overvejer, om man kan være venner med et kunstmuseum...?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "overvejer, om man kan være venner med et kunstmuseum...?"

Transkript

1 overvejer, om man kan være venner med et kunstmuseum...? Kunstmuseets dilemmaer på facebook Katrine Damkjær IT University Copenhagen Digital Design og Kommunikation 2. November 2009 Vejledere: Lone Malmborg og Morten Gade

2 Summary As the title, "considering whether it is possible to be friends with an art museum...? - The art museums dilemmas on facebook" indicates, this thesis treats museums appearance on the social networking site facebook. As an explorative field study the thesis investigates the Danish state-subsidised art museums use and understanding of facebook. Facebook has within recent years reached great popularity in Denmark with over Danish registered profiles. An increasing number of the Danish state-subsidised art museums have created profiles on facebook to reach out to new potential users. However, the art museums mainly use facebook as a marketing channel to announce exhibitions and events. They do not open up for a dialog with the users, and tend to communicate to the users then rather with the users. In this sense they do not use facebook on the terms of the media, as well as the full potential facebook offers. On facebook the art museums enter a prosumerculture where the users have become co-producers of the content on the art museums facebook profiles. However, because of the art museums use and understanding of facebook this prosumerculture is artificially. To establish an active prosumerculture on facebook the art museum has to be par with the users to establish a social relation, create objects of sociality to create dialogical content and to integrate the media in the museum. These aspects create several dilemmas for the art museums, which can explain the art museums hesitating use of facebook. Three dilemmas, which are prevailing on facebook are a social relation with the users, dialogical content and media converges. The dilemmas occur between the media and the art museum as institution. Facebook hereby questions the foundation of the art museum and its role in our society. In relation to the current movements with in the art institution, facebook can be seen as a catalyst. Movements appearing in a shift from an exhibition-centred to a visitor-centred art museum with new museology and in a shift from an art museum based on enlightenment to experience with the current Danish cultural experience economy. The thesis concludes that the art museums have to handle these dilemmas to get the full potential out of facebook and furthermore, that the art museums have to open up for a prosumerculture to remain relevant in our contemporary society.

3 Indhold Tabeller og Figurer iii 1 Introduktion Problemfelt og afgrænsning Problemstilling Metode og Teori Videnskabsteoretisk ramme Undersøgelsesmetoder Registreringsundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Kvalitativ caseanalyse Kvalitative interviews Teori Medieoptik Kunstmuseets rum og tid Social software og de nye prosumers Social software og Web Brugerne som prosumers Sociale netværkstjenester og facebook Kunstmuseernes tilstedeværelse på facebook Tilstedeværelse i sociale netværkstjenester Markedsføring frem for dialog Manglende ressourcer Anvendelse af facebook Community størrelse og vækst Aktivitetsniveau og interaktion med brugerne Opdatering af applikationer Mediesyn Sammenfatning

4 Indhold ii 5 Kunstmuseet i en prosumerkultur Udvælgelse af cases Aktiv prosumerkultur: Arken Kunstmuseet på niveau med brugerne Det transparente kunstmuseum Kunstmuseet som socialt objekt Mediet integreret i den museale praksis Begrænset prosumerkultur: Statens Museum for Kunst Ulige relation med brugerne Markedsføring frem for brugerne Manglende socialt objekt Manglende integration af mediet Sammenfatning Kunstmuseets dilemmaer på facebook Dilemma I: Social relation med brugerne Dilemma II: Dialogisk indhold Dilemma III: Mediekonvergens Sammenfatning Kunstmuseet i forandring Paradigmeskift fra samling til brugerne Perspektiv med udenlandske kunstmuseer Fra vidensinstitution til oplevelsesinstitution Fra ekspert- til amatørkultur? Konklusion 80 9 Perspektivering 83 Litteratur 85 Bilagsliste 90

5 Tabeller og Figurer Tabeller 4.1 Oversigt over danske statsanerkendte kunstmuseers tilstedeværelse i social netværkstjenester (sidst opdateret den ) Figurer 4.1 Danske statslige og statsanerkendte kunstmuseer på facebook (Egne data) Louisiana Museum for Moderne Kunst på facebook (Egne data).. 37

6 KAPITEL 1 Introduktion Flere af landets ledende kunstinstitutioner har indenfor de sidste to år tilmeldt sig facebook og andre sociale netværkstjenester som myspace, youtube og flickr. At danske kunstmuseer sætter både tid og ressourcer af til en satsning i sociale medier, kan ikke gå ubemærket forbi. Inden for de sidste to år er populariteten af online sociale netværkstjenester i Danmark vokset markant. Ifølge DR medieforskning brugte danskerne sammenlagt sidste år ca. 12% af deres samlede tid på Internettet i sociale netværk med facebook som frontløber (DR Medieforskning;2009). Antallet af danske facebook profiler er tilsvarende steget ifølge WeMind fra til på blot et år fra januar 2008 til januar 2009 dvs. en stigning på ca. 600% (www.wemind.dk ). Derfor er det ikke overraskende, at kunstmuseerne har taget facebook i brug for at nå ud til publikum. Fremkomsten af nye medieformer medfører ændringer i den måde vi kommunikerer på, og hvorledes vi opbevarer og organiserer information. Dialog, deltagelse og deling af viden er blevet en naturlig ting for mange brugere på Internettet i dag. Denne udvikling er i høj grad muliggjort af fremkomsten af tjenester som facebook, myspace, flickr, youtube og twitter, der let og gratis gør det muligt for brugerne at deltage, føre dialog og dele viden. Kunstmuseets indtræden i online sociale netværk kan ligeledes sættes ind i en omfattede medieudvikling, hvor politikere, NGO er, firmaer og institutioner er begyndt at række ud mod deres brugere og kunder igennem diverse sociale netværkstjenester, blogs, potcasts, videodeling og newsgroups. Ifølge Manuell Castells medfører ændringer i kommunikationsformer ligeledes samfundsmæssige transformationer (Castells,2001,12). Kulturinstitutionerne undergår ligeledes trans-

7 1 Introduktion 2 formationer, herunder er kunstmuseerne i forandring i forvaltningen og genskabelsen af vores kulturarv. I den daglige sociale nyhedsstrøm online er kunstmuseet blevet en stemme blandt mange. På facebook er kunstmuseerne ikke længere ene afsender af information, idet brugerne er med til at skabe indholdet på kunstmuseets facebook profil. I sociale medier træder kunstmuseerne således ind i en prosumerkultur, hvor brugerne er blevet kulturelle med-producenter i den digitale museumsformidling online. Samtidig er kunstmuseet blevet en stemme blandt mange og skal skinne igennem al den information, som ligger online. Sideløbende er kunstmuseet som institution i disse år i forandring, hvor der ses et fokusskift fra kunstmuseets samling til publikum (Gail Anderson;2004). Begreber som brugerinddragelse, brugerperspektiver og brugerdreven innovation dukker jævnligt op i diskussionen om kunstmuseernes nye rolle i vores samfund (Tematimer afholdt af Kulturarvsstyrelsen i 2009, DREAM konference afholdt i 2009). Dette paradigmeskift tager afsæt i ny museologi. Hvor gammel"museologi fokuserer på teori dvs. selve udstillingerne, reflekterer ny museologi over metode dvs. museernes måde at udstille på og på deres rolle i samfundet (Vergo;1989). Sociale medier, herunder facebook, lægger et pres på denne udvikling. En anvendelse af facebook på mediets vilkår kræver, at kunstmuseerne nytænker deres rolle i samfundet. På facebook opstår der nye relationer mellem kunstmuseet og brugerne, samtidig med at facebook åbner op for en helt ny brugergruppe, som kunstmuseerne skal forholde sig til. Desuden bevæger kunstmuseerne sig ind i en oplevelsesøkonomi med en øget konkurrence om brugerne. Oplevelse er blevet en del af den officielle kulturpolitik i Danmark, og ifølge Dorte Skot-Hansen betyder dette, at museerne må revurdere deres klassiske rolle som en oplysnings- og dannelsesinstitution (Skot-Hansen;2008). For at få fat i brugerne må kunstmuseerne række ud til brugerne, der hvor de befinder sig, og udvikle deres oplevelsespotentialer: "Museerne skal lære at navigere i et helt nyt videns- og oplevelsessamfund, så museernes basale opgaver omkring indsamling, bevaring, forskning og formidling integreres i gode oplevelser."(skot-hansen;2008,9).

8 1.1 Problemfelt og afgrænsning 3 Kunstmuseernes indtræden på facebook er et nyt fænomen, og det er derfor vigtigt at belyse fænomenet, mens udviklingen finder sted. Det er et felt, hvor der ikke er meget forskning. Dette speciale fokuserer derfor på, hvorledes kunstmuseerne anvender og forstår facebook, og hvilke dilemmaer der opstår i kunstmuseernes tilstedeværelse i mediet. Specialet er baseret på empiri i form af kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder. Kapitel 2 er en redegørelse for undersøgelsesmetoder og teori. I kapitel 3 følger en afklaring af social software, prosumerbegrebet og sociale netværkstjenester, som specialet tager udgangspunkt i. Kapitel 4 er baseret på kvantitative undersøgelsesmetoder, og er overvejende en beskrivelse af kunstmuseernes anvendelse af facebook, samt en belysning af kunstmuseernes forståelse af facebook. Kapitel 5 er baseret på kvalitative undersøgelsesmetoder, og går i dybden med to cases for at belyse sammenhænge og tendenser i kunstmuseernes anvendelse og forståelse af facebook. Herefter sættes empirien i relation til medieteori, til en belysning af de dilemmaer facebook som medie stiller kunstmuseerne i. Kapitel 7 sætter disse dilemmaer ind i en bredere kulturel kontekst til en refleksion over kunstmuseets udfordringer i nutidens samfund. 1.1 Problemfelt og afgrænsning Som empirisk felt undersøges danske statslige og statsanerkendte kunstmuseers anvendelse og forståelse af den sociale netværkstjeneste facebook. Et forstudie af danske statslige og statsanerkendte kunstmuseers tilstedeværelse i sociale netværkstjenester viste en begrænset tilslutning til flickr, myspace, youtube og twitter. Derimod viste der sig en stor tilslutning til facebook, idet 18 ud af 39 danske statslige og statsanerkendte kunstmuseer har oprettet en profil på facebook. Specialet tager derfor udgangspunkt i facebook, da der her foreligger mest empirisk materiale. Ved kun at se på facebook udelades en belysning af kunstmuseernes generelle tilstedeværelse i digitale medier og andre former for digital kunst- og museumsformidling. Der ses mange spændende tiltag indenfor digital museums- og kunstformidling for tiden, og det er et felt i udvikling. Som eksempler kan nævnes Museet for Samtidskunsts projekt MAP, et kunstnerisk projekt med det formål at kortlægge MFSK samling ved hjælp af nye digitale medier (for uddybende se Digital museumsformidling i brugerperspektiv;2009). Et andet eksempel er KURS, en sammenslutning af kunstmuseerne i region Sjælland, som har lanceret projekt MyPlace, hvor brugere inviteres

9 1.1 Problemfelt og afgrænsning 4 til at dele deres billeder (for uddybende information se Til gengæld vil specialet belyse et specifikt fænomen: Kunstmuseets indtræden i sociale netværkstjenester med facebook som case. Herigennem vil jeg bidrage til debatten om digital museumsformidling. Problemfeltet er afgrænset til danske statslige og statsanerkendte kunstmuseer for at arbejde med en homogen gruppe, der er underlagt de samme politiske og økonomiske retningslinier. Desuden med et ønske om specifikt at afdække danske statslige og statsanerkendte kunstmuseers anvendelse af mediet. Ifølge Kulturministeriet findes der i alt 3 statslige og 36 statsanerkendte kunstmuseer i Danmark (www.kum.dk). Ved at vælge danske statslige og statsanerkendte kunstmuseer undlader jeg at belyse, hvorledes gallerier, kunstnere og kunsthaller anvender facebook. Danske statslige og statsanerkendte kunstmuseer er ikke de eneste aktører fra den danske kunstscene på facebook, hvor der ligeledes findes andre interessante tiltag. For at afgrænse problemfeltet anskues problemstillingen ud fra kunstmuseets perspektiv. Dette perspektiv er valgt, da det netop er kunstmuseerne, som rækker ud til brugerne i "deres medie", der hvor de befinder sig. Det er derfor interessant og nødvendigt, at belyse, hvorledes de har taget mediet i brug, og hvorledes de håndterer det. Specialet er derfor orienteret omkring kunstmuseernes anvendelse og forståelse af facebook. En diskussion af kunstmuseet som organisation kan i denne sammenhæng ikke undlades. Dette vil dog ikke være fokus for specialet, i stedet tages dette emne op til refleksion i en kontekstualisering af den indsamlede empiri. Med kunstmuseets indtrædelse i en prosumerkultur, er det ligeledes nødvendigt at belyse brugerne, som med-producenter af indholdet på kunstmuseets facebook profil. I afgrænsningen af specialet anskues brugerne udelukkende igennem deres interaktion på kunstmuseets facebook profiler. Herved undlades det at belyse problemfeltet fra brugernes perspektiv. Dvs. hvem brugerne er, deres intentioner med en relation til kunstmuseet på facbeook, og hvilke behov brugerne har i en digital museumsformidling på facebook. Dette overlader jeg til andre at belyse. Med brugerne som aktive medproducenter for kunstmuseet lægges op til en kulturpolitisk diskussion af kunstmuseets rolle i samfundet. Jeg vil ikke lade dette være fokus for specialet, men i stedet tage denne diskussion op i en refleksion over

10 1.1 Problemfelt og afgrænsning 5 problemfeltet. Både facebook og kunstmuseernes anvendelse af facebook er et felt i udvikling. Det gør det derfor både spændende og nødvendigt at undersøge feltet, mens udviklingen finder sted. Samtidig gør det feltet svært at gribe, da det netop er midlertidigt og ændrer sig fra dag til dag. Det skal understreges, at specialet giver et øjebliksbillede af kunstmuseernes anvendelse og forståelse af facebook. Mens empirien, fremsat i specialet på sin vis allerede er forældet, er de dilemmaer specialet fremhæver højaktuelle. Specialet vil ikke give en strategi for, hvorledes kunstmuseerne bedst anvender facebook. Derimod påpeger specialet hvilke aspekter, der skal være tilstede for at etablere en prosumerkultur, og hvilke dilemmaer kunstmuseerne skal lære at håndtere i mediet. En kommunikationsstrategi for, hvorledes kunstmuseerne bedst anvender facebook er desuden individuel fra kunstmuseum til kunstmuseum. Derimod kan specialet ses som retningslinier for kunstmuseets indtræden i online sociale netværk. Specialet tager et medieteoretisk udgangspunkt og er struktureret omkring facebook, herunder kunstmuseernes anvendelse og forståelse af facebook. Museologi inddrages kun for at kontekstualisere problemfeltet. I forlængelse heraf anvendes begrebet bruger og ikke museumsgæster. Med bruger, henvises der til brugerne på kunstmuseets facebook profil. Dvs. personer, der har oprettet en profil på facebook, og som har indgået en forbindelse med kunstmuseet ved at tilføje kunstmuseet som henholdsvis ven, fan eller medlem. Denne gruppe indeholder både kunstmuseumsgæster dvs. personer, der fysisk har besøgt kunstmuseet, såvel som potentielle kunstmuseumsgæster, kunstmuseets egen ansatte eller alment kunstinteresserede. Pga. specialets afgrænsning af specialet, bliver der ikke yderligere gået i dybden med hvem brugerne er, eller hvad der kendetegner dem. Der ses udelukkende på brugernes aktivitet og interaktion, og hvad denne betyder for kunstmuseet. Desuden omtales fænomenet, der udfoldes på kunstmuseets facebook profil som en prosumerkultur. I en kunstmuseal kontekst omtales fænomenet som brugerinddragelse og deltagerkultur (se blandet andet REACH OUT!;2008 og Digital museumsformidling- i brugerperspektiv;2009).

11 1.2 Problemstilling Problemstilling Hvorledes anvender og forstår danske statslige og statsanerkendte kunstmuseer facebook? Specialets problemstilling indeholder to spørgsmål. Det første spørgsmål er af beskrivende karakter, hvorledes kunstmuseerne anvender facebook, hvorimod det andet spørgsmål, hvorledes kunstmuseerne forstår facebook, er af analyserende karakter. På facebook træder kunstmuseet ind i sociale medier, hvor kunstmuseet såvel som brugerne er med til at skabe indholdet på profilen. Kunstmuseet træder herved ind i en prosumerkultur. For at belyse hvorledes kunstmuseerne anvender og forstår mediet er det derfor nødvendigt, at belyse såvel kunstmuseet som brugernes interaktion. Efter et indblik i problemfeltet igennem kvantitative og kvalitative undersøgelsmetoder, kom der en begrænset prosumerkultur til syne. Problemstillingen har derfor naturligt ledt over i en belysning og diskussion af de dilemmaer, kunstmuseerne står overfor i et medie som facebook.

12 KAPITEL 2 Metode og Teori Specialet er bygget op omkring empiri som et eksplorativ feltstudie af danske statslige og statsanerkendte kunstmuseers anvendelse og forståelse af facebook. Indsigt i problemfeltet er derfor vokset løbende med indsamling og behandling af data. I det følgende gives en kort redegørelse af dette forløb. Ved at beskrive hvorledes jeg har arbejdet med de enkelte undersøgelsesmetoder i specialet, gives ligeledes en skitsering af specialets tilblivelse. Specialet blev indledt med en registreringsundersøgelse af samtlige danske statslige og statsanerkendte kunstmuseers tilstedeværelse i online sociale netværkstjenester. Dette for at give et overblik over feltet og for at kunne afgrænse problemfeltet. Med facebook som udgangspunkt for specialet, tilføjede jeg efterfølgende samtlige kunstmuseer på facebook til min private facebook profil, for herved at kunne holde mig opdateret om deres aktivitet. Det skal understrejes, at jeg har forholdt mig observerende til problemfeltet og ikke har interageret på kunstmuseernes profiler. Derudover bestod registreringsundersøgelsen af en løbende registrering af antallet af venner, fans eller medlemmer på kunstmuseernes profiler for at kunne følge kunstmuseernes communities i deres opstartsfase. Stigningen i kunstmuseernes communities har ligeledes hjulpet med til at identificere relevante cases. Som et forstudie til spørgeskemaundersøgelsen, og for at danne mig et indtryk af kunstmuseernes overordnede anvendelse af facebook, foretog jeg en gennemgang af samtlige profiler, hvor profiltype og aktivitetstype blev registreret. Herefter fulgte spørgeskemaundersøgelsen over kunstmuseernes anvendelse og forståelse af facebook. Spørgeskemaundersøgelsen gjorde det muligt at danne et generelt indtryk af kunstmuseernes anvendelse af facebook, hvilket ikke var muligt

13 2.1 Videnskabsteoretisk ramme 8 at danne igennem registreringsundersøgelsen. Desuden var hensigten at få et indblik i kunstmuseernes intentioner med mediet og syn på mediet. På baggrund af registrerings- og spørgeskemaundersøgelsen blev cases til den kvalitative caseanalyse udvalgt. Caseanalyserne gav mulighed for at gå i dybden med kunstmuseernes anvendelse af facebook i praksis, dvs. interaktion på profilen og med brugerne, hvilket ikke var kommet til udtryk i de to forudgående kvantitative undersøgelser. Samtidig gav caseanalyserne mulighed for at forklare nogle af de fænomener, der viste sig i de to forudgående undersøgelser, samt forklare den begrænsede prosumerkultur. Alle tre undersøgelsesmetoder bygger derved videre på hinanden og overlapper. En sammenstilling af resultaterne fra alle tre undersøgelser pegede på tre dilemmaer, som kunstmuseerne står overfor i et medie som facebook. Ved at sætte empirien i relation til medieteori beskrives disse dilemmaer i en diskussion af kunstmuseernes anvendelse og forståelse af facebook. Til sidst har jeg inddraget ny museologi til at aktualisere og reflektere over kunstmuseets udfordringer i nutidens videns- og informationssamfund. 2.1 Videnskabsteoretisk ramme Der arbejdes ikke ud fra opsatte hypoteser, idet specialet er et eksplorativt feltstudie. Jeg er derimod åbent trådt ind i feltstudiet på feltets præmisser. Videnskabsteoretisk udspringer feltstudie derved af en fænomenologisk tilgang. Ved en fænomenologisk tilgang antages det, at genstandens sande natur kommer til udtryk i den måde, den manifesterer og fremtræder på. Genstandens beskaffenhed ligger ikke skjult bag fænomenet, men i den måde fænomenet udfolder sig på. (Collin&Köppe;2003,128) Det betyder, for at kunne belyse kunstmuseernes anvendelse og forståelse af facebook, er det nødvendigt at analysere fænomenerne, som de fremtræder på facebook. Denne udlægning af fænomenologi læner sig op af Husserl, som understreger, at fænomenet taler i sig selv, og at man ikke skal tage udgangspunkt i teoretiske konstruktioner. "Den sande metode følger ikke vores fordomme og forbilleder, men derimod beskaffenheden af den sag, som skal undersøges."(husserl;1987,61. Citat taget fra Collin&Köppe;2003,132). Konklusionerne i specialet er derfor sluttet ud fra kunstmuseets fremtræden i mediet og anvendelse af mediet. Teori er anvendt til at forklare og af- eller bekræfte fænomener. At specialet er eksplorativt har betydet, at der undervejs er opstået vendepunkter

14 2.2 Undersøgelsesmetoder 9 for specialet. Det mest afgørende vendepunkt opstod, da kunstmuseernes begrænsede anvendelse af facebook stod klart efter sammenstillingen af registrerings- og spørgeskemaundersøgelsen. Selvom over halvdelen af de danske statslige og statsanerkendte kunstmuseer har oprettet en facebook profil, er deres anvendelse af profilerne begrænset. En belysning af en prosumerkultur omkring kunstmuseerne på facebook, som det oprindeligt var tænkt, ville være svær pga. manglede data, da brugernes interaktion var tilsvarende begrænset. Med andre ord var en prosumerkultur ikke udfoldet tilstrækkeligt på daværende tidspunkt i kunstmuseernes facebook profiler. Kunstmuseernes tøvende og famlende anvendelse af mediet blev derfor mere presserende at belyse, hvilket har betydet, at der fokuseres på kunstmuseets dilemmaer i mediet. Der ud over har der været flere vendepunkter i tilgangen til caseanalyse som beskrevet i Kvalitative caseanalyser. 2.2 Undersøgelsesmetoder I det følgende uddybes de tre undersøgelsesmetoder, som specialet er bygget op omkring. Dataindsamlingen er trianguleret i en sammensætning af både kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder for herved at gøre svarresultaterne mere pålidelige (Andersen;1997,44). Ved en metodetriangulering vil de svagheder og styrker, der er ved henholdsvis en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse opvejes. Hvor en kvalitativ undersøgelse måler omfanget og udbredelsen af fænomener, vil en kvalitativ undersøgelse kunne forklare dybere sammenhænge mellem fænomener. Kapitel 4 er baseret på kvantitative undersøgelser i form af en registrerings- og en spørgeskemaundersøgelse, mens kapitel 5 er baseret på to kvalitative caseanalyser. Dataindsamlingen dækker en periode på fem måneder fra maj 2009 til og med september Efter september er dataindsamlingen indstillet til fordel for at behandle data. Profiler oprettet efter 31. september 2009 er ikke med i specialet Registreringsundersøgelse Den kvantitative registreringsundersøgelse er koncentreret omkring de mest alment kendte og udbredte sociale netværkstjenester i Danmark henholdsvis myspace, facebook, flickr, twitter og youtube. For at kortlægge, og give et overblik over kunstmuseernes tilstedeværelse i sociale netværkstjenester, er der i de nævnte tjenester søgt efter samtlige 39 statslige og statsanerkendte kunstmuseer. Der er søgt på

15 2.2 Undersøgelsesmetoder 10 kunstmuseets officielle navn på dansk og på engelsk, desuden på offentligt kendte forkortelser som f.eks. SMK for Statens Museum for Kunst eller MFSK for Museet For Samtidskunst. Desuden er der søgt på kunstmuseers hjemmesider efter annonceringer eller link til eventuelle online profiler. Til sidst er der foretaget Google søgninger med søgeord som f.eks. "Ny Carlsberg Glyptotek, facebook"eller "Arken, myspace". For at verificere profilerne som værende kunstmuseernes egne, bedes kunstmuseerne i spørgeskemaet ligeledes opgive profilnavn og URL. For at dokumentere kunstmuseernes tilstedeværelse på facebook og følge deres communities udvikling, er antallet af venner, fans eller medlemmer løbende blevet registreret. Dette er gjort over en periode på 5 måneder fra maj til september, hvor kunstmuseernes communities er blevet registreret ugentligt hver mandag. Af praktiske årsager stoppede registreringen den Som et forstudie til spørgeskemaundersøgelsen gennemgik jeg samtlige profiler den og registrerede profiltype og aktivitetstype (se bilag 1) Spørgeskemaundersøgelse Formålet med spørgeskemaet var for det første, at afdække hvorfor og hvorfor ikke danske kunstmuseer benytter sociale netværkstjenester generelt for at rammesætte og afgrænse specialet. Dernæst for at afdække hvorledes kunstmuseerne anvender og forstår facebook. Spørgeskemaet er sendt ud pr. til 37 af de 39 statslig og statsanerkendte kunstmuseer. Kastrupgaardsamlingen og Esbjerg kunstmuseum har ikke deltaget i undersøgelsen. Kastrupgaardsamlingen havde ingen interesse i at deltage i undersøgelsen. Desuden havde de ikke nogen adresse, som spørgeskemaet kunne sendes til. Esbjerg Kunstmuseum ville gerne deltage i undersøgelsen, men havde ikke en adresse, hvilket ikke gjorde det muligt udsende spørgeskemaet. Begge kunstmuseer benytter sig ikke af sociale netværkstjenester. Inden spørgeskemaet blev sendt ud, ringede jeg personligt kunstmuseet op for at orientere dem om undersøgelsen. Med telefonsamtalen ønskede jeg at rekvirere en direkte mailadresse til den facebook ansvarlige for at højne deltagelsen i undersøgelsen. Som introduktion til spørgeskemaet blev respondenterne kort informeret om spørgeskemaets indhold og formål, samt baggrunden for undersøgelsen. Spørgeskemaet er udarbejdet i online tjenesten Survey Monkey. Der er valgt et online spørgeskema, da det er nemt og hurtigt for respondenterne at besvare.

16 2.2 Undersøgelsesmetoder 11 Spørgeskemaet består af ti spørgsmål. De fire første spørgsmål omhandler kunstmuseernes brug af sociale netværkstjenester generelt, mens de sidste seks spørgsmål er rettet specifikt til kunstmuseer, der har oprettet en facebook profil. Spørgeskemaet indledes med faktuelle spørgsmål om kunstmuseets navn og respondentens stilling. Med disse oplysninger, er det muligt at sammenholde svarene med kunstmuseets profil. Respondentens stilling kan ligeledes fortælle om, hvorledes kunstmuseet har valgt at integrere facebook i den museale praksis. Kunstmuseerne blev desuden bedt om at opgive evt. online profiler, for herved at tage højde for profiler, der ikke er fundet i registreringsundersøgelsen. Desuden for at verificere de profiler, der er fundet i registreringsundersøgelsen, som beskrevet ovenfor. Spørgsmålene er udformet som lukkede og delvist lukkede spørgsmål, dvs. der er svarkategorier til samtlige spørgsmål. Herved opnås en større ensartethed i svarresultaterne (Olsen;2005;54). Ulempen ved denne type spørgsmål er, at svarresultaterne kan være dikterende, og at de muligvis ikke stemme overens med kunstmuseernes holdninger. For at tage højde for dette, er der lavet en svarrubrik Andet, for herved at give respondenterne mulighed for at svare uden for svarkategorierne. Spørgsmål vedrørende facebook er en blanding af faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. Med de faktuelle spørgsmål i spørgsmål 1, 3 og 5 ønskedes det at afdække, hvorledes kunstmuseerne overordnet anvender facebook, herunder hvor tit de opdaterer profilen, hvilke applikationer de oftest benytter, og om de svarer på brugernes henvendelser. Med holdningsspørgsmålene i spørgsmål 2 og 4 ønskedes det at afdække, hvordan kunstmuseet opfatter facebook, og hvilke intentioner de har med deres facebook profil. De 5 svarkategorier kunstmuseerne bedes vurdere i spørgsmål 2, Annoncering af udstillinger og events, opdatering af brugerne, præsentation af kunstmuseet, image pleje og inddragelse af brugerne i kunstmuseets faglige arbejde, er udformet på baggrund af et forstudie (se bilag 1). Svarkategorierne i spørgsmål 4 er udarbejdet med inspiration fra Joshua Myrowitz tre medie paradigmer: Mediet som henholdsvis kommunikationskanal, virtuel platform og virtuelt fællesskab. Hermed afdækkes kunstmuseernes forståelse af facebook. For uddybelse af Myrowitz tre medie paradigmer se Medieoptik. Holdningsspørgsmålene er udformet som vurderinger af udsagn med fire grader fra helt enig, enig, delvist enig til uenig og i høj grad, i nogen grad, i mindre grad til slet ikke. Herved tvinges respondenterne til at tage stilling, idet de ikke kan placere sig i midten.

Unge i dialog med kunstmuseerne?

Unge i dialog med kunstmuseerne? Unge i dialog med kunstmuseerne? Om kunstmuseers kommunikation med 20-29-årige på nettet En undersøgelse af, hvordan danske kunstmuseer kan kommunikere med målgruppen 20-29 år gennem brug af strategisk

Læs mere

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU

'5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU '5V NXOWXUDUYVSURMHNW )RUPLGOLQJ DI NXOWXUDUY JHQQHP VRFLDOH PHGLHU 6NUHYHW DI.ODXV :LQWKHU 7KRPDV /DQGDO Abstract Today many cultural institutions are making use of social media platforms as a way to

Læs mere

Formalia. Kapitel 1 Indledning: Fælles. Kapitel 2 - Metode: Fælles

Formalia. Kapitel 1 Indledning: Fælles. Kapitel 2 - Metode: Fælles Abstract This thesis takes as its starting point the use made by Rigspolitiet, the Danish National Police, of the social media Facebook as a communication channel and tries to clarify whether there is

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6.

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6. Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL I - INDLEDNING... 5 Baggrund for undersøgelsen... 5 Undervisningsforløb... 5 Valg af undersøgelsesdesign... 6 Et rids over kunstmuseerne på nettet... 9 Undersøgelsens

Læs mere

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen 20022959 Institut for Informations- og Medievidenskab Århus

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Sociale medier og online marketing

Sociale medier og online marketing Sociale medier og online marketing Et eksplorativt studie af sociale mediers betydning for online marketing Social media and online marketing an explorative study of social media s significance for online

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Netværkets opbygning... 48 KAPITEL 4 TEORIAFSNIT... 52 Indledning... 53 Baggrund og definition af strategisk kommunikation...

Netværkets opbygning... 48 KAPITEL 4 TEORIAFSNIT... 52 Indledning... 53 Baggrund og definition af strategisk kommunikation... ABSTRACT In this thesis we investigate how the circumstances for strategic or planned communication has changed as a consequence of the social semantic internet. Furthermore we seek to understand how these

Læs mere

Social Media Strategi

Social Media Strategi Social Media Strategi En empirisk undersøgelse af sociale medier, der belyser hvorfor og hvordan virksomheder skal arbejde strategisk med sociale medier Af Adil Mirzakhanova Aarhus School of Business and

Læs mere

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst

VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier Copenhagen Business School November 2009 VOLUnteer branding //et casestudie om employer branding i en frivillig kontekst Louise Fibiger Ravnkilde

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

[ om pårørendes anvendelse af online support fora]

[ om pårørendes anvendelse af online support fora] [Duerikkealene] [ ompårørendesanvendelseafonlinesupportfora] [Dettespecialeundersøgerbrugenafetonlinesupportforumforpårørendetil hjerneskadedeforatfindeudafhvordandepårørendeanvenderdetonlineforum medvægtpå:hvaddermotivererdemtilatdeltage,hvaddekommunikererom,og

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

People get into it for the money, but they stay with it for love

People get into it for the money, but they stay with it for love People get into it for the money, but they stay with it for love - Anya Karmanetz LÆSEVEJLEDNING I nærværende speciale dykker vi ned i det interessante og nutidige fænomen collaborative consumption og

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Brugerdreven innovation i praksis. Praksis i brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation i praksis. Praksis i brugerdreven innovation Brugerdreven innovation i praksis Praksis i brugerdreven innovation Et speciale af: Mette Storm og Mari S. Kannelønning mstorm@itu.dk og mari@itu.dk Vejleder: Peter Carstensen IT-Universitetet i København

Læs mere

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet KANDIDATAFHANDLING Cand. Merc. EMF Institut for Afsætning En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet Executive summary The Pharmaceutical

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Motivation 3 Præsentation af Grafisk Have 4 Grafiskhave.dk 5 Problemfelt 5 Problemformulering 7 Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Målgruppe 9 Succeskriterier

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere