[Rhinopront] En introduktion på det danske marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Rhinopront] En introduktion på det danske marked"

Transkript

1 [Rhinopront] En introduktion på det danske marked Aarhus School of Business Maj Bæk Tellefsen Vejleder Linda Greve Antal tegn:

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Metode og afgrænsning... 4 Kapitel 2: Kommunikationsmodel Teori for kommunikationsmodellen Diamanten Kritik/diskussion af Diamanten og Kampagneplatformen... 7 Kapitel 3: Relation Undersøgelse Hansen og Hjorths teori om spørgsmålsformulering og spørgeskemakonstruktion Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse Målgruppe Teori om målgruppesegmentering Beskrivelse af målgruppen Præsentation af Pfizer Præsentation af Rhinopront Kapitel 4: Felt Brandidentitet Teori om Kapferers Brand Identity Prism Rhinopronts brandidentitet Delkonklusion af Felt Kapitel 5: Hjælp og modstand Baggrund for konkurrentanalyse Markedssituation Konkurrentanalyse Teori om konkurrentanalyse Rhinopronts konkurrencesituation Delkonklusion af Hjælp og modstand Kapitel 6: Ressourcer Kapitel 7: Midler Teori om medievalg Medievalg til lancering af Rhinopront Kapitel 8: Udformning/text Kapitel 9: Tid

3 Kapitel 10: Etik Kapitel 11: Evaluering Kapitel 12: Konklusion Kapitel 13: Perspektivering Summary Bibliografi Bilag

4 Kapitel 1: Indledning I Danmark får vi et mere og mere afslappet forhold til medicin og med liberaliseringen af salget af håndkøbsmedicin i Med retten til at reklamere for håndkøbsmidler i 2004 er håndkøbsmedicin blevet en større del af vores hverdag, end den var før i tiden. Vi har et større behov for at handle aktivt ved sygdom og vil ikke vente, til sygdommen er forsvundet af sig selv. Ifølge flere kilder rammes op mod 75 % af den danske befolkning af forkølelse, heraf er 20 % ramt af forkølelse i forbindelse med influenza. 1 Folk som færdes i institutioner eller er i kontakt med mange mennesker i løbet af dagen, har større risiko for at blive smittet. Derudover kan fysisk og psykisk stress være en ekstra disponerende faktor. 2 En forkølelse giver mange gener, og det kan være svært at koncentrere sig på grund af en stoppet og løbende næse, en dundrende hovedpine og en tung følelse i kroppen ovenpå halssmerterne. Mange melder sig syge, når de er forkølet og lægger sig under dynen med næsespray, kamillete og panodiler velvidende, at arbejdsopgaverne hober sig op på samme tid som den dårlige samvittighed. Som kommunikationsstuderende finder jeg det interessant at se nærmere på hvordan man kan lancere et nyt håndkøbsprodukt på det danske marked med kommunikation tilpasset en udvalgt målgruppe. Hvilke strategiske tiltag skal man som virksomhed anvende og hvad ligger til grund for ens markedsføringsvalg? Målgruppen er de danske studerende er valgt på baggrund af de vigtige udfordringer de studerende har under eksamen og eksamensforberedelse. At miste tid på grund af en forkølelse kan resultere i dårlige resultater. De ovennævnte parametre vil være min motivation for denne opgave og min problemstilling lyder derfor således: Med udgangspunkt i Smedegaard og Andersens Diamant vil jeg undersøge markedet for Pfizers forkølelsesmiddel Rhinopront blandt danske studerende med henblik på at udføre en markedsføringsplan for produktet. 1 Sundhedsguiden.dk ( ) 2 Lægehåndbogen.dk ( ) 3

5 1.2 Metode og afgrænsning Opgaven omfatter en empirisk del og en teoretisk del. Opgavens gennemgående struktur tager udgangspunkt i Diamanten som en del af Flemming Smedegaard og Thomas Hestbæk Andersens teori om kampagneplanlægning. Det teoretiske fundament er også baseret på udvalgte centrale teorier som Jean-Noël Kapferers (herefter Kapferer) teori om brandidentitet, Albert S. Humphreys SWOT-analyse og Erik Jørgen Hansen og Bjarne Hjort Andersens teori om spørgsmålsformulering og spørgeskemakonstruktion. Disse teorier suppleres med perspektiver fra andre forskere, blandt andet David A. Aaker (herefter Aaker) og Preben Sepstrup (herefter Sepstrup), hvor det skønnes nyttigt. Den empiriske del baserer sig på følgende data: Tekstmateriale fra Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Apotekerforeningen og diverse statistiske rapporter. Derudover resultater fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse for danske studerende om deres holdning til det valgte produkt Rhinopront samt holdning til og forbrug af håndkøbsmedicin. Dette danner tilsammen afsæt for opgavens markedsføringsplan. Grundet opgavens omfang har jeg valgt ikke at udarbejde en fuldstændig kampagne for Rhinopront, og min opgave giver et forslag til, hvilken strategi og udformning Pfizer skal anlægge for at opnå en succesfuld markedsføring af Rhinopront til den valgte målgruppe. Opgaven er bygget op således, at jeg, med udgangspunkt i problemformuleringen, redegør for teorier og modeller, og dernæst overfører dette til markedsføringen for Pfizers produkt som afsæt for redegørelsen af den udarbejdede markedsføringsplan. Opgaven afsluttes med en konklusion og en kort perspektivering. Strukturen kan visualiseres på følgende måde: 4

6 5

7 Kapitel 2: Kommunikationsmodel Kommunikationsforskerne Flemming Smedegaard (herefter Smedegaard) og Thomas Hestbæk Andersen (herefter Andersen) præsenterer i deres bog Kommunikationsplanlægning fra 2009 en ny model til planlægning og tilrettelæggelse af kommunikation. Modellen hedder Diamanten, da den indeholder alle de facetter som kommunikationsplanlæggeren skal overveje i forbindelse med et projekt, om det så er internt eller eksternt. I en artikel på af Andersen præsenteres modellen som værende Et bud på kommunikationsplanlægning post Sepstrup, hvor planlægningen samtidig ses både fra et afsender- og fra et modtagerperspektiv 3. Denne model kan slibes efter behov i flere eller færre facetter alt efter kommunikationsopgaven. 2.2 Teori for kommunikationsmodellen Diamanten Diamanten har i sin grundform 10 facetter, og ser ud som følger: Figur 1: Diamanten Smedegaard og Andersen s. 20 Disse 10 facetter er udviklet så de kan tilpasses enhver kommunikationsopgave. Uddybende forklaring af de 10 facetter kan ses i bilag 5. 3 Kommunikationsforum.dk ( ) 6

8 2.3 Kritik/diskussion af Diamanten og Kampagneplatformen Tidligere, da teorier på det danske marked var begrænset ville det have været oplagt at anvende Preben Sepstrups Kampagneplatform til denne form for markedsføring, men som Smedegaard udtaler i artiklen Dynamisk kommunikationsplanlægning (2003), er Sepstrup for lineær i forhold til kampagneplanlægningsprocessen, da denne i praksis er mere dynamisk. Ydermere mener Smedegaard, at man må tage hensyn til budgettet tidligt i processen, da man bliver nødt til at være realistisk. Sepstrup har her budget som et af de sidste punkter i planlægningsprocessen. På denne måde må man sige, at Diamanten er et produkt af et ønske om en mere dynamisk model til kommunikationsplanlægning. Dog giver Sepstrups model et større overblik over situationen, da den opererer på tre niveauer: det strategiske, det taktiske og det operationelle. Smedegaard og Andersens model flyder derimod sammen i cirkulatorisk proces. Jeg har dog, i sidste ende, valgt at arbejde med Diamanten, da det er vigtigt, at processen forbliver dynamisk og giver kommunikationsplanlæggeren frie hænder med hensyn til placeringen og slibningen af facetterne på diamanten. Jeg vil dog supplere med andre teoretikere, hvor jeg finder det passende. Det kreative rum har jeg udeladt da der i perspektiveringen vil blive nævnt alternative idéer til markedsføringsplanen. Med hensyn til den overordnede struktur har jeg set mig nødsaget til at ændre på rækkefølgen af facetterne: Hjælp og modstand skal defineres før det er muligt at udføre Midler og for at vide, hvor meget til de dertilhørende ressourcer det er nødvendigt at investere i for at få den ønskede effekt. Derfor skal Ressourcer klarlægges før Midler, da man også skal vide lidt om hvilket budget man har med at gøre. Til sidst skal man vide noget om produktets brand før man kan positionere sig på markedet i forhold til andre konkurrenter. Derfor klarlægges Felt før Hjælp og modstand. Dette er muligt, da man ifølge Andersen selv kan tilpasse modellen til sine egne behov. 7

9 Kapitel 3: Relation 3.1 Undersøgelse Når man har fået defineret sin målgruppe, eller har et billede af hvilken gruppe man gerne vil henvende sig til, er det vigtigt at finde ud af, hvilke holdninger og behov, målgruppen har i forhold til den adfærd, man ønsker at ændre. Her findes der forskellige metoder, kvantitative som kvalitative, som kan hjælpe kommunikationsplanlæggeren. Der findes statistikker, registerdata og rapporter, som allerede er udført, men det hænder, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige. Derfor må man overveje hvilken undersøgelsesmetode, der bedst vil kunne besvare de spørgsmål afsender måtte have Hansen og Hjorths teori om spørgsmålsformulering og spørgeskemakonstruktion De to professorer og teoretikere Erik Jørgen Hansen og Bjarne Hjorth har i deres bog, Et Sociologisk Værktøj - En introduktion til den kvantitative metode (2000), opstillet retningslinjer for et succesfyldt spørgeskema og i dette afsnit vil der blive lagt fokus på den kvantitative undersøgelse. Der er flere fordele ved den kvantitative undersøgelse, når man skal indsamle data, specielt hvis man vælger at udføre den online: Geografiske afstande er uden betydning nem distribuering Lavt eller intet omkostningsniveau Mulighed for visuelle hjælpemidler Hurtigt overblik over resultater Samtidig er der også ulemper ved denne undersøgelsesmetode: Ingen kontrol over svarsituation Lav deltagerprocent ift. antal deltagerinvitationer 8

10 Ingen interviewereffekt (som kan afklare eventuelle tvivlsspørgsmål) 4 Det, som kendetegner en spørgeskemaundersøgelse, er også, at alle variabler måles på samme måde hos alle respondenter. Derfor skal man have målbare og sammenlignelige variabler således at resultatet kan visualiseres i form af eksempelvis statistikker. For at få en høj besvarelsesprocent skal skemaet udformes med omhu med hensyn til indhold, konstruktion og længde. Når spørgeskemakonstruktionen er vel overstået, bør afsenderen teste sit spørgeskema inden, det bliver udgivet. På denne måde kan man tjekke for: Om der er flow i spørgeskemaet? Længden fastholdes interessen? Er alle spørgsmål relevante? Tilstrækkelig variation i svarkategorierne? Hvordan forstås det enkelte spørgsmål? Denne prøveundersøgelse kan udføres af relevante svarpersoner fra målgruppen og bør kun gennemføres som en lille stikprøve. 5 I næste afsnit vil jeg overføre teorien til en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse Da jeg har konstateret, at der ikke findes tilstrækkelige oplysninger angående målgruppen, har jeg valgt at udarbejde en kvalitativ internetundersøgelse, som vil opfylde det vidensbehov, der kræves for at kunne planlægge kommunikationen, så den er tilrettelagt og tilpasset målgruppen. Jeg kunne også have valgt telefoninterviews, men jeg har vurderet, at dette vil være for tidskrævende for én person. Jeg har valgt, at deltagerne i min undersøgelse skal være danske studerende i alderen år, da dette forhåbentligt vil dække mine behov for at få et fyldestgørende billede af målgruppen. Med disse oplysninger vil jeg se nærmere på hvordan produktet bedst når ud til målgruppen med undersøgelsen. 4 Hansen og Hjorth (2000): Spørgsmålsformulering og spørgeskemakonstruktion. Et Sociologisk værktøj En introduktion til den kvantitative metode, p Hansen og Hjorth (2000): p

11 Ifølge en statistisk rapport fra 2009 fra Wemind A/S, udarbejdet for Facebook, var hele 86 % af danskerne i alderen og 59 % af danskerne i alderen år medlem af Facebook. 6 Generelt klikker over to millioner danskere sig ind på siden hver dag, og Facebook er blevet nationens foretrukne internetside, skriver avisen Børsen. 7 Dette betyder, at der vil være mulighed for en stor kontaktflade via dette netværk, og Facebook vil derfor være oplagt at bruge som undersøgelsens distribueringsmedie. Målet med undersøgelsen er at vide noget om de studerendes forbrug af håndkøbsmedicin, deres holdning til brug af dette og deres interesse for et forkølelsesmiddel samt hvad der skal til, for at de studerende vil købe et sådan. Til sidst skal jeg vide noget om deres kendskab til Pfizer som virksomhed med hensyn til positionering på markedet. Jeg skal også have viden om målgruppens opfattelse af en god reklame til senere udarbejdelse af kommunikationsprodukterne. Jeg har brugt undersøgelsesudbyderen SurveyGizmo til udarbejdelsen af spørgeskemaet. Først må jeg sørge for at, det kun er studerende, som deltager i undersøgelsen, og derfor har jeg indsat et logisk filter, så respondenterne bliver henvist eller ledt til næste relevante spørgsmål eller bliver filtreret fra, alt efter om de tilhører målgruppen eller ej. 8 På denne måde vil jeg have kontrol med besvarelsen, hvilket kan være svært ved denne form for undersøgelse (se afsnit 3.2). Som Hansen og Hjorth forklarer, er det også vigtigt med et miks af forskellige spørgsmålstyper og svartyper for at give det bedste resultat. 9 Jeg har nu konstrueret mit spørgeskema (se bilag 1) og det er klar til at blive udgivet. Jeg modtager et link til min spørgeskemaundersøgelse og distribuerer den via min status på min Facebook-profil, hvor jeg også gør opmærksom på, at min undersøgelse er tiltænkt studerende. Linket er nu synligt for alle medlemmerne i mit netværk. Samtidig opretter jeg en gruppe, hvor jeg manuelt inviterer studerende i mit netværk til at deltage og eventuelt sende linket videre til andre studerende i deres netværk Børsen.dk ( ) 7 Børsen.dk ( ) 8 Hansen og Hjorth (2000): p Uddybende beskrivelse af spørgsmålstyper findes i Hansen og Hjorth (2000): p Se bilag 3 10

12 I bilag 2 er det muligt at se det samlede resultat for undersøgelsen i grafer 3.2 Målgruppe Teori om målgruppesegmentering Målgruppen er den gruppe af personer, hvis adfærd man ønsker at ændre gennem kommunikation. Afgrænsning og analyse af målgruppen er en central del af strategien for at vide, hvem man skal kommunikere med og for konkret at vide, hvad der skal siges, hvor det skal siges og hvordan. På konsument- og borgermarkedet, er det, ifølge Andersen og Smedegaard, vigtigt at se på følgende segmenteringskriterier: Alder Køn Erhverv Geografi Uddannelse Livsstil 11 Den danske kommunikationsforsker Preben Sepstrup anbefaler også at indsamle data om ens målgruppe og her skildrer han mellem standarddata og ad hoc-data. Standarddata består af socioøkonomiske og demografiske data. Ad hoc-data, kan være virksomhedens egne indsamlede data. Her vurderer afsenderen, hvad der er vigtigt at vide om målgruppen, for at kunne nå målene. 12 Ydermere skal man tage hensyn til, at der findes forskellige typer af modtagere og her præsenterer Mostow et al. en tydelig inddeling af disse, så man nemmere holder fokus på sin primære målgruppe: Målgruppen som værende målet for kommunikationen. Den strategiske målgruppe Modtagergruppen Smedegaard og Andersen (2009): Kommunikationsplanlægning p Sepstrup, Preben (2007): Tilrettelæggelse af kommunikation. Kommunikations- og kampagneplanlægning p Smedegaard og Andersen (2009): p

13 3.2.2 Beskrivelse af målgruppen Jeg har valgt at koncentrere mig om danske studerende som værende målgruppen og samtidig også den målgruppe, som jeg vil planlægge mig kommunikation efter altså den strategiske målgruppe. Dette har jeg gjort pga. mulighederne for at formindske sygefraværet hos studerende og dermed forbedre de faglige resultater hos disse. De danske studerende var en befolkningsgruppe på næsten mennesker i 2005, og ifølge statistikbanken er dette tal stigende. 14 Danmark har over danske studerende på en mellemlang videregående uddannelse og på en lang videregående uddannelse. I dag forventer regeringen, at 44 % af en årgang får en videregående uddannelse. Modtagergruppen, som gerne skulle være målgruppen, nemlig de studerende, kan også risikere at indeholde andre grupper som også bliver eksponeret for kampagnen, hvis de bruger de samme medier som de studerende. Dette er ikke nødvendigvis negativt, men de studerende vil være den strategiske målgruppe for markedsføringen af Rhinopront. Hvis jeg ser nærmere på segmenteringskriterierne, kan jeg af statistikopgørelsen uddrage, at der er et flertal af kvindelige studerende, men at mandlige studerende også er stærkt repræsenteret. 15 Disse er geografisk fordelt over hele landet med størst samling i de store universitetsbyer København, Aarhus og Aalborg. Gennemsnitsalderen ved studiestart på videregående uddannelser er 22 år. 16 Dette var de relevante standarddata, der var tilgængelige om målgruppen, og indtil videre er en del af segmenteringskriterierne blevet afdækket. Jeg mangler imidlertid at vide noget om denne målgruppes livsstil med hensyn til medicinforbrug. Her er mine egne indsamlede ad hoc-data nødvendige. Ved hjælp af 106 besvarelser af spørgeskemaet via Facebook har jeg nu en større forståelse af denne målgruppe. Dette kan kort ridses op på denne måde: Gennemsnitsalderen på respondenterne er 22,69 år og dette stemmer overens med gennemsnitsalderen for en nystartet studerende, som jeg noterede det hos Undervisningsministeriets statistiske opgørelse i foregående afsnit. Det viser sig at: 14 Undervisningsministeriet.dk ( ) 15 Danmarks Statistik.dk ( ) 16 Danmarks Statistik.dk ( ) 12

14 Over 58 % af respondenterne har gjort brug af håndkøbsmedicin inden for de seneste 14 dage med bekæmpelse af smerter med 88 % og forkølelse med 34 % som det primære formål. På trods af det store forbrug mener 67 % af de adspurgte, at de har et fint forbrug, mens kun 5 % mener at, de har et overforbrug 40 % er forkølet en gang om året, mens 53 % er forkølet 2-4 gange om året Hos disse modtagere har 50 % lyst til at blive i sengen, når de er forkølede, og 20 % gør det Med hensyn til interessen for et forkølelsesmiddel er vandene delte. Alligevel er 37 % interesseret i at købe midlet, mens 33 % siger måske Den største faktor for at købe produktet, med hele 64 % er produktets omdømme 17 Flere oplysninger angående målgruppen fra internetundersøgelsen vil bliver anvendt, eftersom det bliver nødvendigt at uddybe yderligere end ovenstående. 3.3 Præsentation af Pfizer Med en omsætning på 41 mia. kr er Pfizer i dag verdens største farmaceutiske selskab, ifølge nyhedsbureauet Reuters. 18 Pfizer har over medarbejdere. I Danmark er medarbejderantallet mere beskedent, men disse står stadig for en omsætning på 165 mio. kr. i Pfizer Inc. har sin oprindelse i New York, hvor det blev grundlagt af fætrene Pfizer, oprindeligt fra Tyskland, i Pfizer Danmarks vision lyder som følgende: Sammen med vores partnere arbejder vi for bedre sundhed og et dansk sundhedssystem, der kombinerer lægernes og patienternes ønske om velfærd og kvalitet med samfundets krav til effektivitet og pris Se bilag 2 18 Reuters.com ( ) 19 Pfizer.dk ( ) 20 Pfizer.com ( ) 21 Pfizer.dk ( ) 13

15 Denne vision stemmer overens med danskernes krav til sundhed og velfærd i samfundet og Pfizer har også mange samarbejder med hospitals- og forskningsafdelinger i Danmark, samt store dele af resten af verden. Gennemgående for deres målsætninger og visioner, ifølge Pfizers hjemmeside, er ordet samarbejde. Dette gælder både samarbejde med patientorganisationer, læger og andet sundhedspersonale. Samarbejde er en forudsætning for udvikling og forbedring af medicin. 22 Pfizer Danmark arbejder efter fire grundværdier: Mod, gejst, vedholdenhed og værdi, mens Pfizers 9 globale kerneværdier kort kan opridses som følgende: Respekt for mennesker, innovation, integritet, ledelse, teamwork, kundeorientering, samfund, præstation og kvalitet. 23 Denne præsentation af Pfizer leder mig nu videre til introduktionen af det produkt, som skal markedsføres: Rhinopront. 3.4 Præsentation af Rhinopront Forkølelsesmidlet Rhinopront blev først introduceret på det udenlandske marked i 2004 og er siden da blevet solgt i et utal af lande. I Danmark kan det endnu ikke købes på apotekerne, men det er muligt hos enkelte danske internetforhandlere. 24 Rhinopront kommer i tabletform, som man sluger. Midlet virker indefra ved at formindske hævelsen hos slimhinder samt normalisere slimproduktionen i næsen under forkølelse eller høfeber. Den indeholder pseudo-efedrin, som virker opkvikkende og tripolidine som reducerer kroppens immunforsvarsmekanismer mod virussen som for eksempel akut rhinitis. 25 Grundprisen fra en tysk sundhedsside ved navn Medvergleich er 2,94 Euro. Dette stemmer overens med prisen fra Gefionapoteket, som er 47,48 kr Pfizer.dk ( ) 23 Pfizer.dk ( ) 24 Gefionapoteket.dk ( ) 25 Apotheke Medikamente.de ( ) 26 Gefionapoteket.dk ( ) 14

16 Kapitel 4: Felt 4.1 Brandidentitet For nærmere at kunne præcisere positioneringen af Rhinopront på markedet samt strategien bag en forestående reklamekampagne, skal man vide noget om produktet og dets funktioner, afsender og betydning af denne for forbrugeren. Til traditionel marketing skal virksomheden opnå en stærk position på markedet og forsøge at differentiere sig fra konkurrenterne i kampen om forbrugerens opmærksomhed. Derfor er det vigtigt at få klarlagt produktets brand. De to teoretikere David A. Aaker og Jean-Noël Kapferer, tager begge udgangspunkt i mærkeidentiteten. Aakers model indeholder fire perspektiver, som man skal tage stilling til ved klarlæggelsen af brandidentiteten: Brand as a Product, Brand as Organization, Brand as Person og Brand as Symbol. Til hver af disse tilhører underpunkter og Aaker kan derfor virke mere detaljeorienteret og statisk, idet disse fire perspektiver er tæt forbundet. Det er deraf svært at rette på ét område uden at skulle korrigere de andre. Dette ser jeg som en svaghed, da markedet er i konstant forandring. Kapferers teori brandidentitet minder om Aakers. Med sit Brand Identity Prism redegør Kapferer for en mere kort og dynamisk tilgang til branding, hvor de seks facetter i identitetsprismet spiller sammen, hvilket er en fordel, hvis brandet hurtigt skal kunne omstille sig for at bevare positionen på markedet. Kapferers model fokuserer heller ikke på specifikke faser i planlægningen men på, at identiteten styrer, hvilken måde hvorpå virksomheden kommunikerer og handler Teori om Kapferers Brand Identity Prism I dette kapitel vil jeg se nærmere på Kapferers Brand Identity Prism, som skal hjælpe afsenderen til gennem ord, at projicere virksomheden eller produktets identitet ud til modtageren. Afsenderen skal derfor se indad og finde det, der gør produktet eller virksomheden unik, før denne kan kommunikeres udenfor virksomhedens rammer og dermed skabe en stærk i positionen i forhold til andre brands. Et brand skal adskille sig 15

17 fra andre med deres egne specielle features. 27 spørgsmål til branddefinitionen: Kapferer har opstillet syv centrale Hvad er brandets vision og formål? Hvordan differentierer det sig fra andre brands? Hvilket behov opfylder brandet? Hvad er dets iboende karakter/egenskaber? Hvad er dets kerneværdi(er)? Hvad er brandets kompetenceområde? Dets legitimitet? Hvad er tegnene som gør brandet genkendeligt? 28 Kapferer opstiller sin Brand Identity Prism-model til bearbejdelsen af disse spørgsmål. Ved at bearbejde disse syv spørgsmål har man mulighed definere en konkret brandidentitet, som vil være unik for markedet. Kapferers model ser ud som følgende 29 : Figur 3: Kapferers brand identity prism (Kapferer, 2008: p. 183) 27 Kapferer, Jean-Noël (2008): The New Strategic Brand Management p Kapferer (2008): p De engelske termer er bibeholdt for at skabe større autencitet om modellen. 16

18 De seks ovenstående facetter har hver deres rolle i klarlæggelsen af brandets identitet. Brands kan ifølge Kapferer tale, det vil sige kommunikere. Det er derfor brandet, som skal kommunikere og ændre adfærd hos modtageren så denne handler i henhold til afsenderens mål. Samtidig skal man være opmærksom på at brands skal plejes. På et marked i konstant forandring er det vigtigt at kunne omstille sig og brandet skal kunne vokse med tiden. Derfor er det at skabe et brand ikke en enkeltstående proces. De seks facetter i prismet er Personality, Culture, Self-image, Reflection, Relationship og Physique og vil blive præsenteret enkeltvis i næste afsnit: Physique If the brand is a flower, its physique is the stem Sådan beskriver Kapferer denne facet. Fysikken i brandet er den faktiske service eller produkt som brandet kan tilbyde. Hos et kildevandsbrand er det at produktet slukker tørsten og er godt for helbredet. 2. Personality Et brand har personlighed og med tiden opbygger den en stadig større karakter, hvis brandet er defineret korrekt og med succes. Personligheden er den måde brandet kommunikerer eller hvilken type person det måtte være. Her er der mange virksomheder, som vælger et konkret ansigt til at beskrive denne facet. En såkaldt hjælpekommunikator Relationship Dette er forbrugerens og brandets forhold til hinanden. Denne facet er vigtig, da forbrugeren eller modtageren skal føle sig uundværlig for brandet, og brandet skal gøre noget personligt for forbrugeren. Brandets adfærd implementeres her i, hvordan produktet eller ydelsen leveres Culture Ethvert brand besidder en kultur, som går bagud og som giver værdier og 30 Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p

19 energi til brandets inspiration: Here culture means the set of values feeding the brand s inspiration. 34 Ved at definere brandets grundlæggende værdier kan det adskille sig fra lignende produkter på markedet og forhåbentlig skabe sig en bedre position på markedet. Disse værdier kommer som oftest til udtryk i måden brandet kommunikerer på. 5. Reflection Denne facet fortæller noget om den opfattelse, forbrugeren har om de personer, som bruger brandet. Denne facet må ikke blive forvekslet med self-image, da denne facet skal kontrolleres af afsenderen og ikke modtageren. Mange forbrugere opbygger deres identitet gennem brands, så derfor har det betydning at afsenderen her skaber et ønskværdigt brand for målgruppen Self-image Hvor reflection var den identitet som forbrugeren vil udstråle eksternt ved brug af brandet, er self-image den identitet, som forbrugeren føler internt ved brug af brandet. If reflection is the target s outward mirror (they are ), self-image is the target s own internal mirror (I feel, I am...). 36 En forbruger kan forsøge at skabe en anden identitet, for eksempel ved brug af et yngre brand. Som det fremgår af figur 3 indeholder prismet også en vertikal linje. Dette er til for at opdele prismet i to dele: en externalisation af brandet som indeholder Physique, Relationship, Reflection, som er de synlige facetter og en internalisation som består af Personality, Culture og Self-image og som er de implicitte værdier i selve brandets ånd. 37 Til sidst pointerer Kapferer, at der er nogle karakteristika, som knytter sig til ethvert brand og som man bør tage højde for: At der knytter sig få ord til hver facet At disse er forskellige fra facet til facet 34 Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p Kapferer (2008): p

20 At ordene skal være sigende og unikke 38 Jeg vil i næste afsnit anvende den netop gennemgåede teori på Rhinopront Rhinopronts brandidentitet Igennem en kampagne ønsker Pfizer at introducere Rhinopront på det danske marked og her er Kapferers identitetsprisme ideel til at brande Rhinopront, da Kapferers identitetsprisme er konstrueret med henblik på branding af håndgribelige produkter. For at komme Pfizers mål nærmere (at forbedre danskernes velfærd men samtidig lancere et produkt, for at folk skal købe det) skal folk vide mere om Rhinopront og hvad Rhinopront står for, før de har tillid til produktet. Dermed ændrer forbrugeren adfærd og køber det. Ifølge spørgeundersøgelsen har målgruppen ikke et stort kendskab til Pfizer, og de fleste ikke har nogen mening om virksomheden (se bilag 2). Brands kan tale/kommunikere og ved at få defineret Rhinopronts brandidentitet, kan jeg anvende denne i den senere udformning af de konkrete kommunikationsprodukter til reklamekampagnen. Denne brandidentitet er unik, og reklamekampagnen vil derfor i kraft af den unikke identitet skille sig ud fra lignende produkter og andre konkurrenter på markedet, hvor afsenderens navn ikke genkendes som værende af betydning hos målgruppen. Da Rhinopront ikke er blevet brandet eller har en identitet, vil jeg ikke udføre en analyse af Rhinopronts eksisterende brandidentitet men derimod forsøge at give et billede på en mulig brandidentitet. Rhinopronts brandidentitet formuleres derfor som følgende: 1. Physique Brandets fysiske værdier er produktets egenskaber. Rhinopront lindrer gener ved forkølelse, virker opkvikkende og forbrugeren kan derved nemmere gennemføre dagens program på trods af sygdom. Ved brug af Rhinopront kan forbrugeren undgå sygemelding ved fx studierne og der er derfor ikke fare for udsættelse af fremtiden. På denne måde er Rhinopront med til at forbedre velværd og sundhed hos befolkningen ved hjælp af viden og medicin og dette stemmer overens med dele af Pfizer vision (se afsnit 3.3). 38 Kapferer (2008): p

21 2. Personality Rhinopronts personlighed er som et godt værktøj, som forbrugeren kan anvende til at løse en opgave. Hvis nu opgaven er, at man er blevet forkølet, så er Rhinopront det værktøj som forbrugeren kan anvende for at løse opgaven. Det er som et fast værktøj i værktøjskassen, som ejeren har tillid til, og som aldrig svigter ved anvendelse. 3. Relationship Rhinopront forsøger at imødekomme enhver forbrugers behov ved forkølelse. Og produktet eksisterer på baggrund af et behov hos forbrugeren for lindring ved forkølelse. 39 På denne måde gør Rhinopront sig vigtig for den enkelte forbruger, idet forbrugeren bliver eksponeret for mulighederne indenfor produktet via reklamekampagne og andre kommunikationsprodukter. Uden forbrugerne havde Pfizer ikke kunne opnå den viden de har erfaret i dag, hvilket er Rhinopronts eksistensgrundlag. Derfor er der en gensidig respekt og samarbejde mellem forbruger og produkt, da disse begge forventer noget af hinanden. 4. Culture Mange brands tager udgangspunkt i virksomhedens vision og kerneværdier, da disse ofte er, hvad virksomheden står for og dette skal derfor også skinne igennem kommunikationsprodukterne, hvis produktets brand anvendes på disse. Jeg tager udgangspunkt i Pfizer Danmarks vision: Sammen med vores partnere arbejder vi for bedre sundhed og et dansk sundhedssystem, der kombinerer lægernes og patienternes ønske om velfærd og kvalitet med samfundets krav til effektivitet og pris. 40. Jeg lader visionen skinne igennem brandets kultur, da denne også appellerer til den prisbevidste danske forbruger som værende kvalitet og sundhedsbevidst. Effektivitet, velfærd og sundhed er derfor også kerneværdier i Rhinopronts kultur. 39 Se bilag 2 tabel 5 40 Pfizer.dk ( ) 20

22 5. Reflection Her skal modtageren gerne afspejles i brandet. I Rhinopronts tilfælde afspejles en person som har tillid til lægevidenskaben, som ønsker at forbedre sin livskvalitet og gøre noget aktivt for at komme eventuel sygdom eller gene til livs. Personen vil gerne være på forkant med tiden og har intet problem med at anvende nye lægemidler med bevist effektivitet 41. Personen er samtidig kvalitetsbevidst og ønsker viden om det middel, som bliver muligt at anvende i fremtiden. 6. Self-image Ved at anvende Rhinopront føler forbrugeren sig stærk og handlekraftig, idet han ikke stiller sig tilfreds med sygdom, men derimod ønsker at handle aktivt. På denne måde får forbrugeren ikke forringet sin livskvalitet, eller føler sig mindre produktiv under for eksempel en forkølelse, hvor forbrugeren ellers føler at han mister tid ved at vente til forkølelsen eller sygdomsperioden er forbi. Dette tidsspilde kan i målgruppens tilfælde få konsekvenser ved for eksempel studierne. Forbrugeren føler sig også oplyst, idet denne er blevet eksponeret for information i form af Pfizers åbenhed i enten kampagner eller via hjemmesiden. 41 Se bilag 2 21

23 4.1.3 Delkonklusion af Felt For at skabe et kort overblik over de seks facetter, ser identitetsprismet på Rhinopronts brand således ud: RHINOPRONT PHYSIQUE Medicin ved forkølelse Fysisk velvære Information Alternativ til næsespray PERSONALITY Troværdighed, Ekspertise, Værktøj Tillidsfuld RELATIONSHIP Respekt, samarbejde, åbenhed, quid pro quo CULTURE Effektivitet, Ønske fra patienter om velfærd og sundhed REFLECTION Tillid til lægevidenskaben, Ønsker viden om produkt, Kvalitetsbevidst, Handlekraftig Figur 4: Rhinopronts brandidentitetsprisme SELF-IMAGE Aktiv i forbedring af eget velbefindende, Kræver dokumentation på effektivitet/kvalitetsbevidst Ovenstående figur med Rhinopronts identitetsprisme indeholder nøgleord fra hver af de seks facetter som blev gennemgået i forrige afsnit. Prismet viser Rhinopront som et tillidvækkende produkt som giver hjælp ved forkølelse. Denne oversigt giver Rhinopront en god baggrund for at positionere sig på markedet i forhold til konkurrenter, hvilket vil blive påvist i næste afsnit om konkurrentanalyse. I de seks facetter indgår også Pfizers ni globale kerneværdier, da en virksomheds værdier ligger som baggrund for enhver branding. Med disse nøgleord skaber Rhinopront en stærk brandidentitet som gør brandet unikt på markedet og som skal skinne igennem kommunikationsprodukterne i reklamekampagnen. Nøgleordene kan koges ned til en enkelt frase: Et værktøj i hverdagen 22

24 Kapitel 5: Hjælp og modstand 5.1 Baggrund for konkurrentanalyse Ifølge Smedegaard og Andersen er det vigtigt at kende sit marked, sine konkurrenter, forbrugerne, lovgivningen og hvad der ellers kan forstyrre og påvirke kommunikationsindsatsen for en succesfuld markedsføring. Samtidig er det også en mulighed for at opdage potentialer, som Pfizer med fordel vil kunne udnytte i planlægningen af kommunikationsprodukterne. 42 Derfor vil jeg i dette afsnit udarbejde en konkurrentanalyse efter management konsulent Albert S. Humphreys SWOTanalyse for at vide mere om, hvad Pfizer står overfor, når Pfizer skal markedsføre sit produkt Rhinopront. Jeg kunne også have valgt at anvende en PEST-analyse, som fokuserer mere på styrker og svagheder indenfor forskellige felter af markedet, hvorimod det i denne situation gælder om at få klarlagt konkrete konkurrenter i forhold til produktet. 43 Aaker definerer brandpositionen således: Brand position is the part of the brand identity and value proposition that is to be actively communicated to the target audience and that demonstrates an advantage over competing brands. 44 Inden gennemgangen og analyse ved brug af SWOT vil jeg kort fortælle om de generelle fakta, der er om det danske marked for håndkøbsmedicin. 5.2 Markedssituation Siden 2003 har det i Danmark været lovligt at reklamere for håndkøbsmedicin. Dette sker to år efter liberaliseringen af salget af håndkøbsmedicin kom i 2001, hvor godkendte supermarkeder fik tilladelse til at sælge henholdsvis næsemidler, nikotinprodukter, halsmidler ved forkølelse og svagt smertestillende midler i små pakninger. Med dette skabtes en frygt for en eksplosion af salget af håndkøbsmedicin, 42 Smedegaard og Andersen (2009): p Marketingteacher.com ( ) 44 Aaker, David A. (2002): Building Strong Brands p

25 da den danske befolkning nu ville have betydeligt nemmere ved at skaffe sig adgang til håndkøbsmedicinen, hvilket kunne resultere i et overforbrug. Med hensyn til håndkøbsmidler udover nikotinprodukterne er der kun sket en beskeden vækst men det tyder ikke på, at tilgængeligheden i dagligvarebutikkerne skulle have haft nogen bemærkelsesværdig indflydelse på salget. 45 I dag har salget af håndkøbsmidler, ifølge en ny rapport fra Lægemiddelstyrelsen, været næsten stagneret siden 2008 og holdt sig på et jævnt niveau. Udover nikotinprodukterne er de mest solgte præparater næsemidler og svagt smertestillende midler indeholdende paracetamol. 46 Dermed er det tydeligt, at der skulle være et marked til salget af Rhinopront her i Danmark, som netop er et middel, som lindrer under forkølelse ligesom næsemidlerne. 5.3 Konkurrentanalyse Virksomheden, som er i den situation at skulle markedsføre et produkt, eller på en anden måde vil ændre modtagerens adfærd, kan som det første i processen vælge at identificere primære konkurrenter. Virksomheden skal dog også være opmærksom på, at der findes flere konkurrenter og alternative former til virksomhedens produkt end dem som virker oplagte konkurrenter. I en konkurrentanalyse af virksomhedens primære konkurrenter må virksomhedens gå dybt i konkurrentens motivation og hvad de forsøger at opnå. Her kan virksomheden se nærmere på konkurrentens størrelse, historie, nuværende ledelse og økonomisk situation, styrker og svagheder. 47 Ved at gå i dybden med konkurrentanalysen kan virksomheden bedre differentiere sig fra konkurrenterne og dermed skabe sit eget unikke brand Teori om konkurrentanalyse En SWOT-analyse kan hjælpe en virksomhed med at vurdere dens interne og eksterne styrker og svagheder i forhold til dets omgivelser og konkurrenter. 49 Det er en af de 45 Lægemiddelstyrelsen.dk ( ) 46 Lægemiddelstyrelsen.dk ( ) 47 Kotler, Keller (2009): Marketing Management p Aaker (2002): p Marketingteacher.com ( ) 24

26 modeller man kan anvende for at finde sit produkts unikke egenskaber og budskaber i forhold til konkurrenterne. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. Herunder følger forskellige eksempler på underkategorier inden for de fire parametre, som man kan vælge at analysere efter. 50 Modellen illustreres i bilag 6 Udover SWOT-modellen skal virksomheden som udformer SWOT-analysen også være opmærksom på nogle simple regler, for at kunne skabe en god konkurrentanalyse: Virksomheden skal se realistisk på egne styrker og svagheder Virksomheden skal altid udarbejde SWOT i forhold til konkurrenterne SWOT er subjektivt 51 I næste afsnit vil jeg forsøge at udarbejde en konkurrentanalyse ved hjælp af SWOT Rhinopronts konkurrencesituation Hvilke muligheder er der for Pfizer med markedsførelsen produktet Rhinopront, når der i forvejen findes andre produkter, som markedet har kendskab til og anvender? Før jeg kan svare på dette, må jeg se nærmere på Rhinopronts to største direkte konkurrenter; næsespraymærkerne Otrivin fra Novartis og Zymelin fra Nycomed. Da disse to produkter er ens (de indeholder de samme midler) og tilnærmelsesvis har samme markedsandel, vil disse to indgå under samme navn, nemlig næsespray. Disse to er også slået til samme kategori i Apotekerforeningens Årbog 2009 og har tilsammen en markedsandel på 13 % af alle solgte håndkøbsmidler. Dette gør næsespray til det anden mest omsatte håndkøbsmiddel, kun overhalet af nikotinerstatning. 52 Jeg har fravalgt paracetamolmidler på trods af deres lettere smertestillende effekt, som også kan anvendes under forkølelse, da paracetamol har andre funktioner og derfor er en indirekte konkurrent til som Rhinopront. Jeg har fravalgt andre konkurrenter, da dem der findes har en så lille markedsandel, at de ikke udgør nogen større trussel. En udformning af SWOT-analysen over Rhinopront kan ligeledes findes i bilag 6 50 QuickMBA.com ( ) 51 Marketingteacher.com ( ) 52 Apotekerforeningen.dk p. 31 ( ) 25

27 Strengths Rhinopront er et nyt innovativt forkølelsesmiddel, som skal sluges som tablet og ikke sprayes som den traditionelle næsespray. Det er et produkt med hurtig virkning og bevist effekt. 53 Dette gør Rhinopront til en konkurrent på markedet til den dominerende næsespray Den har verdens største farmaceutiske og forskningsbaserede virksomhed i ryggen og kan derfor blive en stærk konkurrent på markedet. Pfizer er et globalt brand og vil derfor kunne blive genkendt i hverdagsbilledet. Weaknesses Rhinopront er endnu et ukendt produkt på markedet og der skal derfor skabes ekstra opmærksomhed på markedet for at fange målgruppen. Det er derfor et svagt brand, indtil Rhinopront har fået forbrugernes anerkendelse, hvis reklamekampagnen har den ønskede effekt. Produktet har diverse bivirkninger ved overdrevent brug. 13 % af alle solgte håndkøbsmidler på nuværende tidspunkt er næsespray, hvilket giver denne konkurrent en stærk markedsrepræsentation. 54 Det er samtidig det andet mest brugte håndkøbsmiddel hos målgruppen. Otrivin og Zymelin, som er de største konkurrenter, har også stærke hjemmesidebrands som forkoelet.dk og forkoelelse.dk Opportunities Målgruppen har en udtrykt vilje til at købe produktet, hvis dette har bevist effekt. Det er samtidig et nyt produkt på det danske marked og vil give stærk konkurrence til næsespraymidlerne som oplever stadigt større fokus på bivirkningerne ved brug af næsespray i længere perioder, hvilket ødelægger slimhinderne. 55 I Danmark bliver op mod 75 % af befolkningen forkølet hvert år. 56 Dette gælder også målgruppen, og målgruppen bruger samtidig oftest medicin i 53 Patientsville.com (patienthjemmeside uafhængig af medicinproducenten) ( ) 54 Apotekerforeningen.dk ( ) 55 Apotekerforeningen.dk ( ) 56 Sundhedsguiden.dk ( ) 26

28 forbindelse med smerter og forkølelse. De er samtidig, ifølge spørgeundersøgelsen, ikke sene til at anvende håndkøbsmedicin. Rhinopront har dermed et marked for at sælge dette produkt langt hen i fremtiden. Threats Der er en risiko for at Rhinopront ikke vil blive solgt i detailhandlen ligesom næsemidlerne gør, men kun på apotekerne. Nye produkter kan skabe skepsis hos forbrugeren, og denne skepsis skal forsøges afværget. Salget af næsespray har været stigende med 42 % i perioden Otrivin og Zymelin er stærke konkurrenter og Rhinopront skal derfor forsøge at differentiere sig fra disse konkurrenter Delkonklusion af Hjælp og modstand Frygten for væksten af salg af håndkøbsmedicin siden liberaliseringen i 2003 har været ubegrundet, fordi denne vækst har været beskeden. De mest anvendte håndkøbsmidler udover nikotinerstatning er smertestillende og næsespray. Ved hjælp af en SWOT-analyse af Rhinopront, i forhold til næsemidlerne Zymelin fra Nycomed og Otrivin fra Novartis som er Rhinopronts største konkurrenter, blev det bevist, at Rhinopront har et marked. Rhinopront har ikke de samme svagheder, som produkt, som næsespray har, nemlig det voksende fokus hos forbrugerne på indvirkningen af slimhinderne ved anvendelse i længere tid. Samtidig har Rhinopront også svagheder idet det er ukendt på det danske marked og der skal derfor skabes ekstra opmærksomhed om markedsføringen af produktet, hvis Rhinopront skal stadfæstes, som fast inventar når forkølelsen indtræffer. 57 Apotekerforeningen.dk ( ) 27

29 Kapitel 6: Ressourcer Budgettet er en stor del af afsenderens planlægning af ekstern kommunikation og derfor også en del af processen for denne markedsføringsplan for Rhinopront. 58 Der skal tages hensyn til ressourcer til planlægningsfasen, løsningsfasen, gennemførelsesfasen og evalueringsfasen. 59 Årsrapporter viste, at Pfizer er den største medicinalvirksomhed i verden og derfor en global koncern. Herfra udleder jeg, at Pfizer har mange ressourcer til rådighed, hvad angår ekstern kommunikation. 60 Jeg vil derfor ikke lade budgettet påvirke udformning af markedsføringsplanen. Kapitel 7: Midler 7.1 Teori om medievalg For at få den bedste og største eksponering skal man ifølge Sepstrup gøre sig overvejelser om, hvilke medier der bedst kan opfylde den opgave. Disse medier skal være hensigtsmæssige i forhold til målgruppens medievaner. Her skal afsender vurdere den kvantitative samt kvalitative dimension af eksponeringen. Det vil sige de mediegrupper, som kan give størst eksponering i forhold til budgetteringen. Den kvalitative dimension vedrører den værdi, som det enkelte medie har for målgruppen for at fastholde opmærksomheden og skabe kendskab og erindring af kampagnen Medievalg til lancering af Rhinopront Ifølge spørgeskemaundersøgelsen mener de fleste af respondenterne, at en god reklame er en, der bliver sendt i tv og indeholder humor. 62 Derudover vil jeg med henblik på den kvantitative dimension vælge massekommunikation men også netværksvejen til markedsføringen af Rhinopront. Pfizer skal derfor anvende tv-mediet som en del af markedsføringsplanen. Ifølge en artikel på Business.dk skaber man den bedste annoncering ved at anvende flere forskellige medier. Dette understøttes af forfatteren, til bogen Kommunikativ Kompetence, Keld Jensen, som også mener, at 58 Sepstrup (2007): p Smedegaard og Andersen (2009): p Reuters.com ( ) 61 Sepstrup (2007): p Se bilag 1 28

30 man kan skabe større erindring hos modtageren ved at aktivere flere sanser hos denne 63 En undersøgelse fra mediebureauet Mindshare viser, at danskerne bruger 10 % af deres internettid på Facebook. 64 Internettet kan anvendes til reklame og Facebook udbyder også flere reklameløsninger. Pfizer kan altså med fordel anvende viral reklame og oprette en Facebook-gruppe for Rhinopront for at tiltrække nye forbrugere, skabe en anderledes relation til forbrugerne og via denne gruppe linke til den officielle hjemmeside for Rhinopront. Udover de elektroniske medier, vil Pfizer også anvende tv-mediet. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen erindrer de fleste respondenter en god reklame som værende fra tv-mediet og Rhinopront bør derfor også være repræsenteret i tv-mediet. 65 Jeg vil benytte mig af trykte medier såsom magasiner og studenterblade, som målgruppen formodes at læse. Magasiner som Woman og M!, som ifølge analysebureauet TNS Gallup havde henholdsvis læsere og læsere i 2. kvartal af Woman henvender sig til kvinder mellem 18 og 35 år og M! til mænd mellem 15 og 35 år. 67 Også studentermagasinerne Commerciel, UNIvers og andre fremtrædende studenterblade skal indeholde reklame for Rhinopront. Disse magasiners målgrupper stemmer overens med Rhinopronts målgruppe under denne reklamekampagne og de trykte medier skal derfor anvendes til markedsføringen af Rhinopront. Til sidst skal helsideannoncerne for Rhinopront også anvendes som FLUSH-ads på toiletdørene på diverse barer, caféer og diskoteker. Denne form for reklamering henvender sig til et ungt publikum og afsenderen kan styre graden af geografisk eksponering som for eksempel de store studiebyer Århus, Odense, København og Aalborg. FLUSH-ads fungerer også som indledende opmærksomhed i reklamekampagnen. Dette miks af netværksvej og massekommunikation vil give den bedste eksponering for kampagnens kommunikationsprodukter. Markedsføringsplanen for Rhinopront, hvis egentlige udformning bliver specificeret i næste kapitel, vil indeholde følgende kommunikationsprodukter: 63 Jensen, Keld (2006): Kommunikativ Kompetence p Business.dk ( ) 65 Se bilag 1 66 Gallup.dk ( ) 67 Benjamin.dk ( ) 29

31 Helsideannoncer i magasiner (massekommunikation) FLUSH-ads (massekommunikation) Tv-spots (massekommunikation) Facebook-elementer (viral reklame) Hjemmeside (informations- og oplysningskanal) Medieplanen for kampagnen skal give en idé om det store sammenhæng af de forskellige kommunikationsprodukter, og vil blive indsat i kapitel 9 om Tid. 30

32 Kapitel 8: Udformning/text Pfizer skal skabe en positiv reklamekampagne, som skal ændre adfærden hos målgruppen til, at de køber Rhinopront. Rhinopronts kerneidentitet et værktøj i hverdagen skal være gennemgående for alle reklamekampagnens kommunikationsprodukter. Indholdet af disse, har følgende mål: Identifikation Oplyse om at der findes et værktøj til at lindre forkølelsesgener, som der findes værktøj til studiet. Information om effekt Reklamekampagnens indhold skal være identificerende for målgruppen og skal derfor indeholde personer, som modtageren kan relatere til. I dette tilfælde den gennemsnitlige studerende. Den gennemsnitlige studerende fungerer som Rhinopronts hjælpekommunikator. Et eksempel på reklamekampagnens kommunikationsprodukter vil være tv-spottet som Pfizer skal lancere. Dette tv-spot beskrives i bilag 4. Temaet Studerende i hverdagssituationer generet af forkølelse skal være gennemgående i alle reklamekampagnens kommunikationsprodukter og skaber dermed identifikation hos målgruppen på en humoristisk måde, da det er situationer målgruppen kender, og kan nikke genkendende til. Udformningen af de trykte annoncer i magasinerne tager også udgangspunkt i tv-spottenes tema og ligner stillbilleder af tv-spottene indeholdende den samme tekst. På denne måde skabes der også kohærens mellem de forskellige kommunikationsprodukter. Samtidig vises Rhinopront som et middel til bedre at kunne koncentrere sig om studierne under forkølelse og dette stemmer overens med Rhinopronts kerneidentitet et værktøj i hverdagen. På Rhinopronts Facebook-gruppe er der uddybende information om produktet og det er muligt at stille spørgsmål og skrive kommentarer på gruppen wall. Her vil der også være mulighed for at deltage i afstemning om produktets 31

33 effekt samt se en tidligere afstemning fra det uafhængige site Patientsville.com. 68 Dette giver Rhinopront troværdighed, da afsenderen ikke er bange for kritik af produktet, idet alle har mulighed for at kommentere. Hjemmesiden vil have det samme indhold men samtidig være en gren fra Pfizers officielle hjemmeside, Pfizer.dk. Ydermere skal Rhinopront have en reklame-søjle i højre side af Facebook-siden hos folk, som er tilmeldt et netværk knyttet til et universitet i Danmark. Netværket Aarhus Business er et eksempel på dette. I næste kapitel ser jeg nærmere på selve afviklingen af reklamekampagnen over tid. Kapitel 9: Tid Som tidligere nævnt har jeg udformet en medieplan som skal give et hurtigt overblik over reklamekampagnens forløb: Jeg har valgt at lancere reklamekampagnen i vintermånederne da det ifølge internetsitet Dagenssundhed.dk oftest er i vinteren hvor det er koldt, og hvor vi opholder os tættere sammen indendørs, hvor virus rigtig kan sprede sig.. 69 Helsideannoncerne og FLUSH-ads skal være kampagnens startskud, som skaber indledende opmærksomhed om produktet og reklamekampagnen. Tv-spots skal skabe fortsat opmærksomhed samt indledende opmærksomhed for dem, som endnu ikke er blevet eksponeret for helsideannoncerne. Under hele reklamekampagnen vil der være adgang til Facebook-gruppen for Rhinopront, produktets officielle hjemmeside, samt til Facebook-ad. 68 Patientsville.com ( ) 69 Dagenssundhed.com ( ) 32

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Konceptudvikling. Projektplan

Konceptudvikling. Projektplan Konceptudvikling Vi vil gerne udvikle et koncept til Facebook siden for InnovationHøjskolen Ryslinge, for at gøre den mere attraktiv. Vi vil gøre Facebook siden mere personaliseret, så den passer til højskolen,

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Projekt C - Udvikling af multimedieløsning for ByPrang

Projekt C - Udvikling af multimedieløsning for ByPrang Projekt C - Udvikling af multimedieløsning for ByPrang Multiemediedesign - UCN Sofiendalsvej Termin: Sommer 2015 4. Semester MMDB0913 Projektdeltagere: Daniel Kranker Nicolai Dahl Jeppesen Thomas Christiansen

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Corporate Branding - Millioner eller illusioner?

Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Corporate Branding - Millioner eller illusioner? Udarbejdet af: Britt Kastbjerg Jensen Cecilie A. Mérie Muus Jonas Kjær Mikkel Toft-Olsen Rikke Juul Hansen Vejleder: John Storm Pedersen Virksomhedsstudier,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis

Relationsmarkedsføring på BtC-markedet. Styrker og svagheder i teori og praksis Relationsmarkedsføring på BtC-markedet Styrker og svagheder i teori og praksis Relationship marketing on the BtC market Strengths and weaknesses in theory and practice Februar 2011 Kandidatafhandling Cand.merc.EMF,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014

Mads Hvidberg Yde: 412083 BA Projekt: Kommunen på Facebook Aarhus Universitet BSS Thomas Alexander Hessel: 302749 Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 3 1.1 Motivation... 3 1.2 Problemstilling... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning... 4 1.5 Metode... 5 1.5.1 Videnskabsteoretisk tilgang... 5 1.5.2

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25.

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25. Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 6. Semester Kommunikation Gruppe 18B Vejleder: Janne Bang Afleveringsdato: 25. maj 2011 Antal anslag: 82430 Svarende til 34,4 antal normal sider Giajenthiran

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Marts 2013 Apps & ældr Copenhagen Business School

Marts 2013 Apps & ældr Copenhagen Business School Marts 2013 Apps & ældre - En afhandling om hvordan brugerfladen i en app tilpasses ældresegmentet Carina Schaldemose Hansen Meelissa Nygaard Thorsen Copenhagen Business School Vejleder: Henrik Køhler Simonsen

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere