Tog Rådet med på værft og det var en god idé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tog Rådet med på værft og det var en god idé"

Transkript

1 Nr. 2 juni 2004 ISSN Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Good working environment tips for newbuildings Shipowner Esvagt have ordered two vessels from a yard in Bilbao. One novel feature is that they have involved the Danish Maritime Occupational Health Service in the process because For our seamen's sake, we want to have as good a working environment as possible, says Esvagt Construction Manager Jimmy Kristensen. It was natural for us to get advice from the Occupational Health Service when planning to build the two new standby vessels and we are very pleased we did. On their advice, we have made modifications to the galley, on the bridge and in the engine room, he adds. Jimmy Kristensen would have preferred the Service to have been involved in the project at a much earlier stage before the contract had been signed so that they could have been involved in producing the specifications but in this case, time did not allow. Changes to the galley have made the vessel a shade more expensive but it has been worth the money since the modifications have helped prevent awkward working positions that might have placed unnecessary loading on the backs of future cooks, adds Jimmy Kristensen. The need for modifications was discovered when the shipowner made a mockup of the galley in a loft in the port of Esbjerg. We had a cook along and started changing the modules around so as to make the best possible use of the limited space. One thing we did was to remove continues on page 2 Tog Rådet med på værft og det var en god idé Rederiet Esvagt får gode arbejdsmiljøråd i byggefasen Vi ønsker så godt et arbejdsmiljø som muligt af hensyn til vores søfolk. Derfor var det naturligt for os at tage Søfartens Arbejdsmiljøråd med på råd, da vi skulle bygge to nye vagtskibe, og det har vi haft stor glæde af. På deres råd er der foretaget ændringer både i kabyssen, på broen og i maskinrummet, fortæller teknisk chef Jimmy Kristensen, Rederiet Esvagt. Han havde gerne haft Rådet med i billedet, allerede før kontrakten var underskrevet, så det kunne være med til at udarbejde specifikationerne, men i det aktuelle tilfælde var der tidsmæssigt ikke mulighed for det. Ændringerne i kabyssen har gjort skibet en smule dyrere, men det er pengene værd. Ændringerne er nemlig med til at forebygge uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, der kunne belaste den kommende koks ryg unødvendigt, vurderer Jimmy Kristensen. Moch-up af kabyssen Behovet for ændringer blev konstateret, da rederiet opbyggede en mock-up af kabyssen på et loftrum på havnen i Esbjerg. Her mødtes vi bl.a. med en kok og begyndte at flytte rundt på modulerne, så den trange plads blev udnyttet bedst muligt. Blandt andet fik vi fjernet et skot, så kabyssen blev meget større og mere fleksibel at indrette, fortæller arbejdsmiljøkonsulent Jan Høyer fra Arbejdsmiljørådet. Han er overbevist om, at rederierne både kan spare penge og få et bedre arbejdsmiljø ved at tænke arbejdsmiljøet ind som en naturlig del i forbindelse med projekteringen. Det kan spare rederiet for en række udgifter til ombygninger og modificeringer efterfølgende, når skibet kommer i drift og løber ind i et arbejdsmiljøsyn, vurderer han. fotsætter på side 2 Arbejdsmiljørådet besøgte værftet i Bilbao og påpegede mulighederne for at skabe et godt arbejdsmiljø. Foto: Esvagt.

2 Sundhed for enhver pris? Hvor langt skal vi gå for at nedbringe en given fare for at komme til skade eller blive syg? Når det gælder ulykker, er det sikrest at blive i køjen hele dagen. Men vil vi hindre sygdomme, så er det bare med få skankerne ud og komme i gang. Vi må altså konstant træffe valg i vor personlige risikovurdering. Sådan er det også til søs. Lovgivningen dikterer, at arbejdet skal foregå sikkert og sundt. Men hvor sikkert og hvor sundt? Det er valget. Skal enhver fare elimineres 100%, så kommer skibet aldrig ud at sejle. Vi vælger derfor et niveau, vi kan leve med. Således at forretningen fungerer, og besætningen ikke lider overlast. Sådan oplever de fleste dansk søfart. Men farefrit er det ikke, hvad otte dødsulykker (gennemsnit pr. år) bestandigt minder os om. Ulykkerne kræver derfor en forstærket indsats. På sygdomsområdet er kræft den lidelse, der er mest opmærksomhed omkring. Vi vil gerne udrydde alle kræftfremkaldende stoffer, men det er næppe realistisk. På skibene skal vi derfor træffe nødvendige forholdsregler. Med respekt for risiko, men uden at tabe hovedet i panik. Ti år med fokus på arbejdsmiljøet har skabt den nødvendige holdning og viden om bord. Derfor er der i dag ingen reel mistanke om, at søfolk på danske skibe har en risiko for af få kræft af deres arbejde. Meget kan fortsat gøres bedre. Men nationale særkrav er næppe vejen frem, når danske skibe allerede er oppe i superligaen. Det vil nemt få karakter af et selvmål. I Rådet har vi nu i ti år forsøgt at finde balancen mellem videnskaben, lovgivningen og erhvervets parter. Mellem det nationale og det internationale. Sund fornuft og kritisk sans har været drivkraften. Vi vil gerne have masser af sundhed om bord. Men vi vil også gerne bevare dansk søfart. Ellers bliver der ingen sundhed at bevare. a bulkhead which made the galley much bigger and gave us more flexibility when fitting it out, says consultant Jan Høyer from the Danish Maritime Occupational Health Service. He is convinced that shipowners can save money and get better working environments by making occupational health considerations a natural part of the project planning process. It can save ship-owners from all the expense of subsequent alterations and modifications when a vessel starts operations and faces an occupational health inspection, he feels. In May, Jan Høyer and ergotherapist Jan Rasmussen visited the yard in Bilbao where the vessels are being built. TRYKSAG Morten Vinter Søsikker udgives af Søfartens Arbejdsmiljøråd, Amaliegade 33 B, DK, 1256 København K. Tlf Fax Ansvarshavende: Sekretariatschef Morten Vinter Redaktør: Peter Finn Larsen Tlf Layout: Fingerprint Reklamebureau Tryk: Jannerup offset A/S Søfartens Arbejdsmiljøråd er en privat selvejende institution oprettet i december 1993 med en bestyrelse på 12 medlemmer seks fra rederside og seks fra personaleorganisationerne. Arbejdsmiljørådet er bedriftssundhedstjeneste for den danske handelsflåde med det formål at fremme sikkerhed og sundhed blandt de ansatte på danske handelsskibe samt at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning. Alle dansk registrerede handelsskibe med en bruttotonnage over 20 skal være tilmeldt ordningen. fortsat fra forsiden Det gode kompromis Jan Høyer og ergoterapeut Jan Rasmussen var i maj på besøg på værftet i Bilbao, hvor skibene bygges. Her var vi om bord i skibene og tale indretning med nogle af de besætningsmedlemmer, som skal sejle med skibene. Værftet havde bygget en full-scale mock-up af broindretningen, så vi under realistiske forhold kunne finde frem til en hensigtsmæssig indretning, der passer præcis til de opgaver, skibet får. Jimmy Kristensen: Vores skibe er forholdsvis små, og derfor må vi indgå flere kompromiser. Kunsten er at finde de kompromiser, der er bedst for helbredet, og det har vi fået god hjælp til. Erfaringer Jan Høyer: Når skibene er leveret fra værftet, er det tanken, at vi tager et sidste møde om bord, hvor vi taler med besætningen og hører om dens erfaringer med indretningen af skibet. Den proces kan være meget lærerig både for besætningen, men bestemt også for os som konsulenter. We went aboard the vessels and discussed fitting out with some of the crew members who are to sail aboard the vessels. The yard had made a fullscale mock-up of the interior of the bridge so we could reach the best possible design to precisely match the vessels intended duties under realistic conditions. Jimmy Kristensen: Our ships are relatively small so we have had to make several compromises. The art is to find the compromises that are best for health and we have had good help in doing so. Jan Høyer: When the vessels are delivered by the yard, the idea is that we will have a final meeting aboard to talk to the crew and get feedback about their experience of the design of the vessel. This process can be highly instructive for the crew but decidedly also for us too as consultants.

3 Stor overdødelighed blandt søfolk Sundhedsprojekt skal forsøge at ændre en kedelig udvikling med stor overdødelighed blandt søfolk Der er plads til forbedringer. Det var den lakoniske konstatering fra sekretariatschef Morten Vinter, da han på årets temadag fortalte om et pilotprojekt, Søfartens Arbejdsmiljøråd satte i gang sidste år i samarbejde med A.P. Møller og DFDS. Projektet har dels kortlagt de involverede 137 søfolks sundhedstilstand og ønsker til en ændret livsstil. Og dels har det resulteret i en maritim kogebog. Motion en af vejene til en bedre livskvalitet. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. Samme konstatering der er plads til forbedringer kunne læge Henrik L. Hansen også have brugt som afslutning på sin gennemgang af en undersøgelse, han har foretaget af sømænds dødelighed i hele den danske handelsflåde. Den viser nemlig en skræmmende overdødelighed på hele 68%. Denne markante overdødelighed er et sikkert tegn på, at det generelt står skralt til med sømandens helbred, idet dødeligheden kun afspejler toppen af isbjerget i forbindelse med søfolkenes helbredstilstand. Velfærdsdræberne Henrik L. Hansen har undersøgt antallet af dødsfald blandt danske søfolk i perioden blandt dem, der var udmønstret i Det år var der danske søfolk. Fem år senere var 273 af dem døde. 16 døde af ulykker og otte af sygdom, mens de var om bord. Resten 249 blev ofre for ulykker i land og selvmord samt de store velfærdsdræbere lungekræft, kræft i tarmen og hjertekarsygdomme. Altså sygdomme og begivenheder, der først og fremmest kan sættes i forbindelse med vores livsstil præcis som for mennesker, der aldrig har sat deres ben på et skib. Pilotprojektet viser, at sømanden er storforbruger af både tobak, stress og velnærende kost, mens forbruget af motion ligger lavt. Det betyder, at overvægt og storrygning er mere almindeligt blandt sømænd end blandt ikke-sømænd og det kan så aflæses i dødsstatistikkerne. Hvorfor der er flere landbaserede ulykker og selvmord blandt søfolk er ikke undersøgt. Store forskelle Dykker man ned i tallene, ser man store forskelle på sømandens risikoprofil. Er man menig på en coaster, ligger man helt oppe i det røde felt med en risiko, der er fem gange så høj som for en dansker i erhverv på land. Officerer på coastere lever knap så risikabelt, men dog dødeligheden er 75% højere end på landjorden. Helt omvendt tegner billedet sig for dødeligheden blandt officerer på et containerskib. Det er faktisk mindre risikabelt end at være i job på landjorden, idet officererne har en under-dødelighed på ca. 10% i forhold til alle danskere i erhverv på landjorden. De meninge på containerskibene er dog også oppe i de højere risikolag med dobbelt så stor risiko for at sige denne verden farvel. Med i billedet hører, at søfolk jævnligt gennemgår helbredsundersøgelser, hvor de dårligste liv sorteres fra, så det står måske endnu mere skralt til med helbredstilstanden, end statistikkerne umiddelbart fortæller. Det er faktisk lidt halvskidt, konstaterede Henrik L. Hansen med en underdrivelse. Sømandens eget valg Pilotprojektet, der fortsat kører, har som målsætning at finde metoder til at forbedre trivsel og sundhed, fordi Morten Vinter er ikke i tvivl om, at det er livsstilen, der i dag er den største trussel mod sømandens liv og velfærd. Naturligvis er vilkårene til søs fortsat så specielle, at der er behov for at se arbejdsmiljøet som en helhed. Livsstilen kan hænge sammen med de rammer, der tilbydes om bord. Anbefalingen kommer ikke uden om mere motion, sundere kostvaner og mindre tobak. Derfor skal der sættes ind på disse fronter. Men det skal gøres på en måde, så det bliver sømandens eget valg at ændre vaner og adfærd. Det er afgørende, at det bliver sjovt at være sund, og det er en udfordring, vi er parate til at tage op i Arbejdsmiljørådet, lover Morten Vinter. Juni 2004 Lifestyle and seamen Danish seamen die earlier than Danes working ashore. In fact mortality rates are significantly higher, reported Dr. Henrik L. Hansen at the Danish Maritime Occupational Health Service s annual Theme Day. Dr. Hansen has studied what happened to Danish seamen who were signed on in In the period between , 273 of them died, a rate that is almost 70% higher than for Danes working ashore. Crew aboard coasters run the greatest risk of premature death, ahead of ratings in the container fleet. On the other hand officers on container vessels run less risk of premature death than Danes in occupations ashore. The reason for the higher mortality rates is a function of seamen s lifestyles, with such lifestyle diseases as lung cancer, cancer of the colon and cardiovascular disease. Last year the Danish Maritime Occupational Health Service initiated a health project in collaboration with A.P. Møller and DFDS which is intended to provide recommendations for lifestyle changes and a maritime cookbook to provide inspiration for new eating habits. It is all about exercise, healthier eating habits and less tobacco, so that is where action needs to be taken. But it has to be done in a way so that seamen can make their own choices about changing habits and behaviour. It needs to be fun to be healthy and that is a challenge that the Service will be addressing. 3

4 Better diet offer Health consultant Lise Landgren and her colleague Denni Pedersen from Storstrøm County Health Service went on tour in May aboard the Scandlines Baltic ferries as part of a health promotion project. This is an offer from the shipowner to promote healthier lifestyles for the approximately 700 crew members aboard the two ferry routes. At staff meetings, the two reported on the background for the project, what it involves and its objectives while also trying to test general acceptance for the scheme which was good. Naturally there are sceptics and doubters who do not wish to change their exercise and eating habits but generally the scheme was well received, says Lise Landgren. The background for the project is increasing weight problems amongst crew on these routes. Medical officers are now seeing more and more people with a BMI (Body Mass Index) of 40 or more. People in this weight class need to take action since they can only get their health certificates renewed for six months at a time. Failure to lose weight means no health certificate and so no job either. But obesity also brings a whole range of other unpleasant conditions in its wake with an increased risk of the so-called wellfare diseases. We know for sure that such welfare diseases are found all too frequently amongst seamen who are more exposed than others who work ashore. Accordingly, Scandlines decided to work with the Så til søs der kommer diætisten! Scandlines vil hjælpe sine medarbejdere på Østersøen til at smide nogle kilo og træffe forebyggende valg Jeg har i hele mit voksne liv aldrig selv tilberedt et måltid mad. Jeg har altid fået maden serveret og vælger den ikke selv. Herligt. Vil de fleste af os måske tænke, men er det egentlig så godt? Vi lader lige udsagnet stå et øjeblik og vender os mod sundhedskonsulent Lise Landgren, der sammen med kollega Denni Pedersen fra Folkesundhedscentret i Storstrøms Amt i maj var på turné på Scandlines Østersøfærger som led i et sundhedsfremmeprojekt. Projektet er et tilbud fra rederiet til de ca. 700 medarbejdere på de to færgeruter om en sundere livsstil. Ved møder med medarbejderne fortalte de to om projektets baggrund, indhold og mål og forsøgte samtidig at lodde stemningen for at være med. Og den var god. Okay. Naturligvis er der skeptikere og tvivlere, som ikke ønsker at lægge deres kost- og motionsvaner om, men generelt var modtagelsen positiv, fortæller Lise Landgren. Baggrunden Baggrunden for projektet er et stigende vægtproblem blandt de søfarende på ruterne. Flere og flere med et Body Mass Index på 40 eller derover dukker op hos søfartslægen, og så skal der tages affære, idet sundhedsattesten kun kan fornyes for seks måneder ad gangen, når man er i den vægtklasse. Taber man sig ikke, ryger sundhedsbeviset og dermed jobbet. Stærk overvægt har imidlertid også en lang række andre dårligdomme i sit kølvand. Måske ikke i de unge og yngre år, men i takt med bladene vendes i kalenderen, stiger risikoen for de såkaldte velfærdssygdomme, og man når måske ikke at få glæde af sin pension. Vi ved positivt, at disse velfærdssygdomme er alt for hyppige gæster hos søfarende, Har aldrig i hele mit voksne liv selv tilberedt et måltid mad... som er mere udsatte end personer med arbejde på landjorden. Scandlines besluttede derfor i samarbejde med bl.a. Folkesundhedscentret og Søfartens Arbejdsmiljøråd at tage kampen op på opfordring fra søfartslægen, der er tæt på de søfarende som lægen, der udsteder helbredsattesten. Arbejdsgivervinkel Udover de rent personlige fordele, der er ved at være normalvægtig og i god form, er der naturligvis også en arbejdsgivervinkel i projektet. Det kan betyde færre sygedage, men grundlæggende synes vi, det er en rigtig god idé at give de medarbejdere, der ønsker det, en hjælpende hånd til en bedre livsstil. Det er absolut frivilligt, om man vil deltage, understreger personalechef Søren Hasemann, Scandlines. Det vil være kedeligt, om vi som arbejdsgiver skal være en slags overdommer over medarbejdernes helbred. Vi må gå ud fra, at når de kan få fornyet deres sundhedsattest, så er helbredet i orden. Omvendt må vi erkende, at en medarbejder kan blive så overvægtig, at vedkommende ikke kan fungere optimalt i en katastrofesituation, og det er vores ansvar, men det vil da være en overordentlig kedelig situation at miste medarbejdere på den konto, understreger Søren Hasemann. Scandlines deltager med tre medarbejdere i projektgruppen og har skudt ca kr i projektet. Projektet Hvorfor er søfolk generelt tungere end jævnaldrende på landjorden? Det er der mange forklaringer på, men en af dem er, at de ikke selv vælger, hvad de vil spise og heller ikke alene bestemmer kostens sammensætning. Med andre ord: De spiser for fedt, og da arbejdet til søs ikke er så fysisk krævende som tidligere eller levner de store muligheder for motion så sætter kosten sig på sideben og vom. Og har det først sat sig fast, så kræver det ikke 4

5 National Health Center and the Danish Maritime Occupational Health Service to address this problem at the urging of the medical officer who is close to seamen as the doctor who issues their health certificates. Healthier lifestyles and less weight mean fewer days of sick leave but we basically feel it is a really good idea to give a helping hand to those that want a healthier lifestyle. Participation is absolutely voluntary, emphasizes Søren Hasemann, HR Officer, Scandlines. Sundhedskonsulent Lise Landgren (t.v.), og kollegaen, Denni Pedersen, fra Folkesundhedscentret i Storstrøms Amt, har været på charmeoffensiv for de sunde fødevarer og et tilbud om at få udarbejdet en sundhedsprofil. Det var der rigtig stor interesse for, så sundhedsprojektet er kommet godt fra land. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. alene viljestyrke at få det af igen, men også mulighed for at vælge en anden og fedtfattig kost. Så i al sin enkelhed og det er ikke enkelt handler det om at give søfolkene en valgmulighed og overbevise dem om, at det forebyggende valg er det fornuftige valg, fordi det forebygger fedme og de deraf følgende dårligdomme. Projektet inddrager derfor også kokken om bord, da det er ham, der skal sørge for valgmuligheden. Det skal være nemt at vælge forebyggende, så man ikke forfalder til en bakke pommes frites og en hotdog eller en kop kaffe med kringle i stedet for en halv times motion. Det med at få maden serveret er måske nok herligt set fra et arbejdsmæssigt synspunkt, men hvis det er andre, der træffer valget, om jeg vil være overvægtig, Det er svært ikke tage på i vægt... er det måske ikke så herligt alligevel! Eller som det blev sagt på det første informationsmøde: Det er svært ikke tage på i vægt, når man spiser om bord. Sundhedsprofil Som en del af projektet tilbydes alle at få udarbejdet en sundhedsprofil, der giver den enkelte overblik over sine muligheder for at ændre livsstil. Der tilbydes temamøder om mad og motion, og der vil hver dag være energifattig kost med masser af grøntsager som alternativ til den sædvanlige menu. Værdien af motion bliver indskærpet, og der uddannes et antal motionsinstruktører. Den primære målgruppe er medarbejdere med et BMI over 40 og dernæst dem med et BMI mellem 30 og 40, da de er i højrisikogruppen for at blive den næste generation af supersværvægtere. Til dem bliver der et tilbud om slankekurser i samarbejde med klinisk diætist Susanne Ross. Fordi allerede med et BMI over 28 har man en stærkt øget risiko for at blive knock out et af en velfærdssygdom. Alle tilbud er i øvrigt åbne for alle. Målet Det overordnede mål er vægttab og bedre kondition hos medarbejderne. Lise Landgren: Hensigten er ikke at drive rovdrift på de overvægtige og forsøge at gøre os alle til slanke sild, men det er et godt tilbud om at nedsætte slitagen på ens krop, så den også kan holde til en aktiv seniortilværelse. Valget er jo ens eget Projektet går kun ud på, at man som medarbejder på de to færgeruter får et valg og bliver i stand til at træffe det. So why do seamen generally weigh more than similarly aged people ashore? There are many explanations for this but one of them is that they eat too much fat food and since work aboard is no longer so physically demanding as it used to be, or because there is not so much opportunity for exercise, weight appears on the stomach and hips. It needs to be easy to take preventive action so that people do not fall on a plate of French fries and a hot dog or a cup of coffee and a bun instead of taking half an hour s exercise. The project includes offering everyone the chance to have an individual Health Profile, showing them the opportunities for changing their lifestyle. Themed meetings about food and exercise are also on offer, as is a low energy diet with lots of vegetables as an alternative to the usual menu. The overall objectives are weight loss and fitter employees. 5

6 Good mealtimes Mealtimes are one of the more pleasant experiences of the day, a break when we can relax and chat with our colleagues. "Mealtimes are for good fellowship all over the world. Mealtimes provide transitional rituals in such phases of our lives as christenings, confirmations and weddings. When we eat, we are sharing something. Right from the beginning of our lives, food is associated with love, security and caring, so we should not associate negative concepts to our meals when we want to help seamen, for example, change their eating habits," says nutritionist Karen Svarre Asmussen. Karen is in a Danish Maritime Occupational Health Service working group that has made health promotion one of its three major initiatives for Mad er kærlighed og omsorg ikke afsavn og løftede pegefingre Maritim kogebog skal være en appetitvækker til at træffe de gode valg Spisetid! Råbet gjalder gennem gangene. Ruller rundt om hjørner, op og ned af trapper til den fjerneste krog og pirrer vores sanser. Er der et råb, vi sjældent overhører, så er det råbet om, at nu er det spisetid. Spisetid! Pusterum. Socialt samvær. Velvære. Mæthed. Tilfredshed. Afslapning. Åh, der er så mange positive oplevelser og følelser forbundet med måltidet. Måltidet markerer fællesskaber verden over. Måltidet er overgangsritualet i livsfaser som f.eks. dåb, konfirmation, bryllup. Når vi spiser, får vi noget til fælles. Måltidet markerer fællesskaber... Mad er fra livets begyndelse forbundet med kærlighed, tryghed og omsorg. Derfor skal vi ikke knytte negative begreber til måltidet, når vi ønsker at påvirke f.eks. søfolk til at ændre deres kostvaner, fortæller ernæringskonsulent Karen Svarre Asmussen. Gode valg Karen er med i en arbejdsgruppe i Søfartens Arbejdsmiljøråd, der har gjort sundhedsfremme til et af sine tre hovedindsatsområder i På dagsordenen er bl.a. en Maritim kogebog, der skal gøre det nemmere for sømanden og hans kok at træffe gode valg, når kosten skal sammensættes og stadig stråle af tryghed, omsorg og kærlighed for nu at være lidt poetisk. Vi skal ikke bruge ord som fedtfattig, kalorielet, cheasy, slankekur o.l. De ord er der hverken musik eller kærlighed i. Tværtimod. De handler om afsavn, tristhed og løftede pegefingre og er i høj grad på kollissionskurs med vores følelser for det gode måltid. Små skridt Derfor er der lagt stor vægt på at gøre kogebogen appetitvækkende og uden energiberegninger, som jo også er en løftet pegefinger. Det handler om de små daglige succeser. F.eks. at The agenda includes a maritime cookbook aimed at making it easier for sailors and cooks to make the right choices when putting together menus. "It is about small day-to-day successes such as not buttering your bread every day, or about focusing on one small manageable item in your present diet. It seldom helps to embark on hysterical slimming cures or unworkable diets that require you to weigh your food if you want to lose weight. Changing eating habits requires a small-step policy. Den maritime kogebog skal gøre det nemmere for sømanden og hans kok at sammensætte et både velsmagende og ernæringsrigtigt måltid. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. 6

7 In our cookbook, we have concentrated on fat/energy percentages which should not be too high. Menus are generally advisory and if we can get stewards to advocate more vegetables and greater awareness about the use of fat, then we shall have made some progress. After all, fat is not forbidden but should be used in the right quantities to enhance taste." Mad er også hygge, socialt samvær og positive oplevelser, og så skal man ikke blande negative ord som fedtfattig, kalorielet, vægttab og lignende ind i argumenterne for at ændre livsstil. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. undlade smør på brødet på hverdage. At sætte fokus på sin nuværende kost på et lille overskueligt punkt. Det virker sjældent at kaste sig ud i hysteriske slankekure eller uoverskuelige madplaner, hvor kosten vejes. Når man går på kur, stiger man populært sagt af livets tog for en stund. Når kuren er forbi stiger man billedlig talt på toget igen, og hvad sker der så? Man genvinder den tabte vægt, fordi man ikke har arbejdet med de faktorer, der påvirker kost- og motionsvanerne, påpeger Karen. En ændring af kostvaner kræver de-små-skridts-politik. Fedt med omtanke I kogebogen har vi koncentreret os om fedtenergiprocenten, som ikke må være for høj. Opskrifterne er generelt vejledende, og kan vi få hovmesteren til at være advokat for mere grønt og være bevidst om brugen af fedt, så er vi nået et godt stykke. Fedt er jo ikke forbudt, men det skal bruges i de rette mængder, hvor det fremmer velsmagen. Vi ser desværre for ofte, at fedt bliver brugt uden at give større velsmag, og det er ærgerligt. At lege med de fire smagssanser, vores tunge kan opfange, er vigtig for brugen af fedt, men hvis vi forstår at bruge spændende krydderier og krydderurter rigtigt, er fedtet ikke længere den vigtigste part for et godt måltid. Det er det, vi gerne vil nå med vores kogebog, som på ingen måde er en slankebog, fortæller Karen. Hvorfor nu det Hvorfor blander Søfartens Arbejdsmiljøråd sig nu i vores kostvaner. Hvad har det med arbejdsmiljø at gøre, vil en og anden sømand måske spørge. Emnet er jo kontroversielt, ikke mindst blandt hårdt pressede søfolk, der værner om de sidste bastioner for retten til frie valg. Det er netop det, der er det centrale budskab: Det frie valg til at vælge det sunde liv til eller fra. Men for at træffe dette valg kvalificeret kræves viden, og den viden skal bl.a. kogebogen være med til at give. Det er dokumenteret bl.a. gennem embedslæge Henrik L. Hansens undersøgelser, at livsstilsfaktorer er en væsentlig medspiller, når vi betragter sømandens samlede sundhedsprofil. Det er ikke tilstrækkeligt alene at se på den snævre arbejdstid om bord, når vi vil rådgive omkring sygdom og sundhed. Det kommer også til at handle om motion, kost og eventult misbrug. Danskernes relativt lave middellevetid dækker ikke over den populære forestilling, at vi sparer et par år på plejehjem. Det er nemlig ikke de gamle, der dør tidligere, men mange tusinde midaldrende mænd og kvinder, som dør før pensionsalderen. Vores livsstil er årsagen tobak, alkohol, ulykker, for fed kost og ingen eller for lidt motion. Alle disse livsstilssygdomme kan forebygges men kræver en indsats fra den enkelte og samfundet. Den moderne arbejdsplads kan skabe sundere rammer i hverdagen og derved være med til at forebygge sygdom. At give den enkelte medarbejder mulighed for sundhedsfremme gennem motionsaktiviteter, sund kost og professionel vejledning kan reducere sygefraværet og øge effektiviten som følge af øget motivation og arbejdsglæde. Citat: Karen Svarre Asmussen So why is the Danish Maritime Occupational Health Service now getting involved in our eating habits and what it has to do with the working environment, seamen may ask. The topic is controversial not least amongst hard-pressed seamen who cherish the final bastions of the right to make their own choices. And that is the core message the freedom to opt for a healthier lifestyle, or not. But making the right choices requires knowledge and that is precisely what the cookbook is intended to provide. 7

8 Juni2004 Gymnastics and accident prevention With all the warning signs properly posted, all steps secure, everyone using safety gear, all dangerous walkways skid proofed and all moving parts properly protected, even so an AB trips on a step, falls and breaks his ankle. It also happens that people report unfit for duty and get sent home because they have damaged their back as well. Injuries that are normally treated as unfortunate accidents but which all the signs and rules cannot prevent. Injuries from tripping over or overloading the back. A couple of years ago it turned out that back injuries turned up so frequently in the accident statistics that the safety organisation at A.P.Møller decided to do something about the problem. The solution became the Health and Safety Workshop. The recipe is an excellent cocktail of checks with the physiotherapist, gymnastics and training in lifting techniques, combined with team building and generally raising safety awareness. Safety starts with the way individuals treat safety. But it is also down to team members aboard agreeing on a high level of safety, says Bo Mathisen who has provided training at 15 Supply Courses at Maersk Training Center A/S. Delegates are sent to the arms of physiotherapist, Birthe Andersen. Heavy lifting, bad working positions, twisting the body Rygstræk og teamwork mod arbejdsulykker Hændelige uheld, snubleskader og hold i ryggen kan måske mindskes, hvis besætningerne kommer i bedre form og får opdateret deres teamwork Tekst og foto: Lise Mortensen Høy Når alle advarselsskilte hænger, hvor de skal, alle lejdere er sikre, alle folkene benytter sikkerhedsudstyr, alle farlige gangarealer er skridsikre, og alle bevægelige dele er afskærmede. Nå ja; så sker det alligevel, at en skibsassistent træder ud på en lejder, snubler, falder og brækker fodledet. Og det sker også, at folk bliver både sygemeldt og hjemsendt, fordi de får hold i ryggen, eller fordi en diskusprolaps bryder ud. Skader, der normalt betegnes som hændelige uheld, og som kan give enhver sikkerhedsorganisation mareridt; for man kan hverken lave skilte eller regler imod snubleskader eller overbelastede rygge. Og faktisk viste det sig for et par år siden, at rygskader var så ofte repræsenteret i uheldsstatistikkerne, at sikkerhedsorganisationen i A.P.Møller besluttede at gøre noget ved problemet. Recepten kom til at hedde Health and Safety Man kan faktisk få ordineret gymnastik på recept, når man har dårlig ryg. I kan jo overveje, om ikke det er bedre at begynde at træne, før I får ondt i ryggen, er et af budskaberne fra fysioterapeut Birthe Andersen. Workshop; og indholdet er en god cocktail af tjek hos fysioterapeuten, gymnastiske øvelser og undervisning i løfteteknik kombineret med teambuilding og generel opfriskning af bevidstheden om sikkerhed. Man kan sige, at sikkerhed på den ene side begynder ved den enkeltes sikkerhedsadfærd. Men det handler også om, at man som team om bord skal være enige om et højt sikkerhedsniveau; ligesom virksomheden og ledelsen også har deres del af ansvaret, siger Bo Mathiesen, der nu har undervist på i alt 15 supplykurser på Maersk Training Center A/S. Ambitionen har derfor været at få hele besætninger ind sammen; så alle var med på samme kursus. Bo Mathiesen forklarer, at målet med kurserne i første omgang har været at nedbringe antallet af arbejdsulykker i offshoreskibene, hvor sikkerheden bliver et større og større konkurrenceparameter: Men det kommer alle til gode at undgå arbejdsulykker. Stive rygge For at tage fat lige der, hvor spørgsmålet om de "uforklarlige skader" og "hændelige uheld" begynder, bliver supplybesætningerne sendt i armene på fysioterapeut Birthe Andersen. Bo Mathiesen: Målet er færre arbejdsulykker. En hurtig rundspørge om alle mands skavanker viser, at hold i ryggen, lændesmerter og spændinger i skulder og nakke er hverdag for stort set hele besætningen. 8

9 Og efter en gennemgang af hver enkelts arbejdsopgaver er fysioterapeuten ikke i tvivl om, at en ryg skal være i virkelig god form for at klare sig igennem arbejdsdagen på et supplyskib. Tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, drej af kroppen, hvor fødderne ikke kan følge med og lange vagter på udkik eller siddende ved et spil er hård kost for alle; og slet ikke noget for en utrænet krop, påpeger Birthe Andersen, og indbyder holdet til en time i træningslokalet. Sved på panden I den efterfølgende time står den på øvelser, hvor det hurtigt bliver afsløret, at de fleste har gode stærke rygmuskler, ufatteligt svage mavemuskler, foruden at hele besætningen får dommen: alt for stiv i ryg og ben. Det billede er generelt for alle de besætninger, jeg har undersøgt, understreger Birthe Andersen. Og netop her, ved de stive ben, de usmidige rygge og de svage mavemuskler, ligger måske forklaringen på mange af de uforklarlige tal i statistikkerne om hold i ryggen og fald på gode, afmærkede og skridsikre lejdere, supplerer Bo Mathiesen: Hvis benene er for stive til at gå ned i hug, kan man ikke gå rigtigt ned i benene, når man skal løfte. Når ryggen så samtidig er stiv, kan man ikke bøje bagud i lænden; og man kan altså ikke rent fysisk udføre et korrekt løft. Når så mavemusklerne heller ikke er gode, ligger hele belastningen i ryghvirvlerne; og det er almindeligt kendt, at det på sigt giver både nedslidning, rygskader og i værste fald diskusprolaps. Recepten hedder motion. Den eneste løsning hedder øvelser og motion. Og ud over at modvirke rygskader, tror Bo Mathiesen på, at der vil være en yderligere sidegevinst ved en bedre fysisk form: Det er en kendt sag, at mennesker i god form har bedre modstandskraft, har stærkere muskler, bedre balance, større smidighed og hurtigere reaktionsevne. Det betyder mindre sygefravær, mindre stress og større energioverskud. Men faktisk er der også meget, der tyder på, at en bedre Det var godt, det kun var en times tid! Per Hansen er skibsassistent på Maersk Master, spiller golf i fritiden; han dyrker ellers ikke noget motion eller træning; og umiddelbart har han heller ikke planer om at dyrke mere motion. fysisk form kan forebygge mange af de uforklarlige fald- og snubleskader; simpelthen fordi man når at tage fra, har bedre balance; og derfor enten slet ikke falder eller i hvert fald ikke kommer til skade. - Jeg skal nok til at genoptage svømning. Det vil helt sikker være sundt at bevæge sig lidt, er konklusionen fra Lars Andersen, maskinchef på Maersk Topper, efter en time i træningslokalet. Samtidig kan man måske forestille sig, at den daglige tilgang til motion og bevidsthed omkring kroppen også vil gøre sømændene mere bevidste om, hvad de kan byde sig selv. Taler man motion, taler man jo også opvarmning af kroppen, før man går i gang med belastende opgaver. Noget der er langt fra virkeligheden, når utrænede og morgenkolde søfolk tørner ret fra køjen ud på et gyngende dæk i frostvejr for at arbejde med store tunge jernkroge. Skibet bevæger sig, krogene bevæger sig, det er koldt og arbejdet er tungt. Man kan jo overordnet spørge, om det overhovedet er forsvarligt? Siger Bo Mathiesen. Ud over besøget hos fysioterapeuten, indeholder kurserne en rigtig god teambuildingopgave, hvor besætningen skal arbejde sammen om at sejle en gammel skonnert. Der er indtil nu kun afviklet 15 kurser, så det er endnu ikke muligt at afgøre, om de påvirker uheldsstatistikkerne den rigtige vej. so the feet cannot keep up, and long periods of lookout duty or sitting by a winch is tough on everyone, and especially for an untrained body, notes Birthe Andersen, while inviting the team to a session in the gym. The session is spent on exercises which quickly show that most have strong back muscles, incredibly weak stomach muscles and that the whole crew are judged as backs and legs far too stiff. That is the general picture for all the crews I have checked out, emphasizes Birthe Andersen. And these stiff legs, inflexible backs and weak stomach muscles may possibly explain many of the unfortunate accident figures in the statistics about bad backs and falls on perfectly good, well marked, non-slip steps, adds Bo Mathiesen. The solution is exercise which also makes for better physical fitness. It is a well known fact that people who are fit have more resistance, stronger muscles, better balance, greater flexibility and quicker reactions. This means less sick leave, less stress and more surplus energy. It is also possible to imagine that greater daily access to exercise and physical awareness could make seamen more conscious of what they are doing to themselves, so they do not go straight from their bunks to hard physical work on an icy deck without first warming up their muscles and sinews. 9

10 Stricter checks Danish Maritime Occupational Health Service consultant Søren Bøge Pedersen has just spent four days in Rotterdam gathering material for some video spots about the mental and physical working environment. These will be issued to Danish vessels later. During the four days, he visited nine Danish vessels, mainly tankers, and got some impressions of the safety precautions that will be part of seamen's daily duties in future a future that will probably offer little opportunity to get off the vessel for a few hours when in port. It will become more difficult to take a quick breather from hectic shipboard activities. International shipping is an obvious target for terrorists. The authorities have become especially aware of this after 9/11, so there may be greater security for vessels and ports but it is the individual seaman who will have to live with the consequences of greater security laid down in the new ISPS Ship and Port Facility Security Code, points out Søren Bøge Pedersen. The ISPS Code means yet another set of regulations for seamen to consider, and it does not stop there. The regulations depend on the security level being operated by the port state when vessels dock. This means that there will be several sets of regulations to consider and master. There are three security levels with security regulations becoming stricter and stricter as the risk of terrorist action increases. Various other activities have been implemented to prevent something that is even so generally regarded as unavoidable, a terrorist attack against international shipping. In a worst case scenario, this could have incalculable consequences for the global economy. Seamen s papers are being replaced and now feature fingerprints to ensure better identification of individuals. Every vessel now Sømanden er blevet mål for terrorister Det bliver mindre og mindre frit at være sømand Søren Bøge Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Søfartens Arbejdsmiljøråd, har netop været fire dage i Rotterdam sammen med souschefen i Handelsflådens Velfærdsråd, Arne Jørgensen. Opgaven var at samle materiale til nogle videospots om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø til senere udsendelse til danske skibe. I løbet af de fire dage besøgte de ni danske skibe fortrinsvis tankskibe og her fik de en forsmag på de sikkerhedsforanstaltninger, der bliver sømandens hverdag i fremtiden. Sværere at få et lille afbræk i hverdagens trummerum... Og det bliver formentlig en fremtid med kun ringe mulighed for at forlade skibet i nogle timer, når det er i havn. Det vil blive sværere at få et lille afbræk i hverdagens trummerum om bord på skibet. Skrap kontrol International skibsfart er et oplagt mål for terrorister. Det er myndighederne blevet særligt opmærksomme på efter 11. september Derfor bliver skibe og havne sikret, men det er jo den enkelte sømand, der skal leve med konsekvenserne af den skrappe sikkerhedskontrol fastlagt bl.a. i den nye ISPS-kode Ship and Port Facility Security Code, påpeger Søren Bøge Pedersen. Med ISPS-koden har sømanden fået endnu et sæt regler, han skal sætte sig ind i og ikke nok med det. Reglerne er afhængige af det security level risikoniveau, som havnestaten har på tidspunktet for anløb, så der bliver flere regelsæt at sætte sig ind i og beherske. Der opereres med tre niveauer, hvor sikkerhedsreglerne bliver skrappere og skrappere, jo højere risikoen for terrorhandlinger er. En lang række andre handlinger er sat i værk for at Eksperter i terror vurderer, at det kun er et spørgsmål om tid, før skibsfarten bliver ramt af et terrorangreb, og derfor bliver sikkerhedsforanstaltningerne i verdens havne som her Rotterdam skrappere og skrappere, hvilket Søren Bøge Pedersen fra Søfartens Arbejdsmiljøråd netop har konstateret. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. 10

11 Et lidt trist syn at se skibene bag lås og slå som her i Aberdeen, men en usikker verden skaber behov for at tage forholdsregler mod ubudne gæster. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd. forhindre det, som alligevel betragtes som stort set uundgåeligt et terroranslag mod international skibsfart. Et sådan kan i værste fald kan få uoverskuelige konsekvenser for verdensøkonomien. Søfartsbøger er ved at blive udskiftet og forsynet med fingeraftryk for at sikre en bedre identifikation af den enkelte sømand. Hvert skib skal desuden have en security officer, der har det overordnede ansvar for sikkerheden og administration af ISPS-koden, som besætningen skal testes i med jævne mellemrum. Anerkendelse På generalforsamlingen i Danmarks Rederiforening den 27. maj fik næstformand for Europakommissionen, Neil Kinnock, den særlige Søfartspris for sit tidligere arbejde som Transportkommissær. Neil Kinnock ønskede ikke selv at modtage de kr. men ville give pengene til en eller flere organisationer, der har gjort en særlig indsats for henholdsvis maritim uddannelse eller velfærd. Som et jerntæppe mellem skibene og land... Kontrol og kontrol Det er lidt skræmmende, mener Søren Bøge Pedersen, der har forståelse for ønsket om høj sikkerhed. Men det er næsten som om, at man betragtes som forbryder, bare fordi man er sømand, siger han på baggrund af skibsbesøgene i Rotterdam, hvor han gentagne gange blev kigget dybt i øjenene af vagter både om bord og i havnene. Det begynder i terminalen, hvor passet og andre personlige papirer bliver nøje set efter, inden man udstyres med et besøgspas. World Maritime University i Malmø og Søfartens Arbejdsmiljøråd fik hver kr. I sekretariatet er vi naturligvis glade for anerkendelsen, som vi ser som et resultat af ti års målrettet indsats for at gøre arbejdsmiljø til et integreret og vigtigt element i dansk søfart. World Maritime University hører til blandt de faglige sværvægtere i international skibsfart, forstået på den måde, at universitet står for både de specialiserede Om bord blev vi igen mødt af en vagt fra besætningen for at få kontrolleret papirer. Vi skulle også aflevere passet, som vi fik igen, da vi forlod skibet. Jeg må konstatere, at der er gået et jerntæppe ned mellem skibene og land. Der kommer ingen tilfældige om bord, og det er for så vidt godt nok. Spørgsmålet er, hvad det kommer til at betyde for arbejdsmiljø og trivsel om bord, at arbejdspladsen er ved at blive omdannet til et sejlende fængsel som ingen kan komme hverken fra eller til uden minutiøs kontrol. efter- og overbygningsuddannelser og forskning i søfartserhvervet. Studier på universitetet fører til en ph.d. grad, master of science eller diplomuddannelser. World Maritime University blev oprettet i 1983 af IMO, så Søfartens Arbejdsmiljøråd kan godt være en smule stolt over at blive rubriceret i samme vægtklasse som den Malmøbaserede uddannelses- og forskningsinstitution. also has to have a security officer with overall responsibility for security and administration of the ISPS Code on which crew will be regularly tested. It is a little scary, feels Søren Bøge Pedersen who understands the desire for a high level of security. But it is almost as if you are regarded as a criminal just because you are a seaman, he says on the basis of his visits aboard the vessels in Rotterdam where he was repeatedly closely inspected by guards aboard and around the port. I have to admit that there is now an iron curtain between ship and shore. No casual visitors can get aboard which is fair enough as far as it goes. The question is what turning the workplace into a sailing prison that which nobody can get into or out of without painstaking checks will mean for the working environment and well being aboard. Recognition At the General Meeting of the Danish Shipowners Association on 27th May, EU Commissioner Neil Kinnock received the special Maritime Award for his previous work as Transport Commissioner. Neil Kinnock did not wish to receive the DKK 50,000 but wanted it to go to one or more organizations that had made special efforts in maritime training or welfare. The World Maritime University in Malmø, Sweden, and the Danish Maritime Occupational Health Service each received DKK 25,000. At the Secretariat, we are naturally pleased at the recognition which we regard as the result of ten years of effort targeted at making occupational health a vital, integral part of the Danish shipping industry. The World Maritime University was established by the IMO in 1983 so the Danish Maritime Occupatio-nal Health Service can justly feel proud of being considered in the same weight class as the Malmø-based education/research institution. 11

12 Afsender Iver C. Weilbach Toldbodgade 35 DK-1253 København K juni 2004 Returneres ved varig adresseændring MAGASINPOST Skibsassistent Dan Balling er ikke nervøs for at tage turen i buret, da det er sikret forsvarligt. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd Aloft with a forklift What can a forklift truck actually be used for while still staying on the right side of the working environment law? The safety committee aboard the M/F Sejerøfærge called in Jan Høyer of the Danish Maritime Occupational Health Service in the spring to answer precisely this question. The crew had a problem: greasing the wires on the trailer deck and replacing strip lights 4.7 m above the deck. Since the Danish Maritime Authority has no rules on this, it is customary to rely on the regulations applying ashore, in this instance the regulations for lifting personnel with forklift trucks. We can comply with these almost, says captain Jens Raunsbæk. We attach an approximately 1 m high steel cage to a Euro pallet which we bolt so it cannot slip off the forks. The forks are moved right out to the side so the pallet and cage cannot rock from side to side. We think this is a safe solution and we have written the procedure into our ISM so that everybody can see how the job should be tackled and that for example nobody should move the forklift truck while the cage is aloft. Jan Høyer: The crew have identified the problem of the jobs they want to tackle. They have analyzed the problem and discussed it in the safety committee and reached a solution which crew members find satisfactory. This tells me that the safety culture aboard is good and I think they have found a satisfactorily safe solution to the problem. Sikkert til vejrs med gaffeltrucken Hvad må man egentlig bruge en gaffeltruck til og stadig befinde sig på den korrekte side af arbejdsmiljøloven? Det spørgsmål stillede sikkerhedsudvalget på M/F Sejerøfærgen sig i foråret og tilkaldte arbejdsmiljøkonsulent Jan Høyer fra Søfartens Arbejdsmiljøråd. Besætningen har nemlig et problem: Smøring af wirer på vogndækket og udskiftning af lysarmaturer 4,70 meter over dækket. Søfartsstyrelsen har intet regelsæt, og så er sædvane at læne sig op ad de regler, som Arbejdstilsynet har i dette tilfælde reglerne for personløft med gaffeltruck. Dem kan vi opfylde næsten, fortæller chefskipper Jens Raunsbæk. Vi har købt en stålkurv, der er ca. 1 meter høj. Den er fastspændt på en europapalle, som vi sikrer med bolte, så den ikke kan glide af gaflerne. Gaflerne er helt ude til siden, så pallen med buret heller ikke kan vippe fra side til side. Det anser vi for at være en forsvarlig løsning, og vi har skrevet proceduren ind i vores ISM, så enhver kan se, hvordan opgaven skal håndteres, og at man f.eks. ikke må flytte gaffeltrucken, mens kurven er løftet op. Jens Raunsbæk erkender, at der er en enkelt regel, de ikke kan overholde i forhold til AT s vejledning, nemlig at buret skal været 1,90 meter højt. Bliver det det, kan arbejdsopgaverne ikke udføres. Acceptabel løsning Jan Høyer: Besætningen har erkendt problemet med de nævnte arbejdsopgaver. Den har analyseret problemet og diskuteret det i sikkerhedsudvalget og fundet frem til en løsning, som besætningsmedlemmerne finder forsvarlig. Det fortæller mig, at sikkerhedskulturen om bord er god, og jeg synes, de har fundet en sikkerhedsmæssig acceptabel løsning på problemet. For at gøre metoden endnu mere sikker, overvejer besætningen at få fremstillet et stålbur med en fastmonteret stålpalle. Et alternativ kunne være at købe et rullestillads, men truckløsningen er både hurtigere, mere praktisk og fuldt forsvarlig i forhold til et stillads. Et stillads skal formentlig også fæstnes til skibssiden for at gøre det sikkert, vurderer skibsassistent Dan Balling, der er den, som oftest må i vejret, og som ikke er det mindste nervøs over at blive hejst op af en gaffeltruck. Pallen sikres med et par forsvarlige bolte, og det er forbudt at køre med trucken, mens der står en mand i buret. Proceduren er skrevet ind i ISM-koden. Foto: Søfartens Arbejdsmiljøråd.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen

Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen SEAHEALTH og SIMAC Seminar om sundhedsledelse Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Hvad er fakta? Hvorfor er det sådan? Hvad er konsekvenserne?

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Spillet til brandwiren tog det yderste fingerled

Spillet til brandwiren tog det yderste fingerled Nr. 4 december 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Finger tip lost on fire wire winch The drum for the fire wire had been used for years and many vessels have drums, or winches, of

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002

ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002 SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 4 - Dec. 2002 Hvad er farligst til søs - - arbejdsmiljø eller livsstil? Tidligere Terkol-sejlere interview et om arbejdsmiljøet i kemikalietankskibe

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Hvordan trives du til søs?

Hvordan trives du til søs? Nr. 3 oktober 2008 ISSN 1395-7414 udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark is asking: How well are you doing at sea? With backing from the sector and its organizations, Seahealth Denmark

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere