Undervisningen bygger på ligeværd, demokrati, samarbejde og fællesskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningen bygger på ligeværd, demokrati, samarbejde og fællesskab."

Transkript

1 Kost og samvær Formål Formålet med Kost og Samvær på Byens Skole er, at eleverne gennem samtale, fortælling oplevelse og praksis tilegner sig viden om og forståelse af egen og andres kultur, som dette kommer til udtryk i de opgaver, der knytter sig til kost, anvendelse af resurser samt dettes betydning for miljø, sundhed og livskvalitet. Gennem samtale, fortælling og erfaring om forarbejdning af råvarer og fremstilling af mad, tilegner eleverne sig viden om ernæring, forbrug og hygiejne, så de udvikler evnen til at tage stilling til - og udvise omsorg for de af hjemmets opgaver, som knytter sig specielt til forbrug, forarbejdning og oplevelse. Undervisningen bygger på ligeværd, demokrati, samarbejde og fællesskab. Centrale kundskabs- og færdighedsområder I kost og samvær udvikler eleverne nogle basale forudsætninger for det daglige liv, der har grundlæggende betydning for det enkelte menneske, det nære fællesskab og samfundets udvikling. Eleverne kommer med forskellige erfaringer fra deres hverdagsliv. Fælles for alle elever er dog, at de alle møder med erfaring fra netop dette område. Faget giver mulighed for at undervisningen tager udgangspunkt i de individuelle erfaringer, eleverne møder med og udvikler fælles viden og færdigheder inden for tilberedning af sund mad på baggrund af en viden om resurseforbrug, bæredygtighed og livskvalitet. De fire stærke kerneområder: 1. Madlavning og måltider 2. Sundhed kost, ernæring og hygiejne 3. Samfund resurser, miljø og forbrug 4. Oplevelse, fællesskab og æstetisk udfordring Faget og skolens værdier Nysgerrig udvikling: vi ønsker, at vore elever gennem tilberedning af maden og det fælles måltid får erfaringer med forskellige retter, oplever glæden ved at tilberede mad og bevarer lysten til at eksperimentere med forskellige smagsingredienser ud fra en viden om ernæring og sund kost. Anerkendende dialog: den fælles forarbejdning af råvarer inviterer ofte til samtaler om stort og småt. Mange dagligdags udfordringer ses ofte løst, når det foregår i et rum, hvor fokus er rettet mod fællesskabet og det fælles ansvar at tilberede et måltid til alle skolens elever. Med udgangspunkt i en evaluering af sundhed, smag, budget og ønsker drøfter kokkene madplanen med eleverne på Byens Skole, hvorefter den kommende madplan udarbejdes.

2 Tolerante fællesskaber: ved tilberedning af måltidet og i fællesskabet omkring frokosten opstår samvær og fællesskab af en anden karakter end det almindelige klassefællesskab. Denne unikke mulighed er af væsentlig betydning for udvikling af omsorg og fællesskab. Progression På Byens Skole er det faglige og dannelsesmæssige indhold i Kost og Samvær tænkt ind i hele skoleforløbet fra børnehaveklasse 9. klasse. Det betyder, at faget indgår som en daglig rutine, hvor skolens elever og lærere sammen med to ansatte kokke deltager i tilberedning af dagens måltid, som består af to retter mad. Vi vægter samvær og fællesskab i forbindelse med tilberedning af måltidet, hvilket udmøntes i, at alle elever deltager i processen på et aldersvarende niveau. Ildstedet Kost og samvær er centralt på Byens Skole både konkret og i symbolsk forstand. Køkkenet er stedet, hvor man arbejder og lærer om forarbejdning af råvarer, korrekt opbevaring og god køkkenhygiejne i forbindelse med tilberedning af måltidet, men det er i ligeså høj grad et frisat rum af værkstedslignende karakter. Det er ved ildstedet, hvor man kan tale om og få nye perspektiver på hændelser - også i form af samtaler om det, der kan opleves som udfordrende ved et fællesskab. Køkkenet bliver, som følge af dette, også stedet, hvor man kan træde ud af eventuelle konfliktfyldte rum, og i stedet rette fokus mod tilberedning af måltidet. Læring i forbindelse med Kost og Samvær kan derfor både ses snævert som faglig læring, men det er samtidig også læring i samvær og fællesskab i et rum, der ikke har klasseværelsets karakteristika. Børnehaveklasse 2. klasse Enkle teknikker fx skrælle gulerødder, skære frugt og grønt, enkel kostsammensætning, anretning af maden samt simpel bageteknik. Erfaring med surt og sødt. Afvaskning af køkkenborde, dække bord, opvask og håndhygiejne. 3. klasse 5. klasse Alene hjemme klar dig selv i køkkenet Farsretter, tilberedning af fisk, bagværk, suppe, tilberedning af fjerkræ. Erfaring med smagsoplevelser Betydning af god køkkenhygiejne, renhold af køleskabe, renhold af køkkenredskaber og køkkengulv Enkel budgetlægning 6. klasse 9. klasse Viden om sammensætning af sund og nærende kost, bæredygtig madlavning, videre udvikling af smagssanseoplevelser. Madens æstetik. Mad - og indkøbsplan og udvidet køkkenhygiejne

3 Billedkunst Formål Formålet med faget billedkunst er, at eleverne ved at eleverne ved at udtrykke sig billedligt gennem arbejdet med såvel plane, rumlige og digitale billeder udvikler færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer. Gennem den kreative udvikling og gennem analyse og refleksion af udtryks kommunikation udfordres elevernes æstetiske dannelse funderet i viden om, hvorledes kunstens og mediekulturens billedformer fremtræder kulturelt og historisk. Omdrejningspunktet for faget billedkunst er henholdsvis Billedfremstilling Billedkundskab Visuel kommunikation Faget og skolens værdier Nysgerrig udvikling: Billedkunst lægger vægt på elevernes evne til at udtrykke sig billedligt med udgangspunkt i individuelle og fælles erfaringer. Gennem forarbejdningsprocessen får eleven mulighed for at kommunikere ved hjælp af billedsprog. På denne måde udfordres nysgerrigheden hos eleverne og skaber afsæt for en æstetisk dannelsesproces, der er funderet i billedmæssige fremtrædelsesformer. Tolerante fællesskaber: I den billedmæssige skabelse og dermed fordybelse er forankret i en anerkendende tilgang til de individuelle erfaringer, den enkelte elev møder faget med. Elevens erfaringsverden udvikles i skabelsesprocessen til den billedmæssige udtryksform, hvorved nye udtryk og forståelser af individ og fællesskab bliver mulig. Anerkendende dialog: I forholdet mellem idé og fremstilling ligger mødet med det ukendte i form af fremstillingsbegreb og det mulige. Denne proces efterlader spor og skaber følelser, ligesom processen også udvikler elevens evne til at udtrykke sig nuanceret om sin væren i verden.

4 Progression Der lægges et funktionelt indlæringssyn til grund for fagenes placering i den daglige undervisning, hvilket betyder, at det overordnede emne/ projekt i en given klasse, på et givent trin, er bestemmende for valg af fag og metode. Faget billedkunst indgår i puljeundervisningen, som er et tværfagligt undervisningsbånd på to lektioner over alle ugens fem skoledage på henholdsvis mellemtrin og i indskoling. Denne særlige konstellation er eksemplificeret med billedkunst som del af den tværfaglige undervisning på mellemtrinnet, primært i 4. klasse. Udgangspunktet for denne tværfaglige undervisningsform, hvor bl.a. faget billedkunst indgår, tages i børnehaveklasse, hvor faget introduceres for eleverne som et særskilt fagligt område i form af én ugentlig lektion. Faget holdes adskilt, fordi vi ønsker at eleverne får en fornemmelse for, hvad billedkunst er samt at de opnår færdighed i at udtrykke sig ved hjælp af simple teknikker om livsnære emner, således at eleverne oplever glæde ved at udtrykke sig billedmæssigt. På denne baggrund får eleverne et billedkunstbegreb, som der arbejdes videre med i den tværfaglige undervisningsform i puljeundervisningen. i det billedkunstfaglige skal som følge af ovenstående også ses i forhold til de emner, der arbejdes med på et givent trin. Der bygges videre på de indlærte teknikker med fokus på et helhedsprincip, hvor det overordnede tværfaglige emneområde rammesætter form og indhold for de fag, der indgår i puljeundervisningen på Byens Skole. Eksempler på årsplan i billedkunst for børnehaveklassen og for 4. klasse: Billedkunst i børnehaveklassen 1. semester Tegneundervisning. Fælles tegning: Materialer: A3-papir, A4-papir, sakse, limstifter og farveblyanter. Først tegne de selv emnet på A4, så klipper de det ud. Så går de i deres gruppe (grupperne er på ca. 4) og limer deres emne fast på deres fælles A3-papir for derefter at tegne baggrunden/miljøet. De skal være enige om det de gør i gruppen. Emnet bestemmer underviseren. Delvis gruppearbejde. Føl formen: Materialer: En pose med objekter i forskellige former, grafitstifter, farveblyanter og A4-papir. Hver elev får en ting i hånden bag på ryggen. De må ikke se tingen mens de tegner det de kan mærke på et A4-papir. Bagefter tegner de en cirkel på et nyt A4-papir, og når de har gjort det fortæller jeg at de skal få noget genkendeligt ud af cirklen.

5 Form og figurer: Materialer: Opgaveark om figurerne cirkel, firkant og trekant, farveblyanter og A4-papir. Jeg viser dem de 3 former og en spiral på tavlen og vi snakker om formerne. De skal så tegne en spiral og bagefter får de en opgave hvor de skal finde de forskellige figurer og farve dem hver sin farve. Obs. Får at vise dem formerne i 3D skal Jeg have en blok, cylinder, kugle, kube, kegle og pyramide. Tegn dyr/menneske vha. figurer: Materialer: Grafitstifter, A4-papir og viskelæder. Giv eleverne et antal forskellige figurer såsom cirkler og trekanter, og bed dem tegne et dyr med dem. Når de er færdige gør jeg det på tavlen og viser hvad der sker når jeg tegner dyret op og visker de overflødige linier ud. De får opgaven igen. Jeg bestemmer hvilket dyr eller menneske. Dybdelære: Materialer: A4-papir, 2 opgaveark, farveblyanter, sakse og limstifter. Jeg viser dem hvad der er forgrund og baggrund. Den første opgave får de et opgaveark med tre ens huse i forskellige størrelser. Dem skal de farve og klippe ud og lime på det andet opgaveark (A3- papir), hvor der er lavet 3 horisontale streger. Bagefter få de udleveret et A4-papir hvor de selv skal tegne 3 ting de skal klippe ud og lime ind på A3-opgavearket. Tegneserie: Materialer: A4-papir, Farveblyanter og Lineal. Først viser jeg hvordan de deler papiret op i 4 rammer, så laver de selv en historie på 4 rammer over emnet. Når historien er på plads går de i gang med at lave den. Emnet bestemmer underviseren. Fælles tegneserie: Materialer: A3-papir, farveblyanter og lineal. 2 og 2 laver de en historie på 4 rammer. Så inddeler de deres A3-papir i 4 rammer og tegner historien. Emnet bestemmer underviseren. Gruppearbejde. Tegn ansigter: Materialer: Grafitblyanter og A4-papir. Jeg viser hvordan et ansigt bygges op vha. Johans skabelon på tavlen. De tegner efter på A4-papir. Tegn dig selv: Materialer: et spejl pr barn, grafitblyanter, farveblyanter og A4-papir. De får et spejl hver og tegner et selvportræt. Når de har tegnet sig selv skal de farvelægge det.

6 Tegn hinanden: Materialer: Grafitblyanter, A4-papir og farveblyanter. 2 og 2 tegner de hinanden samtidig. De farvelægger dem til sidst. Gruppearbejde. Illustreret historiefortælling: Materialer: A4-papir, farveblyanter og en kort historie. Jeg fortæller eller læser en kort historie. Efter historien skal de tegne en konkret situation eller genstand fra historien. Vigtigt at de ikke ser illustrationerne i bogen. Eksempelvis læser jeg om Atlas. De skal så tegne Atlas der holder himlen. Tegneopgave til den første skole/hjem-samtale: Materialer: Farveblyanter og opgaveark. 2. SEMESTER: Jeg giver dem et opgaveark med en cirkel til den ene side. I cirklen er der to øjne oven på hinanden. Bed dem tegne manden færdig. Se om de følger øjnenes vinkel eller improviserer de. Opgavearket må ikke vendes på højkant. Collageundervisning. Collage med tema: Materialer: Limstifter, sakse, blade og A4-papir. De laver hver især en collage hvor de dækker hele overfladen af A4-papiret med det udvalgte emne. Lim først de store udklip på. Emnet bestemmer underviseren. Emnet skal være tilgængeligt i bladene de klipper i. Situation/handling i Collagen: Materialer: Limstifter, sakse, blade og A4-papir. De laver hver især en collage med en forgrund og en baggrund som forestiller en situation eller handling. Emnet er frit. Maleriundervisning. Farvelære: Materialer: Akrylmaling rød, blå og gul, pensler til hver, et bord med vandglas til at rense penslen, forklæder til hver og to opgaveark med henholdsvis 3 cirkler med primærfarverne og 3 cirkler med 2 primærfarver og en sekundærfarve. De maler først et ark med de 3 primærfarver rent i 3 cirkler. Dernæst vælger de en sekundær farve de gerne vil blande og får et opgaveark med 3 cirkler, hvor de 2 primærfarver males i hver sin cirkel og i den tredje cirkel blander de deres sekundære farve.

7 De tre sekundære farver de kan blande er orange(rød i gul), lilla(rød i blå) og grøn(blå i gul). Bland altid den mørke farve i den lyse. De kan også blande sort som er de tre primærfarver. Komplementærfarverne er rød-grøn, blå-orange og gul-lilla. Farven brun er en tertiær farve og den fås ved at blande en primær med en sekundær farve. Rød og grøn giver den bedste brun. Farvelære med overgang: Materialer: Se grundfarverne +A4-papir, minus opgaveark. De ligger deres A4-papir ned, vælger en farve de vil blande og starter med at male en streg af den lyse grundfarve øverst. Dernæst maler de nedenunder en ny streg og en ny streg osv. af blandingsfarven som bliver mørkere og mørkere. Se skabelon. Male mandala: Materialer: Akrylmaling grundfarverne + sort og hvid og mandalaark. De lærer at male mønstre med farver de selv har blandet. Brug sort og hvid til at gøre deres farver lysere eller mørkere. Max. 4 farver pr. mandala. Oliefarveundervisning. Tegn træer uden farve: Materialer: Oliekridt og A4-papir. Først skal de tegne et træ med kun en streg (se note hvordan man tegner et træ ). Derefter skal de tegne et træ. Jeg taler med dem om hvordan et træ ser ud. De må gerne holde på kridtet ligesom man holder en ske. Tegn træer med farve: Materialer: Oliepastelfarver, oliekridt og A4-papir. Først tegner de omridset af et træ med oliepastelfarven og tværer farven med deres tommelfinger. Derefter tegner de bladene og tværer dem ud. Så tegner de træet og bladene op med oliekridt. Tegn pærer/æbler: Materialer: Oliepastelfarver, oliekridt og A4-papir. TEATERUGEN Se Tegn træer med farve. Tidsramme: Minimum 14 dage. En hel undervisningsdag til at de maler deres dukke. En dag til at sætte teaterrammen op hvor Steen hjælper. Materialer: Laminatplade af ca. 2-3 mm i tykkelse. Rundstokke ca. 18 stk. Akrylmaling i grundfarverne og sort og hvid. Eleverne tegner hver for sig hvordan de forestiller sig deres dukke. Så bliver de sat sammen i grupper, hvor hver gruppe er den dukke de skal være fælles om og bliver enige om hvordan deres fælles dukke skal se ud.

8 De tegner dukken på et A3-papir. Jeg kopierer tegningen og tegner dukkens omrids over på en laminatplade - af ca. 2 til 3 mm - med en blyant. Brug kun blyant på dukkerne som skal viskes ud inden de maler dem. Jeg saver dukkerne ud saven er i SFO ens værksted. Børnene får deres tegning tilbage og maler det der er på tegningen over på dukken. Jeg tegner den færdige dukke op med en sort sprittusch Billedkunst på MT i 4. P skoleår af OM Uge Emne og fagområder Beskrivelse 33 Arbejde i teambuilding med alle 6 klasser på MT. Bygge tårn i træ og papir. Bygge skibe til Søndermarken Skoven Undervisningen i træer afsluttedes med at tegne og farvelægge det Natur/teknik udvalgt træ i grupper på 4, klistre elementer fra træet på og med tegning beskrive fotosyntesen, træets farver og former. Fokus: Formidling og kombination af tekst, billede, 3D-genstande Form: planche med farveblyanter, tape og materialer fra skoven Ophængning: I klassen under og efter fremlæggelser Dansk: læsning af romanen Knut og Køter dansk og litteratur 43 Billedkunst hele ugen i puljetimerne + mandag Billedkunst og matematik Afdelingsuge: Værksted med linoleumsgrafik med elever. 1-2 Vikingetid: Historie med udarbejdelse af plancher i grupoper + fælles tidslinje Hele romanen beskrives i plakatbilleder i billedkunst med et billede lavet af to elever hver omkring hvert kapitel. Nogle grupper når at male to plancher sammen, andre en. Fokus: Farvelære, farveblanding og penselstørrelse. Form: Akrylmaling i A2 størrelse Fremvisning: Ophængning i kantinen Frihåndstegning efter objekt, derefter efter model. Sort-hvid-tegning og skyggelægning. Fokus: Skygge og lyskilde, lettere skravering, se med øjnene Form: Bly Fremvisning: Ophængning i klassen. Derefter hjem. Tessalatinosmønstre, det gerometriske begreb tessalationer betyder, at samme figur kan dække en hel flade uden huller. Vi forholder os til, hvilke regulære polygoner, det kan lade sig gøre med samt med udgangspunkt i den hollandske billedkunstnerm.c.escher Det gyldne snit komposition i malerier og reklamebilleder Solhvervsbilleder: Observation af sol, lys og skygge udendørs. 1. tegning overføres til kliché. Snitte og trykke 5 eks. 2: Skygge og skravering af perspektiveret form (hus/gade ell. lign.) Trykning, indramning i farvet karton farvetryk i linoleum ud fra 2 klicheer (ca. 2/3 af eleverne nåede dette) Fokus: sort-hvid grafik, tofarve grafik, snitteteknik, trykmetoderne Form: Linoleumstryk Fremvisning: Billederne blev solgt på fælles auktion til julefesten Form: Kollager lavet i grupper på 4. med forskellige medier. Fokus: den instruktive tegning Fremvisning: Ophængt ved fremlæggelser + indtil næste ophængning. Elevgruppe Alle elever på MT 4. P 4. P 4. P Elever klasse, der selv har valgt værkstedet. 4. P + 4. S

9 5-6 Afdelingsuge: Fælles overemne Tid 8-10 Kroppen: Naturteknik + seksualundervisni ng Efter udarbejdelse af projektet i uge 5, skulle eleverne lave et produkt. Blandt produkterne var: et power-point, billeder i akryl, skulptur, musiknumre, video, teater, modeopvisning, model af sportsarena, (blot fra 4. P). Fokus: Eget valgt materiale, udtrykke emnet uden ord Form: lærerne hjalp generelt med materialer og ideudvikling. OM stod for billedkunstværksted med akrylmaling. AK stod for træværksted i SFO en. Fremvisning: På hele MT og i klasserne. Enkelte malerier hænger stadig i kantinen. Tre uger med oplæg, film, læsning om kroppen. Eleverne arbejdede i grupper på 4 på tværs af klasserne. Fokus: Proportioner 1:1, størrelsesforhold for det usynlige, farvelægning med farveblyanter, farvemætning + formbeskrivelse ved hjælp af farver, blanding af tørre farver, omrids, indsatte billeder. Form: Tegne efter levende person direkte på papir 1 x2 meter og illustrere med farver hvad der var inden i ud fra 7 givne underemner. Fotokopiering forbudt. Fremvisning: Først ved fremlæggelse for begge klasser. derefter ophængning i gangarealer + kantine timer Billedanalyse over sportsbilleder + andre avisbilleder. Fokus: De fire perspektiver, primær-, sekundær- og tertiærfarverne. Kolde og varme farver. Kontrastfarver + lys-skygge. Form: avisbilleder der tegnes på og beskæres Fremvisning: Ophængning på fællesgang 1. sal + klasselokale 16 Dansk + billedkunst 3 puljetimer 21 Billedkunst: Puljetimer + mandag Afdelingsuge Performance Herudover har der været indlagt illustration i hjemmeopgaver Malerier ud fra fantastisk fortælling læst i klassen Regnbuestenen. Fokus: Betydningsperspektiv + symboler i billederne Form: Akrylmaling på karton A2. Soloarbejde = alle elever lavede et billede over central person eller situation, som de bagefter fyldte med symboler + tegn fra historien. Ramme omkring malet med på billedet. Fremvisning: Ophængning i klassen. Tegning ud fra de 4 perspektiver: Betydningsperspektiv, kavalerperspektiv, centralperspektiv, opløst perspektiv. Fokus: Perspektivlære + se efter det du tegner Form: Udendørs tegning i byen på skitseblokke > overføre fra skitse til nyt billede. Museumsbesøg Fremvisning: Ikke afgjort endnu. Eleverne arbejder i grupper på tværs af klasserne på MT og skal producere en performance med musik, bevægelse, meget få rekvisitter, lys Fokus: Processen Form: kreativ proces med en optræden som mål Fremvisning: Sommerfesten for forældrene Alle elever på MT 4. P + 4. S sammen 7. D 4. P 4. P Alle elever på MT

10 Materielt Design (håndarbejde og sløjd) på Byens Skole Formål Formålet med materielt design er, at eleverne erhverver kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende håndværksmæssig fremstilling. Overordnet skal eleverne erhverve viden om og forståelse for sammenhængen mellem idé, planlægning og udførelse og derved opnå erfaring med idéudvikling og faglige arbejdsprocesser i det æstetiske håndværk for derigennem at udvikle kendskab til æstetisk formgivning og funktionel kommunikation. Materielt design tilrettelægges, så eleverne får passende udfordringer og mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og engagement gennem æstetisk formgivning. Arbejdsprocessen er endvidere afsæt for, at eleverne udvikler erfaring med - og oplevelse af egne muligheder for at tage stilling og handle ift. æstetiske produkters formgivning og kommunikérbarhed. Den historiske kulturs fortid og samtid bringes i spil gennem arbejdet med materiel design samt områderne arbejdsmiljø, miljø- og resursebevidsthed. Derigennem skabes fundamentet for, at eleverne kan udvikle kompetence i forhold til samarbejde, medbestemmelse og medansvar. Fagets fire stærke kerneområder: Design og håndværk Tekstile arbejdsområder Håndværksmæssige teknikker Det samfundsmæssige og kulturelle indhold Faget og skolens værdier Nysgerrig udvikling: Materielt design er et fag, som lægger vægt på elevernes skabende håndværksmæssige arbejde med afsæt i deres individuelle erfaringer. Gennem forarbejdningsprocessen får eleven mulighed for at afprøve og opøve sine færdigheder og afprøve ideer i forhold til materiale og værktøj. I undervisningens tilrettelæggelse arbejder vi bevidst med at stimulere og pirre nysgerrigheden hos eleverne ved at eksperimentere med mange forskellige teknikker inden for faget materielt design i en emnemæssig tilrettelagt undervisning. Tolerante fællesskaber: Med udgangspunkt i kendte og mindre kendte håndværksmæssige teknikker og de individuelle erfaringer, elever møder faget med, giver rig mulighed for at arbejde med respekten for den unikke idé/ anerkendelse af andre unikke idéer i ligeværdigt forhold.

11 Anerkendende dialog: I forholdet mellem idé og mulighed ift. materiale og fremstillingsbegreb ligger mødet med det ukendte, der ofte skaber følelser og efterlader indtryk. Der er altså i selve forarbejdningsprocessen indlagt en mulighed for at elever og lærere gør sig nogle almenmenneskelige erfaringer med fagets kerneområder: Disse erfaringer vil dog til stadighed bære præg af det særlige ved elevernes individuelle idéer. Når vi nysgerrigt undersøger et givent felt i respekt det fælles og oprigtig interesse for individuelle særpræg, bæres dette ofte af anerkendelse og ligeværdighed i samtalen. På Byens Skole er materielt design en integreret del af den tværfaglige puljeundervisning i 1. klasse- 6. klasse. Puljeundervisningen består af fagene: natur og teknik, kristendom, historie, geografi, håndarbejde, billedkunst og sløjd. Vi har tilrettelagt undervisningen således, at den ligger i et bånd fordelt på alle ugens fem dage med to sammenhængende lektioner á 45 minutter. I forbindelse med årsplanlægningen afsøges 3-4 emneområder, der kan fungere som omdrejningspunkt for faglige fordybelse og funktionel indlæring. Den videre planlægning og trinbeskrivelse tager form i de enkelte team, indskolingsteamet og mellemtrinsteamet, hvor der med udgangspunkt i fagbeskrivelser og trinbeskrivelser planlægges en års - og undervisningsplan for klasserne. Nedenfor ses en oversigt over, hvorledes faget håndarbejde har bidraget til puljeundervisningen på Byens Skole. Som følge af den ovenfor beskrevne kvalificering af fag og undervisning vil det enkelte fags progression være bundet op på et overordnet fællesfagligt emne og mål.

12 Fagets hovedområder Emne Gemmepose Brætspil Filtning Hvad den gamle skole gemte.. Oldtiden i Danmark (bronzealderen) Oldtiden i Danmark Design og håndværk Fra idé, herunder spilleregler til udformning Billedmæssigt udtryk- rumligt og endimensionelt Filtede udgaver af Heerup billeder Broderi og skitsetegning Sæbekassebil Propper, ispinde og kapsler Sværd Broncealdersolhjul tin Smykkestøbning Stenalder et storylineprojekt Tekstile arbejdsområder Materiale og syteknik ift. brugsværdi. Udsavning og Udsmykning Filtepude, filtenåle Korstingsbroderi Bærende konstruktioner Opmåling Håndværksmæssige teknikker Syteknikker Arbejde med sav og sandpapir. Valg af farvelægning Teknikken bag nålefilt. Uld som levende materiale Brodering Arbejde med hammer, skruetrækker og sav Det samfundsmæssige og kulturelle indhold Hvad posen gemte Kulturhistorisk kig på posens historie. Brætspillets med fokus på idéens kommunikérbarhed Uldens betydning set med historiske briller At gøre sig umage - i historisk belysning med udgangspunkt i broderi som en del af undervisning i håndarbejde. Samarbejde og medbestemmelse Støbning Forarbejdning af tin Udsmykning og tro i oldtiden Opbygning af landskab og bopladser Arbejde med ler og papmaché Fra en- til flerdimensionelt arbejde. Stoflighed i forhold til formgivning Genbrug Forståelse for stenaldersamfundets opbygning

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Vejledende læreplan for Lokale valg

Vejledende læreplan for Lokale valg Vejledende læreplan for Lokale valg *********** A: Formål og Introduktion B 2 Lokale valg september 2002 Formålet for undervisningen i lokale valg (Jf. 38 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Årsplan for 4. årgang 2010/2011

Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Årsplan for 4. årgang 2010/2011 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Generel status og udvikling...s. 3 Skole-hjem-samarbejdet... s. 4 Den sociale årsplan.....s. 5 Elevernes alsidige personlige udvikling......s.

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Årsplan 5. årgang 2010-2011 ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøz

Læs mere

INDHOLDS- OG ÅRSPLAN. for ODENSE FAGSKOLE 2015-2016

INDHOLDS- OG ÅRSPLAN. for ODENSE FAGSKOLE 2015-2016 INDHOLDS- OG ÅRSPLAN for ODENSE FAGSKOLE 2015-2016 sfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 Parat til erhvervsuddannelse... 4 1.2 Demokrati... 4 1.3 Selvevalueringer... 4 1.4 Nathalie og Odense Fagskole... 4

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

INDHOLDS- OG ÅRSPLAN. for ODENSE FAGSKOLE 2013-2014

INDHOLDS- OG ÅRSPLAN. for ODENSE FAGSKOLE 2013-2014 INDHOLDS- OG ÅRSPLAN for ODENSE FAGSKOLE 2013-2014 sfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 Parat til erhvervsuddannelse... 4 1.2 Demokrati... 4 1.3 Selvevalueringer... 4 1.4 Nathalie og Odense Fagskole... 4

Læs mere

Sådan arbejder vi didaktisk på Byens Skole

Sådan arbejder vi didaktisk på Byens Skole Sådan arbejder vi didaktisk på Byens Skole Foråret 2011 DIDAKTIK PÅ BYENS Skole SIDE 1 AF 38 Indhold Præsentation 3 Didaktisk kompendium 4 Kapitel 1 Fælles sprog og trinspecifikke skabeloner 5 Forskellige

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Læseplan for faget. Billedkunst. 1. 10. klassetrin

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Læseplan for faget. Billedkunst. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Læseplan for faget Billedkunst 1. 10. klassetrin 2011 1 Indhold 1. Afsnit 1.1 Formål for faget side 3 1.2 De centrale kundskabs- og færdighedsområder side 3 1.3

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1 INDHOLD Forord...3 Introduktion Skolens rolle...5 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab...6 Sundhedsopfattelser...6 Handlekompetence...7 Elevengagement...7 Den Røde Tråd pædagogik og indhold...7

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Indholdsplan 2013-14

Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2013-14 Indholdsfortegnelse: Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere