En kæmpe forandring. beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kæmpe forandring. beretning"

Transkript

1 beretning for Jyske Bank Kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2013 årsberetning

2 beretning En kæmpe forandring 2012 blev året, hvor Jyske Bank undergik en af de største forandringer i bankens historie og det har også haft indvirkning på Jyske Bank Kreds arbejde i Vi har været nødt til at sænke aktivitetsniveauet over for de tillidsvalgte, hvilket har betydet, at de har skullet stå mere alene i den her proces, end de plejer, siger næstformand Marianne Lillevang Af journalist Sabina Furbo 2012 har stået i forandringens tegn. It-konverteringen, også kendt under NOVA, har betydet store og mange udfordringer for alle i Jyske Bank. NOVA, som var en strategisk beslutning, som kredsen ikke har haft indflydelse på, har også betydet ekstra arbejdsopgaver til kredsen. Formand Haggai Kunisch har holdt regelmæssige møder med direktøren i Forretningskoncepter, Peer Roer Pedersen, hvor formålet har været at måle temperaturen og holde fokus på status på processen, mens næstformand Marianne Lillevang har indgået i beslutningsgruppen Implementering, hvor hun har haft særlig fokus på kommunikationen til medarbejderne og ressourcetræk med videre. Vi har oplevet en stor åbenhed fra ledelsens side, og derfor føler vi, at vi har kommunikeret meget tydeligt med især vores tillidsvalgte. Vi fik også Bjarne Nørgaard (implementeringsansvarlig red.), til at komme til vores seminar for tillidsvalgte i maj og give en meget grundig information om projektet og det vakte virkelig stor begejstring hos vores tillidsvalgte. Men der har også været malurt i bægeret. For på grund af NOVA har Kredsen måttet skrue ned for aktiviteterne overfor især de tillidsvalgte. En nødvendighed, der desværre har betydet, at de tillidsvalgte har skullet stå mere alene under konverteringen end sædvanligt, ifølge næstformand Marianne Lillevang. Der har været visse udfordringer i løbet af 2012 i forbindelse med NOVA, der har betydet, at vi fra kredsens side har måttet ændre i de normale aktiviteter for tillidsvalgte. Eksempelvis blev seminaret for tillidsvalgte rykket fra september frem til maj, og i et vist omfang har vi også måttet aflyse vores netværksmøder. Vi har forsøgt at holde en god kontakt til vores tillidsvalgte, men vi må også erkende, at de har stået mere alene, end de plejer at gøre i den her periode. Men på trods af det, har alle tillidsvalgte ydet en kæmpe indsats. Diskussion om rådighedsvagter Selve K-dagen blev en kæmpe succes, men der var dog enkelte kommunikationsbrister omkring aflønning af de mange ekstra vagter i tiden op til og lige efter K-Dag, som førte til unødig forvirring og fik Kredsen i arbejdstøjet. På grund af vigtigheden af konverteringen var det nemlig nødvendigt at benytte sig af såkaldte rådighedsvagter et begreb, de fleste almindelige bankfolk ikke er fortrolige med heller ikke kredsen, der ikke kunne gribe ned i overenskomsten for at finde nogle regler for, hvordan aflønningen af disse vagter var. Man valgte at orientere lederne via den almindelige it-kanal, hvor alt om NOVA blev kommunikeret ud. Men det er svært at skrive sig ud af nogle regler for aflønning af en ny type arbejdsopgave, som i 98 procent af tilfældene aldrig blev nødvendigt at bruge. Det er en erfaring, som jeg i hvert fald vil tage med videre, siger formand Haggai Kunisch, der dog forventer, at alle rådighedsvagter på nuværende tidspunkt har modtaget den korrekte betaling for arbejdet. Alle skal helskindet gennem processen Da hverdagen meldte sig efter K-dag, og den første euforiske stemning havde lagt sig, begyndte en masse store udfordringer for medarbejderne i Jyske Bank at melde sin ankomst. Alle har skullet lære systemerne at kende, og for nogles vedkommende har de nye systemer betydet, at kompetencer, som man havde aflært sig, nu skal tillæres igen, fordi snitfladerne med servicecentrene har forandret sig efter konverteringen. Der er flyttet mange administrative opgaver, som tidligere lå i servicecentrene ud i afdelingerne. Det er især rådgiverne, som kæmper med den udfordring. Men også Hjemstedet har haft store udfordringer. Der er ingen, der er gået ram forbi. Det har vist sig, at det er svært at forberede sig på alt. Forarbejdet op til K-dagen var næsten til UG, men i sådan en stor konverteringsproces bliver tingene sjældent, som man forestiller sig det. Der er mange medarbejdere, der lige nu føler, at det er meget op af bakke, og det er vi i kredsen selvfølgelig meget OBS på det skal følges tæt, og det er vi enige med bankens ledelse om. Det er vigtigt, at vi får alle medarbejdere helskindet igennem indtil M-dag, siger næstformanden, der påpeger, at kredsens samarbejde med banken omkring NOVA bliver ved, indtil det er blevet fulgt til dørs. It-konverteringen har været en stor udfordring og har betydet, at Jyske Bank Kreds næstformand Marianne Lillevang og formand Haggai Kunisch har skruet ned for aktiviteterne over for tillidsmændene. 2 / jyske bank kreds / januar 2013

3 Det er svært at skrive sig ud af nogle regler for aflønning, som i 98 procent af tilfældene aldrig blev nødvendigt at bruge. Haggai Kunisch jyske bank kreds / januar 2013 / 3

4 beretning Kredsbestyrelse på fuldtid For at skabe en større professionalisering til gavn for medlemmerne indgik Jyske Bank Kreds en aftale med bankens ledelse under GROKforhandlingerne om, at alle kredsbestyrelsesmedlemmer bliver fuldtidsansatte politikere Af journalist Sabina Furbo. Efter generalforsamlingen i 2013 er det slut med deltidsansatte kredsbestyrelsesmedlemmer, der skal jonglere mellem det faglige arbejde og arbejdet ude i banken. Under GROK-forhandlingerne med Jyske Banks ledelse blev der skabt enighed om, at en fuldtidsbeskæftiget kredsbestyrelse på ti medlemmer ville være til gavn for både kredsen, banken og ikke mindst medlemmerne Det er en tendens, som vi ser mange andre steder i den finansielle sektor, og noget, som vi i kredsbestyrelsen har diskuteret i et stykke tid. Det handler i høj grad om at professionalisere det faglige arbejde, så vi bedre kan udfordre og skabe indspil til eksempelvis bankens strategier og implementeringen af indsatsområder fra Finansforbundet til gavn for medlemmerne. Som det er i dag er vi toptunet til personsagerne, men måske mindre på det strategiske arbejde. Ønsket er, at den professionalitet, som vi i dag har i forhold til medlemssager også bliver skabt, når det gælder de større linjer, siger formand Haggai Kunisch, der endvidere påpeger, at det også vil skabe bedre vilkår for kredsbestyrelsesmedlemmerne. Det har altid været en stor udfordring for vores deltidsmedlemmer, at de har en arbejdsplads og en faglig organisation, som trækker i dem. En del har også med tiden følt sig mindre og mindre kompetente på jobbet i banken, og mere og mere kompetent i det faglige arbejde. Som det er i dag får afdelingen en tredjedel af kredsbestyrelsesmedlemmets løn i refusion, men der er ikke nogen deltidsbestyrelsesmedlemmer, der kun bruger en tredjedel af sin tid på det faglige arbejde. Rammer bredere I dag er der 13 medlemmer af kredsbestyrelsen, hvoraf syv er deltidsansatte. Dog er to af de 13 valgt som fuldtidsarbejdsmiljørepræsentanter. De fik i maj automatisk plads i kredsbestyrelsen som led i kredsens aftale om en ny arbejdsmiljøindsats med bankens ledelse. I aftalen lå, at kredsens bestyrelse indtil næste generalforsamling derfor skulle bestå af 13 medlemmer. Fremover vil der i alt være 10 fuldtidskredsbestyrelsesmedlemmer. Med en fuldtidsansat bestyrelse kunne anken dog være, at bestyrelsen ville miste forbindelsen til den virkelige verden, men formanden forudser tværtimod, at snitfladerne med banken vil blive bredere. I og med, at vi frigiver nogle ressourcer, vil der blive skabt plads til, at kredsbestyrelsen kan komme mere ud i de forskellige afdelinger af banken og på den måde få skabt en bredere kontakt. I modsætning til i dag, hvor kontakten måske er dybere, men fordelt på de syv afdelinger, som de deltidsansatte arbejder i, siger formanden, der endvidere påpeger, at der med en fuldtidskredsbestyrelse også vil blive etableret andre forretningsgange. Der er fx blevet etableret et kredskontor i Øst, hvor håbet er, at det vil blive bemandet dagligt, så det bliver muligt at levere bedre kvalitet for de medlemmer af kredsen, som arbejder i Øst. Hvem, der kommer til at sidde i kredsbestyrelsen, bliver valgt af de delegerede på kredsens generalforsamling den 16. marts. Medlemsstatus i Jyske Bank Kreds Med it-konverteringen mistede Jyske Bank Kreds 130 medlemmer. Til gengæld gav opkøbet af Fjordbank Mors kredsen 73 medlemmer i Kredsens medlemstal pr. 1. januar Aktive medlemmer inkl. ledige Ledige Passive, orlov og pensionister / jyske bank kreds / januar 2013

5 Kom til generalforsamling Jyske Bank Kreds holder generalforsamling lørdag den 16. marts 2013 klokken 9.00 på Scandic Bygholm Park, Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens. Vi forventer, at generalforsamlingen slutter cirka klokken 14.00, hvorefter vi er vært ved en frokost. Der er mulighed for overnatning og spisning den 15. marts 2013 på hotellet på Kredsens regning. Transport refunderes som sædvanlig. Dog er kørselsrefusion til medlemmer, der ikke er delegerede, skattepligtig på grund af skattereglerne. For de delegerede er der ingen ændringer de vil stadig få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om Kredsens virksomhed i det forløbne år 3. Orientering fra Finansforbundets virksomhed i det forløbne år Debatforum 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af: a. formand i ulige år b. næstformand i lige år c. bestyrelsesmedlemmer, jf. 10 d. suppleanter, jf. 10 e. 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at én revisor er på valg ved hver ordinær generalforsamling f. revisorsuppleant g. landsmødedelegerede iht. Finansforbundets vedtægter h. 1 medlem til bankens medarbejderudvalg samt suppleant for denne i lige år i henhold til forretningsorden for medarbejderudvalget i banken. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på Kredsens kontor, Vestergade 18, 8600 Silkeborg senest 3 uger før generalforsamlingen, det vil sige den 22. februar Tilmelding skal ske via Kredsens hjemmeside: under punktet Generalforsamling SENEST DEN 4. FEBRUAR Dette gælder også for ledige, pensionister samt hvilende og passive medlemmer. Venlig hilsen Jyske Bank Kreds Tlf Foredrag med Hjerne-Madsen Umiddelbart før generalforsamlingen holder hjerneforsker, forfatter og entertainer Peter Lund Madsen et tankevækkende foredrag om hjernen, omstillingsparathed og arbejdsglæde. Hvorfor kan hjernen ikke lide forandringer? Hvorfor er forandringer så altafgørende nødvendige? Og hvorfor er arbejdsglæden det vigtigste, vi har? Peter Lund Madsen 7. Eventuelt. jyske bank kreds / januar 2013 / 5

6 beretning Ny overenskomst var en balanceakt Den økonomiske ramme var ikke-eksisterende i de lokale overenskomstforhandlinger GROK i 2012, så fokus blev fortrinsvis lagt på at få implementeret de nye arbejdstidsregler og timebanken, som var blevet forhandlet hjem af Finansforbundet i den nye standardoverenskomst Af journalist Sabina Furbo Der var på forhånd ikke de store økonomiske forventninger til de lokale overenskomstforhandlinger, som lyder under navnet GROK eller Grøn overenskomst i Jyske Bank Kreds regi. Den økonomiske ramme var ikke-eksisterende, så kredsen måtte tænke kreativt for at få forhandlet goder hjem til gavn for medlemmerne. Standardoverenskomsten forhandlet mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kom dog med en hjælpende hånd, da det blev forhandlet hjem, at overenskomsten skulle give muligheden for op til fem dage ifm. børns sygdom. En rettighed Jyske Banks medarbejdere har haft i nogle år, da Kredsen tidligere havde forhandlet dette hjem under GROK. Tilbageløbet blev brugt til at betale en heltidsulykkesforsikring til alle medarbejderne en forsikring, som mange medarbejdere allerede har haft god nytte af, ifølge kredsformand Haggai Kunisch. Det lykkedes Jyske Banks jurister at levere et rigtig godt stykke arbejde, som har ført til, at alle medarbejdere nu kan få en betalt heltidsulykkesforsikring, og det er i sig selv en succes, når pengene reelt ikke er der. Adskillelse af flextimer og timebank Men det største fokus blev lagt på at få implementeret de nye arbejdstidsregler og timebanken, som var blevet forhandlet hjem af Finansforbundet i den standardoverenskomst, som forbundet havde indgået med FA. En af udfordringerne var sondringen mellem timebanken og flekstimer. Det var vigtigt for kredsen at gøre kravet om, at flekstimer er noget, som medarbejderne selv bestyrer, tydeligere. De timer, der kommer over i timebanken, er overarbejdstimer, som medarbejderne ikke selv kan bestemme placeringen af. Det var en forhandling, der krævede lidt armlægning, men i det store hele gik det smertefrit, siger Haggai Kunisch, der dog ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at overbevise ledelsen om, at medarbejdere i løntrin 73 og op efter også skulle være medtaget i timebanksordningen. Vi ved, at der er nogle ledere især, der føler sig svigtet af kredsen, men det er et punkt, som ledelsen ikke har ønsket, og vi ikke har haft mulighed for at rokke ved, fortæller formanden og tilføjer, at kredsen overfor Finansforbundet har påpeget, at det er en problemstilling, som kommer fra standardoverenskomsten. En anden udfordring i forhold til timebanken i Jyske Bank har været, at nogle af de lokale ledelser har haft en udfordring med, at den enkelte medarbejder kan tage penge ud af timebanken i stedet for at afspadsere. Det har nogle ledelser haft problemer med, men også der finder 6 / jyske bank kreds / januar 2013

7 Marianne Lillevang og Haggai Kunisch (begge med ryggen til) glæder sig sammen med Annette Gallaus og Johnny Christensen over, at de trods svære betingelser fik forhandlet en ny GROK på plads. kredsformanden, at der efterhånden er fundet en løsning alle vegne. Det har krævet nogle sværdslag, men det har været nødvendigt. Overordnet er Haggai Kunisch tilfreds med de lokale overenskomstforhandlinger. På den baggrund, som vi havde at forhandle på, synes jeg, at det kan betegnes som en succes. Det handler ikke nødvendigvis om at få flere penge til medarbejderne, men at finde gode løsninger, der fungerer for både medarbejdere og virksomhed. Og på den baggrund synes jeg, at vi fik meget ud af få penge. En af de ting, som kredsen har valgt at vente med at tage fat på, er blandt andet tillægsstrukturen på personlige tillæg. Det er en dialog, som vi vil tage fat i, i den kommende overenskomstperiode. For det er en udfordring, at personlige tillæg ikke reguleres i forhold til overenskomsten. En mulighed var at konvertere tillæggene til fast løn, men det er som sagt en dialog, der skal tages fat på, siger Haggai Kunisch. Engagerede finansøkonomer Jyske Bank Kreds tog den 28. november 2012 på besøg hos årets finansøkonomer. Der var 11 på holdet og de ti var både medlem af Finansforbundet og med i a-kassen. Igennem årene er der sket en mærkbar ændring før var cirka to tredjedele medlem af forbundet, men sjældent medlem af en a-kasse. Selv om mødet foregik om aftenen og de unge havde haft en lang dag med læring, så var de unge engagerede og de syntes, at informationen fra Jyske Bank Kreds var god og nyttig. Derudover var der en god og konstruktiv debat, så igen var det en stor fornøjelse for kredsen at møde de unge finansøkonomer. jyske bank kreds / januar 2013 / 7

8 beretning Til kamp for et bedre arbejdsmiljø Teamet omkring den nye arbejdsmiljøorganisering blev etableret pr. 1. maj De har siden brugt tiden på at få gennemgået alle bankens interne procedurer og materiale omkring arbejdsmiljøet og fået defineret indsatser og koordineret snitflader med resten af organisationen Af journalist Sabina Furbo I starten af 2012 skrev Jyske Bank Kreds og ledelsen i Jyske Bank under på en ny arbejdsmiljøaftale, som skal sikre en mere professionel tilgang til arbejdsmiljøet. Formålet med den nye organisering er blandt andet at højne fokus på det gode arbejdsmiljø et fokus, der ikke mindst er vigtigt, i en tid, hvor krisen stadig kradser i samfundet generelt, og NOVA for Jyske Banks medarbejdere sætter et ekstra pres i hverdagen. Overordnet set, er den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation blevet til en professionel enhed med indtil nu to professionelle ansatte og to medarbejdervalgte repræsentanter, der arbejder fuldtid med arbejdsmiljø. Derudover kom aftalen til at betyde, at de medarbejdere, der fungerede som arbejdsmiljørepræsentanter ophørte med dette hverv den 30. april Den lokale tillidsmand har efterfølgende fået tilbud om at gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen. Der er lavet en Jyske Bank arbejdsmiljø uddannelse, som opfylder lovens krav, men som også tager højde for forhold, der er mere Jyske Bank specifikke. Kredsen forventer, at tillidsmændene gennemfører uddannelsen for at styrke kompetencerne til at udføre dette vigtige arbejde. Målet er, at arbejdsmiljøet i den enkelte afdeling varetages af tillidsmanden og lederen, med support og sparring fra det professionelle team. De to fuldtidsmedarbejderrepræsentanter - Svend Hauge Johansen og Ulla Lerche Jones - trådte ind i Kredsens bestyrelse i maj 2012 som en del af den nye aftale. Svend har arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant i mange år, hvor det er et nyt område for Ulla og og de udgør sammen med en erhvervspsykolog og en fysioterapeut, det firkløver, der skal sætte fokus på og højne kvaliteten af arbejdsmiljøindsatsen i Jyske Bank. Selvom selve aftalen blev underskrevet i starten af 2012, er firkløveret dog stadigvæk forholdsvis ukendt i organisationen. Det skyldes ikke mindst, at den ekstra travlhed i forbindelse med NOVA har gjort, at ledelsen har vurderet, at konkrete tiltag måtte vige. Det har i stedet givet teamet rigtig god tid til at få etableret sig og få defineret hvilke indsatser, der skal fokuseres på, samt at få koordineret snitfladerne med resten af organisationen. Det har været en fordel, at vi har haft lidt ekstra tid til at etablere os og vi føler, at vi har fået skabt et solidt team, der kan være med til at gøre en forskel for arbejdsmiljøet i banken, siger Svend Hauge Johansen. Kan være der med et øjebliks varsel Der er dog allerede nogle konkrete tiltag på vej. Eksempelvis er det blevet besluttet, at alle afdelinger skal have en hjertestarter, og alle medarbejdere skal tilbydes førstehjælp. Derudover er der til bankens intranet blevet produceret en videofilm med elastikøvelser til gavn for kroppens fysik. Men lige nu er vi dog i formidlingsfasen. Vi er i gang med at gøre organisationen opmærksom på vores eksistens, og hvilke muligheder medarbejderne har, fortæller Svend Hauge Johansen. Blandt andet har alle medarbejdere mulighed for at få en fra teamet ud i afdelingerne med et øjebliks varsel. Det er også muligt at få øjeblikkelig professinel assistance fx via webmøde med teamet, ligesom det er et mål i sig selv, at de to arbejdsmiljørepræsentanter skal ud at besøge alle afdelinger mindst hvert andet år. Team arbejdsmiljø rykker ud, hvis der har været røveri. Endvidere tager vi også ud og forbereder ledere og tillidsmænd i de afdelinger, hvor Arbejdstilsynet har meldt sin ankomst, fortæller Ulla Lerche Jones. Men vi har også en vigtig rolle i at formidle den gode historie, så de gode løsninger fra eksempelvis en afdeling kan formidles til en anden. Derudover har vi også en del ekspertviden, som vi kan trække på og dermed yde en mere kompetent vejledning der, hvor der er brug for det, siger Ulla Lerche Jones. Begge arbejdsmiljørepræsentanter var også med på Finansforbundets landsmøde i 2012, hvor deres og dermed Jyske Bank Kreds bidrag blev medtaget i de overordnede strategier for finansforbundets indsatsområde inden for arbejdsmiljø. 8 / jyske bank kreds / januar 2013

9 Formålet med den nye arbejdsmiljøindsats er, at: få øget fokus på det gode arbejdsmiljø skaffe kompetent indsats/rådgivning højne fagligheden øge den lokale opmærksomhed på og det effektivisere arbejdsmiljøindsatsen lokale ansvar for arbejdsmiljøet skabe et bedre overblik Svend Hauge Johansen og Ulla Lerche Jones er arbejdsmiljørepræsentanter på fuld tid og skal være med til at højne kvaliteten af arbejdsmiljøindsatsen i Jyske Bank. jyske bank kreds / januar 2013 / 9

10 beretning Afskedigede hjulpet godt videre En uddannelsespulje med tre millioner kroner, som de 152 afskedigede fra september 2011 kunne søge midler fra, har hjulpet snesevis videre med deres karriere Af journalist Carsten Jørgensen En afskedigelse er slem og når der er tale om 152 afskedigelser, sådan som det skete i banken i september 2011, er det meget slemt. Knap halvandet år efter en af de mørkeste dage i bankens historie er der heldigvis positive fortællinger om mange af de mennesker, der blev ramt og som nu er kommet godt videre med deres karriere. Ganske enestående i sektoren indgik Jyske Bank Kreds og banken en aftale om at etablere en uddannelsespulje med tre millioner kroner, som de 152 afskedigede medarbejdere kunne søge om at få andel i til at udvikle deres kompetencer. 99 af de 152 afskedigede ansøgte om midler fra uddannelsespuljen, som Kredsen administrerede og alle blev bevilget penge. Den samlede bevilling udgør kroner. Vi besluttede fra start, at vi maksimalt ville udbetale kroner per ansøgning, og at kurset eller uddannelsen, som man søgte om støtte til, skulle være erhvervsrelevant. Mange har taget sprogkurser især i engelsk og tysk, nogle er begyndt på faglige it-uddannelser eller på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning eller ledelse. Men der er også bevilget penge til kompetenceudvikling inden for helt andre områder end traditionelle bankfaglige fag. Flere har taget stort kørekort og en del har taget kurser indenfor ernæring og sundhed. Mange har faktisk fået noget godt ud af at blive afskediget, fordi de er kommet i gang med noget, som de nu brænder for. Og flere har sagt til os, at det havde de ikke gjort, hvis de var blevet i jobbet i Jyske Bank. På den måde har uddannelsespuljen været en stor succes, og banken skal have ros for det samarbejde, der har været omkring den, fortæller May-Britt Mygh fra kredsbestyrelsen. Langt over halvdelen af de 152 afskedigede er i dag enten i et nyt job, er startet som selvstændig, er gået på pension eller påbegyndt et studium. Erfaringerne her viser, at kompetenceudvikling er vigtig for at komme videre. Men det er lige så vigtigt, at man også husker at udvikle sig, mens man er i job, så man er klar til morgendagen. Det bør alle, der fortsat er i banken, være bevidste om, siger May- Britt Mygh og minder om, at man bør huske at tale om kompetenceafklaring og kompetenceudvikling i PUS-samtalen, sådan som det er aftalt i den grønne overenskomst. Mange har faktisk fået noget godt ud af at blive afskediget, fordi de er kommet i gang med noget, som de nu brænder for, siger May-Britt Mygh. 10 / jyske bank kreds / januar 2013

11 Vi er uforstående over for, at arbejdsgiverne ikke påtager sig ansvaret for at forsvare, hvad der foregår i bankerne, siger Hans Eriksen. Usmagelig aviskampagne Ekstra Bladets kampagne Bank din bank, hvor læsere kunne vinde præmier ved at hænge deres bank ud, vækker forargelse Af Journalist Carsten Jørgensen Bank din bank. Hjælp os med at stoppe de grådige banker. Meld din bank her. Sådan lød det i en opsigtsvækkende kampagne i Ekstra Bladet i oktober og november, hvor der blandt andet også indgik en konkurrence med præmier til de læsere, der på bedste vis kunne hænge deres bank ud. Niveauet i kampagnen rystede Jyske Bank Kreds. Det er fuldstændig usmageligt, at en landsdækkende avis kan få sig selv til at køre en sådan ensidig kampagne, der generelt hænger ansatte i bankerne ud. Selvfølgelig sker der indimellem fejl i de millioner af rådgivningssituationer, der finder sted mellem bank og kunde i løbet af et år og de fejl skal der samles op på enten i banken eller i Pengeinstitutankenævnet. Men det er helt ude af proportioner at køre en kampagne af den kaliber, som Ekstra Bladet gjorde, siger Hans Eriksen fra kredsbestyrelsen. Han hæfter sig ved, at rigtig mange bankfolk er blevet udsat for trusler fra kunder de seneste år og at mange føler sig utrygge ved at gå på arbejde en utryghed, som Bank din bank-kampagnen kan forstærke. Hans Eriksen glæder sig dog over, at man i Jyske Bank har et velfungerende beredskab til at håndtere trusler mod ansatte. I kredsbestyrelsen undrer vi os over, at arbejdsgiverne ikke har taget afstand fra kampagnen. Vi har drøftet det med banken, som er enig, og banken har taget det op i Finansrådet, der som brancheorganisation naturligt bør føre ordet, men her har man ikke reageret. Vi er uforstående over for, at arbejdsgiverne ikke påtager sig ansvaret for at forsvare, hvad der foregår i bankerne, siger Hans Eriksen. Kredsens skuffelse over den manglende reaktion på Ekstra Bladets usmagelige kampagne kom blandt til udtryk i Lederen i seneste nummer af kredsbladet. Her bebudede kredsformand Haggai Kunisch, at han og Kredsen er rede til at forsvare alle ansatte i sektoren: Når pengeinstitutternes ledelser og Finansrådet ikke vil tage affære for at forsvare de ansattes interesser, så vil Jyske Bank Kreds fra nu af tage sagen i egen hånd og varetage ikke bare vores medlemmers interesser, men alle ansattes i sektoren, skrev han. jyske bank kreds / januar 2013 / 11

12 beretning Der skal være plads til mangfoldighed Ligestilling var også i 2012 et af Jyske Bank Kreds fokusområder. For selvom der er lige løn for lige arbejde i banken, så halter det stadig med antallet af kvinder på de løntunge poster, viser samtalerne omkring den årlige ligelønsrapport Af journalist Sabina Furbo Som en af de eneste kredse i Finansforbundet slog Jyske Bank Kreds på Finansforbundets landsmøde i 2012 et slag for, at forbundet til stadighed skal holde et vågent øje med ligestillingen ude på arbejdspladserne. Og det lykkedes da også at få det tilføjet under Finansforbundets indsatsområde Beskæftigelse og velfærd (BOV) i den kommende landsmødeperiode. Antal kvinder i erhvervstraineeforløb Hold Antal kvinder Antal mænd I alt For det er stadig vigtigt, at ligestilling bliver ved med at være på dagsordenen, siger kredsbestyrelsesmedlem Christina Lykke Munk, der sammen med sine kolleger fra bestyrelsen Mette Reenberg og Marianne Lillevang sidder i en gruppe sammen med repræsentanter fra Jyske Banks HR-afdeling omkring ligelønsrapporten, der udkommer hvert år. Her diskuterer man indholdet og handlinger på baggrund af denne. Vi kan desværre stadig konstatere, at meget få kvinder er repræsenteret i de løntunge job og ikke mindst på de øverste lederstillinger. Ligestilling handler ikke kun om køn, men om mangfoldighed, og da det er en værdi i sig selv, mener vi i kredsen, at der skal være flere forskellige typer repræsenteret inden for en stillingskategori. Det handler dybest set om, at der skal være plads til mangfoldighed, siger Christina Lykke Munk, der sammen med Mette Reenberg vil interessere sig for, hvordan bankens stillingsannoncer kan skrives, så der lægges mere vægt på nogle andre værdier i jobbet, end der er i dag. medlemsmøder i 2012 På grund af NOVA blev der skruet ned for antallet af medlemsmøder i 2012 Af journalist Sabina Furbo Medlemsmøderne skal give størst mulig værdi for den enkelte, og derfor skal temaerne for møderne handle om noget, der er tæt på medlemmernes hverdag, siger Thomas Dekos Krobot Ljungdahl. 12 / jyske bank kreds / januar 2013

13 Antal kvindelige ledere i Jyske Bank I Jyske Banks koncernbestyrelse er der i alt ni medlemmer, hvoraf en enkelt er kvinde og medarbejdervalgt. I de efterfølgende ledelseslag ser fordelingen således ud: Ledelseslag Antal mænd Antal kvinder Antal ledere i alt Koncerndirektion Datterselskabsdirektør Områdeleder Afdelingsleder Funktionsleder IALT Men det handler også om at se på hele fødekæden. Vi kan eksempelvis se, at et af de parametre, der gør sig gældende, når man skal være afdelingsleder, er at man har arbejdet med erhverv fx som erhvervsrådgiver. Vi kan konstatere, at der på de seneste erhverstraineeforløb har været meget få kvinder. Det er et mål for os i kredsen, at det skal gøres mere attraktivt for kvinder at gøre karriere i Jyske Bank, siger Christina Lykke Munk. Vi kan desværre stadig konstatere, at meget få kvinder er repræsenteret i de løntunge job og ikke mindst på de øverste lederstillinger!, siger Christina Lykke Munk (stående) og Mette Reenberg. Selvom Jyske Bank Kreds har en målsætning om at afholde minimum 25 medlemsmøder rundt om i de enkelte afdelinger af Jyske Bank, så blev det kun til 17 medlemsmøder med deltagelse af i alt 194 medlemmer og seks ikke-medlemmer i Årsagen skal findes i, at NOVA fra især september og frem har fyldt så meget for den enkelte medarbejder, at kredsen vurderede, at medarbejderne i forvejen var travlt optagede af de møder og kurser, som it-konverteringen krævede. Dog har der i perioden været enkelte steder, hvor leder og tillidsmænd har vurderet, at det var passende, at Kredsen kom, fortæller områdetillidsmand i Øst, Thomas Dekos Krobot Ljungdahl. Selvom vi har holdt lav profil i det sidste halve år af 2012, har vi stået klar de steder, hvor behovet og ønsket har været til stede, siger områdetillidsmanden. Medlemsmøderne, som enten holdes som morgen- eller aftenmøder med deltagelse af områdetillidsmanden og ofte enten formand eller næstformand for kredsen, har i 2012 især handlet om den nye overenskomst, herunder de nye flekstidsregler og timebank. Men også forandringsparathed har været et af temaerne, ikke mindst set i lyset af den store it-konvertering, som har stillet store krav til den enkelte medarbejder i Jyske Bank. Derudover har Thomas Dekos Krobot Ljungdahl i sit område i Øst fortsat en række møder omkring stress og stresshåndtering, som han påbegyndte i Men generelt er det tillidsmændene og medlemmerne, der kan bestemme, hvad indholdet på mødet skal være. Det er vores holdning, at for at medlemsmøderne skal skabe størst mulig værdi for den enkelte, så er det afgørende, at temaet omhandler noget, som de har brug for, der hvor de er i deres hverdag. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan arrangere et tema, hvis der er behov for det, siger områdetillidsmanden, som henviser til, at alle medlemmer kan se en liste over eksempler på temaer, som medlemsmøderne kan handle om, på Kredsens hjemmeside. jyske bank kreds / januar 2013 / 13

14 beretning Flere afdelinger har nu en tillidsmand I 2012 blev der i alt valgt 128 tillidsmænd, hvilket er flere end tidligere. Kredsen arbejder på, at alle afdelinger skal have en tillidsmand og er tæt på målet Af journalist Carsten Jørgensen Tillidsmandsvalget i foråret 2012 resulterede i, at der i alt blev valgt 128 tillidsmænd i Jyske Bank, hvilket er flere end tidligere. Det er utroligt glædeligt, at flere har haft lyst til at give sig i kast med tillidsmandshvervet. Når man gør det op, er der ikke mange afdelinger tilbage uden en tillidsmand. Det er rart, at vi er flere til at varetage kollegernes interesser og blandt de nye tillidsmænd er der flere unge, siger Johnny Christensen fra kredsbestyrelsen, der er områdetillidsmand for Nord. Kredsen har ikke kørt en decideret kampagne op til tillidsmandsvalget, men de fire områdetillidsmænd har været meget aktive i forhold til at finde mulige kandidater i deres geografiske område. Johnny Christensen, der har 32 tillidsmænd under sig i område Nord hvis geografiske yderpunkter er Skagen, Ringkøbing og Grenå holder fortsat udkig efter kandidater til de tre afdelinger i området, hvor der endnu ikke er valgt tillidsmænd. En medvirkende forklaring på, at vi samlet set er flere tillidsmænd i dag, er helt sikkert også, at banken giver udtryk for, at den ser det som en stor værdi, at der er valgt tillidsmænd. Den støtte er vi selvfølgelig glade for. Og i vores overenskomst med banken står der, at det forventes, at nye tillidsmænd tager Finansforbundets tillidsmandsuddannelse. Det er også ret enestående, siger Johnny Christensen. Tillidsmænd som arbejdsmiljørepræsentanter Tidligere har der i forbindelse med tillidsmandsvalget også været valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Men det var der ikke i Forklaringen er den nye arbejdsmiljøorganisation i banken, som blandt andet indebærer, at tillidsmanden også skal være arbejdsmiljørepræsentant ude i afdelingerne. Det er rart, at vi er flere til at varetage kollegernes interesser, siger Johnny Christensen. 14 / jyske bank kreds / januar 2013

15 Netværk under åben himmel Deltagerne på årets TV-seminar blev rykket ud af den komfort, de normalt er omgivet af Af journalist Carsten Jørgensen 98 tillidsvalgte fik sig en anderledes oplevelse, da de deltog i Kredsens seminar for tillidsvalgte ved Laurentziuslund på Midtsjælland i dagene maj Det velkendte kursuscenter-setup med komfortable værelser og voluminøs restaurantbuffet var udskiftet med udendørsliv, overnatning på feltsenge i tipier og egen madlavning på bål. Formålet med seminaret var at styrke relationerne i de netværk på 8-10 personer, som vi tillidsmænd til daglig indgår i. For Kredsen er det vigtigt, at tillidsmændene, der geografisk er placeret i nærheden af hinanden, også kender hinanden godt og kan trække på hinandens erfaring og kompetencer i dagligdagen, fortæller Susanne Bach Jensen fra kredsbestyrelsen. Udover at sove op til 8 personer sammen seng mod seng i en tipi skulle deltagerne blandt andet omdanne det nyskudte rådyr, der hang ned fra et træ, til et lækkert måltid over åben ild i regnvejr! Men der blev også tid til masser af teambuilding og faglig snak. Og traditionen tro stillede bankens direktion op til krydsild. Evalueringerne af seminaret var meget blandede. De fleste syntes, at indholdet var kanongodt. Nogle kritiserede de hygiejniske forhold at vi sov meget tæt, og at toiletforholdene ikke var optimale. Men det er vores indtryk, at målet om at styrke netværket mellem tillidsmændene blev nået. Faktisk er vi vidende om et netværk, der syntes, at de havde behov for et møde i perioden, hvor vi ellers havde skrinlagt de normale netværksmøder og det arrangerede de så bare selv. Det vidner da om netværk, der fungerer, siger Susanne Bach Jensen. Næste TV-seminar finder sted til september. Målet om at styrke netværket mellem tillidsmændene blev nået, siger Susanne Bach Jensen om årets TV-seminar. Ny hjemmeside Efter måneders grundigt forarbejde gik kredsens nye hjemmeside Jyskebankkreds.dk i luften i december I forhold til den gamle hjemmeside er designet blevet mere moderne, og navigationen måden man finder de relevante informationer - vil forhåbentlig også blive opfattet som bedre end den gamle hjemmeside. Ivan Larsen fra kredsbestyrelsen har arbejdet med udviklingen af kredshjemmesiden, og han håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at abonnere på nyheder fra kredsen på hjemmesiden. Ivan Larsen. jyske bank kreds / januar 2013 / 15

16 Udgiver: Jyske Bank Kreds Vestergade Silkeborg Telefon: Redaktion: Marianne Lillevang (ansv.) May-Britt Mygh Kommunikation, Finansforbundet Foto: Jakob Mark Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Datagraf Udgives af Jyske Bank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet

Vi vil gøre en forskel for dig

Vi vil gøre en forskel for dig beretning FOR jyske bank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / januar 2015 Vi vil gøre en forskel for dig Læs på de følgende sider om det seneste års begivenheder i Jyske Bank Kreds, så du er

Læs mere

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde

En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat vores aftryk/8 Til landsmøde medlemsblad for Jyske Bank Kreds / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 En afskedigelse er ikke kun negativ/2 En del af noget større/4 Kommunikationen kunne have været skarpere/6 Vi fik sat

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013

Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Medlemsblad for Sydbank Kreds / en virksomhedskreds i Finansforbundet / August 2013 Bliv stærkere/2 Synlighed betaler sig/3 Dine kompetencer kan give dig jobtryghed/4 Gode debatter om ny overenskomst/6

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014

MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 MEDLEMSBLAD FOR NYKREDS PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT MARTS 2105 ÅRSBERETNING 2014 BERETNING 2014 Du sidder nu med Kredsbestyrelsens skriftlige årsberetning en mulighed for at give dig som medlem et indblik

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere