DAGSORDEN OG årsberetninger. 22. marts. StORmØDE. kfum OG kfuk. i DiStRikt AARHUS. LØRDAG DEN 22. MARTS 2014 KL På NØRRE ALLé 29, 8000 AARHUS C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN OG årsberetninger. 22. marts. StORmØDE. kfum OG kfuk. i DiStRikt AARHUS. LØRDAG DEN 22. MARTS 2014 KL. 13.00 På NØRRE ALLé 29, 8000 AARHUS C"

Transkript

1 DAGSORDEN OG årsberetninger 22. marts 2014 StORmØDE kfum OG kfuk i DiStRikt AARHUS LØRDAG DEN 22. MARTS 2014 KL På NØRRE ALLé 29, 8000 AARHUS C

2 13.00 Velkomst v. Michael Hejsel og indledning v. Jørgen Kvist Stormødedagsorden Oplæg fra Lokal til Lokal og UngK Kaffepause Oplæg fra Jørgen Kvist 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Mundtlige beretninger: Distriktsbestyrelsen KFUM og KFUKs Ejendomme SI fairbar Lokal til Lokal Øvrige udvalg Hvis andre udvalg ønsker ordet, bedes de melde dette til dirigenten Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent Stormødedagsorden fortsat Aftensmad og fest Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig spisning, da maden bliver beregnet ud fra antallet af fremmødte. Alligevel er du meget velkommen til at tilmelde dig begivenheden på facebook.com/aarhuskfumkfuk Uddrag fra vedtægterne 5.2 Stemmeret på stormødet har alle medlemmer af Distriktets foreninger, der er fyldt 15 år. Taleret har alle medlemmer Forslag der ønskes behandlet på stormødet, skal være Distriktsbestyrelsen i hænde senest to uger før Stormødet. Der kan ingen beslutninger tages om forslag, som ikke er optaget på dagsordenen. Ændringsforslag til indkomne forslag skal være formanden i hænde senest kl dagen før Stormødet Formanden vælges for at år ad gangen, og de to næstformænd vælges for to år ad gangen forskudt, således at der hvert år vælges én formand og én næstformand. De foreslåede kandidater til bestyrelsen og SI skal være myndige, og have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandidaten er villig til at modtage valg. 2 DAGSORDEN 4. Indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til Stormødet. 5. Valg af én repræsentant til Aarhus KFUM og KFUKs ejendomme SI og orientering om Distriktsbestyrelsens valg af repræsentant til SI og repræsentanter til kollegiebestyrelsen. Ole Mølby genopstiller som medlem af SI, og Distriktsbestyrelsen henstiller til, at Stormødet vælger denne kandidat for en 3 års periode. 6. Præsentation af fairbars styregruppe 7. Valg af formand og næstformænd samt orientering om lokalforeningernes valg af repræsentanter. Michael Hejsel Hansen genopstiller som formand. Mads Vig Gullberg Ingemansen opstiller som næstformand. Ved redaktionens afslutning var der ikke opstillet yderligere kandidater. Det er muligt at opstille kandidater på Stormødet. 8. Valg af revisorer 9. Vedtagelse af budget 10. Eventuelt Distriktets vedtægter finder du på

3 OPLÆGSHOLDERE Roma Savchuk fra Volyn YMCA, Lutsk i Ukraine Lokal til Lokal Aarhus - Ukraine Roma har været engageret i YMCA gennem 15 år. Han har tidligere været aktiv i TenSing, og var i 2011 voluntør i Leipzig YMCA, Tyskland. For tiden er han frivilligt engageret i foreningens sportsprogram og sidder som medlem af bestyrelsen. Lars Lindgrav Sörensen, præst i Ungdomskirken UngK og samarbejdet med KFUM og KFUK Jørgen Kvist, KFUM og KFUK s Generalsekretær 10 nye bud og en håndfuld visioner kandidater til formandskabet Jeg vil gerne fortsat arbejde med at udvikle bestyrelsen og Distriktet sådan at vi kan sikre gode rammer for fælles distriktsaktiviteter. Herudover vil jeg arbejde for, at 2025 visionen får indflydelse på nye aktiviteter og projekter i Distrikt Aarhus. Michael Hejsel Hansen Stærkstrømsingeniør Jeg er frivillig i kursusudvalget på landsplan. Tidligere har jeg været ansat i Distriktet som administrativ medarbejder. Som næstformand vil jeg arbejde for et stærkt Distrikt, der skal skabe grobund for de frivillige i Aarhus. Privat bor jeg i Aarhus med min kone Maria, er til god mad og rødvin, sport og godt håndværk. Mads Vig Gullberg Ingemansen Arkitekt 3

4 Kære medlemmer Nu hvor vi kan se vintergækker, erantis, tulipaner og andre forårsbebudere udenfor, er det igen tid til Stormøde i Distrikt Aarhus. Vi har haft en flot sæson med engagerede medlemmer, der har arrangeret og deltaget i møder, aktiviteter og events i og udenfor Aarhus. Bestyrelsen og jeg vil gerne sige tak til alle frivillige og ansatte for den store indsats. Bestyrelsens aktiviteter Distriktsbestyrelsen indledte året med et heldagsarrangement for bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Dagens fokus var teambuilding og udfærdigelse af en arbejdsplan med konkretisering af fire fokusområder for arbejdet frem mod stormødet 2014: Kirkekick for børn i 2014 Åbent hus for efterskoler Café Christian De fysiske rammer på Nørre Allé Herudover har vi haft fokus på at styrke samarbejdet i bestyrelsen, med det formål at blive bedre til at arbejde effektivt sammen om de mange og forskelligartede opgaver. Baggrunden for dette fokus er, at vi for to år siden gik over til en ny struktur for Distriktet, hvor Arbejdsgiverudvalget blev nedlagt, og bestyrelsen voksede i antallet af medlemmer. I tråd med 2025 visionen satte vi socialt ansvar i Aarhus på bestyrelsens dagsorden. Derfor var bestyrelsen på et inspirerende studiebesøg hos Kirkens Korshær i november, og vi planlagde efterfølgende tre fyraftensmøder med socialt ansvar som fællestema. Endelig fylder alle de driftsmæssige opgaver også en stor del i bestyrelsens arbejde. I år har forskellige individuelle omstændigheder betydet, at en stor del af den nuværende bestyrelse har valgt ikke at genopstille. Det er naturligvis ærgerligt, men vi har med held motiveret nye medlemmer til at stille op, og vi ser frem til at fortsætte med en stor fuldtallig bestyrelse. Nørre Allé 29 Lokalerne på Nørre Allé rummer stadig mange aktiviteter og arbejdspladser. Siden sidste stormøde er der kommet et par medarbejdere til hos vores lejere således at alle husets kontorpladser nu er udlejede. Vores lejere er for tiden Ikon, DKG, FDF og KFUM og KFUK i Danmark. Det øgede antal medarbejdere har medført, at vi har nyindrettet det lille mødelokale i stueetagen, således at det bedre kan anvendes som både møderum og stille arbejdsplads om nødvendigt. Vi har også i det forløbne år fået krearummet på førstesalen nyindrettet, og vi har fået malet i gangen nedenunder. Det høje aktivitetsniveau i bygningen medfører pres på mødefaciliteterne og de kommende år vil der fortsat være brug for jævnlig vedligeholdelse. Primært i form af maling. Aktiviteter og oplevelser i 2013 Som medlemmer af KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus kan vi sammen se tilbage på en række begivenheder i vores Distrikt, hvor der har været rigtig god opbakning, stort engagement og højt humør. Vi har været samlet til fester, fyraftensmøder og en forrygende paneldebat forud for kommunalvalget. Lokal til Lokal har fået gang i det internationale samarbejde mellem Aarhus og Lviv og Lutsk i Ukraine. Ungdomskirken er endelig en realitet, og Café Christian er rykket over i den nyistandsatte kirke. Ud over disse projekter og arrangementer i Distriktet har vores medlemmer også taget aktiv del i landsarrangementer som Kursus 13 og ikke mindst Wonderful Days, hvor vi sendte to busser af sted i år. I bestyrelsen glæder vi os over, at det er muligt at have så mange arrangementer der binder Distriktets medlemmer sammen på tværs af foreningerne. Især når man tager i betragtning, at der også samtidig foregår rigtig mange aktiviteter lokalt og på fairbar. Som det ses af ovenstående beretning bliver der også i år meget at høre og snakke om på årets stormøde, og vi vil gerne opfordre alle Distriktets medlemmer til at møde op og deltage konstruktivt i en spændende dialog om Distriktets fremtidige tiltag og aktiviteter. Vi glæder os til at se og høre jer alle til stormødet! På vegne af distriktsbestyrelsen Michael Hejsel Hansen, formand DISTRIKTSESTYRELSEN Michael Hejsel Hansen, formand Maria Haahr, næstformand Bjarne Due Pedersen, næstformand Jesper Jessen Hansen, Gellerup (Kasserer) Sjabbe Jan van der Weij, Gellerup Sara Skovsted, Frederiksbjerg Lene Nørby, Frederiksbjerg Marianne Saugmann, Fairbar Christina Skovgaard Iversen, Fairbar Sara Hove Kristensen, Midtbyen Brian Olesen Krawiec, Midtbyen Bestyrelsen mødes den 2. onsdag i hver måned til ordinært møde og arbejde i teams.

5 Formanden tog på kursus i bestyrelsesarbejde I foråret fulgte formanden for Distriktet, Michael Hejsel Hansen, en forelæsningsrække om bestyrelsesarbejde på Folkeuniversitetet i Aarhus. Forelæsningerne gav indblik i bestyrelsens rolle, ansvar og pligter og satte fokus på, hvordan bestyrelser ud fra et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv bliver mere værdiskabende. Formanden deltog i kurset sammen med endnu et bestyrelsesmedlem samt en ansat. Nye redskaber i brug Kurset gav god indsigt i de udfordringer, man kan møde i bestyrelsesarbejdet, og så fik vi en række konkrete forslag til, hvordan man kan strukturere og optimere planlægning og beslutningsprocesser i bestyrelsen fortæller Michael. Helt konkret har jeg, sammen med den øvrige bestyrelse, overført ideen omkring implementeringen af en generisk årsplan. Det giver os et rigtig godt overblik over, hvad vi skal arbejde med hen over året. Tilskud til kursusdeltagelse Distriktets øvrige medlemmer har også mulighed for at få støtte til relevante kurser arrangeret af eksterne organisationer. Det kræver blot en forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Læs mere om mulighederne for støtte på aarhus.kfum-kfuk.dk Distriktet 2013 i tal 586 medlemmer 128 frivillige og 58 deltagere var på WD14 66 medlemmer var på kursus13 22 gange gik alarmen på Nørre Allé 29 - kun 1 gang var det en uindbudt gæst kopper kaffe blev brygget på NA likes på facebook nåede distriktet op på Hvor kom pengene fra? KFUM og KFUKs ejendomme SI Udlejning af kontorpladser Genbrugsen Viby Genbrugsen Trøjborg Indtægter til legater og fonde Kontingenter, personl. medlemmer Lokaletilskud fra kommunen Udlejning af lokaler Renter og øvrige indtægter Det gav vi tilskud til Uddeling til Fairbar Wonderful Days Distriktsstøtte Café Christian Projekter Arrangementer Støtte fra fonden Superdøgn, TtT og Kursus Opstart af nye klubber Medlemsudviklingen i Distrikt Aarhus

6 Arrangementer 6 Se flere billeder fra årets begivenheder på

7 7

8 DISTRIKTETS ANSATTE ANSATTE Heine Poulsen, Administrativ medarbejder (december 12-) Helle Elmholdt, Informationsmedarbejder (januar 08-) Lea Klausen, Økonomimedarbejder (marts 13- ) Caroline Damsbo, Rengøring (august 12 -) Nina Frøjk Hansen, Rengøring (oktober 13 -) Helene Rohde Juhl, Rengøring (februar 14 -) Tak til Sara Hove Kristensen, Rengøring (marts 13 - februar 14) Martin Hauge Mikkelsen, projektansat for Café Christian, (juli 13 december 13) Lea Bækgaard, Rengøring (februar 13- oktober 13) Caroline Damsbo, Rengøring (august 12 marts 13) FAMILIEklubben Aktiv klub med 13 familier Familieklubben tæller i øjeblikket 13 familier - heraf ca. 30 børn i alderen 0-8 år. Vi mødes hver tredje fredag kl til drop-in, en lille snack og fri leg. Kl. 17 starter børneprogrammet, som i årets løb bl.a. har været græskarhoveder, besøg på brandstation og forskellige kreative aktiviteter. Omkring kl. 18 spiser vi sammen, hvorefter der er sang og bibelfortælling samt lidt natmad for børnene. Når børnene er puttet ca. kl er der voksenprogram, som kan være alt fra Mads og Monopolet, zumba, madpakkeinspirationsudveksling til filmaften, historiefortælling og hygge. På lejr med ballademager Det er blevet en tradition, at vi tager på weekendtur den 2. weekend i november. I år var vi på lejr med Emil fra Lønneberg som tema på Over Koen ved Hvalpsund. En fantastisk weekend som både børn og forældre nød. børn i forskellige aldersgrupper. Det var en uge med fantastisk sommervejr, sammenhold og masser af hygge. Vi har et programudvalg bestående af 2 familier der er overordnede koordinatorer, men alle familier er ansvarlige for et par aftner i løbet af året. Hver aften er der sat to familier på. Den ene familie står for madlavning og den anden for aftenens program for børn og voksne. Nye familier er meget velkomne Hvis du vil vide mere findes programmet på kfum-kfuk.dk/familie-i-kfum-og-kfuk/familieklubben. Du kan også kontakte programudvalget på FAMILIEKLUBBENS PROGRAMUDVALG Bodil og Benny Madsen Gitte og Jens Christian Sandbjerg Desuden var der ca. 10 familier afsted på Hvide Klit familiecamp i uge 29. Her havde flere voksne fra familieklubben påtaget sig opgaver med at lave program for Kollegiebestyrelsen Fortsat interesse for kollegiet Det er blevet dagligdag igen i Kollegiet har været et år uden større projekter, efter køkkener og badeværelser er blevet opgraderet og moderniseret. Der bliver dog løbende arbejdet på forbedring af det fælles IT-system, så beboernes krav og behov kan tilgodeses. Der kommer løbende henvendelse fra kommende tilflyttere til byen, og listen over potentielle beboere i kollegiet er fortsat lang. AARHUS KFUM OG KFUK EJENDOMME SI Renovering af UngK Vi har i 2013 renoveret Nørre alle 23K og skabt nye fysiske rammer til UngK. Renoveringen er gennemført via et godt samarbejde med bestyrelsen for UngK. Vi er stolte af resultatet og håber at brugerne af kirken får glæde og gavn af bygningen, som kan rumme mange spændende aktiviteter. I forbindelse med udskiftning af taget på Klostergade 35 planlægger vi at etablere 4 nye taglejligheder. Projektet ligger pt. til godkendelse hos Aarhus Kommune og går det efter planen forventer vi at gennemføre projektet i Bestyrelsen For KFUM OG KFUKs EJENDOMME SI Torben Linaa Hansen, formand René Munch Nilsen Ole Mølby Ole Dahl Bisgaard Jan Sæderup Jørgen Kallehave 8 Ansøgningsskemaet til kollegiet findes på

9 Café christian Nye omgivelser Det sidste års tid er der sket en del omkring Café Christian. Efter sommerferien blev arbejdet overtaget af en ny styregruppe samt en studentermedarbejder ansat af Distriktet. Massivt PR-fremstød Helt fra starten har PR stået øverst på opgavelisten, hvorfor vi i august måned allierede os med en række præster og frivillige rundt omkring i byen. Med en flyer i hånden og en salgstale parat sendte vi således frivillige fra lokalforeningerne ud for at reklamere for Café Christian hos forskellige præsters konfirmandhold. Fra Skt. Anna gade-skolen til UngK På trods af den store PR-indsats dukkede der dog kun 27 deltagere op den 4. oktober, da vi slog dørene Fællesskab og dialog Alsidigt program for de voksne medlemmer Vi er en gruppe af voksne medlemmer af KFUM og KFUK som gennem nogle år har haft en månedlig mødeaften, der som regel foregår i foreningslokalerne på Nørre Allé 29. Programmet består dels af foredrag med et oplæg til drøftelse, dels af møder ud-af-huset, fx. på Fairbar. op på Skt. Anna gade-skolen. Det samme gjorde sig gældende den 29. november, hvor der omtrent var samme deltagerantal. Begge aftener var dog præget af en rigtig god stemning, og deltagerne gik utroligt glade og tilfredse hjem. Den 31. januar fik vi endelig lov at benytte Ungdomskirken, hvilket helt klart har været sæsonens største succes. Deltagerantallet steg en smule, og stemningen var absolut helt i top. Det var vores oplevelse, at konfirmanderne var vilde med, at det foregik i en kirke. Frivillige aktiviteter tiltrækker Til alle arrangementer bliver der arrangeret aktiviteter af en flok frivillige. Hver gang er der aktiviteter, hvor de unge har muligheder for at blive udfordret på tro og tanker. Aktiviteterne er frivillige, men vi oplever at mange synes det er spændende. Herudover deltager vi i KFUM og KFUK s arrangementer på landsplan - fx. voksenstævner. Sæsonstarten blev en klassisk men alligevel meget inspirerende bibeltime ved Peter Lodberg; vi skal ikke være ens men ét i Kristus. Efterårets regionale voksenstævne på Vesterbølle Efterskole havde også Peter på programmet med; noget for noget eller nåde for ingenting. Der har været en aften med specielle rejselederopleveler fra Israel og en opløftende sangaften. Bent Ole Bærenholdt fra Aarhus Alt i alt må vi sige at på trods af udfordringer, så har selve aftenenerne alligevel været rigtig gode for de konfirmander, som dukkede op. CAFÈ CHRISTIANS STYREGRUPPE Kirstine Bjerregaard Charlotte Høst Mette Jensen Morten Baltzer Casper Fink Efterskole der sammen med sin kone Hanne var med til at etablere gruppen, tændte lys i øjnene på flere gamle højskolefolk med sit oplæg; vi er forskellige og det er vor styrke. Vi er deltagere hver gang, og det koster kun 30 kr. for medlemmer og kr. 40 for andre! FÆLLESSKAB OG DIALOG - udvalg Dorte Lundbak Jytte Madsen Anna Marie og Aage Pedersen Lars Olesen UngK Ungdomskirken har endelig kunne ansætte en præst I 2013 er der sket meget for ungdomskirken. Vi er blevet konstitueret i en bestyrelse, bestående af menighedsrådsrepræsentanter fra Aarhus provstier og to repræsentanter fra Y s Men, samt et brugerråd med repræsentanter fra de involverede organisationer. Efter en række udfordringer blev kirkens vedtægter endeligt godkendt af Kirkeministeriet i efteråret, og kirken har nu fået tilladelse til en 3-års prøveperiode. Vi kunne derfor endelig ansætte en præst, og valget faldt på Lars Lindgrav Sørensen, tidligere sognepræst i Tilst kirke. Lars blev indsat i embedet 4. februar ved en flot og stemningsfuld gudstjeneste. KFUM og KFUK s repræsentant i brugerrådet Nina Frøjk Hansen Ungdomspræst, Lars Lindgrav deltager i stormødet hvor han vil fortælle yderligere om UngK Læs mere om Distriktets tilbud på 9

10 Aarhus LOKAL TI Baggrund for Lokal til Lokal Aarhus Lokal til Lokal er en del af KFUM og KFUKs pilotprojekt under Internationalt Udvalg (IU). Pilotprojektet kører fra og har til formål at skabe erfaringer indenfor KFUM og KFUK til fremtidigt internationalt arbejde. Med Lokal til Lokal ønsker KFUM og KFUK i Danmark at styrke det internationale netværk og tilknytningen til lokale YMCA foreninger rundt omkring i verden. Stormødet gav det oficielle startskud Til stormødet 2013 i KFUM og KFUK i Projektets første år Projektets første år har været et etableringsår med fokus på at skabe netværk og styrke samarbejdet. Da vi i styregruppen allerede havde en god kontakt til YMCA i Ukraine, har vi fra begyndelsen været et skridt foran de to andre foreninger i pilotprojektet - Esbjerg og Vesterbro. Dette udgangspunkt har gjort, at vi allerede i 2013 har kunnet arbejde målrettet med at etablere en projektgruppe i Aarhus og med at styrke samarbejdet med samarbejdspartnerne i Ukraine. Aktiviteter i 2013 Sidste sommer havde vi fem ukrainere med på Wonderful Days, sådan at de fik mulighed for at se, hvordan en dansk festival ser ud. Under deres ophold var det samtidigt muligt at afholde det allerførste møde med to repræsentanter fra Lviv og Lutsk. Læs evt. Markant nr , som bragte et interview med to af deltagerne. Distrikt Aarhus blev det besluttet, at Aarhus skulle være en del af pilotprojektet, og at vores samarbejdspartnere er to foreninger i Ukraine YMCA Lviv og YMCA Lutsk. Begge byer ligger i det vestelige Ukraine. Repræsentanter i styregruppen Styregruppen i Aarhus er lokalt funderet og med repræsentanter fra næsten alle Aarhus lokalforeninger. Dette sker med et ønske om, at det bliver et fælles aarhusiansk projekt. Vi mangler pt. stadig en repræsentant fra Frederiksberg. Kulturudveksling og lokale mål På de 4 år ønsker styregruppen i Aarhus at skabe kulturudveksling mellem unge i de to lande og skabe et fundament for dybe relationer på tværs af landegrænserne. Det skal ske gennem en række arrangementer og samarbejdsprojekter her og i Ukraine. Udgangspunktet er, at vi kan lære noget af hinanden, for vi har hver vores forcer, der skal sættes i spil. Projektet skal skabe større lokal bevidsthed omkring KFUM og KFUKs internationale netværk i YMCA samt opnå nogle lokalt bestemte mål: Nye samarbejdspartnere lokalt Nye målgrupper Større bevidsthed om det internationale netværk hos medllemerne i de fire foreninger Lokal til Lokal var lige det, vi stod og manglede. Vi havde allerede et samarbejde YMCA Ukraine, som jeg ikke synes vi fik nok ud af. Der var meget mere potentiale, som vi ikke udnyttede ordentligt. Så da pilotprojektet blev laceret, var det som en appelsin, der landede i turbanen. Det er en meget mere visionær tilgang til KFUM og KFUKs internationale netværk. Morten Hougaard Sørensen, formand for projektgruppen i Aarhus I efteråret er det blevet til to rejser til Ukraine, der begge havde til formål at styrke relationen mellem de tre foreninger og komme tættere på en forståelse af, hvad hver forening indeholder. Den første rejse fandt sted weekend i september og havde til formål, at de medlemmer af styregruppen, der ikke havde været i Ukraine, skulle få en fornemmelse af landet og de to foreninger Lutsk og Lviv. Under rejsen blev der samtidig afholdt et fælles møde mellem repræsentanter fra alle tre foreninger. Her blev der fastlagt en samarbejdsstruktur for det konkrete arbejde mellem foreningerne og for strukturen for arbejdet med de forskelle projekter. Den anden rejse havde til formål, at få et mere indgående forståelse af de to ukrainske foreninger og de aktiviteter og projekter de er engageret i. Endelig rejste fem ukrainere til Danmark i weekenden november, hvor de bl.a. besøgte Kursus13, men også fik et bredt indtryk af KFUM og KFUK i Aarhus. 10

11 L LOKAL... Projektets andet år Udadrettede aktiviteter i 2014 I løbet af foråret skal vores relevante idéer diskuteres, og vi skal tage en beslutning om, hvilke konkrete projekter og indsatsområder vi ønsker at arbejde med. Det er vi allerede i gang med. 1) Første prioritet er, at skabe et samarbejde med en KFUM og KFUK efterskole. 2) Anden prioritet er at integrere TenSing Hasle i L2L 3) Tredje prioritet er forsøge at få et samarbejde op at stå med et lokalt gymnasium. Derudover er det sikkert, at vi sender fem-seks ledere fra Aarhus til en ukrainsk børne- og ungdomssommerlejr i Karpaterbjergene. Danskerne skal stå for forskellige workshops for deltagerne. Budget 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. I 2013 har projektet fundet finansiering i KFUM og KFUK for omkring kr. I 2015 håber vi at kunne sende 20 danske medlemmer af KFUM og KFUK i Aarhus til en leadershiptraining summercamp for 18+. Her vil der tilsvarende deltage 20 unge ukrainere. Projektgruppen i Aarhus Morten H. Sørensen, formand Filip Hove, næstformand Nina Hansen, midtbyen Susanne Sorensen, gellerup Christina S. Iversen, fairbar Taras Zaika (herboende Ukrainer) Kenneth H. Mikkelsen Maria Hove Vibeke Mie Jensen 18 kg lego i bagagen Lokal til Lokal besøgte i oktober Lviv i Ukraine, hvor Vibeke og Maria kunne aflevere 18 kg. LEGO til et legerum på Børnehospitalet i Lviv. Et legerum som den lokale YMCA-afdeling har sat i stand og indrettet... Se en video om projektet på youtube: 11

12 FAIrbar og fore projektet fairbar Flot regnskabsår 2013 har på mange måder været et begivenhedsrigt år. Der er sket meget både i forhold til frivillige og ansatte, men der har også været mange arrangementer og store af slagsen også! Nye medarbejdere I det forgangne år sagde vi desværre både farvel til vores bartenderkoordinator Christina Skovgaard Iversen samt vores driftsleder Anders Mårup. Christina har været en del af fairbar lige siden starten og de seneste 4 år som ansat. Med afsluttet studie var det tid til andet arbejde end fairbar. Vi ønsker Christina alt mulig held og lykke med hendes færd ud på arbejdsmarkedet. Anders startede efter sommer på nyt studie og med det og det store frivillige engagement i FDF, måtte Anders også stoppe. Anders var med sit høje humør en person, som fra start var vellidt blandt alle de frivillige, og vi er derfor kede af, at også han måtte forlade os. På trods af at to vigtige personer stoppede i deres stillinger, er der dog ingen grund til frygt! Som erstatning for Christina ansatte vi et velkendt KFUM & KFUK-ansigt nemlig Mette Bøge Kousgaard. På den korte tid som ansat har Mette allerede, med sin glade og smilende tilgang til tingene, vist sig som en person, de frivillige kender og er trygge ved. Også på driftslederstillingen har vi fået en kompetent erstatning. Mattis Sørensen, som til daglig læser på Handelshøjskolen, har de første par måneder af ansættelsen nærmest boet på kontoret eller fairbar. Vi er meget fortrøstningsfulde om fairbars fremtid og ser frem til fortsat at samarbejde med begge to! Også på frivilligsiden har der været en del udskiftning både i styregruppen og diverse udvalg. Det er naturligvis uundgåeligt i en frivillig organisation med frivillige. Heldigvis er fairbar stadig et eftertragtet sted at arbejde vi har eksempelvis stadig kø til at blive bartender i caféen. Festuge gav resultater Faibar har i årets løb været vært for adskillige nævneværdige arrangemener som utallige ølarrangementer, sang- og quizaftener, ferniseringer og koncerter. Et arrangement står dog tydeligere frem end andre nemlig festugen. Også i år var fairbar en del af Aarhus Festuge. Med masser af musik, events, regnvand, øl og smil formåede fairbar at omdanne Store Torv til én stor fest! Det gav resultater både i form af omtale i medier men også på bundlinjen, hvor festugen var med til at sikre en stor del af fairbars omsætning. Festugen kombineret med flere driftsmæssige tiltag har betydet, at 2013 ser ud til at blive et flot regnskabsår for fairbar. Et år er gået i fairbar og hvilket år! Det forpligter naturligvis, men allerede i starten af det nye år har der været mange positive tegn at fremhæve. Vi ser derfor frem til endnu et år med masser af gode oplevelser til ølentusiaster, kunstinteressede, musikelskere og ikke mindst KFUM & KFUK ere. Medlemmer af styregruppen Kristian Ager Kristensen, formand Marianne Munk Saugmann, næstformand Carsten Vittrup Rasmus Bjerg Maria Leander Gøgsig Nina Skøtt Dalsgaard Jakob Winter KFUM og KFUK i Gellerup Visionsarbejde i Gellerup Efter sidste stormøde hvor Gellerup stod for arrangementet, har vi afholdt en dejlig aften for vores frivillige, beskæftige os med vores lederlejligheder og få udarbejdet en vision. I Gellerup har vi klubberne FBI, TenSing Hasle, Get2Gether og K-Klubben, hvor der er en række frivillige, som ugentlig tager et stort ansvar. Det takkede vi dem for gennem en lederforkælelsesaften, hvor vi var ca. 25 samlet til hygge, god mad og oplæg fra Karen Klemmed Hviid om den alternative andagt. Vi glæder os til snarest at kunne offentliggøre vores vision, som fortæller lidt om hvem vi er, og hvilken retning vi gerne vil bevæge os i. Så kig endelig forbi vores hjemmeside inden for den nærmeste fremtid. Herudover har vi deltaget aktivt i distrikts- og landsarrangementer, og vi kunne med glæde tage en andenplads til foreningsdysten på Kursus13. Til DHL-stafet med distriktet rykkede vi op på en tredje-plads. Vi ser frem til et nyt år med nye udfordringer. Gellerups bestyrelse 2013 Elisabeth Søgaard, formand Jonna Petersen, næstformand Jens Videbæk, kasserer Jakob Klaris Jacob Reosen Morten Ballebye Susanne Sørensen 12

13 ningerne... KFUM og KFUK i Aarhus Midtby DHL-sejr og makeover KFUM og KFUK i Aarhus Midtby har igen haft et godt år fyldt med oplevelser både lokalt og nationalt. I bestyrelsen har der været fokus på vores ledere, vores rolle i lokalområdet samt foreningens interne sammenhæng. Og så var 2013 året hvor vi vandt DHL-stafetten over resten af Distriktet! I 2013 har Midtbyen haft 2 konfirmandklubber, en unge-voksne-klub samt Centrum, der startede i september og primært er for de 25-årige og op. For at tjene penge til foreningen samt vedligeholde vores forhold til Y s Mens Sirius, hjalp vi dem i efteråret med at sælge lopper. var blevet til et roderum. Takket være Tina Madsen, som havde tid til overs inden studiestart, blev lokalet forvandlet til et krea-rum i samarbejde med Distriktets ansatte. Desuden fik vi støtte fra ÅUF til indkøb af et bordtennisbord, og det store rum blev malet af nogle af vores aktive frivillige. Aarhus Midtbys bestyrelse 2013 Nina Frøjk Hansen, formand Henrik Videbæk, næstformand Elisabeth Tang van der Weij, kasserer Niels Skov Knudsen Helle Elmholdt Bjarke Nees (suppleant, fra januar bestyrelsesmedlem) Teensommerlejr i Østjylland Siden november har Aarhus Midtby arbejdet for at kunne afholde en Teensommerlejr i Østjylland på Diakonhøjskolen i uge 28. Vores håb er, at projektet bliver et samarbejde med den resterende del af Distrikt Aarhus samt Hærvejen, Randers og Kongens Thisted Binderup. Roderum blev til krea-rum I sommer fik vi sat skik på det lokale, der efterhånden KFUM og KFUK på Frederiksbjerg Medlemsfremgang på 51% 2013 startede med konstitueringen af den nye bestyrelse. På det første møde blev der afstemt forventninger og opstillet fire mål for bestyrelsens arbejde i 2013: 1) Gode tilbud til vores medlemmer 2) Øget medlemsstal 3) En mere synlig bestyrelse 4) Mere PR-arbejde Når vi ser tilbage på det forgangne år, har vi næsten nået alle målene var et meget begivenhedsrigt år i KFUM og KFUK, hvor vi fik sendt mange medlemmer af sted på diverse events og kurser med gode tilskud i bagagen. Derudover bød året på en betydelig stigning i antallet af medlemmer i KFUM og KFUK på Frederiksbjerg (51% siden sidste år). Bestyrelsen arrangerede i løbet af året både en høstfest og en sommerfest, hvor foreningens medlemmer kunne mødes til hyggelige aftener. I løbet af året deltog foreningen også i Aarhus Festuge. Vi udarbejdede en BUSK-gudstjeneste i samarbejde med Skt. Pauls Kirke og vi arrangerede et natkirkearrangement i Skt. Lukas Kirke. Samlet set havde foreningens klubber, Konfirmandklubben og Unge-Voksne, også nogle rigtig spændene aftener, der både indebar gode diskussioner, refleksioner og ikke mindst sjove hyggeture. Traditionen tro sluttede foreningen kalenderåret af med juletræssalg på Skt. Pauls Kirkeplads. Frederiksbjergs bestyrelse 2013 Connie Ejskær Jensen, formand Lea Klausen, kasserer Anton Vesterager Aas Jansen Mette Solsø Nielsen Christina Raakjær Nielsen Jens Barslev 13

14 FØLGwwwwwwww DISTRIKTEtwwww ONLINEwwwwww AARHUS.KFUM-KFUK.DK Nyheder, kontaktoplysninger kalender og mange flere informationer om Distriktet. FACEBOOK.COM/ AARHUSKFUMKFUK Begivenheder, Billeder og Breaking News! FLICKR.COM/ AARHUSKFUMKFUK Alle Distriktets billeder - samlet på ét sted.

Referat fra Stormøde i Distrikt Aarhus 2015 - Lørdag den 7. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29

Referat fra Stormøde i Distrikt Aarhus 2015 - Lørdag den 7. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29 Referat fra Stormøde i Distrikt Aarhus 2015 - Lørdag den 7. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29 Beslutningsreferat med uddrag fra diskussionerne Deltagere: 57 stemmeberettigede Indledning v/ Morten Hougaard

Læs mere

Referat fra Stormøde i Distrikt Aarhus Lørdag den 2. marts kl , Nørre Allé 29

Referat fra Stormøde i Distrikt Aarhus Lørdag den 2. marts kl , Nørre Allé 29 Referat fra Stormøde i Distrikt Aarhus 2013 - Lørdag den 2. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29 Beslutningsreferat med uddrag fra diskussionerne Deltagere: 58 stemmeberettigede og fem ikke stemmeberettigede.

Læs mere

Referat fra Stormøde i Distrikt Aarhus Lørdag den 12. marts kl , Nørre Allé 29

Referat fra Stormøde i Distrikt Aarhus Lørdag den 12. marts kl , Nørre Allé 29 Referat fra Stormøde i Distrikt Aarhus 2016 - Lørdag den 12. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29 Beslutningsreferat med uddrag fra diskussionerne Deltagere: 58 stemmeberettigede ved mødets start Indledning

Læs mere

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus. Stormøde 2011. 19. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus. Stormøde 2011. 19. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29 DAGS BILAG G O N ORDE KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus Stormøde 2011 19. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29 DAGSORDEN Indledning v/ Helle Cæsar 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referent

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Spørgsmål: Ingen spørgsmål. Alle er velkomne til at kontakte SI senere.

Spørgsmål: Ingen spørgsmål. Alle er velkomne til at kontakte SI senere. Referat fra Stormøde i Distrikt Århus Lørdag den 15. marts 2008, Nørre Allé 29 Indledning v. Kristendomskonsulent Kamilla Bundgaard 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referent

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

STORMØDE OG FORSLAG ÅRSBERETNING DAGSORDEN

STORMØDE OG FORSLAG ÅRSBERETNING DAGSORDEN KFUM og KFUK I DISTRIKT AARHUS STORMØDE 2013 lørdag DEN 2. MARTS KL. 13.00, Nørre allé 29, 8000 aarhus c 2013 2013 2013 2013 DAGSORDEN ÅRSBERETNING 2012 2012 2012 2013 2013 2013 OG FORSLAG PROGRAM 13.00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

DAGSORDEN. ÅRSBERETNINGER. FORSLAG. kfum og kfuk I distrikt aarhus. lørdag den 7. MArtS 2015 kl nørre AllÉ 29, 8000 AArHUS C

DAGSORDEN. ÅRSBERETNINGER. FORSLAG. kfum og kfuk I distrikt aarhus. lørdag den 7. MArtS 2015 kl nørre AllÉ 29, 8000 AArHUS C DAGSORDEN. ÅRSBERETNINGER. FORSLAG. kfum og kfuk I distrikt aarhus STORMØDE lørdag den 7. MArtS 2015 kl. 13.00 nørre AllÉ 29, 8000 AArHUS C 13.00 Velkomst v. Michael Hejsel Indledning v. Kristendomskonsulent,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Fredag den 12. februar kl. 17.00 i rytterstuen på Nordjysk Ridecenter. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Velkomst Lars byder velkommen 2. Valg af dirigent Hans Hovmøller blev

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013.

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Deltagende foreninger: Horsens, Kolding, Vejle, Thyregod, Give, Hedensted - i alt ca. 35 deltagere. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Indledning ved Louise Gottenborg Generalforsamling 2016 Pkt. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Bente Larsen Referent: Lilian Nielsen Stemmetællere: Karin Knudsen og Grethe Horshauge

Læs mere

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen! GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C REFERAT Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 04. februar 2017 kl. 15.30 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Referat af Stormøde fredag den 11. september 2015

Referat af Stormøde fredag den 11. september 2015 Referat af Stormøde fredag den 11. september 2015 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere Dirigent: Leif Ebsen foreslået og valgt. Referenter: Lene M. Pedersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Efter følgende havde vi et langt møde med arbejdsgiver udvalget og Dorte Hougaard Madsen, hvor situationen også blev vendt og drejet.

Efter følgende havde vi et langt møde med arbejdsgiver udvalget og Dorte Hougaard Madsen, hvor situationen også blev vendt og drejet. KA Beretning Det var jo et lille KA på 4 personer, der stod tilbage efter sidste års stormøde. Vi holdte kort efter stormødet et summe møde, hvor vi vende de udmeldinger der var kommet på stormødet. Efter

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 1. Valg af dirigent Jytte Rusbjerg blev valgt. Jytte konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017

Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017 1 Referat af Diakonhøjskolens Diakonforbunds generalforsamling 10. juni 2017 Generalforsamlingen startede med at der blev sunget: Morgenstund har guld i mund. Efterfølgende blev der budt velkommen af formanden

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Lunden d 8-2-2016 Gantis Ordinære Generalforsamling 8 februar 2016 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Jørn Mikkelsen Referent: Julie Schjødtz Hansen Godkendes af generalforsamlingen 2. Bestyrelsens

Læs mere