Motion og Friluftsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motion og Friluftsliv"

Transkript

1 Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009

2 Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009 Dokument nr. Revision nr. 0 Udgivelsesdato 28. august 2009 Udarbejdet Kontrolleret Merete og Henrik Merete

3 2 Indholdsfortegnelse 1 Hvad er projekt Motion og Friluftsliv? 3 2 Vision for Motion og Friluftsliv 6 3 Tidsplan og økonomi for projektet Hovedtidsplan Budgetoverslag 9 4 Beskrivelser af de enkelte aktiviteter Løbebakke Atletikbaner Dræning og boldbaner m løbesti Beachvolley Multigym/forhindringsbane for de årige Svævebane Gynger, rutsjebane mm Køkkenhaver Pavilloner/shelters/grillplads Multibane og 2 Pannabaner Motoriske udfordringer til alle aldre 21 5 Sponsorater 22 Bilagsfortegnelse Appendix 1: Oversigtsplan Appendix 2: Vedtægter for støtteforeningen

4 3 1 Hvad er projekt Motion og Friluftsliv? I efteråret 2006 tog vi i skolebestyrelsen på Løkken Centralskole en beslutning om at vi gerne ville gøre noget ved skolens udearealer. Skolen har et ganske stort udeareal til rådighed som i øjeblikket indeholder en udrangeret legeplads, nogle ældre og hullede atletikfaciliteter og et græsareal til boldspil. En renovering af skolens udearealer vil også kunne være et aktiv for resten af byen, da vi gerne vil åbne pladsen op for resten af byens beboere og omegnens mange turister. I dag bruger børn og unge ofte meget tid på stillesiddende aktiviteter. Vi ser det i skolearbejdet og vi ser det i den måde vi bruger vores fritid. Vi vil derfor gerne give vore børn mere attraktive rammer for øget fysisk aktivitet både i skoletiden og fritiden. Disse to ting kan vi forene i dette projekt Motion og Friluftsliv. Projektet er lokalt forankret idet det bakkes op af både Løkken Turistforening, Løkken Borger og Håndværkerforening og flere andre interessenter. For at få projektet yderligere lokalt forankret er der etableret en lokal forening Støtteforeningen for Byens Legeplads (se vedtægterne i Appendix 2). Vores ønske er at pladsen skal indeholde mange forskellige aktiviteter, så der bliver mulighed for at dyrke atletik, spille forskellige boldspil, løbetræne på en forhindringsbane, grille med familie eller venner, overnatte i shelters og meget mere. Disse aktiviteter skal også bruges af skolen i forbindelse med undervisning og leg i frikvartererne, men det vil samtidig være faciliteter, som kan bruges af børnene i fritiden, af byens dagplejemødre, af byens turister osv. Løkken Centralskole har desværre ikke mulighed for selv at finansiere renoveringen af udearealerne, og vi er derfor afhængige af støtte fra Hjørring kommune, lokale sponsorer og diverse fonde. Vi har i denne projektbeskrivelse i afsnit 4 lavet en opdeling af pladsen i de enkelte aktiviteter, og har derefter udarbejdet en beskrivelse af hver enkelt aktivitet med

5 4 modelbilleder. Der skal for en god ordens skyld gøres opmærksom på at billederne er modelbilleder og svarer derfor ikke nødvendigvis til lige præcis den løsning der vælges i det endelige projekt. Ved opdelingen i de enkelte aktiviteter gøres det også muligt for sponsorerne at udvælge en enkelt del af projektet som de ønsker at støtte, og som passer i de økonomiske rammer hver enkelt sponsor måtte have. Man kan også yde et mindre beløb, som så kan indgå i den samlede pulje til realisering af projektet. Projekt Motion og Friluftsliv er et stort projekt som det vil tage flere år at færdiggøre. Derfor har vi valgt at opdele projektet i delprojekter. En basisdel som er grundlaget for hele pladsen, hvor der blandt andet indgår dræning af arealet, etablering af fodboldbane mm. Derefter er aktiviteterne grupperet i 3 delprojekter: Hovedprojekt Motion og Friluftsliv Basis og nødvendige forarbejder Delprojekt Motion og bevægelse Delprojekt Friluftsliv og samvær Delprojekt Motorik og udvikling Dette mener vi er den mest overskuelige måde at gribe projektet an på. Hvert delprojekt laves færdig for sig og hele projektet forventes færdigt om ca. 3 år. Siden efteråret 2006 har vi arbejdet videre med vores ideer, så vi nu har et færdigt projekt som vi gerne vil fremvise i denne projektbeskrivelse som indeholder: Visioner for projekt Motion og Friluftsliv Tidsplan og økonomi for projektet

6 5 Beskrivelse af de enkelte aktiviteter Sponsorater Oversigtsplan for pladsen Vedtægter for støtteforeningen Vi håber denne projektbeskrivelse indeholder de oplysninger I har behov for. Vi står selvfølgelig til rådighed for besvarelse af yderligere spørgsmål. Kontaktpersoner: Henrik Ussing Lynge (Tlf , Merete Lehmann Andersen (Tlf , Tina W. Jakobsen (Tlf , Villy B. Frandsen(Tlf , ) Janne Søltoft (Tlf ,

7 6 2 Vision for Motion og Friluftsliv Den overordnede vision for projekt Motion og Friluftsliv er at skabe et sted som hele byen kan samles om og have glæde af. Vi mener at projektet kan skabe rammen for et sted hvor det er muligt for børnene i byen at lege og hygge sig både i skoletiden og i fritiden, og det vil vi gerne kombinere med et sted som resten af borgerne i byen også kan have glæde af. Det giver også mulighed for at byens turister kan bruge pladsen, og da Turistforeningen i disse år gør meget for at tiltrække børnefamilier til byen med initiativer som f.eks. Løkken i børnehøjde, vil der helt sikkert komme flere og flere børn og familier til byen, som kan have glæde af et stort fritids- og legeområde. En del af aktiviteterne på pladsen er aktiviteter som indgår i undervisningen på skolen f.eks. idrætsfaciliteterne og vores afdeling med klassernes egne køkkenhaver. Men størstedelen af pladsen vil kunne bruges frit uden for skoletiden. Vi ønsker med denne plads at trække børnene væk fra deres stillesiddende aktiviteter ved computer og tv, og ud til aktivt samvær med andre børn og voksne. Aktiviteterne der ønskes indarbejdet i projekt Motion og Friluftsliv er: Atletikbaner Boldbaner (delvist etableret) Multibane Pannabaner Gynger (delvist etableret) Løbebakke og svævebane (løbebakke er etableret) Legeplads til de 6-9 årige (er etableret) Multigym/forhindringsbane til de årige 800 m løbesti m. forhindringsbane Pavilloner til samvær/madlavning/overnatning Shelters Beachvolley Motoriske udfordringer til alle aldre Køkkenhaver (en til hver klasse)

8 7 Placeringen af de fleste aktiviteter kan ses i vedhæftede oversigtsplan. Vi arbejder i øjeblikket på at sikre et godt grundlag for at etablere ovenstående faciliteter. Dette indebærer blandt andet dræning af de store græsarealer, flytning af jord m.m.

9 8 3 Tidsplan og økonomi for projektet 3.1 Hovedtidsplan Tidsplanen for projekt Motion og Friluftsliv ser således ud: Aktivitet Hvornår Ophængning af projekt og diskussion på April Maj 2007 skolen og i byen Ændringer indarbejdes Maj 2007 Kvalitetscheck/Godkendelse Juni 2007 Færdig masterplan Juni 2007 Ansøgning til kommunen om dræning af Efteråret 2007 sportspladsen Jordprøver og miljøgodkendelse Efteråret 2008 Dræning bevilliget af kommunen Januar 2009 Indhentning af priser (Runde 1) Juli 2007 Ajourføring af priser (Runde 2) Marts 2009 Ansøgninger til kommune, fonde og Fra April 2009 sponsorer Realisering Fra August 2008 Tidsplanen vil være afhængig af i hvilken takt de økonomiske midler kan skaffes til projektet. Vi har formuleret et ambitiøst projekt og er klar over at projektets realisering koster mange penge. For at så mange børn og unge kan få glæde af de nye faciliteter, har vi ønsket at arbejde med en etapevis realisering af projektet i delprojekterne beskrevet i afsnit 2. På denne måde kan vi forhåbentlig relativt hurtigt demonstrere, at projektet lever og dermed skabe rammerne for en forståelse af projektets vigtighed og nytteværdi. Indholdet i de enkelte delprojekter kan ses i nedenstående skema. Beløbene er baseret på indhentede priser i foråret 2009 og er angivet excl. moms.

10 9 3.2 Budgetoverslag Delelementer Pris jf.tilbud (incl. moms) Værdi eget arbejde Basis og nødvendige forarbejder Motion og Bevægelse Fritidsliv og Samvær Motorik og Udvikling Løbebakke. Flytning af eks. atletikbaner og etablering af nye Er etableret ,- Jordvolde og læbælter ,- Dræningsarbejder Omlægning af fodboldbane Er etableret Er etableret Nye fodboldmål ,- I alt basis og forarbejder ,- Løbesti ,- Beachvolley ,- Multigym/Forhindringsbane , ,- Faldunderlag til Multigym , ,- Svævebane , ,- Faldunderlag til svævebane , ,- Mur til fodbold Gynger, rutsjebane, naturtrappe mm Er etableret , ,- Faldunderlag til gynger mm , ,- Fuglerede gynge Er etableret Faldunderlag til fuglerede 7.000, ,- Revision og formidling ,- I alt Motion og Bevægelse , ,- Shelters , ,- Pavillioner , ,- Grillplads , ,- Køkkenhaver Aftale indgået I alt Fritidsliv og Samvær , ,- Multibane , ,- 2 Panna-baner , ,- Supernova-karrusel , ,- Bloqx (3 m. høj) , ,- Faldunderlag , ,- Spica-karrusel (2 stk.) , ,- Faldunderlag 5.000, ,- I alt Motorik og Udvikling , ,-

11 10 4 Beskrivelser af de enkelte aktiviteter 4.1 Løbebakke Skolen har fået samlet en stor bunke jord som blev til overs ved byggeri på nabogrunden. Jorden er miljøgodkendt og samlet i en ca. 8 meter høj bakke som skal bruges til løbebakke. Løbebakken blev i sommeren 2008 tilsået med græs. Løbebakke 8 meter høj ,00 kr. Løbebakken er etableret og dræningsarbejderne af de nærliggende arealer kan således gennemføres. Senere opsættes der en svævebane på et passende sted på bakken og der etableres rutsjebane og naturtrapper. Bakken er placeret i det syd-østlige hjørne af skolens areal.

12 Atletikbaner De nuværende atletikfaciliteter ligger ikke hensigtsmæssigt placeret og banerne er nedslidte. Nogle af de nuværende aktiviteter skal flyttes og 100 meter banen skal have nyt asfaltlag. Der skal derfor etableres nye baner til højdespring, stangspring, længdespring og evt. kuglestød. Flytning og genetablering af atletikbaner: Eksempel ,00 på ny belægning kr. Foto fra atletikbanen Modelfoto

13 Dræning og boldbaner Der skal etableres en ny fodboldbane som erstatning for den fodboldbane skolen måtte afgive til den ny bebyggelse øst for skolen. Der er plads til at lave en fodboldbane i halv størrelse 60x45 meter, som man både kan bruge til at spille på langs og på tværs af. Dræning og etablering af fodboldbane: ,00 kr. til etablering af fodboldbane og En boldbane vil være et aktiv for øget motion. indkøb af mål! Modelfoto Den nye boldbane placeres hvor de nuværende atletikbaner er placeret. Der skal således anlægges et nyt græstæppe. Udover fodboldbanen etableres der en fritstående mur til at spille bold opad. Denne mur kan ses på oversigtsplanen ved siden af multibanen. Fodboldmuren blev etableret på en arbejdsdag i juni Inden etablering af banen skal der gennemføres en ny dræning af arealet, idet det eksisterende drænanlæg er defekt. Dræningen er igangsat af Hjørring kommune i Januar 2009 og er afsluttet.

14 m løbesti Hele vejen rundt om skolens nuværende udeareal etableres der en løbesti. Stien skal blandt andet etableres ned igennem det nuværende læbælte ud mod omfartsvejen. Der skal fældes en del træer, og stien skal belægges med stenmel. I læbæltet indlægges forhindringer på et stykke af løbestien, og stien forsætter op over løbebakken og igennem en ny forhindringsbane på legepladsen. De fældede træer kan evt. genbruges til forhindringsbanen. Etablering af løbesti: Ca. 800 m. løbesti: Ryddes 20 cm. dybt. Stenmel jævnes ud. Stenmel tromles. 100 m. forhindringsbane: Laves af elever og forældre Sti ,00 etableres kr. i eksisterende for rydning, læbælte, stenmel og på tromling! asfalteret cykelsti samt på græsklædte arealer

15 Beachvolley Lige udenfor gymnastiksalen er der en perfekt plads til at etablere en beachvolleybane. Banen skal omkranses af en lille bande så sandet holdes på plads. Beachvollybane Beachvolleybane & klatrevæg 3500,00 kr./stk ,00 kr. Der anvendes strandsand Modelfoto

16 Multigym/forhindringsbane for de årige De legeredskaber der fandtes på legepladsen i 2008 til de større børn var ikke længere lovlige og blev derfor fjernet. Forhindringsbane: ,00 kr. med montering og faldunderlag ,00 kr. for faldunderlag. Modelfoto. Vi vil etablere en multigym/forhindringsbane som giver fysiske udfordringer til de større børn (og voksne), og som også vil kunne indgå som forhindringsbane på den terrængående løbesti.

17 Svævebane På langs af løbebakken etableres en svævebane, således at der bliver minimal faldhøjde. Denne forventes at kunne bruges af børn i alle aldre. Svævebane ,00 kr. Modelfoto

18 Gynger, rutsjebane mm. Der etableres forskellige typer gynger, rutsjebane, naturtrappe og andre legeredskaber som kan benyttes af alle aldersgrupper. Gynger, rutsjebane mm. Hoppepude, gynger mm. 4000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Modelfoto

19 Køkkenhaver Der skal anlægges køkkenhaver til børnene. En til hver klasse. Her er det meningen at børnene skal prøve at dyrke deres egne grøntsager mm, og senere bruges dem i undervisningen. De kunne f.eks. lave mad med deres egne råvarer på grillpladsen i den ene pavillon. Køkkenhaver 5.550,00 kr. Modelfoto. Køkkenhaverne placeres op mod afgrænsningen mod den nye bebyggelse øst for skolen.

20 Pavilloner/shelters/grillplads Der etableres 2 eller 3 store træpavilloner med både åbne og lukkede sider og i den ene skal der evt. laves en bålplads. Pavillonerne kan bruges både som udekøkken af eleverne og til udendørs undervisning f.eks. i natur og teknik. Derudover er det meningen at pavillonerne i fritiden skal kunne bruges som hyggeligt samværssted i det fri. derudover skal der etableres shelters som kan bruges i forbindelse med lejrskoler, teambuilding, spejderne eller familier der kunne få lyst for udendørs overnatning. Pavilloner/shelters/grillplads ,00 kr. Modelfoto. Eksempel på pavillon. I budgettet er der indregnet 2 mellemstore pavilloner. Pavillonerne kan også bruges af byens dagplejemødre når de har lyst til at spise deres madpakker ude. Derudover er der indregnet 2-3 shelters og en grillplads.

21 Multibane og 2 Pannabaner Der skal etableres en Multibane og 2 små Pannabaner, som kan bruges til mange forskellige aktiviteter f.eks. Basketball, håndbold, tennis, hockey, skateboard, gymnastik mm. Banerne laves med bander omkring. Multibanen: Banen udføres i vedligeholdelsesfri ,00 materialer kr. Modelfoto. Multibanen og Pannabanerne etableres som udgangspunkt ovenpå den eksisterende asfaltbane, og der kan derved spares en del i etableringsomkostninger. I vinterperioden kan banen evt. overrisles og i perioder med frost anvendes til skøjteløb. Pannabane: Modelfoto.

22 Motoriske udfordringer til alle aldre Der opbygges områder med forskellige motoriske udfordringer for både børn og voksne. Det kunne f.eks være en moderne klatrevæg som er bygget af op til 3 m høje kuber med klatregreb på, en supernova-karrusel som giver sug i maven for alle og træner balancen og diverse andre motoriske udfordringer. Modeltegning Modelfoto

23 22 5 Sponsorater Vi håber at dette materiale har givet dig lyst til at bidrage til vores projekt. Det er muligt at udvælge en bestemt facilitet som du ønsker at støtte, så pengene er øremærket til lige netop den ønskede facilitet. Du kan også vælge at give et beløb, som vi så i arbejdsgruppen har mulighed for at bruge der hvor vi har behov for det. Den skitserede projektopdeling er mest ment som et godt bud på i hvilken rækkefølge planen kan realiseres. Med en vedtaget samlet plan for indretning af pladsen, kan man naturligvis fravige projektopdelingen og støtte udvalgte faciliteter, hvis man har lyst til det. Støtte kan indbetales på konto i Nordjyske Bank. Vores sponsorer vil blive præsenteret på vores hjemmeside hvor du også hele tiden har mulighed for at følge udviklingen af pladsen. Har du brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte: Kontaktpersoner: Henrik Ussing Lynge (Tlf , Merete Lehmann Andersen (Tlf , Tina W. Jakobsen (Tlf , Villy B. Frandsen (Tlf , ) Janne Søltoft (Tlf ,

24 Appendix 1: Oversigtsplan 23

25 Oversigtsplan: Boldbane Motoriske udfordringer Labyrint Køkkenhaver Myretuelegeplads Beachvolley Væksthuse Mur til boldspil Forhindringsbane Pavillon, shelters & grill Løbebakke Svævebane Multibane og Pannabane Fodboldbane Atletikbaner Forhindringsbane i skov Løbesti, ca. 800m

26 Appendix 2: Vedtægter for støtteforeningen 24

27 25 Vedtægter for Støtteforeningen for Byens Legeplads 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Byens Legeplads. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Løkken i Hjørring Kommune. Stk. 3. Foreningen råder over domænet 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at rejse økonomiske midler til opbygning og drift af legeplads og fritidsområde på skolens udeareal i Løkken til glæde for hele byen og vores turister, da Byens Legeplads er offentlig tilgængelig. 3. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at støtte arbejdet for foreningens formål. Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår. Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. 4. Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre

28 26 ugers varsel ved annoncering i den lokale presse med angivelse af dagsorden. Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Hvert fremmødt medlem har 1 stemme ved hver afstemning. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, dvs en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer. Ved vedtægtsændringer kræves der 2/3 flertal. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg vælges den eller de personer, der har opnået flest stemmer. Stk. 8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Godkendelse af budget 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 personer i lige år og 2 i ulige år) og suppleanter (2 personer for en 1-årig periode) 8. Valg af revisorer (1 personer for en 1-årig periode) og en revisorsuppleant (1 person for en 1-årig periode) 9. Eventuelt 5. Ekstraordinær generalforsamling

29 27 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne, dog min. 5 medlemmer, fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 6. Foreningens daglige ledelse Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Heraf er 4 valgt på foreningens generalforsamling og 1 er udpeget af og blandt medlemmerne i den til enhver tid siddende skolebestyrelse for Løkken Centralskole. Stk. 2. Senest 14 dage efter nyvalg konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, sekretær og kasserer. Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 4. Foreningens aktiviteter skal i øvrigt være i overensstemmelse med principperne for områdets anvendelse fastsat af skolebestyrelsen for Løkken Centralskole. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Stk. 6. Formanden - og i dennes fravær sekretæren - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. 7. Økonomi, regnskab og revision Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsår starter dog 19.august 2009 og afsluttes 31.december Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

30 28 Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 8. Tegningsregler og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 9. Vedtægtsændringer Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 10. Opløsning Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 11. Datering Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. august 2009.

31 29 Dirigenten

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn

Loddenhøj Jollelaug Almennyttig Sønderjysk Jollehavn bedre strand og redningsforhold. Loddenhøj Jollehavn Loddenhøj Jollehavn Etablering af en almennyttig jollehavn ved Loddenhøj, 6200 Aabenraa, Sønderjylland. 1 / 29 Indholdsfortegnelse 1 Executive Summary... 3 1.1 Historien... 3 1.2 Fremtiden... 3 1.3 Økonomi

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011

Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011 Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011 1. Foreningens navn er "Andelssamfundet i Hjortshøj" (AiH). 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune, under Århus Ret, der er foreningens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER

DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER 1: Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Navnet er Danske Kinesiologer Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. Stk. 3. Foreningen er en landsorganisation.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere