Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne NUMMER. April 2010 77. ÅRGANG"

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Grossarl 2010 Landsgildestævne Sct. Georg April ÅRGANG 2

2 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken 5, 4681 Herfølge Tlf Landsgildekansler Niels Rosenbom Højskolebakken 2 G, 9760 Vrå Tlf Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen Fjordbjerg Ager 15, 7840 Højslev Tlf Arrangementer på landsplan juni 2010 Landsgildestævne 2010 Stevninghus, Kliplev 24. juli - 1. august 2010 KFUM spejdernes korpslejr, See 20:10, Skive 5. september 2010 Danmarks Friluftsdag september 2010 GM-stævne, Scandic Bygholm Park, Horsens International sekretær Anne Haastrup-Nielsen Esrumvej 261, 3000 Helsingør Tlf Uddannelsessekretær Sten Frost Baldursgade 65, 6700 Esbjerg Tlf PR-sekretær Kjeld Krabsen Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf Øvrige landsgildeadresser side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf , fax Bladet udsendes 6 gange årligt: 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 10. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon/fax , giro nr Internet Kontortid tirsdag og torsdag Telefonsvarer og mail tager imod i døgndrift Kontorleder Kirsten Christensen Læs om Oplag: eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2 Internationale arrangementer juni Europæiske Gilde Forum Großarl, Østrig november 2010 Europakonference, Cypern 27. juli-7. august 2011 Verdensjamboree, Skåne Verdenskonference, Cernobbio (Como), Italien Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. Nyt fra LGL... 4 What s on international... 5 Kursusudvalget... 8 Rodbjerggaard... 9 Gilderne og de andre Fra gildebror til gildebror Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Smukke Schuhflickersee ved Grossarl. Læs mere om sommertræf 2010 på side 7. Foto: Gertrude Jensen

3 Gilderne som en naturlig fortsættelse af spejdertiden? Af Kjeld Krabsen, Landsgildets PR-sekretær På landsgildetinget vedtog vi at arbejde for, at gilderne bliver en naturlig fortsættelse af spejdertiden. Jeg ser særligt to områder, hvor arbejdet i gildet ikke er en naturlig fortsættelse af spejderlivet i dag. Det er vores tre arbejdstider (svende-, væbnerog riddertid) og vores gildehaller. Jeg oplever som leder i en spejdergruppe, at spejderne er meget fokuserede på deres egen situation og det fællesskab, de er medlem af i spejdergruppen. Vigtigt i fællesskabet er deres kammerater i patruljen. Spejderne udfordres med spændende oplevelser, og de bliver taget med på råd. De bliver lyttet til og taget med på råd, og de påtager sig det ansvar, der følger med beslutningerne. En udvikling der starter ved de mindste spejdere og fortsætter gennem spejdertiden. Specielt for de ældste spejdere (18-24 år) er grundlaget for arbejdet selvbestemmelse og ansvar for egne aktiviteter. Hvordan er det så, når de starter i gildet? Nye medlemmer starter som svende, hvor de gennem det første år kun skal deltage for at finde ud af, hvad gildearbejdet er, og hvad det går ud på citat fra håndbogen: I løbet af denne tid ser man gildet an og tager stilling til, om man vil optages som væbner og dermed forblive i gildet. Efter et til to år kan de deltage i væbnerforberedelse og blive optaget som væbnere. Først som væbner kan du deltage i gildets ledelse og dermed få indflydelse. Jeg mener, at det ikke er en naturlig fortsættelse af spejdertiden, når de voksne ved spejderkorpsene oplever ligeværdighed mellem ledere og spejdere, hvor den enkelte spejder bliver taget med på råd og er med i beslutningen om de aktiviteter mv., de skal deltage i - og ved gilderne oplever, at de som voksne skal starte som lærlinge (svende) uden indflydelse og bare deltage. At de først efter et år eller to efter deltagelse i et kursus (væbnerforberedelse) kommer rigtigt med i gildet. Jeg oplever også i spejdergruppen, at de timer, de unge husker som givende og udviklende, mange gange er, hvor de sammen med kammeraterne i en sluttet flok hygger sig og snakker med hinanden om deres liv og dagligdag. Når vi deltager i en gildehal, sidder vi og kigger på tre mennesker (og i heldigste fald kan vi se ryggen af de andre deltagere i gildehallen). Der kræves stilhed, der bliver ikke snakket om de sagte ord, og det er ikke muligt at udtrykke sin egen mening. Det må tidligst ske efter gildehallen, hvis gildemesteren har opfordret til det. Det ligner ikke meget livet i spejdergruppen. Derfor skal vi udvikle på vores arbejdsmåder og mødeformer, så de bliver en naturlig fortsættelse af spejdertiden. 3

4 Nyt fra LGL Gildernes fremtid Med gildehilsen fra Landsgildeledelsen Om cirka 530 dage skal vi mødes til landsgildeting i Århus, og her skal vi også tage stilling til de love og spilleregler, som skal være med til at bære os ind i fremtiden. Gildebevægelsen har et stærkt og unikt idégrundlag, som er udtrykt i vores formålsparagraf og gildelov. Det er ikke til diskussion, og vi ønsker vel alle sammen, at vores bevægelse vil leve i mange, mange år på det fundament, der er udtrykt i formålsparagraf og gildelov. Men den aktuelle situation i gildebevægelsen er, at medlemstallet falder, og at gennemsnitsalderen stiger. Gilder lukkes eller sammenlægges. Vi får simpelthen ikke den tilgang af yngre medlemmer fra spejderkorpsene, som skal kunne føre gilderne videre frem. Den udvikling skal vendes, medmindre vi ønsker, at gildebevægelsen ikke skal overleve os - de nuværende medlemmer. For at få så godt et grundlag for de beslutninger, som vi skal træffe på landsgildetinget i 2011, arbejder landsgildeledelsen her i foråret på nogle beslutningsoplæg. Landsgildeledelsen beder derfor gilderne om i efteråret og vinteren at debattere og tage stilling til disse beslutningsoplæg til justering af vores love og spilleregler. De forslag, der blev fremlagt i 2009, vil danne basis sammen med de bemærkninger og erfaringer, der blev indhøstet ved landsgildetinget i Sigtet med vores beslutningsoplæg og de tilhørende lovforslag er: at skabe overensstemmelse mellem lov og daglig praksis, at opnå større rummelighed med hensyn til aktiviteter og arbejdsformer, at gøre ledelsesarbejdet i gilderne lettere, at anerkende gildernes forskellighed samt at justere formuleringer i forhold til den sproglige udvikling. Vores oplæg vil foreligge så betids, at en drøftelse og behandling kan starte på Gildemesterstævnet i september 2010, og vi vil derfor opfordre alle gilder til at gøre plads i det kommende efterårs- og vinterprogram til debat af beslutningsoplægget. Landsgildekontoret Fredag den 28. januar 2010 sagde landsgildeledelsen og Kirsten tak til Henning for hans stabile og engagerede arbejdsindsats på landsgildekontoret i 16 år og tillykke med den runde fødselsdag. Henning stopper heldigvis ikke helt, men er indtil videre stadig at finde på landsgildekontoret to dage om ugen. Landsgildeledelsen og Kirsten 4

5 What s on international Zambiaprojektet Af Jytte Vester og Anne-Margrete Jessen, Flensborg Gildet Flensborggildet har understøttet PAF-skolerne i Zambia inden for de sidste 13 år. Vi har afholdt loppetorv, tombolaer, koncerter og indsamlinger til fordel for dette private skolearbejde. De fleste af lærerne er også gildemedlemmer i Zambias ISGF, og korpsets og gildets gode venner Rachel Munkombwe og Jennifer Chiwela sidder i Lusaka-gildets ledelse. Rachel er gildets præsident. Flensborggildet er twinned med Lusaka- Gildet, og vi har været på besøg hos dem to gange siden Vores zambiske venner har deltaget i Tydaljamboretterne i 1997, 2001 og De har endvidere været på privat besøg hos os i Sydslesvig to gange yderligere. Det nytter at give hjælp til selvhjælp! Det har vi kunnet konstatere. Zambiavenskabet har naturligvis også kunnet trække andre interesserede med. Vi har nu dannet en egen PAF-Denmark gruppe af spejdere både nord for og syd for grænsen. Ved hjælp af Mellemfolkeligt Sam-virke, der betalte for container og forsendelse, kunne gruppen sende en stor 40 fods container fyldt med skolemøbler (330 borde og stole), computere og andet udstyr til Zambia. Den ankom i maj Nu er vi ved at gøre klar til næste container, som gerne skal af sted inden sommerferien i år. Det hjælper at hjælpe! Flensborggildet understøtter både PAFskolerne og Lusaka-Gildet med pengebeløb hvert eneste år, og der er blevet udviklet et varmt og godt venskab. Repræsentanter for PAF-Denmark besøger Lusaka gildet. Første hakkehul til nyt gæstehus ved PAF-skolen i Mumbwa Vi har set ved selvsyn, at der gøres et fantastisk uegennyttigt arbejde på PAF-skolerne, og vi har set, med hvilken taknemmelighed og begejstring landsbybeboerne går ind i de forskellige lokale projekter. I år skal der afholdes afrikansk gildekonference i Lusaka, og vi vil naturligvis også understøtte vores zambiske venner med alt det, vi magter. 5

6 Romaprojektet Af Jytte Vester og Anne-Margrete Jessen, Flensborg Gildet En række ledere inden for Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Sct. Georgs gildet i Flensborg er medlemmer af FOSE, Friends of Scouts in Eastern Europe, der hvert år arrangerer gatherings i en forlænget weekend i et af de østeuropæiske lande. Der har blandt andet været afholdt møder i Letland, Ungarn og Montenegro. De deltagende FOSEmedlemmer lærer landenes spejderkorps at kende og understøtter samtidigt spejderarbejdet i det pågældende land med et mindre pengebeløb. Ved generalforsamlingen under sammenkomsten fremlægges der små projekter, som de østeuropæiske korps er i gang med. Der søges om donorer til små arrangementer eller tiltag i størrelsesordenen Det var på et sådant møde, at vi fik øje på romaspejderarbejdet i Slovakiet. Det slovakiske spejderkorps har nemlig dannet et eget romakorps i Slovakiet bl. a. for at få romabørn til at komme ud af de ekstremt dårlige kår, de fleste lever under. Vi tog romaprojektet med hjem og har siden hvert år prøvet på at samle penge ind til et romaspejderprojekt i Slovakiet. Der har været tale om loppetorv, tombolaer m.v. Vi tog ligeledes opgaven med til Flensborggildet, der straks sagde ja til en support af romaspejderne. Dansk Spejderkorps Sydslesvig understøttede straks romaspejderne ved at invitere dem til deltagelse i Tydal- Jamboretten Korpset betalte for opholdet og for rejsen. Der kom en hel patrulje, og besøget var en stor succes. Siden er der kommet en forespørgsel fra Østeuropaprojektet i Danmark, om vi ikke kunne tænke os at være med dér. Vi dannede altså en grænse- og korpsoverskridende romagruppe, der indtil nu har haft besøg af to slovakiske spejderledere, Dasa, der er IC, og Radovan, der er generalsekretær. Vi har besluttet at understøtte romaspejderne på flere måder i samarbejde med det slovakiske spejderkorps. 1. Forsendelse af materiale Dér har De grønne pigespejdere i Danmark forsynet os med rigtig meget spejderudstyr, som er blevet sendt til Slovakiet med lastbil. Tak Anne Rise og Vivi Holm. Der var blandt andet 28 patruljekasser, 68 telte, soveposer og massevis af tøj med i forsendelsen. Tak til Flensborggildet, der har betalt for transporten. 2. Hjælp vedrørende uddannelse Vi er i kontakt med det slovakiske spejderkorps med henblik på ledertræning, og DSS har sendt to unge sydslesvigske spejderledere på ledertrænerkursus i Danmark, så de er kommet med i et ledertrænerkontingent, der kan sættes ind i ledertræningen i samarbejde med spejderkorps i diverse østeuropæiske lande. Østeuropaprojektet betaler for ledertrænernes rejse til Slovakiet. 3. Undervisningsmateriale Vi vil gerne fremskaffe egnet undervisningsmateriale til romaspejderne. De fleste romaer er analfabeter, så der skal udvikles et materiale til dem. Alt kan ordnes, men vi mangler de finansielle midler til dette materiale. De mange fonde, vi har søgt om understøttelse hos, har desværre alle givet afslag. Vi har brug for ca kr. til udvikling af træningssmateriale. Vi bliver bare ved og prøver på at fremskaffe disse penge. Mange bække små 6

7 Grossarl 2010 Af Erik Messmann, Grossarlerlauget Efter at have talt med mange af de tidligere forumsdeltagere er alle enige om, at januar måned i år har været meget forskellig fra den sædvanlige januar, fordi vi i år ikke har været på den traditionelle tur til Grossarl! Af den nuværende deltagerliste man kan se på fremgår det, at 29 nordmænd, 13 finner, 37 tyskere og 53 østrigere, ud af i alt næsten 190 foreløbig er tilmeldt. Allerede nu har over en snes danskere besluttet sig for at melde sig til det 42. Forum fra den 19. til den 26. juni i år. Derudover har vi fået tilsagn fra nogle nye førstegangsdeltagere, som vil blive påført den næste opdaterede deltagerliste. Fotos: Gertrude Jensen Indtil for nogle få år siden, var Danmark i mange år langt den største udenlandske deltagernation. Derfor håber vi i Grossarlerlauget, at mange flere af jer, der har deltaget før, vil gøre det igen til sommer. Samtidig skulle I se at få solgt ideen til andre om det at være sammen en uges tid i Østrig både med gildebrødre og med andre internationalt interesserede. Hvis du vil vide mere, så kontakt mig på telefon eller 7

8 8 Kursusudvalget Nu er det ved at være tid for Gildernes Højskole Du og Jeg Temaet i denne sjette højskolesæson har næsten givet sig selv, da vi gerne vil sætte det foregående tema En verden, der hænger sammen ind i en sammenhæng, hvor vi zoomer en ekstra gang fra det brede fællesskab til det nære fællesskab. I oplægget til denne højskolesæson har vi blandt andet fundet, at der nu må være et behov og et ønske om at kigge lidt på det, der klæder os på til den daglige omgang med hinanden. Vi regner os for at være et folk, der er karakteriseret ved fællesskaber og vores grundlæggende respekt for det, der har værdi for andre. Vi må dog en gang imellem lade blikket gå på vandring: Vi må kigge på fællesskab kontra individualisme Vi må kigge på det i øjeblikket politisk acceptable i at gøre sig til på andres bekostning Vi må kigge på, om det nu også holder at postulere, at vi som nation er karakteriseret ved vore fællesskaber / foreningsliv Vi må kigge på, om vi er så fabelagtige, som vi selv tror det Vi må kigge på, om vort forhold til næsten har proportionalitet med vort selvværd Vi må kigge på, om vi i vores omgang med hinanden tjener os selv eller fællesmængden Højskolegruppen har aftale med tre helt unikke oplægsgivere / foredragsholdere, som vi glæder os meget til at præsentere i juniudgaven af Sct.Georg. Her vil vi også oplyse om de mere praktiske forhold og deltagerøkonomi. Gildernes Højskole er et debatforum, der bygger på tre breve, som udsendes i oktober, december og marts måned, og som debatteres i grupper og partnergrupper. Vi mødes alle i weekenden 29. april - 1.maj 2011 på Rødding Højskole, hvor oplægsholderne deltager. Weekenden er mættet med debat, foredrag og festligt samvær. Vi mødes fredag eftermiddag og tager afsked søndag efter frokost. Nærmere introduktion i Sct. Georg, juniudgaven Tilmeldingsblanket og detaljerede oplysninger i Sct.Georg, augustudgaven. Vel mødt til en forrygende højskolesæson med temaet Du og Jeg. Højskolegruppen, Margrethe Gybel og Sten Frost Gildernes Højskole den rette højskole med de skæve vinkler

9 Hvad er Gildernes Højskole? Af Højskolegruppen ved Margrethe Gybel og Sten Frost Det hurtige svar er, at Gildernes Højskole er en naturlig symbiose mellem det fremmeste i vores kulturliv, nemlig højskolebevægelsen og gildebevægelsen! Det lidt mere udtømmende svar er, at det ikke er helt forkert! I 2000 igangsatte det daværende kursusudvalg et eksperiment. Med hjertet oppe i halsen bookede vi Rødding Højskole og indbød gildemedlemmerne til en weekend med foredrag og godt samvær på baggrund af en studiekredslignende forberedelse. I gilwellånden og med tanke tilbage på gildernes råbånds- og vidkurser i 70 erne, aftalte vi med gode folk med noget på hjerte, at de skulle prikke til os med debatoplæg, som blev udsendt som 3 kvartalsbreve. De samme oplægsgivere skulle efterfølgende mødes med os på Rødding Højskole, hvor de hver især skulle følge op med foredrag og indbyde til debat. Kursusudvalgets Højskolegruppe fastsatte temaet, satte opgaven i gang og håbede mest af alt på, at gildemedlemmerne ville tage imod udfordringen. Det lykkedes heldigvis. Vi er nu ved at starte på den sjette sæson. En højskolesæson ser sådan ud - i det grove: - Højskolegruppen formulerer temaet for den nye sæson - Højskolegruppen finder foredragsholdere, mødes med dem og aftaler det praktiske forløb - Tilmelding fra gildebrødre i september, hvorefter der dannes grupper og partnergrupper - I oktober, december og marts måned udsendes debatoplæg til deltagerne - Deltagergrupperne mødes og debatterer, og synspunkter udveksles med partnergrupperne - Alle mødes på Rødding Højskole - Alle fyldes til randen med de fineste oplevelser - Alle glæder sig til næste sæson Gildernes Højskole den rette højskole med de skæve vinkler Rodbjerggaard Udlejningspriser for gilder/distrikter Nu nærmer foråret og sommeren sig. Hvad med at leje Rodbjerggaard? Prisen er 50 kr. pr. gildebror pr. nat, min. kr pr. nat + forbrug og altså min. kr for en weekend med 2 overnatninger + forbrug. Henvendelse til landsgildekontoret tlf eller 9

10 Gilderne og de andre At række længere ud end egne medlemmer en del af De grønne pigespejderes vision Af Trine Porret Randahl Larsen, organisationskonsulent i De grønne pigespejdere På lederkurset i Nyborg i november 2009, hvor mere end 300 grønne pigespejdere o- ver 16 år var samlet, præsenterede formand Birgitte G. Eriksen mission og vision for De grønne pigespejdere. Med et snuptag foldede to smukke bannere sig ud og afslørede to formuleringer, der angiver korpsets retning de næste tre år. På de to bannere står: Mission: De grønne pigespejdere gør piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale Vision: De grønne pigespejdere vil være en stærk organisation, der rækker længere ud end egne medlemmer og gør en forskel i piger og kvinders liv. Vi vil sikre kvalificerede ledere på rette poster og udgøre en attraktiv og synlig samarbejdspartner. Formand Birgitte G. Eriksen forklarede, hvorfor mission og vision er vigtige for korpset: Missionen er egentlig det, vi gør hele tiden, og er De grønne pigespejderes bedste grund til at eksistere. Visionen husker os på, hvor vores korps vil hen. Den sikrer det fælles mål og giver en stærk retning for pigespejderarbejdet. Når grønne pigespejdere rækker længere ud end egne medlemmer, betyder det for eksempel, at korpset sammen med de øvrige spejderkorps bidrog til Danmarks Indsamlingen. Grønne pigespejdere har ligeledes gennem mere end ti år støttet udviklingsprojekter i Zambia bl.a. ved at samle ind til skolelegater til børn og til at støtte kampen mod hiv og aids. De to trænere Tanja Arnholtz Jensen og Line Berner har for nylig været i Sydafrika, og deres oplevelser om at række længere ud, og hvilken energi det giver, præsenteres i det følgende. 10 Tanja A. Jensen og Line Berner med kursusdeltagere fra Lesotho, Swaziland og Sydafrika I starten af februar 2010 var Tanja Arnholtz Jensen, hovedbestyrelsesmedlem hos De grønne pigespejdere sammen med Line Berner, som er med i regionsledelsen for De grønne pigespejdere i Vadehavsområdet, i Sydafrika. Her var de to trænere med til at uddanne 40 pigespejdere fra Lesotho, Sydafrika og Swaziland som en del af et projekt, som De grønne pigespejdere og Det Danske Spejderkorps har startet op i området med støtte fra Danida. Tanja Arnholtz Jensen beskriver det at række længere ud sådan her: At være pigespejder er noget som både kan gøre en forskel lokalt, nationalt og på verdensplan. Hun fortsætter: Det er forbundet med en vis ydmyghed, når vi tager til et afrikansk land for at uddanne de unge kvinder. Mange af dem har kun to ugers ferie - og så prioriterer de at bruge fire dage på at uddanne sig. Det er en stor tillid de viser, og det får mig til at brænde endnu mere, fordi jeg ved, at jeg skal levere noget, de kan bruge - ellers har de brugt deres sparsomme ferie forgæves.

11 Når det lykkes, og de unge kvinder udvikler sig med rasende fart, gør det indtryk. Det fortæller Tanja Arnholtz Jensen: Det er en fantastisk oplevelse at få lov til at uddanne piger og kvinder til at udnytte deres fulde potentiale. Det er så stærk en oplevelse, når jeg møder en ung kvinde og hun, i løbet af de fire dage vi er sammen, gennemgår en udvikling, der er så tydelig, at man kan se forandringen i hendes øjne. Nu møder hun verden med et blik, der tydeligt fortæller, at hun ved, hvad hun skal gøre for at gennemføre den forandring, hun ønsker at bringe sit land. Line Berner supplerer: De unge kvinder, der deltog i træningen, er ressourcestærke. De har potentiale til at drive det vidt. Når vi har uddannet dem i ledelse, kommunikation, økonomi, teambuilding med mere, er de både stærke og forberedte. Der er ingen tvivl om, at de swazilandske og lesothiske mænd skal komme op i gear. Lige nu går der 40 unge kvinder rundt og vil gøre en forskel. Og de har redskaberne til det. Det er stort, og det giver mig endnu mere gejst og engagement i mit spejderarbejde - også her i Danmark. Visionen for De grønne pigespejdere indeholder som nævnt flere dele end det at række længere ud, og De grønne pigespejdere vil i de kommende år arbejde på flere måder med de forskellige aspekter af visionen. Vi er sikre på, at der bliver rig mulighed for at sætte ind og udfolde visionens aspekter ved andre lejligheder. Åbent hus arrangement - Det Danske Spejderkorps Spejdermuseum i København Af SMUK arbejdsgruppen i samarbejde med Spejdermuseet For interesserede og i særdeleshed for SMUK medlemmerne (Særlige Medlemmer Under Korpset) arrangeres hvert år fire åbent hus arrangementer på søndage i en del af Spejdermuseets officielle åbningstid kl til Hver gang startes kl med et kort indlæg om et aktuelt emne eller en god historie med tilknytning til museet. Herefter er der mulighed for at få en kop kaffe og en småkage til den medbragte madpakke og lade snakken gå: Kan du huske... ; eller til at gå på opdagelse i museets udstilling, samlinger eller se en af de mange spejderfilm. For 2010 er der allerede aftalt arrangementer: Søndag den 18. april kommer Torben Rechendorff og fortæller om sit spændende liv. Torben har været mangeårig spejder i Københavnsområdet og har bl.a. været formand for korpsstyrelsen i det nuværende DDS. Titlen for dagen lyder således: Det var egentlig ikke så meget det med flagknobet, natløbet, diamantgraven og den sagesløse gamle dame over gaden. Hvad var det så? Den første pigespejderpatrulje blev startet Det vil vi naturligvis markere ved et arrangement netop på 100 årsdagen søndag den 10. oktober. Flere spændende pigespejdere vil komme og delagtiggøre os i, hvorledes pigespejderne fik deres eget spejderarbejde. Herudover er der planlagt et arrangement søndag den 21. november. Nærmere kommer om emnet. Du kan se mere om Spejdermuseet, Arsenalvej 10, 1436 København K, på hjemmesiden: - hvor åbent hus arrangementerne altid vil være opdateret med emne og dato. På gensyn 11

12 Integration i Haderslev Af Lissi Houmann, 3. Gilde Haderslev Den gule klub - Den Danske klub - kært barn har mange navne; men det drejer sig om integration i Varbergparken (Haderslevs Gellerup), hvor vi holder til. Klubben startedes i 1995 af Domsognets sognehjælper, som dog holdt efter kort tid. En gildebroder, som sad i menighedsrådet på det tidspunkt, mente ikke, der skulle gives op, og hun fortsatte ihærdigt med andre gildebrødre og venner. I dag er vi 4 gildebrødre, en tidligere gildebror og en handelsskolelærer. - vi laver decoupage, - vi sætter perler på plader, - vi laver smykker, - vi tegner og maler Kimsleg er de helt vilde med. Vi har haft blomsterfest, hvor alle er kommet med mad hjemmefra, og vi har lavet pølsehorn og bagt boller. Desuden har vi haft underholdning af tryllekunstnere, en sydafrikansk dansetrup og en pandekagemand. Vi mødes en gang ugentlig i 2 timer, og som børnene siger: Når vi er i den danske klub, keder vi os ikke, og for drengenes vedkommende: Så laver vi ikke ballade. 4. Gilde har givet nogle af de penge, de tjente under landsstævnet, til klubben, og for dem har vi købt bobspil, fodboldspil, bordtennis og andre spil. Klubben er for børn i alderen 3-12 år, og de gamle kikker forbi. Vi har 3-4 mødre, som kommer og snakker, og vi har haft et par fædre, som kom og skulle have hjælp med nogle breve. Danske børn kommer også, det er noget, som er kommet de sidste år. Vi taler dansk, fremmede sprog tales ikke, da vi har arabere, afghanere, somaliere og andre afrikanske børn. Vi medarbejdere mødes ca. hver 3. måned og planlægger de næste 3 måneder. Midlerne til driften får vi fra Domkirken og fra Frivilligcenter Haderslev. Et helt vidunderligt integrationsprojekt, hvor vi når børnene med dansk mentalitet samt en kristen og gildeetisk livsholdning. Interesserede, som ønsker at starte noget tilsvarende, er velkommen til at kontakte os. Vi følger årets gang med danske traditioner: - vi skriver gækkebreve, - vi slår katten af tønden, - vi laver påsketing og dekorationer med kalenderlys, - vi spiller julebanko og få æbleskiver med saft. - vi spiller teater (Prinsessen på ærten, Den kloge dronning og andre eventyr), - vi spiller spil, 12

13 Sommerlejr for Horsensbørn Af Birgit og Niels Rosenbom, Sct. Georgs gildet i Hjørring For to år siden gennemførte nogle ildsjæle et lejrophold for Horsensbørn, som ellers ikke kunne komme på sommerferie. Den gang foregik det i Kompedallejren med ca. 35 børn. Sidste år blev lejren gennemført på Himmelbjergegnens Idrætsefterskole med ca. 80 børn. I år skal vi så bo på Laastrup Kulturcenter nord for Viborg i uge 26 (fra 28/6 til 2/7). Det er pædagoger og lærere fra Søndermarkskolen, der har ansvaret for lejren og tager sig af børnene. Køkkenholdet har de to foregående år bestået af to par, nuværende og forhenværende gildemedlemmer. Desværre har det ene par meldt afbud pga. sygdom. Derfor søger vi 2-4 gildemedlemmer, som vil indgå i et køkkenteam, som får mange herlige oplevelser med ungerne - og som også får tid til at have det sjovt sammen. Voksenspejd Spejd+ Af Niels Rosenbom, Landsgildekansler 12. marts havde landsgildeledelsen inviteret formænd for korpsenes voksenspejderfraktioner samt spejderchefer/formænd til et møde for at drøfte muligheder for at styrke indsatsen for at fastholde flere voksne i spejderfamilien. Alle 5 korps var repræsenteret i mødet som naturligvis blev holdt i Spejdernes Udviklingsfællesskab (SUF) på Holmen. Gilderne var repræsenteret ved mester og kansler. Vi havde et rigtig godt møde, hvor muligheder og begrænsninger blev drøftet. Der var ikke lagt op til egentlige beslutninger, men kredsen rundt var der stor enighed om målet - at skabe optimale rammer for et helt spejderliv (én gang spejder altid spejder) eller lidt mere direkte: at få bygget bro over de tabte generationers kløft. Det blev klinkende klart præciseret hele bordet rundt, at det er en samarbejdsopgave, og at vi ikke er i konkurrence. Dog blev det nævnt fra spejderchefsiden, at vi nok stadigvæk i den lokale dialog med grupperne skal fortælle tydeligt - og bevise - at gilderne ønsker, at aktive spejderledere fortsætter deres ledergerning så længe som muligt. Er du interesseret, så kontakt os for nærmere oplysninger. Leben i spisesalen, 2009 Med gildehilsen Birgit og Niels Rosenbom eller tlf Der var også enighed om vejen til målet. Først og fremmest skal vi alle tænke mere projektorienteret. Samfundsudviklingen er simpelthen løbet fra foreningsstrukturen med regelmæssige møder. Det betyder også, at vi alle skal være mere åbne for netværkssamarbejde på tværs af organisatoriske og geografiske skel. En spejderchef lancerede begrebet Spejd-plus og så en mulighed for at publicere en form for skema, hvor alle interessenter ved afkrydsning kunne booke sig ind på forskellige projekter. Fælleslejren i 2012 ses af alle som en fantastisk chance for at styrke kontakten mellem generationerne (og lejren er jo også på vores handlingsplan). Sidst men ikke mindst var der også enighed om, at vi er fælles om dette arbejde, men at Sct. Georgs Gilderne skal have førertrøjen på. Korpsene skal vedblivende have fokus på børn og unge, og vi er den eneste voksenspejderor-ganisation med en tilstrækkelig bred geo-grafisk spredning i landet. Vi aftalte at mødes igen på SEE 20:10,KFUM Spejderens korpslejr i Skive. 13

14 Fra gildebror til gildebror Gildebrødre og internettet.. Af Ole Rafn Petersen, medlem af PR-udvalget Landsgildets hjemmeside har nu eksisteret i nogle år, og mange informationer kan hurtigt og nemt hentes fra hjemmesiden og anvendes i det lokale gildearbejde. Landsgildets hjemmeside har tidligere eksperimenteret med et debatforum, men det gik ikke helt nemt, så det fjernede man, men nu ønsker mange gildebrødre igen at få oprettet et debatforum, så man kan debattere og kommunikere nemt og ubesværet via internettet. Personligt synes jeg, det er spændende at debattere på internettet, og i bestræbelserne på at vise mulighederne for at deltage i en spændende debat om gildebevægelsen, oprettede jeg på det offentlige mødested Facebook to fora for gildebrødre, det ene fuldt åbent for alle, og det andet privat med krav om registrering for at kunne være med. Interessen for at være med i disse to autonome grupper har ikke været ret stor. Der er i dag i det forum, der er åbent for alle 157 tilmeldte, og i det private forum er der 75 tilmeldte. Det viser en lille interesse - eller viser det, at mange er bange for at gå på internettet og måske samtidig bange for at udtrykke sig skriftligt? Man skal naturligvis tænke sig om, når man skriver i et forum på nettet, for hele verden kan følge med i, hvad det er, man skriver, og det er uanset om man anvender Facebook eller et andet mødested. Fordelen ved internettet er, at en debat kan foregå hurtigere end, hvis den skal foregå i et trykt blad. Det vil som eksempel være muligt på internettet at kommentere eller debattere indlæg i Sct. Georg - og på den måde hurtigere få belyst en sag fra flere sider før en beslutning træffes En ulempe ved at skrive i en debat kan være, at kropssproget mangler, og selv den flinkeste og rareste skribent kan komme til at fremstå som verdens største brøleabe - hvis den pågældende kommer til at udtrykke sig voldsomt om et eller andet følsomt emne, men det lærer man efterhånden, og kommer man galt af sted er fejlen ikke større end, at den kan rettes. Hold øje med hjemmesiden og de kommende debatforum der, og indtil de funktioner kommer i gang, kan du øve dig i Facebook gruppen Sct. Georgs Gilderne i Danmark på og i den private gruppe Sct. Georgs Gilderne - Intern debat på 14

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August 2010 77. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG

Sct. Georg. 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn NUMMER. April 2008 75. ÅRGANG NUMMER 75 år og still going strong 40 år i Großarl, Østrig Gildebevægelsens fyrtårn MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2008 75. ÅRGANG 2 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74.

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste Sct. Georg December 2007 74. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2007 74. ÅRGANG 2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: 36 75 94 85 E-mail: lgm@sct-georg.dk

Læs mere

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG Sct. Georg NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum Februar 2007 74. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69.

Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg MAJ 2002 NUMMER 69. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georgs budskabet Gildernes højskole Ukrainsk aften Sct. Georg MAJ 2002 69. ÅRGANG 4 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa Februar 2012 79. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne

Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne NUMMER Hvorfor være internationale? Spejdernes Lejr 2012 Gildemesterstævne MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Oktober 2012 79. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 3 Marts 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 3 Marts 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået.

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået. Fra Formanden. Hej alle spejdere I har fået nogle nye venner. Den 18. januar blev den 13. gruppe i DGS startet. Ved Gurre i Nordsjælland begyndte Ravnetroppen sin eksistens. Der var mødt 10 kommende ulveunger

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning

Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Gul beretning Dansk Spejderkorps Sydslesvig Gul beretning 2014 2 Gul beretning 2014 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Tydal 1, D-24852 Eggebek Telefon: 0049 4609-91030 dss.tydal@t-online.de www.spejder.de Layout: Tor-Salve

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere