Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand?"

Transkript

1 Rapport for projektet: Hvem vil med på Historisk Oplevelsescenter i Blåvand? Brugerundersøgelse i planfasen for opgradering af museumstilbud i Blåvand og omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: Rapportens konklusioner: Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? Projektet benytter kvalitative brugerundersøgelser af potentielle brugere (i dag ikke-brugere) forud for et evt. kommende musealt formidlingstilbud på en af Danmarks allerstørste turistdestinationer Blåvand. Hvem er projektets primære målgruppe? Turister i Blåvandsområdet (fra Esbjerg til Hvide Sande). Dels børnefamilier og familier med unge eller voksne børn, dels par på 40+ uden børn. Hvad er projektets formål? Museet for Varde By og Omegn er i projektfasen med et nyt udstillingssted i Blåvand. For at sikre størst mulig imødekommelse af brugernes ønsker, ønskede museet at foretage en undersøgelse af de kommende brugeres forventninger og ønsker til indhold i og navn på et sådant udstillingssted. Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? Undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews af i alt 20 grupper, der blev sammenholdt med feriedagbøger og -billeder fra i alt 10 familier for også at dokumentere feriegæsternes brugsmønstre og aktivitetsbehov uden indblanding fra interviewere. Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? Oplevelser og aktiviteter spiller størst rolle for familier og grupper under ferien. Besøgsstedets navn skal signalere at de kan få dette og ikke museum, viden eller læring. Udstillingen skal give overraskende vinkler på feriedestinationen og bruge personfortællinger som virkemidler. 1

2 Formålet med brugerundersøgelsen Museet for Varde By og Omegn er i projektfasen for et nyt udstillingssted i Blåvand. Dette udstillingssted skal samle flere eksisterende udstillinger og målrettes det meget store potentielle publikum, der er i Blåvand, specielt i turist-hovedsæsonen. For at kvalificere det nye udstillingssted og sikre størst mulig imødekommelse af brugernes ønsker, har museet i samarbejde med analysebureauet Anex foretaget en undersøgelse af de kommende brugeres forventninger og ønsker til et sådant udstillingssted. Samarbejdspartnere i brugerundersøgelsen Analysebureauet Anex Hvidbjerg Strand Camping, Blåvand Feriekompagniet (sommerhusudlejning) Blåvand Varde Erhvervs- og turistråd Varde Kommune, Plan samt Kultur- og fritid Center for Turismeforskning, Syddansk Universitet Esbjerg Undersøgelsesperiode: Skuldersæson (maj) 2012 samt hovedsæson (juli) Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? Brugerundersøgelsen er baseret på kvalitative brugerundersøgelser. Det kommende udstillingssted bygger på tre fagområder under Museet for Varde By og Omegn: Danmarks Ravmuseum. Ravsamlingen rummer såvel naturrav som kulturhistorisk tilvirket rav fra stenalder til nutid, og er i dag udstillet i Oksbøl, Atlantvolden og vestkystens bunkershistorie. Formidles i dag i Tirpitz-udstillingen i Blåvand. Dette område bliver det fysiske område for det ny udstillingssted, og der vil blive adgang til Tirpitzstillingen fra de nye udstillingslokaler, Vestkysthistorie med udgangspunkt i Blåvandområdet, herunder det i perioden store fiskerleje Sønderside, der endeligt forsvandt i en stormflod. Hvem er projektets primære målgruppe? Brugerundersøgelsens målgruppe er potentielle brugere af et kulturhistorisk tilbud i Blåvand. Mens Blåvand har en meget lille andel af fastboende, er stedet samtidig Danmarks næststørste turistdestination efter København. De potentielle brugere er derfor turister. Dels børnefamilier og familier med unge eller voksne børn, dels par på 40+ uden børn. Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? Brugerundersøgelsens metode og set-up Undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews af i alt 20 grupper, der blev sammenholdt med feriedagbøger og -billeder fra i alt 10 familier for også at dokumentere feriegæsternes brugsmønstre og 2

3 aktivitetsbehov uden indblanding fra interviewere. Undersøgelsen blev baseret på såvel skuldersæsonen (maj) som hovedsæsonen (juli) for turisme. De kvalitative interviews blev foretaget på dansk og tysk, da der deltog ti danske og ti tyske grupper (familie/par/venner) i undersøgelsen. De kvalitative interviews blev udført af medarbejdere fra Anex, der opsøgte tilfældige feriegæster på Hvidbjerg Strand Camping og i sommerhuse, der var lejet ud gennem Feriekompagniet i Blåvand. Det blev tilstræbt, at der var ligevægt mellem campinggæster og sommerhusgæster. Mens det var meget let at komme i kontakt med campinggæsterne, var det en lidt større udfordring at bryde ind i folks feriesfære i sommerhusene. Alle deltagere var imidlertid positivt indstillet for at deltage i undersøgelsen. Interviewene foregik som en uformel samtale mellem Anex medarbejdere og (som regel én fra) gruppen, der blev interviewet. Figur: Eksempel på interviewerens spørgsmål 3

4 Figur: Feriedagbog Der blev i begge undersøgelsesperioder uddelt dagbøger til i alt 10 familier fem i hver sæson. Anex kom i kontakt med disse familier gennem velvilligt assistance fra Hvidbjerg Strand Camping og Feriekompagniet. Familierne fik en let tilgængelig dagbog med fire felter, der skulle udfyldes to for formiddag og to for eftermiddag. Skemaet var lagt an på at også børnene i familien ville kunne udfylde aktivitetsskemaet. Desuden fik familierne et digitalkamera udleveret, med besked på at fotografere løs under ferien. Formålet var at analysere hvilke aktiviteter, familierne reelt opsøger, uden at deres respons er påvirket af en interviewer. Desuden blev der i undersøgelsesperiode uddelt spørgeskemaer til en kvantitativ undersøgelse i form af et spørgeskema af potentielle museumsgæster i Blåvand. Spørgeskemaet blev udformet af projektleder og kommenteret af Anex. Det er 6 sider langt, overskueligt sat op, og trykt på dansk og tysk. Desværre viste det sig, at denne del af undersøgelsen ikke blev gennemført som ønsket. Museet indgik aftale med samarbejdspartnerne i feriebranchen om at frontpersonalet på campingplads og i sommerhusbureau skulle uddele spørgeskemaerne til deres gæster. Desværre endte det med, at der kun blev uddelt et meget lille antal spørgeskemaer. Årsagen skal findes i den igangværende europæiske finanskrise, der for alvor slog igennem i Blåvand sommeren De tyske gæster svigtede i stor stil højkvalitets-campingpladsen Hvidbjerg Strand, og det betød, at der måtte afskediges personale midt i sæsonen. Pludselig var der altså ikke bemandingsmæssige ressourcer til at få uddelt spørgeskemaerne ved nøgleudlevering og check in. I alt 12 spørgeskemaer er blevet indsamlet, 9 tyske og 3 danske. Kommende museale formidlingsformer Et centralt formål med undersøgelsen var at undersøge, hvorvidt det kommende udstillingssted bør tilstræbe klassiske museumstilbud eller hands-on baserede udstillinger med høj grad af interaktivitet. 4

5 Projektets resultater og læringsudbytte Resultater fra den kvalitative brugerundersøgelse Se Anex rapport. Resultater fra den kvantitative brugerundersøgelse Da der kun blev indsamlet et meget lille antal spørgeskemaer (13), kan den kvalitative undersøgelse kun give svage hints om, hvad det potentielle publikum gerne vil opleve i Blåvand. De få spørgeskemaer har imidlertid vist, at vi antallet af besvarelser modsvarer hvad respondenterne vil udfylde, og vi har også en fornemmelse af at få besvaret de spørgsmål gennem skemaet, vi gerne vil. Derfor har denne del af undersøgelsen givet blod på tanden for at prøve med en tilsvarende undersøgelse sommeren Resultaterne af de få spørgeskemaer kan kort opsummeres: Generelt er alle besvarelserne enige om, at der er tilstrækkeligt aktiviteter til en god ferie i Blåvand allerede. De tre danske besvarelser er alle udfyldt af kvinder mellem på familieferie med børn. De vil alle gerne tilbage til Blåvand, og finder, at stedet imødekommer deres behov for aktiviteter allerede. Alle tre vælger ferieaktiviteter ud fra, at det skal være en aktiv (og gerne legende) oplevelse for hele familien. Blandt de emner, der kunne være interessante i et fremtidigt oplevelsescenter, fordeler besvarelserne sig jævnt på et stort antal af de planlagte emner i det fremtidige museum. Tendensen fra de 10 tyske besvarelser er langt hen ad vejen den samme, hvad angår besvarelser fra de, der rejser med børn. Muligheden for at lave noget aktivt med familien står øverst på 7 ud af 10 besvarelser. For nogle skal aktiviteten være legende men for flere må der også gerne være et element af læring. Kun 3 ud af 10 finder det vigtigt, at der kan skaffes mad og drikke på aktiviteten. Et par børnefamilier lægger også vægt på fred og ro og tid til fordybelse dette ønskes også hos 2 af de 4 besvarelser fra 50+ turister, der rejser uden børn. De tyske turister, såvel 50+ som børnefamilier, sætter pris på emner om natur og landskab. Rav både naturrav og smykker er interessante emner. Stenalderjægere på bunden af Atlanterhavet er den historie, de finder mest tiltalende ca. halvdelen af børnefamilierne synes også om strandinger, Sønderside og Anden Verdenskrig. Blåvands generelle historie har næsten ingen interesse. Disse svar kan som sagt kun indikere nogle mulige tendenser hos gæsterne i Blåvand. Hovedkonklusionerne fra de få besvarelser ligger dog tæt op ad de kvalitative undersøgelser. Resultater vedr. det kommende udstillingssteds målgruppe Jf. Anex rapport, er det familier med betweenagers og teenagers, der er mest aktive i løbet af ferien. Især mange campister uden børn tager til Blåvand for at være helt nede i gear og slappe af, og har ikke den store interesse i aktiviteter. Familierne med halvstore og store børn vil til gengæld gerne have oplevelser sammen. 5

6 Resultater vedr. det kommende udstillingssteds temaer Den kvalitative undersøgelse indikerer, at emner, der kan åbne Blåvands og Vestkystens historie for et publikum, der ikke anede, den var der, har stor interesse for et potentielt publikum. Ravets kulturhistorie virker ikke umiddelbart interessant for gæsterne men denne konklusion modsiges af den lille spørgeskemaundersøgelse. Anden verdenskrig er interessant hvis der vel at mærke lægges vægt på personfortællinger. Resultater vedr. det kommende udstillingssteds formidlingsformer Den gode historie skal i fokus, og der skal knyttes personhistorier til historien så er historie interessant for turister i Blåvand. Formidlingsformen skal helst være aktiverende og for hele familien. Kystcentret, Experimentarium, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Legoland og zoo/minigolf er blandt de aktiviteter, de potentielle gæster fremhæver som vil helt sikker besøge eller vil anbefale til andre. Det kan både være en fordel og en ulempe, at det kommende udstillingssted skal rumme tre vidt forskellige kulturhistoriske emner. Blandt fordelene er, at der er noget for alle, og at man rammer de meget forskellige interessefelter der er blandt det store turismepublikum i Blåvand. Den væsentligste ulempe set fra brugerens synspunkt er, hvis billetprisen bliver forhøjet af at der er tre museer i ét. Resultater vedr. det kommende udstillingssteds navn Hvis det potentielle publikum i Blåvand skal tænde på det nye formidlingssted, skal det ikke bære navnet museum. Museum forbindes stadig med noget støvet. Og i kombination med ordet center signalerer det mere butikscenter end viden- og kvalitetsoplevelse. Navne, der signalerer noget aktivt eller en oplevelse scorer til gengæld højt: Oplevelsescenter eller Experience Blåvand. Dog skal man passe på med de engelske navne signalerer de en anelse skævt for folks forventninger, kommer de til at virke poppede. Under samtale med det potentielle publikum viser undersøgelsen, at folk gerne vil lære noget om stedets historie, så snart de tænder på korte introduktioner til dramatiske eller menneskelige emner. Konklusion på undersøgelsens resultater Oplevelser og aktiviteter spiller størst rolle for familier og grupper under ferien. Besøgsstedets navn skal signalere at de kan få dette og ikke museum, viden eller læring. Udstillingen skal give overraskende vinkler på feriedestinationen og bruge personfortællinger som virkemidler. Vidensdeling og lokal- og regional brug af brugerundersøgelsen Anex fremlagde den kvantitative brugerundersøgelses resultater for museets medarbejdere på et møde, hvor Turistchef i Varde Kommune, Colin Seymour, samt samarbejdspartner Steen Slaikjær, Direktør for Hvidbjerg Strand Camping, deltog. Rapporten er desuden blevet fremlagt ved en powerpointfremvisning for Varde Kommunes Kommunikations- og Udviklingsafdeling (KomUd), og vil indgå i arbejdet med kommunes turismestrategi. Undersøgelsen er også blevet skitseret for Videnscenter for Kystturisme, der er interesseret i at arbejde videre med rapportens resultater. Undersøgelsen har været med til at synliggøre museet som en aktiv medspiller i turismestrategien i området. Rapportens resuletater er således blevet vidensdelt i det lokale- og regionale turismenetværk, og vil også blive det fremover. Der er igangværende planer om at bruge resultaterne ved en forelæsning i forbindelse med undervisning i emnet 6

7 Historieøkonomi på Center for Turisme, Innovation og Kultur ved Syddansk Universitet, Esbjerg. Resultaterne indgår naturligvis i projekteringen af det kommende udstillingssted, og vil være et bærende grundlag for ansøgninger til museumsscentret. 7

8 8

Hvorfor går de ikke på museum i deres ferie og hvad skal der til, for at de gør?

Hvorfor går de ikke på museum i deres ferie og hvad skal der til, for at de gør? Hvorfor går de ikke på museum i deres ferie og hvad skal der til, for at de gør? Fælles projekt mellem Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum for udstillingsstederne Nymindegab Museum

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Rapport, Kulturhistorisk laboratorium, Ølgod Museum

Rapport, Kulturhistorisk laboratorium, Ølgod Museum Rapport, Kulturhistorisk laboratorium, Ølgod Museum Kontaktperson: Projektleder og museumsformidler Mette Bjerrum Jensen, mbj@vardemuseum.dk Projektets titel: Udvikling af Kulturhistorisk Laboratorium.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere