En kæmpe forandring. beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kæmpe forandring. beretning"

Transkript

1 beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning

2 beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i bankens historie og det har også haft indvirkning på Jyske Bank Kreds arbejde i Vi har været nødt til at sænke aktivitetsniveauet over for de tillidsvalgte, hvilket har betydet, at de har skullet stå mere alene i den her proces, end de plejer, siger næstformand Marianne Lillevang Af journalist Sabina Furbo 2012 har stået i forandringens tegn. It-konverteringen, også kendt under NOVA, har betydet store og mange udfordringer for alle i Jyske Bank. NOVA, som var en strategisk beslutning, som kredsen ikke har haft indflydelse på, har også betydet ekstra arbejdsopgaver til kredsen. Formand Haggai Kunisch har holdt regelmæssige møder med direktøren i Forretningskoncepter, Peer Roer Pedersen, hvor formålet har været at måle temperaturen og holde fokus på status på processen, mens næstformand Marianne Lillevang har indgået i beslutningsgruppen Implementering, hvor hun har haft særlig fokus på kommunikationen til medarbejderne og ressourcetræk med videre. Vi har oplevet en stor åbenhed fra ledelsens side, og derfor føler vi, at vi har kommunikeret meget tydeligt med især vores tillidsvalgte. Vi fik også Bjarne Nørgaard (implementeringsansvarlig red.), til at komme til vores seminar for tillidsvalgte i maj og give en meget grundig information om projektet og det vakte virkelig stor begejstring hos vores tillidsvalgte. Men der har også været malurt i bægeret. For på grund af NOVA har Kredsen måttet skrue ned for aktiviteterne overfor især de tillidsvalgte. En nødvendighed, der desværre har betydet, at de tillidsvalgte har skullet stå mere alene under konverteringen end sædvanligt, ifølge næstformand Marianne Lillevang. Der har været visse udfordringer i løbet af 2012 i forbindelse med NOVA, der har betydet, at vi fra kredsens side har måttet ændre i de normale aktiviteter for tillidsvalgte. Eksempelvis blev seminaret for tillidsvalgte rykket fra september frem til maj, og i et vist omfang har vi også måttet aflyse vores netværksmøder. Vi har forsøgt at holde en god kontakt til vores tillidsvalgte, men vi må også erkende, at de har stået mere alene, end de plejer at gøre i den her periode. Men på trods af det, har alle tillidsvalgte ydet en kæmpe indsats. Diskussion om rådighedsvagter Selve K-dagen blev en kæmpe succes, men der var dog enkelte kommunikationsbrister omkring aflønning af de mange ekstra vagter i tiden op til og lige efter K-Dag, som førte til unødig forvirring og fik Kredsen i arbejdstøjet. På grund af vigtigheden af konverteringen var det nemlig nødvendigt at benytte sig af såkaldte rådighedsvagter et begreb, de fleste almindelige bankfolk ikke er fortrolige med heller ikke kredsen, der ikke kunne gribe ned i overenskomsten for at finde nogle regler for, hvordan aflønningen af disse vagter var. Man valgte at orientere lederne via den almindelige it-kanal, hvor alt om NOVA blev kommunikeret ud. Men det er svært at skrive sig ud af nogle regler for aflønning af en ny type arbejdsopgave, som i 98 procent af tilfældene aldrig blev nødvendigt at bruge. Det er en erfaring, som jeg i hvert fald vil tage med videre, siger formand Haggai Kunisch, der dog forventer, at alle rådighedsvagter på nuværende tidspunkt har modtaget den korrekte betaling for arbejdet. Alle skal helskindet gennem processen Da hverdagen meldte sig efter K-dag, og den første euforiske stemning havde lagt sig, begyndte en masse store udfordringer for medarbejderne i Jyske Bank at melde sin ankomst. Alle har skullet lære systemerne at kende, og for nogles vedkommende har de nye systemer betydet, at kompetencer, som man havde aflært sig, nu skal tillæres igen, fordi snitfladerne med servicecentrene har forandret sig efter konverteringen. Der er flyttet mange administrative opgaver, som tidligere lå i servicecentrene ud i afdelingerne. Det er især rådgiverne, som kæmper med den udfordring. Men også Hjemstedet har haft store udfordringer. Der er ingen, der er gået ram forbi. Det har vist sig, at det er svært at forberede sig på alt. Forarbejdet op til K-dagen var næsten til UG, men i sådan en stor konverteringsproces bliver tingene sjældent, som man forestiller sig det. Der er mange medarbejdere, der lige nu føler, at det er meget op af bakke, og det er vi i kredsen selvfølgelig meget OBS på det skal følges tæt, og det er vi enige med bankens ledelse om. Det er vigtigt, at vi får alle medarbejdere helskindet igennem indtil M-dag, siger næstformanden, der påpeger, at kredsens samarbejde med banken omkring NOVA bliver ved, indtil det er blevet fulgt til dørs. It-konverteringen har været en stor udfordring og har betydet, at Jyske Bank Kreds næstformand Marianne Lillevang og formand Haggai Kunisch har skruet ned for aktiviteterne over for tillidsmændene. 2 / jyske bank kreds / januar 2013

3 Det er svært at skrive sig ud af nogle regler for aflønning, som i 98 procent af tilfældene aldrig blev nødvendigt at bruge. Haggai Kunisch jyske bank kreds / januar 2013 / 3

4 beretning Kredsbestyrelse på fuldtid For at skabe en større professionalisering til gavn for medlemmerne indgik Jyske Bank Kreds en aftale med bankens ledelse under GROKforhandlingerne om, at alle kredsbestyrelsesmedlemmer bliver fuldtidsansatte politikere Af journalist Sabina Furbo. Efter generalforsamlingen i 2013 er det slut med deltidsansatte kredsbestyrelsesmedlemmer, der skal jonglere mellem det faglige arbejde og arbejdet ude i banken. Under GROK-forhandlingerne med Jyske Banks ledelse blev der skabt enighed om, at en fuldtidsbeskæftiget kredsbestyrelse på ti medlemmer ville være til gavn for både kredsen, banken og ikke mindst medlemmerne Det er en tendens, som vi ser mange andre steder i den finansielle sektor, og noget, som vi i kredsbestyrelsen har diskuteret i et stykke tid. Det handler i høj grad om at professionalisere det faglige arbejde, så vi bedre kan udfordre og skabe indspil til eksempelvis bankens strategier og implementeringen af indsatsområder fra Finansforbundet til gavn for medlemmerne. Som det er i dag er vi toptunet til personsagerne, men måske mindre på det strategiske arbejde. Ønsket er, at den professionalitet, som vi i dag har i forhold til medlemssager også bliver skabt, når det gælder de større linjer, siger formand Haggai Kunisch, der endvidere påpeger, at det også vil skabe bedre vilkår for kredsbestyrelsesmedlemmerne. Det har altid været en stor udfordring for vores deltidsmedlemmer, at de har en arbejdsplads og en faglig organisation, som trækker i dem. En del har også med tiden følt sig mindre og mindre kompetente på jobbet i banken, og mere og mere kompetent i det faglige arbejde. Som det er i dag får afdelingen en tredjedel af kredsbestyrelsesmedlemmets løn i refusion, men der er ikke nogen deltidsbestyrelsesmedlemmer, der kun bruger en tredjedel af sin tid på det faglige arbejde. Rammer bredere I dag er der 13 medlemmer af kredsbestyrelsen, hvoraf syv er deltidsansatte. Dog er to af de 13 valgt som fuldtidsarbejdsmiljørepræsentanter. De fik i maj automatisk plads i kredsbestyrelsen som led i kredsens aftale om en ny arbejdsmiljøindsats med bankens ledelse. I aftalen lå, at kredsens bestyrelse indtil næste generalforsamling derfor skulle bestå af 13 medlemmer. Fremover vil der i alt være 10 fuldtidskredsbestyrelsesmedlemmer. Med en fuldtidsansat bestyrelse kunne anken dog være, at bestyrelsen ville miste forbindelsen til den virkelige verden, men formanden forudser tværtimod, at snitfladerne med banken vil blive bredere. I og med, at vi frigiver nogle ressourcer, vil der blive skabt plads til, at kredsbestyrelsen kan komme mere ud i de forskellige afdelinger af banken og på den måde få skabt en bredere kontakt. I modsætning til i dag, hvor kontakten måske er dybere, men fordelt på de syv afdelinger, som de deltidsansatte arbejder i, siger formanden, der endvidere påpeger, at der med en fuldtidskredsbestyrelse også vil blive etableret andre forretningsgange. Der er fx blevet etableret et kredskontor i Øst, hvor håbet er, at det vil blive bemandet dagligt, så det bliver muligt at levere bedre kvalitet for de medlemmer af kredsen, som arbejder i Øst. Hvem, der kommer til at sidde i kredsbestyrelsen, bliver valgt af de delegerede på kredsens generalforsamling den 16. marts. Medlemsstatus i Jyske Bank Kreds Med it-konverteringen mistede Jyske Bank Kreds 130 medlemmer. Til gengæld gav opkøbet af Fjordbank Mors kredsen 73 medlemmer i Kredsens medlemstal pr. 1. januar Aktive medlemmer inkl. ledige Ledige Passive, orlov og pensionister / jyske bank kreds / januar 2013

5 Kom til generalforsamling Jyske Bank Kreds holder generalforsamling lørdag den 16. marts 2013 klokken 9.00 på Scandic Bygholm Park, Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens. Vi forventer, at generalforsamlingen slutter cirka klokken 14.00, hvorefter vi er vært ved en frokost. Der er mulighed for overnatning og spisning den 15. marts 2013 på hotellet på Kredsens regning. Transport refunderes som sædvanlig. Dog er kørselsrefusion til medlemmer, der ikke er delegerede, skattepligtig på grund af skattereglerne. For de delegerede er der ingen ændringer de vil stadig få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om Kredsens virksomhed i det forløbne år 3. Orientering fra Finansforbundets virksomhed i det forløbne år Debatforum 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af: a. formand i ulige år b. næstformand i lige år c. bestyrelsesmedlemmer, jf. 10 d. suppleanter, jf. 10 e. 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at én revisor er på valg ved hver ordinær generalforsamling f. revisorsuppleant g. landsmødedelegerede iht. Finansforbundets vedtægter h. 1 medlem til bankens medarbejderudvalg samt suppleant for denne i lige år i henhold til forretningsorden for medarbejderudvalget i banken. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på Kredsens kontor, Vestergade 18, 8600 Silkeborg senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige den 22. februar Tilmelding skal ske via Kredsens hjemmeside: under punktet Generalforsamling SENEST DEN 4. FEBRUAR Dette gælder også for ledige, pensionister samt hvilende og passive medlemmer. Venlig hilsen Jyske Bank Kreds Tlf Foredrag med Hjerne-Madsen Umiddelbart før generalforsamlingen holder hjerneforsker, forfatter og entertainer Peter Lund Madsen et tankevækkende foredrag om hjernen, omstillingsparathed og arbejdsglæde. Hvorfor kan hjernen ikke lide forandringer? Hvorfor er forandringer så altafgørende nødvendige? Og hvorfor er arbejdsglæden det vigtigste, vi har? Peter Lund Madsen 7. Eventuelt. jyske bank kreds / januar 2013 / 5

6 beretning Ny overenskomst var en balanceakt Den økonomiske ramme var ikke-eksisterende i de lokale overenskomstforhandlinger GROK i 2012, så fokus blev fortrinsvis lagt på at få implementeret de nye arbejdstidsregler og timebanken, som var blevet forhandlet hjem af Finansforbundet i den nye standardoverenskomst Af journalist Sabina Furbo Der var på forhånd ikke de store økonomiske forventninger til de lokale overenskomstforhandlinger, som lyder under navnet GROK eller Grøn overenskomst i Jyske Bank Kreds regi. Den økonomiske ramme var ikke-eksisterende, så kredsen måtte tænke kreativt for at få forhandlet goder hjem til gavn for medlemmerne. Standardoverenskomsten forhandlet mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kom dog med en hjælpende hånd, da det blev forhandlet hjem, at overenskomsten skulle give muligheden for op til fem dage ifm. børns sygdom. En rettighed Jyske Banks medarbejdere har haft i nogle år, da Kredsen tidligere havde forhandlet dette hjem under GROK. Tilbageløbet blev brugt til at betale en heltidsulykkesforsikring til alle medarbejderne en forsikring, som mange medarbejdere allerede har haft god nytte af, ifølge kredsformand Haggai Kunisch. Det lykkedes Jyske Banks jurister at levere et rigtig godt stykke arbejde, som har ført til, at alle medarbejdere nu kan få en betalt heltidsulykkesforsikring, og det er i sig selv en succes, når pengene reelt ikke er der. Adskillelse af flextimer og timebank Men det største fokus blev lagt på at få implementeret de nye arbejdstidsregler og timebanken, som var blevet forhandlet hjem af Finansforbundet i den standardoverenskomst, som forbundet havde indgået med FA. En af udfordringerne var sondringen mellem timebanken og flekstimer. Det var vigtigt for kredsen at gøre kravet om, at flekstimer er noget, som medarbejderne selv bestyrer, tydeligere. De timer, der kommer over i timebanken, er overarbejdstimer, som medarbejderne ikke selv kan bestemme placeringen af. Det var en forhandling, der krævede lidt armlægning, men i det store hele gik det smertefrit, siger Haggai Kunisch, der dog ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at overbevise ledelsen om, at medarbejdere i løntrin 73 og op efter også skulle være medtaget i timebanksordningen. Vi ved, at der er nogle ledere især, der føler sig svigtet af kredsen, men det er et punkt, som ledelsen ikke har ønsket, og vi ikke har haft mulighed for at rokke ved, fortæller formanden og tilføjer, at kredsen overfor Finansforbundet har påpeget, at det er en problemstilling, som kommer fra standardoverenskomsten. En anden udfordring i forhold til timebanken i Jyske Bank har været, at nogle af de lokale ledelser har haft en udfordring med, at den enkelte medarbejder kan tage penge ud af timebanken i stedet for at afspadsere. Det har nogle ledelser haft problemer med, men også der finder 6 / jyske bank kreds / januar 2013

7 Marianne Lillevang og Haggai Kunisch (begge med ryggen til) glæder sig sammen med Annette Gallaus og Johnny Christensen over, at de trods svære betingelser fik forhandlet en ny GROK på plads. kredsformanden, at der efterhånden er fundet en løsning alle vegne. Det har krævet nogle sværdslag, men det har været nødvendigt. Overordnet er Haggai Kunisch tilfreds med de lokale overenskomstforhandlinger. På den baggrund, som vi havde at forhandle på, synes jeg, at det kan betegnes som en succes. Det handler ikke nødvendigvis om at få flere penge til medarbejderne, men at finde gode løsninger, der fungerer for både medarbejdere og virksomhed. Og på den baggrund synes jeg, at vi fik meget ud af få penge. En af de ting, som kredsen har valgt at vente med at tage fat på, er blandt andet tillægsstrukturen på personlige tillæg. Det er en dialog, som vi vil tage fat i, i den kommende overenskomstperiode. For det er en udfordring, at personlige tillæg ikke reguleres i forhold til overenskomsten. En mulighed var at konvertere tillæggene til fast løn, men det er som sagt en dialog, der skal tages fat på, siger Haggai Kunisch. Engagerede finansøkonomer Jyske Bank Kreds tog den 28. november 2012 på besøg hos årets finansøkonomer. Der var 11 på holdet og de ti var både medlem af Finansforbundet og med i a-kassen. Igennem årene er der sket en mærkbar ændring før var cirka to tredjedele medlem af forbundet, men sjældent medlem af en a-kasse. Selv om mødet foregik om aftenen og de unge havde haft en lang dag med læring, så var de unge engagerede og de syntes, at informationen fra Jyske Bank Kreds var god og nyttig. Derudover var der en god og konstruktiv debat, så igen var det en stor fornøjelse for kredsen at møde de unge finansøkonomer. jyske bank kreds / januar 2013 / 7

8 beretning Til kamp for et bedre arbejdsmiljø Teamet omkring den nye arbejdsmiljøorganisering blev etableret pr. 1. maj De har siden brugt tiden på at få gennemgået alle bankens interne procedurer og materiale omkring arbejdsmiljøet og fået defineret indsatser og koordineret snitflader med resten af organisationen Af journalist Sabina Furbo I starten af 2012 skrev Jyske Bank Kreds og ledelsen i Jyske Bank under på en ny arbejdsmiljøaftale, som skal sikre en mere professionel tilgang til arbejdsmiljøet. Formålet med den nye organisering er blandt andet at højne fokus på det gode arbejdsmiljø et fokus, der ikke mindst er vigtigt, i en tid, hvor krisen stadig kradser i samfundet generelt, og NOVA for Jyske Banks medarbejdere sætter et ekstra pres i hverdagen. Overordnet set, er den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation blevet til en professionel enhed med indtil nu to professionelle ansatte og to medarbejdervalgte repræsentanter, der arbejder fuldtid med arbejdsmiljø. Derudover kom aftalen til at betyde, at de medarbejdere, der fungerede som arbejdsmiljørepræsentanter ophørte med dette hverv den 30. april Den lokale tillidsmand har efterfølgende fået tilbud om at gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen. Der er lavet en Jyske Bank arbejdsmiljø uddannelse, som opfylder lovens krav, men som også tager højde for forhold, der er mere Jyske Bank specifikke. Kredsen forventer, at tillidsmændene gennemfører uddannelsen for at styrke kompetencerne til at udføre dette vigtige arbejde. Målet er, at arbejdsmiljøet i den enkelte afdeling varetages af tillidsmanden og lederen, med support og sparring fra det professionelle team. De to fuldtidsmedarbejderrepræsentanter - Svend Hauge Johansen og Ulla Lerche Jones - trådte ind i Kredsens bestyrelse i maj 2012 som en del af den nye aftale. Svend har arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant i mange år, hvor det er et nyt område for Ulla og og de udgør sammen med en erhvervspsykolog og en fysioterapeut, det firkløver, der skal sætte fokus på og højne kvaliteten af arbejdsmiljøindsatsen i Jyske Bank. Selvom selve aftalen blev underskrevet i starten af 2012, er firkløveret dog stadigvæk forholdsvis ukendt i organisationen. Det skyldes ikke mindst, at den ekstra travlhed i forbindelse med NOVA har gjort, at ledelsen har vurderet, at konkrete tiltag måtte vige. Det har i stedet givet teamet rigtig god tid til at få etableret sig og få defineret hvilke indsatser, der skal fokuseres på, samt at få koordineret snitfladerne med resten af organisationen. Det har været en fordel, at vi har haft lidt ekstra tid til at etablere os og vi føler, at vi har fået skabt et solidt team, der kan være med til at gøre en forskel for arbejdsmiljøet i banken, siger Svend Hauge Johansen. Kan være der med et øjebliks varsel Der er dog allerede nogle konkrete tiltag på vej. Eksempelvis er det blevet besluttet, at alle afdelinger skal have en hjertestarter, og alle medarbejdere skal tilbydes førstehjælp. Derudover er der til bankens intranet blevet produceret en videofilm med elastikøvelser til gavn for kroppens fysik. Men lige nu er vi dog i formidlingsfasen. Vi er i gang med at gøre organisationen opmærksom på vores eksistens, og hvilke muligheder medarbejderne har, fortæller Svend Hauge Johansen. Blandt andet har alle medarbejdere mulighed for at få en fra teamet ud i afdelingerne med et øjebliks varsel. Det er også muligt at få øjeblikkelig professinel assistance fx via webmøde med teamet, ligesom det er et mål i sig selv, at de to arbejdsmiljørepræsentanter skal ud at besøge alle afdelinger mindst hvert andet år. Team arbejdsmiljø rykker ud, hvis der har været røveri. Endvidere tager vi også ud og forbereder ledere og tillidsmænd i de afdelinger, hvor Arbejdstilsynet har meldt sin ankomst, fortæller Ulla Lerche Jones. Men vi har også en vigtig rolle i at formidle den gode historie, så de gode løsninger fra eksempelvis en afdeling kan formidles til en anden. Derudover har vi også en del ekspertviden, som vi kan trække på og dermed yde en mere kompetent vejledning der, hvor der er brug for det, siger Ulla Lerche Jones. Begge arbejdsmiljørepræsentanter var også med på Finansforbundets landsmøde i 2012, hvor deres og dermed Jyske Bank Kreds bidrag blev medtaget i de overordnede strategier for finansforbundets indsatsområde inden for arbejdsmiljø. 8 / jyske bank kreds / januar 2013

9 Formålet med den nye arbejdsmiljøindsats er, at: få øget fokus på det gode arbejdsmiljø skaffe kompetent indsats/rådgivning højne fagligheden øge den lokale opmærksomhed på og det effektivisere arbejdsmiljøindsatsen lokale ansvar for arbejdsmiljøet skabe et bedre overblik Svend Hauge Johansen og Ulla Lerche Jones er arbejdsmiljørepræsentanter på fuld tid og skal være med til at højne kvaliteten af arbejdsmiljøindsatsen i Jyske Bank. jyske bank kreds / januar 2013 / 9

10 beretning Afskedigede hjulpet godt videre En uddannelsespulje med tre millioner kroner, som de 152 afskedigede fra september 2011 kunne søge midler fra, har hjulpet snesevis videre med deres karriere Af journalist Carsten Jørgensen En afskedigelse er slem og når der er tale om 152 afskedigelser, sådan som det skete i banken i september 2011, er det meget slemt. Knap halvandet år efter en af de mørkeste dage i bankens historie er der heldigvis positive fortællinger om mange af de mennesker, der blev ramt og som nu er kommet godt videre med deres karriere. Ganske enestående i sektoren indgik Jyske Bank Kreds og banken en aftale om at etablere en uddannelsespulje med tre millioner kroner, som de 152 afskedigede medarbejdere kunne søge om at få andel i til at udvikle deres kompetencer. 99 af de 152 afskedigede ansøgte om midler fra uddannelsespuljen, som Kredsen administrerede og alle blev bevilget penge. Den samlede bevilling udgør kroner. Vi besluttede fra start, at vi maksimalt ville udbetale kroner per ansøgning, og at kurset eller uddannelsen, som man søgte om støtte til, skulle være erhvervsrelevant. Mange har taget sprogkurser især i engelsk og tysk, nogle er begyndt på faglige it-uddannelser eller på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning eller ledelse. Men der er også bevilget penge til kompetenceudvikling inden for helt andre områder end traditionelle bankfaglige fag. Flere har taget stort kørekort og en del har taget kurser indenfor ernæring og sundhed. Mange har faktisk fået noget godt ud af at blive afskediget, fordi de er kommet i gang med noget, som de nu brænder for. Og flere har sagt til os, at det havde de ikke gjort, hvis de var blevet i jobbet i Jyske Bank. På den måde har uddannelsespuljen været en stor succes, og banken skal have ros for det samarbejde, der har været omkring den, fortæller May-Britt Mygh fra kredsbestyrelsen. Langt over halvdelen af de 152 afskedigede er i dag enten i et nyt job, er startet som selvstændig, er gået på pension eller påbegyndt et studium. Erfaringerne her viser, at kompetenceudvikling er vigtig for at komme videre. Men det er lige så vigtigt, at man også husker at udvikle sig, mens man er i job, så man er klar til morgendagen. Det bør alle, der fortsat er i banken, være bevidste om, siger May- Britt Mygh og minder om, at man bør huske at tale om kompetenceafklaring og kompetenceudvikling i PUS-samtalen, sådan som det er aftalt i den grønne overenskomst. Mange har faktisk fået noget godt ud af at blive afskediget, fordi de er kommet i gang med noget, som de nu brænder for, siger May-Britt Mygh. 10 / jyske bank kreds / januar 2013

11 Vi er uforstående over for, at arbejdsgiverne ikke påtager sig ansvaret for at forsvare, hvad der foregår i bankerne, siger Hans Eriksen. Usmagelig aviskampagne Ekstra Bladets kampagne Bank din bank, hvor læsere kunne vinde præmier ved at hænge deres bank ud, vækker forargelse Af Journalist Carsten Jørgensen Bank din bank. Hjælp os med at stoppe de grådige banker. Meld din bank her. Sådan lød det i en opsigtsvækkende kampagne i Ekstra Bladet i oktober og november, hvor der blandt andet også indgik en konkurrence med præmier til de læsere, der på bedste vis kunne hænge deres bank ud. Niveauet i kampagnen rystede Jyske Bank Kreds. Det er fuldstændig usmageligt, at en landsdækkende avis kan få sig selv til at køre en sådan ensidig kampagne, der generelt hænger ansatte i bankerne ud. Selvfølgelig sker der indimellem fejl i de millioner af rådgivningssituationer, der finder sted mellem bank og kunde i løbet af et år og de fejl skal der samles op på enten i banken eller i Pengeinstitutankenævnet. Men det er helt ude af proportioner at køre en kampagne af den kaliber, som Ekstra Bladet gjorde, siger Hans Eriksen fra kredsbestyrelsen. Han hæfter sig ved, at rigtig mange bankfolk er blevet udsat for trusler fra kunder de seneste år og at mange føler sig utrygge ved at gå på arbejde en utryghed, som Bank din bank-kampagnen kan forstærke. Hans Eriksen glæder sig dog over, at man i Jyske Bank har et velfungerende beredskab til at håndtere trusler mod ansatte. I kredsbestyrelsen undrer vi os over, at arbejdsgiverne ikke har taget afstand fra kampagnen. Vi har drøftet det med banken, som er enig, og banken har taget det op i Finansrådet, der som brancheorganisation naturligt bør føre ordet, men her har man ikke reageret. Vi er uforstående over for, at arbejdsgiverne ikke påtager sig ansvaret for at forsvare, hvad der foregår i bankerne, siger Hans Eriksen. Kredsens skuffelse over den manglende reaktion på Ekstra Bladets usmagelige kampagne kom blandt til udtryk i Lederen i seneste nummer af kredsbladet. Her bebudede kredsformand Haggai Kunisch, at han og Kredsen er rede til at forsvare alle ansatte i sektoren: Når pengeinstitutternes ledelser og Finansrådet ikke vil tage affære for at forsvare de ansattes interesser, så vil Jyske Bank Kreds fra nu af tage sagen i egen hånd og varetage ikke bare vores medlemmers interesser, men alle ansattes i sektoren, skrev han. jyske bank kreds / januar 2013 / 11

12 beretning Der skal være plads til mangfoldighed Ligestilling var også i 2012 et af Jyske Bank Kreds fokusområder. For selvom der er lige løn for lige arbejde i banken, så halter det stadig med antallet af kvinder på de løntunge poster, viser samtalerne omkring den årlige ligelønsrapport Af journalist Sabina Furbo Som en af de eneste kredse i Finansforbundet slog Jyske Bank Kreds på Finansforbundets landsmøde i 2012 et slag for, at forbundet til stadighed skal holde et vågent øje med ligestillingen ude på arbejdspladserne. Og det lykkedes da også at få det tilføjet under Finansforbundets indsatsområde Beskæftigelse og velfærd (BOV) i den kommende landsmødeperiode. Antal kvinder i erhvervstraineeforløb Hold Antal kvinder Antal mænd I alt For det er stadig vigtigt, at ligestilling bliver ved med at være på dagsordenen, siger kredsbestyrelsesmedlem Christina Lykke Munk, der sammen med sine kolleger fra bestyrelsen Mette Reenberg og Marianne Lillevang sidder i en gruppe sammen med repræsentanter fra Jyske Banks HR-afdeling omkring ligelønsrapporten, der udkommer hvert år. Her diskuterer man indholdet og handlinger på baggrund af denne. Vi kan desværre stadig konstatere, at meget få kvinder er repræsenteret i de løntunge job og ikke mindst på de øverste lederstillinger. Ligestilling handler ikke kun om køn, men om mangfoldighed, og da det er en værdi i sig selv, mener vi i kredsen, at der skal være flere forskellige typer repræsenteret inden for en stillingskategori. Det handler dybest set om, at der skal være plads til mangfoldighed, siger Christina Lykke Munk, der sammen med Mette Reenberg vil interessere sig for, hvordan bankens stillingsannoncer kan skrives, så der lægges mere vægt på nogle andre værdier i jobbet, end der er i dag. medlemsmøder i 2012 På grund af NOVA blev der skruet ned for antallet af medlemsmøder i 2012 Af journalist Sabina Furbo Medlemsmøderne skal give størst mulig værdi for den enkelte, og derfor skal temaerne for møderne handle om noget, der er tæt på medlemmernes hverdag, siger Thomas Dekos Krobot Ljungdahl. 12 / jyske bank kreds / januar 2013

13 Antal kvindelige ledere i Jyske Bank I Jyske Banks koncernbestyrelse er der i alt ni medlemmer, hvoraf en enkelt er kvinde og medarbejdervalgt. I de efterfølgende ledelseslag ser fordelingen således ud: Ledelseslag Antal mænd Antal kvinder Antal ledere i alt Koncerndirektion Datterselskabsdirektør Områdeleder Afdelingsleder Funktionsleder IALT Men det handler også om at se på hele fødekæden. Vi kan eksempelvis se, at et af de parametre, der gør sig gældende, når man skal være afdelingsleder, er at man har arbejdet med erhverv fx som erhvervsrådgiver. Vi kan konstatere, at der på de seneste erhverstraineeforløb har været meget få kvinder. Det er et mål for os i kredsen, at det skal gøres mere attraktivt for kvinder at gøre karriere i Jyske Bank, siger Christina Lykke Munk. Vi kan desværre stadig konstatere, at meget få kvinder er repræsenteret i de løntunge job og ikke mindst på de øverste lederstillinger!, siger Christina Lykke Munk (stående) og Mette Reenberg. Selvom Jyske Bank Kreds har en målsætning om at afholde minimum 25 medlemsmøder rundt om i de enkelte afdelinger af Jyske Bank, så blev det kun til 17 medlemsmøder med deltagelse af i alt 194 medlemmer og seks ikke-medlemmer i Årsagen skal findes i, at NOVA fra især september og frem har fyldt så meget for den enkelte medarbejder, at kredsen vurderede, at medarbejderne i forvejen var travlt optagede af de møder og kurser, som it-konverteringen krævede. Dog har der i perioden været enkelte steder, hvor leder og tillidsmænd har vurderet, at det var passende, at Kredsen kom, fortæller områdetillidsmand i Øst, Thomas Dekos Krobot Ljungdahl. Selvom vi har holdt lav profil i det sidste halve år af 2012, har vi stået klar de steder, hvor behovet og ønsket har været til stede, siger områdetillidsmanden. Medlemsmøderne, som enten holdes som morgen- eller aftenmøder med deltagelse af områdetillidsmanden og ofte enten formand eller næstformand for kredsen, har i 2012 især handlet om den nye overenskomst, herunder de nye flekstidsregler og timebank. Men også forandringsparathed har været et af temaerne, ikke mindst set i lyset af den store it-konvertering, som har stillet store krav til den enkelte medarbejder i Jyske Bank. Derudover har Thomas Dekos Krobot Ljungdahl i sit område i Øst fortsat en række møder omkring stress og stresshåndtering, som han påbegyndte i Men generelt er det tillidsmændene og medlemmerne, der kan bestemme, hvad indholdet på mødet skal være. Det er vores holdning, at for at medlemsmøderne skal skabe størst mulig værdi for den enkelte, så er det afgørende, at temaet omhandler noget, som de har brug for, der hvor de er i deres hverdag. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan arrangere et tema, hvis der er behov for det, siger områdetillidsmanden, som henviser til, at alle medlemmer kan se en liste over eksempler på temaer, som medlemsmøderne kan handle om, på Kredsens hjemmeside. jyske bank kreds / januar 2013 / 13

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2012 En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 Et

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2012 Sikre kontanter/2 Nyt fra Grønland/5 Flere melder sig ind/6 Bidt af politik/8 En hel dag uden mobil, pc og ur/10 Den røde tråd

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 2010 Tekst: Journalist Carsten Rasmussen Foto: Jasper Carlberg Layout: Katrine Kruckow Tryk: Datagraf ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 Formandskabet i Danske Kreds Hvis vi igen vil være nummer 1 i Danmark

Læs mere

Nyt domicil bygger på medarbejdere

Nyt domicil bygger på medarbejdere MEDLEMSBLAD FOR KREDS ØST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2014 Nyt domicil bygger på medarbejdere Opførelsen af BankNordiks 3.700 kvadratmeter store hovedsæde på en bakke midt i Tórshavn

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

Her er krisen en by i Danmark!

Her er krisen en by i Danmark! medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Her er krisen en by i Danmark! Grønlandsbanken har ikke oplevet bobler og store tab og ligger i top med stabil og god indtjening,

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere