NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp."

Transkript

1 NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Kronologi - udvalgte oplysninger fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Citater - udvalgte citater om NATOs 50 år. Ved Holger Terp. Udsendt af "Fred på Nettet" i RTF-format. Downloadet fra "Fred på Nettet" OnLine Biblioteket - FRED.dk/biblion/ "OnLine Biblioteket" i Fred på Nettet er startet af Aldrig Mere Krig ved Tom Vilmer Paamand og Holger Terp Kommentarer sendes til

2 NATO Kronologi Af Holger Terp Kronologien indeholder udvalgte oplysninger om NATO, de amerikanske militæranlæg på Grønland, og enkelte stikord omkring international og dansk politik og efterretningstjenesterne. Af oplysningerne fremgår det, at der er en historisk, politisk sammenhæng omkring NATO, Thule-basen, og den danske militærpolitik i tiden efter anden verdenskrig. Der er tale om forbundne kar. Brug kronologien til inspiration til at lede efter flere informationer om NATO, som i foråret 1999 fejrer sin 50 års dag, som den sidste store militæralliance. Kommentarer og oplysninger om oversete begivenheder modtages med tak via på adressen Redaktionen afsluttet 31. December

3 02/04/1945 Jalta-konferencen åbner. Møde mellem Stalin, Rosewelt og Churchill samt deres udenrigsministre og militære ledere. Her vedtages Tysklands deling i fire besættelseszoner, størrelsen af krigsskade-erstatninger, krigsforbryderprocesserne, og hovedlinjerne for det senere FN lægges. Samtidig fastlægges den polsk-russiske grænse. I en tillægsprotokol lover russerne at erklære Japan krig senest tre måneder efter krigsophøret i Europa. 05/04/1945 Danmark befries af englænderne og de andre allierede lande. Samlingsregeringen Bull dannes. Atombombe over den japanske by Nagasaki. 08/15/1945 Japan kapitulerer. 09/11/1945 Amerikanerne kræver ret til forsat at benytte baserne på Grønland. De kræver: 1) at kunne drive anlæg for forsvarssystemer, vejrtjeneste, kommunikation og navigation, 2) lov til at importere, oplagre, fjerne såvel personel som materiel og alle arter forråd uden pålæg af skat og afgifter. 3) ret til at militære fly, skibe, køretøjer frit kan færdes over, til og fra Grønland, 4) eksklusiv jurisdiktion over alt amerikansk materiel på Grønland. 05/16/1945 Rigsdagen ratificerer aftalen mellem Danmark og USA om baser på Grønland: Rigsdagen meddeler sit samtykke til den i Washington den 9. april 1941 undertegnede overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om Grønlands forsvar. 06/26/1945 De forenede Nationers pagt offentliggøres og grundlægges hermed. Danmark medlem fra starten. 07/16/1945 USA afprøver den første atombombe Alamogordo-ørkenen i New Mexico. 07/17/1945 Potsdamkonfenrencen mellem den amerikanske præsident Truman, Stalin og Churchill og deres udenrigsministre. Man enes om at etablere et allieret kontrolråd for Tyskland, forbyde tysk krigsindustri, truster og karteller; kontrol med tysk metal- og kemisk industri samt opløsning af nazistiske organisationer. 08/06/1945 Atombombe eksploderer over den japanske by Hiroshima. 09/11/1945 Danmark ratificerer FN-pagten. 10/24/1945 FN-pagten træder i kraft, hvilket fejres som FN-dagen. 02/09/1946 Stalin taler i Bolsjoj-teatret i Moskva. Talen bliver af højesteretsdommer Douglas i USA udlagt som den tredje verdenskrigs erklæring. 03/05/1946 Churchills Fulton-tale, hvori han opfordrer til dannelsen af et engelsk-amerikansk forsvarsforbund mod kommunismen og erklærer den kolde krig. 03/06/1946 Første amerikanske atomvåbenforsøg ved Bikini-øerne i Stillehavet. Russerne protesterer kraftigt og kræver vetoret i atomkontrollen hvilket USA afviser. 04/05/1946 Russerne rømmer Bornholm. 08/09/ /16/1946 2

4 Folketinget bekræfter de amerikanske baserettigheder i Grønland. 06/30/1946 Amerikanerne udfører deres første atombombeforsøg ved Bikini-øerne i Stillehavet. 03/??/1947 Forhenværende udenrigsminister Christmas Møller bekræfter Danmarks neutralitets-politik. 03/04/1947 Det norske storting afslår en sovjetisk anmodning om oprettelse af russiske baser på Spitsbergen. 03/04/1947 Frankrig og Storbritannien underskriver en 50-årig traktat om et forsvarssamarbejde og gensidig bistand. 03/05/1947 PET Justitsminister Aage Elmquist (V) erklærer overfor Folketinget, at politiet ikke må registrere ustraffede danske Borgeres lovlige politiske Virksomhed, skriver Information, Politiet fører ikke eller bruger ikke, uden at der foreligger Mistanke om Planlæggelse af en Forbrydelse, Kartotek over ustraffede danske Borgeres lovlige Politiske Virksomhed og har i hvert fald ikke ført eller brugt saadanne Kartoteker siden 5. maj /12/1947 Den amerikanske præsident Truman udtaler i Kongressen, at USA skal støtte frie Folk, som modsætter sig Undertrykkelse af væbnede Minoriteter eller Pres udefra (Truman-doktrinen). Desuden forlanger Truman vedtagelsen af finansiel støtte til Grækenland og Tyrkiet. 03/31/1947 Storbritannien forlader Grækenland, efterfølgende borgerkrig. 05/05/1947 Den socialdemokratiske udenrigsminister Gustav Rasmussen udtaler i radioen, at det er en hovedopgave for dansk udenrigspolitik at frigøre landet fra den afhængighed af andre magter, som krigstiden har medført, militært, finansielt og økonomisk. 05/21/1947 Kommunistisk lovforslag om at Danmark foretager de nødvendige skridt til at få genoprettet landets fulde suverænitet over Grønland, og få fjernet de amerikanske baser. 05/31/1947 Justitsminister Aage Elmquist udstæder cirkulære med forbud mod registrering af lovlig politisk virksomhed. 06/05/1947 Den amerikanske hærs tidligere øverstkommanderende George C. Marshall, der nu er udenrigsminister, redegør i en tale på Harvard-universitetet for planen om at genopbygge Europa økonomisk (Marshall-planen). 09/02/1947 I Rio de Janeiro underskriver 19 amerikanske stater Rio-pagten, Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, efter hvilken, parterne formelt fordømmer krig og lover i deres internationale relationer ikke at bruge trusler eller magt, som er uforenelig med FN-pagten og denne pagt. Aggression mod én amerikansk stat skal betragtes som aggression mod dem alle. 09/14/1947 Amerikanerne opretter uden varsel en ny base ved Egedesminde. Udenrigsministeriets note om sagen ignoreres. 09/22/ lande - heriblandt Danmark tiltræder i Paris, Marshallplanen. 09/30/1947 3

5 Kominform, Kommunistisk Informationsbureau, oprettes med henblik på erfaringsudveksling mellem de kommunistiske partier i Østeuropa, Sovjet-unionen, Frankrig og Italien. 11/07/1947 Den russiske udenrigsminister Molotov erklærer, at atommonopolet er brudt. 11/13/1947 Socialdemokratisk regering. Statsminister Hans Hedtoft. Udenrigsminister Gustav Rasmussen. Krigsminister: Rasmus Hansen. Hans Hedtoft udtaler samme dag, at Danmark ikke ønsker Tilslutning til nogen international politisk eller militær Blokdannelse. 12/14/1947 I et brev til udenrigsminister H. C. Hansen advarer Sovjetunionens leder Bulganin Danmark mod at oprette amerikanske baser Udenrigsminister Gustav Rasmussen bekræfter i folketinget Danmarks neutralitetspolitik og understreger det fælles nordiske idégrundlag samt tilkendegiver regeringens vilje til at forsvare Danmarks selvstændighed Danmark begynder hjemkaldelse af militærattacheer og kalder institutionen for overdimensioneret Ambassaderne i Storbritannien og USA orienteres om, at Danmark inden for en nær fremtid kan forvente at modtage en opfordring til at tilslutte sig den Altantpagt, som er under oprettelse. 02/04/1948 Den svenske udenrigsminister Östen Unden udtaler, at Sverige ikke ønsker tilslutning til nogen stormagtsgruppe. 02/20/1948 De allieredes kontrolorganisationer i Tyskland ophæves. 02/24/1948 Kommunistiske aktionsgrupper tager magten i Tjekkoslovakiet. 03/??/1948 Femte-kolonnevirksomhed Den konservative udenrigsminister Ole Bjørn Kraft udtaler under en forespørgselsdebat, at De kommunistiske planer må ikke have frit spillerum i dette land. De demokratiske partier må sørge for en fuldstændig afvæbning af disse forkæmpere for en autoritær ideologi. Vi må have en beredskabs-lovgivning, der sikrer demokratiet og opbygger et fast værn imod spionage og femtekolonne-virksomhed. 02/27/1948 Sovjetunionen foreslår Finland en venskabs- og bistandspagt. 03/05/1948 Den norske regering får besked om et forestående sovjetisk pres og beder England og USA om en garanti for sin sikkerhed. 03/11/1948 England informerer USA om Norges situation. 01/22/1948 Den engelske arbejderleder Bevin ser tiden inde til et forenet Vesteuropa og fordømmer Sovjetunionens udenrigspolitik og dannelsen af østeuropæiske politistater. 03/11/1948 Den danske regering beder USA om våben. 03/12/1948 4

6 Det norske Storting bevilliger 100 mio kr. ekstra til militæret. 03/15/1948 Storbritannien giver Norge besked om planerne om oprettelsen af en Atlantpagt. 03/17/1948 Vestunionen grundlægges I Bruxelles underskriver England, Frankrig, Holland, Belgien og Luxemburg en 50-årig traktat, under overskriften, Traktat for økonomisk, socialt, kulturelt, samarbejde og kollektivt selvforsvar. Traktaten kaldes for Bruxelles-traktaten. 03/24/1948 Justitsminister Buch-Jensen opfordrer i radioen befolkningen til at holde øje med vores kyster og oplyse myndighederne om der forekommer våbensmuglinger og handlinger, rettet mod den danske stat eller mod folkets sikkerhed. Advarslen fremkom, ifølge justitsministeren selv, på baggrund af løse rygter. 04/01/1948 De allieredes kontrolråd i Berlin nedlægges. 04/02/1948 Marshallplanen vedtages af den amerikanske kongres. 03/18-19/1948 Forhandlinger om et skandinavisk forsvarsforbund To dages nordisk statsministermøde begynder i Stockholm. Den norske udenrigsminister Halvard Lange udtaler i forbindelse med mødet, at han lægger meget vægt på en fælles politik for Danmark, Norge og Sverige. Dog er de tre landes militær- og sikkerhedspolitiske problemer ikke identiske. Samtidig godkender det svenske Utrikesnämden, at den svenske regering optager forhandlinger med de danske og norske regeringer om et skandinavisk samarbejde på det forsvarspolitiske område. De skandinaviske forsvarsministre henstiller til deres regeringer at iværksætte undersøgelser om et formaliseret militært samarbejde, og de drøfter et forsvarspolitisk samarbejde frem til dannelsen af Atlantpagten. 03/21/1948 Lille påskekrise Den lille påskekrise starter med at chefen for den amerikanske marines efterretningstjeneste, Thomas B. Ingliss, overbringer den danske militærattaché i Washington, E. T. Kjøldsen, frit opfundne oplysninger om et forestående russisk angreb mod Danmark. Regeringen indfører en række omfattende beredskabsordninger i militæret, som bl.a. betyder indskrænkninger i soldaternes orlov, bevogtning af flyvepladser og bemanding af de gamle københavnske forter. Også politiet sættes i beredskab. 04/02/1948 Russisk Berlin-blokade begynder. 04/06/1948 Finsk-russisk venskabs- og bistandspagt træder i kraft. 04/07/1948 På et ministermøde fastlægger regeringen den fremtidige Grønlandspolitik, hvad angår de amerikanske baser. Resultatet er, at Danmark ikke vil kræve de amerikanske baser fjernet, så længe der er forhandlinger i gang mellem Danmark og USA om spørgsmålet. 04/07/1948 Folketinget debatterer påskekrisen. 04/09/1948 Femte kolonnevirksomhed Et folketingsudvalg på 15 medlemmer nedsættes med højesteretssagfører Colov som formand. Udvalget skal afgive betænkning om revision af straffelovens kapitler 12 og 13 om femte kolonne-virksomhed. 04/16/1948 OEEC, de 16 Marshall-lande + Vesttyskland, indgår pagt om europæisk økonomisk samarbejde. 5

7 04/25/1948 Ved styrelsesændringer i Hjemmeværnet udelukkes kommunister fra ledelsen. 05/27/1948 Sovjetunionen afbryder, officielt pga valutaproblemer, jernbaneforbindelsen imellem Vestzonen og Vestberlin. Blokaden indbringes for sikkerhedsrådet. Amerikanerne omgår blokaden ved at flyve forsyninger til Berlin og året efter ophæves blokaden. 06/11/1948 Det amerikanske senat vedtager Vandenberg-- resolutionen, som fører til dannelsen af Atlantpagten. 10/15/1948 Den norske Forsvarsspecialkomite nedsættes i Oslo. Komiteen består af stats- udenrigs- og forsvarsministrene fra Norge, Sverige og Danmark og kommer med en udredning til de tre regeringer, i hvilken den har undersøgt mulighederne for et nordisk samarbejde i forsvarsspørgsmål. Skandinavisk forsvarsforbund I begyndelsen af året indledes en række nye forhandlinger om et nordisk forsvarsforbund. Udgangspunktet for forhandlingerne er bl.a. udarbejdet i Den Nordiske Forsvarskomitè, som i en række hemmelige møder har konkluderet, at et nærmere militært samarbejde må medføre store våbenindkøb hos stormagterne. Forhandlingerne om oprettelsen af et nordisk forsvarsforbund strander, da det viser sig, at amerikanerne ikke er videre interesseret i at levere materiel på de betingelser, et nordisk forsvarsforbund stiller. Samtidig arbejder stærke kræfter, specielt i det norske Arbeiderparti, for de nordiske landes nærmere tilknytning til et større vesteuropæisk forsvarssamarbejde. 01/05/1949 To dages hemmeligt møde om det Skandinaviske forsvarsforbund starter i Karlstad. På det hemmelige møde i Karlstad, drøfter nordens stats- udenrigs- og forsvarsministre dannelsen af et nordisk forsvarsforbund. Mødet resulterer i, at forbundet ikke bliver dannet. 01/14/1949 USA afviser Karlstad-planen. 10/26/1948 Vestunionens medlemslandes rådgivende råd annoncerer fuld enighed om principperne for en defensiv pagt omkring Nordatlanten og enighed om at de næste skridt tages i den retning. 12/10/1948 Forhandlinger om underskrivelsen af Den nordatlantiske traktat begynder i Washington mellem landene i Vestunionen, Canada og USA. 01/03/1949 USA spørger Danmark og de andre vestlige lande, om de vil deltage i en Atlantpagt. Samtidig udbeder Sovjetunionen sig en forklaring om Norges stilling til Atlantpagten og til oprettelsen af fremmede baser i Norge. 01/05/ /22/1949 To dages møde i København om det skandinaviske forsvarsforbund. 01/22/1949 England afviser Karlstad-planen. 01/29/1949 Forhandlingerne om det skandinaviske forsvarsforbund bryder endeligt sammen i Oslo. 02/01/1949 Norsk baseerklæring til Sovjetunionen. Den norske regering vil aldrig tiltræde nogen overenskomst med andre stater som indebærer forpligtigelser for Norge til at åbne baser for fremmede magters stridskræfter på norsk territorium 6

8 så længe Norge ikke er angrebet eller udsat for trusler om angreb. may strongly influence the attainment of the desired rights in Greenland. 02/05/1949 Den norske udenrigsminister Lange forhandler i en uge i Washington med amerikanerne om Atlantpagten. 02/11/1949 USA ønsker Norge og Danmark med i Atlantpagten. 03/26/1949 Loven om Dansk medlemskab af Atlantpagten hastes igennem folketinget. 03/27/1949 Socialdemokratiet går ind for dansk optagelse i Atlantpagten. 02/12/1949 De danske og norske regeringer accepterer indbydelse fra vestmagterne om at deltage i forhandlingerne i Washington om oprettelsen af Atlantpagten. 02/24/1949 Det norske Storting går ind for norsk deltagelse i Atlantpagten. 03/05/1949 Norsk regeringssvar til Sovjetunionen om landets basepolitik. 03/11/1949 Den danske udenrigsminister Gustav Rasmussen begynder fire dages forhandlinger i Washington om dansk deltagelse i Atlantpagten. Samtidig kræver Det radikale Venstre en folkeafstemning om Danmarks tiltrædelse af Atlantpagten. 03/11/1949 Forhandlerne i Washington når til enighed om teksten i Atlantpagten. 03/23/1949 Den amerikanske Joint Strategic Plans Commitee, skriver i: Military Requirements for Base Rights, at Greenland... is a major bastion for U. S. Defense og: for the present our interests in Greenland are protected. Currently, negroiations for a North Atlantic Security Pact among the United States, Canada and the Brusseles Treaty countries are being expedited and 03/31/1949 Sovjetunionens regering fremlægger et memorandum for de tolv underskrivende lande i Atlantpagten om, at pagten er i modstrid med FNs charter og udenrigsministrenes råds beslutning. Protesten afvises straks. 04/04/1949 Atlantpagten underskrives i Washington af udenrigsministrene fra Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Island, Italien, Luxemburg, Holland, Norge, Portugal, Storbritannien og USA. 05/04/1949 Berlinblokaden ophæves og luftbroen nedlægges i et forlig og en udenrigsministerkonference om Tysklandsspørgsmålet indledes. 05/05/1949 Europarådet oprettes. De oprindelige medlemsstater er Storbritannien, Frankrig, Belgien, Holland, Luxemburg, Italien, Irland, Danmark og Norge. 05/23/1949 Forbundsrepublikken Tyskland (Vesttyskland) proklameres. 08/??/1949 Sovjetunionen sprænger sin første atombombe. 08/24/1949 7

9 Atlantpagten, NATO, træder i kraft. 09/09/1949 Den demokratiske Folkerepublik Korea, Nordkorea, grundlægges. 09/12/1949 Den vesttyske forbundsdag samels for første gang. 09/17/1949 Nordatlantisk Råd Ved Det nordatlantiske Råds første møde i Washington vedtages oprettelsen af et organisationsapparat, som skal gennemføre Atlantpagtens bestemmelser. Følgende komiteer oprettes: Forsvarskomiteen - som skal bestå af medlemslandenes forsvarsministre. Militær-komiteen - som skal bestå af medlemslandenes militære stabschefer, Standing Group - under Militærkomiteen - hvis medlemmer kommer fra Frankrig, England og USA, samt fem regionale grupper. 09/21/1949 Den kinesiske Folkerepublik proklameres af Mao i Peking. 09/29/1949 Stalin opsiger den russiske venskabspagt med Jugoslavien under Tito. 10/07/1949 Den tyske demokratiske Republik, Østtyskland, proklameres. 11/18/1949 Nordatlantisk Råd Ved mødet i Washington godkendes en rapport om oprettelsen af den forsvarsfinancielle og -økonomiske komité og en rapport om produktions-udvalget Lov om forsvaret. Indførelse af en danske enhedskommando efter indtrædelsen i NATO. 01/06/1950 Nordatlantisk Råd På mødet i Washington godkendes rapporter om blandt andet samarbejdet mellem Atlantpagten og Vestunionen, hovedprincipperne for forsvaret af det Nordatlantiske område og principper for at sikre produktion og forsyninger af ammunition. 01/21/1950 Venskabstraktat mellem Sovjetunionen og Den kinesiske Folkerepublik. 01/27/1950 USA underskriver aftale om våben til landene i Atlantpagten. 03/22/1950 Efter Atlantpagtunderskrivelsen afviser Sverige officielt at indgå i et militært-teknisk samarbejde med Danmark og Norge. 06/27/1950 USA går ind i Koreakrigen. 10/20/1950 USA hjælper Frankrig i Indokinakrigen, Vietnam. 12/??/1950 NATO-rådet træffer beslutning om at søge Vesttyskland militært genoprustet. 12/19/1950 Den amerikanske general Dwight D. Eisenhower udnævnes som chef for NATO

10 NATOs Europakommando (SHAPE) oprettes med hovedkvarter i Paris og med Eisenhower som øverstkommanderende. 02/21/1951 Norsk præcisering af landets basepolitik. 04/18/1951 Den europæiske kul- og stålunion stiftes. 10/09/1951 NATOs midlertidige rådgivne komité (TCC) afholder sit første møde i Paris. 10/16/1951 General Olmsteds kritiske udtalelser om Danmarks forsvar imødegås med protester fra både den amerikanske ambassadør i Danmark og den danske forsvarsledelse. 04/27/1951 Aftale mellem Danmark og USA om forsvaret af Grønland. 06/03/1951 Den amerikanske vicekonsul Donald A. Levis skriver i en note til det amerikanske udenrigsministerium, at: The Danish Greenland Administration has considered moving the entire Thule Settlement to some more remote location. This would be a rather difficult undertaking and might not be popular with the Eskimos. If it is decided that such a move is necessary the Danish Government wil undoubtly ask other members of the North Atlantic Treaty Organization to share the costs. 06/08/1951 Aftale mellem USA og Danmark om amerikanske baser på Grønland. Herunder en hemmelig teknisk bilag nr /01/1951 Stillehavspagten (ANZUS) mellem USA, Australien og New Zealand underskrives. 09/19/1951 Danmark opgiver modstanden mod at Grækenland og Tyrkiet optages i NATO. 09/20/1951 En aftale om NATOs regionale repræsentanter og den internationale stabs status underskrives i Ottawa (Civilian Status Agreement). 11/04/1951 På et møde i Rom foreslås det, at der i Danmark skal udstationeres 200 amerikanske jagerfly. I den forbindelse begynder krigsministeriet udbygningen af flyvestationerne i Tirstrup og Vandel. De radikale, Retsforbundet og kommunisterne er mod udstationeringen. 11/15/1951 Danmark og Norge ønsker ikke at deltage i en Europahær på trods af at den amerikanske præsident Eisenhower mistror områdets sikkerhed uden en sådan. Danmark bliver endnu en gang opfordret til at øge militærudgifterne. 12/01/1951 Efter henstilling fra NATO giver Rigsdagen sin tilslutning til en forøgelse af den militære tjenestetid fra 12 til 18 måneder. 12/02/1951 Nordisk Råd oprettes NATOs Atlanterhavskommando (SACEUR) nedsættes med hovedkvarter i Norfolk, Virginia, USA På et NATO-møde opstilles meget betydelige styrkemål, 90 divisioner i Europa, i de kommende år. 9

11 01/24/1952 Hemmeligt cirkulære og instruks til PET fra justitsminister Helga Pedersen (V). 02/??/1952 Arne Sejrs private efterretnings- og propaganda-organisation Firmaet starter ulovlig aflytning af den tidligere trafikminister og kommunistiske folketingsmedlem Alfred Jensens lejlighed. Materialet sendes til den næstkommanderende i FE, kommandør Poul Adam Mørch. 04/03/1952 Den vesttyske Forbundsdag vedtager en resolution, der anbefaler regeringen at fortsætte forhandlingerne om generaltraktaten og Europahæren, men kræver samtidigt, at Vesttysklands forhold til NATO og Saar-spørgsmålet ordnes. 04/29/1952 ANSUS-pagten mellem USA, Australien og New Zeeland træder i kraft. 02/18/1952 Grækenland og Tyrkiet bliver medlemmer af NATO. 03/06/1952 Der opnås enighed mellem krigsministeren og repræsentanter for S, V, KF, RV og Retsforbundet om en ændring af den militære forholdsordre, hvorefter ordrer om ikke at mobilisere eller afbrydning af en påbegyndt mobilisering eller kamp ikke må adlydes, førend der foreligger fornøden vished for, at ordren er udstedt af en fri og forfatningsmæssig myndighed. 03/26/1952 Femte kolonnevirksomhed Folketinget vedtager forslag om ændring i den borgerlige straffelov - femtekolonneloven - med 104 stemmer for og 12 imod K og enkelte radikale. Den socialdemokratiske justitsminister K. K. Steinke fremsætter den såkaldte 5. kolonne-lov i Folketinget. Loven sigter på de situationer, hvor landet er besat eller i krig eller hvor der er truende udsigt til det. Loven skal ramme folk, der på forskellig måde samarbejder med en ikke nærmere defineret fjende og derved bringer Danmarks sikkerhed i fare. Desuden vedtages lov om dødsstraf for handlinger begået under krig eller fjendtlig besættelse med tilbagevirkende kraft og henrettelserne skal begynde straks. 03/27/1952 Landstinget vedtager lov om oprettelse af et skibsfartsnævn. 05/26/1952 Forbundsrepublikken Vesttyskland får fuld selvstændighed, men må forpligtige sig til at opretholde en demokratisk styreform og deltage i det militære samarbejde i Vesteuropa. Ligeledes bevarer vestmagterne retten til at stationere væbnede styrker i landet, samt retten til at træffe afgørelser vedrørende Berlin og alle fællestyske anliggender. 05/27/1952 I Paris underskrives traktaten om det fælles europæiske militære samarbejde (EDC). Heri besluttes oprettelsen af fælles militære styrker under en overnational myndighed, bortset fra oversøiske styrker og lignende, giver deltagerstaterne afkald på at opretholde selvstændige hære. Samtidig underskives en protokol, hvori NATOs og EDCs medlemmer giver gensidige garantier om hjælp mod angreb. Desuden laves en særlig aftale med Storbritannien. EDC består af Frankrig, Vesttyskland, Italien og Benelux-landene. Samtidigt med underskrivelsen af EDC-traktaten meddeler Den østtyske regering, at der vil blive oprettet et fem km. bredt ingenmandsland langs grænsen til Vesttyskland. 06/16/1952 Et svensk militærfly savnes i Østersøen og et redningsfly nedskydes af sovjetiske jagerfly. Russerne hævder, at der blev åbnet ild imod dem. Senere kommer det frem, at det svenske fly havde foretaget elektronisk spionage for NATO. 06/17/1952 Den østtyske hær oprettes. 10

12 07/03/1952 Chefen for NATO-styrkerne i Europa kommer til København, hvor han på en pressekonference bl.a. siger, at beskyttelsen af den nordlige flanke er af vital betydning for hele NATO, og at den fælles militærøvelse der er planlagt til september, skal prøve vores evne til at handle en for alle og alle for en i forsvaret af Danmark og Norge. ikke er tale om baser, d.v.s. aflevering af et landområde til en fremmed nation. 09/10/1952 Det udenrigspolitiske Nævn giver tilslutning til at lade de tekniske sider af spørgsmålet om stationering af allierede flystyrker i fredstid, underkaste en undersøgelse. 07/05/1952 Udenrigsminister Ole Bjørn Kraft kaldes af den amerikanske udenrigsminister Dean Acheson, til London, hvor de forhandler om udbygning af NATOs forsvar af Danmark. Kraft redegør bl.a. for den dansk norske holdning om oprettelse af baser i de to lande. 07/16/1952 Et telegram fra Washington meddeler, at chefen for den amerikanske hjælp til udlandet har indstillet til præsident Truman, at den økonomiske og militære hjælp til Danmark skal fortsætte, til trods for, at de danske myndigheder udleverede tankskibet til USSR, idet man forventer, at et andet tankskib som russerne har bestilt hos B&W ikke leveres. 08/01/1952 Forhenværende minister Jørgen Jørgensen protesterer mod, at medlemmer af regeringen, uden at sagen har været forelagt rigsdagen,, overfor repræsentanter for en fremmed magt har givet til kende, at man tænker på at revidere Danmarks standpunkt til spørgsmålet om stationering af fremmede tropper i Danmark i fredstid. Noget sådant vil stride mod forudsætningerne for Danmarks medlemsskab af NATO, jvf. udtalelser af den daværende udenrigsminister, Gustav Rasmussen, om, at der ikke vil blive tale om i fredstid, at overlade fremmede magter militærbaser i Danmark. Udenrigsminister Ole Bjørn Kraft erklærer, at der ikke er truffet nogen afgørelse, og at en beslutning ikke vil blive taget, uden at sagen først har været drøftet i det udenrigspolitiske nævn. 08/05/1952 Finansminister Torkild Simonsen udtaler, at det kan blive betimeligt, at vi henvender os til en af vores allierede og anmoder om, allerede i fredstid, at få stationeret flytropper på dansk område, men at der 10/02/1952 Civilforsvaret indføres ved en kongelig anordning på Færøerne. 10/08/1952 Hessens socialdemokratiske ministerpræsident Zinn erklærer. at der inden for det højreorienterede vesttyske Bund Deutscher Jugend, med amerikansk pengehjælp, er blevet oprettet en partisangruppe som under en russisk besættelse af Vesttyskland skulle udføre sabotageaktioner og likvideringer af en række ledende socialdemokrater. 10/23/1952 Under en debat i den vesttyske Forbundsdag om afsløringen af den hemmelige partisangruppe, oplyses det, at den amerikanske pengehjælp er blevet givet til gruppen, uden den amerikanske højkommissærs vidende. 11/03/1952 Hjemmeværnets region 6 er i færd med at oprette sin egen efterretningstjeneste, skriver BT. 11/13/1952 Kartoteker Justitsminister Helga Pedersen udtaler i Folketinget under finanslovsdebatten i forbindelse med danskere som frygtede registrering på grund af deres modstand mod Vesttysklands genoprustning, at det ikke er en hemmelighed, at politiet arbejder med kartoteker. «Jeg vil gerne udtrykkeligt gentage, at politiet ikke interesserer sig for de medborgere, der i tale eller skrift eller ved underskrift på opråb eller adresser tilkendegiver et fra regeringen afvigende syn på udenrigspolitikken». Hun sagde desuden, at det ikke 11

13 er strafbart, og ikke burde gøres strafbart blot at være medlem af et parti, der under krig... samarbejder med fjenden... det kan ikke heraf sluttes, at politiet ikke må og ikke bør have sin opmærksomhed særlig rettet mod medlemmer af et parti, der kan tænkes i en given situation at ville yde et sådant samarbejde. 12/18/1952 Det kritiseres fra forskellig side, at den konservative udenrigsminister Ole Bjørn Kraft, ved et møde i NATO-rådet, stemmer for en resolution, der udtaler en moralsk godkendelse af Frankrigs kamp i Indokina. Kraft henviser imidlertid til, at resolutionen ikke udvider Danmarks forpligtigelser i NATO. 01/29/1953 Udsigten til NATO-fly i Danmark udløser protest i Sovjetunionen, der samtidig protesterer mod et dansk radiospil om forudsætningerne for Atlantpagten. 03/05/1953 Stalin dør. 04/24/1953 Danmark bliver tildelt otte NATO-baser. 05/11/1953 Grønlandsdepartementet under Statsministeriet udsender via Ritzaus Bureau en pressemeddelelse: Når eskimoerne ønsker at rejse [fra Thule], skyldes det, at deres fangstmuligheder er blevet stærkt formindsket efter anlæggelsen af den amerikanske base ved Thule, idet sejlingen og beflyvningen af basen har formindsket dyreforekomsterne. 05/28/1953 I et notat til Udenrigsministeriet hedder det: For at afbøde presseangreb på amerikansk virksomhed i Grønland, [har Statsministeriets Grønlands departement] søgt bladenes udtalelser inspireret derhen, at flytningen som alene værende i grønlændernes interesse. Statsminister Erik Eriksen skriver til forhenværende statsminister Hans Hedtoft, at han accepterer en mindre udvidelse af det amerikanske baseområde ved Thule, samt at Der vil herefter tilgå amerikanerne meddelelse om, at de ved en udvidelse af forsvarsområdet ud over kolonistedet Thule ikke kan vente imødekommenhed fra dansk side, med mindre henvendelsen ledsages af et tilbud om at betale udgifterne ved flytningen. 06/17/1953 Sovjetiske tanks nedkæmper arbejderopstand i Østberlin. 07/27/1953 Våbenhvile i Korea. 08/12/1953 Sovjetunionen springer sin første brintbombe. 08/27/1953 USA og Spanien underskriver en økonomisk og militær traktat, der bl.a. tillader amerikanerne at have baser med atomvåben på spansk territorium. 08/28/1953 Nationalmuseet gør Statsministeriets Grønlandsdepartement opmærksom på, at bopladsen ved Thule og især Thule-stammens køkkenmødding, Comers Mødding burde fredes. 09/09/1953 Et notat viser, at Statsministeriets Grønlandsdepartement tilsyneladende ikke undersøgte eller vidste, at Thule-bopladsen havde historisk og arkæologisk betydning. 09/12/1953 Nikita Khrustjev udnævnes til førstesekretær i Sovjetunionen. 06/09/ /01/1953 Debat om udenlandske flybaser i Danmark 12

14 En heftig debat om udstationering af fremmede fly-styrker i Danmark, præges specielt af Socialdemokratiets holdning til spørgsmålet. I en Gallup-undersøgelse er 20 procent af de adspurgte for og 54 procent imod planen. Det folkelige pres får Socialdemokratiet til at sige nej, hvorefter regeringen udtaler, at man påskønner tilbudet om de fremmede tropper, men regeringen er af den opfattelse, at det i den nuværende situation ikke vil være hensigtsmæssigt at modtage det. Kort før regeringserklæringen havde det danske militær ellers udbygget lufthavnene i Tirstrup og Vandel til at modtage fremmede tropper. Thule til at omfatte hele den halvø hvorpå byen var beliggende. 05/07/1954 Frankrigs sidste stærke holdepunkt i Indokina, Dien Bien Phu, falder. 09/08/1954 SEATO, den sydøstasiatiske forsvarspagt mellem Australien, New Zealand og USA, træder i kraft. 11/30/1953 Justitsminister Hans Hækkkerup udsender ny instruks til chefen for PET Det fremgår, at registreringen må indskrænkes til det absolut påkrævede. 03/01/1954 Amerikansk brintbombeforsøg ved Bikiniøerne demonstrerer faren for radioaktivt nedfald over store områder. 05/07/1954 I en skrivelse til Folketingets finansudvalg, skriver Statsministeriets Grønlandsdepartementet, at: I sommeren 1953 blev der fra amerikansk side over for den danske regering gjort opmærksom på, at der var betydelige mangler ved forsvaret af baseområdet, og at det var af aldeles afgørende betydning for de amerikanske myndigheder at få tilladelse til omgående at opstille antiluftsskyts til basens forsvar netop på det sted, hvor byen Thule er beliggende. Det blev straks under de indledende drøftelser fremhævet, at en opstilling af artilleri i selve byen selvsagt ville være uforenelig med befolkningens fortsatte forbliven på stedet, hvilket igen måtte føre til, at de til befolkningens betjening nødvendige institutioner - kirke, skole, sygehus, butik osv. - ligeledes måtte flyttes....da den amerikanske regering samtidig af hensyn til de nævnte militære foranstaltningers omgående iværksættelse meget kraftigt henstillede, at en afgørelse blev truffet så hurtigt som muligt, blev der fra dansk side, efter at sagen havde været forhandlet i regeringen og i et partiformandsmøde den 18. august 1953 givet den amerikanske regering meddelelse om, at man efter omstændighederne kunne give tilladelse til at opstille det ønskede antiluftsskyts og i konsekvens heraf udvide forsvarsområdet ved 10/??/1954 Bruxelles-traktaten udvides, idet Vesttyskland og Italien bliver medlemmer.. 10/03/1954 Vesttyskland optages i NATO NATO udformer en såkaldt minimums standard for overvågning af mistænkelige kræfter. NATO pålægger direkte Danmark at registrere en lang række privatpersoner med henblik på sikkerhedsgodkendelse til offentlige stillinger. 01/18/1955 Den parlamentariske kommission til undersøgelse af danske politikeres eventuelle skyld under den tyske besættelse afgiver betænkning om, at der ikke skal rejses rigsretstiltale mod nogen. 04/19/1955 Folketinget godkender konventionen om Vesttysklands genoprustning og optagelse i NATO. 04/29/1955 Lov nr. 143 om gennemførelse af overenskomsten om retsstilling for NATO-styrker samt protokol om NATOs militære hovedkvarterer. 05/05/

15 Vesttyskland medlem af NATO med ret til at genopruste. 05/14/1955 Warshawa-pagten mellem Albanien, Bulgarien, DDR, Polen, Rumænien, Tjekkoslovakiet, Sovjetunionen og Ungarn underskrives. 10/22/1956 Borgerkrigslignende tilstande i Ungarn frem til 4-11; hvor Sovjetunionen besætter landet. 11/07/1956 General Dweight D. Eisenhower vinder præsidentvalget i USA. 06/05/1955 Warshawa-pagten træder i kraft. 12/16/1955 Ved et ministermøde i Paris beslutter Det nordatlantiske råd at udstyre alliancens styrker med atomvåben. 01/14/1956 Khrustjev gør op med Stalin-tidens forbrydelser på det russiske kommunistpartis XX-kongres. Partiet erklærer fredelig sameksistens som verdenspolitisk grundlinje. 10/04/1957 Sovjetunionen opsender med raket, verdens første kunstige satellit, Sputnik 1. 11/18/1957 Socialdemokraten H. C. Hansen bekræfter i et hemmeligt brev til den amerikanske ambassadør i Danmark Val Peterson, USAs ret til at have atomvåben stationeret i Grønland. 11/23/1957 Departementchef Eske Brun lukker fredningssagen ved Thule-basen. 01/31/1956 De to første af 30 Hawk-Hunter jagerfly ankommer til Ålborg, hvor de skal stationeres. 02/22/1956 USA uddeler 40 tons uran til fredelige formål i NATO-landene. 05/05/1956 Det nordatlantiske råd beslutter at indstille, at samarbejdet mellem NATO-landene udvides til ikke militære områder (politiske konsultationer). 07/06/1956? Vesttyskland indfører almindelig værnepligt. 07/26/1956 Ægypten nationaliserer Suez-kamalen. 12/18/1957 NATO beslutter at udstationere mellemdistance-atomvåben i Vesteuropa og i Tyrkiet. Stats- og udenrigsminister H. C. Hansen udtaler på NATO-mødet i Paris, at Danmark ikke vil modtage raketterne. 01/10/1958 NATOs øverstkommanderende general Lauris Norstad erklærer ved en pressekonference i San Francisco, at alle Atlantpagtlande til syvende og sidst vil stille baser for mellemdistanceraketter til rådighed. 01/10/1958 I et brev til H. C. Hansen fremsætter den russiske udenrigsminister Bulgarin et forslag om, at Norden gøres til en atomvåbenfri zone. 01/31/1958 USA opsender sin første satellit, Explorer I. 14

16 03//27/1958 Nikita Khrustjev regeringschef i Sovjetunionen. 03/28/1958 CND arrangerer den første demonstration mod atomvåben fra Aldersmasten til London. 05/01/1958 H. C. Hansen lover i folketinget, at der ikke kommer atomvåben på dansk territorium. 06/04/1959 Atomvåben i Grønland Den danske regering er, ifølge et notat i udenrigsministeriet, af den mening, at man ikke burde efterforske, hvorvidt der fra tid til anden eller konstant er oplagret atomammunition inden for de specielle amerikansk drevne forsvarsområder i Grønland. 10/05/1959 Udenrigsministeriet skriver notat vedrørende atomammunition til Nike-raketterne på Thule. 10/15/1959 B.52 bombemaskine kolliderer med en KC.135 i Kentucky. To atombomber tabes. 05/12/1961 Færøernes Lagting protesterer mod, at militære personer bliver knyttet til LORAN-overvågningsstationerne på Færøerne og protesterer samtidig mod at der opbevares eller bruges krigsmateriel på færøsk land- eller søområde. 05/18/1961 Kommandochefen for NATOs nordregion H. Murray udtaler i Århus, at opbygningen af en defensiv styrke i Slesvig-Holsten har været den største betydning for stabiliseringen af forsvaret i nordkommandoens område, samt at Norge nu må til at styrke sit forsvar i den nordlige del af landet, der er afmilitariseret. 07/08/1961 Statsministeren udtaler i folketinget, at der ikke er placeret atomvåben på dansk område. Denne udtalelse gælder også Grønland. 07/09/1961 NATO-chefen kræver flere militærfly i Danmark. 08/06/1961 Det nordatlantiske råd godkender principperne for en bevægelig styrke under Europa-kommandoen (AMF Allied Command Europe Mobile Force). Styrken kaldes brandkorpset og består af styrker udrustet med både konventionelle og atomvåben, fra USA, England, Vesttyskland, Italien, Canada og Belgien. 03/24/1960 Den danske regering indgår aftale med NATO om adgang til oplagring af militære forsyninger i Danmark til andre NATO-lande. 10/21/1960 Første atommarch Holbæk-København starter Hjemmeværnet får instrukser om at bekæmpe 5. kolonnevirksomhed. 08/13/1961 DDR begynder opførelsen af Berlin-muren. 12/07/1961 Enhedskommandoen i den sydlige del af NATOs Nordregion (Danmark-Holsten) oprettes. 03/28/1962 Den polske delegation ved FN offentliggør en plan for en atomvåbenfri zone i Europa (Rapacki-planen) 05/10/

17 Presseattache i USA, senere minister Arne Christensen oplyser, at han i en årrække har været efterretningsofficer ved den fynske hjemmeværnchef oberst Kjeldsens stab, oplyser Fyns Tidende. 06/02/1962 Det danske luftvåben udstyres med NIKE- og HAWK-raketter. 10/22/1962 Den amerikanske præsident Kennedy erklærer i en fjernsynstale blokade mod Cuba, på grund af formodede sovjetiske atomvåben på øen. 12/12/1962 Storbritannien accepterer at stille sin atomslagstyrke til rådighed for amerikanerne mod at de betaler dele af de udgifter der var forbundet med udviklingen af luft-til-jord raketten SKYBOLT som var blevet opgivet på grund af enorme udviklingsomkostninger. Det er herefter planen, at den engelske atomslagstyrke skal inddrages i en fælles NATO-kommando og den vil blive udstyret med amerikanske polaris-raketter. Planen om en flersidet NATO-slagstyrke MLF undfanges. 12/12/1962 USA fremlægger for ENDC er arbejdsprogram om formindskelse af risikoen for udbrud af krig ved uheld, fejlberegninger eller kommunikationsfejl USAs atombaser i Tyrkiet nedlægges og flyttes delvist til Grækenland. 05/01/1963 Det socialdemokratiske folketingsmedlem Hans Rasmussen udtaler under 1.maj-møderne, at Danmark skal ud af NATO, hvis Spanien bliver medlem af alliancen. 05/??/1963 Den finske præsident Kekkonen introducerer 'Kekkonen'-planen om Norden som en atomvåbenfri zone. 05/22/1963 Forhandlinger mellem NATO-landenes ministre i Ottawa om NATOs atomslagstyrke munder ud i en beslutning om, at sådanne eventuelle styrker i Europa også underlægges NATOs overkommando. 06/20/1963 USA og Sovjetunionen underskriver et Memorandum of Understanding om etablering af en direkte kommunikationslinje mellem de to lande, den varme linje. 06/21/1963 Frankrig trækker sin Atlanterhavsflåde ud af NATOs kommando. 07/25/1963 Aftalen om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, der ydre rum og under vandet underskrives i Moskva. Traktaten er af ubegrænset varighed. Frankrig holder sig uden for aftalen, der ikke omfatter underjordiske atomvåbenforsøg. 01/30/1963 Den engelske regering presser på for at få etableret en fælles atomslagstyrke i NATO. 11/22/1963 Den amerikanske præsident Kennedy myrdes. Vicepræsident Lyndon B. Johnson ny præsident. 03/17/1963 Den engelske regering meddeler, at den vil støtte oprettelsen af en atomslagstyrke under NATO. 12/10/1963 Den varme linje oprettes mellem Washington og Moskva. 12/28/

18 Polen fremsætter en ny plan for et atomvåbenfrit Europa; Gomulka-planen. 01/20/1964 Det danske udenrigsministerium skriver i en notis, om amerikanske øvelser med atomvåben i Grønland, at, der aldrig har været forhandlet med USA om en sådan speciel begrænsning af øvelsesaktiviteten over Grønland. 10/14/1964 Hrustjof afsættes og afløses af Leonid Bresjnev. 12/16/1964 Den engelske regering opgiver tanken om en selvstændig engelsk atomvåbenpolitik og indordner sig under NATO. 04/16/1964 Den franske præsident de Gaulle udtaler, at Frankrig ikke vil lægge sit forsvar og overlevelseschancer i USAs hænder. 12/17/1964 Den vesttyske regering foreslår, at befæste zone-grænsen til Østtyskland med atombevæbnede miner. 05/11/1964 En kvinde fredsdemonstration, der afholdes samtidig med åbningen af et NATO-møde i Holland får bred international opbakning. Nobelpristageren Linus Paulings hustru nægtes indrejsevisum til Holland, da hun ville deltage i demonstrationen. 05/13/1964 Ved NATO-mødet erklærer Frankrig, at landet vil stå uforpligtende inden for rådet. 08/06/1964 Den amerikanske præsident Johnson får ekstra beføjelser af den amerikanske kongres til at udvide krigen i Vietnam, 09/17/1964 Grækenland trækker en del af sine styrker tilbage fra NATOs beredskab. 09/22/1964 Amerikanerne begynder luftbombardementer af Nordvietnam. 10/08/1964 Den amerikanske regering er overbevist om, at et betragteligt antal NATO-lande vil være med i Polaris-atomslagstyrken på ialt 25 overfladeskibe En kraftig udbygning af NATO-anlæg i Nordnorge påbegyndes. 03/13/1965 Protester over hele landet mod tyske soldaters deltagelse i NATO-øvelse i Danmark. Demonstrationerne stoppes af politi og danske soldater. Ved de vesttyske soldaters ankomst til Randers kommer det til gadeslagsmål, hvor politiet må beskytte demonstranterne. Et medlem af en aktionskomite i Randers får sin lejlighed og atelier ødelagt af brandbomber. 03/15/1965 Første totalforsvarskursus starter på Forsvarsakademiet med militære og civile deltagere. 03/16/1965 Demonstrationer i Randers mod tyske soldater på NATO-øvelse. 05/30/1965 Den amerikanske regering foreslår de andre NATO-lande en fælles udvikling og produktion af våben til konkurencedygtige priser. 06/13/

19 Den amerikanske præsident Johnson udtaler, at han ikke vil tolerere, at verdensfreden bringes i fare gennem fremmed infiltration i Latinamerika, Vietnam, Congo... og Grækenland (Johnson-doktrinen) 09/09/1965 Den franske præsident de Gaulle opsiger landets deltagelse i NATOs våbenfællesskab. 11/27/1965 Det amerikanske krigsministerium bekræfter, at mange NATO-lande allerede i flere år har været udstyret med atomladninger under amerikansk kontrol. USA råder over mere end atomsprængladninger, hvoraf cirka halvdelen er placeret i Europa. 03/10/1966 Frankrig træder ud af NATOs militære organisation, men landet forbliver i alliancens civilpolitiske organer. Organisationens hovedkvarter flyttes fra Paris til Bruxelles. 04/06/1966 Den vesttyske regering ønsker at beholde franske soldater i landet, selv om Frankrig trækker sig ud af det militære samarbejde i NATO. 04/20/1966 Frankrigs nye NATO-politik godkendes af Nationalforsamlingen. 11/28/1965 Frankrig forbeholder sig veto-ret inden for NATO ved godkendelse af aftaler om atomvåben, der giver Vesttyskland medbestemmelse over disse. 01/06/1966 Den nazistiske officer - og NATO-admiral, Bernhard Rogge, der efter kapitulationen stadfæstede fire dødsdomme over deserterede tyske soldater, frifindes for dødsdommene. 06/29/1966 Alle franske officerer i NATOs fælleskommando trækker sig tilbage. 07/02/1966 Frankrig genoptager sine atomvåbenforsøg. 08/18/1966 Kulturrevolutionen begynder i Kina. 01/17/1966 Et amerikansk B.52 bombefly og et KC.135 kolliderer i luften og forulykker ved Palomares i Spanien. Fire brintbomber tabes. To ødelægges og afgiver radioaktivitet. 02/21/1966 Frankrigs præsident de Gaulle udtaler, at tiden er løbet fra NATO, at der er brug for en ny vestlig alliance i 1969 samt at Frankrig gradvis vil tage afstand fra NATOs overstatslige magtbeføjelser. 02/25/1966 Den tyske forbundskansler Erhard siger som en reaktion på det franske udspil, at NATO bør have en fælles atomslagstyrke med Vesttyskland som deltager. 08/19/1966 Den vesttyske regering ønsker en fuldstændig normalisering af forholdet til Østeuropa Justitsminister K. Axel Nielsen (S) understreger, at Danmark i kraft af sit NATO-medlemskab har en række forpligtigelser som ikke kan opfyldes uden et arbejde som det, efterretningstjenesten udfører. 01/27/1967 Traktaten om principperne for staters virksomhed ved udforskning og brug af det ydre verdensrum, indbefattet månen og andre himmellegemer, underskrives samtidig i London, Moskva og Washington. 18

20 02/14/1967 Traktaten om Forbud mod spredning af atomvåben til Latinamerika, underskrives i Mexico City. 03/22/1967 Omfattende spionage mod NATO afsløres i Italien. 03/31/1967 Det nye NATO-hovedkvarter i Bruxelles indvies. Amerikansk B-52 fly lastet med fire kernevåben styrter ned ved Thule. Et besætningsmedlem omkommer ved ulykken. 01/23/1968 Folketingsvalg. 1/25/1968 Officiel dansk undersøgelseskommisison rejser til Thule for at deltage i oprydningsarbejdet efter B52 ulykken. 04/21/1967 Junta af officerer tager magten i Grækenland, hvorefter landet erklæres i undtagelsestilstand. 06/06/1967 NATOs hovedkvarter i Mons i Belgien åbner. 10/16/1967 NATO-rådets nye hovedkvarter indviges i Bruxelles. 02/02/1968 Flertalsregeringen Baunsgaard: Det radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre.Statsminister: Hilmar Baunsgaard RV, Udenrigsminister: Poul Hartling V, Indenrigs-minister: Poul Sørensen KF, Justitsminister: Knud Thestrup KF, Forsvarsminister: Erik Ninn-Hansen. 02/06/1968 VKR regeringen bekræfter den danske atomvåbenpolitik. 10/24/1967 Varm linje oprettes mellem London og Moskva. 11/22/1967 NATOs politiske komité fordømmer militærjuntaen i Grækenland. 12/14/1967 På et to-dages ministerrådsmøde i Bruxelles godkender Det nordatlantiske råd Hammel-rapporten om alliancens fremtidige opgaver, hvori NATOs dobbelte rolle defineres: forsvar og afspænding. Ministrene vedtager organisationens nye strategiske principper: overgang fra massiv gengældelsesstrategi til fleksibel og afbalanceret gengældelsesstrategi. 01/21/ /08/1968 Grønlands luftrum atomvåbenfri Folketinget vedtager en dagsorden, hvorefter: Folketinget går ud fra, at regeringen ved at søge fremskaffet absolutte garantier for, at der ikke oplagres atomvåben i Grønland og for at det grønlandske luftrum holdes som atomvåbenfri zone, vil sikre, at Danmarks atompolitik opretholdes i alle dele af riget og Danmarks suverænitet respekteres. 02/12/1968 Amerikansk B-52 bombefly med brintbomber forulykker 30 km. nord for Toronto, Canada. 02/15/1968 På et to dages møde i København planlægges oprydningsarbejdet, kaldet Operation Crested Ice, efter B52-ulykken ved Thule. Der deltog over 100 amerikanere og omkring 100 danskere i oprydningsarbejdet. 19

Internationale organisationer Ind i samfundsfaget, grundbog A

Internationale organisationer Ind i samfundsfaget, grundbog A De forenede nationer en kamp for freden Aldrig mere krig FN s historie Internationale organisationer FN blev dannet den 24. oktober 1945 (FN-dagen) som følge af Anden Verdenskrig. FN-pagten blev godkendt

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Den sikkerhedspolitiske dagsorden, 3. maj 1984

Den sikkerhedspolitiske dagsorden, 3. maj 1984 Den sikkerhedspolitiske dagsorden, 3. maj 1984 Her følger debatten om den sikkerhedspolitiske dagsorden, som den fandt sted i Folketinget med deltagelse af Lasse Budtz (S), udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Gyldendal Indhold 13. Danmarks militære forsvar - var det forsvarligt? 13 Tilbud

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud Historiefaget.dk: USA og Vesten USA og Vesten Den kolde krig i perioden 1945-1991 mellem USA og Sovjetunionen handlede ikke bare om at være den mest dominerende supermagt. Det var en kamp om ideologi og

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland

Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland Bekendtgørelse om overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland Bekendtgørelse om den i København den 27. april 1951 undertegnede overenskomst i henhold til Den nordatlantiske Traktat mellem

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Ottowakonventionen ikke

Ottowakonventionen ikke - fordømmer brug, produktion, udvikling, anskaffelse og overførsel af antipersonel miner. - forbyder underskrivende stater at assistere eller opfordre andre til at engagere sig i aktiviteter der er forbudt

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

q Præsident Truman q Winston Churchill q Præsident Roosevelt q Josef Stalin q Landmændene q Lastbilchaufførerne q Fabriksejerne q Lærerne

q Præsident Truman q Winston Churchill q Præsident Roosevelt q Josef Stalin q Landmændene q Lastbilchaufførerne q Fabriksejerne q Lærerne Vandret: 1) Japansk by, der blev ramt af en atombombe 4) Britisk premierminister under Anden Verdenskrig 7) Forkortelse for Østtyskland 8) Her var der krig i begyndelsen af 1950 erne 9) Amerikansk præsident

Læs mere

Af Sven-Erik Simonsen

Af Sven-Erik Simonsen USA's blokade mod Cuba er verdens ældste blokade. Den er blevet strammet to gange op gennem 1990'erne - ikke lettet, sådan som USA forsøger at bilde verden ind. Af Sven-Erik Simonsen Den amerikanske blokade

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her):

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her): BKI nr 92 af 14/10/1977 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-1977 Udenrigsministeriet Fylgiskjal nr 59 Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Bekendtgørelse af konvention af 14. december 1973

Læs mere

NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV

NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV JOHN KIERULF JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Nedrustning i et folkeretligt perspektiv John Kierulf Nedrustning i et folkeretligt

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

35 Sammenfatning og perspektiver

35 Sammenfatning og perspektiver DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 35 Sammenfatning og perspektiver Hvor de sikkerhedspolitiske debatter i de første 15-17 år efter befrielsen især var foregået mellem et fåtal af folketingspolitikere, blev

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

KILD E SA M LI N G CUBAKRISEN. 20 Den kolde krig. Den kolde krig

KILD E SA M LI N G CUBAKRISEN. 20 Den kolde krig. Den kolde krig CUBAKRISEN 20 Den kolde krig Den kolde krig Indhold 1) Hvad var Cubakrisen? 3 2) Monroedoktrinen 4 3) Den strategiske stilling 4 4) Præsident Kennedys tale d. 22. oktober 1962 7 5) Sikkerhedsrådets møde

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist.

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist. 1 SIUMUT/FOLKETINGET ÅBNINGSDEBAT 2012 Doris Jakobsen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lad mig starte med at rose regeringen for den

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere