En kæmpe forandring. beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kæmpe forandring. beretning"

Transkript

1 beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning

2 beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i bankens historie og det har også haft indvirkning på Jyske Bank Kreds arbejde i Vi har været nødt til at sænke aktivitetsniveauet over for de tillidsvalgte, hvilket har betydet, at de har skullet stå mere alene i den her proces, end de plejer, siger næstformand Marianne Lillevang Af journalist Sabina Furbo 2012 har stået i forandringens tegn. It-konverteringen, også kendt under NOVA, har betydet store og mange udfordringer for alle i Jyske Bank. NOVA, som var en strategisk beslutning, som kredsen ikke har haft indflydelse på, har også betydet ekstra arbejdsopgaver til kredsen. Formand Haggai Kunisch har holdt regelmæssige møder med direktøren i Forretningskoncepter, Peer Roer Pedersen, hvor formålet har været at måle temperaturen og holde fokus på status på processen, mens næstformand Marianne Lillevang har indgået i beslutningsgruppen Implementering, hvor hun har haft særlig fokus på kommunikationen til medarbejderne og ressourcetræk med videre. Vi har oplevet en stor åbenhed fra ledelsens side, og derfor føler vi, at vi har kommunikeret meget tydeligt med især vores tillidsvalgte. Vi fik også Bjarne Nørgaard (implementeringsansvarlig red.), til at komme til vores seminar for tillidsvalgte i maj og give en meget grundig information om projektet og det vakte virkelig stor begejstring hos vores tillidsvalgte. Men der har også været malurt i bægeret. For på grund af NOVA har Kredsen måttet skrue ned for aktiviteterne overfor især de tillidsvalgte. En nødvendighed, der desværre har betydet, at de tillidsvalgte har skullet stå mere alene under konverteringen end sædvanligt, ifølge næstformand Marianne Lillevang. Der har været visse udfordringer i løbet af 2012 i forbindelse med NOVA, der har betydet, at vi fra kredsens side har måttet ændre i de normale aktiviteter for tillidsvalgte. Eksempelvis blev seminaret for tillidsvalgte rykket fra september frem til maj, og i et vist omfang har vi også måttet aflyse vores netværksmøder. Vi har forsøgt at holde en god kontakt til vores tillidsvalgte, men vi må også erkende, at de har stået mere alene, end de plejer at gøre i den her periode. Men på trods af det, har alle tillidsvalgte ydet en kæmpe indsats. Diskussion om rådighedsvagter Selve K-dagen blev en kæmpe succes, men der var dog enkelte kommunikationsbrister omkring aflønning af de mange ekstra vagter i tiden op til og lige efter K-Dag, som førte til unødig forvirring og fik Kredsen i arbejdstøjet. På grund af vigtigheden af konverteringen var det nemlig nødvendigt at benytte sig af såkaldte rådighedsvagter et begreb, de fleste almindelige bankfolk ikke er fortrolige med heller ikke kredsen, der ikke kunne gribe ned i overenskomsten for at finde nogle regler for, hvordan aflønningen af disse vagter var. Man valgte at orientere lederne via den almindelige it-kanal, hvor alt om NOVA blev kommunikeret ud. Men det er svært at skrive sig ud af nogle regler for aflønning af en ny type arbejdsopgave, som i 98 procent af tilfældene aldrig blev nødvendigt at bruge. Det er en erfaring, som jeg i hvert fald vil tage med videre, siger formand Haggai Kunisch, der dog forventer, at alle rådighedsvagter på nuværende tidspunkt har modtaget den korrekte betaling for arbejdet. Alle skal helskindet gennem processen Da hverdagen meldte sig efter K-dag, og den første euforiske stemning havde lagt sig, begyndte en masse store udfordringer for medarbejderne i Jyske Bank at melde sin ankomst. Alle har skullet lære systemerne at kende, og for nogles vedkommende har de nye systemer betydet, at kompetencer, som man havde aflært sig, nu skal tillæres igen, fordi snitfladerne med servicecentrene har forandret sig efter konverteringen. Der er flyttet mange administrative opgaver, som tidligere lå i servicecentrene ud i afdelingerne. Det er især rådgiverne, som kæmper med den udfordring. Men også Hjemstedet har haft store udfordringer. Der er ingen, der er gået ram forbi. Det har vist sig, at det er svært at forberede sig på alt. Forarbejdet op til K-dagen var næsten til UG, men i sådan en stor konverteringsproces bliver tingene sjældent, som man forestiller sig det. Der er mange medarbejdere, der lige nu føler, at det er meget op af bakke, og det er vi i kredsen selvfølgelig meget OBS på det skal følges tæt, og det er vi enige med bankens ledelse om. Det er vigtigt, at vi får alle medarbejdere helskindet igennem indtil M-dag, siger næstformanden, der påpeger, at kredsens samarbejde med banken omkring NOVA bliver ved, indtil det er blevet fulgt til dørs. It-konverteringen har været en stor udfordring og har betydet, at Jyske Bank Kreds næstformand Marianne Lillevang og formand Haggai Kunisch har skruet ned for aktiviteterne over for tillidsmændene. 2 / jyske bank kreds / januar 2013

3 Det er svært at skrive sig ud af nogle regler for aflønning, som i 98 procent af tilfældene aldrig blev nødvendigt at bruge. Haggai Kunisch jyske bank kreds / januar 2013 / 3

4 beretning Kredsbestyrelse på fuldtid For at skabe en større professionalisering til gavn for medlemmerne indgik Jyske Bank Kreds en aftale med bankens ledelse under GROKforhandlingerne om, at alle kredsbestyrelsesmedlemmer bliver fuldtidsansatte politikere Af journalist Sabina Furbo. Efter generalforsamlingen i 2013 er det slut med deltidsansatte kredsbestyrelsesmedlemmer, der skal jonglere mellem det faglige arbejde og arbejdet ude i banken. Under GROK-forhandlingerne med Jyske Banks ledelse blev der skabt enighed om, at en fuldtidsbeskæftiget kredsbestyrelse på ti medlemmer ville være til gavn for både kredsen, banken og ikke mindst medlemmerne Det er en tendens, som vi ser mange andre steder i den finansielle sektor, og noget, som vi i kredsbestyrelsen har diskuteret i et stykke tid. Det handler i høj grad om at professionalisere det faglige arbejde, så vi bedre kan udfordre og skabe indspil til eksempelvis bankens strategier og implementeringen af indsatsområder fra Finansforbundet til gavn for medlemmerne. Som det er i dag er vi toptunet til personsagerne, men måske mindre på det strategiske arbejde. Ønsket er, at den professionalitet, som vi i dag har i forhold til medlemssager også bliver skabt, når det gælder de større linjer, siger formand Haggai Kunisch, der endvidere påpeger, at det også vil skabe bedre vilkår for kredsbestyrelsesmedlemmerne. Det har altid været en stor udfordring for vores deltidsmedlemmer, at de har en arbejdsplads og en faglig organisation, som trækker i dem. En del har også med tiden følt sig mindre og mindre kompetente på jobbet i banken, og mere og mere kompetent i det faglige arbejde. Som det er i dag får afdelingen en tredjedel af kredsbestyrelsesmedlemmets løn i refusion, men der er ikke nogen deltidsbestyrelsesmedlemmer, der kun bruger en tredjedel af sin tid på det faglige arbejde. Rammer bredere I dag er der 13 medlemmer af kredsbestyrelsen, hvoraf syv er deltidsansatte. Dog er to af de 13 valgt som fuldtidsarbejdsmiljørepræsentanter. De fik i maj automatisk plads i kredsbestyrelsen som led i kredsens aftale om en ny arbejdsmiljøindsats med bankens ledelse. I aftalen lå, at kredsens bestyrelse indtil næste generalforsamling derfor skulle bestå af 13 medlemmer. Fremover vil der i alt være 10 fuldtidskredsbestyrelsesmedlemmer. Med en fuldtidsansat bestyrelse kunne anken dog være, at bestyrelsen ville miste forbindelsen til den virkelige verden, men formanden forudser tværtimod, at snitfladerne med banken vil blive bredere. I og med, at vi frigiver nogle ressourcer, vil der blive skabt plads til, at kredsbestyrelsen kan komme mere ud i de forskellige afdelinger af banken og på den måde få skabt en bredere kontakt. I modsætning til i dag, hvor kontakten måske er dybere, men fordelt på de syv afdelinger, som de deltidsansatte arbejder i, siger formanden, der endvidere påpeger, at der med en fuldtidskredsbestyrelse også vil blive etableret andre forretningsgange. Der er fx blevet etableret et kredskontor i Øst, hvor håbet er, at det vil blive bemandet dagligt, så det bliver muligt at levere bedre kvalitet for de medlemmer af kredsen, som arbejder i Øst. Hvem, der kommer til at sidde i kredsbestyrelsen, bliver valgt af de delegerede på kredsens generalforsamling den 16. marts. Medlemsstatus i Jyske Bank Kreds Med it-konverteringen mistede Jyske Bank Kreds 130 medlemmer. Til gengæld gav opkøbet af Fjordbank Mors kredsen 73 medlemmer i Kredsens medlemstal pr. 1. januar Aktive medlemmer inkl. ledige Ledige Passive, orlov og pensionister / jyske bank kreds / januar 2013

5 Kom til generalforsamling Jyske Bank Kreds holder generalforsamling lørdag den 16. marts 2013 klokken 9.00 på Scandic Bygholm Park, Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens. Vi forventer, at generalforsamlingen slutter cirka klokken 14.00, hvorefter vi er vært ved en frokost. Der er mulighed for overnatning og spisning den 15. marts 2013 på hotellet på Kredsens regning. Transport refunderes som sædvanlig. Dog er kørselsrefusion til medlemmer, der ikke er delegerede, skattepligtig på grund af skattereglerne. For de delegerede er der ingen ændringer de vil stadig få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om Kredsens virksomhed i det forløbne år 3. Orientering fra Finansforbundets virksomhed i det forløbne år Debatforum 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af: a. formand i ulige år b. næstformand i lige år c. bestyrelsesmedlemmer, jf. 10 d. suppleanter, jf. 10 e. 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at én revisor er på valg ved hver ordinær generalforsamling f. revisorsuppleant g. landsmødedelegerede iht. Finansforbundets vedtægter h. 1 medlem til bankens medarbejderudvalg samt suppleant for denne i lige år i henhold til forretningsorden for medarbejderudvalget i banken. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på Kredsens kontor, Vestergade 18, 8600 Silkeborg senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige den 22. februar Tilmelding skal ske via Kredsens hjemmeside: under punktet Generalforsamling SENEST DEN 4. FEBRUAR Dette gælder også for ledige, pensionister samt hvilende og passive medlemmer. Venlig hilsen Jyske Bank Kreds Tlf Foredrag med Hjerne-Madsen Umiddelbart før generalforsamlingen holder hjerneforsker, forfatter og entertainer Peter Lund Madsen et tankevækkende foredrag om hjernen, omstillingsparathed og arbejdsglæde. Hvorfor kan hjernen ikke lide forandringer? Hvorfor er forandringer så altafgørende nødvendige? Og hvorfor er arbejdsglæden det vigtigste, vi har? Peter Lund Madsen 7. Eventuelt. jyske bank kreds / januar 2013 / 5

6 beretning Ny overenskomst var en balanceakt Den økonomiske ramme var ikke-eksisterende i de lokale overenskomstforhandlinger GROK i 2012, så fokus blev fortrinsvis lagt på at få implementeret de nye arbejdstidsregler og timebanken, som var blevet forhandlet hjem af Finansforbundet i den nye standardoverenskomst Af journalist Sabina Furbo Der var på forhånd ikke de store økonomiske forventninger til de lokale overenskomstforhandlinger, som lyder under navnet GROK eller Grøn overenskomst i Jyske Bank Kreds regi. Den økonomiske ramme var ikke-eksisterende, så kredsen måtte tænke kreativt for at få forhandlet goder hjem til gavn for medlemmerne. Standardoverenskomsten forhandlet mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kom dog med en hjælpende hånd, da det blev forhandlet hjem, at overenskomsten skulle give muligheden for op til fem dage ifm. børns sygdom. En rettighed Jyske Banks medarbejdere har haft i nogle år, da Kredsen tidligere havde forhandlet dette hjem under GROK. Tilbageløbet blev brugt til at betale en heltidsulykkesforsikring til alle medarbejderne en forsikring, som mange medarbejdere allerede har haft god nytte af, ifølge kredsformand Haggai Kunisch. Det lykkedes Jyske Banks jurister at levere et rigtig godt stykke arbejde, som har ført til, at alle medarbejdere nu kan få en betalt heltidsulykkesforsikring, og det er i sig selv en succes, når pengene reelt ikke er der. Adskillelse af flextimer og timebank Men det største fokus blev lagt på at få implementeret de nye arbejdstidsregler og timebanken, som var blevet forhandlet hjem af Finansforbundet i den standardoverenskomst, som forbundet havde indgået med FA. En af udfordringerne var sondringen mellem timebanken og flekstimer. Det var vigtigt for kredsen at gøre kravet om, at flekstimer er noget, som medarbejderne selv bestyrer, tydeligere. De timer, der kommer over i timebanken, er overarbejdstimer, som medarbejderne ikke selv kan bestemme placeringen af. Det var en forhandling, der krævede lidt armlægning, men i det store hele gik det smertefrit, siger Haggai Kunisch, der dog ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at overbevise ledelsen om, at medarbejdere i løntrin 73 og op efter også skulle være medtaget i timebanksordningen. Vi ved, at der er nogle ledere især, der føler sig svigtet af kredsen, men det er et punkt, som ledelsen ikke har ønsket, og vi ikke har haft mulighed for at rokke ved, fortæller formanden og tilføjer, at kredsen overfor Finansforbundet har påpeget, at det er en problemstilling, som kommer fra standardoverenskomsten. En anden udfordring i forhold til timebanken i Jyske Bank har været, at nogle af de lokale ledelser har haft en udfordring med, at den enkelte medarbejder kan tage penge ud af timebanken i stedet for at afspadsere. Det har nogle ledelser haft problemer med, men også der finder 6 / jyske bank kreds / januar 2013

7 Marianne Lillevang og Haggai Kunisch (begge med ryggen til) glæder sig sammen med Annette Gallaus og Johnny Christensen over, at de trods svære betingelser fik forhandlet en ny GROK på plads. kredsformanden, at der efterhånden er fundet en løsning alle vegne. Det har krævet nogle sværdslag, men det har været nødvendigt. Overordnet er Haggai Kunisch tilfreds med de lokale overenskomstforhandlinger. På den baggrund, som vi havde at forhandle på, synes jeg, at det kan betegnes som en succes. Det handler ikke nødvendigvis om at få flere penge til medarbejderne, men at finde gode løsninger, der fungerer for både medarbejdere og virksomhed. Og på den baggrund synes jeg, at vi fik meget ud af få penge. En af de ting, som kredsen har valgt at vente med at tage fat på, er blandt andet tillægsstrukturen på personlige tillæg. Det er en dialog, som vi vil tage fat i, i den kommende overenskomstperiode. For det er en udfordring, at personlige tillæg ikke reguleres i forhold til overenskomsten. En mulighed var at konvertere tillæggene til fast løn, men det er som sagt en dialog, der skal tages fat på, siger Haggai Kunisch. Engagerede finansøkonomer Jyske Bank Kreds tog den 28. november 2012 på besøg hos årets finansøkonomer. Der var 11 på holdet og de ti var både medlem af Finansforbundet og med i a-kassen. Igennem årene er der sket en mærkbar ændring før var cirka to tredjedele medlem af forbundet, men sjældent medlem af en a-kasse. Selv om mødet foregik om aftenen og de unge havde haft en lang dag med læring, så var de unge engagerede og de syntes, at informationen fra Jyske Bank Kreds var god og nyttig. Derudover var der en god og konstruktiv debat, så igen var det en stor fornøjelse for kredsen at møde de unge finansøkonomer. jyske bank kreds / januar 2013 / 7

8 beretning Til kamp for et bedre arbejdsmiljø Teamet omkring den nye arbejdsmiljøorganisering blev etableret pr. 1. maj De har siden brugt tiden på at få gennemgået alle bankens interne procedurer og materiale omkring arbejdsmiljøet og fået defineret indsatser og koordineret snitflader med resten af organisationen Af journalist Sabina Furbo I starten af 2012 skrev Jyske Bank Kreds og ledelsen i Jyske Bank under på en ny arbejdsmiljøaftale, som skal sikre en mere professionel tilgang til arbejdsmiljøet. Formålet med den nye organisering er blandt andet at højne fokus på det gode arbejdsmiljø et fokus, der ikke mindst er vigtigt, i en tid, hvor krisen stadig kradser i samfundet generelt, og NOVA for Jyske Banks medarbejdere sætter et ekstra pres i hverdagen. Overordnet set, er den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation blevet til en professionel enhed med indtil nu to professionelle ansatte og to medarbejdervalgte repræsentanter, der arbejder fuldtid med arbejdsmiljø. Derudover kom aftalen til at betyde, at de medarbejdere, der fungerede som arbejdsmiljørepræsentanter ophørte med dette hverv den 30. april Den lokale tillidsmand har efterfølgende fået tilbud om at gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen. Der er lavet en Jyske Bank arbejdsmiljø uddannelse, som opfylder lovens krav, men som også tager højde for forhold, der er mere Jyske Bank specifikke. Kredsen forventer, at tillidsmændene gennemfører uddannelsen for at styrke kompetencerne til at udføre dette vigtige arbejde. Målet er, at arbejdsmiljøet i den enkelte afdeling varetages af tillidsmanden og lederen, med support og sparring fra det professionelle team. De to fuldtidsmedarbejderrepræsentanter - Svend Hauge Johansen og Ulla Lerche Jones - trådte ind i Kredsens bestyrelse i maj 2012 som en del af den nye aftale. Svend har arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant i mange år, hvor det er et nyt område for Ulla og og de udgør sammen med en erhvervspsykolog og en fysioterapeut, det firkløver, der skal sætte fokus på og højne kvaliteten af arbejdsmiljøindsatsen i Jyske Bank. Selvom selve aftalen blev underskrevet i starten af 2012, er firkløveret dog stadigvæk forholdsvis ukendt i organisationen. Det skyldes ikke mindst, at den ekstra travlhed i forbindelse med NOVA har gjort, at ledelsen har vurderet, at konkrete tiltag måtte vige. Det har i stedet givet teamet rigtig god tid til at få etableret sig og få defineret hvilke indsatser, der skal fokuseres på, samt at få koordineret snitfladerne med resten af organisationen. Det har været en fordel, at vi har haft lidt ekstra tid til at etablere os og vi føler, at vi har fået skabt et solidt team, der kan være med til at gøre en forskel for arbejdsmiljøet i banken, siger Svend Hauge Johansen. Kan være der med et øjebliks varsel Der er dog allerede nogle konkrete tiltag på vej. Eksempelvis er det blevet besluttet, at alle afdelinger skal have en hjertestarter, og alle medarbejdere skal tilbydes førstehjælp. Derudover er der til bankens intranet blevet produceret en videofilm med elastikøvelser til gavn for kroppens fysik. Men lige nu er vi dog i formidlingsfasen. Vi er i gang med at gøre organisationen opmærksom på vores eksistens, og hvilke muligheder medarbejderne har, fortæller Svend Hauge Johansen. Blandt andet har alle medarbejdere mulighed for at få en fra teamet ud i afdelingerne med et øjebliks varsel. Det er også muligt at få øjeblikkelig professinel assistance fx via webmøde med teamet, ligesom det er et mål i sig selv, at de to arbejdsmiljørepræsentanter skal ud at besøge alle afdelinger mindst hvert andet år. Team arbejdsmiljø rykker ud, hvis der har været røveri. Endvidere tager vi også ud og forbereder ledere og tillidsmænd i de afdelinger, hvor Arbejdstilsynet har meldt sin ankomst, fortæller Ulla Lerche Jones. Men vi har også en vigtig rolle i at formidle den gode historie, så de gode løsninger fra eksempelvis en afdeling kan formidles til en anden. Derudover har vi også en del ekspertviden, som vi kan trække på og dermed yde en mere kompetent vejledning der, hvor der er brug for det, siger Ulla Lerche Jones. Begge arbejdsmiljørepræsentanter var også med på Finansforbundets landsmøde i 2012, hvor deres og dermed Jyske Bank Kreds bidrag blev medtaget i de overordnede strategier for finansforbundets indsatsområde inden for arbejdsmiljø. 8 / jyske bank kreds / januar 2013

9 Formålet med den nye arbejdsmiljøindsats er, at: få øget fokus på det gode arbejdsmiljø skaffe kompetent indsats/rådgivning højne fagligheden øge den lokale opmærksomhed på og det effektivisere arbejdsmiljøindsatsen lokale ansvar for arbejdsmiljøet skabe et bedre overblik Svend Hauge Johansen og Ulla Lerche Jones er arbejdsmiljørepræsentanter på fuld tid og skal være med til at højne kvaliteten af arbejdsmiljøindsatsen i Jyske Bank. jyske bank kreds / januar 2013 / 9

10 beretning Afskedigede hjulpet godt videre En uddannelsespulje med tre millioner kroner, som de 152 afskedigede fra september 2011 kunne søge midler fra, har hjulpet snesevis videre med deres karriere Af journalist Carsten Jørgensen En afskedigelse er slem og når der er tale om 152 afskedigelser, sådan som det skete i banken i september 2011, er det meget slemt. Knap halvandet år efter en af de mørkeste dage i bankens historie er der heldigvis positive fortællinger om mange af de mennesker, der blev ramt og som nu er kommet godt videre med deres karriere. Ganske enestående i sektoren indgik Jyske Bank Kreds og banken en aftale om at etablere en uddannelsespulje med tre millioner kroner, som de 152 afskedigede medarbejdere kunne søge om at få andel i til at udvikle deres kompetencer. 99 af de 152 afskedigede ansøgte om midler fra uddannelsespuljen, som Kredsen administrerede og alle blev bevilget penge. Den samlede bevilling udgør kroner. Vi besluttede fra start, at vi maksimalt ville udbetale kroner per ansøgning, og at kurset eller uddannelsen, som man søgte om støtte til, skulle være erhvervsrelevant. Mange har taget sprogkurser især i engelsk og tysk, nogle er begyndt på faglige it-uddannelser eller på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning eller ledelse. Men der er også bevilget penge til kompetenceudvikling inden for helt andre områder end traditionelle bankfaglige fag. Flere har taget stort kørekort og en del har taget kurser indenfor ernæring og sundhed. Mange har faktisk fået noget godt ud af at blive afskediget, fordi de er kommet i gang med noget, som de nu brænder for. Og flere har sagt til os, at det havde de ikke gjort, hvis de var blevet i jobbet i Jyske Bank. På den måde har uddannelsespuljen været en stor succes, og banken skal have ros for det samarbejde, der har været omkring den, fortæller May-Britt Mygh fra kredsbestyrelsen. Langt over halvdelen af de 152 afskedigede er i dag enten i et nyt job, er startet som selvstændig, er gået på pension eller påbegyndt et studium. Erfaringerne her viser, at kompetenceudvikling er vigtig for at komme videre. Men det er lige så vigtigt, at man også husker at udvikle sig, mens man er i job, så man er klar til morgendagen. Det bør alle, der fortsat er i banken, være bevidste om, siger May- Britt Mygh og minder om, at man bør huske at tale om kompetenceafklaring og kompetenceudvikling i PUS-samtalen, sådan som det er aftalt i den grønne overenskomst. Mange har faktisk fået noget godt ud af at blive afskediget, fordi de er kommet i gang med noget, som de nu brænder for, siger May-Britt Mygh. 10 / jyske bank kreds / januar 2013

11 Vi er uforstående over for, at arbejdsgiverne ikke påtager sig ansvaret for at forsvare, hvad der foregår i bankerne, siger Hans Eriksen. Usmagelig aviskampagne Ekstra Bladets kampagne Bank din bank, hvor læsere kunne vinde præmier ved at hænge deres bank ud, vækker forargelse Af Journalist Carsten Jørgensen Bank din bank. Hjælp os med at stoppe de grådige banker. Meld din bank her. Sådan lød det i en opsigtsvækkende kampagne i Ekstra Bladet i oktober og november, hvor der blandt andet også indgik en konkurrence med præmier til de læsere, der på bedste vis kunne hænge deres bank ud. Niveauet i kampagnen rystede Jyske Bank Kreds. Det er fuldstændig usmageligt, at en landsdækkende avis kan få sig selv til at køre en sådan ensidig kampagne, der generelt hænger ansatte i bankerne ud. Selvfølgelig sker der indimellem fejl i de millioner af rådgivningssituationer, der finder sted mellem bank og kunde i løbet af et år og de fejl skal der samles op på enten i banken eller i Pengeinstitutankenævnet. Men det er helt ude af proportioner at køre en kampagne af den kaliber, som Ekstra Bladet gjorde, siger Hans Eriksen fra kredsbestyrelsen. Han hæfter sig ved, at rigtig mange bankfolk er blevet udsat for trusler fra kunder de seneste år og at mange føler sig utrygge ved at gå på arbejde en utryghed, som Bank din bank-kampagnen kan forstærke. Hans Eriksen glæder sig dog over, at man i Jyske Bank har et velfungerende beredskab til at håndtere trusler mod ansatte. I kredsbestyrelsen undrer vi os over, at arbejdsgiverne ikke har taget afstand fra kampagnen. Vi har drøftet det med banken, som er enig, og banken har taget det op i Finansrådet, der som brancheorganisation naturligt bør føre ordet, men her har man ikke reageret. Vi er uforstående over for, at arbejdsgiverne ikke påtager sig ansvaret for at forsvare, hvad der foregår i bankerne, siger Hans Eriksen. Kredsens skuffelse over den manglende reaktion på Ekstra Bladets usmagelige kampagne kom blandt til udtryk i Lederen i seneste nummer af kredsbladet. Her bebudede kredsformand Haggai Kunisch, at han og Kredsen er rede til at forsvare alle ansatte i sektoren: Når pengeinstitutternes ledelser og Finansrådet ikke vil tage affære for at forsvare de ansattes interesser, så vil Jyske Bank Kreds fra nu af tage sagen i egen hånd og varetage ikke bare vores medlemmers interesser, men alle ansattes i sektoren, skrev han. jyske bank kreds / januar 2013 / 11

12 beretning Der skal være plads til mangfoldighed Ligestilling var også i 2012 et af Jyske Bank Kreds fokusområder. For selvom der er lige løn for lige arbejde i banken, så halter det stadig med antallet af kvinder på de løntunge poster, viser samtalerne omkring den årlige ligelønsrapport Af journalist Sabina Furbo Som en af de eneste kredse i Finansforbundet slog Jyske Bank Kreds på Finansforbundets landsmøde i 2012 et slag for, at forbundet til stadighed skal holde et vågent øje med ligestillingen ude på arbejdspladserne. Og det lykkedes da også at få det tilføjet under Finansforbundets indsatsområde Beskæftigelse og velfærd (BOV) i den kommende landsmødeperiode. Antal kvinder i erhvervstraineeforløb Hold Antal kvinder Antal mænd I alt For det er stadig vigtigt, at ligestilling bliver ved med at være på dagsordenen, siger kredsbestyrelsesmedlem Christina Lykke Munk, der sammen med sine kolleger fra bestyrelsen Mette Reenberg og Marianne Lillevang sidder i en gruppe sammen med repræsentanter fra Jyske Banks HR-afdeling omkring ligelønsrapporten, der udkommer hvert år. Her diskuterer man indholdet og handlinger på baggrund af denne. Vi kan desværre stadig konstatere, at meget få kvinder er repræsenteret i de løntunge job og ikke mindst på de øverste lederstillinger. Ligestilling handler ikke kun om køn, men om mangfoldighed, og da det er en værdi i sig selv, mener vi i kredsen, at der skal være flere forskellige typer repræsenteret inden for en stillingskategori. Det handler dybest set om, at der skal være plads til mangfoldighed, siger Christina Lykke Munk, der sammen med Mette Reenberg vil interessere sig for, hvordan bankens stillingsannoncer kan skrives, så der lægges mere vægt på nogle andre værdier i jobbet, end der er i dag. medlemsmøder i 2012 På grund af NOVA blev der skruet ned for antallet af medlemsmøder i 2012 Af journalist Sabina Furbo Medlemsmøderne skal give størst mulig værdi for den enkelte, og derfor skal temaerne for møderne handle om noget, der er tæt på medlemmernes hverdag, siger Thomas Dekos Krobot Ljungdahl. 12 / jyske bank kreds / januar 2013

13 Antal kvindelige ledere i Jyske Bank I Jyske Banks koncernbestyrelse er der i alt ni medlemmer, hvoraf en enkelt er kvinde og medarbejdervalgt. I de efterfølgende ledelseslag ser fordelingen således ud: Ledelseslag Antal mænd Antal kvinder Antal ledere i alt Koncerndirektion Datterselskabsdirektør Områdeleder Afdelingsleder Funktionsleder IALT Men det handler også om at se på hele fødekæden. Vi kan eksempelvis se, at et af de parametre, der gør sig gældende, når man skal være afdelingsleder, er at man har arbejdet med erhverv fx som erhvervsrådgiver. Vi kan konstatere, at der på de seneste erhverstraineeforløb har været meget få kvinder. Det er et mål for os i kredsen, at det skal gøres mere attraktivt for kvinder at gøre karriere i Jyske Bank, siger Christina Lykke Munk. Vi kan desværre stadig konstatere, at meget få kvinder er repræsenteret i de løntunge job og ikke mindst på de øverste lederstillinger!, siger Christina Lykke Munk (stående) og Mette Reenberg. Selvom Jyske Bank Kreds har en målsætning om at afholde minimum 25 medlemsmøder rundt om i de enkelte afdelinger af Jyske Bank, så blev det kun til 17 medlemsmøder med deltagelse af i alt 194 medlemmer og seks ikke-medlemmer i Årsagen skal findes i, at NOVA fra især september og frem har fyldt så meget for den enkelte medarbejder, at kredsen vurderede, at medarbejderne i forvejen var travlt optagede af de møder og kurser, som it-konverteringen krævede. Dog har der i perioden været enkelte steder, hvor leder og tillidsmænd har vurderet, at det var passende, at Kredsen kom, fortæller områdetillidsmand i Øst, Thomas Dekos Krobot Ljungdahl. Selvom vi har holdt lav profil i det sidste halve år af 2012, har vi stået klar de steder, hvor behovet og ønsket har været til stede, siger områdetillidsmanden. Medlemsmøderne, som enten holdes som morgen- eller aftenmøder med deltagelse af områdetillidsmanden og ofte enten formand eller næstformand for kredsen, har i 2012 især handlet om den nye overenskomst, herunder de nye flekstidsregler og timebank. Men også forandringsparathed har været et af temaerne, ikke mindst set i lyset af den store it-konvertering, som har stillet store krav til den enkelte medarbejder i Jyske Bank. Derudover har Thomas Dekos Krobot Ljungdahl i sit område i Øst fortsat en række møder omkring stress og stresshåndtering, som han påbegyndte i Men generelt er det tillidsmændene og medlemmerne, der kan bestemme, hvad indholdet på mødet skal være. Det er vores holdning, at for at medlemsmøderne skal skabe størst mulig værdi for den enkelte, så er det afgørende, at temaet omhandler noget, som de har brug for, der hvor de er i deres hverdag. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan arrangere et tema, hvis der er behov for det, siger områdetillidsmanden, som henviser til, at alle medlemmer kan se en liste over eksempler på temaer, som medlemsmøderne kan handle om, på Kredsens hjemmeside. jyske bank kreds / januar 2013 / 13

14 beretning Flere afdelinger har nu en tillidsmand I 2012 blev der i alt valgt 128 tillidsmænd, hvilket er flere end tidligere. Kredsen arbejder på, at alle afdelinger skal have en tillidsmand og er tæt på målet Af journalist Carsten Jørgensen Tillidsmandsvalget i foråret 2012 resulterede i, at der i alt blev valgt 128 tillidsmænd i Jyske Bank, hvilket er flere end tidligere. Det er utroligt glædeligt, at flere har haft lyst til at give sig i kast med tillidsmandshvervet. Når man gør det op, er der ikke mange afdelinger tilbage uden en tillidsmand. Det er rart, at vi er flere til at varetage kollegernes interesser og blandt de nye tillidsmænd er der flere unge, siger Johnny Christensen fra kredsbestyrelsen, der er områdetillidsmand for Nord. Kredsen har ikke kørt en decideret kampagne op til tillidsmandsvalget, men de fire områdetillidsmænd har været meget aktive i forhold til at finde mulige kandidater i deres geografiske område. Johnny Christensen, der har 32 tillidsmænd under sig i område Nord hvis geografiske yderpunkter er Skagen, Ringkøbing og Grenå holder fortsat udkig efter kandidater til de tre afdelinger i området, hvor der endnu ikke er valgt tillidsmænd. En medvirkende forklaring på, at vi samlet set er flere tillidsmænd i dag, er helt sikkert også, at banken giver udtryk for, at den ser det som en stor værdi, at der er valgt tillidsmænd. Den støtte er vi selvfølgelig glade for. Og i vores overenskomst med banken står der, at det forventes, at nye tillidsmænd tager Finansforbundets tillidsmandsuddannelse. Det er også ret enestående, siger Johnny Christensen. Tillidsmænd som arbejdsmiljørepræsentanter Tidligere har der i forbindelse med tillidsmandsvalget også været valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Men det var der ikke i Forklaringen er den nye arbejdsmiljøorganisation i banken, som blandt andet indebærer, at tillidsmanden også skal være arbejdsmiljørepræsentant ude i afdelingerne. Det er rart, at vi er flere til at varetage kollegernes interesser, siger Johnny Christensen. 14 / jyske bank kreds / januar 2013

15 Netværk under åben himmel Deltagerne på årets TV-seminar blev rykket ud af den komfort, de normalt er omgivet af Af journalist Carsten Jørgensen 98 tillidsvalgte fik sig en anderledes oplevelse, da de deltog i Kredsens seminar for tillidsvalgte ved Laurentziuslund på Midtsjælland i dagene maj Det velkendte kursuscenter-setup med komfortable værelser og voluminøs restaurantbuffet var udskiftet med udendørsliv, overnatning på feltsenge i tipier og egen madlavning på bål. Formålet med seminaret var at styrke relationerne i de netværk på 8-10 personer, som vi tillidsmænd til daglig indgår i. For Kredsen er det vigtigt, at tillidsmændene, der geografisk er placeret i nærheden af hinanden, også kender hinanden godt og kan trække på hinandens erfaring og kompetencer i dagligdagen, fortæller Susanne Bach Jensen fra kredsbestyrelsen. Udover at sove op til 8 personer sammen seng mod seng i en tipi skulle deltagerne blandt andet omdanne det nyskudte rådyr, der hang ned fra et træ, til et lækkert måltid over åben ild i regnvejr! Men der blev også tid til masser af teambuilding og faglig snak. Og traditionen tro stillede bankens direktion op til krydsild. Evalueringerne af seminaret var meget blandede. De fleste syntes, at indholdet var kanongodt. Nogle kritiserede de hygiejniske forhold at vi sov meget tæt, og at toiletforholdene ikke var optimale. Men det er vores indtryk, at målet om at styrke netværket mellem tillidsmændene blev nået. Faktisk er vi vidende om et netværk, der syntes, at de havde behov for et møde i perioden, hvor vi ellers havde skrinlagt de normale netværksmøder og det arrangerede de så bare selv. Det vidner da om netværk, der fungerer, siger Susanne Bach Jensen. Næste TV-seminar finder sted til september. Målet om at styrke netværket mellem tillidsmændene blev nået, siger Susanne Bach Jensen om årets TV-seminar. Ny hjemmeside Efter måneders grundigt forarbejde gik kredsens nye hjemmeside Jyskebankkreds.dk i luften i december I forhold til den gamle hjemmeside er designet blevet mere moderne, og navigationen måden man finder de relevante informationer - vil forhåbentlig også blive opfattet som bedre end den gamle hjemmeside. Ivan Larsen fra kredsbestyrelsen har arbejdet med udviklingen af kredshjemmesiden, og han håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at abonnere på nyheder fra kredsen på hjemmesiden. Ivan Larsen. jyske bank kreds / januar 2013 / 15

16 Udgiver: Jyske Bank Kreds Vestergade Silkeborg Telefon: Redaktion: Marianne Lillevang (ansv.) May-Britt Mygh Kommunikation, Finansforbundet Foto: Jakob Mark Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Datagraf Udgives af Jyske Bank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

Medlemsblad for Jyske Bank Kreds/ En virksomhedskreds i Finansforbundet/ april 2013

Medlemsblad for Jyske Bank Kreds/ En virksomhedskreds i Finansforbundet/ april 2013 Medlemsblad for Jyske Bank Kreds/ En virksomhedskreds i Finansforbundet/ april 2013 Fyringer præger trivslen/2 Frustrationerne er ikke helt væk/3 Servicecentrene skal fremtidssikres/4 Vi går ikke med på

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde medlemsblad for Jyske Bank Kreds / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Jeg skal nok klare mig

Jeg skal nok klare mig MEDLEMSBLAD FOR JYSKE BANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2016 Jeg skal nok klare mig Kundemedarbejder Karina Duch Jensen er indstillet på, at hun måske er nødt til at finde et

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Glade medarbejdere = sund forretning/2 Medarbejderne ses som en omkostning/5 Ansatte føler jobusikkerhed/7 Mere menneske nu/8 Ansvarlighed er

Glade medarbejdere = sund forretning/2 Medarbejderne ses som en omkostning/5 Ansatte føler jobusikkerhed/7 Mere menneske nu/8 Ansvarlighed er medlemsblad for Jyske Bank Kreds / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / maj 2012 Glade medarbejdere = sund forretning/2 Medarbejderne ses som en omkostning/5 Ansatte føler jobusikkerhed/7 Mere menneske nu/8

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014

Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 GROK 2012 Velkommen til informationsmøde om Jyske Banks overenskomst 2012-2014 Side 1/44 GROK 2012 - dagsorden Generelt info om overenskomsten og forløbet Kredsbestyrelsen Heltidsulykkesforsikring Børns

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Politik på dagsordenen

Politik på dagsordenen MEDLEMSBLAD FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Politik på dagsordenen De 119 deltagere på årets TV-seminar kunne opleve et sandt bombardement af prominente politikere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015

KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 KREDS VEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING, 18. APRIL 2015 5. MAJ 2015 ST 201400480 Generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 18. april 2015 i Aarhus. Der deltog 168 medlemmer og gæster, hvoraf 122 var delegerede.

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Danske Kreds Generalforsamling 2011 Crowne Plaza Copenhagen Towers Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S. Telefon 88 77 66 55 Punkt 0

Danske Kreds Generalforsamling 2011 Crowne Plaza Copenhagen Towers Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S. Telefon 88 77 66 55 Punkt 0 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag 18. maj 2011 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE

KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE GENERALFORSAMLING 2013 VALGAVIS Ved generalforsamlingen 2013 skal der vælges en formand og 11 bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere om kandidaterne til Danske Kreds bestyrelse her i valgavisen. Der er

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere