Handlingsplan UU Overfladeindustri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011"

Transkript

1 CSH Side Handlingsplan UU Overfladeindustri Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik faglærer Følge skoleerfaringer vedr. internationaliseringsprojekter Fælles LUU-UU møde 24.august 2010 TEMA 1: Netværksdannelse mhp. viden om teknologisk udvikling/styrkelse af faglærerkompetencer Opfølgning på fælles LUU-UU møde TEMA 2: Styrket synergi i samarbejdet mellem UU og LUU TEMA 3: Udvikling af metoder til evaluering af uddannelser Deltagelse i mininmesse 8.april 2010 Kvalitative analyse hos 2-3 virksomheder Drøfte muligheder for mere merit ifht. KVU/ udenlandske uddannelser Drøfte portefølje af valgfrie specialefag Drøfte karrierevejs- Analysens anbefalinger TEMA 4: Udvikling af karriere veje for overfladebehandleruddannelsen Tid

2 CSH Side UDDYBENDE KOMMENTARER TIL HANDLINGSPLANENS AKTIVITETER TEMA 1: Netværksdannelse mhp. mere viden om teknologisk udvikling/styrkelse af faglærerkompetencer Besluttede aktiviteter Afholdelse af ½ times oplæg om nano-rapport på minimesse 8.april 2010 med mulighed for debat med fremmødte branchepersoner Følge skoleerfaringer med EU støttede internationaliseringsprojekter Muligheder for styrket vidensgenerering i uddannelsen gennem elevudstationeringer i udlandet, etablering af meritveje til udenlandske uddannelser mm. Drøftelse af muligheder for virksomhedspraktik som en del af faglærerkvalificering TEMA 2: Styrket synenergi i samarbejdet mellem UU og LUU Besluttede aktiviteter UU deltagelse på minimesse 8.april 2010; networking LUU medlemmer Fælles møde mellem UU og LUU den 24.august 2010, hvor fælles indsats i fht. AMU synlighed, behovsindsamling mm. drøftes. Indhentelse af viden om elevers og virksomheders tilfredshed med faglærerkompetencer gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser (herunder kortlægning af faglærerkompetencer, hvorudfra der kan afdækkes udviklingsbehov) Opfølgning på LUU UU møde afholdt d. 24.august 2010 TEMA 3: Udvikling af metoder til Besluttede aktiviteter Sekretariatet foretager besøg hos 2-3 virksomheder mhp. kvalitativ vidensopsamling, der bla. skal indgå i arbejdet med spørgeskemaer i 2011 AMU analyse iværksættes med midler fra Ad hoc midler Spørgeskemaundersøgelse blandt færdigudlærte overfladebehandlere ifht. efteruddannelsesbehov TEMA 4: Udvikling af karriereveje for overfladebehandleruddannelsen Besluttede aktiviteter Drøftelse af indholdet af det valgfrie specialefag katalog ifht. karriereveje Sammenligne overfladebehandleruddannelsens aktuelle indhold med anbefalinger fra karrierevejsanalysen Drøfte muligheder for mere merit ifht. KVU /udenlandske uddannelser

3 CSH Side UDVALGETS PLANLAGTE UDVIKLINGSAKTIVITETER År TEMA Aktivitet Tidspunkt 2010 BEHOVSOPSAMLING/ NETVÆRK BEHOVSOPSAMLING/ NETVÆRK SYNLIGHED Opfølgning på nano-rapportens anbefalinger og resultater Kvalitativ undersøgelse hos 2-3 virksomheder i branchen LUU-UU møde 24.august 2010 om bla. AMU synlighed og Start: Januar 2011 Slut: Marts 2011 Start: Maj 2010 Slut: Juni 2010 Start: August 2010 Slut: Maj BEHOVSOPSAMLING Spørgeskema-undersøgelse til branchens virksomheder til brug for behovsredegørelse 2012 Start: Januar 2011 Slut: Februar 2011 BEHOVSOPSAMLING BEHOVSOPSAMLING AMU analyse af branchens uddannelsesbehov (kr ) Spørgeskema-undersøgelse blandt færdigudlærte overfladebehandleres ifht. efteruddannelsesbehov Start: April 2011 Slut: December 2011 Start: September 2011 Slut: Oktober 2011 TEMA 1: Netværksdannelse mhp. mere viden om teknologisk udvikling/styrkelse af faglærerkompetencer I forhold til dette tema har udvalget fastlagt to aktiviteter i 2010: 1. Afholdelse af oplæg om nano-rapport på minimesse 8.april 2010 med mulighed for debat med fremmødte branchepersoner 2. Følge skoleerfaringer med EU støttede internationaliseringsprojekter Derudover er følgende aktiviteter til nærmere : 3. Muligheder for styrket vidensgenerering i uddannelsen gennem elevudstationeringer i udlandet, etablering af meritveje til udenlandske uddannelser mm. 4. Drøftelse af muligheder for virksomhedspraktik som en del af faglærerkvalificering Status på aktiviteterne for 2010 Besluttede aktiviteter Ad. 1) Seminar på minimessen 8.april 2010 afsluttet april 2010: Den 8.april 2010 afholdt UU overfladebehandling et oplæg på Randers Tekniske Skoles minimesse. Mindre deltagerantal fra branchen end forventet. Muligvis pga. tidspunktet for fremlæggelsen (efter frokost). Ad 2) Følge skolererfaringer med EU støttede internationaliseringsprojekter Udvalget vil på udvalgsmødet i august 2010 drøfte de aktuelle skoleerfaringer omkring igangsatte EU projekter og hvorledes udvalget kan bidrage til disse.

4 CSH Side Ad 3+4) Udvalget har drøftet disse emner på udvalgsmødet 23.februar 2010, men ikke truffet nogen beslutninger. Punkterne kan evt. tages op til igen, i efteråret Aktiviteter 2011 Udvalget har ikke truffet endelig beslutning om igangsættelse af netværksrelaterede aktiviteter i Udvalget har drøftet, at der i 2011 muligvis kan igangsættes følgende aktivitet: 5. Indhentelse af viden om elevers og virksomheders tilfredshed med faglærerkompetencer TEMA 2: Styrket synenergi i samarbejdet mellem UU og LUU I forhold til dette tema har udvalget fastlagt følgende aktivitet i 2010: 1. UU deltagelse på minimesse 8.april 2010; mulighed for networking med LUU 2. Fælles møde mellem UU og LUU den 24.august 2010, hvor fælles indsats ifht. AMU synlighed, behovsindsamling mm. drøftes. Status på aktiviteterne for 2010 Ad 1) Flere af UU udvalgets medlemmer deltog på minimesse samt sekretariatet. Ad 2) Der er indkaldt til fællesmødet, afventer tilmelding fra UU og LUU medlemmer Nærmere beskrivelse af den planlagte aktivitet august Fælles UU LUU møde 24.august 2010 Starttidspunkt Maj 2010 Sluttidspunkt August 2010 (evaluering april 2011) Nærmere beskrivelse af Formålet med mødet er: At få delt den viden som der eksisterer i hhv. UU og LUU At få afklaret, hvilke temaer der vil være egnede for fælles indsats At få afklaret, hvorledes UU og LUU kan styrke samspillet fremadrettet. Målgruppe for Nødvendige ressourcepersoner til Ansøgning om midler på IF s aktivitetsliste Sekretariatets opgaver i Udvalgets opgaver i LUU medlemmer, UU medlemmer, skolerne UU medlemmer, LUU medlemmer, skolerne Der skal muligvis søges om midler på aktivitetslisten 1. Deltagelse i LUU besøg på AMU Vest 27.august Deltagelse i skolernes fælles møde 4.-5.august Udarbejde oplæg til dagsorden for LUU-UU mødet 24.august 4. Skrive referat af LUU-UU mødet 5. Følge op på initiativer som på LUU UU mødet 6. Evaluerer LUU-UU mødets resultater i april Fastlægge dagsorden til LUU-UU møde 24.august Igangsætte initiativer på baggrund af LUU-UU mødets beslutninger 3. Drøfte evalueringsresultat april 2011 Aktiviteter 2011 Udvalget har ikke drøftet igangsættelse af synergi skabende aktiviteter i 2011.

5 CSH Side TEMA 3: Udvikling af metoder til I forhold til dette tema har udvalget fastlagt følgende aktiviteter i 2010: 1. Besøg hos 2-3 virksomheder, inklusiv kvalitative interviews Nærmere beskrivelse af igangværende aktiviteter i forhold til metoder til Ad 1) De kvalitative interviews/virksomhedsbesøg skal indgå i sekretariatets forberedelse af spørgeskema til behovsredegørelse, der udsendes i februar Endvidere skal de kvalitaive interviews indgå i udvalgets løbende r om udviklingsaktiviteter. Sluttelig kan de kvalitative studier indgå som foranalyse til den AMU analyse, som der forventes igangsat i foråret Nærmere beskrivelse af denne opgave: 1. Virksomhedsbesøg/kvalitative interviews hos 2-3 virksomheder Starttidspunkt Maj 2010 Sluttidspunkt juli 2010 Nærmere beskrivelse af Besøg og kvalitative interviews på 2-3 udvalgte virksomheder inden for branchen Målgruppe for UU Overfladebehandling Virksomheder og medarbejdere i branchen Nødvendige Sekretariatet ressourcepersoner til Virksomheder, som kan besøges Ansøgning om midler på Ja, der skal søges om midler til transportomkostninger IF s aktivitetsliste Sekretariatets opgaver i Udvalgets opgaver i Planlægge virksomhedsbesøg og interviews Gennemføre virksomhedsbesøg og interviews Afrapportere fra virksomhed og interviews på UU møde 24.august 2010 Fremlægge anbefalinger til UU møde 24.august Fremlægge resultater og anbefalinger til LUU medlemmer Behandle undersøgelsens resultater på UU møde 24.august 2010 Beslutte evt. handlinger på baggrund af rapporten. TEMA 4: Udvikling af karriereveje for overfladebehandleruddannelsen I forhold til dette tema har udvalget fastlagt følgende aktiviteter i 2010: 1. Drøftelse af indhold af valgfrie specialefagskatalog ifht. karriereveje Derudover er følgende aktiviteter til nærmere : 2. Drøfte muligheder for mere merit ifht. KVU /udenlandske uddannelser Aktiviteter 2011 Udvalget har besluttet at sammenligne overfladebehandleruddannelsens aktuelle indhold med karrierevejsanalysens anbefalinger i 1.kvartal 2011

6 CSH Side STATUS HANDLINGSPLAN Status på aktuelle igangsatte aktiviteter samt afsluttede aktiviteter TEMA Handling Aktiviteter Start og sluttidspunkt TEMA 1: Oplæg om nano-rapport på Booke oplægsholder Start: Marts 2010 Netværksdannelse minimesse 8.april 2010 Deltage i minimesse Slut: 22. April 2010 mhp. mere viden Skrive artikel til om teknologisk udvikling/styrkelse af faglærerkompetencer TEMA 2: Styrket synenergi i samarbejdet mellem UU og LUU TEMA 3: Udvikling af metoder til Fælles LUU-UU møde 24.august 2010 Besøge 2-3 virksomheder mhp. kvalitativ analyse af kompetencebehov Udsende invitation til møde Lave oplæg til dagsorden Opfølgning på mødets beslutninger Evaluering af mødets outcome Aftaler om besøgstid hos virksomheder Interview guide Udførelse af interviews Afrapportering til UU (LUU) Start: April 2010 Slut : August 2010 (evaluering april 2011) Start: Maj 2010 Slut: Juli 2010 EVALUERING Foretaget på FO møde 22.april 2010 TEMA 4: Udvikling af karriereveje for overfladebehandleruddannelsen

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område

Fælles udviklingsredegørelse for industriens område 19. september 2012 ssk/mch Fælles udviklingsredegørelse for industriens område Industriens fælles udviklingsredegørelse beskriver en række generelle behov, tendenser, projekter og initiativer, som Industriens

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere