ØJNE I LUFTEN. Droner i forsikringsbranchen. Maximilian Valeur & Tai Lund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØJNE I LUFTEN. Droner i forsikringsbranchen. Maximilian Valeur & Tai Lund"

Transkript

1 ØJNE I LUFTEN Droner i forsikringsbranchen Maximilian Valeur & Tai Lund

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering, formål og metode... 4 Problemformulering... 4 Rapportens formål... 4 Overordnede metode... 4 Lovgivning... 6 Gældende regler... 6 Om droner... 9 Hvad kan en drone... 9 Teknologien nu Idekatalog Processen Idéer Markeds beskrivelse Generelt Tre kategorier af leverandører Opsummering Konklusion Perspektivering Litteratur Bilag 1: Nyttige forkortelser og termer Bilag 2: Nøjagtighed Bilag 3: Forvrængning Bilag 4: Nyttige Links Bilag 5: Kontakt-oplysninger til relevante aktører

3 Indledning Droner har længe været alment kendt som de førerløse fly, der bliver anvendt i krig, særligt i Mellemøsten. Droner er på den måde blevet synonymt med militære aktioner, og debatter om droner har indtil for nyligt alle været med krig som fortegn. De seneste år er der dog sket et skifte. På det seneste har flere medier, efterhånden også danske, beskæftiget sig med droner, som ikke er bygget til krig: Civile droner. Ganske som så megen anden teknologi udviklet af militære kapaciteter til militære formål, så er også droneteknologien blevet tilgængelig for private. Det private marked har øjnet, at førerløse fly har et stort potentiale, og selskaber i alle størrelser har taget droner til sig. Således har internet virksomheden Amazon en ambition om at omdele pakker med droner, mens mange produktionsselskaber bruger droner til at optage video og tage billeder af alt fra musik til boliger, der skal sælges. Redningsberedskabet i København er blandt de aktører, som er ved at implementere droner som et redskab, der kan give vigtige data, som ellers ikke ville være tilgængelige. Meget tyder på, at droner er på vej til at blive en vigtig del af vores infrastruktur og en integreret del af opgaveløsninger på tværs af den private og offentlige sektor og således muligvis også i forsikringsbranchen. To studerende fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen har i samarbejde med Forsikring & Pension udarbejdet en rapport, som ser på, hvordan droner kan anvendes i forsikringsbranchen. Rapporten indeholder en analyse af, til hvilke formål man kan bruge droner i forsikringsbranchen. For at afdække mulighederne ser rapporten på, hvad teknologien tillader, hvordan markedet for droner på nuværende tidspunkt er indrettet, og om dette giver Danmark den rette grobund for at være med i udviklingen af nye anvendelsesområder. 3

4 Problemformulering, formål og metode Problemformulering Hvordan kan ubemandede luftfartøjer (UAVs) bruges i forsikringsbranchen? Rapportens formål Formålet med rapporten er at undersøge, hvordan forsikringsbranchen kan bruge droner til en eventuel effektivisering af sagsbehandling og risikovurdering. Herunder vil rapporten undersøge, hvorvidt det ses realistisk af forsikringsbranchens feltarbejdere, om det er costbeneficial, om droner kan levere teknologien, og om det kan lade sig gøre med den nuværende lovgivning. Overordnede metode Den overordnede metode, der anvendes i rapporten, er baseret på en hypotetisk-induktiv metode. Den hypotetisk-induktive metode består af, at der har været hypoteser om, hvordan droner kan anvendes i forsikringsmæssige sammenhænge. Hypoteserne er via desk research 1 og møder med relevante interessenter blevet vurderet, om de vil fungere i praksis. Interessenterne bliver ikke refereret direkte i rapporten, men de har dannet grundlag for en generel vurdering af, om hypoteserne vil kunne fungere i praksis hos forsikringsbranchen. Vurderingen resulterer i et idékatalog, hvor der præsenteres fem muligheder for, hvor droner kan anvendes af forsikringsbranchen. Hypotetiske initiativer De hypotetiske initiativer, fremsat i rapporten, er baseret på eksisterende initiativer, der allerede nu anvendes internationalt, samt hypoteser der opstilles på baggrund af den nuværende teknologi indenfor droner og den tilhørende teknologi, der indsamler og behandler data. Semi-struktureret interviews De semi-struktureret interviews i rapporten er baseret på en uforpligtende samtale med interessenterne, der et par dage før har modtaget information om de emner og spørgsmål, der 1 Afsøge eksisterende viden på området. 4

5 vil blive drøftet løbet af interviewet. Der er tale om semi-struktureret interviews med følgende interessenter: Keld Zülow, jurist - Trafikstyrelsen. Nuværende og fremtidig lovgivning om flyvning med UAS. 23/ Peter Kristensen - Konsulentchef hos IF. En samtale om der realistisk set er brug for droner i forsikringsbranchen. 22/ Torben Weiss Garne - Underdirektør i Forsikring & Pension og sidder i Stormrådet - Overblik over de eventuelle mangler af dataindsamlings udstyr under/efter hændelser hvor der er tale om stormflod. 24/ Stine Danielsen - Integra. Information om hvad Integra, som droneleverandør, kan levere til forsikringsbranchen. 09/ Stephan Mølvig - Ingeniør, konsulent, koordinator hos COWI A/s. korrespondance om hvad COWI A/S kan levere til forsikringsbranchen. Michel Larsen projektchef hos UAS Denmark- Møde om dronemarkedet nu og på sigt. 2/ UAS konference Den 2. oktober 2014 var der konference i H.C.A. Lufthavn, hvor førende danske og internationale droneleverandører deltog i en præsentation af, hvordan markedet ser ud nu og en indsigt i, hvordan det vil se ud fremover. Formålet med at deltage i konferencen var at få et overblik over, hvad de individuelle droneleverandører kan præstere og at finde grænsen for, hvad dronen kan levere. Der bliver i forbindelse med redegørelsen for brug af droner til kortlægning refereret til en præsentation af og en samtale med Christian Eschmann, en Ph.D.-studerende, der arbejder hos Fraunhofer, og som beskæftiger med udvikling af droneteknologi. Samtalen og præsentationen handlede om nøjagtigheden ved kortlægning og en prognose for, hvordan det vil se ud fremover. 5

6 Lovgivning Gældende regler Følgende afsnit giver et øjebliksbillede af den gældende lovgivning angående flyvning med UAS i Danmark. Lovgivningen er under konstant udvikling, da anvendelsesmulighederne løbende bliver udvidet, og derfor kræver en lovgivning, der konstant er tidsvarende. Afsnittet opridser det vigtigste af lovgivningen og giver et indblik i, hvordan hele processen omkring dispensation og tilladelser ser ud. Det er en vigtig faktor, at man som køber af droneydelser sikrer sig, at ens UAS leverandør er på den rigtige side af lovgivningen- ikke blot som en kvalitetssikring, men også som forebyggelse af ulykker og dårlig omtale. Flyvning med droner er reguleret ved lov af Trafikstyrelsen, som henhører under Transportministeriet. For flyvning med droner op til 25 kg gælder Bestemmelser om Luftfart med Ubemandede Luftfartøjer, BL 9-4, 3. udgave af 9. januar Det er lovgivning, som oprindeligt var målrettet hobby-flyvning med modelfly, og altså ikke tiltænkt erhverv. Ud fra erkendelsen af de begrænsninger som restriktionerne resulterer i, har Trafikstyrelsen udviklet retningslinjer AIC B 08/14, der henvender sig til erhvervsmæssig brug af ubemandede luftfartøjer. Der kan ifølge AIC B 08/14 kun søges dispensation fra BL 9-4, hvis man anvender dronen til følgende: Forskning Test Kommerciel brug. For brugen af UAS gælder følgende regler, hvis man vil bruge droner i erhvervsmæssige sammenhænge: På nuværende tidspunkt er det et krav, ved erhvervsmæssig brug, at dronepiloten er certificeret til at flyve en specifik model. Dette afgøres vha. en praktisk prøve, hvor piloten demonstrerer sine færdigheder. Baseret på prøven vurderer Trafikstyrelsen, om piloten er egnet til at blive certificeret dronepilot. Foruden krav til piloten bliver der stillet en række krav til virksomheden. Der skal blandt andet laves en driftshåndbog og føres logbog ved hver flyvning. De specifikke krav kan findes i AIC B 08/14 (se bilag 4 nyttige links). 6

7 Til privat brug skelner lovgivningen ikke mellem modelfly og droner. Til erhvervsmæssig brug skelnes der i højere grad, idet der kan søges dispensationer til brugen af droner iht. AIC B 08/14. I AIC B 08/14 bliver droner kategoriseret inden for fire kategorier, hvori der kan søges dispensation: 1A: Flyvning ved VLOS (Visual Line Of Sight 2 ): Startvægt på maksimum 1,5 kg, som maksimalt udvikler en kinetisk energi på 150 J (Eksempel: Fartøj på 1 kg ved 60 km/t udvikler 139 Joule). 1B: Flyvning ved VLOS. Startvægt fra 1,5 op til 7kg som udvikler en kinetisk energi på maksimalt 1000 J (Eksempel: Fartøj på 5 kg ved 72 km/t udvikler 1000 Joule). 2: Flyvning ved VLOS. Maksimal startvægt på mere end 7kg. 3: Flyvning ved BLOS (Beyond Line Of Sight) 3. For denne kategori skal flyvning foregå i reserveret luftrum, og der vil være en række skærpede krav til luftfartøj, datalink og pilot. 2 VLOS- Inden for synsvidde 3 BLOS- Uden for synsvidde 7

8 Visualisering af gældende lovgivning uden dispensation: Figur 1 På billedet ses gældende lovgivning privat og erhvervsmæssig brug uden dispensation 4 Ansøgning om dispensation En vigtig detalje at bide mærke i, når man forholder sig til lovgivningen i en erhvervsmæssig sammenhæng, er, at der skal ske et tæt samarbejde med Trafikstyrelsen, både angående certificering af dronepiloten og udstyr, men også angående dispensationen, der bliver givet af Trafikstyrelsen. I bilag 4 er et link til Trafikstyrelsens liste over de godkendte drone operatører, og dermed dem der har dispensation til erhvervsmæssig flyvning med droner. 4 Kilde: Statens Luftfartsvæsens bestemmelser for civil luftfart, BL 9-4, droner.dk 8

9 Om droner Indledningsvist bør det defineres, hvad der menes med betegnelsen drone, sådan som det bliver brugt i rapporten. Drone er en betegnelse for ubemandede fartøjer, som fjernstyres, programmeres eller fungerer autonomt. I princippet dækker betegnelsen over alle typer af fartøjer - til lands, til vands og i luften, så længe at én eller flere af ovenstående betingelser gør sig gældende. Men i denne rapport begrænses betegnelsen drone sig til kun at beskrive flyvende ubemandede fartøjer. Droner har mange betegnelser, og et par af dem - de mest anvendte i denne rapport - kan findes i bilag 1. Hvad kan en drone Dronen kan flyve uden at medbringe en pilot. Det er på dét punkt, at dronen virkeligt adskiller sig fra mængden. Dermed er dronens størrelse og form udelukkende dikteret af, hvad den skal kunne. Hvor meget og hvad skal den kunne bære, hvor langt skal den kunne flyve, hvor manøvredygtig skal den være, hvor høj en vindtolerance skal den have, skal den kunne flyve hurtigt, skal den kunne holde sig stillestående i luften? osv. Når det kommer til vejrforhold bør to ting fremhæves: Så vidt vides kan de fleste droner til erhvervsbrug ikke flyve i nedbør. Vindtolerance: Det er forskelligt, hvor hård vind en drone kan flyve i, men det er almindeligt med en vindtolerance på 7-12 m/s Der er helt overordnet to typer af droner at vælge mellem: Figur 2 - Fastvinget drone 5 Figur 3 - Rotor-vinget drone 6 5 Cowi: billede af en ebee drone, hentet fra præsentation som blev vist ved UAS konferencen den 2. oktober Fraunhofer: billede af en octocopter drone, hentet fra præsentation som blev vist ved UAS konferencen den 2. oktober

10 Hver især har de to typer af droner deres styrker og svagheder, som gør dem mere eller mindre velegnede til forskellige typer af opgaver. Fastvingede droner Droner, som er fastvingede, har egenskaber som et traditionelt fly. De skal have fremdrift gennem luft for at opnå opdrift og flyve. De kan derfor ikke stå stille i luften, og de er heller ikke helt så adrætte som de rotor-vingede droner. Til gengæld kan de flyve en hel del hurtigere og mere energi-effektivt end de rotor-vingede droner, hvilket gør dem velegnede til at dække større områder som fx marker og skove. Rotor-vingede droner Rotor-vingede droner er baseret på de samme principper som helikoptere. De fleste modeller, man ser i dag, har dog mere end en rotor-vinge, typisk fire eller otte. Denne type af droner kan stå stille i luften og er meget adræt. Hvad de vinder på manøvredygtighed, taber de til gengæld på fart og energi-effektivitet. Montering af komponenter (Payload) Dronen begyndte først at være anvendelig til andet end blot hobby-flyvning, da det blev muligt at montere en bred vifte af udstyr på fartøjet. Med en samlet vægt på op til 25 kg (inkl. udstyr) og en del forskellige beslag at vælge mellem er det muligt at påmontere et væld af udstyr, kun begrænset af vægt og størrelse. Ofte vil man se kameraer monteret, medmere eksotisk udstyr som LIDAR-scannere 7 og meteorologisk måleudstyr. Teknologien nu Kort sagt er dronen et værktøj, der kan assistere ved opgaver på områder, som er svært tilgængelige, farlige, tidskrævende eller uoverskuelige. Dronen kan være et middel til øget sikkerhed, større effektivitet, lavere omkostninger, grøn branding, mere præcise risikovurderinger m.m. I denne del af rapporten gennemgås droneteknologien og nogle forskellige anvendelsesmuligheder, som har relevans for forsikringsbranchen. Formålet er at skabe en forståelsesramme og give eksempler på, hvorfor droner er interessante ift. forsikringsbranchen. 7 LIDAR beskrives i afsnittet Kameraer og sensorer 10

11 Styring Der er droner, som kan flyve autonomt. Man plotter en flyverute ind i et program og uploader det til dronen, og så letter dronen, flyver ruten og lander igen, helt eller delvist uden nogen menneskelig indblanding. Det vil typisk blive brugt ved overflyvning og kortlægning af store arealer. Det bliver fx for tiden brugt meget af landmænd, som kortlægger deres marker med fastvingede droner og ser på afgrødernes tilstand ved at bruge et NIR kamera 8. Der er droner, som kan styres med simple inputs, og som blot skal have at vide, at de skal lette, flyve til venstre, flyve ned, lande osv., og som ud fra de enkle kommandoer selv sørger for resten. Og så er der droner, som styres af en pilot, ved almindelig fjernstyring. Denne type reagerer på inputs fra en RPS og bevæger sig udelukkende som dikteret af piloten. Det vil typisk være rotor-vingede droner, som bliver brugt ved flyvning i mindre luftrum, hvor en flyverute er svær at lave, eller ved flyvning hvor man har brug for at have kontrol gennem hele flyvningen. Denne type drone anbefales ved bygningsinspektioner, hvor man vil have behov for at få dronen til at stoppe op og kigge nærmere på det, man ser undervejs, samt ved andre opgaver hvor det ikke giver mening at lave en flyverute, før man går i luften. Mange droner kan styres ved en kombination af ovenstående, hvor en pilot styrer dronen, men hvor GPS og autopilot i dronen assisterer. For eksempel er det et lovkrav, at droner, der vejer over 1,5 kg, skal være udstyret med et fejlsikkerhedssystem, som gør dronen i stand til at lande på egen vis, også selvom den bliver styret af en pilot. Fejlsikkerhedssystemet skal eksempelvis kunne tage over, hvis piloten mister radiokontakt med dronen, eller ved kritisk batteriniveau. Manøvredygtighed En rotor-vinget drone står som udgangspunkt stille i luften. Rotor-vingede droner har typisk 4,6, 8 eller 12 rotorer, hvilket blandt andet giver en høj stabilitet. Det er medvirkende til, at denne dronetype som udgangspunkt er relativt enkel at flyve. Denne type er meget velegnet til opgaver i mindre luftrum, for eksempel ved bygningsinspektioner. 8 NIR beskrives i afsnittet Kameraer og sensorer 11

12 De fastvingede droner flyver på en måde, der gør, at de ikke har samme manøvredygtighed som de rotor-vingede. Det er antagelsesvist sværere at flyve en fastvinget drone i et lille lukket luftrum, eksempelvis inde i en by, end det er at flyve en rotor-vinget drone i samme luftrum. Omvendt er det mere effektivt at benytte en drone af denne type til at overflyve større arealer - eksempelvis for at danne sig et overblik over stormfald da den har en stor rækkevidde. Driftssikkerhed Droner, der vil blive brugt til de opgaver, rapporten foreslår, vil som udgangspunkt veje over 1,5 kg. Trafikstyrelsen stiller krav til, at for droner af den størrelse skal det [ ] dokumenteres, at luftfartøjet er særskilt konstrueret med det formål at mindske den negative indvirkning på personer og ejendom i forbindelse med en kollision [ ] 9. Det betyder blandt andet, at dronen skal have fejlsikkerhedsudstyr, som nedsætter risikoen for havari betydeligt. Desuden skal dronepiloten være godkendt til at flyve med den pågældende drone. For at få den godkendelse skal piloten være fortrolig nok med dronen til at kunne gennemføre en række krævende manøvrer, som beskrevet i afsnittet Lovgivning. De foranstaltninger, som Trafikstyrelsen har sat op, sammenholdt med den generelt høje tekniske kvalitet af de droner, som bliver brugt, er med til at minimere sandsynligheden for, at en drone rammer en udenforstående borger. Sandsynligheden for at det sker virker meget lille. Konsekvensen kan derimod være ret stor. En drone kan veje op mod 25 kg og flyve med høj fart. Dermed kan den opbygge en ret høj kinetisk energi, over 1000 J og altså nok til at skade en person alvorligt. Udover den kinetiske energi er der risikoen for, at rotorerne påfører skader. De består almindeligvis af kulfiber og bevæger sig med høje omdrejninger. Om risikoen er stor eller lille, kan forfatterne af denne rapport ikke kaste lys over. Det er op til den enkelte operatør at afgøre. Det bliver nævnt i denne rapport, da det er vigtigt, at forsikringsbranchen er opmærksom på, at risikoen er til stede, om den så er lille eller stor. 9 Trafikstyrelsen, 2014: 1 12

13 Montering Figur 4 - Gyroskop, princippet bag en gimbal På en rotor-vinget drone kan komponenter med fordel monteres på en 3-akset gimbal. En gimbal er et ophæng, som kan dreje om en akse 10. Den 3-aksede gimbal kan dreje om tre akser, hvilket bevirker, at en komponent kan bevæge sig uafhængigt af dronens bevægelser. Dermed kan man eksempelvis holde et påmonteret kamera i vater eller panere det til at pege i en anden retning under flyvning. Kameraer og sensorer Der findes mange kamera-typer, som kan monteres på en drone. Af typisk anvendte kameraer kan nævnes: RGB (Synligt lys), som er et almindeligt kamera o Er det mest brugte, og kan anvendes til mange forskellige opgaver. NIR (Nær Infrarød) og Mid-IR (Midrange Infrarød) o Kan bruges til at vurdere afgrøders stress-niveau. Thermal-IR (Termisk Infrarød) o Kan bruges til at se temperaturer. Bruges fx til at vurdere tilstanden af Eksempler på sensorer er: Ultralyd solcelleanlæg og til at inspicere vindmøller. o Kan bruges til at styre en drone ud fra samme princip som flagermus. Røntgen o Kan bruges til inspektion, hvor man har behov for at se ind i eller igennem emnet LIDAR o Kan bruges til at lave højdekort

14 Video Med et videokamera monteret på dronen kan man få optagelser i HD kvalitet, som gemmes på kameraet. Mere relevant for de opgaver, denne rapport præsenterer, er netop, at man kan modtage live-feed video fra dronen. Dermed kan man, med meget lille forsinkelse, se hvad dronen ser, på en skærm nede på landjorden. De fleste videokameraer kan optage stillbilleder, mens de filmer. Dermed kan man for eksempel tage billeder af en skade, man ser undervejs i flyvningen. Der er talrige eksempler på, hvordan video-funktionen bliver brugt. På Youtube.com kan man blandt andet finde videoer, som er lagt op af privat personer, der har brugt en drone til at inspicere deres tag efter en storm 11. Nogle af de anvendelsesmuligheder, video-funktionen repræsenterer, bliver gennemgået i afsnittet om initiativer. Billeder Med et påmonteret kamera kan man tage billeder fra dronen. Den funktion medfører en række anvendelsesmuligheder. Man kan bruge billederne til at producere et kort eller et billede i meget høj opløsning, men man kan også bruge enkeltvise billeder fx som dokumentation ved en skadeopgørelse. Herunder er to eksempler på, hvordan enkeltstående billeder fra droner kan give dokumentation og bruges til at vurdere konstruktioners tilstand. Eksemplerne er hentet fra det engelske selskab Sky Futures, som bruger droner til at inspicere boreplatforme. 11 For eksempel, se: https://www.youtube.com/watch?v=attmo-ovuo8 14

15 Figur 5 Inspektion med enkeltvise billeder 12 Figur 6 Tilstandsrapportering med drone Sky-Futures: Hentet fra præsentation vist ved UAS konferencen den 2. oktober

16 De to eksempler viser, hvordan man kan bruge enkelte billeder til at vurdere en konstruktions tilstand. Selskabet har stor succes med at bruge droner, og det har mange fordele i forbindelse med inspektion på boreplatforme. Normalt bliver den slags inspektioner foretaget af klatrere. Undersiden af en boreplatform er svært tilgængelig, og risikoen er forholdsvis høj for klatrerne. Derfor skal klatrerne altid ledsages af en båd, der holder sig lige i nærheden, klar til at redde dem om bord, hvis de falder i vandet. En dyr og risikabel operation, som er blevet reduceret kraftigt ved introduktionen af droner. Mapping Med de rette metoder kan man producere 2D og 3D kort over arealer. Nedenfor gennemgås metoden og det vurderes, hvor anvendelig teknologien er i dag. Nøjagtighed I forbindelse med mapping er der en faktor, som har stor betydning for kvaliteten af det endelige produkt: nøjagtighed. Kvaliteten af det endelige kort bliver målt på, om det er nøjagtigt ned til cm eller mm. For nogle anvendelser, f.eks. kortlægning af stormfald, er cmnøjagtighed sandsynligvis tilstrækkeligt. For andre anvendelser, f.eks. bygningsinspektion, er mm-præcision måske nødvendig. Hvor småt er det, man skal vurdere er det et træ eller en revne i murværket? Nøjagtigheden beror på mange faktorer. Én afgørende faktor er antallet af billeder. Eller rettere: Hvor mange billeder bliver der taget, og hvor stort et areal dækker de. Signifikansen er eksemplificeret ved to udregninger baseret på to cases. Udregningerne er gennemgået i bilag 2. Herunder gennemgås resultatet og betydningen ganske kort. 13 Ibid. 16

17 Figur 7 - Golfbane kortlagt af ebee Case 1: Golfbanen Pixels per kvadratcentimeter: 0,898 Kvadratmeter per billede: m 2 Figur 8 - Bygningsfacade kortlagt af Fraunhofer Case 2: Bygning Pixels per kvadratcentimeter: 79,375 Kvadratmeter per billede: 20 m 2 Der er stor forskel på nøjagtigheden i de to cases. Der er også stor forskel på, hvor stor nøjagtigheden behøver at være. På bygningen skal man kunne se revner helt ned i mmstørrelse, mens kortet over golfbanen sandsynligvis blot skal give et overblik over banens geografi. Der er en hage ved de to ovenstående regnestykker. De billeder, der er blevet brugt til at fremstille kortene, overlapper nemlig hinanden. Under præsentationen af case 2 fortalte Christian Eschmann, at de arbejder med et overlap på 90 %, hvilket betyder, at kun 10 % af hvert nyt billede indeholder nye informationer. Det store overlap betyder, at der skal et stort antal billeder til at dække et areal, endog rigtig mange. Så mange billeder fylder meget på en harddisk, og det kræver meget computerkraft at arbejde med så store datamængder. Når nu der er så store ulemper ved at tage billeder med så stort et overlap, hvorfor så gøre det? Årsagen skal findes i den proces, hvor mange billeder samles til ét, en teknik der hedder orthomosaic. Orthomosaic Ordet orthomosaic er sammensat af de to processer, der indgår i teknikken, orthorectification og mosaicking. Ortho-rectification er en teknik, hvor man retter et billede, så hele motivet bliver vist fra en 90 graders vinkel lige ovenfra. I sagens natur vil en linse ikke kunne være 90 grader ud for et helt motiv, med mindre at linsen er lige så stor som selve motivet. Det resulterer i en forvrængning af motivet, som ikke er acceptabelt ved kortlægning. På et traditionelt kort er 17

18 perspektivet 90 grader på alle punkter på kortet, og ved fremstilling af et 2D-kort er sigtet det samme. For en visuel beskrivelse, se bilag 2. Mosaicking er en proces, hvor man lægger flere overlappende billeder sammen for at skabe et billede i høj opløsning 14. Arbejdet med at lægge billederne sammen kaldes stitching. Den højere opløsning er årsagen til, at det giver mening at fokusere på kortlægning i denne rapport. Man kan i princippet opnå den millimeter nøjagtighed, der er omtalt tidligere, blot ved at tage nok billeder pr. arealenhed og sørge for, at billederne overlapper hinanden, for så at sy dem sammen. I forhold til millimeter nøjagtighed er udfordringen, at teknologien endnu ikke helt følger trit med teorien. Kvaliteten af kortet beror på kvaliteten af de to processer, så der ikke sker en forvrængning af billedet. Det bringer os tilbage til årsagen til, at billederne overlapper med 90 %. Et større overlap betyder mindre forskel i perspektivet. Det gør, at man bedre kan rette billedet ved Ortho-rectification, hvilket igen medfører, at man bedre kan sy billederne sammen i mosaic-processen. Christian Eschmann arbejder med udvikling og anvendelse af droneteknologi hos Fraunhofer, og ifølge ham er teknologien og metoderne bag 2D-mapping endnu ikke pålidelig nok til at levere millimeter præcision. Man kan opnå høj præcision og nøjagtighed med nuværende teknologi, men hvad nytter det, hvis den afgørende revne i murværket forsvinder i den sidste brøkdel af fejl? Kortlægning er altså endnu ikke en millimeter-nøjagtig disciplin. Men med centimeternøjagtighed, som er mulig nu, kan kortlægning utvivlsomt dække behov, hvor man ikke behøver detaljer under centimeternøjagtighed. Så længe en professionel med det rette itudstyr står for databehandlingen. LIDAR modelling LIDAR er en sammentrækning af ordene light og radar 15. LIDAR fungerer ved at sende laser-lys ud og måle på refleksionen, for derved at måle afstanden mellem det, der sender

19 lyset ud, og det, der reflekterer lyset 16. Med LIDAR kan man indsamle store mængder af afstandsmålinger med centimeter nøjagtighed. Afstandsmålingerne skaber en sky af punkter, som kan oversættes til et 3D højdekort, som det, der ses i figur 9 herunder. Eksempel I en forsikringsmæssig sammenhæng ville man kunne bruge et højdekort til at kortlægge risici før en hændelse. I eksemplet herunder vil man hurtigt kunne identificere den lavning, der forekommer i landskabet ved den første af de tre gavle. Her vil der være en øget sandsynlighed for, at der kan samle sig store mængder vand op ad gavlen, hvilket kan føre til vand i kælderen. Herefter kan man risikovurdere, hvorvidt man vil eliminere denne risiko med tiltag eller indberegne det i forsikringstagerens præmie. Dette er blot et small scale eksempel på, hvordan en Lidar scanning vil kunne bruges i forsikringsmæssige sammenhænge- såsom overflyvning af større sommerhus arealer eller lignende, hvor man hurtigt kan identificere udsatte huse og agere hensigtsmæssigt ud fra sin risikovurdering heraf. Figur 9 LIDAR højdekort

20 Idekatalog I dette afsnit findes forslag til, hvordan forsikringsbranchen kan bruge droner, som teknologien er nu. I dette afsnit findes inspiration til, hvordan forskellige opgaver vil kunne drage nytte af at inddrage droner som en del af opgaveløsningen. Processen For hver opgave vil processen kunne foregå som følger: 1. Dialog, der klarlægger, hvilke data taksator skal bruge fra droneleverandøren, og hvordan leverandøren vil indsamle disse data. 2. On the spot indsamling af data, hvor både taksator og droneleverandør er til stede. 3. Evt. efterbehandling af data fx orthomosaics (se s. 17) ved kortlægning af stormfald. 4. Opgaven afsluttes ved overlevering af aftalt data. Idéer Rapporten har med udgangspunkt i, hvad droner kan, hvad lovgivningen tillader og hvilket behov der er, fundet 5 områder, som er interessante at se på med udgangspunkt i hvor droner sandsynligvis vil kunne bidrage positivt hos forsikringsbranchen: 1. Bygningsinspektion 2. Stormfald 3. Stormflod 4. Afgrøder 5. Skybrud Herunder redegør rapporten for, hvordan og hvorfor droner er et interessant redskab for de fem områder. Yderligere redegør rapporten for, hvilket udstyr der skal bruges ved de enkelte områder. 20

21 1. Bygningsinspektion Anvendelsesområder Foreløbig vurdering af skadeomfang Dronen sendes i luften og gennemgår systematisk bygningen, mens taksator følger med på en skærm. Hermed kan det hurtigt afgøres, hvor bygningen er ramt af skade, og hvorvidt der er tale om en partiel skade eller total skade. Hvis der er behov for det, kan taksator efterfølgende rekvirere en lift el.lign. som ved en traditionel inspektion, nu blot med den fordel at man ved præcis hvor på bygningen, der er skader. Dermed ved man, hvor man skal placere liften, og hvor det ikke er nødvendigt at kigge. Skadeopgørelse Ved den detaljerede skadeopgørelse kan dronen igen sendes i luften. Denne gang kan den bruges til at tage billeder af skaderne som dokumentation. Igen kan det ses som et supplement til den traditionelle proces, et supplement som kan gøre taksators arbejde nemmere. Udstyr Fastvinget, fx e-bee, til kortlægning Almindeligt kamera - Og/eller - Rotor-vinget til overblik on-the-spot Almindeligt kamera med mulighed for live-feed Fordele Minimering af behovet for dyre hjælpemidler som lifte, stilladser, klatrere o.l. Minimering af risiko (arbejdsskader) Effektivisering Cost-effective 17 Let og tilgængeligt overblik. 17 Omkostningsnedsættende set ift. traditionelle metoder 21

22 Begrænsninger Man er afhængig af en droneleverandør (medmindre forsikringsselskabet selv bliver operatør) Der skal sættes ekstra ressourcer af til at implementere droner i processen. 2. Stormfald Anvendelsesområder Kortlægning af det ramte område Identificering af skadeomfang. Udstyr Fordele Fastvinget og/eller rotor-vinget (afhængigt af arealets størrelse) Almindeligt kamera. Hurtigt overblik Nøjagtig og anvendelig kortlægning Billigt ift. overflyvning med bemandet luftfartøj Live-feed Omkostningsnedsættende. Begrænsninger Sårbar for vejrforhold. 3. Stormflod Anvendelsesområder Besigtigelse af skader Taksator kan inddrage en droneleverandør til at give assistance ved besigtigelsen. Således vil man nemt kunne besigtige svært tilgængelige steder på bygningen, fx taget. Det er muligt, at taksator efterfølgende er nødsaget til at besigtige fundne skader ved fysisk at komme op på taget, men dronen kan som minimum være med til at vurdere om, det er nødvendigt eller ej. 22

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det?

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Med drone forstås en hanlig arbejdsbi - men er også

Læs mere

UAS Denmarks Road Map 2015-2017

UAS Denmarks Road Map 2015-2017 UAS Denmarks Road Map 2015-2017 VÆKST GENNEM NATIONAL STRATEGI Udarbejdet af UAS Denmark - det danske branchenetværk for UAS (Unmanned Aircraft Systems) WWW.UASDENMARK.DK Baggrund og status - en ny vækstbranche

Læs mere

Dansk virksomhed udvikler skibs-drone, der kan flyve og lande fuldautomatisk på selv små skibsdæk

Dansk virksomhed udvikler skibs-drone, der kan flyve og lande fuldautomatisk på selv små skibsdæk Pressemeddelelse: torsdag den 18. december 2014 kl. 09.00. Dansk virksomhed udvikler skibs-drone, der kan flyve og lande fuldautomatisk på selv små skibsdæk Takket være en bevilling fra Innovationsfonden

Læs mere

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål DRONER INTELLIGENT BRUG AF NY TEKNOLOGI Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål 1 Hvis vi havde haft dronerne lidt før. 3. december

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

GPS LØSNINGER TIL ALLE BEHOV

GPS LØSNINGER TIL ALLE BEHOV GPS LØSNINGER TIL ALLE BEHOV Øg dit udbytte med de sidste nye produkter INDENFOR GPS-UDSTYR. TIL NEW HOLLAND MASKINER AUTOGUIDANCE READY: - NAV CONTROLLER II - 372 ANTENNE PRIS: 98.399,- AUTOSTYRING TIL

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE Med autentisk cykelfornemmelse og indbygget simulator Madrid den 4. august 2015. Teknologifirmaet Bkool, der laver interaktive

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Video- og fotoopgaver. Termografering. Droneinspektion er særdeles velegnet til inspektionsopgaver på svært tilgængelige steder.

Video- og fotoopgaver. Termografering. Droneinspektion er særdeles velegnet til inspektionsopgaver på svært tilgængelige steder. Jysk Dronefoto Droneflyvning er en hurtig, præcis og effektiv løsning, når det handler om fejlfindings- og dokumentationsopgaver på svært tilgængelige steder. Jysk Dronefoto er godkendt UAS*-operatør og

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012 København under vann Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension Finansnæringens dag 27. marts 2012 I can see clearly now, the rain is gone, I can see all obstacles in my way. Johnny Nash Side 2 Hvad vil

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Banebrydende og fleksible gennemføringer

Banebrydende og fleksible gennemføringer Banebrydende og fleksible gennemføringer Sådan sikrer du brandskel, klimaskærm og driftsikkerhed Lav hul i skel men ikke i sikring eller økonomi Med dynamiske gennemføringer får du både optimal sikkerhed

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Årsmøde Plante & Miljø

Årsmøde Plante & Miljø Årsmøde Plante & Miljø Erfaringer og perspektiver i brug af drone v/ Kristian Elkjær Droner hvad siger medierne 1 Typer droner i landbruget afhængigt af formål Multirotor drone egnet til overvågning Fordele:

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer!

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Workshop nr. 518 - Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Erhvervspsykolog Anne Lehnschau (ale@bst-nord.dk) & Cand.merc.(psyk.)stud. (cle@bst-nord.dk) Program

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere