Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme"

Transkript

1 Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme Præsentation

2 Indhold Indledning, baggrund og proces s. 3-6 Turismen i Vesthimmerland s Fremtidsvision og de første skridt s Produktkatalog s Bruttoidékatalog s Side 2

3 Indledning På baggrund af udviklingsprocessen Det gode liv præsenteres her en handlingsplan for turismen i Vesthimmerland. Planen sammenfatter forløbets tre faser. Handlingsplanen består af tre dele: Den første del beskriver turismens aktuelle position i Vesthimmerland kommune samt turisternes efterspørgsel. Det sammenfattes i en SWOT for turismen i Vesthimmerland. Den anden del beskriver de værdier, som deltagerne på den første workshop formulerede. Værdierne er omsat til en fælles vision for turismen i fremtiden og efter visionen følger en række konkrete operationelle anbefalinger til de første skridt mod en styrket turisme. Den tredje del præsenterer den palette af forslag til koncepter og produkter, som er udviklet gennem processen. Paletten består dels af et produktkatalog, med indsatser der kan sættes i gang med det samme, og et bruttoidékatalog, med idéer der kan sættes i gang senere. Side 3

4 Baggrund I vinteren 2010 igangsatte VisitNordjylland i samarbejde med VisitVesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune udviklingsforløbet: Det gode liv. Initiativet tog udgangspunkt i følgende målsætninger: At den samlede turismerelaterede omsætning når 1 mia. kr. i år 2016 At belægningen i skuldersæson/lavsæson øges med flere turister At der skabes større indtjening for de involverede virksomheder Udviklingsforløbet var et netværks- og innovationsforløb, der skulle sikre, at turisterhvervet, detailhandlen, borgere, erhvervsudviklere, planlæggere, VisitVesthimmerland og rådgivere sammen udviklede nye konkrete forslag til aktiviteter, samarbejdsrelationer og tilbud. Forløbet har integreret de turistmæssige interesser i en samlet handlingsplan, der kan danne grundlag for en løbende produkt og konceptudvikling. Den samlede indsats tager udgangspunkt i Turistpolitik i Vesthimmerland Side 4

5 Formål Udviklingsforløbets formål har været: At kortlægge og tydeliggøre de kvaliteter og styrker, som Vesthimmerland rummer i et fælles forum på tværs af brancher og tidligere kommuneskel. At facilitere formuleringen af fælles værdier og visioner for turismen i Vesthimmerland, som kan være med til at styrke det samlede brand og være retningsgiver for udvikling af produkter og koncepter, der understøtter brandet At udvikle nye koncepter og produkter og sætte eksisterende produkter ind i nye relationer. At facilitere nye samarbejdsrelationer og fremme netværk på tværs af værdikæden i Vesthimmerland. At udvikle en handlingsplan, der kan danne grundlag for en løbende produkt og konceptudvikling Side 5

6 Processen Processen er gennemført i perioden oktober 2011 februar 2012 og har bestået af tre faser, der tilsammen har bidraget til at formulere handlingsplanen. Omdrejningspunktet i processen har været tre større workshops, der hver især samlede mellem interessenter (frivillige, foreninger, Visit Vesthimmerland, turisterhverv, detailhandel og kommune, m.fl.). Faserne I fase 1 afholdtes en workshop med det formål at skabe et fælles billede af Vesthimmerlands styrker og kvaliteter, som man kan bygge videre på. I fase 2 afholdtes endnu en workshop, hvor deltagerne udviklede ideer til nye produkter og koncepter samt ideer til videreudvikling af og nye kombinationer af eksisterende produkter. Resultaterne blev samlet i udkast til handlingsplanen, som blev drøftet med projektets styregruppe og som dannede udgangspunkt for en afslutningsworkshop i fase 3. Formålet med den afsluttende workshop var, at skabe opbakning til handlingsplanens centrale indhold samt at konkretisere handlingsplanen og de prioriterede produkter og koncepter. Side 6

7 1. TURISMEN I VESTHIMMERLAND Side 7

8 Turismen i Vesthimmerland Turismen omsætter for ca. 695 millioner kroner og bidrager med mere end fuldtidsstillinger. Turistfaciliteterne tæller bl.a. 10 museer 10 campingpladser med enheder 9 hoteller med i alt 537 senge og ca overnatninger feriehuse 4 lystbådehavne med 480 pladser 59 overnatningsvirksomheder 34 spisesteder 98 permanente attraktioner Wellness og golf på 1. klasse. Side 8

9 Turismens andel af det samlede udbud Turismeandele fordelt på kommuner (kilde: Turismeundersøgelsen 2008, VisitDenmark) Vesthimmerland ligger med en turismeandel på 1,5% lavere end gennemsnittet på 1,7% i Region Nordjylland. I regionen er Jammerbugt topscorer med 4,1%. Side 9

10 Turismens udvikling i Vesthimmerland Udvikling i antal overnatninger i perioden ekskl. Feriehuse. Danmarks Statistik Både på landsplan, regionalt og i Vesthimmerland har der været et fald i antallet af overnatninger siden Den ekstraordinære nedgang for Vesthimmerland skyldes konkursen af et større overnatningssted med ca overnatninger. Kapaciteten er imidlertid genvundet og i 2011 var der ca. 60% flere overnatninger end i 2010 ikke mindst på grund af åbningen af Dayz Rønbjerg Feriecenter. 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Hele landet, ekskl feriehuse Region Nordjylland, ekskl. feriehuse Vesthimmerlands Kommune, ekskl. feriehuse Side 10

11 Hvem er turisterne i Nordjylland? Overnatninger i Nordjylland fordelt på målgrupper, Kilde: Turismeundersøgelsen 2008 (VisitDenmark) Nationaliteter 88,7 % af turisterne i Nordjylland er danskere, 4,3 % er nordmænd, 1,2 % svenske mens 2,2 % er tyskere. Dertil kommer 3,6 % fra andre lande. Sjov, leg og læring: Her er typisk tale om børnefamilier og bedsteforældre på ferie med børn. Der er fuld fart med sjove og lærerige oplevelser. Målgruppen overnatter primært i feriehuse, feriecentre og på campingpladser, hvor der er plads til at boltre sig tæt på strand, skov og spændende attraktioner. Målgrupper De to største målgrupper i regionen er Sjov, leg og læring (41%) og Det gode liv (22%). Det gode liv: Her er typisk tale om par uden børn, der vil slappe af. Det er ferie for livsnydere med hang til forkælelse af sig selv og hinanden. Målgruppen overnatter primært i feriehuse, camping og hoteller, hvor der er rig mulighed for at opleve lokalområdets natur, gastronomi samt kulturelle og historiske seværdigheder. Side 11

12 Hvordan bor turisterne? Overnatningsform i Nordjylland fordelt efter på de primære målgrupper i pct. Kilde: Turismeundersøgelsen 2008 (VisitDenmark) Feriehus, camping, feriecentre og hotel er de mest anvendte overnatningssteder i Nordjylland. 60,0 50,0 40,0 Nordjylland i alt Sjov, Leg og Læring Det Gode Liv Feriehuse, camping og hoteller er mest populære hos målgruppen det gode liv, mens målgruppen sjov leg og læring benytter sig af feriehuse, feriecentre og camping. 30,0 20,0 10,0 - Feriehus Camping Feriecenter Hotel Vandrerhjem Side 12

13 Turisternes forbrug Kilde: Turismeundersøgelsen 2008 (VisitDenmark) Vedrørende overnatninger lå Vesthimmerlands Kommune ifølge opgørelserne fra 2011 på en 5. plads i i forhold til de øvrige kommuner i regionen og gæsternes døgnforbrug er generelt relativt lavt. Det ligger på 349 kr. Det næstlaveste i Region Nordjylland. Gennemsnittet for regionen er 452 kr. Forbruget blandt turister i Nordjylland adskiller sig fra landsplan ved, at der bruges væsentligt flere penge på detailhandel og rejseservice (guidede ture, sommerhus-udlejning, rejsebureau osv.) og væsentlig færre penge på transport og overnatning. Side 13

14 Turisternes efterspørgsel det generelle billede Generelle turismetendenser på tværs af områder og nationaliteter peger på følgende udvikling i efterspørgslen: Fællesskaber Turismen påvirkes af forbrugernes stigende ønsker om at føle sig som en del af et større fællesskab. Dertil skaber ændrede familiekonstellationer og tilhørsforhold nye typer af fællesskaber. Det er til eksempel OK at tage børnefri og dyrke andre typer fællesskaber. Sundhed Forbrugerne har i dag et stigende fokus på at opnå både fysisk sundhed og indre mental sundhed. Det sker både gennem såvel meditation, hjernegymnastik og spiritualitet - som fysisk aktivitet, rent vand og frisk luft. Det sker også gennem et øget fokus på fødevarer og på bæredygtighed. Interesser og hobbyer Det immaterielle er i fokus, hvilket skaber en opblomstring i behovet for substans og fordybelse i individuelle interesser. Det centrale er identitet og selvfortælling og at man på ferien får rum til at udleve sine egne individuelle interesser. Autenticitet Kvalitet og historie er blandt de kendetegn, der påvirker menneskers forbrug. Som turist er ønsket om det spontane og uplanlagte stort. Målet er at komme tæt på det sted, man besøger og de mennesker, der lever der, at få insider-informationer og mærke den ægte vare. Side 14

15 Tendenser indenfor kystferie Langsomhed: Vi ønsker afslapningsferier og vil væk fra byens hektiske liv. Unplugged: Vi ønsker ferier, hvor man hiver stikket ud og er utilgængelig. Fællesskaber: På ferien vil vi fejre runde fødselsdage med hele familien, vi vil på far/søn ferier, på herre- og tøsetur, på,romantiske eller børnefri ferier. Børn: Børnene vil på camps, hvor der er fokus på leg, venskaber, fysisk aktivitet og kontakt med naturen. Sundhed: Vi vil dyrke vores sind og krop og have wellness på ferien. Vi går til meditation/yoga ved vandet, søger ro og frisk luft. Side 15

16 Hvad efterspørger turisterne lokalt? Nordjylland opdelt efter motivbaserede målgrupper, Kilde: Turismeundersøgelsen 2008 (VisitDenmark) Top 5 emner, som turisterne efterspørger er: Natur, et trygt sted at opholde sig, et børnevenligt produkt, rent land, befolkningen generelt. For Det gode Liv gælder at: Det skal være trygt at opholde sig og der skal være rent. Naturen, vandremuligheder og kulturhistoriske seværdigheder er vigtige, mens andre aktivitetstilbud og forlystelser ikke spiller den store rolle. Målgruppen Det gode Liv værdsætter i stor grad, at der er få turister og god mad. Prisniveauet er ikke afgørende. For sjov, leg og læring gælder at: Børnevenlighed, aktivitetsmuligheder og attraktioner samt forlystelser er meget vigtige ligesom tryghed, natur og renhed også tillægges en stor værdi. Ellers minder sjov leg og læring langt hen ad vejen om den gennemsnitlige turist i Nordjylland hvad det også er. Side 16

17 Der er forskel på turisternes ønsker Oversigt over turisternes ønsker til ferien, Kilde: VisitDenmark 2011 Nordmænd: Ønsker at møde en venlig lokalbefolkning, være trygge og kunne slappe af. Mad og indkvarteringen er basiskrav, der skal være i orden sammen med pris/kvalitetsforholdet. Trend: I 2011 gik norske overnatninger i Nordjylland frem med 8,5 % Svenskere: Er meget optaget af at få værdi for pengene og ønsker tryghed, god mad samt at møde en gæstfri befolkning. Sjov og forlystelsesparker er rejsemotiver, der betyder mere for svenskerne end mange andre nationaliteter. Trend: Svenske overnatninger i Nordjylland gik i 2011 frem med 11,5 % Tyskere: Er optaget af natur og mulighederne for at bevæge sig i naturen. Ønsker at møde en gæstfri befolkning, tryghed og gode overnatningssteder. Trend: I 2011 faldt andelen af tyske overnatninger i Nordjylland med 2,8 % Side 17

18 Hvad vægter danskerne højst i yderområderne? Kilde: Rundspørge til 3000 danskere if. Realdanias kampagne Stedet tæller 87 % af danskerne værdsætter naturskønne kyster, strand og hav. 79 % af danskerne værdsætter ro og stilhed 66 % af danskerne værdsætter et stærkt lokalt fællesskab 65 % af danskerne værdsætter en stærk lokal identitet 56 % af danskerne værdsætter unikke bymiljøer 84% af danskerne vælger ferien i kystbyen i et yderområde frem for ferien i en større dansk by, som ikke ligger ved kysten. 81% af danskerne vil gerne køre en time længere for at tilbringe weekenden ved kysten i et yderområde Side 18

19 Styrker, muligheder, svagheder og trusler Vesthimmerland besidder allerede mange af de kvaliteter, som turisterne efterspørger: Vand, natur, kyststrækning, ro, autenticitet. Det kræver dog produktudvikling og nye samarbejder, hvis man skal tiltrække et væsentligt større antal turister, der samtidig vil overnatte og bruge flere penge på bedre turistprodukter. I Vesthimmerland har kysten stor tiltrækningskraft og med en fokuseret og forretningsorienteret tilgang til produktudvikling, kan den være med til at tiltrække flere turister. Forstår man at koble tilbuddene, kan dette også komme bl.a. indlandsbyerne til gode. Ligeledes kan en øget strategisk satsning indenfor både gastronomi og kulturhistoriske attraktioner og events bidrage til øget omsætning. Vesthimmerland rummer et stort udbud af turistfaciliteter og der er derfor gode mulighed for i højere grad at koble tilbuddene på tværs af værdikæden, herunder særligt tilbud til de to primære målgrupper sjov, leg og læring samt det gode liv og ikke mindst i forhold til kombinationen mellem oplevelser og overnatning. I det følgende opsummeres styrker, muligheder, svagheder og trusler for Vesthimmerlands turisme skematisk. Side 19

20 Styrker Vesthimmerland rummer mange af de kvaliteter som turister efterspørger - kyst, natur, kulturhistorie, gastronomi, tryghed, børnevenlighed og autenticitet. Stort turismeudbud målrettet de centrale målgrupper sjov, leg og læring samt Det gode liv. Netværksdannelsen på tværs af værdikæden er igangsat. Høj andel af turister i feriehuse og på camping. God placering i forhold til at nå andre oplevelser i regionen. Muligheder Kobling af eksisterende produkter i pakker og udvikling af nye produkter. Øget indsats for forbruget i detailhandel, rejseservice og overnatninger. Øget indsats for udvidelse af sæsonen. Øget samarbejde på tværs af værdikæden. Hæve prisniveauet. Stigning i markedet skaber i 2011 skaber bedre vilkår for produktudvikling og innovation. Øget forpligtende samarbejde på tværs af værdikæden kan øge ressourcerne til markedsføring og produktudvikling. Svagheder En stor andel af områdets overnatninger er samlet hos en aktør, hvilket gør erhvervet sårbart. Turismens andel af det samlede udbud i regionen er lav. Samarbejdet på tværs af værdikæden er ikke udbygget. Pakkeløsninger er ikke målrettet til nutidens fællesskaber. Turismeindsatsen varetages af ren kommunal organisation og erhvervet er ikke forpligtet til at bidrage til markedsføring og fælles produktudvikling. Udfordringer Turister i feriehuse og på camping har generelt lavere døgnforbrug. Konkurrence - mange andre steder tilbyder også natur, vand etc. Nødvendigt at finde det unikke i Vesthimmerland og markedsføre det. Økonomisk krise og generel nedgang i turismen. Side 20

21 2. FREMTIDSVISION OG DE FØRSTE SKRIDT Side 21

22 Hvad skal Vesthimmerland være kendt for i fremtiden? Ca. 60 aktører fra turismeerhvervet i Vesthimmerland har peget på en række centrale kvaliteter, der i fremtiden skal kendetegne området. Kvaliteterne er samlet under fire overordnede indsatsområder og har fungeret som input til den overordnede vision for turismens fremtidige udvikling. På baggrund af visionen samt de konkrete ideer til nye aktiviteter, opstilles en række anbefalinger til de første skridt i det videre arbejde. Side 22

23 Indsatsområder Kvaliteter der var vigtige for deltagerne Maritim Kultur - fjord, havn, sø og å Limfjorden og kyststrækninger Kystturismen ind i landet Maritim kultur og kulturarv Fjord, hav, sø og å Stærkt havnemiljø Maritime aktiviteter og Limfjordslege 2. Lokale råvarer Lokal gastronomi Sats på detaljer specielle oplevelser Fortæl historier om det unikke produkt Fra producent til gastronomisk oplevelse Fokus på lokale specialiteter f.eks. muslinger At vise, hvor råvarerne kommer fra og hvad de kan blive til 3. Kunst, Kultur og Kulturhistorie Kunst, kultur og humor Kunst ned til folk Kunst og kultur formidles også i naturen Gode oplevelser - fang dem! Velbevaret og mangfoldig kulturarv Ser frem og tilbage 4. Natur, Ro, Sundhed og Golf Fælles i naturen Rå natur, himmel og ro Naturens duft og herlighed Tiden er til for dig hele året! Sundhed, trivsel og læring Side 23

24 En vision for Vesthimmerlands turisme Vesthimmerland er stedet med den levende maritime kultur. En kultur, der knytter sig til Limfjorden og sætter sig spor i både hyggelige havnemiljøer, smukke fjorde og i den lokale gastronomi. Naturen, vandet og roen er i højsædet i Vesthimmerland, hvor landskaberne fremstår uberørte og indbydende, med tilbud om at gå på opdagelse under den høje himmel. Også Vesthimmerlands historie og kulturarv er et aktiv for turismen. Gæsterne mærker de historiske rødder i bl.a. de særlige kulturlandskaber, som træder frem i de maritime miljøer og på de ruter, der åbner landskabet for den besøgende. Et stort udbud indenfor både kulturhistoriske museer og kunstgallerier skaber, tilsammen med løbende tilbagevendende historiske events, gode rammer for turister med interesse for kvalitet, autenticitet og historie. Hvad end man er til ferie med sjov, leg og læring eller livsnyder, der sætter pris på fordybelse og wellness, rummer Vesthimmerland tilbud i høj kvalitet hele året rundt. Herfra kan besøgende drage på endagstogter udi et hav af oplevelser i hele regionen og komme nemt og sikkert i havn igen. Vesthimmerland fremstår derfor som et oplagt feriemål for mange danskere såvel som udlændinge både pga. det varierede udbud af aktiviteter, den gode formidling og den høje standard. Side 24

25 De første skridt Med visionen for turismen i Vesthimmerland er der formuleret et fremtidsscenarie for turismens udvikling de næste år. Visionen er malet med den brede pensel og har til formål at skabe en fælles forståelse for, hvor vi vil hen. Visionen er svær at styre efter i forhold til, hvilke konkrete projekter der bør fremmes. Der er derfor udviklet en række anbefalinger til de første skridt, som er tænkt som pejlemærker for de kommende års udvikling. Anbefalingerne sætter fokus på at iværksætte aktiviteter, der fastholder det initiativ og engagement, som er skabt i udviklingsforløbet, og samtidig skaber et konkret output til gavn for turismen i Vesthimmerland. At der etableres et samarbejde til projektgruppen på Livø og udvikles minimum ét nyt tilbud. At der skabes minimum ét nyt samlet tilbud til turister, der efterspørger overnatning kombineret med fysisk og mental sundhed og aktivitet. Eks. yoga, kajak, golf el. lign. At stinettet og tilgængeligheden i og omkring Vesthimmerlands natur- og kulturlandskaber udbygges, så det bliver mere tilgængeligt for besøgende, der ønsker at bevæge sig ud i naturen. At der etableres et samarbejde på tværs af kommunens fire havne, der kan bidrage til udviklingen af et til to nye maritime tilbud, der går på tværs af værdikæden. At der skabes og formidles overblik over fødevareproducenter, leverandører og spisesteder med henblik på udvikling af minimum to nye gastronomiske oplevelsespakker. At der etableres et samarbejde på tværs af kulturhistoriske formidlings- og oplevelsesinstitutioner med henblik øget koordinering og formidling af events og eksisterende tilbud. Side 25

26 Anbefalinger til organisationen af turismeindsatsen Gennem udviklingsforløbet har flere af deltagerne stillet ønske om et systematisk og professionelt samarbejde på tværs af turismeerhvervene i kommunen. Særligt omkring konkurrenceevne og kvalitet. Ønsket handler dermed ikke udelukkende om markedsføring men i høj grad om at sikre innovation og om at facillitere netværk og dialog på tværs af udbyderne. Der er således behov for at udvikle en organisation, der kan samle og forpligtige erhvervets og feltets parter og dermed også sikre finansiering af innovativ produktudvikling og markedsføring. Ønskes dette spor forfulgt yderligere, bør erhvervets interesse og vilje til at bidrage til en sådan organisation undersøges nærmere gennem dialog med de centrale parter ligesom finansieringsmodellen skal udvikles. Modellen bør forpligtige erhvervene til samarbejde samt bidrage til produktudvikling på tværs af værdikæden. Det skal afklares, hvordan en evt. ny organisations relateres til det eksisterende VisitVesthimmerland, der i dag varetager den kommunale turismeindsats gennem indsatsområderne: servicering af gæster, markedsføring samt produkt- og virksomhedsudvikling. Side 26

27 Anbefalinger til markedsføring og pakkeløsning Igennem udviklingsforløbet har deltagerne haft et generelt fokus på muligheden for at pakke og markedsføre tilbud på tværs af værdikæden som samlede produkter. Denne tilgang kan med fordel videreudvikles. Pakkerne kan med fordel bidrage til udvidelse af sæsonen og bør i udgangspunktet kombinere oplevelser med overnatningsmuligheder samt med transportløsninger til endagsoplevelser andre steder i regionen. Pakkerne kan evt. målrettes turisternes alder, så der skabes et tilbud til flere generationer såvel som til forskellige moderne typer af fællesskaber. Arbejdet med at samle og pakke tilbud kan iværksættes over to faser. I første fase er omdrejningspunktet eksisterende produkter og koncepter, der komplimenterer indsatsområderne. Dernæst kan 2. fase inddrage de aktører, produkter og koncepter, der kræver udviklingstid. Markedsføringen kan evt. suppleres af en strategi for viral markedsføring, hvor de fire indsatsområder og de tilhørende pakkeløsninger lanceres gennem forskellige relevante sociale medier. Arbejdet med pakketilbud kræver overvejelser om styring herunder bl.a. booking-system, kuponhæfter og rabatordninger etc. og forventningerne til anvendelsen af hhv. eksisterende professionaliserede kanaler skal afstemmes. Side 27

28 3. PRODUKTKATALOG Side 28

29 Produkter, koncepter og muligheder Gennem udviklingsforløbet Det gode liv er der formuleret muligheder for udvikling af turismen i Vesthimmerland og der er prioriteret seks forskellige konkrete produkter og koncepter, som kan igangsættes og bidrage til at nå målsætningerne for erhvervet. De seks produkter præsenteres i dette produktkatalog. I produktudviklingen har deltagerne anlagt forskelligt fokus alt efter gruppens sammensætning og deltagernes interesse. Derfor vil præsentationerne variere. Afslutningsvist præsenteres en opgaveliste der skaber overblik over de første opgaver mod realisering. Følgende 6 produkter er prioriteret: Havnemiljø det maritime Vesthimmerland Smagen af Vesthimmerland Kulturhistorisk tidsrejse* Åben natur landets bedste landskaber* Aktiv ferie* Livø afkobling på Limfjordens perle* De deltagere der har arbejdet med det pågældende produkt eller koncept på forløbets sidste workshop, fremgår med navns nævnelse. Der er dog ikke indgået aftaler om, at deltagerne indgår i en videre produktudvikling. Ved fire af de seks produkter (markeret med * ovenfor), har deltagerne imidlertid selv udpeget personer eller organisationer som tovholdere o. lign. på det videre arbejde. Side 29

30 Havnemiljø - Det maritime Vesthimmerland 1/3 Indsatsområde Maritim Kultur fjord, havn, sø og å Baggrund De fire havne Hvalpsund, Rønbjerg, Livø og Løgstør har meget forskellige styrker og tilbud. En samlet indsats kan bidrage til øget synlighed, længere varende ophold, øget forbrug samt servicering af en bredere vifte af målgrupper. Satsningen vil desuden skabe effekt for turismen i indlandsbyerne. Idéens indhold Kommunens fire havne iscenesættes som Det maritime Vesthimmerland hvor oplevelsesog informationspakker tiltrækker forskellige turister. I havnene kan besøgende finde information om trafik og ruteplaner, leje cykler og andet udstyr, lokalisere indkøbsmuligheder og øvrige oplevelser mm. Havnene gøres til centrum for aktiviteter som kajak- og tursejlads og for kulinariske oplevelser knyttet til råvarer fra fjorden. Aktiviteterne kan evt. tilrettelægges som tilbagevendende events, eksempelvis med temaet fra fjord til bord som omdrejningspunkt. Satsningen indebærer også, at mulighederne for flere lystsejlere og dermed øget overnatning og handel forbedres. Side 30

31 Havnemiljø - Det maritime Vesthimmerland 2/3 Målgruppen I Hvalpsund er den primære målgruppe Sjov, leg og læring. Her serviceres færge-, kro- og campinggæster og der er tilbud til familier, som ønsker at leje udstyr. I Rønbjerg dyrkes det gode liv med sejlads, strand, ro- og sejlklub. På Livø dyrkes det gode liv af naturelskere og kulturelt interesserede, der ønsker ro og fordybelse. Løgstør servicerer gæster, der kan lide kanalens liv, lytter til jazz og spiser god mad. Indtægter / udgifter Der er gode muligheder for at opnå flere overnatninger og mere handel både gennem lystsejlere, flydende hoteller, autocampister, fiskerhuse på pæle og husbåde. Øget kapacitet opnås bl.a. ved åbning af Frederik VII s Kanal samt ved bedre koordinering ml. mellem havnene. Udgifterne knytter sig til ansættelse af havneværter, markedsføring og administration. Der skal udvikles flere produkter herunder kapsejladser på fjord, kanal og sø samt udvidelse af lejekapacitet ift. robåde, kajak & kano. Udenfor sæsonen I og udenfor sæsonen tilbydes ture med muslingefiskere og sail-in movies. Særligt de havnenære strandarealer udstyres med faciliteter som strandbarer, saunaer og grillområder. Der er også fokus på at udvide eksisterende events til weekenden samt på at afvikle vandsport i trygge omgivelser i Frederik d. VII s Kanal. Ved vintertide kan der tilbydes wellness på havnen, maritime foredrag, vintersælsafari og isfiskeri i fjord og sø Side 31

32 Havnemiljø - Det maritime Vesthimmerland 3/3 De tre første skridt 1. Der skal etableres et samarbejde på tværs af havnene og med Netværk Limfjorden. Samarbejdet bidrager til udviklingen af havne- og strandområder. 2. Der afvikles en kick-off event. Det kan være et pilotprojekt på en havn hvor netværket, lokale foreninger o.lign. involveres i arbejdet med udviklingen af det maritime Vesthimmerland. 3. Afvikling af PR-event med åbning af Frederik VII s Kanal. Centrale aktører Turistforeningerne, Turistforum, Visit Vesthimmerland, Limfjordsmuseet og Branding Løgstør skal være tovholderne, der skaber et netværk, som bringer processen videre. Netværket må ikke favne for bredt og skal samle repræsentanter for hver havn. Deltagere Følgende personer bidrog i udviklingsforløbet Det gode liv til at udvikle dette produkt: Julie Bouchet, Limfjordsmuseet / Branding Løgstør Mark Michelsen, Bunker 43 Valther Schack, Løgstør Turistforening Nana Folke Olsen, Limfjordsmuseet Betina Fleron Hede, Visit Vesthimmerland Side 32

33 Smagen af Vesthimmerland 1/3 Indsatsområde Lokale råvarer lokal gastronomi Baggrund Udgangspunktet er de mange gode lokale råvarer, der bliver produceret i Vesthimmerland, og de historier der knytter sig til dem og til de steder, de produceres. Lokale specialiteter inkluderer østers, muslinger, rejer, fuglevildt, hummer og kød, vin, is mm. Idéens indhold Produktet er en etablering af netværket Smag Vesthimmerland, der samler tilbud fra lokale leverandører, restauratører og andre udbydere af lokale fødevarer. Under et samlet koncept skabes en række oplevelser fokuseret omkring lokale råvarer, produktion af fødevarer og fortællinger knyttet til madstederne. Satsningen rummer tre delinitiativer: 1. En Gastronomisk Rundrejse til feks. Rønbjerg Røgeri, Muslingekogeskole i Løgstør, Thise Mejeri, ost fra Vindblæs, Livømad, Glenholm, Himmerlandskvæg. 2. Et Råvaremarked der kan holdes på Herregården Hessel eller i Kulturladen i Løgstør. 3. En Gastronomisk Festival som kan tage udgangspunkt i muslinger, jagtsæsonen eller afholdes som en julefestival Side 33

34 Smagen af Vesthimmerland 2/3 Målgruppen Produktet henvender sig til børnefamilier gennem kogeskoler, at involvere børnene i madlavningen og ved at fortælle om råvarer og tilberedning. Produktet henvender sig til Det gode liv -gruppen med gourmetmad, og storytelling er en stor del af oplevelsen. Kunderne hentes fra andre attraktioner/aktører i regionen, overnatningssteder, museer mv. Værdikæde Konceptet samler særligt fødevareproducenter, spisesteder og overnatning i et netværk, der dog har behov for koordinerende projektledelse og eventorganisation. Det skal drives af lokale ildsjæle som støttes af en fælles organisation, der inkluderer Vesthimmerlands Kommune, VisitVesthimmerland og handelsstandsforeningerne. Udenfor sæsonen Konceptet er særdeles velegnet til at skabe besøg og aktiviteter uden for højsæsonen. Det er muligt at følge årstidernes særlige produkter, og der kan arrangeres særlige tema-events i forbindelse med jagtsæson, høst, nye kalve eller lam osv. Produktet inkluderer (rund)ture, hvor deltagerne kommer om bag kulissen og besøger producenterne. Side 34

35 Smagen af Vesthimmerland 3/3 De tre første skridt 1. Der udarbejdes en liste over producenter, leverandører, restaurationer og lign. i kommunen. 2. Netværket Smag Vesthimmerland etableres. Leverandører, restauratører og andre udbydere af lokale fødevarer kontaktes, et fælles katalog udarbejdes inkl. website/blog. 3. Madoplevelserne synliggøres i menuer og oplevelsespakker, der hvor gæsterne har berøringsflade i området spisesteder, gårdbutikker mm.. Pakker Produktet er særdeles velegnet til at indgå i pakketilbud med en lang række andre tilbud. Gennem samarbejde på tværs af værdikæden, kan produktet bidrage til, at forlænge gæsternes besøg. Alt efter målgruppe og sæson kan det pakkes med en aktivitets- eller oplevelsesbaseret vinkel herunder med golf, sejlads, vandring, events o.lign. Det er afgørende for konceptet, at overnatningsmulighederne indgår i den samlede pakke. Projektgruppe Følgende personer bidrog i udviklingsforløbet Det gode liv til at udvikle dette produkt, og kan fremover fungere som udviklingsnetværk for produktet: Jimmi Petersen, Kanalfogedens Køkken Berit H. Christensen, VisitNordjylland Peter Stenild, Plantagevin Dorte Madsen, Glenholm Vingård Lise Jensen, Fiskegaarden Hans J. Madsen, Glenholm Vingård Side 35

36 Kulturhistorisk tidsrejse 1/3 Indsatsområde Kunst, Kultur og Kulturhistorie Indtægter / udgifter Baggrund Ideen tager afsæt i kommunens mindst 10 museer eller herregårde o. lign. der tilbyder historiske oplevelser fra stenalder- til nyere tid. Her er gode muligheder for i højere grad at samle og koordinere tilbuddene. Tilbuddene kan samles i pakker, hvor forbrugeren kan navigere alt efter temaer og særinteresser. Idéens indhold Aktiviteterne omfatter historiske foredrag, museumsbesøg og besøg på steder i landskabet etc.. Tidsrejsen favner hele historien, fra Ertebøllekultur til nutid. Der skal skabes temaruter, så som Limfjordsfortællinger, samt en fælles internet-portal for de eksisterende, historiske besøgssteder i området. Der er udgifter forbundet med udvikling og markedsføring samt med at rekvirere autentiske rekvisitter og formidlingsudstyr så som digitale medier, pgs, mps, osv. Dertil er der brug for en stabsfunktion med erfaring og faglighed hos alle udbydere. Indtægterne hentes gennem de udvidede og pakkede tilbud samt ved udbygning af samarbejdet til nye produkter og arrangementer. Side 36

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Formanden har ordet Lysets Land kampagne 2014 Markedsføring Bunkerfolder Toppen af Danmark app Guldpartnerkoncept Hærvejene i Nordjylland Nyheder fra området 1

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Hvide Sande Fotostrategi

Hvide Sande Fotostrategi Hvide Sande Fotostrategi 2 Introduktion 3 Strategisk afsæt 4 Medieflader 5 Brandløfte og fortælling 9 Eksempler på fotos 14 TAGS Når du skal bruge fotos fra HVIDE SANDES fotokartotek 15 Inspiration til

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere