Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter"

Transkript

1 Alle hold: Kostskoleaktiviteter Weekendaktiviteter inkl. Fællesmøde fredage Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter Formålet med undervisningen: At eleverne samles og får en god afslutning på ugen og at de bliver sendt af sted med ønsket om en god weekend i og af fællesskabet, inden de tager hjem på weekender og ferier. At eleverne får kendskab til forskellige muligheder for aktiviteter i fritiden. At de sammen med kammerater og lærere får nogle gode og positive oplevelser i et forpligtende fællesskab. Undervisningens indhold: På fællesmødet, inden eleverne tager hjem på weekend eller ferie, samles alle og den mødeansvarlige lærer har forberedt en kort aktivitet det kan være en fortælling om noget aktuelt eller om traditioner i forbindelse med en kommende højtid det kan være fællessange eller quizzer evalueringer af temauger eller bare en god historie. Mødet sluttes altid med, at alle ønskes en god weekend eller ferie. Hver lørdag laves et arrangement af ca. 2 timers varighed, hvor alle elever har mødepligt. Aktiviteterne kan foregå på skolen eller i lokalområdet. Aktiviteten planlægges af læreren, og kan f.eks. være afhængig af, hvad der foregår i nærområdet og muligheden for transport til aktiviteter lidt længere væk fra skolen. Eksempler på aktiviteter: besøg i sportsklubber, svømmehal, loppemarked, biograf, bowling, ture til stranden, picnic, fisketure, besøg på museer eller udstillinger, boldspil, bagning, syning, quiz, brætspil, juleklip, madlavning m.m. Der kan også laves aktiviteter på søndage, men ikke for længe, da eleverne også har brug for tid til egne aktiviteter og samvær med venner. Undervisningsmetoder i hele forløbet: Undervisningsmetoden er afhængig af aktiviteten. Der vil blive undervist på holdet, i grupper eller individuelt. Perspektivering: Kulturelt, socialt og personligt. Evalueringsformer: Mundtlig evaluering.

2 Fritidstilbud - hverdagsaftener Timer: Dagligt 1 ½ time nr. 145 Lærer: Alle vagtlærere på skift de forskellige dage Formålet med undervisningen: At eleverne oplever glæden ved at gå til forskellige, lystbetonede aktiviteter i deres fritid og på denne måde lære at få indhold i, og struktur på deres fritidsliv. Undervisningens indhold: 4 aftener om ugen tilbydes et fritidsfag med varighed af 1 ½ time. Eleverne vælger for en periode af gangen, og der er mødepligt til de valgte fag. Udbuddet af fag er meget varieret, men der vil altid være tilbud om mindst 1 aktivt idrætstilbud om ugen. F.eks fodbold løb fitness - styrketræning. Herudover er der kreative samt andre tilbud såsom smykkeværksted filtning bogcafe skak musik speakers corner m.v. Cafe aften i samarbejde med andre skoler i Vordingborgområdet. Evalueringsformer: Formen vil være forskellig ved de forskellige fag. Fremmødeprocenten vil sige en del om opfyldelse af målet.

3 Besøgsaften Grøn, Orange, Rød Lærer: KM, JM, SL, BA, CH, TE, HP, PF, SS Nr. 146 Periode: 1. periode Formål: At elevernes familie kommer på besøg til en fælles hyggeaften med festlige indslag. Undervisningens indhold: eleverne lærer at tilberede en lækker buffet, som skal serveres for alle deltagende på hyggeaftenen. De får indblik i pæn anretning af mad, og får undervisning i pæn borddækning og hvad det betyder for stemningen. Derudover snakker vi om, hvad der skal til, for at gøre en besøgsaften festlig og eleverne planlægger underholdende indslag. Perspektivering: socialt samvær

4 Nr.: 143 Fag: Lærere: Besøgsaften for blå, gult, lilla hold HT, TG, DH, MD, AO, SR, JL, AW Formål: Formålet med besøgsaftenen er, at elevernes forældre inviteres til en hyggelig og fornøjelig aften, hvor eleverne selv har været med til at planlægge og fremstille en festlig menu. De præsenterer egne præstationer. Undervisningens indhold: Der sættes fokus på finere madlavning, en særlig udvalgt menu, bordplan, bordpynt og evt underholdning. Eleverne har i køkkenet selv været med til at fremstille den menu, som de også selv har planlagt. De skal med gode råvarer fremstille lækkert mad. Også borddækning gøres der noget særligt ud af, så eleverne kan opleve sammenhængen i at fremstille en fin menu samtidig med at der dækkes et pænt og festligt bord med servietter og blomster. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Eleverne deltager aktivt både før og under festen med planlægning og udførelse af såvel madlavning, borddækning og afrydning. Perspektivering: Ansvar og engagement, kulturelt og socialt. Evalueringsformer: Der evalueres efter besøgsaftenen.

5 Fag: Familie/bolig + værelsesrengøring + kernelærertimer Nr.: Periode: Lærer: TG+CH Hold: or x Timeantal: Formål: At eleverne bliver i stand til at være ansvarlige for deres eget liv, samt bliver så selvhjulpne som muligt. At de oplever vigtigheden af fællesskab og samvær og at tage aktiv del i kostskolelivet. At eleverne får en ballast, der gør dem i stand til at blive en aktiv del af samfundet. Undervisningens indhold: Min dagligdag Samfundets opbygning Økonomi Det handler om mig Portfolio Mennesket og andre kulturer Tøjvask og vedligeholdelse af egen garderobe Rengøring og miljø Boligindretning Personlig hygiejne Frit valg Kernetimer Kreativ Min fremtid Undervisningsmetoder og arbejdsform: Vi gennemgår diverse tilbud af fritidsaktiviteter og hjælper eleverne med kontakt til de forskellige foreninger, og der foretages et valg. Vi taler om at bruge fritiden aktivt f.eks. til rejser og andre oplevelser. Nettet bruges til at indhente oplysninger, og der bestilles billetter til bio, teater osv. Vi læser aviser, ser nyhedsudsendelser og diskuterer diverse samfundsproblemer. Vi taler om samvær, moral og etik.vi besøger biblioteket, stationen og posthuset. Vi taler om kontakt til læge, tandlæge og sagsbehandler. Vi taler om demokrati. Vi hjælper eleverne med valg til elevråd. I en valgsituation tager vi partipolitik op og der stemmes. Vi taler om kriminalitet og besøger politistationen. Teori omkring lomme-/rejse-/tøjpenge. Vi laver budgetskemaer. Vi laver konti i banken, og hjælper og vejleder med indkøb af store ting. Vi ser på betydningen af accept og medmenneskelighed i elevernes hverdag. Andre kulturer udforskes og der lægges op til de 2 studieture dels til Berlin og til Tjekkiet. Ansvar, værdier, holdninger, følelser, identitet er en naturlig del af emnet: Det handler om mig selv. Der udarbejdes portfolio med hver elev. Denne er gennemgående i flere fag. Vi taler om personlig hygiejne, så som udseende, hårvask, bad. Eleverne sorterer, vasker, efterbehandler og reparerer eget tøj. Evt. pletter fjernes. Vedligeholdelse af sko og smykker. Der undervises i egnede rengøringsteknikker, midler og arbejdsstillinger. Sundhed og miljø. Eleverne gør rent og vedligeholder eget værelse. Eget værelse indrettes og gøres hyggeligt. Blomster, nips, og plakater.

6 Farver, stil, møbler, materialer, priser og boligindretning. Der besøges forretninger, hvor der ses på priser og kvalitet. Hvordan skal jeg bo i fremtiden? Der informeres om forskellige bomuligheder. I perioden tages små kreative emner op så som, strikning, fremstilling af gelelys, creme, shampoo, bolcher, papirklip og dekopage. Undervisningsformer: Fælles oplæg, teori, samtale, diskussion, gruppearbejde, planlægning, opgaveløsning, projektundervisning, individuel støtte og vejledning. En stor del af undervisningen er praktisk og individuel. Perspektivering: Gennem forløbet arbejdes med følgende perspektiver: Kulturelt, demokratisk, samfundsvidenskabelig, æstetisk, historisk, politisk, kulturelt, historisk, demokratisk, socialt, filosofisk og menneskesyn. Evalueringsformer: Der evalueres løbende på processen. Dels via samtale, fotos og skriftligt materiale, og resultaterne vurderes. Fag: Syning- orange x y - z Antal time r: Nr : Lærer : Trine Gluud Formålet med undervisningen : At eleven opnår praktiske erfaringer med syning. At eleven kan planlægge og udføre. At eleven udvikler færdigheder i at formgive og fremstille ting af æstetiske og funktionel værdi. At eleven omsætter egne ideer og fordyber sig i udførelsen. Undervisningens indhold : Tager udgangspunkt i moden efterår/vinter 2007/2008 og forår/sommer Tager et kig på tidens trends indenfor tilbehør. Tager udgangspunkt i hvad mangler jeg til mig selv og mit hjem, når jeg flytter hjemmefra. Undervisningsmetoder og arbejdsformer :

7 Fælles oplæg, foredrag, teori, vejledning, planlægning og praktisk udførelse. Samtale om moden, dens form og farver. Hvad klæder mig og hvad klæder mig ikke!!! Materiale- og farvelærer. Gennemgang og afprøvning af forskellige sy-teknikker til praktiske og dekorative formål. Perspektivering : Økonomisk Kreativt Æstetisk Samfundsmæssigt Evalueringsformer. Der evalueres løbende via mini udstilling og samtale, både enkeltvis og på holdet. Resultaterne vurderes. Fag: Samfund, krop og boligfag Skrifttype (Times New Roman 14 fed) Antal timer: 24 Lærere: PF Formålet med undervisningen.(times New Roman 12) Formålet med undervisningen er at eleven bliver i stand til at tage vare om sig selv og andre inden for emnerne sundhed, sygdomme, hygiejne og bevægelse i deres kommende voksenliv. Undervisningens indhold Undervisningen vil bestå af følgende hovedpunkter: Sex sundhed og sygdom (vi behandler bla. emner om prævention, graviditet og kønssygdomme) Sundhed vaner og livsstil (Her vil vi bla. komme ind på emner som narko, alkohol og tobak) Du og din krop (Emner som personlig hygiejne, udseende, vægt og sundhed vil vi bla behandle her) Anatomi og fysiologi (vi vil snakke om menneskets anatomi og fysiologi) Fra ung til voksen (Her vil vi snakke om hvad der forventes af den enkelte når man bliver voksen.) Krop og bevægelse (vi vil arbejde med sanser, fysisk træning og samarbejdsøvelser) Undervisningsmetoder og arbejdsformer... Undervisningen vil være en blanding af diskussion, samtale, praktisk arbejde og vejledning. Derudover vil vi bruge diverse bøger og film i undervisningen. Perspektivering. At den enkelte elev lærer om, får fortrolighed med og bliver i stand til at leve et sundt liv. Evalueringsformer.

8 Evalueringen vil ske gennem samtaler mellem lærer og elev. Fag: Vask NR: 5 Antal timer: 19,5 Lærere: AW og SA Formålet med undervisningen: At eleverne opnår forståelse for betydningen af korrekt behandling og vedligehold af tekstiler. At eleverne udvikler indsigt omkring et miljøvenligt valg af materialer til tøjvask. At eleven kan overskue planlægning og udførelse af det lærte. Undervisningens indhold: Der undervises i brugen af forskellige vaskemetoder, temperaturers betydning i.f.t. snavs og pletter, behandling af tekstiler før og efter vask, herunder pletfjerning og strygemetoder. Endvidere undervises i vaskemidlers egenskaber og miljømæssige påvirkning. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningsformen er delvis instruerende i form af arbejdsinstruktion og demonstration, delvis bearbejdende form ved gruppearbejde og øvelser Perspektivering: Æstetisk dimension Natursyn med fokus på vandmiljø Evalueringsformer: Mundtlig og visuel evaluering af de vaskede tekstiler

9 Fag: Samfund, krop & boligfag NR: 6 Antal timer: 171 timer Lærere: AW, SA og PF Formålet med undervisningen: At eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. At eleverne må forstå sammenhængen mellem individ og samfund, ansvar og rettigheder samt det nære og det fjerne miljø. Undervisningens indhold: Identitet: Der ses på de faktorer, der er med til at skabe den enkeltes identitet i forhold til personen selv og det omgivende samfund. Eksempelvis reklamernes magt overfor unge, gruppedannelse og roller m.m. Familieliv i Danmark: Det undersøges hvordan familiemønstrene i Danmark ser ud på landet og i byerne, i tidligere tider og i dag samt omkring mødet med andre samfunds familiekulturer. Mennesket og samfundet: Demokrati og demokratiske processer i det nære samfund. Velfærdssamfundet og dets betydning. Sociale relationer, herunder identitet, roller, grupper, normer, levevilkår og livsformer. Gennemgang af politiske partier, arbejdsmarkedet, boligforhold, medier, indkomst/skat. Det internationale samfund, relationer mellem den rige og den fattige del af verden. Forbrydelse og straf: Emnet kriminalitet granskes for at klarlægge betydningen af og årsager til kriminalitet. Forebyggelse af kriminalitet hos udsatte grupper. Hvorfor vi straffer og hvordan. Økonomi: Eleverne lærer om sammenhængen mellem indtægter og udgifter. Eksempelvis udarbejder eleverne et budget og et regnskab for deres private forbrug over en given tidsramme. Der ses på betydningen af en sund økonomi, forsikringer, opsparing, lån, SU m.m. Mennesket og kulturer: Kende forskellige kulturer og religioner, deres værdier og normer. Unge mennesker i andre lande og deres kulturer. Særlig med fokus på Tjekkiet og Tyskland, hvor der arbejdes med oplæg til vores studieture. Sex sundhed og sygdom: Vi gennemgår følgende emner prævention abort graviditet seksuelt overførte sygdomme hiv og aids. Sundhed vaner og livsstil: Vi arbejder med den daglige livsstils betydning for sundheden. Vi gennemgår følgende emner: motion narko alkohol og tobak. Du og din krop:

10 Vi taler om personlig hygiejne såsom udseende bad hårvask pleje af hud. Eleverne bliver vejet hver gang og vi laver vægtskemaer. Anatomi og fysiologi: Vi gennemgår de væsentlige sider af menneskets anatomi fysiologi: ernæring fordøjelse skelettet muskler organer m.v. Det handler om dig: Vi arbejder med emnerne: Dreng/mand pige/kvinde Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningsformen er fælles for alle temaer vil være meddelende form ved fortælling, spørgende form ved klasseundervisning, dialog form ved samtaleundervisning og diskussion - gruppearbejde Desuden anvendes audio-visuelt materiale Perspektivering: Filosofiske perspektiv Kulturelt perspektiv Historisk perspektiv Samfundsvidenskabeligt perspektiv Politisk perspektiv Æstetisk Naturvidenskabeligt Evalueringsformer: Mundtlig evaluering Fag: Kostfag (nr. 7) Antal timer: 140 t Lærere: AW Formålet med undervisningen: At eleverne tilegner sig færdigheder i at fremstille en sund og varieret kost. At eleverne udvikler evnen til at perspektivere de emner, som de gennemgår, i forhold til verden omkring dem, fra den private husholdning til faktorer af global og historisk karakter. Det er derfor målet, at eleverne får mulighed for at udvikle en vurderende holdning til begrebet mad og ernæring udfra parametre som hygiejne, kvalitet, miljø og økonomi, således at eleverne fremover vil være i stand til at tage ansvaret for deres egen private husholdning. Undervisningens indhold:

11 Tilberedningsmetoder: Som baggrund for den videre praktiske undervisning i faget kostfag, gennemgås og gennemprøves de tilberedningsmetoder, der er karakteristiske for en privat husholdning. Disse omfatter bagning, kogning og stegning samt forberedelse af råvarerne således, at de er klar til anvendelse. Eksempelvis øves håntering af køkkenredskaber og vedligeholdelse af disse. Levnedsmiddelhygiejne herunder oprydning og rengøring: Eleverne undervises i risikofaktorer ved madlavning opvarmning og nedkøling af retter. Praktiske forholdsregler håndvask, korrekt håndtering af fødevarer, korrekt rengøring med henblik på levnedsmiddelsikkerhed. Ernæring: Der undervises løbende i ernæring året igennem. Ofte vil undervisningen i ernæring knytte sig til det emne, der gennemgåes den pågældende dag. Der undervises således i energigivende næringsstoffer, vitaminer og mineraler samt betydningen af disse i forhold til sport, sygdom m.m. Det udenlandske køkken : I undervisningen ses der på forskelle og ligheder mellem det danske- og udenlandske køkken. Her ses på råvarer, som er karakteristiske for det pågældende land samt arbejds- og tilberedningsmetoder. Også traditioner omkring måltidet og menusammensætning samt måltider til hverdag og fest. Gæstemad ved særlige anledninger (julefrokost, påskefrokost, nytår, gallafest, forældredag): Der undervises i, hvilke retter og traditioner, der er kendetegnende for vores højtider. Også den historiske vinkel i den pågældende højtid inddrages. Også gæstemad til særlige anledninger, som gallafest og forældredag inddrages. Her forberedes der festmenuer, så også eleverne ser forskellen i valg af menu ved hverdag og festlige lejligheder. Der snakkes ligeledes takt og tone. Økologi og tilsætningsstoffer: Der ses på udviklingen indenfor fødevareproduktion fra tidligere tider og frem til i dag. Emner som forædling, raffinering genteknologi, konventionelle dyrkningsmetoder med sprøjtemidler ses i forhold til økologisk produktion. Selvstændige dage: Her forstås undervisning, hvor eleverne selv skal stå fpr planlægning, indkøb, tilberedning og efterfølgende evaluering. Der stilles krav til valg af råvarer, hygiejne samt det producerede måltid. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem klasseundervisning og gruppearbejde samt individuel læring. Såvel den teoretiske- som den praktiske undervisning er præget af undervisningsmetoder som meddelende, dialog lærer/elev samt eleverne imellem, opgaveløsninger, praktisk orienteret ved tilberedning af maden samt diskussion. Perspektivering: - Naturvidenskabeligt - Historisk - Kulturelt - Samfundsvidenskabeligt - Æstetisk Evalueringsformer: Eleverne vil især blive evalueret på den praktiske undervisning, da denne naturligt vil give et billed af også den teoretiske læring. Også de selvstændige dage vil være en god evaluering af den gennemgående undervisning.

12 Fag: Samfund, krop og boligfag Antal timer: 182 Hold: Orange Z 2007/2008 Lærere: HP og SL Formålet med undervisningen : De individuelle mål for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som muligt. At eleven får en ballast, der gør ham/hende i stand til at blive en aktiv del af samfundet. At de oplever vigtigheden af fællesskab og samvær samt at de tager aktivt del i kostskolelivet. Undervisningens indhold: Følelser: Der undervises i forståelsen af forskellige slags følelser såsom glæde, vrede, sorg, jalousi m.m. reaktioner og håndtering af følelser såvel positive som negative gennemarbejdes. Eksempelvis i forhold til ven/veninde-relationer, kæresteforhold. Medmenneskelighed og accept: Vi ser på betydningen af accept og medmenneskelighed i elevernes hverdag, såvel i fritiden som i undervisning. Der arbejdes med eksempler og cases. Eksempelvis ved at se på disse begrebers betydning i andre kulturer. Ansvar: Ansvarlighed på det personlige og det kollektive plan belyses. Vigtigheden af at alle er ansvarlige mennesker i hverdagen konkretiseres ved hjælp at dagligdags eksempler. Værdier og holdninger: Vigtigheden af værdier og holdninger hos den enkelte undersøges på holdet. Hvorledes man bevarer respekten for andre med holdninger forskellige fra ens egne undersøges. Hvad ligger til grund for vores værdier og holdninger. Identitet: Der ses på de faktorer, der er med til at skabe den enkeltes identitet i forhold til personen selv og det omgivende samfund. Eksempelvis reklamernes magt overfor unge. Gruppedannelse og roller m.m. Personlig støtte: Der arbejdes individuelt med den enkelte elev. Eksempelvis med indkøb af tøj, bankbesøg, individuelle samtaler, kontakt til forældre og kommuner i samarbejde med eleven. Der hjælpes med at løse konflikter og andre personlige ting. Økonomi: Eleverne lærer om sammenhængen mellem indtægter og udgifter. Eksempelvis udarbejder eleverne et budget og et regnskab for deres private forbrug over en given tidsramme. Der ses på betydning af en sund økonomi, forsikringer, opsparing, lån m.m. Klassens tilstand : Eleverne og lærerne taler sammen om de forhold, der på det pågældende tidspunkt er aktuelle for holdet. Eleverne fortæller på demokratisk vis, om problemer eller stridigheder, der kræver en hjælpende hånd udefra. Læreren har ofte rollen som mediator imellem de stridende parter Sex sundhed og sygdomme: Vi gennemgår følgende emner prævention abort graviditet seksuelt overførte sygdomme hiv og aids.

13 Sundhed vaner og livsstil: Vi arbejder med den daglige livsstils betydning for sundheden. Vi gennemgår følgende emner: Alkohol og tobak narko og hash. Du og din krop: Vi taler om personlig hygiejne såsom bad hårvask pleje af hud udseende tøjstil. Vi taler med eleverne om vigtigheden af daglig motion. Vi arbejder med styrketræning, afspænding og massage. Eleverne bliver vejet hver uge og vi laver et vægtskema. Det handler om dig: Vi arbejder med emnerne: Pige/kvinde og dreng/mand. Vask og vedligeholdelse af egen garderobe: Eleverne lærer hvordan vasketøj sorteres, vaskes og efterbehandles. Vi taler om hvordan pletter fjernes. Vi taler med eleverne om hvordan vores sko vedligeholdes. Vi gennemgår årstidens beklædning. Rengøring og miljø: Der undervises i egnede rengøringsteknikker og arbejdsstillinger. Vi taler om miljøet og hvilke midler der bruges. Eleverne gør rent og vedligeholder eget værelse. Boligindretning: Eget værelse indrettes og gøres hyggeligt med blomster og nips. Vi taler om farver stil møbler materialer. Der besøges forretninger, hvor der ses på priser og kvalitet. Vi taler om hvilke bomuligheder der er for den enkelte elev hvordan søges en bolig. Familieliv i Danmark: Det undersøges hvordan familiemønstrene i Danmark ser ud på landet og i byerne, i tidligere tider og i dag samt omkring mødet med andre samfunds familiekulturer. Mennesket og samfundet: Demokrati og demokratiske processer i det nære samfund. Velfærdssamfundet og dets betydning. Sociale relationer, herunder identitet, roller, grupper, normer, levevilkår og livsformer. Gennemgang af politiske partier, arbejdsmarkedet, boligforhold, medier, indkomst/skat. Det internationale samfund, relationer mellem den rige og den fattige del af verden. Forbrydelse og straf: Emnet kriminalitet granskes for at klarlægge betydning af og årsager til kriminalitet. Forebyggelse af kriminalitet hos udsatte grupper. Hvordan vi straffer m.m. Mennesket og kulturer: Kende forskellige kulturer og religioner, deres værdier og normer. Unge mennesker i andre lande og deres kulturer. Særlig med fokus på Tjekkiet og Tyskland, hvor der arbejdes med oplæg til vores studietur. Projektarbejde: Eleverne skal arbejde med følgende projekter: Fremmede religioner og betydningen af disse. Narkoprojekt Et projekt om børnearbejde. Eleverne vil endvidere få mulighed for selv at vælge et valgfrit emne. Eleverne fremstiller et produkt og fremlægger det for de andre. Port folio: Eleverne arbejder individuelt med egen port folio. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningsformen for ovennævnte temaer vil være af meddelende form ved fortælling spørgende form ved klasseundervisning dialog form ved samtaleundervisning og diskussion bearbejdende form ved cases, situationsspil og øvelser gruppearbejde projektorienteret undervisning vejledende praktisk undervisning. Perspektivering: Der er følgende perspektiveringer for ovennævnte temaer: menneskesyn kulturelle menneskesyn i fokus æstetisk naturvidenskabeligt samfundsvidenskabeligt historisk kreativt politiske filosofisk. Evalueringsformer: Eleverne evaluerer mundtligt enkeltvis og ved samtaleform. Lettere skriftlige evalueringer vil der også blive benyttet. Undervisningsplan nr. 9

14 Fag: Skulpturel filtning Orange Z Antal timer: uge 43,44,45 ialt 12 timer Lærer: Sigrid Roemer Formålet med undervisningen: At skærpe elevernes lyst til et aktivt, kreativt fritidsliv. At fremstille nisser og/eller hjerter i skulpturel filtning til sig selv og evt. til julestuen. At få kendskab til nogle af uldfibrens egenskaber. At optræne hændernes fin- og grovmotorik. Undervisningens indhold: Forskellige filteteknikker: vådfiltning, skabelonfiltning og filtning med filtenål. Formgivning. Materialelære. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Holdundervisning, samtale og individuel vejledning. Perspektivering: Gennem filtningen får eleverne oplevelsen af en forvandlingsproces, arbejdet med uldfibre og sæbevand giver konkret eksempel på uldens egenskaber, filteprocessen er god træning for håndmotorikken og mange føler ro i sindet ved at filte. Evalueringsformer: Samtale undervejs i gruppen og individuelt om såvel proces som produkt. Hvoledes modtages resultatet af andre?

15 Fag: Kostfag Antal timer:101, Hold: Orange Z Lærere: SL Undervisningplan nr. 10, 81, 96 Formålet med undervisningen : At eleverne tilegner sig færdigheder i at fremstille en sund og varieret kost. De skal også blive i stand til at kunne vælge en menu, ud fra et givent oplæg. De skal forstå vigtigheden af god køkkenhygiejne, og kunne rengøre og vedligholde køkkenet og dets inventar Undervisningens indhold: Som baggrund for den videre praktiske undervisning i faget kostfag, gennemgås og gennemprøves de tilberedningsmetoder, der er karakteristiske for en privat husholdning. Disse omfatter bagning, kogning og stegning samt forberedelse af råvarerne således, at de er klar til anvendelse. Eksempelvis øves håndtering af køkkenredskaber, deres vedligeholdelse og rengøring af disse. Levnedsmiddelhygiejne: Ved undervisningen i levnedsmiddelhygiejne, arbejdes der såvel teoretisk som praktisk. Eleverne undervises i risikofaktorer ved madlavning opvarmning og nedkøling af retter. Levnedsmiddelhygiejne før og nu udvikling, forskelle og ligheder. Praktiske forholdsregler håndvask, korrekt håndtering af fødevarer, korrekt rengøring med henblik på levnedsmiddelsikkerhed og køkkenets vedligeholdelse. Ernæring: Der undervises løbende i ernæring, året igennem. Ofte vil undervisningen i ernæring knytte sig til det emne, der gennemgås den pågældende dag. Der undervises i energigivende stoffer, vitaminer, mineraler samt betydningen af disse i forhold til overvægt, undervægt, sygdomme, sport m.m. Fremmed mad I undervisningen omkring fremmed mad ser vi på forskelle mellem det danske køkken og det udenlandske. Vi gennemgår forskellige landes køkkener, ligesom vi ser på landets befolkningstal, størrelse, madkultur, traditioner og forskellen på hverdag og fest. Gæstemad: Eleverne arbejder med temaer, der har det til fælles, at de ofte er traditionsbundne med hensyn til indholdet det gælder fx julefrokost, påskefrokost, Mortens aften osv. Eksempelvis undersøger eleverne hvilke retter og traditioner, der er kendetegnene for de enkelte højtider. Mht. gæstemad i øvrigt, vil forskellen mellem hverdagsmad og festmad, belyses. Eleverne skal prøve at planlægge og tilberede forskellige former for festmad, fx en konfirmationsmenu, en fødselsdagsmiddag og mad til en sommerfest. Til jul nyder eleverne en lækker, traditionel frokost som fælleskøkkenet har fremstillet. Frokosten indeholder også diverse traditionsbundne indslag, fx fællessang. I forbindelse med dramaforestilling, tilberedes en let teaterbuffet i samarbejde med fælleskøkkenet, og der dækkes hyggelige borde. Til forældredagen, er eleverne selv værter ved et lækkert måltid, der er fremstillet i løbet af dagen. Der spises i hyggelige rammer, ved flot pyntede borde, og oprydningen foretages ligeledes som en naturlig del. På gammel elevdag, fremstilles lækker brunch og kaffebord.

16 Fag: Dansk skolefag Antal timer:57 Hold: Orange Lærere: SL Undervisningplan nr. 12 Formålet med undervisningen : At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. De skal opnå/genopdage udtryks og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningens indhold: Der arbejdedes med forholdet mellem udtryk og indhold og mellem tale og skrift. Vi leger med ord, sprog og tekster både skriftligt og mundtligt. Eleverne skal læse forskellige slags tekster, både fiktion og nonfiktion. Der vil efterfølgende være samtale med udgangspunkt i elevens egen forståelse af teksten. Vi vil også arbejde med at opøve elevernes færdigheder i at udtrykke sig mundtligt. Gennem skrivetræning, vil vi arbejde med, at eleverne opnår øget færdighed i skriftlig fremstilling. Der vil også indgå øvelser, hvor elevernes grammatiske færdigheder trænes. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Vi vil arbejde med oplæg, opgaveløsning samt problemløsning. Perspektivering: Samfundsmæssigt og filosofisk Evalueringsformer: Vi vil løbende foretage evalueringer, såvel mundtlig som skriftligt i form af samtale og skriftlige afleveringsopgaver.

17 Fag: Dansk orange niveau 2 Antal timer : 57 Nr : 13 Lærer : Trine Gluud Formålet med undervisningen : At eleven øger evnen til at kunne forstå og anvende dansk i dagligdagen. At eleven vedligeholder og øger deres niveau i dansk. Undervisningens indhold : Grammatisk og skriftlig fremstilling. Læsning og forståelse af det læste. Diktat. Dansk i dagligdagen. Undervisningsmetoder og arbejdsformer : I undervisningen arbejdes der med de grundlæggende kundskaber og færdigheder. Der tages udgangspunkt i den enkeltes niveau, så opgaverne bliver tilrettelagt herefter. Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem klasseundervisning og gruppearbejde samt individuel læring. Computeren inddrages i undervisningen, hvor der er relevant. Læsning af en fælles bog på holdet. Perspektivering : Samfundsmæssigt Kulturelt Socialt Historisk Evalueringsformer. Evalueringen foregår både mundtligt og skriftligt. Det vil foregå løbende, efter hvert dansk område/emne.

18 Fag: Dansk niv. 3 orange NR. 14 Antal timer: 57 timer Lærere: SA Formålet med undervisningen: At eleverne får styrket deres forståelse for bogstaverne og deres anvendelse i dagligdagen. At eleverne styrkes i deres læse- og skrivefærdigheder Undervisningens indhold: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og opgaverne tilrettelægges herefter. Der undervises i såvel læsning og skrivning, og eleverne får opgaver, som de kan relatere til deres egen hverdag. Der vil i høj grad blive anvendt materiale, der kombinerer skrift og billeder. Undervisningsmetoder og arbejdsformer: Undervisningen er kendetegnet ved dialogen i samtaleundervisning, bearbejdende ved opgaveløsninger og øvelser. Undervisningen vil være differentieret for at tilgodese den enkelte elevs niveau/behov. Perspektivering: Praktisk Samfundsvidenskabeligt Evalueringsformer: Evalueringen sker mundtlig ved dialog omkring løsningerne på de opgaver der stilles til eleverne.

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag...

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... 15 8 forbrugerøkonomi... 16 9 Du og samfundet... 17 10 Liv

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

TronsøSkolen. Indholdsplan

TronsøSkolen. Indholdsplan TronsøSkolen Indholdsplan August 2013 Indhold OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR SAMTLIGE KURSUSFORLØB:... 4 KOSTSKOLEN:... 4 UNDERVISNINGSFORM:... 4 KOMPETANCEGIVENDE FORLØB:... 4 KURSUSTERMIN: 4. AUGUST 2013

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34. Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger. Bo & Erhverv

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34. Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger. Bo & Erhverv Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34 Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2015-16 juli 2015 Indholdsplan for linien Bo

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s.

ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN. Værdigrundlag. s. 3. Eleverne. s. 3. Undervisningen. s. 3. Kostskolearbejdet. s 4. Fag undervisningen. s. ULSTRUP EFTERSKOLE INDHOLDSPLAN 2014/ 2015 Værdigrundlag. s. 3 Eleverne. s. 3 Undervisningen. s. 3 Kostskolearbejdet. s 4 Fag undervisningen. s. 4 Linjefag Valgfag. s. 12 Arbejdsliv Drama Filt Fiskeri/Fluebinding

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere