Arbejdsbeskrivelse for en fuldtidslærer på Den Rytmiske Højskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse for en fuldtidslærer på Den Rytmiske Højskole"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse for en fuldtidslærer på Den Rytmiske Højskole Udgangspunktet for nærværende beskrivelse er dels en fælles lyst til at afdække de arbejdsvilkår, som gælder for en fuldtidslærer på Den Rytmiske Højskole, dels ønsket om at udvikle en beskrivelsesform til brug for generel information om skolen. Det er således tanken, at nærværende beskrivelse skal indgå i en større samlet dokumentation af Den Rytmiske Højskole s virksomhed. Men dybest set handler det selvfølgelig om at reflektere lidt over, hvordan ansættelsesforholdet relaterer sig til det øvrige arbejdsmarked, som altid har været sigtepunkt for vilkårene i Højskolelærerens Stilling. En fuldtidslærers primære arbejdsopgaver falder indenfor 3 hovedområder: 1. Skemalagt undervisning 2. Forberedelse 3. Kostskolearbejde Ad. 1. Skemalagt undervisning dagligt skema. Højskolen gennemfører årligt tilskudsberettiget undervisning på 2 lange kurser af en varighed på henholdsvis 23 uger om foråret og 19 uger om efteråret. Hertil kommer et mindre antal kurser om sommeren, pt. 5 ugers kursus. Alle fuldtidslærere har pt. sine skematimer fordelt på de lange kurser. (Der kan dog forekomme undtagelser, hvor det aftales at, en lærer underviser på et sommerkursus, som en del af sit pligtige timetal). På nuværende tidspunkt er sommerkurserne ikke en del af arbejdsbeskrivelsen, og man bliver derfor ekstralønnet for undervisning eller kursusledelse på et af sommerkurserne. Sommerkurserne forudsætter deltagelse af et hvis antal fastansatte lærere, hvorfor der er en fællesforpligtigelse til at dække kurserne. Indtil videre er ekstraarbejdet ved sket på frivillig basis, men i yderste konsekvens vil det ske efter et rotationsprincip. Af disse i alt 42 uger på de lange kurser anvendes 25 uger til almindelig, daglig, skemalagt undervisning, hvor en fuldtidslærer underviser i ca. 16 ugentlige lektioner. Dette timetal kan variere 1

2 lidt, hvis man eksempelvis giver soloinstrumentalundervisning, idet timetallet her er 0,33 lektion/elev. Dette timetal justeres i projektugerne således at det gennemsnitlige timetal bliver 16. Den daglige undervisning ligger i tidsrummet og organiseres i en struktur med undervisningsmoduler på 2 lektioner. Det tilstræbes at man hvis det ønskes kan få en skemafri dag om ugen til individuel forberedelse. Nedenfor ses et eksempel på et tilfældigt lærerskema. FROKOSTPAUSE HUSMØDE PERSONALEMØDE På højskolen har vi i øvrigt den tradition, at man i mindre omfang kan få skemafri for en kortere periode, hvis særlige forhold taler herfor. Det kan være en uddannelsesrejse eller blot en fri periode til personligt brug. Udgifterne til vikar m.m. dækkes af den lærer, der bevilges fri. Disse perioder skal dog primært lægges i friperioder. Andre uger: De resterende 17 uger 8 uger i efteråret og 9 uger i foråret anvendes til uger uden almindeligt skema for hvert semester ser det således ud: 1 Introuge 34 Emneuger (f.eks. liniefagsuge, turné, produktionsuge og fællesprojektuge) 23 Projektuger m. fokus på arbejdet med elevprojekter 1 Outrouge En fuldtidslærer deltager på et semester altid i: 1 Introuge 12 Emneuge(r), i alt 3 emneuger på et kalenderår (disse fordeles i fællesskab efter planlægning på personalemødet) 23 Projektuger (med et timetal justeret i forhold til timetallet i skemaugerne). Antallet af projektuger man skal deltage i, er også afhængigt af antallet af emneuger, således at antallet af skemafriuger er konstant. 1 Outrouge. 2

3 Nedenfor ses et typisk år på skema: (tallene angiver ugenumre) Forår Efterår Forberedelsesuge Intro eller outrouge Emneuge Almindelige skemauger Projektuger Fordelingen af det tidsforbrug der ligger i den enkelte temauge er noget varierende. I liniefagsugen er der for eksempel meget skemalagt undervisning medens lærerens funktion i forbindelse med eksempelvis en fællesprojektuge mere er som projektkoordinator. I flere år har vi i en 14dages periode i efterårssemesteret arrangeret forskellige teaterkoncerter. Et år valgte vi som udgangspunkt 12 sange af C.V. Jørgensen. Nogle elever skulle spille sangene, medens andre skulle skabe et visuelt udtryk til de valgte sange. Da perioden startede var det altså kun numrene, der var fastlagt resten blev skabt i en til tider kaotisk skabelsesproces, hvori bl.a. indgik skabelsen af lydcollager, kulisser, udklædning, dans, teater, video. Lærerne forsøger i dette forløb at skabe orden og struktur, men kun så meget, at elevernes idéer kan flyve. Lærerne er i denne sammenhæng tovholdere, inspiratorer, konsulenter og praktisk hjælp, og er samtidig dem, der kører bussen samler de elever op, som er i fare for at falde af undervejs. I nogle af temaugerne er man bortrejst i hele ugen (f.eks. turnéugen), medens man i andre uger bor på skolen eller har mulighed for at tage hjem om natten. Der er aftalt en kompensation på 4 hverdagsvagter for deltagelse i en emneuge ude af huset. Fælles for en emneuge er dog, at ugen er på fuld tid, hvilket betyder, at en lærer gennemfører mellem undervisningslektioner. Her er et eksempel på et emneuge skema. FROKOSTPAUSE 3

4 I introugen undervises der ca. 16 lektioner, bl.a. afhængigt af antallet af instrumentalelever. Derudover deltages der i et møde hvor sammenspilsholdene fordeles. Der er ikke noget personalemøde i introugen. Her er et eksempel på et introuge skema. HUSMØDE HUSMØDE HUSMØDE FROKOSTPAUSE MØDE MØDE INTROFEST I outrougen deltager man mandag, tirsdag og onsdag i samme forhold som man har timer disse dage i skemaugerne. Torsdag hjælper man sit hus med hovedrengøring i huset og fredag med rengøring på deres skoleområde. De resterende uger er skemafri. Hvis man har timer på en dag der bliver til byttedag i forbindelse med familie vennedagen, skal man deltage i planlægning og afholdelse af familie vennedagen der altid ligger på en weekenddag. Det betyder at man har fri på byttedagen, som ofte ligger i en hjemrejseweekend. Til hvert fag, og undervisningsforløb i specialuger, skal der udarbejdes en fagbeskrivelse til brug for skolens indholdsplan. Til fag og linier skal der udarbejdes en beskrivelse til brug for skolens hjemmeside, dette sker evt. i et samarbejde med kollegaer der har et lignende fag/linie. Ad. 2 Forberedelse Der skelnes mellem den individuelle forberedelse (forberedelse til egen undervisning) og den fælles forberedelse. Med soloelev nr. 137 (tror jeg nok) kan jeg jo ikke påstå, at faget ikke er kendt! Og selvom vi bruger en spade så fjerner vi hverken hønsemøg eller graver huler i jorden, så ressourcekrævende er det for så vidt heller ikke. Og selvom det ofte kræver meget teknik at spille på guitar, så kan man i princippet gennemføre tordnende god guitarundervisning siddende på to ølkasser. I den forstand er det altså heller ikke teknologikrævende. Alligevel må jeg konstatere, at jeg i dag i reglen bruger ligeså lang tid på at forberede min soloundervisning, som jeg gjorde på mit første semester og min første elev. Ofte er netop soloundervisningen det mest forberedelsestunge fag som guitarlærer. 4

5 Omfanget af individuel forberedelse afhænger af mange faktorer. Er det f.eks. et nyt fag man skal undervise i, eller er det kendt stof. Ligesom nogle fag kræver megen opdatering af stofområdet og/eller stor undervisningsdifferentiering. Omfanget af den fælles forberedelse er lidt tydeligere. På Den Rytmiske Højskole dækker dette begreb over følgende: tilrettelæggelse og gennemførelse af emneuger deltagelse i pædagogiske dage, herunder møder med bestyrelsen (erstatter/supplerer den skemalagte undervisning). Omfang: 3 dage pr semester 1 mandag til pædagogisk dag 1 tirsdag til pædagogisk dag 1 onsdag til elevsamtaler og pædagogisk dag deltagelse i diverse udvalg (sikkerhedsudvalg, pæd. udvalg m.m.) deltagelse i selvevalueringsmøde med bestyrelsen (én gang årligt) deltagelse i en planlægningsuge før hvert semester, 4 dage med fællesforberedelse og 1 dag med individuel forberedelse deltagelse i et ugentligt medarbejdermøde (varighed ca. 1,5 timer) gennemførelse af periodiske medarbejdersamtaler (omfang: én gang årligt) tilsyn med undervisningsudstyr forberedelse af tværfaglige projekter forberedelse af ekskursioner planlægning og etablering af (nye) faglokaler de 2 tirsdage i planlægningsugerne afholdes der personalearrangement (ca kl ) Ad. 3 Kostskolearbejde Kostskolearbejdet er en blandet størrelse, der kan være svær at indfange. Der er mange forskellige opgaver, der ofte fylder forskelligt i et arbejdsliv. Det kan for eksempel være svært at forudsige, hvor mange ressourcer der skal bruges på individuelle elevsamtaler. Opgaverne er forsøgt listet nedenfor: Vagter. Herunder tilsyn med tjanser og opsøgende elevkontakt. Alle vagter er døgnvagter i tidsrummet fra kl til kl næste dag. Der er tilsyn på skolen alle dage i semesteret. Vagtfordelingsnøglen afhænger af antallet af fastansatte lærere samt det numeriske forhold mellem heltidslærere og deltidslærere. Som fuldtidslærereksempel kan anføres: Omfanget af vagter i et forårssemester vil typisk være: 11 hverdagsvagter, (hvis man er på turné 7 hverdagsvagter) 5

6 2 fredagsvagter 4 weekendvagter (lørdag/søndag/helligdage) Omfanget af vagter i efterårssemester vil typisk være: 10 hverdagsvagter (hvis man er på turné 6 hverdagsvagter) 2 fredagsvagter 3 weekendvagter (lørdag/søndag/helligdage) Antallet af vagter kan variere for den enkelte, afhængigt af antallet af bagvagter og antallet af ansatte lærere. Bagvagter er de vagter der skal få regnskabet til at gå op hvert semester, nogle kan skylde en vagt til næste semester, i andre tilfælde tager man en vagt på forskud. Hvis man er på turné kan man trække 4 hverdagsvagter fra. Nye elever har nye forbilleder, der spiller ny musik på nye måder, der er nye kompositioner der skal lyttes af, nye soli der skal analyseres og måske transskriberes, eller elever, der kommer med hele pakken: Den originale Video, der også er udgivet på CD, med tilhørende nodehæfte, der udover kompositioner og soli indeholder kommentarer fra musikerne + de to nyeste undervisningsbøger fra disse musikere, hvor de forklarer netop deres teknik og øvelser, øveskemaer osv. Og så selvfølgelig også instruktionsvideoen, hvor musikerne viser, hvordan det er man ifølge dem skal øve sig for at nå til det punkt, hvor man kan spille ligesom på koncertvideoen. Og der er endda medfølgende Tshirts og kasketter. Ja, altså, det er det her musik, som JEG VIL spille?. Ja. O.K. Emil, men hvem fanden er John Petrucci??? Vagterne fordeles ud fra følgende principper; Hverdage, fordeles ud fra kvoten, dvs. hvis en fuldtidslærer har 3 vagter har en deltidslærer (på 2/3 tid) 2 vagter. Fredage, fordeles således at først tager fuldtidslærerne en vagt, resten fordeles ligelig. Weekend, fordeles ligelig, dvs. 1 til 1 uanset ansættelsesgrad. Vagterne er fyldt med forskellige opgaver: rengøringstjek, husbesøg, madlavning (kun i weekender), udlevering af udstyr. Vagtlærerfunktionen er beskrevet i et bilag. Af andre kostskoleopgaver kan nævnes; samvær med eleverne (samværet er beskrevet i et bilag) huslærer, deltage i ét ugentligt husmøde af ca. 1,5 times varighed (huslærerfunktionen er beskrevet i et bilag) 6

7 deltagelse i en introfest, en midtvejsfest og en outrofest på hvert semester deltagelse i diverse morgensamlinger gennemføre enkeltstående koncertarrangementer med skolens sammenspilshold (skolekoncerter, m.v.) stå for højskoleaftenen, hvis der ikke er et planlagt arrangement opsamling på emner fra husmødet: fraværssamtaler, individuelle elevsamtaler deltage i elevers sociale liv deltage i skolens sociale liv (kollegialt samvær) deltage i afslutningsfestivalen efter hvert semester (en lørdag i tidsrummet , man har vagt fra eller 16 24) deltage i en lærerkoncert i hvert semester deltage i forbindelse elevernes ankomst ved hvert semester (13 22 eller skiftevis) deltage i forbindelse elevernes afrejse når semesteret slutter (om lørdagen, ) deltage i hovedrengøring og oprydning i outrougen (torsdag og fredag) udfærdigelse af individuelle elevudtalelser, når der er behov for dette På et tidspunkt fik vi pr. fax tilbudt at købe en radiostation som vi købte! Sammen med vores kommune etablerede vi en lokal radiostation som et beskæftigelsesprojekt hjemhørende på skolen. Projektet voksede hurtigt, og pludselig var jeg med i den radioforening, der skulle administrere sendetilladelsen, ligesom jeg også sad i den gruppe, der skulle stå for den daglige ledelse af det praktiske projekt. Efter en årrække lukkede radioen og højskolen fik overdraget faciliteterne mod i en 5årig periode at tilbyde medieskoletjeneste til kommunens folkeskoler. Der var en masse arbejde med såvel etablering som drift af radio/ og skoletjenesteprojektet. Omvendt fik mit fagområde tilført en lang række gode faciliteter, som skolen ellers ikke ville have haft råd til at anskaffe! Andet arbejde: Det er dog ikke alle arbejdsopgaver, som naturligt kan placeres i én af ovennævnte 3 kategorier. Når man arbejder på en højskole med en veludviklet projektkultur sker det tit, at opgaverne vokser og udvikler sig. Og det kan være svært at afgøre, om de opgaver man løser, naturligt ligger indenfor ens primære arbejdsområde, eller om de ligger udenfor. Af andre opgaver på højskolen kan nævnes: deltagelse i eksterne events, fx karneval planlægge ekstern udlejning af skolens lydstudier medarbejderrepræsentant i bestyrelsen deltage i PR virksomhed for skolen: opsætte plakater, uddele foldere, lave events m.m. 7

8 Kurser og efteruddannelse. Højskolen råder ikke over mange midler til kurser og efteruddannelser. Der afsættes årligt ca kr. til personalekurser. Man ansøger ledelsen om støtte fra kursuspuljen. Alt efter antallet af ansøgninger, prisen og kurset relevans i højskolesammenhæng vil man få tilskud fra kursuskontoen. Resumé: Et arbejdsår består skematisk af: 25 uger med almindeligt skema 3 uger med temauger 5 uger med projektarbejde 4 uger med intro eller outrouge 2 uger med semesterforberedelse 7 uger med skemafri periode 6 ugers ferie Marts

9 Bilag Vagtlærer Hverdage Ajourføre sig med vagtlærerbogen på ptra. Gå til frokost, tjekke tjansehold. Mandag og Torsdag. Tjekke rengøring på skolen og i husene. Deltage i aftensmåltidet, tjekke tjansehold. Åbne kiosk. Hente sandwich til caféen. Tjekke om alle vinduer er lukket og yderdøre er låst. PAskab. Tjekke at tjansehold i køkken og café er fuldtallig og i gang. Hjælpe ved øvelokaletjek. Opvask og let oprydning af lærerkøkken og lærerværelse. Fredag Ajourføre sig med vagtlærerbogen på ptra. Gå til frokost, tjekke tjansehold. Senest være tjekket ind på skolen (husk at finde en afløser, hvis du ikke deltager i frokosten) Deltage i aftensmåltidet, og afholde weekendplanlægningsmøde. Tjekke tjansehold. Åbne kiosk. Hente sandwich til caféen. Tjekke om alle vinduer er lukket og yderdøre er låst. PAskab. Aflåse undervisningslokaler ved fest. Weekend (ca.) Ajourføre sig med vagtlærerbogen, sige god weekend til gårsdagens vagtlærer. Yderdøre er aflåst i weekenden. Sige godmorgen i køkkenet, aftal aftensmad. Tjekke morgenmadshold Deltage i mokost Tjekke tjansehold til caféen og køkkenet. Åbne til undervisningslokaler. Varme aftensmad m.v. sammen med tjanseholdet. Deltage i aftensmåltidet og derefter være med til opvask og oprydning sammen med tjanseholdet. Åbne kiosk. Tjekke om alle vinduer er lukket og yderdøre er låst. PAskab. Aflåse undervisningslokaler ved fest. Løbende Være vært ved højskolearrangementer. Det kan være arrangerede koncerter/foredrag og andre arrangementer hvor der kommer gæster i huset. Være vært ved besøg, det kan fx være overnattende praktikanter. Lave kostskolearbejde; opsøgende samvær med eleverne initiativer til aktiviteter med eleverne personlige samtaler med elever sørge for at skolens regler bliver overholdt føre vagtlærerbogen på ptra 9

10 Bilag Huslærer Almindelige skemauger deltage i det ugentlige husmøde holde styr på husets tjanse og rengøringssedler medvirke til planlægning at husets weekendaktivitet medvirke til velfærd i huset og for de enkelte huselever føre personlige samtaler med huseleverne medvirke til adfærdsregulerende samtaler med huseleverne føre opsyn med huset fungere som kontaktlærer for huseleverne (specielt i starten) afholde afsluttende vejledningssamtaler (gruppesamtaler til et husmøde) Andre uger Introugen afholde 2 husmøder med introduktion til skolen deltage i fredagens teambuilding Projektugerne deltage i husmøder, hvis man er på ugen. deltage i husrelaterede aktiviteter Outrougen være tovholder i den afsluttende rengøring af huset og området på skolen Andet arrangere en hyggeaktivitet med huset 10

11 Bilag Hensigterklæring om samværet Denne erklæring fortæller hvad vi på Den Rytmiske Højskole vil med vores samvær med eleverne. Strukturelt fordeler samværet mellem personale og elever sig i tre kategorier: Undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og øvrigt samvær. Det er vores hensigt at møde eleverne i et samspil mellem disse tre kategorier. Foruden undervisningen, som både er musikfaglig, eksistentiel og samfundsoplysende, mødes vi med eleverne i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter såsom husmøder, morgensamling og tjanser. Vi arrangerer adskillige aktiviteter sammen med eleverne, der kombinerer et fagligt og et pædagogisk sigte, såsom koncerter, tournéer, husarrangementer mv. Desuden prioriterer vi at være sammen med eleverne i hele deres dagligdag, så samværet ikke kun tager udgangspunkt i et fagligt eller et pædagogisk mål, men også bygger på en vilje til at være sammen. Dette øvrige samvær vedrører hele skolens personale og ikke kun lærerne. Samværet på højskolen bygger på tre kerneværdier, som er forklaret i vores værdigrundlag: Det fælles, det faglige og det personlige. Disse tre kerneværdier illustrerer vi i vores logo med tre noder, der samles af en klangkasse i bunden, for at vise at de tre kerneværdier skaber en samlet klang på højskolen, og at ingen af dem kan stå alene: Når vi er sammen på Den Rytmiske Højskole, ønsker vi altså at både fællesskabet, fagligheden og den personlige udvikling er i samklang både når vi er sammen i undervisning, i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og når vi i øvrigt omgås på skolen. Samklangen og helhedstanken Det, at vi ønsker en samklang mellem fællesskab, faglighed og personlig udvikling, kalder vi vores helhedstanke dvs., at vi har den "hele" relation som ideal, og at lærere og elever både skal møde hinanden fagligt, pædagogisk og almenmenneskeligt. Vi tror på at det fælles, faglige og personlige understøtter hinanden og tilsammen skaber værdifulde relationer. For os er det altså lige så vigtigt, at en elev udvikler sig personligt og socialt som fagligt. Vi tror på, at mennesker fungerer i en kombination af deres personlighed, deres deltagelse i et fællesskab og deres faglighed, og derfor tilstræber vi at disse tre dimensioner er til stede i vores samvær. Vores fællesskab styrkes af, at vi har en fælles udgangspunkt i musikken, og at vi tør udvikle os personligt. Vores undervisning styrkes af, at vi også har en personlig relation til hinanden, og at vi indgår i et fællesskab. Og vores personligheder vokser, i takt med at vi indgår i et fællesskab og udvikler vores faglighed. Den Rytmiske Højskole bygger altså på, at vi kombinerer den fælles dimension, den faglige dimension og den personlige dimension i samklang med hinanden. Som en del af helhedstanken ønsker vi også at inspirere eleverne til at stå ved hele deres personlighed, og ikke kun at vise deres faglige sider. Det ideal efterlever skolens personale også. Vi ønsker at eleverne oplever, at deres ressourcer kan bidrage til fællesskabet på højskolen. I undervisningen arbejder vi ud fra gensidig tillid og accept af, at vi alle kan bidrage med relevante input. Derfor spiller vi sammen med eleverne om indhold og metode. Ved at kombinere undervisning, pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og øvrigt samvær ønsker vi at skabe rum for det spontane møde, som ofte er der, hvor vi for alvor kan udvikle os menneskeligt og fagligt i fællesskab. Konkrete kompetencer Der er især to overordnede kompetencer, vi ønsker, vores elever tilegner sig hos os. De skal dels styrkes i at indgå i det omkringliggende samfund, og de skal dels lære at indgå i et forpligtende 11

12 fællesskab. Disse to kompetencer er metafaglige i den forstand, at de ikke specifikt har noget at gøre med vores musikfaglige profil, men derimod udgør de overordnede kompetencer, vi håber vores elever kan tilegne sig på vores højskole. Derfor betragter vi lige så meget musikken og de øvrige fag som noget vi underviser med, mere end noget vi underviser i. Med musikken som løftestang ønsker vi at opnå mere end faglig udvikling. Det overordnede mål med vores højskole er altså ikke kun et snævert fagligt mål, men et bredt mål om udvikling i både den fælles, faglige og personlige dimension. Den helhedstanke om at være til stede med hele sit væsen, som vi bygger på, adskiller sig i nogen grad fra de faglige fællesskaber, man ellers møder i samfundet. Det er vores overbevisning at en integration af de faglige, fælles og menneskelige aspekter af et menneske kan styrke alle tre dele betydeligt. Vi mener, at det er vigtigt for moderne mennesker at opleve at hele, autentiske og værdibårne fællesskaber er værd at stræbe efter i den private og professionelle sfære. Vi vil lære vores elever, at skabe disse meningsfyldte fællesskaber i deres liv på arbejdsmarkedet, i studiemiljøet, i familien og i deres omgangskreds i det hele taget. Ved at betone evnen til at skabe disse fællesskaber, vil vi gøre eleverne til stærke, bidragende deltagere i samfundet. Når vi arbejder med disse to overordnede kompetencer tager vi især udgangspunkt i vores strategikompas, som fortæller, at vores samvær på Den Rytmiske Højskole bygger på at tage ansvar, at lytte, at være i dialog og at være engageret. Vi mener, at man både skal tage ansvar for sig selv og samtidig være ansvarlig over for andre. Vi mener, at man skal øve sig i at lytte til både sig selv og andre, så man kan være åben og modtagelig. Når vi lytter kan vi også være i dialog med vores omgivelser, og vi kan lytte til os selv og reflektere. Alt dette kræver at vi er engagerede; både i os selv og vores omgivelser. Disse fire handlinger kredser om kvaliteterne mod og humor. Mod er vigtigt, fordi vi skal turde handle, selv om vi ikke er sikre på resultatet. Vi skal have mod til at gå nye veje, når det er nødvendigt. Vi skal have mod til at udvikle os og mod til at være os selv. Mod til at respektere hinanden. Humor er vigtig, fordi vi skal huske, at det hele skal være sjovt. Humoren gør os i stand til at generere energi og vise overskud. 12

13 Bilag Strategi Vision Bevæg dig kun med livets hastighed Det overordnede sigte, som vi ønsker for alle mennesker. Der kan tolkes meget ind i denne sætning, men først og fremmest gælder det om: at have sig selv med i det man foretager sig. Altså ikke blot gøre det alle andre gør, fordi sådan gør man. For at have sig selv med må man have en ide om, hvem man selv er og det kræver, at man lytter til sig selv, er i dialog med sine omgivelser, tager ansvar og lægger engagement i det man gør. Livets hastighed er jo ikke en konstant og siger derfor heller ikke noget om hastighed, men om evnen til at stoppe op en gang imellem, træde et skridt tilbage og se på sig selv og sit liv i et helhedperspektiv. Vores vision lægger op til at reflektere over livet. Mission Udvikling af det fælles, det personlige og det faglige. Det vi gerne vil udvikle hos eleverne, men det gælder naturligvis også for os selv. Missionen er velbeskrevet i vores værdigrundlag. Hvis man skal udvikles indenfor det fælles, kræver det, at man har en god fornemmelse af, hvem man selv er på det personlige plan. Mennesker der ikke er personligt afgrænsede, har svært ved at fungere i fællesskaber. Sociale samspil, og de reaktioner vi hele tiden får fra andre, er til gengæld altafgørende for at lære, hvem vi selv er. Vi er kun noget i kraft af vores samspil med andre. Den Faglige udvikling er en væsentlig del af vores dannelse som mennesker. Hele livet skal vi udvikle os fagligt. Det er vigtigt for personlighedsdannelsen at opleve, at man bliver bedre til noget og behersker flere og mere af de kundskaber, der kræves af os og de ting vi brænder for at kunne. Udvikling af det fælles, det personlige og det faglige hænger uløseligt sammen og er hinandens forudsætning. Strategi Vores handlinger bygger på: Ansvar, lytte, dialog og engagement. Måden vi vil handle på, så vi kan opnå vores vision og mission. Vi må gøre os umage for hele tiden at handle ud fra de fire ord. Vi skal tage ansvar for os selv og være ansvarlige over for andre. At tage ansvar for sig selv og være ansvarlig overfor andre betyder også, at leve med livets hastighed. At lytte betyder både at lytte til andre og at lytte til sig selv. At lytte betyder også at være åben og modtagelig. Uden at lytte og være åbne, kan vi ikke udvikle os, og dermed heller ikke andre, indenfor det fælles, det personlige og det faglige. Uden denne udvikling kan vi ikke leve med livets hastighed. Vi lever også med livets hastighed, hvis vi er i dialog med os selv (reflekterer). At være i dialog med andre vil betyde at vi lytter og udvikler os på det fælles, det personlige og det faglige. Alt dette kan ikke lade sig gøre uden engagement, men det er også det, der er med til at give energien til engagement. Engagementet kommer af forståelse for helheden, de større sammenhænge, det der er større end os selv. Omdrejningspunktet for vores strategi er mod og humor. Mod fordi vi skal turde handle, selv om vi ikke er sikre på resultatet. Vi skal have mod til at gå nye veje, når det er nødvendigt. Vi skal have mod til at udvikle os og mod til at være os selv. Mod til at respektere hinanden. Ja vi skal i det hele taget 13

14 være meget modige for at lave højskole i vore dage. Mod giver også fælles risikovillighed og dermed vi følelse. Humor skal vi have med for at huske at det hele skal være sjovt. Vi skal vise overskud og generere energi. Hele tankesættet i vores vision mission og strategi fletter sig naturligt ind i hinanden. Det hænger sammen og er hinandens forudsætning, uanset om vi snakker strategi mission eller vision. Derfor bør det give god mening for os og være en god ledestjerne for den skole vi gerne vil lave, måden vi vil lave den på og metoderne vi vil bruge. 14

15 15

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Værdigrundlag. for. drh.dk - et musikalsk liv!

Værdigrundlag. for. drh.dk - et musikalsk liv! Værdigrundlag for drh.dk - et musikalsk liv! Forord I Lov om frie kostskoler (LBK nr 822 af 10/07/2006) pålægges det hver enkelt højskole at tilrettelægge sin virksomhed ud fra skolens eget selvvalgte

Læs mere

November 2011. Kære kommende elev

November 2011. Kære kommende elev November 2011 Kære kommende elev Nu er der ikke lang tid til du skal starte dit ophold på Den Rytmiske Højskole. Det glæder du dig forhåbentligt til - vi gør! Det er samtidig vores erfaring at du i den

Læs mere

Hej! www.drh.dk. Hvad er Den Rytmiske Højskole?

Hej! www.drh.dk. Hvad er Den Rytmiske Højskole? Hej! Vi vil her give dig en række svar på konkrete spørgsmål, du kan have, fx kursusstart, kursuslængde, pris og fag. Du kan få mange flere oplysninger på; www.drh.dk - der kan du også se en lang række

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Velkommen til information om Den Rytmiske Højskole

Velkommen til information om Den Rytmiske Højskole Velkommen til information om Den Rytmiske Højskole Vi vil her give dig en række informationer om fx, kursusstart, kursuslængde, pris og fag. Du kan få mange flere oplysninger på; drh.dk - der kan du også

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Hej! www.drh.dk. - der kan du også se en lang række fortællende billeder i vores galleri.

Hej! www.drh.dk. - der kan du også se en lang række fortællende billeder i vores galleri. Hej! Vi vil her give dig en række svar på konkrete spørgsmål, du kan have, fx kursusstart, kursuslængde, pris og fag. Du kan få mange flere oplysninger på; www.drh.dk - der kan du også se en lang række

Læs mere

Nr. 1, skoleåret 2015-16. 6. august 2015

Nr. 1, skoleåret 2015-16. 6. august 2015 Ugebrev Nr. 1, skoleåret 2015-16. 6. august 2015 Accio Studentia! Vi gør klar til jubilæumsårgang 10. Her laver kommende andenårselever et rollespilsscenarie, der skal testes på vores rollespilslejr, Østerskov

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler

Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler Kursusprogram Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart 5 kursusdage fordelt på 2 moduler: Tirsdag d. 20. torsdag d. 22. oktober 2015,

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Samværets betydning Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Udviklingsprojektet om samvær Samværets betydning på højskolen I perioden 2010 2012 har FFD, 6 højskoler, UC Syddanmark og Nationalt Videnscenter

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler

Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler Kursusprogram Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler 5 kursusdage fordelt på 2 moduler Modul 1: Onsdag d. 26. fredag d. 28. oktober 2016 På HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008

Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008 Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008 Evalueringen falder i følgende punkter: 1. Plan og mål for udviklingsarbejdet DAS 2. Metode:

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Meditative vandringer

Meditative vandringer 2016 Meditative vandringer En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro og ny balance. Uge 28 Dato: 10.7-17.7. 2016 Side 2 Meditative vandringer 2016 En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014 2014 Kom på sporet med koret Uge 28 Dato 6/7 12/7 2014 Side 2 Livsstilshøjskolen i Gudum opfordrer dig til at komme På sporet med koret en uge for dig, som holder af at synge i kor og har lyst til at udveksle

Læs mere

Kære kommende elev. Nu er der ikke lang tid til, at du skal starte dit ophold på Den Rytmiske Højskole. Vi glæder os meget til at møde dig!

Kære kommende elev. Nu er der ikke lang tid til, at du skal starte dit ophold på Den Rytmiske Højskole. Vi glæder os meget til at møde dig! Juni 2017 Kære kommende elev Nu er der ikke lang tid til, at du skal starte dit ophold på Den Rytmiske Højskole. Vi glæder os meget til at møde dig! Det er vores erfaring at du i den første tid vil blive

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel udvikling trivsel Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed KOMPASSET projekter Kompasset- hop ombord i fremtidens skole Vi

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro

Velkommen til MEJRUP SFH. Nattergalen Springbrættet. Mejrup SFH Mejrup Kirkevej Holstebro Velkommen til MEJRUP SFH Nattergalen Springbrættet Mejrup SFH Mejrup Kirkevej 3 7500 Holstebro 9611 5800 Kære forældre i Mejrup SFH Velkommen til Mejrup SFH som består af SFH1 (Nattergalen) og SFH2 (Springbrættet).

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon: 72 16 47 82 E-mail: muj@furesoe.dk Indhold

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan Støttecentret Ådalen 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. 1.1 Beskrivelse af institutionen/gruppen.

Læs mere

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk FAKTA OM ØRESUNDSSKOLEN Øresundsskolen har elever fra 0. til 10. klassetrin og er beliggende på det ydre Østerbro i det tidligere Øresundshospitals bygninger, som er blevet moderniserede og specialindrettede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kommunikation, trivsel og læring

Kommunikation, trivsel og læring Overskrift: Kommunikation, trivsel og læring - et udviklingsforløb med udgangspunkt i en narrative samtalepraksis i skoleåret 2015-2017 Baggrund: Gødvad Efterskole er en specialefterskole for 95 unge mellem

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

PROGRAM Familiehøjskole på Ryslinge Høj- & Efterskole Lørdag den 4. juli til fredag den 10. juli 2015

PROGRAM Familiehøjskole på Ryslinge Høj- & Efterskole Lørdag den 4. juli til fredag den 10. juli 2015 PROGRAM Familiehøjskole på Ryslinge Høj- & Efterskole Lørdag den 4. juli til fredag den 10. juli 2015 Familiehøjskolen er et tilbud til beboere, som bor i KAB-fællesskabet. Formålet er at give børn og

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne Samværets betydning på højskolen Oplæg til debat og udvikling på skolerne Introduktion På disse slides finder I ideer til, hvordan I på højskolen kan tage fat på drøftelser og udvikling vedrørende samværet

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 1 Indholdsmæssige udfordringer Bedre resultater (95% målsætning mv.) Styrket effektivitet Stærkere fokus på den enkeltes resultater Inkludere

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur

Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T 22. OKTOBER 2008 Vedr.: Revideret udgave. Indre marked. Års- og skemastruktur UDDANNELSESSERVICE Sagsbehandler: Gitte Duemose Københavns Universitets

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Undervisning på folkehøjskoler

Undervisning på folkehøjskoler Undervisning på folkehøjskoler På folkehøjskoler er der krav til undervisningens omfang, placering og brede almene indhold. Med denne vejledning vil ministeriet tydeliggøre, hvad kravene betyder i praksis.

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax:

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax: SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET Værdigrundlag Krøversvej 4-3000 Helsingør - Tlf. 4928 1106/05 Fax: 49281067 - e-mail: dha38@helsingor.dk www.specialbornehaven.helsingor.dk Specialbørnehavens værdigrundlag

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro 2016 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 3/7-9/7-2016 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro og indre balance Kurset er for dig, der gerne vil nå lidt længere

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere