APOTEKERNES KURSER FOR FARMACEUTER OG APOTEKERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APOTEKERNES KURSER FOR FARMACEUTER OG APOTEKERE"

Transkript

1 LiveAid APOTEKERNES KURSER FOR FARMACEUTER OG APOTEKERE

2 LIVEAID EN VERDEN AF KURSER VIDEN, INSPIRATION OG HØJ FAGLIG STANDARD

3 NY VIDEN ELLER OPKVALIFICERING. ALTID MED UDGANGSPUNKT I DIT DAGLIGE ARBEJDE PÅ APOTEKET. VI KALDER DET LÆRING MED ET TWIST. LiveAid har i forbindelse med udarbejdelsen af dette kursuskatalog sammensat et hold ledet af Farmaceut og seniorforsker Anton Pottegaard fra Syddansk Universitet. Anton er på trods af sin unge alder forfatter til ikke mindre end 40+ artikler med relation til farmakologi, og er dagligt tilknyttet et apotek i København. Anton er flankeret af læger og eksperter for at sikre kombinationen af first hand, state-of-the-art viden og klinik som du kan tage med hjem. God fornøjelse. LIVEAID EN KURSUSVIRKSOMHED MED FOKUS PÅ NYE LØSNINGER OG LÆRING FOR SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE. KARSTEN UNO PETERSEN Adm. direktør, LiveAid ANTON POTTEGARD Seniorforsker, farmaceut, ph.d. LiveAid er opstået som et samarbejde mellem forskellige personer inden for sundhedsvæsenet. Formålet er at formidle state-of-the-art viden på en spændende måde, og med fokus på den hverdag som deltageren har. Sammensætningen af højt kvalificerede mennesker i store og små teams betyder ikke nødvendigvis, at de fungerer godt, eller at teamet yder den præstation det faktisk kan. Ofte er vi ikke dygtige nok til at bruge hinandens viden. KARSTEN UNO PETERSEN Adm. direktør THOMAS B. KNUDSEN Adjunkt, læge, ph.d. RASMUS FAURBY Anæstesilæge ANDERS RASMUSSEN Praktiserende læge CHRISTINA U. KNUDSEN Kursus koordinator 04 05

4 HVAD VIL DU HELST LÆRE? VI KENDER DET SELV DET ER JO IKKE ALT, DER ER LIGE SPÆNDENDE OG DET ER IKKE ALT, DER ER LIGE VIGTIGT. VI VED, AT HVIS DET ER SJOVT, SÅ LÆRER DU DET LETTERE. DERFOR FOREGÅR VORES KURSER I INSPIRERENDE OMGIVELSER, OG INKLUDERER ALTID ELEMENTER AF TEAMBUILDING. LiveAid præsenterer på de kommende sider tre forskellige kursus søjler med ny viden - for eksempel hvis du vil lære om de nye medicinsataler, opdatere dig på vigtige områder eller bestille et specifikt kursus på apoteket. Uanset hvilket kursus du vælger, vil du opleve at problemstillingen bliver bearbejdet fra flere vinkler. Det være sig smertebehandling som kan behandles ud fra diverse smertealgoritmer, der kræver kendskab til dels farmakologi, sygdomspatofysiologi, bivirkninger og co-morbiditet. Det er klart, at hovedvægten på alle kurser fokuserer på den paratviden og ekspertise, der forventes af dig i dit daglige arbejde på apoteket. Derudover tilbyder vi også opdateret førstehjælp inklusive instruktion i brug af hjertestartere, et felt som til stadighed tiltrækker sig mere opmærksomhed og samtidig færdigheder som giver tryghed i hverdagen. Er du leder, og har du lyst til at udvikle dig selv eller din organisation, så er der også mulighed for at tage kurser indenfor social kapital, arbejdsmiljø og organisations udvikling. TILMELDING Tilmelding og yderligere information på Frist for 1. søjle: 21. august 2015 Frist for 2. søjle: Løbende Frist for 3. søjle: For deltagelse i 1. kursus: 1 md. før afholdelse. For 3 kurser fra 3. søjle 31. december Betaling og frameldingsvilkår aftales nærmere

5 FØRSTE KURSUS SØJLE MEDICINSAMTALE PÅ APOTEKET NYT Fra 1. januar 2016 skal alle danske apoteker tilbyde medicinsamtaler med borgere, der opstarter kronisk lægemiddelbehandling. Formålet er at inddrage apotekernes specialviden, for at sikre rationel medicinering og korrekt brug. Ifølge Sundhedsministeren (Nick Hækkerup) skal medicinsamtalen øge borgerens kendskab til den medicinske behandling af den eller de kroniske sygdomme, som borgeren lider af, med henblik på bedre medicinefterlevelse ved at tage udgangspunkt i borgerens vaner og vanskeligheder i forbindelse med medicinindtagelsen og dermed bidrage til bedre behandlingseffekt. Vi tilbyder fra septemer et koncentreret 1-dags kursus særligt målrettet farmaceuter, der skal forestå eller planlægge de nye medicinsamtaler. Foruden selve kursusdagen inkluderer kurset en online opfølgningsaften efter du er gået i gang med ydelsen, hvor du kan dele dine erfaringer med dine kollegaer. Det overordnede tema motivation ved forståelse og forenkling skal klæde dig på til at udnytte din specialviden om, hvordan lægemidler bruges mest effektivt og sikkert, samtidig med at du møder den uerfarne medicinbruger i øjenhøjde. Undervisning forestås af både læger og farmaceuter med lang erfaring inden for medicingennemgang og medicinsamtaler og vil sikre, at du bliver klar til at tage udfordringen med samtalerne op og samtidig blive gjort fagligt stærkere. Hvert hold vil maksimalt bestå af 20 kursister, så der er plads til den enkelte deltager og for at sikre at alle får en aktiv rolle i workshops og øvelser. Kursusdagen vil indeholde hele pakken. Vi vil komme omkring det lavpraktiske med den nye bekendtgørelse, visitation af patienterne og indretning af kunderum til at kunne håndtere samtalerne. Vi vil desuden træne dig i teknikken den motiverende samtale, og klæde dig kommunikativt på til at forestå samtalerne. Du vil få udleveret konkrete værktøjer til både at styre og gennemføre samtalerne, samt værktøjer til at dokumentere dit arbejde via intranettet. Derudover vil du få en oversigt over de behandlingsvejledninger mm., du skal kende til, for at kunne vejlede patienterne. Og sidst men ikke mindst, vil du naturligvis blive mødt af et væld af cases og andre hands-on opgaver. Den efterfølgende opfølgningsaften vil være designet sådan, at vi kan dele erfaringerne mellem jer, der er gået i gang med at holde samtalerne. Denne aften vil blive afholdt online, så du kan være med direkte fra apoteket og dermed slipper for transporten. Et detaljeret program for kurset fremgår af næste side. Den indledende kursusdag vil blive holdt i Odense (Orifarm), mens opfølgningsaftenen vil foregå online. Prisen for kurset er 4.800,- (ex. moms) pr. farmaceut

6 PROGRAM 1-DAGSKURSUS VEDRØRENDE MEDICINSAMTALER Indskrivning og morgenmad Den farmaceutiske medicinsamtale (Anton Pottegård + læge fra LiveAid) Velkomst ved LiveAid med præsentation af dagens program, derefter gennemgang af bekendtgørelsen og reglerne for visitation Information vs. kommunikation (lægeunderviser) Oplæg fra en læge med erfaring i vejledning af kroniske patienter. Fokus er forskellen på at informere og kommunikere, dvs. at udgangspunktet skal være den enkelte patient og de problemer og barrierer, som patienten oplever Skill-stations hver farmaceut skal igennem følgende to skill-stations, hver af en times varighed: Skill-station I (lægeunderviser) Teori og træning i Den motiverende samtale. Skill-station II (Mette Herold) Den praktiske håndtering af patienten. Strukturering af tid, håndtering af den skrøbelige patient og konkrete råd omkring indretning af skrankerum Guide til guidelines (lægeunderviser) Introduktion til de mest centrale behandlings guidelines som farmaceuten bør være bekendt med, for at kunne vejlede patienterne. Guidelines vil både blive gjort tilgængelig online og udleveret i kopi Dokumentation (Anton Pottegård) Introduktion til et værktøj til dokumentation af samtalerne via apotekets intranet. Værktøjet vil blive udleveret inklusiv en kort guide, så farmaceuten kan installere skabelonen på sit eget apoteks intranet Case-træning (alle i grupper) I mindre grupper vil kursusdeltagerne møde rigtige patienter og gennemføre vejledte samtaler Take home messages (plenum) Resumé af dagens vigtigste læringspointer Afslutning (Alle) Opsamling på spørgsmål, invitation til det kommende opfølgningsmøde, invitation til at deltage i landsdækkende dataindsamling, invitation til LiveAid s øvrige kurser, evaluering Frokost 10 11

7 ANDET KURSUS SØJLE SOM DU SELV TÆNKER ET KURSUS PROGRAM HALV DAG Velkomst ved apoteker + LiveAid En kombination af oplæg og øvelser tilrettelagt ud fra det emne og den skitse, der udarbejdes efter apotekets ønsker Pause og mad Scenarietræning, cases eller anden form for performance orienteret læring Afslutning KURSER TILRETTELAGT NETOP FOR JERES APOTEK SOM DU SELV HAR TÆNKT DEM! Vi i LiveAid vil allerhelst udbyde det helt perfekte kursus. I den sidste ende er vores kurser dog kun et kvalificeret gæt på, hvad du mener er mest relevant, og ofte ikke præcis det, du selv kunne tænke dig. Qua vores daglige virke i sundhedsvæsenet er vi selv bekendt med dette. Det bedste for os er således, at samarbejde med dig om tilrettelæggelsen af et kursus. Et sådan kursus kan enten foregå som en temaeftermiddag/-aften eller en hel temadag, hvor halvdelen af apoteks personale undervises om formiddagen og den anden halvdel om eftermiddagen. Eller som faglige weekendkurser der naturligvis også er en mulighed. Det vigtigste for os er, at dagen kan give et bredt fokus, på den problemstilling du vælger, og at deltagerne bliver inddraget ved at præsentere dem for problemstillinger, som de selv skal løse for eksempel i grupper eller ved case-undervisning. Vores erfaring er, at denne dynamik giver det største udbytte. Med vores mange dygtige undervisere og store erfaring med at udbyde faste kurser (se tredje søjle), vil vi ofte være i stand til at udvælge elementer til et sådan kursus dermed undgår I, at udviklings-budgettet for jeres temadag løber løbsk og samtidig at I får det største udbytte. Ved siden af ses to forslag til struktur for et dagsprogram for et halv- og heldagskursus. Et typisk kursus tager udgangspunkt i ca. 20 deltagere. LiveAid stiller med 2-3 undervisere samt al undervisningsmateriale. Det er op til jer, om I eller vi skal stå for lokaler og forplejning. PROGRAM HEL DAG Velkomst ved apoteker + LiveAid Oplæg og skill-stations ved farmaceuter og læger inden for det emne og den skitse, der udarbejdes efter apotekets ønsker Evt. et samlende oplæg + scenarietræning, cases eller anden form for performance-orienteret læring Fælles afslutning Se tredje kursus søjle for inspiration til kursusprogram Prisen for kurset vil variere afhængig af omfang, men vil typisk være ,- (ex. moms) for et halvdagskursus og ,- (ex. moms) for et heldagsarrangement

8 TREDJE KURSUS SØJLE KURSER I LIVEAID REGI NY VIDEN PR. DAG LiveAid præsenterer på de kommende sider forskellige kurser, hvor iblandt der er mulighed for at få ny viden, opdatere sig på vigtige områder eller prøve noget andet end vi plejer. Er du leder, og har du lyst til at udvikle dig selv eller din organisation, så er der også mulighed for at tage kurser indenfor social kapital, arbejdsmiljø og organisations udvikling. Du skal bare vælge KURSER OG PRISER Hvis du kun vil med på et enkelte kurses, er der selvfølgelig mulighed for det. Men da vi samtidig ved, at tiden sammen med underviseren er afgørende for din læring, så har vi kun relativt små hold med mange undervisere og det er lettere for os, at få det til at hænge sammen, hvis både du og vi comitter os til en kursusrække. Prisen for et kursus er kr. pr. deltager (ex moms), mens du får 3 kurser for kr. Som apoteker kan du selv være med til at arrangere en halv eller hel dag med de emner, du selv finder mest relevante se anden søjle tidligere i kataloget. Vil du have hele pakken, har vi i maj 2016 fortsat pladser på uge-kurset på La Santa Sport, hvor du får fire kursusdage (Kursus i den medicinske samtale + kurserne nr. 1, 2 og 5) + rejse i alt syv dage for kr. (ex moms). Kursusugen strækker sig fra fredag til fredag med undervisning hver formiddag og sport + middag hver eftermiddag. Der er indlagt en fridag midt på ugen med mulighed for dykkerudflugt eller mountainbike tur til en udslukt vulkan. Uanset hvilket kursus du vælger, vil du opleve at problemstillingen bliver bearbejdet fra flere vinkler. Det være sig smertebehandling som kan behandles ud fra diverse smertealgoritmer som kræver kendskab til dels farmakologi, sydomspatofysiologi, bivirkninger og co-mobiditet. Hovedvægten på alle kurser fokuserer på den paratviden og ekspertise der forventes af dig i dit daglige arbejde på apoteket. Derudover tilbyder vi også opdateret førstehjælp inklusive instruktion i brug af hjertestartere. Et felt som til stadighed tiltrækker sig mere opmærksomhed samtidig færdigheder som giver tryghed i hverdagen. De faglige 1-dages kurser er i øvrigt velegnede til farmaceuter, der er akkrediteret til at lave medicingennemgang (MGG), som en gang om året skal deltage i en faglig netværks- eller temadag. De faste kurser i den tredje søjle (se de næste sider) varer fra kl. 9-16, og inkluderer 3-5 lektioner med forskellige undervisere. Med i prisen får du endvidere kursusmateriale (inkl. personlig præ-test), morgenmad, lækker frokost, the/kaffe m.m. samt fx på Vejle Fjord hotel, mulighed for afslutningsvis at slappe af i de termiske bade. Vi formidler gerne et godt tilbud på efterfølgende middag m.m

9 TREDJE KURSUS SØJLE #01 TIDSPLAN Check-in + morgenmad Velkommen ASTMA, ALLERGI OG KOL SAMT COMORBIDITET Kursusdatoer 26. februar og 23. september 2016 Sted IDA Mødecenter København Kalvebod Brygge København De obstruktive luftvejssygdommene astma og KOL udgør til sammen et enormt morbiditetsområde. KOL er i sig selv den 5. største dødsårsag i Danmark. Astma rammer selv helt små børn, hvorimod voksne/ældre (især rygere) får KOL. Der er i de senere år udviklet gode behandlingstilbud, og målet ved behandling af astma er at opnå symptomfrihed, tilsvarende hos KOL patienterne hvor det dog kan være et mål i sig selv at mindske forværring. Kurset her giver overblik over sammenhænge mellem symptomer, udredning og farmakologiske behandlingsregimer og medikamenter. Du skal vide at Der er flere former for astma, men behandlingsmålet er altid symptomfrihed. Hvordan når vi dertil? KOL er en fremadskridende kronisk sygdom, men forløbet kan modereres! Inhalationsmedicin og tabletter kan supplere hinanden men hvilke og hvordan? Allergi er svært invaliderende, men alene apoteket kan gøre en forskel! Co-morbiditet hos KOL patienter er livstruende Skill I Lungefunktion, asta og KOL Skill II Inhalationsmedicin og guidelines Skill III Inhalations devices, instruktion af patienter Skill IV Allergibehandling Frokost (tbl./dr./spray/decensibilisering) Interaktioner og co-morbiditet Pause Akut respiratorisk patient Afrunding Hvad gør du. Hvad dør de af? Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag

10 TREDJE KURSUS SØJLE #02 TIDSPLAN Check-in + morgenmad Velkommen + Smerte historien: Hvorfor føler vi smerte, og hvad kan medicinen gøre? Frokost SMERTEBEHANDLING: FRA AKUT TIL KRONISK SMERTE MED ET TWIST Kursusdatoer 11. marts og 30. september 2016 Sted Helenekilde Badehotel Strandvejen Tisvildeleje Du opnår viden om smerteanatomi og fysiologi, samt kendskab til behandlingsprincipper indenfor smerteområdet. Dagen starter med en fælles forelæsning ved smertelæge R. Faurby, hvorefter smertebehandlingen angribes fra fire vinkler Akut smerte 2. Kronisk smerte 3. Cancersmerter Afrunding 4. Smerter hos gravide og børn Hver enkelt skill-station gennemgår teori om smerten som baggrund for den farmakologiske behandling. Derudover indgår teori om alternative behandlingsformer og smertemodulation. Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag

11 TREDJE KURSUS SØJLE #03 TIDSPLAN Check-in + morgenmad Velkommen + hvem har hypertension og hvad gør vi? HYPERTENSION MED ET TVIST: HJERTEPATIENTEN, OG DEN ÆLDRE MED NYREPROBLEMER Skill I Behandlingsalgoritmer Skill II Gennemgang af stofgrupper, virkning, bivirkning og interaktion Kursusdatoer 18. marts og 21. oktober 2016 Sted Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé Middelfart Behandling af folkesygdommen højt blodtryk (hypertension) undergår næsten årligt forandringer eftersom specialisterne evaluerer på vores erfaringer og finder ny viden. På dette kursus får du den nyeste viden om behandlingsregimer og de vigtigste stofgrupper indenfor hypertensionsbehandling og hjertesvigt. Kurset sigter på at give dig en bred forståelse for de valg, der ligger bag hypertensionspatientens behandling, og viden til at formidle dette videre Skill III Behanling til patienter med co-morbiditet Frokost Udvikling i behandling nye guidelines baseret på nyeste Pause iden (Dr. M. Paulsen + A. Pottegaard) Hjertestop i skranken. Hjertelungeredning og hjertestarter Afrunding Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag

12 TREDJE KURSUS SØJLE #04 TIDSPLAN Check-in + morgenmad Velkommen psykiatri på apoteket Behandling af depression, PTSD og angst MEDICINBRUGERE I DET PSYKIATRISKE SPEKTRUM OG MEDICINMISBRUGERE Behandling af skitzofreni Frokost Kursusdatoer 21. april og 28. oktober 2016 Kl Misbrugsproblematikker: psykoaktive stoffer, alkohol, benzodiazepin Sted Vejle Fjord Hotel Sanatorievej Stouby Kl Kl Pause Medicinmisbrug hos unge: Doping, steroider, party-drugs Depression, angst og psykotiske lidelser som skizofreni udgør en broget gruppe af svært behandlelige patienter. Der er dog ofte overlap i symptombilledet og derfor også særlige stofgrupper, det er vigtigt at kende. På dette kursus gennemgås almindelige behandlingsregimer, ATC-gruppernes virkning, interaktion og bivikninger. psykologiske problemstillinger, medicinen forsøger at modvirke. En del psykiatriske patienter eller patienter med misbrugsproblematikker misbruger også medicin. Selv i øvrigt raske unge havner i denne situation, og deres problemer med steroidmisbrug, benzodiazepin m.m., opnås der vigtig viden om. Kl og drug rape Afrunding Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag. Du lærer at vejlede patienter med psykiske lidelser, og du opnår en indføring i de neuro

13 TREDJE KURSUS SØJLE #05 TIDSPLAN Check-in Velkommen Basal genoplivning og brugen af hjertestarter (mindre hold) Pause Syge børn FØRSTEHJÆLP TILRETTET DIT BEHOV! Kursusdatoer 29. april og 18. november Sted Vejle Fjord Hotel Sanatorievej Stouby Hvergang der er nogen der genopfinder førstehjælp, er der ikke grund til at springe op og prøve det. Hvorfor så dette kursus: Du får lægeundervist gennemgang af de færdigheder, der er vigtigst for at redde liv. Fokus er på det, du kan og skal gøre. Du bliver kastet ud i scenarier, hvilket vi ved giver det største udbytte. DET FÅR DU MED HJEM Øvelse i basal genoplivning gennem teambaseret træning med dig i centrum Forståelse for førstehjælpsprincipper små skader, brændsår, fremmedlegeme i luftvejene, syge børn. Hvad gør du, når ulykken er ude i trafikken? Hvordan bruges hjertestarter? Småskader Frokost Trafikulykker Pause Scenarier igen Afrunding Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag

14 TREDJE KURSUS SØJLE #06 TIDSPLAN Check-in Velkommen Social kapital Hvordan? Ledelse i praksis ARBEJDSMILJØ OG SOCIAL KAPITAL HIGH PERFORMANCE I DIN ORGANISATION Frokost Feedback øvelse Kursusdatoer 28. maj og 25. november 2016 Sted Helenekilde Badehotel Strandvejen Tisvildeleje Social kapital er en vigtig produktiv kraft. Den er ikke ejet af den enkelte, og du kan trække på den i perioder, hvor der er pres på arbejdet. På dette kursus gennemgår vi hvad social kapital er, hvorfor det har betydning, og hvordan du påvirker det som chef eller som ansat. KURSUSINDHOLD Alle lektioner indeholder en teoretisk gennemgang af kernestof. Det præsenteres, så du let kan formidle det videre der hjemme. I tilknytning til undervisningen indgår øvelser, som kan være med til at belyse hvordan et nyt fokus kan være med til at forandre jeres organisation. Social kapital forhindrer burnout, forbedrer arbejds-miljøet, skaber øget tilfredshed og produktivitet Pause I gang med alt, klar til intet. I gang med intet, Afrunding klar til alt. (Tavle-møder) Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag

15 LiveAid KONTAKT LIVEAID TILMELIDING ELLER YDERLIGERE INFORMATION OM KURSER SKRIV TIL E l T l W LIVE8.DK

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG TRYG DEN AF KURSUSKATALOG ALS RESEARCH TRYG DEN AF KURSUSKATALOG I dette katalog kan du læse nærmere om de to gratis kurser som udbydes som en del af projektet Tryg den af Partnerskab for et sikkert natteliv

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Hvem er Business Betterlife?

Hvem er Business Betterlife? Hvem er Business Betterlife? Afdeling i Los Angeles Afdeling i Danmark Vi udvikler og uddanner mennesker Klinikker i hele Danmark behandlernetværk Firmaaftaler Forsikringsaftaler Udvikler behandlingssystemer:

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER rejsefotografering Til alle med eventyr i blodet DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Workshoppens mål At klargøre kursisterne til forestående rejser med kamera til fremmede

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER rejsefotografering Til alle med eventyr i blodet DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER 2 Workshoppens mål At klargøre kursisterne til forestående rejser med kamera til fremmede

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikkeøkonomer Lær at forstå virksomhedens regnskab og økonomiske sammenhænge Økonomiforståelse overskueligt og let at gå til Føler du dig hægtet af, når talen falder

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Makrofotografering kom helt tæt på en verden de færreste har set DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER 2 Workshoppens mål At give kursisterne indsigt i makrofotografiets

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Makrofotografering kom helt tæt på en verden de færreste har set DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER 2 Workshoppens mål At give kursisterne indsigt i makrofotografiets

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Makrofotografering kom helt tæt på en verden de færreste har set DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Workshoppens mål At give kursisterne indsigt i makrofotografiets udfordringer.

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere