Motion og Friluftsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motion og Friluftsliv"

Transkript

1 Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009

2 Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009 Dokument nr. Revision nr. 0 Udgivelsesdato 28. august 2009 Udarbejdet Kontrolleret Merete og Henrik Merete

3 2 Indholdsfortegnelse 1 Hvad er projekt Motion og Friluftsliv? 3 2 Vision for Motion og Friluftsliv 6 3 Tidsplan og økonomi for projektet Hovedtidsplan Budgetoverslag 9 4 Beskrivelser af de enkelte aktiviteter Løbebakke Atletikbaner Dræning og boldbaner m løbesti Beachvolley Multigym/forhindringsbane for de årige Svævebane Gynger, rutsjebane mm Køkkenhaver Pavilloner/shelters/grillplads Multibane og 2 Pannabaner Motoriske udfordringer til alle aldre 21 5 Sponsorater 22 Bilagsfortegnelse Appendix 1: Oversigtsplan Appendix 2: Vedtægter for støtteforeningen

4 3 1 Hvad er projekt Motion og Friluftsliv? I efteråret 2006 tog vi i skolebestyrelsen på Løkken Centralskole en beslutning om at vi gerne ville gøre noget ved skolens udearealer. Skolen har et ganske stort udeareal til rådighed som i øjeblikket indeholder en udrangeret legeplads, nogle ældre og hullede atletikfaciliteter og et græsareal til boldspil. En renovering af skolens udearealer vil også kunne være et aktiv for resten af byen, da vi gerne vil åbne pladsen op for resten af byens beboere og omegnens mange turister. I dag bruger børn og unge ofte meget tid på stillesiddende aktiviteter. Vi ser det i skolearbejdet og vi ser det i den måde vi bruger vores fritid. Vi vil derfor gerne give vore børn mere attraktive rammer for øget fysisk aktivitet både i skoletiden og fritiden. Disse to ting kan vi forene i dette projekt Motion og Friluftsliv. Projektet er lokalt forankret idet det bakkes op af både Løkken Turistforening, Løkken Borger og Håndværkerforening og flere andre interessenter. For at få projektet yderligere lokalt forankret er der etableret en lokal forening Støtteforeningen for Byens Legeplads (se vedtægterne i Appendix 2). Vores ønske er at pladsen skal indeholde mange forskellige aktiviteter, så der bliver mulighed for at dyrke atletik, spille forskellige boldspil, løbetræne på en forhindringsbane, grille med familie eller venner, overnatte i shelters og meget mere. Disse aktiviteter skal også bruges af skolen i forbindelse med undervisning og leg i frikvartererne, men det vil samtidig være faciliteter, som kan bruges af børnene i fritiden, af byens dagplejemødre, af byens turister osv. Løkken Centralskole har desværre ikke mulighed for selv at finansiere renoveringen af udearealerne, og vi er derfor afhængige af støtte fra Hjørring kommune, lokale sponsorer og diverse fonde. Vi har i denne projektbeskrivelse i afsnit 4 lavet en opdeling af pladsen i de enkelte aktiviteter, og har derefter udarbejdet en beskrivelse af hver enkelt aktivitet med

5 4 modelbilleder. Der skal for en god ordens skyld gøres opmærksom på at billederne er modelbilleder og svarer derfor ikke nødvendigvis til lige præcis den løsning der vælges i det endelige projekt. Ved opdelingen i de enkelte aktiviteter gøres det også muligt for sponsorerne at udvælge en enkelt del af projektet som de ønsker at støtte, og som passer i de økonomiske rammer hver enkelt sponsor måtte have. Man kan også yde et mindre beløb, som så kan indgå i den samlede pulje til realisering af projektet. Projekt Motion og Friluftsliv er et stort projekt som det vil tage flere år at færdiggøre. Derfor har vi valgt at opdele projektet i delprojekter. En basisdel som er grundlaget for hele pladsen, hvor der blandt andet indgår dræning af arealet, etablering af fodboldbane mm. Derefter er aktiviteterne grupperet i 3 delprojekter: Hovedprojekt Motion og Friluftsliv Basis og nødvendige forarbejder Delprojekt Motion og bevægelse Delprojekt Friluftsliv og samvær Delprojekt Motorik og udvikling Dette mener vi er den mest overskuelige måde at gribe projektet an på. Hvert delprojekt laves færdig for sig og hele projektet forventes færdigt om ca. 3 år. Siden efteråret 2006 har vi arbejdet videre med vores ideer, så vi nu har et færdigt projekt som vi gerne vil fremvise i denne projektbeskrivelse som indeholder: Visioner for projekt Motion og Friluftsliv Tidsplan og økonomi for projektet

6 5 Beskrivelse af de enkelte aktiviteter Sponsorater Oversigtsplan for pladsen Vedtægter for støtteforeningen Vi håber denne projektbeskrivelse indeholder de oplysninger I har behov for. Vi står selvfølgelig til rådighed for besvarelse af yderligere spørgsmål. Kontaktpersoner: Henrik Ussing Lynge (Tlf , Merete Lehmann Andersen (Tlf , Tina W. Jakobsen (Tlf , Villy B. Frandsen(Tlf , ) Janne Søltoft (Tlf ,

7 6 2 Vision for Motion og Friluftsliv Den overordnede vision for projekt Motion og Friluftsliv er at skabe et sted som hele byen kan samles om og have glæde af. Vi mener at projektet kan skabe rammen for et sted hvor det er muligt for børnene i byen at lege og hygge sig både i skoletiden og i fritiden, og det vil vi gerne kombinere med et sted som resten af borgerne i byen også kan have glæde af. Det giver også mulighed for at byens turister kan bruge pladsen, og da Turistforeningen i disse år gør meget for at tiltrække børnefamilier til byen med initiativer som f.eks. Løkken i børnehøjde, vil der helt sikkert komme flere og flere børn og familier til byen, som kan have glæde af et stort fritids- og legeområde. En del af aktiviteterne på pladsen er aktiviteter som indgår i undervisningen på skolen f.eks. idrætsfaciliteterne og vores afdeling med klassernes egne køkkenhaver. Men størstedelen af pladsen vil kunne bruges frit uden for skoletiden. Vi ønsker med denne plads at trække børnene væk fra deres stillesiddende aktiviteter ved computer og tv, og ud til aktivt samvær med andre børn og voksne. Aktiviteterne der ønskes indarbejdet i projekt Motion og Friluftsliv er: Atletikbaner Boldbaner (delvist etableret) Multibane Pannabaner Gynger (delvist etableret) Løbebakke og svævebane (løbebakke er etableret) Legeplads til de 6-9 årige (er etableret) Multigym/forhindringsbane til de årige 800 m løbesti m. forhindringsbane Pavilloner til samvær/madlavning/overnatning Shelters Beachvolley Motoriske udfordringer til alle aldre Køkkenhaver (en til hver klasse)

8 7 Placeringen af de fleste aktiviteter kan ses i vedhæftede oversigtsplan. Vi arbejder i øjeblikket på at sikre et godt grundlag for at etablere ovenstående faciliteter. Dette indebærer blandt andet dræning af de store græsarealer, flytning af jord m.m.

9 8 3 Tidsplan og økonomi for projektet 3.1 Hovedtidsplan Tidsplanen for projekt Motion og Friluftsliv ser således ud: Aktivitet Hvornår Ophængning af projekt og diskussion på April Maj 2007 skolen og i byen Ændringer indarbejdes Maj 2007 Kvalitetscheck/Godkendelse Juni 2007 Færdig masterplan Juni 2007 Ansøgning til kommunen om dræning af Efteråret 2007 sportspladsen Jordprøver og miljøgodkendelse Efteråret 2008 Dræning bevilliget af kommunen Januar 2009 Indhentning af priser (Runde 1) Juli 2007 Ajourføring af priser (Runde 2) Marts 2009 Ansøgninger til kommune, fonde og Fra April 2009 sponsorer Realisering Fra August 2008 Tidsplanen vil være afhængig af i hvilken takt de økonomiske midler kan skaffes til projektet. Vi har formuleret et ambitiøst projekt og er klar over at projektets realisering koster mange penge. For at så mange børn og unge kan få glæde af de nye faciliteter, har vi ønsket at arbejde med en etapevis realisering af projektet i delprojekterne beskrevet i afsnit 2. På denne måde kan vi forhåbentlig relativt hurtigt demonstrere, at projektet lever og dermed skabe rammerne for en forståelse af projektets vigtighed og nytteværdi. Indholdet i de enkelte delprojekter kan ses i nedenstående skema. Beløbene er baseret på indhentede priser i foråret 2009 og er angivet excl. moms.

10 9 3.2 Budgetoverslag Delelementer Pris jf.tilbud (incl. moms) Værdi eget arbejde Basis og nødvendige forarbejder Motion og Bevægelse Fritidsliv og Samvær Motorik og Udvikling Løbebakke. Flytning af eks. atletikbaner og etablering af nye Er etableret ,- Jordvolde og læbælter ,- Dræningsarbejder Omlægning af fodboldbane Er etableret Er etableret Nye fodboldmål ,- I alt basis og forarbejder ,- Løbesti ,- Beachvolley ,- Multigym/Forhindringsbane , ,- Faldunderlag til Multigym , ,- Svævebane , ,- Faldunderlag til svævebane , ,- Mur til fodbold Gynger, rutsjebane, naturtrappe mm Er etableret , ,- Faldunderlag til gynger mm , ,- Fuglerede gynge Er etableret Faldunderlag til fuglerede 7.000, ,- Revision og formidling ,- I alt Motion og Bevægelse , ,- Shelters , ,- Pavillioner , ,- Grillplads , ,- Køkkenhaver Aftale indgået I alt Fritidsliv og Samvær , ,- Multibane , ,- 2 Panna-baner , ,- Supernova-karrusel , ,- Bloqx (3 m. høj) , ,- Faldunderlag , ,- Spica-karrusel (2 stk.) , ,- Faldunderlag 5.000, ,- I alt Motorik og Udvikling , ,-

11 10 4 Beskrivelser af de enkelte aktiviteter 4.1 Løbebakke Skolen har fået samlet en stor bunke jord som blev til overs ved byggeri på nabogrunden. Jorden er miljøgodkendt og samlet i en ca. 8 meter høj bakke som skal bruges til løbebakke. Løbebakken blev i sommeren 2008 tilsået med græs. Løbebakke 8 meter høj ,00 kr. Løbebakken er etableret og dræningsarbejderne af de nærliggende arealer kan således gennemføres. Senere opsættes der en svævebane på et passende sted på bakken og der etableres rutsjebane og naturtrapper. Bakken er placeret i det syd-østlige hjørne af skolens areal.

12 Atletikbaner De nuværende atletikfaciliteter ligger ikke hensigtsmæssigt placeret og banerne er nedslidte. Nogle af de nuværende aktiviteter skal flyttes og 100 meter banen skal have nyt asfaltlag. Der skal derfor etableres nye baner til højdespring, stangspring, længdespring og evt. kuglestød. Flytning og genetablering af atletikbaner: Eksempel ,00 på ny belægning kr. Foto fra atletikbanen Modelfoto

13 Dræning og boldbaner Der skal etableres en ny fodboldbane som erstatning for den fodboldbane skolen måtte afgive til den ny bebyggelse øst for skolen. Der er plads til at lave en fodboldbane i halv størrelse 60x45 meter, som man både kan bruge til at spille på langs og på tværs af. Dræning og etablering af fodboldbane: ,00 kr. til etablering af fodboldbane og En boldbane vil være et aktiv for øget motion. indkøb af mål! Modelfoto Den nye boldbane placeres hvor de nuværende atletikbaner er placeret. Der skal således anlægges et nyt græstæppe. Udover fodboldbanen etableres der en fritstående mur til at spille bold opad. Denne mur kan ses på oversigtsplanen ved siden af multibanen. Fodboldmuren blev etableret på en arbejdsdag i juni Inden etablering af banen skal der gennemføres en ny dræning af arealet, idet det eksisterende drænanlæg er defekt. Dræningen er igangsat af Hjørring kommune i Januar 2009 og er afsluttet.

14 m løbesti Hele vejen rundt om skolens nuværende udeareal etableres der en løbesti. Stien skal blandt andet etableres ned igennem det nuværende læbælte ud mod omfartsvejen. Der skal fældes en del træer, og stien skal belægges med stenmel. I læbæltet indlægges forhindringer på et stykke af løbestien, og stien forsætter op over løbebakken og igennem en ny forhindringsbane på legepladsen. De fældede træer kan evt. genbruges til forhindringsbanen. Etablering af løbesti: Ca. 800 m. løbesti: Ryddes 20 cm. dybt. Stenmel jævnes ud. Stenmel tromles. 100 m. forhindringsbane: Laves af elever og forældre Sti ,00 etableres kr. i eksisterende for rydning, læbælte, stenmel og på tromling! asfalteret cykelsti samt på græsklædte arealer

15 Beachvolley Lige udenfor gymnastiksalen er der en perfekt plads til at etablere en beachvolleybane. Banen skal omkranses af en lille bande så sandet holdes på plads. Beachvollybane Beachvolleybane & klatrevæg 3500,00 kr./stk ,00 kr. Der anvendes strandsand Modelfoto

16 Multigym/forhindringsbane for de årige De legeredskaber der fandtes på legepladsen i 2008 til de større børn var ikke længere lovlige og blev derfor fjernet. Forhindringsbane: ,00 kr. med montering og faldunderlag ,00 kr. for faldunderlag. Modelfoto. Vi vil etablere en multigym/forhindringsbane som giver fysiske udfordringer til de større børn (og voksne), og som også vil kunne indgå som forhindringsbane på den terrængående løbesti.

17 Svævebane På langs af løbebakken etableres en svævebane, således at der bliver minimal faldhøjde. Denne forventes at kunne bruges af børn i alle aldre. Svævebane ,00 kr. Modelfoto

18 Gynger, rutsjebane mm. Der etableres forskellige typer gynger, rutsjebane, naturtrappe og andre legeredskaber som kan benyttes af alle aldersgrupper. Gynger, rutsjebane mm. Hoppepude, gynger mm. 4000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Modelfoto

19 Køkkenhaver Der skal anlægges køkkenhaver til børnene. En til hver klasse. Her er det meningen at børnene skal prøve at dyrke deres egne grøntsager mm, og senere bruges dem i undervisningen. De kunne f.eks. lave mad med deres egne råvarer på grillpladsen i den ene pavillon. Køkkenhaver 5.550,00 kr. Modelfoto. Køkkenhaverne placeres op mod afgrænsningen mod den nye bebyggelse øst for skolen.

20 Pavilloner/shelters/grillplads Der etableres 2 eller 3 store træpavilloner med både åbne og lukkede sider og i den ene skal der evt. laves en bålplads. Pavillonerne kan bruges både som udekøkken af eleverne og til udendørs undervisning f.eks. i natur og teknik. Derudover er det meningen at pavillonerne i fritiden skal kunne bruges som hyggeligt samværssted i det fri. derudover skal der etableres shelters som kan bruges i forbindelse med lejrskoler, teambuilding, spejderne eller familier der kunne få lyst for udendørs overnatning. Pavilloner/shelters/grillplads ,00 kr. Modelfoto. Eksempel på pavillon. I budgettet er der indregnet 2 mellemstore pavilloner. Pavillonerne kan også bruges af byens dagplejemødre når de har lyst til at spise deres madpakker ude. Derudover er der indregnet 2-3 shelters og en grillplads.

21 Multibane og 2 Pannabaner Der skal etableres en Multibane og 2 små Pannabaner, som kan bruges til mange forskellige aktiviteter f.eks. Basketball, håndbold, tennis, hockey, skateboard, gymnastik mm. Banerne laves med bander omkring. Multibanen: Banen udføres i vedligeholdelsesfri ,00 materialer kr. Modelfoto. Multibanen og Pannabanerne etableres som udgangspunkt ovenpå den eksisterende asfaltbane, og der kan derved spares en del i etableringsomkostninger. I vinterperioden kan banen evt. overrisles og i perioder med frost anvendes til skøjteløb. Pannabane: Modelfoto.

22 Motoriske udfordringer til alle aldre Der opbygges områder med forskellige motoriske udfordringer for både børn og voksne. Det kunne f.eks være en moderne klatrevæg som er bygget af op til 3 m høje kuber med klatregreb på, en supernova-karrusel som giver sug i maven for alle og træner balancen og diverse andre motoriske udfordringer. Modeltegning Modelfoto

23 22 5 Sponsorater Vi håber at dette materiale har givet dig lyst til at bidrage til vores projekt. Det er muligt at udvælge en bestemt facilitet som du ønsker at støtte, så pengene er øremærket til lige netop den ønskede facilitet. Du kan også vælge at give et beløb, som vi så i arbejdsgruppen har mulighed for at bruge der hvor vi har behov for det. Den skitserede projektopdeling er mest ment som et godt bud på i hvilken rækkefølge planen kan realiseres. Med en vedtaget samlet plan for indretning af pladsen, kan man naturligvis fravige projektopdelingen og støtte udvalgte faciliteter, hvis man har lyst til det. Støtte kan indbetales på konto i Nordjyske Bank. Vores sponsorer vil blive præsenteret på vores hjemmeside hvor du også hele tiden har mulighed for at følge udviklingen af pladsen. Har du brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte: Kontaktpersoner: Henrik Ussing Lynge (Tlf , Merete Lehmann Andersen (Tlf , Tina W. Jakobsen (Tlf , Villy B. Frandsen (Tlf , ) Janne Søltoft (Tlf ,

24 Appendix 1: Oversigtsplan 23

25 Oversigtsplan: Boldbane Motoriske udfordringer Labyrint Køkkenhaver Myretuelegeplads Beachvolley Væksthuse Mur til boldspil Forhindringsbane Pavillon, shelters & grill Løbebakke Svævebane Multibane og Pannabane Fodboldbane Atletikbaner Forhindringsbane i skov Løbesti, ca. 800m

26 Appendix 2: Vedtægter for støtteforeningen 24

27 25 Vedtægter for Støtteforeningen for Byens Legeplads 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Byens Legeplads. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Løkken i Hjørring Kommune. Stk. 3. Foreningen råder over domænet 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at rejse økonomiske midler til opbygning og drift af legeplads og fritidsområde på skolens udeareal i Løkken til glæde for hele byen og vores turister, da Byens Legeplads er offentlig tilgængelig. 3. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at støtte arbejdet for foreningens formål. Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår. Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. 4. Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre

28 26 ugers varsel ved annoncering i den lokale presse med angivelse af dagsorden. Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Hvert fremmødt medlem har 1 stemme ved hver afstemning. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, dvs en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer. Ved vedtægtsændringer kræves der 2/3 flertal. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg vælges den eller de personer, der har opnået flest stemmer. Stk. 8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Godkendelse af budget 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 personer i lige år og 2 i ulige år) og suppleanter (2 personer for en 1-årig periode) 8. Valg af revisorer (1 personer for en 1-årig periode) og en revisorsuppleant (1 person for en 1-årig periode) 9. Eventuelt 5. Ekstraordinær generalforsamling

29 27 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne, dog min. 5 medlemmer, fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 6. Foreningens daglige ledelse Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Heraf er 4 valgt på foreningens generalforsamling og 1 er udpeget af og blandt medlemmerne i den til enhver tid siddende skolebestyrelse for Løkken Centralskole. Stk. 2. Senest 14 dage efter nyvalg konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, sekretær og kasserer. Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 4. Foreningens aktiviteter skal i øvrigt være i overensstemmelse med principperne for områdets anvendelse fastsat af skolebestyrelsen for Løkken Centralskole. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Stk. 6. Formanden - og i dennes fravær sekretæren - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. 7. Økonomi, regnskab og revision Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsår starter dog 19.august 2009 og afsluttes 31.december Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

30 28 Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 8. Tegningsregler og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 9. Vedtægtsændringer Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 10. Opløsning Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 11. Datering Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. august 2009.

31 29 Dirigenten

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Navnet på foreningen skal være New Patriotic Party, Danmark (forkortet NPP- Denmark). Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere