VIA University College. anvender FokusProfilen kreativt. Læs mere side 10. Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College. anvender FokusProfilen kreativt. Læs mere side 10. Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding"

Transkript

1 Årgang 14. Nr. 3. Maj 2010 GarudaNyt Professionel lederrekruttering i Sønderborg Kommune Læs mere side 3 Nyt E-rekrutteringssystem frigiver administrative ressourcer Læs mere side 6 Med andre øjne interview med førstedamen i tosproget skoleledelse Læs mere side 8 FokusProfilen Shaken, not stirred Læs mere side 10 Et nyt syn på værdibaseret ledelse Læs mere side 12 VIA University College anvender FokusProfilen kreativt Læs mere side 10 Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding ledelsesudvikling personaleudvikling organisationsudvikling

2 Leder Nyt effektivt E-rekrutteringssystem Af: Gunnar Nielsen, adm. direktør i Garuda AS Danske virksomheder er alene de sidste fem år blevet mere globale i både tankesæt og handlinger. Selv små virksomheder handler globalt og placerer medarbejdere på lokationer rundt om i hele verden. Når vi taler om rekruttering, så gælder det, at virksomheders interne og eksterne ansøgere tilsvarende er spredt over et stort geografisk areal såvel nationalt som internationalt. Dette medfører ofte høje transportomkostninger og besvær for ansøgerne. For at imødekomme dette behov har Garuda i lang tid søgt efter potentielle samarbejdspartnere til et e-rekrutteringskoncept. Et flerårigt indledende samarbejde mellem PBJ og Garuda har nu muliggjort, at vi kan lancere et fælles e-rekrutteringssystem med screeningsmulighed på både personlige og faglige kompetencer. I dag er det ikke ualmindeligt, at ansøgere i forbindelse med rekrutteringsprocessen kommer til samtale udelukkende på de faglige kompetencer og efterfølgende ved ansættelsessamtalen vælges fra på grund af uoverensstemmelse med de efterspurgte personlige kompetencer. Ved også at foretage en rangering af ansøgere med afsæt i personlige kompetencer sikres, at ansøgere, der går videre, har en mere realistisk chance for at matche det opslåede job. Herved reduceres urealistiske forhåbninger og efterfølgende frustration hos ansøgere. Det nye e-rekrutteringskoncept tilgodeser således både virksomhedernes behov for et effektivt og tidsbesparende rekrutteringsværktøj og ansøgernes behov for et kvalificeret afklaringsværktøj. Allerede tidligt i ansøgningsprocessen sikres, at de ansøgere, der går videre, har en realistisk chance for at matche det opslåede job. Den sparede tidsressource i virksomhederne, drømmer vi om, vil blive anvendt til yderligere kvalificering af dialogen med de ansøgere, der kaldes til samtale. I VPP (Videnscenter for Professionel Personvurdering) har der gennem det sidste halvandet år pågået en løbende diskussion om screeningsværktøjer, og her lægger Garuda sig op ad den fremherskende holdning samt de krav til etiske retningslinjer, der i fællesskab er vedtaget her (se Det har for Garuda altid været et must med et krav om personlig testtilbagemelding, og det mener vi stadigvæk. Dog må vi samtidig erkende, at nye behov hos virksomheder og ansøgere fordrer, at vi skaber nogle fleksible rekrutteringsløsninger. PBJ og Garudas nye e-rekrutteringskoncept bidrager til, at virksomhederne kan skabe en forøget effektivitet, samtidig med at ansøgerne gives en Ved også at foretage en rangering af ansøgere med afsæt i personlige kompetencer sikres, at ansøgere, der går videre, har en mere realistisk chance for at matche det opslåede job fyldestgørende skriftlig evaluering, som de kan bruge til at kvalificere deres videre jobsøgning. I den forbindelse vil vi fra Garudas side gerne opfordre til, at vore kunder tager del i den løbende dialog omkring at kvalificere testanvendelse og HR-processer i rekrutteringssammenhæng i danske virksomheder anno Side 2

3 Professionel lederrekruttering Professionel lederrekruttering i Sønderborg Kommune I Sønderborg Kommune ser man ledelse som et fag, nye ledere skal oplæres og udvikles i. For at udvikle ledelsesområdet har kommunen derfor professionaliseret rekrutteringen af og indkøringsperioden for ledere. Garudas KompetenceProfil benyttes til at skabe en overordnet JobProfil, som ansøgernes personlige KompetenceProfiler holdes op imod. På den måde sikres et godt match mellem stilling og leder. HR-afdelingen i Sønderborg Kommune har i foråret 2010 indført en politik for lederrekruttering. HR-konsulent Helle Gaarde har været med i udarbejdelsen heraf. Side 3

4 Professionel lederrekruttering Det er vigtigt, at lederne føler, de bliver taget godt imod. Alle andre medarbejdere får jo en oplæringstid, men det er som om, man tror, at ledere kan alt fra dag et. Helle Gaarde Af: Line Skov Randrup, journalist - Når vi har valgt at professionalisere rekrutteringen af lederne og gøre deres jobstart så god som mulig, er det fordi, ledelse er et område, vi vægter højt. Sønderborg Kommune er en moderne virksomhed, og det vil vi naturligvis gerne signalere til omverdenen. Vi håber også, at vi med en bevidst strategi på ledelsesområdet kan tiltrække nogle dygtige og kvalificerede ledere, siger borgmester for Sønderborg Kommune Aase Nyegaard fra Fælleslisten. Det er dog ikke kun ønsket om gode ledere, der har gjort det nødvendigt med en strategi og fast procedure ved rekrutteringen af ledere i kommunen. Det er også erfaringer med forkerte og dermed dyre ansættelser, der har ført til pjecen Lederrekruttering i Sønderborg Kommune som HR-afdelingen har udarbejdet. Forkert rekruttering koster Pjecen beskriver kommunens holdning til rekruttering, forskellige ansættelsesmodeller, hvad introforløbet for ledere indeholder, samt hvordan Garudas testværktøjer bruges i rekrutteringen. HR-chef Aase Henriksen forklarer baggrunden for ansættelsespolitikken: - Egentlig har vi brugt testværktøjerne til ansættelse i flere år, men det har været frivilligt om udvalgene ville bruge dem. Det har resulteret i, at der er blevet ansat nogle ledere, som ikke har været de rigtige, og det har både været dyrt rent økonomisk, men også menneskeligt for de afdelinger, hvor lederne har været ansat, siger hun. Derfor besluttede HR-afdelingen i 2009 at udarbejde en beskrivelse af et ideelt ansættelsesforløb. Samtidigt er det nu obligatorisk at benytte Garudas KompetenceProfil og dermed inddrage HR ved ansættelsen af nye ledere. Ud over selve rekrutteringen, er der også fastlagt et introforløb, et såkaldt LUP-forløb hvor den nye leder møder andre ledere, og introduceres til ledelsesprincipper i kommunen. Lederne får desuden en samtale efter tre måneder samt bliver tilbudt coach-samtaler med HR. Der er også mulighed for at indgå i en mentor-ordning. HRkonsulent Helle Gaarde er den ene af kommunens to uddannede Garuda-testbrugere. Hun har været med til at udarbejde kommunens nye rekrutteringspolitik. - Det er vigtigt, at lederne føler, de bliver taget godt imod. Alle andre medarbejdere får jo en oplæringstid, men det er som om man tror, at ledere kan alt fra dag et. Den opfattelse vil vi gerne lave om på. Med introduktionsperioden prøver vi at give lederne de bedste forudsætninger for at komme ind i deres arbejde og vise dem, at vi gerne vil fastholde dem, forklarer Helle Gaarde. Profilen understøtter samtalen Alis Frost Nielsen er skoleleder på Fryndesholm Skole i Augustenborg og er blevet ansat efter den nye procedure. Hun udfyldte en KompetenceProfil i forbindelse med ansættelsen og fik en personlig tilbagemelding inden ansættelsessamtalen. - Det var en meget behagelig oplevelse, og tilbagemeldingen var en ligeværdig dialog. Men HR-konsulenten gik også kritisk til min profil, der hvor han kunne se, at den stak lidt ud. For eksempel spurgte han mig direkte, er du en tromler, Alis?, fortæller Alis Frost Nielsen med et skævt smil. - Jeg ved jo godt selv, hvor mine stærke og svage sider er. Men samtalen gav mig også mulighed for at tænke over, hvad jeg skulle svare til samtalen. Det var jo lige så vigtigt for mig som for udvalget, at de ansatte den rigtige person. Jeg synes, at KompetenceProfilen understregede det, som jeg gerne ville fortælle ansættelsesudvalget. For én ting er, hvad man kan snakke sig fra profilen underbygger den person jeg er, og de kompetencer jeg har, siger Alis Frost Nielsen. Forud for en ny lederansættelse udarbejder HR og ansættelsesudvalget en JobProfil som siden hen i ansættelsesforløbet sammenholdes med kandidaternes individuelle KompetenceProfil (Modelfoto: Mere struktur på samtalen Den oplevelse har en af personerne på den anden side af bordet også. Connie Buch er udviklingschef for Børn og Uddannelse. Hun har blandt andet været med til at ansætte ni nye ledere efter den nye ansættelsesprocedure i forbindelse med en strukturændring af dagtilbuddene. Stillingerne var nyoprettede, og derfor blev der nedsat en styregruppe, som skulle komme med forslag til arbejdsbeskrivelse for de nye dagtilbudsledere. - Arbejdsbeskrivelsen blev brugt som ramme, da vi i samarbejde med HR udarbejdede en Job- Profil for de kommende ledere, fortæller hun. Side 4

5 Der var ni forskellige ansættelsesudvalg med op til 13 mennesker i hvert udvalg, der skulle ansætte de nye ledere. Og det kan være svært for 13 mennesker at blive enige, understreger Connie Buch. Derfor mener hun, at Garudas profilværktøjer er en hjælp i rekrutteringsprocessen. - JobProfilen tvinger udvalget til på forhånd at tage stilling til, hvilken type person, de gerne vil ansætte. Det gør det også mere sandsynligt, at de rigtige personer søger stillingen. Ansøgerne får også lagt en personlig KompetenceProfil, som man så kan holde op imod JobProfilen. Det betyder, at ansættelsessamtalen bliver mere struktureret, fordi der er flere elementer at spørge ind til, og man får som udvalg et mere nuanceret indtryk af personen. Profilerne afhjælper også, at man bare ansætter efter udstråling eller kemi, fordi alle får stillet de samme spørgsmål. Dermed bliver det nemmere at vurdere alle kandidater på lige fod, siger hun og tilføjer smilende: - Med den samme jobprofil som udgangspunkt kunne man jo godt frygte, at der var blevet ansat ni ens mennesker. Men det er faktisk blevet et meget sammensat hold, men en harmonisk gruppe af forskellige typer og med lige mange mænd og kvinder, siger Connie Buch. Hvis profilen ikke passer Men hvor meget vægt tillægges JobProfil og KompetenceProfil, og hvad gør man, hvis Job- Profilen og den person, man gerne vil ansætte, ikke passer sammen? Den problematik har HRafdelingen også taget højde for i proceduren for ansættelse. - Det er altid ansættelsesudvalget, der har den endelige beslutning. HR kan rådgive og fortælle, hvilke konsekvenser det kan have, hvis man vælger at ansætte en person, der er helt forskellig fra JobProfilen. Og så kan der aftales ekstra støtte, omfordeling af arbejdsopgaver eller andre initiativer, der hjælper den nye leder og den afdeling vedkommende ansættes i, forklarer HR-konsulent Helle Gaarde. Som ansættende leder mener Connie Buch, at Job- og KompetenceProfilerne er hjælpemidler i ansættelsen, frem for anvisninger. - Profilerne er et hjælpemiddel, man kan tillægge den vægt, man synes er passende. Jeg vil sige, vi vægter profilerne % af det samlede billede, men når man har med mennesker at gøre, kan der være mange forskellige faktorer, der spiller ind på, hvem man ansætter, siger hun. Ledelse udefra og ind Det øgede fokus på ledelse handler ikke kun om lederne selv og om at gøre deres introforløb nemmere. - Lederudviklingen handler også om at kulturudvikle hele organisationen Sønderborg Kommune, forklarer Astrid Jensen, afdelingsleder for Uddannelse og Udvikling. - Vi arbejder med ledelse udefra og ind. Lederen er leder i kraft af de relationer, som vedkommende indgår i, og ledelse er noget, man gør i samarbejde og dialog med medarbejderne. Det betyder, at frontmedarbejderen, fx pædagogmedhjælperen i børnehaven, skal være klædt på til selv at tage beslutninger og repræsentere kommunen på bedste vis. Vores holdning er, at først når borgeren kan mærke en øget kvalitet i ydelsen, så virker den anerkendende ledelse. Det er naturligvis en længerevarende proces, men den skal begynde hos lederne, siger Astrid Jensen. Skoleleder Alis Frost Nielsen, som har prøvet introforløbet, kan også godt se fordelen ved Sønderborgs rekrutteringsproces, når hun sammenligner med andre steder hun har været ansat. - Jeg vil faktisk sige, at Sønderborg er det sted, jeg er blevet taget allerbedst imod. Det betyder meget, at man kan skabe netværk og få støtte i introperioden. Det har også været en fordel for mig, fordi jeg er tilflytter, siger hun. Borgmester Aase Nyegaard understreger vigtigheden af at begynde processen hos lederne: - Som politikere udstikker vi rammerne for arbejdet, men det er kommunens medarbejdere og især lederne, der skal skabe resultaterne. Derfor er det så vigtigt, at vi har gode ledere, der motiverer medarbejderne, giver dem ansvar og medbestemmelse, for det vil medarbejdere have i dag, siger borgmester Aase Nyegaard. Rekrutteringsprocessen i Sønderborg Kommune Sådan foregår rekrutteringsprocessen i Sønderborg Kommune: I Sønderborg Kommune har man udarbejdet en fast procedure til rekruttering af nye ledere. Garudas Kompetence- Profil indgår som en obligatorisk del af rekrutteringen. 1. HR og ansættelsesudvalget udarbejder en JobProfil for den ønskede medarbejder, blandt andet ved hjælp af KompetenceProfilens 16 træk. 2. Stillingsopslaget udarbejdes på baggrund af JobProfilen. 3. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til samtale. 4. Ansøger udfylder Garudas KompetenceProfil. HR giver individuel tilbagemelding til ansøger og derefter til ansættelsesudvalget, om hvordan JobProfil og KompetenceProfil passer sammen. 5. Ansættelsessamtaler, (eventuelt referencetagning og uddybende samtaler). 6. Udvælgelse, personlig tilbagemelding til ansøgere, der har været til samtale. 7. Ansættelse. 8. Efter ansættelse kommer lederen på introduktionskurser og får tilbudt en mentor-ordning samt coach-samtaler med HR. Side 5

6 Nyt E-rekrutteringssytem Nyt E-rekrutteringssystem frigiver administrative ressourcer PBJ og Garuda har indledt et samarbejde om et forbedret E-rekrutteringssystem, der ikke alene sparer administrativ tid og ressourcer i rekrutteringsprocessen, men som samtidig sikrer en ensartet og professionel håndtering af alle kandidater. Af: Astrid Raaballe, Chefkonsulent i Garuda AS Et omfattende tidsforbrug og et stort papirarbejde i forbindelse med gennemlæsning af kandidatansøgninger har traditionelt set været en naturlig del af arbejdsgangen ved rekrutteringer. Den udfordring imødekommer PBJ, et konsulenthus med ekspertise i HR og løn, med systemet Epos e-rekruttering. Om PBJ PBJ er et konsulenthus med ekspertise i HR og løn. PBJ har eksisteret siden 1986 og dækker alle HR-processer med en bred vifte af konsulentydelser og egne it-systemer - Epos. PBJs kundeportefølje består af en lang række virksomheder og organisationer inden for det private såvel som det offentlige marked. PBJ har 72 engagerede medarbejdere i København, Århus og Aalborg. PBJ kan kontaktes på telefon , eller besøg Epos e-rekruttering er en rekrutteringsløsning, der standardiserer og forenkler arbejdsgange og sikrer en optimal videndeling mellem HR-afdelingen og de relevante ledere. Denne proces, som tidligere blev varetaget manuelt, understøttes i Epos e-rekruttering af lettilgængelige skabeloner og værktøjer. Eksempelvis har man mulighed for at tilpasse sin jobportal individuelt og annoncere ledige jobs direkte på virksomhedens hjemmeside eller via andre relevante kanaler. Fag- og personkompetencer i ét system Et samarbejde mellem Garuda og PBJ gør det nu muligt at vurdere og udvælge kandidater ikke alene ud fra faglige kompetencer men også ud fra personlige kompetencer - i ét og samme system. Ved at integrere Garudas nye screeningsværktøj Jobmatch i Epos e-rekruttering, får HR et samlet overblik over kandidaternes person- og fagkompetencer i én enkel og systematisk webbaseret løsning. Garudas Jobmatch og PBJs Epos e-rekruttering supplerer hinanden godt, idet begge værktøjer sammen frigiver ressourcer, som HR kan bruge på andre aktviteter, uddyber Jørgen Bærentzen, der er direktør i PBJ. Side 6

7 E-rekrutteringssystemet trin for trin Processen i det fælles E-rekrutteringssystem forløber således: 1. HR-afdelingen udarbejder en jobprofil, som afspejler de efterspurgte personlige og faglige kompetencer, hvorefter stillingen slåes op. Garudas nye screeningsværktøj Jobmatch 2. Kandidaterne kan nu ansøge direkte via virksomhedens hjemmeside, hvor der er brugervenlige skabeloner til CV, faglig kompetenceprofil og mulighed for at vedhæfte dokumenter. Desuden tildeles kandidaterne automatisk et password til brug for udfyldelse af en personprofil i Garudas værktøj Jobmatch. 3. E-rekrutteringssystemet giver kandidaterne besked, så snart virksomheden har modtaget ansøgningen, og holder via s løbende den enkelte kandidat informeret om rekrutteringsprocessen. 4. Ligesom systemet giver kandidaterne besked, adviseres de relevante ledere med tilknytning til stillingsopslaget automatisk om nye kandidater. Det er således både den interne såvel som den eksterne kommunikation, der effektiviseres. 5. Systemet foretager derefter et automatisk match mellem kandidaternes indtastede oplysninger og den udarbejdede jobprofil. Herfra kan HR beslutte, hvor stort et antal af de rangerede kandidater, de ønsker at kigge nærmere på. I sommeren 2010 lancerer Garuda det nye værktøj Jobmatch. Jobmatch er et enkelt screeningsværktøj med mulighed for på automatisk vis at matche kandidater op mod de specifikke personlige kompetencer, som en virksomhed efterspørger i et givet job. Jobmatch indgår på følgende vis i Epos e-rekruttering: 1. HR udarbejder en JobProfil i værktøjet Jobmatch. 2. Kandidaten modtager automatisk et password til brug for udfyldelse af PersonProfil i Jobmatch. Spørgeskemaet er bygget op således, at der trin for trin præsenteres to valgmuligheder. Udfyldelsen tager ca. 15 minutter 3. Kandidaten får efter sin udfyldelse en enkel og positiv beskrivelse af sit testresultat tilsendt. 4. Kandidaternes PersonProfiler kobles til den udarbejdede JobProfil, hvorefter HR automatisk får præsenteret en liste over kandidater, rangordnet efter bedste match med JobProfilen. 5. Kandidatens PersonProfil fra Jobmatch kan grundet dens simple form ikke bruges som grundlag for den efterfølgende rekrutteringssamtale. Her anvendes Garudas andre kvalitative personprofiler, f.eks. KompetenceProfilen. Gennem hele processen stiller systemet en lang række dynamiske skabeloner til rådighed herunder bl.a. indkaldelse til samtale samt afslagsmails. Professionel håndtering af kandidater Resultatet af processen bliver således, at arbejdsgangene automatiseres, ligesom systemet gør det nemt at publicere, distribuere og arkivere indhold. Endvidere understøtter systemet også HR i den administrative håndtering og kommunikation med et eventuelt ansættelsesudvalg på en struktureret og gennemsigtig måde. Rekrutteringsprocessen speedes på denne måde op i tempo, uden at kvaliteten sættes over styr. Som Jørgen Bærentzen udtrykker det: Der sker en forenkling af arbejdsgangene, men det er også vigtigt at hæfte sig ved, at virksomheden sikrer en hurtig, professionel og ensartet behandling af alle kandidater. Det sender et positivt signal til kandidaterne, og det er sådan noget, der plejer virksomhedens image og overordnet set styrker virksomhedens employer branding. Side 7

8 Nyt syn på HR MED ANDRE ØJNE en samtale om menneskelig udvikling med førstedamen i tosproget skoleledelse, Rani Hørlyck Med andre øjne er en artikelserie, hvis formål er at tilvejebringe mangfoldige og udfordrende blik på Human Resource. Her fortæller Rani Hørlyck, skoleleder for Søndervangskolen i Århus, om sit syn på integration, folkeskole og multikulturel ledelse. Forinden vores samtale har Rani Hørlyck udfyldt en Garuda FokusProfil. Af: Astrid Horn Raaballe, Chefkonsulent i Garuda AS - Mit grundsyn er, at vi skal lave en skole for de børn, der bor i Danmark, anno På Søndervangskolen betyder det, at vi skal evne, kunne og ville: evne høj faglig viden om tosprogede børn, kunne se og forstå vores børn og ikke mindst ville dem dvs. have lysten til at understøtte deres udvikling bedst muligt. Det kan du kun, hvis du har en multikulturel tænkning og et rummeligt menneskesyn. Som skoleleder for Søndervangskolen i Århus en folkeskole med 85 % tosprogede børn er det centralt for Rani Hørlyck at skabe rum for forskelligheden af meninger, synspunkter og kulturer samtidig med at udstikke og kommunikere en klar fælles kurs for skolens udvikling. Dette fokus afspejles i hendes FokusProfil, hvor energien er rettet mod at omskabe visioner til virkelighed gennem et tæt samarbejde med andre mennesker; forældre, lærere, elever, lokalsamfundet m.v.. Profilen i aktion I din profil scorer du højt på området Udvikling. Hvordan bruger du det aktivt i dit arbejde på Søndervangskolen? - Min vision er, at skoler i udsatte boligområder skal spille en anderledes central rolle, end de gør i dag. Skolen skal være det lokale kraftcenter. Søndervangskolen blev i 2006 omdannet til en heldagsskole med flerfaglighed som kerne ud fra en erkendelse af, at vi var nødt til at løfte skoleopgaven og imødekomme de mangesidede behov, som børnene har, på en ny måde. Faktisk, så har jeg har et ideal om at skabe en skole, der har åbent 365 dage om året hver dag fra kl Det er en skole, som ikke er en øde ø, men derimod et sted for liv og lokalt fællesskab. Allerede i dag har vi fantastiske faciliteter, der vil kunne bruges i forbindelse med madlavning, foredrag og flere andre aktiviteter. Vi tænker skolen som et fællesskab og praktiserer det til daglig eksempelvis i form af et veludviklet elevdemokrati. Elevdemokratiet opstod ud fra et ønske om at involvere børnene i, hvilken retning skolen skal udvikles i. Faktisk blev vi overraskede over, hvordan helt små børn kunne bidrage positivt med helt nye idéer og tanker. Et andet fokusområde, du lægger vægt på, er området Integration herunder at integrere mennesker med forskellige meninger og synspunkter. Hvad forstå du ved Integration? - Mit udgangspunkt er, at alle, der bor i Danmark, er danskere. De børn, der går her på skolen, de er danskere. Det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, hvordan vi definerer det at være dansk. Vores opgave er at skabe et fællesskab, så der ikke sker en marginalisering. Jeg har en særlig vigtig mission i forhold til at få vores børn til at opleve sig som medborgere i det danske samfund. Egentlig, så handler integration om at skabe medborgerskab. Hvordan skaber man så medborgerskab? Det kan vi kun gøre ved at stille krav til at børnene bidrager og opsætte tydelige forventninger til børnene - Side 8

9 empowerment kaldes det. Vi skal for alt i verden undgå at placere tosprogede børn i en offerrolle det menneskesyn rækker ikke. Det er ikke mange år siden, at Danmarks Lærerforening lavede en undersøgelse, der viste, at danske lærere generelt har lavere forventninger til tosprogede børn end til etnisk danske børn. For mig et helt uforståeligt og uforeneligt synspunkt. Vi kender alle til den berømte Rosenthal-effekt jo højere forventninger, der stilles til dig, jo bedre præsterer du. Vores opgave er at finde ud af den bedste måde at undervise på. Vi arbejder derfor målrettet mod at blive den folkeskole i Danmark, der helt i særklasse er specialister i undervisning af tosprogede børn. Den multikulturelle organisation På Søndervangskolens hjemmeside og ved skolens indgang skriver I Vi skaber fremtidens multikulturelle skole. Hvorfor er det vigtigt at være multikulturelt orienteret i dagens samfund? - Vi har stort fokus på at være globalt tænkende. Vi tænker os selv som en del af verden og har bevidst valgt at identificere 5 universelle værdier læring, empowerment, teamspirit, originalitet og ambition som vi udlever i alt, hvad vi gør. Den forskellighed, vi her har på skolen vi har børn fra hele verden den er yderst værdifuld. Det værste, vi kunne gøre, var at skabe en mainstream dansk snæverkultur. Vi fokuserer i stedet på at skabe en global kultur med afsæt i skolens grundsyn, værdier og holdninger. Det er helt grundlæggende for os ikke at marginalisere, men derimod at invitere ind til et betydningsfuldt og stærkt fællesskab. At være multikulturel handler dybest set om ordentlighed, for det er de samme menneskelige spilleregler, der gælder uanset, om du er fra Danmark eller Iran. Hvordan ser du Søndervangskolens elevers gang ud i de danske virksomheder, når de engang træder ud af skolesystemet? - Vores opgave er at hjælpe og understøtte børnene, så de kan klare sig bedst muligt, når de går ud af skolen. Det er vores klare målsætning, at hvert barn efter endt skolegang skal føle sig som konge eller dronning i deres eget liv forstået på den måde, at de skal opbygge en tro på sig selv, lære at træffe selvstændige valg, at tage ansvar, ja, alt det, der hører med til at navigere i livet. Vi arbejder i disse år på at etablere en mentor-ordning, der skal støtte børnene i overgangen mellem folkeskole og næste uddannelsessted. Overgange er altid svære, og her skal vi blive endnu dygtigere. Vi oplever, at børnene generelt har svært ved at have fremtidsdrømme. Enten, så vil man være pizzabager, eller så drømmer man om at blive læge eller advokat. Derfor har vi opstartet projektet Søndervang Universe, der har til formål at sætte børnene i stand til at turde at række efter stjernerne; det vil sige at give børnene kendskab til et bredt spekter af jobs og modet til at drømme og tage skridtet. Omkring det at lære at tage ansvar, så giver vi børnene ansvar ved, at de har en stor andel i at skolen kører. Eksempelvis har vi indført lege-patruljer i frikvartererne, hvor børn fra 6. klassetrin skal igangsætte lege for børnene i 1. klasse. Herved lærer de ældre børn at udøve myndighed. Et andet eksempel er, at vi næste år indfører klassemøder på alle klassetrin. På klassemøderne skal børnene arbejde med at tage aktivt del i en debat og deltage i et gruppesamarbejde, men også helt grundlæggende ting som at lære at skrive et referat og udarbejde en dagsorden. Står ledere i danske virksomheder overfor en anden ledelsesopgave - eller behov for at gøre brug af en anden ledelsesstil - i forbindelse med ledelse af tosprogede? - Mennesker har i dag et så vidt forskelligt udgangspunkt både fagligt, menneskeligt og kulturelt, så det, for mig at se, kun kan give mening at praktisere det, nogle kalder mangfoldighedsledelse. Jeg selv kalder det pionérledelse eller menneskeledelse. Det er en ledelsesform, hvor der ikke eksisterer endelige svar eller en endelig ledelsesstil, men derimod tager sit afsæt i en multikulturel, global kontekst. Jeg er dybt fascineret af globale virksomheder, hvor virksomhedssproget er engelsk et universalsprog i anerkendelse af, at virksomhedens medarbejdere taler en bred vifte af verdens sprog. En pionérleder behøver ikke gå forrest hele tiden, men kan gå i midten eller sågar gå tilbage for at undersøge, om den valgte vej stadig, er den bedste. Pionérlederen må ikke være for konkluderende, men skal evne at være klar og tydelig, at skabe fællesskab og samle folk fra alle verdenshjørner for at få forskellige optikker på situationen eller opgaven. Om Rani Hørlyck Rani Hørlyck er født i Indien, Allahabad, i Opvokset i Viby, Århus, som et af de første adoptivbørn i Danmark. Uddannet på Marselisborg Seminarium i 1987 og skrev speciale om tosprogethed. I år 2008 ansat som skoleleder for Søndervangskolen i Viby, Århus. Søndervangskolen er en heldagsskole dvs. åben fra kl og har klassetrin fra klasse. 85 % af eleverne er tosprogede. I år ansat som skoleleder for Nordgårdskolen i Århus; skolen blev i 2008 lukket i forbindelse med en kommunal omstrukturering af skoleområdet. Rani Hørlycks FokusProfil Side 9

10 Kreative hjælpeværktøjer FokusProfilen Shaken, not stirred Det går aldrig kedeligt for sig, når HR-afdelingen på VIA University College bruger FokusProfilen i udviklingsforløb for medarbejderne. Konsulenterne tager både James Bond-universet, farverige fotografier og tegneøvelser i brug for at fremme arbejdet med udvikling, samarbejde og dialog i organisationen. Af: Line Skov Randrup, journalist Røde James Bond ondulerer skurkene, charmerer smukke kvinder og bestiller en Martini, shaken not stirred. Imens sidder Grå M hjemme Baggrund Derfor valgte VIA FokusProfilen I 2008 blev en lang række mellemlange videregående uddannelser i Midtjylland (eks. pædagog-, lærer-, sygeplejerskeog socialrådgiveruddannelserne) samlet under navnet VIA University College, der i dag er Danmarks 3. største uddannelsesinstitution med 2200 ansatte. HR-afdelingen blev oprettet samme år og brugte et års tid på at undersøge de forskellige profilværktøjer på markedet. Målet var blandt andet at bruge værktøjerne til at fremme samarbejdet og dialogen i forandringsprocessen efter fusionen af mange forskellige uddannelser, med forskelligartede kulturer. - Vi har valgt FokusProfilen fra Garuda, fordi den kan bruges til både individer og grupper. Det grafiske layout og udformningen er let forståelig, forklarer HR-chef Maria Ammitzbøll og fortsætter: - Vi bruger Fokusprofilen som et værktøj til at nå målet - at skabe udvikling og lette forandring. Derfor er det vigtigt, at vi ikke bruger meget tid på at forklare profilen, men at vi kan bruge tiden på det det handler om, nemlig personerne og processerne bag profilerne og dialogen mellem dem, siger hun. på hovedkontoret og sørger for detaljerne i strategien. Blå Miss Moneypenny sørger for at alle trives, mens Grønne Q udtænker geniale gadgets til den næste mission. James Bond, M, Q og miss Moneypenny er hyppige gæster, når HR-afdelingen arrangerer medarbejderforløb hos VIA University College i Midtjylland. De fire karakterer er nemlig fine billeder på arketyperne i Garudas Fokusprofil. James Bond illustrerer profilerne I VIAs HR-afdeling arbejder de ikke kun traditionelt med tilbagemelding af FokusProfiler. De har gjort profilerne til deres egne og har videreudviklet kreative hjælpeværktøjer. Lissy Sundtoft er HR-konsulent ved VIA og laver udviklingsforløb med mange forskellige medarbejdergrupper. Det er hende, der har udviklet de kreative hjælpemidler til FokusProfilen. - Jeg kan faktisk ikke lade være, svarer hun smilende på spørgsmålet om, hvorfor hun har udviklet de kreative værktøjer. Indtil videre har hendes idéer resulteret i formidling af FokusProfilen ved hjælp af James Bond-universet, til en billed-øvelse, som kan få den enkelte person til at tale om profilen med egne ord og gruppe-arbejde, hvor deltagerne skal tegne deres samarbejde som det dyr, det symboliserer. - Med James Bond-karaktererne får jeg vist, at ingen af de fire typer kan undværes. Det er vigtigt, for eksempelvis den grå profil bliver ofte anset som lidt kedelig. Men M er jo absolut ikke en kedelig person, hun er den, der trækker i trådene og har overblikket. I det hele taget ville James Bond aldrig kunne udføre sine opgaver uden de tre andre, og derfor synes jeg, at filmuniverset illustrerer de forskellige profiler og deres samspil utrolig godt, siger Lissy Sundtoft. En legende tilgang Når FokusProfilen skal bruges individuelt, bruger Lissy Sundtoft ofte en række fotografier af landskaber og mennesker (se fotografibilleder på forside af GarudaNyt). Kursisterne skal udvælge et billede og fortælle, hvad det siger om deres arbejdsfokus. Er det gruppeprocesser, der fokuseres på, kan hun bede gruppen om at tegne deres samarbejde som det dyr, de ligner mest - fx en delfin fordi den let bevæger sig fremad, eller en elefant fordi den har fødderne plantet solidt i jorden. Det gør det nemmere efterfølgende at lave en SWOT-analyse, hvor styrker og svagheder analyseres. Alle er det metoder, som aktiverer deltagernes kreative og legende sider. - Ofte er en legende tilgang til abstrakte ting som samarbejde og teamprocesser en fordel, fordi det gør det sjovt og mere konkret at sætte ord på tingene. Man kan sige, at jeg bygger nogle visuelle stilladser, de kan bygge arbejdet op omkring, og det virker rigtig godt, forklarer Lissy Sundtoft. Et værktøj der letter forandring HR-afdelingen i VIA arbejder med mange forskellige personalegrupper og i mange forskellige arbejdskulturer. Emnerne kan være alt fra ledelsesudvikling og samarbejdsudvikling til konflikthåndtering eller kompetenceudvikling for større medarbejdergrupper. HR-afdelingen arbejder efter et åbent menneskesyn, hvor medarbejdergrupperne selv skal ønske forandringen og udviklingen. - Vores store fordel er, at vi er en intern afdeling, der bliver efterspurgt. Derfor er de medarbejde- Side 10

11 VIAs kreative hjælpeværktøjer til FokusProfilen Ofte er en legende tilgang til abstrakte ting som samarbejde og teamprocesser en fordel, fordi det gør det sjovt og mere konkret at sætte ord på tingene. re vi kommer ud til ofte positive over for vores initiativer, for vi skal ikke sælge noget eller gennemtrumfe noget, som er bestemt oppefra, forklarer HR-chef Maria Ammitzbøll. Det er gruppens sammensætning og temaet, der bestemmer, om de kreative værktøjer bliver taget i brug og hvordan. - Garuda-profilerne giver en øget forståelse for vores forskelligheder på en positiv måde. Når man kender sine kollegers profiler, giver det pludselig mening, hvorfor de udviser en bestemt adfærd. Profilerne får os til at se vores kolleger på en ny måde, og det giver en større tolerance i en samarbejdsproces, siger HRkonsulent Lissy Sundtoft. Lissy Sundtoft - Man kan sammenligne vores kreative værktøjer med madlavning. Når jeg laver mad, er det vigtigt for mig at have en ordentlig kniv, så jeg kan skære råvarerne ud på den bedste måde. Men når jeg sidder og spiser middagen, er værktøjet i sig selv ikke vigtigt længere. På samme måde er FokusProfilen et rigtig godt værktøj, der hjælper os til at nå målet, nemlig at fremme forandringsprocessen og dialogen. Vi udvikler hele tiden arbejdet med profilerne. Der er mange muligheder i dem, og derfor vil vi helt sikkert udvikle nye kreative hjælpeværktøjer, når vi får brug for det, siger Lissy Sundtoft. VIA University College har produceret en række fotografier af landskaber og mennesker, som tages i brug som et supplement til FokusProfilen, når de enkelte kursister skal fortælle om deres arbejdsfokus. FokusProfilerne som Bond-karakterer James Bond Rød profil. Indbegrebet af handlingens mand, der elsker at være lige midt i orkanens øje. Han tager en hurtig beslutning og skaber resultater, og han kommer langt med charmen. Q - Grøn profil. Den kreative og idérige mand på værkstedet, som opfinder de mest usandsynlige og geniale gadgets, der redder Bond ud af tilspidsede situationer. M Grå profil. Den kloge strateg med det forkromede overblik, der udstikker rammerne for arbejdet og sørger for at reglerne overholdes, og der er orden i baglandet. Miss Moneypenny Blå profil. Den sociale organisator, som sørger for at alle har det godt, og personen Bond kan ringe til, hvis der er problemer i marken. Værktøjets fordel: Forklarer profilernes egenskaber og deres samspil ved hjælp af arketyper, som alle kender og kan forholde sig til. Billeder Kursisterne kan vælge mellem en række fotografier. Hver kursist skal vælge et billede og fortælle hvordan, det siger noget om personens arbejdsfokus og dagens tema fx samarbejde. Værktøjets fordel: Billedet bliver en kobling mellem profilen og personen selv og giver mulighed for, at kursisten med egne ord kan fortælle om profilen. Tegn samarbejdet Denne øvelse har de fleste set udspillet med stor humor i filmen Den eneste ene. Her skal kursisterne tegne det dyr, deres samarbejde eller hold symboliserer. Gruppen kan fx se sig selv som en elefant, fordi den er stærk, har god jordforbindelse, er et flokdyr og søger nye områder. Værktøjets fordel: Øvelsen gør det konkret på en sjov måde at beskrive noget abstrakt som fx et samarbejde. Kursisterne kan med egne ord beskrive deres samarbejde. Side 11

12 Værdibaseret ledelse Et nyt syn på værdibaseret ledelse Værdibaseret ledelse er ikke blot noget en virksomhed kan have eller være. Man er ikke blot værdibaseret. Værdibaseret ledelse er noget, der gøres. Af nogen og ikke mindst af noget. Værdibaseret ledelse er med andre ord en praksis, der gennem et hav af forskellige værdibaseringer præger en organisations virke på forskellige niveauer. I denne artikel beretter Kasper Ostrowski om erfaringerne med værdibaseret ledelse i forbindelse med kommunalreformen. Af: Kasper Ostrowski, (Ph.d.) Forskningsassistent ved Informationsog Medievidenskab, Århus Universitet Hvad er det for noget med den der skide respekt som ingen at os åbenbart har? Er det noget man kan få tilskud til eller trække fra i skat, eller kræver man simpelthen bare RESPEKT? Steffen Brandt, TV Da jeg for mere end 4 år siden kastede mig ud i undersøgelser af værdibaseret ledelse i kommunalt regi, var det med afsæt i en grundlæggende undren: Hvad er det for noget, det der værdibaserede? På samme måde, som Steffen Brandt, der ti år forinden havde undret sig over respektens beskaffenhed i sangen Respekt, var jeg nysgerrig. - Nysgerrig efter at se, hvordan det værdibaserede opstod, og hvordan det blev praktiseret. Et spændende samarbejde mellem forskningsverdenen og Middelfart Kommune gjorde det muligt at komme helt tæt på værdipraktiserende medarbejde og ledere i forbindelse med kommunalreformen. Er værdier stadig relevante? På et overordnet niveau synes værdier - i bredest mulig forstand - i dag at indtage en stadig mere central plads i den offentlige debat generelt og specifikt i forhold til forståelsen af organisatorisk virke og virksomheders funktion, formål og mening. I såvel ledelses- og organisationspraksis som organisationsanalyse kan der således peges på en voksende entusiasme for det værdibaserede, fx i arbejdet med værdibaseret ledelse, formuleringen af værdigrundlag og udarbejdelsen af etiske regnskaber, corporate social responsibility med mere. For eller imod? En uforholdsmæssig stor del af debatten om værdibaseret ledelse har imidlertid været præget af en generaliseret og lidet konstruktiv diskussion, hvor man enten placerer sig for eller imod værdier og værdibaseret ledelse. Eller opstiller en skarp kontrast mellem værdibaseret ledelse og klassisk ledelse. I den positivt stemte litteratur fremhæves værdibaseret ledelse som et uproblematisk alternativ til kontrol og regler. I sådanne udlægninger associerer værdibaseret ledelse sig til positive egenskaber som frisættelse, idérigdom, kreativitet og engagement ved at positionere sig som opposition til regler, der - taget for givet - hindrer disse elementer i organisatorisk virke. Samtidig fortaber denne position sig ofte i en diskussion om, hvorvidt værdigrundlag skal ekspliciteres og hvilke interessenter, der eventuelt skal indgå i arbejdet hermed, og hvem resultatet efterfølgende deles med. Værdibaseret ledelse øges først, når vi giver slip på at tænke begrebet som fænomen og derimod begynder at spørge, hvor og hvordan værdibaseret ledelse gøres i praksis. Dette er hovedbudskabet i skribentens Ph.d. om værdibaseret ledelse. Den værdikritiske position afviser enten værdibaseret ledelse med henvisning til problematiske intentioner og filosofiske implikationer eller, som det oftest er tilfældet, med henvisning til den værdibaserede ledelses og i særdeleshed værdigrundlagenes sprogbrug. Det er en Side 12

13 Jeg fik øje på, at langt mere beskedne dokumenter så som dagsordner, mødeindkaldelser, referater og billeder spillede en væsentlig rolle i værdibaseringen. Kasper Ostrowski udbredt antagelse - også uden for den akademiske debat - at mange værdigrundlag har en tendens til at være enten yderst generelle og abstrakte eller øretæveindbydende i deres positive formuleringer og fokus på superlativer. En udpræget spøg blandt værdikonsulenter og foredragsholdere har været at anonymisere forskellige værdigrundlag og lade publikum gætte, hvilke virksomheder de hører til. De enslydende formuleringer gør selvsagt øvelsen ganske umulig at løse. En forskningsudfordring En væsentlig del af mit forskningsprojekt i Middelfart Kommune ( ) var at udfordre ovenstående diskrete og allerede afgjorte forståelser af værdibaseret ledelse og i stedet afprøve en performativ tilgang. Med en performativ tilgang menes, at vi forsøgte at genopdage forståelsen af værdibaseret ledelse ved at sætte begrebet i et nyt lys og spørge til af hvem, hvor og hvordan værdibaseret ledelse gøres. Dette gjorde det muligt at trække begrebet ud af direktionslokalet eller væk fra ledelsesgangen og undersøge det i praksis. Som spor efter handlinger. Jeg undersøgte og forfulgte alle former for værdibaserende praksis og ikke kun kommunens værdigrundlag. Jeg fik øje på, at langt mere beskedne dokumenter så som dagsordner, mødeindkaldelser, referater, billeder og mange andre fysiske artefakter spillede en væsentlig rolle som aktive medspillere i værdibaseringen af kommunen. Det var både i håndteringen af disse papirer og i de samtaler de affødte, at en værdibaseret kommune blev aktualiseret. Det var uhyre spændende at følge måderne, hvorpå dokumenter og artefakter var med til indrullere organisationens medlemmer i en fælles forståelse og se hvordan simple dokumenter var afgørende, når det kom til at fastholde idéen om værdier og en værdibaseret ledelse. Værdibaseringer Undersøgelserne i Middelfart Kommune gjorde det tydeligt, at den kritik af værdibaseret ledelse, der har fokus på ordlyd og formuleringer i værdigrundlag simpelthen skyder forbi målet. Den overser både det situerede i værdibaseret ledelse og ikke mindst det arbejde, der er forbundet med formuleringen af et værdigrundlag. Uagtet hvilken strategi der arbejdes efter, aktualiserer arbejdet med værdibaseret ledelse værdier i mange forskellige dele af organisatorisk virke - på møder, i referater, dagsordner, diagrammer. Arbejdet med formuleringen bliver således aktivt værdibaserende arbejde, der gennem forskellige former for værdibasering præger og præges af andre dele af en given organisations organisatoriske virke og orkestrering. Det er således tydeligt, at processen frem mod formuleringen af det endelige værdigrundlag er afgørende og ikke resultatet alene. En udvidelse af feltet At arbejde med værdibaseret ledelse er således at arbejde aktivt med organisationspraksis på utrolig mange niveauer på én og samme tid. Og alle de handlinger, snakke, dokumenter og andre artefakter som vi bruger til at sætte værdier på dagsordnen har værdibaserende konsekvenser for organisationen. Hvis vi skal undersøge værdibaseringen i en organisation, bør vi derfor ikke alene kigge på dens værdigrundlag, men udvide undersøgelsesområdet og inkludere alle de meget forskelligartede aktører, der indgår i arbejdet med at værdibasere en virksomhed. Hvis vi gerne vil øge forståelsen for kompleksiteten af værdibaseret ledelse og ikke mindst værdien af værdibaseret ledelse bør vi holde op med at snakke om det som et simpelt afgrænset fænomen og i stedet begynde at kigge på værdibaserende praksis eller på det, som kunne kaldes værdibaseringer. Om Kasper Ostrowski Kasper Ostrowski har skrevet erhvervsrettet Ph.d. om Middelfart Kommune med fokus på værdibaseret ledelse som kommunal praksis. I dag arbejder han som dels kreativ forretningsudvikler og dels som forskningsassistent ved Informations- og Medievidenskab på Århus Universitet. Kontakt info: Mobil: , Mail: Web: Side 13

14 Kurser sommer/efterår 2010 Garudas kurser i sommer/efterår 2010 Hvis du ønsker at benytte Garudas værktøjer på egen hånd, kan du tage en brugeruddannelse i et eller flere værktøjer. Brugeruddannelsen kan følges på Garudas åbne kurser (se også kalender på eller vi kan tilrettelægge lukkede virksomhedskurser for jer. Har du spørgsmål til hvilken uddannelse, der dækker dine behov, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. KompetenceProfilen Et 5-dages certificeringskursus i KompetenceProfilen giver de grundlæggende forudsætninger for at benytte alle Garudas værktøjer. Efter afsluttet certificering kan du straks benytte KompetenceProfilen og GarudaProfilen. Efter ca. 1/2 dags supplerende uddannelse i hvert værktøj kan du desuden benytte MedarbejderProfilen og FokusProfilen. Praktiske oplysninger Kurserne i KompetenceProfilen består af 2 moduler: Certificering A og Certificering B. Kurserne gennemføres som internatkurser for 3-6 personer pr. kursus. Kurserne holdes i Vejleområdet. Certificeringskursus A (3 dage) Et indledende kursus, som er obligatorisk før man må begynde at give tilbagemeldinger på KompetenceProfilen. Kurset giver en grundlæggende introduktion til KompetenceProfilen. Teorien bag værktøjerne bliver gennemgået, og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger. Certificeringskursus B (2 dage) Et afsluttende kursus, hvor deltagelse på Certificering A er en forudsætning for deltagelse i Certificering B. Kurset lægger op til en afsluttende prøve, hvor kursisternes evne til at tolke profiler bliver vurderet. Bestået kursus afsluttes med certifikat. Kalender Certificering A Certificering B maj maj juni maj august juni september august oktober oktober november oktober december november november december 2010 FokusProfilen Kurserne i FokusProfilen giver et godt kendskab til Fokus-modellen, træning i samtaler med FokusProfilen samt forståelse for muligheder og begrænsninger ved anvendelse af FokusProfilen. Kurserne i FokusProfilen består af 2 moduler: FokusProfilen som samtaleværktøj På modul 1 får du en grundig introduktion til FokusProfilen og træning i at gennemføre samtaler på baggrund af en FokusProfil. Efter denne første kursusdag kan du tage hjem og begynde at anvende basis-modulet i FokusProfilen. FokusProfilen i organisationen Modul 2 gennemføres et par måneder efter modul 1. På modul 2 følger vi op på nogle af de profiler og samtaler, som du har gennemført efter modul 1. Desuden diskuteres perspektiver og supplerende muligheder ved anvendelse af de forskellige moduler i FokusProfilen: SpejlProfil, UdviklingsProfil, JobProfil, DrømmejobProfil, TeamProfil og Gruppe- Profil. Deltagerne træner i anvendelse af GruppeProfilen ifht. grupper og teams. Kalender Modul 1 Modul juni maj 2010 Sjælland 17. august maj oktober september december november 2010 Side 14

15 MedarbejderProfilen Lederens Mentale Scorekort MedarbejderProfilen kan benyttes af personer, der har gennemgået og bestået Garudas certificering i MedarbejderProfilen af i alt 3 1/2 dages varighed. Kurset giver de grundlæggende forudsætninger for at benytte MedarbejderProfilen. Efter ca. 1/2 dags supplerende uddannelse kan du desuden benytte FokusProfilen. Certificeringskursus A (2 dage) Introduktion til MedarbejderProfilen. Kurset giver en grundlæggende introduktion til MedarbejderProfilen, og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger. Certificeringskursus B (1½ dag) Tolkning med MedarbejderProfilen. Kurset lægger op til træning i tolkning med MedarbejderProfilen. Kursisternes evne til at tolke profiler bliver vurderet. Bestået kursus afsluttes med certifikat. Certificeringskursus A er en forudsætning for deltagelse i Certificeringskursus B. Kalender Certificering A Certificering B august juni oktober september nov dec Certificering i Lederens Mentale Scorekort er for lederen, coachen eller konsulenten, som ønsker at benytte Lederens Mentale Scorekort til lederudvikling, coaching og individuel rådgivning. Ved brug af Lederens Mentale Scorekort får du et hjælpeværktøj, som hjælper dig til at klarlægge, hvor lederen er, hvor han/hun skal hen, samt måle hvornår lederen er i mål. Kursets indhold Certificeringen i Lederens Mentale Scorekort består af et 5 dages certificeringsforløb, som er opdelt i 2 moduler: Certificering A og Certificering B. Inden påbegyndelse af modul 1 skal kursusdeltageren selv have udfyldt 1 lederprofil samt få 2-3 respondenter til at udfylde en SpejlProfil. Imellem Certificering A og B, arbejder kursisten selvstændigt med værktøjet i trænings-øjemed. Support og sparring i denne periode foregår med Garuda og er indeholdt i kursusprisen. Certificeringskursus A (3 dage) Kurset giver en grundlæggende introduktion til Lederens Mentale Scorekort. Teorien og mulighederne bag værktøjet bliver gennemgået og kursisterne bliver trænet i at give tilbagemeldinger. Kurset ligger vægt på håndtering af processen, dialog og træning i tilbagemelding og cases. Certificeringskursus B (2 dage) Et afsluttende kursus, der lægger op til en afsluttende prøve. Her bliver kursisternes evne til at håndtere en case beskrevet proces vurderet. Certificeringskursus A er en forudsætning for deltagelse. Bestået kursus afsluttes med certifikat. Kalender Certificering A Certificering B oktober december 2010 Tilmeld dig kurserne på mailadr.: eller ved at ringe på telefon: Side 15

16 Nyheder fra GarudaHe Undervisere hos Garuda På Garudas certificerings- og brugerkurser møder du undervisere fra vores stærke team: Aage Ravn Betina Baden Mølholm Dorthe Finderup Uldall Jan Rohwedder Jessi Sørensen Kasper Kold Line Schack Holtet Poul Asger Olesen Tim Sørensen Nanna Pedersen Mikael Bierbaum Nye ansigter hos Garuda Loni Jensen Intern sælger Elisabeth Larsen Kursuskoordinator GarudaNyt GarudaNyt er udgivet af Garuda AS Maj Artikler kan citeres inden for gældende lovgivning og med kildehenvisning. Ansv. Redaktør: Astrid Horn Raaballe. Garuda AS Voldbjergvej 16A, 8240 Risskov Tlf Fax: Mail: Redaktionel tilrettelæggelse: Tuen-media. Tryk: Kolind Bogtrykkeri. Oplag: stk.

Se en demonstration af FokusProfilen

Se en demonstration af FokusProfilen Årgang 5, Nummer 2 December 2001 NYHED: FokusProfil på Internettet Garuda lancerer en ny international internetportal www.focusprofile.com, hvor man kan købe og downloade FokusProfiler. Portalen henvender

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer:

TEMA: - lederens samtaleværktøj. I dette nummer: GarudaNyt Årgang 6, Nr. 2 December 2002 TEMA: FokusProfilen - lederens samtaleværktøj Garuda AS - Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen

KMD E-rekruttering. Vejledning Børn og Unge. Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen KMD E-rekruttering Vejledning Børn og Unge Februar 2015 Maria Luisa Galán van Binsbergen 1 Opret ansættelsesudvalgsmedlemmer Der er to type oprettelser, afhængig af hvilken tilknytning ansættelsesudvalgsmedlemmerne

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale

Først beskriver Ninus Seistrup, SCA Packaging, sine erfaringer med MedarbejderProfilen i forbindelse med teambuilding. LEDER: Chefens evne til samtale Årgang 4, Nummer 1 Februar 2000 Tema: Kompetenceudvikling Selvom det bliver mere og mere almindeligt at inddrage personprofiler i forbindelse med rekrutteringer, er det stadig de færreste danske virksomheder,

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere