i Hovedstadsregionen Rapport fra Pilotprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Hovedstadsregionen Rapport fra Pilotprojekt"

Transkript

1 Nyt samspil mellem erhvervsvirksomheder og kulturinstitutioner i Hovedstadsregionen Rapport fra Pilotprojekt

2 Indhold Kultur og erhverv Projektet i hovedtræk Baggrunden for samarbejdet Hvad er formålet? Projektets metode Hvilke kulturinstitutioner deltager? Hvilke virksomheder deltager? Resultater Kendskab til kulturinstitutioner Relationer til kunder og andre samarbejdspartnere Personale-, uddannelses- og HR- området Markedsføring, branding mm Virksomhedens fysiske rammer og udsmykning Etablering af portal Det videre arbejde Pilotprojektet og rapporteringen er gennemført i et samarbejde mellem HUR og DI Hovedstaden og er foretaget af kulturudviklingsdirektør Ida Munk, HUR, fuldmægtig Marie Hvid Damborg, HUR, og chefanalytiker Flemming G. Jørgensen, DI.

3 Kultur og erhverv Kultur og erhverv har siden industrialiseringens barndom haft et tæt forhold tænk blot på den Den Nordiske Industri- og Kunstudstilling i 1872 med udstillere. Og tænk på Ny Carlsbergfondets store og synlige investeringer i kunst og kultur i København og resten af landet. Det gælder også en række andre erhvervsdrivende fonde med tilknytning til dansk industri. Disse langvarige relationer mellem erhvervsliv og kunst og kultur kan vi alle glæde os over i dag. Men udover den daglige glæde ved et rigt kulturliv får relationerne mellem kultur og erhvervsliv i Hovedstadsregionen i disse år helt nye betydninger. I takt med globaliseringen bliver det væsentligt for virksomhederne og deres medarbejdere og deres produkter og services at kunne adskille sig fra de mange andre aktører på den globale arena. I Hovedstadsregionen kan kulturinstitutionerne være med til at profilere virksomhederne og gøre dem unikke og attraktive på det globale marked. Der ligger således et stort uudnyttet potentiale for at styrke Hovedstadsregionens internationale konkurrenceevne, hvis vi forstår at udvikle nye samspilsformer mellem virksomheder og kulturinstitutioner. DI Hovedstaden og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) har i sommeren 2005 i et pilotprojekt undersøgt mulighederne for at udvikle nye samspilsformer mellem virksomheder og kulturinstitutioner i regionen. Pilotprojektet inddrager et repræsentativt udsnit af regionens kulturinstitutioner og virksomheder. Det er første gang, der er udarbejdet et sådant projekt, og det er derfor med fornøjelse, at resultatet af det lille, men væsentlige projekt hermed præsenteres. November 2005 Mads Lebech Borgmester Formand for HUR Kjeld H. Petersen Adm. direktør Formand for DI Hovedstaden

4 Projektet i hovedtræk DI Hovedstaden og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er i et pilotprojekt gået i dialog med virksomheder og kulturinstitutioner i Hovedstadsregionen og spurgt ind til mulighederne for et øget samarbejde. Helt konkret har hensigten med pilotprojektet været at undersøge interessen for at udvikle en internetportal, hvor kulturinstitutionerne kan markedsføre tilbud specielt målrettet mod regionens virksomheder. Ideen er, at kulturinstitutionerne i Hovedstadsregionen præsenterer nogle forskellige konkrete bud på, hvordan virksomhederne kan samarbejde med kulturinstitutionerne. Med pilotprojektet er der for første gang foretaget en lille, men systematisk undersøgelse af samspilsmulighederne mellem virksomheder og kulturinstitutioner i Hovedstadsregionen. I pilotprojektet har der deltaget kulturinstitutioner, som repræsenterer et bredt udsnit af Hovedstadsregionens kulturtilbud, og der har været gennemført en interviewrunde med ansvarlige ledere i et repræsentativt udsnit af regionens virksomheder. Pilotprojektets erfaringer giver derfor et værdifuldt grundlag for DI Hovedstaden og HURs videre arbejde. Hovedbudskabet fra pilotprojektet er, at virksomhederne er meget interesserede i kulturinstitutionernes samarbejdstilbud og meget positive over for ideen om at udvikle en portal. Samtlige erhvervsledere mener, at en portal vil kunne øge samarbejdet med kulturinstitutionerne og give virksomhederne et bedre indblik i samarbejdsmulighederne. Pilotprojektet har vist, at der blandt regionens virksomheder er en stor vilje til samarbejde, og flere virksomhedsledere mener, at samarbejdet med En portal vil gøre det nemmere at samarbejde med kulturinstitutionerne På dette spørgsmål svarer 6 ud af 9 virksomheder meget enige 3 ud af 9 virksomheder enige kulturlivet kan være med til at styrke virksomheden. Pilotprojektet peger dog samtidig på, at der er et kraftigt behov for synliggørelse af kulturinstitutionernes tilbud og for at skabe en relevant kontakt mellem parterne. Det er DI Hovedstaden og HURs klare opfattelse, at det er væsentligt at arbejde aktivt for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og kulturinstitutioner dels gennem udvikling og markedsføring af en portal, dels gennem andre initiativer. En portal ville være en god inspiration til at gøre noget andet, end det vi plejer. Vi får da nogle gange besøg af kunder og har snakket om, at man burde arrangere noget. Måske er det bare ikke noget, man gør så meget i metalbranchen. Men hvis man lavede noget, ville kunderne helt sikkert blive imponeret. 4

5 Baggrunden for samarbejdet Samarbejdet mellem HUR og DI Hovedstaden er udviklet på baggrund af HURs Kulturredegørelse fra 2004, som lægger op til et øget samarbejde mellem kultur og erhverv. (Se kulturred). Samtidig er der i disse år en øget erkendelse af både internationalt og nationalt at udviklingen i relationerne mellem kunst/kultur og virksomheder kan styrke virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne.( Se f. eks. Lotte Darsøe: Art and Business, 2004). På et inspirationsseminar mellem ledere fra en række virksomheder og kulturinstitutioner i foråret 2004 blev der formuleret en række ideer til at udvikle og øge samarbejdet mellem kulturinstitutioner og virksomheder i Hovedstadsregionen. Det blev efterfølgende besluttet at arbejde videre ad tre spor: (1) Udviklingen af nye samspilsformer mellem virksomheder og kulturinstitutioner. (2) Udarbejdelse af portal, der styrker virksomhedernes viden om og adgang til de tilbud fra kulturinstitutionerne, som er særlig rettet mod virksomhedernes behov. (3) Udarbejdelse af inspirationsmateriale til virksomheder med henblik på at systematisere og formulere virksomhedens aktiviteter i forhold til området kunst og kultur. Parallelt hermed har temaet været drøftet på en række møder i det netværk af kulturinstitutioner kulturmødet som HUR har etableret. For erhvervslivet spiller HUR en vigtig rolle som kontaktled til Hovedstadsregionens kulturinstitutioner, mens DI Hovedstaden er porten til den konkrete kontakt til regionens virksomheder. Samarbejdet mellem DI Hovedstaden og HUR skaber således en kobling mellem virksomheder og kulturinstitutioner og kan fungere som katalysator for udviklingen. I foråret 2005 blev det besluttet at gennemføre et pilotprojekt med fokus på virksomhedernes behov og brug af kulturinstitutioner. Formålet med pilotprojektet er at skabe grundlag for det videre arbejde ad spor 2 nemlig udvikling af en portal. De foreløbige resultater af pilotprojektet blev præsenteret for kulturinstitutionerne på et møde 26. september 2005, hvor der var opbakning til at fortsætte arbejdet med at udvikle en portal. Efterfølgende blev der samme dag afholdt et fælles arrangement på Københavns Bymuseum mellem bestyrelsen for DI Hovedstaden og repræsentanter fra de kulturinstitutioner, som har deltaget i pilotprojektet. DI Hovedstaden besluttede efterfølgende på et strategiseminar i august 2004 at prioritere området Regionalt samspil mellem virksomheder og kulturinstitutioner i handlingsplanen for Der blev efterfølgende nedsat et udvalg med repræsentanter fra bestyrelsen og fra virksomheder uden for bestyrelsen. Dette udvalg har i løbet af det sidste år afholdt 5 møder. 5

6 Hvad er formålet? Det overordnede formål med samarbejdet mellem DI og HUR er at styrke såvel virksomhedernes som kulturinstitutionernes konkurrenceevne set i lyset af bl.a. globaliseringen og den skarpe konkurrence mellem regioner og metropoler om at tiltrække investeringer og være attraktive for virksomheder og medarbejdere. Kultur som et væsentlig regionalt rammevilkår for virksomheder sættes dermed i fokus. Og samtidig flyttes fokus fra den mere traditionelle opfattelse af, at relationer mellem virksomheder og kulturinstitutioner er synonymt med sponsoraftaler mellem en enkelt virksomhed og en enkelt kulturinstitution. For pilotprojektet har det konkrete formål været: At indsamle viden og information om virksomhedernes nuværende brug af kulturinstitutioner og deres fremtidige behov og ønsker i forhold til de tilbud, som kulturinstitutionerne har eller kan udvikle til virksomhederne. Den indhentede viden skal danne beslutningsgrundlag for en evt. etablering af en portal for kulturinstitutionernes tilbud til virksomhederne. Projektets metode Pilotprojektet har kørt i to runder første runde var en indsamling og bearbejdning af materiale fra de udvalgte kulturinstitutioner, og herefter var der en interviewrunde med de udvalgte virksomheder i DI Hovedstaden. Metoden, dvs. data- og informationsindsamlingen, som har været anvendt, er baseret på kvalitative interview gennemført med den samme interviewguide. Der er således ikke tale om en større spørgeskemaundersøgelse med henblik på at tilvejebringe et større statistisk materiale, men derimod en informationsindsamling, der favner og opfanger en række mere kvalitative informationer om relationerne mellem virksomheder og kulturinstitutioner. Afrapporteringen er derfor baseret på en sammenfatning af resultaterne fra interviewrunden kombineret med en række illustrative citater fra de enkelte interview. I et samarbejde med de deltagende kulturinstitutioner blev besluttet, at kulturinstitutionerne skulle udarbejde en række eksempler på tilbud specielt rettet mod virksomhederne og rubriceret inden for områderne: 1) Relationer til kunder og andre samarbejdspartnere 2) Personale-, uddannelses- og HR-området 3) Branding, markedsføring, produktpræsentation og lignende 4) Virksomhedens fysiske rammer og udsmykning Eksempler på tilbud fra kulturinstitutioner inden for HR-området: Personalefest/ (m. familie) Kroppedal Alle sanser vakt: Arrangement i samarbejde med Vikingelandsbyen med diverse aktiviteter, f.eks. smedning, træfældning, madlavning, historiefortælling mm. Vikingeskibsmuseet Familiearrangement: Sejlads, omvisning, vikingeværksteder og vikingelege. Introduktion til nye medarbejdere Københavns Bymuseum Byens historie: Foredrag på museet eller virksomheden. Bustur, byvandring eller havnerundfart om København, branchen mm. Nationalmuseet Kulturkurser: Skræddersyede kurser med fokus på bestemte landes kulturhistorie og skikke, f.eks. Kina.

7 Hvilke kulturinstitutioner deltager? På HURs kulturmøde i april 2005 blev pilotprojektet præsenteret for regionens kulturinstitutioner. Herefter blev der udvalgt syv kulturinstitutioner til at deltage i pilotprojektet. Kulturinstitutionerne blev udvalgt blandt dem, der havde givet udtryk for interesse, og samtidig skete udvælgelsen med henblik på at sikre en spredning i forhold til: geografisk beliggenhed, kulturinstitutionens størrelse samt diversitet. De deltagende kulturinstitutioner var: Danmarks Tekniske Museum, Helsingør Kroppedal, Tåstrup Københavns Bymuseum, København Zoologisk Have, Frederiksberg Vikingeskibsmuseet, Roskilde Nationalmuseet, København Ordrupgaard, Charlottenlund

8 Hvilke virksomheder deltager? De 10 virksomheder, der deltog i pilotprojektet, blev udvalgt blandt de 25 virksomheder, som er repræsenteret i bestyrelsen for DI Hovedstaden således at forskellige branche- og størrelsesforhold blev repræsenteret. De deltagende virksomheder og interviewede personer var: Direktør Gunnar Brüsch og økonomichef Lone Brüsch, Brüsch Maskinfabrik A/S Divisionsdirektør Gert Ryder, ISS Danmark A/S Adm. direktør Kjeld H. Pedersen, Innova AirTech Instruments A/S Forsyningsdirektør Inger Dreyer, sponsorchef Tim Boje Jensen og brandingchef Michael Jensen, TDC A/S Direktør Pia Klement, Timeselectas ApS Adm. direktør Claus Spiegelhauer, DAN SPRAY A/S Divisionsdirektør Søren Rudfred, Carl Bro as Teknisk direktør Kurt S. Ottesen, Radiometer Medical ApS Vicedirektør Andreas Veilstrup Andersen, Tivoli A/S Vicedirektør Anders Due, Post Danmark A/S Interviewene varede cirka en time, hvor der på baggrund af en interviewguide blev spurgt ind til virksomhedens tidligere erfaringer med samarbejde med kulturlivet, deres kendskab til de udvalgte kulturinstitutioner, deres kommentarer til de konkrete tilbud på de fire områder og deres generelle mening om en portal. Undervejs i interviewene blev interviewpersonerne bedt om at tage kvalitativt stilling til forskellige udsagn i et skema på en skala fra meget uenig til meget enig. Tre interview har haft en anden karakter og indgår derfor ikke direkte i datamaterialet. Interviewet med Tim Boje Jensen og Michael Jensen fra TDC har haft en supplerende funktion i forhold til interviewet med Inger Dreyer. Desuden har hensigten med interviewet med Andreas Veilstrup Andersen været at trække på Tivolis erfaringer fra et ståsted i midten og som en mulig samarbejdspartner på flere fronter.

9 Resultater I samtlige interview har der overordnet set været stor interesse for tilbudene fra kulturinstitutionerne alle har været enige i, at tilbudene generelt set er gode, og at kulturinstitutionerne kan give virksomhedens kunder en unik oplevelse, og de fleste tror, at de inden for de næste år vil benytte et af tilbudene. Jeg kender slet ikke Kroppedal men jo Ole Rømer Museet, det har jeg hørt om. Interviewene har dog peget på, at det på nogle områder er umiddelbart mere åbenlyst at samarbejde. Det gælder især inden for de to første områder med arrangementer for kunder, personale og andre samarbejdsparter. Kendskab til kulturinstitutioner Alle de interviewede blev spurgt, om de kendte de udvalgte kulturinstitutioner, og om de havde været der for nylig. Overordnet set er der i virksomhederne et godt kendskab til kulturinstitutionerne på nær Kroppedal, som kun en virksomhed med personlige bånd til stedet kender og har besøgt (til gengæld har de fleste virksomheder faktisk hørt om Ole Rømer museet, der i dag indgår i Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi). De fleste har besøgt kulturinstitutionerne, dog er det længe siden mere end et par år at de fleste har været på Danmarks Tekniske Museum og Københavns Bymuseum. Til gengæld har en del inden for de sidste par år været på især Vikingeskibsmuseet og Zoologisk Have. Cirka halvdelen af virksomhederne har inden for de sidste par år besøgt Nationalmuseet og Ordrupgaard. Jeg var på Bymuseet for temmelig mange år siden, men jeg vidste ikke, at man kunne holde arrangementer der. I forhold til virksomhedens brug af de udvalgte kulturinstitutioner nævner fem interviewpersoner, at de har besøgt vikingeskibsmuseet med kunder eller på firmaudflugt. To har været i Zoologisk Have i relation til virksomheden, og én på henholdsvis Danmarks Tekniske Museum, Nationalmuseet og Ordrupgaard. En del virksomheder nævner også andre kulturinstitutioner, som de har besøgt i virksomheden regi. Ordrupgaard er jo hot for tiden, og man navigerer ofte i forhold til det, når man skal arrangere et eller andet.

10 Tilbudene er rigtig gode det er jo faktisk sådan noget, vi selv bruger en del tid på at arrangere. Relationer til kunder og andre samarbejdspartnere En række eksempler på kulturinstitutionernes tilbud inden for dette område: 1. Københavns Bymuseum Byens historie, Byvandring, middag i museets lokaler 2. Danmarks Tekniske Museum Middag under vingerne. Rundflyvning i Helikopter 3. Ordrupgaard Middag med kunst og natur. Kunst- og designvarer 4. Zoologisk Have Specialrundvisning om aftenen, skattejagt 5. Vikingeskibsmuseet Sejlture, rundvisninger, kopier af vikingesmykker 6. Kroppedal Kopier med af historiske smykker, glas og keramik Der var blandt samtlige virksomheder en stor interesse for en række af de tilbud, der rettede sig mod virksomhedens relationer til kunder og andre samarbejdspartnere. Men samtidig var der en stor spredning i virksomhedernes ønsker og meninger om, hvilke tilbud der var relevante for deres virksomhed. Flere virksomheder peger på, at der især er et behov for arrangementer for mindre grupper. Hvad enten det er for en mindre kundegruppe ofte under 10 personer eller en afdeling i virksomheden. Både store og mindre virksomheder fremhæver, at de sjældent, måske en gang om året, har brug for store arrangementer det er f.eks. et årligt distributørmøde, et koncernmøde eller en firmaudflugt. Vi har sjældent brug for store events. Vores behov er nok mest små grupper ofte 4 8 personer og tit i weekenderne. Tilbudene er gode, og de dækker bredt. Fra det finkulturelle til bondeknolden. Arrangementerne må gerne være skalerbare f.eks. med 3 forskellige pakkeløsninger, som man kan vælge imellem. Det kan hurtigt blive for besværligt og for dyrt hvis alt skal komponeres fra bunden. Det er vigtigt, at historien i arrangementet fænger. Det skal være noget, hvor man tænker det kunne kunden aldrig selv finde på! Det er et godt arrangement, fordi det er eventpræget konkurrencer, musik eller lignende. For en række virksomheder er det væsentligt, at der er en relation til virksomhedens image eller produkt, når man skal lave arrangementer. Et andet synspunkt, der blev fremført, var, at arrangementet skal tage udgangspunkt i kundernes baggrund. F.eks. pointerede virksomheder med mange amerikanske samarbejdspartnere, at de lagde vægt på, at arrangementerne havde et historisk islæt. 10

11 Virksomhederne blev spurgt om deres praksis og behov for at forære kunder og samarbejdspartnere opmærksomheder eller gaver i forbindelse med kundebesøg o.l. Vi vil helst give brandinggaver, f.eks. skåle, glas og tøj med vores logo. Vi overvejer nøje, hvem vi vil kædes sammen med og arbejder meget fra brand til brand. På min sidste distributørrejse havde jeg den engelske udgave af H.C. Andersens eventyr med som gave. Den blev rigtig godt modtaget. Den glæder jeg mig til at vise min kone, var den typiske kommentar. Det er meget vanskeligt at finde ud af, hvad man skal give. Især lyder det med Kroppedal og kopi af historiske ting ledsaget af historie godt. Perfekt for amerikanere, som gerne vil have det historiske. I forhold til vores produkt skal vi lægge os i den høje ende af designgaver. Eller det skal være noget historisk Danmark som civilisationens vugge. Man skal være lidt forsigtig i forhold til gaver. Hellere invitere folk på en aktivitet noget med action. Gaven skal helst have en relation til virksomheden. Det er vigtigt, at du giver noget, som du bliver husket for. 11

12 Relationer til personale, uddannelse og HR En række eksempler på tilbud fra kulturinstitutionerne 1. Kroppedal Stjerneaften langt fra byens lys som del af et kursus eller møde Personalearrangement: Alle sanser vakt i samarbejde med Vikingelandsbyen med aktiviteter som smedning, træfældning, madlavning 2. Vikingeskibsmuseet Lederudviklingsforløb, 24 timer med sejlads og overnatning Familiearrangement: Sejlads, omvisning, værksteder og vikingelege 3. Danmarks Tekniske Museum Aktiv rundvisning med demonstrationer af motorer. 4. Nationalmuseet Familiearrangement på Frilandsmuseet eller Brede Værk med aktiviteter og picnic i det grønne. Who are the Danes? Introduktion til Danmarks kulturhistorie for virksomhedens udenlandske medarbejdere. Kulturkurser: Skræddersyede kurser med fokus på bestemte landes kulturhistorie og skikke, f.eks. Kina. 5. Københavns Bymuseum Foredrag på museet eller virksomheden evt. kombineret med bustur, byvandring eller havnerundfart. Virksomhedernes respons på disse tilbud var som ved arrangementerne i forhold til kunder og samarbejdspartnere generelt meget positive. Og der er ligeledes en stor variation i forhold til, hvilke tilbud virksomhederne fandt mest henholdsvis mindst attraktive for dem. Svarene giver i høj grad et billede af den mangfoldighed, som regionens virksomheder vil efterspørge hos kulturinstitutionerne og stiller dermed også store krav til designet af en portal. Det er meget sjældent, vi laver et arrangement en hel dag heller ikke med personale. Det ville være godt, hvis man kunne mødes kl. 15. Her skyder man nok lidt for højt. Typisk store konferencer f.eks. medicinalindustrien. Vi ville ikke vælge det det er for voldsomt. Det er et godt arrangement, fordi det er eventpræget. Ville ikke bruge det overhovedet ikke i min branche der drejer det sig mere om at komme i gang med arbejdet. Det kunne være rigtig interessant for vores medarbejdere fra Kina og Vietnam. Teambuilding det er vores virksomhed for lille til! Spændende også for de yngre medarbejdere. Vi har mange akademikere, der gerne vil opleve noget særligt. Det er godt, hvis arrangementet er noget andet, end det man ellers ville gøre med familien i weekenden. Det eneste, som egentlig kræves, er, at kulturinstitutionerne har nogle ordentlige faciliteter forplejningsmuligheder, av-udstyr og egnede lokaler. Meget interessant. Det med byvandring ville tage kegler. Alt med historie er en sikker succes for vores amerikanske kunder. 12

13 Det kunne være godt, hvis kulturinstitutionerne kunne fungere som rådgivere, når en virksomhed skal købe ny kunst. Branding, markedsføring, produktpræsentation mm En række eksempler på tilbud fra kulturinstitutioner 1. Københavns Bymuseum Virksomhedens historie, produkter set i lyset af hovedstadens historie, research på geografiske steder af betydning for virksomheden 2. Danmarks Tekniske Museum Hvordan så virksomheden ud før telefon, mail etc. Hvad er forudsætninger for den teknologi, virksomheden/branchen anvender. Research inden for brancherelaterede teknologier. Museets haller kan anvendes til præsentation af nye produkter. 3. Kroppedal Kend dine rødder: Hvem boede og levede i området, før virksomheden etablerede sig. 4. Ordrupgaard Museets faciliteter kan benyttes som ramme for lancering af produkter Når det gælder et tilbud om samarbejde i forhold til branding, viste interviewrunden, dels at interessen var knap så stor, dels at der var brug for en større afklaring af, hvorledes et samarbejde kunne foregå. Fordelene ved et samarbejde om f.eks. branding var således for nogle virksomheder ikke på samme måde indlysende ved første øjekast, som det var i forhold til arrangementer, og der er således på disse områder brug for, at tilbudene i en portal i endnu højere grad bliver målrettet og præsenteret på den rigtige måde over for virksomhederne. Virksomhedens fysiske rammer og udsmykning Eksempler på tilbud fra kulturinstitutionerne 1. Ordrupgaard Tilbyder reproduktioner, plakater og anden udsmykning 2. Københavns Bymuseum Stort udvalg af historiske fotos fra København 3. Kroppedal Brug fortiden i fremtiden inspirationsmuligheder i forbindelse med virksomhedens udsmykning 4. Danmarks Tekniske Museum Tilbyder design af et unikt museum i virksomheden tilpasset virksomhedens produkter og historie. Når det gælder tilbud om samarbejde i forhold til muligheder i relation til virksomhedens fysiske rammer og udsmykning viste interviewrunden som ved branding dels at interessen var knap så stor, dels at der var brug for en større afklaring af, hvorledes et samarbejde kunne foregå. Vi er netop ved at foretage en større renovering af alle vores kontorbygninger vi må huske også at sætte fokus på den udsmykningsmæssige side. Der skal således også på dette område ske en afklaring i forhold til, hvorledes disse tilbud evt. skal præsenteres på en portal. 13

14 Etablering af portal De deltagende virksomheder var enige om, at en portal vil gøre det nemmere at samarbejde med kulturinstitutionerne. Pilotprojektet har givet væsentlige erfaringer og gode ideer til det videre arbejde. I interviewrunden er der peget på flere vigtige krav til portalen, hvis den skal være et værktøj, der kan være med til at øge det regionale samspil mellem kulturinstitutioner og virksomheder. En portal vil gøre det nemmere at samarbejde med kulturinstitutionerne På dette spørgsmål svarer 6 ud af 9 virksomheder meget enige 3 ud af 9 virksomheder enige Budskabet skal spredes Flere har peget på, at formidlingen af portalens eksistens er et væsentligt aspekt. I større virksomheder kan man f.eks. etablere et link på virksomhedens intranet, således at afdelingschefer og HRmedarbejdere rundt om i virksomheden kan bruge portalen aktivt. Varen skal leveres Et andet synspunkt er, at det vil være en god idé at knytte en salgsorganisation til portalen dvs. et sekretariat, som kan sælge tilbudene på kulturinstitutionernes vegne, designe forskellige standardtilbud og desuden stå for opsøgende arbejde. En salgsorganisation kunne finansieres i fællesskab af de deltagende kulturinstitutioner. Den service, der er tilknyttet portalen, er vigtig. Det skal være let at få kontakt til kulturinstitutionerne og med kort varsel bestille et arrangement tidshorisonten vil nogle gange være fra dag til dag. Og så er det selvfølgelig væsentligt, at kulturinstitutionerne er i stand til at levere varen. Det unikke skal i centrum Interviewpersonerne har desuden givet et klart signal om, at præsentationen af tilbudene er vigtig. Her ligger der for kulturinstitutionerne en stor opgave i at kunne fremhæve det særlige ved deres tilbud. Flere har fremhævet, at det unikke ved netop denne oplevelse skal mere frem i tilbudene. Det vil således i høj grad være nødvendigt at sikre, at tilbudene fungerer godt kommunikativt i forhold til målgruppen. I etableringsfasen har flere ligeledes anbefalet at benytte en testgruppe f.eks. chefsekretærer, som vil være en væsentlig brugergruppe af portalen. En idé var desuden, at man i portalen skulle kunne søge på, hvilket image virksomheden ville signalere med de forskellige kulturinstitutioner og arrangementer det kunne f.eks. være teknologisk fremdrift, historisk fundament, miljøbevidsthed. Hvad er vigtigt, hvis man opretter en portal? Der skal være fokus på det unikke ved arrangementet. Gode søgekriterier. Der skal være en salgsorganisation tilknyttet portalen. Det skal være let at bestille produkterne. Det er vigtigt, at der en god overskrift, der fænger. Noget hvor man tænker det ville kunden aldrig selv finde på! Vigtigt med en god testbrugergruppe f.eks. chefsekretærer. Må godt være forskellige pakkeløsninger. Den skal være enkel og nem at bruge. Billeder er vigtige. Fokus på mødefaciliteter. Den skal være levende nogle gode appetizers. 14

15 Det videre arbejde HUR og DI Hovedstaden vil arbejde videre med etableringen af en portal i tæt samarbejde med virksomheder og kulturinstitutioner og har en målsætning om, at portalen er tilgængelig til foråret Kvantitativt set bygger pilotprojektet ikke på et stort antal af regionens virksomheder, men kvalitativt hviler pilotprojektets erfaringer på et bredt udsnit af regionens virksomheder set i forhold til branche, størrelse og diversitet. Interviewpersonerne har været meget åbne over for ideen om en portal og interesserede i de tilbud, som de er blevet præsenteret for. Virksomhederne har klart tilkendegivet, at et sådant projekt vil øge det regionale samarbejde med kulturinstitutionerne og dermed give virksomhederne nogle væsentlige regionale redskaber i deres forskellige funktioner, hvilket vil kunne styrke deres konkurrencemæssige situation. Jeg tror, vores virksomhed vil benytte nogle af tilbudene fra kulturinstitutionerne de næste par år. På dette spørgsmål svarer 5 ud af 9 virksomheder meget enige, 4 ud af 5 virksomhder enige. 15

16 Vores medarbejdere, som er meget fagligt dygtige og innovative, spurgte for ca. 1 år siden: Hvorfor skal der kun være kunst på kontorerne? Derfor bad vi Morten Plesner om at udsmykke et af vores værksteder med et vægmaleri. Meningerne om udmykningen har været meget forskellige, men jeg er sikker på, at vægmaleriet styrker kreativitet og innovation i det daglige arbejde. Direktør Gunnar Brüsch, Brüsch Maskinfabrik A/S Hovedstadens udviklingsråd Gl. Køge Landevej Valby tlf Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V tlf Tryk: DI Foto: Hans Søndergård

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Festival og events 2.0 Status 2016

Festival og events 2.0 Status 2016 Festival og events 2.0 Status 2016 Indsatsområde og målsætning Festival og events 2.0 er et ud af 3 indsatsområder under kulturaftalen Kulturmetropolen 2016-19, der er indgået mellem 14 kommuner og Kulturministeren.

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Undervisning Webdesign Rådgivning

Undervisning Webdesign Rådgivning Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov Dine ønsker og forventninger er det centrale i vores produktudvikling Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne: Undervisning Webdesign Rådgivning

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Bemærk, at der er tale om forslag. De kan udbygges, skæres til, kvalificeres eller forkastes.

Bemærk, at der er tale om forslag. De kan udbygges, skæres til, kvalificeres eller forkastes. Kære arbejdsgruppe for IKT og smarte fællesskaber Vi har i sekretariatet for arbejdsgruppen sammen med formand Claus Wistoft samlet op på drøftelserne på seneste møde og formuleret 4 konkrete forslag,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere