Undersøgelse om unge hjemløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om unge hjemløse"

Transkript

1 Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad der kan være årsag til denne ændring. Formålet med undersøgelsen har været at undersøge, i hvilket omfang en formodet stigning i antallet af unge hjemløse skyldes faktorer som en større arbejdsløshed generelt, lavere ydelser til unge under 30 år som en del af Kontanthjælpsreformen eller vanskeligheder ved at få adgang til bolig. Det er kommunernes pligt at hjælpe unge hjemløse ud af deres hjemløshed, og det undersøges derfor, om man fra Kirkens Korshærs medarbejdere vurderer, at kommunerne gør tilstrækkeligt for at hjælpe de unge som f.eks. ved at tilbyde henholdsvis en mentor eller en koordinerende sagsbehandler, således som det er forudsat i kontanthjælpsreformen. Undersøgelsen blev gennemført blandt Kirkens Korshærs varmestuer og herberger i perioden fra d. 6 til 13 marts Alle sociale tilbud i Kirkens Korshær fik tilsendt spørgeskemaundersøgelsen. 32 ud af 33 ledere svarede på undersøgelsen. Undersøgelsen havde karakter af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med mulighed for at uddybe besvarelser kvalitativt i kommentarfelter. Dette giver et samlet billede af den generelle tendens samt individuelle begrundelser. Undersøgelsens resultater:

2 Flere unge hjemløse (Q1) Undersøgelsen viser, at der generelt er kommet flere unge hjemløse mennesker under 30 år i de kommuner, Kirkens Korshær driver varmestuer og herberger i. Mere end 80% af de adspurgte svarer, at de er helt eller delvist enige i, at der er kommet flere unge hjemløse de seneste par år. Det lykkes som regel at huse dem, men der er klart flere i farezonen. Samtidig fortælles der, at en del af ungegruppen ikke har råd til de mange udgifter og derfor må sove hos venner og bekendte: Stigningen er måske ikke så stor som forventet. Modsat må der være flere sofasurfere i ungegruppen, da en husleje på 3600 kr. i ungdoms og kollegieboliger ikke efterlader meget til øvrige udgifter. En medarbejder fortæller, at en alt for stram økonomi gør det svært for den enkelte unge at kunne overskue sit liv: I varmestuen har vi mødt modløsheden over ikke at kunne overskue sit liv. Med den tiltagende stramme økonomi er overblikket svækket yderligere. De, som kommer, er en konstant gruppe. Årsag til stigning

3 (Q2) Der er flere årsager til stigningen i antallet af unge hjemløse mennesker. Ca. 70 % mener, at det skyldes lavere ydelser som en del af kontanthjælpsreformen. Mere end 6 5 % af de adspurgte mener, at årsagen er de høje boligpriser, mens næsten halvdelen mener, at det skyldes den generelt høje arbejdsløshed (48%). Vi oplever en stigning af unge hjemløse med psykosociale problemstillinger, bl.a. pga. manglende sagsbehandling, når den unge udsatte fylder 18 år. Der kan være flere årsager, men lavere ydelser pga. kontanthjælpsreformen har ikke gjort det bedre. Årsagen til flere hjemløse kan også skyldes de psykiske lidelser, som mange af vores brugere har efter en opvækst hos karrierefyldte forældre. Vi ser nogle, som kommer fra rige familier, men hvor de unge er glemt. Mangel på egnede boformer for udsatte unge. Unge uden uddannelse og uden kompetence til uddannelse. Alt for mange rodløse unge, der ikke evner at skabe et hjem. Utilstrækkelig hjælp fra kommunerne

4 (Q3) & (Q4) Til spørgsmålet, om kommunerne gør tilstrækkeligt for de unge hjemløse under 30 år, svarer over halvdelen af de adspurgte (55 %), at de er uenige eller delvist uenige i, at kommunerne gør tilstrækkeligt for de unge hjemløse under 30 år. Under en tredjedel (31 %) mener, at kommunerne gør nok. Kun en fjerdel (25 %) mener,at kommunerne tilbyder handleplaner til de unge, mens lidt under halvdelen (43%) er uenige i, at handleplaner tilbydes de unge. Der er mangel på målrettede tilbud til psykosocialt udsatte unge i København, hvorfor handleplanerne i nogle tilfælde bliver mere formalia end en kvalitativ plan. Men planerne kan ikke realiseres på grund af mangel på boliger og jobs. Arbejdsparate unge EU-borgere får ikke tilstrækkelig hjælp til jobsøgning hos kommunen. Faktisk stort set ingen hjælp. De unge får en eller to bostøtter, som så kommer med dem ned i varmestuen.

5 Vejle Kommunes store udfordring er mangel på billige boliger, der i særligt grad er kommet af nedsatte ydelser og stigende boligpriser. Dertil kommer, at både almennyttige og private udlejere i stigende omfang ikke ønsker at indgå lejekontrakter med kontanthjælpsmodtagere. Dette er tilsammen en udfordring, som ikke løses henover natten, og som rammer kommunernes stramme økonomi. Kommunen, hvor man har solgt ud af kommunale udlejningsejendomme, velsagtens for at få penge i kassen!. Der mangler opfølgning på igangsatte projekter. Der er ingen konsekvens og/eller hjælp, hvis man udebliver fra f.eks. arbejdsprøvninger. Der køres bare derudaf, når man ikke kan regne med jobcenterets medarbejdere, når det er ligegyldigt, om man kommer eller ej. Hvordan skal man så kunne lære at møde frem? Tilbud om mentor og koordinerende sagsbehandler

6 (Q5) & (Q6) Ca. halvdelen af de adspurgte medarbejdere i Kirkens Korshær er af den opfattelse, at de unge kontanthjælpsmidtagere ikke får tilbudt en mentor og kun 16% af Kirkens Korshærs væresteder svarer, at de unge ofte får tilbudt dette, og kun en fjerdedel (25%) får tilbudt en koordinerende sagsbehandler. Undersøgelsen indikerer, at man på næsten en 1/3 af Kirkens Korshærs væresteder ikke taler med de unge hjemløse, om de har en koordinerende sagsbehandler eller fået tilbudt en mentor af kommunen. Næsten en tredjedel (31 %) af arbejdsstederne svarer, at de ikke ved om der er blevet tilbudt mentor. Det samme gør sig gældende med, hvorvidt de unge får tilbudt en koordinerende sagsbehandler. Næsten en tredjedel (31%) af medarbejderne svarer, at de ikke ved det. Kirkens Korshær Arbejder med socialt udsatte mennesker, hvis liv er præget af hjemløshed, psykiske lidelser, misbrug og ensomhed Er til stede i over 30 byer med mere end 50 varmestuer, herberger, familiearbejde m.v. Har 400 lønnede medarbejdere og mere end 8000 frivillige i idet sociale arbejde og ca genbrugsbutikker.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk De skjulte unge Flere unge mænd bliver hjemløse. Det melder gadeplansmedarbejdere og bosteder, der arbejder med unge. De unge mænd bruger ikke de etablerede tilbud og optræder ikke i hjemløsestatistikkerne.

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012

Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 1 Undersøgelse af unge hjemløse på Frederiksberg, 2012 Udarbejdet af: Ilja Sabaj-Kjær, under supervision af projektleder Jesper Hegelund Bertelsen, under Hjemløseplanen, Plan og Projektstaben, Social-

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde SUF Kom godt i gang Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde 2 Unge i arbejde Unge i arbejde 3 En håndbog om unge og arbejdsmarkedet Det, du er i gang med at læse, er en

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

En tiltrængt socialreform. anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte

En tiltrængt socialreform. anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte En tiltrængt socialreform anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte 2 En tiltrængt socialreform anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte I 2012 har

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere