Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter"

Transkript

1 Alle hold: Kostskoleaktiviteter Weekendaktiviteter inkl. Fællesmøde fredage Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter Formålet med undervisningen: At eleverne samles og får en god afslutning på ugen og at de bliver sendt af sted med ønsket om en god weekend i og af fællesskabet, inden de tager hjem på weekender og ferier. At eleverne får kendskab til forskellige muligheder for aktiviteter i fritiden. At de sammen med kammerater og lærere får nogle gode og positive oplevelser i et forpligtende fællesskab. Undervisningens indhold: På fællesmødet, inden eleverne tager hjem på weekend eller ferie, samles alle og den mødeansvarlige lærer har forberedt en kort aktivitet det kan være en fortælling om noget aktuelt eller om traditioner i forbindelse med en kommende højtid det kan være fællessange eller quizzer evalueringer af temauger eller bare en god historie. Mødet sluttes altid med, at alle ønskes en god weekend eller ferie. Hver lørdag laves et arrangement af ca. 2 timers varighed, hvor alle elever har mødepligt. Aktiviteterne kan foregå på skolen eller i lokalområdet. Aktiviteten planlægges af læreren, og kan f.eks. være afhængig af, hvad der foregår i nærområdet og muligheden for transport til aktiviteter lidt længere væk fra skolen. Eksempler på aktiviteter: besøg i sportsklubber, svømmehal, loppemarked, biograf, bowling, ture til stranden, picnic, fisketure, besøg på museer eller udstillinger, boldspil, bagning, syning, quiz, brætspil, juleklip, madlavning m.m. Der kan også laves aktiviteter på søndage, men ikke for længe, da eleverne også har brug for tid til egne aktiviteter og samvær med venner. Undervisningsmetoder i hele forløbet: Undervisningsmetoden er afhængig af aktiviteten. Der vil blive undervist på holdet, i grupper eller individuelt. Perspektivering: Kulturelt, socialt og personligt. Evalueringsformer: Mundtlig evaluering.

2 Fritidstilbud - hverdagsaftener Timer: Dagligt 1 ½ time nr. 145 Lærer: Alle vagtlærere på skift de forskellige dage Formålet med undervisningen: At eleverne oplever glæden ved at gå til forskellige, lystbetonede aktiviteter i deres fritid og på denne måde lære at få indhold i, og struktur på deres fritidsliv. Undervisningens indhold: 4 aftener om ugen tilbydes et fritidsfag med varighed af 1 ½ time. Eleverne vælger for en periode af gangen, og der er mødepligt til de valgte fag. Udbuddet af fag er meget varieret, men der vil altid være tilbud om mindst 1 aktivt idrætstilbud om ugen. F.eks fodbold løb fitness - styrketræning. Herudover er der kreative samt andre tilbud såsom smykkeværksted filtning bogcafe skak musik speakers corner m.v. Cafe aften i samarbejde med andre skoler i Vordingborgområdet. Evalueringsformer: Formen vil være forskellig ved de forskellige fag. Fremmødeprocenten vil sige en del om opfyldelse af målet.

3 Besøgsaften Grøn, Orange, Rød Lærer: KM, JM, SL, BA, CH, TE, HP, PF, SS Nr. 146 Periode: 1. periode Formål: At elevernes familie kommer på besøg til en fælles hyggeaften med festlige indslag. Undervisningens indhold: eleverne lærer at tilberede en lækker buffet, som skal serveres for alle deltagende på hyggeaftenen. De får indblik i pæn anretning af mad, og får undervisning i pæn borddækning og hvad det betyder for stemningen. Derudover snakker vi om, hvad der skal til, for at gøre en besøgsaften festlig og eleverne planlægger underholdende indslag. Perspektivering: socialt samvær

4 Nr.: 143 Fag: Lærere: Besøgsaften for blå, gult, lilla hold HT, TG, DH, MD, AO, SR, JL, AW Formål: Formålet med besøgsaftenen er, at elevernes forældre inviteres til en hyggelig og fornøjelig aften, hvor eleverne selv har været med til at planlægge og fremstille en festlig menu. De præsenterer egne præstationer. Undervisningens indhold: Der sættes fokus på finere madlavning, en særlig udvalgt menu, bordplan, bordpynt og evt underholdning. Eleverne har i køkkenet selv været med til at fremstille den menu, som de også selv har planlagt. De skal med gode råvarer fremstille lækkert mad. Også borddækning gøres der noget særligt ud af, så eleverne kan opleve sammenhængen i at fremstille en fin menu samtidig med at der dækkes et pænt og festligt bord med servietter og blomster. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Eleverne deltager aktivt både før og under festen med planlægning og udførelse af såvel madlavning, borddækning og afrydning. Perspektivering: Ansvar og engagement, kulturelt og socialt. Evalueringsformer: Der evalueres efter besøgsaftenen.

5 Fag: Familie/bolig + værelsesrengøring + kernelærertimer Nr.: Periode: Lærer: TG+CH Hold: or x Timeantal: Formål: At eleverne bliver i stand til at være ansvarlige for deres eget liv, samt bliver så selvhjulpne som muligt. At de oplever vigtigheden af fællesskab og samvær og at tage aktiv del i kostskolelivet. At eleverne får en ballast, der gør dem i stand til at blive en aktiv del af samfundet. Undervisningens indhold: Min dagligdag Samfundets opbygning Økonomi Det handler om mig Portfolio Mennesket og andre kulturer Tøjvask og vedligeholdelse af egen garderobe Rengøring og miljø Boligindretning Personlig hygiejne Frit valg Kernetimer Kreativ Min fremtid Undervisningsmetoder og arbejdsform: Vi gennemgår diverse tilbud af fritidsaktiviteter og hjælper eleverne med kontakt til de forskellige foreninger, og der foretages et valg. Vi taler om at bruge fritiden aktivt f.eks. til rejser og andre oplevelser. Nettet bruges til at indhente oplysninger, og der bestilles billetter til bio, teater osv. Vi læser aviser, ser nyhedsudsendelser og diskuterer diverse samfundsproblemer. Vi taler om samvær, moral og etik.vi besøger biblioteket, stationen og posthuset. Vi taler om kontakt til læge, tandlæge og sagsbehandler. Vi taler om demokrati. Vi hjælper eleverne med valg til elevråd. I en valgsituation tager vi partipolitik op og der stemmes. Vi taler om kriminalitet og besøger politistationen. Teori omkring lomme-/rejse-/tøjpenge. Vi laver budgetskemaer. Vi laver konti i banken, og hjælper og vejleder med indkøb af store ting. Vi ser på betydningen af accept og medmenneskelighed i elevernes hverdag. Andre kulturer udforskes og der lægges op til de 2 studieture dels til Berlin og til Tjekkiet. Ansvar, værdier, holdninger, følelser, identitet er en naturlig del af emnet: Det handler om mig selv. Der udarbejdes portfolio med hver elev. Denne er gennemgående i flere fag. Vi taler om personlig hygiejne, så som udseende, hårvask, bad. Eleverne sorterer, vasker, efterbehandler og reparerer eget tøj. Evt. pletter fjernes. Vedligeholdelse af sko og smykker. Der undervises i egnede rengøringsteknikker, midler og arbejdsstillinger. Sundhed og miljø. Eleverne gør rent og vedligeholder eget værelse. Eget værelse indrettes og gøres hyggeligt. Blomster, nips, og plakater.

6 Farver, stil, møbler, materialer, priser og boligindretning. Der besøges forretninger, hvor der ses på priser og kvalitet. Hvordan skal jeg bo i fremtiden? Der informeres om forskellige bomuligheder. I perioden tages små kreative emner op så som, strikning, fremstilling af gelelys, creme, shampoo, bolcher, papirklip og dekopage. Undervisningsformer: Fælles oplæg, teori, samtale, diskussion, gruppearbejde, planlægning, opgaveløsning, projektundervisning, individuel støtte og vejledning. En stor del af undervisningen er praktisk og individuel. Perspektivering: Gennem forløbet arbejdes med følgende perspektiver: Kulturelt, demokratisk, samfundsvidenskabelig, æstetisk, historisk, politisk, kulturelt, historisk, demokratisk, socialt, filosofisk og menneskesyn. Evalueringsformer: Der evalueres løbende på processen. Dels via samtale, fotos og skriftligt materiale, og resultaterne vurderes. Fag: Syning- orange x y - z Antal time r: Nr : Lærer : Trine Gluud Formålet med undervisningen : At eleven opnår praktiske erfaringer med syning. At eleven kan planlægge og udføre. At eleven udvikler færdigheder i at formgive og fremstille ting af æstetiske og funktionel værdi. At eleven omsætter egne ideer og fordyber sig i udførelsen. Undervisningens indhold : Tager udgangspunkt i moden efterår/vinter 2007/2008 og forår/sommer Tager et kig på tidens trends indenfor tilbehør. Tager udgangspunkt i hvad mangler jeg til mig selv og mit hjem, når jeg flytter hjemmefra. Undervisningsmetoder og arbejdsformer :

7 Fælles oplæg, foredrag, teori, vejledning, planlægning og praktisk udførelse. Samtale om moden, dens form og farver. Hvad klæder mig og hvad klæder mig ikke!!! Materiale- og farvelærer. Gennemgang og afprøvning af forskellige sy-teknikker til praktiske og dekorative formål. Perspektivering : Økonomisk Kreativt Æstetisk Samfundsmæssigt Evalueringsformer. Der evalueres løbende via mini udstilling og samtale, både enkeltvis og på holdet. Resultaterne vurderes. Fag: Samfund, krop og boligfag Skrifttype (Times New Roman 14 fed) Antal timer: 24 Lærere: PF Formålet med undervisningen.(times New Roman 12) Formålet med undervisningen er at eleven bliver i stand til at tage vare om sig selv og andre inden for emnerne sundhed, sygdomme, hygiejne og bevægelse i deres kommende voksenliv. Undervisningens indhold Undervisningen vil bestå af følgende hovedpunkter: Sex sundhed og sygdom (vi behandler bla. emner om prævention, graviditet og kønssygdomme) Sundhed vaner og livsstil (Her vil vi bla. komme ind på emner som narko, alkohol og tobak) Du og din krop (Emner som personlig hygiejne, udseende, vægt og sundhed vil vi bla behandle her) Anatomi og fysiologi (vi vil snakke om menneskets anatomi og fysiologi) Fra ung til voksen (Her vil vi snakke om hvad der forventes af den enkelte når man bliver voksen.) Krop og bevægelse (vi vil arbejde med sanser, fysisk træning og samarbejdsøvelser) Undervisningsmetoder og arbejdsformer... Undervisningen vil være en blanding af diskussion, samtale, praktisk arbejde og vejledning. Derudover vil vi bruge diverse bøger og film i undervisningen. Perspektivering. At den enkelte elev lærer om, får fortrolighed med og bliver i stand til at leve et sundt liv. Evalueringsformer.

8 Evalueringen vil ske gennem samtaler mellem lærer og elev. Fag: Vask NR: 5 Antal timer: 19,5 Lærere: AW og SA Formålet med undervisningen: At eleverne opnår forståelse for betydningen af korrekt behandling og vedligehold af tekstiler. At eleverne udvikler indsigt omkring et miljøvenligt valg af materialer til tøjvask. At eleven kan overskue planlægning og udførelse af det lærte. Undervisningens indhold: Der undervises i brugen af forskellige vaskemetoder, temperaturers betydning i.f.t. snavs og pletter, behandling af tekstiler før og efter vask, herunder pletfjerning og strygemetoder. Endvidere undervises i vaskemidlers egenskaber og miljømæssige påvirkning. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningsformen er delvis instruerende i form af arbejdsinstruktion og demonstration, delvis bearbejdende form ved gruppearbejde og øvelser Perspektivering: Æstetisk dimension Natursyn med fokus på vandmiljø Evalueringsformer: Mundtlig og visuel evaluering af de vaskede tekstiler

9 Fag: Samfund, krop & boligfag NR: 6 Antal timer: 171 timer Lærere: AW, SA og PF Formålet med undervisningen: At eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. At eleverne må forstå sammenhængen mellem individ og samfund, ansvar og rettigheder samt det nære og det fjerne miljø. Undervisningens indhold: Identitet: Der ses på de faktorer, der er med til at skabe den enkeltes identitet i forhold til personen selv og det omgivende samfund. Eksempelvis reklamernes magt overfor unge, gruppedannelse og roller m.m. Familieliv i Danmark: Det undersøges hvordan familiemønstrene i Danmark ser ud på landet og i byerne, i tidligere tider og i dag samt omkring mødet med andre samfunds familiekulturer. Mennesket og samfundet: Demokrati og demokratiske processer i det nære samfund. Velfærdssamfundet og dets betydning. Sociale relationer, herunder identitet, roller, grupper, normer, levevilkår og livsformer. Gennemgang af politiske partier, arbejdsmarkedet, boligforhold, medier, indkomst/skat. Det internationale samfund, relationer mellem den rige og den fattige del af verden. Forbrydelse og straf: Emnet kriminalitet granskes for at klarlægge betydningen af og årsager til kriminalitet. Forebyggelse af kriminalitet hos udsatte grupper. Hvorfor vi straffer og hvordan. Økonomi: Eleverne lærer om sammenhængen mellem indtægter og udgifter. Eksempelvis udarbejder eleverne et budget og et regnskab for deres private forbrug over en given tidsramme. Der ses på betydningen af en sund økonomi, forsikringer, opsparing, lån, SU m.m. Mennesket og kulturer: Kende forskellige kulturer og religioner, deres værdier og normer. Unge mennesker i andre lande og deres kulturer. Særlig med fokus på Tjekkiet og Tyskland, hvor der arbejdes med oplæg til vores studieture. Sex sundhed og sygdom: Vi gennemgår følgende emner prævention abort graviditet seksuelt overførte sygdomme hiv og aids. Sundhed vaner og livsstil: Vi arbejder med den daglige livsstils betydning for sundheden. Vi gennemgår følgende emner: motion narko alkohol og tobak. Du og din krop:

10 Vi taler om personlig hygiejne såsom udseende bad hårvask pleje af hud. Eleverne bliver vejet hver gang og vi laver vægtskemaer. Anatomi og fysiologi: Vi gennemgår de væsentlige sider af menneskets anatomi fysiologi: ernæring fordøjelse skelettet muskler organer m.v. Det handler om dig: Vi arbejder med emnerne: Dreng/mand pige/kvinde Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningsformen er fælles for alle temaer vil være meddelende form ved fortælling, spørgende form ved klasseundervisning, dialog form ved samtaleundervisning og diskussion - gruppearbejde Desuden anvendes audio-visuelt materiale Perspektivering: Filosofiske perspektiv Kulturelt perspektiv Historisk perspektiv Samfundsvidenskabeligt perspektiv Politisk perspektiv Æstetisk Naturvidenskabeligt Evalueringsformer: Mundtlig evaluering Fag: Kostfag (nr. 7) Antal timer: 140 t Lærere: AW Formålet med undervisningen: At eleverne tilegner sig færdigheder i at fremstille en sund og varieret kost. At eleverne udvikler evnen til at perspektivere de emner, som de gennemgår, i forhold til verden omkring dem, fra den private husholdning til faktorer af global og historisk karakter. Det er derfor målet, at eleverne får mulighed for at udvikle en vurderende holdning til begrebet mad og ernæring udfra parametre som hygiejne, kvalitet, miljø og økonomi, således at eleverne fremover vil være i stand til at tage ansvaret for deres egen private husholdning. Undervisningens indhold:

11 Tilberedningsmetoder: Som baggrund for den videre praktiske undervisning i faget kostfag, gennemgås og gennemprøves de tilberedningsmetoder, der er karakteristiske for en privat husholdning. Disse omfatter bagning, kogning og stegning samt forberedelse af råvarerne således, at de er klar til anvendelse. Eksempelvis øves håntering af køkkenredskaber og vedligeholdelse af disse. Levnedsmiddelhygiejne herunder oprydning og rengøring: Eleverne undervises i risikofaktorer ved madlavning opvarmning og nedkøling af retter. Praktiske forholdsregler håndvask, korrekt håndtering af fødevarer, korrekt rengøring med henblik på levnedsmiddelsikkerhed. Ernæring: Der undervises løbende i ernæring året igennem. Ofte vil undervisningen i ernæring knytte sig til det emne, der gennemgåes den pågældende dag. Der undervises således i energigivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler samt betydningen af disse i forhold til sport, sygdom m.m. Det udenlandske køkken : I undervisningen ses der på forskelle og ligheder mellem det danske- og udenlandske køkken. Her ses på råvarer, som er karakteristiske for det pågældende land samt arbejds- og tilberedningsmetoder. Også traditioner omkring måltidet og menusammensætning samt måltider til hverdag og fest. Gæstemad ved særlige anledninger (julefrokost, påskefrokost, nytår, gallafest, forældredag): Der undervises i, hvilke retter og traditioner, der er kendetegnende for vores højtider. Også den historiske vinkel i den pågældende højtid inddrages. Også gæstemad til særlige anledninger, som gallafest og forældredag inddrages. Her forberedes der festmenuer, så også eleverne ser forskellen i valg af menu ved hverdag og festlige lejligheder. Der snakkes ligeledes takt og tone. Økologi og tilsætningsstoffer: Der ses på udviklingen indenfor fødevareproduktion fra tidligere tider og frem til i dag. Emner som forædling, raffinering genteknologi, konventionelle dyrkningsmetoder med sprøjtemidler ses i forhold til økologisk produktion. Selvstændige dage: Her forstås undervisning, hvor eleverne selv skal stå fpr planlægning, indkøb, tilberedning og efterfølgende evaluering. Der stilles krav til valg af råvarer, hygiejne samt det producerede måltid. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem klasseundervisning og gruppearbejde samt individuel læring. Såvel den teoretiske- som den praktiske undervisning er præget af undervisningsmetoder som meddelende, dialog lærer/elev samt eleverne imellem, opgaveløsninger, praktisk orienteret ved tilberedning af maden samt diskussion. Perspektivering: - Naturvidenskabeligt - Historisk - Kulturelt - Samfundsvidenskabeligt - Æstetisk Evalueringsformer: Eleverne vil især blive evalueret på den praktiske undervisning, da denne naturligt vil give et billed af også den teoretiske læring. Også de selvstændige dage vil være en god evaluering af den gennemgående undervisning.

12 Fag: Samfund, krop og boligfag Antal timer: 182 Hold: Orange Z 2007/2008 Lærere: HP og SL Formålet med undervisningen : De individuelle mål for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som muligt. At eleven får en ballast, der gør ham/hende i stand til at blive en aktiv del af samfundet. At de oplever vigtigheden af fællesskab og samvær samt at de tager aktivt del i kostskolelivet. Undervisningens indhold: Følelser: Der undervises i forståelsen af forskellige slags følelser såsom glæde, vrede, sorg, jalousi m.m. reaktioner og håndtering af følelser såvel positive som negative gennemarbejdes. Eksempelvis i forhold til ven/veninde-relationer, kæresteforhold. Medmenneskelighed og accept: Vi ser på betydningen af accept og medmenneskelighed i elevernes hverdag, såvel i fritiden som i undervisning. Der arbejdes med eksempler og cases. Eksempelvis ved at se på disse begrebers betydning i andre kulturer. Ansvar: Ansvarlighed på det personlige og det kollektive plan belyses. Vigtigheden af at alle er ansvarlige mennesker i hverdagen konkretiseres ved hjælp at dagligdags eksempler. Værdier og holdninger: Vigtigheden af værdier og holdninger hos den enkelte undersøges på holdet. Hvorledes man bevarer respekten for andre med holdninger forskellige fra ens egne undersøges. Hvad ligger til grund for vores værdier og holdninger. Identitet: Der ses på de faktorer, der er med til at skabe den enkeltes identitet i forhold til personen selv og det omgivende samfund. Eksempelvis reklamernes magt overfor unge. Gruppedannelse og roller m.m. Personlig støtte: Der arbejdes individuelt med den enkelte elev. Eksempelvis med indkøb af tøj, bankbesøg, individuelle samtaler, kontakt til forældre og kommuner i samarbejde med eleven. Der hjælpes med at løse konflikter og andre personlige ting. Økonomi: Eleverne lærer om sammenhængen mellem indtægter og udgifter. Eksempelvis udarbejder eleverne et budget og et regnskab for deres private forbrug over en given tidsramme. Der ses på betydning af en sund økonomi, forsikringer, opsparing, lån m.m. Klassens tilstand : Eleverne og lærerne taler sammen om de forhold, der på det pågældende tidspunkt er aktuelle for holdet. Eleverne fortæller på demokratisk vis, om problemer eller stridigheder, der kræver en hjælpende hånd udefra. Læreren har ofte rollen som mediator imellem de stridende parter Sex sundhed og sygdomme: Vi gennemgår følgende emner prævention abort graviditet seksuelt overførte sygdomme hiv og aids.

13 Sundhed vaner og livsstil: Vi arbejder med den daglige livsstils betydning for sundheden. Vi gennemgår følgende emner: Alkohol og tobak narko og hash. Du og din krop: Vi taler om personlig hygiejne såsom bad hårvask pleje af hud udseende tøjstil. Vi taler med eleverne om vigtigheden af daglig motion. Vi arbejder med styrketræning, afspænding og massage. Eleverne bliver vejet hver uge og vi laver et vægtskema. Det handler om dig: Vi arbejder med emnerne: Pige/kvinde og dreng/mand. Vask og vedligeholdelse af egen garderobe: Eleverne lærer hvordan vasketøj sorteres, vaskes og efterbehandles. Vi taler om hvordan pletter fjernes. Vi taler med eleverne om hvordan vores sko vedligeholdes. Vi gennemgår årstidens beklædning. Rengøring og miljø: Der undervises i egnede rengøringsteknikker og arbejdsstillinger. Vi taler om miljøet og hvilke midler der bruges. Eleverne gør rent og vedligeholder eget værelse. Boligindretning: Eget værelse indrettes og gøres hyggeligt med blomster og nips. Vi taler om farver stil møbler materialer. Der besøges forretninger, hvor der ses på priser og kvalitet. Vi taler om hvilke bomuligheder der er for den enkelte elev hvordan søges en bolig. Familieliv i Danmark: Det undersøges hvordan familiemønstrene i Danmark ser ud på landet og i byerne, i tidligere tider og i dag samt omkring mødet med andre samfunds familiekulturer. Mennesket og samfundet: Demokrati og demokratiske processer i det nære samfund. Velfærdssamfundet og dets betydning. Sociale relationer, herunder identitet, roller, grupper, normer, levevilkår og livsformer. Gennemgang af politiske partier, arbejdsmarkedet, boligforhold, medier, indkomst/skat. Det internationale samfund, relationer mellem den rige og den fattige del af verden. Forbrydelse og straf: Emnet kriminalitet granskes for at klarlægge betydning af og årsager til kriminalitet. Forebyggelse af kriminalitet hos udsatte grupper. Hvordan vi straffer m.m. Mennesket og kulturer: Kende forskellige kulturer og religioner, deres værdier og normer. Unge mennesker i andre lande og deres kulturer. Særlig med fokus på Tjekkiet og Tyskland, hvor der arbejdes med oplæg til vores studietur. Projektarbejde: Eleverne skal arbejde med følgende projekter: Fremmede religioner og betydningen af disse. Narkoprojekt Et projekt om børnearbejde. Eleverne vil endvidere få mulighed for selv at vælge et valgfrit emne. Eleverne fremstiller et produkt og fremlægger det for de andre. Port folio: Eleverne arbejder individuelt med egen port folio. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningsformen for ovennævnte temaer vil være af meddelende form ved fortælling spørgende form ved klasseundervisning dialog form ved samtaleundervisning og diskussion bearbejdende form ved cases, situationsspil og øvelser gruppearbejde projektorienteret undervisning vejledende praktisk undervisning. Perspektivering: Der er følgende perspektiveringer for ovennævnte temaer: menneskesyn kulturelle menneskesyn i fokus æstetisk naturvidenskabeligt samfundsvidenskabeligt historisk kreativt politiske filosofisk. Evalueringsformer: Eleverne evaluerer mundtligt enkeltvis og ved samtaleform. Lettere skriftlige evalueringer vil der også blive benyttet. Undervisningsplan nr. 9

14 Fag: Skulpturel filtning Orange Z Antal timer: uge 43,44,45 ialt 12 timer Lærer: Sigrid Roemer Formålet med undervisningen: At skærpe elevernes lyst til et aktivt, kreativt fritidsliv. At fremstille nisser og/eller hjerter i skulpturel filtning til sig selv og evt. til julestuen. At få kendskab til nogle af uldfibrens egenskaber. At optræne hændernes fin- og grovmotorik. Undervisningens indhold: Forskellige filteteknikker: vådfiltning, skabelonfiltning og filtning med filtenål. Formgivning. Materialelære. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Holdundervisning, samtale og individuel vejledning. Perspektivering: Gennem filtningen får eleverne oplevelsen af en forvandlingsproces, arbejdet med uldfibre og sæbevand giver konkret eksempel på uldens egenskaber, filteprocessen er god træning for håndmotorikken og mange føler ro i sindet ved at filte. Evalueringsformer: Samtale undervejs i gruppen og individuelt om såvel proces som produkt. Hvoledes modtages resultatet af andre?

15 Fag: Kostfag Antal timer:101, Hold: Orange Z Lærere: SL Undervisningplan nr. 10, 81, 96 Formålet med undervisningen : At eleverne tilegner sig færdigheder i at fremstille en sund og varieret kost. De skal også blive i stand til at kunne vælge en menu, ud fra et givent oplæg. De skal forstå vigtigheden af god køkkenhygiejne, og kunne rengøre og vedligholde køkkenet og dets inventar Undervisningens indhold: Som baggrund for den videre praktiske undervisning i faget kostfag, gennemgås og gennemprøves de tilberedningsmetoder, der er karakteristiske for en privat husholdning. Disse omfatter bagning, kogning og stegning samt forberedelse af råvarerne således, at de er klar til anvendelse. Eksempelvis øves håndtering af køkkenredskaber, deres vedligeholdelse og rengøring af disse. Levnedsmiddelhygiejne: Ved undervisningen i levnedsmiddelhygiejne, arbejdes der såvel teoretisk som praktisk. Eleverne undervises i risikofaktorer ved madlavning opvarmning og nedkøling af retter. Levnedsmiddelhygiejne før og nu udvikling, forskelle og ligheder. Praktiske forholdsregler håndvask, korrekt håndtering af fødevarer, korrekt rengøring med henblik på levnedsmiddelsikkerhed og køkkenets vedligeholdelse. Ernæring: Der undervises løbende i ernæring, året igennem. Ofte vil undervisningen i ernæring knytte sig til det emne, der gennemgås den pågældende dag. Der undervises i energigivende stoffer, vitaminer, mineraler samt betydningen af disse i forhold til overvægt, undervægt, sygdomme, sport m.m. Fremmed mad I undervisningen omkring fremmed mad ser vi på forskelle mellem det danske køkken og det udenlandske. Vi gennemgår forskellige landes køkkener, ligesom vi ser på landets befolkningstal, størrelse, madkultur, traditioner og forskellen på hverdag og fest. Gæstemad: Eleverne arbejder med temaer, der har det til fælles, at de ofte er traditionsbundne med hensyn til indholdet det gælder fx julefrokost, påskefrokost, Mortens aften osv. Eksempelvis undersøger eleverne hvilke retter og traditioner, der er kendetegnene for de enkelte højtider. Mht. gæstemad i øvrigt, vil forskellen mellem hverdagsmad og festmad, belyses. Eleverne skal prøve at planlægge og tilberede forskellige former for festmad, fx en konfirmationsmenu, en fødselsdagsmiddag og mad til en sommerfest. Til jul nyder eleverne en lækker, traditionel frokost som fælleskøkkenet har fremstillet. Frokosten indeholder også diverse traditionsbundne indslag, fx fællessang. I forbindelse med dramaforestilling, tilberedes en let teaterbuffet i samarbejde med fælleskøkkenet, og der dækkes hyggelige borde. Til forældredagen, er eleverne selv værter ved et lækkert måltid, der er fremstillet i løbet af dagen. Der spises i hyggelige rammer, ved flot pyntede borde, og oprydningen foretages ligeledes som en naturlig del. På gammel elevdag, fremstilles lækker brunch og kaffebord.

16 Fag: Dansk skolefag Antal timer:57 Hold: Orange Lærere: SL Undervisningplan nr. 12 Formålet med undervisningen : At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. De skal opnå/genopdage udtryks og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningens indhold: Der arbejdedes med forholdet mellem udtryk og indhold og mellem tale og skrift. Vi leger med ord, sprog og tekster både skriftligt og mundtligt. Eleverne skal læse forskellige slags tekster, både fiktion og nonfiktion. Der vil efterfølgende være samtale med udgangspunkt i elevens egen forståelse af teksten. Vi vil også arbejde med at opøve elevernes færdigheder i at udtrykke sig mundtligt. Gennem skrivetræning, vil vi arbejde med, at eleverne opnår øget færdighed i skriftlig fremstilling. Der vil også indgå øvelser, hvor elevernes grammatiske færdigheder trænes. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Vi vil arbejde med oplæg, opgaveløsning samt problemløsning. Perspektivering: Samfundsmæssigt og filosofisk Evalueringsformer: Vi vil løbende foretage evalueringer, såvel mundtlig som skriftligt i form af samtale og skriftlige afleveringsopgaver.

17 Fag: Dansk orange niveau 2 Antal timer : 57 Nr : 13 Lærer : Trine Gluud Formålet med undervisningen : At eleven øger evnen til at kunne forstå og anvende dansk i dagligdagen. At eleven vedligeholder og øger deres niveau i dansk. Undervisningens indhold : Grammatisk og skriftlig fremstilling. Læsning og forståelse af det læste. Diktat. Dansk i dagligdagen. Undervisningsmetoder og arbejdsformer : I undervisningen arbejdes der med de grundlæggende kundskaber og færdigheder. Der tages udgangspunkt i den enkeltes niveau, så opgaverne bliver tilrettelagt herefter. Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem klasseundervisning og gruppearbejde samt individuel læring. Computeren inddrages i undervisningen, hvor der er relevant. Læsning af en fælles bog på holdet. Perspektivering : Samfundsmæssigt Kulturelt Socialt Historisk Evalueringsformer. Evalueringen foregår både mundtligt og skriftligt. Det vil foregå løbende, efter hvert dansk område/emne.

18 Fag: Dansk niv. 3 orange NR. 14 Antal timer: 57 timer Lærere: SA Formålet med undervisningen: At eleverne får styrket deres forståelse for bogstaverne og deres anvendelse i dagligdagen. At eleverne styrkes i deres læse- og skrivefærdigheder Undervisningens indhold: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og opgaverne tilrettelægges herefter. Der undervises i såvel læsning og skrivning, og eleverne får opgaver, som de kan relatere til deres egen hverdag. Der vil i høj grad blive anvendt materiale, der kombinerer skrift og billeder. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningen er kendetegnet ved dialogen i samtaleundervisning, bearbejdende ved opgaveløsninger og øvelser. Undervisningen vil være differentieret for at tilgodese den enkelte elevs niveau/behov. Perspektivering: Praktisk Samfundsvidenskabeligt Evalueringsformer: Evalueringen sker mundtlig ved dialog omkring løsningerne på de opgaver der stilles til eleverne.

19 Fag: Matematik niveau 1 orange Skrifttype (Times New Roman 14 fed) Antal timer: 30 Lærere: PF Formålet med undervisningen.(times New Roman 12) Eleven skal tilegne sig matematiske færdigheder, som de kan bruge i deres dagligdag. Undervisningens indhold Gennem hele forløbet vil vi komme ind på følgende emner: - De fire regneregler (herunder både hovedregning og skriftlige udregninger) - Decimaltal (der arbejdes med decimaltal med relation til praktiske situationer f.eks. mål og priser) - Brøker (her vil der lægges vægt på brøker der bruges i elevernes hverdag - Madlavning, rabatter i butikker osv.) - Procent (Der lægges vægt på procentregning i elevernes hverdag skat, moms, tilbud osv.) - Geometri (undervisningen vil komme ind på areal og rum beregninger) - Brug af koordinatsystem (her vil vi komme ind på sammenhængen mellem tal og tegning f.eks. grafer i vejrudsigter) Undervisningsmetoder og arbejdsformer... I disse timer vil der være en ligelig blanding af: Læreroplæg, gruppearbejde og praktisk arbejde. Desuden vil eleverne også introduceres til selvstændigt arbejde. Perspektivering. Eleverne skal tilegne sig færdigheder som gør dem bedre i stand til at bruge matematikken i hverdagen. Dette gøres ved at præsentere dem for og gøre dem fortrolige med forskellige matematiske emner. Evalueringsformer. Eleverne vil løbende blive evalueret gennem samtale med underviseren.

20 Fag: Matematik, niv. 2 (nr. 16) Antal timer: 30 Lærere: AW Formålet med undervisningen: At eleverne får styrket deres forståelse for tal, og de udvikler evnen til at bruge matematik som et redskab til problemløsning i sammenhænge med dagligdagen, samfundsliv og naturforhold. Undervisningens indhold: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og opgaverne tilrettelægges herefter. Der undervises i de fire regnearter, og eleverne får opgaver, som de kan relatere til deres egen hverdag. Det være betaling af regninger, indkøb, egen økonomi. Der undervises også i mål, vægt, højde, bredde, længde og afstande. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningen er kendetegnene ved meddelende, instruerende i form af arbejdsinstruktion og demonstration (bl.a brugen af lommeregner), dialog, samtaleundervisning, bearbejdende ved opgaveløsninger/øvelser. Undervisningen vil være differentieret for at tilgodese den enkelte elevs niveau/behov. Perspektivering: - Matematisk - Praktisk - Samfundsvidenskabeligt Evalueringsformer: Evalueringen sker ved opgaveløsningerne, hvor der evalueres på den enkelte elevs kunnen og forståen og selvfølgelig ved dialog omkring emnet. Også små test i løbet af året vil anvendes som evalueringsredskab

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag...

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... 15 8 forbrugerøkonomi... 16 9 Du og samfundet... 17 10 Liv

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Samarbejde, kommunikation, fællesskab, sociale spilleregler, trivsel, fysisk og mental sundhed.

Samarbejde, kommunikation, fællesskab, sociale spilleregler, trivsel, fysisk og mental sundhed. Køkken & Sundhed Linjens formål: Bidrage til at skabe en forståelse for, hvad kost og sundhed betyder for det enkelte menneske, samfundet, naturen og miljøet. Lære at indgå i arbejds- og undervisningsfællesskaber

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne

Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne Fagårsplan 12/13 Fag: hjemkundskab Klasse: 6.a/b Lærer: RL Fagområde/ emne Præsentation af faget + køkkenet samt redskaber Hygiejne Tilberedning af enkle måltider. Æg. Periode Mål Eleverne skal: Uge 33

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund Indholdsplan Temauge 6-2015: Minisamfund Side 1 af 5 Overordnet omkring arbejdskendskab og samfundsfag i temaugen Undervisningen i temaugen tager udgangspunkt i

Læs mere

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre.

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre. Dansk At eleverne gør erfaringer med at bruge det talte og skrevne sprog At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre At eleverne tilegner sig færdigheder inden for danskfaget

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere