Udstillingens abc UDSTILLINGENS ABC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udstillingens abc UDSTILLINGENS ABC"

Transkript

1 UDSTILLINGENS ABC Indledning De fleste klubber får på et eller andet tidspunkt lyst til at lave en frimærkeudstilling. Det er oftest et eller andet klubjubilæum, der skal fejres. 1 Det bedste råd er start i god tid og start med en mindre udstilling. Der er masser af fornøjelse ved at lave en udstilling, men der er også megen tankearbejde, administrativt og praktisk arbejde, der skal udføres, så sørg for at have arbejdskraften til indsatsen. Vær altid sikker på, at klubbens medlemmer står bag idéen og vil hjælpe til med, at markere deres klub. De skal give håndslag på det! Reglerne En officiel frimærkeudstilling arrangeret af en medlemsklub under Dansk Filatelist Forbund kræver en godkendelse af forbundet. Vær i god tid. Udstillinger i Danmark udføres efter Udstillingsreglement for danske udstillinger. Nordia udføres efter eget udstillingsreglement. Økonomien Udgangspunktet er, at udstillingen skal give overskud. Det sker ved at lave et realistisk budget og holde det. Tjen 2 kroner før I bruger 1 krone! Den eneste økonomiske risiko er, hvis man ikke får udført arbejdet, hvorved indtjening forsvinder. Værktøj De efterfølgende sider på webben er et værktøj en vejledning i, hvordan man planlægger og gennemfører en udstilling. Værktøjet er gjort meget detaljeret, men bliv ikke overvældet af teksten. Der er ofte angivet op til flere alternativer, og teksten indeholder også beskrivelser af svære emner. Kom i gang! Er man fyldt af energi og oplevelsestrang, er det sjovt, at lave en udstilling. De fleste udstillinger går godt, da de er planlagt godt, så resultatet er til stadig glæde og god erindring. Som gratis glæder kommer masser af socialt samvær med frimærkevenner fra nær og fjern.

2 Afsnittene i Udstillingens ABC 2 1. Idéfasen 2. Udstillingsorganisation 3. Udstillingsøkonomi 4. Opstartsfasen 5. Opfølgende fase 6. PR og annoncering 7. Praktiske ting i god tid før udstillingen 8. Praktiske ting før udstillingen 9. Udvælgelse planlægning 10. Udstillingsplan 11. Udstillingssekretariat 12. Jurysekretariat 13. Opstilling 14. Opsætning 15. Afvikling 16. Præmieoverrækkelse 17. Nedtagning 18. Demontering og sammenpakning 19. Efter udstillingen

3 1. Idéfasen Idé og grundlag 3 Der kan være mange grunde til, at klubben vil afholde en udstilling. Det kan være et klubjubilæum, et arrangement i en by eller tilsvarende. Idé og grundlag kommer ofte fra en enkeltperson eller efter forhandling i bestyrelsen. Det er vigtigt med en grundig beskrivelse af disse punkter, for de indgår efterfølgende i forhandlingen med klubmedlemmerne. Beslutning om udstilling Overordnet beslutning i bestyrelsen, hvilken type udstilling, hvor udstillingen skal afholdes og hvornår (ikke nødvendigvis endelig fastsættelse), samt forslag til navn på udstillingen. Propaganda udstillinger Propaganda udstillinger er alene udstillinger der har til formål at hverve medlemmer eller at markere klubben tilstedeværelse lokalt. Der er ingen formelle krav til propagandaudstillinger, der kan arrangeres i den lokale bank, på posthuset eller i et indkøbscenter. Klubudstilling En klubudstilling er en lokal udstilling, der dækker den region, man befinder sig i og primært henvender sig til klubbens / naboklubbernes medlemmer. Udstillere kan komme fra hele landet. Antal rammer er 200 til 300. Der kan afholdes flere klubudstillinger i løbet af en sæson. Klub udstillinger kan dog også arrangeres med færre end 200 rammer. National udstilling En national udstilling er en landsdækkende udstilling, der dækker hele landet. Udstillere kan komme fra hele landet, Norden eller andre lande. Antal rammer er 500 til 700. En national udstilling laves i et samarbejde mellem Danmarks Filatelist Forbund og den arrangerende klub. En national udstilling kan ikke kombineres med en klub udstilling, men der kan som supplement til en national udstilling indbydes eksponater på klubniveau, men kun fra den arrangerende klubs medlemmer. Nordisk udstilling (NORDIA) En nordisk udstilling er en landsdækkende udstilling, der dækker hele landet. Udstillere kan komme fra hele landet, Norden eller andre lande. Antal rammer er over 700. En nordisk udstilling laves i et samarbejde mellem Danmarks Filatelist Forbund og den arrangerende klub med bidrag af eksterne samarbejdspartnere. Endelig beslutning Efter beslutning i bestyrelsen, skal idéen og grundlaget fremlægges og endelig besluttes af klubmedlemmerne. Dette skyldes, at det er en stor beslutning både med hensyn til arbejdsindsats af medlemmerne og usikkerheden i økonomien. Dagorden for beslutning. På mødet med klubmedlemmerne fremlægges bestyrelsens forslag åbent og detaljeret. Idé og grundlag fremlægges, og tanker om tid og sted præsenteres herunder udstillingstype og omfang af udstillingen. Samlet besluttes navnet på udstillingen.

4 Den indsats der skal ydes af medlemmerne beskrives så grundigt som muligt, så alle får en fornemmelse af, hvad der skal ydes, og hvor de kan hjælpe til. Usikkerhed om økonomien skal minimeres så meget som muligt, da det ellers kan have negativ virkning på beslutningen. Det er fakta, at en velarrangeret udstilling giver overskud, medens slendrian tærer på overskuddet. Et godt og realistisk budget, hvor man altid budgetterer forsigtigt (konservativt), er et nødvendigt og uundværligt værktøj sammen med en vagtsom og forsigtig økonomiansvarlig. 4 Budget skal altid vise overskud på bundlinien. Målet er at skabe et økonomisk overskud for klubben.

5 2. Udstillingsorganisation Opstartsmøde 5 Umiddelbart efter den endelige beslutning i klubben afholdes opstartsmøde for alle interesserede (inviter gerne naboklubberne). Forslag til dagsorden til mødet. Her undersøges, hvem der vil og kan hvad? Her vil typisk ske en opdeling i funktionærer (ledelse af udstillingen funktioner) og arbejdsfolk (opstillere og hjælpere). Det er en god idé hvis bestyrelsen allerede inden dette møde har en funktionsplan med forslag til ansvarspersoner. Der vælges en Udstillingsformand (ofte valgt af bestyrelsen på forhånd). Det skal ikke nødvendigvis være klubformanden, måske tvært imod. Derefter nedsættes et Udstillingsudvalg. Udvalget afpasses udstillingens størrelse. Det består ofte af følgende personer (ansvarsområder): Udstillingsformand (mødedagsordnener, indkaldelser, mødeledelse, eksterne møder, overordnet ledelse) Økonomiansvarlige (budget, pengestyring, driftsregnskab, udstillingsregnskab, tombola, ) Udstillingssekretær (udstillingens adresse, mødereferater, alt-mulig-mand, ) Udstillingleder (praktisk indsats, leder af indsatsgrupper, ) PR-formand (leder af PR-udvalg og annoncetegnere, skiltning, presse) Sikkerhedsmand (eksponatsikkerhed, vagt, ) Evt. jurysekretær (sekretær for jury, rammenumre/-skilte, udstillerdatabase, præmieskilte, ) Evt. redaktør katalog (katalogaftaler, redaktør, økonomi, udgivelse, ) Man kan vælge at nedsætte et Præsidium (det koster penge). Det består ofte af følgende personer: Klubbens formand, forbundets formand, byens borgmester, samt et par stykker mere.

6 3. Udstillingsøkonomi Priser og gebyrer 6 I udstillingsudvalget fastlægges Priser og gebyrer. Der skal fastlægges følgende: Udstillingsentré (gratis?) Pris pr. ramme Pris pr. stand (afhængig af størrelse) Pris på evt. katalog Priser tombola, amerikansk lotteri eller anden indtægtsgivende aktivitet Pris cafeteria (hvis man selv har ansvaret) Fastlæg præmisserne med deltagerne. F.eks. omkring kørsel, bespisning, reception, goder mv. Der opstilles efterfølgende et realistisk Udstillingsbudget, der min. indeholder følgende punkter: Indtægter Udstillingsentré Sponsorindtægter Rammeindtægt (rammeleje) Standleje (kan være gaver/gavekort ved mindre udstillinger) Salg af katalog Overskud tombola Pris cafeteria (hvis man selv har ansvaret) Udgifter Halleje Reception Bespisning Jury Trykning af katalog Diverse ekstra lys vagt/hundevagt - myndighedskrav Ansøgninger og forsikringer Ansøgning til Selskabsstyrelsen Engangsbevilling Told Omsætning under kr. er momsfrit! Ansøge om tombola (få regler hos lokale politi) Forsikring (kontakt forbundskontoret)

7 4. Opstartsfasen Udstillings omfang 7 Udstillingens omfang skal fastlægges. Hvor mange rammer og stande er der plads til/ ønsker klubben? Skal der være plads til alternative udstillere (mønter, håndarbejder etc.). Her illustration Valg af udstillingsklasser Hvilke udstillingsklasser skal der være, og hvordan skal de prioriteres. Vil en udstilling gerne have eliteeksponater, Åben klasse eksponater, Postkortseksponater eller nye eksponater? Æresklasse (indbudte eksponater, juryens eksponater) Mesterklasse (eksponater der har opnået guld 3 gange på nationale (eller internationale) udstillinger) Traditionel klasse (eksponat fokuseret på frimærker ( landesamling ) Posthistorie (eksponater med posthistorie primært forsendelser) Helsager (eksponater med helsager) Tematisk klasse (eksponater med temaer/motiver) Åben klasse (eksponater med temaer/motiver og alternative objekter, der understøtter eksponatet) Postkortklasse (eksponat med postkort) Litteraturklasse (filatelistiske litteratur, periodika og lignende) Juniorklasse (ungdomseksponater) - mere specielle klasser (luftpost, astro, maxikort, revenues) Man kan lave en foreløbig fordeling af antal rammer i de valgte klasser, hvilke angiver prioriteringen. I den sidste ende afhænger det tildels af tilmeldingen. Reglement og tilmeldingsblanket Derefter skal udstillingsreglementet fastlægges. Forbundets reglement for klub og nationale udstillinger skal anvendes. Det kan hentes her (inkl. kommentarer). Tilmeldingsblanket kan være selvstændig eller trykkes bag på udstillingsreglementet (eller med tilmeldingsblanketten på forsiden og reglementet på bagsiden). Forbundets tilmeldingsblanket til klub og nationale udstillinger skal anvendes. Det kan hentes her (inkl. kommentarer). Hvis der påtænkes ændringer i reglement eller tilmeldingsblanket, skal disse forelægges og godkendes af forbundets udstillingsudvalg før offentliggørelse. De fleste ting giver sig selv, men rammelejen bør drøftes indgående. En lav rammepris er under alle omstændigheder befordrende for mange tilmeldinger, men en lav pris har også indflydelse på budget og økonomi. Få desuden undersøgt nøjagtigt, om der skal svares moms af rammelejen. Lokaler og bespisning Der tages kontakt til det valgte udstillingssted, og der laves aftale om leje af lokaler, herunder aftale om bespisningen. Ansøgning forbundet/kontakt til dommerstyrelsen

8 Der skal hurtigst muligt sendes en ansøgning til forbundet om at afholde udstillingen, dens type og dens omfang. Dette gælder specielt, hvis det drejer som en national udstilling, hvor der kun afholdes en enkelt hver år. 8 Kopi af ansøgningen sendes til dommerstyrelsen. Efterfølgende tages kontakt til formanden for dommerstyrelsen for at få fastsat, hvor mange dommere, der skal bruges. Med dette på plads reserveres værelser lokalt til dommerne. Som tommelfinger regel for antallet af dommere til udstillinger kan angives: En juryformand plus én dommer per 75 påbegyndte rammer. Vær opmærksom på, at der til en national udstilling skal tilknyttes en dommer fra et andet nordisk land. Der er aftalt en turnusordning, og er man så uheldig at få en dommer fra Island eller det nordlige Norge, betyder det noget for budget og regnskab. Allerede på nuværende tidspunkt skal der skabes synliggørelse af udstillingen. På har klubben en til flere sider til rådighed, hvor udstillingen kan præsenteres, efter hånden som den gror frem. Det er også en god idé at sende en første information til Dansk Filatelistisk Tidsskrift (opfølges senere). Områdefolkene informeres grundigt om alt omkring udstillingen. Der kan med fordel afholdes et områdemøde, hvor det er klubben, der inviterer gennem områdemand (udstillingen/ klubben betaler). Der er store chancer for, at der er medlemmer i naboklubberne, der vil hjælpe til. Kontakt til kommunen Der tages kontakt til kommunen, det skal ske så tidligt som muligt og på så højt plan som muligt, helst til borgmesteren. Kontakten til kommunen foretages af klubbens formand og udstillingsformand (det kan også være en person, hvor politiske eller erhvervsmæssige forbindelser udnyttes). På mødet startes de første forhandlinger om et sponsorat fra kommunen. Det kunne være kontakt beløb, gratis hal eller tilsvarende. Borgmesterens (eller anden relevant person) inviteres allerede på dette møde til at åbne udstillingen, at deltage i åbningsreceptionen samt at bidrage med et forord til katalog/ udstillerfortegnelse. Kontakt til væsener og handlere Post Danmark/andre væsener underrettes om tid og sted for udstillingen. Send et brev til lederen af Post Danmarks Frimærker om udstillingen og anmod samtidig om, at Post Danmark er repræsenteret på udstillingen med en stand. Det er også her, der efterfølgende skal laves aftale om et eventuelt udstillingsstempel. Der sendes et brev med tid og sted for udstillingen til formanden for Danmarks Frimærkehandlerforening, hvor man anmoder om, at foreningens medlemmer bliver orienteret, og at udstillingen senere vil vende tilbage med direkte kontakt til den enkelte frimærkehandler. Kontakt til specialklubber Det vil ofte være en fordel for udstillingen hvis findes specialklubber der vil arrangere møder i forbindelse med udstillingen

9 5. Opfølgende fase Udstillingsplanen 9 For at få overblik skal der hurtigst muligt fremstilles en udstillingsplan. Det bedste er at få en af medlemmerne med god kendskab til edb til at lave en i et tegneprogram. Det giver lettere mulighed for rettelser hen ad vejen. Når planen er færdig, så send den til kommunens brandchef til godkendelse. Haller har evakueringsplan på nettet, der kan bruges. Send endvidere udstillingsplanen til forbundet, dommerstyrelsen, Post Danmarks Frimærker (alt efter aftalen), Danmarks Frimærkehandlerforening og til naboklubberne til orientering. Samtidig med fremsendelse af udstillingsplan til forbundet anmodes om lån af det nødvendige antal rammer. Materiel til opbygning af stande skal skaffes lokalt. Gaver og præmier Omfang/art af udstillingspræmier skal fastlægges. Hvor mange præmier er der brug for, og hvilke krav har klubben/udstillingen til uddeling. De fleste ærespræmier tillægges traditionelt de klassiske udstillingsklasser traditionel, posthistorie og tema men man kan med fordel lave præmisser for ærespræmier, at de skal tilhøre og uddeles i Åben klasse og Ungdomsklasse (højest bedømte, mest publikumsvenlige (evt. afstemning), opmuntring osv.). Ærespræmier skaffes udefra: Forbundet, handlerforening, Post Danmark, kommunen, lokale erhvervsdrivende ol. Udstillingen skaffer dem juryen tildeler dem. Der bør/skal også være en gave til udstillerne. Det kan være i form af medaljer eller en frimærkerelateret gaver (indstiksbog med udstillingens navn påtrykt eller tilsvarende). Gør jer jer selv og udstillingen den tjeneste, at vælge noget af en vis kvalitet. Der er udstillinger, der har fortrudt, at de gav noget billigt bras, for det klæber efterfølgende til eftermælet. Der skal være en medalje/gave samt et normalt diplom (Vermeil) til juryen: Deltaget i udstillingen. Beslutning om katalog Det er nu, der skal tages beslutning om katalog eller ej. Besluttes at udgive katalog, skal økonomi på plads, der skal skrives prolog (borgmester, DFF formand, udstillingsformand), der skal laves aftaler med forfattere, og der skal sættes gang i annoncetegningen. Succes med annoncetegning giver succes for katalog. Besluttes det ikke at lave et katalog der kan være en økonomisk risiko skal der alternativt fremstilles en udstilleroversigt med udstillingsplan og prolog som ovenfor (min. 6 sider). God lokal PR Erfaringen viser, at det er en særdeles god ide at lave en postkortudstilling med lokale postkort. Det tiltrækker publikum, der ikke nødvendigvis er frimærkeinteresserede.

10 6. PR og annoncering Markedsføring 10 Al erfaring viser, at markedsføring er meget vigtig for en udstilling. Der kan ikke være PR nok, (men selv om markedsføringsaktiviteterne har været helt i orden, vil alle bagefter sige, at der ikke var PR nok). Der er mange former for PR, men der fokuseres oftest på PR, der koster penge: Annoncering i dagblade før udstilling Annoncering i TV/radio før udstilling Pressemeddelelser Foldere og klubbrochurer Udstillingsplakater Der findes heldigvis også mange slags PR, der ikke koster penge: Annoncering på Annoncering i DFT i form af en-sides artikel Pressemeddelelser til lokalaviser lavet færdig i Publisher, så den er lige til at bruge Gennem det lokale turistkontor (der måske kan være behjælpelig med at arrangere pakketilbud på rejser og ophold Foldere udskrevet på farveprinter og foldet i hånden Udstillingsplakater skriv ud på 3 vandretliggende A4 klæb dem sammen med overlap = flot plakat Flyers A5 flyveblade - udskrevet på farveprinter og uddelt (en stak) i naboklubberne, på biblioteket, indkøbscentre, det lokale turistkontor og tilsvarende. Der kan fremstilling udstillingskuverter, der forhåndsbestilles og forsynes med aktuelt dagligmærke (motivmærke) og afstemples med udstillingsstempel eller dagstempel. Særstempel bestilles hos Post Danmark. Kontakt forbundskontoret, før I ringer op. Der kan laves tilbud til de besøgende. Lav pakkeløsninger: Katalog/udstillerliste + pincet + lup + indstiksbog eller katalog/udstillerliste + kuvert med 50 forskellige Danmark eller tilsvarende. Det kan også være katalog/udstillerliste sammen med 1 gratis bilvask eller tilsvarende efter forhandling af tilbudspris fra lokal handlende (evt. aftal med lokale handelsstandsforening). Hold foredrag i naboklubberne (Udstillingsformanden el. klubformanden) og fortæl om arbejdet med udstillingen, oplevelser, de tilmeldte eksponater og vis et af eksponaterne, som en af arrangørklubbens medlemmer udstiller.

11 7. Praktiske ting i god tid før udstillingen På denne side angives en mængde store og små ting, der skal tages stilling til, samt praktisk orientering om disse: 11 Sponsor: Der skal være lavet faste skriftlige aftaler med evt. sponsorer, hvad leveres, hvilken økonomi, hvornår betales, hvad skal udstillingen yde. Kommunen: Aftaler er oftest meget lokale og forskellige fra kommune til kommune. Der skal være lavet en fast skriftlig aftale med, hvad kommunen vil yde. Udskænkning - mad/personale: Der skal laves skriftlig aftale med restauration/cafeteria. Det kan ske på flere forskellige måder. Betjening og bespisning i restauration/cafeteria klarer de selv. Der skal laves aftaler om prisbillige menuer. Der kan også laves aftaler om servering ved skranke i hallen: - Restauration/cafeteria vil selv stå for det - Samarbejde mellem restauration/cafeteria og klubben. Sidstnævnte stiller med arbejdskraft og får del i salget. - En kombination af de to måder. Der skal forhandles en speciel lav pris for bespisning af udstillingens personale, samt aftales et system, så dette kan styres. Borde og stole: Normalt har hallerne selv de møbler, man skal bruge i udstillingen. Det skal aftales, at de indgår i hallejen. Derudover kan der være brug for runde cafeborde, skranker og lignende. Montrer: Har man specialudstillinger og ting, folk ikke må pille ved, skal der skaffes glasmontrer ved lokal udlejer. Bespisning: Følgende grupper skal bespises (hvis man vedtager dette): Medhjælpere ved udstillingen, jury, andre deltagere i udstillingen, udstillere og handlere. Bespisning af medarbejdere udenfor arbejdstiden er for egen regning. Til medhjælpere og jury er det nemmeste, at aftale en bestemt menu med restauratør til en billig pris (på grund af mængde) og lade økonomiansvarlig uddele forskelligfarvede spisebilletter hver dag. Af hensyn til udgifterne spises morgen- og aftensmad hjemmefra. For de sidste tre grupper skal udstillingen lave aftale med restauratøren om, at der er gode menuer til rimelige priser. Billetter: Hvis der skal betales entré, skal der fremstilles billetter og partoutkort. Møde i specialgrupper: Aftale om sideordnede møder skal være afklaret i god tid før udstillingen og et program for lokalerne udarbejdet. Udsmykning: Udsmykningen kan bestå i farvestrålende plakater i nogle af udstillingsrammerne og på væggene, små blomsterpotter (billig discount) på bordene og nogle større grønne planter (kan lejes) placeret på de åbne steder i udstillingen. Alternative aktiviteter: Faste aftaler med disse i god tid før udstilling. Omfang, hvad man må, krav fra udstillingen, bemanding.

12 8. Praktiske ting før udstillingen Scene mikrofon: Det er fint, hvis der er en scene til rådighed, samt et højttaleranlæg, der virker. Prøv det af i god tid, og find det rigtige lydniveau. 12 Planlægning mødelokaler: Der skal bruges et vist antal lokaler. Juryen skal have et godt lokale, hvor der er plads til sekretærens arbejdsplads, fotokopimaskine og mødebord til juryen. Desuden er der altid nogle specialklubber, der vil holde møde eller generalforsamling i lokale ved udstillingen. Skaffe monitorer EDB: Til brug i sekretariatet skal skaffes edb-udstyr lånes eller lejes. Der er brug for 1-2 bærbare PC'er og printer/scanner/fotokopi. Aftales med sekretær. Vagtplan - planlægning/aftaler: Der er 3 ting, som der skal være vagt på under selve udstillingen afvikling. Det er entré/klubbens stand, ved indgangen og vagt mellem rammerne. Dette ansvarsområde er ikke så svært at få besat. Det tredie område er ofte meget vanskeligere at besætte, idet det er vagt på udstillingen udenfor åbningstid. Det kan klares på to måder: Enten er der klubmedlemmer, der vil være vagter på hold på 3 personer á 4 timer gennem natten, eller man hyrer et firma til at gøre det. Beklædning kongresskilte: Det er smart og praktisk, hvis udstillingspersonalet går rundt i samme farve bluser, men det er dyrt og svært at styre. I stedet kan man bruge kongresskilte med forskellig farve efter funktion, med navn og funktion angivet i tyk og tydelig skrift. El-installation: Normalt kan hallens installation bruges direkte, men husk at tjekke lysniveau overalt i udstillingshallen. Der skal være et godt lysniveau overalt, ellers må der suppleres med lys. Der er brug for megen strøm ved handlerstandene, så der skal ofte trækkes kabeltromler ud til området med handlerstande og lignende. Hav altid en stak forlængerledninger klar. Udsende invitation til klubber/udstillere: Der fremstilles udstillingsbrochurer, hvor fakta for udstillingen angives, og hvor der opfordres til at udstille. Disse invitationer sendes til alle DFFs medlemsklubber vedlagt et antal tilmeldingsskemaer/ udstillingsreglementer. Invitation venskabsbyer: Mange byer i Danmark har venskabsbyer i udlandet, specielt i Norden. Der sendes brochurer/tilmeldinger til evt. frimærkeklubber i disse byer. Dette kan anvendes positivt i aftalerne med egen kommune! Præmier og ærespræmier: Når annoncetegnerne er på vej rundt til de lokale butikker og erhverv skal de som ekstraopgave spørge om muligheden for at få ærespræmier. Sæt en minimumsværdi og stil krav om, at gaverne er afpasset filatelister: Kunstgenstande ol. (ikke sportstasker, beklædningsgenstande eller lign.). Scene og meddelelser/mikrofon: Scenen benyttes til taler, underholdning og annoncering/meddelelser. Der skal være et højttaleranlæg, der fungerer (tjek af før udstillingen) og lydniveauet skal være passende og tydeligt (tjek af før udstillingen). Det er vigtigt at udvælge en person med en god mikrofonstemme til opgaven. Kvæl ikke de besøgende i for mange meddelelser via højttaleranlægget. Underholdning: Der kan tænkes mange former for underholdning, men det skal være vedkommende for gæsterne på udstillingen. Det kan være musik, korte foredrag, konkurrencer og lign.

13 Tombola: Hvis man er god til at skaffe tombolapræmier, der kan være alt mellem himmel og jord, kan man tjene mange penge på en tombola. Ca. xx% af lodderne skal være større præmier og alle de andre præmier er frimærkepræmier i pergamynskuverter. Gerne i et par niveauer lidt godt (dansk/norden) og masser almindeligt (verden). Alle i klubben skal levere et antal (10) pergamynskuverter med 5-7 frimærker. 13 Der skal være en stand til tombolaen med en reol til præmier bagved. Synet af præmierne trækker. Husk at købe lodder og låne tombolatromler. Klubbens stand: Det er en vigtig stand og skal betjenes af folk, der er gode til at snakke med folk. Her synliggøres klubben gennem klubblade og brochurer, skærm med kørende billeder fra klubmøderne, plakater og lignende. Det er også en hvervestand. Det er god ting at lave standen åben med en central skranke placeret ovenpå et farvet tæppe (standareal), hvor der står et par runde cafeborde (uden stole). Personerne på standen bevæger sig rundt (og sælger). Der kan også være et par rammer med samlinger eller lignende fra klubbens medlemmer. Ta-selv-bord: Hvis man har et ta-selv-bord, skal der skaffes en dynge af frimærker, der kan fylde fladen på 2-3 borde. Der skal være pergamynposer til rådighed. Området skal indhegnes og der skal være supplement af frimærker til rådighed. Det kan tilbydes både til børn og voksne, men lav regler for, hvad man må f.eks. 1 pose/person/dag. Foredrag: Det er fin underholdning, at have et par foredrag, der enten kører fortløbende på skærme eller på ophængt hvid skærm et sted i udstillingshallen. Foredragene laves i PowerPoint uden lyd, men med påsat tekst og skal køre automatisk. Reception: Planlægges i god tid. Er oftest med indbudte personer (husk præsidium), jury, udstillere og standholdere (husk at indbyde i et af brevene), sponsorer og klubmedlemmer. Begyndes ca. 1 time før udstillingens åbning styres af Udstillingsformanden. Husk at informere pressen - udlevere data om udstillingen på skrift (pressemeddelelse). Begræns talerne til borgmesteren, repræsentanten fra DFF og klubbens formand. Borgmesteren åbner udstillingen. Der serveres øl/vand/vin til snack og småkager. Palmares: Planlægges i god tid. Er med en kombination af indbudte og selvbetalere (aftales i klubben). Se om afviklingen senere. Indbudte (par) er: Borgmesteren, repræsentanten fra DFF, juryen, Udstillingsformanden og klubbens formand. Selvbetalere er: Klubmedlemmer, udstillere, standholdere, (sponsorer). Opbevaring af eksponater: Det skal aftales og arrangeres, hvorledes de tilsendte eksponater skal afventes, opbevares sikkert samt transport til og fra udstillingen.

14 9. Udvælgelse planlægning Udstillere 14 De tilsendte tilmeldinger, indledningsplancher og synopsis gennemgås, og det besluttes, hvilke eksponater, der skal optages på udstillingen. Er man i tvivl, kan der trækkes på dommerkollegiets ekspertise. Vær opmærksom på, at der ofte kommer efteranmeldelser. Der skal forlods være taget stilling til, om man vil godtage disse. Der kan modsat indkomme for få tilmeldinger. Så må fristen forlænges og en påvirkning af klubberne og udstillerne pågå. Kopier af alle tilmeldinger sendes til forbundets kontor for at blive tjekket for medlemskab, idet man kun kan udstille, hvis man er medlem af DFF eller en udenlandsk klub hvor den nationale organisation er medlem af FIP. Desuden sendes et sæt til juryen, så de kan kontrollere, at udstillerne opfylder betingelserne for at udstille som ønsket. Eksponaterne opdeles i de forskellige klasser før planlægning af opstilling. Der tages kontakt til kendte udstillere for at lave en Æresklasse (hvis man ønsker det). Dernæst sendes et brev til udstillerne, hvor de meddeles at være optaget/afvist på udstillingen. Samtidig kan man sende opkrævning på rammelejen og indbydelse til receptionen. Betaling af rammelejen sker nemmest til girokonto. 14 dage før udstillingen sendes en Udstillervejledning til udstillere. Handlende De handlende, der har svaret positivt på henvendelse om standplads (efter rykkere) sendes en kontrakt, hvor samarbejdsaftalen er anført: Tid og sted, standpladsens størrelse og den aftalte pris, samt evt. specielle aftaler. Hver part har underskreven original af aftalen. Grunden til, at de skal være en Samarbejdsaftale er, at der skal betales stempelafgift på Kontrakter. 14 dage før udstillingen sendes en Standvejledning til standudstillere. Forsendelse af eksponater Forsendelse fra eksponater af de udstillere, der ikke selv vil opsætte, skal ske med eksponatet forsvarligt emballeret til xxxx adresse. Kasserne påskrives rammenumre og udstillers navn ved modtagelse (skal returneres i samme kasse). Husk at gøre opmærksom på, at porto til returnering af eksponatet skal være medsendt. Eksponaterne medtages til hallen på opsætningsdagen og udpakkes af samme person, der også returnerer eksponaterne efter udstillingen. Sikkerhedsprocedure Der fremstilles skemaer til sikkerhedsproceduren under opsætning og nedtagning. Oplæg til disse skemaer kan downloades her: Opsætningsskema Nedtagningsskema. Anvendelse er angivet under 11. Opstillingen og opsætning og 13. Nedtagning og sammenpakning.

15 10. Udstillingsplan Udstillingsplanen tegnes som en plan af udstillingshallen i mål 1:100. Det betyder, at 1 cm på tegningen/planen er 1 meter i virkeligheden. Lån en tegning på kommunen, eller mål selv op. Find et medlem i klubben/ en der kender en, der kan lave en sådan tegning helst på edb. 15 På de arealer, der er afsat til handlerstande, indtegnes disse (detaljeret med borde i rigtig størrelse). Arealet afsættes ud fra halvæggen, der danner bagsiden af standene. Dette kan selvfølgelig også løses med stande stående som øer ude på halgulvet. Tilsvarende indtegnes klubbens stand, tombola, evt. special udstilling, alternativ udstillere, udskænkningsarrangementer mv. Målene på tegningen er minimumsmål: Til slut indtegnes rammerne. Hvis der er streger på gulvet (badminton, håndbold) tages der udgangspunkt i disse, idet det forenkler opstillingen. Målene på tegningen er minimumsmål: Tegning med eksempler på ramme og stande indtegnet 1:100 Dernæst sættes rammenumre på begge sider af rammerne. Derefter følger et større tilpasningsarbejde. Længde af rækker planlægges, så de går op med 5 eller 8 rammer, da det er langt de mest almindelige. Der er ingen eksponater, der må sættes op omkring ender af rækker eller starte i en række og slutte i rækken overfor. Evt. tomme rammer kan fyldes med PR-materiale for klubben/forbundet. Til slut sættes hovedmål på planen, så planen er let at overføre til halgulvet. Udgangspunkt er enten halvæggene eller midterlinien i boldbanen på gulvet.

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Ry og Omegns Frimærkeklub

Ry og Omegns Frimærkeklub Ry og Omegns Frimærkeklub Klubudstilling 1. og 2. september 2012 BULLETIN NR. 4. JANUAR 2012 Sidste nyt: DM i Hjemstavnsfilateli 1 Ry kalder alle udstillere! Så er det ved at være tid til at træffe beslutning

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Udstillingsreglement for den bilaterale nationale udstilling Oldenburg 2017

Udstillingsreglement for den bilaterale nationale udstilling Oldenburg 2017 Udstillingsreglement for den bilaterale nationale udstilling Oldenburg 2017 1. Arrangører, sted og dato 1.1. Den bilaterale nationale frimærkeudstilling Oldenburg 2017 arrangeres af Bund Deutscher Philatelisten

Læs mere

IDÉKATALOG IDÉKATALOG

IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG VÆRSGO Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne

Læs mere

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Udarbejdet af Christina V. Jensen, Udstillingskoordinator, november 2011. Når man som team eller kredsbestyrelse skal arrangere en udstilling, er der mange regler

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG PRAKTISKE OPGAVER FØR AFVIKLING Denne vejledning er til dig som kontaktperson

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Velkommen til Lillebror Lotteriet

Velkommen til Lillebror Lotteriet Velkommen til Lillebror Lotteriet Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteriet - siden 1926 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

International Inner Wheel Convention

International Inner Wheel Convention Invitation til SPONSORERING & UDSTILLING International Inner Wheel Convention 7-9 maj 2015 København, Danmark Velkommen til København! Invitation 16. International Inner Wheel Convention i København 2015

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Regionale mesterskaber side 1 af 10 Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af regionale mesterskaber

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer Indholdsfortegnelse: 1 - Organisation og ledelse. 2 - Tilmelding og betaling. 3 - Generelle konkurrencevilkår 4 - Ansvar. 5 - Klasseinddeling

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Velkommen til Lillebror Lotteriet

Velkommen til Lillebror Lotteriet Velkommen til Lillebror Lotteriet Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteriet - siden 1926 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007

GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007 GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007 Dette regelsæt bygger på tidligere regelsæt for Fælles Fynske, men er udformet, så det overholder de krav, der følger med en SDF-godkendelse. SDF har givet

Læs mere

Ølfestival i København maj 2012

Ølfestival i København maj 2012 April 2012 Kære Udstiller Vi ser meget frem til Ølfestivalen i år og glæder os til at se jer i TAP1. Med dette brev beder vi jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. udstillervarer,

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Drejebog til arrangører

Drejebog til arrangører QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. Drejebog til arrangører Vi er meget taknemmelige over, at I vil lægge frivillige kræfter i at arrangere dette sponsorcykelløb og støtte Folkekirkens

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Grundet den positive respons jeg har fået fra andre samlere og udstillere i forbindelse med min artikel i DFT kaldet Vejen til Guld, synes der at være interesse

Læs mere

Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS februar 2017.

Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS februar 2017. UDSTILLER MANUAL Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS 4.-5. februar 2017. Tak for din interesse i en stand hos CPH ART WORKS! I denne udstiller manual finder du

Læs mere

Tjekliste til BK Udstillinger

Tjekliste til BK Udstillinger Table of Contents 1 Før Udstillingen:... 2 1.1 Hvad bliver leveret fra BK til udstillingen... 2 1.1.1 IT Udstyret... 2 1.1.2 Dommer Telte... 3 1.1.3 2 Ring mapper & 1 Sekretariats mappe... 3 1.1.4 Udstillings

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Naturløbskoncept 2016

Naturløbskoncept 2016 Dansk Orienterings-Forbund Naturløbskoncept 2016 Baggrund Naturløbet er blevet udviklet og arrangeret i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark siden 2009. Aktiv Rundt i Danmark havde til og med 2012 Arla

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Til stede: Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen og Svend Erik Pedersen Fraværende: Nikolaj F. Jensen Sekretær:

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Sjælland, Roskilde. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden på Sjælland,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014

MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014 PROSPEKT PÅ MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014 & MERMAID BOWL XXVII JUNIOR BOWL XXVII 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 1 af 6 De to hold, der spiller henholdsvis Mermaid Bowl

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar:

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar: Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører Snarest muligt og helst inden 1. februar: Aktivitet: Afhold et opstart og planlægningsmøde i udvalget. Vi foreslår, at I udvider deltagerlisten

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Årshjul udstillinger NFK Når Hvad Bemærkninger

Årshjul udstillinger NFK Når Hvad Bemærkninger Årshjul udstillinger NFK Når Hvad Bemærkninger Januar, primo: Planlægningsmøde vedr. Winter Specialty Bilag 1 Januar, medio: Forslag til NFK udstillingskalender, herunder dommerforslag, ringpersonale samt

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

U19 NM Kampafvikling 2014

U19 NM Kampafvikling 2014 PROSPEKT PÅ U19 NM Kampafvikling 2014 ansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 1 af 7 De tre hold (Sverige, Finland og Danmark), der deltager ved U19 NM, skal generelt have lige vilkår. Dette

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

bliv rustet til en god dag

bliv rustet til en god dag Til ko n ta k tper son en praktisk GUIDE bliv rustet til en god dag en del af noget større praktisk GUIDE bliv rustet til en god dag Denne vejledning er til dig som kontaktperson på Pigeraketten, så du

Læs mere

PROMOVERING af DIN stand på #diraairlines stand

PROMOVERING af DIN stand på #diraairlines stand Velkommen til På mandag kommer jeg rundt til samtlige udstillere (#diraairlines destinationer) og således også jer. Inden da vil jeg bede dig om at se denne korte video igennem, og sikre at alle der står

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

Bil og Livsstils Messe ved Golf & Fun Park, Marielyst for hele familien den 25. og 26. juni 2016

Bil og Livsstils Messe ved Golf & Fun Park, Marielyst for hele familien den 25. og 26. juni 2016 Bil og Livsstils Messe ved Golf & Fun Park, Marielyst for hele familien den 25. og 26. juni 2016 Golf & Fun Park inviterer til bil og livsstils messe i samarbejde med bilforhandlerne og cityforeninger,

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2014 INFO Side 1 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og betaling

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Der henvises også til Odense Congress Centers generelle regler og retningslinjer 1-4. Adgangskort: Se under hhv.»invitationer«,»parkering«og»udstillerkort«på de følgende sider. Aflæsning:

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering Arrangør-manual Danmarksmesterskab Bouldering (senior) Indhold: 1. Indledning... 2 2. Deltagere... 2 3. Konkurrencens format... 2 4. Rutebygning... 3 5. Dommere... 3 6. Forberedelse og planlægning... 3

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING Kære medlemmer DAFF og Foxy Cheerleaders vil hermed gerne invitere til dette års Sommer Cup 2015 i cheerleading, der bliver afholdt: Lørdag d. 6. juni 2015 i Gladsaxe sportshaller.

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Udstiller information til Forbruger og Boligmessen 11. og 12. november Horsens

Udstiller information til Forbruger og Boligmessen 11. og 12. november Horsens Udstiller information til Forbruger og Boligmessen 11. og 12. november Horsens Halinformation: Forum Horsens Langmarksvej 53 Tlf: 76 29 23 23 Mail: forum@horsens.dk Kontakt til messearrangøren på: 60 17

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

European Beer Festival september 2008

European Beer Festival september 2008 Udstilleraftale mellem European Beer Festival v/danske Ølentusiaster og Navn: Adresse: Postnr. og by: «Navn» «Adresse» «Postnr_og_by» Telefonnummer: Mobil: Kontaktperson 1: Kontaktperson 2: E-mail 1: E-mail

Læs mere

Når nu bladene skifter fra det grønne lok over i de gyldne farver, er der tid til at finde de indendørs sysler frem, så som modeltog.

Når nu bladene skifter fra det grønne lok over i de gyldne farver, er der tid til at finde de indendørs sysler frem, så som modeltog. 1 Formanden har ordet Når nu bladene skifter fra det grønne lok over i de gyldne farver, er der tid til at finde de indendørs sysler frem, så som modeltog. VMJK har fået sin kaffe stue malet i en ny farve

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Længere ture i ind- og udland

Længere ture i ind- og udland Planlægning En tur der varer flere dage i ukendt terræn kræver naturligvis større planlægning end en endagstur på 5 km i nærområdet. Der skal være to turledere på disse ture, da den ene kan blive forhindret

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. august 2015. Mødedeltagere: Lars Poulsen (LP), Povl Munk (PM), John Sohn (JS), Jørgen Nielsen (JN), Helle Rahbek Thomsen (HRT), og suppleanter Christian Roskjær (CR),

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Ølfestival København 2010

Ølfestival København 2010 Kære udstiller 31. marts 2010 Ølfestival København 2010 Vi ser meget frem til Ølfestivalen i år og glæder os til at se jer i de nye omgivelser i TAP1. Med dette brev beder vi jer om at give tilbagemelding

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere