Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme"

Transkript

1 Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme Præsentation

2 Indhold Indledning, baggrund og proces s. 3-6 Turismen i Vesthimmerland s Fremtidsvision og de første skridt s Produktkatalog s Bruttoidékatalog s Side 2

3 Indledning På baggrund af udviklingsprocessen Det gode liv præsenteres her en handlingsplan for turismen i Vesthimmerland. Planen sammenfatter forløbets tre faser. Handlingsplanen består af tre dele: Den første del beskriver turismens aktuelle position i Vesthimmerland kommune samt turisternes efterspørgsel. Det sammenfattes i en SWOT for turismen i Vesthimmerland. Den anden del beskriver de værdier, som deltagerne på den første workshop formulerede. Værdierne er omsat til en fælles vision for turismen i fremtiden og efter visionen følger en række konkrete operationelle anbefalinger til de første skridt mod en styrket turisme. Den tredje del præsenterer den palette af forslag til koncepter og produkter, som er udviklet gennem processen. Paletten består dels af et produktkatalog, med indsatser der kan sættes i gang med det samme, og et bruttoidékatalog, med idéer der kan sættes i gang senere. Side 3

4 Baggrund I vinteren 2010 igangsatte VisitNordjylland i samarbejde med VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune udviklingsforløbet: Det gode liv. Initiativet tog udgangspunkt i følgende målsætninger: At den samlede turismerelaterede omsætning når 1 mia. kr. i år 2016 At belægningen i skuldersæson/lavsæson øges med flere turister At der skabes større indtjening for de involverede virksomheder Udviklingsforløbet var et netværks- og innovationsforløb, der skulle sikre, at turisterhvervet, detailhandlen, borgere, erhvervsudviklere, planlæggere, VisitVesthimmerland og rådgivere sammen udviklede nye konkrete forslag til aktiviteter, samarbejdsrelationer og tilbud. Forløbet har integreret de turistmæssige interesser i en samlet handlingsplan, der kan danne grundlag for en løbende produkt og konceptudvikling. Den samlede indsats tager udgangspunkt i Turistpolitik i Vesthimmerland Side 4

5 Formål Udviklingsforløbets formål har været: At kortlægge og tydeliggøre de kvaliteter og styrker, som Vesthimmerland rummer i et fælles forum på tværs af brancher og tidligere kommuneskel. At facilitere formuleringen af fælles værdier og visioner for turismen i Vesthimmerland, som kan være med til at styrke det samlede brand og være retningsgiver for udvikling af produkter og koncepter, der understøtter brandet At udvikle nye koncepter og produkter og sætte eksisterende produkter ind i nye relationer. At facilitere nye samarbejdsrelationer og fremme netværk på tværs af værdikæden i Vesthimmerland. At udvikle en handlingsplan, der kan danne grundlag for en løbende produkt og konceptudvikling Side 5

6 Processen Processen er gennemført i perioden oktober 2011 februar 2012 og har bestået af tre faser, der tilsammen har bidraget til at formulere handlingsplanen. Omdrejningspunktet i processen har været tre større workshops, der hver især samlede mellem interessenter (frivillige, foreninger, Visit Vesthimmerland, turisterhverv, detailhandel og kommune, m.fl.). Faserne I fase 1 afholdtes en workshop med det formål at skabe et fælles billede af Vesthimmerlands styrker og kvaliteter, som man kan bygge videre på. I fase 2 afholdtes endnu en workshop, hvor deltagerne udviklede ideer til nye produkter og koncepter samt ideer til videreudvikling af og nye kombinationer af eksisterende produkter. Resultaterne blev samlet i udkast til handlingsplanen, som blev drøftet med projektets styregruppe og som dannede udgangspunkt for en afslutningsworkshop i fase 3. Formålet med den afsluttende workshop var, at skabe opbakning til handlingsplanens centrale indhold samt at konkretisere handlingsplanen og de prioriterede produkter og koncepter. Side 6

7 1. TURISMEN I VESTHIMMERLAND Side 7

8 Turismen i Vesthimmerland Turismen omsætter for ca. 695 millioner kroner og bidrager med mere end fuldtidsstillinger. Turistfaciliteterne tæller bl.a. 10 museer 10 campingpladser med enheder 9 hoteller med i alt 537 senge og ca overnatninger feriehuse 4 lystbådehavne med 480 pladser 59 overnatningsvirksomheder 34 spisesteder 98 permanente attraktioner Wellness og golf på 1. klasse. Side 8

9 Turismens andel af det samlede udbud Turismeandele fordelt på kommuner (kilde: Turismeundersøgelsen 2008, VisitDenmark) Vesthimmerland ligger med en turismeandel på 1,5% lavere end gennemsnittet på 1,7% i Region Nordjylland. I regionen er Jammerbugt topscorer med 4,1%. Side 9

10 Turismens udvikling i Vesthimmerland Udvikling i antal overnatninger i perioden ekskl. Feriehuse. Danmarks Statistik Både på landsplan, regionalt og i Vesthimmerland har der været et fald i antallet af overnatninger siden Den ekstraordinære nedgang for Vesthimmerland skyldes konkursen af et større overnatningssted med ca overnatninger. Kapaciteten er imidlertid genvundet og i 2011 var der ca. 60% flere overnatninger end i 2010 ikke mindst på grund af åbningen af Dayz Rønbjerg Feriecenter. 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Hele landet, ekskl feriehuse Region Nordjylland, ekskl. feriehuse Vesthimmerlands Kommune, ekskl. feriehuse Side 10

11 Hvem er turisterne i Nordjylland? Overnatninger i Nordjylland fordelt på målgrupper, Kilde: Turismeundersøgelsen 2008 (VisitDenmark) Nationaliteter 88,7 % af turisterne i Nordjylland er danskere, 4,3 % er nordmænd, 1,2 % svenske mens 2,2 % er tyskere. Dertil kommer 3,6 % fra andre lande. Sjov, leg og læring: Her er typisk tale om børnefamilier og bedsteforældre på ferie med børn. Der er fuld fart med sjove og lærerige oplevelser. Målgruppen overnatter primært i feriehuse, feriecentre og på campingpladser, hvor der er plads til at boltre sig tæt på strand, skov og spændende attraktioner. Målgrupper De to største målgrupper i regionen er Sjov, leg og læring (41%) og Det gode liv (22%). Det gode liv: Her er typisk tale om par uden børn, der vil slappe af. Det er ferie for livsnydere med hang til forkælelse af sig selv og hinanden. Målgruppen overnatter primært i feriehuse, camping og hoteller, hvor der er rig mulighed for at opleve lokalområdets natur, gastronomi samt kulturelle og historiske seværdigheder. Side 11

12 Hvordan bor turisterne? Overnatningsform i Nordjylland fordelt efter på de primære målgrupper i pct. Kilde: Turismeundersøgelsen 2008 (VisitDenmark) Feriehus, camping, feriecentre og hotel er de mest anvendte overnatningssteder i Nordjylland. 60,0 50,0 40,0 Nordjylland i alt Sjov, Leg og Læring Det Gode Liv Feriehuse, camping og hoteller er mest populære hos målgruppen det gode liv, mens målgruppen sjov leg og læring benytter sig af feriehuse, feriecentre og camping. 30,0 20,0 10,0 - Feriehus Camping Feriecenter Hotel Vandrerhjem Side 12

13 Turisternes forbrug Kilde: Turismeundersøgelsen 2008 (VisitDenmark) Vedrørende overnatninger lå Vesthimmerlands Kommune ifølge opgørelserne fra 2011 på en 5. plads i i forhold til de øvrige kommuner i regionen og gæsternes døgnforbrug er generelt relativt lavt. Det ligger på 349 kr. Det næstlaveste i Region Nordjylland. Gennemsnittet for regionen er 452 kr. Forbruget blandt turister i Nordjylland adskiller sig fra landsplan ved, at der bruges væsentligt flere penge på detailhandel og rejseservice (guidede ture, sommerhus-udlejning, rejsebureau osv.) og væsentlig færre penge på transport og overnatning. Side 13

14 Turisternes efterspørgsel det generelle billede Generelle turismetendenser på tværs af områder og nationaliteter peger på følgende udvikling i efterspørgslen: Fællesskaber Turismen påvirkes af forbrugernes stigende ønsker om at føle sig som en del af et større fællesskab. Dertil skaber ændrede familiekonstellationer og tilhørsforhold nye typer af fællesskaber. Det er til eksempel OK at tage børnefri og dyrke andre typer fællesskaber. Sundhed Forbrugerne har i dag et stigende fokus på at opnå både fysisk sundhed og indre mental sundhed. Det sker både gennem såvel meditation, hjernegymnastik og spiritualitet - som fysisk aktivitet, rent vand og frisk luft. Det sker også gennem et øget fokus på fødevarer og på bæredygtighed. Interesser og hobbyer Det immaterielle er i fokus, hvilket skaber en opblomstring i behovet for substans og fordybelse i individuelle interesser. Det centrale er identitet og selvfortælling og at man på ferien får rum til at udleve sine egne individuelle interesser. Autenticitet Kvalitet og historie er blandt de kendetegn, der påvirker menneskers forbrug. Som turist er ønsket om det spontane og uplanlagte stort. Målet er at komme tæt på det sted, man besøger og de mennesker, der lever der, at få insider-informationer og mærke den ægte vare. Side 14

15 Tendenser indenfor kystferie Langsomhed: Vi ønsker afslapningsferier og vil væk fra byens hektiske liv. Unplugged: Vi ønsker ferier, hvor man hiver stikket ud og er utilgængelig. Fællesskaber: På ferien vil vi fejre runde fødselsdage med hele familien, vi vil på far/søn ferier, på herre- og tøsetur, på,romantiske eller børnefri ferier. Børn: Børnene vil på camps, hvor der er fokus på leg, venskaber, fysisk aktivitet og kontakt med naturen. Sundhed: Vi vil dyrke vores sind og krop og have wellness på ferien. Vi går til meditation/yoga ved vandet, søger ro og frisk luft. Side 15

16 Hvad efterspørger turisterne lokalt? Nordjylland opdelt efter motivbaserede målgrupper, Kilde: Turismeundersøgelsen 2008 (VisitDenmark) Top 5 emner, som turisterne efterspørger er: Natur, et trygt sted at opholde sig, et børnevenligt produkt, rent land, befolkningen generelt. For Det gode Liv gælder at: Det skal være trygt at opholde sig og der skal være rent. Naturen, vandremuligheder og kulturhistoriske seværdigheder er vigtige, mens andre aktivitetstilbud og forlystelser ikke spiller den store rolle. Målgruppen Det gode Liv værdsætter i stor grad, at der er få turister og god mad. Prisniveauet er ikke afgørende. For sjov, leg og læring gælder at: Børnevenlighed, aktivitetsmuligheder og attraktioner samt forlystelser er meget vigtige ligesom tryghed, natur og renhed også tillægges en stor værdi. Ellers minder sjov leg og læring langt hen ad vejen om den gennemsnitlige turist i Nordjylland hvad det også er. Side 16

17 Der er forskel på turisternes ønsker Oversigt over turisternes ønsker til ferien, Kilde: VisitDenmark 2011 Nordmænd: Ønsker at møde en venlig lokalbefolkning, være trygge og kunne slappe af. Mad og indkvarteringen er basiskrav, der skal være i orden sammen med pris/kvalitetsforholdet. Trend: I 2011 gik norske overnatninger i Nordjylland frem med 8,5 % Svenskere: Er meget optaget af at få værdi for pengene og ønsker tryghed, god mad samt at møde en gæstfri befolkning. Sjov og forlystelsesparker er rejsemotiver, der betyder mere for svenskerne end mange andre nationaliteter. Trend: Svenske overnatninger i Nordjylland gik i 2011 frem med 11,5 % Tyskere: Er optaget af natur og mulighederne for at bevæge sig i naturen. Ønsker at møde en gæstfri befolkning, tryghed og gode overnatningssteder. Trend: I 2011 faldt andelen af tyske overnatninger i Nordjylland med 2,8 % Side 17

18 Hvad vægter danskerne højst i yderområderne? Kilde: Rundspørge til 3000 danskere if. Realdanias kampagne Stedet tæller 87 % af danskerne værdsætter naturskønne kyster, strand og hav. 79 % af danskerne værdsætter ro og stilhed 66 % af danskerne værdsætter et stærkt lokalt fællesskab 65 % af danskerne værdsætter en stærk lokal identitet 56 % af danskerne værdsætter unikke bymiljøer 84% af danskerne vælger ferien i kystbyen i et yderområde frem for ferien i en større dansk by, som ikke ligger ved kysten. 81% af danskerne vil gerne køre en time længere for at tilbringe weekenden ved kysten i et yderområde Side 18

19 Styrker, muligheder, svagheder og trusler Vesthimmerland besidder allerede mange af de kvaliteter, som turisterne efterspørger: Vand, natur, kyststrækning, ro, autenticitet. Det kræver dog produktudvikling og nye samarbejder, hvis man skal tiltrække et væsentligt større antal turister, der samtidig vil overnatte og bruge flere penge på bedre turistprodukter. I Vesthimmerland har kysten stor tiltrækningskraft og med en fokuseret og forretningsorienteret tilgang til produktudvikling, kan den være med til at tiltrække flere turister. Forstår man at koble tilbuddene, kan dette også komme bl.a. indlandsbyerne til gode. Ligeledes kan en øget strategisk satsning indenfor både gastronomi og kulturhistoriske attraktioner og events bidrage til øget omsætning. Vesthimmerland rummer et stort udbud af turistfaciliteter og der er derfor gode mulighed for i højere grad at koble tilbuddene på tværs af værdikæden, herunder særligt tilbud til de to primære målgrupper sjov, leg og læring samt det gode liv og ikke mindst i forhold til kombinationen mellem oplevelser og overnatning. I det følgende opsummeres styrker, muligheder, svagheder og trusler for Vesthimmerlands turisme skematisk. Side 19

20 Styrker Vesthimmerland rummer mange af de kvaliteter som turister efterspørger - kyst, natur, kulturhistorie, gastronomi, tryghed, børnevenlighed og autenticitet. Stort turismeudbud målrettet de centrale målgrupper sjov, leg og læring samt Det gode liv. Netværksdannelsen på tværs af værdikæden er igangsat. Høj andel af turister i feriehuse og på camping. God placering i forhold til at nå andre oplevelser i regionen. Muligheder Kobling af eksisterende produkter i pakker og udvikling af nye produkter. Øget indsats for forbruget i detailhandel, rejseservice og overnatninger. Øget indsats for udvidelse af sæsonen. Øget samarbejde på tværs af værdikæden. Hæve prisniveauet. Stigning i markedet skaber i 2011 skaber bedre vilkår for produktudvikling og innovation. Øget forpligtende samarbejde på tværs af værdikæden kan øge ressourcerne til markedsføring og produktudvikling. Svagheder En stor andel af områdets overnatninger er samlet hos en aktør, hvilket gør erhvervet sårbart. Turismens andel af det samlede udbud i regionen er lav. Samarbejdet på tværs af værdikæden er ikke udbygget. Pakkeløsninger er ikke målrettet til nutidens fællesskaber. Turismeindsatsen varetages af ren kommunal organisation og erhvervet er ikke forpligtet til at bidrage til markedsføring og fælles produktudvikling. Udfordringer Turister i feriehuse og på camping har generelt lavere døgnforbrug. Konkurrence - mange andre steder tilbyder også natur, vand etc. Nødvendigt at finde det unikke i Vesthimmerland og markedsføre det. Økonomisk krise og generel nedgang i turismen. Side 20

21 2. FREMTIDSVISION OG DE FØRSTE SKRIDT Side 21

22 Hvad skal Vesthimmerland være kendt for i fremtiden? Ca. 60 aktører fra turismeerhvervet i Vesthimmerland har peget på en række centrale kvaliteter, der i fremtiden skal kendetegne området. Kvaliteterne er samlet under fire overordnede indsatsområder og har fungeret som input til den overordnede vision for turismens fremtidige udvikling. På baggrund af visionen samt de konkrete ideer til nye aktiviteter, opstilles en række anbefalinger til de første skridt i det videre arbejde. Side 22

23 Indsatsområder Kvaliteter der var vigtige for deltagerne Maritim Kultur - fjord, havn, sø og å Limfjorden og kyststrækninger Kystturismen ind i landet Maritim kultur og kulturarv Fjord, hav, sø og å Stærkt havnemiljø Maritime aktiviteter og Limfjordslege 2. Lokale råvarer Lokal gastronomi Sats på detaljer specielle oplevelser Fortæl historier om det unikke produkt Fra producent til gastronomisk oplevelse Fokus på lokale specialiteter f.eks. muslinger At vise, hvor råvarerne kommer fra og hvad de kan blive til 3. Kunst, Kultur og Kulturhistorie Kunst, kultur og humor Kunst ned til folk Kunst og kultur formidles også i naturen Gode oplevelser - fang dem! Velbevaret og mangfoldig kulturarv Ser frem og tilbage 4. Natur, Ro, Sundhed og Golf Fælles i naturen Rå natur, himmel og ro Naturens duft og herlighed Tiden er til for dig hele året! Sundhed, trivsel og læring Side 23

24 En vision for Vesthimmerlands turisme Vesthimmerland er stedet med den levende maritime kultur. En kultur, der knytter sig til Limfjorden og sætter sig spor i både hyggelige havnemiljøer, smukke fjorde og i den lokale gastronomi. Naturen, vandet og roen er i højsædet i Vesthimmerland, hvor landskaberne fremstår uberørte og indbydende, med tilbud om at gå på opdagelse under den høje himmel. Også Vesthimmerlands historie og kulturarv er et aktiv for turismen. Gæsterne mærker de historiske rødder i bl.a. de særlige kulturlandskaber, som træder frem i de maritime miljøer og på de ruter, der åbner landskabet for den besøgende. Et stort udbud indenfor både kulturhistoriske museer og kunstgallerier skaber, tilsammen med løbende tilbagevendende historiske events, gode rammer for turister med interesse for kvalitet, autenticitet og historie. Hvad end man er til ferie med sjov, leg og læring eller livsnyder, der sætter pris på fordybelse og wellness, rummer Vesthimmerland tilbud i høj kvalitet hele året rundt. Herfra kan besøgende drage på endagstogter udi et hav af oplevelser i hele regionen og komme nemt og sikkert i havn igen. Vesthimmerland fremstår derfor som et oplagt feriemål for mange danskere såvel som udlændinge både pga. det varierede udbud af aktiviteter, den gode formidling og den høje standard. Side 24

25 De første skridt Med visionen for turismen i Vesthimmerland er der formuleret et fremtidsscenarie for turismens udvikling de næste år. Visionen er malet med den brede pensel og har til formål at skabe en fælles forståelse for, hvor vi vil hen. Visionen er svær at styre efter i forhold til, hvilke konkrete projekter der bør fremmes. Der er derfor udviklet en række anbefalinger til de første skridt, som er tænkt som pejlemærker for de kommende års udvikling. Anbefalingerne sætter fokus på at iværksætte aktiviteter, der fastholder det initiativ og engagement, som er skabt i udviklingsforløbet, og samtidig skaber et konkret output til gavn for turismen i Vesthimmerland. At der etableres et samarbejde til projektgruppen på Livø og udvikles minimum ét nyt tilbud. At der skabes minimum ét nyt samlet tilbud til turister, der efterspørger overnatning kombineret med fysisk og mental sundhed og aktivitet. Eks. yoga, kajak, golf el. lign. At stinettet og tilgængeligheden i og omkring Vesthimmerlands natur- og kulturlandskaber udbygges, så det bliver mere tilgængeligt for besøgende, der ønsker at bevæge sig ud i naturen. At der etableres et samarbejde på tværs af kommunens fire havne, der kan bidrage til udviklingen af et til to nye maritime tilbud, der går på tværs af værdikæden. At der skabes og formidles overblik over fødevareproducenter, leverandører og spisesteder med henblik på udvikling af minimum to nye gastronomiske oplevelsespakker. At der etableres et samarbejde på tværs af kulturhistoriske formidlings- og oplevelsesinstitutioner med henblik øget koordinering og formidling af events og eksisterende tilbud. Side 25

26 Anbefalinger til organisationen af turismeindsatsen Gennem udviklingsforløbet har flere af deltagerne stillet ønske om et systematisk og professionelt samarbejde på tværs af turismeerhvervene i kommunen. Særligt omkring konkurrenceevne og kvalitet. Ønsket handler dermed ikke udelukkende om markedsføring men i høj grad om at sikre innovation og om at facillitere netværk og dialog på tværs af udbyderne. Der er således behov for at udvikle en organisation, der kan samle og forpligtige erhvervets og feltets parter og dermed også sikre finansiering af innovativ produktudvikling og markedsføring. Ønskes dette spor forfulgt yderligere, bør erhvervets interesse og vilje til at bidrage til en sådan organisation undersøges nærmere gennem dialog med de centrale parter ligesom finansieringsmodellen skal udvikles. Modellen bør forpligtige erhvervene til samarbejde samt bidrage til produktudvikling på tværs af værdikæden. Det skal afklares, hvordan en evt. ny organisations relateres til det eksisterende VisitVesthimmerland, der i dag varetager den kommunale turismeindsats gennem indsatsområderne: servicering af gæster, markedsføring samt produkt- og virksomhedsudvikling. Side 26

27 Anbefalinger til markedsføring og pakkeløsning Igennem udviklingsforløbet har deltagerne haft et generelt fokus på muligheden for at pakke og markedsføre tilbud på tværs af værdikæden som samlede produkter. Denne tilgang kan med fordel videreudvikles. Pakkerne kan med fordel bidrage til udvidelse af sæsonen og bør i udgangspunktet kombinere oplevelser med overnatningsmuligheder samt med transportløsninger til endagsoplevelser andre steder i regionen. Pakkerne kan evt. målrettes turisternes alder, så der skabes et tilbud til flere generationer såvel som til forskellige moderne typer af fællesskaber. Arbejdet med at samle og pakke tilbud kan iværksættes over to faser. I første fase er omdrejningspunktet eksisterende produkter og koncepter, der komplimenterer indsatsområderne. Dernæst kan 2. fase inddrage de aktører, produkter og koncepter, der kræver udviklingstid. Markedsføringen kan evt. suppleres af en strategi for viral markedsføring, hvor de fire indsatsområder og de tilhørende pakkeløsninger lanceres gennem forskellige relevante sociale medier. Arbejdet med pakketilbud kræver overvejelser om styring herunder bl.a. booking-system, kuponhæfter og rabatordninger etc. og forventningerne til anvendelsen af hhv. eksisterende professionaliserede kanaler skal afstemmes. Side 27

28 3. PRODUKTKATALOG Side 28

29 Produkter, koncepter og muligheder Gennem udviklingsforløbet Det gode liv er der formuleret muligheder for udvikling af turismen i Vesthimmerland og der er prioriteret seks forskellige konkrete produkter og koncepter, som kan igangsættes og bidrage til at nå målsætningerne for erhvervet. De seks produkter præsenteres i dette produktkatalog. I produktudviklingen har deltagerne anlagt forskelligt fokus alt efter gruppens sammensætning og deltagernes interesse. Derfor vil præsentationerne variere. Afslutningsvist præsenteres en opgaveliste der skaber overblik over de første opgaver mod realisering. Følgende 6 produkter er prioriteret: Havnemiljø det maritime Vesthimmerland Smagen af Vesthimmerland Kulturhistorisk tidsrejse* Åben natur landets bedste landskaber* Aktiv ferie* Livø afkobling på Limfjordens perle* De deltagere der har arbejdet med det pågældende produkt eller koncept på forløbets sidste workshop, fremgår med navns nævnelse. Der er dog ikke indgået aftaler om, at deltagerne indgår i en videre produktudvikling. Ved fire af de seks produkter (markeret med * ovenfor), har deltagerne imidlertid selv udpeget personer eller organisationer som tovholdere o. lign. på det videre arbejde. Side 29

30 Havnemiljø - Det maritime Vesthimmerland 1/3 Indsatsområde Maritim Kultur fjord, havn, sø og å Baggrund De fire havne Hvalpsund, Rønbjerg, Livø og Løgstør har meget forskellige styrker og tilbud. En samlet indsats kan bidrage til øget synlighed, længere varende ophold, øget forbrug samt servicering af en bredere vifte af målgrupper. Satsningen vil desuden skabe effekt for turismen i indlandsbyerne. Idéens indhold Kommunens fire havne iscenesættes som Det maritime Vesthimmerland hvor oplevelsesog informationspakker tiltrækker forskellige turister. I havnene kan besøgende finde information om trafik og ruteplaner, leje cykler og andet udstyr, lokalisere indkøbsmuligheder og øvrige oplevelser mm. Havnene gøres til centrum for aktiviteter som kajak- og tursejlads og for kulinariske oplevelser knyttet til råvarer fra fjorden. Aktiviteterne kan evt. tilrettelægges som tilbagevendende events, eksempelvis med temaet fra fjord til bord som omdrejningspunkt. Satsningen indebærer også, at mulighederne for flere lystsejlere og dermed øget overnatning og handel forbedres. Side 30

31 Havnemiljø - Det maritime Vesthimmerland 2/3 Målgruppen I Hvalpsund er den primære målgruppe Sjov, leg og læring. Her serviceres færge-, kro- og campinggæster og der er tilbud til familier, som ønsker at leje udstyr. I Rønbjerg dyrkes det gode liv med sejlads, strand, ro- og sejlklub. På Livø dyrkes det gode liv af naturelskere og kulturelt interesserede, der ønsker ro og fordybelse. Løgstør servicerer gæster, der kan lide kanalens liv, lytter til jazz og spiser god mad. Indtægter / udgifter Der er gode muligheder for at opnå flere overnatninger og mere handel både gennem lystsejlere, flydende hoteller, autocampister, fiskerhuse på pæle og husbåde. Øget kapacitet opnås bl.a. ved åbning af Frederik VII s Kanal samt ved bedre koordinering ml. mellem havnene. Udgifterne knytter sig til ansættelse af havneværter, markedsføring og administration. Der skal udvikles flere produkter herunder kapsejladser på fjord, kanal og sø samt udvidelse af lejekapacitet ift. robåde, kajak & kano. Udenfor sæsonen I og udenfor sæsonen tilbydes ture med muslingefiskere og sail-in movies. Særligt de havnenære strandarealer udstyres med faciliteter som strandbarer, saunaer og grillområder. Der er også fokus på at udvide eksisterende events til weekenden samt på at afvikle vandsport i trygge omgivelser i Frederik d. VII s Kanal. Ved vintertide kan der tilbydes wellness på havnen, maritime foredrag, vintersælsafari og isfiskeri i fjord og sø Side 31

32 Havnemiljø - Det maritime Vesthimmerland 3/3 De tre første skridt 1. Der skal etableres et samarbejde på tværs af havnene og med Netværk Limfjorden. Samarbejdet bidrager til udviklingen af havne- og strandområder. 2. Der afvikles en kick-off event. Det kan være et pilotprojekt på en havn hvor netværket, lokale foreninger o.lign. involveres i arbejdet med udviklingen af det maritime Vesthimmerland. 3. Afvikling af PR-event med åbning af Frederik VII s Kanal. Centrale aktører Turistforeningerne, Turistforum, Visit Vesthimmerland, Limfjordsmuseet og Branding Løgstør skal være tovholderne, der skaber et netværk, som bringer processen videre. Netværket må ikke favne for bredt og skal samle repræsentanter for hver havn. Deltagere Følgende personer bidrog i udviklingsforløbet Det gode liv til at udvikle dette produkt: Julie Bouchet, Limfjordsmuseet / Branding Løgstør Mark Michelsen, Bunker 43 Valther Schack, Løgstør Turistforening Nana Folke Olsen, Limfjordsmuseet Betina Fleron Hede, Visit Vesthimmerland Side 32

33 Smagen af Vesthimmerland 1/3 Indsatsområde Lokale råvarer lokal gastronomi Baggrund Udgangspunktet er de mange gode lokale råvarer, der bliver produceret i Vesthimmerland, og de historier der knytter sig til dem og til de steder, de produceres. Lokale specialiteter inkluderer østers, muslinger, rejer, fuglevildt, hummer og kød, vin, is mm. Idéens indhold Produktet er en etablering af netværket Smag Vesthimmerland, der samler tilbud fra lokale leverandører, restauratører og andre udbydere af lokale fødevarer. Under et samlet koncept skabes en række oplevelser fokuseret omkring lokale råvarer, produktion af fødevarer og fortællinger knyttet til madstederne. Satsningen rummer tre delinitiativer: 1. En Gastronomisk Rundrejse til feks. Rønbjerg Røgeri, Muslingekogeskole i Løgstør, Thise Mejeri, ost fra Vindblæs, Livømad, Glenholm, Himmerlandskvæg. 2. Et Råvaremarked der kan holdes på Herregården Hessel eller i Kulturladen i Løgstør. 3. En Gastronomisk Festival som kan tage udgangspunkt i muslinger, jagtsæsonen eller afholdes som en julefestival Side 33

34 Smagen af Vesthimmerland 2/3 Målgruppen Produktet henvender sig til børnefamilier gennem kogeskoler, at involvere børnene i madlavningen og ved at fortælle om råvarer og tilberedning. Produktet henvender sig til Det gode liv -gruppen med gourmetmad, og storytelling er en stor del af oplevelsen. Kunderne hentes fra andre attraktioner/aktører i regionen, overnatningssteder, museer mv. Værdikæde Konceptet samler særligt fødevareproducenter, spisesteder og overnatning i et netværk, der dog har behov for koordinerende projektledelse og eventorganisation. Det skal drives af lokale ildsjæle som støttes af en fælles organisation, der inkluderer Vesthimmerlands Kommune, VisitVesthimmerland og handelsstandsforeningerne. Udenfor sæsonen Konceptet er særdeles velegnet til at skabe besøg og aktiviteter uden for højsæsonen. Det er muligt at følge årstidernes særlige produkter, og der kan arrangeres særlige tema-events i forbindelse med jagtsæson, høst, nye kalve eller lam osv. Produktet inkluderer (rund)ture, hvor deltagerne kommer om bag kulissen og besøger producenterne. Side 34

35 Smagen af Vesthimmerland 3/3 De tre første skridt 1. Der udarbejdes en liste over producenter, leverandører, restaurationer og lign. i kommunen. 2. Netværket Smag Vesthimmerland etableres. Leverandører, restauratører og andre udbydere af lokale fødevarer kontaktes, et fælles katalog udarbejdes inkl. website/blog. 3. Madoplevelserne synliggøres i menuer og oplevelsespakker, der hvor gæsterne har berøringsflade i området spisesteder, gårdbutikker mm.. Pakker Produktet er særdeles velegnet til at indgå i pakketilbud med en lang række andre tilbud. Gennem samarbejde på tværs af værdikæden, kan produktet bidrage til, at forlænge gæsternes besøg. Alt efter målgruppe og sæson kan det pakkes med en aktivitets- eller oplevelsesbaseret vinkel herunder med golf, sejlads, vandring, events o.lign. Det er afgørende for konceptet, at overnatningsmulighederne indgår i den samlede pakke. Projektgruppe Følgende personer bidrog i udviklingsforløbet Det gode liv til at udvikle dette produkt, og kan fremover fungere som udviklingsnetværk for produktet: Jimmi Petersen, Kanalfogedens Køkken Berit H. Christensen, VisitNordjylland Peter Stenild, Plantagevin Dorte Madsen, Glenholm Vingård Lise Jensen, Fiskegaarden Hans J. Madsen, Glenholm Vingård Side 35

36 Kulturhistorisk tidsrejse 1/3 Indsatsområde Kunst, Kultur og Kulturhistorie Indtægter / udgifter Baggrund Ideen tager afsæt i kommunens mindst 10 museer eller herregårde o. lign. der tilbyder historiske oplevelser fra stenalder- til nyere tid. Her er gode muligheder for i højere grad at samle og koordinere tilbuddene. Tilbuddene kan samles i pakker, hvor forbrugeren kan navigere alt efter temaer og særinteresser. Idéens indhold Aktiviteterne omfatter historiske foredrag, museumsbesøg og besøg på steder i landskabet etc.. Tidsrejsen favner hele historien, fra Ertebøllekultur til nutid. Der skal skabes temaruter, så som Limfjordsfortællinger, samt en fælles internet-portal for de eksisterende, historiske besøgssteder i området. Der er udgifter forbundet med udvikling og markedsføring samt med at rekvirere autentiske rekvisitter og formidlingsudstyr så som digitale medier, pgs, mps, osv. Dertil er der brug for en stabsfunktion med erfaring og faglighed hos alle udbydere. Indtægterne hentes gennem de udvidede og pakkede tilbud samt ved udbygning af samarbejdet til nye produkter og arrangementer. Side 36

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Turisme. Politik for Hedensted Kommune

Turisme. Politik for Hedensted Kommune Turisme Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner og mål...5 3. Status...9 4. Målgrupper...12 5. Indsatsområder...14 6. Arbejdsform... 18 Udarbejdet af Kultur & Erhverv

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik www.skive.dk Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme.

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering...

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Indholdsfortegnelse Nordjysk turisme står sammen og tænker stort 2007 var et spændende år............ 5 KICKSTART Nordjylland mål og baggrund...................................

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere