DAGSORDEN OG årsberetninger. 22. marts. StORmØDE. kfum OG kfuk. i DiStRikt AARHUS. LØRDAG DEN 22. MARTS 2014 KL På NØRRE ALLé 29, 8000 AARHUS C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN OG årsberetninger. 22. marts. StORmØDE. kfum OG kfuk. i DiStRikt AARHUS. LØRDAG DEN 22. MARTS 2014 KL. 13.00 På NØRRE ALLé 29, 8000 AARHUS C"

Transkript

1 DAGSORDEN OG årsberetninger 22. marts 2014 StORmØDE kfum OG kfuk i DiStRikt AARHUS LØRDAG DEN 22. MARTS 2014 KL På NØRRE ALLé 29, 8000 AARHUS C

2 13.00 Velkomst v. Michael Hejsel og indledning v. Jørgen Kvist Stormødedagsorden Oplæg fra Lokal til Lokal og UngK Kaffepause Oplæg fra Jørgen Kvist 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Mundtlige beretninger: Distriktsbestyrelsen KFUM og KFUKs Ejendomme SI fairbar Lokal til Lokal Øvrige udvalg Hvis andre udvalg ønsker ordet, bedes de melde dette til dirigenten Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent Stormødedagsorden fortsat Aftensmad og fest Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig spisning, da maden bliver beregnet ud fra antallet af fremmødte. Alligevel er du meget velkommen til at tilmelde dig begivenheden på facebook.com/aarhuskfumkfuk Uddrag fra vedtægterne 5.2 Stemmeret på stormødet har alle medlemmer af Distriktets foreninger, der er fyldt 15 år. Taleret har alle medlemmer Forslag der ønskes behandlet på stormødet, skal være Distriktsbestyrelsen i hænde senest to uger før Stormødet. Der kan ingen beslutninger tages om forslag, som ikke er optaget på dagsordenen. Ændringsforslag til indkomne forslag skal være formanden i hænde senest kl dagen før Stormødet Formanden vælges for at år ad gangen, og de to næstformænd vælges for to år ad gangen forskudt, således at der hvert år vælges én formand og én næstformand. De foreslåede kandidater til bestyrelsen og SI skal være myndige, og have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandidaten er villig til at modtage valg. 2 DAGSORDEN 4. Indkomne forslag Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til Stormødet. 5. Valg af én repræsentant til Aarhus KFUM og KFUKs ejendomme SI og orientering om Distriktsbestyrelsens valg af repræsentant til SI og repræsentanter til kollegiebestyrelsen. Ole Mølby genopstiller som medlem af SI, og Distriktsbestyrelsen henstiller til, at Stormødet vælger denne kandidat for en 3 års periode. 6. Præsentation af fairbars styregruppe 7. Valg af formand og næstformænd samt orientering om lokalforeningernes valg af repræsentanter. Michael Hejsel Hansen genopstiller som formand. Mads Vig Gullberg Ingemansen opstiller som næstformand. Ved redaktionens afslutning var der ikke opstillet yderligere kandidater. Det er muligt at opstille kandidater på Stormødet. 8. Valg af revisorer 9. Vedtagelse af budget 10. Eventuelt Distriktets vedtægter finder du på

3 OPLÆGSHOLDERE Roma Savchuk fra Volyn YMCA, Lutsk i Ukraine Lokal til Lokal Aarhus - Ukraine Roma har været engageret i YMCA gennem 15 år. Han har tidligere været aktiv i TenSing, og var i 2011 voluntør i Leipzig YMCA, Tyskland. For tiden er han frivilligt engageret i foreningens sportsprogram og sidder som medlem af bestyrelsen. Lars Lindgrav Sörensen, præst i Ungdomskirken UngK og samarbejdet med KFUM og KFUK Jørgen Kvist, KFUM og KFUK s Generalsekretær 10 nye bud og en håndfuld visioner kandidater til formandskabet Jeg vil gerne fortsat arbejde med at udvikle bestyrelsen og Distriktet sådan at vi kan sikre gode rammer for fælles distriktsaktiviteter. Herudover vil jeg arbejde for, at 2025 visionen får indflydelse på nye aktiviteter og projekter i Distrikt Aarhus. Michael Hejsel Hansen Stærkstrømsingeniør Jeg er frivillig i kursusudvalget på landsplan. Tidligere har jeg været ansat i Distriktet som administrativ medarbejder. Som næstformand vil jeg arbejde for et stærkt Distrikt, der skal skabe grobund for de frivillige i Aarhus. Privat bor jeg i Aarhus med min kone Maria, er til god mad og rødvin, sport og godt håndværk. Mads Vig Gullberg Ingemansen Arkitekt 3

4 Kære medlemmer Nu hvor vi kan se vintergækker, erantis, tulipaner og andre forårsbebudere udenfor, er det igen tid til Stormøde i Distrikt Aarhus. Vi har haft en flot sæson med engagerede medlemmer, der har arrangeret og deltaget i møder, aktiviteter og events i og udenfor Aarhus. Bestyrelsen og jeg vil gerne sige tak til alle frivillige og ansatte for den store indsats. Bestyrelsens aktiviteter Distriktsbestyrelsen indledte året med et heldagsarrangement for bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Dagens fokus var teambuilding og udfærdigelse af en arbejdsplan med konkretisering af fire fokusområder for arbejdet frem mod stormødet 2014: Kirkekick for børn i 2014 Åbent hus for efterskoler Café Christian De fysiske rammer på Nørre Allé Herudover har vi haft fokus på at styrke samarbejdet i bestyrelsen, med det formål at blive bedre til at arbejde effektivt sammen om de mange og forskelligartede opgaver. Baggrunden for dette fokus er, at vi for to år siden gik over til en ny struktur for Distriktet, hvor Arbejdsgiverudvalget blev nedlagt, og bestyrelsen voksede i antallet af medlemmer. I tråd med 2025 visionen satte vi socialt ansvar i Aarhus på bestyrelsens dagsorden. Derfor var bestyrelsen på et inspirerende studiebesøg hos Kirkens Korshær i november, og vi planlagde efterfølgende tre fyraftensmøder med socialt ansvar som fællestema. Endelig fylder alle de driftsmæssige opgaver også en stor del i bestyrelsens arbejde. I år har forskellige individuelle omstændigheder betydet, at en stor del af den nuværende bestyrelse har valgt ikke at genopstille. Det er naturligvis ærgerligt, men vi har med held motiveret nye medlemmer til at stille op, og vi ser frem til at fortsætte med en stor fuldtallig bestyrelse. Nørre Allé 29 Lokalerne på Nørre Allé rummer stadig mange aktiviteter og arbejdspladser. Siden sidste stormøde er der kommet et par medarbejdere til hos vores lejere således at alle husets kontorpladser nu er udlejede. Vores lejere er for tiden Ikon, DKG, FDF og KFUM og KFUK i Danmark. Det øgede antal medarbejdere har medført, at vi har nyindrettet det lille mødelokale i stueetagen, således at det bedre kan anvendes som både møderum og stille arbejdsplads om nødvendigt. Vi har også i det forløbne år fået krearummet på førstesalen nyindrettet, og vi har fået malet i gangen nedenunder. Det høje aktivitetsniveau i bygningen medfører pres på mødefaciliteterne og de kommende år vil der fortsat være brug for jævnlig vedligeholdelse. Primært i form af maling. Aktiviteter og oplevelser i 2013 Som medlemmer af KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus kan vi sammen se tilbage på en række begivenheder i vores Distrikt, hvor der har været rigtig god opbakning, stort engagement og højt humør. Vi har været samlet til fester, fyraftensmøder og en forrygende paneldebat forud for kommunalvalget. Lokal til Lokal har fået gang i det internationale samarbejde mellem Aarhus og Lviv og Lutsk i Ukraine. Ungdomskirken er endelig en realitet, og Café Christian er rykket over i den nyistandsatte kirke. Ud over disse projekter og arrangementer i Distriktet har vores medlemmer også taget aktiv del i landsarrangementer som Kursus 13 og ikke mindst Wonderful Days, hvor vi sendte to busser af sted i år. I bestyrelsen glæder vi os over, at det er muligt at have så mange arrangementer der binder Distriktets medlemmer sammen på tværs af foreningerne. Især når man tager i betragtning, at der også samtidig foregår rigtig mange aktiviteter lokalt og på fairbar. Som det ses af ovenstående beretning bliver der også i år meget at høre og snakke om på årets stormøde, og vi vil gerne opfordre alle Distriktets medlemmer til at møde op og deltage konstruktivt i en spændende dialog om Distriktets fremtidige tiltag og aktiviteter. Vi glæder os til at se og høre jer alle til stormødet! På vegne af distriktsbestyrelsen Michael Hejsel Hansen, formand DISTRIKTSESTYRELSEN Michael Hejsel Hansen, formand Maria Haahr, næstformand Bjarne Due Pedersen, næstformand Jesper Jessen Hansen, Gellerup (Kasserer) Sjabbe Jan van der Weij, Gellerup Sara Skovsted, Frederiksbjerg Lene Nørby, Frederiksbjerg Marianne Saugmann, Fairbar Christina Skovgaard Iversen, Fairbar Sara Hove Kristensen, Midtbyen Brian Olesen Krawiec, Midtbyen Bestyrelsen mødes den 2. onsdag i hver måned til ordinært møde og arbejde i teams.

5 Formanden tog på kursus i bestyrelsesarbejde I foråret fulgte formanden for Distriktet, Michael Hejsel Hansen, en forelæsningsrække om bestyrelsesarbejde på Folkeuniversitetet i Aarhus. Forelæsningerne gav indblik i bestyrelsens rolle, ansvar og pligter og satte fokus på, hvordan bestyrelser ud fra et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv bliver mere værdiskabende. Formanden deltog i kurset sammen med endnu et bestyrelsesmedlem samt en ansat. Nye redskaber i brug Kurset gav god indsigt i de udfordringer, man kan møde i bestyrelsesarbejdet, og så fik vi en række konkrete forslag til, hvordan man kan strukturere og optimere planlægning og beslutningsprocesser i bestyrelsen fortæller Michael. Helt konkret har jeg, sammen med den øvrige bestyrelse, overført ideen omkring implementeringen af en generisk årsplan. Det giver os et rigtig godt overblik over, hvad vi skal arbejde med hen over året. Tilskud til kursusdeltagelse Distriktets øvrige medlemmer har også mulighed for at få støtte til relevante kurser arrangeret af eksterne organisationer. Det kræver blot en forhåndsgodkendelse fra bestyrelsen. Læs mere om mulighederne for støtte på aarhus.kfum-kfuk.dk Distriktet 2013 i tal 586 medlemmer 128 frivillige og 58 deltagere var på WD14 66 medlemmer var på kursus13 22 gange gik alarmen på Nørre Allé 29 - kun 1 gang var det en uindbudt gæst kopper kaffe blev brygget på NA likes på facebook nåede distriktet op på Hvor kom pengene fra? KFUM og KFUKs ejendomme SI Udlejning af kontorpladser Genbrugsen Viby Genbrugsen Trøjborg Indtægter til legater og fonde Kontingenter, personl. medlemmer Lokaletilskud fra kommunen Udlejning af lokaler Renter og øvrige indtægter Det gav vi tilskud til Uddeling til Fairbar Wonderful Days Distriktsstøtte Café Christian Projekter Arrangementer Støtte fra fonden Superdøgn, TtT og Kursus Opstart af nye klubber Medlemsudviklingen i Distrikt Aarhus

6 Arrangementer 6 Se flere billeder fra årets begivenheder på

7 7

8 DISTRIKTETS ANSATTE ANSATTE Heine Poulsen, Administrativ medarbejder (december 12-) Helle Elmholdt, Informationsmedarbejder (januar 08-) Lea Klausen, Økonomimedarbejder (marts 13- ) Caroline Damsbo, Rengøring (august 12 -) Nina Frøjk Hansen, Rengøring (oktober 13 -) Helene Rohde Juhl, Rengøring (februar 14 -) Tak til Sara Hove Kristensen, Rengøring (marts 13 - februar 14) Martin Hauge Mikkelsen, projektansat for Café Christian, (juli 13 december 13) Lea Bækgaard, Rengøring (februar 13- oktober 13) Caroline Damsbo, Rengøring (august 12 marts 13) FAMILIEklubben Aktiv klub med 13 familier Familieklubben tæller i øjeblikket 13 familier - heraf ca. 30 børn i alderen 0-8 år. Vi mødes hver tredje fredag kl til drop-in, en lille snack og fri leg. Kl. 17 starter børneprogrammet, som i årets løb bl.a. har været græskarhoveder, besøg på brandstation og forskellige kreative aktiviteter. Omkring kl. 18 spiser vi sammen, hvorefter der er sang og bibelfortælling samt lidt natmad for børnene. Når børnene er puttet ca. kl er der voksenprogram, som kan være alt fra Mads og Monopolet, zumba, madpakkeinspirationsudveksling til filmaften, historiefortælling og hygge. På lejr med ballademager Det er blevet en tradition, at vi tager på weekendtur den 2. weekend i november. I år var vi på lejr med Emil fra Lønneberg som tema på Over Koen ved Hvalpsund. En fantastisk weekend som både børn og forældre nød. børn i forskellige aldersgrupper. Det var en uge med fantastisk sommervejr, sammenhold og masser af hygge. Vi har et programudvalg bestående af 2 familier der er overordnede koordinatorer, men alle familier er ansvarlige for et par aftner i løbet af året. Hver aften er der sat to familier på. Den ene familie står for madlavning og den anden for aftenens program for børn og voksne. Nye familier er meget velkomne Hvis du vil vide mere findes programmet på kfum-kfuk.dk/familie-i-kfum-og-kfuk/familieklubben. Du kan også kontakte programudvalget på FAMILIEKLUBBENS PROGRAMUDVALG Bodil og Benny Madsen Gitte og Jens Christian Sandbjerg Desuden var der ca. 10 familier afsted på Hvide Klit familiecamp i uge 29. Her havde flere voksne fra familieklubben påtaget sig opgaver med at lave program for Kollegiebestyrelsen Fortsat interesse for kollegiet Det er blevet dagligdag igen i Kollegiet har været et år uden større projekter, efter køkkener og badeværelser er blevet opgraderet og moderniseret. Der bliver dog løbende arbejdet på forbedring af det fælles IT-system, så beboernes krav og behov kan tilgodeses. Der kommer løbende henvendelse fra kommende tilflyttere til byen, og listen over potentielle beboere i kollegiet er fortsat lang. AARHUS KFUM OG KFUK EJENDOMME SI Renovering af UngK Vi har i 2013 renoveret Nørre alle 23K og skabt nye fysiske rammer til UngK. Renoveringen er gennemført via et godt samarbejde med bestyrelsen for UngK. Vi er stolte af resultatet og håber at brugerne af kirken får glæde og gavn af bygningen, som kan rumme mange spændende aktiviteter. I forbindelse med udskiftning af taget på Klostergade 35 planlægger vi at etablere 4 nye taglejligheder. Projektet ligger pt. til godkendelse hos Aarhus Kommune og går det efter planen forventer vi at gennemføre projektet i Bestyrelsen For KFUM OG KFUKs EJENDOMME SI Torben Linaa Hansen, formand René Munch Nilsen Ole Mølby Ole Dahl Bisgaard Jan Sæderup Jørgen Kallehave 8 Ansøgningsskemaet til kollegiet findes på

9 Café christian Nye omgivelser Det sidste års tid er der sket en del omkring Café Christian. Efter sommerferien blev arbejdet overtaget af en ny styregruppe samt en studentermedarbejder ansat af Distriktet. Massivt PR-fremstød Helt fra starten har PR stået øverst på opgavelisten, hvorfor vi i august måned allierede os med en række præster og frivillige rundt omkring i byen. Med en flyer i hånden og en salgstale parat sendte vi således frivillige fra lokalforeningerne ud for at reklamere for Café Christian hos forskellige præsters konfirmandhold. Fra Skt. Anna gade-skolen til UngK På trods af den store PR-indsats dukkede der dog kun 27 deltagere op den 4. oktober, da vi slog dørene Fællesskab og dialog Alsidigt program for de voksne medlemmer Vi er en gruppe af voksne medlemmer af KFUM og KFUK som gennem nogle år har haft en månedlig mødeaften, der som regel foregår i foreningslokalerne på Nørre Allé 29. Programmet består dels af foredrag med et oplæg til drøftelse, dels af møder ud-af-huset, fx. på Fairbar. op på Skt. Anna gade-skolen. Det samme gjorde sig gældende den 29. november, hvor der omtrent var samme deltagerantal. Begge aftener var dog præget af en rigtig god stemning, og deltagerne gik utroligt glade og tilfredse hjem. Den 31. januar fik vi endelig lov at benytte Ungdomskirken, hvilket helt klart har været sæsonens største succes. Deltagerantallet steg en smule, og stemningen var absolut helt i top. Det var vores oplevelse, at konfirmanderne var vilde med, at det foregik i en kirke. Frivillige aktiviteter tiltrækker Til alle arrangementer bliver der arrangeret aktiviteter af en flok frivillige. Hver gang er der aktiviteter, hvor de unge har muligheder for at blive udfordret på tro og tanker. Aktiviteterne er frivillige, men vi oplever at mange synes det er spændende. Herudover deltager vi i KFUM og KFUK s arrangementer på landsplan - fx. voksenstævner. Sæsonstarten blev en klassisk men alligevel meget inspirerende bibeltime ved Peter Lodberg; vi skal ikke være ens men ét i Kristus. Efterårets regionale voksenstævne på Vesterbølle Efterskole havde også Peter på programmet med; noget for noget eller nåde for ingenting. Der har været en aften med specielle rejselederopleveler fra Israel og en opløftende sangaften. Bent Ole Bærenholdt fra Aarhus Alt i alt må vi sige at på trods af udfordringer, så har selve aftenenerne alligevel været rigtig gode for de konfirmander, som dukkede op. CAFÈ CHRISTIANS STYREGRUPPE Kirstine Bjerregaard Charlotte Høst Mette Jensen Morten Baltzer Casper Fink Efterskole der sammen med sin kone Hanne var med til at etablere gruppen, tændte lys i øjnene på flere gamle højskolefolk med sit oplæg; vi er forskellige og det er vor styrke. Vi er deltagere hver gang, og det koster kun 30 kr. for medlemmer og kr. 40 for andre! FÆLLESSKAB OG DIALOG - udvalg Dorte Lundbak Jytte Madsen Anna Marie og Aage Pedersen Lars Olesen UngK Ungdomskirken har endelig kunne ansætte en præst I 2013 er der sket meget for ungdomskirken. Vi er blevet konstitueret i en bestyrelse, bestående af menighedsrådsrepræsentanter fra Aarhus provstier og to repræsentanter fra Y s Men, samt et brugerråd med repræsentanter fra de involverede organisationer. Efter en række udfordringer blev kirkens vedtægter endeligt godkendt af Kirkeministeriet i efteråret, og kirken har nu fået tilladelse til en 3-års prøveperiode. Vi kunne derfor endelig ansætte en præst, og valget faldt på Lars Lindgrav Sørensen, tidligere sognepræst i Tilst kirke. Lars blev indsat i embedet 4. februar ved en flot og stemningsfuld gudstjeneste. KFUM og KFUK s repræsentant i brugerrådet Nina Frøjk Hansen Ungdomspræst, Lars Lindgrav deltager i stormødet hvor han vil fortælle yderligere om UngK Læs mere om Distriktets tilbud på 9

10 Aarhus LOKAL TI Baggrund for Lokal til Lokal Aarhus Lokal til Lokal er en del af KFUM og KFUKs pilotprojekt under Internationalt Udvalg (IU). Pilotprojektet kører fra og har til formål at skabe erfaringer indenfor KFUM og KFUK til fremtidigt internationalt arbejde. Med Lokal til Lokal ønsker KFUM og KFUK i Danmark at styrke det internationale netværk og tilknytningen til lokale YMCA foreninger rundt omkring i verden. Stormødet gav det oficielle startskud Til stormødet 2013 i KFUM og KFUK i Projektets første år Projektets første år har været et etableringsår med fokus på at skabe netværk og styrke samarbejdet. Da vi i styregruppen allerede havde en god kontakt til YMCA i Ukraine, har vi fra begyndelsen været et skridt foran de to andre foreninger i pilotprojektet - Esbjerg og Vesterbro. Dette udgangspunkt har gjort, at vi allerede i 2013 har kunnet arbejde målrettet med at etablere en projektgruppe i Aarhus og med at styrke samarbejdet med samarbejdspartnerne i Ukraine. Aktiviteter i 2013 Sidste sommer havde vi fem ukrainere med på Wonderful Days, sådan at de fik mulighed for at se, hvordan en dansk festival ser ud. Under deres ophold var det samtidigt muligt at afholde det allerførste møde med to repræsentanter fra Lviv og Lutsk. Læs evt. Markant nr , som bragte et interview med to af deltagerne. Distrikt Aarhus blev det besluttet, at Aarhus skulle være en del af pilotprojektet, og at vores samarbejdspartnere er to foreninger i Ukraine YMCA Lviv og YMCA Lutsk. Begge byer ligger i det vestelige Ukraine. Repræsentanter i styregruppen Styregruppen i Aarhus er lokalt funderet og med repræsentanter fra næsten alle Aarhus lokalforeninger. Dette sker med et ønske om, at det bliver et fælles aarhusiansk projekt. Vi mangler pt. stadig en repræsentant fra Frederiksberg. Kulturudveksling og lokale mål På de 4 år ønsker styregruppen i Aarhus at skabe kulturudveksling mellem unge i de to lande og skabe et fundament for dybe relationer på tværs af landegrænserne. Det skal ske gennem en række arrangementer og samarbejdsprojekter her og i Ukraine. Udgangspunktet er, at vi kan lære noget af hinanden, for vi har hver vores forcer, der skal sættes i spil. Projektet skal skabe større lokal bevidsthed omkring KFUM og KFUKs internationale netværk i YMCA samt opnå nogle lokalt bestemte mål: Nye samarbejdspartnere lokalt Nye målgrupper Større bevidsthed om det internationale netværk hos medllemerne i de fire foreninger Lokal til Lokal var lige det, vi stod og manglede. Vi havde allerede et samarbejde YMCA Ukraine, som jeg ikke synes vi fik nok ud af. Der var meget mere potentiale, som vi ikke udnyttede ordentligt. Så da pilotprojektet blev laceret, var det som en appelsin, der landede i turbanen. Det er en meget mere visionær tilgang til KFUM og KFUKs internationale netværk. Morten Hougaard Sørensen, formand for projektgruppen i Aarhus I efteråret er det blevet til to rejser til Ukraine, der begge havde til formål at styrke relationen mellem de tre foreninger og komme tættere på en forståelse af, hvad hver forening indeholder. Den første rejse fandt sted weekend i september og havde til formål, at de medlemmer af styregruppen, der ikke havde været i Ukraine, skulle få en fornemmelse af landet og de to foreninger Lutsk og Lviv. Under rejsen blev der samtidig afholdt et fælles møde mellem repræsentanter fra alle tre foreninger. Her blev der fastlagt en samarbejdsstruktur for det konkrete arbejde mellem foreningerne og for strukturen for arbejdet med de forskelle projekter. Den anden rejse havde til formål, at få et mere indgående forståelse af de to ukrainske foreninger og de aktiviteter og projekter de er engageret i. Endelig rejste fem ukrainere til Danmark i weekenden november, hvor de bl.a. besøgte Kursus13, men også fik et bredt indtryk af KFUM og KFUK i Aarhus. 10

11 L LOKAL... Projektets andet år Udadrettede aktiviteter i 2014 I løbet af foråret skal vores relevante idéer diskuteres, og vi skal tage en beslutning om, hvilke konkrete projekter og indsatsområder vi ønsker at arbejde med. Det er vi allerede i gang med. 1) Første prioritet er, at skabe et samarbejde med en KFUM og KFUK efterskole. 2) Anden prioritet er at integrere TenSing Hasle i L2L 3) Tredje prioritet er forsøge at få et samarbejde op at stå med et lokalt gymnasium. Derudover er det sikkert, at vi sender fem-seks ledere fra Aarhus til en ukrainsk børne- og ungdomssommerlejr i Karpaterbjergene. Danskerne skal stå for forskellige workshops for deltagerne. Budget 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. I 2013 har projektet fundet finansiering i KFUM og KFUK for omkring kr. I 2015 håber vi at kunne sende 20 danske medlemmer af KFUM og KFUK i Aarhus til en leadershiptraining summercamp for 18+. Her vil der tilsvarende deltage 20 unge ukrainere. Projektgruppen i Aarhus Morten H. Sørensen, formand Filip Hove, næstformand Nina Hansen, midtbyen Susanne Sorensen, gellerup Christina S. Iversen, fairbar Taras Zaika (herboende Ukrainer) Kenneth H. Mikkelsen Maria Hove Vibeke Mie Jensen 18 kg lego i bagagen Lokal til Lokal besøgte i oktober Lviv i Ukraine, hvor Vibeke og Maria kunne aflevere 18 kg. LEGO til et legerum på Børnehospitalet i Lviv. Et legerum som den lokale YMCA-afdeling har sat i stand og indrettet... Se en video om projektet på youtube: 11

12 FAIrbar og fore projektet fairbar Flot regnskabsår 2013 har på mange måder været et begivenhedsrigt år. Der er sket meget både i forhold til frivillige og ansatte, men der har også været mange arrangementer og store af slagsen også! Nye medarbejdere I det forgangne år sagde vi desværre både farvel til vores bartenderkoordinator Christina Skovgaard Iversen samt vores driftsleder Anders Mårup. Christina har været en del af fairbar lige siden starten og de seneste 4 år som ansat. Med afsluttet studie var det tid til andet arbejde end fairbar. Vi ønsker Christina alt mulig held og lykke med hendes færd ud på arbejdsmarkedet. Anders startede efter sommer på nyt studie og med det og det store frivillige engagement i FDF, måtte Anders også stoppe. Anders var med sit høje humør en person, som fra start var vellidt blandt alle de frivillige, og vi er derfor kede af, at også han måtte forlade os. På trods af at to vigtige personer stoppede i deres stillinger, er der dog ingen grund til frygt! Som erstatning for Christina ansatte vi et velkendt KFUM & KFUK-ansigt nemlig Mette Bøge Kousgaard. På den korte tid som ansat har Mette allerede, med sin glade og smilende tilgang til tingene, vist sig som en person, de frivillige kender og er trygge ved. Også på driftslederstillingen har vi fået en kompetent erstatning. Mattis Sørensen, som til daglig læser på Handelshøjskolen, har de første par måneder af ansættelsen nærmest boet på kontoret eller fairbar. Vi er meget fortrøstningsfulde om fairbars fremtid og ser frem til fortsat at samarbejde med begge to! Også på frivilligsiden har der været en del udskiftning både i styregruppen og diverse udvalg. Det er naturligvis uundgåeligt i en frivillig organisation med frivillige. Heldigvis er fairbar stadig et eftertragtet sted at arbejde vi har eksempelvis stadig kø til at blive bartender i caféen. Festuge gav resultater Faibar har i årets løb været vært for adskillige nævneværdige arrangemener som utallige ølarrangementer, sang- og quizaftener, ferniseringer og koncerter. Et arrangement står dog tydeligere frem end andre nemlig festugen. Også i år var fairbar en del af Aarhus Festuge. Med masser af musik, events, regnvand, øl og smil formåede fairbar at omdanne Store Torv til én stor fest! Det gav resultater både i form af omtale i medier men også på bundlinjen, hvor festugen var med til at sikre en stor del af fairbars omsætning. Festugen kombineret med flere driftsmæssige tiltag har betydet, at 2013 ser ud til at blive et flot regnskabsår for fairbar. Et år er gået i fairbar og hvilket år! Det forpligter naturligvis, men allerede i starten af det nye år har der været mange positive tegn at fremhæve. Vi ser derfor frem til endnu et år med masser af gode oplevelser til ølentusiaster, kunstinteressede, musikelskere og ikke mindst KFUM & KFUK ere. Medlemmer af styregruppen Kristian Ager Kristensen, formand Marianne Munk Saugmann, næstformand Carsten Vittrup Rasmus Bjerg Maria Leander Gøgsig Nina Skøtt Dalsgaard Jakob Winter KFUM og KFUK i Gellerup Visionsarbejde i Gellerup Efter sidste stormøde hvor Gellerup stod for arrangementet, har vi afholdt en dejlig aften for vores frivillige, beskæftige os med vores lederlejligheder og få udarbejdet en vision. I Gellerup har vi klubberne FBI, TenSing Hasle, Get2Gether og K-Klubben, hvor der er en række frivillige, som ugentlig tager et stort ansvar. Det takkede vi dem for gennem en lederforkælelsesaften, hvor vi var ca. 25 samlet til hygge, god mad og oplæg fra Karen Klemmed Hviid om den alternative andagt. Vi glæder os til snarest at kunne offentliggøre vores vision, som fortæller lidt om hvem vi er, og hvilken retning vi gerne vil bevæge os i. Så kig endelig forbi vores hjemmeside inden for den nærmeste fremtid. Herudover har vi deltaget aktivt i distrikts- og landsarrangementer, og vi kunne med glæde tage en andenplads til foreningsdysten på Kursus13. Til DHL-stafet med distriktet rykkede vi op på en tredje-plads. Vi ser frem til et nyt år med nye udfordringer. Gellerups bestyrelse 2013 Elisabeth Søgaard, formand Jonna Petersen, næstformand Jens Videbæk, kasserer Jakob Klaris Jacob Reosen Morten Ballebye Susanne Sørensen 12

13 ningerne... KFUM og KFUK i Aarhus Midtby DHL-sejr og makeover KFUM og KFUK i Aarhus Midtby har igen haft et godt år fyldt med oplevelser både lokalt og nationalt. I bestyrelsen har der været fokus på vores ledere, vores rolle i lokalområdet samt foreningens interne sammenhæng. Og så var 2013 året hvor vi vandt DHL-stafetten over resten af Distriktet! I 2013 har Midtbyen haft 2 konfirmandklubber, en unge-voksne-klub samt Centrum, der startede i september og primært er for de 25-årige og op. For at tjene penge til foreningen samt vedligeholde vores forhold til Y s Mens Sirius, hjalp vi dem i efteråret med at sælge lopper. var blevet til et roderum. Takket være Tina Madsen, som havde tid til overs inden studiestart, blev lokalet forvandlet til et krea-rum i samarbejde med Distriktets ansatte. Desuden fik vi støtte fra ÅUF til indkøb af et bordtennisbord, og det store rum blev malet af nogle af vores aktive frivillige. Aarhus Midtbys bestyrelse 2013 Nina Frøjk Hansen, formand Henrik Videbæk, næstformand Elisabeth Tang van der Weij, kasserer Niels Skov Knudsen Helle Elmholdt Bjarke Nees (suppleant, fra januar bestyrelsesmedlem) Teensommerlejr i Østjylland Siden november har Aarhus Midtby arbejdet for at kunne afholde en Teensommerlejr i Østjylland på Diakonhøjskolen i uge 28. Vores håb er, at projektet bliver et samarbejde med den resterende del af Distrikt Aarhus samt Hærvejen, Randers og Kongens Thisted Binderup. Roderum blev til krea-rum I sommer fik vi sat skik på det lokale, der efterhånden KFUM og KFUK på Frederiksbjerg Medlemsfremgang på 51% 2013 startede med konstitueringen af den nye bestyrelse. På det første møde blev der afstemt forventninger og opstillet fire mål for bestyrelsens arbejde i 2013: 1) Gode tilbud til vores medlemmer 2) Øget medlemsstal 3) En mere synlig bestyrelse 4) Mere PR-arbejde Når vi ser tilbage på det forgangne år, har vi næsten nået alle målene var et meget begivenhedsrigt år i KFUM og KFUK, hvor vi fik sendt mange medlemmer af sted på diverse events og kurser med gode tilskud i bagagen. Derudover bød året på en betydelig stigning i antallet af medlemmer i KFUM og KFUK på Frederiksbjerg (51% siden sidste år). Bestyrelsen arrangerede i løbet af året både en høstfest og en sommerfest, hvor foreningens medlemmer kunne mødes til hyggelige aftener. I løbet af året deltog foreningen også i Aarhus Festuge. Vi udarbejdede en BUSK-gudstjeneste i samarbejde med Skt. Pauls Kirke og vi arrangerede et natkirkearrangement i Skt. Lukas Kirke. Samlet set havde foreningens klubber, Konfirmandklubben og Unge-Voksne, også nogle rigtig spændene aftener, der både indebar gode diskussioner, refleksioner og ikke mindst sjove hyggeture. Traditionen tro sluttede foreningen kalenderåret af med juletræssalg på Skt. Pauls Kirkeplads. Frederiksbjergs bestyrelse 2013 Connie Ejskær Jensen, formand Lea Klausen, kasserer Anton Vesterager Aas Jansen Mette Solsø Nielsen Christina Raakjær Nielsen Jens Barslev 13

14 FØLGwwwwwwww DISTRIKTEtwwww ONLINEwwwwww AARHUS.KFUM-KFUK.DK Nyheder, kontaktoplysninger kalender og mange flere informationer om Distriktet. FACEBOOK.COM/ AARHUSKFUMKFUK Begivenheder, Billeder og Breaking News! FLICKR.COM/ AARHUSKFUMKFUK Alle Distriktets billeder - samlet på ét sted.

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus. Stormøde 2011. 19. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus. Stormøde 2011. 19. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29 DAGS BILAG G O N ORDE KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus Stormøde 2011 19. marts kl. 13.00, Nørre Allé 29 DAGSORDEN Indledning v/ Helle Cæsar 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referent

Læs mere

Spørgsmål: Ingen spørgsmål. Alle er velkomne til at kontakte SI senere.

Spørgsmål: Ingen spørgsmål. Alle er velkomne til at kontakte SI senere. Referat fra Stormøde i Distrikt Århus Lørdag den 15. marts 2008, Nørre Allé 29 Indledning v. Kristendomskonsulent Kamilla Bundgaard 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013.

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Deltagende foreninger: Horsens, Kolding, Vejle, Thyregod, Give, Hedensted - i alt ca. 35 deltagere. Velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen! GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C REFERAT Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat for KFUM og KFUK i Aalborgs generalforsamling K, den 5. marts 2014 kl. 19.00

Referat for KFUM og KFUK i Aalborgs generalforsamling K, den 5. marts 2014 kl. 19.00 Referat for KFUM og KFUK i Aalborgs generalforsamling K, den 5. marts 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af årsberetninger

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, indslag ved Anders Skaanning Andersen fra Himmelev kirke.

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, indslag ved Anders Skaanning Andersen fra Himmelev kirke. Referat til generalforsamling d.1.3.2015 KFUM & KFUK i Roskilde. 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, indslag ved Anders Skaanning Andersen fra Himmelev kirke. Tenisng optræder med en sang. Det besluttes

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere: Christian Christensen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere