UKA 2016/ september Sara Olsvig. Abningstale Formanden for Naalakkersuisut. (Formand for Naalakkersuisut)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKA 2016/ september Sara Olsvig. Abningstale Formanden for Naalakkersuisut. (Formand for Naalakkersuisut)"

Transkript

1 UKA 2016/ september 2016 Sara Olsvig Abningstale Formanden for Naalakkersuisut. (Formand for Naalakkersuisut) En klar og inddragende ledelse med forventninger til alle Kære landsmænd og kvinder, kære Inatsisartut, kære Naalakkersuisut Fredag vågnede vi til sne her i byen. Jeg er sikker på, at der i mange børnefamilier lød et glædesudbrud ved synet. Mange børn glæder sig helt sikkert til at kulden og sneen kommer tilbage. Og det var også i denne efterårsluft, at Inatsisartutsamlingens åbning foregik. Jeg håber, at man alle steder i landet har fået brugt sommeren godt, at børnene har haft dage fulde af oplevelser, og at i har haft rige muligheder for at besøge eller have besøg af familie. Sommeren er tiden hvor vi samler kræfter, tiden hvor samler forråd og tiden for møder mellem mennesker. Alt dette sker selvfølgelig også i resten af året, men om sommeren er vi omgivet af solens varme og vi kan bruge en stille stund i fjordene til nærhed og fælleskab. Fra Inuit Ataqatigiit håber vi, at alle har haft disse muligheder denne sommer. Vi er halvvejs i valgperioden Nu er efteråret på vej. For to år siden brugte vi vores efterår på valgkamp. Men når der ikke er valgkamp er efteråret en af det politiske års travleste tider. Finansloven, som udstikker retningen for, hvordan samfundet ledes de næstkommende år, skal færddiggøres. Dialogen om finansloven er i gang, men vi har et stort arbejde foran os for at få enderne til at passe. Der er ikke lang tid til midten af november, hvor loven skal være færdig, og når vi når til slutningen af november er vi halvvejs i valgperioden. Jeg er sikker på, at koalitionen ligesom os gerne ser mange gode resultater og også at vi kan være samlede om nogle af resultaterne i denne valgperiode. Vi er fra Inuit Ataqatigiit fulde af forhåbninger til dette efterårs finanslovsforhandlinger og til de mange punkter på Inatsisartuts dagsorden, ikke mindst til de 32 punkter som vi står for, og om at vi finder fælles fodslag. Befolkningen har både håb og forventninger til os. Lad os arbejde for sammenhold I foråret fremlagde Naalakkersuisut Holdbarheds- og Vækstplanen. Fra Inuit Ataqatigiit har vi interesserede læst planen og forholdt os klart til den under debatten i salen. Nu følger arbejdet med at realisere de mange mål i planen og vi har meget at drøfte politisk. Planen indeholder som forventet de helt 1

2 grundlæggende mål om reformer på socialområdet, på skatteområdet, boligområdet og uddannelsesområdet. Disse skal sikre, at vi finder en mere ligelig fordeling af samfundets samlede midler. Det der er vigtigt er, at vi imellem partierne får drøftet hvordan vi sikrer sammenhold om de kommende reformer. For hvis vores økonomi fortsat skal være i fremgang så er det grundlæggende, at vi gennemfører reformer som skal sikre omsorg for de i samfundet som har brug for det, de bedst mulige forhold for vores børn og en god alderdom for vores ældre. Hvis ikke vi finder fælles fodslag om disse reformer risikerer vi at gøre det hele dyrere ved, at der laves om fra valgperiode til valgperiode, og det er ingen tjent med. Derfor sidder i i Naalakkersuisut med et stort ansvar. Et ansvar for at tale med oppositionen, at lytte til oppositionen og for til at kunne gå andre meninger i møde. Et midlertidigt reformudvalg Vi har fra Inuit Ataqatigiit et forslag til en fremgangsmåde i denne henseende. Vi foreslår, at vi med start i dette efterår nedsætter et midlertidigt reformudvalg med deltagelse fra alle partier. Det midlertidige udvalg skal have som opgave at samle al den grundlæggende viden vi har om reformarbejdet, her har vi allerede nok rapporter og betænkninger, samle i dette materiale alt den viden som er brugbar i dag og begynde en politisk drøftelse af, hvordan reformerne på skatte-, bolig- og socialområdet skal se, og endelig at komme med en anbefaling til Inatsisartut om dette. I Inuit Ataqatigiit tror vi fuldt og fast på, at vi partierne imellem os i fællesskab kan løfte denne opgave. Vores interesse her at vores økonomi ikke falder sammen og at vi sikrer en øget lighed i samfundet. Lad os undgå unødvendige fejl Naalakkersuisut har indtil nu gennemført nogle mindre reformer, som ikke har den store effekt på landskassen, men som rammer de mange berørte borgere hårdt. Her taler vi om førtidspensionsreformen og pensionsreformen. Vi har fra Inuit Ataqatigiit opfordret til, at konsekvenserne af reformerne skulle gennembelyses grundigt. Vi er forundrede over, at der for eksempel med førtidspensionsreformen ikke gik mere end få dage efter den trådte i kraft, før man talte om nye ændringer. Vi vil fortsætte med ikke bare at opfordre, men at kræve, at reformerne forberedes mere grundigt og at unødvendige fejl undgås. For det handler om mennesker, og særligt vores ældre skal kunne føle sig trygge i vores system. Ser vi samlet på landet skal vi også genoverveje de boligmæssige forhold vi byder vores ældre. Har vi råd til store anlægsprojekter må vi også mindst have råd til, at sikre gode ældreboliger. Ikke desto mindre skal vi tænke egnede boliger ind i al vores boligbyggeri fra nu af. Vi får brug for mange boliger og et sundt samfund skaber tryghed for sine ældre. Fremgangen skal ikke få os til at slække på arbejdet Vi skal være glade for, at vi kan se på tallene, at vores økonomi gennemgår en fremgang på 5 %, men det skal ikke få os til at slække på arbejdet. Hvis fremgangen skal fortsætte skal vi kæmpe endnu mere, og vi skal vende vores opmærksomhed mod de menneskelige forhold der findes bag tallene. 2

3 For når det går godt med vores økonomi skal det kunne mærkes af alle i samfundet. Her er spørgsmålet hvilken fordelingspolitik vi har. Hvem får noget ud af fremgangen? Er ligheden øget med den fremgang der sker? Ser man på antallet af arbejdsløse er tallet for nedadgående. Det er vi også glade for. Men det nedadgående tal har ikke samtidig resulteret i færre unge arbejdsløse. Tallene viser heller ikke, hvor mange unge der er uden for arbejde og uddannelse. Vores efterkommere skal mærke en fremgang Inuit Ataqatigiits spørgsmål til Naalakkersuisut fra i foråret om, hvor mange unge der er uden for uddannelses- og beskæftigelsessystemet er endnu ikke besvaret. Det vi desværre ved er dog, at der er rigtig mange unge, som sidder fast uden at kunne komme videre. Disse skal der også kæmpes for, ud over at arbejdsløsheden bekæmpes. Vi har stor forståelse for, at nogle ældre er bekymrede for deres efterkommere. For uanset hvem vi er et vores største ønsker, at vores efterkommere får et godt liv. Børn og unge som har det godt, som opnår noget og som lever en sundt liv. Derfor ønsker vi, at folkeskolen får et særligt fokus i den kommende tid. Forholdene på folkeskolen, både for børnene og for lærerne, skal sikres en endnu større indsats. Derudover ønsker vi, at der også sættes særligt fokus på forældrenes deltagelse i deres børns skolegang. Det skal ikke kun være de få forældre der deltager For det er nødvendigt, at flere forældre er involveret. Naalakkersuisut foreslår oprettelsen af et forældreråd. Fra Inuit Ataqatigiit stiller vi spørgsmålstegn ved, om et råd som forældrene går til valg for at blive medlemmer af vil hjælpe de familier, hvor forældrene har brug for støtte til at sikre en involvering i deres børns skole. Vi mener, at vi i stedet for at bruge kræfterne på et forældreråd skal bruge kræfterne på en reel involvering af forældrene i deres børns dagligdag og skolegang. Kære forældre, hvis i føler at i mangler kræfterne skal i have et sted at henvende jer. Jeres børns skolegang er grundlæggende for deres videre færd i livet. Lad os i fælleskab sikre flest børn en god skolegang og indbyde alle forældre til at deltage, ikk kune de få. Vi håber, at der vil være lydhørhed over for vores mening. Vi er klar til drøftelserne og vi glæder os til at deltage i de initiativer vedrørende folkeskolen Naalakkersuisoq for Uddannelse har inviteret til her i efteråret. De varme hænder skal også være stærke hænder Inuit Ataqatigiit har også sat særligt fokus på sagsbehandlernes forhold inden for socialområdet. De varme hænder skal også være stærke hænder. Vi håber, at der vil blive taget godt imod vores forslag om, at der sikres et løft i sagsbehandlernes og børneinstitutionspædagogernes forhold. For hvis flere børn og unge skal sikres et bedre liv skal vi starte tidligt med at sikre flere kræfter til de mennesker omkring dem som kan skride ind. Særligt på socialområdet skal vi styrke forholdene. Vi håber, at Naalakkersuisut er kommet tættere på, at være enige os om, at vi skal sikre et sagstalsloft for sagsbehandlere på socialområdet. Vi har 3

4 gennem den seneste tid hørt om de helt forfærdeligt tunge forhold sagsbehandlerne i kommunerne har på området. Vi kan vidst grundlæggende blive enige om, at noget skal gøres. Lad os finde frem til de håndgribelige løsninger der skal findes, også selvom det kan blive økonomisk dyrt. Socialområdet og uddannelsesområdet hænger sammen og hvis vi kan sikre en sammenhængende og konstruktiv indsats på disse sagsområder kan vi sikre en stærkere samfundsudvikling både åndeligt, økonomisk og i befolkningens forhold generelt. I dette er vi ikke enige i, at man skal straffe kommunerne. Vi skal stå sammen om folkeskolen og om socialområdet, ikke bekæmpe hinanden på de områder. Vi vil opfordre Naalakkersuisut til at gå bort fra straffemetoden og vende kræfterne til øget samarbejde. Fremgang skal ikke forsinkes Overdragelse af ansvar er et vigtigt element i forbindelse med kommunesammenlægningerne. Har man mon fulgt planerne? Så vidt vi kan se er man bagud i forhold til planerne og vi vil gerne understrege, at vi fortsat ønsker et øget kommunalt selvstyre. I den forbindelse vil vi understrege, at fokus på deling af en kommune fylder for meget i debatten. Vi er overbeviste om, at ressourcerne i stedet burde bruges på bedre service over for borgerne. Vi har i medierne bemærket at det forberedende arbejde med lovgivningen vedrørende en kommunedeling er blevet igangsat, dog vil jeg understrege at vi stadigvæk ikke har set et lovforslag, ligesom et sådan punkt ikke er at finde på dagsordenen her til efterårssamlingen. Inuit Ataqatigiit er selvfølgelig klar til debat, såfremt et lovforslag bliver præsenteret. Dog vil vi gerne have oplyst de økonomiske konsekvenser for borgerne. Vi ønsker at vide hvor meget en opsplitning kommer til at koste samt hvem der kommer til at bære udgifterne. Hvad skal vi forvente i forbindelse med drift af kommunerne? Hvad forventer borgerne og hvad ønsker borgerne? Det skal vi også have undersøgt. En ny kommunedeling bliver ikke billig og nu hvor kommunerne burde klar til at komme videre, vil borgerne rammes af tilbagegang. Størrelsen af kommunerne samt indbyggertallet hænger nøje sammen med hvilke opgaver kommunerne kan løfte. Vi skal som samfund og politisk tage stilling til hvad der skal ligges til grund for kommunernes sammensætninger. Inatsisartut har fortsat ikke drøftet en evaluering af kommunesammenlægningerne, dette til trods for, at der foreligger flere rapporter som kunne danne grundlag for dette. Derfor har Inuit Ataqatigiit et forslag der omhandler netop dette under denne efterårssamling. Vi håber at andre partier samt Naalakkersuisut vil være parate til en åben og ærlig debat. Ligeledes finder vi det nødvendigt at debattere de politisk forholdene omkring de ansvarlige i kommunerne, borgmestrene, nemlig hvad borgerne skal kunne forvente af disse. Efter at borgmestrene fik samme løn som Naalakkersuisut samt deres ansvar er blevet større i forbindelse med sammenlægningen af kommunerne stiller vi nu krav om at borgmestrene fuldt ud skal koncentrere om deres hverv. Vi finder dette naturligt i forlængelse med kommunesammenlægningerne og efter at kommunerne har overtaget flere ansvarsområder. Borgerne kan stille krav om kvaliteten af servicen. Vi kan som samfund stille krav til de folkevalgte. Vi vil understrege, at vi ikke tænker på enkeltpersoner i vores forslag og vi skal ikke lægge skjul på, at vi undrer os over de reaktioner der er fremkommet gennem medierne. Vores fokus 4

5 er borgerne, service af borgene, borgmestrenes servicering af borgerne på fuld tid samt borgernes behov for at kunne mødes med en borgmester, uanset hvor i kommunen de måtte bo. Essensen er, at vi sammen skal debattere hvordan vi kan styrke vore kommuner. Det drejer sig om borgerne Som folkevalgte skal vi være klar til at debattere hvad kommunerne skal byde de enkelte borgere, idet opgaverne er vokset og fortsat vil vokse. Det kan man ikke undre sig over og man skal ikke tage dette som en personlig forfølgelse. Derimod burde man hellere deltage konstruktivt i debatten, særligt hvis man tager sit ansvar seriøst. Vi åbner op for debatten om hvad vi skal forvente og kræve imellem borgerne, folkevalgte, borgmestre samt medlemmer af Inatsisartut fordi dette er blevet nødvendigt. Vi kan se, at servicen hos kommunerne er blevet ringere. Der er taget initiativ omkring nærdemokratiet, netop fordi dette er nødvendigt. Men der skal stadigvæk rettes op for servicen over for borgerne. Det handler om at gå forrest og at tage ansvaret på sig, også når det gør ondt. Dette må være omdrejningspunktet i forbindelse med valget til kommunerne næste forår. -- Lad os stå sammen om borgerne Når vi taler erhvervsudvikling fokuserer vi ofte på landets økonomi som det vigtigste. Men borgenes ve og vel skal også inddrages. Hvordan familierne i samfundet har det, uddannelserne, opkvalificeringen samt hvordan vi som samfundet bedst muligt kan benytte af vore ressourcer. Borgerservice samt erhverv hænger sammen. Undervisning samt erhverv hænger ligeledes sammen. Her under efterårssamlingen har vi også taget et punkt omkring hvordan vi bedre kan udnytte folks uformelle kompetencer i samfundet. Vi kan i tallene se, at 90 % af de arbejdsløse ikke har en uddannelse. Vi skal tage stilling til hvordan vi bedre kan udnytte disse borgeres realkompetencer, i stedet for at se dette som en hæmsko. Vi håber at partierne, arbejdsgiverne samt lønmodtagerorganisationerne vil tage godt imod vores forslag. Vi skal udnytte de menneskelige ressourcer vi har her i landet ude. Dette betyder ikke, at en satsning på uddannelsesområdet skal forringes. Det gælder også borgernes værd. Vi er helt overbeviste om, at enhver borger, uanset baggrund, kan byde samfundet noget. Lad os stå sammen om borgerne. Lad os sætte borgerne i centrum. Vi skal særligt se på arbejderne på land ifm. fiskeriet Her i landet er fiskeriet stadigvæk det vigtigste erhverv. Dette er også naturligt, hvis vi ser hvor stor et havområde vi har. Vi skal også fokusere på fiskernes kår samt ikke mindst arbejdernes kår på land. Arbejdet i fiskeindustrien er hårdt. Efter at have besøgt mange fiskefabrikker, kan jeg ikke undgå at komme ind på forbedringer af arbejdernes kår. Vi skal som samfund ændre synet på arbejderne. Vi skal værdsætte arbejdet for at løfte vores vigtigste erhverv. Her under efterårssamlingen har vi ligeledes et forslag, der handler om bedre vilkår for arbejderne, bedre uddannelsesmuligheder, ved at vi tilbyder flere muligheder 5

6 for at uddanne sig på grønlandsk. Dette her handler jo ligeledes om at øge eksportværdien på fiskeprodukterne. Her er arbejdernes indsats helt i centrum. Vi håber på god tilslutning fra partierne til vort forslag. Det handler jo også om den menneskelige værdi. Bæredygtigt fiskeri giver størst indkomst Fiskeriet her i landet skal baseres på bæredygtigt fiskeri. Det savner vi bliver sagt klart også fra Formanden for Naalakkersuisut og fra Naalakkersuisoq for fiskeri. Når kvoternes størrelse bliver fastsat ud fra biologernes samt fiskernes viden, så er det ikke underligt at vi hver især har en tilgang til dette. Men vi skal finde en vej som vi alle kan enes om. Hvis vi skal bane vej for en udvikling, er det nødvendigt at vi undersøger vore havområder mere grundigt og vi er glade for at kunne konstatere, at vi på tværs af partierne er enige om dette. Lad os sammen sikre vor økonomi. Lad os bruge vore kræfter på det der samler os. Klarhed omkring brug af ressourcer Hvis nogen sætter et spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi forvalter vores ressourcer på bæredygtigt grundlag, kan dette have alvorlige konsekvenser for vores økonomi. Derfor skal vi være helt klare omkring vores mål. Her taler vi ikke kun om vort lands økonomi, her taler vi også om de mange familier samt deres efterkommere, hvis økonomi baserer sig på fiskeri. Det handler om klarhed omkring brugen af ressourcer. Makrelfiskeriet har ikke været optimalt i flere år, hvilket har givet tab til Landskassen. Dette er ikke tilfredsstillende. Det er nødvendigt, at vi fremtidssikrer makrelfiskeriet. Vi skal vurdere, hvordan vi sikrer den bedst mulige overgangsfase efterhånden som denne nye ressource kommer til. Er en fordeling som blot synes som at rafle om licenserne den bedste fremgangsmåde? Eller skal vi ikke hellere sikre, at fisken får den bedste effekt på samfundet ved at gennemtænkte måden der tildeles licenser? Jeg skal understrege at vi har store forventninger til den nye Naalakkersuisoq for fiskeri. Vi forventer at du i forbindelse med arbejdet med den nye fiskerlov vil være åben og inddragende, ligesom vi forventer at du vil håndtere vort vigtigste erhverv med en klar ledelse. Lad os genudvikle fangererhvervet Vi forventer ligeledes at du kommer med en klar melding om hvad vi skal forvente omkring fangererhvervet. Vi vil gerne deltage aktivt i at tage initiativer omkring genudviklingen af fangererhvervet. Her kan vi som eksempel nævne, at vi følger med i Great Greenlands omlægninger og vi forventer at disse initiativer bliver udført i tæt samarbejde med fangerne. Vi er overbeviste om, at vi stadigvæk kan eksportere sælskind men vi skal ikke glemme hvor meget det kræver af os selv. Kunder i andre lande efterspørger bæredygtigt fangst samt kvalitetsprodukter. Især i bygderne er fangererhvervet det centrale. Med hensyn til selvforsyning samt almen udvikling skal dette videreudvikles. Lad os i åbenhed sammen løfte fangererhvervet. 6

7 Udnyttelse af vort lands ressourcer, vores kulturelle samlingspunkt Lad os sammen passe godt på dette erhverv og viderebringe det til vore efterkommere. Fangererhvervet er en del af vor kulturarv og derfor har vi alle et ansvar for at videreudvikle erhvervet. Dette skal vi sikre gennem gode kår for erhvervsfangere. Jeg vil benytte lejligheden til også at udtrykke min glæde over de mange fritidsfangere, der i deres fritid jager moskusokser samt rensdyr, som tilbringer længere tid på rensdyrjagt, ørredfiskeri samt lader deres børn skyde deres første ryper om vinteren. Det er dejligt at se der samles kvan om sommeren og plukkes bær i det tidlige efterår. Lad os sammen med vores børn drive traditionen videre. Fangst, fiskeri samt udnyttelse af vort lands ressourcer er en del af vores identitet og vores kulturarv. Det er vigtigt at dette benyttes af alle og enhver, ligesom det er vigtigt at alle er med til at værne om vores natur og vores ressourcer. Vi vil fortsat kunne bukke os ned og drikke klart og rent vand direkte fra elven. Vi har som samfund både forskelligheder og ligheder Vi kan bruge lang tid på at debattere hvilke forskelle vi har på tværs af vort land, men lad os udnytte vore forskelligheder til noget godt. Østgrønland har en særegen kultur. Avanersuaq er ligeså. Disse forskelligheder kan vi udnytte. Vi har ligeledes vore forskelligheder i vestkystens byer og bygder. Nordgrønland er et slædehundedistrikt ligesom havet fryser til is om vinteren mens Sydgrønland er landbrugs- og husdyrs område. Vi kan benytte os af disse forskeligheder i udviklingen af vore erhverv. Der skal ske en stor udvikling på turismeområdet. I den forbindelse går meget af talen på forlængelse samt udbygning af lufthavnene, men vi kan ikke udvikle turismen udelukkende baseret på disse. Vi skal drive samfundet ud fra ønskerne om udvikling fra de enkelte landsdele. Hvis vi for eksempel skal udvikle turismeerhvervet med succes, er det vigtigt at ønsker om udvikling kommer fra de enkelte byer og bygder. I forbindelse med udviklingen af turismen, er det vigtigt at inddrage borgerne. Hvis vi ser på Island så er der fart på turismeindustrien og man mangler arbejdskraft. Hvis vi skal undgå lignende forhold her til lands, så skal vi fra starten af inddrage alle. Inuit Ataqatigiit er overbeviste om, at man i bygderne og byerne ønsker udvikling. Lad os udvikle landet via inddragelse samt opmuntring. Gymnasiel uddannelse i Tasiilaq Vi skal sammen deltage i at udvikle landet. Opnåelse af mål i de enkelte steder samt landsdele skal især ske ved inddragelse af borgernes samt ikke mindst de unges visioner. Her i sommerens løb var Finansudvalget på besøg på Campus Kujalleq. Der så vi hvor stort behovet for udvidelse af institutionen er og hvor vigtig stedet er for det lokale sammenhold. Ikke mindst er det et vigtigt sted for de unge at komme til og udføre deres visioner. Vi mener at man i Tasiilaq skal oprette et videregående uddannelsessted. Der kan stilles spørgsmålstegn ved om der er medarbejdere samt lærere nok til rådighed til formålet, men på den anden side vil vi fra Inuit 7

8 Ataqatigiit sige, at vi er overbeviste om, at man vil samles om uddannelsesstedet når det er etableret og at folk vil have en vilje til at gå på stedet. Tasiilaq er en af byerne her i landet som er i vækst indbyggermæssigt. Det vil skabe arbejdspladser og sikre øget uddannelsesniveau hvis vi åbner en uddannelse. Endelig vil det voksende antal ledige unge have et sted at komme videre på. Etableringen af et uddannelsessted vil på alle måder sikre store skridt i en god retning. Samtidig vil vore unge fra Vestgrønland have et sted i Tasiilaq at kunne komme til og lære om livet og kulturen i Østgrønland. Dette er en god mulighed for at lære kulturen at kende, samt ikke mindst for at fremme Østgrønland. Nok får Vi skal finde fælles fodslag i udviklingen af fåreholdererhvervet samt landbrug i syd. Der skal være lam nok til at Neqi A/S kan have et godt forretningsgrundlag samt til de enkelte fåreholdere kan have et godt erhvervsgrundlag. Udover et mål for antal af får og lam skal vi også sætte håndgribelige mål for dyrkning af grøntsager. Lad os sætte mål for hvilke grønsager vi kan være selvforsynende med. Vi har masser af muligheder, ikke kun i Sydgrønland men i hele vort land. Lad os sammen undersøge muligheder for dyrkning af grøntsager samt landbrug. Jeg vil gerne rose de folk der har sat forsøgsproduktion på dyrkning af tang samt udvikling af gartnerier og drivhuse og jeg glæder mig til at følge disse og ønsker alt godt for dem. Vi har gode muligheder for dyrkning af grøntsager samt forsøg i Diskobugten, ligesom Kangerlusuaq er også et oplagt sted for brug af drivhuse. Lad os støtte dem der gerne vil i gang med forsøg. Lad os have mod til vedvarende energi Der er vilje i samfundet. Vi skal sammen arbejde for udvikling gennem gensidig støtte. Energi er grundlag for erhvervsudvikling. Vi er glade for, at Naalakkersuisut har vilje til at fortsætte vores udvikling af vedvarende energi. Et af vore forslag under efterårssamlingen er undersøgelse af udvikling andre former for vedvarende energi. I den forbindelse vil vi gerne have oplyst om man kan udnytte andre former for vedvarende energi, det være sig sol, vind samt andre former for energi ved Aasiaat og Qasigiannguit. Vi har store forventninger til forsøgene i Igaliku omkring energi og vi er glade for, at man tilsyneladende tager denne opgave alvorlig. I forbindelse med udvikling af råstofområdet bør man kræve at man benytter sig af nye og vedvarende energikilder. Dette vil gavne alle og især miljøet. Gensidige forventninger Vi skal udvide inddragelse af borgere i vore målsætninger. Det skal ikke kun være ved valg at borgerne er med, men vi skal inddrage borgere samt interesseorganisationer tæt i hele vores politiske virke. Ved at gøre dette opnår vi succesfuld og inddragende udvikling. Vi skal vise borgerne håb og medansvar ligesom vi ved at borgerne også har forventninger til os politikere. 8

9 Et stærkt demokrati er et demokrati der er inddragende som ejes og passes af alle. Vi skal ikke holde os tilbage fra at se på vores medmennesker og sige hvad vi forventer af dem. Dette er grundlaget for at løfte i flok. Erfaringer fra vort land viser hvor meget vi kan opnå ved at samarbejde samt at have fælles mål. Dette viser vi når vi viser vort ansigt ud af til, eksempelvis under Arctic Winter Games legene. Dette sammenhold skal vi også finde i forhold til vores bestræbelser for at udvikle landet indadtil. Lad os bruge nysgerrighed i udviklingen af vores forskelligartede land. Vi har jo alle medansvar for vores vidstrakte land og for alle vores medborgere. Til slut vil jeg tilslutte mig traditionen for, at citere digtere ved at citere et par unge nutidige digtere som netop har udgivet et album. Peand-El og Uyarak bruger på deres album rap til at kommentere samfundet og særligt os politikeres agerene åbent og direkte. Jeg vil opfordre alle politikere til at lytte til albummet "Kunngiitsuuffik". I vil blive ramt af lyrikken, jeg bliver ramt hver gang jeg lytter til det, men i digtene vil i også høre hvordan nogle unge ser på vores politiske virke og hvad de stiller spørgsmålstegn ved. Citatet jeg vil fremføre er fra sangen, eller rap-en, "Kunngiitsuuffik": Dette lands største problem er grønlænderen selv. Grønlænderen selv"... citat slut. Jeg tror disse ord skal forstås sådan, at vi skal vende blikket mod os selv. At digte er en kunstart og kunst kan påvirke alle dele af vores samfund. Vi skal give plads til kunsten. Jeg er glad for, at vi har kunstnere som med mod og frihed sætter fokus på og stiller spørgsmålstegn ved emner i samfundet. Kunst er en styrke for os som folk, som vi skal bruge. Til alle os politikere, til alle unge og alle i samfundet vil jeg sige; Alt i vores land kan rettes op af grønlænderen selv. Af grønlænderen selv". Det er os. Med disse ord tager vi Naalakkersuisuts åbningstale til efterretning. Vi ser frem til samarbejde og meningsudveksling. Tak for jeres opmærksomhed 9

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 21. sep. 2010 UKA2010/01 Mødets åbning (Naalakkersuisut Siulittaasuat) Den anden efterårssamling er startet efter valget. Os medlemmer af Inatsisartut, er valgt for at lette vælgernes tilværelse, fordi

Læs mere

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred.

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2016 Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Det talte ord gælder) Kære medborgere, Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2002.

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2002. Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2002. Kære landsmænd. Jeg vil gerne takke alle borgere i dette land for året, der er gået. Jeg vil takke jer for den indsats, I hver især har ydet, for jeres familie,

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden.

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Oversættelse af Landsstyreformandens nytårstale 2008 Kære alle borgere i Grønland. Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Vi skal

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Nytårstale Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære medborgere.

Nytårstale Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære medborgere. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2017 Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (Det talte ord gælder) Kære medborgere. Endnu et år er gået og et nyt år har taget sin

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Holdbarheds- og vækstplanen, status og planer ift. reformspor 4 øget selvforsørgelse, tværgående samspilsproblemer og bedre incitamenter

Holdbarheds- og vækstplanen, status og planer ift. reformspor 4 øget selvforsørgelse, tværgående samspilsproblemer og bedre incitamenter Holdbarheds- og vækstplanen, status og planer ift. reformspor 4 øget selvforsørgelse, tværgående samspilsproblemer og bedre incitamenter Ved Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer, Randi Vestergaard

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære landsmænd,

Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære landsmænd, Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (Det talte ord gælder) Kære landsmænd, Et begivenhedsrigt år

Læs mere

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 MERE ENSARTET LEVEVILKÅR SKAL OPNÅS: Ved at fremme borgernes engagement, således at alle under medansvar og fællesskab, er med til

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

Præsentation af Holdbarheds- og vækstplan (HVP) Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Præsentation af Holdbarheds- og vækstplan (HVP) Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Præsentation af Holdbarheds- og vækstplan (HVP) Randi Vestergaard Evaldsen, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Pressemøde den 30. maj 2016 Oversigt Hvorfor HVP?: Vision sammenhæng handlekraft HVP

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2009. Kære alle mine medborgere i Grønland

Landsstyreformandens nytårstale 2009. Kære alle mine medborgere i Grønland Landsstyreformandens nytårstale 2009 Kære alle mine medborgere i Grønland Året, hvor den vigtigste historiske begivenhed i Grønland har fundet sted, er gået, og i dag kommer vi ind i det nye år, som giver

Læs mere

Inuit Ataqatigiit er parat til at påtage sig landets politiske ledelse.

Inuit Ataqatigiit er parat til at påtage sig landets politiske ledelse. 6 inuit ataqatigiit qinersineq 2014 Inuit Ataqatigiit er parat til at påtage sig landets politiske ledelse. Alle vores politiske holdninger og handlinger skal baseres på at øge vores frihed både som individer

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2004

Landsstyreformandens nytårstale 2004 Landsstyreformandens nytårstale 2004 På Landsstyrets vegne ønsker jeg alle borgere i vort vidtstrakte land et godt og lykkebringende nytår, og takker jer alle for jeres indsats for samfundet i det forgangne

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Tak for året der er gået, måtte 2011 må bringe fremgang og sundhed for os alle.

Tak for året der er gået, måtte 2011 må bringe fremgang og sundhed for os alle. Nytårstale 2011 Formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Kære landsmænd. Jeg ønsker alle et rigtig godt nytår. Tak for året der er gået, måtte 2011 må bringe fremgang og sundhed for os alle. Vi har gennemlevet

Læs mere

Kære medborgere, kære alle som er i Grønland. I morges vågnede vi op til et helt nyt år. Mørkets tid er omme. Jeg ønsker alle alt godt i det nye år.

Kære medborgere, kære alle som er i Grønland. I morges vågnede vi op til et helt nyt år. Mørkets tid er omme. Jeg ønsker alle alt godt i det nye år. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Tusagassiorfinnut nalunaarut Pressemeddelelse Nytårstale 2013 Kuupik Vandersee Kleist, formand for Naalakkersuisut Kære medborgere,

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Det gamle år 2009 er slut. Det nye år 2010 er begyndt. Godt nytår alle sammen, jeg håber at det nye år vil bringe lykke og velfærd for os alle.

Det gamle år 2009 er slut. Det nye år 2010 er begyndt. Godt nytår alle sammen, jeg håber at det nye år vil bringe lykke og velfærd for os alle. Nytårstale 2010 Formanden for Naalakkersuisut Kære landsmænd, kære børn, unge voksne og gamle. Det gamle år 2009 er slut. Det nye år 2010 er begyndt. Godt nytår alle sammen, jeg håber at det nye år vil

Læs mere

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 Nytårsudtalelse fra ATASSUT Først og fremmest skal vi fra ATASSUT ønske

Læs mere

Selv om der er forskel på vores sprog har vi forstået hinanden, idet landet vi betræder, er det samme.

Selv om der er forskel på vores sprog har vi forstået hinanden, idet landet vi betræder, er det samme. Arbejdsgruppernes begrundelser Indlæg fra Tunu og Avanersuaq De skal fremlægge på deres eget sprog. Vi ønsker, der skal være mere lighed i udviklingen. Forholdene i Avanersuaq og Tunu er forskellige, også

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Landsstyrekoalitionsaftale Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har indgået aftale om dannelse af en landsstyrekoalition for valgperioden 2005 2009. Koalitionsparterne har tolket

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Sælfangst i Grønland, set fra et fangersynspunkt:

Sælfangst i Grønland, set fra et fangersynspunkt: Grønlandsudvalget 2013-14 (Omtryk - 20-03-2014 - Yderligere præsentationer tilføjet) GRU Alm.del Bilag 46 Offentligt Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat The Association of Fishers & Hunters

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Sange fra Ilulissat Teenagedrømme i Grønland En dokumentar af Lotte Andersen Undervisningsmateriale Tema: Unge og deres fremtidsdrømme Klassetrin: 7. 10. klasse Marie Louise Lund Henriksen Kære Underviser

Læs mere

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 7. januar 2008 01.31.06/07-00305 Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang

Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang Sigtelinjer økonomisk holdbarhed og vækst i den private sektor kan vi sammen skabe fremgang Peter Hansen, Finansdepartementet Tværoffentligt seminar, den 2. marts 2016 Transparent landsplanlægning og sektorplanlægning

Læs mere

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til - 1 - Tale: Jacob Bundsgaard Anledning: 1. behandling af budgettet Dato: 15-09-2016 Anslag: Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30 Oversigt åbent møde: Imm. 01 Godkendelse af dagsorden. Generelle sager Punkt 02 Tildeling af hvalroskvoter for kvoteåret 2015. Punkt 03 Høring vedrørende fangstperioder og kvoter for betalingsjagt på rensdyr

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Upernavik 01. Januar 2015

Upernavik 01. Januar 2015 Upernavik 01. Januar 2015 Kære alle mine partifæller i Atassut langs den grønlandske kyst, vore medlemmer, venner, støtter, og andre samarbejdspartnere. Året 2014 er rindet ud. Et år fyldt med masser af

Læs mere

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser.

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser. Nytårstale 2012 Formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Kære alle medborgere Året 2011 er forbi og vi har taget hul på det nye år 2012. Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at alle har

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig.

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig. Sankt Hans 2015 I dag tænder vi en masse bål. I gennem hele landet er der bål. Store og mindre bål, men bål. Vi mødes med alle mulige. Nogen vi kender. Nogen vi slet ikke kender og normalt ellers ikke

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Tale til samråd den 16. december 2016 om konkurser i hjemmeplejen. Og tak til spørgeren for invitationen til samrådet her i dag.

Tale til samråd den 16. december 2016 om konkurser i hjemmeplejen. Og tak til spørgeren for invitationen til samrådet her i dag. Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPBHK Koordineret med: SPOLD Sagsnr.: 1608836 Dok. nr.: 258996

Læs mere

Konkrete input fra dagen:

Konkrete input fra dagen: Og en appel til forældrene: Kære forældre. Vær jeres rolle voksen. Tag ansvar for dit barn, dets opdragelse, dannelse og værdier. Stå fast, vær konsekvent og fralæg dig ikke ansvaret ved at lægge det over

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Alena Strelow, det danske mindretal i Sydslesvig

Alena Strelow, det danske mindretal i Sydslesvig 22. februar 2017 Kære Folketingspolitiker fra V, K, LA og DF Vi, Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, har som de fleste andre, læst vedtagelsesteksten danskere bør ikke være i mindretal i boligområder

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Serviceniveau - administration Konto 11, administration. Kr. pr. borger. QK ILU KAN QAS QEQ QAA UP UMM

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet.

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt Tak for ordet. Jeg har valgt at besvare spørgsmålene samlet. Men før jeg gør det, vil jeg gerne lige starte med at slå fast

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Et land i fællesskab, tryghed og udvikling

Et land i fællesskab, tryghed og udvikling Et land i fællesskab, tryghed og udvikling Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsens åbningstale ved Inatsisartuts efterårssamling 2015 (Det talte ord gælder) 25. september 2015 Indledning Ærede medlemmer

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere