års- og orienteringshæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "års- og orienteringshæfte"

Transkript

1 20 15 års- og orienteringshæfte

2 Indhold Vores mål 3 Handleplan 4 Lederens indlæg 6 Skolens bestyrelse 11 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Klubben 17 Praktiske oplysninger 20 Timefagfordelingsplan 26 Skolens elever 28 Legater 42 Kontoret Telefon: Fax: Kontortid kl Hjemmeside Børnehaveklassen Telefon: Myretuen Telefon: Skolebiblioteket Telefon: PPR Skolepsykolog Ninna Zaar tlf Tale/hørepædagog Eva Sloth tlf Skoletandklinik Gl. Hasseris Skole tlf Skolesundhedsplejerske Christina Thorup Lund 2 Klostermarksskolen

3 Vores mål Klostermarksskolen har som mål at være en levende og spændende skole, som giver eleverne et solidt fagligt grundlag og bygger på traditioner og forpligtende fællesskab. Vi lægger vægt på, at vores undervisning og vore undervisningstilbud til stadighed er i udvikling. Der skal være tid og rum til, at eleverne gør sig erfaringer, opnår færdigheder, tilegner sig viden og udvikler fantasi og kreativitet så de - alene og i fællesskab - bliver i stand til at formulere problemstillinger og finde forskellige løsningsmuligheder. Vi ønsker, at eleverne udvikler sig til selvstændige, harmoniske og ansvarlige mennesker, der kan deltage i løsningen af fælles opgaver i et demokratisk og internationalt orienteret samfund. Personlig udvikling Fællesskab Faglighed Års- og orienteringshæfte 3

4 Handleplan Det betyder: At vi gennem skolens trivselsplan og det daglige arbejde med klassens og elevernes trivsel vil lære eleverne, hvordan man omgås hinanden på en ordentlig måde og vil lære dem at løse konflikter, så mobning undgås At vi gennem skolens sorgberedskabsplan vil give eleverne redskaber til at bearbejde egen sorg og hjælpe kammerater gennem deres At vi vedligeholder gode traditioner for at give eleverne en fælles skolekultur At vi tilbyder flerlærerordning i indskolingen At der er et godt samarbejde mellem skole og fritidsordning At vi tilbyder støtteundervisning eksempelvis i form at tidlig læsehjælp, stavekurser, matematikstøtte mv. At vi giver eleverne en fagligt velfunderet undervisning At vi i vores undervisningen har et globalt udsyn At vi tager hensyn til den enkelte elev At der indarbejdes gode arbejdsvaner lektier skal laves, og opgaver skal afleveres til tiden At lærerne gør brug af tidssvarende undervisningsmetoder og -materialer Det kræver et godt skole/hjem samarbejde: Afholdelse af forældremøder Afholdelse af skole/hjem samtaler Afholdelse af lærer/elev samtaler Informationer via skolens intranet Oprettelse af klasseforældreråd Klassearrangementer Det kræver gode personaleforhold: Der er positive forventninger og tillid fra elever, forældre, ledelse og bestyrelse Der gives mulighed for et godt personalesamarbejde Personalet har gode muligheder for efter- og videreuddannelse Der findes en personalepolitik Der findes en lønpolitik Ansvarsområder Det er elevens ansvar: At være hensynsfuld, opmærksom og hjælpsom At anerkende og respektere andre mennesker At være positiv At være forberedt At deltage aktivt i undervisningen At møde til tiden At holde orden 4 Klostermarksskolen

5 Et eksempel på elevarbejde i materiel design. Det er forældrenes ansvar: At barnet møder i god tid, er udhvilet, mæt og velforberedt At barnet kan indgå i et ligeværdigt fællesskab At vise interesse for og engagement i de aktiviteter, der finder sted i klassen og på skolen At aftaler/tidsfrister bliver overholdt At have en god dialog med lærerne/ skolen Det er personalets ansvar: At være velforberedt, engagerende, motiverende og inspirerende i forhold til den enkelte elev, klassen og skolen At skabe tryghed og modvirke mobning At møde elever og forældre med respekt At skabe en konstruktiv dialog med forældre At udnytte tiden effektivt At udfordre eleverne ud fra deres forudsætninger At være faglig kompetent og til stadighed følge med i udviklingen inden for sine fag Det er bestyrelsens og ledelsens ansvar: At der findes tidssvarende undervisningsmateriale At der er gode undervisningsforhold fysisk, psykisk og æstetisk At give lærerne mulighed for efter- og videreuddannelse At fastholde skolens gode traditioner At have tillid til personalets arbejde At have en konstruktiv dialog med forældregruppen Stofmaling med kreativ broderi af 5. årgang.

6 Årets gang Skoleåret går på hæld og sommeren begynder så småt at vise sit lyse ansigt. Igen i år rummer årsskriftet udover praktiske oplysninger om skolegangen og skoleåret, en perlerække af fotos og små glimt fra hverdagen fra en skolegang, der er baseret på Klostermarksskolens traditioner og fokus på faglighed, fællesskab og personlig udvikling. Det er i år 144 år siden, at nogle lærere fra Latinskolen i Jomfru Ane Gade ønskede at tilbyde grundskoleundervisning, der kunne sikre Aalborg-børn et solidt fagligt grundlag at gå ind i uddannelsessystemet med, baseret på værdier, som stadig er centrale i Klostermarksskolens traditioner og hverdag. I dag har man kunnet læse i avisen, at andelen af elever, der går i frieog private grundskoler næste år forventes at stige til 17 % på landsplan i det kommende skoleår. Første år efter den omfattende reform af folkeskolen i Danmark er ved at være afsluttet, og der har været sagt og skrevet meget i medierne om grundskolen. Både godt og skidt. Der er kommet stor fokus på skolen og på lærernes arbejde. Alle véd noget om skolen. Alle har i hvert fald en mening om skolen! Og det er et hot politisk emne at have med i partiprogrammet, fordi det er noget alle kan tale med om. Desværre tager det 7-10 år at finde ud af, om forandringer og udvikling i grundskolen virker. Måske længere tid. Det er desværre alt for længe for politikere, der skal genvælges og helst præstere resultater inden for 2-4 år, og for embedsmænd med karrierehorisont på 3-5 år pr. job. Derfor bliver forandringer ind i mellem kortsigtede, og resultaterne bliver for upræcise til at blive klogere på, fordi de ikke har virket længe nok. Selvom vi som privatskole ikke er direkte omfattet af folkeskolereformen, så har forandringerne også haft betydning her på skolen. Der er mange positive elementer i de nye tanker. Både praktiske og pædagogiske. Lidt flere timer i fremmedsprog og matematik, og ændret syn på læring og opfølgning af elevernes udbytte af undervisningen. Som privatskole nyder vi det privilegium, at vi kan tage forandringerne i en takt, som er afpasset til vores mål; at hver enkelt elev skal have udbytte af dem. Vi ønsker ikke at forcere en udvikling, men at udvikle og forandre på en måde, så vi ikke mister fokus på, at hver enkelt elev skal opleve et udbytte af skolens fokus på faglighed, fællesskab og personlig udvikling. Alle ansatte skal fagligt kunne stå inde for og stå mål med de krav, vi som skole skal og ønsker at leve op til, og derfor har vi gennem skoleåret iværksat et internt udviklingsforløb med støtte fra eksterne læringseksperter. Udvikling af en skole starter med solid faglig indsigt i undervisning og pædagogik, og omsorg for de børn, som skal bruge skolegangen som et grundlag for et godt liv. Det er vigtigt for os. Rigtig god sommer! Lars Peter Nitschke Skoleleder Personalet på efteruddannelse. 6 Klostermarksskolen

7 Vi har spurgt børnene i børnehaveklassen om, hvordan de synes, det er at gå på Klostermarksskolen? Børnehaveklassen årgang (Sagt af børnene) Det er godt at vi lærer noget, og sjovt at lave lektier Lærerne er søde her på skolen Det er rigtig sjovt at være sammen med vennerne og lege. Godt at have nogen venner og at man får flere Det er godt at sidde i Firkant på sin egen plads og høre Den gode gamle rævebog, og sende Peter Plys videre og dejligt at høre morgenmusik Det er sjovt at have dansk, matematik og mini-løk. Så lærer man noget man ikke kunne før Frikvarter er dejligt. Man leger og spiller fodbold og får frisk luft I tematimerne lærer man om alting i verden, - så man bedre kan forstå På udedagene oplever vi altid noget nyt og sjovt Jeg tror man bliver et godt menneske af at gå i skole, - man kan bedre forstå mange ting! Års- og orienteringshæfte 7

8 OSO i 10. klasserne I 10. klasse skal eleverne lave en obligatorisk selvvalgt opgave en OSO-opgave, som fylder en hel del hos eleverne. Som indledning til opgaven er der et 5-dages brobygningsforløb arrangeret i samarbejde med UU-Aalborg, efterfulgt af et udvidet undervisningsforløb i dansk, matematik/fysik og engelsk på STX, HTX og HHX. Dette forløb varer 6 skoledage, og selve OSO-opgaven strækker sig over 7 skoledage. Eleverne skal individuelt beskrive deres uddannelsesplaner i en 10- siders rapport, som suppleres med en markedsføring af de planer, hver enkelt elev har. Sidstnævnte foregår på stande, hvor eleverne, afhængig af deres erhvervsønsker, er fælles om en stand, der skal sættes op og præsenteres for de øvrige elever på 10. årgang samt yngre årgange på skolen, forældre og andre interesserede. Det er en opgave, der stiller krav til den enkelte elevs evne til at undersøge, vurdere, beskrive og fremlægge en opgave. Der gives en vurdering af rapport og stand, som munder ud i en udtalelse og en karakter for den samlede opgave. Der er to bedømmere på hver opgave. OSO-udtalelse og karakter vedlægges prøvebevis, som uddeles til dimissionen i juni ved skoleårets afslutning. 8 Klostermarksskolen

9 Natur/teknologi og Frk. Ignora På anden årgang har vi i natur/teknologi leget små arkitekter og forsøgt os med vanskelige konstruktioner i spaghetti. Vi har også lavet særlige kasser, som man kan kikke igennem, når der er solformørkelse. I dansk har vi læst Ignora bøger og skrevet/tegnet vores egne Ignorabøger. Det har været spændende at lave sin egen bog og læse den op for børnehaveklassen. Års- og orienteringshæfte 9

10 På Klostermarksskolen er vi stolte af vores traditioner og alle glæder sig til skoleårets begyndelse, skolens fødselsdag, Lucia, julespil, fastelavn osv. Traditioner 10 Klostermarksskolen

11 Skolens bestyrelse Morten Friis Frederiksen Formand Per S. Andreasen Næstformand 3.a vandt dagens pokal for flest point pr. klasse, i forbindelse med motionsdagen. Kristine Fooken Jensen Steffen Froulund Mette Andersen Indskolingen var på Fjordmarken i forbindelse med motionsdagen. Års- og orienteringshæfte 11

12 Tyskeleverne i 9. klasse har haft udveksling med Gesamtschule Rechtenbach. Eleverne bor privat hos hinanden under besøgene. I begge lande deltager de i undervisning i deres værtselevers klasser og har en familiedag samt en fællesaften. Derudover er der forskellige arrangementer på programmet. De tyske elever oplevede i år bla. Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, Universitarium i Utzon Centret og teambuilding i Golfparken. I Tyskland oplevede tyskeleverne fra Klostermarksskolen bla. ture til Köln, den nærliggende by Wetzlar og Mathematikum i Gießen og de oplevede naturligvis også at bo og leve i en tysk familie og begå sig ud i det tyske sprog. Udveksling med tysk skole På Klostermarksskolen blev der afholdt skolevalg den 29. januar Skolevalg er en autentisk gennemført valghandling for 8. og 9. klasse, hvor eleverne får udleveret valgkort og stemmestedler, og der bliver stillet stemmebokse og valgurner op på skolen. Årets demokratiske begivenhed 12 Klostermarksskolen Eleverne er meget optaget af at lære om det danske valg og den demokratiske handling, som skolevalget åbner op for.

13 Ledelse og administration Skolens ledelse Lars Peter Nitschke (LN) Skoleleder Skolens administration Trine Clausager Sekretær Mette Sunds Regnskabsfører Lennart Pedersen (LP) Viceskoleleder Claus Christensen Servicemedarbejder Christian Møller Servicemedarbejder Helle Korsbek (HEO) Leder af skolefritidsordning Assia Robio IT-supporter Ani Nørgaard Nielsen Servicemedarbejder Års- og orienteringshæfte 13

14 Skolens lærere Gitte Andersen (GA ) Bent Baisgaard (BE ) Mette Haase (MH ) Lisbeth Raska Hansen (LH ) Per Lindgren Hansen (PH ) Rikke Bundgaard Hansen (RH ) Anette B. Hoffgaard (AB ) Marie Jungberg (MJ ) Hanne Jørgensen (HJ ) Mette Kortegaard (MK ) Morten Bjerggaard Laustsen (ML ) Søren Lindrup (SL ) 14 Klostermarksskolen

15 Randi Brunø (RB ) Andreas Buelund (AH ) Sanne Aarup Christensen (SA ) Helle Davies (HD ) Helle Erichsen (HE ) Jens Lindrup Jensen (JJ ) Lars Holm Jensen (LJ ) Ninna Dalbro Jensen (ND ) Susanne Jensen (SU ) Thomas Juulsgaard Thomsen (TJ) Annette Lunø (AL ) Carsten Mortensen (CM ) Louise M. Mortensen (LO ) Lars Ulrik Mølbæk (LM ) Lise Møller (LI ) Års- og orienteringshæfte 15

16 Inge Brink Nielsen (IN ) Gitte Olesen (GO ) Tina Brandt Pedersen (TI ) Lene Røjkjær Pedersen (LR ) Henriette Spliid Schmidt (HN ) Christophe Thouin (CT ) Annette Tillegreen (AT ) Inge D. Vadman (IV ) Helle Vejen (HV ) Mia Wiesmach Sørensen (MW ) Myretuen Søren Bundgaard (SBU) Jane Kanstrup Christensen (JKC) Sanne Kang Hansen (SKL) Birgit Kjærside (BKJ) Lars Berg Kristiansen (LBK) 16 Klostermarksskolen

17 Jane Kjær Steffensen (JK ) Torsten Juul Svelle (TS ) Mads Birk Svendsen (MB ) Christina Sønderlund (CH ) Rikke Taagely (RT ) Klubben Christoffer Hartmann Veng (CV ) Louise Harbo Dalby (LHD) Helle Korsbæk (HEO) Helle Krogh (HHK) Linda Mortensen (LIN) Daniel Mick Nielsen (DAN) Marian Nielsen (MNO) Års- og orienteringshæfte 17

18 Myretuen I skolefritidsordningen Myretuen fokuserer vi på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence og udvikling for barnet. Myretuens børn leger og prøver at gennemføre motorik- og forhindringsbanerne. I Myretuen har vi særligt fokus på børns motoriske udvikling og det har vi fordi børn som er motorisk usikre, let bliver holdt udenfor legen og derved oplever nederlag, som kan smitte af på barnets øvrige udvikling og medføre svage sociale kompetencer, ringere motivation og lavere selvværd ift. jævnaldrende. krydsbevægelser og koordineringsøvelser som at krybe, rulle, kravle, løbe, hoppe, hinke, snurre rundt, klatre og balancere udvikler de områder i hjernen, som børn bruger, når de skal lære at læse. Den motoriske træning er derved i virkeligheden forstadier til understøttelse af hjernebjælkens ultimative funktion; nemlig læring. Lege, hvor hjernen skal samle indtryk om, hvordan kroppen bevæger sig og hvor den er i rummet er god træning for pandelappen, og hver gang vi arbejder med pandelappen, arbejder vi med barnets evne til at koncentrere sig. 18 Klostermarksskolen

19 Eleverne på mellemtrinet har haft kunstnerbesøg og arbejdet med formsprog. Kunstnerbesøg på mellemtrinet Års- og orienteringshæfte 19

20 Praktiske oplysninger for Hjemmeside På skolens hjemmeside findes altid opdaterede oplysninger. De afsluttende prøver Folkeskolens prøver (FP9) er obligatoriske for alle elever på 9. klassetrin, og alle undervisningsfag er prøvefag. Folkeskolens prøver i 9. klasse omfatter 7 prøver, 5 fastlagte og 2 ved lodtrækning. De faste prøver er: Skriftlig og mundtlig prøve i dansk Skriftlig prøve i matematik Mundtlig prøve i engelsk og fysik/kemi De 2 sidste prøver udtrækkes med 1 fag indenfor henholdsvis gruppen af naturfag og idræt og humanistiske fag. Ved afslutning af 10. klasse kan eleverne vælge at gå til prøve i fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk. Befordringsgodtgørelse Skolens elever kan, under forudsætning af statstilskud til befordring, søge om befordringsgodtgørelse på et skema, der findes på forældreintra. Følgende afstandsbestemmelser skal være opfyldt: klasse 2,6-12,5 km klasse 6,1-16,0 km klasse 7,1-16,0 km 10. klasse 9,1-17,0 km Godtgørelsen sker efter beregning af skolens kilometertilskud og antal km ud fra afstandsbestemmelserne. Biblioteket Bibliotekets samlinger omfatter såvel klassesæt som håndbøger og skønog faglitteratur. Allerede fra 0. klasse har eleverne adgang til at gå på biblioteket og låne bøger med hjem. Skolens elever skal ikke have lånerkort for at låne på skolebiblioteket, og der betales ikke bøde for bøger, der afleveres for sent. Derimod kræves der erstatning for ødelagte og bortkomne bøger. Alle bøger er stregkodemærkede og registreret elektronisk. Eleverne kan søge bibliotekets materialer på nettet via bibliotekets hjemmeside www. klosterbib.dk. Åbningstid: kl Bøger og andre undervisningsmidler Skolen udleverer bøger til alle elever. Eleverne i de ældste klasser skal dog selv anskaffe enkelte hovedværker i dansk litteratur og fra 6. klasse også Retskrivningsordbogen. Alle andre bøger, hæfter, materialer i billedkunst, sløjd, hjemkundskab, håndarbejde og i 5. klasse lommeregnere leveres af skolen. Eleverne må overholde følgende regler: Bøgerne skal skånes mest muligt og derfor holdes forsynet med solidt omslag. Alt materiel skal forsynes med navn og klassebetegnelse. Bøgerne må ikke forsynes med mærker eller tilføjelser undtagen efter faglærerens udtrykkelige anvisning. Bortkomne/ødelagte materialer, hvad enten det er skolens eller lån fra fx Center for Undervisningsmidler, skal erstattes. Udleverede fotokopier kan mod betaling genudleveres. Nødkopier af fx engangsmaterialer betales ligeledes. Elever i 6, 7, 8, 9 og 10 klasse skal medbringe egen computer. 20 Klostermarksskolen

21 Elever og skilsmisse Når forældre går fra hinanden, bliver alting anderledes. Dette sætter dybe spor hos såvel voksne som børn. Det kan være svært at finde rum og tillid til at tale med venner og familie om de svære følelser, som børnene ofte går rundt med. Ofte ser vi desværre, at børnenes sorg overses. I ønsket om at høre barnets stemme - og i håbet om at styrke barnet i dets videre udvikling - tilbyder vi her på Klostermarksskolen en mulighed for at deltage i en gruppe for børn i klasse, hvis forældre er blevet skilt. Grundlaget for gruppen er et anerkendende og ressourceorienteret perspektiv, hvor der vil være fokus på anerkendelsen af de følelser og reaktioner, der følger af at have en skilsmisse tæt inde på livet. Vi vil skabe et fællesskab for de børn, hvis forældre er skilt. skabe et sted med en struktureret ramme for samtale, hvor der er plads til det enkelte barns historie. skabe åbenhed for de familier, der er skilte, og tryghed for forældrene. Gruppen skal give barnet et frirum til at tale om emner og det, som barnet oplever eller kan have oplevet i forbindelse med, at mor og far er gået fra hinanden. Børnene har i gruppen mulighed for at høre og dele hinandens historier og opleve, at der er andre, der er i samme situation med de samme følelser og tanker, som dem selv. Ved at få sat ord på kan barnet opleve en lettelse og forståelse for forholdene i deres familie. Gruppeleder Helle Korsbæk Elever og sorg Har du mistet en mor eller far, søster eller bror eller har du alvorligt syge forældre eller søskende? Så er det vigtigt, at du får talt med en voksen om det. Sorg er ikke en sygdom, som kan behandles. Sorg gør ondt og kan være svær at tale om, men ved at tale om og dele sorgen med andre, kan den blive lettere at bære. På Klostermarksskolen er der mulighed for at få samtaler alene. I de perioder, hvor der er flere i samme situation, er der mulighed for at mødes i en gruppe også. En samtalegruppe er et sted, hvor du kan dele dine tanker, bekymringer, glæder og sorger med andre i samme situation. Et sted, hvor man kan opleve et fællesskab omkring det at have prøvet det samme. Når vi mødes, vil vi tale om det, som du kan have svært ved at tale med andre om hvor svært det er, når man har en alvorligt syg i familien eller har mistet en, man holder af. Ekstra fri Forældrene anmodes om ikke at bede børnene fri, hvis det ikke er absolut påkrævet. Ved konfirmation har konfirmanden fri den følgende mandag og til kl.10 om tirsdagen. Søskende kan få fri til kl. 10 om mandagen. Tilladelse til ekstra frihed kan gives af ledelsen, men for enkelte timer og én dag dog henholdsvis af faglæreren og klasselæreren. Det skal dog oplyses, at der ikke gives fri i forbindelse med afvikling af prøver, terminsprøver og projektopgave på 9. årgang og selvvalgt opgave på 10. årgang Ferieplan Sommerferie Efterårsferie Vinterferie Juleferie Påskeferie Ved ferier er alle dage inklusive. 27. juni 11. august Børnehaveklassen har første skoledag den 13. august 10. oktober 18. oktober 20. februar 28. februar 23. december 3. Januar marts 28. marts Myretuen har åbent i efterårsferien Myretuen har åbent i vinterferien Myretuen har lukket Myretuen har åbent med ferieordning mandag, tirsdag og onsdag i påskeferien Store Bededag 22. april Myretuen har lukket Kristi Himmelfartsdag 5. maj 8. maj Myretuen har lukket Pinseferie 14. maj 16. maj Myretuen har lukket Sommerferie 25. juni 9. august Myretuen har åbent med ferieordning fra den 27. juni 15. juli og lukket i ugerne Åbent igen med ferieordning den 8. august Gruppeleder Helle Korsbæk Års- og orienteringshæfte 21

22 Fonologisk træning I børnehaveklassen arbejdes der med børnestavning og fonologi (bogstavernes lyd, rim og remser mv.), så børnene har et godt grundlag if. den tidlig læsestaveudvikling. Forsikringer Skolen forventer, at alle elever er dækket gennem hjemmets ulykkesforsikring. Skolen har tegnet en elevforsikring og en hjemrejseforsikring. Skade på inventar og bygninger, der skyldes forsæt eller uforsvarlig handling, skal erstattes efter regning. Forældreintra Kommunikation mellem skole og hjem foregår elektronisk via Forældreintra på skolens hjemmeside. Der udleveres en log-in kode til alle hjem. Forældreråd På efterårets forældremøder vælges et forældreråd for et år ad gangen blandt klassens forældre. Forældrerådene medvirker til: at støtte trivslen blandt eleverne i klassen og på skolen. at arrangere og afholde aktiviteter for forældre og elever i klassen. at etablere et fælles netværk blandt klassens forældre og elever. at etablere et bindeled mellem forældre, skolens ledelse og bestyrelse. årligt aftenmøde i januar (19. Januar 2016). Fripladser Skolen kan dels af egne midler og dels gennem fripladstilskud fra staten yde en række delvise fripladser. Ansøgningsskema lægges ud på forældreintra og skoleporten. Ansøgninger vedr. næste skoleår skal foreligge inden sommerferien. Dette tilskud kan ydes til elever på alle klassetrin til nedbringelse af skolepengene og fastsættes under hensyn til hjemmets økonomiske forhold. Staten yder også tilskud til fripladsordning i fritidsordningen. Fritidsklub Eleverne i 4., 5. og 6. klasse kan melde sig til Myretuens Fritidsklub. For 4. klasse er åbningstiden som i Myretuen. For 5. og 6. klasse er der åbent fra skoledagens ophør til kl , og her kan man enten vælge en deltidsplads alle dage eller med 3 faste dage. Fritidsordningen Myretuen Klostermarksskolens fritidsordning er et tilbud til eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Fritidsordningen har til formål at organisere barnets fritid i et trygt og udviklende miljø, hvor barnet kan lege og deltage i forskellige pædagogiske aktiviteter efter eget behov og egen lyst. Åbningstid kl Betaling for fritidsordningen sker i 11 rater. Indbetaling bedes foretaget den 10. i måneden og helst via PBS. Ved barn i Myretuen og børn i kommunale pasningsordninger gives moderation svarende til 2. barn i Myretuen. 1. barn : 1.610,- kr. 2. barn: 1100,- kr. Efterfølgende børn: 0,- kr. Frugt hver dag er incl. Da statstilskuddet kun gives til elever, der er tilmeldt fra 1. august til 30. juni, kan ud meldelse kun ske undtagelsesvis. Pasning i ferieordning omfatter alle børn i fritidsordningen, men der skal dog forud ske en tilmelding af hensyn til aktivitetsplanlægning og personalenormering. Se dage med ferieordning på skolens hjemmeside. Alle børn skal medbringe indesko, regntøj samt skiftetøj, der skal ligge i kassen i børnenes garderober. Til alle klasser i indskolingen er der tilknyttet kontaktpersoner fra fritidsordningen. Kontaktpersonerne deltager i en del af klassens undervisningstimer og er med til forældremøder og en skole/hjemsamtale. Der kan altid aftales individuelle samtaler efter behov. Generalforsamling Afholdes tirsdag den 5. april Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts Indmeldelse/udmeldelse Indmeldelse sker via skolens hjemmeside, og der betales et indmeldelsesgebyr på 400 kr. Ved optagelse tages der hensyn til søskendereglen, dato for indmeldelse og pige/drenge-balancen. Søskendereglen omfatter også halvsøskende med forskellige hjemadresser. For at opnå søskendemoderation skal hjemadressen dog være den samme. 22 Klostermarksskolen

23 Ved udmeldelse i skoleårets løb betales skolepenge for hele den måned, i hvilken udmeldelsen sker. Ved bekræftet optagelse i Klostermarksskolens børnehaveklasse, 7. og 10. klasse betales 2 måneders skolepenge, som er tabt ved fraflytning, framelding eller lignende. Karakterer Eleverne i årgang får karakterer i alle fag, der er undervist i på 6. klassetrin dog kun bogstaver. Eleverne får karakterer 3 gange i årets løb elever i 6. klasse dog kun 2 gange. I enkelte fag kan karakteren mangle i en termin. Konfirmationsforberedelse Eleverne går til præst og efter aftale med Aalborg Kommune forgår det på 7. klassetrin. Eleverne i en klasse deltager i konfirmationsforberedelsen på samme tid. I 2016 konfirmeres 7.a den 22. april, 7.b den 23. april og 7.c den 24. april. Kontaktbog/skoleintra Kontaktbogen/skoleintra anvendes såvel af forældre som lærere som et hurtigt forbindelsesled mellem skole og hjem. Hvis eleven har været fraværende pga. sygdom eller af anden årsag, medbringes begrundelse i kontaktbogen den første dag, eleven er i skole igen, eller skrives i Forældreintra. Skolen underrettes, hvis en elevs fravær strækker sig over mere end 3 dage. Kor på skolen Der er mulighed for at tilmelde sig et af skolens tre kor, som er et gratis tilbud, der varetages af musiklærere. Nærmere information om korets aktiviteter og tilmelding findes på skolens hjemmeside. Minikor: 2. årgang. Mezzokor: og 5. årgang. Klostermarksskolens Skolekor: og 10. årgang. Lejrskole/ture Det er blevet en tradition på skolen, at klasse i slutningen af skoleåret har en tur til Lundby Krat eller Egholm, og at klasse tager til Fårup Sommerland. Klasselærerne arrangerer sædvanligvis en- eller todagsture og ekskursioner for 1., 2., 3., 4. og 5. klasse, og kun 6. klasse kommer på lejrskole af en skoleuges varighed. Her giver skolen et tilskud på 700 kroner pr. elev. På 9. klassetrin er der en sprogrejse til enten Tyskland eller Frankrig. Også her giver skolen et tilskud på 700 kr. pr. elev. Desuden kan der søges om tilskud på skolen. 10. klasse er på 1 uges udenlandsrejse, som planlægges med lærerne. Læsning/læseteknik Alle elever skal lære sig forskellige læsestrategier og dermed blive både sikre og hurtige læsere, med god forståelse af det læste. Vi har derfor besluttet at lave læseprøver på samtlige klassetrin og staveprøver fra 2. til 9. klasse. Staveprøverne tages af klasselæreren, som efterfølgende drøfter resultatet med læsevejlederen eller en lærer fra støttecentret. Læseprøverne tages af læsevejlederen sammen med klasselæreren. Efter retning af prøverne har læsevejlederen konference med klasselæreren, hvor nye tiltag drøftes for klassen og enkeltelever. Morgentime Hvis elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse har brug for at opholde sig på skolen fra kl til undervisningens start, er der mulighed herfor uden vederlag. Musikundervisning I samarbejde med Aalborg Kulturskole tilbydes alle at få undervisning i at spille på et instrument. Programmet er bredt udformet med tilbud om musik til børn og unge, og betalingen er moderat, idet stat og kommune yder tilskud efter gældende regler for musikundervisning. Tilmelding og betaling foregår på på Mælk Skolemælk leveres til skolen via Mejeriernes Skolemælksordning. Skolemælk betales og bestilles på P-fagstilbud Elever i Klasse kan deltage i p-fag, fx madlavning. Års- og orienteringshæfte 23

24 Penge, værdigenstande Skolen henstiller indtrængende til forældrene ikke at lade børnene medbringe større pengebeløb. Har en elev undtagelsesvist et sådant beløb med, kan det opbevares hos en lærer eller på kontoret. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for værdigenstande eller glemte og bortkomne effekter. Det er en god ide at mærke elevens ejendele med navn. Der er mulighed for at leje skabe til opbevaring My locker. Skolebod/-mad Skolen har en skolemadsordning. Forældre kan over internettet (se henvisning på skolens hjemmeside) bestille en let frokostret, som klassevis kan afhentes i kælderen sammen med skolemælken. Hver dag i 10-frikvarteret kan eleverne købe gnavebolle og forskellige drikkevarer i skolens frugtbod. Hver fredag sælges pizza-stykker. Bestilling skal ske dagen før, om torsdagen. Der er koldtvandsdispenser på stueetagen, på 1. sal, 2. sal samt i indskolingsbygningen, hvor eleverne kan hente frisk vand. Skolefest Skolefesten 2015 er fastsat til fredag den 20. november. Skole/hjemsamarbejde Formålet med skole/hjemsamarbejdet er, at det skal inddrage ikke kun forældrene, men også eleverne i et samarbejde om et godt skoleliv baseret på dialog, rådgivning og vejledning for hver enkelt af skolens elever. Samarbejdet bygger på 3 elementer: a. Klasseforældremøder b. Skole/hjemsamtaler c. Lærer/elevsamtaler a. Ved klasseforældremøder mødes lærere og forældre for at drøfte klassens liv og planlægge eventuelle klasseaktiviteter. c. Lærer/elevsamtaler afholdes 1 gang om året og placeres mellem de 2 skole/hjemsamtaler som en opfølgning af 1. samtale. Samtalerne gennemføres af klasselæreren, der forud er orienteret af faglærerne faglærerne kan efter behov/ønske gennemføre elevsamtaler. Skolepatruljen 17 elever har gennem året stået for den daglige trafiksikkerhed på Dr. Christines Vej hver morgen mellem 7.45 og Gruppen har fungeret med stor kompetence, følt ansvaret og forstået at hjælpe og vejlede, når det har været påkrævet. Dejligt vi til stadighed har mange elever, der ønsker at hjælpe kammeraterne med at færdes sikkert de sidste meter før skolen. Generelt er der stor respekt for skolepatruljens arbejde, men selvfølgelig er der altid plads til forbedring og tanke for, hvilken opgave skolepatruljen varetager hver dag. Vi tager fat i de småproblemer, der opstår, og forsøger at gøre noget ved dem på stedet. Det har været en succes. Vi har hygget og værdsat skolepatruljens arbejde ved forskellige arrangementer, som eleverne selv har været med til at bestemme. Tak til skolepatruljen. Skolepenge Skolepenge betales i 11 rater. Indbetaling bedes foretaget inden den 10. i måneden og helst via PBS. Se skema herunder for raterne i dette skoleår. Raterne for skolepenge : klasse: klasse: 1. barn 1445 kr kr. 2. barn 1000 kr kr. 3. barn 585 kr. 630 kr. 4. barn 0 kr. 0 kr. b. Skole/hjemsamtalerne finder sted to gange om året for årgang og en gang om året for årgang. 8. klasse har dog også en ekstra samtale efter behov. Både elever og forældre inviteres, og alle elever opfordres til at deltage, da det er dem, det handler om. 24 Klostermarksskolen

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 11 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 6 Skolens bestyrelse 12 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Myretuen og 4. klasse klub 16 Praktiske

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

DGI, Badminton. Program for

DGI, Badminton. Program for Program for UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM. FOR U15 BCD & U17 BC UdtagelsesstævnetUdtagelsesstævnet UuDTfor U15 BCD udta& U17BCUD for U15 BCD & U17BC 18. januar 2015 i Birkelsehallen stævnestart søndag kl. 09.00

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015

Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015 Badminton Klub Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015 Badminton Klub takker de deltagende klubber, spillere og forældre, der vil være med til at gøre vestjysk BANK Forårsstævne 2015 til en god

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Landsdelsmesterskab Nordjylla. Stævne by: Hjallerup Arrangør: DGI Nordjylland og Søhesten Overdommer: Kaj Johannesen Stævneleder:

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012

Kandidater til skolebestyrelsesvalget v/fællesskolen Hertug Hans-Hjortebro 2012 Kandidater til skolebestyrelsesvalget 2012 Navn: Betina Lau Nr.: 1 Jonathan i nuværende.c Sofie i nuværende 3.A Jeg er 38 år, uddannet jurist med speciale i familieret. Jeg er gift og har 4 børn i alderen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

RESULTATER INDE/UDE: 2015 ÅRGANG 2009 / 2006 REGLER FOR DANSK ATLETIK FORBUNDS UNGDOMSATLETIK. Pointkrav

RESULTATER INDE/UDE: 2015 ÅRGANG 2009 / 2006 REGLER FOR DANSK ATLETIK FORBUNDS UNGDOMSATLETIK. Pointkrav REGLER FOR DANSK ATLETIK FORBUNDS UNGDOMSATLETIK Aldersklasser Atletikmærket kan erhverves i 6 aldersklasser, som markeres med hver sin farvekode: -9 år Rødt emblem 10-11 år Rødt emblem 12-13 år Blåt emblem

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2000 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg.

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. 0-2000 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Årg. Side: 1 Dato: 21 februar 2015 Tid: 20:11:42 Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider Stævne navn: Forårsstævne Stævne by: Nakskov Arrangør: Nakskov Svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Lars Hansen

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Mogens W. Brolin www.sommerlege.dk August 2015. En introduktion til coaching kommunikation For August 2015

Mogens W. Brolin www.sommerlege.dk August 2015. En introduktion til coaching kommunikation For August 2015 Mogens W. Brolin www.sommerlege.dk August 2015 En introduktion til coaching kommunikation For August 2015 Konfliktforebyggelse Introduktion til Coaching Coach Assistent i en idrætsklub Værktøjer til personlig

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB

U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB U17 UNGDOMS DM 2012 OVER JERSTAL BADMINTON KLUB *=seeded - Afb=Afbud - Rsv=Reserve - WO=Walk Over - Ska=Skadet 21-02-2012 10:30 Deltagere abc Aalborg Anton Nexø (HS+HD+MD) Blans Sundeved Peter Philipsen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom. Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved

Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom. Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Søndag den 11. november 2012 Holmegard Hallen, Glasværksvej

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Debs M Drenge Lucas Strzelec Christiansbjerg Idrætsforenings Skøjteafd. 02-05-2002

Debs M Drenge Lucas Strzelec Christiansbjerg Idrætsforenings Skøjteafd. 02-05-2002 Række Kategori Navn Klub Fødselsdato Chicks M Piger Emilie Juel Jensen Odense Skøjteklub 11-10-2005 Chicks M Piger Selma Lykke Larsen Herning Skøjteløberforening 04-08-2005 Chicks M Piger Babeth M.Bay

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere