POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN BRØNSHØJ Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02"

Transkript

1 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af afdelingsformand Bøgh Christoffersens alt for tidlige bortgang den 27. august Herefter bød Christina Clausen (CC) velkommen på afdelingsbestyrelsens vegne til de fremmødte beboere, som repræsenterede i alt 65 lejemål, samt velkommen til direktør Lone Lund-Rasmussen (LR), Kai Dinesen (KD) og Jens Gregersen (JG) fra organisationsbestyrelsen samt Martin Svendsen (MS) fra det rådgivende ingeniørfirma Ejbye og Holmsgaard. Afdelingsbestyrelsen var på mødet repræsenteret af bestyrelsesmedlemmerne Christina Clausen, Pia Hernvig, Flemming Dahl og suppleanterne Dorthe Hindsberg og Kim Holk. Derefter gik man over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent Kai Dinesen fra organisationsbestyrelsen blev foreslået af afdelingsbestyrelsen og valgt til dirigent. 2. Valg af referent og stemmeudvalg Dorthe Hindsberg blev foreslået til referent og valgt. Stemmetællerne blev: Lejl. 71: Åfløjen 17, 1.th. Lejl. 144: Voldfløjen 14, 2.th. Lejl. 261: Åfløjen 17, 3.tv. 9. Kort orientering om Helhedsplanen Af hensyn til MS blev punktet om helhedsplanen rykket frem på dagsordenen. Ingen havde bemærkninger til dette. LL orienterede om, at Københavns Kommune nu havde godkendt etape 2, og byggesagen kunne dermed gå i gang til næste sommer. Byggepladsen til etape 2 vil blive mellem blok D og F, men man vil også bruge pladsen ved blok H. Legepladserne vil blive beskyttet i byggeperioden. Lejl. 108: Banefløjen 11, 2.th.: Ca. hvornår vil byggeriet gå i gang: Svar fra LL: Omkring 1. juli 2011, muligvis 1. august

2 Lejl. 123: Banefløjen 14, 2.t.v: Opfordrede PAB til at holde bygherren i ørene med hensyn til bl.a. oprydning. Svar fra LL: Når PAB har fået evalueret 1. etape, vil vi naturligvis sikre os, så godt vi kan, at de fejl, som er begået i 1. etape, ikke opstår i etape 2. Men vi kan ikke gardere os 100%. I udbuddet står der, at håndværkerne skal rydde op efter sig. Lejl. 133: Voldfløjen 12, st.tv.: I hvilken rækkefølge vil man starte? Svar fra LL: Man vil starte med blok D, da haveanlægget ved blok B skal være færdigt. Lejl. 123: Banefløjen 14, 2.tv.: Klagede over meget mudder. Svar fra MS: Traktorerne skal kun være på bagsiden af blokkene, og der skal ikke bruges så megen tid på stilladserne. Lejl. 143: Voldfløjen 14, 2.th.: Arbejdes der også om søndagen? Svar fra LL: Støjende arbejde må ikke forekomme om søndagen. Københavns Kommune udsteder bøder, hvis dette sker. MS ville gerne have en mail, hvis der skulle forekomme støj om søndagen. Lejl. 164: Voldfløjen 22, 1.tv.: Jeg har nu været gårdmand i 3 måneder og må konstatere, at håndværkerne ikke rydder op efter sig i kældrene. Det er noget svineri, det der bliver efterladt. Lejl. 200: Åfløjen 1, 2.tv.:Forespurgte om der ikke manglede gårdmænd og eventuel varmesterpersonale. Svar fra LL: Der er sket en opnormering. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning CC aflagde beretning. Vores beretning bliver jo nok en del anderledes, end hvis det havde været Bøgh, der havde stået her og læst den op. Så I må bære lidt over med os! Helhedsplanens etape 1 er meget tæt på at være færdig indenfor. Alle lejlighederne på nær 1 i blok B er udlejet. Blok A er også godt på vej. Der er også sket meget ved udenomsarealerne omkring blok C, og ved blok B, det bliver rigtig flot, når det er helt færdigt. Der er nu kommet en hel del nye parkeringspladser ved blok C 28 stk. og ved garagerne på Banefløjen. I dag kan man leje sin egen private p-plads for 35 kr. pr. md. Plus et skilt med ens nummerplade for ca. 350 kr. Der har været snak om at sætte prisen op til 50 kr. pr. md., men det er vi gået bort fra, da mange ikke lejes ud i dag, så vi synes ikke, prisen skal stige. Der bliver sat et skilt op, så det kun er beboere fra afd. 4, der må holde der. Disse skulle være bestilt. 2

3 Renoveringen har været undervejs længe især ved blok C. Beboerne har vist meget tålmodighed. Vi håber at etape 2 forløber bedre mht. færdiggørelsen af en blok, inden man går i gang med 1-2 blokke mere. Det er de små ting, der stadig mangler, der generer beboerne i hverdagen. Hvis I har problemer/spørgsmål er I velkomne til at kontakte os i afdelingsbestyrelsen, men i de fleste tilfælde er det byggelederen Martin Svendsen, I skal henvende jer til. Der har desværre været nogle problemer i forbindelse med flytninger/genhusninger osv. Men i det store hele er det gået godt. Det er et stort projekt, og det ser jo flot ud. Det ligner helt nye huse! Så blev det aftalt på vores ekstraordinære afdelingsmøde i april, at der skulle laves et køkken, skabsudvalg. Det udvalg hedder Fokusgruppen, og de har haft det første møde i august. Det består af 3 fra afdelingsbestyrelsen (nu kun 2 desværre), 3 beboere, Rita fra PAB og arkitekt Jens Mikkelsen og ingeniør Martin Svendsen. Her blev talt om forskellige muligheder med garderobeskabe, ekstra køkkenskabe, grundmodul til køkken og meget andet. Det vil blive ved tilkøb enten kontant eller et lille beløb henover huslejen. Der vil blive lavet en positivliste med de muligheder, beboerne vil have. Der blev i maj måned afholdt et møde for alle beboere i blok G og F, da man efter vores afdelingsmøde i april havde overvejet de klager/spørgsmål, der var kommet. Så der blev lavet om på placering af elevatorer samt nogle af sammenlægningerne. Det var især de 4 værelses lejligheder, der for nogle pludselig blev til 2 værelses lejligheder, som var fremme på mødet i april. Referat fra dette møde er omdelt til alle beboere. Vedr. altaninddækninger. Der blev omdelt en bestillingsliste til alle beboere i juni måned. Men der har desværre været nogle problemer omkring betalingen til firmaet, så der er valgt en anden leverandør. Nye bestillingslister kommer ud til beboerne snarest, så alle skal desværre bestille igen, så vi er sikre på at få alle med i bestillingen. Vi mangler bare lige at få de sidste priser på plads med PAB. Vi skal gøre opmærksom på, at man i følge vores husorden ikke må bruge altanen til at tørre tøj på uden man har altaninddækningen på de nye altaner med gitter. Det samme gælder opbevaring, og der må heller ikke opsættes altankasser. Varmemesteren har fået tilbud hjem omkring persienner, der bliver hængt på de nye 2. sals altaner foran de 2 store vinduer foroven. Man er ved at forhandle prisen på disse. Så har der været nogle beboere, der har haft problemer med deres telefonisystem fra Aplus. Aplus har informeret os om, at der er noget udstyr i afdelingen, der skal skiftes for at komme det til livs excl. moms knap kr. PAB er ved at indhente tilbud fra andre udbydere og sammenligne priser. Har vi beboernes samtykke til at gå videre med dette? 3

4 Der har været vandskade i afdelingen i forbindelse med det voldsomme regnvejr, vi har haft i august måned især d. 14. august. Det har gået udover nogle kældre og vores beboerlokale. Der har været affugtere på ovre i lokalet, og vi arbejder på, hvad der mere skal ske for at forhindre dette en anden gang. Det er nok noget med at lægge noget dræn. Så har vi haft vores varmemester Jesper Madsen i knap 1 år. Bjørn hjalp Jesper i starten med alle de nye opgaver, men pga. helhedsplanen har han meget kontorarbejde, så derfor er han ikke så synlig i afdelingen. Jesper har fået hjælp til at blive sat ordentlig ind i alt det praktiske omkring helhedsplanen, han hedder Helge og er inde fra PAB. Han vil hjælpe til i en kortere periode. Så en bøn, som vi gentager hvert år. Sæt venligst jeres affald de rigtige steder. Især i afd. 12 sættes køkkenaffald og alt mulig andet ved papircontaineren. Husk at stort affald møbler el. lign. skal ned på containerpladsen bag Åfløjen 31. I blok K og L i afd. 12 bruges opgangene til opbevaring af cykler, barnevogne og lign. De må ikke stå der iht. Brandvæsenet. Der er udleveret en seddel til alle opgangene i de 2 blokke, hvor der står, at ejendomsfunktionærerne vil tømme opgangene jævnligt og man kan få udleveret sine ting igen af varmemesteren i kontortiden næste dag. Her i sommers har det store cykelskur ovre ved afd. 12 fået en ordentlig oprydning for gamle cykler osv. og det er blevet rigtig pænt. Lad os nu holde det pænt! Det store hul forenden af blok K er også blevet fyldt op. Vi har talt om at lægge en plan for noget fornyelse i beplantningen, men pga. ressourcer er vi gået bort fra dette igen. For hele afdelingen så længe helhedsplanen står på, har vi valgt at bare vedligeholde det vi har af beplantning. En anden bøn er til forældre i afdelingen. I bedes fortælle jeres børn, at de skal respektere de afspærrede områder og ikke opholde sig på byggepladsen samt under/ved stilladserne. Mht. til vaskekældrene så skal vi gøre opmærksom på, at der må vaskes alle dage i tidsrummet Der var overstreget nogle tider i weekenden på vaskesedlen i blok F, det er en fejl. Vi vil også gerne opfordre beboerne til at arrangere forskellige arrangementer, det kunne f.eks. være en fastelavnsfest for børnene i afdelingen. Til sidst vil vi lige påminde beboerne om, at PAB har sommerhuse, som alle beboerne i afdelingen kan leje. Der er et på Bornholm, Skagen, Fanø og et i Sverige. I kan se billeder og beskrivelse af husene osv. på PAB s hjemmeside. Fremover bliver beretningen udsendt inden mødet, således at beboerne har mulighed for at forberede eventuelle spørgsmål. 4

5 Efter en forespørgsel omkring telefonsystemet blev det besluttet, at PAB skal arbejde videre med et udbud omkring både telefon og Internet. Herefter blev beretningen godkendt. 4. Afdelingsbestyrelsens regnskab for 2009 til efterretning Lejl. 149: Voldfløjen 16, 1.th.:Hvem skal betale for de ledige lejligheder? Svar fra LL: Det er både PAB, Landsbyggefonden og beboerne, der betaler, og det går stille roligt med udlejningen. Lejl. 100: Banefløjen 9, st.th.: Forespurgte om betaling af husleje, når man flytter. Svar fra LL: Hvis man underskriver en midlertidig lejekontrakt gældende frem til 1. juli 2011, men flytter inden, hæfter man i 3 måneder efter eller indtil, der er fundet en ny lejer. Til etape 2 prøver vi at finde ud af, hvor mange lejligheder der er brug for. Regnskabet blev herefter taget til efterretning. 5. Budget 2011 forelægges til godkendelse samt antennebudget 2011 til efterretning. Budget vedlagt. KD meddelte, at antennebudgettet desværre ikke var blevet sendt med ud sammen med dagsordenen, men ville blive sendt ud efterfølgende. Fremover skal der moms på administration af boliger. 1,2 millioner er ændret til 1,6 millioner til ejendomsfunktionærerne. Lejl. 123: Banefløjen 14, 2.tv.: Appellerede til, at damefrisøren og købmanden ikke blev presset for meget i husleje. Svar fra LL: PAB vil tale med afdelingsbestyrelsen om dette. Herefter blev budgettet godkendt. 6. Indkomne forslag Forslag om videoovervågning i kældrene, stillet af Flemming Løfqvist, Voldfløjen 5, 2.2. Lejl. 12: Banefløjen 4, 2.th.: Har hr. Løfqvist gjort sig tanker om pris? Svar fra KD: I budgettet er der ikke sat penge af til videoovervågning, det vil sige, at der skal indhentes midler. Lejl. 188: Voldfløjen 8, 1.tv.:Dækker ens forsikringer for tyveri? Svar fra LL: Normalt dækker indboforsikringen for tyveri kælderen. Der vil ikke blive 5

6 opsat video, før etape 2 er færdig. Lejl. 39: Åfløjen 23, 2.tv.:Vil der blive set på låsene og dørkarmene inden eventuel overvågning? CC fik ordet. Vi har talt om forslaget i afdelingsbestyrelsen. Vi anbefaler at stemme nej, da vi mener, det bliver for omstændigt. Forslaget blev sendt til afstemning med håndsoprækning. Resultatet blev 4 stemmer for forslaget. Dermed blev forslaget forkastet. Forslag om husdyrtilladelse til 1 kat eller 1 hund, stillet af Marie Nordbjærg, Åfløjen 17, 2.tv. KD orienterede om, at forslaget faktisk bestod af 2 forslag. CC meddelte, at der var et flertal i afdelingsbestyrelsen for forslaget, men vi er jo ikke enige om dette, så vi vil ikke anbefale jer at stemme ja eller nej. Lejl. 11: Banefløjen 4, 1.th.: Skal hund eller kat stå på lejekontrakten? KD meddelte, at udkastet til reglementet skal gennemgås en ekstra gang. Lejl. 192: Voldfløjen 8, 2.th.: Foreslog skriftlig afstemning. Lejl. 144: Voldfløjen 14, 2.th.: Begrundede reglementet. Udkastet var udarbejdet, for at afdelingen ikke skulle stå uden regler, såfremt husdyrhold skulle blive vedtaget. Lejl. 12: Banefløjen 4, 2.th.: Ønskede forslaget til urafstemning. KD forklarede, hvor dyrt det ville blive, hvis forslaget kom til urafstemning. Herefter blev der ved håndsoprækning stemt om, hvorvidt forslaget skulle til urafstemning. Der var flertal for, at forslaget ikke skulle til urafstemning. Forslag om kat kom til afstemning. 31 stemte for forslaget, og 89 stemte imod. Forslaget bortfaldet. Forslag om hund kom til afstemning. 36 stemte for forslaget, 86 stemte imod og 4 var ugyldige. Forslaget bortfaldet. 6

7 Forslag til nye dørlåse i opgangsdørene, stillet af Flemming og Dorthe Hindsberg, Voldfløjen 14, 2.th. Lejl. 144: Voldfløjen 14, 2.th.: Forespurgte, hvorfor der er opsat et system, hvor man skal bruge begge hænder. Tidligere havde vi døre med vrider. Flere ældre havde problemer med at lukke folk ind. Det ville være ønskeligt, at få enten en timer eller en vrider. Dørene ville dog åbne i tilfælde af strømsvigt. Herefter var der en del kritik fra beboerne omkring dørtelefonerne. Følgende kritikpunkter blev nævnt: - Man kan kun åbne, så længe det ringer. Hvis man ikke når at åbne, skal folk ringe på igen. - Problemer med, at dørtelefonerne hele tiden hyler. - Dørene har ikke kunnet åbnes, så man kunne komme ud, men skal ud gennem kælderen - Falsk sikkerhed, da der trods dørtelefoner alligevel har været indbrud. - Det er et dårligt stykke arbejde, der er udført. Beboerne i blok I var tilfredse med at have håndtag indvendig. Der var ingen problemer i denne blok. Det blev vedtaget, at afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med sagen. Forslag til nye cykelstativer til brede dæk i cykelkældrene, stillet af Flemming og Dorthe Hindsberg, Voldfløjen 14, 2.th. Lejl. 144: Voldfløjen 14, 2.th. Da der efterhånden er mange cykler med brede dæk, kan vi ikke anvende cykelkældrene. Dette giver en dårlig udnyttelse. Man kunne nøjes med 1-2 kælderrum i hver blok. Det blev vedtaget, at afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med sagen og undersøge de økonomiske rammer samt evt. foretage en reparation af de gamle udendørs cykelstativer. Forslag om opslag med Ophold på trappen forbudt, stillet af Poul Mortensen, Åfløjen 17, 1. Afdelingsbestyrelsen havde ikke inden fristen kendskab til dette forslag men pga. omstændighederne blev det besluttet på mødet at behandle forslaget. Afdelingsbestyrelsen skal udarbejde sedlerne og sørge opsætning. 7

8 V POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING 7. Valg af afdelingsformand for 2 år: Afdelingsbestyrelsesmedlem Christina Clausen modtager valg. CC blev enstemmigt valgt til afdelingsformand. 8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for2 år: På valg er Flemming Dahl, som modtager genvalg. Nyvalg i stedet for Susanne Trojan, som er flyttet fra afdelingen. Valg af 2 afdelingsbestyrelsessuppleanter for 1 år. Dorthe Hindsberg, Flemming Dahl og Kim Holk stillede op som medlemmer. Dorthe Hindsberg og Flemming Dahl blev valgte for 2 år. Kim Holk blev valgt for 1 år. Lejl. 188: Voldfløjen 8, 1.tv.: Jette Bøgh blev valgt som 1. suppleant Lejl. 218: Åfløjen 7, 2.th.: Lilian Hindsberg blev valgt som 2. suppleant. 10. Eventuelt Lejl. 200: Åfløjen 1, 2.tv.: Har en nabo, der er dårligt gående, men som gerne ville have været med. Foreslog, at afdelingsbestyrelsen kunne tage imod telefonnumre, som man kunne henvende sig til i forbindelse med kørelejlighed. Lejl. 123: Banefløjen 14, 2.tv.:Man hører for lidt om, hvad afdelingsbestyrelsen arbejder med. Ønskede et nyhedsbrev kvartalsvis. Bestyrelsen arbejder videre med dette. Referat skal fremover lægges ud på nettet ifølge PAB. Endvidere kommer der en Info-kanal. Lejl. 149: Voldfløjen 16, 1.th.: Hvem står for vedligeholdelse af vejene? Der er store huller i Åfløjen og Voldfløjen. Bestyrelsen vil kontakte varmemesteren om dette. Lejl. 12: Banefløjen 4, 2.th.:Har bedt varmemesteren om at gøre noget ved det. Lejl. 105: Banefløjen 11, 2.tv.: Hvad gør man, hvis man ikke kan få fat i varmemesteren? Svar fra CC: Vi skal se på problemet med at få fat i varmemesteren. Lejl. 180: Voldfløjen 4, 2.th.:Har modtaget forkert varmeregnskab. Der er ikke overensstemmelse mellem målernummer og aflæsning. Svar fra LL.: De der har problemer med varmeregnskabet bedes aflevere lejlighedsnumre til mig efter mødet. Så går PAB videre til Istra med problemet. CC sluttede af med at takke for valget, god ro og orden samt et godt møde. Også en tak til dirigenten Kaj Dinesen. Mødet slut kl

9 Formand Dirigent Christina Clausen Kai Dinesen Referent Dorthe Hindsberg Afdelingsbestyrelsen består fra d. 21. september 2010 af følgende: Christina Clausen Åfløjen 17, 3. tv. tlf Formand Pia Hernvig Voldfløjen 13, 1. tv. tlf Bestyrelsesmedlem Flemming Dahl Voldfløjen 17, st. tv. tlf Bestyrelsesmedlem Dorthe Hindsberg Voldfløjen 14, 2. th. tlf Bestyrelsesmedlem Kim Holk Voldfløjen 17, st. th. tlf Bestyrelsesmedlem Jette Bøgh Nemming Voldfløjen 8, 1. tv. Suppleant Lillian Hindsberg Åfløjen 7, 2. th. Suppleant Afdelingskontoret Åfløjen 5 har således fremover åbent: Sidste torsdag i måneden kl tlf Varmemesterkontoret Åfløjen 3 C, har åbent således: Mandag-fredag kl for telefonisk henvendelse Mandag-fredag kl for personlig henvendelse Samt den sidste mandag i måneden: personlige henvendelser kl telefoniske henvendelser kl tlf

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning til repræsentantskabet 2011 Repræsentantskabsmødet i 2010 Repræsentantskabsmødet i juni 2010 blev et godt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

3. Gennemgang af opfølgningspunkter i referat af sidste b e- styrelsesmøde.

3. Gennemgang af opfølgningspunkter i referat af sidste b e- styrelsesmøde. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid: Tirsdag den 8. marts Sted: Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere: Afbud: Dagsorden: Clausen Dorthe Hindsberg Flemming Dahl Kim Holk Lillian Hindsberg

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Referent: Signe Ruager Stemmetællere: Angie Bonde, Birgit Sørensen, Kim Jensen

Referent: Signe Ruager Stemmetællere: Angie Bonde, Birgit Sørensen, Kim Jensen Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsen afd. 2, Brunevang Brunevang 64. 2610 Rødovre Kontortid: 1. mandag i måneden kl. 18.00 19.00 E-mail Årsmøde 11.9.14 på Islev Skole 1: Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr.2: Maj 2011 Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.info Indlæg og billeder sendes til sofus-holmstrup@live.dk Beboerbladet Sofus

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N SAB-Nyt Årets afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs afskrift af samtlige protokoller på side 10-23 i dette nr. af SAB-Nyt Sahara Bazar Ny købmand i Byparken - læs mere om manden,

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens

Læs mere