Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen"

Transkript

1 Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem studievejlederne giver studievejlederne fra VUC bedre indblik i de muligheder, der ligger for HF-kursisterne efter deres eksamen på VUC. Studievejledere udvikler design for nye undervisningsforløb på tværs af udd. institutionerne Faglærerne udvikler undervisningsmateriale til de nye undervisningsforløb på tværs af udd.institutionerne Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af undervisn. Etablering af netværk mellem undervisere giver HF-lærerne større viden om undervisningesmetoder i de videregående udd. samt hvordan deres fag indgår og anvendes i de korte og mellemlange videregående udd. og de pågældende job, uddannelserne kvalificerer til, så de på den måde bliver ambassadører for de videregående udd., hvor deres faglighed kan anvendes. Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen HF-kursister deltager i de nye anvendelsesorienterede undervisningsforløb. Evaluering. Underviserne evaluerer og justerer deres undervisningsforløb i teams. VISION VIDERE EFTER HF Primært: 50 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse Sekundært: 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse Kursisterne får gennem den anvendelsesorienterede vinkel bedre mulighed for at se sig selv i en fremtidig uddannelse ligesom mulige karriereveje synliggøres. HF opleves som en trædesten til en videregående udd. Evaluering Overgangsfrekvensen fra HF på VUC til de videregående udd. stiger med 10% ved afslutning af projektperioden. Andel af kursister, der oplever synlige og attraktive fremtidsperspektiver samt andel af elever, der oplever, at undervisningen er inspirerende og motiverende. Kvalitative fokusgruppeinterviews undersøger kursisternes oplevelse af de forskellige tiltag. Resultat Kursisterne motiveres og inspireres til at søge en videregående uddannelse Resultat: Frafaldet på VUC mindskes, da flere elever kan se et mål med deres ungdomsuddannelse Evaluering Frafaldsundersøgelse Resultat: Undervisningsmaterialet videreformidles, så samtlige HF-lærere har adgang til professionsrettet undervisningsmateriale fra alle KVU og MVU i regionen. Dette vil på sigt komme alle elever til gode. 1

2 Forklaring af model Ovenstående er en model over aktiviteter og indsatser i projekt Videre efter HF. Modellen læses fra venstre mod højre og illustrerer, hvordan bestemte indsatser og aktiviteter sættes i værk og hvilke resultater og effekter de forventes at medføre. De gule bokse viser, hvilke evalueringsaktiviteter, der sættes i værk i forhold til hvilke projektaktiviteter og indsatser, der evalueres. Visionen forklarer hvilken samfundsmæssig kontekst projektet skal ses i: det politiske mål om at 50% af alle unge i Danmark får en videregående uddannelse og at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Modellen er en forenklet sammenskrivning af de indsatsteoerier, der blev udarbejdet for hvert enkelt konsortium. Formålet med modellen er at synliggøre, hvor i projektet, der evalueres, og i opsætningen bliver det tydeligt, at der ikke er nogen evalueringsaktiviteter direkte knyttet til evalueringen og erfaringsudragelse af studievejledernes netværk. Spørgsmålet er, om der skal afholdes kvalitative interviews med vejlederne eller at vejlederne skal selvevaluere (men de er ikke i teams?), ligesom der bliver med underviserne for at undersøge kvaliteten og forandringer i vejledernes praksis i forhold med henblik på erfaringsopsamling og formidling af, hvad der virker, når man arbejder med, at flere unge skal kunne se et mål med deres uddannelse. Efter samtale med projektleder gennemføres også kvalitative interviews med vejledere, og dette er medtaget som evalueringsaktivitet i designet. Bilaget beskriver, hvordan evalueringen imødekommer de indsatser og effekter, der ønsket evalueret jf. projektbeskrivelse og Region Syddanmarks effektmodel. Aktiviteter og leverancer i evalueringsopgaven Tre fokusgruppeinterview med tre underviserteams Tre fokusgruppeinterviews med 3x6 kursister (NB: Projektleder/leadpartners finder deltagende kursister) Tre fokusgruppeinterviews med 3x4(?) studievejledere (NB: Projektleder/leadpartners finder deltagende studievejledere) Interviewene transskriberes fuldt ud, analyseres og resultaterne formidles i rapport med henblik på at opsamle og formidle læring og gode erfaringer fra projektet til videregivelse til projektdeltagere og eksterne interessenter. Desuden udvælges citater til formidling af de gode historier til hjemmesiden. Udvikling af selvevalueringsredskab; opsamling og formidling af lærernes selvevalueringer Resultaterne fra lærernes selvevalueringer analyseres og formidles i også i rapporten. Selvevalueringerne danner desuden grundlag for udvælgelse af teams til fokusgruppeinterviews. Sparring på spørgsmål til spørgeskemaundersøgelse (ca. 7 timer) Sparring af projektleder Evalueringsworkshop med leadpartners Afholdt november Tilbuddet inkluderer deltagelse i styregruppemøder og møder med projektleder samt leadpartners, når det er relevant for evaluator at deltage samt transportudgifer. Tilbuddet er tilrettelagt efter en betaling på i alt kr med en timeløn på 355 kr. 2

3 BILAG Genstand for evaluering (fra projektbeskrivelsen eller regionens effektmodel) Ønsket effekt (fra projektbeskrivelse), der undersøges Evalueringsaktivitet/metode/formål Tidspu nkt Ansva rlig Beskrevne og afprøvede modeller for hvordan undervisningen i HF fagene kan inddrage fagrelevante vinkler og materiale fra de korte og mellemlange videregående uddannelser og de job, man kan varetage med den pågældende uddannelse. Materialet vil indeholde lærernes evaluering og refleksioner over forløbet: Alle underviserteams evaluerer de nye undervisningsforløb i forhold til elevernes læring sammenlignet med den læring samme målgruppe får gennem den traditionelle HF-undervisning. Forløb og undervisningsmateriale evalueres og justeres. Udvikling af selvevalueringsredskab til underviserteams Alle underviserteams bruger redskabet til at reflektere og evaluere over det udviklede forløb. Formål 1: hvert team justere og optimere forløbet på baggrund af selvevalueringen. Formål 2: Alle teams sender evalueringen til projektleder, som herfra sammen med evaluator udvælger tre teams til fokusgruppeinterviews. Evaluat or Måden at samarbejde praksisnært og professionsrettet fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse og job Styrkelse af den anvendelsesorienterede vinkel i HF-undervisningen Dialog mellem fagfolk, der har samme teoretiske forståelse Styrkelse af de naturvidenskabelige og tekniske fag Skabe nærhed til praksis Seks kvalitative fokusgruppeinterviews med hhv. tre underviserteams og tre vejlederteams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af professions- og anvendelsesorienteret undervisning Evaluat or HF lærerne på VUC får større viden om, hvor og hvordan deres fag indgår og anvendes i de korte og mellemlange videregående 3

4 uddannelser samt indhold og undervisningsmetoder på MVU og KVU og kan dermed bedre studieforberede deres kursister. Regionens effektmodel, indikator 4 4.3: Andel af elever, der oplever, at undervisningen er inspirerende og motiverende Data trækkes fra de enkelte VUC ers ressourceregnskab. Data fra alle klasser, der deltager i projektet lægges, sammen og sammenlignes med de samlede data fra kontrolgruppe (klasser, der ikke deltager) 2012 og 2013 Projektl eder Regionens effektmodel, indikator 9 9.1: Søgetal til de videregående uddannelser 9.4: Andel af elever på ungdomsuddannelserne, der oplever synlige og attraktive fremtidsperspektiver efter deres ungdomsudddannelse. Spørgeskemaundersøgelse blandt dimmittender fra årgang 2012 og 2013, der har deltaget i undervisningsforløb udviklet i projektet samt en kontrolgruppe af dimittender, der ikke har. Dimittenderne modtager spørgeskemaet et par måneder efter de har dimitteret. Undersøgelsen spørger dels ind til, hvor mange, der er i gang med en videregående uddannelse og dels, hvor mange, der oplever synlige og attraktiver fremtidsperspektiver efter deres HF-udd og 2013 Projektl eder Det er ikke muligt at indhente registerdata; derfor iværksættes spørgeskemaundersøgelsen Overgangsfrekvensen fra HF/VUC til videregående uddannelse Ved afslutning af projektperioden forventes det, at overgangsfrekvensen til de videregående uddannelser vil stige med ca. 10 % 4

5 Regionens effektmodel, indikator 4 4.3: Andel af elever, der oplever, at undervisningen er inspirerende og motiverende Data trækkes fra de enkelte VUC ers ressourceregnskab. Data fra alle klasser, der deltager i projektet lægges, sammen og sammenlignes med de samlede data fra kontrolgruppe (klasser, der ikke deltager) 2012 og 2013 Projektl eder En kvalitativ evaluering af HF-kursisternes oplevelse af de forskellige tiltag Kursisterne oplever, at de rent faktisk mestrer faget også på videregående uddannelsesniveau. Kursisterne får gennem den anvendelsesorienterede vinkel bedre mulighed for at se sig selv i en fremtidig uddannelse, og får dermed styrket deres motivation. Kvalitative fokusgruppeinterviews med kursister undersøger den oplevede kvalitet i undervisningen i projektet. Evaluat or Kursisterne kan transformere den teoretiske undervisning om til en praksis, som de kan bruge i deres fremtidige arbejdsliv. Kursisterne kan se deres HF som en trædesten i den videregående uddannelse, de allerede er i gang med Det bliver synligt for kursisterne, at de har behov for og kan anvende de fag, de gennemfører på HF Kursisterne ser, at de kan mestre faget også på videregående udd.niveau. Tiltagene virker inspirerende og motiverende i forhold til at træffe et uddannelsesvalg Det bliver enklere at gennemføre netop de fag, der kræves for at gennemføre en videregående uddannelse sammen med andre, der har samme mål og samtidig med at kursisterne har en fornemmelse af, at de allerede er i gang med deres videregående udd. 5

6 Søgning til HF-enkeltfag Øges i projektperioden Pt. afventes finansloven 2010 og nedskæringerne på VUC-området i forhold til om enkeltfag består. 6

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING Til Ligestillingsafdelingen Dokumenttype Notat Dato Juni, 2014 RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING PROJEKTER I PULJEN TIL FREMME AF LIGESTILLING RESULTAT- OG RESULTAT- OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER I PULJEN

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Regionalt samarbejde om vejledning og optag

Regionalt samarbejde om vejledning og optag TEMAHÆFTE 1 Regionalt samarbejde om vejledning og optag VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse samler uddannelses- og vejledningsinstitutioner i et samarbejde om rekruttering af studerende

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2003 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2003 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2003 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere