Levevilkårsundersøgelse Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levevilkårsundersøgelse 2012. Skema 1 Husstanden og den udtrukne person"

Transkript

1 Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 1 Husstanden og den udtrukne person

2 Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til spm....". Det angiver, hvilket spørgsmål du skal fortsætte til. Du skal springe de mellemliggende spørgsmål over. Hvis der ikke står noget ud for svaret, skal du fortsætte til næste spørgsmål. I nedenstående eksempel er vist, hvordan første side kunne være besvaret. Der er sat kryds i rubrik 2 i spørgsmål 1, hvorefter der er gået videre til spørgsmål 2. Hvis du har nogle spørgsmål om skemaet, er du meget velkommen til at ringe til Vi vil starte med at spørge om du bor alene eller sammen med andre. Du bor sammen med andre, hvis de tilhører samme husstand. Personer indgår i samme husstand, hvis de deles om udgifterne til de daglige fornødenheder. Børn og andre uden væsentlige selvstændige indtægter skal medtages, hvis de spiser med ved måltiderne, også selv om de ikke betaler for det. Personer, som midlertidigt ikke bor på adressen, men nyder godt af eller bidrager til den fælles husholdning, skal også med. Det kunne fx dreje sig om personer på høj- eller efterskole, sømænd på langfart eller værnepligtige. Bor alene... Gå til spm. 3 Bor sammen med andre i en privat husstand... Gå til spm. 2 X Bor i en fælleshusholdning, fx et plejehjem eller en militær forlægning... Personer i fælleshusholdninger indgår ikke i undersøgelsen. Vi vil alligevel bede dig returnere skemaet til Danmarks Statistik i vedlagte frankerede svarkuvert. 2. Hvilke medlemmer er der i husstanden udover dig selv? Løbenr. Navn Køn 1: Mænd 2: Kvinder Fødselsdag fx 22/12 Alder, hvis Fødselsår fødselsår ikke kendes Årsag til evt. midlertidigt fravær Angiv kodeværdi 1 Niels Nielsen 1 23/ Sussi Nielsen 2 8/ Hans Hansen

3 1. Vi vil starte med at spørge om du bor alene eller sammen med andre. Du bor sammen med andre, hvis de tilhører samme husstand. Personer indgår i samme husstand, hvis de deles om udgifterne til de daglige fornødenheder. Børn og andre uden væsentlige selvstændige indtægter skal medtages, hvis de spiser med ved måltiderne, også selv om de ikke betaler for det. Personer, som midlertidigt ikke bor på adressen, men nyder godt af eller bidrager til den fælles husholdning, skal også med. Det kunne fx dreje sig om personer på høj- eller efterskole, sømænd på langfart eller værnepligtige. Bor alene... Gå til spm. 3 Bor sammen med andre i en privat husstand... Gå til spm. 2 Bor i en fælleshusholdning, fx et plejehjem eller en militær forlægning... Personer i fælleshusholdninger indgår ikke i undersøgelsen. Vi vil alligevel bede dig returnere skemaet til Danmarks Statistik i vedlagte frankerede svarkuvert. 2. Hvilke medlemmer er der i husstanden udover dig selv? Løbenr. Sidste kolonne skal kun udfyldes hvis personen er midlertidigt fraværende, se kode nedenfor. Navn Køn 1: Mænd 2: Kvinder Fødselsdag fx 22/12 Alder, hvis Fødselsår fødselsår ikke kendes Årsag til evt. midlertidigt fravær Angiv kodeværdi Kode for midlertidigt fravær 1 Efterskole/højskole 2 Værnepligtig 3 Sømand 4 Ude at rejse (mere end 3 uger) 5 Uddannelse i udlandet 6 Arbejder midlertidigt andet sted 7 Andet, angiv årsag under bemærkninger Bemærkninger: 1

4 3. Har du et eller flere børn under 13 år? Ja... Gå til spm. 4 Gå til spm Går barnet/børnene i skole eller børnehaveklasse. Hvis Ja. Hvor mange timer i gennemsnit pr. uge? Løbenr. Navn Skolegang Angiv kodeværdi Antal timer pr. uge Kode for skolegang 1 Almindelig skole, inkl. børnehaveklasse 2 Nej Hvorledes bliver barnet/børnene passet i dagtimerne, eller medens du er på arbejde, og det ikke er i skole? Løbenr Navn Pasningsform Angiv kodeværdi Antal timer pr. uge Kode for pasningsform 1 Vuggestue/børnehave/ fritidsordning på skole ol. 2 Dagplejemor eller lignende 3 Privat pasningsordning mod betaling, herunder fx pasning i hjemmet af ung pige og pasning i andet privathjem mod betaling 4 Passes i hjemmet af en af forældrene 5 Passes på anden måde (Bedsteforældre, venner, naboer eller andre) 6 Intet pasningsbehov/passer sig selv 7 Andet (skriv hvilket) 2

5 Spørgsmål om din bolig 6. Er din bolig en leje- eller en ejerbolig? En bolig er en lejebolig, hvis der betales en fast månedlig husleje til ejeren af boligen. Lejebolig (herunder fribolig og andelsbolig)... Ejerbolig Har din husstand adgang til toilet/bad i boligen? Et kryds for hver facilitet. Ja Ja, delt med anden husstand Nej Toilet... Bad Hvem står som ejer eller lejer af boligen? Dig og din ægtefælle/partner... Dig selv alene... Din ægtefælle/partner alene... Anden, der tilhører husstanden... Anden, der ikke tilhører husstanden Har du et eller flere af følgende problemer i forbindelse med din bolig? Et kryds for hvert underspørgsmål. Fugtige vægge, gulve, eller fundament... Ja Nej Utæt tag... Råd eller svamp i vinduesrammer eller gulv... Boligen er for mørk, ikke nok dagslys... For lidt plads i boligen... Støj fra naboer eller udefra (trafik, forretninger, industri e.lign.) Forurening, snavs eller andre miljømæssige problemer i nabolaget. Fx røg, støv, ubehagelige lugte eller forurenet vand... Hærværk, vold eller kriminalitet i nabolaget... Problemer med elektriske installationer... Problemer med vandtilførsel og kloakering... Problemer med at holde boligen tilstrækelig varm om vinteren.. Problemer med at holde boligen behagelig kølig om sommeren 3

6 10. Hvis du bor til leje vil vi bede dig angive din månedlige husleje her. Ellers gå videre til spm. 13 Bidrag til vedligeholdelseskonti o.lign. skal medtages, ligesom beløbet skal være brutto, dvs. før fradrag af tilskud herunder boligsikring. Månedlig husleje... kr. 11. Omfatter huslejen udgifter til elektricitet, varme, vand eller kabel-tv? Hvis Ja, angiv omtrentligt beløb. Ja, angiv beløb... kr. 12. Bliver din husleje/boligudgifter helt eller delvist dækket af andre. Får du fx boligsikring eller boligydelse? Ja, (fribolig)... Ja, (delvist) andet end boligsikring eller boligydelse. Angiv beløb Ja, boligsikring eller boligydelse. Angiv beløb... Ja, andet. Angiv beløb... kr. kr. kr. 05 Bemærkninger: 13. Når du tænker på dine samlede boligudgifter - herunder husleje eller afdrag og renter på lån, vedligeholdelsesudgifter, renovation og lignende. I hvilket omfang er de så en økonomisk byrde for dig? En tung byrde... Noget af en byrde... Ikke noget problem Hvor mange kvadratmeter er din bolig? 2 m 4

7 15. Er du generelt tilfreds med din bolig, når du tænker på kvalitet, plads, pris, nabolag, afstand til arbejde mv.? Meget utilfreds... Noget utilfreds... Tilfreds... Meget tilfreds Hvor let adgang har din husstand til de tjenesteydelser, der er nævnt herunder? Der tænkes både på åbningstider og transporttid Meget vanskeligt Noget vanskeligt Let Meget let Benyttes ikke Indkøb af dagligvarer At foretage bankforretninger i filial eller på netbank, som fx at overføre penge, betale regninger eller hæve kontanter Postydelser, som fx at sende og modtage alm. post og pakkepost 05 Offentlig transport (bus, metro og tog) Sundhedsydelser (praktiserende læge, skadestue)... Børnenes skole (Har du flere skolebørn svares for det barn, hvor adgangen er vanskeligst) Har din husholdning planer om at skifte bolig indenfor de næste 6 måneder? Ja, vi er tvunget til at flytte (pga. kontraktudløb, finansielle årsager mv.)... Ja, vi ønsker at skifte bolig... Gå til spm. 19 Gå til spm Hvad er hovedårsagen til at din husholdning er tvunget til at flytte? Boligens ejer har opsagt / vil opsige vores lejekontrakt (ingen fornyelse af kontrakt, kortfristet kontrakt)... Boligens ejer har opsagt / vil opsige lejemålet (der eksisterer ingen kontrakt)... Lejemålet er opsagt pga. manglende huslejebetaling, misligeholdelse af boligen mv.... Finansielle årsager (boligen var for dyr)... Andre årsager Er du flyttet indenfor de seneste fem år? Ja... Gå til spm. 21 5

8 20. Hvad var den vigtigste årsag til din seneste flytning? Familiemæssige årsager (ægteskab/skilsmisse, stifte eget hjem, følge partner/forældre, skole- eller pasningsforhold for børn)... Arbejdsmæssige grunde (nyt job, arbejdsplads flyttet, pensionering, jobmuligheder, transport)... Uddannelsesmæssige grunde (flyttet til nyt uddannelsessted)... Lejemålet er opsagt pga. manglende huslejebetaling, misligeholdelse af boligen mv.... Lejekontrakten blev opsagt (tidsbegrænset lejekontrakt) Ønske om at skifte ejerform (f.eks fra lejer til boligejer) Boligmæssige årsager (boligens størrelse, stand og facilitetter) Dårligt boligkvarter (trafik, utryghed, støjede naboer, dårlige indkøbsmuligheder mv.) Finansielle årsager (boligen var for dyr) Andre årsager

9 Nogle spørgsmål om husholdningens økonomi 21. Nedenfor er nævnt nogle ting, som nogle har, og andre ikke har. Det er ligegyldigt, om de ejes eller lejes. Vi vil spørge dig, om du har disse ting, og om årsagen, til at du evt. ikke har dem, er af økonomisk art? (Et kryds for hver ting) Har tingen Har ikke tingen af økonomiske grunde Har ikke tingen af andre grunde Bil til privat kørsel... Farvefjernsyn... Hjemme PC... Fri adgang til vaskemaskine Når du tager den samlede indkomst for alle husholdningens medlemmer i betragtning, hvor svært eller let er det da at få pengene til at slå til? Dvs. at afholde de sædvanlige, nødvendige udgifter. Meget svært... Svært... Lidt svært... Nogenlunde let... Let Meget let Har din husholdning råd til: (Et kryds for hver ting) Ja Nej Et hovedmåltid med kød, kylling eller fisk mindst hver anden dag... At alle i husholdningen holder mindst en uges ferie borte fra hjemmet hvert år... At holde boligen tilstrækkelig opvarmet... 7

10 24. Har du i 21 været i restance i forbindelse med en eller flere af følgende typer udgifter? Ja, en gang Ja, flere gange Nej Har ikke denne type udgift Husleje eller renter og afdrag på gæld i boligen... Regninger vedr. elektricitet, vand eller gas... Afdrag på afbetalingskøb eller anden gæld (undtagen boliggæld) Hvis du pludselig fik en uforudset udgift på kr, ville du da kunne betale den uden at skulle låne? Ja Har du eller andre i din husstand forbrugslån eller andre former for lån - bortset fra boliglån - der skal afdrages på? Ja... Gå til spm. 27 Gå til spm I hvor høj grad udgør afdrag på disse lån en byrde for dig og din husstand? En tung byrde... Noget af en byrde... Ikke noget problem Kan du give et skøn over den absolut laveste indkomst efter skat, husholdningen skal have pr. måned, for at det lige netop kan løbe rundt økonomisk? (Dvs. uden uacceptable afsavn og luxusgoder o.lign., der kan undværes). Ja, angiv beløb... kr. 8

11 Nogle spørgsmål om din tilknytning til arbejdsmarkedet 29. Hvad er din status på arbejdsmarkedet på nuværende tidspunkt? Erhvervsarbejde, lønmodtager fuld tid Erhvervsarbejde, lønmodtager deltid Erhvervsarbejde, elev/lærling Erhvervsarbejde, selvstændig fuld tid Erhvervsarbejde, selvstændig deltid Erhvervsarbejde, medarbejdende ægtefælle fuld tid Erhvervsarbejde, medarbejdende ægtefælle deltid På orlov Gå til spm. 30 Gå til spm. 31 Gå til spm. 40 Arbejdsløs/arbejdssøgende, evt. med deltidsbeskæftigelse (inkl. ledig i jobtræning) Studerende, skoleelev o.lign. Værnepligtig Alderspensionist, efterlønner o.lign. Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde Andet Gå til spm Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets start? Fast stilling... Tidsbegrænset stilling Hvad er din stilling eller fag mere præcist? Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent, konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester ikke blot selvstændig. 32. Har du underordnede eller ansatte? 9

12 33. Arbejder du på fuld tid eller på deltid? Fuld tid (over 30 timer). Angiv antal timer om ugen... Deltid (under 30 timer). Angiv antal timer om ugen... Gå til spm. 35 Gå til spm Hvad er årsagen til at du arbejder på deltid? Foretrækker deltidsbeskæftigelse... Under uddannelse... Egen sygdom eller invaliditet... Kan ikke finde fuldtidsbeskæftigelse... Har flere job som samlet giver heltid eller mere Børnepasning, husarbejde og lignende Andre grunde Har du nogle bijob? Gå til spm. 36 Gå til spm Hvor mange timer i gennemsnit arbejder du i disse bijob om ugen? Antal timer... Gå til spm Hvis du kunne få et job, ville du så være interesseret? Gå til spm. 38 Gå til spm Har du inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt for at finde et job? Gå til spm. 39 Gå til spm Hvis du kunne finde et passende arbejde nu, kunne du så begynde inden for de næste to uger? 10

13 40. Har du noget erhvervsarbejde ved siden af din status på arbejdsmarkedet som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet? Gå til spm. 41 Gå til spm Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit i disse bijob om ugen? Antal timer Har du før din nuværende status på arbejdsmarkedet, som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et egentligt fast erhvervsarbejde? Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes. Gå til spm. 43 Gå til spm Var dit seneste job en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets start? Fast stilling... Tidsbegrænset stilling Hvad var din stilling eller fag? Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester ikke blot selvstændig. 45. Var du selvstændig, lønmodtager eller medarbejdende ægtefælle? Selvstændig... Lønmodtager... Medarbejdende ægtefælle Havde du ansatte eller underordnede? 11

14 47. Hvor gammel var du, da du startede på dit første egentlige job? Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før planlagte uddannelsesstart o.l. skal ikke medregnes. Alder: 48. Hvor mange år har du arbejdet i alt siden starten på første egentlige job? Fritidsjob o.l. skal ikke medtages. Perioder med barselsorlov o.l. skal derimod med. Antal år: Hvis du har erhvervsarbejde nu gå til spm. 49, ellers gå til spm Havde du samme job for et år siden? Gå til spm. 51 Nej, nyt job... Nej, intet job for et år siden... Gå til spm. 50 Gå til spm Hvad er årsagen til at du ikke har samme job? Ønsket om et nyt job (har overtaget eller søger nu bedre job)... Afskediget af arbejdsgiver... Det var en midlertidig/tidsbegrænset stilling (fx som elev)... Har afviklet egen virksomhed... På grund af ægteskab På grund af fødsel eller behov for børnepasning For at kunne passe personer med pasningsbehov på grund af sygdom eller alder Fordi partner skiftede arbejde Andre grunde, anfør nærmere: 13 12

15 51. Hvad var din status på arbejdsmarkedet i 21? Vi vil bede dig sætte et kryds for hver måned. Hvis du i en måned havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds ved den vigtigste. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Erhvervsarbejde, lønmodtager fuld tid Erhvervsarbejde, lønmodtager deltid Erhvervsarbejde, elev/lærling Erhvervsarbejde, selvstændig fuld tid Erhvervsarbejde, selvstændig deltid Erhvervsarbejde, medarbejdende ægtefælle fuld tid Erhvervsarbejde, medarbejdende ægtefælle deltid På orlov Arbejdsløs/arbejdssøgende, evt. med deltidsbeskæftigelse (inkl. ledig i jobtræning) Studerende, skoleelev o.lign. Værnepligtig Alderspensionist, efterlønner o.lign. Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde Andet

16 Nogle spørgsmål om dit helbred 52. Hvordan synes du, dit helbred er i al almindelighed? Virkelig godt... Godt... Nogenlunde... Dårligt... Meget dårligt Ved ikke Har du nogen langvarig sygdom eller helbredsproblem? (Med langvarig menes sygdomme eller helbredsproblemer, der har eller forventes at ville vare 6 måneder eller mere). Ved ikke Har du de seneste 6 måneder på grund af helbredsproblemer eller sygdom været hæmmet i udførelsen af aktiviteter, som folk sædvanligvis udfører? (Tilstanden skal have varet i 6 måneder eller mere). Alvorligt hæmmet... Noget hæmmet... Slet ikke hæmmet... Ved ikke Har du inden for det sidste år haft et presserende behov for at blive undersøgt eller behandlet af en læge, men hvor det ikke skete? (Der kan være tale om undersøgelse/behandling hos både praktiserende læge, en speciallæge, en læge på sygehus, ambulatorium mm. Der skal kun medregnes tilfælde på grund af egen sygdom - ikke børns sygdom). Ja, mindst en gang... Gå til spm. 56 Ved ikke... Gå til spm Gå til spm

17 56. Hvad var den vigtigste årsag til at du ikke blev undersøgt eller behandlet? Havde ikke råd til det (det var for dyrt; der var ikke nogen forsikring, der dækkede omkostningerne mm.)... Ventelisten var for lang... Kunne ikke afsætte tid pga. arbejde, eller skulle tage sig af børn eller andre personer... Der var for langt til lægen/sygehuset/der var ikke transportmuligheder... Bange for behandlingen/undersøgelsen/lægen/sygehuset Ventede for at se om ikke problemet gik over Kendte ikke nogen god læge eller specialist Anden årsag. Hvilken: 08 Ved ikke Har du inden for det sidste år virkelig haft et presserende behov for at blive undersøgt eller behandlet af en tandlæge, men hvor det ikke skete? Ja, mindst en gang... Gå til spm. 58 Gå til spm. 59 Ved ikke Gå til spm Hvad var den vigtigste årsag til at du ikke blev undersøgt eller behandlet? Havde ikke råd til det (det var for dyrt; der var ikke nogen forsikring, der tilstrækkeligt dækkede omkostningerne mm.)... Ventelisten var for lang... Kunne ikke afsætte tid pga. arbejde, eller skulle tage sig af børn eller andre personer... Der var for langt til tandlægen/der var ikke transportmuligheder Bange for behandlingen/undersøgelsen/tandlægen/ klinikken Ventede for at se om ikke problemet gik over Kendte ikke nogen god tandlæge Anden årsag. Hvilken: 08 Ved ikke

18 59. Bor der udover dig flere personer i husstanden på 16 år eller derover? Ja, jf. dit svar på spørgsmål 2... Fortsæt med skema 2. Skemaet indeholder 5 sider med spørgsmål om hver person på 16 år eller derover. Spørgsmålene drejer sig primært om personens tilknytning til arbejdsmarkedet. Du er færdig med at udfylde skemaerne. Skema 2 skal ikke udfyldes. Mange tak for din hjælp. Vi vil bede dig returnere skemaet til Danmarks Statistik i vedlagte frankerede svarkuvert. 16

19

20 Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf DSt E

21 Levevilkårsundersøgelse 22 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer

22 Sådan udfylder du skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til spm....". Det angiver, hvilket spørgsmål du skal fortsætte til. Du skal springe de mellemliggende spørgsmål over. Hvis der ikke står noget ud for svaret, skal du fortsætte til næste spørgsmål. I nedenstående eksempel er vist, hvordan første side kunne være besvaret. Der er sat kryds ved "Ja" i spørgsmål 1, hvorefter der er gået videre til spørgsmål 2. Hvis du har nogle spørgsmål om skemaet, er du meget velkommen til at ringe til Er du i familie med ham/hende? X Gå til spm. 2 Gå til spm Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende? Ægtefælle/kæreste... Egen søn/datter... Partners søn/datter... Plejebarn... Svigersøn/datter, søn/datters partner Bror/søster, stedbror/stedsøster Gå til spm. 4 Far/mor, stedfar/stedmor Bedstefar/bedstemor... Svigerfar/svigermor Barnebarn... Anden slægtning. Anfør nærmere: 11 X Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig? Hushjælp, au-pair og lignende... Logerende... Udlejer, husvært... Ven/bekendt... Andet. Anfør nærmere: 05

23 Person 1 Personens navn: 1. Er du i familie med ham/hende? Gå til spm. 2 Gå til spm Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende? Ægtefælle/kæreste... Egen søn/datter... Partners søn/datter... Plejebarn... Svigersøn/datter, søn/datters partner Bror/søster, stedbror/stedsøster Gå til spm. 4 Far/mor, stedfar/stedmor Bedstefar/bedstemor... Svigerfar/svigermor Barnebarn... Anden slægtning. Anfør nærmere: Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig? Hushjælp, au-pair og lignende... Logerende... Udlejer, husvært... Ven/bekendt... Andet. Anfør nærmere: 05 1

24 Nogle spørgsmål om hans/hendes tilknytning til arbejdsmarkedet 4. Hvad er hans/hendes status på arbejdsmarkedet på nuværende tidspunkt? Erhvervsarbejde, lønmodtager... Gå til spm. 5 Erhvervsarbejde, elev/lærling... Erhvervsarbejde, selvstændig... Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle... Gå til spm. 6 På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) Gå til spm. 11 Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign Gå til spm. 12 Studerende, skoleelev o.lign Værnepligtig... Alderspensionist, efterlønner o.lign Førtidspensionist, langtidssyg o.lign Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde Andet. Anfør nærmere: 12 Gå til spm Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets start? Fast stilling... Tidsbegrænset stilling Hvad er hans/hendes stilling eller fag mere præcist? Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent, konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester ikke blot selvstændig. 7. Har han/hun underordnede eller ansatte? 8. Arbejder han/hun på fuldtid eller deltid? 2 Fuldtid (skriv antal timer)... Deltid (skriv antal timer)...

25 9. Har han/hun nogle bijob? Gå til spm. 10 Gå til spm Hvor mange timer i gennemsnit arbejder han/hun i disse bijob om ugen? Antal timer... Gå til spm Hvis han/hun kunne få et job, ville han/hun så være interesseret? Gå til spm Har han/hun inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt for at finde et job? Gå til spm. 14 Gå til spm. 13 Gå til spm Hvis han/hun kunne finde et passende arbejde nu, kunne han/hun så begynde inden for de næste to uger? 14. Har han/hun noget erhvervsarbejde ved siden af hans/hendes status, som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet? Gå til spm. 15 Gå til spm Hvor mange timer arbejder han/hun i gennemsnit i disse bijob om ugen? Antal timer Har han/hun før den nuværende status på arbejdsmarkedet, som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et egentligt fast erhvervsarbejde? Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes. Gå til spm. 17 Gå til spm. 21 3

26 17. Var det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets start? Fast stilling... Tidsbegrænset stilling Hvad var hans/hendes stilling eller fag? Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester ikke blot selvstændig. 19. Var han/hun selvstændig, lønmodtager eller medhjælpende ægtefælle? Selvstændig... Lønmodtager... Medhjælpende ægtefælle Havde han/hun ansatte eller underordnede? 4

27 21. Hvad var hans/hendes status på arbejdsmarkedet i 21? Vi vil bede Dem sætte et kryds for hver måned. Hvis han/hun i en måned havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds ved den vigtigste. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Erhvervsarbejde, lønmodtager fuld tid Erhvervsarbejde, lønmodtager deltid Erhvervsarbejde, elev/lærling Erhvervsarbejde, selvstændig fuld tid Erhvervsarbejde, selvstændig deltid Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle fuld tid Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle deltid På orlov Arbejdsløs/arbejdssøgende, evt. med deltidsbeskæftigelse (inkl. ledig i jobtræning) Studerende, skoleelev o.lign. Værnepligtig Alderspensionist, efterlønner o.lign. Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde Andet

28 Person 2 Personens navn: 1. Er du i familie med ham/hende? Gå til spm. 2 Gå til spm Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende? Ægtefælle/kæreste... Egen søn/datter... Partners søn/datter... Plejebarn... Svigersøn/datter, søn/datters partner Bror/søster, stedbror/stedsøster Gå til spm. 4 Far/mor, stedfar/stedmor Bedstefar/bedstemor... Svigerfar/svigermor Barnebarn... Anden slægtning. Anfør nærmere: Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig? Hushjælp, au-pair og lignende... Logerende... Udlejer, husvært... Ven/bekendt... Andet. Anfør nærmere: 05 6

29 Nogle spørgsmål om hans/hendes tilknytning til arbejdsmarkedet 4. Hvad er hans/hendes status på arbejdsmarkedet på nuværende tidspunkt? Erhvervsarbejde, lønmodtager... Gå til spm. 5 Erhvervsarbejde, elev/lærling... Erhvervsarbejde, selvstændig... Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle... Gå til spm. 6 På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) Gå til spm. 11 Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign Gå til spm. 12 Studerende, skoleelev o.lign Værnepligtig... Alderspensionist, efterlønner o.lign Førtidspensionist, langtidssyg o.lign Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde Andet. Anfør nærmere: 12 Gå til spm Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets start? Fast stilling... Tidsbegrænset stilling Hvad er hans/hendes stilling eller fag mere præcist? Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent, konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester ikke blot selvstændig. 7. Har han/hun underordnede eller ansatte? 8. Arbejder han/hun på fuldtid eller deltid? Fuldtid (skriv antal timer)... Deltid (skriv antal timer)... 7

30 9. Har han/hun nogle bijob? Gå til spm. 10 Gå til spm Hvor mange timer i gennemsnit arbejder han/hun i disse bijob om ugen? Antal timer... Gå til spm Hvis han/hun kunne få et job, ville han/hun så være interesseret? Gå til spm Har han/hun inden for de sidste 4 uger gjort noget aktivt for at finde et job? Gå til spm. 14 Gå til spm. 13 Gå til spm Hvis han/hun kunne finde et passende arbejde nu, kunne han/hun så begynde inden for de næste to uger? 14. Har han/hun noget erhvervsarbejde ved siden af hans/hendes status, som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet? Gå til spm. 15 Gå til spm Hvor mange timer arbejder han/hun i gennemsnit i disse bijob om ugen? Antal timer Har han/hun før den nuværende status på arbejdsmarkedet, som fx arbejdsløs, pensionist, studerende eller andet haft et egentligt fast erhvervsarbejde? Fritidsjob for personer under uddannelse og kortvarige jobs før planlagt uddannelsesstart og lignende skal ikke medregnes. Gå til spm. 17 Gå til spm. 21 8

31 17. Var det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets start? Fast stilling... Tidsbegrænset stilling Hvad var hans/hendes stilling eller fag? Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent og ikke blot assistent, konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester ikke blot selvstændig. 19. Var han/hun selvstændig, lønmodtager eller medhjælpende ægtefælle? Selvstændig... Lønmodtager... Medhjælpende ægtefælle Havde han/hun ansatte eller underordnede? 9

32 21. Hvad var hans/hendes status på arbejdsmarkedet i 21? Vi vil bede Dem sætte et kryds for hver måned. Hvis han/hun i en måned havde skiftende status på arbejdsmarkedet, skal du sætte kryds ved den vigtigste. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Erhvervsarbejde, lønmodtager fuld tid Erhvervsarbejde, lønmodtager deltid Erhvervsarbejde, elev/lærling Erhvervsarbejde, selvstændig fuld tid Erhvervsarbejde, selvstændig deltid Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle fuld tid Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle deltid På orlov Arbejdsløs/arbejdssøgende, evt. med deltidsbeskæftigelse (inkl. ledig i jobtræning) Studerende, skoleelev o.lign. Værnepligtig Alderspensionist, efterlønner o.lign. Førtidspensionist, langtidssyg o.lign. Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde Andet

33 Person 3 Personens navn: 1. Er du i familie med ham/hende? Gå til spm. 2 Gå til spm Hvad er din familiemæssige relation til ham/hende? Ægtefælle/kæreste... Egen søn/datter... Partners søn/datter... Plejebarn... Svigersøn/datter, søn/datters partner Bror/søster, stedbror/stedsøster Gå til spm. 4 Far/mor, stedfar/stedmor Bedstefar/bedstemor... Svigerfar/svigermor Barnebarn... Anden slægtning. Anfør nærmere: Hvad er hans/hendes relation til husstanden og/eller dig? Hushjælp, au-pair og lignende... Logerende... Udlejer, husvært... Ven/bekendt... Andet. Anfør nærmere: 05 11

34 Nogle spørgsmål om hans/hendes tilknytning til arbejdsmarkedet 4. Hvad er hans/hendes status på arbejdsmarkedet på nuværende tidspunkt? Erhvervsarbejde, lønmodtager... Gå til spm. 5 Erhvervsarbejde, elev/lærling... Erhvervsarbejde, selvstændig... Erhvervsarbejde, medhjælpende ægtefælle... Gå til spm. 6 På orlov (herunder forældreorlov, men ikke barselsorlov) Gå til spm. 11 Arbejdsløs/arbejdssøgende. Herunder også arbejdsløse med deltidsbeskæftigelse og personer i jobtræning o.lign Gå til spm. 12 Studerende, skoleelev o.lign Værnepligtig... Alderspensionist, efterlønner o.lign Førtidspensionist, langtidssyg o.lign Hjemmearbejdende uden erhvervsarbejde Andet. Anfør nærmere: 12 Gå til spm Er det en fast eller en tidsbegrænset stilling, fx et vikariat eller et andet job, der var tidsbegrænset ved ansættelsesforholdets start? Fast stilling... Tidsbegrænset stilling Hvad er hans/hendes stilling eller fag mere præcist? Nøjagtig angivelse fx rengøringsassistent ikke blot assistent, konsulent i markedsføring ikke blot konsulent og malermester ikke blot selvstændig. 7. Har han/hun underordnede eller ansatte? 8. Arbejder han/hun på fuldtid eller deltid? 12 Fuldtid (skriv antal timer)... Deltid (skriv antal timer)...

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN INSTRUKTION 2008 REVIDERET 14.04.2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INSTRUKTION TIL ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 4 SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA RESPONDENTERNE 6 STATUSKODER 8 ARBEJDSMARKEDSSTATUS

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge XX, XX 2010 til XX 2010 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 2010 TIL

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus Blok1

Arbejdsmarkedsstatus Blok1 Skema vedr. reference uge - 0 til - 0 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN XX 0 TIL SØNDAG DEN XX 0

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel?

Økonomi i hverdagen. Hvorfor er der forskel? Kapitel 1 side 2 Økonomi i hverdagen Nogle mennesker har gode indkomster, men mangler alligevel altid penge, når regningerne skal betales. Andre tjener ikke så meget, men kan altid klare udgifterne. Hvorfor

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Forord Unge mennesker har mange penge mellem hænderne og bruger dem på både dagligdagsfornøjelser og større ting som mp3-afspillere og mobiltelefoner.

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 2008

Danskernes værdier og holdninger 2008 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 2008 Us. 5864 + 0 + 1 Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 1. Hvor vigtige er hver af de følgende

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Fælles Nyt. Er I blevet kærester? 11. oktober 2012-46. årgang. Danfoss Arbejdernes Blad 7

Fælles Nyt. Er I blevet kærester? 11. oktober 2012-46. årgang. Danfoss Arbejdernes Blad 7 Fælles Nyt 11. oktober 2012-46. årgang Er I blevet kærester? Hvordan registrerer I jer som samlevere? Når I registrerer jer som samlevere hos ATP, skal en række betingelser være opfyldt. Registrer jer

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere