ØJNE I LUFTEN. Droner i forsikringsbranchen. Maximilian Valeur & Tai Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØJNE I LUFTEN. Droner i forsikringsbranchen. Maximilian Valeur & Tai Lund"

Transkript

1 ØJNE I LUFTEN Droner i forsikringsbranchen Maximilian Valeur & Tai Lund

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering, formål og metode... 4 Problemformulering... 4 Rapportens formål... 4 Overordnede metode... 4 Lovgivning... 6 Gældende regler... 6 Om droner... 9 Hvad kan en drone... 9 Teknologien nu Idekatalog Processen Idéer Markeds beskrivelse Generelt Tre kategorier af leverandører Opsummering Konklusion Perspektivering Litteratur Bilag 1: Nyttige forkortelser og termer Bilag 2: Nøjagtighed Bilag 3: Forvrængning Bilag 4: Nyttige Links Bilag 5: Kontakt-oplysninger til relevante aktører

3 Indledning Droner har længe været alment kendt som de førerløse fly, der bliver anvendt i krig, særligt i Mellemøsten. Droner er på den måde blevet synonymt med militære aktioner, og debatter om droner har indtil for nyligt alle været med krig som fortegn. De seneste år er der dog sket et skifte. På det seneste har flere medier, efterhånden også danske, beskæftiget sig med droner, som ikke er bygget til krig: Civile droner. Ganske som så megen anden teknologi udviklet af militære kapaciteter til militære formål, så er også droneteknologien blevet tilgængelig for private. Det private marked har øjnet, at førerløse fly har et stort potentiale, og selskaber i alle størrelser har taget droner til sig. Således har internet virksomheden Amazon en ambition om at omdele pakker med droner, mens mange produktionsselskaber bruger droner til at optage video og tage billeder af alt fra musik til boliger, der skal sælges. Redningsberedskabet i København er blandt de aktører, som er ved at implementere droner som et redskab, der kan give vigtige data, som ellers ikke ville være tilgængelige. Meget tyder på, at droner er på vej til at blive en vigtig del af vores infrastruktur og en integreret del af opgaveløsninger på tværs af den private og offentlige sektor og således muligvis også i forsikringsbranchen. To studerende fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen har i samarbejde med Forsikring & Pension udarbejdet en rapport, som ser på, hvordan droner kan anvendes i forsikringsbranchen. Rapporten indeholder en analyse af, til hvilke formål man kan bruge droner i forsikringsbranchen. For at afdække mulighederne ser rapporten på, hvad teknologien tillader, hvordan markedet for droner på nuværende tidspunkt er indrettet, og om dette giver Danmark den rette grobund for at være med i udviklingen af nye anvendelsesområder. 3

4 Problemformulering, formål og metode Problemformulering Hvordan kan ubemandede luftfartøjer (UAVs) bruges i forsikringsbranchen? Rapportens formål Formålet med rapporten er at undersøge, hvordan forsikringsbranchen kan bruge droner til en eventuel effektivisering af sagsbehandling og risikovurdering. Herunder vil rapporten undersøge, hvorvidt det ses realistisk af forsikringsbranchens feltarbejdere, om det er costbeneficial, om droner kan levere teknologien, og om det kan lade sig gøre med den nuværende lovgivning. Overordnede metode Den overordnede metode, der anvendes i rapporten, er baseret på en hypotetisk-induktiv metode. Den hypotetisk-induktive metode består af, at der har været hypoteser om, hvordan droner kan anvendes i forsikringsmæssige sammenhænge. Hypoteserne er via desk research 1 og møder med relevante interessenter blevet vurderet, om de vil fungere i praksis. Interessenterne bliver ikke refereret direkte i rapporten, men de har dannet grundlag for en generel vurdering af, om hypoteserne vil kunne fungere i praksis hos forsikringsbranchen. Vurderingen resulterer i et idékatalog, hvor der præsenteres fem muligheder for, hvor droner kan anvendes af forsikringsbranchen. Hypotetiske initiativer De hypotetiske initiativer, fremsat i rapporten, er baseret på eksisterende initiativer, der allerede nu anvendes internationalt, samt hypoteser der opstilles på baggrund af den nuværende teknologi indenfor droner og den tilhørende teknologi, der indsamler og behandler data. Semi-struktureret interviews De semi-struktureret interviews i rapporten er baseret på en uforpligtende samtale med interessenterne, der et par dage før har modtaget information om de emner og spørgsmål, der 1 Afsøge eksisterende viden på området. 4

5 vil blive drøftet løbet af interviewet. Der er tale om semi-struktureret interviews med følgende interessenter: Keld Zülow, jurist - Trafikstyrelsen. Nuværende og fremtidig lovgivning om flyvning med UAS. 23/ Peter Kristensen - Konsulentchef hos IF. En samtale om der realistisk set er brug for droner i forsikringsbranchen. 22/ Torben Weiss Garne - Underdirektør i Forsikring & Pension og sidder i Stormrådet - Overblik over de eventuelle mangler af dataindsamlings udstyr under/efter hændelser hvor der er tale om stormflod. 24/ Stine Danielsen - Integra. Information om hvad Integra, som droneleverandør, kan levere til forsikringsbranchen. 09/ Stephan Mølvig - Ingeniør, konsulent, koordinator hos COWI A/s. korrespondance om hvad COWI A/S kan levere til forsikringsbranchen. Michel Larsen projektchef hos UAS Denmark- Møde om dronemarkedet nu og på sigt. 2/ UAS konference Den 2. oktober 2014 var der konference i H.C.A. Lufthavn, hvor førende danske og internationale droneleverandører deltog i en præsentation af, hvordan markedet ser ud nu og en indsigt i, hvordan det vil se ud fremover. Formålet med at deltage i konferencen var at få et overblik over, hvad de individuelle droneleverandører kan præstere og at finde grænsen for, hvad dronen kan levere. Der bliver i forbindelse med redegørelsen for brug af droner til kortlægning refereret til en præsentation af og en samtale med Christian Eschmann, en Ph.D.-studerende, der arbejder hos Fraunhofer, og som beskæftiger med udvikling af droneteknologi. Samtalen og præsentationen handlede om nøjagtigheden ved kortlægning og en prognose for, hvordan det vil se ud fremover. 5

6 Lovgivning Gældende regler Følgende afsnit giver et øjebliksbillede af den gældende lovgivning angående flyvning med UAS i Danmark. Lovgivningen er under konstant udvikling, da anvendelsesmulighederne løbende bliver udvidet, og derfor kræver en lovgivning, der konstant er tidsvarende. Afsnittet opridser det vigtigste af lovgivningen og giver et indblik i, hvordan hele processen omkring dispensation og tilladelser ser ud. Det er en vigtig faktor, at man som køber af droneydelser sikrer sig, at ens UAS leverandør er på den rigtige side af lovgivningen- ikke blot som en kvalitetssikring, men også som forebyggelse af ulykker og dårlig omtale. Flyvning med droner er reguleret ved lov af Trafikstyrelsen, som henhører under Transportministeriet. For flyvning med droner op til 25 kg gælder Bestemmelser om Luftfart med Ubemandede Luftfartøjer, BL 9-4, 3. udgave af 9. januar Det er lovgivning, som oprindeligt var målrettet hobby-flyvning med modelfly, og altså ikke tiltænkt erhverv. Ud fra erkendelsen af de begrænsninger som restriktionerne resulterer i, har Trafikstyrelsen udviklet retningslinjer AIC B 08/14, der henvender sig til erhvervsmæssig brug af ubemandede luftfartøjer. Der kan ifølge AIC B 08/14 kun søges dispensation fra BL 9-4, hvis man anvender dronen til følgende: Forskning Test Kommerciel brug. For brugen af UAS gælder følgende regler, hvis man vil bruge droner i erhvervsmæssige sammenhænge: På nuværende tidspunkt er det et krav, ved erhvervsmæssig brug, at dronepiloten er certificeret til at flyve en specifik model. Dette afgøres vha. en praktisk prøve, hvor piloten demonstrerer sine færdigheder. Baseret på prøven vurderer Trafikstyrelsen, om piloten er egnet til at blive certificeret dronepilot. Foruden krav til piloten bliver der stillet en række krav til virksomheden. Der skal blandt andet laves en driftshåndbog og føres logbog ved hver flyvning. De specifikke krav kan findes i AIC B 08/14 (se bilag 4 nyttige links). 6

7 Til privat brug skelner lovgivningen ikke mellem modelfly og droner. Til erhvervsmæssig brug skelnes der i højere grad, idet der kan søges dispensationer til brugen af droner iht. AIC B 08/14. I AIC B 08/14 bliver droner kategoriseret inden for fire kategorier, hvori der kan søges dispensation: 1A: Flyvning ved VLOS (Visual Line Of Sight 2 ): Startvægt på maksimum 1,5 kg, som maksimalt udvikler en kinetisk energi på 150 J (Eksempel: Fartøj på 1 kg ved 60 km/t udvikler 139 Joule). 1B: Flyvning ved VLOS. Startvægt fra 1,5 op til 7kg som udvikler en kinetisk energi på maksimalt 1000 J (Eksempel: Fartøj på 5 kg ved 72 km/t udvikler 1000 Joule). 2: Flyvning ved VLOS. Maksimal startvægt på mere end 7kg. 3: Flyvning ved BLOS (Beyond Line Of Sight) 3. For denne kategori skal flyvning foregå i reserveret luftrum, og der vil være en række skærpede krav til luftfartøj, datalink og pilot. 2 VLOS- Inden for synsvidde 3 BLOS- Uden for synsvidde 7

8 Visualisering af gældende lovgivning uden dispensation: Figur 1 På billedet ses gældende lovgivning privat og erhvervsmæssig brug uden dispensation 4 Ansøgning om dispensation En vigtig detalje at bide mærke i, når man forholder sig til lovgivningen i en erhvervsmæssig sammenhæng, er, at der skal ske et tæt samarbejde med Trafikstyrelsen, både angående certificering af dronepiloten og udstyr, men også angående dispensationen, der bliver givet af Trafikstyrelsen. I bilag 4 er et link til Trafikstyrelsens liste over de godkendte drone operatører, og dermed dem der har dispensation til erhvervsmæssig flyvning med droner. 4 Kilde: Statens Luftfartsvæsens bestemmelser for civil luftfart, BL 9-4, droner.dk 8

9 Om droner Indledningsvist bør det defineres, hvad der menes med betegnelsen drone, sådan som det bliver brugt i rapporten. Drone er en betegnelse for ubemandede fartøjer, som fjernstyres, programmeres eller fungerer autonomt. I princippet dækker betegnelsen over alle typer af fartøjer - til lands, til vands og i luften, så længe at én eller flere af ovenstående betingelser gør sig gældende. Men i denne rapport begrænses betegnelsen drone sig til kun at beskrive flyvende ubemandede fartøjer. Droner har mange betegnelser, og et par af dem - de mest anvendte i denne rapport - kan findes i bilag 1. Hvad kan en drone Dronen kan flyve uden at medbringe en pilot. Det er på dét punkt, at dronen virkeligt adskiller sig fra mængden. Dermed er dronens størrelse og form udelukkende dikteret af, hvad den skal kunne. Hvor meget og hvad skal den kunne bære, hvor langt skal den kunne flyve, hvor manøvredygtig skal den være, hvor høj en vindtolerance skal den have, skal den kunne flyve hurtigt, skal den kunne holde sig stillestående i luften? osv. Når det kommer til vejrforhold bør to ting fremhæves: Så vidt vides kan de fleste droner til erhvervsbrug ikke flyve i nedbør. Vindtolerance: Det er forskelligt, hvor hård vind en drone kan flyve i, men det er almindeligt med en vindtolerance på 7-12 m/s Der er helt overordnet to typer af droner at vælge mellem: Figur 2 - Fastvinget drone 5 Figur 3 - Rotor-vinget drone 6 5 Cowi: billede af en ebee drone, hentet fra præsentation som blev vist ved UAS konferencen den 2. oktober Fraunhofer: billede af en octocopter drone, hentet fra præsentation som blev vist ved UAS konferencen den 2. oktober

10 Hver især har de to typer af droner deres styrker og svagheder, som gør dem mere eller mindre velegnede til forskellige typer af opgaver. Fastvingede droner Droner, som er fastvingede, har egenskaber som et traditionelt fly. De skal have fremdrift gennem luft for at opnå opdrift og flyve. De kan derfor ikke stå stille i luften, og de er heller ikke helt så adrætte som de rotor-vingede droner. Til gengæld kan de flyve en hel del hurtigere og mere energi-effektivt end de rotor-vingede droner, hvilket gør dem velegnede til at dække større områder som fx marker og skove. Rotor-vingede droner Rotor-vingede droner er baseret på de samme principper som helikoptere. De fleste modeller, man ser i dag, har dog mere end en rotor-vinge, typisk fire eller otte. Denne type af droner kan stå stille i luften og er meget adræt. Hvad de vinder på manøvredygtighed, taber de til gengæld på fart og energi-effektivitet. Montering af komponenter (Payload) Dronen begyndte først at være anvendelig til andet end blot hobby-flyvning, da det blev muligt at montere en bred vifte af udstyr på fartøjet. Med en samlet vægt på op til 25 kg (inkl. udstyr) og en del forskellige beslag at vælge mellem er det muligt at påmontere et væld af udstyr, kun begrænset af vægt og størrelse. Ofte vil man se kameraer monteret, medmere eksotisk udstyr som LIDAR-scannere 7 og meteorologisk måleudstyr. Teknologien nu Kort sagt er dronen et værktøj, der kan assistere ved opgaver på områder, som er svært tilgængelige, farlige, tidskrævende eller uoverskuelige. Dronen kan være et middel til øget sikkerhed, større effektivitet, lavere omkostninger, grøn branding, mere præcise risikovurderinger m.m. I denne del af rapporten gennemgås droneteknologien og nogle forskellige anvendelsesmuligheder, som har relevans for forsikringsbranchen. Formålet er at skabe en forståelsesramme og give eksempler på, hvorfor droner er interessante ift. forsikringsbranchen. 7 LIDAR beskrives i afsnittet Kameraer og sensorer 10

11 Styring Der er droner, som kan flyve autonomt. Man plotter en flyverute ind i et program og uploader det til dronen, og så letter dronen, flyver ruten og lander igen, helt eller delvist uden nogen menneskelig indblanding. Det vil typisk blive brugt ved overflyvning og kortlægning af store arealer. Det bliver fx for tiden brugt meget af landmænd, som kortlægger deres marker med fastvingede droner og ser på afgrødernes tilstand ved at bruge et NIR kamera 8. Der er droner, som kan styres med simple inputs, og som blot skal have at vide, at de skal lette, flyve til venstre, flyve ned, lande osv., og som ud fra de enkle kommandoer selv sørger for resten. Og så er der droner, som styres af en pilot, ved almindelig fjernstyring. Denne type reagerer på inputs fra en RPS og bevæger sig udelukkende som dikteret af piloten. Det vil typisk være rotor-vingede droner, som bliver brugt ved flyvning i mindre luftrum, hvor en flyverute er svær at lave, eller ved flyvning hvor man har brug for at have kontrol gennem hele flyvningen. Denne type drone anbefales ved bygningsinspektioner, hvor man vil have behov for at få dronen til at stoppe op og kigge nærmere på det, man ser undervejs, samt ved andre opgaver hvor det ikke giver mening at lave en flyverute, før man går i luften. Mange droner kan styres ved en kombination af ovenstående, hvor en pilot styrer dronen, men hvor GPS og autopilot i dronen assisterer. For eksempel er det et lovkrav, at droner, der vejer over 1,5 kg, skal være udstyret med et fejlsikkerhedssystem, som gør dronen i stand til at lande på egen vis, også selvom den bliver styret af en pilot. Fejlsikkerhedssystemet skal eksempelvis kunne tage over, hvis piloten mister radiokontakt med dronen, eller ved kritisk batteriniveau. Manøvredygtighed En rotor-vinget drone står som udgangspunkt stille i luften. Rotor-vingede droner har typisk 4,6, 8 eller 12 rotorer, hvilket blandt andet giver en høj stabilitet. Det er medvirkende til, at denne dronetype som udgangspunkt er relativt enkel at flyve. Denne type er meget velegnet til opgaver i mindre luftrum, for eksempel ved bygningsinspektioner. 8 NIR beskrives i afsnittet Kameraer og sensorer 11

12 De fastvingede droner flyver på en måde, der gør, at de ikke har samme manøvredygtighed som de rotor-vingede. Det er antagelsesvist sværere at flyve en fastvinget drone i et lille lukket luftrum, eksempelvis inde i en by, end det er at flyve en rotor-vinget drone i samme luftrum. Omvendt er det mere effektivt at benytte en drone af denne type til at overflyve større arealer - eksempelvis for at danne sig et overblik over stormfald da den har en stor rækkevidde. Driftssikkerhed Droner, der vil blive brugt til de opgaver, rapporten foreslår, vil som udgangspunkt veje over 1,5 kg. Trafikstyrelsen stiller krav til, at for droner af den størrelse skal det [ ] dokumenteres, at luftfartøjet er særskilt konstrueret med det formål at mindske den negative indvirkning på personer og ejendom i forbindelse med en kollision [ ] 9. Det betyder blandt andet, at dronen skal have fejlsikkerhedsudstyr, som nedsætter risikoen for havari betydeligt. Desuden skal dronepiloten være godkendt til at flyve med den pågældende drone. For at få den godkendelse skal piloten være fortrolig nok med dronen til at kunne gennemføre en række krævende manøvrer, som beskrevet i afsnittet Lovgivning. De foranstaltninger, som Trafikstyrelsen har sat op, sammenholdt med den generelt høje tekniske kvalitet af de droner, som bliver brugt, er med til at minimere sandsynligheden for, at en drone rammer en udenforstående borger. Sandsynligheden for at det sker virker meget lille. Konsekvensen kan derimod være ret stor. En drone kan veje op mod 25 kg og flyve med høj fart. Dermed kan den opbygge en ret høj kinetisk energi, over 1000 J og altså nok til at skade en person alvorligt. Udover den kinetiske energi er der risikoen for, at rotorerne påfører skader. De består almindeligvis af kulfiber og bevæger sig med høje omdrejninger. Om risikoen er stor eller lille, kan forfatterne af denne rapport ikke kaste lys over. Det er op til den enkelte operatør at afgøre. Det bliver nævnt i denne rapport, da det er vigtigt, at forsikringsbranchen er opmærksom på, at risikoen er til stede, om den så er lille eller stor. 9 Trafikstyrelsen, 2014: 1 12

13 Montering Figur 4 - Gyroskop, princippet bag en gimbal På en rotor-vinget drone kan komponenter med fordel monteres på en 3-akset gimbal. En gimbal er et ophæng, som kan dreje om en akse 10. Den 3-aksede gimbal kan dreje om tre akser, hvilket bevirker, at en komponent kan bevæge sig uafhængigt af dronens bevægelser. Dermed kan man eksempelvis holde et påmonteret kamera i vater eller panere det til at pege i en anden retning under flyvning. Kameraer og sensorer Der findes mange kamera-typer, som kan monteres på en drone. Af typisk anvendte kameraer kan nævnes: RGB (Synligt lys), som er et almindeligt kamera o Er det mest brugte, og kan anvendes til mange forskellige opgaver. NIR (Nær Infrarød) og Mid-IR (Midrange Infrarød) o Kan bruges til at vurdere afgrøders stress-niveau. Thermal-IR (Termisk Infrarød) o Kan bruges til at se temperaturer. Bruges fx til at vurdere tilstanden af Eksempler på sensorer er: Ultralyd solcelleanlæg og til at inspicere vindmøller. o Kan bruges til at styre en drone ud fra samme princip som flagermus. Røntgen o Kan bruges til inspektion, hvor man har behov for at se ind i eller igennem emnet LIDAR o Kan bruges til at lave højdekort

14 Video Med et videokamera monteret på dronen kan man få optagelser i HD kvalitet, som gemmes på kameraet. Mere relevant for de opgaver, denne rapport præsenterer, er netop, at man kan modtage live-feed video fra dronen. Dermed kan man, med meget lille forsinkelse, se hvad dronen ser, på en skærm nede på landjorden. De fleste videokameraer kan optage stillbilleder, mens de filmer. Dermed kan man for eksempel tage billeder af en skade, man ser undervejs i flyvningen. Der er talrige eksempler på, hvordan video-funktionen bliver brugt. På Youtube.com kan man blandt andet finde videoer, som er lagt op af privat personer, der har brugt en drone til at inspicere deres tag efter en storm 11. Nogle af de anvendelsesmuligheder, video-funktionen repræsenterer, bliver gennemgået i afsnittet om initiativer. Billeder Med et påmonteret kamera kan man tage billeder fra dronen. Den funktion medfører en række anvendelsesmuligheder. Man kan bruge billederne til at producere et kort eller et billede i meget høj opløsning, men man kan også bruge enkeltvise billeder fx som dokumentation ved en skadeopgørelse. Herunder er to eksempler på, hvordan enkeltstående billeder fra droner kan give dokumentation og bruges til at vurdere konstruktioners tilstand. Eksemplerne er hentet fra det engelske selskab Sky Futures, som bruger droner til at inspicere boreplatforme. 11 For eksempel, se: https://www.youtube.com/watch?v=attmo-ovuo8 14

15 Figur 5 Inspektion med enkeltvise billeder 12 Figur 6 Tilstandsrapportering med drone Sky-Futures: Hentet fra præsentation vist ved UAS konferencen den 2. oktober

16 De to eksempler viser, hvordan man kan bruge enkelte billeder til at vurdere en konstruktions tilstand. Selskabet har stor succes med at bruge droner, og det har mange fordele i forbindelse med inspektion på boreplatforme. Normalt bliver den slags inspektioner foretaget af klatrere. Undersiden af en boreplatform er svært tilgængelig, og risikoen er forholdsvis høj for klatrerne. Derfor skal klatrerne altid ledsages af en båd, der holder sig lige i nærheden, klar til at redde dem om bord, hvis de falder i vandet. En dyr og risikabel operation, som er blevet reduceret kraftigt ved introduktionen af droner. Mapping Med de rette metoder kan man producere 2D og 3D kort over arealer. Nedenfor gennemgås metoden og det vurderes, hvor anvendelig teknologien er i dag. Nøjagtighed I forbindelse med mapping er der en faktor, som har stor betydning for kvaliteten af det endelige produkt: nøjagtighed. Kvaliteten af det endelige kort bliver målt på, om det er nøjagtigt ned til cm eller mm. For nogle anvendelser, f.eks. kortlægning af stormfald, er cmnøjagtighed sandsynligvis tilstrækkeligt. For andre anvendelser, f.eks. bygningsinspektion, er mm-præcision måske nødvendig. Hvor småt er det, man skal vurdere er det et træ eller en revne i murværket? Nøjagtigheden beror på mange faktorer. Én afgørende faktor er antallet af billeder. Eller rettere: Hvor mange billeder bliver der taget, og hvor stort et areal dækker de. Signifikansen er eksemplificeret ved to udregninger baseret på to cases. Udregningerne er gennemgået i bilag 2. Herunder gennemgås resultatet og betydningen ganske kort. 13 Ibid. 16

17 Figur 7 - Golfbane kortlagt af ebee Case 1: Golfbanen Pixels per kvadratcentimeter: 0,898 Kvadratmeter per billede: m 2 Figur 8 - Bygningsfacade kortlagt af Fraunhofer Case 2: Bygning Pixels per kvadratcentimeter: 79,375 Kvadratmeter per billede: 20 m 2 Der er stor forskel på nøjagtigheden i de to cases. Der er også stor forskel på, hvor stor nøjagtigheden behøver at være. På bygningen skal man kunne se revner helt ned i mmstørrelse, mens kortet over golfbanen sandsynligvis blot skal give et overblik over banens geografi. Der er en hage ved de to ovenstående regnestykker. De billeder, der er blevet brugt til at fremstille kortene, overlapper nemlig hinanden. Under præsentationen af case 2 fortalte Christian Eschmann, at de arbejder med et overlap på 90 %, hvilket betyder, at kun 10 % af hvert nyt billede indeholder nye informationer. Det store overlap betyder, at der skal et stort antal billeder til at dække et areal, endog rigtig mange. Så mange billeder fylder meget på en harddisk, og det kræver meget computerkraft at arbejde med så store datamængder. Når nu der er så store ulemper ved at tage billeder med så stort et overlap, hvorfor så gøre det? Årsagen skal findes i den proces, hvor mange billeder samles til ét, en teknik der hedder orthomosaic. Orthomosaic Ordet orthomosaic er sammensat af de to processer, der indgår i teknikken, orthorectification og mosaicking. Ortho-rectification er en teknik, hvor man retter et billede, så hele motivet bliver vist fra en 90 graders vinkel lige ovenfra. I sagens natur vil en linse ikke kunne være 90 grader ud for et helt motiv, med mindre at linsen er lige så stor som selve motivet. Det resulterer i en forvrængning af motivet, som ikke er acceptabelt ved kortlægning. På et traditionelt kort er 17

18 perspektivet 90 grader på alle punkter på kortet, og ved fremstilling af et 2D-kort er sigtet det samme. For en visuel beskrivelse, se bilag 2. Mosaicking er en proces, hvor man lægger flere overlappende billeder sammen for at skabe et billede i høj opløsning 14. Arbejdet med at lægge billederne sammen kaldes stitching. Den højere opløsning er årsagen til, at det giver mening at fokusere på kortlægning i denne rapport. Man kan i princippet opnå den millimeter nøjagtighed, der er omtalt tidligere, blot ved at tage nok billeder pr. arealenhed og sørge for, at billederne overlapper hinanden, for så at sy dem sammen. I forhold til millimeter nøjagtighed er udfordringen, at teknologien endnu ikke helt følger trit med teorien. Kvaliteten af kortet beror på kvaliteten af de to processer, så der ikke sker en forvrængning af billedet. Det bringer os tilbage til årsagen til, at billederne overlapper med 90 %. Et større overlap betyder mindre forskel i perspektivet. Det gør, at man bedre kan rette billedet ved Ortho-rectification, hvilket igen medfører, at man bedre kan sy billederne sammen i mosaic-processen. Christian Eschmann arbejder med udvikling og anvendelse af droneteknologi hos Fraunhofer, og ifølge ham er teknologien og metoderne bag 2D-mapping endnu ikke pålidelig nok til at levere millimeter præcision. Man kan opnå høj præcision og nøjagtighed med nuværende teknologi, men hvad nytter det, hvis den afgørende revne i murværket forsvinder i den sidste brøkdel af fejl? Kortlægning er altså endnu ikke en millimeter-nøjagtig disciplin. Men med centimeternøjagtighed, som er mulig nu, kan kortlægning utvivlsomt dække behov, hvor man ikke behøver detaljer under centimeternøjagtighed. Så længe en professionel med det rette itudstyr står for databehandlingen. LIDAR modelling LIDAR er en sammentrækning af ordene light og radar 15. LIDAR fungerer ved at sende laser-lys ud og måle på refleksionen, for derved at måle afstanden mellem det, der sender

19 lyset ud, og det, der reflekterer lyset 16. Med LIDAR kan man indsamle store mængder af afstandsmålinger med centimeter nøjagtighed. Afstandsmålingerne skaber en sky af punkter, som kan oversættes til et 3D højdekort, som det, der ses i figur 9 herunder. Eksempel I en forsikringsmæssig sammenhæng ville man kunne bruge et højdekort til at kortlægge risici før en hændelse. I eksemplet herunder vil man hurtigt kunne identificere den lavning, der forekommer i landskabet ved den første af de tre gavle. Her vil der være en øget sandsynlighed for, at der kan samle sig store mængder vand op ad gavlen, hvilket kan føre til vand i kælderen. Herefter kan man risikovurdere, hvorvidt man vil eliminere denne risiko med tiltag eller indberegne det i forsikringstagerens præmie. Dette er blot et small scale eksempel på, hvordan en Lidar scanning vil kunne bruges i forsikringsmæssige sammenhænge- såsom overflyvning af større sommerhus arealer eller lignende, hvor man hurtigt kan identificere udsatte huse og agere hensigtsmæssigt ud fra sin risikovurdering heraf. Figur 9 LIDAR højdekort

20 Idekatalog I dette afsnit findes forslag til, hvordan forsikringsbranchen kan bruge droner, som teknologien er nu. I dette afsnit findes inspiration til, hvordan forskellige opgaver vil kunne drage nytte af at inddrage droner som en del af opgaveløsningen. Processen For hver opgave vil processen kunne foregå som følger: 1. Dialog, der klarlægger, hvilke data taksator skal bruge fra droneleverandøren, og hvordan leverandøren vil indsamle disse data. 2. On the spot indsamling af data, hvor både taksator og droneleverandør er til stede. 3. Evt. efterbehandling af data fx orthomosaics (se s. 17) ved kortlægning af stormfald. 4. Opgaven afsluttes ved overlevering af aftalt data. Idéer Rapporten har med udgangspunkt i, hvad droner kan, hvad lovgivningen tillader og hvilket behov der er, fundet 5 områder, som er interessante at se på med udgangspunkt i hvor droner sandsynligvis vil kunne bidrage positivt hos forsikringsbranchen: 1. Bygningsinspektion 2. Stormfald 3. Stormflod 4. Afgrøder 5. Skybrud Herunder redegør rapporten for, hvordan og hvorfor droner er et interessant redskab for de fem områder. Yderligere redegør rapporten for, hvilket udstyr der skal bruges ved de enkelte områder. 20

21 1. Bygningsinspektion Anvendelsesområder Foreløbig vurdering af skadeomfang Dronen sendes i luften og gennemgår systematisk bygningen, mens taksator følger med på en skærm. Hermed kan det hurtigt afgøres, hvor bygningen er ramt af skade, og hvorvidt der er tale om en partiel skade eller total skade. Hvis der er behov for det, kan taksator efterfølgende rekvirere en lift el.lign. som ved en traditionel inspektion, nu blot med den fordel at man ved præcis hvor på bygningen, der er skader. Dermed ved man, hvor man skal placere liften, og hvor det ikke er nødvendigt at kigge. Skadeopgørelse Ved den detaljerede skadeopgørelse kan dronen igen sendes i luften. Denne gang kan den bruges til at tage billeder af skaderne som dokumentation. Igen kan det ses som et supplement til den traditionelle proces, et supplement som kan gøre taksators arbejde nemmere. Udstyr Fastvinget, fx e-bee, til kortlægning Almindeligt kamera - Og/eller - Rotor-vinget til overblik on-the-spot Almindeligt kamera med mulighed for live-feed Fordele Minimering af behovet for dyre hjælpemidler som lifte, stilladser, klatrere o.l. Minimering af risiko (arbejdsskader) Effektivisering Cost-effective 17 Let og tilgængeligt overblik. 17 Omkostningsnedsættende set ift. traditionelle metoder 21

22 Begrænsninger Man er afhængig af en droneleverandør (medmindre forsikringsselskabet selv bliver operatør) Der skal sættes ekstra ressourcer af til at implementere droner i processen. 2. Stormfald Anvendelsesområder Kortlægning af det ramte område Identificering af skadeomfang. Udstyr Fordele Fastvinget og/eller rotor-vinget (afhængigt af arealets størrelse) Almindeligt kamera. Hurtigt overblik Nøjagtig og anvendelig kortlægning Billigt ift. overflyvning med bemandet luftfartøj Live-feed Omkostningsnedsættende. Begrænsninger Sårbar for vejrforhold. 3. Stormflod Anvendelsesområder Besigtigelse af skader Taksator kan inddrage en droneleverandør til at give assistance ved besigtigelsen. Således vil man nemt kunne besigtige svært tilgængelige steder på bygningen, fx taget. Det er muligt, at taksator efterfølgende er nødsaget til at besigtige fundne skader ved fysisk at komme op på taget, men dronen kan som minimum være med til at vurdere om, det er nødvendigt eller ej. 22

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det?

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Med drone forstås en hanlig arbejdsbi - men er også

Læs mere

Droner et fotogrammetrisk alternativ til landmåling

Droner et fotogrammetrisk alternativ til landmåling Droner et fotogrammetrisk alternativ til landmåling Jesper Falk, COWI A/S Sektionsleder for Landmåling 1 Def. af droner / UAV UAV / UAS (unmanned aerial vehicle / Unmanned aircraft systems) Fjernbetjent

Læs mere

Kortlægning med drone

Kortlægning med drone Kortlægning med drone Oplæg IDAmiljø: Natur- og Miljøovervågning next generation. Om nye metoder i naturog miljøforvaltningen Esben Krogh, Landinspektør Landmåling & Ejendomsret 1 Def. af droner / UAV

Læs mere

Kortlægning af Invasive arter med droner

Kortlægning af Invasive arter med droner Kortlægning af Invasive arter med droner Irene Paulsen og Jesper Falk 1 KORTLÆGNING AF INVASIVE ARTER MED DRONER Registrering af Kæmpebjørneklo med droner i Hillerød Kommunen har en indsatsplan for bekæmpelse

Læs mere

Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S

Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S Mange forskellige typer droner (Unmanned Aircraft Systems (UAS)) Flere typer (bl.a.): Kategori 1A

Læs mere

Et øje i det høje 08-06-2016 DRONER - ET ØJE I DET HØJE

Et øje i det høje 08-06-2016 DRONER - ET ØJE I DET HØJE Et øje i det høje 1 Overblik over restressource vha. luftfotografering Nye muligheder med droner Claes Bergholt Hviid Geoservices COWI A/S 2 Metoder Fly / Drone / (Landmåler) LiDAR / Fotogrammetri / (Landmåling)

Læs mere

! Civile!droner!i!Danmark!

! Civile!droner!i!Danmark! CiviledroneriDanmark /potentialer,udfordringeroganbefalinger UdarbejdetforUddannelses/ogForskningsministeriet Juni2014 Titel: Civile&droner&i&Danmark&/&potentialer,&udfordringer&og&anbefalinger Udarbejdetaf:

Læs mere

Uffe Pilegård Larsen Driftsleder. Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Forsøgsvej Slagelse

Uffe Pilegård Larsen Driftsleder. Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Forsøgsvej Slagelse Uffe Pilegård Larsen Driftsleder Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Forsøgsvej 1 4200 Slagelse Hvorfor Drone regler? 150 m Regler Droneflyvning Droneloven / Tilføjelse til Loven om Luftfart / 126b

Læs mere

ANVENDELSE AF DRONER I LANDBRUGET Agronom Robert Nøddebo Poulsen SpectroFly ApS

ANVENDELSE AF DRONER I LANDBRUGET Agronom Robert Nøddebo Poulsen SpectroFly ApS 7. NOVEMBER 2013 PLANTEAVLSMØDE I ØSTDANSK LANDBRUGSRÅDGIVNING ANVENDELSE AF DRONER I LANDBRUGET Agronom Robert Nøddebo Poulsen SpectroFly ApS Disposition Teknologi Anvendelser i dag og i fremtiden Droner

Læs mere

UAS Denmarks Road Map 2015-2017

UAS Denmarks Road Map 2015-2017 UAS Denmarks Road Map 2015-2017 VÆKST GENNEM NATIONAL STRATEGI Udarbejdet af UAS Denmark - det danske branchenetværk for UAS (Unmanned Aircraft Systems) WWW.UASDENMARK.DK Baggrund og status - en ny vækstbranche

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2014. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2014. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Civile droner i Danmark Smith Lygum, Anne Kirstine; Skjødt Nielsen, Jacob ; Bang Bådum, Nicklas ; La Cour-Harbo, Anders; Paulin Hansen, John ; Steenstrup Pedersen, Kim ; Larsen, Lars

Læs mere

Dansk virksomhed udvikler skibs-drone, der kan flyve og lande fuldautomatisk på selv små skibsdæk

Dansk virksomhed udvikler skibs-drone, der kan flyve og lande fuldautomatisk på selv små skibsdæk Pressemeddelelse: torsdag den 18. december 2014 kl. 09.00. Dansk virksomhed udvikler skibs-drone, der kan flyve og lande fuldautomatisk på selv små skibsdæk Takket være en bevilling fra Innovationsfonden

Læs mere

Ændring af lov om luftfart - droner

Ændring af lov om luftfart - droner Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 132 Bilag 10 Offentligt Ændring af lov om luftfart - droner Jesper Rasmussen Vicedirektør Baggrund: Tværministeriel arbejdsgruppe Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Danova kvalitet betaler sig

Danova kvalitet betaler sig Danova kvalitet betaler sig FLOW NIVEAU SERVICE KNOWHOW velkommen Seriøst samarbejde med klare mål Niveaumåling, flowmåling, teknisk rådgivning og stærk support. Velkommen hos Danova, hvor vi inviterer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Scale-Up Denmark s Center for Offshore Industri

Scale-Up Denmark s Center for Offshore Industri Scale-Up Denmark s Center for Offshore Industri Har din virksomhed potentialet til at revolutionere offshore industrien? Har I en genial ide, en hemmelig ingrediens eller en overlegen teknologi? Har I

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Nye initiativer fra forsikringsbranchen i forhold til nedbørsskader Forsikring & Pension Nedbørsskader

Nye initiativer fra forsikringsbranchen i forhold til nedbørsskader Forsikring & Pension Nedbørsskader Nye initiativer fra forsikringsbranchen i forhold til nedbørsskader Side 1 Konsekvenser af klimaændringer De samlede udgifter til klimabetingede skader i perioden 1999-2010 er formentligt tættere på 25

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014 Test i Danmark 2014 Undersøgelse på TestExpo 2014 Indledning I forbindelse med TestExpo-konferencen (www.testexpo.dk) den 30/1 2014 i Bella Center i København blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1 I medfør af 126 b, stk. 3 og 4, 126 c, stk. 3-5, 126 d, stk. 4 og 5, 126 f, stk. 2, 126 h, 126 i, stk.1, og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til dit smarteste værktøj.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til dit smarteste værktøj. 24. August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til dit smarteste værktøj. Du ved allerede at din smartphone kan gøre nogle ret smarte og fantastiske ting. Nu kombinerer Ryobi Phone Works kvalitetsmåleredskaber

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål

Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål DRONER INTELLIGENT BRUG AF NY TEKNOLOGI Droner Generelt om droner Hvad kan de, og hvad må de? Hvordan fungerer de? Drone-information til hvad? Spørgsmål 1 Hvis vi havde haft dronerne lidt før. 3. december

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1 Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1 1 I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april

Læs mere

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes.

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Forholdet Leica Geosystems har med sine kunder kan defineres med ét ord: Partnerskab.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Eksempler på anvendelse af droner i miljøarbejdet hvor virker de og hvilke udfordringer er der

Eksempler på anvendelse af droner i miljøarbejdet hvor virker de og hvilke udfordringer er der Eksempler på anvendelse af droner i miljøarbejdet hvor virker de og hvilke udfordringer er der Anders G. Christensen, Civilingeniør Ekspertisechef, NIRAS Allerød, DK. ATV MØDE 25. Januar 2017 INDHOLD Hvad

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Se en verden fra oven

Se en verden fra oven Se en verden fra oven En helt speciel oplevelse! Den bog, du nu holder i hænderne, har et budskab: personen, som forærede den til dig, ønsker at give dig en speciel gave - en oplevelse. Hvilken oplevelse

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1)

Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område 1) BEK nr 788 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Appendiks 6 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Struktur på rapport over privatlivsimplikationsanalysen... 3 Introduktion...

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Notat SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Projekt: 7482 Fra nøgletal til strategiimplementering -

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMArisk

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMArisk Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMArisk RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere