Nr. 4 November årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 November 2010 37. årgang"

Transkript

1 Nr. 4 November årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg!

2 2

3 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer, der skal have bådene liggende i vandet, har sikret sig gode vinterpladser. Så er tiden også kommet til at gøre sejlsæsonen op og tænke tilbage på de mange dejlige familieture og kapsejladser. Det er også nu vinterens og forårets planer for udbedringer og forbedringer på både, sejl og rig planlægges. Vi har fundet dato for klubbens generalforsamling, som i 2011 finder sted den 22. februar 2011 kl Indkaldelsen finder du et andet sted i bladet. I bestyrelsen har vi brugt den seneste tid til at sætte skub i matchrace afdelingen. Vi er meget tilfredse med de 2 nye både og at sejlerskolen nåede at komme i gang inden vinterpausen. Vi havde håbet på, at vi havde fået mere gang i match race bådene, men må nok erkende vi kom lidt sent i gang. Vi har igangsat aktiviteter, som skal sikre flere medlemmer og ikke mindst, at vi får bådene mere på vandet. Indmeldelse kan stadig ske via klubbens hjemmeside hvor I også kan læse mere om regler og hvor medlemmer af matchrace afdelingen kan booke bådene. I vinterpausen skal vi have lavet nogle småreparationer på bådene, og vi skal ligeledes have sat lanterne på begge både. Vi har kunnet følge både klubmesterskaberne for de store både og i ungdomsafdelingen. Det er glædeligt at se så mange både på vandet. Særligt klubmesterskabet for ungdommen var et stort tilløbsstykke. I det hele taget er ungdomsafdelingen meget velkørende, og vi lykkedes i øjeblikket også med at fastholde de lidt ældre børn/unge. Stor ros til ungdomsafdelingen og de aktive forældre, der hjælper til. Vi har lavet nogle sponsoraftaler med forskellige erhvervsdrivende i Dragør. Det viser, at der er god opbakning til klubben. Hvis der er nogle af klubbens medlemmer, der ønsker at bidrage som sponsor, kan klubbens formand kontaktes. Kapsejladsudvalget er i gang med planlægningen af VM for J80 i Dragør fra den 2. til 8. juli Det er en stor sejlerbegivenhed, som i den grad vil sætte Dragør på søkortet. Vi regner med besøg af mellem deltagende både. Sammen med familie og hjælpere vil det trække gæster til byen. Både Dragør kommune og Dragør havn er med på ideen. Vi venter os meget af dette arrangement. Interesserede hjælpere kan rette henvendelse til Erik Stangerup, som er leder af J80 udvalget, eller Henning Poulsen fra Kapsejladsudvalget. Ved siden af disse aktiviteter arbejder vi på de øvrige dele af vores handlingsplan herunder at styrke klubbens økonomi, skaffe nye medlemmer til klubben samt finde en kommunal løsning på vedligeholdelsen af vores klubhus. Husk at klubhuset kan udlånes. Ifølge Rolf er der gode muligheder herfor. I bestyrelsen ønsker vi alle en god vinter. Bestyrelsen 3

4 Aktivitetsudvalget Vi har nu gennem mange år serveret dagens varme ret til sejlerne, når de kom ind i klubhuset efter kapsejladserne om tirsdagen. Dette vil vi rigtig gerne fortsætte med, men vi har hårdt brug for nye medlemmer i udvalget, hvis dette skal kunne lade sig gøre. Vi appellerer derfor til alle sejlere, der nyder godt af denne service, om at prøve at overtale ægtefællen/kæresten derhjemme til at melde sig som hjælper, evt. bare for en enkelt tirsdag om foråret og en tirsdag om efteråret. Kontakt Kate eller Lene. Billeder fra standernedhalingen Det har i efteråret været meget svært at beregne indkøb til tirsdagsmadlavningen, da der har været nogle aflyste sejladser pga. vejret, og så er det vanskeligt at beregne antallet af spisende. Men der bliver jo købt ind, så hvorfor ikke spise sammen alligevel. Kom ned i køkkenet senest kl. 18 og fortæl hvor mange I kommer, så vil vi have maden klar kl. 20 og man kan få en hyggelig aften i klubhuset, selvom sejladsen bliver aflyst. Aktivitetsudvalget Peter Vedel blæste standeren ned Formandshygge på terrassen Billeder fra Afriggerfesten 4 Gæstekokkene Hans Peter og Michael Hyggesnak omkring bordet Husk deadline den

5 Hjemmeværnskutteren Jeg har forespurgt vores lokale hjemmeværnsfolk, om det var en ide igen at arrangere en tur, hvor Dragør Sejlklubs medlemmer kan se, hvad hjemmeværnskutteren beskæftiger sig med. Den ide blev vel modtaget af John Strøbæk. John vil vise de nye navigationsinstrumenter frem og fortælle om de opgaver, hjemmeværnet løser i dagens Danmark. Da antallet af pladser er begrænset, og vejr og hjemmeværnsopgaver kan påvirke datoen, kan interesserede medlemmer skrive til mig. Jeg kommer tilbage med den endelige dato for en aftentur med hjemmeværnskutteren. Har du interesse i sådan en tur så skriv til mig: Henning Reklame Marinehjemmeværnet er parate til at rykke ud til hjælp døgnet rundt Husk at klubmedlemmer har mulighed låne klubhuset efter aftale. Klubbens gummibåde kan også anvendes efter aftale af medlemmer med behørigt sejlbevis. Kontakt Rolf for udlån af klubhuset. Kontakt Peter Vedel Jantzen for udlån af gummibådene. 5

6 Referat fra Fællesudvalgsmødet Dragør Sejlklubs bestyrelse havde indkaldt til Fællesudvalgsmøde den 26. oktober På Fællesudvalgsmødet gives en gensidig orientering om status og planer for arbejdet i de enkelte udvalg. Med henblik på orientering af alle klubbens medlemmer bringes i dette nummer af klubbladet et resumé af, hvad der orienteredes om på mødet. Traditionen tro indledtes Fællesudvalgsmødet med spisning, hvorefter formanden bød velkommen og bad de enkelte udvalg om at afgive status og orientere om stort og småt. Aktivitetsudvalget Der efterlyses flere medlemmer, der er villige til at give en hånd i forbindelse med madlavning ved tirsdagssejladserne. Hvis ikke flere snart melder sig under fanerne, kan det blive vanskeligt at opretholde den gode tradition med spisning efter tirsdagskapsejladserne. Omkring tirsdagsmadlavning har sæsonen 2010 været vanskelig på grund af meget skiftende vejrforhold. Der har således været flere aflyste sejladser - både på grund af for lidt og for meget vind. Udvalget har drøftet, om der skal indføres tilmelding til tirsdagsspisning, men har valgt ikke at indføre dette. I efteråret og vinteren har udvalget følgende arrangementer: Standernedhaling og afriggerfest, julefest og nytårskur. Der ud over arrangeres vintermotion. Arrangementer, der ikke allerede har fundet sted, vil med sikkerhed blive omtalt andetsteds. Bladudvalget Man er meget glad for mange gode input, men ser gerne endnu flere. Feriebeskrivelser og fortællinger fra fx deltagelse i kapsejladser er meget velkomne. For ca. et års tid siden skiftedes til andet trykkeri end det hidtil anvendte. Et skifte man er meget glad for. 6 Havnens Brugerbestyrelse Klubbens medlem af havnens brugerbestyrelse fortalte om nogle af de forskellige opgaver, man beskæftiger sig med. Det er bl.a. tildeling af pladser og skure. Klubbens medlem oplyste, at han ønsker udvikling af havnen, men meddelte samtidig, at det er op ad bakke. Dommerbåd Båden fik sidste efterår ny aptering i cockpittet og lå vinteren over i vandet. Dette efterår er den kommet på land. Motoren har det ikke så godt. Den lækker olie, og udvalget spurgte bestyrelsen, om der er midler til reparation. Udvalget blev bedt om at indhente et konkret bud på reparation og derefter forelægge det for bestyrelsen. Finnjoller Udvalget har i den forgangne sæson forsøgt at afvikle 2 stævner, men begge måtte opgives på grund af for meget blæst. I sæsonen 2011 planlægger udvalget at afholde et større stævne i løbet af efteråret. Kapsejladsudvalget I udvalget drøftes løbende, hvorledes flere kan lokkes til at deltage i tirsdagssejladserne. Man ser i vinterens løb på om sejladsbestemmelserne for tirsdagssejladserne skal ændres/justeres, og man vil forsøge at få sat harestart i system. Sidstnævnte i tilfælde af, at dommerbåden, som det skete i efteråret (det var ikke besætningens skyld), ikke dukker op på banen. Der vil i foråret forud for første tirsdagssejlads blive arrangeret informationsmøde. Klubmesterskabet vil i 2011 blive forsøgt afviklet med så mange sejladser som muligt (hellere mange korte end få lange) juli 2011 er klubben i samarbejde med KDY vært ved VM for J80. Et arrangement der forventes at tiltrække mellem

7 Referat fra Fællesudvalgsmødet 80 og 120 deltagende både. Såvel kommune som havn er orienteret og er positive. Udvalget vil i takt med at tiden nærmer sig dette arrangement opsøge frivillig arbejdskraft blandt klubbens medlemmer (interesserede kan kontakte Kapsejladsudvalget). Klubhusudvalget Der afvikledes arbejdsweekend i marts Ikke mange dukkede op, men de få, der gjorde, var meget aktive. Der blev i foråret installeret 2 nye komfurer i køkkenet. Opvaskemaskinen har drillet, men er blevet repareret. Der har været 2 tilfælde af tilstoppet kloak, men det har ikke været på klubbens del af rørledningen, og kommunen har klaret sagerne, uden at det har kostet klubben penge. I efteråret er alle vinduer blevet vasket og pudset, og 2 huller i taget er blevet tætnet. Overdækning af terrassen drøftedes, idet en sådan vil kunne være en billig løsning til de arrangementer, hvor klubhuset har svært ved at rumme alle fremmødte. Ungdomsudvalget Der gennemførtes i foråret et stævne. Bl.a. med assistance fra Sejlunionen. I forbindelse med Grundlovsdagsarrangementet på havnen og fortet promoverede ungdomsudvalget sig og tilbød prøvesejlads for de, der ikke havde prøvet det før. Det var en succes og forventes gentaget i Ungdomsudvalget har et ønske om at indkøbe en tredje Fevajolle og ønsker også noget kommunikationsudstyr. Ungdomsudvalget planlægger i 2011 at afholde et 2-dages stævne. Ungdomsudvalget har ved at kunne tilbyde kvalificeret træning for de store formået at fastholde disse i klubben, hvilket er en succes. I bestræbelserne på at følge op på dette opfordredes til, at man for sæsonen 2011 budgetterer med 2 ungdomstrænere i 4 måneder. Flagudvalget Det går som sædvanlig op og ned. Flagene skal ligge i klubben (der kan jo være situationer, hvor flagning ikke er planlagt i forvejen). Nye store standere skal indkøbes. Klubhusudlån Også i 2010 har medlemmer og andre sejlklubber benyttet sig af muligheden for at låne klubhuset. Pladser ved nordre mole Aktuelt er udfordringen at finde plads 2 til Match28 erne. Der er hos havnen på klubbens vegne søgt om plads (til dommerbåden) på hjørnet ved slæbestedet ud for klubhuset. 7

8 Peter Jans in Memoriam Den 5. september fik jeg denne forfœrdelige henvendelse fra Henning Jans: Peter døde i går aftes. Den 5. september var officiel flagdag for danske soldater, men den 7. september kunne vi sœtte flaget på halv på sejlklubbens flagmast. Peter blev født i Dragør den 8. juli 1976, og døbt i Dragør Kirke. Peters skolegang foregik ligeledes i Dragør. Peter begyndte at sejle optimist som 7 årig. Senere gik han over i Europa-jollen i hvilken han vandt flere pokaler. Så gik turen til Struer med familien for en lœngere periode. Peter blev student deroppe, og lœste til ingeniør. Derefter fik Peter ansœttelse hos Velux og til sidst hos Maersk, hvor han gik på arbejde selv om han var mœrket af sygdommen, som ramte Peter allerede i For mange år siden da Lille-Peter og min yngste søn, Thomas, sejlede DM udtagelse i optimistjoller i Kastrup, kœntrede Peter i det hårde efterårsvejr. Peter rejste jollen, øste den, og sejlede de resterende sejladser i fin stil, til trods for at han var gennemblødt i sit todelte gule Imak sejlertøj. Jeg tœnkte: den dreng, han bliver en rigtig god sejler en dag. Det blev Peter, og jeg oplevede den glœde, at ha' han ombord på Hønen som fordœkstrailer i flere sœsoner, samtidig med at hans far Henning trimmede mit storsejl. Bedre dreng har aldrig 'arbejdet' på nogen af mine fordœk. Den 4. september 2010 fik Peter fred efter 2 store operationer. Peter blev bare 34 år. Vore tanker går til Pernille, Bente, Anne- Mette, Henning og den øvrige familie. Lad os lœnge mindes Peter Jans. Kristian Aagaard 8

9 Vintermotion Vintermotion er startet op igen Så tag og kom med på en rask gå-tur og få rørt musklerne lidt. Har du lyst til at være med, møder du bare op, det er ganske gratis. Man mødes hver onsdag kl. 18:30 på Dragørhjørnet,og går i rask trav ca. 5-6 km. Husk: Hvis du ikke har tid til at motionere nu, kan du afsætte tid til sygdom senere... 9

10 Nyt fra ungdomsafdelingen Evaluering af sommersæsonen 2010 Det har været en rigtig god sæson, med overvejende godt vejr. Vi har formået at fastholde næsten alle sejlere. Det betyder, at der har været virkelig mange børn, unge og forældre på havnen hver mandag. Næsten alle mandage fra starten af maj til slutningen af september har samtlige klubjoller været på vandet. Vi har forsøgt at variere træningen, så sejlerne lærer noget hver gang og samtidig synes det er sjovt at komme til træning. Derfor har der været et element af leg og hygge i træningen. Vi kan se, at det nytter. Vi har fået nogle meget bedre sejlere, som kommer forventningsfulde til træning. Alle optimistsejlere har desuden været ude at sejle kølbåd, enten i Rosalina med Hans Natorp eller i Duffer med Tina Staal. Madordningen har også fungeret godt. Der har været mellem 40 og 60 personer til aftensmad i hele sæsonen, hvor forældrene på skift har stået for madlavningen. Det betyder, at vi også har en chance for socialt samvær, hvilket mange sætter stor pris på. I juni måned havde vi et hyggeligt stævne for begyndersejlere. Sæsonen blev afsluttet med klubmesterskabet, med mange deltagere og god opbakning fra forældrene. Vi har satset på, at der skal være to trænere til hvert hold, som kan supplere hinanden. Når der er mange sejlere på vandet, er det også mere sikkert. Peter har fortrinsvis været libero på land, og det fungerer bedst sådan, da der er meget at se til, når der er mellem børn og unge, der skal ud at sejle. Sejlerne har været opdelt i 4 hold med et trænerteam på hvert hold: Begyndere (Kirsten Nielsen og Jan Lysen) Lidt øvede ( Hans og Lone Natorp) Mere øvede (Tina Staal og Anders Vognsen) Store joller (Frederik Hvalsø og Thomas Staal) Derudover har Peter Vedel Jantzen og Søren Møller Jensen været dem, der står for alt det andet og bistået på vandet ved behov. Vi råder over ca. 20 optimistjoller i klubben. Der er 4 tomandsjoller, til mange flere sejlere, der er ofte 12 eller flere større børn/unge tilstede, som må skiftes til at sejle om mandagen. Derfor ønsker vi os 1 ekstra Fevajolle til Generelt er det nok nødvendigt, at vi opfordrer til, at nogle af forældrene selv køber en jolle. Vi vil gerne have at flere bruger hjemmesiden, og derfor vil der fremover blive udsendt mail, når der er nyheder og information, med en opfordring til, at I kan se, hvad der sker på hjemmesiden. Men vi mangler de korrekte mailadresser på de fleste sejlere, så derfor skriv en mail til tina: så vi kan få jeres mailadresse. Vi har allerede nu en masse godt i støbeskeen for næste sæson men I får mere information om det senere. Der kan trænes hele vinteren, men det er på eget ansvar og klubbens politik for lån af joller og følgebåde gælder (se hjemmesiden). Den røde Dory bliver liggende i vandet, så længe det er muligt. Hvis man bruger benzin, har man selv ansvar for at betale og fylde dunken op. Tak for en super god sæson til alle sejlere 10

11 Nyt fra Ungdomsafdelingen, fortsat og forældre, det har været dejligt at se jer hver mandag. Med sejlerhilsen Formanden og trænerteamet i ungdomsafdelingen. Den 6. September var DS' optimistsejlere ude at sejle kølbåd med Hans Natorp i verdenomsejleren Rosalina 11

12 Dragør sejlklubs redaktion Ansvarshavende: Bent Ibsen Tlf / Annoncer: Greta Christiansen Tlf / Webmaster: Bent Ibsen Tlf Kate Brønden Tlf Bladudvalg Guje Løvgreen Tlf Webredaktør: Birgit Ottosen Tlf Dragør sejlklubs bestyrelse Formand: Søren Hvalsø Øresunds Allé 55 Tlf Økonomisk ansvarlig: Kim Pedersen Skipperstræde 4B Tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Vedel Jantzen Nørregade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Mik Jensen Vesterled 4 Tlf Bestyrelsesmedlem: Henrik Thomsen Poppelvej 78 A Tlf Næstformand: Lars Juel Christensen Bymandsgade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Anders Vognsen D.B. Dirchsens Allé 80 Tlf / Dragør sejlklubs kontaktpersoner Aktivitetsudvalg: Dorte Knudsen Tlf Dommerbåd: Rolf Ertner Tlf Kapsejladsudvalg: Henning Poulsen Tlf Ungdomsudvalg: Peter Vedel Jantzen Tlf Klubhusudlån: Rolf Ertner Tlf Bladudvalg: Bent Ibsen Tlf / Match Raceudvalg: Klaus Landsmann Tlf Klubhusudvalg: John Mathiesen Tlf Revisor: Gutfelt og Partnere Tlf.: Pladser, Nordre Mole: Kristian Aagaard Tlf Brugerbestyrelsen: Jess Brønden Tlf Finnjoller: Lars Juel Christensen Tlf Målerudvalg: Jess Brønden Tlf Flagchef: Jørgen Palm Steffen Tlf Havnekontor: Tlf ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg 12

13 Kalenderen På finder du de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen. November Lørdag d. 20. Klubhuset udlånt Fredag d. 26. kl Julefest December Lørdag d. 18. Klubhuset udlånt til Finnjolle julefest Torsdag d. 23. Klubhuset udlånt Januar 2011 Februar Lørdag d. 1. kl Nytårskur Tirsdag d. 22. kl Generalforsamling Marts April Søndag d. 6. kl Fastelavn Lørdag d. 16. kl Standerhejsning Tirsdag d. 26. kl Kapsejladsinformationsmøde Bliv set i ØST Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce. Bladudvalget 13

14 Kapsejladsudvalget Kapsejladudvalget takker alle for en fin sæson, som jo desværre blev ramt af nogle aflysninger på grund af vejret i efterårssæsonen. Vi vil selvfølgelig stadig gerne have flere både på vandet og enhver ide, der kan hjælpe her, er mere end velkommen. Igen i år forsøgte vi med en gastebørs, men helt uden held. Er der slet ingen, som vil have gaster ombord fra en båd, som er forhindret i at sejle en enkel tirsdag? Vil det hjælpe hvis vi, hver tirsdag i klubhuset, prøver at finde både/gaster til dem, der ved, at de ikke har sejladsmulighed næste uge, eller vil alle kun sejle med faste gaster? Vores klubmesterskab trak igen i år fulde huse, men desværre ikke så mange deltagere på vandet da vejrguderne ikke var med os. Så det var rigtigt flot klaret af den minimerede dommerbådsbesætning, at de formåede at starte hele 4 sejladser om søndagen. Det var kun de store både, som have noget at sejle om, da 2. start kun havde en deltager og dragerne helt opgav at sejle. Vi kunne bestemt også godt ønske os nogle flere Dragørbåde i Amager Cup sejladserne, som vi stadig er medarrangører af. Vil I først være med, hvis sejladsen flyttes til Dragør, eller er der andre grunde til at disse arrangementer fravælges? Til gengæld har det været fint at se nogle af de unge på banen og ikke mindst i klubhuset, når de har været ude i de nye matchracere, og vi håber, at de er med hver tirsdag i næste sæson. I udvalget vil vi bruge vinteren til at udveksle ideer og prøve at gøre det endnu bedre til foråret, når vi igen skal mødes på banen. God vinter Kapsejladsudvalget 14

15 DM i den Olympiske 49'er jolle Dragørsejler vinder bronze ved DM i den Olympiske 49 er jolle Anders Thomsen fra Dragør Sejlklub og hans makker Niels Joachim Gormsen vandt for nylig bronze ved DM i den olympiske bådklasse 49 er i Hellerup. Danmark vandt guld ved OL i Beijing og guldvinderen Jonas Warrer og hans nye makker Søren Hansen blev nummer 2 ved DM, kun slået af verdensranglistens nr. 2 Allan Nørregaard og Peter Lang. Anders startede som optimistsejler i Dragør Sejlklub, men nu foregår træningen mest fra Dansk Sejlunions kraftcentre og i udlandet. Ud over studierne på CBS bruger Anders og Niels Joachim al deres fritid på at træne og rejse til stævner, primært i udlandet, hvor de deltager i ISAFs Worldcup. Nu er sæsonen ved at være slut for i år, men i januar starter træningen igen fra Cadiz i Sydspanien, og første store konkurrence er World-cup stævnet på Mallorca i påsken. Det store mål for næste sæson er VM i Australien i november, som også vil være første udtagelse til OL i London 2012 Check kalenderen på klubbens hjemmeside På hjemmesiden finder du de seneste opdateringer om klubbens mange aktiviteter. 15

16 Ungdomsafdelingens Klubmesterskab 25. september 16

17 17

18 Ungdomsafdelingens Klubmesterskab 25. september 18

19 Bladudvalget orienterer Siden sidste Generalforsamling har vi omstruktureret bladudvalget og fået en god fordeling af arbejdsopgaverne. Kate korrekturlæser alt modtaget tekstmateriale og skriver desuden generelle indlæg, indkaldelser, resultater og meget andet. Birgit står for layoutet og dermed udnyttelsen af bladets 20 eller 24 sider til tekst, billeder og annoncer. Greta er fortsat annoncekonsulent og tager gerne imod nye kunder. Guje indhenter oplysning om arrangementer og udlån og opdaterer kalenderen. Bent bearbejder billedmaterialet og sørger for konvertering af filer og kontakten til trykkeriet. Bladudvalget mødes 4 gange om året efter den annoncerede deadline. Her prøver vi at få overblik over omfanget af næste blad, med hensyntagen både modtaget stof og til lovede indlæg, som ikke lige nåede deadline, men som er på vej. Bladudvalget vil gerne rose både udvalg og bestyrelse for at levere gode relevante indlæg og ikke mindst for jeres forbedrede overholdelse af tidsfristerne. Vi vil også opfordre alle medlemmer til at skrive om jeres oplevelser, det være sig til søs, som forælder til de unge eller i forbindelse med klubbens øvrige aktiviteter. Det er jo jer, som er klubben og lad os høre fra jer. Billeder bringer vi mange af og undertiden lidt rigeligt, som i nærværende nummer hvor der kom mindre tekstmateriale end forventet. Vi er især i underskud af billeder fra tirsdags- og andre kapsejladser for kølbåde, så send meget gerne jeres billeder til Bent. Næste blad udkommer til marts, så vi kan referere fra Generalforsamlingen den 22. februar. Der er dermed også nogle gode vintermåneder til at skrive lidt om jeres oplevelser i den forgangne sæson til glæde, inspiration eller eftertanke for os medlemmer. Alle indlæg med tekst kan sendes til Kate med kopi til Bent: Til: CC: Billeder uden indlæg kan sendes til direkte til Bent. Vi ses til foråret, Bladudvalget 19

20 for alle klubbens medlemmer Fredag d. 26. november kl. 19:00 Menu: Flæskesteg med rødkål og brune kartofler Ris a'la mande med mandelgaver Gløgg og småkager Bankospil med mange flotte gevinster Juletræ og julesang Pris 120,- kr. Bindende tilmelding senest d. 23. nov. til Kate el. Lene Skriv et indlæg til ØST Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger, billeder og egne oplevelser. Klubben websider er ligeledes åbne for medlemmerne. Bladudvalget 20

21 for alle klubbens medlemmer Lørdag d. 01. Januar kl. 14:00 Kom ned i klubben og ønsk hinanden godt Nytår Der er mulighed for at købe en sildemad og en snaps Pris: kr. 50,- Følg med i Dragør Havn På Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub er repræsenteret dragoerhavn.dk 21

22 22

23 Indkaldelse til generalforsamling Tirsdag den 22. februar 2011 kl i Dragør Sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed og bestyrelsens planer for den kommende sæson. 3. Udvalgenes planer for den kommende sæson. 4. Det reviderede regnskab, herunder regnskab for eventuelle fonds, fremlægges til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr. 6. Behandling af eventuelle forslag. 7. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til Valg af udvalg. 9. Valg af registreret revisor. 10. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslag fra såvel bestyrelse som medlemmer skal ligge til eftersyn i klubhuset de sidste 4 dage inden generalforsamlingen. Ændringsforslag til fremsatte forslag kan behandles på lige fod med fremsatte forslag. Intet forslag under eventuelt kan vedtages. Aktivitetsudvalget vil servere snitter i pausen. På gensyn, Bestyrelsen 23

24 Dragør Sejlklub Strandlinien 1B 2791 Dragør B B Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Firmafrokost, teambuilding eller bryllup? Konference eller fangerne på fortet? En stor is eller blot en stille øl på kajen? Ring og hør mere om vores mange aktiviteter eller besøg vores hjemmeside. Tlf.:

Nr. 4 November 2006 33. årgang

Nr. 4 November 2006 33. årgang Nr. 4 November 2006 33. årgang...eller Vandgangen? Højvande i Dragør Havn under stormen 1. november 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Bestyrelsens beretning og planer for kommende sæson Siden sidste generalforsamling har vi haft mange arrangementer:

Bestyrelsens beretning og planer for kommende sæson Siden sidste generalforsamling har vi haft mange arrangementer: Agenda 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Udvalgenes planer for kommende sæson. 4. Det reviderede regnskab. 5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr. 6. Behandling af eventuelle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Foto: Jan Nielsen Dragør Two Star Saltholm Rundt blev en succes trods hårdt vejr 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Så kom foråret endelig og bådene er kommet

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub

Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Vinterparti fra indsejlingen til Dragør lystbådehavn Foto Fit 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Der er i skrivende stund kun ca. 2 måneder til, vi igen

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2015-2016 Kære medlemmer Disse linjer skrives her hvor spændingen om årets gaver er udløst og folk samles omkring herlighederne på julefrokostbordene rundt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen.

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen. Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 08/10.2008 Til stede:, Pia,, Eva, Preben, Lars, Tina og Karin Vært: og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Referat fra sidst

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION 1 GENEREL INFORMATION GÆLDER ALLE Jolle og udstyr: Husk alt: Jolle, mast, sprydstage, bom, sejl, ror, sværd, vindpil og værktøjskasse Placering

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Tilstede: Afbud: Per, Jørgen, Bent, Ebbe, Lars, Margit og Flemming. Dorte Jønck (Ferie) og René Hedegaard

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere