HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET"

Transkript

1 HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1

2 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS AF FORKORTELSE AF HG-FORLØB TIL 12 MÅNEDER 5. KVALITATIVE POINTER 2

3 1. Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse af Advice, på vegne af HL. Samtlige HLs medlemmer er inviteret til at deltage i undersøgelsen. Dog er det kun medlemmer, som underviser på HG, der er i undersøgelsens målgruppe. 501 medlemmer har besvaret undersøgelsen hvilket giver et solidt grundlag for en statistisk sikker analyse. 3

4 2. Profil af den typiske HG-elev 4

5 Under % 20-29% 30-39% 40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 9 eller derover Ved ikke 2. Profil af den typiske HG-elev HG-eleverne er overordnet set fagligt svage. HG-eleverne kommer med et ringe resultat fra Folkeskolen og hovedparten kommer fra ikke-boglige hjem. 6 Hvordan vil du karakterisere elevernes faglige niveau, når de påbegynder HG, i forhold til dit indtryk af det generelle afslutningsniveau fra grundskolen? 57% 25% Hvor stor en andel af HG-eleverne kommer, efter din vurdering, fra ikke-boglige hjem? 18% 21% 17% % 27% Meget lavt Lavt Hverken højt eller lavt 4% 1% Højt Meget højt Ved ikke 15% 1 5% 1% 2% 6% 7% 11% 8% 8% n= 501 5

6 Under % 20-29% 30-39% 40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 9 eller derover Ved ikke 2. Profil af den typiske HG-elev HG-eleverne er generelt umotiverede for at deltage i undervisningen, når de påbegynder HG-forløbet. Rigtig mange HG-elever mangler basale læse/skrive/regnefærdigheder. Hvordan vurderer du elevernes motivation for at deltage i undervisningen, når de påbegynder HG? Hvor stor en andel af HG-eleverne mangler, efter din vurdering, basale læse/skrive/regnefærdigheder ved pågegyndelse af HG? % 48% 14% 3 25% 15% 1 5% 3% 16% 26% 1 9% 7% 4% 1% 4% 1 3% 1% 2% Meget ringe Ringe Hverken/ eller Stærk Meget stærk Ved ikke Ved påbegyndelse af HG 6

7 3. Effekt af det nuværende HG-forløb 7

8 3. Effekt af det nuværende HG-forløb Det faglige niveau De adspurgte vurderer, at HG-elevernes faglige niveau er blevet højere end forventet gennem HG-forløbet. En meget lille andel af de adspurgte vurderer, at elevernes faglige niveau er blevet ringere end forventet. Med udgangspunkt i det faglige niveau eleverne havde, da de påbegyndte HG: Hvordan vil du vurdere elevernes faglige niveau når de afslutter HG? 6 54% % 3 1 1% Elevernes faglige niveau er blevet meget ringere end forventet 7% Elevernes faglige niveau er blevet ringere end forventet Elevernes faglige niveau er blevet som forventet Elevernes faglige niveau er blevet højere end forventet 2% 2% Elevernes faglige niveau er blevet meget højere end forventet Ved ikke 8

9 Under % 20-29% 30-39% 40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 9 eller derover Ved ikke Under % 20-29% 30-39% 40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 9 eller derover Ved ikke 3. Effekt af det nuværende HG-forløb Basale færdigheder HG-eleverne tilegner sig basale læse/skrive/regnefærdigheder gennem HGforløbet. Dog er der stadig en restgruppe, som ikke opnår disse basale færdigheder. Godt halvdelen (53%) af de adspurgte vurderer, at eller flere af HG-eleverne, ved afslutning af HG-forløbet, stadig ikke har opnået disse basale færdigheder. Hvor stor en andel af HG-eleverne mangler, efter din vurdering, basale læse/skrive/regnefærdigheder ved pågegyndelse af HG? Hvor stor en andel af HG-eleverne mangler, efter din vurdering, basale læse/skrive/regnefærdigheder ved afslutning af HG? 3 25% 15% 1 5% 3% 16% 26% 1 9% 7% 4% 1% 4% 25% 15% 1 5% 17% 24% 23% 13% 6% 5% 53% 3% 2% 6% Ved påbegyndelse af HG Ved afslutning af HG 9

10 3. Effekt af det nuværende HG-forløb Motivation 51% af de adspurgte vurderer, at HG-eleverne oplever en stigende eller meget stigende motivation for at deltage i undervisningen gennem HG-forløbet. 22% af de adspurgte vurderer dog, at HG-eleverne oplever en faldende eller meget faldende motivation gennem HG-forløbet. 6 5 I hvilken grad vurderer du, at eleverne oplever en stigende eller faldende motivation for at deltage i undervisningen i løbet af HGs forløb? 49% % 1 2% 2% 4% Eleverne oplever en meget faldende motivation Eleverne oplever en faldende motivation Eleverne oplever ingen udvikling i motivationen Eleverne oplever en stigende motivation Eleverne oplever en meget stigende motivation Ved ikke 10

11 3. Effekt af det nuværende HG-forløb Udvikling af kompetencer De adspurgte vurderer, at HGeleverne har bedre både sociale kompetencer og samarbejdskompetencer ved afslutning af HGforløbet Desuden vurderer de adspurgte, at HG-eleverne er blevet klart mere fagligt afklarede ved afslutning af HGforløbet Hvordan vurderer du elevernes: Sociale kompetencer? 51% 51% 32% 27% 14% 13% 8% 2% 1% 1% Ved påbegyndelse af HG Ved afslutning af HG Meget ringe Ringe Hverken/eller Stærke Meget stærke Hvordan vurderer du elevernes: Samarbejdskompetencer? 54% 5 32% 27% 13% 12% 4% 1% 2% Ved påbegyndelse af HG Ved afslutning af HG 6% Hvordan vurderer du elevernes: Faglige afklaring i forhold til videre uddannelse/beskæftigelse? 22% 43% 11% Ved påbegyndelse af HG 4% 2% 12% 29% 47% Ved afslutning af HG 1 Meget ringe Ringe Hverken/eller Stærke Meget stærke Meget ringe Ringe Hverken/eller Stærke Meget stærke 11

12 4. Forventet konsekvens af forkortet HG-forløb 12

13 Under % 20-29% 30-39% 40-49% 50-59% 60-69% 70-79% 80-89% 9 eller derover Ved ikke 4. Forventet konsekvens af forkortet HG-forløb 74% af de adspurgte er enige eller meget enige i, at en forkortelse af HGforløbet, til 12 måneder, vil gøre det sværere for HG-eleverne at få en uddannelsesaftale. 56% af de adspurgte vurderer, at mindst halvdelen af HG-eleverne er svage elever, som vil have udbytte af den nuværende længde af HG-forløbet på 2 år i forhold til at gennemføre HG-forløbet med et tilfredsstillende resultat. 6 5 En forkortelse af HG, så den maksimalt varer 12 måneder, vil gøre det sværere for eleverne at få en uddannelsesaftale? 48% Hvor stor en andel af eleverne i en gennemsnitlig HG-klasse, vurderer du, kan betegnes som 'svage' elever, der har udbytte af den nuværende typiske længde på HG på 2 år i forhold til at gennemføre HG med et tilfredsstillende resultat? 56% 4 15% 15% 14% 3 1 4% 9% 26% 13% Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke 1 3% 4% 11% 12% 1 8% 4% 5% 13

14 4. Forventet konsekvens af forkortet HG-forløb Blandt de adspurgte forventes et fald i HG-elevernes samarbejdskompetencer, sociale kompetencer og faglige kompetencer samt et fald i afklaring i forhold til videre uddannelse/beskæftigelse, hvis HG-forløbet forkortes til 12 måneder. Omvendt forventer de adspurgte en marginal stigning i gennemførselsprocenten, og en svag stigning i HG-elevernes motivation, hvis HG-forløbet forkortes til 12 måneder (midterpunkt: 5,5). Hvordan vurderer du, at følgende forhold vil udvikle sig, hvis HG blev forkortet til maksimalt at være 12 måneder? Hvordan vurderer du, at følgende forhold vil udvikle sig, hvis HG blev forkortet til maksimalt at være 12 måneder? Elevernes faglige afklaring ift. videre uddannelse/beskæftigelse Elevernes samarbejdskompetencer 6,5 6,1 Elevernes motivation for deltagelse i undervisningen 4,7 Elevernes sociale kompetencer Elevernes faglige kompetencer 6,0 6,9 Gennemførselsprocent på HGgrundforløbet 5,2 1: Stærkt stigende 10: Stærkt faldende : Stærkt stigende 10: Stærkt faldende

15 5. Kvalitative pointer INPUT FRA MEDLEMMERNE 15

16 5. Kvalitative pointer De adspurgte blev desuden bedt om at komme med kvalitative synspunkter på en eventuelt forkortelse af HG-forløbet til 12 måneder. 237 af de adspurgte har afgivet kvalitative synspunkter med følgende hovedsynspunkt: HG-eleverne kan inddeles i tre overordnede elevgrupper, som vil blive påvirket på forskellig vis af en eventuel forkortelse af HG-forløbet: 1. De socialt og/eller fagligt svage elever, der mangler motivation for uddannelse. Disse elever vil ikke få lært nok og vil heller ikke blive modnet nok af et forkortet HGforløb. 2. De fagligt stærke elever, som er motiverede for hurtigt at komme igennem HGforløbet. Disse elever vil godt kunne afslutte HG-forløbet med et tilfredsstillende resultat på blot ét år. 3. De skoletrætte elever, der ser HG-forløbet som et nødvendigt onde for at kunne få en praktikplads. 16

17 5. Kvalitative pointer Elevtype #1: De socialt og/eller fagligt svage elever Mange vil aldrig nå at komme i gang,før det hele er overstået. Folk, der ikke har med HG-elever at gøre i dagligdagen, aner ikke hvor slemt det står til med elevernes faglige og sociale kompetencer. Hvis HG-forløbet bliver maksimalt 12 måneder, vil det især gå ud over den svage og uafklarede gruppe af elever. Eleverne vil mangle den modning, som to år giver. Eleverne er typisk kun år og ikke modne i forhold til at begå sig på en arbejdsplads - ét år betyder RIGTIG meget i den alder. Vi mærker MARKANT forskel på de elever vi sender på sommerferie efter HG1, og de samme elever der kommer retur til HG2. Det er først på andet år, at eleverne virkelig rykker både fagligt og socialt. Vi oplever et markant skift i elevernes tilgang - fagligt, socialt og personligt - inde i HGs 2. år. Der er virkelig tale om en positiv udvikling. Arbejdsgivernes holdning skal synliggøres, da de klart vil foretrække en mere "moden" elev. Det bliver sådan, at de begynder at tage hhx elever igen, hvis HG-forløbet bliver 1 årig. Den personlige udvikling som de enkelte elever gennemgår på 2. skoleår er enorm, og hvis arbejdsgiverne gerne ville have eleverne yngre, har de jo allerede nu mulighed for at ansætte dem efter 1.år, hvilket de ikke efterspørger. 17

18 5. Kvalitative pointer Elevtype #2: De fagligt stærke elever For de stærke en bagdel, da de ikke vil kunne nå at få et højt fagligt niveau. Regeringens mål om at tiltrække flere stærke elever for herved at bidrage til at højne erhvervsuddannelsernes prestige, fx ved at tilbyde flere faglige udfordringer vi vil gerne vide, hvordan man konkret har tænkt sig det skal kunne lade sig gøre i praksis på et år mindre. For de stærke elever vil det helt sikkert være en fordel at kunne gennemføre grundforløbet på kortere tid, men de tæller måske under 1 på min skole. HG er godt som et springbræt til HHX for de lidt stærkere elever og giver en mulighed for at få niveauerne op. Dette kan ikke opnås i samme omfang, hvis uddannelsen kun tager 12 måneder. 18

19 5. Kvalitative pointer Elevtype #3: De skoletrætte Deres skoletræthed vil reduceres, hvis HGforløbet blev forkortet til 12 måneder. En stor del er også træt af skolen og ser det som et nødvendigt onde for en praktikplads. Jeg har aldrig forstået, hvorfor elever der søger læreplads i butik går 2 år på HG-forløbet. De keder sig og vil hellere lave noget praktisk. HG-forløbet er blot en, ofte kedelig, fortsættelse af folkeskolen. Eleverne trænger til at komme ud og prøve kræfter med virkeligheden og blive bekræftet i, at der er brug for dem, og vise at de kan. 19

20 Kontakt Jakob Byg Hornbek Analyserådgiver M:

21 21

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING BOLIGSOCIALE LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder Boligsociale lektiecaféer En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Peter Koudahl koudahl@dpu.dk Gangen i oplægget Nogle udgangspunkter Paradokser Hvis er problemet med unge, der ikke uddanner sig? Unges brug af

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere