APOTEKERNES KURSER FOR FARMACEUTER OG APOTEKERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APOTEKERNES KURSER FOR FARMACEUTER OG APOTEKERE"

Transkript

1 LiveAid APOTEKERNES KURSER FOR FARMACEUTER OG APOTEKERE

2 LIVEAID EN VERDEN AF KURSER VIDEN, INSPIRATION OG HØJ FAGLIG STANDARD

3 NY VIDEN ELLER OPKVALIFICERING. ALTID MED UDGANGSPUNKT I DIT DAGLIGE ARBEJDE PÅ APOTEKET. VI KALDER DET LÆRING MED ET TWIST. LiveAid har i forbindelse med udarbejdelsen af dette kursuskatalog sammensat et hold ledet af Farmaceut og seniorforsker Anton Pottegaard fra Syddansk Universitet. Anton er på trods af sin unge alder forfatter til ikke mindre end 40+ artikler med relation til farmakologi, og er dagligt tilknyttet et apotek i København. Anton er flankeret af læger og eksperter for at sikre kombinationen af first hand, state-of-the-art viden og klinik som du kan tage med hjem. God fornøjelse. LIVEAID EN KURSUSVIRKSOMHED MED FOKUS PÅ NYE LØSNINGER OG LÆRING FOR SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE. KARSTEN UNO PETERSEN Adm. direktør, LiveAid ANTON POTTEGARD Seniorforsker, farmaceut, ph.d. LiveAid er opstået som et samarbejde mellem forskellige personer inden for sundhedsvæsenet. Formålet er at formidle state-of-the-art viden på en spændende måde, og med fokus på den hverdag som deltageren har. Sammensætningen af højt kvalificerede mennesker i store og små teams betyder ikke nødvendigvis, at de fungerer godt, eller at teamet yder den præstation det faktisk kan. Ofte er vi ikke dygtige nok til at bruge hinandens viden. KARSTEN UNO PETERSEN Adm. direktør THOMAS B. KNUDSEN Adjunkt, læge, ph.d. RASMUS FAURBY Anæstesilæge ANDERS RASMUSSEN Praktiserende læge CHRISTINA U. KNUDSEN Kursus koordinator 04 05

4 HVAD VIL DU HELST LÆRE? VI KENDER DET SELV DET ER JO IKKE ALT, DER ER LIGE SPÆNDENDE OG DET ER IKKE ALT, DER ER LIGE VIGTIGT. VI VED, AT HVIS DET ER SJOVT, SÅ LÆRER DU DET LETTERE. DERFOR FOREGÅR VORES KURSER I INSPIRERENDE OMGIVELSER, OG INKLUDERER ALTID ELEMENTER AF TEAMBUILDING. LiveAid præsenterer på de kommende sider tre forskellige kursus søjler med ny viden - for eksempel hvis du vil lære om de nye medicinsataler, opdatere dig på vigtige områder eller bestille et specifikt kursus på apoteket. Uanset hvilket kursus du vælger, vil du opleve at problemstillingen bliver bearbejdet fra flere vinkler. Det være sig smertebehandling som kan behandles ud fra diverse smertealgoritmer, der kræver kendskab til dels farmakologi, sygdomspatofysiologi, bivirkninger og co-morbiditet. Det er klart, at hovedvægten på alle kurser fokuserer på den paratviden og ekspertise, der forventes af dig i dit daglige arbejde på apoteket. Derudover tilbyder vi også opdateret førstehjælp inklusive instruktion i brug af hjertestartere, et felt som til stadighed tiltrækker sig mere opmærksomhed og samtidig færdigheder som giver tryghed i hverdagen. Er du leder, og har du lyst til at udvikle dig selv eller din organisation, så er der også mulighed for at tage kurser indenfor social kapital, arbejdsmiljø og organisations udvikling. TILMELDING Tilmelding og yderligere information på Frist for 1. søjle: 21. august 2015 Frist for 2. søjle: Løbende Frist for 3. søjle: For deltagelse i 1. kursus: 1 md. før afholdelse. For 3 kurser fra 3. søjle 31. december Betaling og frameldingsvilkår aftales nærmere

5 FØRSTE KURSUS SØJLE MEDICINSAMTALE PÅ APOTEKET NYT Fra 1. januar 2016 skal alle danske apoteker tilbyde medicinsamtaler med borgere, der opstarter kronisk lægemiddelbehandling. Formålet er at inddrage apotekernes specialviden, for at sikre rationel medicinering og korrekt brug. Ifølge Sundhedsministeren (Nick Hækkerup) skal medicinsamtalen øge borgerens kendskab til den medicinske behandling af den eller de kroniske sygdomme, som borgeren lider af, med henblik på bedre medicinefterlevelse ved at tage udgangspunkt i borgerens vaner og vanskeligheder i forbindelse med medicinindtagelsen og dermed bidrage til bedre behandlingseffekt. Vi tilbyder fra septemer et koncentreret 1-dags kursus særligt målrettet farmaceuter, der skal forestå eller planlægge de nye medicinsamtaler. Foruden selve kursusdagen inkluderer kurset en online opfølgningsaften efter du er gået i gang med ydelsen, hvor du kan dele dine erfaringer med dine kollegaer. Det overordnede tema motivation ved forståelse og forenkling skal klæde dig på til at udnytte din specialviden om, hvordan lægemidler bruges mest effektivt og sikkert, samtidig med at du møder den uerfarne medicinbruger i øjenhøjde. Undervisning forestås af både læger og farmaceuter med lang erfaring inden for medicingennemgang og medicinsamtaler og vil sikre, at du bliver klar til at tage udfordringen med samtalerne op og samtidig blive gjort fagligt stærkere. Hvert hold vil maksimalt bestå af 20 kursister, så der er plads til den enkelte deltager og for at sikre at alle får en aktiv rolle i workshops og øvelser. Kursusdagen vil indeholde hele pakken. Vi vil komme omkring det lavpraktiske med den nye bekendtgørelse, visitation af patienterne og indretning af kunderum til at kunne håndtere samtalerne. Vi vil desuden træne dig i teknikken den motiverende samtale, og klæde dig kommunikativt på til at forestå samtalerne. Du vil få udleveret konkrete værktøjer til både at styre og gennemføre samtalerne, samt værktøjer til at dokumentere dit arbejde via intranettet. Derudover vil du få en oversigt over de behandlingsvejledninger mm., du skal kende til, for at kunne vejlede patienterne. Og sidst men ikke mindst, vil du naturligvis blive mødt af et væld af cases og andre hands-on opgaver. Den efterfølgende opfølgningsaften vil være designet sådan, at vi kan dele erfaringerne mellem jer, der er gået i gang med at holde samtalerne. Denne aften vil blive afholdt online, så du kan være med direkte fra apoteket og dermed slipper for transporten. Et detaljeret program for kurset fremgår af næste side. Den indledende kursusdag vil blive holdt i Odense (Orifarm), mens opfølgningsaftenen vil foregå online. Prisen for kurset er 4.800,- (ex. moms) pr. farmaceut

6 PROGRAM 1-DAGSKURSUS VEDRØRENDE MEDICINSAMTALER Indskrivning og morgenmad Den farmaceutiske medicinsamtale (Anton Pottegård + læge fra LiveAid) Velkomst ved LiveAid med præsentation af dagens program, derefter gennemgang af bekendtgørelsen og reglerne for visitation Information vs. kommunikation (lægeunderviser) Oplæg fra en læge med erfaring i vejledning af kroniske patienter. Fokus er forskellen på at informere og kommunikere, dvs. at udgangspunktet skal være den enkelte patient og de problemer og barrierer, som patienten oplever Skill-stations hver farmaceut skal igennem følgende to skill-stations, hver af en times varighed: Skill-station I (lægeunderviser) Teori og træning i Den motiverende samtale. Skill-station II (Mette Herold) Den praktiske håndtering af patienten. Strukturering af tid, håndtering af den skrøbelige patient og konkrete råd omkring indretning af skrankerum Guide til guidelines (lægeunderviser) Introduktion til de mest centrale behandlings guidelines som farmaceuten bør være bekendt med, for at kunne vejlede patienterne. Guidelines vil både blive gjort tilgængelig online og udleveret i kopi Dokumentation (Anton Pottegård) Introduktion til et værktøj til dokumentation af samtalerne via apotekets intranet. Værktøjet vil blive udleveret inklusiv en kort guide, så farmaceuten kan installere skabelonen på sit eget apoteks intranet Case-træning (alle i grupper) I mindre grupper vil kursusdeltagerne møde rigtige patienter og gennemføre vejledte samtaler Take home messages (plenum) Resumé af dagens vigtigste læringspointer Afslutning (Alle) Opsamling på spørgsmål, invitation til det kommende opfølgningsmøde, invitation til at deltage i landsdækkende dataindsamling, invitation til LiveAid s øvrige kurser, evaluering Frokost 10 11

7 ANDET KURSUS SØJLE SOM DU SELV TÆNKER ET KURSUS PROGRAM HALV DAG Velkomst ved apoteker + LiveAid En kombination af oplæg og øvelser tilrettelagt ud fra det emne og den skitse, der udarbejdes efter apotekets ønsker Pause og mad Scenarietræning, cases eller anden form for performance orienteret læring Afslutning KURSER TILRETTELAGT NETOP FOR JERES APOTEK SOM DU SELV HAR TÆNKT DEM! Vi i LiveAid vil allerhelst udbyde det helt perfekte kursus. I den sidste ende er vores kurser dog kun et kvalificeret gæt på, hvad du mener er mest relevant, og ofte ikke præcis det, du selv kunne tænke dig. Qua vores daglige virke i sundhedsvæsenet er vi selv bekendt med dette. Det bedste for os er således, at samarbejde med dig om tilrettelæggelsen af et kursus. Et sådan kursus kan enten foregå som en temaeftermiddag/-aften eller en hel temadag, hvor halvdelen af apoteks personale undervises om formiddagen og den anden halvdel om eftermiddagen. Eller som faglige weekendkurser der naturligvis også er en mulighed. Det vigtigste for os er, at dagen kan give et bredt fokus, på den problemstilling du vælger, og at deltagerne bliver inddraget ved at præsentere dem for problemstillinger, som de selv skal løse for eksempel i grupper eller ved case-undervisning. Vores erfaring er, at denne dynamik giver det største udbytte. Med vores mange dygtige undervisere og store erfaring med at udbyde faste kurser (se tredje søjle), vil vi ofte være i stand til at udvælge elementer til et sådan kursus dermed undgår I, at udviklings-budgettet for jeres temadag løber løbsk og samtidig at I får det største udbytte. Ved siden af ses to forslag til struktur for et dagsprogram for et halv- og heldagskursus. Et typisk kursus tager udgangspunkt i ca. 20 deltagere. LiveAid stiller med 2-3 undervisere samt al undervisningsmateriale. Det er op til jer, om I eller vi skal stå for lokaler og forplejning. PROGRAM HEL DAG Velkomst ved apoteker + LiveAid Oplæg og skill-stations ved farmaceuter og læger inden for det emne og den skitse, der udarbejdes efter apotekets ønsker Evt. et samlende oplæg + scenarietræning, cases eller anden form for performance-orienteret læring Fælles afslutning Se tredje kursus søjle for inspiration til kursusprogram Prisen for kurset vil variere afhængig af omfang, men vil typisk være ,- (ex. moms) for et halvdagskursus og ,- (ex. moms) for et heldagsarrangement

8 TREDJE KURSUS SØJLE KURSER I LIVEAID REGI NY VIDEN PR. DAG LiveAid præsenterer på de kommende sider forskellige kurser, hvor iblandt der er mulighed for at få ny viden, opdatere sig på vigtige områder eller prøve noget andet end vi plejer. Er du leder, og har du lyst til at udvikle dig selv eller din organisation, så er der også mulighed for at tage kurser indenfor social kapital, arbejdsmiljø og organisations udvikling. Du skal bare vælge KURSER OG PRISER Hvis du kun vil med på et enkelte kurses, er der selvfølgelig mulighed for det. Men da vi samtidig ved, at tiden sammen med underviseren er afgørende for din læring, så har vi kun relativt små hold med mange undervisere og det er lettere for os, at få det til at hænge sammen, hvis både du og vi comitter os til en kursusrække. Prisen for et kursus er kr. pr. deltager (ex moms), mens du får 3 kurser for kr. Som apoteker kan du selv være med til at arrangere en halv eller hel dag med de emner, du selv finder mest relevante se anden søjle tidligere i kataloget. Vil du have hele pakken, har vi i maj 2016 fortsat pladser på uge-kurset på La Santa Sport, hvor du får fire kursusdage (Kursus i den medicinske samtale + kurserne nr. 1, 2 og 5) + rejse i alt syv dage for kr. (ex moms). Kursusugen strækker sig fra fredag til fredag med undervisning hver formiddag og sport + middag hver eftermiddag. Der er indlagt en fridag midt på ugen med mulighed for dykkerudflugt eller mountainbike tur til en udslukt vulkan. Uanset hvilket kursus du vælger, vil du opleve at problemstillingen bliver bearbejdet fra flere vinkler. Det være sig smertebehandling som kan behandles ud fra diverse smertealgoritmer som kræver kendskab til dels farmakologi, sydomspatofysiologi, bivirkninger og co-mobiditet. Hovedvægten på alle kurser fokuserer på den paratviden og ekspertise der forventes af dig i dit daglige arbejde på apoteket. Derudover tilbyder vi også opdateret førstehjælp inklusive instruktion i brug af hjertestartere. Et felt som til stadighed tiltrækker sig mere opmærksomhed samtidig færdigheder som giver tryghed i hverdagen. De faglige 1-dages kurser er i øvrigt velegnede til farmaceuter, der er akkrediteret til at lave medicingennemgang (MGG), som en gang om året skal deltage i en faglig netværks- eller temadag. De faste kurser i den tredje søjle (se de næste sider) varer fra kl. 9-16, og inkluderer 3-5 lektioner med forskellige undervisere. Med i prisen får du endvidere kursusmateriale (inkl. personlig præ-test), morgenmad, lækker frokost, the/kaffe m.m. samt fx på Vejle Fjord hotel, mulighed for afslutningsvis at slappe af i de termiske bade. Vi formidler gerne et godt tilbud på efterfølgende middag m.m

9 TREDJE KURSUS SØJLE #01 TIDSPLAN Check-in + morgenmad Velkommen ASTMA, ALLERGI OG KOL SAMT COMORBIDITET Kursusdatoer 26. februar og 23. september 2016 Sted IDA Mødecenter København Kalvebod Brygge København De obstruktive luftvejssygdommene astma og KOL udgør til sammen et enormt morbiditetsområde. KOL er i sig selv den 5. største dødsårsag i Danmark. Astma rammer selv helt små børn, hvorimod voksne/ældre (især rygere) får KOL. Der er i de senere år udviklet gode behandlingstilbud, og målet ved behandling af astma er at opnå symptomfrihed, tilsvarende hos KOL patienterne hvor det dog kan være et mål i sig selv at mindske forværring. Kurset her giver overblik over sammenhænge mellem symptomer, udredning og farmakologiske behandlingsregimer og medikamenter. Du skal vide at Der er flere former for astma, men behandlingsmålet er altid symptomfrihed. Hvordan når vi dertil? KOL er en fremadskridende kronisk sygdom, men forløbet kan modereres! Inhalationsmedicin og tabletter kan supplere hinanden men hvilke og hvordan? Allergi er svært invaliderende, men alene apoteket kan gøre en forskel! Co-morbiditet hos KOL patienter er livstruende Skill I Lungefunktion, asta og KOL Skill II Inhalationsmedicin og guidelines Skill III Inhalations devices, instruktion af patienter Skill IV Allergibehandling Frokost (tbl./dr./spray/decensibilisering) Interaktioner og co-morbiditet Pause Akut respiratorisk patient Afrunding Hvad gør du. Hvad dør de af? Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag

10 TREDJE KURSUS SØJLE #02 TIDSPLAN Check-in + morgenmad Velkommen + Smerte historien: Hvorfor føler vi smerte, og hvad kan medicinen gøre? Frokost SMERTEBEHANDLING: FRA AKUT TIL KRONISK SMERTE MED ET TWIST Kursusdatoer 11. marts og 30. september 2016 Sted Helenekilde Badehotel Strandvejen Tisvildeleje Du opnår viden om smerteanatomi og fysiologi, samt kendskab til behandlingsprincipper indenfor smerteområdet. Dagen starter med en fælles forelæsning ved smertelæge R. Faurby, hvorefter smertebehandlingen angribes fra fire vinkler Akut smerte 2. Kronisk smerte 3. Cancersmerter Afrunding 4. Smerter hos gravide og børn Hver enkelt skill-station gennemgår teori om smerten som baggrund for den farmakologiske behandling. Derudover indgår teori om alternative behandlingsformer og smertemodulation. Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag

11 TREDJE KURSUS SØJLE #03 TIDSPLAN Check-in + morgenmad Velkommen + hvem har hypertension og hvad gør vi? HYPERTENSION MED ET TVIST: HJERTEPATIENTEN, OG DEN ÆLDRE MED NYREPROBLEMER Skill I Behandlingsalgoritmer Skill II Gennemgang af stofgrupper, virkning, bivirkning og interaktion Kursusdatoer 18. marts og 21. oktober 2016 Sted Hindsgavl Slot Hindsgavl Allé Middelfart Behandling af folkesygdommen højt blodtryk (hypertension) undergår næsten årligt forandringer eftersom specialisterne evaluerer på vores erfaringer og finder ny viden. På dette kursus får du den nyeste viden om behandlingsregimer og de vigtigste stofgrupper indenfor hypertensionsbehandling og hjertesvigt. Kurset sigter på at give dig en bred forståelse for de valg, der ligger bag hypertensionspatientens behandling, og viden til at formidle dette videre Skill III Behanling til patienter med co-morbiditet Frokost Udvikling i behandling nye guidelines baseret på nyeste Pause iden (Dr. M. Paulsen + A. Pottegaard) Hjertestop i skranken. Hjertelungeredning og hjertestarter Afrunding Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag

12 TREDJE KURSUS SØJLE #04 TIDSPLAN Check-in + morgenmad Velkommen psykiatri på apoteket Behandling af depression, PTSD og angst MEDICINBRUGERE I DET PSYKIATRISKE SPEKTRUM OG MEDICINMISBRUGERE Behandling af skitzofreni Frokost Kursusdatoer 21. april og 28. oktober 2016 Kl Misbrugsproblematikker: psykoaktive stoffer, alkohol, benzodiazepin Sted Vejle Fjord Hotel Sanatorievej Stouby Kl Kl Pause Medicinmisbrug hos unge: Doping, steroider, party-drugs Depression, angst og psykotiske lidelser som skizofreni udgør en broget gruppe af svært behandlelige patienter. Der er dog ofte overlap i symptombilledet og derfor også særlige stofgrupper, det er vigtigt at kende. På dette kursus gennemgås almindelige behandlingsregimer, ATC-gruppernes virkning, interaktion og bivikninger. psykologiske problemstillinger, medicinen forsøger at modvirke. En del psykiatriske patienter eller patienter med misbrugsproblematikker misbruger også medicin. Selv i øvrigt raske unge havner i denne situation, og deres problemer med steroidmisbrug, benzodiazepin m.m., opnås der vigtig viden om. Kl og drug rape Afrunding Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag. Du lærer at vejlede patienter med psykiske lidelser, og du opnår en indføring i de neuro

13 TREDJE KURSUS SØJLE #05 TIDSPLAN Check-in Velkommen Basal genoplivning og brugen af hjertestarter (mindre hold) Pause Syge børn FØRSTEHJÆLP TILRETTET DIT BEHOV! Kursusdatoer 29. april og 18. november Sted Vejle Fjord Hotel Sanatorievej Stouby Hvergang der er nogen der genopfinder førstehjælp, er der ikke grund til at springe op og prøve det. Hvorfor så dette kursus: Du får lægeundervist gennemgang af de færdigheder, der er vigtigst for at redde liv. Fokus er på det, du kan og skal gøre. Du bliver kastet ud i scenarier, hvilket vi ved giver det største udbytte. DET FÅR DU MED HJEM Øvelse i basal genoplivning gennem teambaseret træning med dig i centrum Forståelse for førstehjælpsprincipper små skader, brændsår, fremmedlegeme i luftvejene, syge børn. Hvad gør du, når ulykken er ude i trafikken? Hvordan bruges hjertestarter? Småskader Frokost Trafikulykker Pause Scenarier igen Afrunding Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag

14 TREDJE KURSUS SØJLE #06 TIDSPLAN Check-in Velkommen Social kapital Hvordan? Ledelse i praksis ARBEJDSMILJØ OG SOCIAL KAPITAL HIGH PERFORMANCE I DIN ORGANISATION Frokost Feedback øvelse Kursusdatoer 28. maj og 25. november 2016 Sted Helenekilde Badehotel Strandvejen Tisvildeleje Social kapital er en vigtig produktiv kraft. Den er ikke ejet af den enkelte, og du kan trække på den i perioder, hvor der er pres på arbejdet. På dette kursus gennemgår vi hvad social kapital er, hvorfor det har betydning, og hvordan du påvirker det som chef eller som ansat. KURSUSINDHOLD Alle lektioner indeholder en teoretisk gennemgang af kernestof. Det præsenteres, så du let kan formidle det videre der hjemme. I tilknytning til undervisningen indgår øvelser, som kan være med til at belyse hvordan et nyt fokus kan være med til at forandre jeres organisation. Social kapital forhindrer burnout, forbedrer arbejds-miljøet, skaber øget tilfredshed og produktivitet Pause I gang med alt, klar til intet. I gang med intet, Afrunding klar til alt. (Tavle-møder) Udlevering af kursusbevis, posttest for de der vil og mulighed for tilvalg af middag

15 LiveAid KONTAKT LIVEAID TILMELIDING ELLER YDERLIGERE INFORMATION OM KURSER SKRIV TIL E l T l W LIVE8.DK

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Klinikmægler v/ Civiløkonom Ken Kürstein kursuer 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag Kurser og foredrag Få del i den nyeste viden sfortegnelse 1 Din sunde fremtid fra intention til handling 2 Praktisk sundhed i din hverdag 3 Spis og sov dig i balance 4 Vejen til mere energi og overskud

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg

En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober 2007 Sanne Ipsen og Rikke Dalsted CASA En mobil diabetessygeplejerske til almen praksis - Evaluering af et forsøg Oktober

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere