VIA University College. anvender FokusProfilen kreativt. Læs mere side 10. Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College. anvender FokusProfilen kreativt. Læs mere side 10. Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding"

Transkript

1 Årgang 14. Nr. 3. Maj 2010 GarudaNyt Professionel lederrekruttering i Sønderborg Kommune Læs mere side 3 Nyt E-rekrutteringssystem frigiver administrative ressourcer Læs mere side 6 Med andre øjne interview med førstedamen i tosproget skoleledelse Læs mere side 8 FokusProfilen Shaken, not stirred Læs mere side 10 Et nyt syn på værdibaseret ledelse Læs mere side 12 VIA University College anvender FokusProfilen kreativt Læs mere side 10 Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding ledelsesudvikling personaleudvikling organisationsudvikling

2 Leder Nyt effektivt E-rekrutteringssystem Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Danske virksomheder er alene de sidste fem år blevet mere globale i både tankesæt og handlinger. Selv små virksomheder handler globalt og placerer medarbejdere på lokationer rundt om i hele verden. Når vi taler om rekruttering, så gælder det, at virksomheders interne og eksterne ansøgere tilsvarende er spredt over et stort geografisk areal såvel nationalt som internationalt. Dette medfører ofte høje transportomkostninger og besvær for ansøgerne. For at imødekomme dette behov har Garuda i lang tid søgt efter potentielle samarbejdspartnere til et e-rekrutteringskoncept. Et flerårigt indledende samarbejde mellem PBJ og Garuda har nu muliggjort, at vi kan lancere et fælles e-rekrutteringssystem med screeningsmulighed på både personlige og faglige kompetencer. I dag er det ikke ualmindeligt, at ansøgere i forbindelse med rekrutteringsprocessen kommer til samtale udelukkende på de faglige kompetencer og efterfølgende ved ansættelsessamtalen vælges fra på grund af uoverensstemmelse med de efterspurgte personlige kompetencer. Ved også at foretage en rangering af ansøgere med afsæt i personlige kompetencer sikres, at ansøgere, der går videre, har en mere realistisk chance for at matche det opslåede job. Herved reduceres urealistiske forhåbninger og efterfølgende frustration hos ansøgere. Det nye e-rekrutteringskoncept tilgodeser således både virksomhedernes behov for et effektivt og tidsbesparende rekrutteringsværktøj og ansøgernes behov for et kvalificeret afklaringsværktøj. Allerede tidligt i ansøgningsprocessen sikres, at de ansøgere, der går videre, har en realistisk chance for at matche det opslåede job. Den sparede tidsressource i virksomhederne, drømmer vi om, vil blive anvendt til yderligere kvalificering af dialogen med de ansøgere, der kaldes til samtale. I VPP (Videnscenter for Professionel Personvurdering) har der gennem det sidste halvandet år pågået en løbende diskussion om screeningsværktøjer, og her lægger Garuda sig op ad den fremherskende holdning samt de krav til etiske retningslinjer, der i fællesskab er vedtaget her (se Det har for Garuda altid været et must med et krav om personlig testtilbagemelding, og det mener vi stadigvæk. Dog må vi samtidig erkende, at nye behov hos virksomheder og ansøgere fordrer, at vi skaber nogle fleksible rekrutteringsløsninger. PBJ og Garudas nye e-rekrutteringskoncept bidrager til, at virksomhederne kan skabe en forøget effektivitet, samtidig med at ansøgerne gives en Ved også at foretage en rangering af ansøgere med afsæt i personlige kompetencer sikres, at ansøgere, der går videre, har en mere realistisk chance for at matche det opslåede job fyldestgørende skriftlig evaluering, som de kan bruge til at kvalificere deres videre jobsøgning. I den forbindelse vil vi fra Garudas side gerne opfordre til, at vore kunder tager del i den løbende dialog omkring at kvalificere testanvendelse og HR-processer i rekrutteringssammenhæng i danske virksomheder anno Side 2

3 Professionel lederrekruttering Professionel lederrekruttering i Sønderborg Kommune I Sønderborg Kommune ser man ledelse som et fag, nye ledere skal oplæres og udvikles i. For at udvikle ledelsesområdet har kommunen derfor professionaliseret rekrutteringen af og indkøringsperioden for ledere. Garudas KompetenceProfil benyttes til at skabe en overordnet JobProfil, som ansøgernes personlige KompetenceProfiler holdes op imod. På den måde sikres et godt match mellem stilling og leder. HR-afdelingen i Sønderborg Kommune har i foråret 2010 indført en politik for lederrekruttering. HR-konsulent Helle Gaarde har været med i udarbejdelsen heraf. Side 3

4 Professionel lederrekruttering Det er vigtigt, at lederne føler, de bliver taget godt imod. Alle andre medarbejdere får jo en oplæringstid, men det er som om, man tror, at ledere kan alt fra dag et. Helle Gaarde Af: Line Skov Randrup, journalist - Når vi har valgt at professionalisere rekrutteringen af lederne og gøre deres jobstart så god som mulig, er det fordi, ledelse er et område, vi vægter højt. Sønderborg Kommune er en moderne virksomhed, og det vil vi naturligvis gerne signalere til omverdenen. Vi håber også, at vi med en bevidst strategi på ledelsesområdet kan tiltrække nogle dygtige og kvalificerede ledere, siger borgmester for Sønderborg Kommune Aase Nyegaard fra Fælleslisten. Det er dog ikke kun ønsket om gode ledere, der har gjort det nødvendigt med en strategi og fast procedure ved rekrutteringen af ledere i kommunen. Det er også erfaringer med forkerte og dermed dyre ansættelser, der har ført til pjecen Lederrekruttering i Sønderborg Kommune som HR-afdelingen har udarbejdet. Forkert rekruttering koster Pjecen beskriver kommunens holdning til rekruttering, forskellige ansættelsesmodeller, hvad introforløbet for ledere indeholder, samt hvordan Garudas testværktøjer bruges i rekrutteringen. HR-chef Aase Henriksen forklarer baggrunden for ansættelsespolitikken: - Egentlig har vi brugt testværktøjerne til ansættelse i flere år, men det har været frivilligt om udvalgene ville bruge dem. Det har resulteret i, at der er blevet ansat nogle ledere, som ikke har været de rigtige, og det har både været dyrt rent økonomisk, men også menneskeligt for de afdelinger, hvor lederne har været ansat, siger hun. Derfor besluttede HR-afdelingen i 2009 at udarbejde en beskrivelse af et ideelt ansættelsesforløb. Samtidigt er det nu obligatorisk at benytte Garudas KompetenceProfil og dermed inddrage HR ved ansættelsen af nye ledere. Ud over selve rekrutteringen, er der også fastlagt et introforløb, et såkaldt LUP-forløb hvor den nye leder møder andre ledere, og introduceres til ledelsesprincipper i kommunen. Lederne får desuden en samtale efter tre måneder samt bliver tilbudt coach-samtaler med HR. Der er også mulighed for at indgå i en mentor-ordning. HRkonsulent Helle Gaarde er den ene af kommunens to uddannede Garuda-testbrugere. Hun har været med til at udarbejde kommunens nye rekrutteringspolitik. - Det er vigtigt, at lederne føler, de bliver taget godt imod. Alle andre medarbejdere får jo en oplæringstid, men det er som om man tror, at ledere kan alt fra dag et. Den opfattelse vil vi gerne lave om på. Med introduktionsperioden prøver vi at give lederne de bedste forudsætninger for at komme ind i deres arbejde og vise dem, at vi gerne vil fastholde dem, forklarer Helle Gaarde. Profilen understøtter samtalen Alis Frost Nielsen er skoleleder på Fryndesholm Skole i Augustenborg og er blevet ansat efter den nye procedure. Hun udfyldte en KompetenceProfil i forbindelse med ansættelsen og fik en personlig tilbagemelding inden ansættelsessamtalen. - Det var en meget behagelig oplevelse, og tilbagemeldingen var en ligeværdig dialog. Men HR-konsulenten gik også kritisk til min profil, der hvor han kunne se, at den stak lidt ud. For eksempel spurgte han mig direkte, er du en tromler, Alis?, fortæller Alis Frost Nielsen med et skævt smil. - Jeg ved jo godt selv, hvor mine stærke og svage sider er. Men samtalen gav mig også mulighed for at tænke over, hvad jeg skulle svare til samtalen. Det var jo lige så vigtigt for mig som for udvalget, at de ansatte den rigtige person. Jeg synes, at KompetenceProfilen understregede det, som jeg gerne ville fortælle ansættelsesudvalget. For én ting er, hvad man kan snakke sig fra profilen underbygger den person jeg er, og de kompetencer jeg har, siger Alis Frost Nielsen. Forud for en ny lederansættelse udarbejder HR og ansættelsesudvalget en JobProfil som siden hen i ansættelsesforløbet sammenholdes med kandidaternes individuelle KompetenceProfil (Modelfoto: Mere struktur på samtalen Den oplevelse har en af personerne på den anden side af bordet også. Connie Buch er udviklingschef for Børn og Uddannelse. Hun har blandt andet været med til at ansætte ni nye ledere efter den nye ansættelsesprocedure i forbindelse med en strukturændring af dagtilbuddene. Stillingerne var nyoprettede, og derfor blev der nedsat en styregruppe, som skulle komme med forslag til arbejdsbeskrivelse for de nye dagtilbudsledere. - Arbejdsbeskrivelsen blev brugt som ramme, da vi i samarbejde med HR udarbejdede en Job- Profil for de kommende ledere, fortæller hun. Side 4

5 Der var ni forskellige ansættelsesudvalg med op til 13 mennesker i hvert udvalg, der skulle ansætte de nye ledere. Og det kan være svært for 13 mennesker at blive enige, understreger Connie Buch. Derfor mener hun, at Garudas profilværktøjer er en hjælp i rekrutteringsprocessen. - JobProfilen tvinger udvalget til på forhånd at tage stilling til, hvilken type person, de gerne vil ansætte. Det gør det også mere sandsynligt, at de rigtige personer søger stillingen. Ansøgerne får også lagt en personlig KompetenceProfil, som man så kan holde op imod JobProfilen. Det betyder, at ansættelsessamtalen bliver mere struktureret, fordi der er flere elementer at spørge ind til, og man får som udvalg et mere nuanceret indtryk af personen. Profilerne afhjælper også, at man bare ansætter efter udstråling eller kemi, fordi alle får stillet de samme spørgsmål. Dermed bliver det nemmere at vurdere alle kandidater på lige fod, siger hun og tilføjer smilende: - Med den samme jobprofil som udgangspunkt kunne man jo godt frygte, at der var blevet ansat ni ens mennesker. Men det er faktisk blevet et meget sammensat hold, men en harmonisk gruppe af forskellige typer og med lige mange mænd og kvinder, siger Connie Buch. Hvis profilen ikke passer Men hvor meget vægt tillægges JobProfil og KompetenceProfil, og hvad gør man, hvis Job- Profilen og den person, man gerne vil ansætte, ikke passer sammen? Den problematik har HRafdelingen også taget højde for i proceduren for ansættelse. - Det er altid ansættelsesudvalget, der har den endelige beslutning. HR kan rådgive og fortælle, hvilke konsekvenser det kan have, hvis man vælger at ansætte en person, der er helt forskellig fra JobProfilen. Og så kan der aftales ekstra støtte, omfordeling af arbejdsopgaver eller andre initiativer, der hjælper den nye leder og den afdeling vedkommende ansættes i, forklarer HR-konsulent Helle Gaarde. Som ansættende leder mener Connie Buch, at Job- og KompetenceProfilerne er hjælpemidler i ansættelsen, frem for anvisninger. - Profilerne er et hjælpemiddel, man kan tillægge den vægt, man synes er passende. Jeg vil sige, vi vægter profilerne % af det samlede billede, men når man har med mennesker at gøre, kan der være mange forskellige faktorer, der spiller ind på, hvem man ansætter, siger hun. Ledelse udefra og ind Det øgede fokus på ledelse handler ikke kun om lederne selv og om at gøre deres introforløb nemmere. - Lederudviklingen handler også om at kulturudvikle hele organisationen Sønderborg Kommune, forklarer Astrid Jensen, afdelingsleder for Uddannelse og Udvikling. - Vi arbejder med ledelse udefra og ind. Lederen er leder i kraft af de relationer, som vedkommende indgår i, og ledelse er noget, man gør i samarbejde og dialog med medarbejderne. Det betyder, at frontmedarbejderen, fx pædagogmedhjælperen i børnehaven, skal være klædt på til selv at tage beslutninger og repræsentere kommunen på bedste vis. Vores holdning er, at først når borgeren kan mærke en øget kvalitet i ydelsen, så virker den anerkendende ledelse. Det er naturligvis en længerevarende proces, men den skal begynde hos lederne, siger Astrid Jensen. Skoleleder Alis Frost Nielsen, som har prøvet introforløbet, kan også godt se fordelen ved Sønderborgs rekrutteringsproces, når hun sammenligner med andre steder hun har været ansat. - Jeg vil faktisk sige, at Sønderborg er det sted, jeg er blevet taget allerbedst imod. Det betyder meget, at man kan skabe netværk og få støtte i introperioden. Det har også været en fordel for mig, fordi jeg er tilflytter, siger hun. Borgmester Aase Nyegaard understreger vigtigheden af at begynde processen hos lederne: - Som politikere udstikker vi rammerne for arbejdet, men det er kommunens medarbejdere og især lederne, der skal skabe resultaterne. Derfor er det så vigtigt, at vi har gode ledere, der motiverer medarbejderne, giver dem ansvar og medbestemmelse, for det vil medarbejdere have i dag, siger borgmester Aase Nyegaard. Rekrutteringsprocessen i Sønderborg Kommune Sådan foregår rekrutteringsprocessen i Sønderborg Kommune: I Sønderborg Kommune har man udarbejdet en fast procedure til rekruttering af nye ledere. Garudas Kompetence- Profil indgår som en obligatorisk del af rekrutteringen. 1. HR og ansættelsesudvalget udarbejder en JobProfil for den ønskede medarbejder, blandt andet ved hjælp af KompetenceProfilens 16 træk. 2. Stillingsopslaget udarbejdes på baggrund af JobProfilen. 3. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til samtale. 4. Ansøger udfylder Garudas KompetenceProfil. HR giver individuel tilbagemelding til ansøger og derefter til ansættelsesudvalget, om hvordan JobProfil og KompetenceProfil passer sammen. 5. Ansættelsessamtaler, (eventuelt referencetagning og uddybende samtaler). 6. Udvælgelse, personlig tilbagemelding til ansøgere, der har været til samtale. 7. Ansættelse. 8. Efter ansættelse kommer lederen på introduktionskurser og får tilbudt en mentor-ordning samt coach-samtaler med HR. Side 5

6 Nyt E-rekrutteringssytem Nyt E-rekrutteringssystem frigiver administrative ressourcer PBJ og Garuda har indledt et samarbejde om et forbedret E-rekrutteringssystem, der ikke alene sparer administrativ tid og ressourcer i rekrutteringsprocessen, men som samtidig sikrer en ensartet og professionel håndtering af alle kandidater. Af: Astrid Raaballe, Chefkonsulent i Garuda AS Et omfattende tidsforbrug og et stort papirarbejde i forbindelse med gennemlæsning af kandidatansøgninger har traditionelt set været en naturlig del af arbejdsgangen ved rekrutteringer. Den udfordring imødekommer PBJ, et konsulenthus med ekspertise i HR og løn, med systemet Epos e-rekruttering. Om PBJ PBJ er et konsulenthus med ekspertise i HR og løn. PBJ har eksisteret siden 1986 og dækker alle HR-processer med en bred vifte af konsulentydelser og egne it-systemer - Epos. PBJs kundeportefølje består af en lang række virksomheder og organisationer inden for det private såvel som det offentlige marked. PBJ har 72 engagerede medarbejdere i København, Århus og Aalborg. PBJ kan kontaktes på telefon , eller besøg Epos e-rekruttering er en rekrutteringsløsning, der standardiserer og forenkler arbejdsgange og sikrer en optimal videndeling mellem HR-afdelingen og de relevante ledere. Denne proces, som tidligere blev varetaget manuelt, understøttes i Epos e-rekruttering af lettilgængelige skabeloner og værktøjer. Eksempelvis har man mulighed for at tilpasse sin jobportal individuelt og annoncere ledige jobs direkte på virksomhedens hjemmeside eller via andre relevante kanaler. Fag- og personkompetencer i ét system Et samarbejde mellem Garuda og PBJ gør det nu muligt at vurdere og udvælge kandidater ikke alene ud fra faglige kompetencer men også ud fra personlige kompetencer - i ét og samme system. Ved at integrere Garudas nye screeningsværktøj Jobmatch i Epos e-rekruttering, får HR et samlet overblik over kandidaternes person- og fagkompetencer i én enkel og systematisk webbaseret løsning. Garudas Jobmatch og PBJs Epos e-rekruttering supplerer hinanden godt, idet begge værktøjer sammen frigiver ressourcer, som HR kan bruge på andre aktviteter, uddyber Jørgen Bærentzen, der er direktør i PBJ. Side 6

7 E-rekrutteringssystemet trin for trin Processen i det fælles E-rekrutteringssystem forløber således: 1. HR-afdelingen udarbejder en jobprofil, som afspejler de efterspurgte personlige og faglige kompetencer, hvorefter stillingen slåes op. Garudas nye screeningsværktøj Jobmatch 2. Kandidaterne kan nu ansøge direkte via virksomhedens hjemmeside, hvor der er brugervenlige skabeloner til CV, faglig kompetenceprofil og mulighed for at vedhæfte dokumenter. Desuden tildeles kandidaterne automatisk et password til brug for udfyldelse af en personprofil i Garudas værktøj Jobmatch. 3. E-rekrutteringssystemet giver kandidaterne besked, så snart virksomheden har modtaget ansøgningen, og holder via s løbende den enkelte kandidat informeret om rekrutteringsprocessen. 4. Ligesom systemet giver kandidaterne besked, adviseres de relevante ledere med tilknytning til stillingsopslaget automatisk om nye kandidater. Det er således både den interne såvel som den eksterne kommunikation, der effektiviseres. 5. Systemet foretager derefter et automatisk match mellem kandidaternes indtastede oplysninger og den udarbejdede jobprofil. Herfra kan HR beslutte, hvor stort et antal af de rangerede kandidater, de ønsker at kigge nærmere på. I sommeren 2010 lancerer Garuda det nye værktøj Jobmatch. Jobmatch er et enkelt screeningsværktøj med mulighed for på automatisk vis at matche kandidater op mod de specifikke personlige kompetencer, som en virksomhed efterspørger i et givet job. Jobmatch indgår på følgende vis i Epos e-rekruttering: 1. HR udarbejder en JobProfil i værktøjet Jobmatch. 2. Kandidaten modtager automatisk et password til brug for udfyldelse af PersonProfil i Jobmatch. Spørgeskemaet er bygget op således, at der trin for trin præsenteres to valgmuligheder. Udfyldelsen tager ca. 15 minutter 3. Kandidaten får efter sin udfyldelse en enkel og positiv beskrivelse af sit testresultat tilsendt. 4. Kandidaternes PersonProfiler kobles til den udarbejdede JobProfil, hvorefter HR automatisk får præsenteret en liste over kandidater, rangordnet efter bedste match med JobProfilen. 5. Kandidatens PersonProfil fra Jobmatch kan grundet dens simple form ikke bruges som grundlag for den efterfølgende rekrutteringssamtale. Her anvendes Garudas andre kvalitative personprofiler, f.eks. KompetenceProfilen. Gennem hele processen stiller systemet en lang række dynamiske skabeloner til rådighed herunder bl.a. indkaldelse til samtale samt afslagsmails. Professionel håndtering af kandidater Resultatet af processen bliver således, at arbejdsgangene automatiseres, ligesom systemet gør det nemt at publicere, distribuere og arkivere indhold. Endvidere understøtter systemet også HR i den administrative håndtering og kommunikation med et eventuelt ansættelsesudvalg på en struktureret og gennemsigtig måde. Rekrutteringsprocessen speedes på denne måde op i tempo, uden at kvaliteten sættes over styr. Som Jørgen Bærentzen udtrykker det: Der sker en forenkling af arbejdsgangene, men det er også vigtigt at hæfte sig ved, at virksomheden sikrer en hurtig, professionel og ensartet behandling af alle kandidater. Det sender et positivt signal til kandidaterne, og det er sådan noget, der plejer virksomhedens image og overordnet set styrker virksomhedens employer branding. Side 7

8 Nyt syn på HR MED ANDRE ØJNE en samtale om menneskelig udvikling med førstedamen i tosproget skoleledelse, Rani Hørlyck Med andre øjne er en artikelserie, hvis formål er at tilvejebringe mangfoldige og udfordrende blik på Human Resource. Her fortæller Rani Hørlyck, skoleleder for Søndervangskolen i Århus, om sit syn på integration, folkeskole og multikulturel ledelse. Forinden vores samtale har Rani Hørlyck udfyldt en Garuda FokusProfil. Af: Astrid Horn Raaballe, Chefkonsulent i Garuda AS - Mit grundsyn er, at vi skal lave en skole for de børn, der bor i Danmark, anno På Søndervangskolen betyder det, at vi skal evne, kunne og ville: evne høj faglig viden om tosprogede børn, kunne se og forstå vores børn og ikke mindst ville dem dvs. have lysten til at understøtte deres udvikling bedst muligt. Det kan du kun, hvis du har en multikulturel tænkning og et rummeligt menneskesyn. Som skoleleder for Søndervangskolen i Århus en folkeskole med 85 % tosprogede børn er det centralt for Rani Hørlyck at skabe rum for forskelligheden af meninger, synspunkter og kulturer samtidig med at udstikke og kommunikere en klar fælles kurs for skolens udvikling. Dette fokus afspejles i hendes FokusProfil, hvor energien er rettet mod at omskabe visioner til virkelighed gennem et tæt samarbejde med andre mennesker; forældre, lærere, elever, lokalsamfundet m.v.. Profilen i aktion I din profil scorer du højt på området Udvikling. Hvordan bruger du det aktivt i dit arbejde på Søndervangskolen? - Min vision er, at skoler i udsatte boligområder skal spille en anderledes central rolle, end de gør i dag. Skolen skal være det lokale kraftcenter. Søndervangskolen blev i 2006 omdannet til en heldagsskole med flerfaglighed som kerne ud fra en erkendelse af, at vi var nødt til at løfte skoleopgaven og imødekomme de mangesidede behov, som børnene har, på en ny måde. Faktisk, så har jeg har et ideal om at skabe en skole, der har åbent 365 dage om året hver dag fra kl Det er en skole, som ikke er en øde ø, men derimod et sted for liv og lokalt fællesskab. Allerede i dag har vi fantastiske faciliteter, der vil kunne bruges i forbindelse med madlavning, foredrag og flere andre aktiviteter. Vi tænker skolen som et fællesskab og praktiserer det til daglig eksempelvis i form af et veludviklet elevdemokrati. Elevdemokratiet opstod ud fra et ønske om at involvere børnene i, hvilken retning skolen skal udvikles i. Faktisk blev vi overraskede over, hvordan helt små børn kunne bidrage positivt med helt nye idéer og tanker. Et andet fokusområde, du lægger vægt på, er området Integration herunder at integrere mennesker med forskellige meninger og synspunkter. Hvad forstå du ved Integration? - Mit udgangspunkt er, at alle, der bor i Danmark, er danskere. De børn, der går her på skolen, de er danskere. Det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, hvordan vi definerer det at være dansk. Vores opgave er at skabe et fællesskab, så der ikke sker en marginalisering. Jeg har en særlig vigtig mission i forhold til at få vores børn til at opleve sig som medborgere i det danske samfund. Egentlig, så handler integration om at skabe medborgerskab. Hvordan skaber man så medborgerskab? Det kan vi kun gøre ved at stille krav til at børnene bidrager og opsætte tydelige forventninger til børnene - Side 8

9 empowerment kaldes det. Vi skal for alt i verden undgå at placere tosprogede børn i en offerrolle det menneskesyn rækker ikke. Det er ikke mange år siden, at Danmarks Lærerforening lavede en undersøgelse, der viste, at danske lærere generelt har lavere forventninger til tosprogede børn end til etnisk danske børn. For mig et helt uforståeligt og uforeneligt synspunkt. Vi kender alle til den berømte Rosenthal-effekt jo højere forventninger, der stilles til dig, jo bedre præsterer du. Vores opgave er at finde ud af den bedste måde at undervise på. Vi arbejder derfor målrettet mod at blive den folkeskole i Danmark, der helt i særklasse er specialister i undervisning af tosprogede børn. Den multikulturelle organisation På Søndervangskolens hjemmeside og ved skolens indgang skriver I Vi skaber fremtidens multikulturelle skole. Hvorfor er det vigtigt at være multikulturelt orienteret i dagens samfund? - Vi har stort fokus på at være globalt tænkende. Vi tænker os selv som en del af verden og har bevidst valgt at identificere 5 universelle værdier læring, empowerment, teamspirit, originalitet og ambition som vi udlever i alt, hvad vi gør. Den forskellighed, vi her har på skolen vi har børn fra hele verden den er yderst værdifuld. Det værste, vi kunne gøre, var at skabe en mainstream dansk snæverkultur. Vi fokuserer i stedet på at skabe en global kultur med afsæt i skolens grundsyn, værdier og holdninger. Det er helt grundlæggende for os ikke at marginalisere, men derimod at invitere ind til et betydningsfuldt og stærkt fællesskab. At være multikulturel handler dybest set om ordentlighed, for det er de samme menneskelige spilleregler, der gælder uanset, om du er fra Danmark eller Iran. Hvordan ser du Søndervangskolens elevers gang ud i de danske virksomheder, når de engang træder ud af skolesystemet? - Vores opgave er at hjælpe og understøtte børnene, så de kan klare sig bedst muligt, når de går ud af skolen. Det er vores klare målsætning, at hvert barn efter endt skolegang skal føle sig som konge eller dronning i deres eget liv forstået på den måde, at de skal opbygge en tro på sig selv, lære at træffe selvstændige valg, at tage ansvar, ja, alt det, der hører med til at navigere i livet. Vi arbejder i disse år på at etablere en mentor-ordning, der skal støtte børnene i overgangen mellem folkeskole og næste uddannelsessted. Overgange er altid svære, og her skal vi blive endnu dygtigere. Vi oplever, at børnene generelt har svært ved at have fremtidsdrømme. Enten, så vil man være pizzabager, eller så drømmer man om at blive læge eller advokat. Derfor har vi opstartet projektet Søndervang Universe, der har til formål at sætte børnene i stand til at turde at række efter stjernerne; det vil sige at give børnene kendskab til et bredt spekter af jobs og modet til at drømme og tage skridtet. Omkring det at lære at tage ansvar, så giver vi børnene ansvar ved, at de har en stor andel i at skolen kører. Eksempelvis har vi indført lege-patruljer i frikvartererne, hvor børn fra 6. klassetrin skal igangsætte lege for børnene i 1. klasse. Herved lærer de ældre børn at udøve myndighed. Et andet eksempel er, at vi næste år indfører klassemøder på alle klassetrin. På klassemøderne skal børnene arbejde med at tage aktivt del i en debat og deltage i et gruppesamarbejde, men også helt grundlæggende ting som at lære at skrive et referat og udarbejde en dagsorden. Står ledere i danske virksomheder overfor en anden ledelsesopgave - eller behov for at gøre brug af en anden ledelsesstil - i forbindelse med ledelse af tosprogede? - Mennesker har i dag et så vidt forskelligt udgangspunkt både fagligt, menneskeligt og kulturelt, så det, for mig at se, kun kan give mening at praktisere det, nogle kalder mangfoldighedsledelse. Jeg selv kalder det pionérledelse eller menneskeledelse. Det er en ledelsesform, hvor der ikke eksisterer endelige svar eller en endelig ledelsesstil, men derimod tager sit afsæt i en multikulturel, global kontekst. Jeg er dybt fascineret af globale virksomheder, hvor virksomhedssproget er engelsk et universalsprog i anerkendelse af, at virksomhedens medarbejdere taler en bred vifte af verdens sprog. En pionérleder behøver ikke gå forrest hele tiden, men kan gå i midten eller sågar gå tilbage for at undersøge, om den valgte vej stadig, er den bedste. Pionérlederen må ikke være for konkluderende, men skal evne at være klar og tydelig, at skabe fællesskab og samle folk fra alle verdenshjørner for at få forskellige optikker på situationen eller opgaven. Om Rani Hørlyck Rani Hørlyck er født i Indien, Allahabad, i Opvokset i Viby, Århus, som et af de første adoptivbørn i Danmark. Uddannet på Marselisborg Seminarium i 1987 og skrev speciale om tosprogethed. I år 2008 ansat som skoleleder for Søndervangskolen i Viby, Århus. Søndervangskolen er en heldagsskole dvs. åben fra kl og har klassetrin fra klasse. 85 % af eleverne er tosprogede. I år ansat som skoleleder for Nordgårdskolen i Århus; skolen blev i 2008 lukket i forbindelse med en kommunal omstrukturering af skoleområdet. Rani Hørlycks FokusProfil Side 9

10 Kreative hjælpeværktøjer FokusProfilen Shaken, not stirred Det går aldrig kedeligt for sig, når HR-afdelingen på VIA University College bruger FokusProfilen i udviklingsforløb for medarbejderne. Konsulenterne tager både James Bond-universet, farverige fotografier og tegneøvelser i brug for at fremme arbejdet med udvikling, samarbejde og dialog i organisationen. Af: Line Skov Randrup, journalist Røde James Bond ondulerer skurkene, charmerer smukke kvinder og bestiller en Martini, shaken not stirred. Imens sidder Grå M hjemme Baggrund Derfor valgte VIA FokusProfilen I 2008 blev en lang række mellemlange videregående uddannelser i Midtjylland (eks. pædagog-, lærer-, sygeplejerskeog socialrådgiveruddannelserne) samlet under navnet VIA University College, der i dag er Danmarks 3. største uddannelsesinstitution med 2200 ansatte. HR-afdelingen blev oprettet samme år og brugte et års tid på at undersøge de forskellige profilværktøjer på markedet. Målet var blandt andet at bruge værktøjerne til at fremme samarbejdet og dialogen i forandringsprocessen efter fusionen af mange forskellige uddannelser, med forskelligartede kulturer. - Vi har valgt FokusProfilen fra Garuda, fordi den kan bruges til både individer og grupper. Det grafiske layout og udformningen er let forståelig, forklarer HR-chef Maria Ammitzbøll og fortsætter: - Vi bruger Fokusprofilen som et værktøj til at nå målet - at skabe udvikling og lette forandring. Derfor er det vigtigt, at vi ikke bruger meget tid på at forklare profilen, men at vi kan bruge tiden på det det handler om, nemlig personerne og processerne bag profilerne og dialogen mellem dem, siger hun. på hovedkontoret og sørger for detaljerne i strategien. Blå Miss Moneypenny sørger for at alle trives, mens Grønne Q udtænker geniale gadgets til den næste mission. James Bond, M, Q og miss Moneypenny er hyppige gæster, når HR-afdelingen arrangerer medarbejderforløb hos VIA University College i Midtjylland. De fire karakterer er nemlig fine billeder på arketyperne i Garudas Fokusprofil. James Bond illustrerer profilerne I VIAs HR-afdeling arbejder de ikke kun traditionelt med tilbagemelding af FokusProfiler. De har gjort profilerne til deres egne og har videreudviklet kreative hjælpeværktøjer. Lissy Sundtoft er HR-konsulent ved VIA og laver udviklingsforløb med mange forskellige medarbejdergrupper. Det er hende, der har udviklet de kreative hjælpemidler til FokusProfilen. - Jeg kan faktisk ikke lade være, svarer hun smilende på spørgsmålet om, hvorfor hun har udviklet de kreative værktøjer. Indtil videre har hendes idéer resulteret i formidling af FokusProfilen ved hjælp af James Bond-universet, til en billed-øvelse, som kan få den enkelte person til at tale om profilen med egne ord og gruppe-arbejde, hvor deltagerne skal tegne deres samarbejde som det dyr, det symboliserer. - Med James Bond-karaktererne får jeg vist, at ingen af de fire typer kan undværes. Det er vigtigt, for eksempelvis den grå profil bliver ofte anset som lidt kedelig. Men M er jo absolut ikke en kedelig person, hun er den, der trækker i trådene og har overblikket. I det hele taget ville James Bond aldrig kunne udføre sine opgaver uden de tre andre, og derfor synes jeg, at filmuniverset illustrerer de forskellige profiler og deres samspil utrolig godt, siger Lissy Sundtoft. En legende tilgang Når FokusProfilen skal bruges individuelt, bruger Lissy Sundtoft ofte en række fotografier af landskaber og mennesker (se fotografibilleder på forside af GarudaNyt). Kursisterne skal udvælge et billede og fortælle, hvad det siger om deres arbejdsfokus. Er det gruppeprocesser, der fokuseres på, kan hun bede gruppen om at tegne deres samarbejde som det dyr, de ligner mest - fx en delfin fordi den let bevæger sig fremad, eller en elefant fordi den har fødderne plantet solidt i jorden. Det gør det nemmere efterfølgende at lave en SWOT-analyse, hvor styrker og svagheder analyseres. Alle er det metoder, som aktiverer deltagernes kreative og legende sider. - Ofte er en legende tilgang til abstrakte ting som samarbejde og teamprocesser en fordel, fordi det gør det sjovt og mere konkret at sætte ord på tingene. Man kan sige, at jeg bygger nogle visuelle stilladser, de kan bygge arbejdet op omkring, og det virker rigtig godt, forklarer Lissy Sundtoft. Et værktøj der letter forandring HR-afdelingen i VIA arbejder med mange forskellige personalegrupper og i mange forskellige arbejdskulturer. Emnerne kan være alt fra ledelsesudvikling og samarbejdsudvikling til konflikthåndtering eller kompetenceudvikling for større medarbejdergrupper. HR-afdelingen arbejder efter et åbent menneskesyn, hvor medarbejdergrupperne selv skal ønske forandringen og udviklingen. - Vores store fordel er, at vi er en intern afdeling, der bliver efterspurgt. Derfor er de medarbejde- Side 10

11 VIAs kreative hjælpeværktøjer til FokusProfilen Ofte er en legende tilgang til abstrakte ting som samarbejde og teamprocesser en fordel, fordi det gør det sjovt og mere konkret at sætte ord på tingene. re vi kommer ud til ofte positive over for vores initiativer, for vi skal ikke sælge noget eller gennemtrumfe noget, som er bestemt oppefra, forklarer HR-chef Maria Ammitzbøll. Det er gruppens sammensætning og temaet, der bestemmer, om de kreative værktøjer bliver taget i brug og hvordan. - Garuda-profilerne giver en øget forståelse for vores forskelligheder på en positiv måde. Når man kender sine kollegers profiler, giver det pludselig mening, hvorfor de udviser en bestemt adfærd. Profilerne får os til at se vores kolleger på en ny måde, og det giver en større tolerance i en samarbejdsproces, siger HRkonsulent Lissy Sundtoft. Lissy Sundtoft - Man kan sammenligne vores kreative værktøjer med madlavning. Når jeg laver mad, er det vigtigt for mig at have en ordentlig kniv, så jeg kan skære råvarerne ud på den bedste måde. Men når jeg sidder og spiser middagen, er værktøjet i sig selv ikke vigtigt længere. På samme måde er FokusProfilen et rigtig godt værktøj, der hjælper os til at nå målet, nemlig at fremme forandringsprocessen og dialogen. Vi udvikler hele tiden arbejdet med profilerne. Der er mange muligheder i dem, og derfor vil vi helt sikkert udvikle nye kreative hjælpeværktøjer, når vi får brug for det, siger Lissy Sundtoft. VIA University College har produceret en række fotografier af landskaber og mennesker, som tages i brug som et supplement til FokusProfilen, når de enkelte kursister skal fortælle om deres arbejdsfokus. FokusProfilerne som Bond-karakterer James Bond Rød profil. Indbegrebet af handlingens mand, der elsker at være lige midt i orkanens øje. Han tager en hurtig beslutning og skaber resultater, og han kommer langt med charmen. Q - Grøn profil. Den kreative og idérige mand på værkstedet, som opfinder de mest usandsynlige og geniale gadgets, der redder Bond ud af tilspidsede situationer. M Grå profil. Den kloge strateg med det forkromede overblik, der udstikker rammerne for arbejdet og sørger for at reglerne overholdes, og der er orden i baglandet. Miss Moneypenny Blå profil. Den sociale organisator, som sørger for at alle har det godt, og personen Bond kan ringe til, hvis der er problemer i marken. Værktøjets fordel: Forklarer profilernes egenskaber og deres samspil ved hjælp af arketyper, som alle kender og kan forholde sig til. Billeder Kursisterne kan vælge mellem en række fotografier. Hver kursist skal vælge et billede og fortælle hvordan, det siger noget om personens arbejdsfokus og dagens tema fx samarbejde. Værktøjets fordel: Billedet bliver en kobling mellem profilen og personen selv og giver mulighed for, at kursisten med egne ord kan fortælle om profilen. Tegn samarbejdet Denne øvelse har de fleste set udspillet med stor humor i filmen Den eneste ene. Her skal kursisterne tegne det dyr, deres samarbejde eller hold symboliserer. Gruppen kan fx se sig selv som en elefant, fordi den er stærk, har god jordforbindelse, er et flokdyr og søger nye områder. Værktøjets fordel: Øvelsen gør det konkret på en sjov måde at beskrive noget abstrakt som fx et samarbejde. Kursisterne kan med egne ord beskrive deres samarbejde. Side 11

12 Værdibaseret ledelse Et nyt syn på værdibaseret ledelse Værdibaseret ledelse er ikke blot noget en virksomhed kan have eller være. Man er ikke blot værdibaseret. Værdibaseret ledelse er noget, der gøres. Af nogen og ikke mindst af noget. Værdibaseret ledelse er med andre ord en praksis, der gennem et hav af forskellige værdibaseringer præger en organisations virke på forskellige niveauer. I denne artikel beretter Kasper Ostrowski om erfaringerne med værdibaseret ledelse i forbindelse med kommunalreformen. Af: Kasper Ostrowski, (Ph.d.) Forskningsassistent ved Informationsog Medievidenskab, Århus Universitet Hvad er det for noget med den der skide respekt som ingen at os åbenbart har? Er det noget man kan få tilskud til eller trække fra i skat, eller kræver man simpelthen bare RESPEKT? Steffen Brandt, TV Da jeg for mere end 4 år siden kastede mig ud i undersøgelser af værdibaseret ledelse i kommunalt regi, var det med afsæt i en grundlæggende undren: Hvad er det for noget, det der værdibaserede? På samme måde, som Steffen Brandt, der ti år forinden havde undret sig over respektens beskaffenhed i sangen Respekt, var jeg nysgerrig. - Nysgerrig efter at se, hvordan det værdibaserede opstod, og hvordan det blev praktiseret. Et spændende samarbejde mellem forskningsverdenen og Middelfart Kommune gjorde det muligt at komme helt tæt på værdipraktiserende medarbejde og ledere i forbindelse med kommunalreformen. Er værdier stadig relevante? På et overordnet niveau synes værdier - i bredest mulig forstand - i dag at indtage en stadig mere central plads i den offentlige debat generelt og specifikt i forhold til forståelsen af organisatorisk virke og virksomheders funktion, formål og mening. I såvel ledelses- og organisationspraksis som organisationsanalyse kan der således peges på en voksende entusiasme for det værdibaserede, fx i arbejdet med værdibaseret ledelse, formuleringen af værdigrundlag og udarbejdelsen af etiske regnskaber, corporate social responsibility med mere. For eller imod? En uforholdsmæssig stor del af debatten om værdibaseret ledelse har imidlertid været præget af en generaliseret og lidet konstruktiv diskussion, hvor man enten placerer sig for eller imod værdier og værdibaseret ledelse. Eller opstiller en skarp kontrast mellem værdibaseret ledelse og klassisk ledelse. I den positivt stemte litteratur fremhæves værdibaseret ledelse som et uproblematisk alternativ til kontrol og regler. I sådanne udlægninger associerer værdibaseret ledelse sig til positive egenskaber som frisættelse, idérigdom, kreativitet og engagement ved at positionere sig som opposition til regler, der - taget for givet - hindrer disse elementer i organisatorisk virke. Samtidig fortaber denne position sig ofte i en diskussion om, hvorvidt værdigrundlag skal ekspliciteres og hvilke interessenter, der eventuelt skal indgå i arbejdet hermed, og hvem resultatet efterfølgende deles med. Værdibaseret ledelse øges først, når vi giver slip på at tænke begrebet som fænomen og derimod begynder at spørge, hvor og hvordan værdibaseret ledelse gøres i praksis. Dette er hovedbudskabet i skribentens Ph.d. om værdibaseret ledelse. Den værdikritiske position afviser enten værdibaseret ledelse med henvisning til problematiske intentioner og filosofiske implikationer eller, som det oftest er tilfældet, med henvisning til den værdibaserede ledelses og i særdeleshed værdigrundlagenes sprogbrug. Det er en Side 12

13 Jeg fik øje på, at langt mere beskedne dokumenter så som dagsordner, mødeindkaldelser, referater og billeder spillede en væsentlig rolle i værdibaseringen. Kasper Ostrowski udbredt antagelse - også uden for den akademiske debat - at mange værdigrundlag har en tendens til at være enten yderst generelle og abstrakte eller øretæveindbydende i deres positive formuleringer og fokus på superlativer. En udpræget spøg blandt værdikonsulenter og foredragsholdere har været at anonymisere forskellige værdigrundlag og lade publikum gætte, hvilke virksomheder de hører til. De enslydende formuleringer gør selvsagt øvelsen ganske umulig at løse. En forskningsudfordring En væsentlig del af mit forskningsprojekt i Middelfart Kommune ( ) var at udfordre ovenstående diskrete og allerede afgjorte forståelser af værdibaseret ledelse og i stedet afprøve en performativ tilgang. Med en performativ tilgang menes, at vi forsøgte at genopdage forståelsen af værdibaseret ledelse ved at sætte begrebet i et nyt lys og spørge til af hvem, hvor og hvordan værdibaseret ledelse gøres. Dette gjorde det muligt at trække begrebet ud af direktionslokalet eller væk fra ledelsesgangen og undersøge det i praksis. Som spor efter handlinger. Jeg undersøgte og forfulgte alle former for værdibaserende praksis og ikke kun kommunens værdigrundlag. Jeg fik øje på, at langt mere beskedne dokumenter så som dagsordner, mødeindkaldelser, referater, billeder og mange andre fysiske artefakter spillede en væsentlig rolle som aktive medspillere i værdibaseringen af kommunen. Det var både i håndteringen af disse papirer og i de samtaler de affødte, at en værdibaseret kommune blev aktualiseret. Det var uhyre spændende at følge måderne, hvorpå dokumenter og artefakter var med til indrullere organisationens medlemmer i en fælles forståelse og se hvordan simple dokumenter var afgørende, når det kom til at fastholde idéen om værdier og en værdibaseret ledelse. Værdibaseringer Undersøgelserne i Middelfart Kommune gjorde det tydeligt, at den kritik af værdibaseret ledelse, der har fokus på ordlyd og formuleringer i værdigrundlag simpelthen skyder forbi målet. Den overser både det situerede i værdibaseret ledelse og ikke mindst det arbejde, der er forbundet med formuleringen af et værdigrundlag. Uagtet hvilken strategi der arbejdes efter, aktualiserer arbejdet med værdibaseret ledelse værdier i mange forskellige dele af organisatorisk virke - på møder, i referater, dagsordner, diagrammer. Arbejdet med formuleringen bliver således aktivt værdibaserende arbejde, der gennem forskellige former for værdibasering præger og præges af andre dele af en given organisations organisatoriske virke og orkestrering. Det er således tydeligt, at processen frem mod formuleringen af det endelige værdigrundlag er afgørende og ikke resultatet alene. En udvidelse af feltet At arbejde med værdibaseret ledelse er således at arbejde aktivt med organisationspraksis på utrolig mange niveauer på én og samme tid. Og alle de handlinger, snakke, dokumenter og andre artefakter som vi bruger til at sætte værdier på dagsordnen har værdibaserende konsekvenser for organisationen. Hvis vi skal undersøge værdibaseringen i en organisation, bør vi derfor ikke alene kigge på dens værdigrundlag, men udvide undersøgelsesområdet og inkludere alle de meget forskelligartede aktører, der indgår i arbejdet med at værdibasere en virksomhed. Hvis vi gerne vil øge forståelsen for kompleksiteten af værdibaseret ledelse og ikke mindst værdien af værdibaseret ledelse bør vi holde op med at snakke om det som et simpelt afgrænset fænomen og i stedet begynde at kigge på værdibaserende praksis eller på det, som kunne kaldes værdibaseringer. Om Kasper Ostrowski Kasper Ostrowski har skrevet erhvervsrettet Ph.d. om Middelfart Kommune med fokus på værdibaseret ledelse som kommunal praksis. I dag arbejder han som dels kreativ forretningsudvikler og dels som forskningsassistent ved Informations- og Medievidenskab på Århus Universitet. Kontakt info: Mobil: , Mail: Web: Side 13

14 Kurser sommer/efterår 2010 Garudas kurser i sommer/efterår 2010 Hvis du ønsker at benytte Garudas værktøjer på egen hånd, kan du tage en brugeruddannelse i et eller flere værktøjer. Brugeruddannelsen kan følges på Garudas åbne kurser (se også kalender på eller vi kan tilrettelægge lukkede virksomhedskurser for jer. Har du spørgsmål til hvilken uddannelse, der dækker dine behov, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. KompetenceProfilen Et 5-dages certificeringskursus i KompetenceProfilen giver de grundlæggende forudsætninger for at benytte alle Garudas værktøjer. Efter afsluttet certificering kan du straks benytte KompetenceProfilen og GarudaProfilen. Efter ca. 1/2 dags supplerende uddannelse i hvert værktøj kan du desuden benytte MedarbejderProfilen og FokusProfilen. Praktiske oplysninger Kurserne i KompetenceProfilen består af 2 moduler: Certificering A og Certificering B. Kurserne gennemføres som internatkurser for 3-6 personer pr. kursus. Kurserne holdes i Vejleområdet. Certificeringskursus A (3 dage) Et indledende kursus, som er obligatorisk før man må begynde at give tilbagemeldinger på KompetenceProfilen. Kurset giver en grundlæggende introduktion til KompetenceProfilen. Teorien bag værktøjerne bliver gennemgået, og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger. Certificeringskursus B (2 dage) Et afsluttende kursus, hvor deltagelse på Certificering A er en forudsætning for deltagelse i Certificering B. Kurset lægger op til en afsluttende prøve, hvor kursisternes evne til at tolke profiler bliver vurderet. Bestået kursus afsluttes med certifikat. Kalender Certificering A Certificering B maj maj juni maj august juni september august oktober oktober november oktober december november november december 2010 FokusProfilen Kurserne i FokusProfilen giver et godt kendskab til Fokus-modellen, træning i samtaler med FokusProfilen samt forståelse for muligheder og begrænsninger ved anvendelse af FokusProfilen. Kurserne i FokusProfilen består af 2 moduler: FokusProfilen som samtaleværktøj På modul 1 får du en grundig introduktion til FokusProfilen og træning i at gennemføre samtaler på baggrund af en FokusProfil. Efter denne første kursusdag kan du tage hjem og begynde at anvende basis-modulet i FokusProfilen. FokusProfilen i organisationen Modul 2 gennemføres et par måneder efter modul 1. På modul 2 følger vi op på nogle af de profiler og samtaler, som du har gennemført efter modul 1. Desuden diskuteres perspektiver og supplerende muligheder ved anvendelse af de forskellige moduler i FokusProfilen: SpejlProfil, UdviklingsProfil, JobProfil, DrømmejobProfil, TeamProfil og Gruppe- Profil. Deltagerne træner i anvendelse af GruppeProfilen ifht. grupper og teams. Kalender Modul 1 Modul juni maj 2010 Sjælland 17. august maj oktober september december november 2010 Side 14

15 MedarbejderProfilen Lederens Mentale Scorekort MedarbejderProfilen kan benyttes af personer, der har gennemgået og bestået Garudas certificering i MedarbejderProfilen af i alt 3 1/2 dages varighed. Kurset giver de grundlæggende forudsætninger for at benytte MedarbejderProfilen. Efter ca. 1/2 dags supplerende uddannelse kan du desuden benytte FokusProfilen. Certificeringskursus A (2 dage) Introduktion til MedarbejderProfilen. Kurset giver en grundlæggende introduktion til MedarbejderProfilen, og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger. Certificeringskursus B (1½ dag) Tolkning med MedarbejderProfilen. Kurset lægger op til træning i tolkning med MedarbejderProfilen. Kursisternes evne til at tolke profiler bliver vurderet. Bestået kursus afsluttes med certifikat. Certificeringskursus A er en forudsætning for deltagelse i Certificeringskursus B. Kalender Certificering A Certificering B august juni oktober september nov dec Certificering i Lederens Mentale Scorekort er for lederen, coachen eller konsulenten, som ønsker at benytte Lederens Mentale Scorekort til lederudvikling, coaching og individuel rådgivning. Ved brug af Lederens Mentale Scorekort får du et hjælpeværktøj, som hjælper dig til at klarlægge, hvor lederen er, hvor han/hun skal hen, samt måle hvornår lederen er i mål. Kursets indhold Certificeringen i Lederens Mentale Scorekort består af et 5 dages certificeringsforløb, som er opdelt i 2 moduler: Certificering A og Certificering B. Inden påbegyndelse af modul 1 skal kursusdeltageren selv have udfyldt 1 lederprofil samt få 2-3 respondenter til at udfylde en SpejlProfil. Imellem Certificering A og B, arbejder kursisten selvstændigt med værktøjet i trænings-øjemed. Support og sparring i denne periode foregår med Garuda og er indeholdt i kursusprisen. Certificeringskursus A (3 dage) Kurset giver en grundlæggende introduktion til Lederens Mentale Scorekort. Teorien og mulighederne bag værktøjet bliver gennemgået og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger. Kurset ligger vægt på håndtering af processen, dialog og træning i tilbagemelding og cases. Certificeringskursus B (2 dage) Et afsluttende kursus, der lægger op til en afsluttende prøve. Her bliver kursisternes evne til at håndtere en case beskrevet proces vurderet. Certificeringskursus A er en forudsætning for deltagelse. Bestået kursus afsluttes med certifikat. Kalender Certificering A Certificering B oktober december 2010 Tilmeld dig kurserne på mailadr.: eller ved at ringe på telefon: Side 15

16 Nyheder fra GarudaHe Undervisere hos Garuda På Garudas certificerings- og brugerkurser møder du undervisere fra vores stærke team: Aage Ravn Betina Baden Mølholm Dorthe Finderup Uldall Jan Rohwedder Jessi Sørensen Kasper Kold Line Schack Holtet Poul Asger Olesen Tim Sørensen Nanna Pedersen Mikael Bierbaum Nye ansigter hos Garuda Loni Jensen Intern sælger Elisabeth Larsen Kursuskoordinator GarudaNyt GarudaNyt er udgivet af Garuda AS Maj Artikler kan citeres inden for gældende lovgivning og med kildehenvisning. Ansv. Redaktør: Astrid Horn Raaballe. Garuda AS Voldbjergvej 16A, 8240 Risskov Tlf Fax: Mail: Redaktionel tilrettelæggelse: Tuen-media. Tryk: Kolind Bogtrykkeri. Oplag: stk.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Se en demonstration af FokusProfilen

Se en demonstration af FokusProfilen Årgang 5, Nummer 2 December 2001 NYHED: FokusProfil på Internettet Garuda lancerer en ny international internetportal www.focusprofile.com, hvor man kan købe og downloade FokusProfiler. Portalen henvender

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Retningslinjer for rekruttering UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for rekruttering HR og Kommunikation Marts 2016 1. Rekruttering af ny medarbejder... 3 2. Ansættelsesprocedure... 3 2.1 Niveau 1 Direktion... 3 2.2 Niveau 2

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune

SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune September 2016 Jobprofil SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune 1. Indledning Lyngby Taarbæk Kommune har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny SFO og klubleder

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS

Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Årgang 8 Nr. 1 GarudaNyt Årgang Oktober 6, 2004 Nr. 2 December 2002 LEDER: Personlighed kan ikke ændres, men adfærd kan modificeres Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Garuda AS Samtaleværktøjer

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave

Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Eksempelhæfte 2 Lederstilling i en børnehave Væksthus for ledelse www.lederweb.dk/rekrutteringsguiden Jobanalyse Lederstilling i daginstitutionen Mariehønen (fiktivt eksempel) Ansættelse af leder til Mariehønen,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Networking og Personlig branding med LinkedIn

Networking og Personlig branding med LinkedIn Foredrag hos Kost & Ernæringsforbundet 18. september 2012 Networking og Personlig branding med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af fællesleder til LÆringscenter Syd

NOTAT vedr. ansættelse af fællesleder til LÆringscenter Syd NOTAT vedr. ansættelse af fællesleder til LÆringscenter Syd 1. Indledning LÆringscenter Syd er et læringscenter fordelt på fem afdelinger. Centeret består af de to skoler i Kølkær og Arnborg med tilhørende

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere