Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: Naturvejleder: Thomas Kolding Arbejdssted: Grejbank Nordvest Adresse: Fosdalvej 29 A. Postnummer/By: 9460 Brovst

2 Indledning/ faktuelle tal Grejbank Nordvest har i 2011 afviklet: 94 dags- og døgnforløb med 2422 personer i direkte naturformidling i de mange forskellige artede aktiviteter og intensitets forløb der tilbydes. Disse aktiviteter har primært i år været udført i Nationalpark Thy og dernæst Thisted og Morsø Kommune, samt Jammerbugt. Derudover har der været et grejudlån på 2113 enheder pr. døgn. Disse tal er inkl. udlån fra satellitten i Hanstholm Disse tal er indsendt ultimo november Grejbank Nordvest har årligt en direkte og indirekte kontakt med omkring 5000 personer i at komme i naturen. Resumé af årets begivenheder: Grej udlån til Kongehuset under deres friluftsaktiviteter i Nationalpark Thy Naturvejledning i gudstjeneste med sognepræst i Bulbjerg/ Lild Plantage 2-3 gange om året. Socialpædagogiske projekter gennem naturvejledning i samarbejde med Thisted og Morsø Kommune World Cup surfing i Klitmøller (surfstævne med deltagende fra hele verden) Forvaltningsture med Thisted og Morsø Kommune, som har været: Staben, Miljø og teknik, Børne- og familie Teambuilding af SKAT, Thisted. Dette foregik i samarbejde med Naturvejleder Søren Kiel Dansk friluftsliv / teambuilding gennem naturoplevelser med udvekslingsstuderende fra Europa. Natur, bevægelse og samarbejde (kursusorienteret) med Tingstrupskoles 55 medarbejder. Dette blev udført i samarbejde med naturvejlederne Søren Kragh og Søren Kiel Medaktør for Svankjær efterskoles adventurelinje (Sydthy) aktiviteterne har også været i samspil med naturvejleder fra Doverodde Købmandsgård (Søren Kiel) Teambuilding af Thisted og Morsøs Kommunale socialprojekter: Lejerbo, Solsikken, 24/7 Udeskoleprojekt med Vorupøreskole i Nationalpark Thy, hvor der har været afviklet en snes aktiviteter, hvor skolens læreres faglige planer og Grejbank Nordvests koncept blev sammenblandet i et spændende læringsmiljø.

3 Samarbejde med Morsø, Thisted og Jammerbugt ungdomsskoler indenfor naturvejledning igennem friluftsaktiviteter (På land, til vands, og i luften) Her i blandt: Sommercamps, hvor den største var med Morsø Ungdomsskole for øens unge stort set kun prøve alt indenfor vandaktiviteter, som blev formidlet og afviklet i en stor stilet maritimt forløb Tværfagligtsamarbejde med: NST, DGI, Ungdomsringen og Nationalpark Thy. Derudover har der også været samarbejde med forskellige lokale virksomheder/ institutioner, og indenfor turist/ servicebranchen, naturskoler/ centre og opholdssteder, efterskoler, produktionsskoler, børnehaver m. m Naturvejledning gennem teambuilding/ friluftsaktiviteter med Kommunernes Forvaltning heri blandt: Teknisk, Staben, Børne- og familie forvaltningerne. Her har flere hundred medarbejder fra Thisted og Morsø Kommune været ude i naturen Vildmarksbad arrangementer m/ brændeovn - naturvejledning igennem friluftsweelness Jul på fyret som blev opstartet af Thisteds borgmester og bød på mange og forskellige aktører, såsom: kunstnere, gammelt håndværk/ værksteder, madudbyder, naturbørnehave, friluftsaktører osv. Specialture for opholdssteder med tunge børn, unge og voksne, som er dysfunktionelle på mange sociale- og fysiskeområder. Heri blandet kan nævnes: Opbygningsgården, produktionsskoler, Fønix samt de kommunale projekter. (udviklingshæmmede, anden etnisk baggrund, dårligt faglige fungerende unge, dysfunktionelle unge m. m) sammenrystningstur med Skive tekniskeskole på Doverodde Købmandsgård, hvor teamet var: Action teambuilding. Der blev rappellet og roet i havkajak. Grejbank Nordvest stillede kun kajakkerne og følgebåd, da de selv havde havkajakinstrukør. Inspirationsdag for de midtjyske Ungdomsskoler om, hvordan Grejbank Nordvest og Morsø Ungdomsskole samarbejder, og laver af aktiviteter. Dette foregik i en teoretisk og praktisk workshop Limfjordsmarked på Doverodde Købmandsgård. selvtillids, selvværds og sundhedsdag med Thisted Kommunes sundhedspleje Kursus af SFO medarbejdere og børnehave pædagoger i natur- og friluftsaktiviteter med deres børn- og unge i deres nærmiljø Frivillig deltagelse i: Skovensdag, Naturensdag og andre åbnearrangementer Derudover forskellige arrangementer med: Turister, borger, foreninger, virksomheder, som har foregået i: Nationalpark Thy, Thy, Jammerbugt og på Mors dette har været i samarbejde med bla. turistbureauer, lokalevirksomheder, kommuner, samt Doverodde Købmandsgård og andre naturvejledere m. fl.

4 Naturvejledning mellem to aktiviteter ( stop op - formidling ) hvor der formidles om skovmyren, og efterfølgende smagsprøver

5 Grejbank Nordvests aktivitetsoversigt: Grejbank Nordvest afholder natur- og friluftsaktiviteter i Nationalpark Thy, Thisted, Morsø og i Jammerbugt kommune. Aktivitetsmulighederne kan ses nedenfor: Naturformidling integreres i de friluftsaktiviteter, der tilbydes i Grejbank Nordvest. Explorertur Adventurerace Kano- og havkajak Mountainbiking Adventurerace Teambuilding (Professionel) Teambuilding (Action) Teambuilding (Skoleteambuilding) Teamcooking/ lejrliv Adventure race for alm. unge (en blanding af de mange andre større arrangementer) Dette forløber sig over 5 døgn for ca.100 skoleelever/ unge fra hele Danmark, hvor fokusområdet er: Natur, samvær, velvære/ sundhed og lejrliv - på en udfordrende måde! tovholder/ instruktør eller udstyrsstøtte på forskellige niveauer og aktiviteter Safari, fx sæler i Limfjorden, Intro, begynder/ øvede, havroer bevis, turledelse og teambuilding enten som tovholder/ instruktør eller udstyrsstøtte på forskellige niveauer og aktiviteter Logistisk/ øko-transport og ture, løb/ race Den omfattende model med fx med eksterne rådgivere; Psykologer, rådgivere og andre. som ovenstående, bare med højere faremoment, samt med eller uden eksterne rådgivere. Natur, samarbejde og sundhed. Leg og bevægelse i naturen. Ud over teambuildingen, indgår der endvidere naturformidling og viden om at færdes i - og brugen af naturen. Madlavning m. m som foregår over bål, trangiasæt eller lign. Med samarbejdsøvelsen som toneangivende, fx som en del af et større arrangement. Action Aktiviteter Rappelling, klatring, tovbroer, kæmpegynge, svævebaner, watercast, vandski, udspring m. m inddelt i graderne: 1-3 (eks.: 3 = ekstremt) Folketriatlon Action Aktiviteter Oplevelsesture Strabadstur Tonse, tumle og tumultlege Vandaktiviteter Skovmandsdyster Mild form for adventurerace, som kan justeres på forskellige niveauer og aktiviteter Rappelling, klatring, tovbroer, kæmpegynge, svævebaner, watercast, vandski, udspring m. m inddelt i graderne: 1-3 (eks.: 3 = ekstremt) Dette er en blanding af folketriatlon og strabadstur Forskellige niveauer og aktiviteter. Kropslig/ fysiskelege på jorden - primært børn og unge. Vandteambuilding, vandlege/ konkurrencer med eller uden fartøj, inden- og udendørs, RIB sejlads ifm. sælsafari og anden maritim formidling Bueskydning, løb, kaste, kravle, trække, løfte m. m Udendørs vildmarksbad med brændeovn, 5-7 pers. (weelness supplement) Skoletjenste ifm. fysiskaktiviter Tillids- kommunikations og samarbejdslege

6 Grejbankens målgrupper er: o Kommunes Forvaltninger o Institutioner og skoler/ungdomsskolerne Skolerne/ friskoler: Supplering i undervisningen i de forskellige fag, AKT., lejreture, udeskole projekt m. m Børnehaver og SFO er, samt dagplejere Institutioner: Socialfaglige instanser og projekter Udviklingshæmmede og lign. Kommunale socialprojekter, samt udslusningsforløb med unge Socialopholdssteder Flygtninge Sundhed: Sundhedsplejen fra Thisted Kommune Miljø og Teknik Staben Børne- og familie Herunder kommunale projekter, som fx: Sundhed, socialindsats, aktivering, bosætningsstrategi m. m Turist, erhverv samt foreninger o Turistbureau(er) Turister Turist og underholdningsbranchen fx: Jesperhus, Vigsø feriecenter, Hanstholm bunkermuseum, museerne, camping, osv. o Borger: Foreninger, klubber, bestyrelser, private, samt borgerprojekter o Idræts- og efterskolerne o Naturcentre og lign. ( kollegaer ) fx Doverodde Købmandsgård/ Limfjordscentret, Skarregård, museerne, osv. o Frivillig deltagelse i landsdækkende arrangementer og andre åbne arrangementer: fx: Skovensdag, Naturensdag, gratis aktiviteter i Nationalpark Thy o Virksomheder, handelsstandsforening m.fl. o Kirken (konfirmationsundervisning og sorggrupper) og flygtningecentre

7 Delmål Naturvejlederens didaktik : Naturvejlederen i Grejbank Nordvest bruger grundliggende SMTTE modellen i sin didaktik/ arbejdsproces, samt de mange færdigheder han har tilegnede sig fra tidligere arbejdsforhold, foreningsarbejde, samt andre erfaringsforløb. Teorierne tager udgang fra ledelses- og instruktøruddannelser fra Forsvaret, Friluftsvejleder og Naturvejleder uddannelse, samt andre kurser/ uddannelser, som b. la er fra handelsgymnasiet m.fl. men, med pragmatisk indgangsvinkel. Delmål 1: Kundekontakt og forventningsafstemning: Formøder, hvor naturvejlederen orientere om konceptmuligheder, og formål, vejledning om adgangsforhold (beskytte før benytte), naturvejledning og natursyn, udgifter, ansvarsområder, og sikkerhed derom. Så forholdene omkring formål og konceptønsker bliver drøftet/ bekendte, så taksonomi trinene kan fortsætte, og dermed ende med et planlagt og præciseret konceptet, hvor arbejds- og ansvarsfordeling i arrangementet er blevet fastlagt, så misforståelser, dårlige oplevelser, sikkerhed og efterkrav og lign. risikoer forhåbentlig er minimeret. I aktivitetsforløbet kommer grejbanken oftest ud til kundens nærmiljø, hvis det er skoler - har de ingen særlige midler til fx busser. Delmål 2: Konceptsammensætning/ målforventning: Efter aftale fra mødet får kunden tilsendt; oplæg på formålet med arrangementet, program og evt. kort for mødested. Denne information er kundens og naturvejlederens interne aftalebrev om, hvad der er aftalt. Dette er en effektiv måde, at sikre sig et ansvarsfordeling og forventningsforhold til deres ønsker og krav fra det forudgående møde - stadig fokuseret på formålet, naturvejledning, tur efter evne og sikkerhed. Dette mener vi signalerer professionalisme men, minimerer også risikoen for dårlig oplevelser, misforståelser og farlige situationer m. m Delmål 3: pulstagning/ flowtegn : De deltagende bliver modtaget imødekommende og venligt på en strukturerede og informativ måde for at skabe god oplevelse, overblik, og interesse. ( styr på lortet - i modsat lort på styret ) Tegn fra de deltagende - har de det sjovt/ giver de tegn for god oplevelse, er interesseret for aktiviteterne og naturvejledningen, og udvises der tryghed og velvære ved konceptet/ fællesoplevelsen. Der kan evt. gøres delvejsevaluering ved tegn på det modsatte. Pulstagningen gøres løbende i forløbet men, overordnet i; Opstarten/ Indledning, halvvejs og afsluttende. Dette gøres i afstemning med formålet og programmet.

8 Delmål 4: Tiltag og Sikkerhed: Tiltagene analyseres/ iagttages løbende under forløbet. Sikkerheden er et væsentligt område i hele didaktikken. Fra Forberedelsen til under udførelsen - der er ikke langt fra succes til fiasko. Delmål 5: Evaluering/ feedback: Evalueringen gøres på forskellige måder afhængig af målgruppen, konceptet og interessen deri. Dette gøres enten på skemaer, mundtligt, stile/ rapportskrivning - enten fra de deltagende, eksterne samarbejdspartner/ ad hoc personale, og til bestyrelsen, og dermed konceptudvikling. Evalueringen gøres kun, hvis der interesse for det. Kan også gøres løbende i forløbet i et hvad så - situation eller i et farvel og tak for i dag hvor evalueringen dermed er knap så synlig/ officielt Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: Har endnu ikke haft anden kontakt til NVL end den årlige statistik, og de årsmøder/ konferencer og lign. jeg deltager i. Men, har tilbudt min meddeltagelse til Nordjyske naturvejleder netværk for Naturvejledernes års konference, når dette skal afholdes i Vest og Nordjylland i 2014 Derudover er Grejbank Nordvest naturvejleders profil netop blevet opdateret. Andet: Er med i forskellige netværks- og arbejdsgrupper: 1. NP-Thy: Er medlem af Referencegruppen i Nationalpark Thy. 2. NP-Thy: Er medlem af arbejdsgrupperne; Safari og pakketure og Børn- og unge. 3. Nordjyske netværk (har meldt mig til arbejdsgruppen for årskonferencen i 2014) 4. Friluftsnetværket, hvor Lars Borch er tovholder/ redaktør (Grejbank Nordvests naturvejleder var medtovholder for vinteraktiviteterne/ årsmødet i Jan, 2012) 5. Midtjyske netværket 6. Kyst netværket (vestkysten) 7. Støtte- og kontaktperson for: Støtteforeningen for Hanstholm Naturskole, fyrets venner og Morsø Naturskole. 8. DGI Nordvest: Udvalgsmedlem i Motions- og friluftsliv 9. Naturvejlederuddannelses - studiegruppe, hold 22 mfl.

9 Derudover kommer der alle de ad hoc samarbejdspersoner og aktører jeg møder. Deriblandt kan nævnes: Naturstyrelsen, turistbureauer, frilufts- og naturvejledere, kommercielle udbyder, virksomhederne, kommunale instanser, amatører, private mfl., som enten rådgives/ støttes eller spares med på anden vis. Eventuelle kommentarer til administrationen: Grejbank Nordvest er i gang med, at reorganisere sig finansielt set, hvilket p.t. ser meget lovende ud. Instanserne der er indledt dialog med er: Nationalpark Thy, Thisted og Morsø Kommune, samt LAG Thy Mors og DGI. Mere derom tilgår når vi har fået endelig bekræftelse på de sidst aftaler. Derudover har Grejbank Nordvest stadig et non-profit aftale/ samarbejde med Råd og Dåd, og PMU-Sindal (grejbank) disse aktører står for Grejbank Nords vedligeholdelse af MTB. Råd og Dåd er et opholdssted for udviklingshæmmede, og PMU-Sindal er en blanding af en produktionsskole og et opholdssted. Derudover, skrives der, hver måned et nyhedsbrev fra den dagligleder/ naturvejleder til alle bestyrelsesmedlemmerne og kommunerne om, hvad der er hændt. Bilagsfortegnelse: Vedhæfter: 6 stk. avisartikler og andet omkring Grejbank Nordvests naturvejledningsarrangementer gennem friluftsaktiviteter Derudover kan yderlige information og billeder, samt videoer ses på:

10 Billedet nedenfor er fra én af de mange forskellige og artede samarbejdsaktiviteter Grejbank Nordvest kan tilbyde ifm. deres naturvejledning, som foregå enten på land, til vands eller i luften. Rapporten er udfærdiget af: Navn: Grejbank Nordvest Dato:18/1-12

NORDVEST SAFARI THY-MORS

NORDVEST SAFARI THY-MORS NORDVEST SAFARI THY-MORS VISIONER - YDELSER - KOMPETENCE Nordvest Safari vi i fremtiden blive en stor bidragyder til tankerne om NCOA - National Center of Outdoor Activities i Thy og på Mors. 1 Nordvest

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE

SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE PRINT UD OG HÆNG OP! SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE uformelle læringsmiljøer! SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE 2013-2014 I en folkeskole i forandring opstår nye og anderledes platforme i forhold til elevernes

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil

Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskole 2011 Kontaktoplysninger Morsø Ungdomsskole Tranevej 2 7900 Nykøbing Mors 9970 6280 ung@morsoe.dk www.ungmors.dk Afdelingsleder Johs. Odgaard 9970 6283

Læs mere

forum for natur- og friluftsliv

forum for natur- og friluftsliv forum for natur- og friluftsliv Medlemsblad, nr. 83 november 2010 Temanummer om natur- og friluftslivsuddannelser i Danmark forum for natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk Formand: Rasmus Simonsen

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd.

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målgrupper for havkajakformidling 4 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser og andre tips, gode råd mv.. 6 Om ansvar,

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20671 Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG (Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan?

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Foreløbig rapport om naturvejledernes mange arbejdsopgaver i og på tværs af kommunernes forvaltninger Af Lars V. Jensen, Naturfagskonsulent i Helsingør kommune.

Læs mere

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje

Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Forundersøgelse om involvering af frivillige i formidling og naturpleje Udarbejdet af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Skov & Landskab, Københavns Universitet Støttet med tilskud

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere