Ryegaard & Trudsholm Godser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ryegaard & Trudsholm Godser"

Transkript

1 Ryegaard & Trudsholm Godser Kontor: Munkholmvej 380, Rye 4060 Kirke Såby Tlf.: Synergien mellem Langtved Ny Færgekro og Ryegaard og Trudsholm Godsers øvrige aktiviteter. I dette bilag beskrives dels baggrunden for ønsket om at opføre et besøgs-og aktivitetscenter med udvidede overnatningsmuligheder, og dels synergien mellem de eksisterende aktiviteter på Ryegaard og Trudsholm Godser og det nye center og de turismetiltag, som Lejre Kommune gerne ser fremmet. Den overordnede målsætning med driften af Ryegaard og Trudsholm Godser De overordnede mål er at ejendommene skal blive i familiens eje ejendommenes natur- og kulturværdier skal bevares og forbedres og godserne skal være en god arbejdsplads For at opnå disse mål kræves en vis indtjening. Ejendommenes landbrugsmæssige produktionsværdi står noget tilbage for øvrige landbrug fordi jordens ydeevne er begrænset, boniteten varierende og omkostningerne ved at dyrke jorden er højere som følge af mange bakker, mange sten, lang skovrand, mange kæmpehøje etc. Gaveriskoven Natur- og kulturværdierne er til gengæld flere og af en højere kvalitet end de fleste andre steder særligt så tæt ved København. Som eksempel på disse værdier kan nævnes: En frivillig landskabsfredning (måske den første herregårdsfredning) Flere Natura 2000 udpegninger Mere end 70 kæmpehøje Mere end 100 ha overdrevsarealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 Fredede stendiger, vandløb og levende hegn 9 km kystlinje med deraf følgende strand- og kystbeskyttelseslinjer Flere skove med i alt 35 km skovrand Udpegninger af særligt værdifuldt landskab Værdifulde spredningskorridorer for faunaen Grundvandbeskyttelse Fredede bygninger samt 15 huse med stråtag og bindingsværk. Det er blandt andet derfor sandsynligt, at Ryegaard kan blive indlemmet i den måske kommende nationalpark Skjoldungernes Land indenfor en årrække.

2 Disse natur- og kulturværdier giver i dag mange begrænsninger for virksomhedens udvikling. Til gengæld vurderer vi, at det netop er med afsæt i natur- og kulturværdierne, at der kan udvikles produkter, der kan sikre virksomhedens langsigtede udvikling, bevarelse og udvidelse af arbejdspladser og styrkelse af det store lokale samarbejde. Kort fortalt så har vi nogen værdier, som mange mennesker kører langt efter, sætter pris på, og benytter sig af i hverdagene allerede. Vi arbejder derfor med at få værdierne med ind som indtægter i stedet for udelukkende som ekstra udgifter. Dette gøres med følgende aktiviteter i dag: Allerede eksisterende økonomiske aktiviteter med betalende gæster som følge af natur- og kulturværdierne. Juletræssalg. De sidste fire weekender før jul har vi siden 1991 haft gæster, der kommer på besøg både som private og som firmakunder. Gæsterne kører med hestevogn ud i skoven og fælder deres eget juletræ. I det gamle Brandsprøjtehus kan man nyde enten glögg og æbleskiver eller vildt-retter, tilberedt af vores eget vildt. Siden er udvidet med et julemarked i kørestalden fra Til Jul på Ryegaard har vi omkring besøgende årligt. Trudsholms hovedbygning er fra Den ligger på et fredet voldsted, hvor der også er en gammel hestestald. Trudsholm anvendes udelukkende til fester og møder, og er karakteristisk ved det romantiske forfald. De fire generationers opsparede forfald gør det umuligt for nogen konkurrenter at indhente stedets særlige stemning af tidslomme. Der anvendes fx kun levende lys. Trudsholm har plads til 45 spisende gæster i hovedbygningen og 120 i stalden. Brandsprøjtehuset i Ryegaard Park er en fest- og mødeejendom med plads til 50 spisende gæster. Der er i 2014 bygget en ny gangbro over voldgraven, så de besøgende kan komme den korteste vej fra P- pladsen. De to selskabslokaler Trudsholm og Brandsprøjtehusethar ca besøgende årligt. Kørestalden fra 1656 er nok Danmarks ældste kørestald, der stadig benyttes til sit formål, nemlig at huse de heste, der kørte herskabets vogne. Stalden er i 2014 blevet sat i stand og udover boderne til julemarkedet, forventes det at den vil blive benyttet til fester og møder i årets løb, samt selvfølgelig fortsat som kørestald. Juletræssalg Trudsholm Brandsprøjtehuset Af øvrige aktiviteter kan nævnes: Øl-gourmet-arrangement, halloween-arrangement, en skovbørnehave, en spejdertrop, Kørestalden skydebane, jagtudlejning, og diverse andre aktiviteter for både private og virksomheder, der giver ca besøgende. Hertil kommer at der i 2015 startes to helt nye aktiviteter i Parken på Ryegaard, både et rollespilsarrangement med støtte af Realdanias kampagne Fremtidens Herregaard og en fritidsmesse. Samlet set ca årlige betalende besøgende. Denne omsætning vokser støt og roligt, Fx kommer der i 2015 to nye aktiviteter, nemlig et rollespilsarrangement og en fritidsmesse. Men der skal mere til, hvis oplevelserne skal kunne være fremtidens hovedindtægtskilde. 2

3 Ikke betalte natur og kulturoplevelser. Udover vores kunder er der mange mennesker, der jævnligt benytter naturen på ejendommene: cyklister i skovene, ca besøgende i området øst for Munkholmbroen, ca skovgæster i de øvrige skove. Samlet set ca årlige gratis besøgende. (inklusiv de, der køber en is ved Munkholmbroen). Disse høje besøgstal bestyrker os i, at vi har noget af det, som både lokalbefolkningen og turister efterspørger. Plan og yderligere begrundelse for udviklingen af oplevelser. Vores strategi for videreudvikling af produkter til oplevelsessamfundet tager udgangspunkt i Langtved Ny Færgekro med det nye besøgscenter og de udvidede overnatnings- og konferencekapaciteter på hhv Ryegaard Avlsgård og i Rejsestalden. Da vi pludselig stod med en nedbrændt kro og skulle beslutte, hvordan vi skule anvende vores ret til genopførelse, måtte det konstateres, at en traditionel kro, hverken var mulig som følge af de bygge- og planlovsmæssige forhold, eller et økonomisk bæredygtigt alternativ. Derimod har vi en enestående mulighed for at lave et centrum for vores mange besøgende. Ingen andre steder på ejendommene er der mulighed for at få lov til at bygge noget tilsvarende til de mange besøgende. Samtidig kan vores forudsætninger og ønske om at tage videst muligt hensyn til natur- og kulturværdierne her opfyldes i et projekt, der smelter sammen med landskabet og samtidig udstråler ro, æstetik, mangfoldighed og kvalitet. Området ved Langtved Færgekro vil være perfekt som hovedkvarter for formidling af de mange oplevelsesmuligheder. Herfra kan de mange besøgende ikke kun blive præsenteret for de eksisterende muligheder, dels på Ryegaard og dels i det omgivende landskab og på fjorden, men stedet kan også blive et centrum for nye aktiviteter, der allerede er på vej både i Lejre-, Holbæk- og Roskilde Kommuner, og de aktiviteter, der bliver mulige som følge af det nye center. Som eksempel på nye muligheder kan nævnes: 1. Formidling af områdets natur- og kulturværdier, som kan ses dels som løbende udstillinger og dels som centrum for formidling til skolebørn og andre gæster. Dette kan ske gennem undervisningsforløb, guidede ture, film eller udstillinger mv. 2. Formidling af stiforløb og lokale seværdigheder, både inden for gå afstand, kano/kajak afstand, cykelafstand og bilafstand. 3. Udlejning af cykler, kajakker, kanoer samt joller til lystfiskere. Det kræves dog, at der dispenseres for den restriktive administration af strandbeskyttelseslinjen, hvor der ikke gives tilladelse til øgede kvadratmeter, mens andre love i dag stiller krav til nybyggeri som ikke skulle opfyldes i 1790, da Langtved Færgekro blev opført. (Isolering, handicapadgang, personaleomklædning, krav til køkkener og affaldshåndtering m.m.). Det nye center skal således udover at kunne tilbyde nye muligheder for de nuværende besøgende også kunne tiltrække nye besøgende, både lokalt, regionalt og internationalt. Som eksempel på nye besøgende fra regionen kan nævnes to eksempler: 3

4 A: Vi forventer, at centeret (udover de nuværende besøgende), vil kunne blive et regionalt udflugtsmål. For eksempel vil familien fra København gerne ud og opleve nogle fysiske aktiviteter i naturen. Bedstemor kan måske passe det mindste barn, der sopper i vandkanten eller bruger naturlegepladsen, mens far cykler, -måske med lejede cykler,- med det mellemste barn (ad de nye cykelstier til Ryegaards skove) og mor sejler kano med det store barn (i kanoen, der er lejet på centeret). Der kan nemlig altid findes et område uden bølger, da Isefjorden er omkranset af skov her. Forhåbentlig har de så lyst til at spise en frokost sammen i cafeen bagefter. B: Måske kunne man lave en aftale med Udsigt over Bramsnæs og Isefjord skolerne i området, om, at samtlige børn på visse klassetrin besøgte besøgscenteret en gang eller to om året og fik lektioner i biologi, historie, idræt eller andet med udgangspunkt i de mange muligheder lige uden for døren. Her er istidslandskaber, kæmpehøje, køkkenmødding, løvskov, nåleskov, tre anemonearter og meget andet. En del af cafeen kan skærmes af og fungere som en indendørs base for underviseren/naturvejlederen. Det vil ligeledes være naturligt at have en udstilling om geologien, historien, flora, fauna og kulturhistorien på stedet. Fx har der i 1700 tallet ligget et garveri. Som eksempel på internationale besøgende kan nævnes: C: For det første, kan de mange, der gerne vil opleve den regionale cykelsti, Fjordstien, kan tage en overnatning eller to i en god varm seng og måske leje cykler til turen. Det er som bekendt lettere at gamble med en cykelferie i den danske sommer, hvis man kan komme under tag efter en cykeltur i regnvejr. Især, hvis man kan lave et netværk af overnatningssteder langs ruten, så man kan lave en pakket rejse, hvor det hele er på plads for cykelturisten. D: Området omkring Munkholmbroen tiltrækker allerede i dag mange lystfiskere. Her er endnu en mulighed for at udvikle dette til at kunne tiltrække også udenlandske turister. Fiskeriet er især attraktivt udenfor den normale turist højsæson. Der kan ud -over overnatning og bespisning af lystfiskere- udlejes både, samarbejdes med lokale fiskeguider mv. Også det lokale bådelaug har udtrykt interesse i at medvirke til at tage lystfiskere med ud på fjorden. E: Et tredie eksempel kunne være, at vi sammen med Bramsnæs Sejlkub laver kurser for begyndere i at sejle joller med sejl i klubbens Wayfarer joller. Jollerne fortøjes om natten ved den nye bade/både bro uden for besøgscenteret. Farvandet er ideelt til at lære at sejle, der kan findes læ for både østen- og vestenvinden, der er hverken tidevand, farlige dyr eller mulighed for at drive til havs. Til gengæld er der mange muligheder for, efterhånden som man bliver lidt dygtigere, at sejle rundt om Bramsnæs til Vellerup Vig, Orø rundt eller til Holbæk. Samtidig er man sikker på en varm seng og god mad, så man kan være klar til næste dags 4

5 udfordringer. Instruktørerne fra Bramsnæs Sejlklub medbringer selvfølgelig følgebåde og taler både engelsk, tysk og fransk. F: Et fjerde eksempel er netværket af lokale ildsjæle. For at kunne tiltrække turister på traditionel vis, mangler området både transportmuligheder, overnatningsmuligheder, spisesteder og store kendte turistattraktioner. Som et alternativ til alt dette, er vi i gang med at danne et netværk af lokale ildsjæle, som bevæbnet med et mentalt og tidsmæssigt overskud, har lyst til enten: o at vise en turist de interessante gode steder, den lokale sti, udsigten, kirken eller fortidsminderne. Fx en gåtur rundt om gadekæret med historien om landsbyens udskiftning. Varighed to timer til en pris af kr Her kan deltage op til 8 gæster og der kan tilbydes engelsk og tysk. o at invitere turister på middag i et privat hjem. Her kan måske være plads til 4 personer. o at invitere en turist til at overnatte i gæsteværelset. Måske kan der sove to indendørs og flere i familiens telt i haven, eller o at hente gæsterne på stationen og køre dem til starten af stien: Gudernes Stræde, og hente dem et par timere senere på et aftalt sted og køre dem retur til enten en station eller til et overnatningssted. Det kunne også være, at ildsjælen kunne udlåne familiens cykler. Der er mange lokale, der gerne vil møde en ny gæst, måske en familie fra Frankrig, og derved få holdt sit franske sprog vedlige. Der findes mange, gode historiefortællere, der med stolthed ønsker at formidle vor egns attraktioner. Vi er sikre på, at der også er mange turister, der hellere vil opleve en autentisk lokal ildsjæl, end en professionel turistguide. Ildsjæl og turist kan møde hinanden på nettet. Det gøres allerede på meet-the-danes og dine-with-the-danes og airbnb.com, og vores nye netværk kunne måske blive kendt som: The fjords with the loviest locals. Placeringen af besøgs-, aktivitets- og oplevelsescenteret er således valgt af følgende årsager: Der kommer allerede i dag mange mennesker. (ca ) Det kan hensigtsmæssigt placeres ind i landskabet uden at virke dominerende. Herfra kan historien om de øvrige aktiviteter/muligheder både på Ryegaard og Trudsholm Godser og hos andre turismeaktører både fortælles og opleves. Både de gratis og de, der involverer en eller anden form for brugerbetaling/samarbejde. Herfra udgår allerede i dag stier for cyklende og gående, og mulighederne kan forbedres yderligere. Det ligger tæt på en befærdet vej. De øvrige nye tiltag på Ryegaard og Trudsholm Godser, kan styrke besøgscenteret er: Konferencecenter på Ryegaard. Ryegaards avlsgård er bygget i 1876 af arkitekt Tvede som den første asymmetriske herregårdsavlsgård. En del af de originale bygninger er nu funktionstømte og skal enten nedrives eller få en ny anvendelse. Det er planen at omdanne tre sammenbyggede længer på i alt 890 kvm til et konferencecenter med 10 dobbeltværelser. Der bliver også køkken, mødelokaler og et fredeligt atrium-gårdmiljø, mens den moderne landbrugsdrift foregår lige uden for vinduerne. Konferencecenteret placeres i den gamle fårestald bygget i kampesten, hvilket giver stedet karakter, og adskiller stedet fra tilsvarende moderne lokaler. Det forventes, at udover konferencer i ugens løb, så kan værelserne anvendes som overnatning for 5

6 møde- og festdeltagere i Brandsprøjtehuset og på Trudsholm samt for de mange hjælpere til juletræssalget. Rejsestalden Rejsestalden er beliggende lige over for det nye besøgscenter og er en stråtækt bygning på 127 kvm i grundplan. Oprindeligt skulle rejsende få nye heste i rejsestalden. Nu indrettes fire dobbeltværelser, som kan anvendes af besøgscenterets, Brandsprøjtehusets, Trudsholms, konferencecenteret eller andre gæster. Disse to ændrede anvendelser af eksisterende byggerier, medfører, at der kan tilbydes i alt 24 nye dobbeltværelser inden for få km afstand. Dette betyder, at der kan afholdes konferencer i ugens løb og private fester i weekenderne med plads til overnattende gæster. Den interne transport mellem Ryegaard (med konferencecenteret i Fårestalden, selskabslokalerne Brandsprøjtehuset og Kørestalden) og Besøgscenteret (med Rejsestalden) og Trudsholm tænkes håndteres med en shuttlebus, der kan transportere gæsterne mellem de enkelte lokaliteter, hvis ikke gæsterne foretrækker at cykle. Net af cykelstier. Ved at anlægge 3-5 km nye grusbelagte cykelstier, kan der skabes kontakt til de eksisterede mark- og skovveje i flere af Ryegaards skove. Derved opnås der et samlet stisystem, som er børnevenligt og helt uden biltrafik på ca km naturstier på Ryegaard og Trudsholm Godsers egne jorde. Herudover kommer så de eksisterende cykelmuligheder herunder Fjordstien langs med Isefjorden og Roskilde Fjord. Disse nye, tydeligt skiltede og forbedrede muligheder for at færdes i naturen har et ekstra formål, at kanalisere færdslen, så den i dag uønskede og skadelige færdsel især med mountainbikes uden for veje og stier kan begrænses. Spejderhytter. Vi er i gang med at bygge spejderhytter, hvorfra de lokale spejdere kan bruge skoven i Ryegaard Dyrehave. Det bliver ikke en helt almindelig spejderhytte, men derimod to mindre hytter i trækronerne, forbundet med en platform. Hytternes gulvniveau bliver placeret seks meter over skovbunden. Hytterne står på sine egne skrånende ben, for ikke at ødelægge træerne. Under den ene hytte bygges et toilet, depotrum og udekøkken. Adgangsvejen til hytterne sker via en trappe/rampe, der passerer gennem grenene på et kæmpe, flere hundrede år gammelt bøgetræ. Hytterne skal anvendes af de lokale spejdere et par gange om ugen, men kan lejes af andre, til andre relevante formål, når spejderne ikke anvender dem. Hytterne forventes at få udsigt til både Ryegaard Dyrehave og til Isefjorden. Hytterne tages i anvendelse juni Dåvildt i Ryegaard Dyrehave Ryegaard Dyrehave er et kuperet fredet overdrevslandskab med enkeltstående træer og buske. Her er tilladt færdsel for gående uden for veje og stier inden for de ca. 15 ha, der er indhegnet. Det er allerede i dag et yndet udflugtsmål, især er de mange bakker populære når der skal kælkes. Ryegaard Dyrehave afgræsses i dag af køer, men der arbejdes med at få tilladelse til at genetablere den gamle afgræsningsform i Dyrehaven, nemlig med dåvildt. Dette vil øge interessen for besøgende og vil ikke medføre indskrænkninger i færdselsretten. Ryegaard Park. 6

7 Parken er i dag lukket for offentligheden bortset fra når der åbnes ved særlige arrangementer. Dette giver en eksklusivitet for de mange firmaarrangementer, der benytter de mange rekreative muligheder parken byder på til blandt andet teambuilding. Anvendelsen vil kunne øges i fremtiden, hvis der kan tilbydes overnatningsmulighed tæt ved, mest oplagt i konferencecenteret på Ryegaard Avlsgård, men også i det nye besøgscenter, hvis der er mere end 10 deltagere i et arrangement. Afslutning/sammenfatning. Et besøgscenter vil udvikle området øst for Munkholmbroen som et udflugtsmål, som det med den tidligere Langtved Færgekro har været tradition i århundreder. Nu blot med en vifte af nye muligheder for aktiviteter på og omkring fjorden og læring for hele familien, der kan tiltrække besøgende fra ind- og udland. Samtidig vil besøgscenteret skabe en stor synergi med de øvrige aktiviteter på Ryegaard og Trudsholm Godser. De nye besøgende i området vil kunne benytte både besøgscenteret og naturen på og omkring Ryegaard og Trudsholm Godser. Ligesom de besøgende vil anvende, og indgå i, netværket med de andre turistoperatører på egnen, præcis som kommunerne ønsker det. Der er tale om synergi og samarbejdet med de øvrige turismeaktører i lokalområdet inden for blandt andet overnatning, attraktioner og fødevarefremstilling. (Der henvises til bilaget herom). Det er således ikke blot de nye kvadratmeter, der kommer til at bidrage, men et helt netværk af aktører kommer på banen med deres nuværende og kommende produkter. Disse mange tiltag får en kvalitet og sammenhængskraft, der gør, at der kan tiltrækkes også udenlandske turister. Flere af de ovennævnte aktiviteter er allerede i brug for gæster i dag, men med det nye besøgscenter vil vi kunne forstærke brugen, kunne tilbyde nye muligheder for de mange gæster og kunne tiltrække nye gæster både regionalt og internationalt. Afslutningsvis skal konkluderes, at et besøgscenter ved Munkholmbroen giver stor værdi for samfundet. Det er ikke blot de nye kvadratmeter på stedet, der kommer i spil, men en hel vifte af muligheder, der aktiveres som følge af centerets etablering. Dette vil fastholde og udvikle arbejdspladser i området og vil bevirke at flere turister bidrager med omsætning, ikke blot på stedet men i hele området. Det skal præciseres, at projektet vil udgøre en langt mindre påvirkning af kystlandskabet, end hvis der havde været tale om nybyggeri. Der er tale om genopbygning af en nedbrændt bygning, hvor det blot er den forøgede størrelse, der kræver dispensation. 7

Langtved Ny Færgekro

Langtved Ny Færgekro Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar 2015 www.landogudvikling.dk Indhold 1 Indledning... 1 2 Langtved Ny Færgekro... 2 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien... 4 4 Aktiviteter...

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Johan Christian Rosenkrantz Scheel Munkholmvej 376 4060 Kirke-Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte:

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Sammenhænge i turismearbejdet i Lejre Kommune

Sammenhænge i turismearbejdet i Lejre Kommune : Sammenhænge i turismearbejdet i Lejre Kommune Indledning I 2009 brændte den gamle Langtved Færgekro, bygget i 100-tallet, ned til grunden. Ejeren, Ryegaard Gods, ønsker at genopføre færgekroen, men projektet

Læs mere

www.rondetunet.dk oplagt til grupper, skoler og institutioner der ønsker at opleve Norges smukke natur

www.rondetunet.dk oplagt til grupper, skoler og institutioner der ønsker at opleve Norges smukke natur oplagt til grupper, skoler og institutioner der ønsker at opleve Norges smukke natur Skal årets tur gå til Rondane Friluftssenter Rondetunet? Vi er et nystartet, danskejet friluftscenter der ligger i rolige

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

Spejdernes lejr 2017 i Høje-Taastrup Kommune

Spejdernes lejr 2017 i Høje-Taastrup Kommune Spejdernes lejr 2017 i Høje-Taastrup Kommune Indledning Høje-Taastrup Kommune ønsker at indgå et partnerskab med spejderbevægelsen om Spejdernes Lejr 2017. Vi ser lejren som en fantastisk mulighed for

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN Moderne og hyggelige rammer med sjæl og intimitet Best Western Hotel Jens Baggesen er et romantisk og hyggeligt byhotel beliggende i den gamle bydel i Korsør.

Læs mere

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte Marts 2016 Forord Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden. Her ligger

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

HOTEL KONFERENCE RESTAURANT. T:

HOTEL KONFERENCE RESTAURANT.  T: HOTEL KONFERENCE RESTAURANT www.nrvosborg.dk T: 97 48 48 97 Nørre Vosborg er stedet, hvor man kan strække sit indre menneske ud i fuld størrelse Hans Edvard Nørregård-Nielsen HISTORIEN Herregården Nørre

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Tilgængelighed. iscenesættelse som strategi. International analyse, inspirationsartikel 5 OKTOBER 2007

Tilgængelighed. iscenesættelse som strategi. International analyse, inspirationsartikel 5 OKTOBER 2007 Tilgængelighed iscenesættelse som strategi OKTOBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 5 Det handler ikke kun om fysisk tilgængelighed By og land har altid suppleret hinanden. Landet har været

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop

Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop Opsamling fra workshop 2 i område 1 - øst i Skibby Sognegårdworkshop 2 i Selsøområdet Program 18.00 18.35 Velkomst 18:35 18.45 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af 6 visioner 18.45 19.20

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober

Læs mere

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km RICKSHAWTUR: Bygholm Sø og Åbjergskoven RICKSHAWTUR FRA: Ceres Bygholm Sø og Åbjergskoven LÆNGDE: 6,6 km Kør en tur i skoven ved Bygholm Sø. I 1918 blev Bygholm Å opdæmmet for at levere vandkraft til et

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen Cykeltur ved Tissø Godslandskabet Naturpark Åmosen 12. aug. 2013 Ruterne er ikke afmærkede. De er forslag til, hvordan du kan bruge cyklen til at komme omkring og lære landskabet og dets kulturhistorie

Læs mere

Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi

Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi Rammer Outdoorstrategi Både små og store oplevelser Oplevelserne i Kolding Kommune er mange og varierede. Nogle er store og nogle er små. Alle med deres

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv. Dias 1

Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv. Dias 1 Fremtidens Landskaber: Strategier for Hornsherred syd for Jægerspris - Det lokale perspektiv Dias 1 Program Tidspunkt Kl. 16:00 16:05 Aktivitet Introduktion til eftermiddagens formål og program Kl. 16.05

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her Outdoor Games v.1.9 Sengeløse Tlf. 3110 7574 salem@mylvl.com Se LinkedIN profil her Hvad er det? Outdoor Games udvikler og tilbyder faciliteter til hobby og sports udøvere for private som firmaer. Vi vil

Læs mere

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON

VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON VELKOMMEN TIL GOLFHOTEL VILCON Moderne og stilrene omgivelser med udsigt til golf og natur Golfhotel Vilcon er placeret midt på Trelleborg Golfbane i Slagelse - og det er således en smuk 27 hullers golfbane,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop!

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser og lær at skabe værdi for andre og dig selv igennem leg og øvelser i spejderarbejdet. Kong Valdemars Trop

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1 Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side 2 Hotel Kalvø

Læs mere

KU prisliste ekskl. moms. 20% rabat er fratrukket. Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard.

KU prisliste ekskl. moms. 20% rabat er fratrukket. Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Side 1 Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Priserne dækker såvel faglige arrangementer, som arrangementer for og af KU s personale. Denne prisliste omfatter: Dagsmøder... alt inklusive...2

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge SPEJDERNES LEJR 2012 I Holstebro uge 30 2012 VISION Spejdernes Lejr giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, forandrer verden og udvikler os selv. Fakta om Lejren 37.300 spejdere deltog på Spejdernes

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder

Oplev universitetsbyen Lund og dens spændende historie. Good Morning Hotel Lund. Hotellet tilbyder Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger kun 2,5 kilometer fra Lund centrum - en by med 1000 år gamle aner. Der er mange seværdigheder, restauranter og muligheder for shopping. Med tog tager det

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard.

Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Side 1 Konferencer, møder og fester på Fuglsang Herregaard. Denne prisliste omfatter: Konference-, møde- og festlokaler.... 2-3 Overnatning. Værelser....4 Forplejning. Måltider....5 Dagsmøder... alt inklusive....6

Læs mere

VIKINGEPARKEN HOBRO 24 ATTRAKTIVE GRUNDE HELT TÆT PÅ HOBRO MIDTBY

VIKINGEPARKEN HOBRO 24 ATTRAKTIVE GRUNDE HELT TÆT PÅ HOBRO MIDTBY VIKINGEPARKEN HOBRO 24 ATTRAKTIVE GRUNDE HELT TÆT PÅ HOBRO MIDTBY VIKINGEPARKEN HOBRO UDLEV BOLIGDRØMMEN Nu kan jeres byggedrøm realiseres... Drømmer I om at opføre jeres egen bolig midt i den smukke danske

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Bilag 10 Støtteerklæringer fra turismens aktører

Bilag 10 Støtteerklæringer fra turismens aktører Ansøgning om forsøgsprojekt Langtved Ny Færgekro Lejre Kommune Bilag 10 Støtteerklæringer fra turismens aktører Indhold: Andelslandsbyen Nyvang Lejre Kommunes Billedkunstråd Brorfelde Observatorium Cykel

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig!

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig! IDEER- friluftsliv Ideerne er afleveret i nationalpark-undersøgelsens idevogn, ved borgermøder eller på hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk, og her ligger materialet fortsat. Denne udgave omfatter kategorierne

Læs mere

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Om foråret, hvor træer og buske stadig er nøgne og kun få blomster er kommet frem, er der ikke så meget at opleve i den bornholmske natur

Læs mere

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord Naturpark Randers Fjord Opsamling på Visionsdag den 5. november 2016 Offentlighedens Notat ideer til Naturpark Randers Fjord 1. INDLEDNING Naturpark Randers Fjord er godkendt som pilotpark under Danske

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Hotell Plevnagården. Besøg Södermanland og oplev naturen, svensk kultur, mange slotte og meget mere. Hotell Plevnagården.

Hotell Plevnagården. Besøg Södermanland og oplev naturen, svensk kultur, mange slotte og meget mere. Hotell Plevnagården. Hotell Plevnagården Plevnagården byder dig velkommen til Södermanland og den lille by Malmköping. Nyd den smukke natur og de mange smukke søer. Und Jer selv gode spa-behandlinger og spis et godt måltid

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser)

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser) Dagsprogram Lørdag 19.9. Afgang København kl. 14.30. Efter mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Dalaman kl. 21.25 (måltider er ikke inkluderet på flyene). Transfer fra lufthavnen i Dalaman til pensionen

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere