Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus"

Transkript

1 Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik på skolerne, hvad de arbejder med, hvordan de arbejder med målstyret undervisning (Fælles Mål), hvad de mødes om, hvor meget tid der afsættes til fagteam samarbejdet Undervisningsministeriet har derfor igangsat en kortlægning af fagteamorganiseringen og udvikling af understøttende materiale til fagteamets samarbejde.

2 Udvalgte resultater om fagteam og matematikvejledning Overraskelser Store variationer Flest team har ingen eller kun kort tid til samarbejde 50+ % har en vejleder Men kun 55 % af dem har passende rammer Anbefalinger Hold flere fagteammøder Få ledelsens opbakning Få en (PD )uddannelse (mange har / er i gang) Arbejdsbeskrivelse! Efterse teamarbejdet (jf. et godt samarbejde )

3 Fagteam er ikke en entydig størrelse? Alle matematiklærere på en skole Et team for både en skoles begyndertrin, mellemtrin og afsluttende trin. Eller en noget mindre gruppe undervisere (måske blot 4 lærere), evt. fordi man højest kan indgå i to fagteam. Hvilke resurser, opgaver og vurderinger har fagteamet? Data fra: SurveyXact (950 respondenter) Interviews (9 fagteam)

4 Kortlægning (kvantitativ) Udvikle spørgeskema, høre ekspertgruppen Pilotafprøvning Henvendelse til skoleledere SurveyXact skema til vejledere Statistik fra survey Adresser Ledersvar "Vejledere" "Vejleder" svar Kommunale folkeskoler Private og frie grundskoler Efterskoler Andet 7 I alt

5 Har skolen et fagteam i matematik? (dvs. en gruppe lærere, der samarbejder om relevante forhold for skolens matematikundervisning)

6 Hvor stor en andel af skolens matematiklærere er med i et fagteam i matematik?

7 Hvor mange arbejdstimer har hvert medlem af fagteamet til dette arbejde i indeværende skoleår?

8 Hvor enig er du i følgende udsagn? Fagteamet beskæftiger sig især med materialeindkøb og økonomi

9 Hvor enig er du i følgende udsagn? Fagteamet samarbejder ofte om planlægning, gennemførelse og/eller evaluering af undervisning

10 Hvor enig er du i følgende udsagn? Fagteamsamarbejdet har stor betydning i forhold til at implementere Fælles Mål

11 Hvor enig er du i følgende udsagn? Der er et passende forhold mellem tiden afsat til fagteamets arbejde og de opgaver, som er væsentlige for at sikre kvalitet og udvikling af skolens matematikundervisning

12 Hvor har fagteamet haft en væsentlig betydning for skolens matematikundervisning?

13 Matematikvejleder / koordinator / En matematikvejleder vejleder kolleger om matematikundervisning. På nogle skoler kaldes det noget andet. Arbejdet er ikke altid beskrevet, men kan også være klart afgrænset. Vi ved mere nu om resurser opgaver vurderinger

14 Har skolen en matematikvejleder? Rambøll undersøgelse april folkeskoler, 729 svarede Ca. 50 % af dem havde en matematikvejleder

15 Hvilken uddannelse har skolens matematikvejleder?

16 Hvilke funktioner har skolens matematikvejleder? (sæt gerne flere krydser)

17 Andet Videndeling og pædagogisk sparring Holde orden og indkalde til møder Tovholder i projekt tidlig matematikindsats Deltage i årlige årgangskonferencer, deltage i møder med kommunens andre matematikvejledere, testansvarlig Sætte ny viden om matematikundervisning på skolens dagsorden Fingren på pulsen i forhold til nyt fra Fink Vejlede ledelse og forældre Planlægge brugen af IT Deltage i skolen ressourcecenter og kommunalt netværk Opfølgning på nationale test med årgangsteamene Samarbejde omkring mundtlige prøveoplæg.

18 Hvor enig er du i følgende udsagn? Matematikvejlederens funktion er hovedsageligt at lede fagteammøder samt administrere fagets økonomi og post

19 Hvor enig er du i følgende udsagn? Matematikvejlederen understøtter ofte nye initiativer for at udvikle skolens matematikundervisning

20 Hvor enig er du i følgende udsagn? Der er et passende forhold mellem tiden afsat til arbejdet som matematikvejleder og de opgaver, som er væsentlige for udviklingen af skolens matematikundervisning

21 Hvor enig er du i følgende udsagn? Matematikvejlederen har stor betydning for implementering af Fælles Mål

22 Hvor mange arbejdstimer er der tildelt en matematikvejleder, koordinator eller lign. i dette skoleår?

23 Hvilken betydning har ledelsen for din mulighed for at udføre vejledning, koordinering o. lign.?

24 Er der tilfredsstillende vilkår for arbejdet som vejleder/ressourceperson på din skole?

25 Ja, fordi der i år er givet mange timer Jeg har meget frie hænder. Jeg har ledelsens fulde tillid Er i gang med at blive uddannet Det sikrer en sammenhængende og koordineret undervisning fra klassetrin til klassetrin Der bakkes godt omkring arbejdet Fordi det er spændende arbejde og en gavnlig indsats for faget, men der er ikke nok tid Ledelsen tager ambitionerne om bedre matematikresultater alvorligt

26 Nej, fordi Tiden ikke er der Mangler uddannelse For få ressourcer til at løse vejlednings, og udviklingsdelen Der er ikke præciseret målsætninger der handler om at udvikle faget eller vejlede, Det er svært at få samarbejdet med de andre matematiklærere i gang, når der ikke er givet tid til vejledning og de kurser og tiltag til samarbejde med CVU, som jeg har forsøgt Modsat dansk/læsevejledere har vi andre vejledere ikke tid til indsats i undervisning Rammerne er for uklare

27 Er der aftalt en arbejdsbeskrivelse med skolens ledelse for matematikvejlederen/ressourcepersonen?

28 Er der mulighed for, at matematikvejlederen løbende kan hente inspiration uden for skolen via deltagelse i kurser, konferencer o.l.?

29 Er du med i et matematikvejledernetværk for flere skoler?

30 Kortlægning (kvalitativ, interviews i ni fagteam) Hvordan er organisation og aftaler omkring jeres fagteamsamarbejde? Er der afsat tid / lavet arbejdsbeskrivelse til deltagelsen? Hvem deltager? Er der mødepligt? Konsekvens ved manglende tilstedevær? Struktur på møder? Hvem er ordstyrer? Laver dagsorden? Indkalder? Referat? Noget I vil ændre/forbedre, hvis I kan?

31 Hvad siger lærerne om det gode fagteam? Skovly Det er også fordi det foregår i en god ånd. Altså det er den vej igennem at jeg vil ikke sige at man tør mere men at man vil stille sin professionalisme ind og sige det skal være endnu bedre end det her. (22:48) Ravnsholt Der er en faglig tryghed ved, at man godt kan være usikker på noget, og det er der plads til og man kan opleve frustrationer og så får man hjælp. (11:52) Trekroner Jeg synes stemningen er god. Jeg synes folk er åbne omkring problematikker, som de oplever i dagligdagen. (8:20) Det er derfor man gider at komme, det er for at få noget. (28:25)

32 Inspiration fra forskning? Hvad siger forskning om det gode team? Tingleff skriver (i Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet En kulturhistorisk analyse af læreres læring i team, UCC 2012): at jo mere teamet bekræfter hinanden i, at man har det godt sammen, des vanskeligere bliver det for teamet at introducere et fælles arbejde om elevernes læring. Det ikke at have fælles fodslag i teamet, forstået som sammenfaldende faglige overbevisninger, opleves om en udfordring af de sociale relationer.

33 Hattie skriver ( Synlig læring for lærere. Dafolo 2014): Planlægning kan foregå på mange måder, men den mest effektive er, når lærere arbejder sammen om at udvikle planer og kommer frem til en fælles forståelse af, hvad der er værd at undervise i, samarbejder om at forstå hinandens udfordringer og fremskridt og arbejder sammen om at evaluere deres planers virkning på elevernes resultater. (s. 73) At dele en fælles forståelse af progression er den mest afgørende succesfaktor for enhver skole. (s. 107) Den fælles planlægning af lektionerne hører blandt de arbejdsopgaver med størst sandsynlighed for at gøre en markant positiv forskel for elevernes læring. (s. 115)

34 Workshop spørgsmål (side 14) Hvornår rykker et samarbejde mellem matematiklærere? 1. Beskriv en situation i jeres fagteam, der har været særlig udbytterig. Konkretiser: Hvad gjorde du? Hvad gjorde dine fagkollegaer? 2. Hvilke muligheder og begrænsninger ser du som matematikvejleder, for at udvikle konkrete og situationsbundne spørgsmål fra kolleger til mere generelle problemstillinger i fagteamet? 3. Hvilke muligheder og begrænsninger ser du i at være fælles om forberedelse, undervisning og/eller efterbehandling. Giv et eksempel på en metode, der kunne gøre det interessant og udbytterigt?

35 Med i hæftet er også To modeller til analyse af det lokale arbejde på skolen, der tilbyder hver sit spejl på arbejdet i fagteam. Et kollegialt minikursus om undersøgelse og eksperimenter i tre faser. Dvs. ét eksempel på, hvordan man lokalt kan programsætte fagdidaktik udvikling med en lokal tovholder. Kort beskrivelse af sigte og udformning af lesson study (lektionsstudier) som ramme for kollegial, faglig sparring Oplæg til tre forskellige drøftelser i fagteam: Målfastsættelse, Kompetencer og Evaluering

36 Og der kommer mere på EMU en

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 2 Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere