FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog"

Transkript

1 FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011

2 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre, hvis man ønsker at gøre en særlig indsats for at inddrage og engagere forældre med etnisk minoritetsbaggrund i foreningens aktiviteter. Håndbogen er relevant for såvel idrætsforeninger og kulturelle foreninger som for sociale foreninger. Håndbogen er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen på baggrund af flere års erfaringer med integrationsarbejde i foreningslivet. Håndbogen er skrevet med fokus på forældre med etnisk minoritetsbaggrund, men mange af de forhold, der bliver beskrevet, er ligeså relevante i forhold til forældre med etnisk dansk baggrund. HVORFOR FORÆLDREINDDRAGELSE? Aktive og interesserede forældre, der engagerer sig i det frivillige foreningsarbejde, er et godt fundament for en velfungerende forening. Mange foreninger oplever, at særligt forældre med etnisk minoritetsbaggrund ikke engagerer sig i foreningsarbejdet. Da foreninger ofte er baseret på frivillig arbejdskraft, kan forældres manglende engagement og opbakning betyde, at de frivillige trænere og bestyrelsesfolk mister motivationen og lysten til foreningsarbejdet. Forældres manglende engagement kan ligeledes have konsekvenser for børnene, da det kan medføre, at børnene ikke bliver ordentligt sluset ind i foreningen og i værste fald falder fra, fordi de ikke får opbakning hjemmefra. Dialog med forældrene er første skridt på vejen mod at øge deres engagement i foreningen. Når man først kommer i dialog med forældrene, og de får kendskab til foreningens vilkår og kultur, er det lettere for forældrene at engagere sig i det frivillige arbejde. Engagerede forældre, der kan give en hjælpende hånd og støtte op om deres børns deltagelse er med til at opretholde entusiasmen hos både børn og frivillige og dermed sikre en velfungerende forening. Trin på vejen mod højere grad af forældreinddragelse 1. Tag en beslutning om, at I som forening ønsker at gøre en indsats for at inddrage forældrene 2. Prioriter indsatsen 3. Sæt ord på, hvad der forventes af forældrene vær så konkrete som muligt 4. Lav evt. en liste over forældreopgaver 5. Skab dialog med forældrene FORÆLDREINVOLVERING, JA TAK! Men involvering i hvad? Når man som forening har taget en beslutning om at prioritere inddragelse af forældre i foreningen er næste skridt at få defineret, hvad målet med indsatsen er. Det er vigtigt, at man som forening tager en snak om, hvilken rolle, man ønsker, forældrene skal have, og hvilke opgaver de kan bidrage til at løse. Dette er nødvendigt at have på plads, inden man kan formidle sine forventninger til forældrene. 2

3 Forældrenes deltagelse kan inddeles i tre niveauer: Tilstedeværelse forældrene er tilstede ved træning, kampe, konkurrencer eller opvisninger. Dvs. de kommer og bakker barnet op. Deltagelse Forældrene hjælper til og er aktive f.eks. som holdleder, ved at køre til kampe eller konkurrencer, vaske træningstøj, medbringe frugt til holdet etc. Ejerskab Forældrene er frivillige i foreningen f.eks. som træner, bestyrelsesmedlem eller medlem af et udvalg eller som leder der f.eks. organiserer stævner. (Fra Evaluering af integrationspartnerskaber udarbejdet af Navigent maj 2011) For nogle foreninger vil målet være, at forældrene bliver mere engagerede og synlige i foreningen. Det kan være godt at gøre sig klart, hvad det mere præcist er, man ønsker af forældrene. Er det et mål i sig selv at få forældrene til at komme og se deres børn lave aktiviteter? At forældrene begynder at komme i foreningen og får indblik i børnenes aktiviteter, kan være springbrættet til en højere grad af frivilligt engagement. Når forældrene alligevel er i foreningen, er der f.eks. ikke langt til at give en hånd med forhåndenværende træneropgaver. Når forældrene først er blevet engagerede i foreningen, har skabt sig et netværk og en interesse i foreningen, er der mange, der er villige til at påtage sig deciderede frivilligopgaver som trænere eller hjælpe med de administrative opgaver. FØR I GÅR I GANG Hvis I som forening beslutter jer for at gøre en særlig indsats for at inddrage flere forældre med etnisk minoritetsbaggrund i foreningsarbejdet, er her fire gode råd, der kan tages udgangspunkt i. Alle forældre er forskellige. Der er lige så mange forskelle, som der er ligheder mellem forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Læg fordomme og myter om etniske minoriteter fra dig. Vær imødekommende og åben, og behandl de enkelte forældre individuelt. Fælles for de fleste forældre er jo, at de ønsker at se deres børn trives også i deres fritid. Sæt realistiske mål for indsatsen. Det kan tage tid at få fat i forældre nogle forældre vil givetvis være skeptiske og andre vil på forhånd helt have afskrevet at engagere sig i foreningsarbejdet. Det kan kræve tid og tålmodighed at nå de ønskede resultater, og det er derfor vigtigt ikke at sætte urealistisk høje mål for indsatsen. Tænk nyt. Vær kreativ og nytænkende, når I laver jeres strategi for indsatsen. Hent inspiration og idéer til indsatsen hos medlemmer, trænerne og andre interessenter i foreningen og få deres bud på, hvorfor forældrene ikke er til stede, og hvad der kan gøres for at få dem på banen. Det kan også være en god idé at få inspiration og hjælp ude fra f.eks. fra andre foreninger, der har beskæftiget sig med området eller fra forældre med etnisk minoritetsbaggrund. 3

4 Vær konkret. Hvad er det præcis, I gerne vil have forældrene til? Ønsker I blot, at de skal være mere synlige i foreningen dukke op til kampe og vise almindelig interesse? Handler det om at få forældrene til at hjælpe med praktiske opgaver som tøjvask, kørsel, kagebagning osv? Eller ønsker I, at forældrene skal varetage specifikke funktioner som f.eks. hjælpetrænere, bestyrelsesmedlemmer, stævnemedhjælpere eller andet? HVEM ER FORÆLDRENE? Det kan være godt at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvorfor man som forening oplever et manglende forældreengagement, inden man lægger en strategi for at ændre på dette. Nedenfor er en række eksempler på overvejelser, der kan være relevante at gøre sig i forbindelse med inddragelse af etniske minoritetsforældre. Der er taget udgangspunkt i forældre med etnisk minoritetsbaggrund, men mange af forholdene gør sig også gældende for forældre med etnisk dansk baggrund. KENDSKAB TIL FORENINGSLIVET Ikke alle har tradition for at deltage i foreningslivet, og de ting, der kan forekomme selvfølgelige, kan være usynlige, hvis man ikke bliver gjort bekendt med dem. At mange etniske minoritetsforældre ikke er synlige i foreningerne eller deltager i det frivillige foreningsarbejde, kan simpelthen skyldes forældrenes manglende kendskab til foreningslivet, dets traditioner, værdier og uskrevne regler. Derfor er det vigtigt at sikre, at nye foreningsforældre bliver sat ordentligt ind i, hvilke forventninger og krav der stilles til foreningens medlemmer og deres forældre i forhold til deltagelse, engagement, frivilligkultur osv. Måske ved forældrene slet ikke, at der er behov for deres deltagelse eller hjælp, eller at de kan lave frivilligt arbejde i foreningen? SOCIALE FORHOLD Er der tale om socialt stærke familier, eller er der tale om socialt udsatte familier? Er der f.eks. tale om socialt og/eller psykisk belastede forældre, har forældrene måske ikke det overskud og den energi, det kræver at engagere sig i foreningen. Er der omvendt tale om forældre fra mere ressourcestærke hjem, vil forældrene som regel vise interesse for deres børns fritidsliv og ligeledes være interesserede i at engagere sig i foreningen, hvis de bliver spurgt. PRAKTISKE FORHOLD Der kan være mange praktiske grunde til, at etniske minoritetsforældre ikke mener, de har mulighed for at deltage i deres børns foreningsliv afstanden til foreningen, pligter i hjemmet, studie, arbejde osv. Det vil i sidste ende ofte være et prioriteringsspørgsmål fra familiens side, om der skal bruges tid i foreningen. Igen er det vigtigt, at der bliver sat nogle ord på, hvorfor det er vigtigt, at forældrene prioriterer at bruge tid på at komme i foreningen. Det kan også være en hjælp, hvis foreningen engang i mellem gør det muligt for forældrene at tage søskende med hen og lege i foreningen. 4

5 SPROGBARRIERER Hvordan er forældrenes sprogfærdigheder? Ikke alle forældre med etnisk minoritetsbaggrund taler eller forstår flydende dansk. I mange tilfælde kan kommunikationen løses ved brug af engelsk eller andet fælles sprog, tålmodighed og fokus på de konkrete opgaver. For nogle forældre vil en opfordring til at lave frivilligt arbejde i foreningen måske endda være en anledning til at få øvet sit dansk. RELIGION MAD OG ALKOHOL Mange etniske minoriteter er muslimer. Mange muslimer holder sig fra bl.a. svinekød og kød, der ikke er halal-slagtet samt fra at drikke eller opholde sig steder, hvor der drikkes alkohol. Hvis foreningens frivilligkultur er forbundet med indtagelse af alkohol, kan det være en god idé at tage en intern snak om, hvordan man kan sikre, at dette ikke udelukker nogen fra at blive en del af forældre-/frivilligkulturen. F.eks. kan man lave enkle regler for, hvornår der må serveres/drikkes alkohol, eller man kan tage en åben snak med de nye forældre om, hvorfor det er vigtigt, at de, der har lyst, kan drikke en øl efter et udvalgsmøde osv. Det kan ligeledes være hensigtsmæssigt for foreningen at sørge for, at der kan købes vegetarmad i et evt. cafeteria, og at svinekød tilberedes og serveres adskilt fra de øvrige retter. INDDRAGELSE AF FORÆLDRE I FORENINGENS FRIVILLIGE ARBEJDE Mange etniske minoritetsforældre vil gerne lave foreningsarbejde - hvis bare de bliver spurgt De fleste frivillige engagerer sig i foreningsarbejdet, fordi de har en personlig, social eller faglig interesse i foreningen. Det skal give mening at bruge sin fritid i foreningen. For forældre giver det ofte mening at engagere sig i sine børns forening. På den måde får de både mulighed for at få nogle fælles oplevelser og netværk med deres børn, samtidig med at de er med til at sætte dagsordenen for udviklingen af foreningen og dens aktiviteter. Hvorfor går forældre i gang med at lave frivilligt foreningsarbejde? Tilhørsforhold (eget medlemskab, børns medlemskab, engagement i sagen/aktiviteten) Henvendelse (opfordring) Hvorfor fortsætter forældre med at udføre frivilligt foreningsarbejde? Samvær (venner, familie, nye bekendtskaber, fællesskab) Nødvendighed (hjælpe andre, moralsk ansvar, været til nytte, sagen/aktiviteten) Personlig udvikling (kompetencer, identitet, selvtillid, kvalificering) Indflydelse (foreningsindsigt, medbestemmelse, beslutningstagning) (Kilde: DGI Uddannelsesforum, Flere med i foreningen, 2009) 5

6 FORÆLDER ELLER FRIVILLIG? Det kan være en god ide at skelne mellem, hvornår forældre bidrager som forældre, og hvornår de går ind og påtager sig en decideret frivilligpost. Gør det klart for forældrene, hvad der forventes af dem som forældre, når deres børn tager del i foreningens aktiviteter hjælpe med kørsel, vaske tøj mv. Og fortæl dem muligheden for at indgå i foreningen som frivillige som trænere, medlem af bestyrelsen el.a. METODER INDDRAGELSE AF FORÆLDRE Nedenfor følger nogle konkrete metoder til, hvordan man som forening får sat gang i forældreinddragelse. EN GOD MODTAGELSE Tag kontakt til nye forældre. Ligesom nye medlemmer i foreningen har behov for at blive introduceret til foreningen, er det vigtigt at sørge for, at nye forældre bliver godt modtaget i foreningen og bliver introduceret til foreningens regler, tradition, kultur osv. Det kan enten være træneren, andre forældre eller en fra bestyrelsen, der henvender sig til nye forældre. Men det kan være en god idé, at udpege én eller flere personer, der påtager sig modtageropgaven, så der ikke er tvivl om, hvem der tager sig af forældrekontakten. I kontakten med forældre, der ikke har et særligt godt kendskab til foreningslivet, er det vigtig at være så konkret som muligt, når man fortæller om foreningen, så man er sikker på at forældrene forstår, hvad det indebærer at være medlem af foreningen, hvad træneren lægger vægt på samt hvilke krav og forventninger, der er til forældre i forhold til f.eks. tøjvask, kørsel, kontingentbetaling osv. Ofte - og især i starten - vil det være en god idé løbende at tage fat i nye forældre og følge op på aftaler mv., så man undgår misforståelser. Etniske minoritetsforældre, der aldrig har været medlem af en forening før, ved måske ikke: - at instruktørerne ikke får løn - at foreningen ledes af en demokratisk valgt bestyrelse, hvor de også er velkomne - at en forening ikke er en pasningsordning - at det forventes, at forældre hjælper med tøjvask, kørsel mv. - at foreningslivet er for alle, ikke kun for de bedste INFORMATION OG KOMMUNIKATION Det kan ofte være en god idé at supplere den mundtlige kommunikation med skriftligt informationsmateriale om foreningen velkomstfolder, klubblad el. lign. Erfaringer viser, at et langt kedeligt brev ikke altid er vejen frem, og at skriftligt materiale sjældent kan stå alene men er mest effektivt, hvis det kombineres med en personlig kontakt. Hvis det ikke er muligt at kommunikere med forældre på dansk, kan det være nødvendigt at få oversat relevant information om foreningen til forældrenes modersmål. Den letteste og mest oplagte måde at kommunikere med forældre, der slet ikke forstår dansk, er dog at få børnene til selv at oversætte eller tolke for deres forældre. Det kan også være, der er et andet tosproget medlem i foreningen, der vil være 6

7 behjælpelig med at fungere som tolk. Vær opmærksomme på at formidle de uskrevne regler. Se eksempel på en introfolder bagest i erfaringshåndbogen. Mukufo (Multikulturel foreningsformidling) er en nettjeneste til oversættelse målrettet ledere og trænere i foreningslivet. Via nettjenesten kan man udfylde skabeloner (f.eks. kampsedler), lave egne dokumenter, hente standarddokumenter (f.eks. kontingentrykkere), oversætte de forskellige dokumenttyper til arabisk, engelsk og somalisk. NETVÆRK Sørg for at forældrene skaber sig et netværk i foreningen. Hvis forældre og børn har et netværk i foreningen, er der større sandsynlighed for, at de bliver i foreningen og har lyst til at engagere sig i foreningens arbejde. Sørg for at forældrene har mulighed for at lære hinanden at kende. Det kan være noget så simpelt som at introducere forældrene for hinanden, når de møder op til træning eller kamp eller tage initiativ til praktisk koordinering på tværs af forældregruppen - f.eks. følgeordninger, hvis der er tale om hold med mindre børn, der kommer fra samme boligområde. FORÆLDREGRUPPER/FORÆLDREAMBASSADØRER Etablér en eller flere forældregrupper. Ved at etablere en eller flere forældregrupper kan foreningen sikre en organiseret rekruttering og indslusning af nye forældre. Forældregruppen kan f.eks. sørge for, at der bliver taget imod nye forældre, og at nye forældre bliver introduceret til foreningen. Forældregruppen kan også være med til at sikre, at forældrene er orienterede om de forskellige opgaver og projekter, der er i gang, hvor der er behov for frivillige, og hvem man kan kontakte. FAMILIEARRANGEMENTER OG AKTIVITETER Inviter til sociale hyggeaftener i foreningen, hvor der serveres mad og drikke. Måske kan man endda få nogle af forældrene til at tage en ret med eller mødes og hjælpe med forberedelserne. Sociale arrangementer kan være med til at styrke det sociale fællesskab i foreningen, og samtidig kan det være et mulighed for at rekruttere nye frivillige blandt forældregruppen. Derudover kan det være med til at danne grundlag for uformelle snakke og idéer til projekter, netværk og udvikling af foreningen generelt. FAMILIEAKTIVITETER Tilbyd aktiviteter for forældre og søskende samtidig med eller i forlængelse af barnets aktiviteter. For nogle forældre vil det være attraktivt at komme i foreningen, hvis de samtidig kan få rørt sig eller bare hygget sig sammen med andre Måske kan det være nok bare at have en bane eller et lokale til rådighed, hvor forældre og søskende har mulighed for at lave forskellige aktiviteter. Det er dog vigtigt at være tydelig om, hvor søskende må lege, og hvor grænserne går. Dette kan samtidig være indgangsvinkel til, at søskende også melder sig ind i foreningen, og måske et skridt 7

8 på vejen mod, at forældrene engagerer sig i foreningens frivillige arbejde, da de herved udvikler kendskabet til foreningen. PRIK FORÆLDRENE Tag direkte kontakt til den enkelte forælder. Mange er åbne for at påtage sig frivillige opgaver, hvis de bliver spurgt direkte. Selvom det måske kan virke anmassende at prikke en forælder på ryggen og bede om hjælp, så viser erfaringer ikke desto mindre, at det er den bedste måde til at få flere frivillige i foreningen. Det er vigtigt at præsentere opgaven positivt og gerne ved at fremhæve, hvorfor lige præcis denne person vil være god til opgaven. Som regel vil folk føle sig betydningsfulde og værdsatte, når man beder om lige præcis deres hjælp, og det er som regel langt mere effektivt end at have en frivilligrekrutteringsseddel hængende på en opslagstavle. Sørg for at forældrene får mulighed for at bruge deres personlige og professionelle kompetencer og netværk i det frivillige arbejde. For mange forældre vil det være et plus, hvis de kan trække på deres personlige og professionelle kompetencer, når de arbejder frivilligt i klubben. Vær konkret! Mohammed siger, du bager gode kager kunne du ikke tænke dig at tage en kage med til afslutningen i juni? OPGAVEDELING Lav en plan over hvilke opgaver der er i foreningen både løbende og presserende opgaver. Sørg for at opgaverne er så konkrete og afgrænsede som muligt gerne med eksempler på, hvad opgaven indebærer, og hvor meget tid det kræver, og hvad der forventes. På den måde ved forældrene altid, hvor der er brug for en ekstra hånd. Sørg samtidig for at der reelt er behov for hjælpen, så forældrene ikke føler sig overflødige, når de tilbyder deres hjælp. Sørg også for at det er tydeligt, hvem man skal kontakte, hvis forældrene vil tilbyde deres hjælp eller have mere information om opgaverne. Det kan være en fordel at bryde opgaverne ned i mindre opgaver og opfordre til, at forældre deles om en post. LIDT HJÆLP KAN VÆRE EN STOR HJÆLP Tag imod den hjælp, som forældrene tilbyder. Selvom det kan være frustrerende, hvis klubben her og nu står og mangler en fuldt ud engageret træner for drengeholdet, er det vigtigt også at sikre, at man får engageret de forældre, der kun ønsker at lægge et par timers arbejde om måneden i klubben. Måske kan det netop være de ekstra hænder og den opbakning, der gør, at en anden person har mod på at påtage sig en større opgave. INDDRAG FORSKELLIGE TYPER FRIVILLIGE Rekrutter frivillige der har specifikt fokus på forældreinddragelse. Er der f.eks. tale om en boldklub, kan det være en idé at søge frivillige til at bakke op om trænerens arbejde frivillige som f.eks. har fokus på forældrekontakt, teambuilding og andre sociale aspekter. Her vil en oplagt mulighed være at etablere samarbejde med organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors eller en lokal etnisk minoritetsforening. Læs mere om samarbejde med sociale foreninger i Integration & Fritids 8 erfaringshåndbog: Foreninger og lokalt samarbejde.

9 RÅDGIVNING OG ØKONOMISK STØTTE Det er muligt at få konsulentbistand og søge støtte hos bl.a. DIF, DGI og DUF til arbejdet med inddragelse af etniske minoritetsforældre. Foreninger i Københavns Kommune har også mulighed for at få rådgivning hos Integration & Fritid. Derudover kan det være utroligt gavnligt at tage kontakt til andre foreninger, der har arbejdet med forældreinddragelse og høre om deres erfaringer og fremgangsmåder. 9

10 MERE INFO LITTERATUR Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger: Temahæfte: Forældre med i foreningen Kan købes i DGI butikken på Dansk Ungdoms Fællesråd: Mangfoldighed i foreningerne - erfaringskatalog Foreninger fremmer forståelsen Kan hentes på under Materialer Integrationsministeriet: Metodekatalog: Få nydanske forældre på banen. Hvordan får vi de nydanske forældre på banen, og gør dem til en aktiv del af deres børns fritidsliv? Undervisningsværktøj: Få forældrene på banen: Hvordan får vi opbakning fra nydanske forældre? raetsforeninger ANDRE ERFARINGSHÅNDBØGER FRA KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Erfaringshåndbog: Rekruttering og fastholdelse af børn i foreningslivet Erfaringshåndbog: Foreninger og lokalt samarbejde Erfaringshåndbog: Rekruttering og fastholdelse af frivillige Alle erfaringshåndbøger kan findes på: ingshaandboeger KONTAKTOPLYSNINGER Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Tlf

11 EKSEMPEL PÅ INDHOLDSFORTEGNELSE TIL INTROFOLDER 1. Om foreningen formål, visioner, aktiviteter og andet generelt [De vigtigste pointer, som alle forældre med børn i foreningen bør kende til] 2. Forventninger til forældrene støtte op om deres børns aktiviteter, betaling af kontingent (evt. forklar hvad det går til), kørsel til kampe, vaske tøj el.a. 3. Muligheder for forældrene deltagelse i sociale arrangementer, indflydelse via bestyrelsesarbejde mv. 4. Opgaver til forældrene kørsel, vaske tøj, bage kage til sociale arrangementer o.a. 5. Kontaktoplysninger hvem kan man som forælder henvende sig til i foreningen. [OBS. Vælg de vigtigste informationer, så folderen ikke bliver uoverskuelig] 11

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af piger med etnisk minoritetsbaggrund

Rekruttering og fastholdelse af piger med etnisk minoritetsbaggrund Erfaringshåndbog vedr. Rekruttering og fastholdelse af piger med etnisk minoritetsbaggrund Projektrådgivningen Mangfoldighed, Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Flæsketorvet

Læs mere

Få nydanske forældre på banen

Få nydanske forældre på banen Få nydanske forældre på banen - En guide til frivillige foreninger og organisationer Er denne guide noget for dig? Arbejder du med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund? Har du lyst til at styrke

Læs mere

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz)

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) 2001/02 i samarbejde med Rigshospitalet, KK, Julemærkehjem,

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Integration via Foreningslivet

Integration via Foreningslivet Integration via Foreningslivet Flere flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet i Hjørring Kommune. Integration via foreningslivet Hjørring Kommunes Integrationsråd og Folkeoplysningsudvalg inviterede

Læs mere

Hvordan får vi et mangfoldigt forældreengagement? - Indsigter fra 14 Københavnske skolers arbejde -

Hvordan får vi et mangfoldigt forældreengagement? - Indsigter fra 14 Københavnske skolers arbejde - Hvordan får vi et mangfoldigt forældreengagement? - Indsigter fra 14 Københavnske skolers arbejde - Materialet Som led i en kampagne iværksat af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Noman Malik, Minoritetskonsulent hos DUF 2. december 2008 Om mig selv Noman Malik, cand.merc.emf

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Basketball ud på alle skolerne

Basketball ud på alle skolerne Basketball ud på alle skolerne En storby-sportsklub tilbyder lokalområdet en bred vifte af projekter, der har fokus på integration gennem bevægelse og foreningstilknytning. (arkivfoto) At være medlem af

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Sådan får din forening fat i flere frivillige

Sådan får din forening fat i flere frivillige Sådan får din forening fat i flere frivillige Foreninger på forkant Vejen, 2. juni Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2010 Svar fra 5203

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

- Inspiration - MODTAGEGUIDER

- Inspiration - MODTAGEGUIDER - Inspiration - MODTAGEGUIDER Det er tydeligt, at det giver en helt anden tryghed for den nyankomne flygtning i de første par uger at have en modtageguide med samme modersmål. Det er simpelt og kræver

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Get2Sport Taekwondo Tournament 2012

Get2Sport Taekwondo Tournament 2012 Get2Sport Taekwondo Tournament 2012 Vision og formål Der skal etableres flere sportsbegivenheder i København, som understøtter børn og unges deltagelse i taekwondo, og med et særligt fokus på de børn og

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Nøglen til det danske samfund for expats

Nøglen til det danske samfund for expats Nøglen til det danske samfund for expats De lokale idrætsforeninger er nøglen til at lære danskerne bedre at kende. DGI SportsGuides guider expats godt ud i foreningslivet. Expats bidrager med nyt syn

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

Rekruttering af frivillige i foreninger

Rekruttering af frivillige i foreninger Rekruttering af frivillige i foreninger September November 2016 Kursus i rekruttering af frivillige ledere til foreninger Frivillige ledere og trænere er foreningernes vigtigste ressource, og Aabenraa

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt både

Læs mere

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej

Venner Viser Vej. et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge. rødekors.dk/vennerviservej Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge rødekors.dk/vennerviservej RAMMERNE FOR NETVÆRKSAKTIVITETEN Venner Viser Vej et frivilligtilbud til nyankomne flygtninge Det personlige møde

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Hold fast i nydanske medlemmer

Hold fast i nydanske medlemmer Hold fast i nydanske medlemmer - En guide til frivillige foreninger og organisationer Er denne guide noget for dig? Arbejder du med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund? Vil du gerne sikre fastholdelse

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Forældreforeningen Brug Folkeskolen Forældreforeningen Brug Folkeskolen Hvad er Brug Folkeskolen? - Forældre til forældre Stiftet af forældre på Nørrebro i 2003 Arbejder i Bispebjerg, på Amager og Nørrebro m.m. Målsætning: etnisk og socialt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere