NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp."

Transkript

1 NATO Litteraturliste - udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Kronologi - udvalgte oplysninger fra NATOs 50 år. Ved Holger Terp. NATO Citater - udvalgte citater om NATOs 50 år. Ved Holger Terp. Udsendt af "Fred på Nettet" i RTF-format. Downloadet fra "Fred på Nettet" OnLine Biblioteket - FRED.dk/biblion/ "OnLine Biblioteket" i Fred på Nettet er startet af Aldrig Mere Krig ved Tom Vilmer Paamand og Holger Terp Kommentarer sendes til

2 NATO Kronologi Af Holger Terp Kronologien indeholder udvalgte oplysninger om NATO, de amerikanske militæranlæg på Grønland, og enkelte stikord omkring international og dansk politik og efterretningstjenesterne. Af oplysningerne fremgår det, at der er en historisk, politisk sammenhæng omkring NATO, Thule-basen, og den danske militærpolitik i tiden efter anden verdenskrig. Der er tale om forbundne kar. Brug kronologien til inspiration til at lede efter flere informationer om NATO, som i foråret 1999 fejrer sin 50 års dag, som den sidste store militæralliance. Kommentarer og oplysninger om oversete begivenheder modtages med tak via på adressen Redaktionen afsluttet 31. December

3 02/04/1945 Jalta-konferencen åbner. Møde mellem Stalin, Rosewelt og Churchill samt deres udenrigsministre og militære ledere. Her vedtages Tysklands deling i fire besættelseszoner, størrelsen af krigsskade-erstatninger, krigsforbryderprocesserne, og hovedlinjerne for det senere FN lægges. Samtidig fastlægges den polsk-russiske grænse. I en tillægsprotokol lover russerne at erklære Japan krig senest tre måneder efter krigsophøret i Europa. 05/04/1945 Danmark befries af englænderne og de andre allierede lande. Samlingsregeringen Bull dannes. Atombombe over den japanske by Nagasaki. 08/15/1945 Japan kapitulerer. 09/11/1945 Amerikanerne kræver ret til forsat at benytte baserne på Grønland. De kræver: 1) at kunne drive anlæg for forsvarssystemer, vejrtjeneste, kommunikation og navigation, 2) lov til at importere, oplagre, fjerne såvel personel som materiel og alle arter forråd uden pålæg af skat og afgifter. 3) ret til at militære fly, skibe, køretøjer frit kan færdes over, til og fra Grønland, 4) eksklusiv jurisdiktion over alt amerikansk materiel på Grønland. 05/16/1945 Rigsdagen ratificerer aftalen mellem Danmark og USA om baser på Grønland: Rigsdagen meddeler sit samtykke til den i Washington den 9. april 1941 undertegnede overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om Grønlands forsvar. 06/26/1945 De forenede Nationers pagt offentliggøres og grundlægges hermed. Danmark medlem fra starten. 07/16/1945 USA afprøver den første atombombe Alamogordo-ørkenen i New Mexico. 07/17/1945 Potsdamkonfenrencen mellem den amerikanske præsident Truman, Stalin og Churchill og deres udenrigsministre. Man enes om at etablere et allieret kontrolråd for Tyskland, forbyde tysk krigsindustri, truster og karteller; kontrol med tysk metal- og kemisk industri samt opløsning af nazistiske organisationer. 08/06/1945 Atombombe eksploderer over den japanske by Hiroshima. 09/11/1945 Danmark ratificerer FN-pagten. 10/24/1945 FN-pagten træder i kraft, hvilket fejres som FN-dagen. 02/09/1946 Stalin taler i Bolsjoj-teatret i Moskva. Talen bliver af højesteretsdommer Douglas i USA udlagt som den tredje verdenskrigs erklæring. 03/05/1946 Churchills Fulton-tale, hvori han opfordrer til dannelsen af et engelsk-amerikansk forsvarsforbund mod kommunismen og erklærer den kolde krig. 03/06/1946 Første amerikanske atomvåbenforsøg ved Bikini-øerne i Stillehavet. Russerne protesterer kraftigt og kræver vetoret i atomkontrollen hvilket USA afviser. 04/05/1946 Russerne rømmer Bornholm. 08/09/ /16/1946 2

4 Folketinget bekræfter de amerikanske baserettigheder i Grønland. 06/30/1946 Amerikanerne udfører deres første atombombeforsøg ved Bikini-øerne i Stillehavet. 03/??/1947 Forhenværende udenrigsminister Christmas Møller bekræfter Danmarks neutralitets-politik. 03/04/1947 Det norske storting afslår en sovjetisk anmodning om oprettelse af russiske baser på Spitsbergen. 03/04/1947 Frankrig og Storbritannien underskriver en 50-årig traktat om et forsvarssamarbejde og gensidig bistand. 03/05/1947 PET Justitsminister Aage Elmquist (V) erklærer overfor Folketinget, at politiet ikke må registrere ustraffede danske Borgeres lovlige politiske Virksomhed, skriver Information, Politiet fører ikke eller bruger ikke, uden at der foreligger Mistanke om Planlæggelse af en Forbrydelse, Kartotek over ustraffede danske Borgeres lovlige Politiske Virksomhed og har i hvert fald ikke ført eller brugt saadanne Kartoteker siden 5. maj /12/1947 Den amerikanske præsident Truman udtaler i Kongressen, at USA skal støtte frie Folk, som modsætter sig Undertrykkelse af væbnede Minoriteter eller Pres udefra (Truman-doktrinen). Desuden forlanger Truman vedtagelsen af finansiel støtte til Grækenland og Tyrkiet. 03/31/1947 Storbritannien forlader Grækenland, efterfølgende borgerkrig. 05/05/1947 Den socialdemokratiske udenrigsminister Gustav Rasmussen udtaler i radioen, at det er en hovedopgave for dansk udenrigspolitik at frigøre landet fra den afhængighed af andre magter, som krigstiden har medført, militært, finansielt og økonomisk. 05/21/1947 Kommunistisk lovforslag om at Danmark foretager de nødvendige skridt til at få genoprettet landets fulde suverænitet over Grønland, og få fjernet de amerikanske baser. 05/31/1947 Justitsminister Aage Elmquist udstæder cirkulære med forbud mod registrering af lovlig politisk virksomhed. 06/05/1947 Den amerikanske hærs tidligere øverstkommanderende George C. Marshall, der nu er udenrigsminister, redegør i en tale på Harvard-universitetet for planen om at genopbygge Europa økonomisk (Marshall-planen). 09/02/1947 I Rio de Janeiro underskriver 19 amerikanske stater Rio-pagten, Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, efter hvilken, parterne formelt fordømmer krig og lover i deres internationale relationer ikke at bruge trusler eller magt, som er uforenelig med FN-pagten og denne pagt. Aggression mod én amerikansk stat skal betragtes som aggression mod dem alle. 09/14/1947 Amerikanerne opretter uden varsel en ny base ved Egedesminde. Udenrigsministeriets note om sagen ignoreres. 09/22/ lande - heriblandt Danmark tiltræder i Paris, Marshallplanen. 09/30/1947 3

5 Kominform, Kommunistisk Informationsbureau, oprettes med henblik på erfaringsudveksling mellem de kommunistiske partier i Østeuropa, Sovjet-unionen, Frankrig og Italien. 11/07/1947 Den russiske udenrigsminister Molotov erklærer, at atommonopolet er brudt. 11/13/1947 Socialdemokratisk regering. Statsminister Hans Hedtoft. Udenrigsminister Gustav Rasmussen. Krigsminister: Rasmus Hansen. Hans Hedtoft udtaler samme dag, at Danmark ikke ønsker Tilslutning til nogen international politisk eller militær Blokdannelse. 12/14/1947 I et brev til udenrigsminister H. C. Hansen advarer Sovjetunionens leder Bulganin Danmark mod at oprette amerikanske baser Udenrigsminister Gustav Rasmussen bekræfter i folketinget Danmarks neutralitetspolitik og understreger det fælles nordiske idégrundlag samt tilkendegiver regeringens vilje til at forsvare Danmarks selvstændighed Danmark begynder hjemkaldelse af militærattacheer og kalder institutionen for overdimensioneret Ambassaderne i Storbritannien og USA orienteres om, at Danmark inden for en nær fremtid kan forvente at modtage en opfordring til at tilslutte sig den Altantpagt, som er under oprettelse. 02/04/1948 Den svenske udenrigsminister Östen Unden udtaler, at Sverige ikke ønsker tilslutning til nogen stormagtsgruppe. 02/20/1948 De allieredes kontrolorganisationer i Tyskland ophæves. 02/24/1948 Kommunistiske aktionsgrupper tager magten i Tjekkoslovakiet. 03/??/1948 Femte-kolonnevirksomhed Den konservative udenrigsminister Ole Bjørn Kraft udtaler under en forespørgselsdebat, at De kommunistiske planer må ikke have frit spillerum i dette land. De demokratiske partier må sørge for en fuldstændig afvæbning af disse forkæmpere for en autoritær ideologi. Vi må have en beredskabs-lovgivning, der sikrer demokratiet og opbygger et fast værn imod spionage og femtekolonne-virksomhed. 02/27/1948 Sovjetunionen foreslår Finland en venskabs- og bistandspagt. 03/05/1948 Den norske regering får besked om et forestående sovjetisk pres og beder England og USA om en garanti for sin sikkerhed. 03/11/1948 England informerer USA om Norges situation. 01/22/1948 Den engelske arbejderleder Bevin ser tiden inde til et forenet Vesteuropa og fordømmer Sovjetunionens udenrigspolitik og dannelsen af østeuropæiske politistater. 03/11/1948 Den danske regering beder USA om våben. 03/12/1948 4

6 Det norske Storting bevilliger 100 mio kr. ekstra til militæret. 03/15/1948 Storbritannien giver Norge besked om planerne om oprettelsen af en Atlantpagt. 03/17/1948 Vestunionen grundlægges I Bruxelles underskriver England, Frankrig, Holland, Belgien og Luxemburg en 50-årig traktat, under overskriften, Traktat for økonomisk, socialt, kulturelt, samarbejde og kollektivt selvforsvar. Traktaten kaldes for Bruxelles-traktaten. 03/24/1948 Justitsminister Buch-Jensen opfordrer i radioen befolkningen til at holde øje med vores kyster og oplyse myndighederne om der forekommer våbensmuglinger og handlinger, rettet mod den danske stat eller mod folkets sikkerhed. Advarslen fremkom, ifølge justitsministeren selv, på baggrund af løse rygter. 04/01/1948 De allieredes kontrolråd i Berlin nedlægges. 04/02/1948 Marshallplanen vedtages af den amerikanske kongres. 03/18-19/1948 Forhandlinger om et skandinavisk forsvarsforbund To dages nordisk statsministermøde begynder i Stockholm. Den norske udenrigsminister Halvard Lange udtaler i forbindelse med mødet, at han lægger meget vægt på en fælles politik for Danmark, Norge og Sverige. Dog er de tre landes militær- og sikkerhedspolitiske problemer ikke identiske. Samtidig godkender det svenske Utrikesnämden, at den svenske regering optager forhandlinger med de danske og norske regeringer om et skandinavisk samarbejde på det forsvarspolitiske område. De skandinaviske forsvarsministre henstiller til deres regeringer at iværksætte undersøgelser om et formaliseret militært samarbejde, og de drøfter et forsvarspolitisk samarbejde frem til dannelsen af Atlantpagten. 03/21/1948 Lille påskekrise Den lille påskekrise starter med at chefen for den amerikanske marines efterretningstjeneste, Thomas B. Ingliss, overbringer den danske militærattaché i Washington, E. T. Kjøldsen, frit opfundne oplysninger om et forestående russisk angreb mod Danmark. Regeringen indfører en række omfattende beredskabsordninger i militæret, som bl.a. betyder indskrænkninger i soldaternes orlov, bevogtning af flyvepladser og bemanding af de gamle københavnske forter. Også politiet sættes i beredskab. 04/02/1948 Russisk Berlin-blokade begynder. 04/06/1948 Finsk-russisk venskabs- og bistandspagt træder i kraft. 04/07/1948 På et ministermøde fastlægger regeringen den fremtidige Grønlandspolitik, hvad angår de amerikanske baser. Resultatet er, at Danmark ikke vil kræve de amerikanske baser fjernet, så længe der er forhandlinger i gang mellem Danmark og USA om spørgsmålet. 04/07/1948 Folketinget debatterer påskekrisen. 04/09/1948 Femte kolonnevirksomhed Et folketingsudvalg på 15 medlemmer nedsættes med højesteretssagfører Colov som formand. Udvalget skal afgive betænkning om revision af straffelovens kapitler 12 og 13 om femte kolonne-virksomhed. 04/16/1948 OEEC, de 16 Marshall-lande + Vesttyskland, indgår pagt om europæisk økonomisk samarbejde. 5

7 04/25/1948 Ved styrelsesændringer i Hjemmeværnet udelukkes kommunister fra ledelsen. 05/27/1948 Sovjetunionen afbryder, officielt pga valutaproblemer, jernbaneforbindelsen imellem Vestzonen og Vestberlin. Blokaden indbringes for sikkerhedsrådet. Amerikanerne omgår blokaden ved at flyve forsyninger til Berlin og året efter ophæves blokaden. 06/11/1948 Det amerikanske senat vedtager Vandenberg-- resolutionen, som fører til dannelsen af Atlantpagten. 10/15/1948 Den norske Forsvarsspecialkomite nedsættes i Oslo. Komiteen består af stats- udenrigs- og forsvarsministrene fra Norge, Sverige og Danmark og kommer med en udredning til de tre regeringer, i hvilken den har undersøgt mulighederne for et nordisk samarbejde i forsvarsspørgsmål. Skandinavisk forsvarsforbund I begyndelsen af året indledes en række nye forhandlinger om et nordisk forsvarsforbund. Udgangspunktet for forhandlingerne er bl.a. udarbejdet i Den Nordiske Forsvarskomitè, som i en række hemmelige møder har konkluderet, at et nærmere militært samarbejde må medføre store våbenindkøb hos stormagterne. Forhandlingerne om oprettelsen af et nordisk forsvarsforbund strander, da det viser sig, at amerikanerne ikke er videre interesseret i at levere materiel på de betingelser, et nordisk forsvarsforbund stiller. Samtidig arbejder stærke kræfter, specielt i det norske Arbeiderparti, for de nordiske landes nærmere tilknytning til et større vesteuropæisk forsvarssamarbejde. 01/05/1949 To dages hemmeligt møde om det Skandinaviske forsvarsforbund starter i Karlstad. På det hemmelige møde i Karlstad, drøfter nordens stats- udenrigs- og forsvarsministre dannelsen af et nordisk forsvarsforbund. Mødet resulterer i, at forbundet ikke bliver dannet. 01/14/1949 USA afviser Karlstad-planen. 10/26/1948 Vestunionens medlemslandes rådgivende råd annoncerer fuld enighed om principperne for en defensiv pagt omkring Nordatlanten og enighed om at de næste skridt tages i den retning. 12/10/1948 Forhandlinger om underskrivelsen af Den nordatlantiske traktat begynder i Washington mellem landene i Vestunionen, Canada og USA. 01/03/1949 USA spørger Danmark og de andre vestlige lande, om de vil deltage i en Atlantpagt. Samtidig udbeder Sovjetunionen sig en forklaring om Norges stilling til Atlantpagten og til oprettelsen af fremmede baser i Norge. 01/05/ /22/1949 To dages møde i København om det skandinaviske forsvarsforbund. 01/22/1949 England afviser Karlstad-planen. 01/29/1949 Forhandlingerne om det skandinaviske forsvarsforbund bryder endeligt sammen i Oslo. 02/01/1949 Norsk baseerklæring til Sovjetunionen. Den norske regering vil aldrig tiltræde nogen overenskomst med andre stater som indebærer forpligtigelser for Norge til at åbne baser for fremmede magters stridskræfter på norsk territorium 6

8 så længe Norge ikke er angrebet eller udsat for trusler om angreb. may strongly influence the attainment of the desired rights in Greenland. 02/05/1949 Den norske udenrigsminister Lange forhandler i en uge i Washington med amerikanerne om Atlantpagten. 02/11/1949 USA ønsker Norge og Danmark med i Atlantpagten. 03/26/1949 Loven om Dansk medlemskab af Atlantpagten hastes igennem folketinget. 03/27/1949 Socialdemokratiet går ind for dansk optagelse i Atlantpagten. 02/12/1949 De danske og norske regeringer accepterer indbydelse fra vestmagterne om at deltage i forhandlingerne i Washington om oprettelsen af Atlantpagten. 02/24/1949 Det norske Storting går ind for norsk deltagelse i Atlantpagten. 03/05/1949 Norsk regeringssvar til Sovjetunionen om landets basepolitik. 03/11/1949 Den danske udenrigsminister Gustav Rasmussen begynder fire dages forhandlinger i Washington om dansk deltagelse i Atlantpagten. Samtidig kræver Det radikale Venstre en folkeafstemning om Danmarks tiltrædelse af Atlantpagten. 03/11/1949 Forhandlerne i Washington når til enighed om teksten i Atlantpagten. 03/23/1949 Den amerikanske Joint Strategic Plans Commitee, skriver i: Military Requirements for Base Rights, at Greenland... is a major bastion for U. S. Defense og: for the present our interests in Greenland are protected. Currently, negroiations for a North Atlantic Security Pact among the United States, Canada and the Brusseles Treaty countries are being expedited and 03/31/1949 Sovjetunionens regering fremlægger et memorandum for de tolv underskrivende lande i Atlantpagten om, at pagten er i modstrid med FNs charter og udenrigsministrenes råds beslutning. Protesten afvises straks. 04/04/1949 Atlantpagten underskrives i Washington af udenrigsministrene fra Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Island, Italien, Luxemburg, Holland, Norge, Portugal, Storbritannien og USA. 05/04/1949 Berlinblokaden ophæves og luftbroen nedlægges i et forlig og en udenrigsministerkonference om Tysklandsspørgsmålet indledes. 05/05/1949 Europarådet oprettes. De oprindelige medlemsstater er Storbritannien, Frankrig, Belgien, Holland, Luxemburg, Italien, Irland, Danmark og Norge. 05/23/1949 Forbundsrepublikken Tyskland (Vesttyskland) proklameres. 08/??/1949 Sovjetunionen sprænger sin første atombombe. 08/24/1949 7

9 Atlantpagten, NATO, træder i kraft. 09/09/1949 Den demokratiske Folkerepublik Korea, Nordkorea, grundlægges. 09/12/1949 Den vesttyske forbundsdag samels for første gang. 09/17/1949 Nordatlantisk Råd Ved Det nordatlantiske Råds første møde i Washington vedtages oprettelsen af et organisationsapparat, som skal gennemføre Atlantpagtens bestemmelser. Følgende komiteer oprettes: Forsvarskomiteen - som skal bestå af medlemslandenes forsvarsministre. Militær-komiteen - som skal bestå af medlemslandenes militære stabschefer, Standing Group - under Militærkomiteen - hvis medlemmer kommer fra Frankrig, England og USA, samt fem regionale grupper. 09/21/1949 Den kinesiske Folkerepublik proklameres af Mao i Peking. 09/29/1949 Stalin opsiger den russiske venskabspagt med Jugoslavien under Tito. 10/07/1949 Den tyske demokratiske Republik, Østtyskland, proklameres. 11/18/1949 Nordatlantisk Råd Ved mødet i Washington godkendes en rapport om oprettelsen af den forsvarsfinancielle og -økonomiske komité og en rapport om produktions-udvalget Lov om forsvaret. Indførelse af en danske enhedskommando efter indtrædelsen i NATO. 01/06/1950 Nordatlantisk Råd På mødet i Washington godkendes rapporter om blandt andet samarbejdet mellem Atlantpagten og Vestunionen, hovedprincipperne for forsvaret af det Nordatlantiske område og principper for at sikre produktion og forsyninger af ammunition. 01/21/1950 Venskabstraktat mellem Sovjetunionen og Den kinesiske Folkerepublik. 01/27/1950 USA underskriver aftale om våben til landene i Atlantpagten. 03/22/1950 Efter Atlantpagtunderskrivelsen afviser Sverige officielt at indgå i et militært-teknisk samarbejde med Danmark og Norge. 06/27/1950 USA går ind i Koreakrigen. 10/20/1950 USA hjælper Frankrig i Indokinakrigen, Vietnam. 12/??/1950 NATO-rådet træffer beslutning om at søge Vesttyskland militært genoprustet. 12/19/1950 Den amerikanske general Dwight D. Eisenhower udnævnes som chef for NATO

10 NATOs Europakommando (SHAPE) oprettes med hovedkvarter i Paris og med Eisenhower som øverstkommanderende. 02/21/1951 Norsk præcisering af landets basepolitik. 04/18/1951 Den europæiske kul- og stålunion stiftes. 10/09/1951 NATOs midlertidige rådgivne komité (TCC) afholder sit første møde i Paris. 10/16/1951 General Olmsteds kritiske udtalelser om Danmarks forsvar imødegås med protester fra både den amerikanske ambassadør i Danmark og den danske forsvarsledelse. 04/27/1951 Aftale mellem Danmark og USA om forsvaret af Grønland. 06/03/1951 Den amerikanske vicekonsul Donald A. Levis skriver i en note til det amerikanske udenrigsministerium, at: The Danish Greenland Administration has considered moving the entire Thule Settlement to some more remote location. This would be a rather difficult undertaking and might not be popular with the Eskimos. If it is decided that such a move is necessary the Danish Government wil undoubtly ask other members of the North Atlantic Treaty Organization to share the costs. 06/08/1951 Aftale mellem USA og Danmark om amerikanske baser på Grønland. Herunder en hemmelig teknisk bilag nr /01/1951 Stillehavspagten (ANZUS) mellem USA, Australien og New Zealand underskrives. 09/19/1951 Danmark opgiver modstanden mod at Grækenland og Tyrkiet optages i NATO. 09/20/1951 En aftale om NATOs regionale repræsentanter og den internationale stabs status underskrives i Ottawa (Civilian Status Agreement). 11/04/1951 På et møde i Rom foreslås det, at der i Danmark skal udstationeres 200 amerikanske jagerfly. I den forbindelse begynder krigsministeriet udbygningen af flyvestationerne i Tirstrup og Vandel. De radikale, Retsforbundet og kommunisterne er mod udstationeringen. 11/15/1951 Danmark og Norge ønsker ikke at deltage i en Europahær på trods af at den amerikanske præsident Eisenhower mistror områdets sikkerhed uden en sådan. Danmark bliver endnu en gang opfordret til at øge militærudgifterne. 12/01/1951 Efter henstilling fra NATO giver Rigsdagen sin tilslutning til en forøgelse af den militære tjenestetid fra 12 til 18 måneder. 12/02/1951 Nordisk Råd oprettes NATOs Atlanterhavskommando (SACEUR) nedsættes med hovedkvarter i Norfolk, Virginia, USA På et NATO-møde opstilles meget betydelige styrkemål, 90 divisioner i Europa, i de kommende år. 9

11 01/24/1952 Hemmeligt cirkulære og instruks til PET fra justitsminister Helga Pedersen (V). 02/??/1952 Arne Sejrs private efterretnings- og propaganda-organisation Firmaet starter ulovlig aflytning af den tidligere trafikminister og kommunistiske folketingsmedlem Alfred Jensens lejlighed. Materialet sendes til den næstkommanderende i FE, kommandør Poul Adam Mørch. 04/03/1952 Den vesttyske Forbundsdag vedtager en resolution, der anbefaler regeringen at fortsætte forhandlingerne om generaltraktaten og Europahæren, men kræver samtidigt, at Vesttysklands forhold til NATO og Saar-spørgsmålet ordnes. 04/29/1952 ANSUS-pagten mellem USA, Australien og New Zeeland træder i kraft. 02/18/1952 Grækenland og Tyrkiet bliver medlemmer af NATO. 03/06/1952 Der opnås enighed mellem krigsministeren og repræsentanter for S, V, KF, RV og Retsforbundet om en ændring af den militære forholdsordre, hvorefter ordrer om ikke at mobilisere eller afbrydning af en påbegyndt mobilisering eller kamp ikke må adlydes, førend der foreligger fornøden vished for, at ordren er udstedt af en fri og forfatningsmæssig myndighed. 03/26/1952 Femte kolonnevirksomhed Folketinget vedtager forslag om ændring i den borgerlige straffelov - femtekolonneloven - med 104 stemmer for og 12 imod K og enkelte radikale. Den socialdemokratiske justitsminister K. K. Steinke fremsætter den såkaldte 5. kolonne-lov i Folketinget. Loven sigter på de situationer, hvor landet er besat eller i krig eller hvor der er truende udsigt til det. Loven skal ramme folk, der på forskellig måde samarbejder med en ikke nærmere defineret fjende og derved bringer Danmarks sikkerhed i fare. Desuden vedtages lov om dødsstraf for handlinger begået under krig eller fjendtlig besættelse med tilbagevirkende kraft og henrettelserne skal begynde straks. 03/27/1952 Landstinget vedtager lov om oprettelse af et skibsfartsnævn. 05/26/1952 Forbundsrepublikken Vesttyskland får fuld selvstændighed, men må forpligtige sig til at opretholde en demokratisk styreform og deltage i det militære samarbejde i Vesteuropa. Ligeledes bevarer vestmagterne retten til at stationere væbnede styrker i landet, samt retten til at træffe afgørelser vedrørende Berlin og alle fællestyske anliggender. 05/27/1952 I Paris underskrives traktaten om det fælles europæiske militære samarbejde (EDC). Heri besluttes oprettelsen af fælles militære styrker under en overnational myndighed, bortset fra oversøiske styrker og lignende, giver deltagerstaterne afkald på at opretholde selvstændige hære. Samtidig underskives en protokol, hvori NATOs og EDCs medlemmer giver gensidige garantier om hjælp mod angreb. Desuden laves en særlig aftale med Storbritannien. EDC består af Frankrig, Vesttyskland, Italien og Benelux-landene. Samtidigt med underskrivelsen af EDC-traktaten meddeler Den østtyske regering, at der vil blive oprettet et fem km. bredt ingenmandsland langs grænsen til Vesttyskland. 06/16/1952 Et svensk militærfly savnes i Østersøen og et redningsfly nedskydes af sovjetiske jagerfly. Russerne hævder, at der blev åbnet ild imod dem. Senere kommer det frem, at det svenske fly havde foretaget elektronisk spionage for NATO. 06/17/1952 Den østtyske hær oprettes. 10

12 07/03/1952 Chefen for NATO-styrkerne i Europa kommer til København, hvor han på en pressekonference bl.a. siger, at beskyttelsen af den nordlige flanke er af vital betydning for hele NATO, og at den fælles militærøvelse der er planlagt til september, skal prøve vores evne til at handle en for alle og alle for en i forsvaret af Danmark og Norge. ikke er tale om baser, d.v.s. aflevering af et landområde til en fremmed nation. 09/10/1952 Det udenrigspolitiske Nævn giver tilslutning til at lade de tekniske sider af spørgsmålet om stationering af allierede flystyrker i fredstid, underkaste en undersøgelse. 07/05/1952 Udenrigsminister Ole Bjørn Kraft kaldes af den amerikanske udenrigsminister Dean Acheson, til London, hvor de forhandler om udbygning af NATOs forsvar af Danmark. Kraft redegør bl.a. for den dansk norske holdning om oprettelse af baser i de to lande. 07/16/1952 Et telegram fra Washington meddeler, at chefen for den amerikanske hjælp til udlandet har indstillet til præsident Truman, at den økonomiske og militære hjælp til Danmark skal fortsætte, til trods for, at de danske myndigheder udleverede tankskibet til USSR, idet man forventer, at et andet tankskib som russerne har bestilt hos B&W ikke leveres. 08/01/1952 Forhenværende minister Jørgen Jørgensen protesterer mod, at medlemmer af regeringen, uden at sagen har været forelagt rigsdagen,, overfor repræsentanter for en fremmed magt har givet til kende, at man tænker på at revidere Danmarks standpunkt til spørgsmålet om stationering af fremmede tropper i Danmark i fredstid. Noget sådant vil stride mod forudsætningerne for Danmarks medlemsskab af NATO, jvf. udtalelser af den daværende udenrigsminister, Gustav Rasmussen, om, at der ikke vil blive tale om i fredstid, at overlade fremmede magter militærbaser i Danmark. Udenrigsminister Ole Bjørn Kraft erklærer, at der ikke er truffet nogen afgørelse, og at en beslutning ikke vil blive taget, uden at sagen først har været drøftet i det udenrigspolitiske nævn. 08/05/1952 Finansminister Torkild Simonsen udtaler, at det kan blive betimeligt, at vi henvender os til en af vores allierede og anmoder om, allerede i fredstid, at få stationeret flytropper på dansk område, men at der 10/02/1952 Civilforsvaret indføres ved en kongelig anordning på Færøerne. 10/08/1952 Hessens socialdemokratiske ministerpræsident Zinn erklærer. at der inden for det højreorienterede vesttyske Bund Deutscher Jugend, med amerikansk pengehjælp, er blevet oprettet en partisangruppe som under en russisk besættelse af Vesttyskland skulle udføre sabotageaktioner og likvideringer af en række ledende socialdemokrater. 10/23/1952 Under en debat i den vesttyske Forbundsdag om afsløringen af den hemmelige partisangruppe, oplyses det, at den amerikanske pengehjælp er blevet givet til gruppen, uden den amerikanske højkommissærs vidende. 11/03/1952 Hjemmeværnets region 6 er i færd med at oprette sin egen efterretningstjeneste, skriver BT. 11/13/1952 Kartoteker Justitsminister Helga Pedersen udtaler i Folketinget under finanslovsdebatten i forbindelse med danskere som frygtede registrering på grund af deres modstand mod Vesttysklands genoprustning, at det ikke er en hemmelighed, at politiet arbejder med kartoteker. «Jeg vil gerne udtrykkeligt gentage, at politiet ikke interesserer sig for de medborgere, der i tale eller skrift eller ved underskrift på opråb eller adresser tilkendegiver et fra regeringen afvigende syn på udenrigspolitikken». Hun sagde desuden, at det ikke 11

13 er strafbart, og ikke burde gøres strafbart blot at være medlem af et parti, der under krig... samarbejder med fjenden... det kan ikke heraf sluttes, at politiet ikke må og ikke bør have sin opmærksomhed særlig rettet mod medlemmer af et parti, der kan tænkes i en given situation at ville yde et sådant samarbejde. 12/18/1952 Det kritiseres fra forskellig side, at den konservative udenrigsminister Ole Bjørn Kraft, ved et møde i NATO-rådet, stemmer for en resolution, der udtaler en moralsk godkendelse af Frankrigs kamp i Indokina. Kraft henviser imidlertid til, at resolutionen ikke udvider Danmarks forpligtigelser i NATO. 01/29/1953 Udsigten til NATO-fly i Danmark udløser protest i Sovjetunionen, der samtidig protesterer mod et dansk radiospil om forudsætningerne for Atlantpagten. 03/05/1953 Stalin dør. 04/24/1953 Danmark bliver tildelt otte NATO-baser. 05/11/1953 Grønlandsdepartementet under Statsministeriet udsender via Ritzaus Bureau en pressemeddelelse: Når eskimoerne ønsker at rejse [fra Thule], skyldes det, at deres fangstmuligheder er blevet stærkt formindsket efter anlæggelsen af den amerikanske base ved Thule, idet sejlingen og beflyvningen af basen har formindsket dyreforekomsterne. 05/28/1953 I et notat til Udenrigsministeriet hedder det: For at afbøde presseangreb på amerikansk virksomhed i Grønland, [har Statsministeriets Grønlands departement] søgt bladenes udtalelser inspireret derhen, at flytningen som alene værende i grønlændernes interesse. Statsminister Erik Eriksen skriver til forhenværende statsminister Hans Hedtoft, at han accepterer en mindre udvidelse af det amerikanske baseområde ved Thule, samt at Der vil herefter tilgå amerikanerne meddelelse om, at de ved en udvidelse af forsvarsområdet ud over kolonistedet Thule ikke kan vente imødekommenhed fra dansk side, med mindre henvendelsen ledsages af et tilbud om at betale udgifterne ved flytningen. 06/17/1953 Sovjetiske tanks nedkæmper arbejderopstand i Østberlin. 07/27/1953 Våbenhvile i Korea. 08/12/1953 Sovjetunionen springer sin første brintbombe. 08/27/1953 USA og Spanien underskriver en økonomisk og militær traktat, der bl.a. tillader amerikanerne at have baser med atomvåben på spansk territorium. 08/28/1953 Nationalmuseet gør Statsministeriets Grønlandsdepartement opmærksom på, at bopladsen ved Thule og især Thule-stammens køkkenmødding, Comers Mødding burde fredes. 09/09/1953 Et notat viser, at Statsministeriets Grønlandsdepartement tilsyneladende ikke undersøgte eller vidste, at Thule-bopladsen havde historisk og arkæologisk betydning. 09/12/1953 Nikita Khrustjev udnævnes til førstesekretær i Sovjetunionen. 06/09/ /01/1953 Debat om udenlandske flybaser i Danmark 12

14 En heftig debat om udstationering af fremmede fly-styrker i Danmark, præges specielt af Socialdemokratiets holdning til spørgsmålet. I en Gallup-undersøgelse er 20 procent af de adspurgte for og 54 procent imod planen. Det folkelige pres får Socialdemokratiet til at sige nej, hvorefter regeringen udtaler, at man påskønner tilbudet om de fremmede tropper, men regeringen er af den opfattelse, at det i den nuværende situation ikke vil være hensigtsmæssigt at modtage det. Kort før regeringserklæringen havde det danske militær ellers udbygget lufthavnene i Tirstrup og Vandel til at modtage fremmede tropper. Thule til at omfatte hele den halvø hvorpå byen var beliggende. 05/07/1954 Frankrigs sidste stærke holdepunkt i Indokina, Dien Bien Phu, falder. 09/08/1954 SEATO, den sydøstasiatiske forsvarspagt mellem Australien, New Zealand og USA, træder i kraft. 11/30/1953 Justitsminister Hans Hækkkerup udsender ny instruks til chefen for PET Det fremgår, at registreringen må indskrænkes til det absolut påkrævede. 03/01/1954 Amerikansk brintbombeforsøg ved Bikiniøerne demonstrerer faren for radioaktivt nedfald over store områder. 05/07/1954 I en skrivelse til Folketingets finansudvalg, skriver Statsministeriets Grønlandsdepartementet, at: I sommeren 1953 blev der fra amerikansk side over for den danske regering gjort opmærksom på, at der var betydelige mangler ved forsvaret af baseområdet, og at det var af aldeles afgørende betydning for de amerikanske myndigheder at få tilladelse til omgående at opstille antiluftsskyts til basens forsvar netop på det sted, hvor byen Thule er beliggende. Det blev straks under de indledende drøftelser fremhævet, at en opstilling af artilleri i selve byen selvsagt ville være uforenelig med befolkningens fortsatte forbliven på stedet, hvilket igen måtte føre til, at de til befolkningens betjening nødvendige institutioner - kirke, skole, sygehus, butik osv. - ligeledes måtte flyttes....da den amerikanske regering samtidig af hensyn til de nævnte militære foranstaltningers omgående iværksættelse meget kraftigt henstillede, at en afgørelse blev truffet så hurtigt som muligt, blev der fra dansk side, efter at sagen havde været forhandlet i regeringen og i et partiformandsmøde den 18. august 1953 givet den amerikanske regering meddelelse om, at man efter omstændighederne kunne give tilladelse til at opstille det ønskede antiluftsskyts og i konsekvens heraf udvide forsvarsområdet ved 10/??/1954 Bruxelles-traktaten udvides, idet Vesttyskland og Italien bliver medlemmer.. 10/03/1954 Vesttyskland optages i NATO NATO udformer en såkaldt minimums standard for overvågning af mistænkelige kræfter. NATO pålægger direkte Danmark at registrere en lang række privatpersoner med henblik på sikkerhedsgodkendelse til offentlige stillinger. 01/18/1955 Den parlamentariske kommission til undersøgelse af danske politikeres eventuelle skyld under den tyske besættelse afgiver betænkning om, at der ikke skal rejses rigsretstiltale mod nogen. 04/19/1955 Folketinget godkender konventionen om Vesttysklands genoprustning og optagelse i NATO. 04/29/1955 Lov nr. 143 om gennemførelse af overenskomsten om retsstilling for NATO-styrker samt protokol om NATOs militære hovedkvarterer. 05/05/

15 Vesttyskland medlem af NATO med ret til at genopruste. 05/14/1955 Warshawa-pagten mellem Albanien, Bulgarien, DDR, Polen, Rumænien, Tjekkoslovakiet, Sovjetunionen og Ungarn underskrives. 10/22/1956 Borgerkrigslignende tilstande i Ungarn frem til 4-11; hvor Sovjetunionen besætter landet. 11/07/1956 General Dweight D. Eisenhower vinder præsidentvalget i USA. 06/05/1955 Warshawa-pagten træder i kraft. 12/16/1955 Ved et ministermøde i Paris beslutter Det nordatlantiske råd at udstyre alliancens styrker med atomvåben. 01/14/1956 Khrustjev gør op med Stalin-tidens forbrydelser på det russiske kommunistpartis XX-kongres. Partiet erklærer fredelig sameksistens som verdenspolitisk grundlinje. 10/04/1957 Sovjetunionen opsender med raket, verdens første kunstige satellit, Sputnik 1. 11/18/1957 Socialdemokraten H. C. Hansen bekræfter i et hemmeligt brev til den amerikanske ambassadør i Danmark Val Peterson, USAs ret til at have atomvåben stationeret i Grønland. 11/23/1957 Departementchef Eske Brun lukker fredningssagen ved Thule-basen. 01/31/1956 De to første af 30 Hawk-Hunter jagerfly ankommer til Ålborg, hvor de skal stationeres. 02/22/1956 USA uddeler 40 tons uran til fredelige formål i NATO-landene. 05/05/1956 Det nordatlantiske råd beslutter at indstille, at samarbejdet mellem NATO-landene udvides til ikke militære områder (politiske konsultationer). 07/06/1956? Vesttyskland indfører almindelig værnepligt. 07/26/1956 Ægypten nationaliserer Suez-kamalen. 12/18/1957 NATO beslutter at udstationere mellemdistance-atomvåben i Vesteuropa og i Tyrkiet. Stats- og udenrigsminister H. C. Hansen udtaler på NATO-mødet i Paris, at Danmark ikke vil modtage raketterne. 01/10/1958 NATOs øverstkommanderende general Lauris Norstad erklærer ved en pressekonference i San Francisco, at alle Atlantpagtlande til syvende og sidst vil stille baser for mellemdistanceraketter til rådighed. 01/10/1958 I et brev til H. C. Hansen fremsætter den russiske udenrigsminister Bulgarin et forslag om, at Norden gøres til en atomvåbenfri zone. 01/31/1958 USA opsender sin første satellit, Explorer I. 14

16 03//27/1958 Nikita Khrustjev regeringschef i Sovjetunionen. 03/28/1958 CND arrangerer den første demonstration mod atomvåben fra Aldersmasten til London. 05/01/1958 H. C. Hansen lover i folketinget, at der ikke kommer atomvåben på dansk territorium. 06/04/1959 Atomvåben i Grønland Den danske regering er, ifølge et notat i udenrigsministeriet, af den mening, at man ikke burde efterforske, hvorvidt der fra tid til anden eller konstant er oplagret atomammunition inden for de specielle amerikansk drevne forsvarsområder i Grønland. 10/05/1959 Udenrigsministeriet skriver notat vedrørende atomammunition til Nike-raketterne på Thule. 10/15/1959 B.52 bombemaskine kolliderer med en KC.135 i Kentucky. To atombomber tabes. 05/12/1961 Færøernes Lagting protesterer mod, at militære personer bliver knyttet til LORAN-overvågningsstationerne på Færøerne og protesterer samtidig mod at der opbevares eller bruges krigsmateriel på færøsk land- eller søområde. 05/18/1961 Kommandochefen for NATOs nordregion H. Murray udtaler i Århus, at opbygningen af en defensiv styrke i Slesvig-Holsten har været den største betydning for stabiliseringen af forsvaret i nordkommandoens område, samt at Norge nu må til at styrke sit forsvar i den nordlige del af landet, der er afmilitariseret. 07/08/1961 Statsministeren udtaler i folketinget, at der ikke er placeret atomvåben på dansk område. Denne udtalelse gælder også Grønland. 07/09/1961 NATO-chefen kræver flere militærfly i Danmark. 08/06/1961 Det nordatlantiske råd godkender principperne for en bevægelig styrke under Europa-kommandoen (AMF Allied Command Europe Mobile Force). Styrken kaldes brandkorpset og består af styrker udrustet med både konventionelle og atomvåben, fra USA, England, Vesttyskland, Italien, Canada og Belgien. 03/24/1960 Den danske regering indgår aftale med NATO om adgang til oplagring af militære forsyninger i Danmark til andre NATO-lande. 10/21/1960 Første atommarch Holbæk-København starter Hjemmeværnet får instrukser om at bekæmpe 5. kolonnevirksomhed. 08/13/1961 DDR begynder opførelsen af Berlin-muren. 12/07/1961 Enhedskommandoen i den sydlige del af NATOs Nordregion (Danmark-Holsten) oprettes. 03/28/1962 Den polske delegation ved FN offentliggør en plan for en atomvåbenfri zone i Europa (Rapacki-planen) 05/10/

17 Presseattache i USA, senere minister Arne Christensen oplyser, at han i en årrække har været efterretningsofficer ved den fynske hjemmeværnchef oberst Kjeldsens stab, oplyser Fyns Tidende. 06/02/1962 Det danske luftvåben udstyres med NIKE- og HAWK-raketter. 10/22/1962 Den amerikanske præsident Kennedy erklærer i en fjernsynstale blokade mod Cuba, på grund af formodede sovjetiske atomvåben på øen. 12/12/1962 Storbritannien accepterer at stille sin atomslagstyrke til rådighed for amerikanerne mod at de betaler dele af de udgifter der var forbundet med udviklingen af luft-til-jord raketten SKYBOLT som var blevet opgivet på grund af enorme udviklingsomkostninger. Det er herefter planen, at den engelske atomslagstyrke skal inddrages i en fælles NATO-kommando og den vil blive udstyret med amerikanske polaris-raketter. Planen om en flersidet NATO-slagstyrke MLF undfanges. 12/12/1962 USA fremlægger for ENDC er arbejdsprogram om formindskelse af risikoen for udbrud af krig ved uheld, fejlberegninger eller kommunikationsfejl USAs atombaser i Tyrkiet nedlægges og flyttes delvist til Grækenland. 05/01/1963 Det socialdemokratiske folketingsmedlem Hans Rasmussen udtaler under 1.maj-møderne, at Danmark skal ud af NATO, hvis Spanien bliver medlem af alliancen. 05/??/1963 Den finske præsident Kekkonen introducerer 'Kekkonen'-planen om Norden som en atomvåbenfri zone. 05/22/1963 Forhandlinger mellem NATO-landenes ministre i Ottawa om NATOs atomslagstyrke munder ud i en beslutning om, at sådanne eventuelle styrker i Europa også underlægges NATOs overkommando. 06/20/1963 USA og Sovjetunionen underskriver et Memorandum of Understanding om etablering af en direkte kommunikationslinje mellem de to lande, den varme linje. 06/21/1963 Frankrig trækker sin Atlanterhavsflåde ud af NATOs kommando. 07/25/1963 Aftalen om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, der ydre rum og under vandet underskrives i Moskva. Traktaten er af ubegrænset varighed. Frankrig holder sig uden for aftalen, der ikke omfatter underjordiske atomvåbenforsøg. 01/30/1963 Den engelske regering presser på for at få etableret en fælles atomslagstyrke i NATO. 11/22/1963 Den amerikanske præsident Kennedy myrdes. Vicepræsident Lyndon B. Johnson ny præsident. 03/17/1963 Den engelske regering meddeler, at den vil støtte oprettelsen af en atomslagstyrke under NATO. 12/10/1963 Den varme linje oprettes mellem Washington og Moskva. 12/28/

18 Polen fremsætter en ny plan for et atomvåbenfrit Europa; Gomulka-planen. 01/20/1964 Det danske udenrigsministerium skriver i en notis, om amerikanske øvelser med atomvåben i Grønland, at, der aldrig har været forhandlet med USA om en sådan speciel begrænsning af øvelsesaktiviteten over Grønland. 10/14/1964 Hrustjof afsættes og afløses af Leonid Bresjnev. 12/16/1964 Den engelske regering opgiver tanken om en selvstændig engelsk atomvåbenpolitik og indordner sig under NATO. 04/16/1964 Den franske præsident de Gaulle udtaler, at Frankrig ikke vil lægge sit forsvar og overlevelseschancer i USAs hænder. 12/17/1964 Den vesttyske regering foreslår, at befæste zone-grænsen til Østtyskland med atombevæbnede miner. 05/11/1964 En kvinde fredsdemonstration, der afholdes samtidig med åbningen af et NATO-møde i Holland får bred international opbakning. Nobelpristageren Linus Paulings hustru nægtes indrejsevisum til Holland, da hun ville deltage i demonstrationen. 05/13/1964 Ved NATO-mødet erklærer Frankrig, at landet vil stå uforpligtende inden for rådet. 08/06/1964 Den amerikanske præsident Johnson får ekstra beføjelser af den amerikanske kongres til at udvide krigen i Vietnam, 09/17/1964 Grækenland trækker en del af sine styrker tilbage fra NATOs beredskab. 09/22/1964 Amerikanerne begynder luftbombardementer af Nordvietnam. 10/08/1964 Den amerikanske regering er overbevist om, at et betragteligt antal NATO-lande vil være med i Polaris-atomslagstyrken på ialt 25 overfladeskibe En kraftig udbygning af NATO-anlæg i Nordnorge påbegyndes. 03/13/1965 Protester over hele landet mod tyske soldaters deltagelse i NATO-øvelse i Danmark. Demonstrationerne stoppes af politi og danske soldater. Ved de vesttyske soldaters ankomst til Randers kommer det til gadeslagsmål, hvor politiet må beskytte demonstranterne. Et medlem af en aktionskomite i Randers får sin lejlighed og atelier ødelagt af brandbomber. 03/15/1965 Første totalforsvarskursus starter på Forsvarsakademiet med militære og civile deltagere. 03/16/1965 Demonstrationer i Randers mod tyske soldater på NATO-øvelse. 05/30/1965 Den amerikanske regering foreslår de andre NATO-lande en fælles udvikling og produktion af våben til konkurencedygtige priser. 06/13/

19 Den amerikanske præsident Johnson udtaler, at han ikke vil tolerere, at verdensfreden bringes i fare gennem fremmed infiltration i Latinamerika, Vietnam, Congo... og Grækenland (Johnson-doktrinen) 09/09/1965 Den franske præsident de Gaulle opsiger landets deltagelse i NATOs våbenfællesskab. 11/27/1965 Det amerikanske krigsministerium bekræfter, at mange NATO-lande allerede i flere år har været udstyret med atomladninger under amerikansk kontrol. USA råder over mere end atomsprængladninger, hvoraf cirka halvdelen er placeret i Europa. 03/10/1966 Frankrig træder ud af NATOs militære organisation, men landet forbliver i alliancens civilpolitiske organer. Organisationens hovedkvarter flyttes fra Paris til Bruxelles. 04/06/1966 Den vesttyske regering ønsker at beholde franske soldater i landet, selv om Frankrig trækker sig ud af det militære samarbejde i NATO. 04/20/1966 Frankrigs nye NATO-politik godkendes af Nationalforsamlingen. 11/28/1965 Frankrig forbeholder sig veto-ret inden for NATO ved godkendelse af aftaler om atomvåben, der giver Vesttyskland medbestemmelse over disse. 01/06/1966 Den nazistiske officer - og NATO-admiral, Bernhard Rogge, der efter kapitulationen stadfæstede fire dødsdomme over deserterede tyske soldater, frifindes for dødsdommene. 06/29/1966 Alle franske officerer i NATOs fælleskommando trækker sig tilbage. 07/02/1966 Frankrig genoptager sine atomvåbenforsøg. 08/18/1966 Kulturrevolutionen begynder i Kina. 01/17/1966 Et amerikansk B.52 bombefly og et KC.135 kolliderer i luften og forulykker ved Palomares i Spanien. Fire brintbomber tabes. To ødelægges og afgiver radioaktivitet. 02/21/1966 Frankrigs præsident de Gaulle udtaler, at tiden er løbet fra NATO, at der er brug for en ny vestlig alliance i 1969 samt at Frankrig gradvis vil tage afstand fra NATOs overstatslige magtbeføjelser. 02/25/1966 Den tyske forbundskansler Erhard siger som en reaktion på det franske udspil, at NATO bør have en fælles atomslagstyrke med Vesttyskland som deltager. 08/19/1966 Den vesttyske regering ønsker en fuldstændig normalisering af forholdet til Østeuropa Justitsminister K. Axel Nielsen (S) understreger, at Danmark i kraft af sit NATO-medlemskab har en række forpligtigelser som ikke kan opfyldes uden et arbejde som det, efterretningstjenesten udfører. 01/27/1967 Traktaten om principperne for staters virksomhed ved udforskning og brug af det ydre verdensrum, indbefattet månen og andre himmellegemer, underskrives samtidig i London, Moskva og Washington. 18

20 02/14/1967 Traktaten om Forbud mod spredning af atomvåben til Latinamerika, underskrives i Mexico City. 03/22/1967 Omfattende spionage mod NATO afsløres i Italien. 03/31/1967 Det nye NATO-hovedkvarter i Bruxelles indvies. Amerikansk B-52 fly lastet med fire kernevåben styrter ned ved Thule. Et besætningsmedlem omkommer ved ulykken. 01/23/1968 Folketingsvalg. 1/25/1968 Officiel dansk undersøgelseskommisison rejser til Thule for at deltage i oprydningsarbejdet efter B52 ulykken. 04/21/1967 Junta af officerer tager magten i Grækenland, hvorefter landet erklæres i undtagelsestilstand. 06/06/1967 NATOs hovedkvarter i Mons i Belgien åbner. 10/16/1967 NATO-rådets nye hovedkvarter indviges i Bruxelles. 02/02/1968 Flertalsregeringen Baunsgaard: Det radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre.Statsminister: Hilmar Baunsgaard RV, Udenrigsminister: Poul Hartling V, Indenrigs-minister: Poul Sørensen KF, Justitsminister: Knud Thestrup KF, Forsvarsminister: Erik Ninn-Hansen. 02/06/1968 VKR regeringen bekræfter den danske atomvåbenpolitik. 10/24/1967 Varm linje oprettes mellem London og Moskva. 11/22/1967 NATOs politiske komité fordømmer militærjuntaen i Grækenland. 12/14/1967 På et to-dages ministerrådsmøde i Bruxelles godkender Det nordatlantiske råd Hammel-rapporten om alliancens fremtidige opgaver, hvori NATOs dobbelte rolle defineres: forsvar og afspænding. Ministrene vedtager organisationens nye strategiske principper: overgang fra massiv gengældelsesstrategi til fleksibel og afbalanceret gengældelsesstrategi. 01/21/ /08/1968 Grønlands luftrum atomvåbenfri Folketinget vedtager en dagsorden, hvorefter: Folketinget går ud fra, at regeringen ved at søge fremskaffet absolutte garantier for, at der ikke oplagres atomvåben i Grønland og for at det grønlandske luftrum holdes som atomvåbenfri zone, vil sikre, at Danmarks atompolitik opretholdes i alle dele af riget og Danmarks suverænitet respekteres. 02/12/1968 Amerikansk B-52 bombefly med brintbomber forulykker 30 km. nord for Toronto, Canada. 02/15/1968 På et to dages møde i København planlægges oprydningsarbejdet, kaldet Operation Crested Ice, efter B52-ulykken ved Thule. Der deltog over 100 amerikanere og omkring 100 danskere i oprydningsarbejdet. 19

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Historie og samfundsvidenskab, SDU, forår 2005

Historie og samfundsvidenskab, SDU, forår 2005 Historie og samfundsvidenskab, SDU, forår 2005 1. Indledning Denne eksamensopgave vil diskutere og vurdere Danmarks udenrigspolitik i perioden fra 1949 til ca. 2004. Dette vil især ske på baggrund af Carsten

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Hen imod Den kolde krigs slutfase indeholdt øvelserne også et spørgsmål om, hvordan en mobilisering kunne trappes ned på en sådan måde, at

Hen imod Den kolde krigs slutfase indeholdt øvelserne også et spørgsmål om, hvordan en mobilisering kunne trappes ned på en sådan måde, at Situationsrapport 27. september 1968: Magtkamp i Kreml hvor høgene vandt over duerne. Flere hændelser i Berlin og opbygning af sovjetiske flådestyrker i Middelhavet. Den engelske pendant til det danske

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk Institut for Internationale Studier DIIS DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION 1945-1991 Hovedpunkter [Frigivet 30. juni, 10.00] Udredningen er blevet til på grundlag af

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Anker Jørgensen. Bølgegang. Fra mine dagbøger 1972-1975. Bindl. Fremad

Anker Jørgensen. Bølgegang. Fra mine dagbøger 1972-1975. Bindl. Fremad Anker Jørgensen Bølgegang Fra mine dagbøger 1972-1975 Bindl Fremad INDHOLD FORORD 11 Af Anker Jørgensen INDLEDNING 13 Af redaktørerne JEG BLIVER STATSMINISTER 19 Den 2. oktober til den 5. oktober 1972

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention KAPITEL 10 Svage stater fejlslagne stater Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention Udenrigsminister Niels Helveg Petersen fremlagde i folketinget den 14. marts 2000 en redegørelse

Læs mere

oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget

oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget oktober 2002 Det Udenrigspolitiske Nævn, Folketinget Det Udenrigspolitiske Nævns nedsættelse og sammensætning Det Udenrigspolitiske Nævn nedsættes i henhold til 19, stk. 3, i Danmarks Riges Grundlov. Nævnets

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere