Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1 Version 1.11,

2 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Introduktion Formål Læsevejledning Beskrivelse Fælles elementer og strukturer Metode input- og outputstrukturer IdentifikationStruktur KladdeIndikator DatoTid elementer ObjektStatusKode MetodeResultatStruktur Boligorganisation BoligorganisationHent BoligorganisationList BoligorganisationRet Valideringsfejl på Boligorganisation Afdeling AfdelingHent AfdelingList AfdelingRet Valideringsfejl på Afdeling Byggeafsnit ByggeafsnitHent ByggeafsnitList ByggeafsnitRet Valideringsfejl på Byggeafsnit Bolig BoligHent BoligList BoligRet Valideringsfejl på Bolig Boligudgift BoligudgiftHent BoligudgiftList Version 1.11 Side 1 af 49

3 2.6.3 BoligudgiftOpret BoligudgiftRet BoligudgiftSlet Valideringsfejl på Boligudgift Lejekontrakt LejekontraktHent LejekontraktList LejekontraktOpret LejekontraktRet LejekontraktSlet Valideringsfejl på Lejekontrakt Anvisningsaftale AnvisningsaftaleHent AnvisningsaftaleList AnvisningsaftaleOpret AnvisningsaftaleRet AnvisningsaftaleSlet Valideringsfejl på Anvisningsaftale Boligopskrivning BoligopskrivningHent BoligopskrivningList BoligopskrivningOpret BoligopskrivningRet BoligopskrivningSlet Valideringsfejl på Boligopskrivning Bilag BilagHent BilagList BilagOpret BilagRet BilagSlet Valideringsfejl på Bilag Adgang og sikkerhed Adgang Sikkerhed Kendte fejl og mangler Version 1.11 Side 2 af 49

4 Ændringer i forhold til forrige version Version Bemærkning 1.0 Første foreløbige udgave 1.1 Opdatering til Første foreløbige udgave. Kladde flag sat på BoligUdgiftStruktur. BoligArealFoer1998Kvantitet og BoligStoetteBerettigetArealKvantitet ændret til decimal. Identifikationsstrukturer på Boligudgift, Lejekontrakt, Anvisningsaftale og Boligopskrivning ændret til at indeholde en EksternReference i stedet for (BoligudgiftStartDato, BoligudgiftstypeKode), (LejekontraktStartDato), (AnvisningstypeKode(r)), (BoligTypeKode). De felter, som ikke længere skal være i identifikationsstrukturerne er flyttet til hoved-strukturen. BoligTomgangsledigFraDato og BoligTomgangsledigTilDato fjernet fra BoligStruktur. TomgangsledigIndikator (boolean) flyttet fra Bolig til LejekontraktStruktur. BoligLukketForOpskriving tilføjet BoligStruktur. AfdelingMinAlderAeldrebolig og AfdelingMaxAlderUngdomsbolig tilføjet AfdelingStruktur. BoligStoetteBerettigetArealAarsagKode har fået en ny kode: Kode 1 og 2 uændret. Kode 3 rettet til Andel af fællesarealer. Nuværende 3 rettet til 4. BoligStoetteBerettigetArealAarsagTekst: Som følge af ny kode på BoligStoetteBerettigetArealAarsagKode er kode ændret fra 3 til 4. PersonCivilRegistrationIdentifier er ikke længere krævet i LejerStruktur. 1.2 AktueltIndskud tilføjet BoligStruktur. Valideringsfejl tilføjet. BoligIkkeAktivUdloebNotifikationIndikator tilføjet. Vejledningen opdateret generelt med detaljeret beskrivelse af alle metoder. 1.3 Indsat endpoints til demo- og produktionsmiljø. Fejl 2111: Fejltekst ændret fra Indberettede Boligudgifter må ikke slettes til Indberettede faste Boligudgifter må ikke slettes. Fejl 2105: Fejltekst ændret fra Boligudgift.Boligudgiftstype skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 til Boligudgift.Boligudgiftstype skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Ny fejl 2112: Boligudgift.StartDato må ikke rettes længere frem end Boligudgift.StartDato på en senere Boligudgift. Ny fejl 2214: Lejekontrakt.AnvistTidligereAeldreboliglov skal være angivet til en Lejekontrakt, hvis Lejekontrakt.Tomgangsledig flaget ikke er sat. Ny fejl 2215: Lejekontrakt.StartDato må ikke rettes længere frem end Lejekontrakt.StartDato på en senere Lejekontrakt. Fejl 2208: Fejltekst ændret fra Der skal være angivet en Lejekontrakt.Anvisningstype til en Anvisningsaftale, hvis Lejekontrakt.Tomgangsledig flaget ikke er sat til Der skal være angivet en Lejekontrakt.Anvisningstype til en Lejekontrakt, hvis Lejekontrakt.Tomgangsledig fla Version 1.11 Side 3 af 49

5 get ikke er sat. Afsnit 2.5.4: Rettet fejl i beskrivelse til (*) under tabel. Der er kun 7 faste Boligudgifter, som skal indberettes. Afsnit 2.2.2: BoligorganisationList() skal kaldes med en tom inputstruktur (og ikke null). Tilføjet kapitel 4: Kendte fejl og mangler. 1.4 Afsnit 2.7: AnvisningstypeKode. Kode 3 er ændret fra Udlejningssamarbejde til Bytning. Ny kode 9: Fortrinsret til boliger med tre eller flere beboelsesrum. Afsnit 2.8: AnvisningstypeKode. Kode 3 er ændret fra Udlejningssamarbejde til Bytning. Ny kode 9: Fortrinsret til boliger med tre eller flere beboelsesrum. Fejl 2202: Fejltekst ændret fra Lejekontrakt.Anvisningstype skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 til Lejekontrakt.Anvisningstype skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Fejl 2802: Fejltekst ændret fra AnvisningsaftaleAnvisningstype.Anvisningstype skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 til AnvisningsaftaleAnvisningstype.Anvisningstype skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Ny fejl 2409: Boligopskrivning. skal indeholde en gyldig adresse. Ny fejl 2410: Boligopskrivning.Hjemmeside skal indeholde en gyldig Url. Ny fejl 2411: Boligopskrivning.Telefon skal indeholde et gyldigt telefonnummer. Ny fejl 2016: Bolig.URL skal indeholde en gyldig Url. 1.5 Afsnit 2.5: Nye felter på Bolig BoligAktueltDepositumBeloeb, BoligHandicappedeHarFortrinsret. Afsnit 2.7: Nye felter på Lejekontrakt LejekontraktDepositumBeloeb og LejekontraktLedig- Indikator. Afsnit 2.3: Nye felter på Afdeling AfdelingFortrinsretEfterUdlejningsbekendtgoerelseIndikator og Afdeling FortrinsretEfterUdlejningsbekendtgoerelseBeskrivelseTekst. Ny fejl 2017: Bolig.AktueltIndskud må ikke være mindre end 0. Ny fejl 2018: Bolig.AktueltDepositum må ikke være mindre end 0. Ny fejl 2216: Lejekontrakt.Depositum må ikke være mindre end 0. Ny fejl 2217: Hvis Lejekontrakt.Anvisningstype er 'Kommunal anvisning', skal Lejekontrakt.AnvistTidligereAeldreboliglov flaget være sat. Fejl 2104: Fejltekst ændret fra Boligudgift.StartDato skal være større end Boligudgift.StartDato og Boligudgift.SlutDato på alle de øvrige boligudgifter på samme bolig til Boligudgift.StartDato skal være større end Boligudgift.StartDato og Boligudgift.SlutDato på alle de øvrige boligudgifter med samme boligudgiftstype på samme bolig. Afsnit 2.7: Ændret beskrivelse af LejekontraktAnvistKommunaltEller- EfterTidligereAeldreboliglovIndikator. Afsnit 2.4: ByggeafsnitFaellesTelefonIndikator omdøbt til ByggeafsnitPortTelefonIndikator. Fejl 2201: Fejltekst ændret fra Lejekontrakt.Indskud skal være større end 0 til Lejekontrakt.Indskud må ikke være mindre end 0. Ny fejl 2019: Hvis Bolig.StoetteBerettigetAreal er angivet, skal Bolig.StoetteBerettigetArealAarsagKode være udfyldt Version 1.11 Side 4 af 49

6 Max længde på strenge er nu angivet. Afsnit 2.7: LejekontraktIdentifikator er nu ikke krævet i LejekontraktStruktur (for at kladder kan repræsenteres). Afsnit 2.8: AnvisningstypeKode er nu ikke krævet i AnvisningsaftaleStruktur (for at kladder kan repræsenteres). Afsnit 2.7: AnvisningstypeKode. Kode 9 er ændret fra Fortrinsret til boliger med tre eller flere beboelsesrum til Boliggarantibevis. Afsnit 2.8: AnvisningstypeKode. Kode 9 er ændret fra Fortrinsret til boliger med tre eller flere beboelsesrum til Boliggarantibevis. Afsnit 2.5: Ændret beskrivelsen af BoligOpvarmningsformKode. Fejl 2008: Fejltekst ændret fra Bolig.IndvendigVedligeholdelseLejer skal være 1, 2 eller 3 til Bolig.IndvendigVedligeholdelseLejer skal være 1 eller 2. Afsnit 2.5: Ændret beskrivelsen af BoligStoetteBerettigetArealKvantitet og BoligStoetteBerettigetArealAarsagKode. 1.6 Afsnit 2.5: Fejlrettelse i beskrivelsen af BoligudgiftStruktur og LejekontraktStruktur. Afsnit 3.1: Tekstrettelse i beskrivelse. Afsnit 2.6: Præcisering af, at BoligudgiftBeloeb opgøres pr. måned. 1.7 Afsnit 2.6: Ændret beskrivelsen af BoligudgiftSlutDato. Præcisering af at feltet ikke kan indberettes. Afsnit 2.7: Ændret beskrivelsen af LejekontraktSlutDato. Præcisering af at feltet ikke kan indberettes. 1.8 Afsnit 2.1.3: Præcisering af, at default værdien for KladdeIndikator er True, hvis feltet ikke sendes med ved en opdatering. 1.9 Afsnit 2.10: Værdisættet for BilagTypeKode er udvidet med nye koder. Ny fejl 2113: Når Boligudgift.Boligudgiftstype er 1 (Nettohusleje), skal Boligudgift.IndeholdtIHusleje flaget skal være sat. Ny fejl 2114: Når Boligudgift.Boligudgiftstype er 8 (SaerligeYdelserBoligstoetteberettiget) eller 9 (SaerligeYdelserUdenBoligstoette), må Boligudgift.IndeholdtIHusleje flaget ikke være sat. Ny fejl 2902: Bilag.Type er ikke en gyldig bilagstype. Afsnit 2.1.2: Udvidet beskrivelse af IdentifikationStrukturer herunder præcisering af, at EntydigReference skal være entydig i HELE huslejeregisteret og ikke kun indenfor fx en Boligorganisation. Afsnit 2.9: Præcisering af, at UdlejningssamarbejdeReference kan hentes i en rapport gennem indberetningsklienten Ny fejl 1000: Bolig.Lejertype skal udfyldes. Ny fejl 2020: Hvis Bolig.StoetteBerettigetAreal ikke er angivet, må Bolig.StoetteBerettiget- ArealAarsagKode og Bolig.StoetteBerettigetArealAarsagTekst ikke angives. Ny fejl 2021: Bolig.AktueltIndskud eller Bolig.AktueltDepositum skal være angivet og større end Version 1.11 Side 5 af 49

7 Ny fejl 2115: Der må ikke være flere Boligudgifter med Boligudgift.Boligudgiftstype 8 og samme Boligudgift.StartDato og Boligudgift.Beskrivelse. Ny fejl 2116: Der må ikke være flere Boligudgifter med Boligudgift.Boligudgiftstype 9 og samme Boligudgift.StartDato og Boligudgift.Beskrivelse. Ny fejl 2117: Hvis Boligudgift.Boligudgiftstype er 1, skal Boligudgift.Beloeb være større end 0. Ny fejl 2118: Boligudgift.Beloeb skal være mindre end Ny fejl 2119: Hvis Boligudgift.Boligudgiftstype er 1, skal Boligudgift.Modtager være 1. Ny fejl 2120: Hvis Boligudgift.IndeholdtIHusleje flaget er sat, skal Boligudgift.Beloeb være 0. Ny fejl 2806: Der skal knyttes mindst ét dokument til en Anvisningsaftale. Ny fejl 2218: Lejekontrakt.Indskud eller Lejekontrakt.Depositum skal være angivet og større end 0. Fejl 2014: Valideringen er ændret. En Bolig kan nu indberettes, selvom der kun ligger fremtidige Boligudgifter. Beskrivelsen i (*) er ændret. Fejl 2015: Valideringen er ændret. En Bolig kan nu indberettes, selvom der kun ligger en fremtidig Lejekontrakt. Beskrivelsen i (**) er ændret. Ny fejl 2502: Der må kun være knyttet én Boligopskrivning pr. Boligtype til en Boligorganisation. Ny fejl 2603: Der må kun være knyttet én Boligopskrivning pr. Boligtype til en Afdeling. Afsnit 2.3: Fejlrettelse i beskrivelsen af AnvisningsaftaleStruktur og BoligopskrivningStruktur Fejl 2021: Validering ændret fra Bolig.AktueltIndskud eller Bolig.AktueltDepositum skal være angivet og større end 0 til Bolig.AktueltIndskud eller Bolig.AktueltDepositum skal være angivet. Fejl 2218: Validering ændret fra Lejekontrakt.Indskud eller Lejekontrakt.Depositum skal være angivet og større end 0 til Lejekontrakt.Indskud eller Lejekontrakt.Depositum skal være angivet. Afsnit 2.7: Ny anvisningstype 10: Ingen lejer tilføjet. Præcisering af, hvordan Lejekontrakt- TomgangsledigIndikator, LejekontraktLedigIndikator og den ny anvisningstype skal benyttes. Fejl 2202: Validering ændret fra Lejekontrakt.Anvisningstype skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 til Lejekontrakt.Anvisningstype skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10. Ny fejl 2219: Lejekontrakt.TomgangsledigIndikator og Lejekontrakt.LedigIndikator må ikke begge være sat Version 1.11 Side 6 af 49

8 1 Introduktion Denne snitfladebeskrivelse beskriver grundlaget for udveksling af data med Landsbyggefondens (LBF) huslejeregister via webservicesnitfladen HuslejeregisterV1. Selve snitfladen er beskrevet i OIOWSDL, og de skemaer, som benyttes til snitfladen, er udarbejdet efter OIOXML retningslinjerne. Skemaerne skal også anvendes til XML up- og download fra en administrativ klient, så enkelte elementer i skemaerne har måske ikke relevans i det ene eller andet anvendelsesscenarie. Dette er nærmere beskrevet i efterfølgende afsnit. 1.1 Formål Formålet med webservicen er at Boligorganisationer kan indberette oplysninger om almene boliger i huslejeregisteret til brug for søgeportalen DanmarkBolig.dk og Udbetaling Danmark (UDK). 1.2 Læsevejledning Dokumentet består ud over introduktion af et afsnit "Beskrivelse", hvor der gives en kort introduktion til entiteternes indbyrdes sammenhæng, samt en beskrivelse af de elementer og karakteristika der er fælles for entiteterne. Senere i afsnittet gives en beskrivelse af alle entiteterne og de metoder, der er knyttet til dem. For hver entitet er der en beskrivelse af valideringsregler og krævede felter. Afsnittet om "Adgang og sikkerhed" beskriver sikkerhedsmodellen og de endpoints hvor servicen er udstillet Version 1.11 Side 7 af 49

9 2 Beskrivelse Webservicen indeholder 37 metoder (operationer). Disse 37 metoder er fordelt på 9 entiteter hvis indbyrdes relationer fremgår af den logiske model i Figur 1.. Figur 1 Logisk model. Webservicen er opbygget, så man opererer på én entitet type ad gangen. Det betyder, at man bl.a. kan opdatere Lejekontrakt og Boligudgift uden at skulle forholde sig til andre registreringer på Boligen. I det efterfølgende er de vigtigste strukturer for de ni entiteter med tilhørende metoder beskrevet Version 1.11 Side 8 af 49

10 2.1 Fælles elementer og strukturer I dette afsnit beskrives nogle af de vigtigste elementer og strukturer, som benyttes på tværs af flere metoder og de elementer og strukturer, som har samme karakteristika Metode input- og outputstrukturer Alle metoder i webservicen falder i en af følgende kategorier: Hent, List, Opret, Ret eller Slet. Til hver metode er der unikke strukturer, som definerer henholdsvis input og output til metoden. Disse strukturer er navngivet efter følgende mønster: <entitet><metode>inputstruktur og <entitet><metode>- OutputStruktur. I Figur 2 vises et eksempel på inputstrukturen for List metoden for Anvisningsaftale. Som det fremgår af figuren skal AnvisningsaftaleListInputStruktur enten bestå af en Boligorganisation- IdentifikationStruktur eller en AfdelingIdentifikationStruktur. Figur 2 Grafisk repræsentation af AnvisningsaftaleListInputStruktur IdentifikationStruktur Strukturerne der beskriver de enkelte entiteter indeholder alle en IdentifikationStruktur. Identifikation- Strukturen for Boligorganisation, Afdeling, Byggeafsnit, Bolig og Bilag indeholder de elementer, der skal til for entydigt at identificere entiteten samt Huslejeregisterets interne unikke tekniske nøgle, UnikIdentifikator. I Figur 3 og Figur 4 er vist et par eksempler på IdentifikationStrukturer for henholdsvis Boligorganisation og Afdeling. Figur 3 Grafisk repræsentation af BoligorganisationIdentifikationStruktur Figur 4 Grafisk repræsentation af AfdelingIdentifikationStruktur Generelt er der benyttet én eller flere brugervendte nøgler til at identificere en entitet. For Boligorganisationen er det LBFs organisationsnummer som er nøglen, der som OIOXML element hedder BoligorganisationIdentifikator. For afdelingen benyttes ud over LBFs organisationsnummer også LBFs afdelingsnum Version 1.11 Side 9 af 49

11 mer, der som OIOXML element hedder AfdelingIdentifikator. Nøglerne for de enkelte entiteter er beskrevet nærmere i efterfølgende afsnit. IdentifikationStrukturen for Boligudgift, Lejekontrakt, Boligopskrivning og Anvisningsaftale indeholder Huslejeregisterets interne unikke tekniske nøgle, UnikIdentifikator, samt en teknisk nøgle fra boligorganisationen, EksternReference, som entydigt identificerer en entitet. Hvis EksternReference sættes i forbindelse med oprettelse af en entitet, kan den efterfølgende benyttes at hente, rette eller slette entiteten. EksternReference skal derfor være entydig i hele Huslejeregisteret og ikke kun indenfor fx en Boligorganisation. Det anbefales derfor at prefixe EksternReference med noget til sikring af denne entydighed evt. en GUID pr. Boligorganisation eller lignende. Figur 5 viser IdentifikationStruktur for Boligudgift. Figur 5 Grafisk repræsentation af BoligudgiftIdentifikationStruktur KladdeIndikator Alle entiteter på nær bilag har et KladdeIndikator element af typen boolean. Hvis KladdeIndikator er sat, vises den version af entiteten ikke på DanmarkBolig.dk og videregives ikke til UDK og eksterne interessenter. Der kan eksistere både en kladde-udgave og en ikke-kladde-udgave (en indberettet udgave) samtidig. Hvis der findes en kladde-udgave, er det den, der redigeres gennem webservice snitfladen. Hvis der findes en ikke-kladde-udgave, er det den, der vises på DanmarkBolig.dk og videregives til UDK og eksterne interessenter. Når KladdeIndikator er True, valideres entiteterne ikke. Bemærk: Hvis KladdeIndikator IKKE sendes med ved Ret/Opret, sættes KladdeIndikator default til True DatoTid elementer Hver entitetsstruktur indeholder fire DatoTid elementer. Disse elementer er kun til informations formål og kan ikke opdateres gennem webservicen. De fire elementer er beskrevet i Tabel 1 nedenfor. Tabel 1 DatoTid elementer. OprettetDatoTid AendretDatoTid OpdateretDatoTid OphoertDatoTid Tidspunkt for oprettelse af en entitet. Tidspunkt for seneste ændring af en entitet. Opdateres kun hvis det sker en reel ændring af entiteten. Tidspunkt for seneste opdatering af en entitet. Opdateres også hvis der ikke sker en ændring af entiteten. Tidspunkt for hvornår en entitet er ophørt ObjektStatusKode Version 1.11 Side 10 af 49

12 Elementet, ObjektStatusKode, forekommer i alle entitetsstrukturerne men er ikke relevant i webservice sammenhæng. Det benyttes til at angive, om en entitet skal oprettes, rettes eller slettes under XML upload gennem den administrative klient MetodeResultatStruktur Alle opret, ret og slet metoder returnerer en MetodeResultatStruktur, som ses i Figur 6. Figur 6 Grafisk repræsentation af MetodeResultatStruktur. MetodeResultatStruktur består altid af en ResultatStruktur. Resultatstrukturens elementer er beskrevet i Tabel 2. Tabel 2 ResultatStruktur elementer. ResultatIdentifikator ResultatTypeKode Er en unik identifikation af resultatet, som kan benyttes ved henvendelser til Landsbyggefonden under fejlsøgning eller andet opklaringsarbejde. Angiver en kode for hvilken type resultatet er af: 0: OK 20: Valideringsfejl ResultatKode ResultatTekst Angiver en kode for resultatet, som enten er 0: OK eller nummeret på en specifik valideringsfejl, når ResultatStruktur indgår i en ValideringsfejlStruktur. En tekstuel beskrivelse af resultatet. Hvis der opstår valideringsfejl, vil MetodeResultatStruktur indeholde en eller flere ValideringsfejlStrukturer. ValideringsfejlStruktur indeholder ud over en ResultatStruktur elementer, der er beskrevet i Version 1.11 Side 11 af 49

13 Tabel 3. Tabel 3 ValideringsfejlStruktur elementer. EntitetNavnTekst EntitetReference ValideringsfejlFunktionTekst FeltNavnTekst Angiver typenavnet på den entitet, fejlen vedrører. Er en unik identifikation af den entitet, fejlen vedrører. Angiver hvad det er for en funktion/operation, der har fejlet. Navnet på det felt, fejlen vedrører. De enkelte fejlkoder og tilhørende tekst beskrives i forbindelse med entiteterne. 2.2 Boligorganisation Boligorganisation repræsenterer de ekstra oplysninger om en boligorganisation, som skal benyttes i huslejeregisteret og på DanmarkBolig.dk, men som ikke findes i Landsbyggefondens Stamdata. Følgende figur viser strukturen for en Boligorganisation: De vigtigste strukturer og felter på Boligorganisation er: BoligorganisationIdentifikationStruktur BoligorganisationUnikIdentifikator Identificerer en Boligorganisation En UUID for en Boligorganisation (ikke relevant i forbindelse med webservice snitfladen) Version 1.11 Side 12 af 49

14 BoligorganisationIdentifikator BoligorganisationBeskrivelseTekst BoligorganisationNotifikations sTekst AfdelingStruktur AnvisningsaftaleStruktur BoligopskrivningStruktur Officielt LBF organisationsnummer (OOOO) Prosa beskrivelse af boligorganisationen (max længde ubegrænset) En semikolon separeret liste af adresser til udsendelse af notifikationer (max længde ubegrænset) De Afdelinger, som hører til en Boligorganisation (ikke relevant i forbindelse med webservice snitfladen) De Anvisningsaftaler, som hører til en Boligorganisation (ikke relevant i forbindelse med webservice snitfladen) De Boligopskrivninger, som hører til en Boligorganisation (ikke relevant i forbindelse med webservice snitfladen) BoligorganisationHent Benyttes til at læse en Boligorganisation. For at læse en Boligorganisation skal strukturen BoligorganisationHentInputStruktur udfyldes: BoligorganisationIdentifikationStruktur udfyldes med BoligorganisationIdentifikator. BoligorganisationUnikIdentifikator benyttes ikke BoligorganisationList Returnerer alle de Boligorganisationer, som en bruger administrerer. BoligorganisationList skal kaldes med en tom inputstruktur. Hvis kaldet foretages gennem en proxy i.net, skal der sendes new object() med som parameter BoligorganisationRet Benyttes til at opdatere en Boligorganisation. For at opdatere en Boligorganisation skal strukturen BoligorganisationRetInputStruktur udfyldes: Denne struktur består af en BoligorganisationStruktur, som udfyldes med alle relevante felter. BoligorganisationIdentifikationStruktur udfyldes med BoligorganisationIdentifikator. BoligorganisationUnikIdentifikator benyttes ikke Version 1.11 Side 13 af 49

15 2.2.4 Valideringsfejl på Boligorganisation De mulige valideringsfejl ved opdatering af en Boligorganisation er: Fejlnummer Fejltekst 2501 Boligorganisation.Notifikations s skal indeholde en semikolonsepareret liste af gyldige adresser 2502 Der må kun være knyttet én Boligopskrivning pr. Boligtype til en Boligorganisation 2.3 Afdeling Afdeling repræsenterer de ekstra oplysninger om en afdeling, som skal benyttes i huslejeregisteret og på DanmarkBolig.dk, men som ikke findes i Landsbyggefondens Stamdata. Følgende figur viser strukturen for en Afdeling: De vigtigste strukturer og felter på Afdeling er: AfdelingIdentifikationStruktur AfdelingUnikIdentifikator Identificerer en Afdeling En UUID for en Afdeling (ikke relevant i forbindelse med webservice Version 1.11 Side 14 af 49

16 snitfladen) BoligorganisationIdentifikationStruktur AfdelingIdentifikator AfdelingBeskrivelseTekst AfdelingBalancelejeBeloeb AfdelingM2lejeBeloeb AfdelingTotalArealKvantitet AfdelingMinAlderAeldreboligKvantitet AfdelingMaxAlderUngdomsboligKvantitet AfdelingFortrinsretEfterUdlejningsbekendtgoerelseIndikator AfdelingFortrinsretEfterUdlejningsbekendtgoerelseBeskrivelseTekst ByggeafsnitStruktur AnvisningsaftaleStruktur BoligopskrivningStruktur Identificerer en Boligorganisation Officielt LBF afdelingsnummer (AAA) Prosa beskrivelse af afdelingens beliggenhed, udseende, fælleshus og lignende (max længde ubegrænset) Samlet boligafgift og leje for boligerne i afdelingen i henhold til afdelingens årlige budget Boligernes m2 boligafgift og leje, svarende til balancelejen divideret med Totalarealet Samlet boligareal for afdelingen Minimumsalder for opskrivning på ældreboliger Maximumsalder for opskrivning på ungdomsboliger Er der boliger i afdelingen, som er omfattet af udlejningsbekendtgørelsens paragraf 4? Beskrivelse af de boliger i afdelingen, som er omfattet af udlejningsbekendtgørelsens paragraf 4 (max længde ubegrænset) De Byggeafsnit, som hører til en Afdeling (ikke relevant i forbindelse med webservice snitfladen) De Anvisningsaftaler, som hører til en Afdeling (ikke relevant i forbindelse med webservice snitfladen) De Boligopskrivninger, som hører til en Afdeling (ikke relevant i forbindelse med webservice snitfladen) AfdelingHent Benyttes til at læse en Afdeling. For at læse en Afdeling skal strukturen AfdelingHentInputStruktur udfyldes: Version 1.11 Side 15 af 49

17 AfdelingIdentifikationStruktur udfyldes med AfdelingIdentifikator og BoligorganisationIdentifikator. AfdelingUnikIdentifikator og BoligorganisationUnikIdentifikator benyttes ikke AfdelingList Returnerer alle de Afdelinger, som hører til en Boligorganisation. For at kalde AfdelingList skal Afdeling- ListInputStruktur udfyldes: Denne struktur består af en BoligorganisationIdentifikationSruktur til at identificere den Boligorganisation, der skal hentes Afdelinger til. BoligorganisationIdentifikationStruktur udfyldes med BoligorganisationIdentifikator. BoligorganisationUnikIdentifikator benyttes ikke AfdelingRet Benyttes til at opdatere en Afdeling. For at opdatere en Afdeling skal strukturen AfdelingRetInputStruktur udfyldes: Denne struktur består af en AfdelingStruktur, som udfyldes med alle relevante felter. AfdelingIdentifikationStruktur udfyldes med AfdelingIdentifikator og BoligorganisationIdentifikator. AfdelingUnikIdentifikator og BoligorganisationUnikIdentifikator benyttes ikke Valideringsfejl på Afdeling De mulige valideringsfejl ved opdatering af en Afdeling er: Fejlnummer Fejltekst 2601 Afdeling.MinAlderAeldrebolig skal være større end Afdeling.MaxAlderUngdomsbolig skal være større end Der må kun være knyttet én Boligopskrivning pr. Boligtype til en Afdeling Version 1.11 Side 16 af 49

18 2.4 Byggeafsnit Byggeafsnit repræsenterer de ekstra oplysninger om et byggeafsnit, som skal benyttes i huslejeregisteret og på DanmarkBolig.dk, men som ikke findes i Landsbyggefondens Stamdata. Følgende figur viser strukturen for et Byggeafsnit: De vigtigste strukturer og felter på Byggeafsnit er: ByggeafsnitIdentifikationStruktur ByggeafsnitUnikIdentifikator AfdelingIdentifikationStruktur ByggeafsnitIdentifikator Identificerer et Byggeafsnit En UUID for et Byggeafsnit (ikke relevant i forbindelse med webservice snitfladen) Identifikation af en Afdeling Officielt LBF byggeafsnitsnummer (BB) Version 1.11 Side 17 af 49

19 ByggeafsnitBeskrivelseTekst ByggeafsnitInternetforbindelseIndikator Prosa beskrivelse af byggeafsnittet (max længde ubegrænset) Er der fælles internetforbindelse ByggeafsnitAntenneforeningIndikator ByggeafsnitPortTelefonIndikator ByggeafsnitVaskeriIndikator HusdyrStruktur BoligTypeKode HusdyrTilladtIndikator HusdyrMindreDyrTilladtIndikator HusdyrKatTilladtIndikator HusdyrHundTilladtIndikator HusdyrBeskrivelseTekst Er der fællesantenne Er der port telefon Er der fællesvaskeri Beskrivelse af regler for husdyr i et Byggeafsnit. Reglerne kan defineres for hver boligtype Boligtypen. Benyttes til at kategorisere almene boliger. Kan antage følgende værdier: 1=Ældrebolig, 2=Ungdomsbolig, 3=Familiebolig eller 4=Enkeltværelse Er det tilladt at have husdyr (uspecificeret) Er det tilladt at have mindre husdyr (uspecificeret) Er det tilladt at have kat Er det tilladt at have hund Beskrivelse af hvilke husdyr (f.eks. Kat, hund, marsvin) ByggeafsnitHent Benyttes til at læse et Byggeafsnit. For at læse et Byggeafsnit skal strukturen ByggeafsnitHentInput- Struktur udfyldes: ByggeafsnitIdentifikationStruktur udfyldes med ByggeafsnitIdentifikator, AfdelingIdentifikator og BoligorganisationIdentifikator. ByggeafsnitUnikIdentifikator, AfdelingUnikIdentifikator og BoligorganisationUnikIdentifikator benyttes ikke ByggeafsnitList Returnerer alle Byggeafsnit til en Afdeling. For at kalde ByggeafsnitList skal ByggeafsnitListInputStruktur udfyldes: Version 1.11 Side 18 af 49

20 Denne struktur består af en AfdelingIdentifikationStruktur til at identificere den Afdeling, der skal hentes Byggeafsnit til. AfdelingIdentifikationStruktur udfyldes med AfdelingIdentifikator og BoligorganisationIdentifikator. AfdelingUnikIdentifikator og BoligorganisationUnikIdentifikator benyttes ikke ByggeafsnitRet Benyttes til at opdatere et Byggeafsnit. For at opdatere et Byggeafsnit skal strukturen ByggeafsnitRetInputStruktur udfyldes: Denne struktur består af en ByggeafsnitStruktur, som udfyldes med alle relevante felter. Byggeafsnit- IdentifikationStruktur udfyldes med ByggeafsnitIdentifikator, AfdelingIdentifikator og BoligorganisationIdentifikator. ByggeafsnitUnikIdentifikator, AfdelingUnikIdentifikator og BoligorganisationUnikIdentifikator benyttes ikke Valideringsfejl på Byggeafsnit De mulige valideringsfejl ved opdatering af et Byggeafsnit er: Fejlnummer Fejltekst 1000 Byggeafsnit.Antenneforening skal udfyldes 1000 Byggeafsnit.FaellesTelefon skal udfyldes 1000 Byggeafsnit.Internetforbindelse skal udfyldes 1000 Byggeafsnit.Vaskeri skal udfyldes 1000 Husdyr.HundTilladt skal udfyldes 1000 Husdyr.MindreDyrTilladt skal udfyldes 1000 Husdyr.HusdyrTilladt skal udfyldes 1000 Husdyr.KatTilladt skal udfyldes 1000 Husdyr.Boligtype skal udfyldes 2701 Regler for husdyr skal angives for alle boligtyper Version 1.11 Side 19 af 49

21 2.5 Bolig Bolig repræsenterer de ekstra oplysninger om en enhed/bolig, som skal benyttes i huslejeregisteret og på DanmarkBolig.dk, men som ikke findes i Landsbyggefondens Stamdata eller BBR. Følgende figur viser strukturen for en Bolig: Version 1.11 Side 20 af 49

22 De vigtigste strukturer og felter på Bolig er: BoligIdentifikationStruktur BoligUnikIdentifikator BuildingUnitUniversalIdentifier ByggeafsnitIdentifikationStruktur BoligLejerTypeKode BoligStoetteBerettigetArealKvantitet BoligStoetteBerettigetArealAarsagKode BoligStoetteBerettigetArealAarsagTekst BoligAntalBeboelsesrumKvantitet BoligOpvarmningsformKode Identificerer en Bolig En UUID for en Bolig (ikke relevant i forbindelse med webservice snitfladen) En UUID for en BBR enhed Identificerer et Byggeafsnit Lejertype. Kan antage følgende værdier: 1. Almen lejer, 2. andelshaver i privat andelsbolig, 3. anpartshaver, 4. ustøttet almen/privat plejebolig/friplejebolig. Kun værdierne 1 og 4 kan benyttes i huslejeregistret Forslag til boligens boligstøtteberettigede areal m2. Feltet indberettes, som forslag til UDK, hvis dette er forskelligt fra antal m2 i BBR Årsag til at der foreslås andet areal til beregning af boligstøtten end BBR. 1. Gavllejlighed, 2. Aflåst/tilmuret rum, 3. Andel af fællesarealer, 4. Andet Hvis der er angivet kode 4. Andet for BoligStoetteBerettigetArealAarsagKode, benyttes dette felt til at beskrive årsagen (max længde 100) Feltet indberettes, hvis antal rum er forskellig fra antal rum i BBR Opvarmningsform. Feltet indberettes, hvis boligens opvarmningsform er forskellig fra registreringen i BBR. 1. Fjernvarme/blokvarmecentral, 2. Elvarme, 3. Gas/Naturgas, 4. Andet BoligKoekkenKunForLejerIndikator BoligGarageKode BoligCarportKode Anvendes køkkenet udelukkende af lejer Omfatter boligen garage. 1. Ja, 2. Nej, 3. Mulig Omfatter boligen carport. 1. Ja, 2. Nej, 3. Mulig BoligIndvendigVedligeholdelseLejerKode Indvendig vedligeholdelsespligt påhviler lejer. 1. Nej, 2. Ja - delvis, 3. Ja helt. Koden 3. Ja - helt må kun benyttes for private boliger BoligUdvendigVedligeholdelseLejerKode Udvendig vedligeholdelsespligt påhviler lejer. 1. Nej, 2. Ja - delvis, 3. Ja helt BoligURLTekst BoligBevaegelseshaemmetEgnetIndikator Link til enheden på boligorganisationens hjemmeside (max længde 256) Er boligen egnet til bevægelseshæmmede? Version 1.11 Side 21 af 49

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

REGULATIV BOLIGPORTAL

REGULATIV BOLIGPORTAL REGULATIV BOLIGPORTAL SIDE 3 l 8 Regulativ om boligportalen I medfør af lov om almene boliger m.v. 64, stk. 1, jf. 94, nr. 5, og 95, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1307 af 18. december 2009 om drift af

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV3. BuildingDwellingV4 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV3 og BuildingDwellingV4 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Boligsøgning hos Domea

Boligsøgning hos Domea Boligsøgning hos Domea Indhold Ledige boliger... 1 Venteliste... 1 Søg boliger... 2 Søg ved hjælp af søgefunktionen... 3 Gebyr... 3 Login... 4 Opret login... 4 Fleksibel udlejning... 6 Om fleksibel udlejning...

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Bilag Nyt CMS til AARHUSbolig www.aarhusbolig.dk

Bilag Nyt CMS til AARHUSbolig www.aarhusbolig.dk www.aarhusbolig.dk Bilag Nyt CMS til AARHUSbolig www.aarhusbolig.dk www.aarhusbolig.dk Der er følgende bilag til udbudsmaterialet 1. Tilbudsliste en side(excel) er uploadet separat 2. IA en side 3. Uddybende

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Byd din nye medarbejder velkommen med en lejlighed... SAB s nye Erhvervsordning åbner op for spændende muligheder

Byd din nye medarbejder velkommen med en lejlighed... SAB s nye Erhvervsordning åbner op for spændende muligheder Byd din nye medarbejder velkommen med en lejlighed... SAB s nye Erhvervsordning åbner op for spændende muligheder Vi ser det som et plus for virksomheder, at de fremover får mulighed for at tilbyde en

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Bekendtgørelse nr. 1381 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. I medfør af 54 a, stk. 3, 58 e, 64 og 143 t i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013

BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 BOSSINF RENOVERING APRIL 2013 ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden Kommunenummer Kommunenavn Tilsynskommune

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Christian Høgsbro Pia Skov Henrik Schultz Boligforeningen AAB. Kim Pasternak Torben Bille Ulla Palm Larsen Center for Beskæftigelse og Borgerservice

Christian Høgsbro Pia Skov Henrik Schultz Boligforeningen AAB. Kim Pasternak Torben Bille Ulla Palm Larsen Center for Beskæftigelse og Borgerservice Christian Høgsbro Pia Skov Henrik Schultz Boligforeningen AAB Kim Pasternak Torben Bille Ulla Palm Larsen Center for Beskæftigelse og Borgerservice BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. marts 2015 Tlf. dir.:

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra den kommunale sundhedspleje....

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

Integration af online tilbud

Integration af online tilbud Brugervejledning til udviklere Integration af online tilbud Version 2015-05-15 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Dialogmøde med Bjerringbro Boligselskab, Bjerringbro Andelsboligforening og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Mødedato: Den 5.

Dialogmøde med Bjerringbro Boligselskab, Bjerringbro Andelsboligforening og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Mødedato: Den 5. Teknik & Miljø Plan Dato: 07-08-2015 Referat Dialogmøde med Bjerringbro Boligselskab, Bjerringbro Andelsboligforening og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Mødedato: Den 5. februar 2015 Sagsnr.: 14/58942

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere