Udstillingens abc UDSTILLINGENS ABC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udstillingens abc UDSTILLINGENS ABC"

Transkript

1 UDSTILLINGENS ABC Indledning De fleste klubber får på et eller andet tidspunkt lyst til at lave en frimærkeudstilling. Det er oftest et eller andet klubjubilæum, der skal fejres. 1 Det bedste råd er start i god tid og start med en mindre udstilling. Der er masser af fornøjelse ved at lave en udstilling, men der er også megen tankearbejde, administrativt og praktisk arbejde, der skal udføres, så sørg for at have arbejdskraften til indsatsen. Vær altid sikker på, at klubbens medlemmer står bag idéen og vil hjælpe til med, at markere deres klub. De skal give håndslag på det! Reglerne En officiel frimærkeudstilling arrangeret af en medlemsklub under Dansk Filatelist Forbund kræver en godkendelse af forbundet. Vær i god tid. Udstillinger i Danmark udføres efter Udstillingsreglement for danske udstillinger. Nordia udføres efter eget udstillingsreglement. Økonomien Udgangspunktet er, at udstillingen skal give overskud. Det sker ved at lave et realistisk budget og holde det. Tjen 2 kroner før I bruger 1 krone! Den eneste økonomiske risiko er, hvis man ikke får udført arbejdet, hvorved indtjening forsvinder. Værktøj De efterfølgende sider på webben er et værktøj en vejledning i, hvordan man planlægger og gennemfører en udstilling. Værktøjet er gjort meget detaljeret, men bliv ikke overvældet af teksten. Der er ofte angivet op til flere alternativer, og teksten indeholder også beskrivelser af svære emner. Kom i gang! Er man fyldt af energi og oplevelsestrang, er det sjovt, at lave en udstilling. De fleste udstillinger går godt, da de er planlagt godt, så resultatet er til stadig glæde og god erindring. Som gratis glæder kommer masser af socialt samvær med frimærkevenner fra nær og fjern.

2 Afsnittene i Udstillingens ABC 2 1. Idéfasen 2. Udstillingsorganisation 3. Udstillingsøkonomi 4. Opstartsfasen 5. Opfølgende fase 6. PR og annoncering 7. Praktiske ting i god tid før udstillingen 8. Praktiske ting før udstillingen 9. Udvælgelse planlægning 10. Udstillingsplan 11. Udstillingssekretariat 12. Jurysekretariat 13. Opstilling 14. Opsætning 15. Afvikling 16. Præmieoverrækkelse 17. Nedtagning 18. Demontering og sammenpakning 19. Efter udstillingen

3 1. Idéfasen Idé og grundlag 3 Der kan være mange grunde til, at klubben vil afholde en udstilling. Det kan være et klubjubilæum, et arrangement i en by eller tilsvarende. Idé og grundlag kommer ofte fra en enkeltperson eller efter forhandling i bestyrelsen. Det er vigtigt med en grundig beskrivelse af disse punkter, for de indgår efterfølgende i forhandlingen med klubmedlemmerne. Beslutning om udstilling Overordnet beslutning i bestyrelsen, hvilken type udstilling, hvor udstillingen skal afholdes og hvornår (ikke nødvendigvis endelig fastsættelse), samt forslag til navn på udstillingen. Propaganda udstillinger Propaganda udstillinger er alene udstillinger der har til formål at hverve medlemmer eller at markere klubben tilstedeværelse lokalt. Der er ingen formelle krav til propagandaudstillinger, der kan arrangeres i den lokale bank, på posthuset eller i et indkøbscenter. Klubudstilling En klubudstilling er en lokal udstilling, der dækker den region, man befinder sig i og primært henvender sig til klubbens / naboklubbernes medlemmer. Udstillere kan komme fra hele landet. Antal rammer er 200 til 300. Der kan afholdes flere klubudstillinger i løbet af en sæson. Klub udstillinger kan dog også arrangeres med færre end 200 rammer. National udstilling En national udstilling er en landsdækkende udstilling, der dækker hele landet. Udstillere kan komme fra hele landet, Norden eller andre lande. Antal rammer er 500 til 700. En national udstilling laves i et samarbejde mellem Danmarks Filatelist Forbund og den arrangerende klub. En national udstilling kan ikke kombineres med en klub udstilling, men der kan som supplement til en national udstilling indbydes eksponater på klubniveau, men kun fra den arrangerende klubs medlemmer. Nordisk udstilling (NORDIA) En nordisk udstilling er en landsdækkende udstilling, der dækker hele landet. Udstillere kan komme fra hele landet, Norden eller andre lande. Antal rammer er over 700. En nordisk udstilling laves i et samarbejde mellem Danmarks Filatelist Forbund og den arrangerende klub med bidrag af eksterne samarbejdspartnere. Endelig beslutning Efter beslutning i bestyrelsen, skal idéen og grundlaget fremlægges og endelig besluttes af klubmedlemmerne. Dette skyldes, at det er en stor beslutning både med hensyn til arbejdsindsats af medlemmerne og usikkerheden i økonomien. Dagorden for beslutning. På mødet med klubmedlemmerne fremlægges bestyrelsens forslag åbent og detaljeret. Idé og grundlag fremlægges, og tanker om tid og sted præsenteres herunder udstillingstype og omfang af udstillingen. Samlet besluttes navnet på udstillingen.

4 Den indsats der skal ydes af medlemmerne beskrives så grundigt som muligt, så alle får en fornemmelse af, hvad der skal ydes, og hvor de kan hjælpe til. Usikkerhed om økonomien skal minimeres så meget som muligt, da det ellers kan have negativ virkning på beslutningen. Det er fakta, at en velarrangeret udstilling giver overskud, medens slendrian tærer på overskuddet. Et godt og realistisk budget, hvor man altid budgetterer forsigtigt (konservativt), er et nødvendigt og uundværligt værktøj sammen med en vagtsom og forsigtig økonomiansvarlig. 4 Budget skal altid vise overskud på bundlinien. Målet er at skabe et økonomisk overskud for klubben.

5 2. Udstillingsorganisation Opstartsmøde 5 Umiddelbart efter den endelige beslutning i klubben afholdes opstartsmøde for alle interesserede (inviter gerne naboklubberne). Forslag til dagsorden til mødet. Her undersøges, hvem der vil og kan hvad? Her vil typisk ske en opdeling i funktionærer (ledelse af udstillingen funktioner) og arbejdsfolk (opstillere og hjælpere). Det er en god idé hvis bestyrelsen allerede inden dette møde har en funktionsplan med forslag til ansvarspersoner. Der vælges en Udstillingsformand (ofte valgt af bestyrelsen på forhånd). Det skal ikke nødvendigvis være klubformanden, måske tvært imod. Derefter nedsættes et Udstillingsudvalg. Udvalget afpasses udstillingens størrelse. Det består ofte af følgende personer (ansvarsområder): Udstillingsformand (mødedagsordnener, indkaldelser, mødeledelse, eksterne møder, overordnet ledelse) Økonomiansvarlige (budget, pengestyring, driftsregnskab, udstillingsregnskab, tombola, ) Udstillingssekretær (udstillingens adresse, mødereferater, alt-mulig-mand, ) Udstillingleder (praktisk indsats, leder af indsatsgrupper, ) PR-formand (leder af PR-udvalg og annoncetegnere, skiltning, presse) Sikkerhedsmand (eksponatsikkerhed, vagt, ) Evt. jurysekretær (sekretær for jury, rammenumre/-skilte, udstillerdatabase, præmieskilte, ) Evt. redaktør katalog (katalogaftaler, redaktør, økonomi, udgivelse, ) Man kan vælge at nedsætte et Præsidium (det koster penge). Det består ofte af følgende personer: Klubbens formand, forbundets formand, byens borgmester, samt et par stykker mere.

6 3. Udstillingsøkonomi Priser og gebyrer 6 I udstillingsudvalget fastlægges Priser og gebyrer. Der skal fastlægges følgende: Udstillingsentré (gratis?) Pris pr. ramme Pris pr. stand (afhængig af størrelse) Pris på evt. katalog Priser tombola, amerikansk lotteri eller anden indtægtsgivende aktivitet Pris cafeteria (hvis man selv har ansvaret) Fastlæg præmisserne med deltagerne. F.eks. omkring kørsel, bespisning, reception, goder mv. Der opstilles efterfølgende et realistisk Udstillingsbudget, der min. indeholder følgende punkter: Indtægter Udstillingsentré Sponsorindtægter Rammeindtægt (rammeleje) Standleje (kan være gaver/gavekort ved mindre udstillinger) Salg af katalog Overskud tombola Pris cafeteria (hvis man selv har ansvaret) Udgifter Halleje Reception Bespisning Jury Trykning af katalog Diverse ekstra lys vagt/hundevagt - myndighedskrav Ansøgninger og forsikringer Ansøgning til Selskabsstyrelsen Engangsbevilling Told Omsætning under kr. er momsfrit! Ansøge om tombola (få regler hos lokale politi) Forsikring (kontakt forbundskontoret)

7 4. Opstartsfasen Udstillings omfang 7 Udstillingens omfang skal fastlægges. Hvor mange rammer og stande er der plads til/ ønsker klubben? Skal der være plads til alternative udstillere (mønter, håndarbejder etc.). Her illustration Valg af udstillingsklasser Hvilke udstillingsklasser skal der være, og hvordan skal de prioriteres. Vil en udstilling gerne have eliteeksponater, Åben klasse eksponater, Postkortseksponater eller nye eksponater? Æresklasse (indbudte eksponater, juryens eksponater) Mesterklasse (eksponater der har opnået guld 3 gange på nationale (eller internationale) udstillinger) Traditionel klasse (eksponat fokuseret på frimærker ( landesamling ) Posthistorie (eksponater med posthistorie primært forsendelser) Helsager (eksponater med helsager) Tematisk klasse (eksponater med temaer/motiver) Åben klasse (eksponater med temaer/motiver og alternative objekter, der understøtter eksponatet) Postkortklasse (eksponat med postkort) Litteraturklasse (filatelistiske litteratur, periodika og lignende) Juniorklasse (ungdomseksponater) - mere specielle klasser (luftpost, astro, maxikort, revenues) Man kan lave en foreløbig fordeling af antal rammer i de valgte klasser, hvilke angiver prioriteringen. I den sidste ende afhænger det tildels af tilmeldingen. Reglement og tilmeldingsblanket Derefter skal udstillingsreglementet fastlægges. Forbundets reglement for klub og nationale udstillinger skal anvendes. Det kan hentes her (inkl. kommentarer). Tilmeldingsblanket kan være selvstændig eller trykkes bag på udstillingsreglementet (eller med tilmeldingsblanketten på forsiden og reglementet på bagsiden). Forbundets tilmeldingsblanket til klub og nationale udstillinger skal anvendes. Det kan hentes her (inkl. kommentarer). Hvis der påtænkes ændringer i reglement eller tilmeldingsblanket, skal disse forelægges og godkendes af forbundets udstillingsudvalg før offentliggørelse. De fleste ting giver sig selv, men rammelejen bør drøftes indgående. En lav rammepris er under alle omstændigheder befordrende for mange tilmeldinger, men en lav pris har også indflydelse på budget og økonomi. Få desuden undersøgt nøjagtigt, om der skal svares moms af rammelejen. Lokaler og bespisning Der tages kontakt til det valgte udstillingssted, og der laves aftale om leje af lokaler, herunder aftale om bespisningen. Ansøgning forbundet/kontakt til dommerstyrelsen

8 Der skal hurtigst muligt sendes en ansøgning til forbundet om at afholde udstillingen, dens type og dens omfang. Dette gælder specielt, hvis det drejer som en national udstilling, hvor der kun afholdes en enkelt hver år. 8 Kopi af ansøgningen sendes til dommerstyrelsen. Efterfølgende tages kontakt til formanden for dommerstyrelsen for at få fastsat, hvor mange dommere, der skal bruges. Med dette på plads reserveres værelser lokalt til dommerne. Som tommelfinger regel for antallet af dommere til udstillinger kan angives: En juryformand plus én dommer per 75 påbegyndte rammer. Vær opmærksom på, at der til en national udstilling skal tilknyttes en dommer fra et andet nordisk land. Der er aftalt en turnusordning, og er man så uheldig at få en dommer fra Island eller det nordlige Norge, betyder det noget for budget og regnskab. Allerede på nuværende tidspunkt skal der skabes synliggørelse af udstillingen. På har klubben en til flere sider til rådighed, hvor udstillingen kan præsenteres, efter hånden som den gror frem. Det er også en god idé at sende en første information til Dansk Filatelistisk Tidsskrift (opfølges senere). Områdefolkene informeres grundigt om alt omkring udstillingen. Der kan med fordel afholdes et områdemøde, hvor det er klubben, der inviterer gennem områdemand (udstillingen/ klubben betaler). Der er store chancer for, at der er medlemmer i naboklubberne, der vil hjælpe til. Kontakt til kommunen Der tages kontakt til kommunen, det skal ske så tidligt som muligt og på så højt plan som muligt, helst til borgmesteren. Kontakten til kommunen foretages af klubbens formand og udstillingsformand (det kan også være en person, hvor politiske eller erhvervsmæssige forbindelser udnyttes). På mødet startes de første forhandlinger om et sponsorat fra kommunen. Det kunne være kontakt beløb, gratis hal eller tilsvarende. Borgmesterens (eller anden relevant person) inviteres allerede på dette møde til at åbne udstillingen, at deltage i åbningsreceptionen samt at bidrage med et forord til katalog/ udstillerfortegnelse. Kontakt til væsener og handlere Post Danmark/andre væsener underrettes om tid og sted for udstillingen. Send et brev til lederen af Post Danmarks Frimærker om udstillingen og anmod samtidig om, at Post Danmark er repræsenteret på udstillingen med en stand. Det er også her, der efterfølgende skal laves aftale om et eventuelt udstillingsstempel. Der sendes et brev med tid og sted for udstillingen til formanden for Danmarks Frimærkehandlerforening, hvor man anmoder om, at foreningens medlemmer bliver orienteret, og at udstillingen senere vil vende tilbage med direkte kontakt til den enkelte frimærkehandler. Kontakt til specialklubber Det vil ofte være en fordel for udstillingen hvis findes specialklubber der vil arrangere møder i forbindelse med udstillingen

9 5. Opfølgende fase Udstillingsplanen 9 For at få overblik skal der hurtigst muligt fremstilles en udstillingsplan. Det bedste er at få en af medlemmerne med god kendskab til edb til at lave en i et tegneprogram. Det giver lettere mulighed for rettelser hen ad vejen. Når planen er færdig, så send den til kommunens brandchef til godkendelse. Haller har evakueringsplan på nettet, der kan bruges. Send endvidere udstillingsplanen til forbundet, dommerstyrelsen, Post Danmarks Frimærker (alt efter aftalen), Danmarks Frimærkehandlerforening og til naboklubberne til orientering. Samtidig med fremsendelse af udstillingsplan til forbundet anmodes om lån af det nødvendige antal rammer. Materiel til opbygning af stande skal skaffes lokalt. Gaver og præmier Omfang/art af udstillingspræmier skal fastlægges. Hvor mange præmier er der brug for, og hvilke krav har klubben/udstillingen til uddeling. De fleste ærespræmier tillægges traditionelt de klassiske udstillingsklasser traditionel, posthistorie og tema men man kan med fordel lave præmisser for ærespræmier, at de skal tilhøre og uddeles i Åben klasse og Ungdomsklasse (højest bedømte, mest publikumsvenlige (evt. afstemning), opmuntring osv.). Ærespræmier skaffes udefra: Forbundet, handlerforening, Post Danmark, kommunen, lokale erhvervsdrivende ol. Udstillingen skaffer dem juryen tildeler dem. Der bør/skal også være en gave til udstillerne. Det kan være i form af medaljer eller en frimærkerelateret gaver (indstiksbog med udstillingens navn påtrykt eller tilsvarende). Gør jer jer selv og udstillingen den tjeneste, at vælge noget af en vis kvalitet. Der er udstillinger, der har fortrudt, at de gav noget billigt bras, for det klæber efterfølgende til eftermælet. Der skal være en medalje/gave samt et normalt diplom (Vermeil) til juryen: Deltaget i udstillingen. Beslutning om katalog Det er nu, der skal tages beslutning om katalog eller ej. Besluttes at udgive katalog, skal økonomi på plads, der skal skrives prolog (borgmester, DFF formand, udstillingsformand), der skal laves aftaler med forfattere, og der skal sættes gang i annoncetegningen. Succes med annoncetegning giver succes for katalog. Besluttes det ikke at lave et katalog der kan være en økonomisk risiko skal der alternativt fremstilles en udstilleroversigt med udstillingsplan og prolog som ovenfor (min. 6 sider). God lokal PR Erfaringen viser, at det er en særdeles god ide at lave en postkortudstilling med lokale postkort. Det tiltrækker publikum, der ikke nødvendigvis er frimærkeinteresserede.

10 6. PR og annoncering Markedsføring 10 Al erfaring viser, at markedsføring er meget vigtig for en udstilling. Der kan ikke være PR nok, (men selv om markedsføringsaktiviteterne har været helt i orden, vil alle bagefter sige, at der ikke var PR nok). Der er mange former for PR, men der fokuseres oftest på PR, der koster penge: Annoncering i dagblade før udstilling Annoncering i TV/radio før udstilling Pressemeddelelser Foldere og klubbrochurer Udstillingsplakater Der findes heldigvis også mange slags PR, der ikke koster penge: Annoncering på Annoncering i DFT i form af en-sides artikel Pressemeddelelser til lokalaviser lavet færdig i Publisher, så den er lige til at bruge Gennem det lokale turistkontor (der måske kan være behjælpelig med at arrangere pakketilbud på rejser og ophold Foldere udskrevet på farveprinter og foldet i hånden Udstillingsplakater skriv ud på 3 vandretliggende A4 klæb dem sammen med overlap = flot plakat Flyers A5 flyveblade - udskrevet på farveprinter og uddelt (en stak) i naboklubberne, på biblioteket, indkøbscentre, det lokale turistkontor og tilsvarende. Der kan fremstilling udstillingskuverter, der forhåndsbestilles og forsynes med aktuelt dagligmærke (motivmærke) og afstemples med udstillingsstempel eller dagstempel. Særstempel bestilles hos Post Danmark. Kontakt forbundskontoret, før I ringer op. Der kan laves tilbud til de besøgende. Lav pakkeløsninger: Katalog/udstillerliste + pincet + lup + indstiksbog eller katalog/udstillerliste + kuvert med 50 forskellige Danmark eller tilsvarende. Det kan også være katalog/udstillerliste sammen med 1 gratis bilvask eller tilsvarende efter forhandling af tilbudspris fra lokal handlende (evt. aftal med lokale handelsstandsforening). Hold foredrag i naboklubberne (Udstillingsformanden el. klubformanden) og fortæl om arbejdet med udstillingen, oplevelser, de tilmeldte eksponater og vis et af eksponaterne, som en af arrangørklubbens medlemmer udstiller.

11 7. Praktiske ting i god tid før udstillingen På denne side angives en mængde store og små ting, der skal tages stilling til, samt praktisk orientering om disse: 11 Sponsor: Der skal være lavet faste skriftlige aftaler med evt. sponsorer, hvad leveres, hvilken økonomi, hvornår betales, hvad skal udstillingen yde. Kommunen: Aftaler er oftest meget lokale og forskellige fra kommune til kommune. Der skal være lavet en fast skriftlig aftale med, hvad kommunen vil yde. Udskænkning - mad/personale: Der skal laves skriftlig aftale med restauration/cafeteria. Det kan ske på flere forskellige måder. Betjening og bespisning i restauration/cafeteria klarer de selv. Der skal laves aftaler om prisbillige menuer. Der kan også laves aftaler om servering ved skranke i hallen: - Restauration/cafeteria vil selv stå for det - Samarbejde mellem restauration/cafeteria og klubben. Sidstnævnte stiller med arbejdskraft og får del i salget. - En kombination af de to måder. Der skal forhandles en speciel lav pris for bespisning af udstillingens personale, samt aftales et system, så dette kan styres. Borde og stole: Normalt har hallerne selv de møbler, man skal bruge i udstillingen. Det skal aftales, at de indgår i hallejen. Derudover kan der være brug for runde cafeborde, skranker og lignende. Montrer: Har man specialudstillinger og ting, folk ikke må pille ved, skal der skaffes glasmontrer ved lokal udlejer. Bespisning: Følgende grupper skal bespises (hvis man vedtager dette): Medhjælpere ved udstillingen, jury, andre deltagere i udstillingen, udstillere og handlere. Bespisning af medarbejdere udenfor arbejdstiden er for egen regning. Til medhjælpere og jury er det nemmeste, at aftale en bestemt menu med restauratør til en billig pris (på grund af mængde) og lade økonomiansvarlig uddele forskelligfarvede spisebilletter hver dag. Af hensyn til udgifterne spises morgen- og aftensmad hjemmefra. For de sidste tre grupper skal udstillingen lave aftale med restauratøren om, at der er gode menuer til rimelige priser. Billetter: Hvis der skal betales entré, skal der fremstilles billetter og partoutkort. Møde i specialgrupper: Aftale om sideordnede møder skal være afklaret i god tid før udstillingen og et program for lokalerne udarbejdet. Udsmykning: Udsmykningen kan bestå i farvestrålende plakater i nogle af udstillingsrammerne og på væggene, små blomsterpotter (billig discount) på bordene og nogle større grønne planter (kan lejes) placeret på de åbne steder i udstillingen. Alternative aktiviteter: Faste aftaler med disse i god tid før udstilling. Omfang, hvad man må, krav fra udstillingen, bemanding.

12 8. Praktiske ting før udstillingen Scene mikrofon: Det er fint, hvis der er en scene til rådighed, samt et højttaleranlæg, der virker. Prøv det af i god tid, og find det rigtige lydniveau. 12 Planlægning mødelokaler: Der skal bruges et vist antal lokaler. Juryen skal have et godt lokale, hvor der er plads til sekretærens arbejdsplads, fotokopimaskine og mødebord til juryen. Desuden er der altid nogle specialklubber, der vil holde møde eller generalforsamling i lokale ved udstillingen. Skaffe monitorer EDB: Til brug i sekretariatet skal skaffes edb-udstyr lånes eller lejes. Der er brug for 1-2 bærbare PC'er og printer/scanner/fotokopi. Aftales med sekretær. Vagtplan - planlægning/aftaler: Der er 3 ting, som der skal være vagt på under selve udstillingen afvikling. Det er entré/klubbens stand, ved indgangen og vagt mellem rammerne. Dette ansvarsområde er ikke så svært at få besat. Det tredie område er ofte meget vanskeligere at besætte, idet det er vagt på udstillingen udenfor åbningstid. Det kan klares på to måder: Enten er der klubmedlemmer, der vil være vagter på hold på 3 personer á 4 timer gennem natten, eller man hyrer et firma til at gøre det. Beklædning kongresskilte: Det er smart og praktisk, hvis udstillingspersonalet går rundt i samme farve bluser, men det er dyrt og svært at styre. I stedet kan man bruge kongresskilte med forskellig farve efter funktion, med navn og funktion angivet i tyk og tydelig skrift. El-installation: Normalt kan hallens installation bruges direkte, men husk at tjekke lysniveau overalt i udstillingshallen. Der skal være et godt lysniveau overalt, ellers må der suppleres med lys. Der er brug for megen strøm ved handlerstandene, så der skal ofte trækkes kabeltromler ud til området med handlerstande og lignende. Hav altid en stak forlængerledninger klar. Udsende invitation til klubber/udstillere: Der fremstilles udstillingsbrochurer, hvor fakta for udstillingen angives, og hvor der opfordres til at udstille. Disse invitationer sendes til alle DFFs medlemsklubber vedlagt et antal tilmeldingsskemaer/ udstillingsreglementer. Invitation venskabsbyer: Mange byer i Danmark har venskabsbyer i udlandet, specielt i Norden. Der sendes brochurer/tilmeldinger til evt. frimærkeklubber i disse byer. Dette kan anvendes positivt i aftalerne med egen kommune! Præmier og ærespræmier: Når annoncetegnerne er på vej rundt til de lokale butikker og erhverv skal de som ekstraopgave spørge om muligheden for at få ærespræmier. Sæt en minimumsværdi og stil krav om, at gaverne er afpasset filatelister: Kunstgenstande ol. (ikke sportstasker, beklædningsgenstande eller lign.). Scene og meddelelser/mikrofon: Scenen benyttes til taler, underholdning og annoncering/meddelelser. Der skal være et højttaleranlæg, der fungerer (tjek af før udstillingen) og lydniveauet skal være passende og tydeligt (tjek af før udstillingen). Det er vigtigt at udvælge en person med en god mikrofonstemme til opgaven. Kvæl ikke de besøgende i for mange meddelelser via højttaleranlægget. Underholdning: Der kan tænkes mange former for underholdning, men det skal være vedkommende for gæsterne på udstillingen. Det kan være musik, korte foredrag, konkurrencer og lign.

13 Tombola: Hvis man er god til at skaffe tombolapræmier, der kan være alt mellem himmel og jord, kan man tjene mange penge på en tombola. Ca. xx% af lodderne skal være større præmier og alle de andre præmier er frimærkepræmier i pergamynskuverter. Gerne i et par niveauer lidt godt (dansk/norden) og masser almindeligt (verden). Alle i klubben skal levere et antal (10) pergamynskuverter med 5-7 frimærker. 13 Der skal være en stand til tombolaen med en reol til præmier bagved. Synet af præmierne trækker. Husk at købe lodder og låne tombolatromler. Klubbens stand: Det er en vigtig stand og skal betjenes af folk, der er gode til at snakke med folk. Her synliggøres klubben gennem klubblade og brochurer, skærm med kørende billeder fra klubmøderne, plakater og lignende. Det er også en hvervestand. Det er god ting at lave standen åben med en central skranke placeret ovenpå et farvet tæppe (standareal), hvor der står et par runde cafeborde (uden stole). Personerne på standen bevæger sig rundt (og sælger). Der kan også være et par rammer med samlinger eller lignende fra klubbens medlemmer. Ta-selv-bord: Hvis man har et ta-selv-bord, skal der skaffes en dynge af frimærker, der kan fylde fladen på 2-3 borde. Der skal være pergamynposer til rådighed. Området skal indhegnes og der skal være supplement af frimærker til rådighed. Det kan tilbydes både til børn og voksne, men lav regler for, hvad man må f.eks. 1 pose/person/dag. Foredrag: Det er fin underholdning, at have et par foredrag, der enten kører fortløbende på skærme eller på ophængt hvid skærm et sted i udstillingshallen. Foredragene laves i PowerPoint uden lyd, men med påsat tekst og skal køre automatisk. Reception: Planlægges i god tid. Er oftest med indbudte personer (husk præsidium), jury, udstillere og standholdere (husk at indbyde i et af brevene), sponsorer og klubmedlemmer. Begyndes ca. 1 time før udstillingens åbning styres af Udstillingsformanden. Husk at informere pressen - udlevere data om udstillingen på skrift (pressemeddelelse). Begræns talerne til borgmesteren, repræsentanten fra DFF og klubbens formand. Borgmesteren åbner udstillingen. Der serveres øl/vand/vin til snack og småkager. Palmares: Planlægges i god tid. Er med en kombination af indbudte og selvbetalere (aftales i klubben). Se om afviklingen senere. Indbudte (par) er: Borgmesteren, repræsentanten fra DFF, juryen, Udstillingsformanden og klubbens formand. Selvbetalere er: Klubmedlemmer, udstillere, standholdere, (sponsorer). Opbevaring af eksponater: Det skal aftales og arrangeres, hvorledes de tilsendte eksponater skal afventes, opbevares sikkert samt transport til og fra udstillingen.

14 9. Udvælgelse planlægning Udstillere 14 De tilsendte tilmeldinger, indledningsplancher og synopsis gennemgås, og det besluttes, hvilke eksponater, der skal optages på udstillingen. Er man i tvivl, kan der trækkes på dommerkollegiets ekspertise. Vær opmærksom på, at der ofte kommer efteranmeldelser. Der skal forlods være taget stilling til, om man vil godtage disse. Der kan modsat indkomme for få tilmeldinger. Så må fristen forlænges og en påvirkning af klubberne og udstillerne pågå. Kopier af alle tilmeldinger sendes til forbundets kontor for at blive tjekket for medlemskab, idet man kun kan udstille, hvis man er medlem af DFF eller en udenlandsk klub hvor den nationale organisation er medlem af FIP. Desuden sendes et sæt til juryen, så de kan kontrollere, at udstillerne opfylder betingelserne for at udstille som ønsket. Eksponaterne opdeles i de forskellige klasser før planlægning af opstilling. Der tages kontakt til kendte udstillere for at lave en Æresklasse (hvis man ønsker det). Dernæst sendes et brev til udstillerne, hvor de meddeles at være optaget/afvist på udstillingen. Samtidig kan man sende opkrævning på rammelejen og indbydelse til receptionen. Betaling af rammelejen sker nemmest til girokonto. 14 dage før udstillingen sendes en Udstillervejledning til udstillere. Handlende De handlende, der har svaret positivt på henvendelse om standplads (efter rykkere) sendes en kontrakt, hvor samarbejdsaftalen er anført: Tid og sted, standpladsens størrelse og den aftalte pris, samt evt. specielle aftaler. Hver part har underskreven original af aftalen. Grunden til, at de skal være en Samarbejdsaftale er, at der skal betales stempelafgift på Kontrakter. 14 dage før udstillingen sendes en Standvejledning til standudstillere. Forsendelse af eksponater Forsendelse fra eksponater af de udstillere, der ikke selv vil opsætte, skal ske med eksponatet forsvarligt emballeret til xxxx adresse. Kasserne påskrives rammenumre og udstillers navn ved modtagelse (skal returneres i samme kasse). Husk at gøre opmærksom på, at porto til returnering af eksponatet skal være medsendt. Eksponaterne medtages til hallen på opsætningsdagen og udpakkes af samme person, der også returnerer eksponaterne efter udstillingen. Sikkerhedsprocedure Der fremstilles skemaer til sikkerhedsproceduren under opsætning og nedtagning. Oplæg til disse skemaer kan downloades her: Opsætningsskema Nedtagningsskema. Anvendelse er angivet under 11. Opstillingen og opsætning og 13. Nedtagning og sammenpakning.

15 10. Udstillingsplan Udstillingsplanen tegnes som en plan af udstillingshallen i mål 1:100. Det betyder, at 1 cm på tegningen/planen er 1 meter i virkeligheden. Lån en tegning på kommunen, eller mål selv op. Find et medlem i klubben/ en der kender en, der kan lave en sådan tegning helst på edb. 15 På de arealer, der er afsat til handlerstande, indtegnes disse (detaljeret med borde i rigtig størrelse). Arealet afsættes ud fra halvæggen, der danner bagsiden af standene. Dette kan selvfølgelig også løses med stande stående som øer ude på halgulvet. Tilsvarende indtegnes klubbens stand, tombola, evt. special udstilling, alternativ udstillere, udskænkningsarrangementer mv. Målene på tegningen er minimumsmål: Til slut indtegnes rammerne. Hvis der er streger på gulvet (badminton, håndbold) tages der udgangspunkt i disse, idet det forenkler opstillingen. Målene på tegningen er minimumsmål: Tegning med eksempler på ramme og stande indtegnet 1:100 Dernæst sættes rammenumre på begge sider af rammerne. Derefter følger et større tilpasningsarbejde. Længde af rækker planlægges, så de går op med 5 eller 8 rammer, da det er langt de mest almindelige. Der er ingen eksponater, der må sættes op omkring ender af rækker eller starte i en række og slutte i rækken overfor. Evt. tomme rammer kan fyldes med PR-materiale for klubben/forbundet. Til slut sættes hovedmål på planen, så planen er let at overføre til halgulvet. Udgangspunkt er enten halvæggene eller midterlinien i boldbanen på gulvet.

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

International Inner Wheel Convention

International Inner Wheel Convention Invitation til SPONSORERING & UDSTILLING International Inner Wheel Convention 7-9 maj 2015 København, Danmark Velkommen til København! Invitation 16. International Inner Wheel Convention i København 2015

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv.

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv. Velkommen Velkommen som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Sogneindsamlingen afholdes hvert år den første søndag i marts, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Sogneindsamlingen

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Reglement for bedømmelse af helsager

Reglement for bedømmelse af helsager Reglement for bedømmelse af helsager 1. Udstillinger med konkurrenceklasse I overensstemmelse med artikel 1.4 i F.I.P s. generelle reglement for bedømmelse af eksponater i konkurrenceklassen på F.I.P.

Læs mere

Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur

Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur Reglement for bedømmelse af filatelistisk litteratur Specialreglement for evalueringen af filatelistiske litteratureksponater ved F.I.P.- udstillinger. 1: Eksponater i konkurrenceklassen I overensstemmelse

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE Nu 10% rabat PÅ STANDEN VED BESTILLING FØR 1. NOVEMBER 2011 KICK- START FORÅRETS SALG - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Sjælland, Roskilde. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden på Sjælland,

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER...4 1.2 MARKEDSFØRING AF EGEN HJEMMESIDE.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia dage 2013 Danmarks STØRSTE kreative messe 25.-27. oktober 2013 MESSE C, Fredericia SuCCESEN vokser. Knap 200 udstillere var med på tre travle og intensive messedage, da Kreative Dage i 2012 satte besøgsrekord

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge

BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge Sæson 2015 TIL ORIENTERING FOR REPRÆSENTANTER PÅ UDDANNELSESKARAVANEN FØR DELTAGELSE BEST PRACTISE FOR DELTAGELSE I UDDANNELSESKARAVANEN - efterår 2015, uge 35-48 (stx,hf,hhx,htx) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER

SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER SREV - TRADITIONEL SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER Artikel 1: Konkurrenceudstillinger I henhold til art. 1.4 i F.I.P.'s generelle reglement for

Læs mere

Vejen til Guld! Af Henrik Mouritsen

Vejen til Guld! Af Henrik Mouritsen Vejen til Guld! Af Henrik Mouritsen I løbet af de sidste fire år har jeg udviklet mig fra utilfreds udstiller til fæl dommer. I denne proces mener jeg at have høstet en del erfaringer, som jeg tror andre

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 1 af 11 Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af nationale mesterskaber

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Opgaver til modul 6 PowerPoint 97

Opgaver til modul 6 PowerPoint 97 Opgaver til modul 6 PowerPoint 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, som du kan løse ved hjælp af Microsoft Powerpoint 97. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du

Læs mere

modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser for brugen (4)

modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser for brugen (4) 2013 UDLEJNING AF LOKALER i Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32, 4000 Roskilde INDHOLD: modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Junior TeamGym. RANDERS gymnastiske Forening. Afholder DM og Forbundsmesterskaber

Junior TeamGym. RANDERS gymnastiske Forening. Afholder DM og Forbundsmesterskaber DM Ju Fo DM Junior Forbundsmesterskab TeamGym DM RANDERS gymnastiske Forening Afholder DM og Forbundsmesterskaber Junior TeamGym i Elro Arena, Randers d. 7. - 8. maj 2011. Konkurrencen arrangeres af Danmarks

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen

2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen Referat af specialklubmøde den 23. marts 2013. 1. Velkomst og navneopråb v/erik Vestergård 2. Orientering vedr. LU v/formanden for DFfR Niels Rasmussen LU foregik i Fredericia sammen med Dueforeningen.

Læs mere

Du skal medbringe onlinekvitteringen ved afhentning af T-shirt/chip, jf. nedenfor.

Du skal medbringe onlinekvitteringen ved afhentning af T-shirt/chip, jf. nedenfor. Fredag den 31. maj 2013 er det tid til Nykredit Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen, underholdningen

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde Manual for afholdelse af Inde V DM Revideret 16-12-2013 Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække stang trespring kugle - længde højde 60 m. 400 meter 800 meter - stafet kort hæk Trekamp:

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Indhold Retningslinjer for Den Rullende Kagemand... 1 Introduktion... 3 Baggrund for projektet... 3 Hvem gør hvad?... 4 Behandling af ansøgninger... 4 Fødselsdagspakkens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand I 2014 slog messen alle rekorder med 1000 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 16.893 professionelle

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere