års- og orienteringshæfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "års- og orienteringshæfte"

Transkript

1 20 15 års- og orienteringshæfte

2 Indhold Vores mål 3 Handleplan 4 Lederens indlæg 6 Skolens bestyrelse 11 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Klubben 17 Praktiske oplysninger 20 Timefagfordelingsplan 26 Skolens elever 28 Legater 42 Kontoret Telefon: Fax: Kontortid kl Hjemmeside Børnehaveklassen Telefon: Myretuen Telefon: Skolebiblioteket Telefon: PPR Skolepsykolog Ninna Zaar tlf Tale/hørepædagog Eva Sloth tlf Skoletandklinik Gl. Hasseris Skole tlf Skolesundhedsplejerske Christina Thorup Lund 2 Klostermarksskolen

3 Vores mål Klostermarksskolen har som mål at være en levende og spændende skole, som giver eleverne et solidt fagligt grundlag og bygger på traditioner og forpligtende fællesskab. Vi lægger vægt på, at vores undervisning og vore undervisningstilbud til stadighed er i udvikling. Der skal være tid og rum til, at eleverne gør sig erfaringer, opnår færdigheder, tilegner sig viden og udvikler fantasi og kreativitet så de - alene og i fællesskab - bliver i stand til at formulere problemstillinger og finde forskellige løsningsmuligheder. Vi ønsker, at eleverne udvikler sig til selvstændige, harmoniske og ansvarlige mennesker, der kan deltage i løsningen af fælles opgaver i et demokratisk og internationalt orienteret samfund. Personlig udvikling Fællesskab Faglighed Års- og orienteringshæfte 3

4 Handleplan Det betyder: At vi gennem skolens trivselsplan og det daglige arbejde med klassens og elevernes trivsel vil lære eleverne, hvordan man omgås hinanden på en ordentlig måde og vil lære dem at løse konflikter, så mobning undgås At vi gennem skolens sorgberedskabsplan vil give eleverne redskaber til at bearbejde egen sorg og hjælpe kammerater gennem deres At vi vedligeholder gode traditioner for at give eleverne en fælles skolekultur At vi tilbyder flerlærerordning i indskolingen At der er et godt samarbejde mellem skole og fritidsordning At vi tilbyder støtteundervisning eksempelvis i form at tidlig læsehjælp, stavekurser, matematikstøtte mv. At vi giver eleverne en fagligt velfunderet undervisning At vi i vores undervisningen har et globalt udsyn At vi tager hensyn til den enkelte elev At der indarbejdes gode arbejdsvaner lektier skal laves, og opgaver skal afleveres til tiden At lærerne gør brug af tidssvarende undervisningsmetoder og -materialer Det kræver et godt skole/hjem samarbejde: Afholdelse af forældremøder Afholdelse af skole/hjem samtaler Afholdelse af lærer/elev samtaler Informationer via skolens intranet Oprettelse af klasseforældreråd Klassearrangementer Det kræver gode personaleforhold: Der er positive forventninger og tillid fra elever, forældre, ledelse og bestyrelse Der gives mulighed for et godt personalesamarbejde Personalet har gode muligheder for efter- og videreuddannelse Der findes en personalepolitik Der findes en lønpolitik Ansvarsområder Det er elevens ansvar: At være hensynsfuld, opmærksom og hjælpsom At anerkende og respektere andre mennesker At være positiv At være forberedt At deltage aktivt i undervisningen At møde til tiden At holde orden 4 Klostermarksskolen

5 Et eksempel på elevarbejde i materiel design. Det er forældrenes ansvar: At barnet møder i god tid, er udhvilet, mæt og velforberedt At barnet kan indgå i et ligeværdigt fællesskab At vise interesse for og engagement i de aktiviteter, der finder sted i klassen og på skolen At aftaler/tidsfrister bliver overholdt At have en god dialog med lærerne/ skolen Det er personalets ansvar: At være velforberedt, engagerende, motiverende og inspirerende i forhold til den enkelte elev, klassen og skolen At skabe tryghed og modvirke mobning At møde elever og forældre med respekt At skabe en konstruktiv dialog med forældre At udnytte tiden effektivt At udfordre eleverne ud fra deres forudsætninger At være faglig kompetent og til stadighed følge med i udviklingen inden for sine fag Det er bestyrelsens og ledelsens ansvar: At der findes tidssvarende undervisningsmateriale At der er gode undervisningsforhold fysisk, psykisk og æstetisk At give lærerne mulighed for efter- og videreuddannelse At fastholde skolens gode traditioner At have tillid til personalets arbejde At have en konstruktiv dialog med forældregruppen Stofmaling med kreativ broderi af 5. årgang.

6 Årets gang Skoleåret går på hæld og sommeren begynder så småt at vise sit lyse ansigt. Igen i år rummer årsskriftet udover praktiske oplysninger om skolegangen og skoleåret, en perlerække af fotos og små glimt fra hverdagen fra en skolegang, der er baseret på Klostermarksskolens traditioner og fokus på faglighed, fællesskab og personlig udvikling. Det er i år 144 år siden, at nogle lærere fra Latinskolen i Jomfru Ane Gade ønskede at tilbyde grundskoleundervisning, der kunne sikre Aalborg-børn et solidt fagligt grundlag at gå ind i uddannelsessystemet med, baseret på værdier, som stadig er centrale i Klostermarksskolens traditioner og hverdag. I dag har man kunnet læse i avisen, at andelen af elever, der går i frieog private grundskoler næste år forventes at stige til 17 % på landsplan i det kommende skoleår. Første år efter den omfattende reform af folkeskolen i Danmark er ved at være afsluttet, og der har været sagt og skrevet meget i medierne om grundskolen. Både godt og skidt. Der er kommet stor fokus på skolen og på lærernes arbejde. Alle véd noget om skolen. Alle har i hvert fald en mening om skolen! Og det er et hot politisk emne at have med i partiprogrammet, fordi det er noget alle kan tale med om. Desværre tager det 7-10 år at finde ud af, om forandringer og udvikling i grundskolen virker. Måske længere tid. Det er desværre alt for længe for politikere, der skal genvælges og helst præstere resultater inden for 2-4 år, og for embedsmænd med karrierehorisont på 3-5 år pr. job. Derfor bliver forandringer ind i mellem kortsigtede, og resultaterne bliver for upræcise til at blive klogere på, fordi de ikke har virket længe nok. Selvom vi som privatskole ikke er direkte omfattet af folkeskolereformen, så har forandringerne også haft betydning her på skolen. Der er mange positive elementer i de nye tanker. Både praktiske og pædagogiske. Lidt flere timer i fremmedsprog og matematik, og ændret syn på læring og opfølgning af elevernes udbytte af undervisningen. Som privatskole nyder vi det privilegium, at vi kan tage forandringerne i en takt, som er afpasset til vores mål; at hver enkelt elev skal have udbytte af dem. Vi ønsker ikke at forcere en udvikling, men at udvikle og forandre på en måde, så vi ikke mister fokus på, at hver enkelt elev skal opleve et udbytte af skolens fokus på faglighed, fællesskab og personlig udvikling. Alle ansatte skal fagligt kunne stå inde for og stå mål med de krav, vi som skole skal og ønsker at leve op til, og derfor har vi gennem skoleåret iværksat et internt udviklingsforløb med støtte fra eksterne læringseksperter. Udvikling af en skole starter med solid faglig indsigt i undervisning og pædagogik, og omsorg for de børn, som skal bruge skolegangen som et grundlag for et godt liv. Det er vigtigt for os. Rigtig god sommer! Lars Peter Nitschke Skoleleder Personalet på efteruddannelse. 6 Klostermarksskolen

7 Vi har spurgt børnene i børnehaveklassen om, hvordan de synes, det er at gå på Klostermarksskolen? Børnehaveklassen årgang (Sagt af børnene) Det er godt at vi lærer noget, og sjovt at lave lektier Lærerne er søde her på skolen Det er rigtig sjovt at være sammen med vennerne og lege. Godt at have nogen venner og at man får flere Det er godt at sidde i Firkant på sin egen plads og høre Den gode gamle rævebog, og sende Peter Plys videre og dejligt at høre morgenmusik Det er sjovt at have dansk, matematik og mini-løk. Så lærer man noget man ikke kunne før Frikvarter er dejligt. Man leger og spiller fodbold og får frisk luft I tematimerne lærer man om alting i verden, - så man bedre kan forstå På udedagene oplever vi altid noget nyt og sjovt Jeg tror man bliver et godt menneske af at gå i skole, - man kan bedre forstå mange ting! Års- og orienteringshæfte 7

8 OSO i 10. klasserne I 10. klasse skal eleverne lave en obligatorisk selvvalgt opgave en OSO-opgave, som fylder en hel del hos eleverne. Som indledning til opgaven er der et 5-dages brobygningsforløb arrangeret i samarbejde med UU-Aalborg, efterfulgt af et udvidet undervisningsforløb i dansk, matematik/fysik og engelsk på STX, HTX og HHX. Dette forløb varer 6 skoledage, og selve OSO-opgaven strækker sig over 7 skoledage. Eleverne skal individuelt beskrive deres uddannelsesplaner i en 10- siders rapport, som suppleres med en markedsføring af de planer, hver enkelt elev har. Sidstnævnte foregår på stande, hvor eleverne, afhængig af deres erhvervsønsker, er fælles om en stand, der skal sættes op og præsenteres for de øvrige elever på 10. årgang samt yngre årgange på skolen, forældre og andre interesserede. Det er en opgave, der stiller krav til den enkelte elevs evne til at undersøge, vurdere, beskrive og fremlægge en opgave. Der gives en vurdering af rapport og stand, som munder ud i en udtalelse og en karakter for den samlede opgave. Der er to bedømmere på hver opgave. OSO-udtalelse og karakter vedlægges prøvebevis, som uddeles til dimissionen i juni ved skoleårets afslutning. 8 Klostermarksskolen

9 Natur/teknologi og Frk. Ignora På anden årgang har vi i natur/teknologi leget små arkitekter og forsøgt os med vanskelige konstruktioner i spaghetti. Vi har også lavet særlige kasser, som man kan kikke igennem, når der er solformørkelse. I dansk har vi læst Ignora bøger og skrevet/tegnet vores egne Ignorabøger. Det har været spændende at lave sin egen bog og læse den op for børnehaveklassen. Års- og orienteringshæfte 9

10 På Klostermarksskolen er vi stolte af vores traditioner og alle glæder sig til skoleårets begyndelse, skolens fødselsdag, Lucia, julespil, fastelavn osv. Traditioner 10 Klostermarksskolen

11 Skolens bestyrelse Morten Friis Frederiksen Formand Per S. Andreasen Næstformand 3.a vandt dagens pokal for flest point pr. klasse, i forbindelse med motionsdagen. Kristine Fooken Jensen Steffen Froulund Mette Andersen Indskolingen var på Fjordmarken i forbindelse med motionsdagen. Års- og orienteringshæfte 11

12 Tyskeleverne i 9. klasse har haft udveksling med Gesamtschule Rechtenbach. Eleverne bor privat hos hinanden under besøgene. I begge lande deltager de i undervisning i deres værtselevers klasser og har en familiedag samt en fællesaften. Derudover er der forskellige arrangementer på programmet. De tyske elever oplevede i år bla. Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, Universitarium i Utzon Centret og teambuilding i Golfparken. I Tyskland oplevede tyskeleverne fra Klostermarksskolen bla. ture til Köln, den nærliggende by Wetzlar og Mathematikum i Gießen og de oplevede naturligvis også at bo og leve i en tysk familie og begå sig ud i det tyske sprog. Udveksling med tysk skole På Klostermarksskolen blev der afholdt skolevalg den 29. januar Skolevalg er en autentisk gennemført valghandling for 8. og 9. klasse, hvor eleverne får udleveret valgkort og stemmestedler, og der bliver stillet stemmebokse og valgurner op på skolen. Årets demokratiske begivenhed 12 Klostermarksskolen Eleverne er meget optaget af at lære om det danske valg og den demokratiske handling, som skolevalget åbner op for.

13 Ledelse og administration Skolens ledelse Lars Peter Nitschke (LN) Skoleleder Skolens administration Trine Clausager Sekretær Mette Sunds Regnskabsfører Lennart Pedersen (LP) Viceskoleleder Claus Christensen Servicemedarbejder Christian Møller Servicemedarbejder Helle Korsbek (HEO) Leder af skolefritidsordning Assia Robio IT-supporter Ani Nørgaard Nielsen Servicemedarbejder Års- og orienteringshæfte 13

14 Skolens lærere Gitte Andersen (GA ) Bent Baisgaard (BE ) Mette Haase (MH ) Lisbeth Raska Hansen (LH ) Per Lindgren Hansen (PH ) Rikke Bundgaard Hansen (RH ) Anette B. Hoffgaard (AB ) Marie Jungberg (MJ ) Hanne Jørgensen (HJ ) Mette Kortegaard (MK ) Morten Bjerggaard Laustsen (ML ) Søren Lindrup (SL ) 14 Klostermarksskolen

15 Randi Brunø (RB ) Andreas Buelund (AH ) Sanne Aarup Christensen (SA ) Helle Davies (HD ) Helle Erichsen (HE ) Jens Lindrup Jensen (JJ ) Lars Holm Jensen (LJ ) Ninna Dalbro Jensen (ND ) Susanne Jensen (SU ) Thomas Juulsgaard Thomsen (TJ) Annette Lunø (AL ) Carsten Mortensen (CM ) Louise M. Mortensen (LO ) Lars Ulrik Mølbæk (LM ) Lise Møller (LI ) Års- og orienteringshæfte 15

16 Inge Brink Nielsen (IN ) Gitte Olesen (GO ) Tina Brandt Pedersen (TI ) Lene Røjkjær Pedersen (LR ) Henriette Spliid Schmidt (HN ) Christophe Thouin (CT ) Annette Tillegreen (AT ) Inge D. Vadman (IV ) Helle Vejen (HV ) Mia Wiesmach Sørensen (MW ) Myretuen Søren Bundgaard (SBU) Jane Kanstrup Christensen (JKC) Sanne Kang Hansen (SKL) Birgit Kjærside (BKJ) Lars Berg Kristiansen (LBK) 16 Klostermarksskolen

17 Jane Kjær Steffensen (JK ) Torsten Juul Svelle (TS ) Mads Birk Svendsen (MB ) Christina Sønderlund (CH ) Rikke Taagely (RT ) Klubben Christoffer Hartmann Veng (CV ) Louise Harbo Dalby (LHD) Helle Korsbæk (HEO) Helle Krogh (HHK) Linda Mortensen (LIN) Daniel Mick Nielsen (DAN) Marian Nielsen (MNO) Års- og orienteringshæfte 17

18 Myretuen I skolefritidsordningen Myretuen fokuserer vi på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence og udvikling for barnet. Myretuens børn leger og prøver at gennemføre motorik- og forhindringsbanerne. I Myretuen har vi særligt fokus på børns motoriske udvikling og det har vi fordi børn som er motorisk usikre, let bliver holdt udenfor legen og derved oplever nederlag, som kan smitte af på barnets øvrige udvikling og medføre svage sociale kompetencer, ringere motivation og lavere selvværd ift. jævnaldrende. krydsbevægelser og koordineringsøvelser som at krybe, rulle, kravle, løbe, hoppe, hinke, snurre rundt, klatre og balancere udvikler de områder i hjernen, som børn bruger, når de skal lære at læse. Den motoriske træning er derved i virkeligheden forstadier til understøttelse af hjernebjælkens ultimative funktion; nemlig læring. Lege, hvor hjernen skal samle indtryk om, hvordan kroppen bevæger sig og hvor den er i rummet er god træning for pandelappen, og hver gang vi arbejder med pandelappen, arbejder vi med barnets evne til at koncentrere sig. 18 Klostermarksskolen

19 Eleverne på mellemtrinet har haft kunstnerbesøg og arbejdet med formsprog. Kunstnerbesøg på mellemtrinet Års- og orienteringshæfte 19

20 Praktiske oplysninger for Hjemmeside På skolens hjemmeside findes altid opdaterede oplysninger. De afsluttende prøver Folkeskolens prøver (FP9) er obligatoriske for alle elever på 9. klassetrin, og alle undervisningsfag er prøvefag. Folkeskolens prøver i 9. klasse omfatter 7 prøver, 5 fastlagte og 2 ved lodtrækning. De faste prøver er: Skriftlig og mundtlig prøve i dansk Skriftlig prøve i matematik Mundtlig prøve i engelsk og fysik/kemi De 2 sidste prøver udtrækkes med 1 fag indenfor henholdsvis gruppen af naturfag og idræt og humanistiske fag. Ved afslutning af 10. klasse kan eleverne vælge at gå til prøve i fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk. Befordringsgodtgørelse Skolens elever kan, under forudsætning af statstilskud til befordring, søge om befordringsgodtgørelse på et skema, der findes på forældreintra. Følgende afstandsbestemmelser skal være opfyldt: klasse 2,6-12,5 km klasse 6,1-16,0 km klasse 7,1-16,0 km 10. klasse 9,1-17,0 km Godtgørelsen sker efter beregning af skolens kilometertilskud og antal km ud fra afstandsbestemmelserne. Biblioteket Bibliotekets samlinger omfatter såvel klassesæt som håndbøger og skønog faglitteratur. Allerede fra 0. klasse har eleverne adgang til at gå på biblioteket og låne bøger med hjem. Skolens elever skal ikke have lånerkort for at låne på skolebiblioteket, og der betales ikke bøde for bøger, der afleveres for sent. Derimod kræves der erstatning for ødelagte og bortkomne bøger. Alle bøger er stregkodemærkede og registreret elektronisk. Eleverne kan søge bibliotekets materialer på nettet via bibliotekets hjemmeside www. klosterbib.dk. Åbningstid: kl Bøger og andre undervisningsmidler Skolen udleverer bøger til alle elever. Eleverne i de ældste klasser skal dog selv anskaffe enkelte hovedværker i dansk litteratur og fra 6. klasse også Retskrivningsordbogen. Alle andre bøger, hæfter, materialer i billedkunst, sløjd, hjemkundskab, håndarbejde og i 5. klasse lommeregnere leveres af skolen. Eleverne må overholde følgende regler: Bøgerne skal skånes mest muligt og derfor holdes forsynet med solidt omslag. Alt materiel skal forsynes med navn og klassebetegnelse. Bøgerne må ikke forsynes med mærker eller tilføjelser undtagen efter faglærerens udtrykkelige anvisning. Bortkomne/ødelagte materialer, hvad enten det er skolens eller lån fra fx Center for Undervisningsmidler, skal erstattes. Udleverede fotokopier kan mod betaling genudleveres. Nødkopier af fx engangsmaterialer betales ligeledes. Elever i 6, 7, 8, 9 og 10 klasse skal medbringe egen computer. 20 Klostermarksskolen

21 Elever og skilsmisse Når forældre går fra hinanden, bliver alting anderledes. Dette sætter dybe spor hos såvel voksne som børn. Det kan være svært at finde rum og tillid til at tale med venner og familie om de svære følelser, som børnene ofte går rundt med. Ofte ser vi desværre, at børnenes sorg overses. I ønsket om at høre barnets stemme - og i håbet om at styrke barnet i dets videre udvikling - tilbyder vi her på Klostermarksskolen en mulighed for at deltage i en gruppe for børn i klasse, hvis forældre er blevet skilt. Grundlaget for gruppen er et anerkendende og ressourceorienteret perspektiv, hvor der vil være fokus på anerkendelsen af de følelser og reaktioner, der følger af at have en skilsmisse tæt inde på livet. Vi vil skabe et fællesskab for de børn, hvis forældre er skilt. skabe et sted med en struktureret ramme for samtale, hvor der er plads til det enkelte barns historie. skabe åbenhed for de familier, der er skilte, og tryghed for forældrene. Gruppen skal give barnet et frirum til at tale om emner og det, som barnet oplever eller kan have oplevet i forbindelse med, at mor og far er gået fra hinanden. Børnene har i gruppen mulighed for at høre og dele hinandens historier og opleve, at der er andre, der er i samme situation med de samme følelser og tanker, som dem selv. Ved at få sat ord på kan barnet opleve en lettelse og forståelse for forholdene i deres familie. Gruppeleder Helle Korsbæk Elever og sorg Har du mistet en mor eller far, søster eller bror eller har du alvorligt syge forældre eller søskende? Så er det vigtigt, at du får talt med en voksen om det. Sorg er ikke en sygdom, som kan behandles. Sorg gør ondt og kan være svær at tale om, men ved at tale om og dele sorgen med andre, kan den blive lettere at bære. På Klostermarksskolen er der mulighed for at få samtaler alene. I de perioder, hvor der er flere i samme situation, er der mulighed for at mødes i en gruppe også. En samtalegruppe er et sted, hvor du kan dele dine tanker, bekymringer, glæder og sorger med andre i samme situation. Et sted, hvor man kan opleve et fællesskab omkring det at have prøvet det samme. Når vi mødes, vil vi tale om det, som du kan have svært ved at tale med andre om hvor svært det er, når man har en alvorligt syg i familien eller har mistet en, man holder af. Ekstra fri Forældrene anmodes om ikke at bede børnene fri, hvis det ikke er absolut påkrævet. Ved konfirmation har konfirmanden fri den følgende mandag og til kl.10 om tirsdagen. Søskende kan få fri til kl. 10 om mandagen. Tilladelse til ekstra frihed kan gives af ledelsen, men for enkelte timer og én dag dog henholdsvis af faglæreren og klasselæreren. Det skal dog oplyses, at der ikke gives fri i forbindelse med afvikling af prøver, terminsprøver og projektopgave på 9. årgang og selvvalgt opgave på 10. årgang Ferieplan Sommerferie Efterårsferie Vinterferie Juleferie Påskeferie Ved ferier er alle dage inklusive. 27. juni 11. august Børnehaveklassen har første skoledag den 13. august 10. oktober 18. oktober 20. februar 28. februar 23. december 3. Januar marts 28. marts Myretuen har åbent i efterårsferien Myretuen har åbent i vinterferien Myretuen har lukket Myretuen har åbent med ferieordning mandag, tirsdag og onsdag i påskeferien Store Bededag 22. april Myretuen har lukket Kristi Himmelfartsdag 5. maj 8. maj Myretuen har lukket Pinseferie 14. maj 16. maj Myretuen har lukket Sommerferie 25. juni 9. august Myretuen har åbent med ferieordning fra den 27. juni 15. juli og lukket i ugerne Åbent igen med ferieordning den 8. august Gruppeleder Helle Korsbæk Års- og orienteringshæfte 21

22 Fonologisk træning I børnehaveklassen arbejdes der med børnestavning og fonologi (bogstavernes lyd, rim og remser mv.), så børnene har et godt grundlag if. den tidlig læsestaveudvikling. Forsikringer Skolen forventer, at alle elever er dækket gennem hjemmets ulykkesforsikring. Skolen har tegnet en elevforsikring og en hjemrejseforsikring. Skade på inventar og bygninger, der skyldes forsæt eller uforsvarlig handling, skal erstattes efter regning. Forældreintra Kommunikation mellem skole og hjem foregår elektronisk via Forældreintra på skolens hjemmeside. Der udleveres en log-in kode til alle hjem. Forældreråd På efterårets forældremøder vælges et forældreråd for et år ad gangen blandt klassens forældre. Forældrerådene medvirker til: at støtte trivslen blandt eleverne i klassen og på skolen. at arrangere og afholde aktiviteter for forældre og elever i klassen. at etablere et fælles netværk blandt klassens forældre og elever. at etablere et bindeled mellem forældre, skolens ledelse og bestyrelse. årligt aftenmøde i januar (19. Januar 2016). Fripladser Skolen kan dels af egne midler og dels gennem fripladstilskud fra staten yde en række delvise fripladser. Ansøgningsskema lægges ud på forældreintra og skoleporten. Ansøgninger vedr. næste skoleår skal foreligge inden sommerferien. Dette tilskud kan ydes til elever på alle klassetrin til nedbringelse af skolepengene og fastsættes under hensyn til hjemmets økonomiske forhold. Staten yder også tilskud til fripladsordning i fritidsordningen. Fritidsklub Eleverne i 4., 5. og 6. klasse kan melde sig til Myretuens Fritidsklub. For 4. klasse er åbningstiden som i Myretuen. For 5. og 6. klasse er der åbent fra skoledagens ophør til kl , og her kan man enten vælge en deltidsplads alle dage eller med 3 faste dage. Fritidsordningen Myretuen Klostermarksskolens fritidsordning er et tilbud til eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Fritidsordningen har til formål at organisere barnets fritid i et trygt og udviklende miljø, hvor barnet kan lege og deltage i forskellige pædagogiske aktiviteter efter eget behov og egen lyst. Åbningstid kl Betaling for fritidsordningen sker i 11 rater. Indbetaling bedes foretaget den 10. i måneden og helst via PBS. Ved barn i Myretuen og børn i kommunale pasningsordninger gives moderation svarende til 2. barn i Myretuen. 1. barn : 1.610,- kr. 2. barn: 1100,- kr. Efterfølgende børn: 0,- kr. Frugt hver dag er incl. Da statstilskuddet kun gives til elever, der er tilmeldt fra 1. august til 30. juni, kan ud meldelse kun ske undtagelsesvis. Pasning i ferieordning omfatter alle børn i fritidsordningen, men der skal dog forud ske en tilmelding af hensyn til aktivitetsplanlægning og personalenormering. Se dage med ferieordning på skolens hjemmeside. Alle børn skal medbringe indesko, regntøj samt skiftetøj, der skal ligge i kassen i børnenes garderober. Til alle klasser i indskolingen er der tilknyttet kontaktpersoner fra fritidsordningen. Kontaktpersonerne deltager i en del af klassens undervisningstimer og er med til forældremøder og en skole/hjemsamtale. Der kan altid aftales individuelle samtaler efter behov. Generalforsamling Afholdes tirsdag den 5. april Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts Indmeldelse/udmeldelse Indmeldelse sker via skolens hjemmeside, og der betales et indmeldelsesgebyr på 400 kr. Ved optagelse tages der hensyn til søskendereglen, dato for indmeldelse og pige/drenge-balancen. Søskendereglen omfatter også halvsøskende med forskellige hjemadresser. For at opnå søskendemoderation skal hjemadressen dog være den samme. 22 Klostermarksskolen

23 Ved udmeldelse i skoleårets løb betales skolepenge for hele den måned, i hvilken udmeldelsen sker. Ved bekræftet optagelse i Klostermarksskolens børnehaveklasse, 7. og 10. klasse betales 2 måneders skolepenge, som er tabt ved fraflytning, framelding eller lignende. Karakterer Eleverne i årgang får karakterer i alle fag, der er undervist i på 6. klassetrin dog kun bogstaver. Eleverne får karakterer 3 gange i årets løb elever i 6. klasse dog kun 2 gange. I enkelte fag kan karakteren mangle i en termin. Konfirmationsforberedelse Eleverne går til præst og efter aftale med Aalborg Kommune forgår det på 7. klassetrin. Eleverne i en klasse deltager i konfirmationsforberedelsen på samme tid. I 2016 konfirmeres 7.a den 22. april, 7.b den 23. april og 7.c den 24. april. Kontaktbog/skoleintra Kontaktbogen/skoleintra anvendes såvel af forældre som lærere som et hurtigt forbindelsesled mellem skole og hjem. Hvis eleven har været fraværende pga. sygdom eller af anden årsag, medbringes begrundelse i kontaktbogen den første dag, eleven er i skole igen, eller skrives i Forældreintra. Skolen underrettes, hvis en elevs fravær strækker sig over mere end 3 dage. Kor på skolen Der er mulighed for at tilmelde sig et af skolens tre kor, som er et gratis tilbud, der varetages af musiklærere. Nærmere information om korets aktiviteter og tilmelding findes på skolens hjemmeside. Minikor: 2. årgang. Mezzokor: og 5. årgang. Klostermarksskolens Skolekor: og 10. årgang. Lejrskole/ture Det er blevet en tradition på skolen, at klasse i slutningen af skoleåret har en tur til Lundby Krat eller Egholm, og at klasse tager til Fårup Sommerland. Klasselærerne arrangerer sædvanligvis en- eller todagsture og ekskursioner for 1., 2., 3., 4. og 5. klasse, og kun 6. klasse kommer på lejrskole af en skoleuges varighed. Her giver skolen et tilskud på 700 kroner pr. elev. På 9. klassetrin er der en sprogrejse til enten Tyskland eller Frankrig. Også her giver skolen et tilskud på 700 kr. pr. elev. Desuden kan der søges om tilskud på skolen. 10. klasse er på 1 uges udenlandsrejse, som planlægges med lærerne. Læsning/læseteknik Alle elever skal lære sig forskellige læsestrategier og dermed blive både sikre og hurtige læsere, med god forståelse af det læste. Vi har derfor besluttet at lave læseprøver på samtlige klassetrin og staveprøver fra 2. til 9. klasse. Staveprøverne tages af klasselæreren, som efterfølgende drøfter resultatet med læsevejlederen eller en lærer fra støttecentret. Læseprøverne tages af læsevejlederen sammen med klasselæreren. Efter retning af prøverne har læsevejlederen konference med klasselæreren, hvor nye tiltag drøftes for klassen og enkeltelever. Morgentime Hvis elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse har brug for at opholde sig på skolen fra kl til undervisningens start, er der mulighed herfor uden vederlag. Musikundervisning I samarbejde med Aalborg Kulturskole tilbydes alle at få undervisning i at spille på et instrument. Programmet er bredt udformet med tilbud om musik til børn og unge, og betalingen er moderat, idet stat og kommune yder tilskud efter gældende regler for musikundervisning. Tilmelding og betaling foregår på på Mælk Skolemælk leveres til skolen via Mejeriernes Skolemælksordning. Skolemælk betales og bestilles på P-fagstilbud Elever i Klasse kan deltage i p-fag, fx madlavning. Års- og orienteringshæfte 23

24 Penge, værdigenstande Skolen henstiller indtrængende til forældrene ikke at lade børnene medbringe større pengebeløb. Har en elev undtagelsesvist et sådant beløb med, kan det opbevares hos en lærer eller på kontoret. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for værdigenstande eller glemte og bortkomne effekter. Det er en god ide at mærke elevens ejendele med navn. Der er mulighed for at leje skabe til opbevaring My locker. Skolebod/-mad Skolen har en skolemadsordning. Forældre kan over internettet (se henvisning på skolens hjemmeside) bestille en let frokostret, som klassevis kan afhentes i kælderen sammen med skolemælken. Hver dag i 10-frikvarteret kan eleverne købe gnavebolle og forskellige drikkevarer i skolens frugtbod. Hver fredag sælges pizza-stykker. Bestilling skal ske dagen før, om torsdagen. Der er koldtvandsdispenser på stueetagen, på 1. sal, 2. sal samt i indskolingsbygningen, hvor eleverne kan hente frisk vand. Skolefest Skolefesten 2015 er fastsat til fredag den 20. november. Skole/hjemsamarbejde Formålet med skole/hjemsamarbejdet er, at det skal inddrage ikke kun forældrene, men også eleverne i et samarbejde om et godt skoleliv baseret på dialog, rådgivning og vejledning for hver enkelt af skolens elever. Samarbejdet bygger på 3 elementer: a. Klasseforældremøder b. Skole/hjemsamtaler c. Lærer/elevsamtaler a. Ved klasseforældremøder mødes lærere og forældre for at drøfte klassens liv og planlægge eventuelle klasseaktiviteter. c. Lærer/elevsamtaler afholdes 1 gang om året og placeres mellem de 2 skole/hjemsamtaler som en opfølgning af 1. samtale. Samtalerne gennemføres af klasselæreren, der forud er orienteret af faglærerne faglærerne kan efter behov/ønske gennemføre elevsamtaler. Skolepatruljen 17 elever har gennem året stået for den daglige trafiksikkerhed på Dr. Christines Vej hver morgen mellem 7.45 og Gruppen har fungeret med stor kompetence, følt ansvaret og forstået at hjælpe og vejlede, når det har været påkrævet. Dejligt vi til stadighed har mange elever, der ønsker at hjælpe kammeraterne med at færdes sikkert de sidste meter før skolen. Generelt er der stor respekt for skolepatruljens arbejde, men selvfølgelig er der altid plads til forbedring og tanke for, hvilken opgave skolepatruljen varetager hver dag. Vi tager fat i de småproblemer, der opstår, og forsøger at gøre noget ved dem på stedet. Det har været en succes. Vi har hygget og værdsat skolepatruljens arbejde ved forskellige arrangementer, som eleverne selv har været med til at bestemme. Tak til skolepatruljen. Skolepenge Skolepenge betales i 11 rater. Indbetaling bedes foretaget inden den 10. i måneden og helst via PBS. Se skema herunder for raterne i dette skoleår. Raterne for skolepenge : klasse: klasse: 1. barn 1445 kr kr. 2. barn 1000 kr kr. 3. barn 585 kr. 630 kr. 4. barn 0 kr. 0 kr. b. Skole/hjemsamtalerne finder sted to gange om året for årgang og en gang om året for årgang. 8. klasse har dog også en ekstra samtale efter behov. Både elever og forældre inviteres, og alle elever opfordres til at deltage, da det er dem, det handler om. 24 Klostermarksskolen

DGI Skydning RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2013 LANDSDELSFINALE. DGI Nordjylland

DGI Skydning RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2013 LANDSDELSFINALE. DGI Nordjylland DGI Skydning SKOLESKYDNINGEN 2013 RESULTATLISTE LANDSDELSFINALE DGI Nordjylland LANDSDELSFINALE I SKOLESKYDNINGEN 2013 HOLDRESULTATER Placering Skole/hold Point 1 Vester Hassing Skole 5a hold 1 780 22

Læs mere

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Oprettet af WinGrodan 1.22.07, Licens til Side: 1 Dato: 06 april 2014 Tid: 16:35:34 Resultat Total - Med point uden mellemtider Stævne navn: SVØMMESKOLEMESTERSKABERNE 2014 Stævne by: Brønderslev Arrangør:

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html Side 1 af 7 Resultatliste - Samlet Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 Piger under 7 år 1 17 Ida Skipper 2007 Viborg 40m 400m Læ Ku 1464 7,98s (408) 1.33,88 (357) 2,57m (498) 4,31m (558)

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

Yonex Cup 2015 - Åbent stævne hos Bindslev-Tversted If.

Yonex Cup 2015 - Åbent stævne hos Bindslev-Tversted If. TIDSPLAN Tannisbugthallen - Lørdag 1-16 09:00 17-30 10:00 31-44 11:00 45-58 12:00 59-72 13:00 73-86 14:00 87-100 15:00 101-114 16:00 115-128 17:00 129-131 18:00 Tannisbugthallen - Søndag 200-215 10:00

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

UNGDOMSKLUBREKORDER AAM

UNGDOMSKLUBREKORDER AAM UNGDOMSKLUBREKORDER AAM Opdateret 31.12.15 Nye rekorder og rettelser kan mailes til mette-jan@stofanet.dk Klubrekorder drenge 9 år ude Klubrekorder drenge 9 år inde 40 m Magnus Lynge 7,08 31.08.10 50 m

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U09 A 1. (P.1) 020521-04 David Brandt (Lillerød) 2. (P.1) 020322-03 Oliver Hollstein Nielsen (Lillerød) 3. (P.2) 030611-03 Martin Jæger (Lillerød) 3. (P.2) 020423-02 Asger Tang Jørgensen (Lillerød)

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultatliste. Aabybro Badminton Club

Resultatliste. Aabybro Badminton Club Single U9 1. (P.1) Mads Holm (Aabybro) 2. (P.1) Daniel Carlsen (Aabybro) 3. (P.1) Benjamin Kjær (Aabybro) 4. (P.2) Mathias Krogsgaard Nielsen (Aabybro) 4. (P.2) Christian Brander (Aabybro) 4. (P.2) Gustav

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 01 december 2013 Tid: 16:07:31 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Svømning Overdommer: Johnni Olesen Stævneleder: Berit Svendsen Løb

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

02-02-2014 17:15:41 2

02-02-2014 17:15:41 2 DDS SP v.3.14.2.1 102409 Magnus Larsen Klasse: MB1 200/14 200/13 400/27 109982 Christine Svindborg Klasse: MB1 200/13 200/09 400/22 111109 Bastian Boldt Klasse: MB1 200/13 199/10 399/23 94800 Trine Herskind

Læs mere

Skole OL Aarhus klasse

Skole OL Aarhus klasse Skole OL Aarhus 2016 6. klasse Vis kun bedste resultater pr. elev Kast med hylere Startnr Elev Køn Skole Klasse Resultat 1 60 Phillip Dreng Ellevangskolen 6.v 49,60 2 1228 Peter Dreng Skæring Skole 6.x

Læs mere

UNGDOMSKLUBREKORDER AAM

UNGDOMSKLUBREKORDER AAM UNGDOMSKLUBREKORDER AAM Opdateret 16.03.15 Nye rekorder og rettelser kan mailes til mette-jan@stofanet.dk Klubrekorder drenge 9 år ude Klubrekorder drenge 9 år inde 40 m Magnus Lynge 7,08 31.08.10 50 m

Læs mere

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 11 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 6 Skolens bestyrelse 12 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Myretuen og 4. klasse klub 16 Praktiske

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012

Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012 Resultatliste - samlet : Sæby nålestævne d. 080512 - d. 03-05-2012 Piger 0-7 år 1 141 Chia Lund 2005 Aalborg Atletik & Motion 2 140 Julie Bentze 2006 Aalborg Atletik & Motion 3 75 Mathilde G. Olesen 2007

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Årg Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Årg Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status Side: 1 Dato: 04 oktober 2014 Tid: 13:29:32 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Søhestens Pokal Cup 2014 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Johnni

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Svømning Overdommer: Walther Lundis Stævneleder: Berit Svendsen Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler

Læs mere

Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014

Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014 Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014 Piger under 7 år 1 57 Karla Mærkedahl 2007 SAK77 40m 400m Læ Ku 1505 7,79s (487) 1.33,44 (362) 2,79m (577)

Læs mere

HUSK det er vinderen af hver kamp, der tæller den efterfølgende kamp på banen.

HUSK det er vinderen af hver kamp, der tæller den efterfølgende kamp på banen. Kære spillere, forældre og klubledere Velkommen til Kommunemesterskaberne i badminton i Favrskov kommune, og begynderstævne i hallerne lørdag den. Vi vil gøre vores bedste for at afvikle et godt stævne,

Læs mere

tlf Cvr nr.: fax P nr.: Fax:

tlf Cvr nr.: fax P nr.: Fax: MEJERIERNES SKOLEMÆLKSORDNING Skolenr. 362 tlf. 873 240 Cvr nr.: 2989838 fax. 873 208 P nr.: 003325027 e-mail skolemaelk@mejeri.dk Fax: Listen er anfordret af skolemælk JELS SKOLE Att.: VIBEKE SØRENSEN

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Og er der nogle drenge eller piger som skal have højhælede sko på, så er der mulighed for at afprøve dem på kirkegulvet ;0)

Og er der nogle drenge eller piger som skal have højhælede sko på, så er der mulighed for at afprøve dem på kirkegulvet ;0) Hej Konfirmander! Tiden nærmer sig, nu skal I snart konfirmeres. Her er informationer om, hvornår vi holder generalprøver i kirkerne. Det er vigtigt, at I alle møder op til netop Jeres generalprøve; Vi

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

DGI sydvest træfstævne

DGI sydvest træfstævne DGI sydvest træfstævne ----------------------------------------------------------------- 4. stævne 2013/2014 18. Januar 2014 Spillested: Sdr. Omme Hallen (Stadion Alle 16, 7260 Sdr. Omme) Arr.: Sdr.Omme

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNE I SABRO

BEGYNDERSTÆVNE I SABRO BEGYNDERSTÆVNE I SABRO LØRDAG 24. okt. kl. 10.00-18.00 (SINGLE) SØNDAG 25. okt. kl. 09.00-12.00 (DOUBLE) BEMÆRK; SINGLE spilles LØRDAG DOUBLE spilles SØNDAG (Nødvendigt da rigtig mange er tilmeldt) Evt.

Læs mere

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe

ESV Klubmesterskab 2016 Total pointstilling pr. gruppe Senior Herrer Senior Herrer Emil Kamuk Frederiksen 1995 4105 Senior Herrer Oliver Sørensen 1996 2945 Senior Herrer Nicklas Rasmussen 1997 2237 Senior Herrer Mads Juul 1997 1392 Senior Herrer Mathias Kristian

Læs mere

Lilleskole uge - Verdens kulturarv

Lilleskole uge - Verdens kulturarv Lilleskole uge - Verdens kulturarv UNESCO WORLD HERITAGE Emneuge uge 6 2014 Så er det ved at være tid til at dette skoleårs anden emneuge Lilleskoleugen skal løbe af stablen. Emnet er med fælles udgangspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016 RESULTATLISTE Eley-Cup 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 109719 Jonas R. Pedersen 23-006 Næstved Skytteforening 200/14 200/13 400/27 G+P 2 121512 Laurits Mandrup 23-006 Næstved Skytteforening 200/10

Læs mere

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014

Gentofte Badminton Klub USU Træningsoversigt Publiceret: 9. august 2014 Mandag kl. 14.30-16.00 Noah Kjær, Oliver Kauffmann, Frederik Gjøll, Leander Aksel Stender, Silas Magnus Thornøe, Frederikke Frøkjær, Nathalie Aunbirk. Mandag kl. 16.00-17.30 William Gram Andersen, Emil

Læs mere

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 12 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 9 Skolens bestyrelse 16 Skolens ledelse 17 Skolens administration 17 Skolens faggrupper 18 Myretuen og 4. klasse klub 21 Skolens

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Løb 1, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 7 år PlacNavn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 8 år

Løb 1, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 7 år PlacNavn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 50m Rygsvømning Damer, Finaler 8 år Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider Stævne navn: Eukanuba Cup Stævne by: Randers Arrangør: RgF Neptun Overdommer: Stævneleder: Flemming Strand Løb 1, 50m Rygsvømning Damer, Finaler

Læs mere

Bindslev -Tversted I.F., Badmintonafd. Program YONEX CUP Åbent U9, U11 ABCD & U13 MABCD stævne. 23. & 24 november 2013

Bindslev -Tversted I.F., Badmintonafd. Program YONEX CUP Åbent U9, U11 ABCD & U13 MABCD stævne. 23. & 24 november 2013 Program YONEX CUP 2013 Åbent U9, U11 ABCD & U13 MABCD stævne 23. & 2 november 2013 TANNISBUGTHALLEN Stadion Allé 7, 9881 Bindslev TIDSPLAN Lørdag - Tannisbugthallen 1-15 09:00 16-27 10:00 28-39 11:00

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Jetsmark Arrangør: Svømmeklubben Jet Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Christian Heiberg Løb 1, 4X25m På Maven Mix

Læs mere

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen Kommunemesterskab Mariager Fjord Badmintonsamarbejde afholder i samarbejde med DGI Nordjylland Åbent stævne, den 5.-6. Februar 2011 Spillerne skal være spilleklar senest 20 minutter før det i programmet

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

Løb 1, 25m Frisvømning Herrer, Finaler Plac Navn Født Klub Opnået Status. Løb 2, 25m Frisvømning Damer, Finaler

Løb 1, 25m Frisvømning Herrer, Finaler Plac Navn Født Klub Opnået Status. Løb 2, 25m Frisvømning Damer, Finaler Oprettet af WinGrodan 1.24., Licens til Brønderslev SK8 Side: 1 Dato: 27 september 215 Tid: 21:29:27 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Hjørring Arrangør: Svømmeklubben

Læs mere

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard

StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard StartNr Fornavn Efternavn Køn Klub/hold Distance 1458 Kasper Jørgensen M Børnehaven Olympia 1,5 km 7767 Kristoffer Jørgensen M Frandsen & Søndergaard 10 km 1820 Kenneth Bendtsen M Alfa Laval Aalborg 5

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

TC Aalborg Bruttoliste 2016/17

TC Aalborg Bruttoliste 2016/17 TC Aalborg Bruttoliste 2016/17 Hovedgruppe Disciplin Aalborg AM Andreas Rebstrup 2000 2000m fh Aalborg AM Anne Andersen 2001 Aalborg AM Celina Lund 1999 Aalborg AM Clara Iversen Petersen 2000 Aalborg AM

Læs mere

Løb 1, 800m Frisvømning Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m

Løb 1, 800m Frisvømning Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Talent Cup 1. Stævne Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Overdommer: Bent Rask Stævneleder: John Larsen Løb 1, 800m Frisvømning

Læs mere

Tylstrup Badminton Klub

Tylstrup Badminton Klub Tylstrup Badminton Klub PROGRAM U9, U11 & U13 VELKOMMEN TIL ÅBENT STÆVNE I TYLSTRUP BADMINTON KLUB LØRDAG D. 20. OG SØNDAG D. 21. FEBRUAR 2016 FØLGENDE RÆKKER ER UDGÅET: U9D DD - U11A DS, DD, MD - U11B

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 25 oktober 2014 Tid: 15:58:48 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Aabybro Arrangør: Aabybro IF Svømning Overdommer: Johnni Olesen Stævneleder: Stefan Stenberg Sørensen

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2015 LANDSDELSFINALE DGI NORDJYLLAND

RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2015 LANDSDELSFINALE DGI NORDJYLLAND RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2015 LANDSDELSFINALE DGI NORDJYLLAND LANDSDELSFINALE I SKOLESKYDNINGEN 2015 HOLDRESULTATER Placering Skole/hold Point 1 Boddum -Ydby Friskole - 5 hold 1 773 21 2 Kongerslev

Læs mere

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95 Etly Klarborg 2014 ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574 Pris pr. par: 349,95 Nyhed Årsnisserne Årsnissepar er blevet en fast tradition blandt den årlige kollektion af nisser.

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 09 marts 2014 Tid: 23:55:13 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Jetsmark Arrangør: Svømmeklubben Jet Overdommer: Johnni Olesen Stævneleder: Christian Heiberg Løb

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 20 oktober 2013 Tid: 17:15:12 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Jens

Læs mere

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 109040 Anna Pejs Wernich Thomsen 01-531 Lindholm Sports Skytte Klub 200/12 200/16 400/28 G 2 113369 Dirch Pedersen 01-550 Løgstør

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Program til Klubmesterskaberne 2017

Program til Klubmesterskaberne 2017 Program til Klubmesterskaberne 2017 Espergærdehallen Lørdag den 29. april og søndag den 30. april 2017 Espergærde Idrætsforening Badmintonafdelingen Klubmesterskaberne 2017 Badmintonafdelingen byder hermed

Læs mere

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Herresingle U11 B Antal deltagere: 11 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Damesingle U11 B Antal deltagere: 8 1 (P.1) 980801-01 Anne Muurholm

Læs mere

Løb 1, 100m Butterfly Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 100m Butterfly Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point uden mellemtider Stævne navn: Talent Cup 2 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nord og Aabybro IF Svømmeafd. Overdommer: Bent Rask Stævneleder: Allan Thorup Svenningsen

Læs mere

PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER. Ungdom/Senior 2013 i badminton. Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior

PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER. Ungdom/Senior 2013 i badminton. Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER Ungdom/Senior 2013 i badminton Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior Søndag den 1. december 2013 Individuelle Bornholmsmesterskaber for ungdom/senior

Læs mere

ES, FG og YMK er «løse fugle»

ES, FG og YMK er «løse fugle» TRIVSELSDAG på VADUM SKOLE FREDAG d. 7. marts 2014 Kl. 08.00 11.45 0. 4. klasse HOLD 1 De søde Anne Mette 0. kl. Julie og Celina 0. kl. Tor og Marcus 1. kl. Oskar Sofus og Mads 1. kl. Laura L og 2. kl.

Læs mere

Plac. Navn Født Klub 25m Opnået Status

Plac. Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 16 januar 2016 Tid: 14:24:46 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup 3. stævne Stævne by: Brønderslev Arrangør: Brønderslev Svømmeklub anno 2008 Overdommer: Johnni Olesen Stævneleder:

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svøm Region Nord og Overdommer: Bent Rask Stævneleder: Flemming Mikkelsen Løb 1, 4X50m

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 25 januar 215 Tid: 15:15: Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Svømning Overdommer: Johnni Olesen Stævneleder: Berit Svendsen Løb 1, 4X25m

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

God fjer, Svenstrup Badmintonklub

God fjer, Svenstrup Badmintonklub Velkommen til i U9-U11ABCD STÆVNE Lørdag den 1. marts kl. 0900. Vi har 66 tilmeldte spillere fordelt på 17 klubber, så der er mulighed for mange spændende kampe og kammeratskab på tværs af klubberne. For

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjørring Arrangør: Svøm Region Nord og Svømmeklubben S 68 Overdommer: Niels Arp-Nielsen Stævneleder: Henning

Læs mere

RESULTATLISTE Helsinge Stævne 15m. 2017

RESULTATLISTE Helsinge Stævne 15m. 2017 21-01-2017 14:55:23 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Helsinge Stævne 15m. 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 107588 Natalie Larsen 18-003 Frederikssund IF 1864 200/11 200/12 400/23 2 118540 Mia Toxværd

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD)

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aarhus AB Alberte Spure Nielsen (DS+DD+MD) Emil Skou Larsen (HS+HD+MD) Filip Tougaard Sørensen (HS+HD) Malte Ringstrøm (HS+HD+MD) Nicholas

Læs mere

RESULTATER. Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion. Arrangør: Herning GF A/M. Skive AM.

RESULTATER. Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion. Arrangør: Herning GF A/M. Skive AM. RESULTATER Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion SAMLET STILLING Arrangør: Herning GF A/M Århus 1900 Silkeborg AK Kolding Randers Herning GF Vejle IF Skive AM

Læs mere

RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2015 LANDSDELSFINALE DGI NORDJYLLAND

RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2015 LANDSDELSFINALE DGI NORDJYLLAND RESULTATLISTE SKOLESKYDNINGEN 2015 LANDSDELSFINALE DGI NORDJYLLAND LANDSDELSFINALE I SKOLESKYDNINGEN 2015 HOLDRESULTATER Placering Skole/hold Point 1 Boddum -Ydby Friskole - 5 hold 1 773 21 2 Kongerslev

Læs mere

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 4. stævne 2013/ januar 2014

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 4. stævne 2013/ januar 2014 7-Club Træfstævne 4. stævne 2013/2014 17-19 januar 2014 Spillested: Skibbild-Nøvling Idrætscenter, Herningvej 70A, Skibbild, 7480 Vildbjerg Arrangører: Skibbild Badminton Mail: cvnoev@hotmail.com Stævnetelefon:

Læs mere

Dommerliste Vestdanske Indendørsmesterskaber 2015 Aarhus

Dommerliste Vestdanske Indendørsmesterskaber 2015 Aarhus Dommerliste Vestdanske Indendørsmesterskaber 2015 Aarhus Fredag Klargøring 16.00-19.00 Diverse Jakob Larsen, 1900 Jane Lindved, 1900 Kjeld Froberg, 1900 (Mikkel Larsen, 1900) Casper Bang Hansen, 1900 Casper

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Aabybro Badminton Club. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro.

Aabybro Badminton Club. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro. Turneringsledelse: Lars Mortensen tlf : 50981253 mail : lbm@nordfiber.dk. Spilletider: Spillerne er forpligtet til at følge med i kampoversigten

Læs mere

Resultater fra DBC i Silkeborg

Resultater fra DBC i Silkeborg Resultater fra DBC i Silkeborg 4 x 200 meter stafet U10 MIX - kl. 10.30 1 Lau osric Køge kano og kajak klub 1 Thorbjørn Rask 1 Anne Laursen 1 Lau osric Køge kano og kajak klub 2 Emil Kræmer Frederikshavn

Læs mere

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole

Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Klasseliste for: 0 klasse. Fjelsø Friskole Dato 31-08-2009 Side 1 184 Julie Pilgård Andersen 20030607 Heidi Andersen Jakob Pilgård Andersen Præstevejen 41 9864 5303 185 Stine Lykke Nielsen Fyllgraf 20030831

Læs mere

Vanessa Rae Smith / Sara Lindahl Jensen KTK / HTT 119,100 8,80 8,00 8,00 7,30 7,00 7,20 9,20 9,10 9,30 9,20 9,10

Vanessa Rae Smith / Sara Lindahl Jensen KTK / HTT 119,100 8,80 8,00 8,00 7,30 7,00 7,20 9,20 9,10 9,30 9,20 9,10 Resultater Dame A, synkron J J J J8 J9 0 Diff Bonus Penalty Sum Total Vanessa Rae Smith / Sara Lindahl Jensen KTK / HTT 0,600,800 0 Sara Ladegaard / Pernille Juhl Mogensen HTT / OGF 0,500,600 0 Malou Rosenquist

Læs mere

Him Cup Hadsund. Storvorde

Him Cup Hadsund. Storvorde Cruiser Ladies 1 4 Lone Bach Dragon Bach Jensen 117 24 31 31 31 2 102 Karina Storgaard Dragon 82 14 24 20 24 3 117 Karina Boel Dragon 75 17 18 22 18 x 1 Henriette Dalsgaard Bjerringbro team Dalsgaard 31

Læs mere

LøvfaldsCup 2010 Piger 8 år og under sum

LøvfaldsCup 2010 Piger 8 år og under sum Piger 8 år og under 1 4 Nanna Grønbech Falcon 57 13 19 25 2 3 Sille Bergsman Falcon Jegstrup Cross C 48 5 24 19 3 323 Alberte Idskov Kristensen Klarup 28 5 12 11 x 7 Mia Christensen Bj.bro 23 23 x 14 Victoria

Læs mere

Guld 3600 3500 3600 3000 3200 2800 3000 2325 2400 2500. Navn Årgang Navn Årgang Fødselsdag Navn Årgang

Guld 3600 3500 3600 3000 3200 2800 3000 2325 2400 2500. Navn Årgang Navn Årgang Fødselsdag Navn Årgang REGLER FOR DANSK ATLETIK FORBUNDS UNGDOMSATLETIK Aldersklasser Atletikmærket kan erhverves i 6 aldersklasser, som markeres med hver sin farvekode: -9 år Rødt emblem 10-11 år Rødt emblem 12-13 år Blåt emblem

Læs mere

Elev Fag 1 Fag 2a Fag 2b Fag 2c Grupper Tidspunkt Dansk Kemi Biotek (MR)

Elev Fag 1 Fag 2a Fag 2b Fag 2c Grupper Tidspunkt Dansk Kemi Biotek (MR) AT-årsprøve 2.a Dato: 4.juni Lokale: Dansk/ S3, Historie/ S5 Elev Fag 1 Fag 2a Fag 2b Fag 2c Grupper Tidspunkt Dansk Kemi Biotek (MR) (HK) (TH) René S. Bitsch X X 6 08:00 Peter K. Sørensen X X 6 08:24

Læs mere

Resultatliste. DGI, Badminton

Resultatliste. DGI, Badminton Herresingle U 9 1. (P.1) Frederik Brandt (Aabybro) 2. (P.1) Christian Olesen (Aabybro) 3. (P.1) Frederik Dunker (Vester Hjermitslev) 4. (P.2) Søren S Krog (Biersted) 4. (P.2) Frederik Langagergaard (Saltum)

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere