Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage"

Transkript

1 Segelreisen

2 Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Futura Maritimas læringsplatforme bygger på klassisk produktionsskolepædagogik: Aktiviteterne har et slutprodukt, hvad enten det er en fysisk ting eller en oplevelse for et publikum. Deltageren er med til at udføre noget, der betyder noget. Deltagelsen gør en positiv forskel. Deltageren tilegner sig i processen nogle af de faglige kompetencer, der er nødvendige for produktet. Og oplever samtidig at lære noget og blive en del af et arbejdsfællesskab. Det er alt sammen byggesten i en dannelsesproces, og ved projektets valg af platforme, er det med til at udstikke nogle retninger for denne dannelse. Projektet til gerne noget ganske bestemt med deltagerne, nemlig at de også kommer til at se sig selv i det vi ret bredt forstået ser som den maritime fremtid. Og udover deres fokus på den maritime fremtid, er disse læringsplatforme specielle ved at være målrettet rimeligt korte forløb, hvor en gruppe deltagere kan være med fra start og til det færdige produkt. Platformene er derfor velegnede til workshops, hvor deltagere fra forskellige steder (og forskellige lande) mødes for at opleve at de udretter noget sammen. Det er derfor en væsentlig pointe at processen i beskrivelsen er opdelt i en forberedelses- og en produktionsfase. Afhængigt af den sammenhæng platformen skal anvendes i, kan grænsen mellem forberedelse og produktion naturligvis flyttes, så det kommer til at passe. Men det vil ikke ændre på at man altid skal sørge for at forløbet er godt forberedt. I løbet af projektets workshops fik deltagerne som sagt en del værkstedsfaglige kompetencer, der blev noteret på et kompetencecertifikat (se næste side). På den måde kunne vi både holde øje med hvor meget der alt i alt blev lært i løbet af projektet. Og samtidig fik hver eneste deltager anerkendt sin deltagelse og betydning for det samlede resultat, og kunne derfra tage det ind i sin faglige og menneskelige identitet. Det var ikke noget, der skulle fylde meget i selve processen, der koncentrerede alle sig om at opnå det bedst mulige slutprodukt, det lå bare hele tiden i baghovedet på workshoppens ledere, og det blev efter forløbet en del af historien om den workshop, hvor det alligevel var slutproduktet der fyldte mest.

3 Hvad handler det om? - Indledning I forbindelse med INTERREG-projektet Futura Maritima gennemførte vi flere forskellige sejladser med tyske og danske unge og deltog i de forskellige arbejdsopgaver om bord på skibet. Vi sejlede med Zuversicht, en gaffelskonnert med 27 m længde, og vi var om bord i mindst syv dage for at kunne gennemføre sejlture i den vestlige Østersø (Bælter og Sund) under forskellige vejrforhold. Alle sejlture havde et tematisk tyngdepunkt med en til målgruppen tilpasset didaktik. Det pædagogiske formål var at kvalificere de unge, som står i en overgangssituation mellem skolen og erhvervslivet. Uddannelsestiltagende formidlede gennem praktisk illustration viden og færdigheder indenfor forskellige videns- og livsområder. At man arbejdede og levede på et skib under kvalificeringskurset var et velegnet læringsmiljø for formidlingen af en fællesskabsorienteret tænke- og handlemåde. Disse erfaringer vil sikkert have en langvarig effekt på udviklingen af de unges personlige og sociale kompetencer. De enkelte kvalificeringskurser beskrives i kapitel 4 og skal forstås som inspirerende eksempler på, hvordan uddannelsestiltag uden for skolen kan være udformet. En detaljeret planlægning bør tilpasses gruppens interesser og ydeevne og det valgte søområde. Vi vil gerne give vores erfaringer videre til gruppeledere, pædagoger, lærere og andre, som vil gennemføre sejladser med ungdomsgrupper på traditionsskibe og derfor samler vi dem i denne guide. Hjertelig modtagelse - Korsør Havn anløbes.

4 Indhold Hvad handler det om? - Indledning 1. Hvilket skib er egnet? 1.1 Fra bov til agter sejl og indretning 1.2 Kaptajn Ahab eller hvem er den bedste skipper? 1.3 Priser og ydelser 2. Hvor skal vi tage hen? Søområder 2.1 Hvordan havet vælges: klimatisk - geografisk 2.2 Havneudvalget 3. Nu starter vi! Planlægning og gennemførelse 3.1 Det daglige program 3.2 Beskøjter og spegesild Proviantering og indkøb 3.3 Stærkt fællesskab - Teambuilding om bord 3.4 Hvem gør hvad og hvornår? - Vagt - køkkentjans - frivagt 4. Det svømmende klasseværelse læringstilbud og øvelser 4.1 Kvalificeringskursus: Bådsmandstræning, Sømandsskab 4.2 Kvalificeringskursus: Østersøens økologi 4.3 Kvalificeringskursus: Handel og vandel 4.4 Kvalificeringskursus: Kapsejlads 4.5 Knob og fancywork 5. Hvad skal ellers være med? Pakkeliste og spørgeskema

5 1. Hvilket skib er egnet? Skibet bør have en inddeling, som giver tilstrækkelig med plads til alle deltagere. Det er en god idé at undlade at anvende alle sovepladser, en køje kan holdes fri til opmagasineringen af materiel. På denne måde er det også muligt at være mere fleksibel med sovepladsernes fordeling. Desuden er al plads under dæk meget værdifuld, når vejret er dårligt. Erfaringen viser nemlig, at alle helst er indendørs ved dårligt vejr. For at undgå spændinger mellem crewmedlemmerne, der altid kan opstå på grund af de trange pladsforhold og den lange tid man er sammen, er det en fordel, hvis man har lidt mere plads til rådighed på skibet. Det kan være en overdækket navigationsplads eller et større styrehus, som man kan være i ved dårligt vejr. Grundlæggende er skibe i Europa, som tilbyder charterture, certificeret af Søfartsstyrelsen, det vil sige at deres sødygtighed og deres redningsudstyr regelmæssigt kontrolleres i henhold til deres almindelige farvand. Der kan findes mange nyttige informationer på internettet og de hjælper med at vælge et af de mange forskellige skibe, deres faste mandskab og deres farvande. God orienteringshjælp Skibets sejlføring med betegnelser God orienteringshjælp Skibets sejlføring med betegnelser

6 1.1 Fra bov til agter sejl og indretning Da det manuelle arbejde skal opleves, bør der vælges et skib med så mange hånddrevne sejl som muligt. På denne måde er der også givet mulighed for at afprøve og opleve mere. Det har vist sig at være en hjælp at markere ting og sager om bord (f.eks. med tape) eller at lære betegnelserne med skitser for at lette at huske de mange navne og funktioner for de mange tov og reb samt at finde deres positioner på dækket. På det sted, hvor rebet ender og belægges, skrives navnet (f.eks. nedhal (fok) ) med en spritpen på et stykke tape. På denne måde undgås forvekslinger og alle tov og reb genkendes hurtigt. Manøvrerne (dvs. alle arbejdstrin og aktiviteter, som kræver koordineret handling, for at bevæge eller fortøje skibet) bliver mere sikre og hurtigere, fordi enhver ved, hvad der skal strammes eller løsnes. Plads til alle - Dækplan for skibet Zuversicht Hvordan skibet er opdelt under dæk, kan man se på en skitse eller en dækplan. Oftest findes der afhængigt af skibets størrelse eller længde en, to eller flere kabiner, et større rum (salon) med sovepladser (køjer). Under dækket findes som regel også en kogeplads (kabys) og også et separat rum (kammer) for skipperen og bådsmanden. Dækplanen giver også information om, hvor mange personer der er plads til i hver kabine. Det fungerer bedst, når gruppelederne/pædagogerne har deres kvarter centralt på skibet, da de således kan kommunikere bedre og også hurtigt kan opsøges af de unge. Toiletterne: et ikke uvæsentligt emne om bord. NB! Toiletpapir, naturligvis også andre hygiejneartikler osv. skal altid smides i skraldespanden! Ellers kan kloakrørene til spildevandstanken forstoppes. To toiletter er minimum for 20 personer. Toiletterne bør rengøres dagligt! Vaskerum under dæk er sjældne, men findes, hvis skibet er stor nok. I havnene er der dog mulighed for at opfylde de personlige hygiejnebehov.

7 Køkkenet (kabyssen) har som regel en praktisk opbygning, alle skabslåg og skuffer er sikrede mod uhensigtsmæssig åbning. Service, termokander og alt andet sættes væk og pakkes ned. Inden havnen udløbes og undervejs bør der gennemføres en kort kontrol. Ansvaret kan gives til en af de unge på dagvagten. Komfuret drives med butangas og bør være stort nok til at lave mad til 20 mennesker. Mindst fire store kogeplade og en ovn bør der være. Almindeligvis lukkes forbindelsen til gasflasken, som står udenfor på dækket, med en hovedventil, når der ikke laves mad. Her anbefales til trods for en grundig introduktion at gennemføre en yderlig kontrol. Nødudgangene befinder sig til højre og venstre over vingerne! Skipperens sikkerhedsinformationer

8 1.2 Kaptajn Ahab eller hvem er den bedste skipper? Den personlige og præcise aftale omkring målforestillingerne med skibsføreren er meget vigtig. Sejladsens succes afhænger til en væsentlig del af skipperens pædagogiske indfølingsevne. For eksempel er det meget motiverende, at rattet overlades til mandskabsmedlemmerne ved rolig fart eller at sejlmanøvre gennemføres med jævne mellemrum, selvom kursen måske ikke kræver dette. Andre mindre attraktive opgaver som rengøring og oprydning af skibet (f.eks. toiletterne) bør kommunikeres klart og tydeligt. Navigation efter kompas unge rorsmænd Der bør dog udtrykkeligt henvises til det faste hierarki på skibet, som er nødvendigt for en sikker sejltur. Skipperen og bådsmanden kender skibets egenskaber og opførsel, derfor ved de, hvad der skal gøres og hvordan det skal gøres. Man bør derfor holde sig til deres ordrer og også kommunikere dette med sit mandskab for at garantere, at alt fungerer pålidelig og der ikke opstår unødvendig stress. En kooperativ, pædagogisk effektiv og kommunikativ skibsføring befordrer, at målene opnås under hensyntagen til vind og vejr samt mandskabets ydeevne og motivation. Det formidles lettere, at det er sjovt at sejle, når alt kan afprøves og øves. Sejlture med samme kurs og samme sejlsætning over flere timer opfattes hurtigt som kedeligt. Derfor bør alle altid have noget at lave.

9 1.3 Priser og ydelser Det er vanskeligt at sige noget almengyldigt om charteromkostningerne, da tilbuddene er for forskellige og for mange. Der er en stor spredning på grund af størrelsen, faciliteterne og sæsontidspunktet. Antallet maskintimer er ofte begrænset. Ved tre dage uden vind bruges 10 motortimer hurtigt op, der lægges også til og fra med motorkraft. Ved meget motorfart, må der eventuelt betales mere. Derfor er det vigtigt at spørge om dette inden rejsen begyndes. Og naturligvis skal også skipperen og bådsmanden have mad. Ligeledes skal de ikke specielt lave gebyrer for liggepladsen kalkuleres ind i budgettet. Meget vand Navigation ved hjælp af søkortet

10 2. Hvor skal vi tage hen? - Søområder For at undgå en lang rejsetid til starthavnen, bør det forhandles med udlejreren, at skibet venter i en nærliggende havn. Ligeledes kan rejsens slutdestination, hvor skibet forlades, forhandles og er afhængig af de næste gæsters ønskemål. På denne måde er det også muligt at gennemføre rejser med forskellige start- og slutpunkter. Tiderne for overtagelsen og aflevering er meget strengt kontrolleret. Inden der lægges fra bør det indregnes nok tid til at stuve proviant og bagage og til at indrette de personlige køjer. Men så er det også tid til at stikke til søs! Som minimum bør den næste havn nås den første dag. Skibet skal afleveres rent og nydeligt. Det har vist sig at være en god idé at lægge til i en havn i nærheden af turens målhavn. Så har alle deltagere nok tid til at pakke deres ting sammen, gøre rent og rydde op. Når man først har nået målhavnen, plejer mandskabet at være nervøst og eksalteret, vil hjem eller ventes af venner og familien, således at de resterende rengøringsopgaver ikke ville blive varetaget af alle. 2.1 Hvordan havet vælges: klimatisk - geografisk Det er klart, at Vesterhavet og Østersøen er nærliggende sejlområder for os nordeuropæere. Vesterhavet er et livligt farvand og det er sværere at sejle der på grund af vinden og bølgerne. Dette påvirker planlægningen, da vi som regel har et snævert spillerum for at finde en periode med sikkert vejr. Især hollandske chartervirksomheder har et omfattende tilbud. Den meget varierede Østersøen plejer at være mere velegnet ud fra vejrperspektivet, da der kan regnes med mindre vind og mindre bølger. Derudover er afstandene mellem havnene relativ kort, således at de enkelte dagstogter kan tilpasses optimalt til deltagernes behov. På Østersøen kan man på grund af de korte afstande udforske mange interessante mål. Dette gælder såvel for de biologisk-økologiske som for de socioøkonomiske områder for disse udenfor skolen placerede uddannelsestilbud. 2.2 Havneudvalget I den vestlige Østersø (Sund og Bælt) findes en der en veludviklet turismeinfrastruktur. På internettet kan vi orientere os om alle vigtige omstændigheder i de respektive havne. Skipperens opgave er at registrere skibet i de forskellige havne og spørge efter en egnet og ledig liggeplads. Havnegebyret betales af mandskabets kasserer og det er afhængigt af skibets størrelse. Især i Danmark findes der som regel kortterminaler. Hos havnemesteren kan man desuden få informationer om brusepoletter, wi-fi og hvordan dette håndteres på stedet. Koldt brusebad Arbejdet ved forskibet ved Storebælt

11 3. Nu starter vi! Planlægning og gennemførelse 3.1 Det daglige program En detaljeret og grundig forberedelse og rejseplanlægning, som også dækker rejsen til og fra skibet, gør det lettere for alle involverede at finde sig til rette i de ukendte og fremmede omgivelser på skibet. Dagene er strukturerede. Det formidler sikkerhed og orientering i samlivet. Alle deltagere bor pludselig tæt sammen, det gynger og ruller, måske lugter det også af diesel. Alle sover måske ikke lige godt, fordi køjerne er trange, vandet klukker eller naboen snorker. Med et gennemtænkt program, som også tager hensyn til eksempelvis dårligt vejr, skaber vi forudsætningerne for en afslappet rejse. Følgende opgaver skal være afdækket. Bakstørn (Køkkentjans): Indkøb, forråd, tilberedning, varme og kolde drikke, oprydning, opmagasinering, rengøring af spisestuen, kabyssen og toiletter, forsyning med el i havnen, affaldssortering og bortskaffelse i de dertil beregnede beholdere i havnen. Vi har gjort gode erfaringer med kun at købe ind til de første par dage, da køkkenmandskabet, hvis det er muligt, kan få mulighed for selvstændig planlægning og indkøb. Det anbefales at have Coca Cola, saltstænger og kiks i mindre mængder om bord mod eventuel kvalme. Sømandskabet: Alle arbejdsopgaver om bord på skibet, som kræves for at sætte skibet i bevægelse: De forskellige sejl skal betjenes i inddelte crews, skibet skal styres i den rigtige retning, kursen skal bestemmes, sikker fortøjning i havnen og bov- og agterlinen og fendere skal betjenes korrekt, ankeret skal kastes, oprydning af tovværk, som ligger på dækket. For at sikre en gnidningsløs og sikker afvikling på dækket, kræves faste positioner på dækket! Læringstilbud og beskæftigelse: Hvordan bliver vejret? Dette er sikkert det spørgsmål, som stilles hyppigst om bord. Læringstilbud findes i kapitel 4. Naturoplevelser ved Maasholm

12 Naturligvis bør de kendte og traditionelle spil som kort, terninger, brætspil findes om bord, fordi wi-fi, mobil- og datanet kun findes i de større havne. Med guitar, cajón, harmonika om bord kan man prøve sig på sømandssange. At synge er altid godt og bidrager til et godt fællesskab. En velsorteret samling sange bør derfor findes i bagagen. Det kan ske, at skibet sidder fast i havnen, hvis vinden blæser fra en uheldig retning og forhindrer skibet i at udløbe. At have et alternativt landprogram i baghånden kan derfor være en god idé. Ansvaret for organisation og gennemførelse af forplejning, lærings- og beskæftigelsestilbud ligger hos skibets udlejer, men bør også aftales med skipperen. Det er bådsførerens ansvar at vise og formidle alt, hvad der har med sømandsskab at gøre, på en passende måde. 3.2 Beskøjter og spegesild Proviantering og indkøb En afvekslingsrig og varieret madplan under rejsens gang opnås bedst ved at skrive en fælles indkøbsliste. Ved siden af basisfødevarer som f.eks. ris, pasta, dåsesupper skal også alle hygiejneartikler købes. Gæsterne sørger også for alle viskestykker, karklude, håndklæder og rengøringsmidler. Som drikkevandsforråd anbefales 6-pak-emballager med plastflasker (1,5 liter, PET). Der bør ikke kalkuleres for knapt, og disse 6-pak kan let transporteres og opmagasineres under dæk. Juice bør også findes på listen. Alle former for te og brevsupper er gode, især hvis det er koldt. Også kaffe er godt at have parat (måske ikke så meget, når der er mange unge med om bord). Slik er også en god idé, sukker leverer hurtig energi, tag derfor gerne vingummi, tørret frugt eller nødder og saltstænger med. Det anbefales at købe ind når man er i land og supplere forrådene. Ved siden af at man får friske råvarer som frugt, grønt, fisk, kød osv. til madlavningen, forkorter landgangen og indkøbet dagen, som også er anledning til indbyrdes aftaler og planlægning i køkkenteamet og til kontakt til lokalbefolkningen og området. Det bliver sikker lækkert mums i kabyssen (Så er maden klar måltid på dækket)

13 3.3 Stærkt fællesskab - Teambuilding om bord Da det er skipperen, som har ansvaret for en sikkert sejlads og i sidste ende også kender skibet og dets egenskaber, er skipperen også chefen på skibet. Bådsmanden formidler skipperens anvisninger og afgørelser til mandskabet, som til gengæld er opdelt i positioner, det vil sige arbejdsområder på dækket. Almindeligvis betjenes skibet af et fast team. Andre stationer for faste teams er områderne for- og storsejl. TTeamwork storsejlet sættes På hver sin position har hver mand en opgave at betjene og en overskuelig mængde tovværk under manøvrerne. Dette fungerer bedst, hvis skipperen og bådsmanden giver klare kommandoer. De nødvendige fagudtryk og sejlkommandoer øves gennem den gentagen anvendelse i forbindelse med det praktiske arbejde. Det er faktisk ikke særlig mange udtryk, men de bør anvendes konsekvent.

14 Som alle fagsprog beskriver også skibssproget styringselementer, udrustning og arbejdsopgaverne præcist og gavner derfor en differentieret kommunikation. Ved siden af styrbord for højre og bagbord for venstre er det især de enkelte sejls betegnelse og de tilhørende tov og liner til fortøjningen, som skal læres og huskes. Ofte anvendes også håndtegn (f.eks. knytnæve = fast) for at sikre kommunikationen mellem for- og agterskibet når der er meget vind og således også meget støj. Dog er det som regel kun et fåtal håndtegn, som desuden ofte er selvforklarende. Alle teams på de forskellige positioner må derfor være opmærksomme på hinanden under arbejdet. Det kan og bør øves, idet der gennemføres så mange manøvre og rutiner som muligt, f.eks. at vende og bomme. På den måde kan hele mandskabet lære af hinanden og indstille sig på hinanden. Så bliver det hurtigt klart, at kun fælles handling kan føre til en succesrig tur. 3.4 Hvem gør hvad og hvornår? - Vagt - bakstørn (køkkentjans) - frivagt Det har vist sig at fungere bedst med tre vagter, dvs. at dele alle mandskabsmedlemmer i tre lige store grupper med en voksen i hver gruppe. Der bør tages hensyn til en jævn fordeling af antallet og social sammensætning. Hver gruppe giver sig selv et navn. Den voksne skal være i stand til at koordinere gruppen og som underbådsmand at omsætte skipperens sejlkommandoer med understøttelse fra bådsmanden i teamet på dækket. Alle opgaver fordeler sig på to sejlvagter og et køkkenhold, således at to grupper er ansvarlig for skibets drift over hele dagen. Køkkenholdet står på denne dag udelukkende for mandskabets forsyning og rengøringen. Der er nok fritid til overs for egne aktiviteter. Dette system rokerer dagligt, så næste dag står et hold fra dækket for køkkenet og rengøringen. Alle crewmedlemmer indtager deres faste indøvede arbejdspositioner på dækket under deres sejlvagter. Altid for øje vagtplanen i skibets salon

15 Formiddagsvagt: Formiddagsvagten står for at udløbe fra havnen eller at hæve ankeret, sejlsætningen og trimning, kurssætningen, navigations- og styropgaver. Eftermiddagsvagten: Eftermiddagsvagten overtager opgaven at sejle skibet fra formiddagsvagten, henter sejlene ned efter en sejldag og forbereder fortøjningen (reb og fendere gøres parate, elforsyningen etableres). Køkkenet: Køkkenholdet forsyner det resterende mandskab med de aftalte måltider og drikkevarer. Det sørger hele dagen for et udvalg af mad og varme drikkevarer. Det er særlig vigtigt ude på havet, fordi god mad fremmer velværet og dermed også et godt humør om bord. Måltidernes tidspunkter (morgenmad, frokost, aftensmad) aftales mellem skipperen og køkkenholdet i henhold til dagsplanlægningen og formidles til mandskabet. Mellem måltiderne bør der være mindre mellemmåltider som udskårne grøntsager, frugt, kiks eller vingummi til rådighed. Værdsættes højt - Snacks på dækket, fristende og lækkert Drikkevarer bør altid være til rådighed. Danskvand er nok favoritten. Det er også dejligt, hvis varme drikke som kaffe, te, frugtte eller bouillon altid er nylavede. Køkkenholdet planlægger og aftaler arbejdsdelingen selvstændigt. Det er enkle retter, som står på menuen og som også kan tilberedes af unge, derudover er pladsen i selve køkkenet og til fødevarerne (kølemuligheder) ret begrænset. Selvom der findes en klar ansvarsfordeling, har køkkenholdet brug for mandskabets medhjælp. Det er derfor en selvfølge, at tallerkener, gryder osv. samles inden de sættes ud i kabyssen. Vagtinddelingen udelukker ikke, at det af og til kan ske, at alle kræves ude på dækket. Ved svære manøvrer eller i forbindelse med et kapsejlads kan det være nødvendigt, at hele mandskabet er parat på dækket for sammen og med forenede kræfter at mestre en opgave. I en sådan situation vil skipperen råbe All Hands on Deck! eller Alle mand på dæk!.

16 4. Det sejlende klasseværelse læringstilbud og øvelser Et sejlads med elever og unge skal forstås som et læringstilbud udenfor skolen. De skildrede tilbud er eksempler og viser nogle af mulighederne. Hvem har vigepligten? Kapsejladsreglerne øves med træmodeller Et sejlads med unge er ikke en udflugt. De voksne skal gribe chancen, som sejladsen byder på, til det personlige relationsarbejde med de unge. En tur i baljen I det danske Sydhav Læringsindehold skal formidles gennem oplevelses- og praksisprægede aktiviteter. Alle skildrede kvalificeringskurser er beregnet til syv dage. Knudepunkter - Knob og fancywork

17 4.1 Kvalificeringskursus: Bådsmandstræning: Sømandsskab I forbindelse med dette kursus lærer deltagerne, hvilke færdigheder og hvilken viden der er nødvendig for at kunne udføre bådsmandens opgaver. Der bør vælges nogle egnede opgaver som eksempelvis havnemanøvrer, håndtering af tovværket, fortøjning og omgang med fenderne, at sætte og bjerge sejl, kontrol og håndtering af sikkerheds- og navigationsudrustningen, drift og vedligeholdelse af maskinen, elektronikken, spildevandssystemet og arbejdet i kabyssen. For at kvalificere målgruppens unge er de følgende opgaver meget velegnede og hen mod rejsens afslutning bør de unge være i stand til at svare på de følgende spørgsmål. Navigation Hvordan læses et søkort og hvilke symboler ses? Hvordan beregnes kursen? (nautiske sømil, kort- og kompas-kurs, hvordan hastigheden og ankomsttiden beregnes) Hvordan fungerer den optiske navigation? (kollisionskurs, vigepligt) Hvilke sømærker findes i det aktuelle søområde? Med hjælp af hvilke signaler og lys(tegn) kan man genkende skibstyper? Vejret Hvad hedder de forskellige skyformationer? Hvad anvendes Beaufort-skalaen til? Hvordan måler man lufttrykket? Hvilken betydning har høj- og lavtryksområder for sejlturen? Sikkerhed Hvilken sikkerhedsudrustning er vigtig? (svømmeveste, redningsbåde/flåder, signaler, brandslukkere) Hvordan betjenes sikkerhedsudrustningen? Hvordan forholder jeg mig om bord? (bevægelser ved søgang, varme og kulde) Hvordan forholder jeg mig, når jeg bliver søsyg? Sejlmanøvre Hvad hedder de forskellige manøvrer? (fortøjning, udløbning, vende, bomme, mand over bord) Hvordan betjenes fendere og tovværk? Hvordan sættes og bjerges sejlene? Hvordan inddeles arbejdspositionerne og hvordan udføres de? (give kommandoer) Hvad skal man tage hensyn til, når man ligger for anker? (ankervagt)

18 4.3 Kvalificeringskursus: Østersøens økologi I forbindelse med dette kvalificeringskursus lærer deltagerne egnede aspekter inden for området økologi og udvalgte dele af kvalificeringskurset Bådsmandstræning at kende. Der bør vælges indehold fra det tværfaglige og brede område Østersøens økologi, som er relevante for målgruppen. Ved hjælp af praktisk læring og helst i forbindelse med ekskursioner kan der findes svar på de følgende spørgsmål. Kursets indehold skal gøre deltagerne nysgerrige og motivere dem til at tænke over, om der findes mere under vandoverfladen end vi kan se med det blotte øje, f.eks. kan man opdage alger, som er mikroskopisk små, men samtidigt findes i enorme mængder; forskellige strømninger og bevægelser i forskellige dybder; steder og dybder med forskellig vandsammensætning. Østersøens økologi Hvilke afgørende faktorer har i det hele taget indflydelse på Østersøen? (indstrømmende vand fra Nordsøen, saltindehold) Hvad kræves der egentlig inden vi har en fisk på tallerkenen? (næring, fiskens vækst, fiskefangst) Hvordan bestemmer jeg havets dyr og planter? (Ekskursion med strandketsjer og akvarium) Hvilken indflydelse har mennesket på Østersøen? (bæredygtig fiskefangst, forurening, søfart) Navigation se Bådsmandstræning Vejret se Bådsmandstræning Sejlmanøvrer og sikkerhed se Bådsmandstræning Den almindelige pæleorm - Vraggods på en udstilling i Maasholm

19 4.3 Kvalificeringskursus: Handel og vandel I forbindelse med kvalificeringskurset Handel på Østersøen lærer deltagerne i praksis udvalgte aspekter inden for den moderne og historiske søhandel at kende. Nogle punkter fra kursusmodulet bådsmands-træning supplerer uddannelsestilbuddet. Området er bredt og derfor bør der vælges nogle egnede aspekter, som også kan formidles praktisk. Under kursets gang skal deltagerne lære at besvare de følgende spørgsmål med baggrund i forklaringer og praktiske besøg, eksempelvis på Kieler Hansekogge eller søfartsmuseet i Marstal. Søhandel og skibstyper Hvilke skibstyper blev der brugt i vikinge- og i hansetiden? (Ekskursion: vikingemuseum, Kieler Hansekogge) Hvilke varer blev der handlet med mellem hvilke lande i vikingetiden, hansetiden og af Marstal-skonnerterne? (Marstal Søfartsmuseum, spørgeskema som bilag) Hvilke handelsveje blev der brugt i vikingetiden, i hansetiden og af Marstal-skonnerterne? (Marstal Søfartsmuseum, spørgeskema som bilag) Hvilken betydning har Kieler Kanalen i dag? (Ekskursion til KK) Navigation se Bådsmandstræning Vejrkundskab se Bådsmandstræning Sejlmanøvre og sikkerhed se Bådsmandstræning Lena og Lukas - Under dæk på dampskibet Alexandra, hvor de fik en venlig rundvisning af overmaskinisten

20 4.4 Kvalificeringskursus: Kapsejlads I forbindelse med kurset international historisk kapsejlads blev der deltaget i et sejlads under Kongelig Classic 1855 og målet var at opbygge de praktiske kompetencer som viden om kapsejladser og den taktik, der er brug for for at kunne deltage i internationale kapsejladser. Til erfarne sejleres store vidensområde hører f.eks. kapsejlads- og sejlregler, taktik, kendskab til særlige forhold og vindforhold i forskellige områder. Der bør vælges egnede emner, som kan formidles praktisk gennem at deltage i en kapsejlads. De følgende spørgsmål bør alle deltagere kunne svare på efter kurset. Indehold fra kurset i bådsmands-træning supplerer læringstilbuddet. Kapsejlads Hvor har kapsejladsen sin oprindelse? Hvilke er det mest kendte kapsejlads? Hvilke aktiviteter hører til et kapsejlads ud over at sejle? (historie, globale kapsejladser, ydre rammer) Hvordan registrerer man sig til en kapsejlads? Hvor finder man de nødvendige informationer? Hvordan kan forskellige skibstyper sammenlignes med hinanden? (regatta bureau, yardstick) Hvilke regler og signaler bør man kende til? (vigepligt, flag, start- og mållinjen, startforsinkelser) Navigation se Bådsmands-træning Sejlmanøvre og sikkerhed se Bådsmands-træning Klyvernettet om lidt skal forsejlet sættes

21 4.5 Knob og fancywork Gennem tiderne og på mange områder har det nok altid eksisteret knuder. Maritimt håndværk er det overordnede begreb for arbejdet med tov og det har to betydninger: En praktisk (knob, splejsninger, rigning), som kræves for at udføre sømandserhvervet, og en med en mere dekorativ karaktér (f.eks. til tasker, armbånd, klokkesnor, håndtag på skibskister, rækværk/lønninger og dekorationer). Ved siden af den praktiske faglige anvendelse er de også som en del af sømændenes hobbyarbejde. Når man sejler med unge har det vist sig, at kun et fåtal knob er af betydning i det daglige arbejde: Slyngestik (Doppelløkke) for at fastgøre korte tov/rebender ved rækværket Belægning af klamper med eller uden halvslag/bidevindstik ved fortøjningsmanøvre i havnen eller når sejlene sættes og justeres. Slipstik som gennemføring når sejl skal foldes Ordet fancywork (prydeknuder), er blevet udviklet af engelske sømænd i det 19. århundrede og beskriver dette dekorative håndværk med tovværk. Der findes et hav af forskellige knob og en vejledning til nogle af dem findes i guiden fancywork. 5. Hvad skal ellers være med? Pakkeliste og spørgeskema Pakkeliste for en uges sejlads køjesæk, rejsetaske, ingen store, stive kufferter varmt tøj og skiftetøj hovedbeklædning (hue, kasket, tørklæde) sejlehandsker regntøj (regnbukser, regnjakke, gummistøvler) badetøj, badetøfler håndklæder (et til hænderne, et badehåndklæde) sikre sko (2 par kondisko, vandtætte sko/støvler) sovepose lagen og pude med betræk lille selvskabsleg (kort, terninger) personlig medicin til hele perioden personlige hygiejneartikler ørepropper solcreme, creme sygesikringskort (det internationale, blå) pas hævekort telefonnummer til banken (hvis kortet skal spærres) vigtige adresser og telefonnumre (behandlende læger) papir, pen, dagbog mobiltelefon med oplader lommelygte lommepenge Solid fortøjning

22 Spørgeskema Søfartsmuseet Gå med åbne øjne gennem Marstal Søfartsmuseum og forsøg at finde svarene på følgende spørgsmål. Marstal er i øvrigt den havneby, hvor Zuversicht blev bygget i A) Geografi Femern-Bælt Regionen ( / 5 punkter) Se på kortet og skriv løsniningerne efter spørgsmålene. 1. Hvor ligger Marstal? 2. Hvor ligger Kiel? 3. Nævn tre danske øer i nærheden af Marstal.

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 2 kølbådssejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept

Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept Per Høj Jørgensen Indholdsfortegnelse Formål... Side 3 1. del Indledning... Side 3 Idéer og løsninger... Side 3 Kreativitet... Side 4 Individuelt

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed. Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS)

Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed. Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS) Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS) Mette Semey Kubix Bruno Clematide November 2010 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] ISBN 978-87-90742-43-0

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere