Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Indledning Sidst vi lavede kvalitetsrapport, var det for en lille del af Ungdomsskolens virksomhed - Dagundervisningen. I denne rapport inddrages hele Ungdomsskolens virksomhed med prioriterede områder, hvilket vil fremgå under de enkelte punkter. Dette for at understøtte forståelsen af sammenhængene. Ungdomsskolens profil Ungdomsskolens værdier som er grundlaget for arbejdet i Ungdomsskolen: Vision: Ungdomsskolen vil skabe frirum, læring og udvikling for alle unge i Middelfart Kommune. Menneskesyn: Alle mennesker handler efter de bedste hensigter og intentioner. Værdi: Gennem dialog, handling samt i relationen udviser vi ordentlighed over for de unge, samarbejdspartnere, kollegaer og os selv. Nedenstående skema er et dynamisk dokument, der er udarbejdet af medarbejderne, MED-udvalget samt ungdomsskolebestyrelsen og som løbende revideres. Det er kernen i Ungdomsskolens virksomhed, og det vi vil være kendt for at lykkes med. Indsatsområder / fokuspunkter 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. (Formål fra Ungdomsskoleloven) 2. Ungdomsskolen skal overordnet medvirke i løsningen af centrale kommunale- og samfundsmæssige problematikker primært på ungeområdet, idet Ungdomsskolens primære målgruppe er unge fra og med 7. klasse. Ungdomsskolen udvikler forslag til løsninger på områderne. 3. Ungdomsskolen vil i øvrigt løse de opgaver, som Middelfart Byråd finder relevante. 4. Ungdomsskolen skal yde et væsentligt bidrag i forbindelse med 95 % - målsætningen. Eksempler 95 % - målsætningen se nedenfor SSP Mistrivsel Demokratisk dannelse 10. Klasse Sommerskolen Ungdomshuset Walker Middelfart Ungdomsråd SSP Bjergbanken MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Projekter Dagundervisningen 10 kl. 1

2 5. Ungdomsskolen udvikler og gennemfører tiltag over for såkaldte normale unge bl.a. ved at etablere tiltag, der bringer unge fra hele kommunen sammen. 6. Ungdomsskolen udvikler og gennemfører tiltag over for gruppen af udsatte, sårbare og udstødte unge. 7. Ungdomsskolen prioriterer den forebyggende indsats bl.a. i forbindelse med SSP-arbejdet. 8. Ungdomsskolen gennemfører sit virke i et tæt samarbejde med øvrige aktører. 9. Ungdomsskolen ønsker at samarbejde positivt med folkeskolerne ved at indgå ligeværdige partnerkaber med henblik på opfyldelse af reformens mål omkring læring, trivsel, udvikling og inklusion Almene fag Events Store fællesarrangementer Ungdomsklubberne Ungdomshuset Walker Middelfart Ungdomsråd Dagundervisningen, MUFU, 10 kl. elever Rødder Stille Piger Vilde Piger Ungdomsklubberne Alkoholpolitik Ansvarlig for SSP-medarbejderne Arrangementer som skaber samvær og fællesskab bl.a. som modvægt mod fællesskabet i byens natteliv Skolerne Skoleafdelingen herunder Videncenter og PPR Familieafdelingen UU-Lillebælt Sundhedsafdelingen Rusmiddelcentret Valgfag Camps Trivsel Klub i skolen Osv. - se materiale i Samlet materiale fra proces på skolerne pr Profilen for Dagundervisningen beskrevet i kvalitetsrapporten 09/10 og 10/11 side 10 er stadig gældende, og omfatter nu også MUFU og 10. kl. elever. Skolens 3 største udfordringer i 11/12 og 12/13 Kommunens inklusionsprojekt indeholder et værdifuldt tankesæt, vi grundlæggende er enige i, men konsekvensen af kommunens og folkeskolernes måde at forvalte inklusion på, betød for os en nedgang i elevtallet i Dagundervisningen og på Indslevskolen (heltidsundervisningen) fra 15 elever i skoleåret 11/12 til 1-2 elever i skoleåret 12/13. Det medførte dels betydelige nedskæringer i budgettet og dermed fyring af en dygtig medarbejder, men væsentligst medførte det en fælles refleksion over værdien af vores indsats i Dagundervisningen. For de faste medarbejdere er det en konstant udfordring med de skiftende rammer, de økonomiske, arten af opgaver, vilkår for løsning af opgaverne, den fysiske placering af deres arbejdssted m.v. 2

3 En positiv udfordring har været alle de nye opgaver Ungdomsskolen er blevet pålagt at løse. Af de største kan nævnes MUFU (Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb), inddragelsen i at udvikle og drive kommunens 10. kl. tilbud i samarbejde med 10. kl., overtagelsen af ansvaret for Fritidscenteret Bjergbanken, ansvaret for Ungdomsrådet m.m. I skoleårene 09/10 og 10/11 var udfordringerne: - Manglende PPR ydelse og PPR deltagelse i det tværfaglige samarbejde. - Elevtypen ændrer sig med tiden, de har andre diagnoser, andre typer af svigt, højere grad af misbrug, komplekse problemstillinger og er generelt dårligere fungerende. - De fysiske rammer og adgang til it. Pædagogiske Processer 8 (udviklingsplan opfølgning og status) Pr trådte loven om Ungepakke 2 i kraft og kommunens strakstilbud MUFU( Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb) startede op i Ungdomsskolen. MUFU er for de årige ikke-uddannelsesparate unge, og UU-vejlederne visiterer til MUFU. I skoleåret og havde vi i gennemsnit unge tilknyttet MUFU. Det overordnede mål er at få de unge videre i uddannelse eller arbejde. De unge er meget forskellige og kommer forskellige steder fra. En stor del af dem har psykiatriske diagnoser som depression, angst, OCD, asperger, autisme, social fobi, tilknytnings- og tilpasningsforstyrrelser. Andre har lidt overlast gennem opvæksten typisk med alkohol i hjemmet, vold, sygdom, krænkelser eller mobning i skolen. Disse børn og unge får ofte en adfærd som unge med diagnoser, uden de har det. En lille del af de unge er i misbrug (hash og narkotiske stoffer). Nogle diagnoser som f.eks. borderline er svære at stille i teenageårene, og vi har unge, som er igennem lange udredningsforløb, mens de er hos os. Generelt gælder det om at skabe ro og tryghed omkring den unge, når de havner hos os. Arbejde målrette med de faglige, sociale og personlige kompetencer samt få afklaret, hvad den unge skal videre i livet. Dette opnår vi qua det lille trygge miljø med få lærere, der arbejder relationsorienteret og anerkendende. De unge mødes med tålmodighed, omsorg og helt fordomsfrit, i balancen mellem at udfordre og beskytte dem. Der udarbejdes individuelle handleplaner, med tiltag der giver mening for den enkelte ung. Ofte vil de gerne undervises i basisfagene og nogle vil gerne have de afgangsprøver, de aldrig har formået at tage. Derudover er det praktikker, fritidsjob, samtaler og motion, hvor ridning, badminton og fitness er et hit. Brobygning og tæt vejledning fra UU. Sociale arrangementer. Træning i at komme op og af sted hver morgen og træning i at tage offentlig transport som et af de nye tiltag. 95% målsætningen / overgangen til ungdomsuddannelserne På baggrund af EVAs evalueringsrapport af Heltidsundervisningen i landets ungdomsskoler satte vi fokus på, hvad der skal til for, at vores elever kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og dermed fik vi fokus på overgangene. I praksis betyder det et udbygget samarbejde primært med UU- 3

4 vejledningen, Jobcenteret og Familieafdelingen, så vi så vidt muligt sikrer den unge i overgangen. Det har ligeledes afstedført nogle individuelle kreative løsninger f.eks. i form af sammenskuds betaling til mentor/støttetimer fra UU, Jobcenteret, Familieafdelingen og Ungdomsskolen, med det afsæt, at det er den person, den unge har eller kan få en relation til, som skal følge med i overgangen uanset, hvilken afdeling personen er tilknyttet. Ungdomsskolen har deltaget aktivt i Regionsprojektet og derfra fået viden og erfaring til arbejdet med overgangen. Overblik over elevernes karakterer, og hvor de er gået hen. Dagundervisningen skoleåret Elev Karaktergennemsnit fra Hvor gik de hen FSA og årskarakter A 10. kl. 4,8 Produktionsskolen B 10. kl. 5,8 Produktionsskolen/EGU C 10. kl. -- Anbragt på opholdssted for unge med psykiske og sociale vanskeligheder D 10. kl. 9,0 MUFU E 10. kl. -- Psykiatrisk behandling F 10. kl. -- UngNU G 10. kl. 2,6 Produktionsskolen H 7. kl. -- Anbragt på opholdssted for unge med psykiske og sociale vanskeligheder I 8. kl. -- Efterskole (alm.) J 8. kl. -- Doms-anbragt K 8. kl kl. Daguv. og videre i 10. kl. er blevet anbragt L 9. kl. 4,0 10. kl. Daguv. er nu landet i UngNU M 9. kl. -- Fraflyttede kommunen N 9. kl. -- SOSU, og efterfølgende domsanbragt på Egely O 9. kl. -- Fuldtidspraktik Karaktergennemsnit: 5,24 Andel der kom videre i ordinær uddannelse, Produktionsskolen eller arbejde: 6/12 = 50% Andel der fortsatte i MUFU: 8,3% Andel der kom i behandling inkl. Ungnu: 16,6% Dagundervisningen Elev Karaktergennemsnit Hvor gik de hen fra FSA og årskarakter A 9. kl kl. i Ungdomsskolen B 9. kl. 4,7 Fuldtidsarbejde Karaktergennemsnit 4,7 4

5 MUFU-elever skoleåret Elev Karaktergennemsnit fra Hvor gik de hen FSA og årskarakter 1 1 4,0 Produktionsskolen 2 -- Misbrugsbehandling 3 5,1 Produktionsskolen 4 -- SOSU 5 -- Fuldtidsarbejde 6 5,3 Hansenberg Kolding 7 5,2? familieafdelingen tog over 8 10,0 EGU med læreplads 9 -- Behandling via Jobcenteret Produktionsskolen og misbrugsbehandling Produktionsskolen Misbrugsbehandling MUFU kl. EUC UngNU Produktionsskolen Misbrugsbehandling 18 4,2 MUFU 19 5,9 MUFU Arbejde 21 7,7 MUFU Psykiatrisk behandling Fuldtidsarbejde 24 3,6 Fraflyttede kommunen Karaktergennemsnit 5,7 Andel der kom videre i ordinær uddannelse, Produktionsskolen eller arbejde: 50 % Andel der fortsatte i MUFU: 16.6 % Andel der kom i behandling inkl. Ungnu: 29,2% 1 Flere elever har taget afgangsprøver på de skoler, de kommer fra 5

6 MUFU-elever skoleåret Elev Karaktergennemsnit fra Hvor gik de hen FSA og årskarakter 1 6,1 Erhvervslinjen, Produktionsskolen 2 -- Frisørlinjen, Hansenberg 3 5,0 Produktionsskolen 4 7,0 Arbejde 5 -- VUC 6 4,4 HG, IBC Fredericia 7 -- Praktik 8 -- MUFU 9 -- HF VUC enkeltfag 10 3,5 UngNu 11 4,2 Fuldtidspraktik Domsanbragt Jobcenteret SOSU SOSU 16 6,4 UngNu Psykiatrisk behandling 18 MUFU 19 5,3 HG, Odense MUFU Produktionsskolen 22 10,6 MUFU Domsanbragt på opholdssted for unge med psykiske og sociale vanskeligheder Karaktergennemsnit: 5,8 Andel der kom videre i ordinær uddannelse, Produktionsskolen eller arbejde: 56,6% Andel der fortsatte i MUFU: 17% Andel der kom i behandling inkl. UngNU: 17,4% 95% målsætningen / overgang til ungdomsuddannelserne I har vi som et indsatsområde at arbejde videre med den gode overgang samt fastholdelse i ungdomsuddannelsen. Se dette punkt side 10. Målet er at få så mange som muligt tilbage i normalsystemet. I fik vi 50% tilbage i normalsystemet ( dvs. ikke i MUFU, UngNu, Jobcenteret og div. behandlinger og anbringelser) I lykkedes det med 56,6% Målet er, at denne procentsats er stigende. Helhed og sammenhæng Flg. skrev vi i kvalitetsrapporten 2011, og det er stadig gældende for både Dagundervisnings-, 10. kl. s- og MUFU-elever. Vi kan se det virker, så vi fortsætter: Det skal give mening for eleven at gå i skole, og eleven skal kunne se mening i det de lærer. Hver elev i Dagundervisningen har en kontaktlærer som sikrer meningen, helheden og sammenhængen. Det sker via en tæt dialog mellem læreren og eleven, i forældresamarbejdet og i det tværfaglige 6

7 samarbejde. Vi formår at skabe nogle relationer samt et fagligt og socialt miljø, så det giver mening for den enkelte elev at komme. En vigtig faktor for at opnå helhed og sammenhæng er en stabil og fleksibel lærerstab, det har vi. Evalueringskultur Evalueringskulturen har ikke ændret sig væsentligt, ud over at alt nu lægges i e-doc. Lærerne har adgang til e-doc og kan følge med og skrive ind der. Mål, handling og evaluering for den enkelte elev kører i en fast rutine: 1. For alle elever udfyldes der før opstart en handleplan med målsætning på de tre områder: det faglige, det sociale og det personlige. 2. Der afholdes et opstartsmøde med alle relevante, hvor handling inkl. undervisning aftales og skrives i planen. 3. Mens eleven er her føres der logbog over dagligdagsobservationer og dialoger, hvor tiltag, bekymringer, ting der er lykkes osv. skrives ind gange om året afholdes der opfølgningsmøder, hvor målene i handleplanen evalueres, justeres og handlingen tilrettes. 5. Efter behov afholdes der tværfaglige møder, for at sikre helheden i indsatsen omkring den enkelte elev. Evaluering af vores tilbud sker løbende på de ugentlige lærermøder i en åben og konstruktiv dialog, samt ved skoleårets afslutning en større evaluering mhp. tiltag i det kommende skoleår. Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Fortsætter som hidtil, sidst skrev vi: Er helt individuel. Eleverne inddrages i det omfang de ønsker det, i det omfang de formår det og motiverer dem til læring. Læreren sikrer, at eleverne undervises på det korrekte niveau og undervisningen lever op til Fælles mål. Inklusion I havde vi inklusion som indsatsområde. Alle vores elever i Dagundervisningen og MUFU er ekskluderet fra normalområdet, og vores mål er at få dem inkluderet tilbage i normalområdet i form af arbejde og uddannelse eller hjælpe dem videre til den rette indsats/ behandling. - se mere i kvalitetsrapporten 09/10 side 2-3. I har vi deltaget i kommunens inklusionsprojekt Inklusion i nærmiljøet. Generelt inkluderer vi alle vores elever i Ungdomsskolens tilbud, og arbejder her meget anerkendende og inkluderende. Vores fornemmeste opgave er at få de unge til at gå i skole igen, få en hverdag til at fungere, få livsdueligheder, lyst til livet, ruste dem fagligt, socialt og personligt og ikke mindst få dem godt videre inkluderet i normalområdet. Som nævnt under udfordringer har inklusionsprojektet medført et reduceret budget. 7

8 Nyt inklusions tiltag i 2012 er de små Stille Piger, som hjælper piger i kl. med at få redskaber, særligt sociale kompetencer, til at blive inkluderet i fællesskabet på deres skole og i deres klasse. Dette er finansieret via puljemidler. Ligeledes har vi Rødder og de store Stille Piger for unge i alderen 6. kl.-10. kl. I har Ungdomsskolen budt ind i forhold til skolereformen med inklusionstiltag i folkeskolen. 3 lokale, selvvalgte indsatsområder i Indsatsområde i Evaluering Nov It - at der for hver lærer og elev er adgang til en computer - at vi i højere grad udnytter de pædagogiske undervisningsprogrammer På it-området har vi fået smartboards og bærbare pc er til alle eleverne samt en arbejds-pc til hver lærer. Vi er stadig udfordret på forbindelsen, der er ustabil og til tider meget langsom. Adgang til nye undervisningsprogrammer kommer nu med det fælles kommunale itkursus for alle lærere og pædagoger. Indsatsområde i Evaluering Nov Trivsel i personalegruppen - at lærerne vedbliver at være stabile, robuste og udviklingsorienteret - at lærerne også fremover trives og er glade for deres arbejde PPR har vi fået adgang til i form af lærer-supervision og testning af vores elever. I forhold til elevtypen der har ændret sig, er vi blevet fagligt opkvalificeret til at kunne forstå og håndtere de mangeartede problemstillinger. Trivselsundersøgelse foretages i nov I den løbende dialog giver lærerne udtryk for at de er glade for deres arbejde og trives med det. De er generelt åbne for udvikling og nye opgaver, hvilket bl.a. kan ses ved deltagelse i Talent for ledelse, Regionsprojektet mv. Sygefraværet svinger på et absolut acceptabelt niveau: 2010: 1,3 sygedag pr. lærer 2011: 5,8 sygedag pr. lærer 2012: 3,5 sygedag pr. lærer To længerevarende sygeperioder pga. en skulderoperation og en hjerteoperation er trukket ud af disse tal. 8

9 Indsatsområde I Evaluering nov De fysiske rammer at der til enhver tid er velegnede lokaler til rådighed til undervisning, møder, forberedelse og pauser Vi har renoveret ca. 80% af huset på Blindebomsvej og fået tidssvarende og funktionelle lokaler. De sidste 20% kommer med, når økonomien tillader det. Lærerne har fået hver deres undervisningslokale, hvor de har deres base. 3 lokale, selvvalgte indsatsområder Indsatsområde: Skolens egen handleplan Skolens evalueringsplan Hvordan vil/ har vi på vores skole evaluere(t)? Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering Resultater Folkeskolereformen At indgå ligeværdige partnerskaber med folkeskolerne mhp. sammen at nå målene i reformen. At medvirke i processen vedr. implementering af skolereformen august 2014 At udvikle og iværksætte de tiltag og partnerskaber byrådet må vedtage Ungdomsskolen skal indgå i. Efter byrådsvedtagelsen i februar 2014 vil vi evaluere vores medvirken i processen. De enkelte partnerskaber skal nødvendigvis evalueres løbende. Indsatsområde: Skolens egen handleplan (på vores skole betyder det at vi gør følgende med henblik på at nå målet) Samarbejdet med 10.kl. At videreudvikle og udvide samarbejdet med 10. kl. mhp. at udvikle et 10. kl. tilbud i kommunen, hvor alle typer af unge kan inkluderes og få udbytte af et 10. skoleår. Vores plan er sammen med 10 kl. at tilrettelægge et tilbud, hvor alle elevers behov kan tilgodeses, samt udvikle 10 kl. så de unge vælger 10éren i Middelfart og vi får løst opgaven med at få dem videre i uddannelse. Fra skoleåret var det ikke længere muligt at visitere elever direkte fra 9.kl. og til MUFU. Disse elever med særlige behov skal nu tilknyttes og indskrives i 10. kl. I er vores indsats, at to af Ungdomsskolens lærere underviser nogle timer om ugen i 10éren, og 7 elever, som særligt skal skærmes, undervises med base på Ungdomsskolen, to af dem med timer begge steder. Andre projekter som f.eks. musical laves også i et samarbejde. Ledelserne fra Lillebæltsskolen og Ungdomsskolen har mødtes flere gange. 9

10 Skolens evalueringsplan Hvordan vil/ har vi på vores skole evaluere(t)? Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering Resultater Der er en løbende dialog og praktisk tilretning hver uge. 29. nov afholdes det første evalueringsmøde med lærerne fra begge steder mhp. udvikling; hvordan går det, hvad undres vi over, og hvad gør vi fremadrettet. Ledelserne mødes i foråret 2014 og evaluerer udviklingen. Vi har glade 10. kl. elever. Antallet af elever in 10éren er fordoblet i forhold til skoleåret Samarbejdet fungerer godt. 10. kl. benytter mere og mere faciliteterne på Ungdomshuset Walker. Skoleafdelingen følger indsatsen tæt, og vi forventer der udmeldes en evalueringsform derfra. Indsatsområde: Skolens egen handleplan (på vores skole betyder det at vi gør følgende med henblik på at nå målet) Skolens evalueringsplan Hvordan vil/ har vi på vores skole evaluere(t)? Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering Ungestrategien, med særligt fokus på overgangene til ungdomsuddannelserne og det tværfaglige samarbejde. At nå 95% målsætningen ved at sikre overgangene til ungdomsuddannelserne. At udvikle det tværfaglige samarbejde på ungeområdet i kommunen. Vi arbejder i forvejen meget tværfagligt og udbygger konstant, sidst med en aftale med Jobcenteret om flydende overgang ved det 18. år fra MUFU og videre, når det giver god mening. Netværket mellem samarbejdsparterne skal plejes, det skal inddrages i det meste lige fra idéfaserne ved innovative tiltag til beslutninger vedr. den enkelte ung. Vi vil bakke aktivt op om de kommunale tiltag i Ungestrategien og deltage i de netværk og grupper, hvor vi inviteres med. Vi er ved at beskrive et projekt Bliv i uddannelse. Dette gøres sammen med SOSU, EUC og frivillignetværket i Middelfart. Vi vil søge puljemidler til projektet. Der ligger en evalueringsplan i Ungestrategien. Der bliver naturligt også en evalueringsdel i Bliv i uddannelse Vi vil fortsat følge vores unge og registrere, hvor de går hen efter Ungdomsskolen. Procentsatsen på 50-56%, der går videre i ordinær uddannelse, får arbejde eller kommer på Produktionsskolen skulle gerne blive større. Det er blevet lettere at få gang i det tværfaglige arbejde, da alle efter Regionsprojektet er blevet opmærksomme på dette punkt. Fokusområder i Ungdomsskolens øvrige virksomhed - Ungdomshuset Walker og Ungdomsrådet - Fritidscenteret Bjergbanken og ungdomsklubberne - Ledelsesstrukturen i Ungdomsskolen 10

Kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 for Dagundervisningen i Middelfart Ungdomsskole

Kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 for Dagundervisningen i Middelfart Ungdomsskole Kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 for Dagundervisningen i Middelfart Ungdomsskole 1. Forord Ungdomsskolen var indtil 31.12.10 en del af Kultur- og Fritidsafdelingen og har derfor ikke tidligere udarbejdet

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

2014/15. Indholdsfortegnelse

2014/15. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold 1 FORORD... 2 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3.1 Nationale test... 4 3.2 Aflagt afgangsprøver... 4 3.3 Karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne...

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009

Kvalitetsrapport. Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009. Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling. Vadehavsskolen august 2009 Børn & Kultur Pædagogisk Udvikling august 2009 Kvalitetsrapport Skolens skolepolitisk indsatsområder i skoleåret 2008/2009 Kommunalt indsatsområde: Kompetenceudvikling (Skolepolitik) Mål for indsatsområdet.

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Mål og Midler Ungdomsskoler

Mål og Midler Ungdomsskoler Fokusområder Ungdomsskolens 6 klubber danner rammen om aktiviteter, samvær og voksenkontakt, og Klubben på Rughavevej har været i brændpunktet med hensyn til forebyggende arbejde i forhold til en vanskelig

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen.

Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsskolen. GRUNDLAG: Lovgrundlaget: Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere