg tager udgangspunkt i Pfizer Danmarks vision: Sammen med vores partnere arbejder vi for bedre sundhed og et dansk sundhedssystem, der kombinerer lægernes og patienternes ønske om velfærd og kvalitet med samfundets krav til effektivitet og pris. 40. Jeg lader visionen skinne igennem brandets kultur, da denne også appellerer til den prisbevidste danske forbruger som værende kvalitet og sundhedsbevidst. Effektivitet, velfærd og sundhed er derfor også kerneværdier i Rhinopronts kultur. 39 Se bilag 2 tabel 5 40 Pfizer.dk ( ) 20

22 5. Reflection Her skal modtageren gerne afspejles i brandet. I Rhinopronts tilfælde afspejles en person som har tillid til lægevidenskaben, som ønsker at forbedre sin livskvalitet og gøre noget aktivt for at komme eventuel sygdom eller gene til livs. Personen vil gerne være på forkant med tiden og har intet problem med at anvende nye lægemidler med bevist effektivitet 41. Personen er samtidig kvalitetsbevidst og ønsker viden om det middel, som bliver muligt at anvende i fremtiden. 6. Self-image Ved at anvende Rhinopront føler forbrugeren sig stærk og handlekraftig, idet han ikke stiller sig tilfreds med sygdom, men derimod ønsker at handle aktivt. På denne måde får forbrugeren ikke forringet sin livskvalitet, eller føler sig mindre produktiv under for eksempel en forkølelse, hvor forbrugeren ellers føler at han mister tid ved at vente til forkølelsen eller sygdomsperioden er forbi. Dette tidsspilde kan i målgruppens tilfælde få konsekvenser ved for eksempel studierne. Forbrugeren føler sig også oplyst, idet denne er blevet eksponeret for information i form af Pfizers åbenhed i enten kampagner eller via hjemmesiden. 41 Se bilag 2 21

23 4.1.3 Delkonklusion af Felt For at skabe et kort overblik over de seks facetter, ser identitetsprismet på Rhinopronts brand således ud: RHINOPRONT PHYSIQUE Medicin ved forkølelse Fysisk velvære Information Alternativ til næsespray PERSONALITY Troværdighed, Ekspertise, Værktøj Tillidsfuld RELATIONSHIP Respekt, samarbejde, åbenhed, quid pro quo CULTURE Effektivitet, Ønske fra patienter om velfærd og sundhed REFLECTION Tillid til lægevidenskaben, Ønsker viden om produkt, Kvalitetsbevidst, Handlekraftig Figur 4: Rhinopronts brandidentitetsprisme SELF-IMAGE Aktiv i forbedring af eget velbefindende, Kræver dokumentation på effektivitet/kvalitetsbevidst Ovenstående figur med Rhinopronts identitetsprisme indeholder nøgleord fra hver af de seks facetter som blev gennemgået i forrige afsnit. Prismet viser Rhinopront som et tillidvækkende produkt som giver hjælp ved forkølelse. Denne oversigt giver Rhinopront en god baggrund for at positionere sig på markedet i forhold til konkurrenter, hvilket vil blive påvist i næste afsnit om konkurrentanalyse. I de seks facetter indgår også Pfizers ni globale kerneværdier, da en virksomheds værdier ligger som baggrund for enhver branding. Med disse nøgleord skaber Rhinopront en stærk brandidentitet som gør brandet unikt på markedet og som skal skinne igennem kommunikationsprodukterne i reklamekampagnen. Nøgleordene kan koges ned til en enkelt frase: Et værktøj i hverdagen 22

24 Kapitel 5: Hjælp og modstand 5.1 Baggrund for konkurrentanalyse Ifølge Smedegaard og Andersen er det vigtigt at kende sit marked, sine konkurrenter, forbrugerne, lovgivningen og hvad der ellers kan forstyrre og påvirke kommunikationsindsatsen for en succesfuld markedsføring. Samtidig er det også en mulighed for at opdage potentialer, som Pfizer med fordel vil kunne udnytte i planlægningen af kommunikationsprodukterne. 42 Derfor vil jeg i dette afsnit udarbejde en konkurrentanalyse efter management konsulent Albert S. Humphreys SWOTanalyse for at vide mere om, hvad Pfizer står overfor, når Pfizer skal markedsføre sit produkt Rhinopront. Jeg kunne også have valgt at anvende en PEST-analyse, som fokuserer mere på styrker og svagheder indenfor forskellige felter af markedet, hvorimod det i denne situation gælder om at få klarlagt konkrete konkurrenter i forhold til produktet. 43 Aaker definerer brandpositionen således: Brand position is the part of the brand identity and value proposition that is to be actively communicated to the target audience and that demonstrates an advantage over competing brands. 44 Inden gennemgangen og analyse ved brug af SWOT vil jeg kort fortælle om de generelle fakta, der er om det danske marked for håndkøbsmedicin. 5.2 Markedssituation Siden 2003 har det i Danmark været lovligt at reklamere for håndkøbsmedicin. Dette sker to år efter liberaliseringen af salget af håndkøbsmedicin kom i 2001, hvor godkendte supermarkeder fik tilladelse til at sælge henholdsvis næsemidler, nikotinprodukter, halsmidler ved forkølelse og svagt smertestillende midler i små pakninger. Med dette skabtes en frygt for en eksplosion af salget af håndkøbsmedicin, 42 Smedegaard og Andersen (2009): p Marketingteacher.com ( ) 44 Aaker, David A. (2002): Building Strong Brands p

25 da den danske befolkning nu ville have betydeligt nemmere ved at skaffe sig adgang til håndkøbsmedicinen, hvilket kunne resultere i et overforbrug. Med hensyn til håndkøbsmidler udover nikotinprodukterne er der kun sket en beskeden vækst men det tyder ikke på, at tilgængeligheden i dagligvarebutikkerne skulle have haft nogen bemærkelsesværdig indflydelse på salget. 45 I dag har salget af håndkøbsmidler, ifølge en ny rapport fra Lægemiddelstyrelsen, været næsten stagneret siden 2008 og holdt sig på et jævnt niveau. Udover nikotinprodukterne er de mest solgte præparater næsemidler og svagt smertestillende midler indeholdende paracetamol. 46 Dermed er det tydeligt, at der skulle være et marked til salget af Rhinopront her i Danmark, som netop er et middel, som lindrer under forkølelse ligesom næsemidlerne. 5.3 Konkurrentanalyse Virksomheden, som er i den situation at skulle markedsføre et produkt, eller på en anden måde vil ændre modtagerens adfærd, kan som det første i processen vælge at identificere primære konkurrenter. Virksomheden skal dog også være opmærksom på, at der findes flere konkurrenter og alternative former til virksomhedens produkt end dem som virker oplagte konkurrenter. I en konkurrentanalyse af virksomhedens primære konkurrenter må virksomhedens gå dybt i konkurrentens motivation og hvad de forsøger at opnå. Her kan virksomheden se nærmere på konkurrentens størrelse, historie, nuværende ledelse og økonomisk situation, styrker og svagheder. 47 Ved at gå i dybden med konkurrentanalysen kan virksomheden bedre differentiere sig fra konkurrenterne og dermed skabe sit eget unikke brand Teori om konkurrentanalyse En SWOT-analyse kan hjælpe en virksomhed med at vurdere dens interne og eksterne styrker og svagheder i forhold til dets omgivelser og konkurrenter. 49 Det er en af de 45 Lægemiddelstyrelsen.dk ( ) 46 Lægemiddelstyrelsen.dk ( ) 47 Kotler, Keller (2009): Marketing Management p Aaker (2002): p Marketingteacher.com ( ) 24

26 modeller man kan anvende for at finde sit produkts unikke egenskaber og budskaber i forhold til konkurrenterne. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. Herunder følger forskellige eksempler på underkategorier inden for de fire parametre, som man kan vælge at analysere efter. 50 Modellen illustreres i bilag 6 Udover SWOT-modellen skal virksomheden som udformer SWOT-analysen også være opmærksom på nogle simple regler, for at kunne skabe en god konkurrentanalyse: Virksomheden skal se realistisk på egne styrker og svagheder Virksomheden skal altid udarbejde SWOT i forhold til konkurrenterne SWOT er subjektivt 51 I næste afsnit vil jeg forsøge at udarbejde en konkurrentanalyse ved hjælp af SWOT Rhinopronts konkurrencesituation Hvilke muligheder er der for Pfizer med markedsførelsen produktet Rhinopront, når der i forvejen findes andre produkter, som markedet har kendskab til og anvender? Før jeg kan svare på dette, må jeg se nærmere på Rhinopronts to største direkte konkurrenter; næsespraymærkerne Otrivin fra Novartis og Zymelin fra Nycomed. Da disse to produkter er ens (de indeholder de samme midler) og tilnærmelsesvis har samme markedsandel, vil disse to indgå under samme navn, nemlig næsespray. Disse to er også slået til samme kategori i Apotekerforeningens Årbog 2009 og har tilsammen en markedsandel på 13 % af alle solgte håndkøbsmidler. Dette gør næsespray til det anden mest omsatte håndkøbsmiddel, kun overhalet af nikotinerstatning. 52 Jeg har fravalgt paracetamolmidler på trods af deres lettere smertestillende effekt, som også kan anvendes under forkølelse, da paracetamol har andre funktioner og derfor er en indirekte konkurrent til som Rhinopront. Jeg har fravalgt andre konkurrenter, da dem der findes har en så lille markedsandel, at de ikke udgør nogen større trussel. En udformning af SWOT-analysen over Rhinopront kan ligeledes findes i bilag 6 50 QuickMBA.com ( ) 51 Marketingteacher.com ( ) 52 Apotekerforeningen.dk p. 31 ( ) 25

27 Strengths Rhinopront er et nyt innovativt forkølelsesmiddel, som skal sluges som tablet og ikke sprayes som den traditionelle næsespray. Det er et produkt med hurtig virkning og bevist effekt. 53 Dette gør Rhinopront til en konkurrent på markedet til den dominerende næsespray Den har verdens største farmaceutiske og forskningsbaserede virksomhed i ryggen og kan derfor blive en stærk konkurrent på markedet. Pfizer er et globalt brand og vil derfor kunne blive genkendt i hverdagsbilledet. Weaknesses Rhinopront er endnu et ukendt produkt på markedet og der skal derfor skabes ekstra opmærksomhed på markedet for at fange målgruppen. Det er derfor et svagt brand, indtil Rhinopront har fået forbrugernes anerkendelse, hvis reklamekampagnen har den ønskede effekt. Produktet har diverse bivirkninger ved overdrevent brug. 13 % af alle solgte håndkøbsmidler på nuværende tidspunkt er næsespray, hvilket giver denne konkurrent en stærk markedsrepræsentation. 54 Det er samtidig det andet mest brugte håndkøbsmiddel hos målgruppen. Otrivin og Zymelin, som er de største konkurrenter, har også stærke hjemmesidebrands som forkoelet.dk og forkoelelse.dk Opportunities Målgruppen har en udtrykt vilje til at købe produktet, hvis dette har bevist effekt. Det er samtidig et nyt produkt på det danske marked og vil give stærk konkurrence til næsespraymidlerne som oplever stadigt større fokus på bivirkningerne ved brug af næsespray i længere perioder, hvilket ødelægger slimhinderne. 55 I Danmark bliver op mod 75 % af befolkningen forkølet hvert år. 56 Dette gælder også målgruppen, og målgruppen bruger samtidig oftest medicin i 53 Patientsville.com (patienthjemmeside uafhængig af medicinproducenten) ( ) 54 Apotekerforeningen.dk ( ) 55 Apotekerforeningen.dk ( ) 56 Sundhedsguiden.dk ( ) 26

28 forbindelse med smerter og forkølelse. De er samtidig, ifølge spørgeundersøgelsen, ikke sene til at anvende håndkøbsmedicin. Rhinopront har dermed et marked for at sælge dette produkt langt hen i fremtiden. Threats Der er en risiko for at Rhinopront ikke vil blive solgt i detailhandlen ligesom næsemidlerne gør, men kun på apotekerne. Nye produkter kan skabe skepsis hos forbrugeren, og denne skepsis skal forsøges afværget. Salget af næsespray har været stigende med 42 % i perioden Otrivin og Zymelin er stærke konkurrenter og Rhinopront skal derfor forsøge at differentiere sig fra disse konkurrenter Delkonklusion af Hjælp og modstand Frygten for væksten af salg af håndkøbsmedicin siden liberaliseringen i 2003 har været ubegrundet, fordi denne vækst har været beskeden. De mest anvendte håndkøbsmidler udover nikotinerstatning er smertestillende og næsespray. Ved hjælp af en SWOT-analyse af Rhinopront, i forhold til næsemidlerne Zymelin fra Nycomed og Otrivin fra Novartis som er Rhinopronts største konkurrenter, blev det bevist, at Rhinopront har et marked. Rhinopront har ikke de samme svagheder, som produkt, som næsespray har, nemlig det voksende fokus hos forbrugerne på indvirkningen af slimhinderne ved anvendelse i længere tid. Samtidig har Rhinopront også svagheder idet det er ukendt på det danske marked og der skal derfor skabes ekstra opmærksomhed om markedsføringen af produktet, hvis Rhinopront skal stadfæstes, som fast inventar når forkølelsen indtræffer. 57 Apotekerforeningen.dk ( ) 27

29 Kapitel 6: Ressourcer Budgettet er en stor del af afsenderens planlægning af ekstern kommunikation og derfor også en del af processen for denne markedsføringsplan for Rhinopront. 58 Der skal tages hensyn til ressourcer til planlægningsfasen, løsningsfasen, gennemførelsesfasen og evalueringsfasen. 59 Årsrapporter viste, at Pfizer er den største medicinalvirksomhed i verden og derfor en global koncern. Herfra udleder jeg, at Pfizer har mange ressourcer til rådighed, hvad angår ekstern kommunikation. 60 Jeg vil derfor ikke lade budgettet påvirke udformning af markedsføringsplanen. Kapitel 7: Midler 7.1 Teori om medievalg For at få den bedste og største eksponering skal man ifølge Sepstrup gøre sig overvejelser om, hvilke medier der bedst kan opfylde den opgave. Disse medier skal være hensigtsmæssige i forhold til målgruppens medievaner. Her skal afsender vurdere den kvantitative samt kvalitative dimension af eksponeringen. Det vil sige de mediegrupper, som kan give størst eksponering i forhold til budgetteringen. Den kvalitative dimension vedrører den værdi, som det enkelte medie har for målgruppen for at fastholde opmærksomheden og skabe kendskab og erindring af kampagnen Medievalg til lancering af Rhinopront Ifølge spørgeskemaundersøgelsen mener de fleste af respondenterne, at en god reklame er en, der bliver sendt i tv og indeholder humor. 62 Derudover vil jeg med henblik på den kvantitative dimension vælge massekommunikation men også netværksvejen til markedsføringen af Rhinopront. Pfizer skal derfor anvende tv-mediet som en del af markedsføringsplanen. Ifølge en artikel på Business.dk skaber man den bedste annoncering ved at anvende flere forskellige medier. Dette understøttes af forfatteren, til bogen Kommunikativ Kompetence, Keld Jensen, som også mener, at 58 Sepstrup (2007): p Smedegaard og Andersen (2009): p Reuters.com ( ) 61 Sepstrup (2007): p Se bilag 1 28

30 man kan skabe større erindring hos modtageren ved at aktivere flere sanser hos denne 63 En undersøgelse fra mediebureauet Mindshare viser, at danskerne bruger 10 % af deres internettid på Facebook. 64 Internettet kan anvendes til reklame og Facebook udbyder også flere reklameløsninger. Pfizer kan altså med fordel anvende viral reklame og oprette en Facebook-gruppe for Rhinopront for at tiltrække nye forbrugere, skabe en anderledes relation til forbrugerne og via denne gruppe linke til den officielle hjemmeside for Rhinopront. Udover de elektroniske medier, vil Pfizer også anvende tv-mediet. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen erindrer de fleste respondenter en god reklame som værende fra tv-mediet og Rhinopront bør derfor også være repræsenteret i tv-mediet. 65 Jeg vil benytte mig af trykte medier såsom magasiner og studenterblade, som målgruppen formodes at læse. Magasiner som Woman og M!, som ifølge analysebureauet TNS Gallup havde henholdsvis læsere og læsere i 2. kvartal af Woman henvender sig til kvinder mellem 18 og 35 år og M! til mænd mellem 15 og 35 år. 67 Også studentermagasinerne Commerciel, UNIvers og andre fremtrædende studenterblade skal indeholde reklame for Rhinopront. Disse magasiners målgrupper stemmer overens med Rhinopronts målgruppe under denne reklamekampagne og de trykte medier skal derfor anvendes til markedsføringen af Rhinopront. Til sidst skal helsideannoncerne for Rhinopront også anvendes som FLUSH-ads på toiletdørene på diverse barer, caféer og diskoteker. Denne form for reklamering henvender sig til et ungt publikum og afsenderen kan styre graden af geografisk eksponering som for eksempel de store studiebyer Århus, Odense, København og Aalborg. FLUSH-ads fungerer også som indledende opmærksomhed i reklamekampagnen. Dette miks af netværksvej og massekommunikation vil give den bedste eksponering for kampagnens kommunikationsprodukter. Markedsføringsplanen for Rhinopront, hvis egentlige udformning bliver specificeret i næste kapitel, vil indeholde følgende kommunikationsprodukter: 63 Jensen, Keld (2006): Kommunikativ Kompetence p Business.dk ( ) 65 Se bilag 1 66 Gallup.dk ( ) 67 Benjamin.dk ( ) 29

31 Helsideannoncer i magasiner (massekommunikation) FLUSH-ads (massekommunikation) Tv-spots (massekommunikation) Facebook-elementer (viral reklame) Hjemmeside (informations- og oplysningskanal) Medieplanen for kampagnen skal give en idé om det store sammenhæng af de forskellige kommunikationsprodukter, og vil blive indsat i kapitel 9 om Tid. 30

32 Kapitel 8: Udformning/text Pfizer skal skabe en positiv reklamekampagne, som skal ændre adfærden hos målgruppen til, at de køber Rhinopront. Rhinopronts kerneidentitet et værktøj i hverdagen skal være gennemgående for alle reklamekampagnens kommunikationsprodukter. Indholdet af disse, har følgende mål: Identifikation Oplyse om at der findes et værktøj til at lindre forkølelsesgener, som der findes værktøj til studiet. Information om effekt Reklamekampagnens indhold skal være identificerende for målgruppen og skal derfor indeholde personer, som modtageren kan relatere til. I dette tilfælde den gennemsnitlige studerende. Den gennemsnitlige studerende fungerer som Rhinopronts hjælpekommunikator. Et eksempel på reklamekampagnens kommunikationsprodukter vil være tv-spottet som Pfizer skal lancere. Dette tv-spot beskrives i bilag 4. Temaet Studerende i hverdagssituationer generet af forkølelse skal være gennemgående i alle reklamekampagnens kommunikationsprodukter og skaber dermed identifikation hos målgruppen på en humoristisk måde, da det er situationer målgruppen kender, og kan nikke genkendende til. Udformningen af de trykte annoncer i magasinerne tager også udgangspunkt i tv-spottenes tema og ligner stillbilleder af tv-spottene indeholdende den samme tekst. På denne måde skabes der også kohærens mellem de forskellige kommunikationsprodukter. Samtidig vises Rhinopront som et middel til bedre at kunne koncentrere sig om studierne under forkølelse og dette stemmer overens med Rhinopronts kerneidentitet et værktøj i hverdagen. På Rhinopronts Facebook-gruppe er der uddybende information om produktet og det er muligt at stille spørgsmål og skrive kommentarer på gruppen wall. Her vil der også være mulighed for at deltage i afstemning om produktets 31

33 effekt samt se en tidligere afstemning fra det uafhængige site Patientsville.com. 68 Dette giver Rhinopront troværdighed, da afsenderen ikke er bange for kritik af produktet, idet alle har mulighed for at kommentere. Hjemmesiden vil have det samme indhold men samtidig være en gren fra Pfizers officielle hjemmeside, Pfizer.dk. Ydermere skal Rhinopront have en reklame-søjle i højre side af Facebook-siden hos folk, som er tilmeldt et netværk knyttet til et universitet i Danmark. Netværket Aarhus Business er et eksempel på dette. I næste kapitel ser jeg nærmere på selve afviklingen af reklamekampagnen over tid. Kapitel 9: Tid Som tidligere nævnt har jeg udformet en medieplan som skal give et hurtigt overblik over reklamekampagnens forløb: Jeg har valgt at lancere reklamekampagnen i vintermånederne da det ifølge internetsitet Dagenssundhed.dk oftest er i vinteren hvor det er koldt, og hvor vi opholder os tættere sammen indendørs, hvor virus rigtig kan sprede sig.. 69 Helsideannoncerne og FLUSH-ads skal være kampagnens startskud, som skaber indledende opmærksomhed om produktet og reklamekampagnen. Tv-spots skal skabe fortsat opmærksomhed samt indledende opmærksomhed for dem, som endnu ikke er blevet eksponeret for helsideannoncerne. Under hele reklamekampagnen vil der være adgang til Facebook-gruppen for Rhinopront, produktets officielle hjemmeside, samt til Facebook-ad. 68 Patientsville.com ( ) 69 Dagenssundhed.com ( ) 32

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling BELUGA CAVIAR A N A LY S E A F D E L I N G Hjem, Kære Hjem AIR-INDIA MILES DAVIS Kind of Blue Øster Hørst ELITE Produktpakker fra s analyseafdeling s analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Kampagnen. Hjælp mig hjem

Kampagnen. Hjælp mig hjem Kampagnen Hjælp mig hjem Mathias Pedersen og Jonas Mathiesen Roskilde Tekniske Gymnasium 29-11-2013 Indholdsfortegnelse Kampagnen side 2 Medievalg 1..side 2 Case eksempel..side 2-3 Afsender..side 3-4 Perspektivering

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til?

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til? Apoteket og QR barcodes [År] hvad kan vi bruge dem til? Dorte Lena Dam & Tina Nygaard Madsen Horsens Søndergades Apotek 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund og formål.2 2. Målgruppe...2 3. Problemformulering...2

Læs mere

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen

Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Din direkte kontakt til hele kommunikationsbranchen Flere og flere lever af at kommunikere, men hvordan kommunikerer du direkte til netop kommunikatørerne? Svaret finder du på nettet: Kommunikationsforum.

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE Afsluttende eksamen d. 16/6-2014 4. semester, grafisk designteknolog University College Nordjylland Carolina Østergaard Vester Vejleder: Nina Bach Disposition 1. Introduktion:

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort

Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Indholdsfortegnelse Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Mål Kampagnemål Delmål Succeskriterier Målgruppe Karakteristika

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse www.healthcarechannel.dk Digital Signage Fremtidens markedsføringsplatform Digital Signage er fladskærmsnetværk

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere