Ryegaard & Trudsholm Godser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ryegaard & Trudsholm Godser"

Transkript

1 Ryegaard & Trudsholm Godser Kontor: Munkholmvej 380, Rye 4060 Kirke Såby Tlf.: Synergien mellem Langtved Ny Færgekro og Ryegaard og Trudsholm Godsers øvrige aktiviteter. I dette bilag beskrives dels baggrunden for ønsket om at opføre et besøgs-og aktivitetscenter med udvidede overnatningsmuligheder, og dels synergien mellem de eksisterende aktiviteter på Ryegaard og Trudsholm Godser og det nye center og de turismetiltag, som Lejre Kommune gerne ser fremmet. Den overordnede målsætning med driften af Ryegaard og Trudsholm Godser De overordnede mål er at ejendommene skal blive i familiens eje ejendommenes natur- og kulturværdier skal bevares og forbedres og godserne skal være en god arbejdsplads For at opnå disse mål kræves en vis indtjening. Ejendommenes landbrugsmæssige produktionsværdi står noget tilbage for øvrige landbrug fordi jordens ydeevne er begrænset, boniteten varierende og omkostningerne ved at dyrke jorden er højere som følge af mange bakker, mange sten, lang skovrand, mange kæmpehøje etc. Gaveriskoven Natur- og kulturværdierne er til gengæld flere og af en højere kvalitet end de fleste andre steder særligt så tæt ved København. Som eksempel på disse værdier kan nævnes: En frivillig landskabsfredning (måske den første herregårdsfredning) Flere Natura 2000 udpegninger Mere end 70 kæmpehøje Mere end 100 ha overdrevsarealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3 Fredede stendiger, vandløb og levende hegn 9 km kystlinje med deraf følgende strand- og kystbeskyttelseslinjer Flere skove med i alt 35 km skovrand Udpegninger af særligt værdifuldt landskab Værdifulde spredningskorridorer for faunaen Grundvandbeskyttelse Fredede bygninger samt 15 huse med stråtag og bindingsværk. Det er blandt andet derfor sandsynligt, at Ryegaard kan blive indlemmet i den måske kommende nationalpark Skjoldungernes Land indenfor en årrække.

2 Disse natur- og kulturværdier giver i dag mange begrænsninger for virksomhedens udvikling. Til gengæld vurderer vi, at det netop er med afsæt i natur- og kulturværdierne, at der kan udvikles produkter, der kan sikre virksomhedens langsigtede udvikling, bevarelse og udvidelse af arbejdspladser og styrkelse af det store lokale samarbejde. Kort fortalt så har vi nogen værdier, som mange mennesker kører langt efter, sætter pris på, og benytter sig af i hverdagene allerede. Vi arbejder derfor med at få værdierne med ind som indtægter i stedet for udelukkende som ekstra udgifter. Dette gøres med følgende aktiviteter i dag: Allerede eksisterende økonomiske aktiviteter med betalende gæster som følge af natur- og kulturværdierne. Juletræssalg. De sidste fire weekender før jul har vi siden 1991 haft gæster, der kommer på besøg både som private og som firmakunder. Gæsterne kører med hestevogn ud i skoven og fælder deres eget juletræ. I det gamle Brandsprøjtehus kan man nyde enten glögg og æbleskiver eller vildt-retter, tilberedt af vores eget vildt. Siden er udvidet med et julemarked i kørestalden fra Til Jul på Ryegaard har vi omkring besøgende årligt. Trudsholms hovedbygning er fra Den ligger på et fredet voldsted, hvor der også er en gammel hestestald. Trudsholm anvendes udelukkende til fester og møder, og er karakteristisk ved det romantiske forfald. De fire generationers opsparede forfald gør det umuligt for nogen konkurrenter at indhente stedets særlige stemning af tidslomme. Der anvendes fx kun levende lys. Trudsholm har plads til 45 spisende gæster i hovedbygningen og 120 i stalden. Brandsprøjtehuset i Ryegaard Park er en fest- og mødeejendom med plads til 50 spisende gæster. Der er i 2014 bygget en ny gangbro over voldgraven, så de besøgende kan komme den korteste vej fra P- pladsen. De to selskabslokaler Trudsholm og Brandsprøjtehusethar ca besøgende årligt. Kørestalden fra 1656 er nok Danmarks ældste kørestald, der stadig benyttes til sit formål, nemlig at huse de heste, der kørte herskabets vogne. Stalden er i 2014 blevet sat i stand og udover boderne til julemarkedet, forventes det at den vil blive benyttet til fester og møder i årets løb, samt selvfølgelig fortsat som kørestald. Juletræssalg Trudsholm Brandsprøjtehuset Af øvrige aktiviteter kan nævnes: Øl-gourmet-arrangement, halloween-arrangement, en skovbørnehave, en spejdertrop, Kørestalden skydebane, jagtudlejning, og diverse andre aktiviteter for både private og virksomheder, der giver ca besøgende. Hertil kommer at der i 2015 startes to helt nye aktiviteter i Parken på Ryegaard, både et rollespilsarrangement med støtte af Realdanias kampagne Fremtidens Herregaard og en fritidsmesse. Samlet set ca årlige betalende besøgende. Denne omsætning vokser støt og roligt, Fx kommer der i 2015 to nye aktiviteter, nemlig et rollespilsarrangement og en fritidsmesse. Men der skal mere til, hvis oplevelserne skal kunne være fremtidens hovedindtægtskilde. 2

3 Ikke betalte natur og kulturoplevelser. Udover vores kunder er der mange mennesker, der jævnligt benytter naturen på ejendommene: cyklister i skovene, ca besøgende i området øst for Munkholmbroen, ca skovgæster i de øvrige skove. Samlet set ca årlige gratis besøgende. (inklusiv de, der køber en is ved Munkholmbroen). Disse høje besøgstal bestyrker os i, at vi har noget af det, som både lokalbefolkningen og turister efterspørger. Plan og yderligere begrundelse for udviklingen af oplevelser. Vores strategi for videreudvikling af produkter til oplevelsessamfundet tager udgangspunkt i Langtved Ny Færgekro med det nye besøgscenter og de udvidede overnatnings- og konferencekapaciteter på hhv Ryegaard Avlsgård og i Rejsestalden. Da vi pludselig stod med en nedbrændt kro og skulle beslutte, hvordan vi skule anvende vores ret til genopførelse, måtte det konstateres, at en traditionel kro, hverken var mulig som følge af de bygge- og planlovsmæssige forhold, eller et økonomisk bæredygtigt alternativ. Derimod har vi en enestående mulighed for at lave et centrum for vores mange besøgende. Ingen andre steder på ejendommene er der mulighed for at få lov til at bygge noget tilsvarende til de mange besøgende. Samtidig kan vores forudsætninger og ønske om at tage videst muligt hensyn til natur- og kulturværdierne her opfyldes i et projekt, der smelter sammen med landskabet og samtidig udstråler ro, æstetik, mangfoldighed og kvalitet. Området ved Langtved Færgekro vil være perfekt som hovedkvarter for formidling af de mange oplevelsesmuligheder. Herfra kan de mange besøgende ikke kun blive præsenteret for de eksisterende muligheder, dels på Ryegaard og dels i det omgivende landskab og på fjorden, men stedet kan også blive et centrum for nye aktiviteter, der allerede er på vej både i Lejre-, Holbæk- og Roskilde Kommuner, og de aktiviteter, der bliver mulige som følge af det nye center. Som eksempel på nye muligheder kan nævnes: 1. Formidling af områdets natur- og kulturværdier, som kan ses dels som løbende udstillinger og dels som centrum for formidling til skolebørn og andre gæster. Dette kan ske gennem undervisningsforløb, guidede ture, film eller udstillinger mv. 2. Formidling af stiforløb og lokale seværdigheder, både inden for gå afstand, kano/kajak afstand, cykelafstand og bilafstand. 3. Udlejning af cykler, kajakker, kanoer samt joller til lystfiskere. Det kræves dog, at der dispenseres for den restriktive administration af strandbeskyttelseslinjen, hvor der ikke gives tilladelse til øgede kvadratmeter, mens andre love i dag stiller krav til nybyggeri som ikke skulle opfyldes i 1790, da Langtved Færgekro blev opført. (Isolering, handicapadgang, personaleomklædning, krav til køkkener og affaldshåndtering m.m.). Det nye center skal således udover at kunne tilbyde nye muligheder for de nuværende besøgende også kunne tiltrække nye besøgende, både lokalt, regionalt og internationalt. Som eksempel på nye besøgende fra regionen kan nævnes to eksempler: 3

4 A: Vi forventer, at centeret (udover de nuværende besøgende), vil kunne blive et regionalt udflugtsmål. For eksempel vil familien fra København gerne ud og opleve nogle fysiske aktiviteter i naturen. Bedstemor kan måske passe det mindste barn, der sopper i vandkanten eller bruger naturlegepladsen, mens far cykler, -måske med lejede cykler,- med det mellemste barn (ad de nye cykelstier til Ryegaards skove) og mor sejler kano med det store barn (i kanoen, der er lejet på centeret). Der kan nemlig altid findes et område uden bølger, da Isefjorden er omkranset af skov her. Forhåbentlig har de så lyst til at spise en frokost sammen i cafeen bagefter. B: Måske kunne man lave en aftale med Udsigt over Bramsnæs og Isefjord skolerne i området, om, at samtlige børn på visse klassetrin besøgte besøgscenteret en gang eller to om året og fik lektioner i biologi, historie, idræt eller andet med udgangspunkt i de mange muligheder lige uden for døren. Her er istidslandskaber, kæmpehøje, køkkenmødding, løvskov, nåleskov, tre anemonearter og meget andet. En del af cafeen kan skærmes af og fungere som en indendørs base for underviseren/naturvejlederen. Det vil ligeledes være naturligt at have en udstilling om geologien, historien, flora, fauna og kulturhistorien på stedet. Fx har der i 1700 tallet ligget et garveri. Som eksempel på internationale besøgende kan nævnes: C: For det første, kan de mange, der gerne vil opleve den regionale cykelsti, Fjordstien, kan tage en overnatning eller to i en god varm seng og måske leje cykler til turen. Det er som bekendt lettere at gamble med en cykelferie i den danske sommer, hvis man kan komme under tag efter en cykeltur i regnvejr. Især, hvis man kan lave et netværk af overnatningssteder langs ruten, så man kan lave en pakket rejse, hvor det hele er på plads for cykelturisten. D: Området omkring Munkholmbroen tiltrækker allerede i dag mange lystfiskere. Her er endnu en mulighed for at udvikle dette til at kunne tiltrække også udenlandske turister. Fiskeriet er især attraktivt udenfor den normale turist højsæson. Der kan ud -over overnatning og bespisning af lystfiskere- udlejes både, samarbejdes med lokale fiskeguider mv. Også det lokale bådelaug har udtrykt interesse i at medvirke til at tage lystfiskere med ud på fjorden. E: Et tredie eksempel kunne være, at vi sammen med Bramsnæs Sejlkub laver kurser for begyndere i at sejle joller med sejl i klubbens Wayfarer joller. Jollerne fortøjes om natten ved den nye bade/både bro uden for besøgscenteret. Farvandet er ideelt til at lære at sejle, der kan findes læ for både østen- og vestenvinden, der er hverken tidevand, farlige dyr eller mulighed for at drive til havs. Til gengæld er der mange muligheder for, efterhånden som man bliver lidt dygtigere, at sejle rundt om Bramsnæs til Vellerup Vig, Orø rundt eller til Holbæk. Samtidig er man sikker på en varm seng og god mad, så man kan være klar til næste dags 4

5 udfordringer. Instruktørerne fra Bramsnæs Sejlklub medbringer selvfølgelig følgebåde og taler både engelsk, tysk og fransk. F: Et fjerde eksempel er netværket af lokale ildsjæle. For at kunne tiltrække turister på traditionel vis, mangler området både transportmuligheder, overnatningsmuligheder, spisesteder og store kendte turistattraktioner. Som et alternativ til alt dette, er vi i gang med at danne et netværk af lokale ildsjæle, som bevæbnet med et mentalt og tidsmæssigt overskud, har lyst til enten: o at vise en turist de interessante gode steder, den lokale sti, udsigten, kirken eller fortidsminderne. Fx en gåtur rundt om gadekæret med historien om landsbyens udskiftning. Varighed to timer til en pris af kr Her kan deltage op til 8 gæster og der kan tilbydes engelsk og tysk. o at invitere turister på middag i et privat hjem. Her kan måske være plads til 4 personer. o at invitere en turist til at overnatte i gæsteværelset. Måske kan der sove to indendørs og flere i familiens telt i haven, eller o at hente gæsterne på stationen og køre dem til starten af stien: Gudernes Stræde, og hente dem et par timere senere på et aftalt sted og køre dem retur til enten en station eller til et overnatningssted. Det kunne også være, at ildsjælen kunne udlåne familiens cykler. Der er mange lokale, der gerne vil møde en ny gæst, måske en familie fra Frankrig, og derved få holdt sit franske sprog vedlige. Der findes mange, gode historiefortællere, der med stolthed ønsker at formidle vor egns attraktioner. Vi er sikre på, at der også er mange turister, der hellere vil opleve en autentisk lokal ildsjæl, end en professionel turistguide. Ildsjæl og turist kan møde hinanden på nettet. Det gøres allerede på meet-the-danes og dine-with-the-danes og airbnb.com, og vores nye netværk kunne måske blive kendt som: The fjords with the loviest locals. Placeringen af besøgs-, aktivitets- og oplevelsescenteret er således valgt af følgende årsager: Der kommer allerede i dag mange mennesker. (ca ) Det kan hensigtsmæssigt placeres ind i landskabet uden at virke dominerende. Herfra kan historien om de øvrige aktiviteter/muligheder både på Ryegaard og Trudsholm Godser og hos andre turismeaktører både fortælles og opleves. Både de gratis og de, der involverer en eller anden form for brugerbetaling/samarbejde. Herfra udgår allerede i dag stier for cyklende og gående, og mulighederne kan forbedres yderligere. Det ligger tæt på en befærdet vej. De øvrige nye tiltag på Ryegaard og Trudsholm Godser, kan styrke besøgscenteret er: Konferencecenter på Ryegaard. Ryegaards avlsgård er bygget i 1876 af arkitekt Tvede som den første asymmetriske herregårdsavlsgård. En del af de originale bygninger er nu funktionstømte og skal enten nedrives eller få en ny anvendelse. Det er planen at omdanne tre sammenbyggede længer på i alt 890 kvm til et konferencecenter med 10 dobbeltværelser. Der bliver også køkken, mødelokaler og et fredeligt atrium-gårdmiljø, mens den moderne landbrugsdrift foregår lige uden for vinduerne. Konferencecenteret placeres i den gamle fårestald bygget i kampesten, hvilket giver stedet karakter, og adskiller stedet fra tilsvarende moderne lokaler. Det forventes, at udover konferencer i ugens løb, så kan værelserne anvendes som overnatning for 5

6 møde- og festdeltagere i Brandsprøjtehuset og på Trudsholm samt for de mange hjælpere til juletræssalget. Rejsestalden Rejsestalden er beliggende lige over for det nye besøgscenter og er en stråtækt bygning på 127 kvm i grundplan. Oprindeligt skulle rejsende få nye heste i rejsestalden. Nu indrettes fire dobbeltværelser, som kan anvendes af besøgscenterets, Brandsprøjtehusets, Trudsholms, konferencecenteret eller andre gæster. Disse to ændrede anvendelser af eksisterende byggerier, medfører, at der kan tilbydes i alt 24 nye dobbeltværelser inden for få km afstand. Dette betyder, at der kan afholdes konferencer i ugens løb og private fester i weekenderne med plads til overnattende gæster. Den interne transport mellem Ryegaard (med konferencecenteret i Fårestalden, selskabslokalerne Brandsprøjtehuset og Kørestalden) og Besøgscenteret (med Rejsestalden) og Trudsholm tænkes håndteres med en shuttlebus, der kan transportere gæsterne mellem de enkelte lokaliteter, hvis ikke gæsterne foretrækker at cykle. Net af cykelstier. Ved at anlægge 3-5 km nye grusbelagte cykelstier, kan der skabes kontakt til de eksisterede mark- og skovveje i flere af Ryegaards skove. Derved opnås der et samlet stisystem, som er børnevenligt og helt uden biltrafik på ca km naturstier på Ryegaard og Trudsholm Godsers egne jorde. Herudover kommer så de eksisterende cykelmuligheder herunder Fjordstien langs med Isefjorden og Roskilde Fjord. Disse nye, tydeligt skiltede og forbedrede muligheder for at færdes i naturen har et ekstra formål, at kanalisere færdslen, så den i dag uønskede og skadelige færdsel især med mountainbikes uden for veje og stier kan begrænses. Spejderhytter. Vi er i gang med at bygge spejderhytter, hvorfra de lokale spejdere kan bruge skoven i Ryegaard Dyrehave. Det bliver ikke en helt almindelig spejderhytte, men derimod to mindre hytter i trækronerne, forbundet med en platform. Hytternes gulvniveau bliver placeret seks meter over skovbunden. Hytterne står på sine egne skrånende ben, for ikke at ødelægge træerne. Under den ene hytte bygges et toilet, depotrum og udekøkken. Adgangsvejen til hytterne sker via en trappe/rampe, der passerer gennem grenene på et kæmpe, flere hundrede år gammelt bøgetræ. Hytterne skal anvendes af de lokale spejdere et par gange om ugen, men kan lejes af andre, til andre relevante formål, når spejderne ikke anvender dem. Hytterne forventes at få udsigt til både Ryegaard Dyrehave og til Isefjorden. Hytterne tages i anvendelse juni Dåvildt i Ryegaard Dyrehave Ryegaard Dyrehave er et kuperet fredet overdrevslandskab med enkeltstående træer og buske. Her er tilladt færdsel for gående uden for veje og stier inden for de ca. 15 ha, der er indhegnet. Det er allerede i dag et yndet udflugtsmål, især er de mange bakker populære når der skal kælkes. Ryegaard Dyrehave afgræsses i dag af køer, men der arbejdes med at få tilladelse til at genetablere den gamle afgræsningsform i Dyrehaven, nemlig med dåvildt. Dette vil øge interessen for besøgende og vil ikke medføre indskrænkninger i færdselsretten. Ryegaard Park. 6

7 Parken er i dag lukket for offentligheden bortset fra når der åbnes ved særlige arrangementer. Dette giver en eksklusivitet for de mange firmaarrangementer, der benytter de mange rekreative muligheder parken byder på til blandt andet teambuilding. Anvendelsen vil kunne øges i fremtiden, hvis der kan tilbydes overnatningsmulighed tæt ved, mest oplagt i konferencecenteret på Ryegaard Avlsgård, men også i det nye besøgscenter, hvis der er mere end 10 deltagere i et arrangement. Afslutning/sammenfatning. Et besøgscenter vil udvikle området øst for Munkholmbroen som et udflugtsmål, som det med den tidligere Langtved Færgekro har været tradition i århundreder. Nu blot med en vifte af nye muligheder for aktiviteter på og omkring fjorden og læring for hele familien, der kan tiltrække besøgende fra ind- og udland. Samtidig vil besøgscenteret skabe en stor synergi med de øvrige aktiviteter på Ryegaard og Trudsholm Godser. De nye besøgende i området vil kunne benytte både besøgscenteret og naturen på og omkring Ryegaard og Trudsholm Godser. Ligesom de besøgende vil anvende, og indgå i, netværket med de andre turistoperatører på egnen, præcis som kommunerne ønsker det. Der er tale om synergi og samarbejdet med de øvrige turismeaktører i lokalområdet inden for blandt andet overnatning, attraktioner og fødevarefremstilling. (Der henvises til bilaget herom). Det er således ikke blot de nye kvadratmeter, der kommer til at bidrage, men et helt netværk af aktører kommer på banen med deres nuværende og kommende produkter. Disse mange tiltag får en kvalitet og sammenhængskraft, der gør, at der kan tiltrækkes også udenlandske turister. Flere af de ovennævnte aktiviteter er allerede i brug for gæster i dag, men med det nye besøgscenter vil vi kunne forstærke brugen, kunne tilbyde nye muligheder for de mange gæster og kunne tiltrække nye gæster både regionalt og internationalt. Afslutningsvis skal konkluderes, at et besøgscenter ved Munkholmbroen giver stor værdi for samfundet. Det er ikke blot de nye kvadratmeter på stedet, der kommer i spil, men en hel vifte af muligheder, der aktiveres som følge af centerets etablering. Dette vil fastholde og udvikle arbejdspladser i området og vil bevirke at flere turister bidrager med omsætning, ikke blot på stedet men i hele området. Det skal præciseres, at projektet vil udgøre en langt mindre påvirkning af kystlandskabet, end hvis der havde været tale om nybyggeri. Der er tale om genopbygning af en nedbrændt bygning, hvor det blot er den forøgede størrelse, der kræver dispensation. 7

Langtved Ny Færgekro

Langtved Ny Færgekro Langtved Ny Færgekro Projektbeskrivelse Februar 2015 www.landogudvikling.dk Indhold 1 Indledning... 1 2 Langtved Ny Færgekro... 2 3 Bygningens tilpasning til landskabet og historien... 4 4 Aktiviteter...

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

LANDSBYEN DE 7 SOGNE

LANDSBYEN DE 7 SOGNE LANDSBYEN DE 7 SOGNE INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND side 5 - historien - bymosaik Morsø Kommune - 1. borgermøde - tilgang (de 3 skalaer) REGISTRERING OG ANALYSE side 11 - landskab og natur - funktioner og

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Nordals Ferieresort. en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark

Nordals Ferieresort. en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark Nordals Ferieresort en del af Nordals Natur- og Oplevelsespark 2 Indhold 1. Beskrivelse af forsøget (ansøgningsskema punkt 7)... Side 5 2. Tidsplan (ansøgningsskema punkt 8)... Side 31 3. Forventede afledte

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 01.05.2015 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME ARKITEMA ARCHITECTS Kontakt

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Frivilligt arbejde for ansatte

Frivilligt arbejde for ansatte RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Juni 2006 Michael Wulff Frivilligt arbejde for ansatte Samarbejde med private virksomheder Øvrige rapporter i samme serie Den britiske frivilligsektor - Et overblik

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere