i Hovedstadsregionen Rapport fra Pilotprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Hovedstadsregionen Rapport fra Pilotprojekt"

Transkript

1 Nyt samspil mellem erhvervsvirksomheder og kulturinstitutioner i Hovedstadsregionen Rapport fra Pilotprojekt

2 Indhold Kultur og erhverv Projektet i hovedtræk Baggrunden for samarbejdet Hvad er formålet? Projektets metode Hvilke kulturinstitutioner deltager? Hvilke virksomheder deltager? Resultater Kendskab til kulturinstitutioner Relationer til kunder og andre samarbejdspartnere Personale-, uddannelses- og HR- området Markedsføring, branding mm Virksomhedens fysiske rammer og udsmykning Etablering af portal Det videre arbejde Pilotprojektet og rapporteringen er gennemført i et samarbejde mellem HUR og DI Hovedstaden og er foretaget af kulturudviklingsdirektør Ida Munk, HUR, fuldmægtig Marie Hvid Damborg, HUR, og chefanalytiker Flemming G. Jørgensen, DI.

3 Kultur og erhverv Kultur og erhverv har siden industrialiseringens barndom haft et tæt forhold tænk blot på den Den Nordiske Industri- og Kunstudstilling i 1872 med udstillere. Og tænk på Ny Carlsbergfondets store og synlige investeringer i kunst og kultur i København og resten af landet. Det gælder også en række andre erhvervsdrivende fonde med tilknytning til dansk industri. Disse langvarige relationer mellem erhvervsliv og kunst og kultur kan vi alle glæde os over i dag. Men udover den daglige glæde ved et rigt kulturliv får relationerne mellem kultur og erhvervsliv i Hovedstadsregionen i disse år helt nye betydninger. I takt med globaliseringen bliver det væsentligt for virksomhederne og deres medarbejdere og deres produkter og services at kunne adskille sig fra de mange andre aktører på den globale arena. I Hovedstadsregionen kan kulturinstitutionerne være med til at profilere virksomhederne og gøre dem unikke og attraktive på det globale marked. Der ligger således et stort uudnyttet potentiale for at styrke Hovedstadsregionens internationale konkurrenceevne, hvis vi forstår at udvikle nye samspilsformer mellem virksomheder og kulturinstitutioner. DI Hovedstaden og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) har i sommeren 2005 i et pilotprojekt undersøgt mulighederne for at udvikle nye samspilsformer mellem virksomheder og kulturinstitutioner i regionen. Pilotprojektet inddrager et repræsentativt udsnit af regionens kulturinstitutioner og virksomheder. Det er første gang, der er udarbejdet et sådant projekt, og det er derfor med fornøjelse, at resultatet af det lille, men væsentlige projekt hermed præsenteres. November 2005 Mads Lebech Borgmester Formand for HUR Kjeld H. Petersen Adm. direktør Formand for DI Hovedstaden

4 Projektet i hovedtræk DI Hovedstaden og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er i et pilotprojekt gået i dialog med virksomheder og kulturinstitutioner i Hovedstadsregionen og spurgt ind til mulighederne for et øget samarbejde. Helt konkret har hensigten med pilotprojektet været at undersøge interessen for at udvikle en internetportal, hvor kulturinstitutionerne kan markedsføre tilbud specielt målrettet mod regionens virksomheder. Ideen er, at kulturinstitutionerne i Hovedstadsregionen præsenterer nogle forskellige konkrete bud på, hvordan virksomhederne kan samarbejde med kulturinstitutionerne. Med pilotprojektet er der for første gang foretaget en lille, men systematisk undersøgelse af samspilsmulighederne mellem virksomheder og kulturinstitutioner i Hovedstadsregionen. I pilotprojektet har der deltaget kulturinstitutioner, som repræsenterer et bredt udsnit af Hovedstadsregionens kulturtilbud, og der har været gennemført en interviewrunde med ansvarlige ledere i et repræsentativt udsnit af regionens virksomheder. Pilotprojektets erfaringer giver derfor et værdifuldt grundlag for DI Hovedstaden og HURs videre arbejde. Hovedbudskabet fra pilotprojektet er, at virksomhederne er meget interesserede i kulturinstitutionernes samarbejdstilbud og meget positive over for ideen om at udvikle en portal. Samtlige erhvervsledere mener, at en portal vil kunne øge samarbejdet med kulturinstitutionerne og give virksomhederne et bedre indblik i samarbejdsmulighederne. Pilotprojektet har vist, at der blandt regionens virksomheder er en stor vilje til samarbejde, og flere virksomhedsledere mener, at samarbejdet med En portal vil gøre det nemmere at samarbejde med kulturinstitutionerne På dette spørgsmål svarer 6 ud af 9 virksomheder meget enige 3 ud af 9 virksomheder enige kulturlivet kan være med til at styrke virksomheden. Pilotprojektet peger dog samtidig på, at der er et kraftigt behov for synliggørelse af kulturinstitutionernes tilbud og for at skabe en relevant kontakt mellem parterne. Det er DI Hovedstaden og HURs klare opfattelse, at det er væsentligt at arbejde aktivt for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og kulturinstitutioner dels gennem udvikling og markedsføring af en portal, dels gennem andre initiativer. En portal ville være en god inspiration til at gøre noget andet, end det vi plejer. Vi får da nogle gange besøg af kunder og har snakket om, at man burde arrangere noget. Måske er det bare ikke noget, man gør så meget i metalbranchen. Men hvis man lavede noget, ville kunderne helt sikkert blive imponeret. 4

5 Baggrunden for samarbejdet Samarbejdet mellem HUR og DI Hovedstaden er udviklet på baggrund af HURs Kulturredegørelse fra 2004, som lægger op til et øget samarbejde mellem kultur og erhverv. (Se kulturred). Samtidig er der i disse år en øget erkendelse af både internationalt og nationalt at udviklingen i relationerne mellem kunst/kultur og virksomheder kan styrke virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne.( Se f. eks. Lotte Darsøe: Art and Business, 2004). På et inspirationsseminar mellem ledere fra en række virksomheder og kulturinstitutioner i foråret 2004 blev der formuleret en række ideer til at udvikle og øge samarbejdet mellem kulturinstitutioner og virksomheder i Hovedstadsregionen. Det blev efterfølgende besluttet at arbejde videre ad tre spor: (1) Udviklingen af nye samspilsformer mellem virksomheder og kulturinstitutioner. (2) Udarbejdelse af portal, der styrker virksomhedernes viden om og adgang til de tilbud fra kulturinstitutionerne, som er særlig rettet mod virksomhedernes behov. (3) Udarbejdelse af inspirationsmateriale til virksomheder med henblik på at systematisere og formulere virksomhedens aktiviteter i forhold til området kunst og kultur. Parallelt hermed har temaet været drøftet på en række møder i det netværk af kulturinstitutioner kulturmødet som HUR har etableret. For erhvervslivet spiller HUR en vigtig rolle som kontaktled til Hovedstadsregionens kulturinstitutioner, mens DI Hovedstaden er porten til den konkrete kontakt til regionens virksomheder. Samarbejdet mellem DI Hovedstaden og HUR skaber således en kobling mellem virksomheder og kulturinstitutioner og kan fungere som katalysator for udviklingen. I foråret 2005 blev det besluttet at gennemføre et pilotprojekt med fokus på virksomhedernes behov og brug af kulturinstitutioner. Formålet med pilotprojektet er at skabe grundlag for det videre arbejde ad spor 2 nemlig udvikling af en portal. De foreløbige resultater af pilotprojektet blev præsenteret for kulturinstitutionerne på et møde 26. september 2005, hvor der var opbakning til at fortsætte arbejdet med at udvikle en portal. Efterfølgende blev der samme dag afholdt et fælles arrangement på Københavns Bymuseum mellem bestyrelsen for DI Hovedstaden og repræsentanter fra de kulturinstitutioner, som har deltaget i pilotprojektet. DI Hovedstaden besluttede efterfølgende på et strategiseminar i august 2004 at prioritere området Regionalt samspil mellem virksomheder og kulturinstitutioner i handlingsplanen for Der blev efterfølgende nedsat et udvalg med repræsentanter fra bestyrelsen og fra virksomheder uden for bestyrelsen. Dette udvalg har i løbet af det sidste år afholdt 5 møder. 5

6 Hvad er formålet? Det overordnede formål med samarbejdet mellem DI og HUR er at styrke såvel virksomhedernes som kulturinstitutionernes konkurrenceevne set i lyset af bl.a. globaliseringen og den skarpe konkurrence mellem regioner og metropoler om at tiltrække investeringer og være attraktive for virksomheder og medarbejdere. Kultur som et væsentlig regionalt rammevilkår for virksomheder sættes dermed i fokus. Og samtidig flyttes fokus fra den mere traditionelle opfattelse af, at relationer mellem virksomheder og kulturinstitutioner er synonymt med sponsoraftaler mellem en enkelt virksomhed og en enkelt kulturinstitution. For pilotprojektet har det konkrete formål været: At indsamle viden og information om virksomhedernes nuværende brug af kulturinstitutioner og deres fremtidige behov og ønsker i forhold til de tilbud, som kulturinstitutionerne har eller kan udvikle til virksomhederne. Den indhentede viden skal danne beslutningsgrundlag for en evt. etablering af en portal for kulturinstitutionernes tilbud til virksomhederne. Projektets metode Pilotprojektet har kørt i to runder første runde var en indsamling og bearbejdning af materiale fra de udvalgte kulturinstitutioner, og herefter var der en interviewrunde med de udvalgte virksomheder i DI Hovedstaden. Metoden, dvs. data- og informationsindsamlingen, som har været anvendt, er baseret på kvalitative interview gennemført med den samme interviewguide. Der er således ikke tale om en større spørgeskemaundersøgelse med henblik på at tilvejebringe et større statistisk materiale, men derimod en informationsindsamling, der favner og opfanger en række mere kvalitative informationer om relationerne mellem virksomheder og kulturinstitutioner. Afrapporteringen er derfor baseret på en sammenfatning af resultaterne fra interviewrunden kombineret med en række illustrative citater fra de enkelte interview. I et samarbejde med de deltagende kulturinstitutioner blev besluttet, at kulturinstitutionerne skulle udarbejde en række eksempler på tilbud specielt rettet mod virksomhederne og rubriceret inden for områderne: 1) Relationer til kunder og andre samarbejdspartnere 2) Personale-, uddannelses- og HR-området 3) Branding, markedsføring, produktpræsentation og lignende 4) Virksomhedens fysiske rammer og udsmykning Eksempler på tilbud fra kulturinstitutioner inden for HR-området: Personalefest/ (m. familie) Kroppedal Alle sanser vakt: Arrangement i samarbejde med Vikingelandsbyen med diverse aktiviteter, f.eks. smedning, træfældning, madlavning, historiefortælling mm. Vikingeskibsmuseet Familiearrangement: Sejlads, omvisning, vikingeværksteder og vikingelege. Introduktion til nye medarbejdere Københavns Bymuseum Byens historie: Foredrag på museet eller virksomheden. Bustur, byvandring eller havnerundfart om København, branchen mm. Nationalmuseet Kulturkurser: Skræddersyede kurser med fokus på bestemte landes kulturhistorie og skikke, f.eks. Kina.

7 Hvilke kulturinstitutioner deltager? På HURs kulturmøde i april 2005 blev pilotprojektet præsenteret for regionens kulturinstitutioner. Herefter blev der udvalgt syv kulturinstitutioner til at deltage i pilotprojektet. Kulturinstitutionerne blev udvalgt blandt dem, der havde givet udtryk for interesse, og samtidig skete udvælgelsen med henblik på at sikre en spredning i forhold til: geografisk beliggenhed, kulturinstitutionens størrelse samt diversitet. De deltagende kulturinstitutioner var: Danmarks Tekniske Museum, Helsingør Kroppedal, Tåstrup Københavns Bymuseum, København Zoologisk Have, Frederiksberg Vikingeskibsmuseet, Roskilde Nationalmuseet, København Ordrupgaard, Charlottenlund

8 Hvilke virksomheder deltager? De 10 virksomheder, der deltog i pilotprojektet, blev udvalgt blandt de 25 virksomheder, som er repræsenteret i bestyrelsen for DI Hovedstaden således at forskellige branche- og størrelsesforhold blev repræsenteret. De deltagende virksomheder og interviewede personer var: Direktør Gunnar Brüsch og økonomichef Lone Brüsch, Brüsch Maskinfabrik A/S Divisionsdirektør Gert Ryder, ISS Danmark A/S Adm. direktør Kjeld H. Pedersen, Innova AirTech Instruments A/S Forsyningsdirektør Inger Dreyer, sponsorchef Tim Boje Jensen og brandingchef Michael Jensen, TDC A/S Direktør Pia Klement, Timeselectas ApS Adm. direktør Claus Spiegelhauer, DAN SPRAY A/S Divisionsdirektør Søren Rudfred, Carl Bro as Teknisk direktør Kurt S. Ottesen, Radiometer Medical ApS Vicedirektør Andreas Veilstrup Andersen, Tivoli A/S Vicedirektør Anders Due, Post Danmark A/S Interviewene varede cirka en time, hvor der på baggrund af en interviewguide blev spurgt ind til virksomhedens tidligere erfaringer med samarbejde med kulturlivet, deres kendskab til de udvalgte kulturinstitutioner, deres kommentarer til de konkrete tilbud på de fire områder og deres generelle mening om en portal. Undervejs i interviewene blev interviewpersonerne bedt om at tage kvalitativt stilling til forskellige udsagn i et skema på en skala fra meget uenig til meget enig. Tre interview har haft en anden karakter og indgår derfor ikke direkte i datamaterialet. Interviewet med Tim Boje Jensen og Michael Jensen fra TDC har haft en supplerende funktion i forhold til interviewet med Inger Dreyer. Desuden har hensigten med interviewet med Andreas Veilstrup Andersen været at trække på Tivolis erfaringer fra et ståsted i midten og som en mulig samarbejdspartner på flere fronter.

9 Resultater I samtlige interview har der overordnet set været stor interesse for tilbudene fra kulturinstitutionerne alle har været enige i, at tilbudene generelt set er gode, og at kulturinstitutionerne kan give virksomhedens kunder en unik oplevelse, og de fleste tror, at de inden for de næste år vil benytte et af tilbudene. Jeg kender slet ikke Kroppedal men jo Ole Rømer Museet, det har jeg hørt om. Interviewene har dog peget på, at det på nogle områder er umiddelbart mere åbenlyst at samarbejde. Det gælder især inden for de to første områder med arrangementer for kunder, personale og andre samarbejdsparter. Kendskab til kulturinstitutioner Alle de interviewede blev spurgt, om de kendte de udvalgte kulturinstitutioner, og om de havde været der for nylig. Overordnet set er der i virksomhederne et godt kendskab til kulturinstitutionerne på nær Kroppedal, som kun en virksomhed med personlige bånd til stedet kender og har besøgt (til gengæld har de fleste virksomheder faktisk hørt om Ole Rømer museet, der i dag indgår i Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi). De fleste har besøgt kulturinstitutionerne, dog er det længe siden mere end et par år at de fleste har været på Danmarks Tekniske Museum og Københavns Bymuseum. Til gengæld har en del inden for de sidste par år været på især Vikingeskibsmuseet og Zoologisk Have. Cirka halvdelen af virksomhederne har inden for de sidste par år besøgt Nationalmuseet og Ordrupgaard. Jeg var på Bymuseet for temmelig mange år siden, men jeg vidste ikke, at man kunne holde arrangementer der. I forhold til virksomhedens brug af de udvalgte kulturinstitutioner nævner fem interviewpersoner, at de har besøgt vikingeskibsmuseet med kunder eller på firmaudflugt. To har været i Zoologisk Have i relation til virksomheden, og én på henholdsvis Danmarks Tekniske Museum, Nationalmuseet og Ordrupgaard. En del virksomheder nævner også andre kulturinstitutioner, som de har besøgt i virksomheden regi. Ordrupgaard er jo hot for tiden, og man navigerer ofte i forhold til det, når man skal arrangere et eller andet.

10 Tilbudene er rigtig gode det er jo faktisk sådan noget, vi selv bruger en del tid på at arrangere. Relationer til kunder og andre samarbejdspartnere En række eksempler på kulturinstitutionernes tilbud inden for dette område: 1. Københavns Bymuseum Byens historie, Byvandring, middag i museets lokaler 2. Danmarks Tekniske Museum Middag under vingerne. Rundflyvning i Helikopter 3. Ordrupgaard Middag med kunst og natur. Kunst- og designvarer 4. Zoologisk Have Specialrundvisning om aftenen, skattejagt 5. Vikingeskibsmuseet Sejlture, rundvisninger, kopier af vikingesmykker 6. Kroppedal Kopier med af historiske smykker, glas og keramik Der var blandt samtlige virksomheder en stor interesse for en række af de tilbud, der rettede sig mod virksomhedens relationer til kunder og andre samarbejdspartnere. Men samtidig var der en stor spredning i virksomhedernes ønsker og meninger om, hvilke tilbud der var relevante for deres virksomhed. Flere virksomheder peger på, at der især er et behov for arrangementer for mindre grupper. Hvad enten det er for en mindre kundegruppe ofte under 10 personer eller en afdeling i virksomheden. Både store og mindre virksomheder fremhæver, at de sjældent, måske en gang om året, har brug for store arrangementer det er f.eks. et årligt distributørmøde, et koncernmøde eller en firmaudflugt. Vi har sjældent brug for store events. Vores behov er nok mest små grupper ofte 4 8 personer og tit i weekenderne. Tilbudene er gode, og de dækker bredt. Fra det finkulturelle til bondeknolden. Arrangementerne må gerne være skalerbare f.eks. med 3 forskellige pakkeløsninger, som man kan vælge imellem. Det kan hurtigt blive for besværligt og for dyrt hvis alt skal komponeres fra bunden. Det er vigtigt, at historien i arrangementet fænger. Det skal være noget, hvor man tænker det kunne kunden aldrig selv finde på! Det er et godt arrangement, fordi det er eventpræget konkurrencer, musik eller lignende. For en række virksomheder er det væsentligt, at der er en relation til virksomhedens image eller produkt, når man skal lave arrangementer. Et andet synspunkt, der blev fremført, var, at arrangementet skal tage udgangspunkt i kundernes baggrund. F.eks. pointerede virksomheder med mange amerikanske samarbejdspartnere, at de lagde vægt på, at arrangementerne havde et historisk islæt. 10

11 Virksomhederne blev spurgt om deres praksis og behov for at forære kunder og samarbejdspartnere opmærksomheder eller gaver i forbindelse med kundebesøg o.l. Vi vil helst give brandinggaver, f.eks. skåle, glas og tøj med vores logo. Vi overvejer nøje, hvem vi vil kædes sammen med og arbejder meget fra brand til brand. På min sidste distributørrejse havde jeg den engelske udgave af H.C. Andersens eventyr med som gave. Den blev rigtig godt modtaget. Den glæder jeg mig til at vise min kone, var den typiske kommentar. Det er meget vanskeligt at finde ud af, hvad man skal give. Især lyder det med Kroppedal og kopi af historiske ting ledsaget af historie godt. Perfekt for amerikanere, som gerne vil have det historiske. I forhold til vores produkt skal vi lægge os i den høje ende af designgaver. Eller det skal være noget historisk Danmark som civilisationens vugge. Man skal være lidt forsigtig i forhold til gaver. Hellere invitere folk på en aktivitet noget med action. Gaven skal helst have en relation til virksomheden. Det er vigtigt, at du giver noget, som du bliver husket for. 11

12 Relationer til personale, uddannelse og HR En række eksempler på tilbud fra kulturinstitutionerne 1. Kroppedal Stjerneaften langt fra byens lys som del af et kursus eller møde Personalearrangement: Alle sanser vakt i samarbejde med Vikingelandsbyen med aktiviteter som smedning, træfældning, madlavning 2. Vikingeskibsmuseet Lederudviklingsforløb, 24 timer med sejlads og overnatning Familiearrangement: Sejlads, omvisning, værksteder og vikingelege 3. Danmarks Tekniske Museum Aktiv rundvisning med demonstrationer af motorer. 4. Nationalmuseet Familiearrangement på Frilandsmuseet eller Brede Værk med aktiviteter og picnic i det grønne. Who are the Danes? Introduktion til Danmarks kulturhistorie for virksomhedens udenlandske medarbejdere. Kulturkurser: Skræddersyede kurser med fokus på bestemte landes kulturhistorie og skikke, f.eks. Kina. 5. Københavns Bymuseum Foredrag på museet eller virksomheden evt. kombineret med bustur, byvandring eller havnerundfart. Virksomhedernes respons på disse tilbud var som ved arrangementerne i forhold til kunder og samarbejdspartnere generelt meget positive. Og der er ligeledes en stor variation i forhold til, hvilke tilbud virksomhederne fandt mest henholdsvis mindst attraktive for dem. Svarene giver i høj grad et billede af den mangfoldighed, som regionens virksomheder vil efterspørge hos kulturinstitutionerne og stiller dermed også store krav til designet af en portal. Det er meget sjældent, vi laver et arrangement en hel dag heller ikke med personale. Det ville være godt, hvis man kunne mødes kl. 15. Her skyder man nok lidt for højt. Typisk store konferencer f.eks. medicinalindustrien. Vi ville ikke vælge det det er for voldsomt. Det er et godt arrangement, fordi det er eventpræget. Ville ikke bruge det overhovedet ikke i min branche der drejer det sig mere om at komme i gang med arbejdet. Det kunne være rigtig interessant for vores medarbejdere fra Kina og Vietnam. Teambuilding det er vores virksomhed for lille til! Spændende også for de yngre medarbejdere. Vi har mange akademikere, der gerne vil opleve noget særligt. Det er godt, hvis arrangementet er noget andet, end det man ellers ville gøre med familien i weekenden. Det eneste, som egentlig kræves, er, at kulturinstitutionerne har nogle ordentlige faciliteter forplejningsmuligheder, av-udstyr og egnede lokaler. Meget interessant. Det med byvandring ville tage kegler. Alt med historie er en sikker succes for vores amerikanske kunder. 12

13 Det kunne være godt, hvis kulturinstitutionerne kunne fungere som rådgivere, når en virksomhed skal købe ny kunst. Branding, markedsføring, produktpræsentation mm En række eksempler på tilbud fra kulturinstitutioner 1. Københavns Bymuseum Virksomhedens historie, produkter set i lyset af hovedstadens historie, research på geografiske steder af betydning for virksomheden 2. Danmarks Tekniske Museum Hvordan så virksomheden ud før telefon, mail etc. Hvad er forudsætninger for den teknologi, virksomheden/branchen anvender. Research inden for brancherelaterede teknologier. Museets haller kan anvendes til præsentation af nye produkter. 3. Kroppedal Kend dine rødder: Hvem boede og levede i området, før virksomheden etablerede sig. 4. Ordrupgaard Museets faciliteter kan benyttes som ramme for lancering af produkter Når det gælder et tilbud om samarbejde i forhold til branding, viste interviewrunden, dels at interessen var knap så stor, dels at der var brug for en større afklaring af, hvorledes et samarbejde kunne foregå. Fordelene ved et samarbejde om f.eks. branding var således for nogle virksomheder ikke på samme måde indlysende ved første øjekast, som det var i forhold til arrangementer, og der er således på disse områder brug for, at tilbudene i en portal i endnu højere grad bliver målrettet og præsenteret på den rigtige måde over for virksomhederne. Virksomhedens fysiske rammer og udsmykning Eksempler på tilbud fra kulturinstitutionerne 1. Ordrupgaard Tilbyder reproduktioner, plakater og anden udsmykning 2. Københavns Bymuseum Stort udvalg af historiske fotos fra København 3. Kroppedal Brug fortiden i fremtiden inspirationsmuligheder i forbindelse med virksomhedens udsmykning 4. Danmarks Tekniske Museum Tilbyder design af et unikt museum i virksomheden tilpasset virksomhedens produkter og historie. Når det gælder tilbud om samarbejde i forhold til muligheder i relation til virksomhedens fysiske rammer og udsmykning viste interviewrunden som ved branding dels at interessen var knap så stor, dels at der var brug for en større afklaring af, hvorledes et samarbejde kunne foregå. Vi er netop ved at foretage en større renovering af alle vores kontorbygninger vi må huske også at sætte fokus på den udsmykningsmæssige side. Der skal således også på dette område ske en afklaring i forhold til, hvorledes disse tilbud evt. skal præsenteres på en portal. 13

14 Etablering af portal De deltagende virksomheder var enige om, at en portal vil gøre det nemmere at samarbejde med kulturinstitutionerne. Pilotprojektet har givet væsentlige erfaringer og gode ideer til det videre arbejde. I interviewrunden er der peget på flere vigtige krav til portalen, hvis den skal være et værktøj, der kan være med til at øge det regionale samspil mellem kulturinstitutioner og virksomheder. En portal vil gøre det nemmere at samarbejde med kulturinstitutionerne På dette spørgsmål svarer 6 ud af 9 virksomheder meget enige 3 ud af 9 virksomheder enige Budskabet skal spredes Flere har peget på, at formidlingen af portalens eksistens er et væsentligt aspekt. I større virksomheder kan man f.eks. etablere et link på virksomhedens intranet, således at afdelingschefer og HRmedarbejdere rundt om i virksomheden kan bruge portalen aktivt. Varen skal leveres Et andet synspunkt er, at det vil være en god idé at knytte en salgsorganisation til portalen dvs. et sekretariat, som kan sælge tilbudene på kulturinstitutionernes vegne, designe forskellige standardtilbud og desuden stå for opsøgende arbejde. En salgsorganisation kunne finansieres i fællesskab af de deltagende kulturinstitutioner. Den service, der er tilknyttet portalen, er vigtig. Det skal være let at få kontakt til kulturinstitutionerne og med kort varsel bestille et arrangement tidshorisonten vil nogle gange være fra dag til dag. Og så er det selvfølgelig væsentligt, at kulturinstitutionerne er i stand til at levere varen. Det unikke skal i centrum Interviewpersonerne har desuden givet et klart signal om, at præsentationen af tilbudene er vigtig. Her ligger der for kulturinstitutionerne en stor opgave i at kunne fremhæve det særlige ved deres tilbud. Flere har fremhævet, at det unikke ved netop denne oplevelse skal mere frem i tilbudene. Det vil således i høj grad være nødvendigt at sikre, at tilbudene fungerer godt kommunikativt i forhold til målgruppen. I etableringsfasen har flere ligeledes anbefalet at benytte en testgruppe f.eks. chefsekretærer, som vil være en væsentlig brugergruppe af portalen. En idé var desuden, at man i portalen skulle kunne søge på, hvilket image virksomheden ville signalere med de forskellige kulturinstitutioner og arrangementer det kunne f.eks. være teknologisk fremdrift, historisk fundament, miljøbevidsthed. Hvad er vigtigt, hvis man opretter en portal? Der skal være fokus på det unikke ved arrangementet. Gode søgekriterier. Der skal være en salgsorganisation tilknyttet portalen. Det skal være let at bestille produkterne. Det er vigtigt, at der en god overskrift, der fænger. Noget hvor man tænker det ville kunden aldrig selv finde på! Vigtigt med en god testbrugergruppe f.eks. chefsekretærer. Må godt være forskellige pakkeløsninger. Den skal være enkel og nem at bruge. Billeder er vigtige. Fokus på mødefaciliteter. Den skal være levende nogle gode appetizers. 14

15 Det videre arbejde HUR og DI Hovedstaden vil arbejde videre med etableringen af en portal i tæt samarbejde med virksomheder og kulturinstitutioner og har en målsætning om, at portalen er tilgængelig til foråret Kvantitativt set bygger pilotprojektet ikke på et stort antal af regionens virksomheder, men kvalitativt hviler pilotprojektets erfaringer på et bredt udsnit af regionens virksomheder set i forhold til branche, størrelse og diversitet. Interviewpersonerne har været meget åbne over for ideen om en portal og interesserede i de tilbud, som de er blevet præsenteret for. Virksomhederne har klart tilkendegivet, at et sådant projekt vil øge det regionale samarbejde med kulturinstitutionerne og dermed give virksomhederne nogle væsentlige regionale redskaber i deres forskellige funktioner, hvilket vil kunne styrke deres konkurrencemæssige situation. Jeg tror, vores virksomhed vil benytte nogle af tilbudene fra kulturinstitutionerne de næste par år. På dette spørgsmål svarer 5 ud af 9 virksomheder meget enige, 4 ud af 5 virksomhder enige. 15

16 Vores medarbejdere, som er meget fagligt dygtige og innovative, spurgte for ca. 1 år siden: Hvorfor skal der kun være kunst på kontorerne? Derfor bad vi Morten Plesner om at udsmykke et af vores værksteder med et vægmaleri. Meningerne om udmykningen har været meget forskellige, men jeg er sikker på, at vægmaleriet styrker kreativitet og innovation i det daglige arbejde. Direktør Gunnar Brüsch, Brüsch Maskinfabrik A/S Hovedstadens udviklingsråd Gl. Køge Landevej Valby tlf Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V tlf Tryk: DI Foto: Hans Søndergård

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide Uri Duvald Andersen Morten Gjøl 1 Introduktion Uri og Morten er initiativtagere til og har udviklet bogen

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov.

Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Klyngekonference Rø d. 1.-2. Nov. Kulturvækst Bornholm Kulturvækst Bornholm Skal knytte udviklingen af kulturlivet til Bornholms Vækststrategi Skal styrke den kvalitative og kvantitative

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Københavns. kreative rum

Københavns. kreative rum Københavns kreative rum lokomotivværkstedet - kontrasternes holdeplads! Et nyt alternativ Er I på udkig efter en ny lokation til den kommende produktlancering, den næste konference, udstilling, messe,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt 1 Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt Indholdsfortegnelse Indledende research... 2 Projektforslagets mål... 3 Målgruppe... 3 Målgruppebeskrivelse... 3 Kendskabsgrad hos målgruppen...

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere