Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage"

Transkript

1 Segelreisen

2 Den pædagogiske baggrund, - hvordan lærer man og hvad lærer man ved at deltage Futura Maritimas læringsplatforme bygger på klassisk produktionsskolepædagogik: Aktiviteterne har et slutprodukt, hvad enten det er en fysisk ting eller en oplevelse for et publikum. Deltageren er med til at udføre noget, der betyder noget. Deltagelsen gør en positiv forskel. Deltageren tilegner sig i processen nogle af de faglige kompetencer, der er nødvendige for produktet. Og oplever samtidig at lære noget og blive en del af et arbejdsfællesskab. Det er alt sammen byggesten i en dannelsesproces, og ved projektets valg af platforme, er det med til at udstikke nogle retninger for denne dannelse. Projektet til gerne noget ganske bestemt med deltagerne, nemlig at de også kommer til at se sig selv i det vi ret bredt forstået ser som den maritime fremtid. Og udover deres fokus på den maritime fremtid, er disse læringsplatforme specielle ved at være målrettet rimeligt korte forløb, hvor en gruppe deltagere kan være med fra start og til det færdige produkt. Platformene er derfor velegnede til workshops, hvor deltagere fra forskellige steder (og forskellige lande) mødes for at opleve at de udretter noget sammen. Det er derfor en væsentlig pointe at processen i beskrivelsen er opdelt i en forberedelses- og en produktionsfase. Afhængigt af den sammenhæng platformen skal anvendes i, kan grænsen mellem forberedelse og produktion naturligvis flyttes, så det kommer til at passe. Men det vil ikke ændre på at man altid skal sørge for at forløbet er godt forberedt. I løbet af projektets workshops fik deltagerne som sagt en del værkstedsfaglige kompetencer, der blev noteret på et kompetencecertifikat (se næste side). På den måde kunne vi både holde øje med hvor meget der alt i alt blev lært i løbet af projektet. Og samtidig fik hver eneste deltager anerkendt sin deltagelse og betydning for det samlede resultat, og kunne derfra tage det ind i sin faglige og menneskelige identitet. Det var ikke noget, der skulle fylde meget i selve processen, der koncentrerede alle sig om at opnå det bedst mulige slutprodukt, det lå bare hele tiden i baghovedet på workshoppens ledere, og det blev efter forløbet en del af historien om den workshop, hvor det alligevel var slutproduktet der fyldte mest.

3 Hvad handler det om? - Indledning I forbindelse med INTERREG-projektet Futura Maritima gennemførte vi flere forskellige sejladser med tyske og danske unge og deltog i de forskellige arbejdsopgaver om bord på skibet. Vi sejlede med Zuversicht, en gaffelskonnert med 27 m længde, og vi var om bord i mindst syv dage for at kunne gennemføre sejlture i den vestlige Østersø (Bælter og Sund) under forskellige vejrforhold. Alle sejlture havde et tematisk tyngdepunkt med en til målgruppen tilpasset didaktik. Det pædagogiske formål var at kvalificere de unge, som står i en overgangssituation mellem skolen og erhvervslivet. Uddannelsestiltagende formidlede gennem praktisk illustration viden og færdigheder indenfor forskellige videns- og livsområder. At man arbejdede og levede på et skib under kvalificeringskurset var et velegnet læringsmiljø for formidlingen af en fællesskabsorienteret tænke- og handlemåde. Disse erfaringer vil sikkert have en langvarig effekt på udviklingen af de unges personlige og sociale kompetencer. De enkelte kvalificeringskurser beskrives i kapitel 4 og skal forstås som inspirerende eksempler på, hvordan uddannelsestiltag uden for skolen kan være udformet. En detaljeret planlægning bør tilpasses gruppens interesser og ydeevne og det valgte søområde. Vi vil gerne give vores erfaringer videre til gruppeledere, pædagoger, lærere og andre, som vil gennemføre sejladser med ungdomsgrupper på traditionsskibe og derfor samler vi dem i denne guide. Hjertelig modtagelse - Korsør Havn anløbes.

4 Indhold Hvad handler det om? - Indledning 1. Hvilket skib er egnet? 1.1 Fra bov til agter sejl og indretning 1.2 Kaptajn Ahab eller hvem er den bedste skipper? 1.3 Priser og ydelser 2. Hvor skal vi tage hen? Søområder 2.1 Hvordan havet vælges: klimatisk - geografisk 2.2 Havneudvalget 3. Nu starter vi! Planlægning og gennemførelse 3.1 Det daglige program 3.2 Beskøjter og spegesild Proviantering og indkøb 3.3 Stærkt fællesskab - Teambuilding om bord 3.4 Hvem gør hvad og hvornår? - Vagt - køkkentjans - frivagt 4. Det svømmende klasseværelse læringstilbud og øvelser 4.1 Kvalificeringskursus: Bådsmandstræning, Sømandsskab 4.2 Kvalificeringskursus: Østersøens økologi 4.3 Kvalificeringskursus: Handel og vandel 4.4 Kvalificeringskursus: Kapsejlads 4.5 Knob og fancywork 5. Hvad skal ellers være med? Pakkeliste og spørgeskema

5 1. Hvilket skib er egnet? Skibet bør have en inddeling, som giver tilstrækkelig med plads til alle deltagere. Det er en god idé at undlade at anvende alle sovepladser, en køje kan holdes fri til opmagasineringen af materiel. På denne måde er det også muligt at være mere fleksibel med sovepladsernes fordeling. Desuden er al plads under dæk meget værdifuld, når vejret er dårligt. Erfaringen viser nemlig, at alle helst er indendørs ved dårligt vejr. For at undgå spændinger mellem crewmedlemmerne, der altid kan opstå på grund af de trange pladsforhold og den lange tid man er sammen, er det en fordel, hvis man har lidt mere plads til rådighed på skibet. Det kan være en overdækket navigationsplads eller et større styrehus, som man kan være i ved dårligt vejr. Grundlæggende er skibe i Europa, som tilbyder charterture, certificeret af Søfartsstyrelsen, det vil sige at deres sødygtighed og deres redningsudstyr regelmæssigt kontrolleres i henhold til deres almindelige farvand. Der kan findes mange nyttige informationer på internettet og de hjælper med at vælge et af de mange forskellige skibe, deres faste mandskab og deres farvande. God orienteringshjælp Skibets sejlføring med betegnelser God orienteringshjælp Skibets sejlføring med betegnelser

6 1.1 Fra bov til agter sejl og indretning Da det manuelle arbejde skal opleves, bør der vælges et skib med så mange hånddrevne sejl som muligt. På denne måde er der også givet mulighed for at afprøve og opleve mere. Det har vist sig at være en hjælp at markere ting og sager om bord (f.eks. med tape) eller at lære betegnelserne med skitser for at lette at huske de mange navne og funktioner for de mange tov og reb samt at finde deres positioner på dækket. På det sted, hvor rebet ender og belægges, skrives navnet (f.eks. nedhal (fok) ) med en spritpen på et stykke tape. På denne måde undgås forvekslinger og alle tov og reb genkendes hurtigt. Manøvrerne (dvs. alle arbejdstrin og aktiviteter, som kræver koordineret handling, for at bevæge eller fortøje skibet) bliver mere sikre og hurtigere, fordi enhver ved, hvad der skal strammes eller løsnes. Plads til alle - Dækplan for skibet Zuversicht Hvordan skibet er opdelt under dæk, kan man se på en skitse eller en dækplan. Oftest findes der afhængigt af skibets størrelse eller længde en, to eller flere kabiner, et større rum (salon) med sovepladser (køjer). Under dækket findes som regel også en kogeplads (kabys) og også et separat rum (kammer) for skipperen og bådsmanden. Dækplanen giver også information om, hvor mange personer der er plads til i hver kabine. Det fungerer bedst, når gruppelederne/pædagogerne har deres kvarter centralt på skibet, da de således kan kommunikere bedre og også hurtigt kan opsøges af de unge. Toiletterne: et ikke uvæsentligt emne om bord. NB! Toiletpapir, naturligvis også andre hygiejneartikler osv. skal altid smides i skraldespanden! Ellers kan kloakrørene til spildevandstanken forstoppes. To toiletter er minimum for 20 personer. Toiletterne bør rengøres dagligt! Vaskerum under dæk er sjældne, men findes, hvis skibet er stor nok. I havnene er der dog mulighed for at opfylde de personlige hygiejnebehov.

7 Køkkenet (kabyssen) har som regel en praktisk opbygning, alle skabslåg og skuffer er sikrede mod uhensigtsmæssig åbning. Service, termokander og alt andet sættes væk og pakkes ned. Inden havnen udløbes og undervejs bør der gennemføres en kort kontrol. Ansvaret kan gives til en af de unge på dagvagten. Komfuret drives med butangas og bør være stort nok til at lave mad til 20 mennesker. Mindst fire store kogeplade og en ovn bør der være. Almindeligvis lukkes forbindelsen til gasflasken, som står udenfor på dækket, med en hovedventil, når der ikke laves mad. Her anbefales til trods for en grundig introduktion at gennemføre en yderlig kontrol. Nødudgangene befinder sig til højre og venstre over vingerne! Skipperens sikkerhedsinformationer

8 1.2 Kaptajn Ahab eller hvem er den bedste skipper? Den personlige og præcise aftale omkring målforestillingerne med skibsføreren er meget vigtig. Sejladsens succes afhænger til en væsentlig del af skipperens pædagogiske indfølingsevne. For eksempel er det meget motiverende, at rattet overlades til mandskabsmedlemmerne ved rolig fart eller at sejlmanøvre gennemføres med jævne mellemrum, selvom kursen måske ikke kræver dette. Andre mindre attraktive opgaver som rengøring og oprydning af skibet (f.eks. toiletterne) bør kommunikeres klart og tydeligt. Navigation efter kompas unge rorsmænd Der bør dog udtrykkeligt henvises til det faste hierarki på skibet, som er nødvendigt for en sikker sejltur. Skipperen og bådsmanden kender skibets egenskaber og opførsel, derfor ved de, hvad der skal gøres og hvordan det skal gøres. Man bør derfor holde sig til deres ordrer og også kommunikere dette med sit mandskab for at garantere, at alt fungerer pålidelig og der ikke opstår unødvendig stress. En kooperativ, pædagogisk effektiv og kommunikativ skibsføring befordrer, at målene opnås under hensyntagen til vind og vejr samt mandskabets ydeevne og motivation. Det formidles lettere, at det er sjovt at sejle, når alt kan afprøves og øves. Sejlture med samme kurs og samme sejlsætning over flere timer opfattes hurtigt som kedeligt. Derfor bør alle altid have noget at lave.

9 1.3 Priser og ydelser Det er vanskeligt at sige noget almengyldigt om charteromkostningerne, da tilbuddene er for forskellige og for mange. Der er en stor spredning på grund af størrelsen, faciliteterne og sæsontidspunktet. Antallet maskintimer er ofte begrænset. Ved tre dage uden vind bruges 10 motortimer hurtigt op, der lægges også til og fra med motorkraft. Ved meget motorfart, må der eventuelt betales mere. Derfor er det vigtigt at spørge om dette inden rejsen begyndes. Og naturligvis skal også skipperen og bådsmanden have mad. Ligeledes skal de ikke specielt lave gebyrer for liggepladsen kalkuleres ind i budgettet. Meget vand Navigation ved hjælp af søkortet

10 2. Hvor skal vi tage hen? - Søområder For at undgå en lang rejsetid til starthavnen, bør det forhandles med udlejreren, at skibet venter i en nærliggende havn. Ligeledes kan rejsens slutdestination, hvor skibet forlades, forhandles og er afhængig af de næste gæsters ønskemål. På denne måde er det også muligt at gennemføre rejser med forskellige start- og slutpunkter. Tiderne for overtagelsen og aflevering er meget strengt kontrolleret. Inden der lægges fra bør det indregnes nok tid til at stuve proviant og bagage og til at indrette de personlige køjer. Men så er det også tid til at stikke til søs! Som minimum bør den næste havn nås den første dag. Skibet skal afleveres rent og nydeligt. Det har vist sig at være en god idé at lægge til i en havn i nærheden af turens målhavn. Så har alle deltagere nok tid til at pakke deres ting sammen, gøre rent og rydde op. Når man først har nået målhavnen, plejer mandskabet at være nervøst og eksalteret, vil hjem eller ventes af venner og familien, således at de resterende rengøringsopgaver ikke ville blive varetaget af alle. 2.1 Hvordan havet vælges: klimatisk - geografisk Det er klart, at Vesterhavet og Østersøen er nærliggende sejlområder for os nordeuropæere. Vesterhavet er et livligt farvand og det er sværere at sejle der på grund af vinden og bølgerne. Dette påvirker planlægningen, da vi som regel har et snævert spillerum for at finde en periode med sikkert vejr. Især hollandske chartervirksomheder har et omfattende tilbud. Den meget varierede Østersøen plejer at være mere velegnet ud fra vejrperspektivet, da der kan regnes med mindre vind og mindre bølger. Derudover er afstandene mellem havnene relativ kort, således at de enkelte dagstogter kan tilpasses optimalt til deltagernes behov. På Østersøen kan man på grund af de korte afstande udforske mange interessante mål. Dette gælder såvel for de biologisk-økologiske som for de socioøkonomiske områder for disse udenfor skolen placerede uddannelsestilbud. 2.2 Havneudvalget I den vestlige Østersø (Sund og Bælt) findes en der en veludviklet turismeinfrastruktur. På internettet kan vi orientere os om alle vigtige omstændigheder i de respektive havne. Skipperens opgave er at registrere skibet i de forskellige havne og spørge efter en egnet og ledig liggeplads. Havnegebyret betales af mandskabets kasserer og det er afhængigt af skibets størrelse. Især i Danmark findes der som regel kortterminaler. Hos havnemesteren kan man desuden få informationer om brusepoletter, wi-fi og hvordan dette håndteres på stedet. Koldt brusebad Arbejdet ved forskibet ved Storebælt

11 3. Nu starter vi! Planlægning og gennemførelse 3.1 Det daglige program En detaljeret og grundig forberedelse og rejseplanlægning, som også dækker rejsen til og fra skibet, gør det lettere for alle involverede at finde sig til rette i de ukendte og fremmede omgivelser på skibet. Dagene er strukturerede. Det formidler sikkerhed og orientering i samlivet. Alle deltagere bor pludselig tæt sammen, det gynger og ruller, måske lugter det også af diesel. Alle sover måske ikke lige godt, fordi køjerne er trange, vandet klukker eller naboen snorker. Med et gennemtænkt program, som også tager hensyn til eksempelvis dårligt vejr, skaber vi forudsætningerne for en afslappet rejse. Følgende opgaver skal være afdækket. Bakstørn (Køkkentjans): Indkøb, forråd, tilberedning, varme og kolde drikke, oprydning, opmagasinering, rengøring af spisestuen, kabyssen og toiletter, forsyning med el i havnen, affaldssortering og bortskaffelse i de dertil beregnede beholdere i havnen. Vi har gjort gode erfaringer med kun at købe ind til de første par dage, da køkkenmandskabet, hvis det er muligt, kan få mulighed for selvstændig planlægning og indkøb. Det anbefales at have Coca Cola, saltstænger og kiks i mindre mængder om bord mod eventuel kvalme. Sømandskabet: Alle arbejdsopgaver om bord på skibet, som kræves for at sætte skibet i bevægelse: De forskellige sejl skal betjenes i inddelte crews, skibet skal styres i den rigtige retning, kursen skal bestemmes, sikker fortøjning i havnen og bov- og agterlinen og fendere skal betjenes korrekt, ankeret skal kastes, oprydning af tovværk, som ligger på dækket. For at sikre en gnidningsløs og sikker afvikling på dækket, kræves faste positioner på dækket! Læringstilbud og beskæftigelse: Hvordan bliver vejret? Dette er sikkert det spørgsmål, som stilles hyppigst om bord. Læringstilbud findes i kapitel 4. Naturoplevelser ved Maasholm

12 Naturligvis bør de kendte og traditionelle spil som kort, terninger, brætspil findes om bord, fordi wi-fi, mobil- og datanet kun findes i de større havne. Med guitar, cajón, harmonika om bord kan man prøve sig på sømandssange. At synge er altid godt og bidrager til et godt fællesskab. En velsorteret samling sange bør derfor findes i bagagen. Det kan ske, at skibet sidder fast i havnen, hvis vinden blæser fra en uheldig retning og forhindrer skibet i at udløbe. At have et alternativt landprogram i baghånden kan derfor være en god idé. Ansvaret for organisation og gennemførelse af forplejning, lærings- og beskæftigelsestilbud ligger hos skibets udlejer, men bør også aftales med skipperen. Det er bådsførerens ansvar at vise og formidle alt, hvad der har med sømandsskab at gøre, på en passende måde. 3.2 Beskøjter og spegesild Proviantering og indkøb En afvekslingsrig og varieret madplan under rejsens gang opnås bedst ved at skrive en fælles indkøbsliste. Ved siden af basisfødevarer som f.eks. ris, pasta, dåsesupper skal også alle hygiejneartikler købes. Gæsterne sørger også for alle viskestykker, karklude, håndklæder og rengøringsmidler. Som drikkevandsforråd anbefales 6-pak-emballager med plastflasker (1,5 liter, PET). Der bør ikke kalkuleres for knapt, og disse 6-pak kan let transporteres og opmagasineres under dæk. Juice bør også findes på listen. Alle former for te og brevsupper er gode, især hvis det er koldt. Også kaffe er godt at have parat (måske ikke så meget, når der er mange unge med om bord). Slik er også en god idé, sukker leverer hurtig energi, tag derfor gerne vingummi, tørret frugt eller nødder og saltstænger med. Det anbefales at købe ind når man er i land og supplere forrådene. Ved siden af at man får friske råvarer som frugt, grønt, fisk, kød osv. til madlavningen, forkorter landgangen og indkøbet dagen, som også er anledning til indbyrdes aftaler og planlægning i køkkenteamet og til kontakt til lokalbefolkningen og området. Det bliver sikker lækkert mums i kabyssen (Så er maden klar måltid på dækket)

13 3.3 Stærkt fællesskab - Teambuilding om bord Da det er skipperen, som har ansvaret for en sikkert sejlads og i sidste ende også kender skibet og dets egenskaber, er skipperen også chefen på skibet. Bådsmanden formidler skipperens anvisninger og afgørelser til mandskabet, som til gengæld er opdelt i positioner, det vil sige arbejdsområder på dækket. Almindeligvis betjenes skibet af et fast team. Andre stationer for faste teams er områderne for- og storsejl. TTeamwork storsejlet sættes På hver sin position har hver mand en opgave at betjene og en overskuelig mængde tovværk under manøvrerne. Dette fungerer bedst, hvis skipperen og bådsmanden giver klare kommandoer. De nødvendige fagudtryk og sejlkommandoer øves gennem den gentagen anvendelse i forbindelse med det praktiske arbejde. Det er faktisk ikke særlig mange udtryk, men de bør anvendes konsekvent.

14 Som alle fagsprog beskriver også skibssproget styringselementer, udrustning og arbejdsopgaverne præcist og gavner derfor en differentieret kommunikation. Ved siden af styrbord for højre og bagbord for venstre er det især de enkelte sejls betegnelse og de tilhørende tov og liner til fortøjningen, som skal læres og huskes. Ofte anvendes også håndtegn (f.eks. knytnæve = fast) for at sikre kommunikationen mellem for- og agterskibet når der er meget vind og således også meget støj. Dog er det som regel kun et fåtal håndtegn, som desuden ofte er selvforklarende. Alle teams på de forskellige positioner må derfor være opmærksomme på hinanden under arbejdet. Det kan og bør øves, idet der gennemføres så mange manøvre og rutiner som muligt, f.eks. at vende og bomme. På den måde kan hele mandskabet lære af hinanden og indstille sig på hinanden. Så bliver det hurtigt klart, at kun fælles handling kan føre til en succesrig tur. 3.4 Hvem gør hvad og hvornår? - Vagt - bakstørn (køkkentjans) - frivagt Det har vist sig at fungere bedst med tre vagter, dvs. at dele alle mandskabsmedlemmer i tre lige store grupper med en voksen i hver gruppe. Der bør tages hensyn til en jævn fordeling af antallet og social sammensætning. Hver gruppe giver sig selv et navn. Den voksne skal være i stand til at koordinere gruppen og som underbådsmand at omsætte skipperens sejlkommandoer med understøttelse fra bådsmanden i teamet på dækket. Alle opgaver fordeler sig på to sejlvagter og et køkkenhold, således at to grupper er ansvarlig for skibets drift over hele dagen. Køkkenholdet står på denne dag udelukkende for mandskabets forsyning og rengøringen. Der er nok fritid til overs for egne aktiviteter. Dette system rokerer dagligt, så næste dag står et hold fra dækket for køkkenet og rengøringen. Alle crewmedlemmer indtager deres faste indøvede arbejdspositioner på dækket under deres sejlvagter. Altid for øje vagtplanen i skibets salon

15 Formiddagsvagt: Formiddagsvagten står for at udløbe fra havnen eller at hæve ankeret, sejlsætningen og trimning, kurssætningen, navigations- og styropgaver. Eftermiddagsvagten: Eftermiddagsvagten overtager opgaven at sejle skibet fra formiddagsvagten, henter sejlene ned efter en sejldag og forbereder fortøjningen (reb og fendere gøres parate, elforsyningen etableres). Køkkenet: Køkkenholdet forsyner det resterende mandskab med de aftalte måltider og drikkevarer. Det sørger hele dagen for et udvalg af mad og varme drikkevarer. Det er særlig vigtigt ude på havet, fordi god mad fremmer velværet og dermed også et godt humør om bord. Måltidernes tidspunkter (morgenmad, frokost, aftensmad) aftales mellem skipperen og køkkenholdet i henhold til dagsplanlægningen og formidles til mandskabet. Mellem måltiderne bør der være mindre mellemmåltider som udskårne grøntsager, frugt, kiks eller vingummi til rådighed. Værdsættes højt - Snacks på dækket, fristende og lækkert Drikkevarer bør altid være til rådighed. Danskvand er nok favoritten. Det er også dejligt, hvis varme drikke som kaffe, te, frugtte eller bouillon altid er nylavede. Køkkenholdet planlægger og aftaler arbejdsdelingen selvstændigt. Det er enkle retter, som står på menuen og som også kan tilberedes af unge, derudover er pladsen i selve køkkenet og til fødevarerne (kølemuligheder) ret begrænset. Selvom der findes en klar ansvarsfordeling, har køkkenholdet brug for mandskabets medhjælp. Det er derfor en selvfølge, at tallerkener, gryder osv. samles inden de sættes ud i kabyssen. Vagtinddelingen udelukker ikke, at det af og til kan ske, at alle kræves ude på dækket. Ved svære manøvrer eller i forbindelse med et kapsejlads kan det være nødvendigt, at hele mandskabet er parat på dækket for sammen og med forenede kræfter at mestre en opgave. I en sådan situation vil skipperen råbe All Hands on Deck! eller Alle mand på dæk!.

16 4. Det sejlende klasseværelse læringstilbud og øvelser Et sejlads med elever og unge skal forstås som et læringstilbud udenfor skolen. De skildrede tilbud er eksempler og viser nogle af mulighederne. Hvem har vigepligten? Kapsejladsreglerne øves med træmodeller Et sejlads med unge er ikke en udflugt. De voksne skal gribe chancen, som sejladsen byder på, til det personlige relationsarbejde med de unge. En tur i baljen I det danske Sydhav Læringsindehold skal formidles gennem oplevelses- og praksisprægede aktiviteter. Alle skildrede kvalificeringskurser er beregnet til syv dage. Knudepunkter - Knob og fancywork

17 4.1 Kvalificeringskursus: Bådsmandstræning: Sømandsskab I forbindelse med dette kursus lærer deltagerne, hvilke færdigheder og hvilken viden der er nødvendig for at kunne udføre bådsmandens opgaver. Der bør vælges nogle egnede opgaver som eksempelvis havnemanøvrer, håndtering af tovværket, fortøjning og omgang med fenderne, at sætte og bjerge sejl, kontrol og håndtering af sikkerheds- og navigationsudrustningen, drift og vedligeholdelse af maskinen, elektronikken, spildevandssystemet og arbejdet i kabyssen. For at kvalificere målgruppens unge er de følgende opgaver meget velegnede og hen mod rejsens afslutning bør de unge være i stand til at svare på de følgende spørgsmål. Navigation Hvordan læses et søkort og hvilke symboler ses? Hvordan beregnes kursen? (nautiske sømil, kort- og kompas-kurs, hvordan hastigheden og ankomsttiden beregnes) Hvordan fungerer den optiske navigation? (kollisionskurs, vigepligt) Hvilke sømærker findes i det aktuelle søområde? Med hjælp af hvilke signaler og lys(tegn) kan man genkende skibstyper? Vejret Hvad hedder de forskellige skyformationer? Hvad anvendes Beaufort-skalaen til? Hvordan måler man lufttrykket? Hvilken betydning har høj- og lavtryksområder for sejlturen? Sikkerhed Hvilken sikkerhedsudrustning er vigtig? (svømmeveste, redningsbåde/flåder, signaler, brandslukkere) Hvordan betjenes sikkerhedsudrustningen? Hvordan forholder jeg mig om bord? (bevægelser ved søgang, varme og kulde) Hvordan forholder jeg mig, når jeg bliver søsyg? Sejlmanøvre Hvad hedder de forskellige manøvrer? (fortøjning, udløbning, vende, bomme, mand over bord) Hvordan betjenes fendere og tovværk? Hvordan sættes og bjerges sejlene? Hvordan inddeles arbejdspositionerne og hvordan udføres de? (give kommandoer) Hvad skal man tage hensyn til, når man ligger for anker? (ankervagt)

18 4.3 Kvalificeringskursus: Østersøens økologi I forbindelse med dette kvalificeringskursus lærer deltagerne egnede aspekter inden for området økologi og udvalgte dele af kvalificeringskurset Bådsmandstræning at kende. Der bør vælges indehold fra det tværfaglige og brede område Østersøens økologi, som er relevante for målgruppen. Ved hjælp af praktisk læring og helst i forbindelse med ekskursioner kan der findes svar på de følgende spørgsmål. Kursets indehold skal gøre deltagerne nysgerrige og motivere dem til at tænke over, om der findes mere under vandoverfladen end vi kan se med det blotte øje, f.eks. kan man opdage alger, som er mikroskopisk små, men samtidigt findes i enorme mængder; forskellige strømninger og bevægelser i forskellige dybder; steder og dybder med forskellig vandsammensætning. Østersøens økologi Hvilke afgørende faktorer har i det hele taget indflydelse på Østersøen? (indstrømmende vand fra Nordsøen, saltindehold) Hvad kræves der egentlig inden vi har en fisk på tallerkenen? (næring, fiskens vækst, fiskefangst) Hvordan bestemmer jeg havets dyr og planter? (Ekskursion med strandketsjer og akvarium) Hvilken indflydelse har mennesket på Østersøen? (bæredygtig fiskefangst, forurening, søfart) Navigation se Bådsmandstræning Vejret se Bådsmandstræning Sejlmanøvrer og sikkerhed se Bådsmandstræning Den almindelige pæleorm - Vraggods på en udstilling i Maasholm

19 4.3 Kvalificeringskursus: Handel og vandel I forbindelse med kvalificeringskurset Handel på Østersøen lærer deltagerne i praksis udvalgte aspekter inden for den moderne og historiske søhandel at kende. Nogle punkter fra kursusmodulet bådsmands-træning supplerer uddannelsestilbuddet. Området er bredt og derfor bør der vælges nogle egnede aspekter, som også kan formidles praktisk. Under kursets gang skal deltagerne lære at besvare de følgende spørgsmål med baggrund i forklaringer og praktiske besøg, eksempelvis på Kieler Hansekogge eller søfartsmuseet i Marstal. Søhandel og skibstyper Hvilke skibstyper blev der brugt i vikinge- og i hansetiden? (Ekskursion: vikingemuseum, Kieler Hansekogge) Hvilke varer blev der handlet med mellem hvilke lande i vikingetiden, hansetiden og af Marstal-skonnerterne? (Marstal Søfartsmuseum, spørgeskema som bilag) Hvilke handelsveje blev der brugt i vikingetiden, i hansetiden og af Marstal-skonnerterne? (Marstal Søfartsmuseum, spørgeskema som bilag) Hvilken betydning har Kieler Kanalen i dag? (Ekskursion til KK) Navigation se Bådsmandstræning Vejrkundskab se Bådsmandstræning Sejlmanøvre og sikkerhed se Bådsmandstræning Lena og Lukas - Under dæk på dampskibet Alexandra, hvor de fik en venlig rundvisning af overmaskinisten

20 4.4 Kvalificeringskursus: Kapsejlads I forbindelse med kurset international historisk kapsejlads blev der deltaget i et sejlads under Kongelig Classic 1855 og målet var at opbygge de praktiske kompetencer som viden om kapsejladser og den taktik, der er brug for for at kunne deltage i internationale kapsejladser. Til erfarne sejleres store vidensområde hører f.eks. kapsejlads- og sejlregler, taktik, kendskab til særlige forhold og vindforhold i forskellige områder. Der bør vælges egnede emner, som kan formidles praktisk gennem at deltage i en kapsejlads. De følgende spørgsmål bør alle deltagere kunne svare på efter kurset. Indehold fra kurset i bådsmands-træning supplerer læringstilbuddet. Kapsejlads Hvor har kapsejladsen sin oprindelse? Hvilke er det mest kendte kapsejlads? Hvilke aktiviteter hører til et kapsejlads ud over at sejle? (historie, globale kapsejladser, ydre rammer) Hvordan registrerer man sig til en kapsejlads? Hvor finder man de nødvendige informationer? Hvordan kan forskellige skibstyper sammenlignes med hinanden? (regatta bureau, yardstick) Hvilke regler og signaler bør man kende til? (vigepligt, flag, start- og mållinjen, startforsinkelser) Navigation se Bådsmands-træning Sejlmanøvre og sikkerhed se Bådsmands-træning Klyvernettet om lidt skal forsejlet sættes

21 4.5 Knob og fancywork Gennem tiderne og på mange områder har det nok altid eksisteret knuder. Maritimt håndværk er det overordnede begreb for arbejdet med tov og det har to betydninger: En praktisk (knob, splejsninger, rigning), som kræves for at udføre sømandserhvervet, og en med en mere dekorativ karaktér (f.eks. til tasker, armbånd, klokkesnor, håndtag på skibskister, rækværk/lønninger og dekorationer). Ved siden af den praktiske faglige anvendelse er de også som en del af sømændenes hobbyarbejde. Når man sejler med unge har det vist sig, at kun et fåtal knob er af betydning i det daglige arbejde: Slyngestik (Doppelløkke) for at fastgøre korte tov/rebender ved rækværket Belægning af klamper med eller uden halvslag/bidevindstik ved fortøjningsmanøvre i havnen eller når sejlene sættes og justeres. Slipstik som gennemføring når sejl skal foldes Ordet fancywork (prydeknuder), er blevet udviklet af engelske sømænd i det 19. århundrede og beskriver dette dekorative håndværk med tovværk. Der findes et hav af forskellige knob og en vejledning til nogle af dem findes i guiden fancywork. 5. Hvad skal ellers være med? Pakkeliste og spørgeskema Pakkeliste for en uges sejlads køjesæk, rejsetaske, ingen store, stive kufferter varmt tøj og skiftetøj hovedbeklædning (hue, kasket, tørklæde) sejlehandsker regntøj (regnbukser, regnjakke, gummistøvler) badetøj, badetøfler håndklæder (et til hænderne, et badehåndklæde) sikre sko (2 par kondisko, vandtætte sko/støvler) sovepose lagen og pude med betræk lille selvskabsleg (kort, terninger) personlig medicin til hele perioden personlige hygiejneartikler ørepropper solcreme, creme sygesikringskort (det internationale, blå) pas hævekort telefonnummer til banken (hvis kortet skal spærres) vigtige adresser og telefonnumre (behandlende læger) papir, pen, dagbog mobiltelefon med oplader lommelygte lommepenge Solid fortøjning

22 Spørgeskema Søfartsmuseet Gå med åbne øjne gennem Marstal Søfartsmuseum og forsøg at finde svarene på følgende spørgsmål. Marstal er i øvrigt den havneby, hvor Zuversicht blev bygget i A) Geografi Femern-Bælt Regionen ( / 5 punkter) Se på kortet og skriv løsniningerne efter spørgsmålene. 1. Hvor ligger Marstal? 2. Hvor ligger Kiel? 3. Nævn tre danske øer i nærheden af Marstal.

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre Deltagerbrev Tillykke! Zaxsez! I er blandt de 45 patruljer, der nåede gennem nåleøjet og dermed sikrede jer en plads på dette års Kære 1. Vi glæder os rigtig meget til at se jer i Sorø den 20.-22. februar!

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb

Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb Helle Nicolaysen, 2. Hovedforløb Opgaven Idégenerering Udvikling af visuelt design Udvikling af visuelt design til en skipper, der ønsker at markedsføre et nyt koncept, hvor han vil tilbyde virksomheder

Læs mere

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof:

Her følger en række praktiske oplysninger. Læs det grundigt igennem, selv om der er meget læsestof: Rejse til Kandersteg Kære rejsedeltager på turen til Kandersteg d. 3. 12. juli 2015: Om kort tid venter der dig en stor spejderoplevelse. Vi er pt. 57 fra Voerladegård Gruppe, der skal rejse sammen til

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014

VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 VELKOMMEN TIL LEARNING CAMP 2014 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Learning Camp i uge 27 + 28 2014. Glæd dig! Det har været utroligt dejligt

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati Folkeskibet er det vestjyske bidrag til Folkemødet på Bornholm i året 2015. Vi kaster søforklaringerne over borde, og inviterer til fi re dages sejlads

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Lejrarmbånd. Her er vist hvordan knobet laves. Alle materialer udleveres på lejren.

Lejrarmbånd. Her er vist hvordan knobet laves. Alle materialer udleveres på lejren. Lejrarmbånd Foruden lejrbadges kan alle også lave et lejrarmbånd. Armbåndet laves af enten sort eller brun lædersnor, der lukkes med en lille smykkelås. På midten af armbåndet skal der laves et Josefineknob.

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske BILAG 3 Farveladen Servere sund, enkel, varieret og nærende mad Maden skal overvejende være økologisk og fra en grossist eller lokal leverandører Børnene kan altid få lidt mad (f.eks. en rugbrødsmad),

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV

UKLASSIFICERET FAGPLAN. Færdigheder Kan anvende grundlæggende de økonomiske regler for forplejningen ombord på MHV UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Praktisk hovmestervirke Hovmesterkursus, 1405 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten: Viden Have forståelse for de fire ernæringskilder og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015.

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015. Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015. Ridelejren er en oplevelsesrig uge i samvær med heste og gode kammerater, hvor vi glæder os til at se elev og privat ryttere. Vi starter op søndag

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Generelt om kurset. Kære De blå B-H

Generelt om kurset. Kære De blå B-H Kære De blå B-H Dette brev indeholder vigtig information om deltagelse, lejren, og om det I skal gøre, før vi kommer så langt. Læs hele brevet igennem først og gå derefter frem efter huskelisten som er

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014

SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KreativSkolen SOL & SOMMER SOMMERFERIE 2014 KOM OG VÆR MED! UGE 24-25: SOMMERSLANK UGE 26: BROBY-PROJEKTET UGE 27: AKTIVITETS - OG KULTUR -TUR UGE 28: NATUR- & KREATUR TIL Lejre UGE 29: NATUR, MALE - &

Læs mere

Buen camino! AT7 El Camino de sidste 100 kilometer fra Sarria til Santiago de Campostela

Buen camino! AT7 El Camino de sidste 100 kilometer fra Sarria til Santiago de Campostela Buen camino! AT7 El Camino de sidste 100 kilometer fra Sarria til Santiago de Campostela Praktisk information Hvornår skal vi hvad? Uge 34-35: Første vejledning Uge 36 (05.09.): Øvevandringstur. Esrum

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014

GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014 GUIDE TIL NYKREDIT COPENHAGEN MARATHON 2014 Find rute og al praktisk information på www.copenhagenmarathon.dk Dagene før Lav meget gerne en game plan, så du har helt styr på, hvad du skal gøre hvornår,

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Scandic The Reef. Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter

Scandic The Reef. Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter Scandic The Reef Et mødested fuld af eventyr og udfordrende aktiviteter Indhold Velkommen til Scandic The Reef... 4 Inspirerende møder...5 Adventure Challenge Caribic...6 Spændende og udfordrende events...

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Sommerlejr for trop og senior

Sommerlejr for trop og senior Sommerlejr for trop og senior Årets sommerlejr er Distriktslejren i Gudenå Distrikt og afholdes på Moselund Spejdercenter (Århusvej 8, Hinnerup). Der forventes lidt over 300 deltagere og vi deltager med

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Kackar 2014 November 2013

Kackar 2014 November 2013 Kackar 2014 November 2013 Stor tur: Biesczcady 2006 Stor tur: Transsylvanien 2010 Kackar 2014 Hvor? Hvornår 23. juli 2014: Rejse Odense-Trabzon, afg tidlig morgen 24-25. juli 2014: Trabzon forberedelse

Læs mere