Motion og Friluftsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motion og Friluftsliv"

Transkript

1 Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009

2 Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009 Dokument nr. Revision nr. 0 Udgivelsesdato 28. august 2009 Udarbejdet Kontrolleret Merete og Henrik Merete

3 2 Indholdsfortegnelse 1 Hvad er projekt Motion og Friluftsliv? 3 2 Vision for Motion og Friluftsliv 6 3 Tidsplan og økonomi for projektet Hovedtidsplan Budgetoverslag 9 4 Beskrivelser af de enkelte aktiviteter Løbebakke Atletikbaner Dræning og boldbaner m løbesti Beachvolley Multigym/forhindringsbane for de årige Svævebane Gynger, rutsjebane mm Køkkenhaver Pavilloner/shelters/grillplads Multibane og 2 Pannabaner Motoriske udfordringer til alle aldre 21 5 Sponsorater 22 Bilagsfortegnelse Appendix 1: Oversigtsplan Appendix 2: Vedtægter for støtteforeningen

4 3 1 Hvad er projekt Motion og Friluftsliv? I efteråret 2006 tog vi i skolebestyrelsen på Løkken Centralskole en beslutning om at vi gerne ville gøre noget ved skolens udearealer. Skolen har et ganske stort udeareal til rådighed som i øjeblikket indeholder en udrangeret legeplads, nogle ældre og hullede atletikfaciliteter og et græsareal til boldspil. En renovering af skolens udearealer vil også kunne være et aktiv for resten af byen, da vi gerne vil åbne pladsen op for resten af byens beboere og omegnens mange turister. I dag bruger børn og unge ofte meget tid på stillesiddende aktiviteter. Vi ser det i skolearbejdet og vi ser det i den måde vi bruger vores fritid. Vi vil derfor gerne give vore børn mere attraktive rammer for øget fysisk aktivitet både i skoletiden og fritiden. Disse to ting kan vi forene i dette projekt Motion og Friluftsliv. Projektet er lokalt forankret idet det bakkes op af både Løkken Turistforening, Løkken Borger og Håndværkerforening og flere andre interessenter. For at få projektet yderligere lokalt forankret er der etableret en lokal forening Støtteforeningen for Byens Legeplads (se vedtægterne i Appendix 2). Vores ønske er at pladsen skal indeholde mange forskellige aktiviteter, så der bliver mulighed for at dyrke atletik, spille forskellige boldspil, løbetræne på en forhindringsbane, grille med familie eller venner, overnatte i shelters og meget mere. Disse aktiviteter skal også bruges af skolen i forbindelse med undervisning og leg i frikvartererne, men det vil samtidig være faciliteter, som kan bruges af børnene i fritiden, af byens dagplejemødre, af byens turister osv. Løkken Centralskole har desværre ikke mulighed for selv at finansiere renoveringen af udearealerne, og vi er derfor afhængige af støtte fra Hjørring kommune, lokale sponsorer og diverse fonde. Vi har i denne projektbeskrivelse i afsnit 4 lavet en opdeling af pladsen i de enkelte aktiviteter, og har derefter udarbejdet en beskrivelse af hver enkelt aktivitet med

5 4 modelbilleder. Der skal for en god ordens skyld gøres opmærksom på at billederne er modelbilleder og svarer derfor ikke nødvendigvis til lige præcis den løsning der vælges i det endelige projekt. Ved opdelingen i de enkelte aktiviteter gøres det også muligt for sponsorerne at udvælge en enkelt del af projektet som de ønsker at støtte, og som passer i de økonomiske rammer hver enkelt sponsor måtte have. Man kan også yde et mindre beløb, som så kan indgå i den samlede pulje til realisering af projektet. Projekt Motion og Friluftsliv er et stort projekt som det vil tage flere år at færdiggøre. Derfor har vi valgt at opdele projektet i delprojekter. En basisdel som er grundlaget for hele pladsen, hvor der blandt andet indgår dræning af arealet, etablering af fodboldbane mm. Derefter er aktiviteterne grupperet i 3 delprojekter: Hovedprojekt Motion og Friluftsliv Basis og nødvendige forarbejder Delprojekt Motion og bevægelse Delprojekt Friluftsliv og samvær Delprojekt Motorik og udvikling Dette mener vi er den mest overskuelige måde at gribe projektet an på. Hvert delprojekt laves færdig for sig og hele projektet forventes færdigt om ca. 3 år. Siden efteråret 2006 har vi arbejdet videre med vores ideer, så vi nu har et færdigt projekt som vi gerne vil fremvise i denne projektbeskrivelse som indeholder: Visioner for projekt Motion og Friluftsliv Tidsplan og økonomi for projektet

6 5 Beskrivelse af de enkelte aktiviteter Sponsorater Oversigtsplan for pladsen Vedtægter for støtteforeningen Vi håber denne projektbeskrivelse indeholder de oplysninger I har behov for. Vi står selvfølgelig til rådighed for besvarelse af yderligere spørgsmål. Kontaktpersoner: Henrik Ussing Lynge (Tlf , Merete Lehmann Andersen (Tlf , Tina W. Jakobsen (Tlf , Villy B. Frandsen(Tlf , ) Janne Søltoft (Tlf ,

7 6 2 Vision for Motion og Friluftsliv Den overordnede vision for projekt Motion og Friluftsliv er at skabe et sted som hele byen kan samles om og have glæde af. Vi mener at projektet kan skabe rammen for et sted hvor det er muligt for børnene i byen at lege og hygge sig både i skoletiden og i fritiden, og det vil vi gerne kombinere med et sted som resten af borgerne i byen også kan have glæde af. Det giver også mulighed for at byens turister kan bruge pladsen, og da Turistforeningen i disse år gør meget for at tiltrække børnefamilier til byen med initiativer som f.eks. Løkken i børnehøjde, vil der helt sikkert komme flere og flere børn og familier til byen, som kan have glæde af et stort fritids- og legeområde. En del af aktiviteterne på pladsen er aktiviteter som indgår i undervisningen på skolen f.eks. idrætsfaciliteterne og vores afdeling med klassernes egne køkkenhaver. Men størstedelen af pladsen vil kunne bruges frit uden for skoletiden. Vi ønsker med denne plads at trække børnene væk fra deres stillesiddende aktiviteter ved computer og tv, og ud til aktivt samvær med andre børn og voksne. Aktiviteterne der ønskes indarbejdet i projekt Motion og Friluftsliv er: Atletikbaner Boldbaner (delvist etableret) Multibane Pannabaner Gynger (delvist etableret) Løbebakke og svævebane (løbebakke er etableret) Legeplads til de 6-9 årige (er etableret) Multigym/forhindringsbane til de årige 800 m løbesti m. forhindringsbane Pavilloner til samvær/madlavning/overnatning Shelters Beachvolley Motoriske udfordringer til alle aldre Køkkenhaver (en til hver klasse)

8 7 Placeringen af de fleste aktiviteter kan ses i vedhæftede oversigtsplan. Vi arbejder i øjeblikket på at sikre et godt grundlag for at etablere ovenstående faciliteter. Dette indebærer blandt andet dræning af de store græsarealer, flytning af jord m.m.

9 8 3 Tidsplan og økonomi for projektet 3.1 Hovedtidsplan Tidsplanen for projekt Motion og Friluftsliv ser således ud: Aktivitet Hvornår Ophængning af projekt og diskussion på April Maj 2007 skolen og i byen Ændringer indarbejdes Maj 2007 Kvalitetscheck/Godkendelse Juni 2007 Færdig masterplan Juni 2007 Ansøgning til kommunen om dræning af Efteråret 2007 sportspladsen Jordprøver og miljøgodkendelse Efteråret 2008 Dræning bevilliget af kommunen Januar 2009 Indhentning af priser (Runde 1) Juli 2007 Ajourføring af priser (Runde 2) Marts 2009 Ansøgninger til kommune, fonde og Fra April 2009 sponsorer Realisering Fra August 2008 Tidsplanen vil være afhængig af i hvilken takt de økonomiske midler kan skaffes til projektet. Vi har formuleret et ambitiøst projekt og er klar over at projektets realisering koster mange penge. For at så mange børn og unge kan få glæde af de nye faciliteter, har vi ønsket at arbejde med en etapevis realisering af projektet i delprojekterne beskrevet i afsnit 2. På denne måde kan vi forhåbentlig relativt hurtigt demonstrere, at projektet lever og dermed skabe rammerne for en forståelse af projektets vigtighed og nytteværdi. Indholdet i de enkelte delprojekter kan ses i nedenstående skema. Beløbene er baseret på indhentede priser i foråret 2009 og er angivet excl. moms.

10 9 3.2 Budgetoverslag Delelementer Pris jf.tilbud (incl. moms) Værdi eget arbejde Basis og nødvendige forarbejder Motion og Bevægelse Fritidsliv og Samvær Motorik og Udvikling Løbebakke. Flytning af eks. atletikbaner og etablering af nye Er etableret ,- Jordvolde og læbælter ,- Dræningsarbejder Omlægning af fodboldbane Er etableret Er etableret Nye fodboldmål ,- I alt basis og forarbejder ,- Løbesti ,- Beachvolley ,- Multigym/Forhindringsbane , ,- Faldunderlag til Multigym , ,- Svævebane , ,- Faldunderlag til svævebane , ,- Mur til fodbold Gynger, rutsjebane, naturtrappe mm Er etableret , ,- Faldunderlag til gynger mm , ,- Fuglerede gynge Er etableret Faldunderlag til fuglerede 7.000, ,- Revision og formidling ,- I alt Motion og Bevægelse , ,- Shelters , ,- Pavillioner , ,- Grillplads , ,- Køkkenhaver Aftale indgået I alt Fritidsliv og Samvær , ,- Multibane , ,- 2 Panna-baner , ,- Supernova-karrusel , ,- Bloqx (3 m. høj) , ,- Faldunderlag , ,- Spica-karrusel (2 stk.) , ,- Faldunderlag 5.000, ,- I alt Motorik og Udvikling , ,-

11 10 4 Beskrivelser af de enkelte aktiviteter 4.1 Løbebakke Skolen har fået samlet en stor bunke jord som blev til overs ved byggeri på nabogrunden. Jorden er miljøgodkendt og samlet i en ca. 8 meter høj bakke som skal bruges til løbebakke. Løbebakken blev i sommeren 2008 tilsået med græs. Løbebakke 8 meter høj ,00 kr. Løbebakken er etableret og dræningsarbejderne af de nærliggende arealer kan således gennemføres. Senere opsættes der en svævebane på et passende sted på bakken og der etableres rutsjebane og naturtrapper. Bakken er placeret i det syd-østlige hjørne af skolens areal.

12 Atletikbaner De nuværende atletikfaciliteter ligger ikke hensigtsmæssigt placeret og banerne er nedslidte. Nogle af de nuværende aktiviteter skal flyttes og 100 meter banen skal have nyt asfaltlag. Der skal derfor etableres nye baner til højdespring, stangspring, længdespring og evt. kuglestød. Flytning og genetablering af atletikbaner: Eksempel ,00 på ny belægning kr. Foto fra atletikbanen Modelfoto

13 Dræning og boldbaner Der skal etableres en ny fodboldbane som erstatning for den fodboldbane skolen måtte afgive til den ny bebyggelse øst for skolen. Der er plads til at lave en fodboldbane i halv størrelse 60x45 meter, som man både kan bruge til at spille på langs og på tværs af. Dræning og etablering af fodboldbane: ,00 kr. til etablering af fodboldbane og En boldbane vil være et aktiv for øget motion. indkøb af mål! Modelfoto Den nye boldbane placeres hvor de nuværende atletikbaner er placeret. Der skal således anlægges et nyt græstæppe. Udover fodboldbanen etableres der en fritstående mur til at spille bold opad. Denne mur kan ses på oversigtsplanen ved siden af multibanen. Fodboldmuren blev etableret på en arbejdsdag i juni Inden etablering af banen skal der gennemføres en ny dræning af arealet, idet det eksisterende drænanlæg er defekt. Dræningen er igangsat af Hjørring kommune i Januar 2009 og er afsluttet.

14 m løbesti Hele vejen rundt om skolens nuværende udeareal etableres der en løbesti. Stien skal blandt andet etableres ned igennem det nuværende læbælte ud mod omfartsvejen. Der skal fældes en del træer, og stien skal belægges med stenmel. I læbæltet indlægges forhindringer på et stykke af løbestien, og stien forsætter op over løbebakken og igennem en ny forhindringsbane på legepladsen. De fældede træer kan evt. genbruges til forhindringsbanen. Etablering af løbesti: Ca. 800 m. løbesti: Ryddes 20 cm. dybt. Stenmel jævnes ud. Stenmel tromles. 100 m. forhindringsbane: Laves af elever og forældre Sti ,00 etableres kr. i eksisterende for rydning, læbælte, stenmel og på tromling! asfalteret cykelsti samt på græsklædte arealer

15 Beachvolley Lige udenfor gymnastiksalen er der en perfekt plads til at etablere en beachvolleybane. Banen skal omkranses af en lille bande så sandet holdes på plads. Beachvollybane Beachvolleybane & klatrevæg 3500,00 kr./stk ,00 kr. Der anvendes strandsand Modelfoto

16 Multigym/forhindringsbane for de årige De legeredskaber der fandtes på legepladsen i 2008 til de større børn var ikke længere lovlige og blev derfor fjernet. Forhindringsbane: ,00 kr. med montering og faldunderlag ,00 kr. for faldunderlag. Modelfoto. Vi vil etablere en multigym/forhindringsbane som giver fysiske udfordringer til de større børn (og voksne), og som også vil kunne indgå som forhindringsbane på den terrængående løbesti.

17 Svævebane På langs af løbebakken etableres en svævebane, således at der bliver minimal faldhøjde. Denne forventes at kunne bruges af børn i alle aldre. Svævebane ,00 kr. Modelfoto

18 Gynger, rutsjebane mm. Der etableres forskellige typer gynger, rutsjebane, naturtrappe og andre legeredskaber som kan benyttes af alle aldersgrupper. Gynger, rutsjebane mm. Hoppepude, gynger mm. 4000,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Modelfoto

19 Køkkenhaver Der skal anlægges køkkenhaver til børnene. En til hver klasse. Her er det meningen at børnene skal prøve at dyrke deres egne grøntsager mm, og senere bruges dem i undervisningen. De kunne f.eks. lave mad med deres egne råvarer på grillpladsen i den ene pavillon. Køkkenhaver 5.550,00 kr. Modelfoto. Køkkenhaverne placeres op mod afgrænsningen mod den nye bebyggelse øst for skolen.

20 Pavilloner/shelters/grillplads Der etableres 2 eller 3 store træpavilloner med både åbne og lukkede sider og i den ene skal der evt. laves en bålplads. Pavillonerne kan bruges både som udekøkken af eleverne og til udendørs undervisning f.eks. i natur og teknik. Derudover er det meningen at pavillonerne i fritiden skal kunne bruges som hyggeligt samværssted i det fri. derudover skal der etableres shelters som kan bruges i forbindelse med lejrskoler, teambuilding, spejderne eller familier der kunne få lyst for udendørs overnatning. Pavilloner/shelters/grillplads ,00 kr. Modelfoto. Eksempel på pavillon. I budgettet er der indregnet 2 mellemstore pavilloner. Pavillonerne kan også bruges af byens dagplejemødre når de har lyst til at spise deres madpakker ude. Derudover er der indregnet 2-3 shelters og en grillplads.

21 Multibane og 2 Pannabaner Der skal etableres en Multibane og 2 små Pannabaner, som kan bruges til mange forskellige aktiviteter f.eks. Basketball, håndbold, tennis, hockey, skateboard, gymnastik mm. Banerne laves med bander omkring. Multibanen: Banen udføres i vedligeholdelsesfri ,00 materialer kr. Modelfoto. Multibanen og Pannabanerne etableres som udgangspunkt ovenpå den eksisterende asfaltbane, og der kan derved spares en del i etableringsomkostninger. I vinterperioden kan banen evt. overrisles og i perioder med frost anvendes til skøjteløb. Pannabane: Modelfoto.

22 Motoriske udfordringer til alle aldre Der opbygges områder med forskellige motoriske udfordringer for både børn og voksne. Det kunne f.eks være en moderne klatrevæg som er bygget af op til 3 m høje kuber med klatregreb på, en supernova-karrusel som giver sug i maven for alle og træner balancen og diverse andre motoriske udfordringer. Modeltegning Modelfoto

23 22 5 Sponsorater Vi håber at dette materiale har givet dig lyst til at bidrage til vores projekt. Det er muligt at udvælge en bestemt facilitet som du ønsker at støtte, så pengene er øremærket til lige netop den ønskede facilitet. Du kan også vælge at give et beløb, som vi så i arbejdsgruppen har mulighed for at bruge der hvor vi har behov for det. Den skitserede projektopdeling er mest ment som et godt bud på i hvilken rækkefølge planen kan realiseres. Med en vedtaget samlet plan for indretning af pladsen, kan man naturligvis fravige projektopdelingen og støtte udvalgte faciliteter, hvis man har lyst til det. Støtte kan indbetales på konto i Nordjyske Bank. Vores sponsorer vil blive præsenteret på vores hjemmeside hvor du også hele tiden har mulighed for at følge udviklingen af pladsen. Har du brug for yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte: Kontaktpersoner: Henrik Ussing Lynge (Tlf , Merete Lehmann Andersen (Tlf , Tina W. Jakobsen (Tlf , Villy B. Frandsen (Tlf , ) Janne Søltoft (Tlf ,

24 Appendix 1: Oversigtsplan 23

25 Oversigtsplan: Boldbane Motoriske udfordringer Labyrint Køkkenhaver Myretuelegeplads Beachvolley Væksthuse Mur til boldspil Forhindringsbane Pavillon, shelters & grill Løbebakke Svævebane Multibane og Pannabane Fodboldbane Atletikbaner Forhindringsbane i skov Løbesti, ca. 800m

26 Appendix 2: Vedtægter for støtteforeningen 24

27 25 Vedtægter for Støtteforeningen for Byens Legeplads 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Byens Legeplads. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Løkken i Hjørring Kommune. Stk. 3. Foreningen råder over domænet 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at rejse økonomiske midler til opbygning og drift af legeplads og fritidsområde på skolens udeareal i Løkken til glæde for hele byen og vores turister, da Byens Legeplads er offentlig tilgængelig. 3. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at støtte arbejdet for foreningens formål. Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår. Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. 4. Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre

28 26 ugers varsel ved annoncering i den lokale presse med angivelse af dagsorden. Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 6. Hvert fremmødt medlem har 1 stemme ved hver afstemning. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, dvs en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer. Ved vedtægtsændringer kræves der 2/3 flertal. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg vælges den eller de personer, der har opnået flest stemmer. Stk. 8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Godkendelse af budget 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 personer i lige år og 2 i ulige år) og suppleanter (2 personer for en 1-årig periode) 8. Valg af revisorer (1 personer for en 1-årig periode) og en revisorsuppleant (1 person for en 1-årig periode) 9. Eventuelt 5. Ekstraordinær generalforsamling

29 27 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne, dog min. 5 medlemmer, fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 6. Foreningens daglige ledelse Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Heraf er 4 valgt på foreningens generalforsamling og 1 er udpeget af og blandt medlemmerne i den til enhver tid siddende skolebestyrelse for Løkken Centralskole. Stk. 2. Senest 14 dage efter nyvalg konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, sekretær og kasserer. Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 4. Foreningens aktiviteter skal i øvrigt være i overensstemmelse med principperne for områdets anvendelse fastsat af skolebestyrelsen for Løkken Centralskole. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Stk. 6. Formanden - og i dennes fravær sekretæren - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. 7. Økonomi, regnskab og revision Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsår starter dog 19.august 2009 og afsluttes 31.december Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

30 28 Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 8. Tegningsregler og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 9. Vedtægtsændringer Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 10. Opløsning Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 11. Datering Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. august 2009.

31 29 Dirigenten

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter for Reality Bites Oktober 2016 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole 21. November 2015-1 - 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Shinwonhwa Taekwon-Do Academy, forkortet STA. Stk. 2. Shinwonhwa Taekwon-Do Academy har hjemsted i Ballerup Kommune. Stk. 3. STA er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Foreningen for Borgerlige Jurister på Aarhus Universitet, i daglig tale forkortet FBJ. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00.

Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Referat stiftende generalforsamling. Tirsdag d. 9. april kl. 19.00 20.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. ad1: Torben Balsby. 2. Valg af referent. ad2: Jane Sebelius 3. Optælling af fremmødte. ad3: Jane

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Søren Lund advokat (H) V E D T Æ G T E R F O R 06.05.2009 SL-06175 / c 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning. Foreningens hjemsted er: Syddjurs Kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Ændringsforslag

Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Ændringsforslag Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Ændringsforslag 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, herefter kaldet Landsforeningen. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningens formål er at arbejde for etablering og drift af et maritimt aktivitetscenter ved Østre Bassin i Næstved Havn.

Foreningens formål er at arbejde for etablering og drift af et maritimt aktivitetscenter ved Østre Bassin i Næstved Havn. V e d t æ g t e r 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er: Støtteforening til maritimt aktivitetscenter SUSÅ-HAVN Stk. 2. Hjemsted er Næstved kommune. 2. Formål. Foreningens formål er at arbejde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Samlingspunkt for midt- og vestjyske naturister

Samlingspunkt for midt- og vestjyske naturister Samlingspunkt for midt- og vestjyske naturister "Naturisme er en livsstil, hvor mennesker uden kønnenes adskillelse færdes uden tøj, når vejr og omgivelser gør det naturligt med henblik på øget selvrespekt,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association.

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association. København April 2015 Sagsnr. 059513-0001 ekh/ekh/cma Vedtægter for Dansk Crowdfunding Forening (CVR-nr. 35366032) 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Crowdfunding Forening. 1.2 Foreningens internationale

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe UDGÅR 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Gladsaxe, forkortet LA Gladsaxe. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989.

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. Judoklubben Mitani Klubvedtægter 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. 1.2 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 Klubben er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FØDEVAREBANKEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FØDEVAREBANKEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FØDEVAREBANKEN Generalforsamling d. 21. november 2011 1. Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn og CVR nr. og version af vedtæger: Tidligere, cvr.nr. 31 20 95 95 pr. 01.09.2009

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Klubben for FT. Spaniels

Klubben for FT. Spaniels Klubben for FT. Spaniels Vedtaget på generalforsamling 26. februar 2012 og ved urafstemning 15. april 2012 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Klubben for Field Trial Spaniels. I det efterfølgende

Læs mere

Vandreforeningen STREJFERNE

Vandreforeningen STREJFERNE Vedtægter for Vandreforeningen STREJFERNE 1 Navn og hjemsted Navn: Vandreforeningen Strejferne Tilsluttet Dansk motions forbund (DMF) & Lolland Sportsråd Stiftet den 4. September 1979 Foreningen er hjemhørende

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Sent: 16 Jan :46: Åse Lyhne Skov Team Taasinge SV: Team Taasinge - Godkendelse som folkeoplysende forening

Sent: 16 Jan :46: Åse Lyhne Skov Team Taasinge SV: Team Taasinge - Godkendelse som folkeoplysende forening From: Kim Barren Sent: 16 Jan 2015 06:46:27 +0000 To: Åse Lyhne Skov Cc: Team Taasinge Subject: SV: Team Taasinge - Godkendelse som folkeoplysende forening Hej Åse, Tak for mail. Her er vores ansøgningsskema

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Navnet på foreningen skal være New Patriotic Party, Danmark (forkortet NPP- Denmark). Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere