Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2"

Transkript

1 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster spares... 5 Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn... 6 Inddragelse af tidligere betalte fridage... 7 Konsulentydelser og fælles uddannelse... 8 Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne... 9 Ledelsesstrukturen Reduktion på børnevariable udgifter % reduktion på basispersonalet Yderligere 1% reduktion på basispersonalet Nedlæggelse af gæsteplejehuset i Herlufmagle Nedlæggelse af gæsteplejehuset på H.C.Andersensvej, Næstved Nedlæggelse af alle faste gæstedagplejere Nedlæggelse af en dagplejekonsulentstilling Rammebesparelse i dagplejen Dækning af underskud på pædagogisk assistent elever xxxxxxx xxxxxxx... 21

2 Nr Nej Sommerferielukning med 1 uge Ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger ,9-4,9-4,9 Forslaget går på at der igen indføres sommerferielukning i daginstitutionerne med 1 uge i juli måned. Ingen effektivisering. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Iværksættelsestidspunkt: Med fuld virkning i 2015 Ja nr. 2 og nr. 3 2

3 Nr nej Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger) Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -4,9-4,9-4,9-4,9 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning, således at der igen er 2 ugers ferielukning. Der har tidligere i 2011 været 2 ugers sommerferielukning. Der er p.t. også 2 ugers sommerferielukning i skolefritidsordningerne i Næstved. Ingen effektivisering. Der bemærkes, at der kun må holdes lukket hvis der er lavt fremmøde. I Næstved er det tidligere fastlagt, at lavt fremmøde er mindre end 40% af børnene. Der vil givet være en del utilfredshed med, at der igen indføres sommerferielukning. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Iværksættelsestidspunkt: Fra Ja, forslag 1 og 3 3

4 Nr nej Der indføres 3. uges sommerferielukning Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -4,9-4,9-4,9-4,9 Der indføres i alt 3 ugers sommerferielukning fra De 3 uger placeres hvor flest familier i forvejen har ferie. Typisk i ugerne 28, 39 og 30 eller 29, 30 og 31. Ingen effektivisering. 3 ugers samlet sommerferie vil betyde, at medarbejdernes ferie fremover stort set vil være fastlagt på forhånd og dermed vil mulighederne for at planlægge ferien på andre uger ikke være muligt. Det vurderes, at indførelse af 3 ugers sommerferielukning vil betyde stor utilfredshed fra mange forældres side, som vil få påvirket deres ferieplanlægning på deres job. Information af forældrene i begyndelse af 2015, således at forældre får mulighed for at planlægge deres ferie samtidig at der er ferielukket. Da der jfr. Dagtilbudsloven skal være mulighed for, at forældre som har brug for pasning af barnet, kan få et tilbud, så vil der i hvert område være en daginstitution, som holder åbent. Erfaringerne fra tidligere års lukkeuger viste, at kun ganske få børn reelt benyttede sig af tilbuddet om pasning i lukkeugerne. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Ja, forslag 1 og 2. 4

5 Nr nej Tidligere effektiviseringsgevinster spares Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Siden 2009 har udvalget opsamlet de effektiviseringsgevinster, der er opnået i forbindelse med sammenlægning og nedlæggelse af daginstitutioner. Gevinsterne har tidligere været sparet væk eller anvendt til nye tiltag. Saldoen vil i 2015 være på ca. kr Ingen. Ingen. Iværksættelsestidspunkt: Fra Nej 5

6 Nr nej Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -1,1-1,1-1,1-1,1 800 Jfr. Dagtilbudsloven er der en forpligtigelse til at gøre en særlig indsats for børns sproglige udvikling, når der konstateres et behov og der er en særlig opgave overfor børn, som ikke er indskrevet i et dagtilbud og overfor to-sprogede børn, som har brug for det. I særlige tilfælde, hvor et to-sprogede barn ikke er indmeldt i et dagtilbud, er kommunen forpligtiget til at give barnet et 30 timers tilbud i en institution uden at der opkræves forældrebetaling. Børneudvalget har tidligere besluttet, at vi skulle opretholde et tilbud til forældrene om, at foretage en sprogvurdering omkring barnets 3 års alder. Dette tilbud stopper, hvis forslaget besluttes. Ingen. Der vil fortsat være fokus på børns sproglige udvikling, som er vigtig i forhold til børns muligheder for senere udvikling, læring og uddannelse. Der vil i fremtiden blive anvendt andre metoder, til at opdage de børn, som har brug for en sproglig støtte og som kommunerne er forpligtiget til at yde. I fremtiden vil Kompetencehjulet, som skal udarbejdes på alle børn omkring 3 års alderen blive brugt til at finde de børn, som har særlig brug for sproglig støtte. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015? (evt. forslag 3 på Børne- og ungeområdet) 6

7 Nr Inddragelse af tidligere betalte fridage Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -3,4-3,4-3,4-3,4 I forbindelse med Kommunesammenlægningen og harmoniseringen mellem de 5 kommuner, blev der besluttet, at det pædagogiske personale fik ½ betalt fridag på Grundlovsdagen og en hel betalt fridag den 24. december. Begge dage er overenskomstmæssigt normale arbejdsdage. Begge dage er lukkedage for alle og der er IKKE nogen pasningsmulighed for forældrene. Forslaget vil betyde, at medarbejderne selv skal betale for de 1½ fridage med afvikling af ferie, afspadsering eller løntræk. Alle medarbejdere skal varsles opsigelse af gammel aftale senest 3 måneder før ikrafttræden. Forslaget er medtaget i budgetrapporteringen pr som kompenserende besparelse, for så vidt angår den hele fridag på juleaftensdag, som allerede foreslås gennemført for i år. Ingen, da det ikke har nogen konsekvenser for borgerne. Har alene konsekvenser for medarbejder, som fortsat skal holde fri, men nu selv skal betale dagen med ferie eller afspadsering. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Nej 7

8 Nr Konsulentydelser og fælles uddannelse Ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger? De centrale midler til fælles uddannelse, pædagogisk udvikling og diverse konsulentydelser reduceres med kr. 0,5 mio. Reduktionen svarer ca. til en reduktion på 10% af budgettet. Udmøntes af ledelsen i Center for Dagtilbud, således at virkningen overfor dagtilbuddene minimeres. En nærmere vurdering af, hvor aktiviteter overfor dagtilbuddene bedst kan undværes. Iværksættelsestidspunkt: Fra 2015 Nej 8

9 Nr Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutionerne Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -3,75-7,5-7,5-7,5 Åbningstiderne blev ikke harmoniseret ved kommunesammenlægningen. Det betyder, at den normale åbningstid varierer fra 54 ti/ugl. til 50,5 ti/ugl. Herudover er der enkelte institutioner, som har åbent 60 ti/ugl. og én har åbent 72,5 ti/ugl. Forslaget betyder, at den normale åbningstid fastsætte til 50,25 ti/ugl. Herudover bliver der i alt 8 inst. (4 i byen og 4 på landet) som får åbent 60 ti/ugl. og vi fastholder én inst. med 72,5 ti/ugl. For at få plads i de inst. med længere åbningstid vil blive krævet dokumentation for behovet. Hvis et ønsker at gennemføre forslaget, så foreslås det, at der udarbejdes en særskilt sag, som nærmere forsøger at beskrive konsekvenser og muligheder. Det er ikke muligt at beregne eller vurdere, hvor mange forældre, der vil få problemer med at aflevere/hente deres barn i de enkelte institutioner. For at få mulighed for at tilbyde pladser i de inst. med længere åbent til de forældre, som ellers får problemer, så foreslås forslaget først implementeret fra 1. juli Forsøge at tilbyde andre pladser til de forældre, som ikke kan tilpasse sig de reducerede åbningstider. Hvis der samtidig indføres en ny struktur, så vil der blive den sammenhæng, at der i alle fremtidige områder, vil være mindst et tilbud, som har lang åbningstid. Iværksættelsestidspunkt: 1. juli

10 Nr Ledelsesstrukturen Ja Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -2,8-8,0-13,6-13,6 Foreløbig vurdering af besparelsesmuligheder ved indførelse af en ændret ledelsesstruktur. Forslaget vil endelig blive beregnet og vurderet, når strukturforslaget fremlægges for udvalget. Heri vil blive medtaget forventet effektivisering af de administrative ressourcer. Der er siden 2008 effektiviseret i ledelsesstrukturen, ved sammenlægninger og nedlæggelser, på i alt ca. kr. 3,5 mio. I forslaget er indarbejdet yderligere lukning af 3 institutioner p.g.a. det faldende børnetal frem til Der er ikke indregnet besparelsespotentialet ved fremtidig afgang af nuværende ledere og stedfortrædere. Det samlede potentiale forventes at være i størrelsesorden kr. 3,0 mio., som vil fremkomme løbende i takt med at nuværende ledere m.v. fratræder deres stilling. Forudsætter en senere beslutning om en ændret struktur med større enheder og færre selvstændige ledere og institutioner. Det vil være nødvendigt med en lang række initiativer, som skal implementere en ny struktur og som vil blive beskrevet i den konkrete sag. Vurderes ikke at have negativ betydning for borgerne. Iværksættelsestidspunkt: 1. nuar

11 Nr Reduktion på børnevariable udgifter Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger ,0 mio. Der spares 5% af budgettet til børnevariable udgifter. Budgettet dække alle de udgifter der er vedr. børnene. F.eks. inventar, materialer, legetøj, ture, forplejning, administrationsudgifter, IT og telefoni, forældre- og bestyrelsesarrangementer. For vuggestuer dække beløbet desuden bleer. Iværksættelsestidspunkt: 1. nuar

12 Nr % reduktion på basispersonalet Ja? Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -4,0-5,4-5,4-5,4 ca. 190 mio. Den samlede lønudgift til basispersonalet i daginstitutionerne er ca. kr. 190 mio. Forslaget betyder, at der spares 1% på personalet. I gn.sn. pr. institutioner vil det være ca. 4 timer pr. uge i færre personaletimer. Betyder, at der bliver mindre tid til det primære arbejde i dagtilbuddene. Såfremt der kan opnås en effektivisering når Børneintra og Kompetencehjulet er fuldt implementeret, så vil det i nogen eller måske i fuld udstrækning kompensere for besparelsen. Hvis besparelsen som følge af indførelse af digitale hjælpemidler i dagtilbuddene besluttes nu, så vil der ikke senere kunne spares p.g.a. en evt. moderniseringsaftale. De enkelte ledere vil i de fleste tilfælde skulle afskedige medarbejdere for at opnå besparelsen. Fuld udnyttelse af Børneintra med anvendelse af komme/gå modulet, så forældre/barn selv registrere sig ved ankomst og afhentning. Endvidere at beskrivelse af barnets kompetencer i IT systemet Kompetencehjulet fremover alene anvendes som beskrivelse i f.m. brobygning, indstilling eller henvisning af børn. Iværksættelsestidspunkt: 1. april 2015 Ja. Udvidelsesforslag om midler til ny IT 12

13 Nr Yderligere 1% reduktion på basispersonalet Ja? Ja? Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -4,0-5,4-5,4-5,4 ca. 190 mio. Den samlede lønudgift til basispersonalet i daginstitutionerne er ca. kr. 190 mio. Forslaget betyder, at der spares yderligere 1% på personalet. I gn.sn. pr. institutioner vil det være ca. 4 timer pr. uge i færre personaletimer. Betyder, at der bliver mindre tid til det primære arbejde i dagtilbuddene. Såfremt der kan opnås en effektivisering når Børneintra og Kompetencehjulet er fuldt implementeret, så vil det i nogen grad kompensere for besparelsen. Det forventes ikke at der kan opnås effektiviseringer svarende til 2% ved optimal udnyttelse af Børneintra og Kompetencehjulet. Hvis besparelsen som følge af indførelse af digitale hjælpemidler i dagtilbuddene besluttes nu, så vil der ikke senere kunne spares p.g.a. en evt. moderniseringsaftale. De enkelte ledere vil i de fleste tilfælde skulle afskedige medarbejdere for at opnå besparelsen. Fuld udnyttelse af Børneintra med anvendelse af komme/gå modulet, så forældre/barn selv registrere sig ved ankomst og afhentning. Endvidere at beskrivelse af barnets kompetencer i IT systemet Kompetencehjulet fremover alene anvendes som beskrivelse i f.m. brobygning, indstilling eller henvisning af børn. Iværksættelsestidspunkt: 1. april

14 Nr nej Nedlæggelse af gæsteplejehuset i Herlufmagle Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -1,8-2,5-2,5-2, kr. Gæsteplejen i Herlufmagle ændres fra at foregå i gæsteplejehuset til at benytte 5. plads hos dagplejerne i området. Ejendommen bevares og benyttes som gæstepleje. Forslaget vil i høj grad medvirke til, at søgningen efter pladser i langt højere bliver efter vuggestuepladser. En forringelse af gæsteplejen vil i høj grad forringe kvaliteten og tilbuddet i dagplejen. En del af besparelsen ved lukning af gæsteplejehuset skal anvendes til honorering af de dagplejere, som skal have gæstebørn. Jfr. overenskomsten skal der udbetales ekstra løn også selv om et af dagplejerens faste børn er fraværende. Opsigelse af medarbejdere. Forældrene vil fortsat få et tilbud om gæstepleje, når dagplejeren er syg, har ferie eller er på uddannelse. Men risikoen for at gæsteplejen bliver i andre områder end der hvor barnet normalt er, vil blive større. Og dermed er risikoen for at barnet ikke har kendskab til gæstedagplejeren også helt reel. Iværksættelsestidspunkt: 1. april

15 Nr Nej Nedlæggelse af gæsteplejehuset på H.C.Andersensvej, Næstved Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -3,5-4,6-4,6-4,6 Gæsteplejen i Næstved på H.C.Andersensvej ændres fra at foregå i gæsteplejehuset til at benytte 5. plads hos dagplejerne i området. Ejendommen bevares og benyttes som gæstepleje og et tilbud for de familier, som har brug for støtte. Forslaget vil i høj grad medvirke til, at søgningen efter pladser i langt højere bliver efter vuggestuepladser. En forringelse af gæsteplejen vil i høj grad forringe kvaliteten og tilbuddet i dagplejen. En del af besparelsen ved lukning af gæsteplejehuset skal anvendes til honorering af de dagplejere, som skal have gæstebørn. Jfr. overenskomsten skal der udbetales ekstra løn også selv om et af dagplejerens faste børn er fraværende. Opsigelse af medarbejdere. Forældrene vil fortsat få et tilbud om gæstepleje, når dagplejeren er syg, har ferie eller er på uddannelse. Men risikoen for at gæsteplejen bliver i andre områder end der hvor barnet normalt er, vil blive større. Og dermed er risikoen for at barnet ikke kender gæstedagplejeren også helt reel. Iværksættelsestidspunkt: 15

16 Nr Nej Nedlæggelse af alle faste gæstedagplejere Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -7,5-10,0-10,0-10,0 3,2 mio. Alle faste gæsteplejere opsiges og gæstepleje vil i fremtiden foregå ved at benytte 5. plads hos dagplejerne. Der er tale om 10 dagplejere, som må opsiges. Det skal påregnes, at dagplejerne, som modtager gæstebarn skal have en ekstra løn. Jfr. overenskomsten skal der udbetales ekstra løn også selv om et af dagplejerens faste børn er fraværende. Forslaget vil i høj grad medvirke til, at søgningen efter pladser i langt højere bliver efter vuggestuepladser. En forringelse af gæsteplejen vil forringe kvaliteten og tilbuddet i dagplejen. Opsigelse af 10 medarbejdere. Forældrene vil fortsat få et tilbud om gæstepleje, når dagplejeren er syg, har ferie eller er på uddannelse. Men risikoen for at gæsteplejen bliver i andre områder end det hvor barnet normalt er, vil blive større. Og dermed er risikoen for at barnet ikke kender gæstedagplejeren særlig godt også reel. Iværksættelsestidspunkt: 16

17 Nr Nedlæggelse af en dagplejekonsulentstilling Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -0,75-1,0-1,0-1,0 Nedlæggelse af en stilling som dagplejekonsulent. En del af besparelsen kan henføres til, at der også har været et fald i antallet af dagplejepladser. På den anden side, så har dagplejen fået flere og flere opgaver bl.a. i forbindelse med at de godkender og fører et vist tilsyn med private børnepassere. Opsigelse af en medarbejder. Hvis forslaget besluttes, så skal dagplejens ledelse og medarbejdere forholde sig til, hvilke opgaver der ikke længere kan udføres eller som må udføres på et lavere niveau. Iværksættelsestidspunkt: 1. april

18 Nr Rammebesparelse i dagplejen Børne- og Skoleudvlaget Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Forslaget indebære en rammebesparelse, som mere konkret udmøntes af dagplejeledelsen. Der vil formentlig være tale om følgende reduktioner: - Ændrede vilkår for tillidsrepræsentanten skal indgå i det daglige arbejde med børn - Reduktion i kursusbudgettet. Færre uddannelsesdage. Forbruget er i forvejen reduceret ved brug af diverse tilskudsmuligheder. - Lukning af forsøget med gæstepleje i Ellebæk ved årets udgang skal dog evalueres og konkret besluttes af udvalget senere. For så vidt angår lukning af gæsteplejen i Ellebæk, når forsøget udløber, så bliver gæsteplejen i fremtiden som 5. plads. I et så lille område som Toksværd med meget få dagplejere, må det påregnes, at en del af gæsteplejen kun kan dækkes ind ved brug af pladser i andre områder og dermed mulighed for at barnet ikke har et godt kendskab til dagplejeren. Iværksættelsestidspunkt: 18

19 Nr () Ja Dækning af underskud på pædagogisk assistent elever Omprioritering Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Ca. 6,0 Ca. 6,0 Ca. 6,0 Ca. 6,0 5,672 mio. netto Næstved Kommune er forpligtiget til at ansætte 33 pædagogisk assistent elever årligt. Da uddannelses varighed er 2 år og 3 måneder, så har vi i gn.sn. ca. 70 elever ansat de enkelte år. Eleverne får løn under uddannelsen og kommunen får kun delvist dækket lønudgifter via elevrefusioner. I 2013 er det et underskud som overføres til 2014 på over kr. 3 mio. Der har ikke tidligere været regnet med, at eleverne har en arbejdsværdi og ingen af de ca. 70 decentrale virksomheder har derfor betalt for elverne i praktikperioden. Det foreslås, at de 70 praktiksteder hver skal betale kr årligt. Beløbet svarer ca. til, at der regnes med en arbejdsværdi for PA-eleven på ca. 7 timer om ugen. Der planlægges med 33 timer når de er i praktik. Den typiske konsekvens for institutionerne vil være, at de skal reducere på personaleudgifterne for øvrige medarbejdergrupper. Forslaget er medtaget i f.m. budgetrapporteringen pr og foreslås indført med virkning fra 1. juli Den enkelte virksomhed skal finde besparelsen på kr i deres budget. Mange steder vil det få betydning for hvor mange medarbejdere man i øvrigt kan have ansat og derfor vil det kunne betyde reduktion i det faste personale. Iværksættelsestidspunkt: 1. nuar

20 Nr. xxxxxxx Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Iværksættelsestidspunkt: 20

21 Nr. xxxxxxx Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Iværksættelsestidspunkt: 21

22 22

Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2

Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2 Reduktionsforslag fra Indhold Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner... 2 Inddragelse af tidligere betalte fridage... 3 Konsulentydelser og fælles uddannelse... 4 Reduktion på børnevariable udgifter...

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 16-2-2015 Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Dagplejen har egne og gode lokaler til legestue i Toksværd, som umiddelbart bibeholdes.

Dagplejen har egne og gode lokaler til legestue i Toksværd, som umiddelbart bibeholdes. Sagsnr. 28.06.04-P08-1-13 Dato 21-1-2015 Sagsbehandler Johnni Helt Evaluering af forsøg med gæstedagpleje i Ellebæk 1. Baggrund for forsøget med gæstedagpleje i Ellebæk. I forbindelse med Børneudvalgets

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Børne- & Familieservice, Dagtilbud

VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Børne- & Familieservice, Dagtilbud VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE 1 Indholdsfortegnelse side 3 Indledning side 3 Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur side 3 Tilsyn Kommunale dagplejer side 3 Private Børnepasser - tilsyn

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart

Børnehuset Stribonitten Øster Alle 16, 5500 Middelfart Vedtægter for Børnehuset Stribonitten.. I forbindelse med overgang til selvejende daginstitution drevet som privat institution i henhold til lov om dagtilbud 19-20 og 36 40, eller svarende til senere lovgivning,

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner

1. Baggrund NOTAT. Supplerende høringsmateriale budget Gæstepleje i institutioner NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Gæstepleje i institutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Gæstepleje i 0. 6.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje Notat, opdateret 29. april 2009 NOTAT om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje FOA Frederikshavn * Constantiavej 35 * 9900 Frederikshavn * Telefon: 46971170 frederikshavn@foa.dk * www.foa.dk/frederikshavn

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Til samtlige kommuner

Til samtlige kommuner Til samtlige kommuner Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Afskaffelse af løsrevne lukkedage i dagtilbud Som led i kommuneaftalen for

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Vedtægt for den private institution Vandpytten

Vedtægt for den private institution Vandpytten Vedtægt for den private institution Vandpytten 1. Institutionens navn Stk. 1. Den private institutions navn er Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød, cvr. nr. 35420835. Institutionen har hjemsted

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har

Læs mere

Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag

Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Samlet oversigt over udvalgenes 3,0 % reduktionsforslag Total for udvalgene 2015 2016 2017 2018 Krav Bemærkninger Økonomiudvalget -15.100-15.100-15.100-15.100-15.100 Beskæftigelsesudvalget -8.700-10.500-7.900-8.400-6.900

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30.

Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2: Opsamling af fokusgruppeinterviews i forbindelse med evaluering af sommerlukning i uge 29 og 30. Med henblik på at

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere