Tog Rådet med på værft og det var en god idé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tog Rådet med på værft og det var en god idé"

Transkript

1 Nr. 2 juni 2004 ISSN Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Good working environment tips for newbuildings Shipowner Esvagt have ordered two vessels from a yard in Bilbao. One novel feature is that they have involved the Danish Maritime Occupational Health Service in the process because For our seamen's sake, we want to have as good a working environment as possible, says Esvagt Construction Manager Jimmy Kristensen. It was natural for us to get advice from the Occupational Health Service when planning to build the two new standby vessels and we are very pleased we did. On their advice, we have made modifications to the galley, on the bridge and in the engine room, he adds. Jimmy Kristensen would have preferred the Service to have been involved in the project at a much earlier stage before the contract had been signed so that they could have been involved in producing the specifications but in this case, time did not allow. Changes to the galley have made the vessel a shade more expensive but it has been worth the money since the modifications have helped prevent awkward working positions that might have placed unnecessary loading on the backs of future cooks, adds Jimmy Kristensen. The need for modifications was discovered when the shipowner made a mockup of the galley in a loft in the port of Esbjerg. We had a cook along and started changing the modules around so as to make the best possible use of the limited space. One thing we did was to remove continues on page 2 Tog Rådet med på værft og det var en god idé Rederiet Esvagt får gode arbejdsmiljøråd i byggefasen Vi ønsker så godt et arbejdsmiljø som muligt af hensyn til vores søfolk. Derfor var det naturligt for os at tage Søfartens Arbejdsmiljøråd med på råd, da vi skulle bygge to nye vagtskibe, og det har vi haft stor glæde af. På deres råd er der foretaget ændringer både i kabyssen, på broen og i maskinrummet, fortæller teknisk chef Jimmy Kristensen, Rederiet Esvagt. Han havde gerne haft Rådet med i billedet, allerede før kontrakten var underskrevet, så det kunne være med til at udarbejde specifikationerne, men i det aktuelle tilfælde var der tidsmæssigt ikke mulighed for det. Ændringerne i kabyssen har gjort skibet en smule dyrere, men det er pengene værd. Ændringerne er nemlig med til at forebygge uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, der kunne belaste den kommende koks ryg unødvendigt, vurderer Jimmy Kristensen. Moch-up af kabyssen Behovet for ændringer blev konstateret, da rederiet opbyggede en mock-up af kabyssen på et loftrum på havnen i Esbjerg. Her mødtes vi bl.a. med en kok og begyndte at flytte rundt på modulerne, så den trange plads blev udnyttet bedst muligt. Blandt andet fik vi fjernet et skot, så kabyssen blev meget større og mere fleksibel at indrette, fortæller arbejdsmiljøkonsulent Jan Høyer fra Arbejdsmiljørådet. Han er overbevist om, at rederierne både kan spare penge og få et bedre arbejdsmiljø ved at tænke arbejdsmiljøet ind som en naturlig del i forbindelse med projekteringen. Det kan spare rederiet for en række udgifter til ombygninger og modificeringer efterfølgende, når skibet kommer i drift og løber ind i et arbejdsmiljøsyn, vurderer han. fotsætter på side 2 Arbejdsmiljørådet besøgte værftet i Bilbao og påpegede mulighederne for at skabe et godt arbejdsmiljø. Foto: Esvagt.

2 Sundhed for enhver pris? Hvor langt skal vi gå for at nedbringe en given fare for at komme til skade eller blive syg? Når det gælder ulykker, er det sikrest at blive i køjen hele dagen. Men vil vi hindre sygdomme, så er det bare med få skankerne ud og komme i gang. Vi må altså konstant træffe valg i vor personlige risikovurdering. Sådan er det også til søs. Lovgivningen dikterer, at arbejdet skal foregå sikkert og sundt. Men hvor sikkert og hvor sundt? Det er valget. Skal enhver fare elimineres 100%, så kommer skibet aldrig ud at sejle. Vi vælger derfor et niveau, vi kan leve med. Således at forretningen fungerer, og besætningen ikke lider overlast. Sådan oplever de fleste dansk søfart. Men farefrit er det ikke, hvad otte dødsulykker (gennemsnit pr. år) bestandigt minder os om. Ulykkerne kræver derfor en forstærket indsats. På sygdomsområdet er kræft den lidelse, der er mest opmærksomhed omkring. Vi vil gerne udrydde alle kræftfremkaldende stoffer, men det er næppe realistisk. På skibene skal vi derfor træffe nødvendige forholdsregler. Med respekt for risiko, men uden at tabe hovedet i panik. Ti år med fokus på arbejdsmiljøet har skabt den nødvendige holdning og viden om bord. Derfor er der i dag ingen reel mistanke om, at søfolk på danske skibe har en risiko for af få kræft af deres arbejde. Meget kan fortsat gøres bedre. Men nationale særkrav er næppe vejen frem, når danske skibe allerede er oppe i superligaen. Det vil nemt få karakter af et selvmål. I Rådet har vi nu i ti år forsøgt at finde balancen mellem videnskaben, lovgivningen og erhvervets parter. Mellem det nationale og det internationale. Sund fornuft og kritisk sans har været drivkraften. Vi vil gerne have masser af sundhed om bord. Men vi vil også gerne bevare dansk søfart. Ellers bliver der ingen sundhed at bevare. a bulkhead which made the galley much bigger and gave us more flexibility when fitting it out, says consultant Jan Høyer from the Danish Maritime Occupational Health Service. He is convinced that shipowners can save money and get better working environments by making occupational health considerations a natural part of the project planning process. It can save ship-owners from all the expense of subsequent alterations and modifications when a vessel starts operations and faces an occupational health inspection, he feels. In May, Jan Høyer and ergotherapist Jan Rasmussen visited the yard in Bilbao where the vessels are being built. TRYKSAG Morten Vinter Søsikker udgives af Søfartens Arbejdsmiljøråd, Amaliegade 33 B, DK, 1256 København K. Tlf Fax Ansvarshavende: Sekretariatschef Morten Vinter Redaktør: Peter Finn Larsen Tlf Layout: Fingerprint Reklamebureau Tryk: Jannerup offset A/S Søfartens Arbejdsmiljøråd er en privat selvejende institution oprettet i december 1993 med en bestyrelse på 12 medlemmer seks fra rederside og seks fra personaleorganisationerne. Arbejdsmiljørådet er bedriftssundhedstjeneste for den danske handelsflåde med det formål at fremme sikkerhed og sundhed blandt de ansatte på danske handelsskibe samt at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning. Alle dansk registrerede handelsskibe med en bruttotonnage over 20 skal være tilmeldt ordningen. fortsat fra forsiden Det gode kompromis Jan Høyer og ergoterapeut Jan Rasmussen var i maj på besøg på værftet i Bilbao, hvor skibene bygges. Her var vi om bord i skibene og tale indretning med nogle af de besætningsmedlemmer, som skal sejle med skibene. Værftet havde bygget en full-scale mock-up af broindretningen, så vi under realistiske forhold kunne finde frem til en hensigtsmæssig indretning, der passer præcis til de opgaver, skibet får. Jimmy Kristensen: Vores skibe er forholdsvis små, og derfor må vi indgå flere kompromiser. Kunsten er at finde de kompromiser, der er bedst for helbredet, og det har vi fået god hjælp til. Erfaringer Jan Høyer: Når skibene er leveret fra værftet, er det tanken, at vi tager et sidste møde om bord, hvor vi taler med besætningen og hører om dens erfaringer med indretningen af skibet. Den proces kan være meget lærerig både for besætningen, men bestemt også for os som konsulenter. We went aboard the vessels and discussed fitting out with some of the crew members who are to sail aboard the vessels. The yard had made a fullscale mock-up of the interior of the bridge so we could reach the best possible design to precisely match the vessels intended duties under realistic conditions. Jimmy Kristensen: Our ships are relatively small so we have had to make several compromises. The art is to find the compromises that are best for health and we have had good help in doing so. Jan Høyer: When the vessels are delivered by the yard, the idea is that we will have a final meeting aboard to talk to the crew and get feedback about their experience of the design of the vessel. This process can be highly instructive for the crew but decidedly also for us too as consultants.

3 Stor overdødelighed blandt søfolk Sundhedsprojekt skal forsøge at ændre en kedelig udvikling med stor overdødelighed blandt søfolk Der er plads til forbedringer. Det var den lakoniske konstatering fra sekretariatschef Morten Vinter, da han på årets temadag fortalte om et pilotprojekt, Søfartens Arbejdsmiljøråd satte i gang sidste år i samarbejde med A.P. Møller og DFDS. Projektet har dels kortlagt de involverede 137 søfolks sundhedstilstand og ønsker til en ændret livsstil. Og dels har det resulteret i en maritim kogebog. Motion en af vejene til en bedre livskvalitet. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. Samme konstatering der er plads til forbedringer kunne læge Henrik L. Hansen også have brugt som afslutning på sin gennemgang af en undersøgelse, han har foretaget af sømænds dødelighed i hele den danske handelsflåde. Den viser nemlig en skræmmende overdødelighed på hele 68%. Denne markante overdødelighed er et sikkert tegn på, at det generelt står skralt til med sømandens helbred, idet dødeligheden kun afspejler toppen af isbjerget i forbindelse med søfolkenes helbredstilstand. Velfærdsdræberne Henrik L. Hansen har undersøgt antallet af dødsfald blandt danske søfolk i perioden blandt dem, der var udmønstret i Det år var der danske søfolk. Fem år senere var 273 af dem døde. 16 døde af ulykker og otte af sygdom, mens de var om bord. Resten 249 blev ofre for ulykker i land og selvmord samt de store velfærdsdræbere lungekræft, kræft i tarmen og hjertekarsygdomme. Altså sygdomme og begivenheder, der først og fremmest kan sættes i forbindelse med vores livsstil præcis som for mennesker, der aldrig har sat deres ben på et skib. Pilotprojektet viser, at sømanden er storforbruger af både tobak, stress og velnærende kost, mens forbruget af motion ligger lavt. Det betyder, at overvægt og storrygning er mere almindeligt blandt sømænd end blandt ikke-sømænd og det kan så aflæses i dødsstatistikkerne. Hvorfor der er flere landbaserede ulykker og selvmord blandt søfolk er ikke undersøgt. Store forskelle Dykker man ned i tallene, ser man store forskelle på sømandens risikoprofil. Er man menig på en coaster, ligger man helt oppe i det røde felt med en risiko, der er fem gange så høj som for en dansker i erhverv på land. Officerer på coastere lever knap så risikabelt, men dog dødeligheden er 75% højere end på landjorden. Helt omvendt tegner billedet sig for dødeligheden blandt officerer på et containerskib. Det er faktisk mindre risikabelt end at være i job på landjorden, idet officererne har en under-dødelighed på ca. 10% i forhold til alle danskere i erhverv på landjorden. De meninge på containerskibene er dog også oppe i de højere risikolag med dobbelt så stor risiko for at sige denne verden farvel. Med i billedet hører, at søfolk jævnligt gennemgår helbredsundersøgelser, hvor de dårligste liv sorteres fra, så det står måske endnu mere skralt til med helbredstilstanden, end statistikkerne umiddelbart fortæller. Det er faktisk lidt halvskidt, konstaterede Henrik L. Hansen med en underdrivelse. Sømandens eget valg Pilotprojektet, der fortsat kører, har som målsætning at finde metoder til at forbedre trivsel og sundhed, fordi Morten Vinter er ikke i tvivl om, at det er livsstilen, der i dag er den største trussel mod sømandens liv og velfærd. Naturligvis er vilkårene til søs fortsat så specielle, at der er behov for at se arbejdsmiljøet som en helhed. Livsstilen kan hænge sammen med de rammer, der tilbydes om bord. Anbefalingen kommer ikke uden om mere motion, sundere kostvaner og mindre tobak. Derfor skal der sættes ind på disse fronter. Men det skal gøres på en måde, så det bliver sømandens eget valg at ændre vaner og adfærd. Det er afgørende, at det bliver sjovt at være sund, og det er en udfordring, vi er parate til at tage op i Arbejdsmiljørådet, lover Morten Vinter. Juni 2004 Lifestyle and seamen Danish seamen die earlier than Danes working ashore. In fact mortality rates are significantly higher, reported Dr. Henrik L. Hansen at the Danish Maritime Occupational Health Service s annual Theme Day. Dr. Hansen has studied what happened to Danish seamen who were signed on in In the period between , 273 of them died, a rate that is almost 70% higher than for Danes working ashore. Crew aboard coasters run the greatest risk of premature death, ahead of ratings in the container fleet. On the other hand officers on container vessels run less risk of premature death than Danes in occupations ashore. The reason for the higher mortality rates is a function of seamen s lifestyles, with such lifestyle diseases as lung cancer, cancer of the colon and cardiovascular disease. Last year the Danish Maritime Occupational Health Service initiated a health project in collaboration with A.P. Møller and DFDS which is intended to provide recommendations for lifestyle changes and a maritime cookbook to provide inspiration for new eating habits. It is all about exercise, healthier eating habits and less tobacco, so that is where action needs to be taken. But it has to be done in a way so that seamen can make their own choices about changing habits and behaviour. It needs to be fun to be healthy and that is a challenge that the Service will be addressing. 3

4 Better diet offer Health consultant Lise Landgren and her colleague Denni Pedersen from Storstrøm County Health Service went on tour in May aboard the Scandlines Baltic ferries as part of a health promotion project. This is an offer from the shipowner to promote healthier lifestyles for the approximately 700 crew members aboard the two ferry routes. At staff meetings, the two reported on the background for the project, what it involves and its objectives while also trying to test general acceptance for the scheme which was good. Naturally there are sceptics and doubters who do not wish to change their exercise and eating habits but generally the scheme was well received, says Lise Landgren. The background for the project is increasing weight problems amongst crew on these routes. Medical officers are now seeing more and more people with a BMI (Body Mass Index) of 40 or more. People in this weight class need to take action since they can only get their health certificates renewed for six months at a time. Failure to lose weight means no health certificate and so no job either. But obesity also brings a whole range of other unpleasant conditions in its wake with an increased risk of the so-called wellfare diseases. We know for sure that such welfare diseases are found all too frequently amongst seamen who are more exposed than others who work ashore. Accordingly, Scandlines decided to work with the Så til søs der kommer diætisten! Scandlines vil hjælpe sine medarbejdere på Østersøen til at smide nogle kilo og træffe forebyggende valg Jeg har i hele mit voksne liv aldrig selv tilberedt et måltid mad. Jeg har altid fået maden serveret og vælger den ikke selv. Herligt. Vil de fleste af os måske tænke, men er det egentlig så godt? Vi lader lige udsagnet stå et øjeblik og vender os mod sundhedskonsulent Lise Landgren, der sammen med kollega Denni Pedersen fra Folkesundhedscentret i Storstrøms Amt i maj var på turné på Scandlines Østersøfærger som led i et sundhedsfremmeprojekt. Projektet er et tilbud fra rederiet til de ca. 700 medarbejdere på de to færgeruter om en sundere livsstil. Ved møder med medarbejderne fortalte de to om projektets baggrund, indhold og mål og forsøgte samtidig at lodde stemningen for at være med. Og den var god. Okay. Naturligvis er der skeptikere og tvivlere, som ikke ønsker at lægge deres kost- og motionsvaner om, men generelt var modtagelsen positiv, fortæller Lise Landgren. Baggrunden Baggrunden for projektet er et stigende vægtproblem blandt de søfarende på ruterne. Flere og flere med et Body Mass Index på 40 eller derover dukker op hos søfartslægen, og så skal der tages affære, idet sundhedsattesten kun kan fornyes for seks måneder ad gangen, når man er i den vægtklasse. Taber man sig ikke, ryger sundhedsbeviset og dermed jobbet. Stærk overvægt har imidlertid også en lang række andre dårligdomme i sit kølvand. Måske ikke i de unge og yngre år, men i takt med bladene vendes i kalenderen, stiger risikoen for de såkaldte velfærdssygdomme, og man når måske ikke at få glæde af sin pension. Vi ved positivt, at disse velfærdssygdomme er alt for hyppige gæster hos søfarende, Har aldrig i hele mit voksne liv selv tilberedt et måltid mad... som er mere udsatte end personer med arbejde på landjorden. Scandlines besluttede derfor i samarbejde med bl.a. Folkesundhedscentret og Søfartens Arbejdsmiljøråd at tage kampen op på opfordring fra søfartslægen, der er tæt på de søfarende som lægen, der udsteder helbredsattesten. Arbejdsgivervinkel Udover de rent personlige fordele, der er ved at være normalvægtig og i god form, er der naturligvis også en arbejdsgivervinkel i projektet. Det kan betyde færre sygedage, men grundlæggende synes vi, det er en rigtig god idé at give de medarbejdere, der ønsker det, en hjælpende hånd til en bedre livsstil. Det er absolut frivilligt, om man vil deltage, understreger personalechef Søren Hasemann, Scandlines. Det vil være kedeligt, om vi som arbejdsgiver skal være en slags overdommer over medarbejdernes helbred. Vi må gå ud fra, at når de kan få fornyet deres sundhedsattest, så er helbredet i orden. Omvendt må vi erkende, at en medarbejder kan blive så overvægtig, at vedkommende ikke kan fungere optimalt i en katastrofesituation, og det er vores ansvar, men det vil da være en overordentlig kedelig situation at miste medarbejdere på den konto, understreger Søren Hasemann. Scandlines deltager med tre medarbejdere i projektgruppen og har skudt ca kr i projektet. Projektet Hvorfor er søfolk generelt tungere end jævnaldrende på landjorden? Det er der mange forklaringer på, men en af dem er, at de ikke selv vælger, hvad de vil spise og heller ikke alene bestemmer kostens sammensætning. Med andre ord: De spiser for fedt, og da arbejdet til søs ikke er så fysisk krævende som tidligere eller levner de store muligheder for motion så sætter kosten sig på sideben og vom. Og har det først sat sig fast, så kræver det ikke 4

5 National Health Center and the Danish Maritime Occupational Health Service to address this problem at the urging of the medical officer who is close to seamen as the doctor who issues their health certificates. Healthier lifestyles and less weight mean fewer days of sick leave but we basically feel it is a really good idea to give a helping hand to those that want a healthier lifestyle. Participation is absolutely voluntary, emphasizes Søren Hasemann, HR Officer, Scandlines. Sundhedskonsulent Lise Landgren (t.v.), og kollegaen, Denni Pedersen, fra Folkesundhedscentret i Storstrøms Amt, har været på charmeoffensiv for de sunde fødevarer og et tilbud om at få udarbejdet en sundhedsprofil. Det var der rigtig stor interesse for, så sundhedsprojektet er kommet godt fra land. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. alene viljestyrke at få det af igen, men også mulighed for at vælge en anden og fedtfattig kost. Så i al sin enkelhed og det er ikke enkelt handler det om at give søfolkene en valgmulighed og overbevise dem om, at det forebyggende valg er det fornuftige valg, fordi det forebygger fedme og de deraf følgende dårligdomme. Projektet inddrager derfor også kokken om bord, da det er ham, der skal sørge for valgmuligheden. Det skal være nemt at vælge forebyggende, så man ikke forfalder til en bakke pommes frites og en hotdog eller en kop kaffe med kringle i stedet for en halv times motion. Det med at få maden serveret er måske nok herligt set fra et arbejdsmæssigt synspunkt, men hvis det er andre, der træffer valget, om jeg vil være overvægtig, Det er svært ikke tage på i vægt... er det måske ikke så herligt alligevel! Eller som det blev sagt på det første informationsmøde: Det er svært ikke tage på i vægt, når man spiser om bord. Sundhedsprofil Som en del af projektet tilbydes alle at få udarbejdet en sundhedsprofil, der giver den enkelte overblik over sine muligheder for at ændre livsstil. Der tilbydes temamøder om mad og motion, og der vil hver dag være energifattig kost med masser af grøntsager som alternativ til den sædvanlige menu. Værdien af motion bliver indskærpet, og der uddannes et antal motionsinstruktører. Den primære målgruppe er medarbejdere med et BMI over 40 og dernæst dem med et BMI mellem 30 og 40, da de er i højrisikogruppen for at blive den næste generation af supersværvægtere. Til dem bliver der et tilbud om slankekurser i samarbejde med klinisk diætist Susanne Ross. Fordi allerede med et BMI over 28 har man en stærkt øget risiko for at blive knock out et af en velfærdssygdom. Alle tilbud er i øvrigt åbne for alle. Målet Det overordnede mål er vægttab og bedre kondition hos medarbejderne. Lise Landgren: Hensigten er ikke at drive rovdrift på de overvægtige og forsøge at gøre os alle til slanke sild, men det er et godt tilbud om at nedsætte slitagen på ens krop, så den også kan holde til en aktiv seniortilværelse. Valget er jo ens eget Projektet går kun ud på, at man som medarbejder på de to færgeruter får et valg og bliver i stand til at træffe det. So why do seamen generally weigh more than similarly aged people ashore? There are many explanations for this but one of them is that they eat too much fat food and since work aboard is no longer so physically demanding as it used to be, or because there is not so much opportunity for exercise, weight appears on the stomach and hips. It needs to be easy to take preventive action so that people do not fall on a plate of French fries and a hot dog or a cup of coffee and a bun instead of taking half an hour s exercise. The project includes offering everyone the chance to have an individual Health Profile, showing them the opportunities for changing their lifestyle. Themed meetings about food and exercise are also on offer, as is a low energy diet with lots of vegetables as an alternative to the usual menu. The overall objectives are weight loss and fitter employees. 5

6 Good mealtimes Mealtimes are one of the more pleasant experiences of the day, a break when we can relax and chat with our colleagues. "Mealtimes are for good fellowship all over the world. Mealtimes provide transitional rituals in such phases of our lives as christenings, confirmations and weddings. When we eat, we are sharing something. Right from the beginning of our lives, food is associated with love, security and caring, so we should not associate negative concepts to our meals when we want to help seamen, for example, change their eating habits," says nutritionist Karen Svarre Asmussen. Karen is in a Danish Maritime Occupational Health Service working group that has made health promotion one of its three major initiatives for Mad er kærlighed og omsorg ikke afsavn og løftede pegefingre Maritim kogebog skal være en appetitvækker til at træffe de gode valg Spisetid! Råbet gjalder gennem gangene. Ruller rundt om hjørner, op og ned af trapper til den fjerneste krog og pirrer vores sanser. Er der et råb, vi sjældent overhører, så er det råbet om, at nu er det spisetid. Spisetid! Pusterum. Socialt samvær. Velvære. Mæthed. Tilfredshed. Afslapning. Åh, der er så mange positive oplevelser og følelser forbundet med måltidet. Måltidet markerer fællesskaber verden over. Måltidet er overgangsritualet i livsfaser som f.eks. dåb, konfirmation, bryllup. Når vi spiser, får vi noget til fælles. Måltidet markerer fællesskaber... Mad er fra livets begyndelse forbundet med kærlighed, tryghed og omsorg. Derfor skal vi ikke knytte negative begreber til måltidet, når vi ønsker at påvirke f.eks. søfolk til at ændre deres kostvaner, fortæller ernæringskonsulent Karen Svarre Asmussen. Gode valg Karen er med i en arbejdsgruppe i Søfartens Arbejdsmiljøråd, der har gjort sundhedsfremme til et af sine tre hovedindsatsområder i På dagsordenen er bl.a. en Maritim kogebog, der skal gøre det nemmere for sømanden og hans kok at træffe gode valg, når kosten skal sammensættes og stadig stråle af tryghed, omsorg og kærlighed for nu at være lidt poetisk. Vi skal ikke bruge ord som fedtfattig, kalorielet, cheasy, slankekur o.l. De ord er der hverken musik eller kærlighed i. Tværtimod. De handler om afsavn, tristhed og løftede pegefingre og er i høj grad på kollissionskurs med vores følelser for det gode måltid. Små skridt Derfor er der lagt stor vægt på at gøre kogebogen appetitvækkende og uden energiberegninger, som jo også er en løftet pegefinger. Det handler om de små daglige succeser. F.eks. at The agenda includes a maritime cookbook aimed at making it easier for sailors and cooks to make the right choices when putting together menus. "It is about small day-to-day successes such as not buttering your bread every day, or about focusing on one small manageable item in your present diet. It seldom helps to embark on hysterical slimming cures or unworkable diets that require you to weigh your food if you want to lose weight. Changing eating habits requires a small-step policy. Den maritime kogebog skal gøre det nemmere for sømanden og hans kok at sammensætte et både velsmagende og ernæringsrigtigt måltid. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. 6

7 In our cookbook, we have concentrated on fat/energy percentages which should not be too high. Menus are generally advisory and if we can get stewards to advocate more vegetables and greater awareness about the use of fat, then we shall have made some progress. After all, fat is not forbidden but should be used in the right quantities to enhance taste." Mad er også hygge, socialt samvær og positive oplevelser, og så skal man ikke blande negative ord som fedtfattig, kalorielet, vægttab og lignende ind i argumenterne for at ændre livsstil. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. undlade smør på brødet på hverdage. At sætte fokus på sin nuværende kost på et lille overskueligt punkt. Det virker sjældent at kaste sig ud i hysteriske slankekure eller uoverskuelige madplaner, hvor kosten vejes. Når man går på kur, stiger man populært sagt af livets tog for en stund. Når kuren er forbi stiger man billedlig talt på toget igen, og hvad sker der så? Man genvinder den tabte vægt, fordi man ikke har arbejdet med de faktorer, der påvirker kost- og motionsvanerne, påpeger Karen. En ændring af kostvaner kræver de-små-skridts-politik. Fedt med omtanke I kogebogen har vi koncentreret os om fedtenergiprocenten, som ikke må være for høj. Opskrifterne er generelt vejledende, og kan vi få hovmesteren til at være advokat for mere grønt og være bevidst om brugen af fedt, så er vi nået et godt stykke. Fedt er jo ikke forbudt, men det skal bruges i de rette mængder, hvor det fremmer velsmagen. Vi ser desværre for ofte, at fedt bliver brugt uden at give større velsmag, og det er ærgerligt. At lege med de fire smagssanser, vores tunge kan opfange, er vigtig for brugen af fedt, men hvis vi forstår at bruge spændende krydderier og krydderurter rigtigt, er fedtet ikke længere den vigtigste part for et godt måltid. Det er det, vi gerne vil nå med vores kogebog, som på ingen måde er en slankebog, fortæller Karen. Hvorfor nu det Hvorfor blander Søfartens Arbejdsmiljøråd sig nu i vores kostvaner. Hvad har det med arbejdsmiljø at gøre, vil en og anden sømand måske spørge. Emnet er jo kontroversielt, ikke mindst blandt hårdt pressede søfolk, der værner om de sidste bastioner for retten til frie valg. Det er netop det, der er det centrale budskab: Det frie valg til at vælge det sunde liv til eller fra. Men for at træffe dette valg kvalificeret kræves viden, og den viden skal bl.a. kogebogen være med til at give. Det er dokumenteret bl.a. gennem embedslæge Henrik L. Hansens undersøgelser, at livsstilsfaktorer er en væsentlig medspiller, når vi betragter sømandens samlede sundhedsprofil. Det er ikke tilstrækkeligt alene at se på den snævre arbejdstid om bord, når vi vil rådgive omkring sygdom og sundhed. Det kommer også til at handle om motion, kost og eventult misbrug. Danskernes relativt lave middellevetid dækker ikke over den populære forestilling, at vi sparer et par år på plejehjem. Det er nemlig ikke de gamle, der dør tidligere, men mange tusinde midaldrende mænd og kvinder, som dør før pensionsalderen. Vores livsstil er årsagen tobak, alkohol, ulykker, for fed kost og ingen eller for lidt motion. Alle disse livsstilssygdomme kan forebygges men kræver en indsats fra den enkelte og samfundet. Den moderne arbejdsplads kan skabe sundere rammer i hverdagen og derved være med til at forebygge sygdom. At give den enkelte medarbejder mulighed for sundhedsfremme gennem motionsaktiviteter, sund kost og professionel vejledning kan reducere sygefraværet og øge effektiviten som følge af øget motivation og arbejdsglæde. Citat: Karen Svarre Asmussen So why is the Danish Maritime Occupational Health Service now getting involved in our eating habits and what it has to do with the working environment, seamen may ask. The topic is controversial not least amongst hard-pressed seamen who cherish the final bastions of the right to make their own choices. And that is the core message the freedom to opt for a healthier lifestyle, or not. But making the right choices requires knowledge and that is precisely what the cookbook is intended to provide. 7

8 Juni2004 Gymnastics and accident prevention With all the warning signs properly posted, all steps secure, everyone using safety gear, all dangerous walkways skid proofed and all moving parts properly protected, even so an AB trips on a step, falls and breaks his ankle. It also happens that people report unfit for duty and get sent home because they have damaged their back as well. Injuries that are normally treated as unfortunate accidents but which all the signs and rules cannot prevent. Injuries from tripping over or overloading the back. A couple of years ago it turned out that back injuries turned up so frequently in the accident statistics that the safety organisation at A.P.Møller decided to do something about the problem. The solution became the Health and Safety Workshop. The recipe is an excellent cocktail of checks with the physiotherapist, gymnastics and training in lifting techniques, combined with team building and generally raising safety awareness. Safety starts with the way individuals treat safety. But it is also down to team members aboard agreeing on a high level of safety, says Bo Mathisen who has provided training at 15 Supply Courses at Maersk Training Center A/S. Delegates are sent to the arms of physiotherapist, Birthe Andersen. Heavy lifting, bad working positions, twisting the body Rygstræk og teamwork mod arbejdsulykker Hændelige uheld, snubleskader og hold i ryggen kan måske mindskes, hvis besætningerne kommer i bedre form og får opdateret deres teamwork Tekst og foto: Lise Mortensen Høy Når alle advarselsskilte hænger, hvor de skal, alle lejdere er sikre, alle folkene benytter sikkerhedsudstyr, alle farlige gangarealer er skridsikre, og alle bevægelige dele er afskærmede. Nå ja; så sker det alligevel, at en skibsassistent træder ud på en lejder, snubler, falder og brækker fodledet. Og det sker også, at folk bliver både sygemeldt og hjemsendt, fordi de får hold i ryggen, eller fordi en diskusprolaps bryder ud. Skader, der normalt betegnes som hændelige uheld, og som kan give enhver sikkerhedsorganisation mareridt; for man kan hverken lave skilte eller regler imod snubleskader eller overbelastede rygge. Og faktisk viste det sig for et par år siden, at rygskader var så ofte repræsenteret i uheldsstatistikkerne, at sikkerhedsorganisationen i A.P.Møller besluttede at gøre noget ved problemet. Recepten kom til at hedde Health and Safety Man kan faktisk få ordineret gymnastik på recept, når man har dårlig ryg. I kan jo overveje, om ikke det er bedre at begynde at træne, før I får ondt i ryggen, er et af budskaberne fra fysioterapeut Birthe Andersen. Workshop; og indholdet er en god cocktail af tjek hos fysioterapeuten, gymnastiske øvelser og undervisning i løfteteknik kombineret med teambuilding og generel opfriskning af bevidstheden om sikkerhed. Man kan sige, at sikkerhed på den ene side begynder ved den enkeltes sikkerhedsadfærd. Men det handler også om, at man som team om bord skal være enige om et højt sikkerhedsniveau; ligesom virksomheden og ledelsen også har deres del af ansvaret, siger Bo Mathiesen, der nu har undervist på i alt 15 supplykurser på Maersk Training Center A/S. Ambitionen har derfor været at få hele besætninger ind sammen; så alle var med på samme kursus. Bo Mathiesen forklarer, at målet med kurserne i første omgang har været at nedbringe antallet af arbejdsulykker i offshoreskibene, hvor sikkerheden bliver et større og større konkurrenceparameter: Men det kommer alle til gode at undgå arbejdsulykker. Stive rygge For at tage fat lige der, hvor spørgsmålet om de "uforklarlige skader" og "hændelige uheld" begynder, bliver supplybesætningerne sendt i armene på fysioterapeut Birthe Andersen. Bo Mathiesen: Målet er færre arbejdsulykker. En hurtig rundspørge om alle mands skavanker viser, at hold i ryggen, lændesmerter og spændinger i skulder og nakke er hverdag for stort set hele besætningen. 8

9 Og efter en gennemgang af hver enkelts arbejdsopgaver er fysioterapeuten ikke i tvivl om, at en ryg skal være i virkelig god form for at klare sig igennem arbejdsdagen på et supplyskib. Tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, drej af kroppen, hvor fødderne ikke kan følge med og lange vagter på udkik eller siddende ved et spil er hård kost for alle; og slet ikke noget for en utrænet krop, påpeger Birthe Andersen, og indbyder holdet til en time i træningslokalet. Sved på panden I den efterfølgende time står den på øvelser, hvor det hurtigt bliver afsløret, at de fleste har gode stærke rygmuskler, ufatteligt svage mavemuskler, foruden at hele besætningen får dommen: alt for stiv i ryg og ben. Det billede er generelt for alle de besætninger, jeg har undersøgt, understreger Birthe Andersen. Og netop her, ved de stive ben, de usmidige rygge og de svage mavemuskler, ligger måske forklaringen på mange af de uforklarlige tal i statistikkerne om hold i ryggen og fald på gode, afmærkede og skridsikre lejdere, supplerer Bo Mathiesen: Hvis benene er for stive til at gå ned i hug, kan man ikke gå rigtigt ned i benene, når man skal løfte. Når ryggen så samtidig er stiv, kan man ikke bøje bagud i lænden; og man kan altså ikke rent fysisk udføre et korrekt løft. Når så mavemusklerne heller ikke er gode, ligger hele belastningen i ryghvirvlerne; og det er almindeligt kendt, at det på sigt giver både nedslidning, rygskader og i værste fald diskusprolaps. Recepten hedder motion. Den eneste løsning hedder øvelser og motion. Og ud over at modvirke rygskader, tror Bo Mathiesen på, at der vil være en yderligere sidegevinst ved en bedre fysisk form: Det er en kendt sag, at mennesker i god form har bedre modstandskraft, har stærkere muskler, bedre balance, større smidighed og hurtigere reaktionsevne. Det betyder mindre sygefravær, mindre stress og større energioverskud. Men faktisk er der også meget, der tyder på, at en bedre Det var godt, det kun var en times tid! Per Hansen er skibsassistent på Maersk Master, spiller golf i fritiden; han dyrker ellers ikke noget motion eller træning; og umiddelbart har han heller ikke planer om at dyrke mere motion. fysisk form kan forebygge mange af de uforklarlige fald- og snubleskader; simpelthen fordi man når at tage fra, har bedre balance; og derfor enten slet ikke falder eller i hvert fald ikke kommer til skade. - Jeg skal nok til at genoptage svømning. Det vil helt sikker være sundt at bevæge sig lidt, er konklusionen fra Lars Andersen, maskinchef på Maersk Topper, efter en time i træningslokalet. Samtidig kan man måske forestille sig, at den daglige tilgang til motion og bevidsthed omkring kroppen også vil gøre sømændene mere bevidste om, hvad de kan byde sig selv. Taler man motion, taler man jo også opvarmning af kroppen, før man går i gang med belastende opgaver. Noget der er langt fra virkeligheden, når utrænede og morgenkolde søfolk tørner ret fra køjen ud på et gyngende dæk i frostvejr for at arbejde med store tunge jernkroge. Skibet bevæger sig, krogene bevæger sig, det er koldt og arbejdet er tungt. Man kan jo overordnet spørge, om det overhovedet er forsvarligt? Siger Bo Mathiesen. Ud over besøget hos fysioterapeuten, indeholder kurserne en rigtig god teambuildingopgave, hvor besætningen skal arbejde sammen om at sejle en gammel skonnert. Der er indtil nu kun afviklet 15 kurser, så det er endnu ikke muligt at afgøre, om de påvirker uheldsstatistikkerne den rigtige vej. so the feet cannot keep up, and long periods of lookout duty or sitting by a winch is tough on everyone, and especially for an untrained body, notes Birthe Andersen, while inviting the team to a session in the gym. The session is spent on exercises which quickly show that most have strong back muscles, incredibly weak stomach muscles and that the whole crew are judged as backs and legs far too stiff. That is the general picture for all the crews I have checked out, emphasizes Birthe Andersen. And these stiff legs, inflexible backs and weak stomach muscles may possibly explain many of the unfortunate accident figures in the statistics about bad backs and falls on perfectly good, well marked, non-slip steps, adds Bo Mathiesen. The solution is exercise which also makes for better physical fitness. It is a well known fact that people who are fit have more resistance, stronger muscles, better balance, greater flexibility and quicker reactions. This means less sick leave, less stress and more surplus energy. It is also possible to imagine that greater daily access to exercise and physical awareness could make seamen more conscious of what they are doing to themselves, so they do not go straight from their bunks to hard physical work on an icy deck without first warming up their muscles and sinews. 9

10 Stricter checks Danish Maritime Occupational Health Service consultant Søren Bøge Pedersen has just spent four days in Rotterdam gathering material for some video spots about the mental and physical working environment. These will be issued to Danish vessels later. During the four days, he visited nine Danish vessels, mainly tankers, and got some impressions of the safety precautions that will be part of seamen's daily duties in future a future that will probably offer little opportunity to get off the vessel for a few hours when in port. It will become more difficult to take a quick breather from hectic shipboard activities. International shipping is an obvious target for terrorists. The authorities have become especially aware of this after 9/11, so there may be greater security for vessels and ports but it is the individual seaman who will have to live with the consequences of greater security laid down in the new ISPS Ship and Port Facility Security Code, points out Søren Bøge Pedersen. The ISPS Code means yet another set of regulations for seamen to consider, and it does not stop there. The regulations depend on the security level being operated by the port state when vessels dock. This means that there will be several sets of regulations to consider and master. There are three security levels with security regulations becoming stricter and stricter as the risk of terrorist action increases. Various other activities have been implemented to prevent something that is even so generally regarded as unavoidable, a terrorist attack against international shipping. In a worst case scenario, this could have incalculable consequences for the global economy. Seamen s papers are being replaced and now feature fingerprints to ensure better identification of individuals. Every vessel now Sømanden er blevet mål for terrorister Det bliver mindre og mindre frit at være sømand Søren Bøge Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Søfartens Arbejdsmiljøråd, har netop været fire dage i Rotterdam sammen med souschefen i Handelsflådens Velfærdsråd, Arne Jørgensen. Opgaven var at samle materiale til nogle videospots om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø til senere udsendelse til danske skibe. I løbet af de fire dage besøgte de ni danske skibe fortrinsvis tankskibe og her fik de en forsmag på de sikkerhedsforanstaltninger, der bliver sømandens hverdag i fremtiden. Sværere at få et lille afbræk i hverdagens trummerum... Og det bliver formentlig en fremtid med kun ringe mulighed for at forlade skibet i nogle timer, når det er i havn. Det vil blive sværere at få et lille afbræk i hverdagens trummerum om bord på skibet. Skrap kontrol International skibsfart er et oplagt mål for terrorister. Det er myndighederne blevet særligt opmærksomme på efter 11. september Derfor bliver skibe og havne sikret, men det er jo den enkelte sømand, der skal leve med konsekvenserne af den skrappe sikkerhedskontrol fastlagt bl.a. i den nye ISPS-kode Ship and Port Facility Security Code, påpeger Søren Bøge Pedersen. Med ISPS-koden har sømanden fået endnu et sæt regler, han skal sætte sig ind i og ikke nok med det. Reglerne er afhængige af det security level risikoniveau, som havnestaten har på tidspunktet for anløb, så der bliver flere regelsæt at sætte sig ind i og beherske. Der opereres med tre niveauer, hvor sikkerhedsreglerne bliver skrappere og skrappere, jo højere risikoen for terrorhandlinger er. En lang række andre handlinger er sat i værk for at Eksperter i terror vurderer, at det kun er et spørgsmål om tid, før skibsfarten bliver ramt af et terrorangreb, og derfor bliver sikkerhedsforanstaltningerne i verdens havne som her Rotterdam skrappere og skrappere, hvilket Søren Bøge Pedersen fra Søfartens Arbejdsmiljøråd netop har konstateret. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. 10

11 Et lidt trist syn at se skibene bag lås og slå som her i Aberdeen, men en usikker verden skaber behov for at tage forholdsregler mod ubudne gæster. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. forhindre det, som alligevel betragtes som stort set uundgåeligt et terroranslag mod international skibsfart. Et sådan kan i værste fald kan få uoverskuelige konsekvenser for verdensøkonomien. Søfartsbøger er ved at blive udskiftet og forsynet med fingeraftryk for at sikre en bedre identifikation af den enkelte sømand. Hvert skib skal desuden have en security officer, der har det overordnede ansvar for sikkerheden og administration af ISPS-koden, som besætningen skal testes i med jævne mellemrum. Anerkendelse På generalforsamlingen i Danmarks Rederiforening den 27. maj fik næstformand for Europakommissionen, Neil Kinnock, den særlige Søfartspris for sit tidligere arbejde som Transportkommissær. Neil Kinnock ønskede ikke selv at modtage de kr. men ville give pengene til en eller flere organisationer, der har gjort en særlig indsats for henholdsvis maritim uddannelse eller velfærd. Som et jerntæppe mellem skibene og land... Kontrol og kontrol Det er lidt skræmmende, mener Søren Bøge Pedersen, der har forståelse for ønsket om høj sikkerhed. Men det er næsten som om, at man betragtes som forbryder, bare fordi man er sømand, siger han på baggrund af skibsbesøgene i Rotterdam, hvor han gentagne gange blev kigget dybt i øjenene af vagter både om bord og i havnene. Det begynder i terminalen, hvor passet og andre personlige papirer bliver nøje set efter, inden man udstyres med et besøgspas. World Maritime University i Malmø og Søfartens Arbejdsmiljøråd fik hver kr. I sekretariatet er vi naturligvis glade for anerkendelsen, som vi ser som et resultat af ti års målrettet indsats for at gøre arbejdsmiljø til et integreret og vigtigt element i dansk søfart. World Maritime University hører til blandt de faglige sværvægtere i international skibsfart, forstået på den måde, at universitet står for både de specialiserede Om bord blev vi igen mødt af en vagt fra besætningen for at få kontrolleret papirer. Vi skulle også aflevere passet, som vi fik igen, da vi forlod skibet. Jeg må konstatere, at der er gået et jerntæppe ned mellem skibene og land. Der kommer ingen tilfældige om bord, og det er for så vidt godt nok. Spørgsmålet er, hvad det kommer til at betyde for arbejdsmiljø og trivsel om bord, at arbejdspladsen er ved at blive omdannet til et sejlende fængsel som ingen kan komme hverken fra eller til uden minutiøs kontrol. efter- og overbygningsuddannelser og forskning i søfartserhvervet. Studier på universitetet fører til en ph.d. grad, master of science eller diplomuddannelser. World Maritime University blev oprettet i 1983 af IMO, så Søfartens Arbejdsmiljøråd kan godt være en smule stolt over at blive rubriceret i samme vægtklasse som den Malmøbaserede uddannelses- og forskningsinstitution. also has to have a security officer with overall responsibility for security and administration of the ISPS Code on which crew will be regularly tested. It is a little scary, feels Søren Bøge Pedersen who understands the desire for a high level of security. But it is almost as if you are regarded as a criminal just because you are a seaman, he says on the basis of his visits aboard the vessels in Rotterdam where he was repeatedly closely inspected by guards aboard and around the port. I have to admit that there is now an iron curtain between ship and shore. No casual visitors can get aboard which is fair enough as far as it goes. The question is what turning the workplace into a sailing prison that which nobody can get into or out of without painstaking checks will mean for the working environment and well being aboard. Recognition At the General Meeting of the Danish Shipowners Association on 27th May, EU Commissioner Neil Kinnock received the special Maritime Award for his previous work as Transport Commissioner. Neil Kinnock did not wish to receive the DKK 50,000 but wanted it to go to one or more organizations that had made special efforts in maritime training or welfare. The World Maritime University in Malmø, Sweden, and the Danish Maritime Occupational Health Service each received DKK 25,000. At the Secretariat, we are naturally pleased at the recognition which we regard as the result of ten years of effort targeted at making occupational health a vital, integral part of the Danish shipping industry. The World Maritime University was established by the IMO in 1983 so the Danish Maritime Occupatio-nal Health Service can justly feel proud of being considered in the same weight class as the Malmø-based education/research institution. 11

12 Afsender Iver C. Weilbach Toldbodgade 35 DK-1253 København K juni 2004 Returneres ved varig adresseændring MAGASINPOST Skibsassistent Dan Balling er ikke nervøs for at tage turen i buret, da det er sikret forsvarligt. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd Aloft with a forklift What can a forklift truck actually be used for while still staying on the right side of the working environment law? The safety committee aboard the M/F Sejerøfærge called in Jan Høyer of the Danish Maritime Occupational Health Service in the spring to answer precisely this question. The crew had a problem: greasing the wires on the trailer deck and replacing strip lights 4.7 m above the deck. Since the Danish Maritime Authority has no rules on this, it is customary to rely on the regulations applying ashore, in this instance the regulations for lifting personnel with forklift trucks. We can comply with these almost, says captain Jens Raunsbæk. We attach an approximately 1 m high steel cage to a Euro pallet which we bolt so it cannot slip off the forks. The forks are moved right out to the side so the pallet and cage cannot rock from side to side. We think this is a safe solution and we have written the procedure into our ISM so that everybody can see how the job should be tackled and that for example nobody should move the forklift truck while the cage is aloft. Jan Høyer: The crew have identified the problem of the jobs they want to tackle. They have analyzed the problem and discussed it in the safety committee and reached a solution which crew members find satisfactory. This tells me that the safety culture aboard is good and I think they have found a satisfactorily safe solution to the problem. Sikkert til vejrs med gaffeltrucken Hvad må man egentlig bruge en gaffeltruck til og stadig befinde sig på den korrekte side af arbejdsmiljøloven? Det spørgsmål stillede sikkerhedsudvalget på M/F Sejerøfærgen sig i foråret og tilkaldte arbejdsmiljøkonsulent Jan Høyer fra Søfartens Arbejdsmiljøråd. Besætningen har nemlig et problem: Smøring af wirer på vogndækket og udskiftning af lysarmaturer 4,70 meter over dækket. Søfartsstyrelsen har intet regelsæt, og så er sædvane at læne sig op ad de regler, som Arbejdstilsynet har i dette tilfælde reglerne for personløft med gaffeltruck. Dem kan vi opfylde næsten, fortæller chefskipper Jens Raunsbæk. Vi har købt en stålkurv, der er ca. 1 meter høj. Den er fastspændt på en europapalle, som vi sikrer med bolte, så den ikke kan glide af gaflerne. Gaflerne er helt ude til siden, så pallen med buret heller ikke kan vippe fra side til side. Det anser vi for at være en forsvarlig løsning, og vi har skrevet proceduren ind i vores ISM, så enhver kan se, hvordan opgaven skal håndteres, og at man f.eks. ikke må flytte gaffeltrucken, mens kurven er løftet op. Jens Raunsbæk erkender, at der er en enkelt regel, de ikke kan overholde i forhold til AT s vejledning, nemlig at buret skal været 1,90 meter højt. Bliver det det, kan arbejdsopgaverne ikke udføres. Acceptabel løsning Jan Høyer: Besætningen har erkendt problemet med de nævnte arbejdsopgaver. Den har analyseret problemet og diskuteret det i sikkerhedsudvalget og fundet frem til en løsning, som besætningsmedlemmerne finder forsvarlig. Det fortæller mig, at sikkerhedskulturen om bord er god, og jeg synes, de har fundet en sikkerhedsmæssig acceptabel løsning på problemet. For at gøre metoden endnu mere sikker, overvejer besætningen at få fremstillet et stålbur med en fastmonteret stålpalle. Et alternativ kunne være at købe et rullestillads, men truckløsningen er både hurtigere, mere praktisk og fuldt forsvarlig i forhold til et stillads. Et stillads skal formentlig også fæstnes til skibssiden for at gøre det sikkert, vurderer skibsassistent Dan Balling, der er den, som oftest må i vejret, og som ikke er det mindste nervøs over at blive hejst op af en gaffeltruck. Pallen sikres med et par forsvarlige bolte, og det er forbudt at køre med trucken, mens der står en mand i buret. Proceduren er skrevet ind i ISM-koden. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd.

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs

Det gode arbejdsliv til søs Nr. 2 juli 2008 ISSN 1395-7414 udgivet af søfartens arbejdsmiljøråd Good working life at sea Briefly, the Good working life at sea project is about twelve different managers in the Danish shipping industry

Læs mere

SøSikker. Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen. Goodbye to Heavy Lifting

SøSikker. Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen. Goodbye to Heavy Lifting SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Sept. 2003 Endnu et tungt løft på vej væk Hjælpemiddel til at hæve og sænke lodslejderen Mon ikke det vil glæde enhver sømand, at der

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

SøSikker. Med propper i ørerne holder han støjen ud(e)

SøSikker. Med propper i ørerne holder han støjen ud(e) SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2000 Med propper i ørerne holder han støjen ud(e) I 32 år har skipper Leif Dyhr, 57 år, sejlet med stenfisker. De seneste 20 år

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv Redigeret af Lisa Ott og Else Iversen Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv

Læs mere

Årsskrift/ Annual report 2009

Årsskrift/ Annual report 2009 Årsskrift/ Annual report 2009 INDLEDNING/INTRODUCTION Beslutninger skaber fremtiden/ Decisions shape the future I løbet af de seneste 12 måneder har vi stået over for store ændringer både internt i Lauritzen

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Maritim Industri. A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur

Maritim Industri. A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur Havne & Skibsfart ErhvervsMagasinerne Maritim Industri 14. ÅRGANG AUGUST 2012 NR. 8 FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2002

POLIT EN #4 - december 2002 POLIT EN #4 - december 2002 Indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen forbeholder

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2011 Årgang 38. Nr. 6, Nyt fra Beboerrådet Infomøde for Nye beboere Torsdag d. 15 september kl. 19.00 er der infomøde for nye beboere. Der vil blive

Læs mere