Ryegaard & Trudsholm Godser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ryegaard & Trudsholm Godser"

Transkript

1 Ryegaard & Trudsholm Godser Kontor: Munkholmvej 380, Rye 4060 Kirke Såby Tlf.: Synergien mellem Langtved Ny Færgekro og Ryegaard og Trudsholm Godsers øvrige aktiviteter. I dette bilag beskrives dels baggrunden for ønsket om at opføre et besøgs-og aktivitetscenter med udvidede overnatningsmuligheder, og dels synergien mellem de eksisterende aktiviteter på Ryegaard og Trudsholm Godser og det nye center og de turismetiltag, som Lejre Kommune gerne ser fremmet. Den overordnede målsætning med driften af Ryegaard og Trudsholm Godser De overordnede mål er at ejendommene skal blive i familiens eje ejendommenes natur- og kulturværdier skal bevares og forbedres og godserne skal være en god arbejdsplads For at opnå disse mål kræves en vis indtjening. Ejendommenes landbrugsmæssige produktionsværdi står noget tilbage for øvrige landbrug fordi jordens ydeevne er begrænset, boniteten varierende og omkostningerne ved at dyrke jorden er højere som følge af mange bakker, mange sten, lang skovrand, mange kæmpehøje etc. Gaveriskoven Natur- og kulturværdierne er til gengæld flere og af en højere kvalitet end de fleste andre steder særligt så tæt ved København. Som eksempel på disse værdier kan nævnes: En frivillig landskabsfredning (måske den første herregårdsfredning) Flere Natura 2000 udpegninger Mere end 70 kæmpehøje Mere end 100 ha overdrevsarealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 Fredede stendiger, vandløb og levende hegn 9 km kystlinje med deraf følgende strand- og kystbeskyttelseslinjer Flere skove med i alt 35 km skovrand Udpegninger af særligt værdifuldt landskab Værdifulde spredningskorridorer for faunaen Grundvandbeskyttelse Fredede bygninger samt 15 huse med stråtag og bindingsværk. Det er blandt andet derfor sandsynligt, at Ryegaard kan blive indlemmet i den måske kommende nationalpark Skjoldungernes Land indenfor en årrække.

2 Disse natur- og kulturværdier giver i dag mange begrænsninger for virksomhedens udvikling. Til gengæld vurderer vi, at det netop er med afsæt i natur- og kulturværdierne, at der kan udvikles produkter, der kan sikre virksomhedens langsigtede udvikling, bevarelse og udvidelse af arbejdspladser og styrkelse af det store lokale samarbejde. Kort fortalt så har vi nogen værdier, som mange mennesker kører langt efter, sætter pris på, og benytter sig af i hverdagene allerede. Vi arbejder derfor med at få værdierne med ind som indtægter i stedet for udelukkende som ekstra udgifter. Dette gøres med følgende aktiviteter i dag: Allerede eksisterende økonomiske aktiviteter med betalende gæster som følge af natur- og kulturværdierne. Juletræssalg. De sidste fire weekender før jul har vi siden 1991 haft gæster, der kommer på besøg både som private og som firmakunder. Gæsterne kører med hestevogn ud i skoven og fælder deres eget juletræ. I det gamle Brandsprøjtehus kan man nyde enten glögg og æbleskiver eller vildt-retter, tilberedt af vores eget vildt. Siden er udvidet med et julemarked i kørestalden fra Til Jul på Ryegaard har vi omkring besøgende årligt. Trudsholms hovedbygning er fra Den ligger på et fredet voldsted, hvor der også er en gammel hestestald. Trudsholm anvendes udelukkende til fester og møder, og er karakteristisk ved det romantiske forfald. De fire generationers opsparede forfald gør det umuligt for nogen konkurrenter at indhente stedets særlige stemning af tidslomme. Der anvendes fx kun levende lys. Trudsholm har plads til 45 spisende gæster i hovedbygningen og 120 i stalden. Brandsprøjtehuset i Ryegaard Park er en fest- og mødeejendom med plads til 50 spisende gæster. Der er i 2014 bygget en ny gangbro over voldgraven, så de besøgende kan komme den korteste vej fra P- pladsen. De to selskabslokaler Trudsholm og Brandsprøjtehusethar ca besøgende årligt. Kørestalden fra 1656 er nok Danmarks ældste kørestald, der stadig benyttes til sit formål, nemlig at huse de heste, der kørte herskabets vogne. Stalden er i 2014 blevet sat i stand og udover boderne til julemarkedet, forventes det at den vil blive benyttet til fester og møder i årets løb, samt selvfølgelig fortsat som kørestald. Juletræssalg Trudsholm Brandsprøjtehuset Af øvrige aktiviteter kan nævnes: Øl-gourmet-arrangement, halloween-arrangement, en skovbørnehave, en spejdertrop, Kørestalden skydebane, jagtudlejning, og diverse andre aktiviteter for både private og virksomheder, der giver ca besøgende. Hertil kommer at der i 2015 startes to helt nye aktiviteter i Parken på Ryegaard, både et rollespilsarrangement med støtte af Realdanias kampagne Fremtidens Herregaard og en fritidsmesse. Samlet set ca årlige betalende besøgende. Denne omsætning vokser støt og roligt, Fx kommer der i 2015 to nye aktiviteter, nemlig et rollespilsarrangement og en fritidsmesse. Men der skal mere til, hvis oplevelserne skal kunne være fremtidens hovedindtægtskilde. 2

3 Ikke betalte natur og kulturoplevelser. Udover vores kunder er der mange mennesker, der jævnligt benytter naturen på ejendommene: cyklister i skovene, ca besøgende i området øst for Munkholmbroen, ca skovgæster i de øvrige skove. Samlet set ca årlige gratis besøgende. (inklusiv de, der køber en is ved Munkholmbroen). Disse høje besøgstal bestyrker os i, at vi har noget af det, som både lokalbefolkningen og turister efterspørger. Plan og yderligere begrundelse for udviklingen af oplevelser. Vores strategi for videreudvikling af produkter til oplevelsessamfundet tager udgangspunkt i Langtved Ny Færgekro med det nye besøgscenter og de udvidede overnatnings- og konferencekapaciteter på hhv Ryegaard Avlsgård og i Rejsestalden. Da vi pludselig stod med en nedbrændt kro og skulle beslutte, hvordan vi skule anvende vores ret til genopførelse, måtte det konstateres, at en traditionel kro, hverken var mulig som følge af de bygge- og planlovsmæssige forhold, eller et økonomisk bæredygtigt alternativ. Derimod har vi en enestående mulighed for at lave et centrum for vores mange besøgende. Ingen andre steder på ejendommene er der mulighed for at få lov til at bygge noget tilsvarende til de mange besøgende. Samtidig kan vores forudsætninger og ønske om at tage videst muligt hensyn til natur- og kulturværdierne her opfyldes i et projekt, der smelter sammen med landskabet og samtidig udstråler ro, æstetik, mangfoldighed og kvalitet. Området ved Langtved Færgekro vil være perfekt som hovedkvarter for formidling af de mange oplevelsesmuligheder. Herfra kan de mange besøgende ikke kun blive præsenteret for de eksisterende muligheder, dels på Ryegaard og dels i det omgivende landskab og på fjorden, men stedet kan også blive et centrum for nye aktiviteter, der allerede er på vej både i Lejre-, Holbæk- og Roskilde Kommuner, og de aktiviteter, der bliver mulige som følge af det nye center. Som eksempel på nye muligheder kan nævnes: 1. Formidling af områdets natur- og kulturværdier, som kan ses dels som løbende udstillinger og dels som centrum for formidling til skolebørn og andre gæster. Dette kan ske gennem undervisningsforløb, guidede ture, film eller udstillinger mv. 2. Formidling af stiforløb og lokale seværdigheder, både inden for gå afstand, kano/kajak afstand, cykelafstand og bilafstand. 3. Udlejning af cykler, kajakker, kanoer samt joller til lystfiskere. Det kræves dog, at der dispenseres for den restriktive administration af strandbeskyttelseslinjen, hvor der ikke gives tilladelse til øgede kvadratmeter, mens andre love i dag stiller krav til nybyggeri som ikke skulle opfyldes i 1790, da Langtved Færgekro blev opført. (Isolering, handicapadgang, personaleomklædning, krav til køkkener og affaldshåndtering m.m.). Det nye center skal således udover at kunne tilbyde nye muligheder for de nuværende besøgende også kunne tiltrække nye besøgende, både lokalt, regionalt og internationalt. Som eksempel på nye besøgende fra regionen kan nævnes to eksempler: 3

4 A: Vi forventer, at centeret (udover de nuværende besøgende), vil kunne blive et regionalt udflugtsmål. For eksempel vil familien fra København gerne ud og opleve nogle fysiske aktiviteter i naturen. Bedstemor kan måske passe det mindste barn, der sopper i vandkanten eller bruger naturlegepladsen, mens far cykler, -måske med lejede cykler,- med det mellemste barn (ad de nye cykelstier til Ryegaards skove) og mor sejler kano med det store barn (i kanoen, der er lejet på centeret). Der kan nemlig altid findes et område uden bølger, da Isefjorden er omkranset af skov her. Forhåbentlig har de så lyst til at spise en frokost sammen i cafeen bagefter. B: Måske kunne man lave en aftale med Udsigt over Bramsnæs og Isefjord skolerne i området, om, at samtlige børn på visse klassetrin besøgte besøgscenteret en gang eller to om året og fik lektioner i biologi, historie, idræt eller andet med udgangspunkt i de mange muligheder lige uden for døren. Her er istidslandskaber, kæmpehøje, køkkenmødding, løvskov, nåleskov, tre anemonearter og meget andet. En del af cafeen kan skærmes af og fungere som en indendørs base for underviseren/naturvejlederen. Det vil ligeledes være naturligt at have en udstilling om geologien, historien, flora, fauna og kulturhistorien på stedet. Fx har der i 1700 tallet ligget et garveri. Som eksempel på internationale besøgende kan nævnes: C: For det første, kan de mange, der gerne vil opleve den regionale cykelsti, Fjordstien, kan tage en overnatning eller to i en god varm seng og måske leje cykler til turen. Det er som bekendt lettere at gamble med en cykelferie i den danske sommer, hvis man kan komme under tag efter en cykeltur i regnvejr. Især, hvis man kan lave et netværk af overnatningssteder langs ruten, så man kan lave en pakket rejse, hvor det hele er på plads for cykelturisten. D: Området omkring Munkholmbroen tiltrækker allerede i dag mange lystfiskere. Her er endnu en mulighed for at udvikle dette til at kunne tiltrække også udenlandske turister. Fiskeriet er især attraktivt udenfor den normale turist højsæson. Der kan ud -over overnatning og bespisning af lystfiskere- udlejes både, samarbejdes med lokale fiskeguider mv. Også det lokale bådelaug har udtrykt interesse i at medvirke til at tage lystfiskere med ud på fjorden. E: Et tredie eksempel kunne være, at vi sammen med Bramsnæs Sejlkub laver kurser for begyndere i at sejle joller med sejl i klubbens Wayfarer joller. Jollerne fortøjes om natten ved den nye bade/både bro uden for besøgscenteret. Farvandet er ideelt til at lære at sejle, der kan findes læ for både østen- og vestenvinden, der er hverken tidevand, farlige dyr eller mulighed for at drive til havs. Til gengæld er der mange muligheder for, efterhånden som man bliver lidt dygtigere, at sejle rundt om Bramsnæs til Vellerup Vig, Orø rundt eller til Holbæk. Samtidig er man sikker på en varm seng og god mad, så man kan være klar til næste dags 4

5 udfordringer. Instruktørerne fra Bramsnæs Sejlklub medbringer selvfølgelig følgebåde og taler både engelsk, tysk og fransk. F: Et fjerde eksempel er netværket af lokale ildsjæle. For at kunne tiltrække turister på traditionel vis, mangler området både transportmuligheder, overnatningsmuligheder, spisesteder og store kendte turistattraktioner. Som et alternativ til alt dette, er vi i gang med at danne et netværk af lokale ildsjæle, som bevæbnet med et mentalt og tidsmæssigt overskud, har lyst til enten: o at vise en turist de interessante gode steder, den lokale sti, udsigten, kirken eller fortidsminderne. Fx en gåtur rundt om gadekæret med historien om landsbyens udskiftning. Varighed to timer til en pris af kr Her kan deltage op til 8 gæster og der kan tilbydes engelsk og tysk. o at invitere turister på middag i et privat hjem. Her kan måske være plads til 4 personer. o at invitere en turist til at overnatte i gæsteværelset. Måske kan der sove to indendørs og flere i familiens telt i haven, eller o at hente gæsterne på stationen og køre dem til starten af stien: Gudernes Stræde, og hente dem et par timere senere på et aftalt sted og køre dem retur til enten en station eller til et overnatningssted. Det kunne også være, at ildsjælen kunne udlåne familiens cykler. Der er mange lokale, der gerne vil møde en ny gæst, måske en familie fra Frankrig, og derved få holdt sit franske sprog vedlige. Der findes mange, gode historiefortællere, der med stolthed ønsker at formidle vor egns attraktioner. Vi er sikre på, at der også er mange turister, der hellere vil opleve en autentisk lokal ildsjæl, end en professionel turistguide. Ildsjæl og turist kan møde hinanden på nettet. Det gøres allerede på meet-the-danes og dine-with-the-danes og airbnb.com, og vores nye netværk kunne måske blive kendt som: The fjords with the loviest locals. Placeringen af besøgs-, aktivitets- og oplevelsescenteret er således valgt af følgende årsager: Der kommer allerede i dag mange mennesker. (ca ) Det kan hensigtsmæssigt placeres ind i landskabet uden at virke dominerende. Herfra kan historien om de øvrige aktiviteter/muligheder både på Ryegaard og Trudsholm Godser og hos andre turismeaktører både fortælles og opleves. Både de gratis og de, der involverer en eller anden form for brugerbetaling/samarbejde. Herfra udgår allerede i dag stier for cyklende og gående, og mulighederne kan forbedres yderligere. Det ligger tæt på en befærdet vej. De øvrige nye tiltag på Ryegaard og Trudsholm Godser, kan styrke besøgscenteret er: Konferencecenter på Ryegaard. Ryegaards avlsgård er bygget i 1876 af arkitekt Tvede som den første asymmetriske herregårdsavlsgård. En del af de originale bygninger er nu funktionstømte og skal enten nedrives eller få en ny anvendelse. Det er planen at omdanne tre sammenbyggede længer på i alt 890 kvm til et konferencecenter med 10 dobbeltværelser. Der bliver også køkken, mødelokaler og et fredeligt atrium-gårdmiljø, mens den moderne landbrugsdrift foregår lige uden for vinduerne. Konferencecenteret placeres i den gamle fårestald bygget i kampesten, hvilket giver stedet karakter, og adskiller stedet fra tilsvarende moderne lokaler. Det forventes, at udover konferencer i ugens løb, så kan værelserne anvendes som overnatning for 5

6 møde- og festdeltagere i Brandsprøjtehuset og på Trudsholm samt for de mange hjælpere til juletræssalget. Rejsestalden Rejsestalden er beliggende lige over for det nye besøgscenter og er en stråtækt bygning på 127 kvm i grundplan. Oprindeligt skulle rejsende få nye heste i rejsestalden. Nu indrettes fire dobbeltværelser, som kan anvendes af besøgscenterets, Brandsprøjtehusets, Trudsholms, konferencecenteret eller andre gæster. Disse to ændrede anvendelser af eksisterende byggerier, medfører, at der kan tilbydes i alt 24 nye dobbeltværelser inden for få km afstand. Dette betyder, at der kan afholdes konferencer i ugens løb og private fester i weekenderne med plads til overnattende gæster. Den interne transport mellem Ryegaard (med konferencecenteret i Fårestalden, selskabslokalerne Brandsprøjtehuset og Kørestalden) og Besøgscenteret (med Rejsestalden) og Trudsholm tænkes håndteres med en shuttlebus, der kan transportere gæsterne mellem de enkelte lokaliteter, hvis ikke gæsterne foretrækker at cykle. Net af cykelstier. Ved at anlægge 3-5 km nye grusbelagte cykelstier, kan der skabes kontakt til de eksisterede mark- og skovveje i flere af Ryegaards skove. Derved opnås der et samlet stisystem, som er børnevenligt og helt uden biltrafik på ca km naturstier på Ryegaard og Trudsholm Godsers egne jorde. Herudover kommer så de eksisterende cykelmuligheder herunder Fjordstien langs med Isefjorden og Roskilde Fjord. Disse nye, tydeligt skiltede og forbedrede muligheder for at færdes i naturen har et ekstra formål, at kanalisere færdslen, så den i dag uønskede og skadelige færdsel især med mountainbikes uden for veje og stier kan begrænses. Spejderhytter. Vi er i gang med at bygge spejderhytter, hvorfra de lokale spejdere kan bruge skoven i Ryegaard Dyrehave. Det bliver ikke en helt almindelig spejderhytte, men derimod to mindre hytter i trækronerne, forbundet med en platform. Hytternes gulvniveau bliver placeret seks meter over skovbunden. Hytterne står på sine egne skrånende ben, for ikke at ødelægge træerne. Under den ene hytte bygges et toilet, depotrum og udekøkken. Adgangsvejen til hytterne sker via en trappe/rampe, der passerer gennem grenene på et kæmpe, flere hundrede år gammelt bøgetræ. Hytterne skal anvendes af de lokale spejdere et par gange om ugen, men kan lejes af andre, til andre relevante formål, når spejderne ikke anvender dem. Hytterne forventes at få udsigt til både Ryegaard Dyrehave og til Isefjorden. Hytterne tages i anvendelse juni Dåvildt i Ryegaard Dyrehave Ryegaard Dyrehave er et kuperet fredet overdrevslandskab med enkeltstående træer og buske. Her er tilladt færdsel for gående uden for veje og stier inden for de ca. 15 ha, der er indhegnet. Det er allerede i dag et yndet udflugtsmål, især er de mange bakker populære når der skal kælkes. Ryegaard Dyrehave afgræsses i dag af køer, men der arbejdes med at få tilladelse til at genetablere den gamle afgræsningsform i Dyrehaven, nemlig med dåvildt. Dette vil øge interessen for besøgende og vil ikke medføre indskrænkninger i færdselsretten. Ryegaard Park. 6

7 Parken er i dag lukket for offentligheden bortset fra når der åbnes ved særlige arrangementer. Dette giver en eksklusivitet for de mange firmaarrangementer, der benytter de mange rekreative muligheder parken byder på til blandt andet teambuilding. Anvendelsen vil kunne øges i fremtiden, hvis der kan tilbydes overnatningsmulighed tæt ved, mest oplagt i konferencecenteret på Ryegaard Avlsgård, men også i det nye besøgscenter, hvis der er mere end 10 deltagere i et arrangement. Afslutning/sammenfatning. Et besøgscenter vil udvikle området øst for Munkholmbroen som et udflugtsmål, som det med den tidligere Langtved Færgekro har været tradition i århundreder. Nu blot med en vifte af nye muligheder for aktiviteter på og omkring fjorden og læring for hele familien, der kan tiltrække besøgende fra ind- og udland. Samtidig vil besøgscenteret skabe en stor synergi med de øvrige aktiviteter på Ryegaard og Trudsholm Godser. De nye besøgende i området vil kunne benytte både besøgscenteret og naturen på og omkring Ryegaard og Trudsholm Godser. Ligesom de besøgende vil anvende, og indgå i, netværket med de andre turistoperatører på egnen, præcis som kommunerne ønsker det. Der er tale om synergi og samarbejdet med de øvrige turismeaktører i lokalområdet inden for blandt andet overnatning, attraktioner og fødevarefremstilling. (Der henvises til bilaget herom). Det er således ikke blot de nye kvadratmeter, der kommer til at bidrage, men et helt netværk af aktører kommer på banen med deres nuværende og kommende produkter. Disse mange tiltag får en kvalitet og sammenhængskraft, der gør, at der kan tiltrækkes også udenlandske turister. Flere af de ovennævnte aktiviteter er allerede i brug for gæster i dag, men med det nye besøgscenter vil vi kunne forstærke brugen, kunne tilbyde nye muligheder for de mange gæster og kunne tiltrække nye gæster både regionalt og internationalt. Afslutningsvis skal konkluderes, at et besøgscenter ved Munkholmbroen giver stor værdi for samfundet. Det er ikke blot de nye kvadratmeter på stedet, der kommer i spil, men en hel vifte af muligheder, der aktiveres som følge af centerets etablering. Dette vil fastholde og udvikle arbejdspladser i området og vil bevirke at flere turister bidrager med omsætning, ikke blot på stedet men i hele området. Det skal præciseres, at projektet vil udgøre en langt mindre påvirkning af kystlandskabet, end hvis der havde været tale om nybyggeri. Der er tale om genopbygning af en nedbrændt bygning, hvor det blot er den forøgede størrelse, der kræver dispensation. 7

Langtved Ny Færgekro

Langtved Ny Færgekro Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar 2015 www.landogudvikling.dk Indhold 1 Indledning... 1 2 Langtved Ny Færgekro... 2 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien... 4 4 Aktiviteter...

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening.

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening. Klik og læs mere Ud i naturen - det er sundt og sjovt Formål 4H - også for dig der er ung 4H har plads til dig - for vi har plads til alle Lav din egen mad - sund og lækker Værdier Kort og godt Brug dine

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere

Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere Inspiration Rejsemål: Teambuilding Snärjeskogen (september edition) Baseret på 24 deltagere I Blekinge län, ca. 2½ times kørsel fra København er Snärjeskogen beliggende lige på grænsen til Sveriges sydligste

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

De himmerlandske trætophuler

De himmerlandske trætophuler De himmerlandske trætophuler Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 01.02.00-P08-1-14 Ref.: Rita Mogensen

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

FerieCamp. Danmarks sjoveste

FerieCamp. Danmarks sjoveste FerieCamp Danmarks sjoveste Lyst til femstjernet ferie i det fri? Så ta familien med på opdagelse i vandkanten på Camp Hverringe nær Kerteminde. Ikke langt fra godset, skoven, byen og en ægte øde ø med

Læs mere

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN

GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN - byens bedste grunde til byens bedste priser! GOLFPARKEN FREDERIKSHAVN Attraktive byggegrunde fra kr. 345.000 inkl. moms FREDERIKSHAVN uge02 Golfparken image brochure1.indd 1

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere