ØKOLOGISK OMLÆGNING PÅ HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKOLOGISK OMLÆGNING PÅ HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN"

Transkript

1 ØKOLOGISK OMLÆGNING PÅ HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN

2 Indhold Introduktion Evalueringens formål Datamateriale Økologiprojektets baggrund og målsætning Kortlægning af Hotel- og Restaurantskolen Oversigt over økologiprojektet i korte træk Oversigt over økologiprojektets organisering og samarbejdspartnere Redegørelse af økologiprojektets målsætninger 4 12 Økologisk omstilling af samlet fødevareindkøb 14 Økologisk omlægning af kantinen Indledning og forløb Omlægning af råvarer og indkøb Kompetenceløft af kantinemedarbejderne Opsummering 16 2

3 Økologisk omlægning af undervisningen Formidling af økologiprojektet Indledning Omstilling af råvareforbrug og indkøb i undervisningen Kompetenceløft af underviserne Underviserne om kompetenceløftet Eleverne om undervisernes komptencer Opsummering En stor organisation Økologiprojekt for alle ansatte Konklusion 42 Økologi i gryden og i hjertet 42 3

4 Introduktion Evalueringens formål Evalueringen er en ekstern proces- og effektevaluering med det overordnede formål at dokumentere og belyse processen og effekten af gennemførte økologiprojekt, Økologisk omlægning af råvareforbrug i kantine og undervisningskøkkener på Hotel- og Restaurantskolen. Økologiprojektet har et todelt formål: 1. At omstille Hotel- og Restaurantskolens samlede indkøb af fødevarer til 60 % økologi og omstille skolens kantine til 75 % økologi 2. At gennemføre en økologisk omstilling af køkkenundervisningen samt gennemføre kompetenceløft af alle køkkenundervisere på Hotel- og Restaurantskolen. Evalueringen sætter fokus på hvilke kompetencer, viden, holdninger og værktøjer til at implementere økologi som en solid, integreret del af Hotel- og Restaurantskolen, som medarbejdere og undervisere på skolen har opnået via projektets aktiviteter. Evalueringen tager udgangspunkt i skolens forskellige arbejdsområder for at belyse hver arbejdsområdes opnåede erfaringer med projektet. Yderligere belyser evalueringen udvalgte erfaringer og tiltag i projektet, der har haft særlig fremmende effekt for omlægningen med henblik på en fortsat implementering af økologi på Hotel- og Restaurantskolen. Datamateriale Datamaterialet til rapporten er indsamlet gennem perioden 10. februar 1. maj Materialet består af indsamlede deltagerobservationer fra skolens daglige 4virke i denne periode. Herudover består materialet til rapporten af gennemførte interviews med skolens medarbejdere, elever og eksterne aktører tilknyttet projektet samt en række udsendte spørgeskemaer. I alt har 19 personer medvirket i personlige interviews. Dette har været repræsentanter fra hhv. skolens ledelse, underviserne, kantinemedarbejderne og eleverne samt skolens leverandører og projektets eksterne aktør, Københavns Madhus. Herudover er der blevet afholdt fire gruppe-fokusinterviews, hvor i alt 27 personer deltog. Ét fokusinterview med underviserne, to med det administrative personale og ét med en gruppe elever. Datamaterialet omfatter yderligere en række deltagerobservationer i skolens køkken- og teoriundervisning (heriblandt underviseres bestilling og afhentning af råvarer), ledelsesmøder, undervisningsmøder samt deltagelse i den daglige gang for medarbejderne på Hotel- og Restaurantskolen, både i arbejdet og pauserne. Observationerne har taget form af aktiv deltagerobservation, som ofte har omfattet uformelle samtaler og direkte deltagelse i undervisningen. Hertil er datamaterialet understøttet af tre forskellige spørgeskemaer målrettet hhv. samtlige 85 undervisere, samtlige 65 ansatte (som administrativt personale og driftspersonale) og knap 1000 elever på grund- og hovedforløb i perioden marts og april. Blandt undervisere har 25 returneret spørgeskemaet i udfyldt stand. Blandt det administrative personale og driftspersonalet har 29 returneret i udfyldt stand. Af eleverne har 284 returneret i udfyldt stand. Deltagerobservation, interviews og spørgeskemaer er metodetilgange med en intern understøttende effekt. Således er tendenser fra spørgeskemaer blevet undersøgt uddybende via interviews og deltagerobservationer.

5 Ligeledes har spørgeskemaerne belyst udbredelsen af enkeltstående erfaringer, som fremgår via interviews og/eller deltagerobservationer. Tilsammen har dette givet et billede af en række gennemgående erfaringer og tendenser i økologiprojektets implementering, som fremgår af denne evaluering. Økologiprojektets baggrund og målsætning Økologiprojektet er en del af skolens overordnede vision om, at sundhed, økologi og bæredygtighed skal være synlige faglige elementer i alle skolens aktiviteter. Denne vision blev formuleret i 2013, og det økologiske omstillingsprojekt er det første projekt igangsat på denne baggrund. Siden er flere fulgt efter. Som førende skole i Danmark for uddannelse af kokke, ernæringsassistenter, gastronomassistenter, smørrebrødsjomfruer, catere, tjenere og receptionister er det for Hotel- og Restaurantskolen vigtigt at være på forkant med udviklingen inden for al planlægning, tilberedning og fremstilling af mad både i den offentlige og den private bespisning. I tilknytning hertil lægger Hotel- og Restaurantskolen vægt på vedvarende at arbejde innovativt med måltidernes sammensætning og herunder fokus på oprindelse, sæson og kvalitet af råvarer, råvareudnyttelse og forståelse, foruden sundhed og nye måltidsløsninger, nedbringelse af madspild samt udvikling og formidling af økologi med relevans for receptionist- og tjenerområdet. Endvidere ønsker Hotelog Restaurantskolen at tage ansvar for ansatte, elever og kursister ved bl.a. at være ressourcemæssigt velkonsolideret, miljøbevidst og sikre en høj grad af økologi. I forlængelse heraf har Hotel- og Restaurantskolen udarbejdet føromtalte vision for, at sundhed, økologi og Hotel- og Restaurantskolens økologiske omlægnings projekt har fået økonomisk støtte af EU og fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram som led i regeringens handlingsplan På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi kontinuerligt med en sundhed-, økologi- og bæredygtighedsindsats. Det gennemsyrer alt, hvad vi laver både drift, miljø og undervisning. Og det er også noget, vi tænker over i vores tryksager. sundhed økologi bæredygtighed No. 001 KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG

6 Jeg tror ikke, at man skal vælge økologi for kvalitetens skyld. Du skal gøre det for naturens skyld.

7 bæredygtighed skal træde tydeligt frem i alle skolens aktiviteter. Økologiprojektet udspringer af denne vision og virker direkte og indirekte understøttende for alle tre områder. De tre parametre bliver en integreret del af al undervisning samt fremstilling af mad på alle niveauer på skolen og dermed også i indkøbsleddet, tjener- og receptionistområdet, i studie- og arbejdsmiljø samt husets øvrige generelle drift. For at virkeliggøre Hotel- og Restaurantskolens vision skal økologien have en synlig og fremtrædende plads i alle undervisningssammenhænge, og det er derfor alfa og omega at sikre et kompetenceløft af skolens medarbejdere vedr. økologi. For at skabe sammenhæng er det yderligere naturligt, at en andel på mindst 60 % af skolens indkøb består af økologiske råvarer og at skolens kantine, som hver dag bespiser både elever og ansatte, også gennemgår en økologisk omlægning og opnår en økologiprocent på 75 %. Økologiprojektets målsætning er todelt og har til hensigt: 1. At omstille Hotel- og Restaurantskolens samlede indkøb af fødevarer til 60 % økologi og omstille skolens kantine til 75 % økologi. I tilknytning hertil skal indkøbsstrategi, råvarehåndtering og lagerbeholdninger understøtte indsatsen 2. At gennemføre en økologisk omstilling af køkkenundervisningen samt gennemføre kompetenceløft af alle køkkenundervisere på Hotel- og Restaurantskolen. Dels for at understøtte den økologiske omstilling generelt på skolen, og dels for at sikre, at økologi bliver solidt integreret i undervisningen i alle skolens uddannelser, og at eleverne viderefører økologien efterfølgende både til privat og offentlig bespisning.

8 Kortlægning af Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende organisation med en tilhørende bestyrelse. Nuværende direktør for skolen er Søren Kühlwein Kristiansen og bestyrelsesformand er Allan Agerholm, CEO Bellacenter. Hotel- og Restaurantskolen er Danmarks største fagskole inden for hotel- og restaurantbranchen og har eksisteret siden Med afsæt i historiske traditioner fremstår skolen som en moderne skole, der tilbyder hele viften af uddannelser inden for branchen, stor faglig ekspertise og et væld af brancherelaterede aktiviteter, events, konkurrencer m.m. Skolen forholder sig løbende til at implementere forandringer i skolens mange aktiviteter ud fra de tendenser og faglige dagsordner, som måtte dominere inden for relevante fagområder både nationalt og internationalt. Hotel- og Restaurantskolens mission er at uddanne elever og kursister på alle niveauer til branchen. Det er skolens ambition at være et kompetence- og videns center på bespisningsområdet, nationalt som internationalt, og være trendsætter på alle niveauer i uddannelseshierarkiet, hvilket også fremgår af skolens handlingsplan. Skolen forholder sig løbende til at implementere forandringer i sine mange aktiviteter ud fra de tendenser og faglige dagsordner, som måtte dominere inden for relevante fagområder. Hotel- og Restaurantskolen arbejder ud fra følgende vision om at: Være attraktiv overfor vores elever, studerende og kursister 8 Være branchens foretrukne samarbejdspartner Have et pædagogisk og fagligt innovativt miljø Være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledelse At til enhver tid være økonomisk og ressourcemæssigt velkonsolideret Være miljøbevidst. Hotel- og Restaurantskolen har i de seneste år udvidet viften af uddannelsestilbuddene. Tilbuddene spænder derfor bredt lige fra 10. klasse og brobygningsforløb, til EUD, HTX og EUX samt et bredt tilbud af efteruddannelsestilbud. Skolen står for at uddanne 1/3 af alle (ny) uddannede inden for branchen i hovedstadsregionen. Konkret er det ca elever årligt. Derudover er ca kursister årligt tilknyttet Hotel- og Restaurantskolen i forbindelse med deres efteruddannelse. Skolens brede, brancherelaterede uddannelsesvifte vil på sigt have potentielt stor effekt på kendskab og kompetencer i forhold til økologi hos kommende køkkenchefer, køkkenledere, ernæringsassistenter, catere, m.fl. Erhvervsuddannelser: Hotel- og Restaurantskolen tilbyder følgende erhvervsuddannelser i fællesindgangen Mad til mennesker, både grund- og hovedforløb: Gastronom med specialet kok Gastronom med specialet smørrebrødsjomfru Gastronom med specialet cater Gastronomassistent Ernæringsassistent Ernæringshjælper Konference- og selskabstjener Tjener

9 Receptionist 10. klasse en erhvervsklasse med særlig fokus på mad Grundforløb i bager- og konditoruddannelsen Skolen er godkendt som skolepraktikcenter og danner praktikramme for 100 elever årligt. Særlige uddannelser af kortere varighed: Sommelier-uddannelsen en uddannelse målrettet vin og drikkevarer på specialiseret niveau Chocolatier-uddanelsen en nyudviklet uddannelse for chokoladenørder og som skal efterkomme et behov på at kunne specialisere sig og gå i dybden med et bestemt område i gastronomiens verden Kellner-uddannelsen ølverdenens svar på sommelieruddannelsen Lederuddannelse retter sig mod nye og kommende ledere/mellemledere, der arbejder med drifts- og personaleansvar, f.eks. restaurantchef, køkkenchef, receptionistchef, kantineleder eller har en anden leder- eller mellemlederfunktion. Food coordinator-uddannelsen med fokus på ressourcebrug og reducering af madspild. Kurser og efteruddannelse: Der udbydes mere end 80 forskellige kurser og efteruddannelser for faglærte og ikke-faglærte inden for hotelog restaurantbranchen. En del af disse er skræddersyede til specifikke virksomheder, mens andre gennemføres i AMU-regi samt under Åben Uddannelse. Endvidere holder skolen kurser i gastronomisk teambuilding, foredrag og deltager i events om aktuelle temaer. Derudover deltager skolen i et væld af konkurrencer både forskellige elevkonkurrencer og branchekonkurrencer. En stor del 9 af den målrettede og intensive forberedelse og sparring hertil foregår på Hotel- og Restaurantskolen.

10 Kantinen: Kantinen på Hotel- og Restaurantskolen består af en elevkantine og cafe, Café Klinken, samt en medarbejderkantine og et fælles køkken. Kantinen virker i tillæg som elevpraktikcenter for ca. 100 elever årligt. Kantinen har ti faste medarbejdere, der også agerer undervisere for elevpraktikanterne. Medarbejderne har et primært ansvar for kantinens forskellige arbejdsområder samt ansvar for elevpraktikanternes oplæring. Den økologiske omlægning af råvareforbrug i kantinen gik officielt i gang pr. 1. marts Oversigt over økologiprojektet i korte træk Økologiprojektet består af tre arbejdspakker: 1. Arbejdspakke: Projektledelse, synergi, formidling og evaluering 2. Arbejdspakke: Økologisk omstilling af råvareforbrug i undervisningen- samt kompetenceløft af køkkenundervisere på Hotel- og Restaurantskolen 3. Arbejdspakke: Økologisk omstilling af skolens samlede indkøb samt omlægning af kantinen. Projektet påbegyndtes med kortlægning og analyse af det nuværende råvareforbrug, videns- og kompetenceniveau på Hotel- og Restaurantskolen. Derefter fulgte en forberedelses- og udviklingsfase, som havde til formål at sikre omlægning af konventionelle råvarer til økovarer ud fra samme økonomiske budget, samt sikre at indsatsen blev målrettet, relevant og imødekom skolens behov. Herefter fulgte en gennemførelsesfase, hvor der sideløbende blev dokumenteret og evalueret på effekter og forandringer mhp. forankring, formidling 10 og vidensdeling. Denne evaluering er et resultat af dette arbejde og hører således til arbejdspakke 1. Oversigt over økologiprojektets aktiviteter Oktober Kortlægning og analyse Løbende Evaluering og dokumentation af projektets aktiviteter Faglige fyraftensmøder Økologisk omlægning af indkøb og råvarer bestilling Udarbejdelse af undervisningsmateriale Januar Supervision af køkkenundervisning Uddannelsesdage for køkkenundervisere på U1 April Uddannelsesdage for køkkenundervisere på U2 August Faglig uddannelsesdag til Svanholm og Aarstiderne September Leverandørtræf/høstmarked Løbende Supervision og faglig sparring Januar april Faglige fyraftensmøde Endelig evaluering og formidling Maj Afsluttende seminar

11 Oversigt over økologiprojektets organi sering og samarbejdspartnere Organisering af projektet For at sikre en god involvering af de mange deltagere både interne og eksterne samt stabil koordinering og fremdrift gennem hele projektet, etableres en række styre- projekt- og arbejdsgrupper. I styregruppen deltager både interne aktører samt eksterne bidragsydere. Projektgruppen har ansvaret for den daglige drift og udgøres af projektleder samt Københavns Madhus og de interne ansvarlige. Yderligere etableres arbejdsgrupper, der sikrer realisering og fremdrift i de tre arbejdspakker. Økologiprojektets samarbejdspartnere Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer har indgående kendskab til markedet og afsætningsforhold - både i Danmark og internationalt. Derudover har organisationen årelang erfaring med formidling til food servicesektoren, herunder grossister, storkøkkener, erhvervsskoler/fødevareuddannelser. Københavns Madhus Madhuset er den førende aktør i Danmark, hvad angår erfaringer og metoder i relation til økologisk omstilling i gryder og hoveder. Madhuset har bevist, at en omlægning af såvel hoveder som gryder kan sikre indførelse af økologiske fødevarer uden at driftsøkonomien efter omlægningen øges. Aarstiderne Aarstiderne har gennem en lang årrække opbygget en know how og viden om økologisk dyrkning af frugt og grønsager samt levering af produkterne til forbrugerne. Endvidere har Aarstiderne opbygget særlige kompetencer til at formidle betydningen af de dyrkningsvilkårene, herunder viden om miljø, natur, dyrkning og tilberedning af gode råvarer, som giver smagsoplevelser, livskvalitet og æstetik. 11

12 Redegørelse af økologiprojektets målsætninger Økologiprojektets succeskriterier var ifølge projektbeskrivelsen: At omstille Hotel- og Restaurantskolens samlede indkøb af fødevarer til 60 % økologi og omstille skolens kantine til 75 % økologi. I tilknytning hertil skal indkøbsstrategier, råvarehåndtering og lagerbeholdninger understøtte indsatsen. At gennemføre en økologisk omstilling af køkkenundervisningen samt gennemføre kompetenceløft af alle køkkenundervisere på Hotel- og Restaurantskolen. Dels for at understøtte den økologiske omstilling generelt på skolen, og dels for at sikre, at økologi bliver solidt integreret i undervisningen i alle skolens uddannelser, og at eleverne viderefører økologien efterfølgende både i privat og offentlig bespisning. Målet med økologiprojektet var at bidrage til en øget efterspørgsel af økologiske råvarer for dermed at bidrage til stigende økologisk produktion i det danske landbrug. Hotel- og Restaurantskolen er opmærksom på de mange miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med produktion af fødevarer og har et stort ønske om at være en del af løsningen. Samtidig var målet at sikre, at de elever, der nu og i fremtiden bliver uddannet inden for Hotel- og Restaurantskolens mange fødevareuddannelser, naturligvis også har viden og kompetencer til at bidrage til bæredygtige og økologiske løsninger. Herved ønskede Hotel- og Restaurantskolen at støtte op om de nationale målsætninger om at udbrede det økologiske spisemærke, at landets offentlige indkøb kan gøres mindst 60 % økologiske i år 2020, og at arealet af 12 økologisk landbrugsproduktion stiger. Projektet involverer 22 køkkener, 640 dagligt spisende, 3000 elever, 95 ansatte på Hotel- og Restaurantskolen samt 100 skolepraktikelever Som nævnt bestod økologiprojektet af tre arbejdspakker (Se side 10). Succeskriterierne for disse arbejdspakker var at: Hotel- og Restaurantskolen via et forøget indkøb og forbrug af økologiske varer opnår en økologiprocent på 60 af det samlede indkøb, tilbyder mad i kantinen til ansatte og elever med en økologiprocent på 75 samt implementerer Det økologiske sølv-spisemærke. Alle undervisere på Hotel- og Restaurantskolen med tilknytning til køkkenundervisning på grund og hovedforløb, 10. klasse og efteruddannelse vil være fagligt kompetente nøglepersoner, der løfter økologiforbruget og sikrer, at økologien får en fremtrædende og fast plads i undervisningen. Erfaringer fra indsatsen vil være dokumenteret og beskrevet samt formidlet overfor andre erhvervsskoler, uddannelsesinstitutioner og branchen.

13 Når vi får en eftermiddag sammen, lærer vi sammen og taler samme sprog, i stedet for, hvis der er en eller to som har været på kursus.

14 Økologisk omstilling af samlet fødevareindkøb Ved økologiprojektets start i september 2013 var det kun 9 % af det samlede råvareindkøb på Hotel og Restaurantskolen, der bestod af økologiske råvarer. Da skolen har et månedligt indkøb på ca. 40 ton, svarede det på daværende tidpunkt til 3600 kg. økologiske råvarer om måneden. Derfor var første step at projektlederen, skolens ledelse og skolens leverandør udarbejdede en indkøbsstrategi med henblik på et øget økologisk indkøb og vareudbud. Strategien har taget udgangspunkt i en systematisk forandring af de enkelte produktgrupper. Først blev alle mejeriprodukter omlagt til økologiske varer, herefter kolonialvarer, herefter sæsonens grønsager og frugt osv. indtil alle råvaregrupperne var blevet gennemarbejdet. Sidst er produktgrupperne kød, pålæg og fisk blevet omlagt. Disse produktgrupper er stadig under omlægning (pr. 1. maj 2015). Visse varer, som for eksempel mel og gryn, har umiddelbart været ukomplicerede for leverandøren at tilbyde i økologiske varianter, da prisændringer og forsyningssikkerhed var uden betydelige problemer. Andre varer, som for eksempel ost og æg, har udgjort en større udfordring i forhold til forsyningssikkerhed af de ønskede mængder og til en pris der kunne matche budgettet. samlede vareindkøb har således lagt grunden til den økologiske omlægning i både kantinen og i undervisningen. Yderligere er omlægningen af indkøbet blevet understøttet af en ændring af skolens bestillingssystem. Forandringen består i en indarbejdet synlig markering af alle produkter, således at det er let og overskuleligt at prioritere de økologiske produkter. Yderligere får underviserne ved endt bestilling en opgørelse over, hvilken samlet økologiprocent de har opnået efter endt bestilling. Det understøtter den undervisning og formidling, der altid finder sted efter en varebestilling til undervisningsbrug. Den største udfordring, sortiment- og prismæssigt, har omhandlet kød og pålægsvarer, og er omlægningen stadig i proces. Såfremt det har været muligt, har dansk sæsonfrugt og -grønt været prioriteret og visse grupper af frugt og grønt har været lukket for bestilling i visse årstider. Ved projektets afslutning er en lang række konventionelle 14 varenumre slettet fra indkøbslisten og erstattet med økologiske varer. Økologiprojektets omlægning af skolens

15

16 Økologisk omlægning af kantinen Indledning og forløb Økologiprojektets delmål bestod i at omstille Hotel- og Restaurantskolens samlede økologiforbrug til 60 % og kantinens økologiprocent til 75 %. Hertil skulle indkøbsstrategier, råvarehåndtering og lagerbeholdninger understøtte indsatsen. Den økologiske omstilling af kantinen begyndte officielt i marts Omstillingen fremstår som en succes idet målsætningen på 75 % økologisk varer indkøb blev nået i september Ved projektets afslutning pr. 1 maj 2015 lå tallet på 80 %. Dette kapitel omhandler den økologiske omstilling af kantinen. Kapitlet vil tage udgangspunkt i kantinens omlægning af råvarer og indkøb og vil løbende belyse medarbejdernes erfaringer med samme. Kapitlet vil ydereligere belyse kantinemedarbejdernes faglige udvikling igennem processen. Løbende vil der blive reflekteret over, hvilke kompetencer og redskaber medarbejderne med fordel har gjort brug af for at imødekomme omstillingens udfordringer. Omlægning af råvarer og indkøb Økologi vs. nøglehulscertificering Et år før den økologiske omlægning i kantinen startede, blev et andet forandringsprojekt igangsat i køkkenet med ønske om at blive en nøglehulscertificeret kantine. Denne omstilling har også haft indflydelse på kantinens vareindkøb. De to omstillinger har indvirket på hinanden og kan til tider være vanskelige at skelne mellem, både for medarbejdere og gæster i kantinen. Overlapningen af de to forandringer omhandler især kantinens indkøb af sæsonvarer, mængden af grøntsager og kantinens udvalg af råvarer generelt. Disse områder fremstår som en gråzone mellem de to omstillinger og kan opfattes 16 som tilhørende begge. Medarbejdere og kunder i kantinen udtrykker umiddelbart, at de godt kan skelne mellem de to omstillinger, men det modsatte fremstår ofte når de forskellige aktører italesætter og specificerer de to koncepter. For eksempel udtaler praktikanter i kantinen, at de især har oplevet omstillingen til økologi via den øgede mængde af grøntsager der skal skrælles. Samtidig udtrykker medarbejdere i kantinen, at de har oplevet samme tendens, men udtaler at det er jo ikke økologiens skyld, det er nøglehullet. Gråzonen mellem de to omstillinger synes at have en indvirkning på omstillingerne, idet holdninger til det ene koncept bliver forvekslet med det andet. Derudover har sammenfaldet af de to omstillinger haft indvirkning på hinanden på et mere praktisk plan, da nøglehulscertificeringen har sat en række rammer og begrænsninger for den økologiske omstilling. Omlægning af indkøbsvaner Omstillingen af kantinens vareindkøb bliver af kantinens medarbejdere beskrevet som en vanskelig, men positiv proces. For at igangsætte den økologiske omstilling af kantinen bedst muligt, har det været en fordel at kortlægge kantinens tidligere indkøbsvaner. Denne kortlægning er blevet understøttet af Københavns Madhus med henblik på at frigive en række økonomiske midler netop vha. Omlægning af kantinens indkøbsvaner. Ved at tage udgangspunkt i tidligere indkøbsvaner har det været muligt for kantinen at gennemføre en gradvis omlægning. Således er konventionelle varer blevet usluset løbende og erstattet af en økologisk omstilling med fokus på et øget forbrug af sæsonvarer og -grønt. Denne tilgang har hjulpet overgangen til at blive så flydende som mulig og samtidig skabt plads og tid til at implementere de nye indkøbsvaner gradvist. Idet kantinen har haft ekstra økonomiske midler til at imødekomme omstillingen, har muligheden for en direkte konvertering

17 af nogle varer været mulig. Dette gælder for eksempel mejeriprodukter og visse kolonialvarer, der ikke omfatter en større prisstigning. Samtidig har kortlægningen af kantinens indkøbsvaner fremvist et samlet forbrug, der har hjulpet til et fremadrettet indkøb af større mængder til billigere priser. Økologi vs. sæson Som nævnt har kantinen gradvist indsluset flere sæsonvarer. Praktisk har det resulteret i at udvalget, men ikke mængden, af grøntsager i vintermånederne er faldet betydeligt. Traditionelle grøntsager, som for eksempel tomater og agurker, er blevet erstattet af sæsonens grønt, som kål og rodfrugter, og forbruget af disse er derfor steget i specifikke måneder. Denne del af omstillingen har krævet en ekstra indsats i form af udarbejdelse af nye opskrifter samt planlægning af vareindkøb tilpasset de forskellige årstider. Det ekstra arbejde har primært været gennemført at køkkenlederen, hvilket har styrket en målrettet omstilling, men også skabt en mere sårbar forankring. Gamle arbejds- og indkøbsvaner blandt medarbejderne har således let sneget sig ind i hverdagen og sinket omstillingen, hvis rammerne for nye bestillings- og arbejdsvaner ikke er blevet fastsat tydeligt. For at imødekomme denne udfordring og ikke mindst for at undgå interessekonflikter fremstår dialog og fælles ansvar for omstillingen som positive redskaber. Det fremstår vigtigt, at medarbejderne inkluderes i omstillingen ved hjælp af en fælles forståelse og ansvarsfølelse for omstillingen samt indlæring af nye arbejdsmetoder og mulighed for indflydelse på dele af processen. Denne sidste del er blandt andet opnået via 17 projektets kompetenceløft, som vil blive belyst i følgende afsnit.

18 I tillæg til en række vaneændringer af medarbejdernes arbejdsmetoder, har kantinens økologiske omstilling også udfordret gæsternes spisevaner. I denne proces har dialog og meningsdannelse været vigtige redskaber for udviklingen. En medarbejder fortæller for eksempel: Når en kunde har sagt til mig at det er en dårlig kantinemad, fordi der mangler for eksempel tomater, så har jeg spurgt [kunden]: har du tomater i din have lige nu? [og sagt til kunden at] Det har jeg ikke, men når jeg får det, så får du også tomater i din mad. Kantinens økologiske omstilling bliver som nævnt let forbundet med mangel på udvalg af varer i kantinen. Denne sammenkobling bunder på mange måder i et dilemma om valget af sæsonvarer, som hører til i den førnævnte gråzone, idet økologi ikke nødvendiggør brug af sæsonvarer. I denne forbindelse fremstår et fælles kompetenceløft af både medarbejdere og gæster som et positivt bidrag til denne udvikling, da dette understøtter en forståelse af valget af, og konsekvenserne ved, en økologisk omlægning af kantinen. Dette bliver belyst i følgende afsnit. Medarbejderne gør opmærksom på, at der ved omlægningen til økologi også skal tages højde for en større forskelligartethed af den enkelte råvaretype. Et eksempel på dette bliver for eksempel beskrevet således af en medarbejder: 12 blomkål er ikke altid 12 blomkål. De enkelte råvarer opleves altså mere varierende i størrelse, smag og udseende året rundt og fra bestilling til bestilling, end den konventionelle råvare gør. For at imødekomme denne udfordring har man benyttet sig 18 af dialog med leverandøren som et positiv redskab. Idet leverandøren opnår en viden om indkøberens behov, forekommer det lettere at imødekomme udfordringerne med råvarens variation på forhånd ved at informere om de forskellige varers fremtoning og alternativer. Et resultat af denne dialog har bestået i en øget fælles forståelse og forventningsafstemmelse mellem indkøber og leverandør ifht. den enkelte råvare. Når leverandøren får en fornemmelse af, hvor meget indkøber forventer at 12 blomkål fylder eller vejer, er det lettere for leverandøren at bestille den mængde, som indkøberen har behov for. Bestillingen kan også forenkles ved at afskrive bestillinger i stk. og i stedet omlægge til bestillinger i vægt eller fylde. Lignende gør sig gældende for prisen af forskellige varer. Viden om kantinens samlede indkøb gør det lettere for leverandøren at indkøbe i større mængder og samtidig tilbyde en bedre pris. Kompetenceløft af kantinemedarbejderne Som nævnt består en af omlægningsprocessens udfordringer i det begrænsede udvalg af økologiske varer sammenlignet med konventionelle. Denne oplevede udfordring bunder blandt andet i kantinens prioritering af sæsonvarer frem for økologiske varer fra udlandet, hvilket særligt i vintermånederne har resulteret i et mere begrænset udvalg af forskellige råvarer og haft betydning for, hvilke varer kantinen har haft til rådighed. Herudover har et begrænset udvalg af økologiske varer hos kantinens leverandør særligt i starten af omlægningen - samt visse prisstigninger også sat begrænsninger for kantinen udvalg af varer. For at imødekomme denne udfordring har kompetenceløftets eksterne sparring med blandt andet Københavns Madhus været et brugbart redskab. Madhuset har stor erfaring med omlægning af kantiner og deres hensigt er blandt andet at bidrage til nye arbejdsvaner, udvikling af opskrifter og nye tilberedelsesmetoder. Da kantinen har

19

20 været underlagt en forandringsproces for at blive nøglehulscertificeret, har Madhusets bidrag til den økologiske omstilling, til tider været en udfordring at få passet ind i rammerne for Nøglehullet. En medarbejder beskriver sparingen med Madhuset således: Det har været en lidt svær proces. De [Københavns Madhus] er jo heller ikke så meget inde i nøglehullet, så de har skulle vise os nogle ting, og når de så har gjort det, så har det jo også været skidegodt det de har lavet. Problemet er bare, at det er de færreste af tingene, vi kan bruge, fordi vi samtidig kører Nøglehullet. Denne betragtning gør opmærksom på, at den økologiske omlægning af kantinen har skulle tilpasses kantinens forudsatte rammer. Denne udfordring har medarbejderne blandt andet imødekommet ved at tage imod Københavns Madhus tilbud og derefter selv tilpasset disse ind i kantinens rammer. En medarbejder forklarer blandt andet denne proces således: Nu er det jo ikke alle retter på en buffet, der skal være nøglehulsmærket. Så har vi sat dem ind lidt hist og pist, hvor det passer. Det er fint nok. Vi har taget de opskrifter, som madhuset har lavet, og så har vi lavet dem om og passet dem ind et eller andet sted. Og det må du godt. I processen med at inddrage den økologisk omlægning i de på forhånd fastsatte rammer har det fremstået vigtigt at kortlægge netop disse rammer og kantinens målsætninger på forhånd. Kantinen fungerer som et praktikcenter for 100 elever om året. Medarbejdernes 20 rolle er derfor ikke kun at lave mad til kantinen, men også sørge for oplæring og vejleding af praktikanterne. Dette skaber en ekstra praktisk udfordring for kantinemedarbejderne, der samtidig med, at de selv skal tilpasse sig de nye omlægninger, føler, at de skal lære det nye fra sig. For at imødekomme denne udfordring bedst muligt har skolen med fordel skabt plads til indlæring uden for medarbejdernes vanlige arbejdsplads og i fællesskab. Således beskriver medarbejderne, at de har fået den største optimering med sig, når de samlet har kunne tage på kurser udenfor huset. Dette skaber plads til fordybelse og indlæring, samtidig med at medarbejderne føler, at de kan tage det tillærte med sig tilbage og tilpasse i kantinens rammer. I denne proces fremstår fællesskabet vigtigt, idet alle medarbejderne lærer de samme nye redskaber, som de herefter lettere og hurtigere kan implementere. En medarbejder udtrykker det således: Når vi får en eftermiddag sammen, lærer vi sammen og taler samme sprog, i stedet for, hvis der er en eller to som har været på kursus. Det drukner, når du kommer hjem. ( ) Vi bliver sammen enige om, hvad der er godt og hvad der ikke er godt. Så går snakken og ideerne. Det fremstår vigtigt at medarbejderne i fællesskab bliver enige om, hvad der er godt og dårligt i forhold til deres opfattelse af kantinens rammer, behov og værdier. Medarbejderne pointerer vigtigheden i at kunne tilpasse den nye viden ind i kantinens rammer ved at udvælge de dele af kompetenceløftet, som de synes at kunne bruge. Et eksternt kompetenceløft af kantinens medarbejdere synes altså at kræve et grundigt kendskab til kantinens rammer og behov eller bestå af en eksponering af nye kompetencer og redskaber, som medarbejderne selv kan udvælge og passe ind.

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER EN KORTLÆGNING AF FORBRUGET AF ØKOLOGI I AALBORG, AARHUS, FURESØ, HVIDOVRE OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE I EFTERÅRET 2013. Projektmedarbejder, Lærke Mai Bonde

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

Anvendelsen af økologiske fødevarer i kommuner og amter

Anvendelsen af økologiske fødevarer i kommuner og amter Anvendelsen af økologiske fødevarer i kommuner og amter Udarbejdet af Niels Heine Kristensen Thorkild Nielsen Danmarks Tekniske Universitet Institut for Produktion og Ledelse, Innovation og Bæredygtighed

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse. af økologi. i offentlige køkkener. Delrapport indblik i økologisk omlægning ØKOLOGI I OFFENTLIGE KØKKENER

Kvalitativ undersøgelse. af økologi. i offentlige køkkener. Delrapport indblik i økologisk omlægning ØKOLOGI I OFFENTLIGE KØKKENER 1 Kvalitativ undersøgelse af økologi i offentlige køkkener Delrapport indblik i økologisk omlægning 2 3 Indhold 1. Indblik i økologisk omlægning...6 Formål med fase 1... 6 Målgruppe... 6 Det økologiske

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere