Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage"

Transkript

1 Segelreisen

2 Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Futura Maritimas læringsplatforme bygger på klassisk produktionsskolepædagogik: Aktiviteterne har et slutprodukt, hvad enten det er en fysisk ting eller en oplevelse for et publikum. Deltageren er med til at udføre noget, der betyder noget. Deltagelsen gør en positiv forskel. Deltageren tilegner sig i processen nogle af de faglige kompetencer, der er nødvendige for produktet. Og oplever samtidig at lære noget og blive en del af et arbejdsfællesskab. Det er alt sammen byggesten i en dannelsesproces, og ved projektets valg af platforme, er det med til at udstikke nogle retninger for denne dannelse. Projektet til gerne noget ganske bestemt med deltagerne, nemlig at de også kommer til at se sig selv i det vi ret bredt forstået ser som den maritime fremtid. Og udover deres fokus på den maritime fremtid, er disse læringsplatforme specielle ved at være målrettet rimeligt korte forløb, hvor en gruppe deltagere kan være med fra start og til det færdige produkt. Platformene er derfor velegnede til workshops, hvor deltagere fra forskellige steder (og forskellige lande) mødes for at opleve at de udretter noget sammen. Det er derfor en væsentlig pointe at processen i beskrivelsen er opdelt i en forberedelses- og en produktionsfase. Afhængigt af den sammenhæng platformen skal anvendes i, kan grænsen mellem forberedelse og produktion naturligvis flyttes, så det kommer til at passe. Men det vil ikke ændre på at man altid skal sørge for at forløbet er godt forberedt. I løbet af projektets workshops fik deltagerne som sagt en del værkstedsfaglige kompetencer, der blev noteret på et kompetencecertifikat (se næste side). På den måde kunne vi både holde øje med hvor meget der alt i alt blev lært i løbet af projektet. Og samtidig fik hver eneste deltager anerkendt sin deltagelse og betydning for det samlede resultat, og kunne derfra tage det ind i sin faglige og menneskelige identitet. Det var ikke noget, der skulle fylde meget i selve processen, der koncentrerede alle sig om at opnå det bedst mulige slutprodukt, det lå bare hele tiden i baghovedet på workshoppens ledere, og det blev efter forløbet en del af historien om den workshop, hvor det alligevel var slutproduktet der fyldte mest.

3 Hvad handler det om? - Indledning I forbindelse med INTERREG-projektet Futura Maritima gennemførte vi flere forskellige sejladser med tyske og danske unge og deltog i de forskellige arbejdsopgaver om bord på skibet. Vi sejlede med Zuversicht, en gaffelskonnert med 27 m længde, og vi var om bord i mindst syv dage for at kunne gennemføre sejlture i den vestlige Østersø (Bælter og Sund) under forskellige vejrforhold. Alle sejlture havde et tematisk tyngdepunkt med en til målgruppen tilpasset didaktik. Det pædagogiske formål var at kvalificere de unge, som står i en overgangssituation mellem skolen og erhvervslivet. Uddannelsestiltagende formidlede gennem praktisk illustration viden og færdigheder indenfor forskellige videns- og livsområder. At man arbejdede og levede på et skib under kvalificeringskurset var et velegnet læringsmiljø for formidlingen af en fællesskabsorienteret tænke- og handlemåde. Disse erfaringer vil sikkert have en langvarig effekt på udviklingen af de unges personlige og sociale kompetencer. De enkelte kvalificeringskurser beskrives i kapitel 4 og skal forstås som inspirerende eksempler på, hvordan uddannelsestiltag uden for skolen kan være udformet. En detaljeret planlægning bør tilpasses gruppens interesser og ydeevne og det valgte søområde. Vi vil gerne give vores erfaringer videre til gruppeledere, pædagoger, lærere og andre, som vil gennemføre sejladser med ungdomsgrupper på traditionsskibe og derfor samler vi dem i denne guide. Hjertelig modtagelse - Korsør Havn anløbes.

4 Indhold Hvad handler det om? - Indledning 1. Hvilket skib er egnet? 1.1 Fra bov til agter sejl og indretning 1.2 Kaptajn Ahab eller hvem er den bedste skipper? 1.3 Priser og ydelser 2. Hvor skal vi tage hen? Søområder 2.1 Hvordan havet vælges: klimatisk - geografisk 2.2 Havneudvalget 3. Nu starter vi! Planlægning og gennemførelse 3.1 Det daglige program 3.2 Beskøjter og spegesild Proviantering og indkøb 3.3 Stærkt fællesskab - Teambuilding om bord 3.4 Hvem gør hvad og hvornår? - Vagt - køkkentjans - frivagt 4. Det svømmende klasseværelse læringstilbud og øvelser 4.1 Kvalificeringskursus: Bådsmandstræning, Sømandsskab 4.2 Kvalificeringskursus: Østersøens økologi 4.3 Kvalificeringskursus: Handel og vandel 4.4 Kvalificeringskursus: Kapsejlads 4.5 Knob og fancywork 5. Hvad skal ellers være med? Pakkeliste og spørgeskema

5 1. Hvilket skib er egnet? Skibet bør have en inddeling, som giver tilstrækkelig med plads til alle deltagere. Det er en god idé at undlade at anvende alle sovepladser, en køje kan holdes fri til opmagasineringen af materiel. På denne måde er det også muligt at være mere fleksibel med sovepladsernes fordeling. Desuden er al plads under dæk meget værdifuld, når vejret er dårligt. Erfaringen viser nemlig, at alle helst er indendørs ved dårligt vejr. For at undgå spændinger mellem crewmedlemmerne, der altid kan opstå på grund af de trange pladsforhold og den lange tid man er sammen, er det en fordel, hvis man har lidt mere plads til rådighed på skibet. Det kan være en overdækket navigationsplads eller et større styrehus, som man kan være i ved dårligt vejr. Grundlæggende er skibe i Europa, som tilbyder charterture, certificeret af Søfartsstyrelsen, det vil sige at deres sødygtighed og deres redningsudstyr regelmæssigt kontrolleres i henhold til deres almindelige farvand. Der kan findes mange nyttige informationer på internettet og de hjælper med at vælge et af de mange forskellige skibe, deres faste mandskab og deres farvande. God orienteringshjælp Skibets sejlføring med betegnelser God orienteringshjælp Skibets sejlføring med betegnelser

6 1.1 Fra bov til agter sejl og indretning Da det manuelle arbejde skal opleves, bør der vælges et skib med så mange hånddrevne sejl som muligt. På denne måde er der også givet mulighed for at afprøve og opleve mere. Det har vist sig at være en hjælp at markere ting og sager om bord (f.eks. med tape) eller at lære betegnelserne med skitser for at lette at huske de mange navne og funktioner for de mange tov og reb samt at finde deres positioner på dækket. På det sted, hvor rebet ender og belægges, skrives navnet (f.eks. nedhal (fok) ) med en spritpen på et stykke tape. På denne måde undgås forvekslinger og alle tov og reb genkendes hurtigt. Manøvrerne (dvs. alle arbejdstrin og aktiviteter, som kræver koordineret handling, for at bevæge eller fortøje skibet) bliver mere sikre og hurtigere, fordi enhver ved, hvad der skal strammes eller løsnes. Plads til alle - Dækplan for skibet Zuversicht Hvordan skibet er opdelt under dæk, kan man se på en skitse eller en dækplan. Oftest findes der afhængigt af skibets størrelse eller længde en, to eller flere kabiner, et større rum (salon) med sovepladser (køjer). Under dækket findes som regel også en kogeplads (kabys) og også et separat rum (kammer) for skipperen og bådsmanden. Dækplanen giver også information om, hvor mange personer der er plads til i hver kabine. Det fungerer bedst, når gruppelederne/pædagogerne har deres kvarter centralt på skibet, da de således kan kommunikere bedre og også hurtigt kan opsøges af de unge. Toiletterne: et ikke uvæsentligt emne om bord. NB! Toiletpapir, naturligvis også andre hygiejneartikler osv. skal altid smides i skraldespanden! Ellers kan kloakrørene til spildevandstanken forstoppes. To toiletter er minimum for 20 personer. Toiletterne bør rengøres dagligt! Vaskerum under dæk er sjældne, men findes, hvis skibet er stor nok. I havnene er der dog mulighed for at opfylde de personlige hygiejnebehov.

7 Køkkenet (kabyssen) har som regel en praktisk opbygning, alle skabslåg og skuffer er sikrede mod uhensigtsmæssig åbning. Service, termokander og alt andet sættes væk og pakkes ned. Inden havnen udløbes og undervejs bør der gennemføres en kort kontrol. Ansvaret kan gives til en af de unge på dagvagten. Komfuret drives med butangas og bør være stort nok til at lave mad til 20 mennesker. Mindst fire store kogeplade og en ovn bør der være. Almindeligvis lukkes forbindelsen til gasflasken, som står udenfor på dækket, med en hovedventil, når der ikke laves mad. Her anbefales til trods for en grundig introduktion at gennemføre en yderlig kontrol. Nødudgangene befinder sig til højre og venstre over vingerne! Skipperens sikkerhedsinformationer

8 1.2 Kaptajn Ahab eller hvem er den bedste skipper? Den personlige og præcise aftale omkring målforestillingerne med skibsføreren er meget vigtig. Sejladsens succes afhænger til en væsentlig del af skipperens pædagogiske indfølingsevne. For eksempel er det meget motiverende, at rattet overlades til mandskabsmedlemmerne ved rolig fart eller at sejlmanøvre gennemføres med jævne mellemrum, selvom kursen måske ikke kræver dette. Andre mindre attraktive opgaver som rengøring og oprydning af skibet (f.eks. toiletterne) bør kommunikeres klart og tydeligt. Navigation efter kompas unge rorsmænd Der bør dog udtrykkeligt henvises til det faste hierarki på skibet, som er nødvendigt for en sikker sejltur. Skipperen og bådsmanden kender skibets egenskaber og opførsel, derfor ved de, hvad der skal gøres og hvordan det skal gøres. Man bør derfor holde sig til deres ordrer og også kommunikere dette med sit mandskab for at garantere, at alt fungerer pålidelig og der ikke opstår unødvendig stress. En kooperativ, pædagogisk effektiv og kommunikativ skibsføring befordrer, at målene opnås under hensyntagen til vind og vejr samt mandskabets ydeevne og motivation. Det formidles lettere, at det er sjovt at sejle, når alt kan afprøves og øves. Sejlture med samme kurs og samme sejlsætning over flere timer opfattes hurtigt som kedeligt. Derfor bør alle altid have noget at lave.

9 1.3 Priser og ydelser Det er vanskeligt at sige noget almengyldigt om charteromkostningerne, da tilbuddene er for forskellige og for mange. Der er en stor spredning på grund af størrelsen, faciliteterne og sæsontidspunktet. Antallet maskintimer er ofte begrænset. Ved tre dage uden vind bruges 10 motortimer hurtigt op, der lægges også til og fra med motorkraft. Ved meget motorfart, må der eventuelt betales mere. Derfor er det vigtigt at spørge om dette inden rejsen begyndes. Og naturligvis skal også skipperen og bådsmanden have mad. Ligeledes skal de ikke specielt lave gebyrer for liggepladsen kalkuleres ind i budgettet. Meget vand Navigation ved hjælp af søkortet

10 2. Hvor skal vi tage hen? - Søområder For at undgå en lang rejsetid til starthavnen, bør det forhandles med udlejreren, at skibet venter i en nærliggende havn. Ligeledes kan rejsens slutdestination, hvor skibet forlades, forhandles og er afhængig af de næste gæsters ønskemål. På denne måde er det også muligt at gennemføre rejser med forskellige start- og slutpunkter. Tiderne for overtagelsen og aflevering er meget strengt kontrolleret. Inden der lægges fra bør det indregnes nok tid til at stuve proviant og bagage og til at indrette de personlige køjer. Men så er det også tid til at stikke til søs! Som minimum bør den næste havn nås den første dag. Skibet skal afleveres rent og nydeligt. Det har vist sig at være en god idé at lægge til i en havn i nærheden af turens målhavn. Så har alle deltagere nok tid til at pakke deres ting sammen, gøre rent og rydde op. Når man først har nået målhavnen, plejer mandskabet at være nervøst og eksalteret, vil hjem eller ventes af venner og familien, således at de resterende rengøringsopgaver ikke ville blive varetaget af alle. 2.1 Hvordan havet vælges: klimatisk - geografisk Det er klart, at Vesterhavet og Østersøen er nærliggende sejlområder for os nordeuropæere. Vesterhavet er et livligt farvand og det er sværere at sejle der på grund af vinden og bølgerne. Dette påvirker planlægningen, da vi som regel har et snævert spillerum for at finde en periode med sikkert vejr. Især hollandske chartervirksomheder har et omfattende tilbud. Den meget varierede Østersøen plejer at være mere velegnet ud fra vejrperspektivet, da der kan regnes med mindre vind og mindre bølger. Derudover er afstandene mellem havnene relativ kort, således at de enkelte dagstogter kan tilpasses optimalt til deltagernes behov. På Østersøen kan man på grund af de korte afstande udforske mange interessante mål. Dette gælder såvel for de biologisk-økologiske som for de socioøkonomiske områder for disse udenfor skolen placerede uddannelsestilbud. 2.2 Havneudvalget I den vestlige Østersø (Sund og Bælt) findes en der en veludviklet turismeinfrastruktur. På internettet kan vi orientere os om alle vigtige omstændigheder i de respektive havne. Skipperens opgave er at registrere skibet i de forskellige havne og spørge efter en egnet og ledig liggeplads. Havnegebyret betales af mandskabets kasserer og det er afhængigt af skibets størrelse. Især i Danmark findes der som regel kortterminaler. Hos havnemesteren kan man desuden få informationer om brusepoletter, wi-fi og hvordan dette håndteres på stedet. Koldt brusebad Arbejdet ved forskibet ved Storebælt

11 3. Nu starter vi! Planlægning og gennemførelse 3.1 Det daglige program En detaljeret og grundig forberedelse og rejseplanlægning, som også dækker rejsen til og fra skibet, gør det lettere for alle involverede at finde sig til rette i de ukendte og fremmede omgivelser på skibet. Dagene er strukturerede. Det formidler sikkerhed og orientering i samlivet. Alle deltagere bor pludselig tæt sammen, det gynger og ruller, måske lugter det også af diesel. Alle sover måske ikke lige godt, fordi køjerne er trange, vandet klukker eller naboen snorker. Med et gennemtænkt program, som også tager hensyn til eksempelvis dårligt vejr, skaber vi forudsætningerne for en afslappet rejse. Følgende opgaver skal være afdækket. Bakstørn (Køkkentjans): Indkøb, forråd, tilberedning, varme og kolde drikke, oprydning, opmagasinering, rengøring af spisestuen, kabyssen og toiletter, forsyning med el i havnen, affaldssortering og bortskaffelse i de dertil beregnede beholdere i havnen. Vi har gjort gode erfaringer med kun at købe ind til de første par dage, da køkkenmandskabet, hvis det er muligt, kan få mulighed for selvstændig planlægning og indkøb. Det anbefales at have Coca Cola, saltstænger og kiks i mindre mængder om bord mod eventuel kvalme. Sømandskabet: Alle arbejdsopgaver om bord på skibet, som kræves for at sætte skibet i bevægelse: De forskellige sejl skal betjenes i inddelte crews, skibet skal styres i den rigtige retning, kursen skal bestemmes, sikker fortøjning i havnen og bov- og agterlinen og fendere skal betjenes korrekt, ankeret skal kastes, oprydning af tovværk, som ligger på dækket. For at sikre en gnidningsløs og sikker afvikling på dækket, kræves faste positioner på dækket! Læringstilbud og beskæftigelse: Hvordan bliver vejret? Dette er sikkert det spørgsmål, som stilles hyppigst om bord. Læringstilbud findes i kapitel 4. Naturoplevelser ved Maasholm

12 Naturligvis bør de kendte og traditionelle spil som kort, terninger, brætspil findes om bord, fordi wi-fi, mobil- og datanet kun findes i de større havne. Med guitar, cajón, harmonika om bord kan man prøve sig på sømandssange. At synge er altid godt og bidrager til et godt fællesskab. En velsorteret samling sange bør derfor findes i bagagen. Det kan ske, at skibet sidder fast i havnen, hvis vinden blæser fra en uheldig retning og forhindrer skibet i at udløbe. At have et alternativt landprogram i baghånden kan derfor være en god idé. Ansvaret for organisation og gennemførelse af forplejning, lærings- og beskæftigelsestilbud ligger hos skibets udlejer, men bør også aftales med skipperen. Det er bådsførerens ansvar at vise og formidle alt, hvad der har med sømandsskab at gøre, på en passende måde. 3.2 Beskøjter og spegesild Proviantering og indkøb En afvekslingsrig og varieret madplan under rejsens gang opnås bedst ved at skrive en fælles indkøbsliste. Ved siden af basisfødevarer som f.eks. ris, pasta, dåsesupper skal også alle hygiejneartikler købes. Gæsterne sørger også for alle viskestykker, karklude, håndklæder og rengøringsmidler. Som drikkevandsforråd anbefales 6-pak-emballager med plastflasker (1,5 liter, PET). Der bør ikke kalkuleres for knapt, og disse 6-pak kan let transporteres og opmagasineres under dæk. Juice bør også findes på listen. Alle former for te og brevsupper er gode, især hvis det er koldt. Også kaffe er godt at have parat (måske ikke så meget, når der er mange unge med om bord). Slik er også en god idé, sukker leverer hurtig energi, tag derfor gerne vingummi, tørret frugt eller nødder og saltstænger med. Det anbefales at købe ind når man er i land og supplere forrådene. Ved siden af at man får friske råvarer som frugt, grønt, fisk, kød osv. til madlavningen, forkorter landgangen og indkøbet dagen, som også er anledning til indbyrdes aftaler og planlægning i køkkenteamet og til kontakt til lokalbefolkningen og området. Det bliver sikker lækkert mums i kabyssen (Så er maden klar måltid på dækket)

13 3.3 Stærkt fællesskab - Teambuilding om bord Da det er skipperen, som har ansvaret for en sikkert sejlads og i sidste ende også kender skibet og dets egenskaber, er skipperen også chefen på skibet. Bådsmanden formidler skipperens anvisninger og afgørelser til mandskabet, som til gengæld er opdelt i positioner, det vil sige arbejdsområder på dækket. Almindeligvis betjenes skibet af et fast team. Andre stationer for faste teams er områderne for- og storsejl. TTeamwork storsejlet sættes På hver sin position har hver mand en opgave at betjene og en overskuelig mængde tovværk under manøvrerne. Dette fungerer bedst, hvis skipperen og bådsmanden giver klare kommandoer. De nødvendige fagudtryk og sejlkommandoer øves gennem den gentagen anvendelse i forbindelse med det praktiske arbejde. Det er faktisk ikke særlig mange udtryk, men de bør anvendes konsekvent.

14 Som alle fagsprog beskriver også skibssproget styringselementer, udrustning og arbejdsopgaverne præcist og gavner derfor en differentieret kommunikation. Ved siden af styrbord for højre og bagbord for venstre er det især de enkelte sejls betegnelse og de tilhørende tov og liner til fortøjningen, som skal læres og huskes. Ofte anvendes også håndtegn (f.eks. knytnæve = fast) for at sikre kommunikationen mellem for- og agterskibet når der er meget vind og således også meget støj. Dog er det som regel kun et fåtal håndtegn, som desuden ofte er selvforklarende. Alle teams på de forskellige positioner må derfor være opmærksomme på hinanden under arbejdet. Det kan og bør øves, idet der gennemføres så mange manøvre og rutiner som muligt, f.eks. at vende og bomme. På den måde kan hele mandskabet lære af hinanden og indstille sig på hinanden. Så bliver det hurtigt klart, at kun fælles handling kan føre til en succesrig tur. 3.4 Hvem gør hvad og hvornår? - Vagt - bakstørn (køkkentjans) - frivagt Det har vist sig at fungere bedst med tre vagter, dvs. at dele alle mandskabsmedlemmer i tre lige store grupper med en voksen i hver gruppe. Der bør tages hensyn til en jævn fordeling af antallet og social sammensætning. Hver gruppe giver sig selv et navn. Den voksne skal være i stand til at koordinere gruppen og som underbådsmand at omsætte skipperens sejlkommandoer med understøttelse fra bådsmanden i teamet på dækket. Alle opgaver fordeler sig på to sejlvagter og et køkkenhold, således at to grupper er ansvarlig for skibets drift over hele dagen. Køkkenholdet står på denne dag udelukkende for mandskabets forsyning og rengøringen. Der er nok fritid til overs for egne aktiviteter. Dette system rokerer dagligt, så næste dag står et hold fra dækket for køkkenet og rengøringen. Alle crewmedlemmer indtager deres faste indøvede arbejdspositioner på dækket under deres sejlvagter. Altid for øje vagtplanen i skibets salon

15 Formiddagsvagt: Formiddagsvagten står for at udløbe fra havnen eller at hæve ankeret, sejlsætningen og trimning, kurssætningen, navigations- og styropgaver. Eftermiddagsvagten: Eftermiddagsvagten overtager opgaven at sejle skibet fra formiddagsvagten, henter sejlene ned efter en sejldag og forbereder fortøjningen (reb og fendere gøres parate, elforsyningen etableres). Køkkenet: Køkkenholdet forsyner det resterende mandskab med de aftalte måltider og drikkevarer. Det sørger hele dagen for et udvalg af mad og varme drikkevarer. Det er særlig vigtigt ude på havet, fordi god mad fremmer velværet og dermed også et godt humør om bord. Måltidernes tidspunkter (morgenmad, frokost, aftensmad) aftales mellem skipperen og køkkenholdet i henhold til dagsplanlægningen og formidles til mandskabet. Mellem måltiderne bør der være mindre mellemmåltider som udskårne grøntsager, frugt, kiks eller vingummi til rådighed. Værdsættes højt - Snacks på dækket, fristende og lækkert Drikkevarer bør altid være til rådighed. Danskvand er nok favoritten. Det er også dejligt, hvis varme drikke som kaffe, te, frugtte eller bouillon altid er nylavede. Køkkenholdet planlægger og aftaler arbejdsdelingen selvstændigt. Det er enkle retter, som står på menuen og som også kan tilberedes af unge, derudover er pladsen i selve køkkenet og til fødevarerne (kølemuligheder) ret begrænset. Selvom der findes en klar ansvarsfordeling, har køkkenholdet brug for mandskabets medhjælp. Det er derfor en selvfølge, at tallerkener, gryder osv. samles inden de sættes ud i kabyssen. Vagtinddelingen udelukker ikke, at det af og til kan ske, at alle kræves ude på dækket. Ved svære manøvrer eller i forbindelse med et kapsejlads kan det være nødvendigt, at hele mandskabet er parat på dækket for sammen og med forenede kræfter at mestre en opgave. I en sådan situation vil skipperen råbe All Hands on Deck! eller Alle mand på dæk!.

16 4. Det sejlende klasseværelse læringstilbud og øvelser Et sejlads med elever og unge skal forstås som et læringstilbud udenfor skolen. De skildrede tilbud er eksempler og viser nogle af mulighederne. Hvem har vigepligten? Kapsejladsreglerne øves med træmodeller Et sejlads med unge er ikke en udflugt. De voksne skal gribe chancen, som sejladsen byder på, til det personlige relationsarbejde med de unge. En tur i baljen I det danske Sydhav Læringsindehold skal formidles gennem oplevelses- og praksisprægede aktiviteter. Alle skildrede kvalificeringskurser er beregnet til syv dage. Knudepunkter - Knob og fancywork

17 4.1 Kvalificeringskursus: Bådsmandstræning: Sømandsskab I forbindelse med dette kursus lærer deltagerne, hvilke færdigheder og hvilken viden der er nødvendig for at kunne udføre bådsmandens opgaver. Der bør vælges nogle egnede opgaver som eksempelvis havnemanøvrer, håndtering af tovværket, fortøjning og omgang med fenderne, at sætte og bjerge sejl, kontrol og håndtering af sikkerheds- og navigationsudrustningen, drift og vedligeholdelse af maskinen, elektronikken, spildevandssystemet og arbejdet i kabyssen. For at kvalificere målgruppens unge er de følgende opgaver meget velegnede og hen mod rejsens afslutning bør de unge være i stand til at svare på de følgende spørgsmål. Navigation Hvordan læses et søkort og hvilke symboler ses? Hvordan beregnes kursen? (nautiske sømil, kort- og kompas-kurs, hvordan hastigheden og ankomsttiden beregnes) Hvordan fungerer den optiske navigation? (kollisionskurs, vigepligt) Hvilke sømærker findes i det aktuelle søområde? Med hjælp af hvilke signaler og lys(tegn) kan man genkende skibstyper? Vejret Hvad hedder de forskellige skyformationer? Hvad anvendes Beaufort-skalaen til? Hvordan måler man lufttrykket? Hvilken betydning har høj- og lavtryksområder for sejlturen? Sikkerhed Hvilken sikkerhedsudrustning er vigtig? (svømmeveste, redningsbåde/flåder, signaler, brandslukkere) Hvordan betjenes sikkerhedsudrustningen? Hvordan forholder jeg mig om bord? (bevægelser ved søgang, varme og kulde) Hvordan forholder jeg mig, når jeg bliver søsyg? Sejlmanøvre Hvad hedder de forskellige manøvrer? (fortøjning, udløbning, vende, bomme, mand over bord) Hvordan betjenes fendere og tovværk? Hvordan sættes og bjerges sejlene? Hvordan inddeles arbejdspositionerne og hvordan udføres de? (give kommandoer) Hvad skal man tage hensyn til, når man ligger for anker? (ankervagt)

18 4.3 Kvalificeringskursus: Østersøens økologi I forbindelse med dette kvalificeringskursus lærer deltagerne egnede aspekter inden for området økologi og udvalgte dele af kvalificeringskurset Bådsmandstræning at kende. Der bør vælges indehold fra det tværfaglige og brede område Østersøens økologi, som er relevante for målgruppen. Ved hjælp af praktisk læring og helst i forbindelse med ekskursioner kan der findes svar på de følgende spørgsmål. Kursets indehold skal gøre deltagerne nysgerrige og motivere dem til at tænke over, om der findes mere under vandoverfladen end vi kan se med det blotte øje, f.eks. kan man opdage alger, som er mikroskopisk små, men samtidigt findes i enorme mængder; forskellige strømninger og bevægelser i forskellige dybder; steder og dybder med forskellig vandsammensætning. Østersøens økologi Hvilke afgørende faktorer har i det hele taget indflydelse på Østersøen? (indstrømmende vand fra Nordsøen, saltindehold) Hvad kræves der egentlig inden vi har en fisk på tallerkenen? (næring, fiskens vækst, fiskefangst) Hvordan bestemmer jeg havets dyr og planter? (Ekskursion med strandketsjer og akvarium) Hvilken indflydelse har mennesket på Østersøen? (bæredygtig fiskefangst, forurening, søfart) Navigation se Bådsmandstræning Vejret se Bådsmandstræning Sejlmanøvrer og sikkerhed se Bådsmandstræning Den almindelige pæleorm - Vraggods på en udstilling i Maasholm

19 4.3 Kvalificeringskursus: Handel og vandel I forbindelse med kvalificeringskurset Handel på Østersøen lærer deltagerne i praksis udvalgte aspekter inden for den moderne og historiske søhandel at kende. Nogle punkter fra kursusmodulet bådsmands-træning supplerer uddannelsestilbuddet. Området er bredt og derfor bør der vælges nogle egnede aspekter, som også kan formidles praktisk. Under kursets gang skal deltagerne lære at besvare de følgende spørgsmål med baggrund i forklaringer og praktiske besøg, eksempelvis på Kieler Hansekogge eller søfartsmuseet i Marstal. Søhandel og skibstyper Hvilke skibstyper blev der brugt i vikinge- og i hansetiden? (Ekskursion: vikingemuseum, Kieler Hansekogge) Hvilke varer blev der handlet med mellem hvilke lande i vikingetiden, hansetiden og af Marstal-skonnerterne? (Marstal Søfartsmuseum, spørgeskema som bilag) Hvilke handelsveje blev der brugt i vikingetiden, i hansetiden og af Marstal-skonnerterne? (Marstal Søfartsmuseum, spørgeskema som bilag) Hvilken betydning har Kieler Kanalen i dag? (Ekskursion til KK) Navigation se Bådsmandstræning Vejrkundskab se Bådsmandstræning Sejlmanøvre og sikkerhed se Bådsmandstræning Lena og Lukas - Under dæk på dampskibet Alexandra, hvor de fik en venlig rundvisning af overmaskinisten

20 4.4 Kvalificeringskursus: Kapsejlads I forbindelse med kurset international historisk kapsejlads blev der deltaget i et sejlads under Kongelig Classic 1855 og målet var at opbygge de praktiske kompetencer som viden om kapsejladser og den taktik, der er brug for for at kunne deltage i internationale kapsejladser. Til erfarne sejleres store vidensområde hører f.eks. kapsejlads- og sejlregler, taktik, kendskab til særlige forhold og vindforhold i forskellige områder. Der bør vælges egnede emner, som kan formidles praktisk gennem at deltage i en kapsejlads. De følgende spørgsmål bør alle deltagere kunne svare på efter kurset. Indehold fra kurset i bådsmands-træning supplerer læringstilbuddet. Kapsejlads Hvor har kapsejladsen sin oprindelse? Hvilke er det mest kendte kapsejlads? Hvilke aktiviteter hører til et kapsejlads ud over at sejle? (historie, globale kapsejladser, ydre rammer) Hvordan registrerer man sig til en kapsejlads? Hvor finder man de nødvendige informationer? Hvordan kan forskellige skibstyper sammenlignes med hinanden? (regatta bureau, yardstick) Hvilke regler og signaler bør man kende til? (vigepligt, flag, start- og mållinjen, startforsinkelser) Navigation se Bådsmands-træning Sejlmanøvre og sikkerhed se Bådsmands-træning Klyvernettet om lidt skal forsejlet sættes

21 4.5 Knob og fancywork Gennem tiderne og på mange områder har det nok altid eksisteret knuder. Maritimt håndværk er det overordnede begreb for arbejdet med tov og det har to betydninger: En praktisk (knob, splejsninger, rigning), som kræves for at udføre sømandserhvervet, og en med en mere dekorativ karaktér (f.eks. til tasker, armbånd, klokkesnor, håndtag på skibskister, rækværk/lønninger og dekorationer). Ved siden af den praktiske faglige anvendelse er de også som en del af sømændenes hobbyarbejde. Når man sejler med unge har det vist sig, at kun et fåtal knob er af betydning i det daglige arbejde: Slyngestik (Doppelløkke) for at fastgøre korte tov/rebender ved rækværket Belægning af klamper med eller uden halvslag/bidevindstik ved fortøjningsmanøvre i havnen eller når sejlene sættes og justeres. Slipstik som gennemføring når sejl skal foldes Ordet fancywork (prydeknuder), er blevet udviklet af engelske sømænd i det 19. århundrede og beskriver dette dekorative håndværk med tovværk. Der findes et hav af forskellige knob og en vejledning til nogle af dem findes i guiden fancywork. 5. Hvad skal ellers være med? Pakkeliste og spørgeskema Pakkeliste for en uges sejlads køjesæk, rejsetaske, ingen store, stive kufferter varmt tøj og skiftetøj hovedbeklædning (hue, kasket, tørklæde) sejlehandsker regntøj (regnbukser, regnjakke, gummistøvler) badetøj, badetøfler håndklæder (et til hænderne, et badehåndklæde) sikre sko (2 par kondisko, vandtætte sko/støvler) sovepose lagen og pude med betræk lille selvskabsleg (kort, terninger) personlig medicin til hele perioden personlige hygiejneartikler ørepropper solcreme, creme sygesikringskort (det internationale, blå) pas hævekort telefonnummer til banken (hvis kortet skal spærres) vigtige adresser og telefonnumre (behandlende læger) papir, pen, dagbog mobiltelefon med oplader lommelygte lommepenge Solid fortøjning

22 Spørgeskema Søfartsmuseet Gå med åbne øjne gennem Marstal Søfartsmuseum og forsøg at finde svarene på følgende spørgsmål. Marstal er i øvrigt den havneby, hvor Zuversicht blev bygget i A) Geografi Femern-Bælt Regionen ( / 5 punkter) Se på kortet og skriv løsniningerne efter spørgsmålene. 1. Hvor ligger Marstal? 2. Hvor ligger Kiel? 3. Nævn tre danske øer i nærheden af Marstal.

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Knob og Knuder Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Futura Maritimas læringsplatforme bygger på klassisk produktionsskolepædagogik: Aktiviteterne har et slutprodukt,

Læs mere

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage

Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Den Lette Jolle Denne jolle er i dobbelt forstand let. Det er forholdsvist let at bygge den. Den Vejer ikke så meget, så den er let at sætte i søen når den er bygget. Værdi/salgspris: Materialepris: 15-40.000

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla.

Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla. Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla.dk Hvad skal jeg pakke? Følgende udrustningsliste er meget ideel

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Prisen: Pris for børn fra fritidsklubben er 2400 kr. + 10 timers arbejde. 6 rater 400 400 400 400 400 400. 5 rater - 480 480 480 480 480

Prisen: Pris for børn fra fritidsklubben er 2400 kr. + 10 timers arbejde. 6 rater 400 400 400 400 400 400. 5 rater - 480 480 480 480 480 PFC - Præstevængets Fritidscenter Så er det igen blevet tid til den legendariske PFC skitur. Denne gang går turen til et af Sveriges største skisportssteder Stöten. Turen er denne gang desværre kun for

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Dagsorden. Udrejsen Lejr i Ford William Hike Vandaktivitet Forældreudflugt Inverness og Ford William

Dagsorden. Udrejsen Lejr i Ford William Hike Vandaktivitet Forældreudflugt Inverness og Ford William Dagsorden Udrejsen Lejr i Ford William Hike Vandaktivitet Forældreudflugt Inverness og Ford William Bonaly Outdoorcenter Udflugt Edinbourgh Tuck Shop Forth Lodge Hjemrejsen Ryge og Alkohol regler Lommepenge/lejrbank

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013

STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013 17-6-2013 STABY EFTERSKOLE 8. KL. TUR TIL SVERIGE 2013 Infohæfte Leif Laugesen og Kaja Toft Kære elever og forældre i 8A Dette hæfte indeholder oplysninger om turen i uge 25 for 8. klasse. Turen starter

Læs mere

Rygning er under ingen omstændigheder tilladt indenfor.

Rygning er under ingen omstændigheder tilladt indenfor. 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skitur... 2 Specielt til forældre... 3 Pakkeliste... 4 Følgende kan ofte med fordel medbringes... 4 Påklædning på fjeldet.... 5 Valuta omregning:... 5 Rute

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Mad og måltider i skolen. En guide til skolerne i Roskilde Kommune

Mad og måltider i skolen. En guide til skolerne i Roskilde Kommune Mad og måltider i skolen En guide til skolerne i Roskilde Kommune 1 Uden mad og drikke duer helten ikke Måltidet er i skolen et pusterum, hvor eleverne kan være sammen og hygge sig på en anden måde end

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Historie/Dansk. Side 1 af 10

Historie/Dansk. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Historie/Dansk Trinmål (2009) for historiefaget efter 6. klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: -

Læs mere

Eventyrlig Tørsejlads

Eventyrlig Tørsejlads Eventyrlig Tørsejlads Det eventyrlige tørsejladsspil gør det muligt for børn og barnlige sjæle at forsøge navigation rundt i alle verdenshjørner og løse maritime opgaver og dermed få interesse for at sejle

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Forældreinfo til spejdernes lejr 2017

Forældreinfo til spejdernes lejr 2017 Forældreinfo til spejdernes lejr 2017 1 Indhold Kort om hvad spejdernes lejr er for noget:... 3 Fællestransport:... 4 Besøgsdag/ Afhentningsdag for mikro og minier:... 4 Oppakning:... 5 Ordensregler:...

Læs mere

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder

Distrikt VEST 2013/14. Den integrerede institution. Møllehaven. Vikarfolder Distrikt VEST 2013/14 Den integrerede institution Møllehaven Vikarfolder Indholdsfortegnelse Velkommen til Møllehaven...3 Distrikt VEST...3 Lidt om Møllehaven...3 Velkommen til Møllehaven...3 Forventninger

Læs mere

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager

Deltagerbrev. Kære Roland 2- deltager Kære Roland 2- deltager Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til Det Skabende Roland 2 2014. Vi glæder os rigtig mega meget til at se dig og de 41 andre deltagere til en uforglemmelig uge.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Klintholm Havn. Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak

Klintholm Havn. Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak Klintholm Havn Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak Folder OffShore.indd 1 2 Folder OffShore.indd 2 Klintholm Havn Klintholm Havn er en moderne fiskeri- og erhvervshavn med et højt serviceniveau

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Mad og måltider i skolen. En guide til skolerne i Roskilde Kommune

Mad og måltider i skolen. En guide til skolerne i Roskilde Kommune Mad og måltider i skolen En guide til skolerne i Roskilde Kommune Uden mad og drikke duer helten ikke Måltidet er et pusterum i skolen, hvor eleverne kan være sammen og hygge sig på en anden måde end

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Velkommen til møde om Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr 2017 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden

Velkommen til møde om Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr 2017 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden Velkommen til møde om Spejdernes Lejr 2017 Spejdernes Lejr 2017 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden Hvor & hvornår? 22.- 30 juli 2017 i Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen!

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Susanne Christensen, pædagog og pædagogisk leder Børnenes Kontors Daginstitution Fra en dag i førskolegruppen, september 2016: Børnene sidder på deres

Læs mere

Vanddråben. Eventyrhavens udflytter. Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf

Vanddråben. Eventyrhavens udflytter. Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf Eventyrhavens udflytter Vanddråben Vanddråben Kettegård Alle 65-67 2650 Hvidovre Tlf. 40 45 49 64 Vanddraab1@gmail.com Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf. 36 14 04 10 Vanddråben oktober 2014

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN Mappen indeholder vigtige oplysninger vedrørende brugen af MAKRELLEN, så gør dig bekendt med indholdet i denne mappe før du sejler ud! Afprøve din viden om sikkerhed til søs på: www.sejlsikkert.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pakkeliste for Mikrospejderne.! Ha god plads i tasken.! Ha det med der skal bruges men ikke mere end der skal bruges.

Pakkeliste for Mikrospejderne.! Ha god plads i tasken.! Ha det med der skal bruges men ikke mere end der skal bruges. Pakkeliste for Mikrospejderne! Ha god plads i tasken.! Ha det med der skal bruges men ikke mere end der skal bruges.! Ha kun noget med der må gå i stykker eller blive glemt. Den gode rutine Vi anbefaler

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2013 Overordnet formål med P-Fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-Fag, som omfatter Billedkunst, Håndarbejde og Madlavning. Undervisningen i de tre fag følger

Læs mere

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere..

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Først vil jeg gerne sige, alle jer der deltog i forældrekaffe mandag den 11. april tak for en hyggelig eftermiddag. Den første rigtige

Læs mere

VEJLEDENDE PAKKELISTE

VEJLEDENDE PAKKELISTE VEJLEDENDE PAKKELISTE Her er en vejledende pakkeliste. Listen er tænkt som en huskeseddel på hvad du skal overveje at have med. Nogle ting skal du have med uanset årstiden og vejret, andre ting kan være

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre Deltagerbrev Tillykke! Zaxsez! I er blandt de 45 patruljer, der nåede gennem nåleøjet og dermed sikrede jer en plads på dette års Kære 1. Vi glæder os rigtig meget til at se jer i Sorø den 20.-22. februar!

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Økologi. Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%.

Økologi. Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%. Økologi Kommunen har besluttet at alle institutionskøkkener skal have en økologiprocent på 60 % i 2020. Børneinstitutioner skal have 90%. Økologiprocenten udregnes ud fra et gennemsnit på indkøbte varer

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige Indberetning > Observationsgruppe 4-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 4- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014

GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014 GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014 Find rute og al praktisk information på www.copenhagenmarathon.dk Dagene før Lav meget gerne en game plan, så du har helt styr på, hvad du skal gøre hvornår,

Læs mere

Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb

Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb Opgaven Idégenerering Udvikling af visuelt design Udvikling af visuelt design til en skipper, der ønsker at markedsføre et nyt koncept, hvor han vil tilbyde virksomheder

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Kost & Ernæring K1 + K2

Kost & Ernæring K1 + K2 Kost & Ernæring K1 + K2 Kostens betydning for præstationsevnen At være elitesvømmer kræver meget. Meget træning, men også at være en 24-timers atlet, som ikke kun er svømmer når han/hun er i bassinet.

Læs mere

Når man reserverer forløbet får man tilgang til et undervisningssæt med fem forskellige temaer at arbejde med.

Når man reserverer forløbet får man tilgang til et undervisningssæt med fem forskellige temaer at arbejde med. Målgruppe: 0. - 2. klasse Navn: Skip Ohøj Fagområder: Dansk, historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Skip Ohøj er et 120 min. undervisningsforløb for 0. 2. klasse. Forløbet er et forløb på egen hånd

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

ZBC og spil i undervisningen

ZBC og spil i undervisningen ZBC og spil i undervisningen faglærer Nina Schrøder Som en del af undervisningen på HG har jeg igennem de sidste 3 år udviklet følgende spil: ü Spil på PC ü Destroyer ü Racer-spillet ü Fire på stribe 1.

Læs mere

Min Mad. Sådan bruger du app en Min mad i en sundhedssamtale

Min Mad. Sådan bruger du app en Min mad i en sundhedssamtale Min Mad Sådan bruger du app en Min mad i en sundhedssamtale 1 Sådan bruger du Min mad Her kan du læse om, hvad du kan opnå ved at bruge Min mad i sundhedssamtalen, hvilke personer den egner sig til. Derudover

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejen

Velkomst og fakta om dagplejen Velkomst og fakta om dagplejen Mette Hindkjær Klintevej 64 6000 Kolding Tlf. 41274749 Mine åbningstider: Mandag tirsdag 6.45-16.15 Onsdag torsdag 6.30-1615 Fredag 6.30-15.45 Jeg hedder Mette, og er født

Læs mere