Seminar om det internationale kultursamarbejde September 2007, Evaluering samlet baseret på 42 besvarelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar om det internationale kultursamarbejde 3.-4. September 2007, Evaluering samlet baseret på 42 besvarelser"

Transkript

1 Seminar om det internationale kultursamarbejde September 2007, Evaluering samlet baseret på 42 besvarelser 1. Overordnet seminarvurdering: I hvilken grad levede seminaret op til formålene? I meget høj grad 7 I høj grad 30 I tilfredsstilende grad 3 I nogen grad 1 I begrænset omfang 0 2. Hvordan vurderer du den generelle kvalitet af hele seminaret på en skala fra 1 (lavest) 5 (højest)? 4,02 3. Hvordan vurderer du de enkelte programpunkter på en skala fra 1 (lavest) 5 (højest)? Programpunkter efter flest point: Skala Havnerundfart 4,7 2. Kultur og Udenrigspolitik 4,5 Receptionen i JazzHouse 3. Kunstneres syn på det internationale 4,4 kulturarbejde 4. Kunstrådets internationale arbejde, 4,3 Workshop II: Kultur-PR og Besøg i faglige centre 5. Præsentation af program (første dag) 4,1 6. Velkomst, 4 Præsentation af program (anden dag), Opfattelsen af Danmark i udlandet og Opsamling og Evaluering (anden dag, som i ikke fandt tid pga. tidsnød) 7. Nyt fra Kunststyrelsen, 3,8 Markedsføring af Danmark, Public Diplomacy og international pressestrategi og Danske Styrkepositioner 8. Cultural Diplomacy Lab 3,6 9. Workshop II: Projektledelse 3,5 10. Afslutning og opsamling (første dag) 3,4 11. Workshop I: Fundraising og sponsorering 3,1 12. Workshop I: Networking 2,6 3.2 Hvordan var balancen mellem oplæg og diskussioner i seminaret som helhed? Generelt var deltagerne tilfredse med balancen mellem oplæg og diskussioner. Nogle savnede mere tid til diskussioner, større engagement fra kollegaer i diskussionerne, og andre mente, der var for stor vægt

2 på oplæg, da programmet nok var en anelse for tæt pakket af spændende indslag for ambitiøst. Andre savnede mere gruppearbejde, hvor man kan få knyttet nogle kontakter. Deltagerne foreslog evt. lade et enkelt indslag udgå for at skabe mere tid til diskussion og at fokusere på færre, men højtkvalificerede oplægsholdere med efterfølgende gruppediskussioner. Et oplæg fra Kunststyrelsen med en kort oversigt over midler, ansøgninger (hvor, hvem og hvordan), kanaler. For at få Cultural Diplomcy Lab til at fungere bedre skulle der være mere tid til diskussioner. Workshops skulle fylde større blokke (man kan ikke opnå meget i en time) eller bortfalde helt. Hellere mere plads til faglig dialog mellem deltagerne. Generelt for mange forskellige emner/elementer på seminaret, hvilket medførte for lidt tid til at udfolde diskussioner, hvad enten i plenum eller i arbejdsgrupper. 3.3 Hvordan var balancen mellem de faglige elementer (oplæg og workshops) og de netværksorienterede elementer (havnerundfarten og reception) i programmet? Generelt var deltagerne tilfredse med balancen mellem de faglige elementer og mere de netværksorienterende. Nogle deltagere mente derudover, at de var kommet for at lytte til kloge mennesker ikke for at lave gruppearbejde, og at workshops virkede bedst, når de ikke var så meget workshops, men mere valgfrie foredrag det skulle man fokusere på, og at der skulle være mere tid at snakke. Man ville gerne have mindre workshops og flere besøg. Der skulle nok have været lidt mere luft i programmet første dag til at deltagerne kunne networke. Flere savnede opbakning fra de øvrige deltagere til de sociale arrangementer. En mente, at i lyset af, at mange af seminarets deltagere naturligt og på egen hånd havde arrangeret egne netværksaktiviteter i forbindelse med opholdet i København, rummede seminaret for mange netværksorienterede elementer. Flere deltagere ville meget gerne invitere de nationale aktører, der arbejder internationalt kulturarbejde med til reception. Andre mente, at kunstnernes oplæg skulle have været længere, da det var en kernediskussion på Kulturseminaret, og vi skulle have haft mere tid til at lufte fordomme, afstemme forventninger, fortælle om interesser, rammer og vilkår etc. Nogle foreslog mere tid til workshops som køres af udefrakommende oplægsholdere. 3.4 Hvordan fungerede workshop-delene for kort, for langt, niveauet.

3 Generelt syntes deltagerne at workshop-delene var for korte og at der ikke var tid til meget andet end oplæg og en smule diskussion. Workshopdelene var mere oplæg end egentlige workshops, men de tjente som smagsprøver. Det var godt at høre andre end UM-folk, som har andre erfaringer. En fik ikke meget ud af dem, da de ikke var relevante. Uddrag af kommentarerne på workshops: Inspirerende workshops især input fra kollegaer, men godt med oplæg og styring. De første workshops fungerede godt, men workshop om Cultural Diplomacy Børnekultur fungerede rigtig dårligt. Anden dagens workshops II var for banale Fundrasing og sponsorering gav ikke noget særligt nyt. Fundraising workshop oplægsholderen løb tør for tid, var uorganiseret og for generel i sin præsentation. Kultur-PR var levende og spændende med nye vinkler. Kultur-PR var rigtig god og ville have været endnu bedre med endnu mere tid. Niveauet var okay, Kresten Schultz-Jørgensen dog måske endda lidt for højt (det jeg så af det). Networking var useriøst og forfejlet, da der blev sat lighedstegn mellem networking og korruption og nepotisme. Det kastede et uprofessionelt og lumpent lys over indlægget. Til Networking var der ikke tid nok, synes jeg. Til gengæld havde vi ikke alle deltagerne i gruppen, som vi skulle have haft folk skiftede grupper frit. Det var svært at finde en løsning på problemet i casen. Enten udeladelse eller mere indholdsrigt. Hvis der blev dannet mindre grupper og givet mere tid til samarbejde kunne det måske give frugt/inspiration. Tag udgangspunkt i konkrete cases. Det ville være godt at tilpasse problemet til den bestemte gruppe af mennesker, som skal løse det. Fokuserer på færre workshops og lave en fælles opsamling. Evt. at gøre en af arrangørerne ansvarlige for at sparre mere med workshop-oplægsholdere. 3.5 Hvordan fungerede besøgene i de faglige centre? De fleste var glade for besøgene i de faglige centre, men kunne godt have brugt lidt mere tid. Flere mente der var for få deltagere til besøgene og folk skiftede grupper frit. Nogle få mente besøgene var overflødige, da man kendte centrene i forvejen. Specifikke kommentarer på besøgene:

4 Har lært meget under besøget på DC. Lidt tidspresset. Var på Filminstituttet og fik en flot præsentation af især børneafdelingen, som imponerede meget. Jeg var meget tilfreds med besøget på DFI. Børnecentrum var en fin oplevelse. Jeg var i Kunststyrelsen og det var et både godt og inspirerende besøg, hvor vi fik sat ansigt på nogle navne og hvor man så folks arbejdsmiljø. Særdeles brugbart. Det var meget interessant at besøge dem, absolut noget som vil være nyttigt at fastholde også til de kommende møder. Virkelig godt, selvom det blev en smule forkortet. Godt fordi vi var en mindre gruppe, og dermed også fik lejlighed til at snakke med nogle af centrenes medarbejdere. Der hvor jeg var med, fungerede det utroligt godt. Gæsterne fik en grundig introduktion til stedet og de ansatte, som de fik sat ansigt på og udvekslet visitkort med. Der var også højt nok til loftet til at tage fat på mere vanskelige emner, såsom samarbejdsvanskeligheder mellem dem derude og dem derhjemme. Meget informative. Lidt skuffet over DDC, der ikke har så meget at byde på i det internationale samarbejde angiveligt pga. manglende midler. Gentag succesen næste år. Ønske om næste år at have mulighed for at deltage i to besøg og det må gerne være en fast del hvert år, så man har mulighed for at lære dem alle godt at kende. 3.6 Fra hvilke elementer lærte du mest? De allerfleste substanspunkter er nævnt under de elementer, som deltagerne lærte mest af: Kunsternes syn på det internationale arbejde + KSJs oplæg. Fik gode ideer til sponsorering + at tænke kulturprojekter fra kunstnernes side. Workshops og opfattelsen af DK i udlandet. Besøgene i de faglige centre. Netværks- og erfaringsudvekslingsaktiviteterne. MØ er en stor personlighed, en fornøjelse at lytte til. Indlæggene udefra og sejlturen. De fire workshops med case stories var spændende. Korte og koncentrerede. Workshoppen om networking dejligt provokerende + kunstnernes syn på os. Helheden. Gav bedre fornemmelse af denne, for mig noget ukendte verden. Workshops.

5 Kultur og Udenrigspolitik. Kunstrådets internationale arbejde. Red Associates. Da jeg lige er tiltrådt i UM var det meste utroligt nyttigt ikke mindst det at møde sine samarbejdspartnere og kollegaer. Cultural Diplomacy grupperne dette var den eneste del af programmet, der åbnede op for en faglig dialog mellem deltagerne. Jeg synes altid, at det der foregår i mindre grupper er det mest udbytterige, da det giver bedre mulighed for udveksling af ideer/erfaringer, for koncentration/fordybelse, samt dialog. Offentlighedsdiplomati. Kendte ikke så meget til det på forhånd. Derfor ny viden. Men det er ikke det mest relevante. Det relevante var markedsføring af DK samt kunstnernes syn på det internationale arbejde. Start og slutning på anden dag. 3.7 Hvilke vigtige emner dækkede seminaret ikke? De fleste var tilfredse med de områder seminaret havde valgt at dække. Men neden for følge der kommentarer og forslag, som deltagerne kom med: Mere konkrete informationer om finansieringsmuligheder Kobling mellem kulturarbejdet og COP15 Kulturens penge. 1) Hvad skal der til for at sælge et kulturprojekt til en udenlandsk kulturinstitution (fx teater, galleri, museum, festival). 2) Hvordan kan vi forbedre samarbejdet med de danske kulturinstitutioner (fx DKI, SMK). 3) Fælles kulturindsatser world wide hvordan kan vi stable større kulturprojekter på benene, som ikke kun berøre vores eget udland, men som kan være fælles projekter/indsatser på tværs af landegrænser og på tværs af institutioner (ambassader og kulturinstitutter imellem) Hvordan kan KST evt. spille en aktiv koordinerende rolle i det arbejde. Der manglede et dybtgående oplæg om fundraising til alle. Jeg vil gerne have et oplæg om dansk diskurs, som kunne danne rammer for de øvrige oplæg. Gerne mere information fra det politiske system a la Udenrigsministerens indlæg hvor bevæger vi os hen imod på kulturområdet global, hvad med kulturel mangfoldighed, problemer med immaterielle rettigheder osv. Konkret networking med relevante partnere (deltog ikke i punkterne 1-8, og 10 på dag et og punkterne 1-3, 8-9 på dag to.) Præsentation af dette års store kulturprojekter i udlandet. 4. Andre kommentarer/forslag? F.eks. til næste års seminar. Nyt navn Danmarksmødet CDL var ikke vanvittig vellykket, fremlæggelse underholdende, men for løst diskussion. Workshops var fine som foredrag, men workshop-delen kom der ikke så meget gang i.

6 Spændende at høre om Kultur/PR og det ville være et godt supplement at høre et oplæg fra de kollegaer, der har erfaringer på området om deres praktiske redskaber. Anvendte slides bør udleveres til deltagerne. Flot arrangement med højt fagligt niveau. Måske kunne en humoristisk oplægsholder løsne lidt op på det hele. Det var helt befriende, at Marianne Krukow og Irene Karup lavede fis og ballade i CD Lab. Få fagcentrene mere på bane, og flere kunstnere med erfaringer. Det er en fin ide med workshops, men det kan forbedres. Jeg forventede inspiration gennem samarbejde med kolleger/fagcentre dette blev ikke helt opfyldt. Forsøg: en workshop, mindre grupper, mere tid! Evt. et indlæg om kulturformidling ved Berlingske Tidendes tidligere balletanmelder Eric Aschengreen journalisternes/pressens synspunkt på kultur/pr. Hvordan får vi udenlandske medier til at interessere sig for vores projekter? Skær legesituationerne fuldstændig ud og sats mere på at få eksterne foredragsholdere. Mere dialog, mindre envejskommunikation. Overvej muligheden for at finde en ny form. Afsæt de nødvendige midler til f.eks. at drage 1½ dag i internat, hvor deltagerne skal involveres i langt højere grad. Det kan være teambuilding arrangementer som fælles madlavning og andre aktiviteter, hvor folk kommer hinanden ved. Dette vil skabe rum for den påkrævede erfaringsudveksling. Under temaet Danske styrkepositioner ville det have været mere interessant at høre om erfaringerne fra vores kollegaer i New York for eksempel om børneteaterfestivalen, som bygger videre på Super Danishkonceptet. Det kunne være nyttigt at lære fra kollegaer om hvad der var lykkedes og hvad kan gøres bedre næste gang mv. Det burde måske overvejes at slanke seminaret til halvanden dags varighed, så det undgås at mange deltagere er nødt til at løbe til og fra for at gennemføre uomgængelige aftaler i den korte periode de (ikke-i- Danmark-boende) er til rådighed. Indlæg af kunstnere rigtig god idé. Også besøg af ledere af forskellige institutioner, som f.eks. Hotel Proforma, Dansk Danseteater etc. er en mulighed.

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Evaluering af Vejforum 2013

Evaluering af Vejforum 2013 Evaluering af Vejforum 2013 Indhold Samlet vurdering... 3 Besvarelser af spørgeskema... 3 Åbningsssessionen... 4 Udstillingen... 4 Praktiske forhold... 5 Udvikling af indhold og aktualitet... 7 Kommentarer

Læs mere

Turismekonference 2015. - Tak for sidst på turismekonferencen på Hotel Legoland

Turismekonference 2015. - Tak for sidst på turismekonferencen på Hotel Legoland 27. maj 2015 Referencenummer: 4889 Turismekonference 2015. - Tak for sidst på turismekonferencen på Hotel Legoland Spørgsmål 1: Hvor tilfreds var du med: Konferencen samlet set 0 0 5 25 18 Selve programmet

Læs mere

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG 9TEKNIKKER - TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG LÆRENDE MØDER På de fleste konferencer og møder er der for mange præsentationer og deltagerne er for passive. Her er ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere