2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET"

Transkript

1 Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon oktober UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne deler ikke Sundhedsminister Astrid Krags (SF) drøm om et sundhedssystem uden privathospitaler. Det viser en meningsmåling udført af analysebureauet Norstat for CEPOS. Særligt stor er modstanden blandt de privatansatte, men også et flertal af de offentlige ansatte og dem udenfor arbejdsmarkedet er modstandere af visionen. At danskerne er fortalere for privathospitaler kan have flere årsager. Dels nyder mange tusind patienter årligt godt af det udvidede frie sygehusvalg som fx giver patienter ret til at vælge behandling på et privat sygehus, hvis ventetiden i det offentlige overstiger en bestemt tidsfrist. Endvidere nyder i dag omkring 1 mio. danskerne godt af de behandlinger, de via deres sundhedsforsikring kan få udført på privathospitalerne. Men også dem uden sundhedsforsikringer nyder godt af, at de sundhedsforsikrede ikke fylder i køerne på de offentlige hospitaler. Endeligt er der god fornuft i at beholde privathospitalerne i sundhedssystemet, idet de er med til at øge effektiviteten i sundhedssystemet. Sundhedsministerens drøm mangler opbakning Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, har en drøm: Et sundhedssystem uden privathospitaler. 1 I en meningsmåling foretaget af analysebureauet Norstat for CEPOS er personer i telefoninterviews blevet spurgt om, hvorvidt de deler ministerens drøm. Her svarer 66 procent af de danskere, der har taget stilling, at de ikke deler ministerens drøm om et sundhedssystem uden privathospitaler. Meningsmåling: Deler du Astrid Krags drøm om et sundhedssystem uden privathospitaler? 80% 70% 66% 72% 66% 60% 55% 50% 45% 40% 30% 34% 28% 34% 20% 10% 0% Hele befolkningen Privat ansat Offentlig ansat Udenfor erhverv JA Nej Kilde: Norstat Danmark A/S Anm: Analyseinstituttet Norstat har gennemført repræsentative telefoninterviews i perioden 25. oktober 2011 til 6. november De adspurgte blev stillet følgende spørgsmål: Astrid Krag har været ude at sige, at hun drømmer om et sundhedsvæsen uden privathospitaler. Deler du Astrid Krags drøm? De 4 pct. der svarede Ved ikke er udeladt af ovenstående figur. 1 Kilde: DagensMedicin.dk, d. 7. oktober 2011: Astrid Krag: Min drøm er et sundhedsvæsen uden privathospitaler. CEPOS Landgreven 3, København K

2 Danskerne er glade for deres sundhedsforsikringer og frit valg Der kan være flere årsager til, at danskerne svarer, at de ikke deler ministerens drøm, men ønsker, at privathospitalerne skal forblive en del af sundhedssystemet. En årsag kan være, at mange patienter har nydt godt af det udvidede frie sygehusvalg, som giver patienter ret til at vælge behandling på fx et privathospital, hvis ventetiden i det offentlige overstiger en bestemt tidsfrist. En anden årsag kan være, at omkring 1 mio. danskere i dag har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring 2 og derigennem har mulighed for at benytte privathospitalerne. Uden privathospitaler frafalder denne mulighed. Idet det primært er de privatansatte, der har en sundhedsforsikring, er det derfor heller ikke overraskende, at det særligt er de privatansatte, der er modstandere af ministerens vision. Her svarer 72 procent af de privatansatte, at de ikke deler ministerens drøm om et sygehusvæsen uden privathospitaler. Men også blandt danskerne udenfor erhverv (studerende, pensionister, arbejdsløse mfl.) er modstanden stor. Her svarer 66 procent, at de ikke deler Sundhedsministerens drøm. Og selv blandt de offentligt ansatte svarer 55 procent nej til spørgsmålet om, hvorvidt de ønsker et sundhedssystem uden privathospitaler. At dem uden en sundhedsforsikringer (primært offentligt ansatte og dem udenfor erhverv) også har glæde af privathospitalerne kan skyldes, at privathospitalerne er medvirkende årsag til, at ventelisterne er blevet kortere, da de sundhedsforsikrede ikke fylder i køen til de offentlige hospitaler. Endeligt må man ikke glemme, at privathospitalerne for alle borgere har gjort det muligt, at patienter kan benytte sig af det udvidede frie sygehusvalg, og frit vælge at lade sig behandle på fx et privathospital, såfremt at ventetiden på behandling i offentligt regi overstiger én måned. Siden indførelsen i 2002 har personer benyttet sig af muligheden for frit at vælge behandlingssted 3. Brugertilfredsheden er højere på privathospitaler end offentlige hospitaler En anden årsag til, at danskerne ønsker, at privathospitalerne skal forblive en del af sundhedssystemet kan være, at de faktisk er mere tilfredse med behandlingen på privathospitalerne end på landets øvrige hospitaler. Dette fremgår af den seneste brugertilfredshedsundersøgelse foretaget af Enheden for Brugerundersøgelsen. 4 Helt overordnet viser undersøgelsen, at patienterne på privathospitalerne har en større tilfredshed end på de øvrige af landets hospitaler. På 85 pct. af spørgsmålene udviser patienterne på privathospitalerne en tilfredshed, der ligger signifikant højere end gennemsnittet, jf. figur 1. 2 Jf. Forsikring og Pensions hjemmeside. 3 Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2011): Sundhed på tal. 4 Enheden for Brugerundersøgelser har i august 2011 offentliggjort en rapport hvoraf det fremgår, at patienttilfredsheden på privathospitalerne er langt højere end på landets øvrige offentlige hospitaler. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter. Undersøgelsen omfatter både patienter på landets offentlige sygehuse og patienter på privathospitaler, hvor behandlingen er finansieret af det offentlige. 2

3 Figur 1: Brugertilfredshed på offentlige og private sygehuse, 2010 (pct.) (Alle spørgsmål) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Over gennemsnit På gennemsnit Under gennemsnit Kilde: Enheden for Brugerundersøgelser (2011): Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP) Når man ser på de enkelte spørgsmål, fremgår det tydeligt, at privathospitalerne scorer markant bedre end de offentlige hospitaler. Det er den generelle tendens, at mens størstedelen af patienterne på privathospitalerne har haft en virkelig god oplevelse, så har størstedelen af patienterne på de offentlige hospitaler kun haft en god oplevelse, jf. tabel 1. Tabel 1: Brugertilfredshed på offentlige og private sygehuse, 2010 (pct.) (Udvalgte spørgsmål) Indlagte patienter Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb? Hvordan vurderer du, den skriftlige information du fik? Ambulante patienter Hvordan vurderer du, at ambulatoriet informerede dig om ventetiden fra du blev indkaldt til første besøg Hvordan oplevede du modtagelsen i ambulatoriet? Hvordan vurderer du dit samlede undersøgelses- /behandlingsforløb var tilrettelagt Kilde: Virkelig god God Dårlig Virkelig dårligt BEDST OFF Privat PRIV OFF Privat PRIV OFF Privat PRIV OFF Privat PRIV OFF Privat PRIV OFF Privat PRIV Enheden for Brugerundersøgelser (2011): Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP) 3

4 En ting er brugertilfredshed. Noget andet er kvaliteten af behandlingerne. Desværre findes der ikke gode databaser, der gør det muligt at sammenligne kvaliteten på offentlige og private hospitaler. Dog er der intet, der ud fra de eksisterende databaser tyder på, at kvaliteten på privathospitalerne er lavere end på de offentlige hospitaler, jf. appendiks 1. Privathospitalerne kan bidrage til at øge effektiviteten i sundhedssystemet Endeligt bør det fremhæves, at privathospitalerne rent faktisk kan bruges til at øge effektiviteten i sundhedssystemet, hvorved danskerne kan få mere sundhed for skattekronerne. En måde hvorpå man kan øge effektiviteten er ved at øge arbejdsdelingen i sundhedssystemet, og lade de offentlige hospitaler fokuserer på det, de er gode til, dvs. de komplicerede behandling, og lade privathospitalerne gøre det, de er bedst til, de simple standardiserede behandlinger. Man kunne derfor med fordel eksempelvis tillade, at private aktører opretter sig som private wings på de offentlige hospitaler og på lige fod med det offentlige hospital leverer offentligt finansierede behandlinger. Men naturligvis kun i det tilfælde, hvor privathospitalet er bedre og billigere. Faktisk tyder beregninger på, at et gennemsnitligt privathospital kunne leverer de helt simple behandlinger som fx scanninger, grå stær operationer mv. ca. 19 pct. billigere end de offentlige hospitaler. 5 En anden mulighed er at øge brugen af udbud. I øjeblikket udfører privathospitalerne behandlinger via udbudsaftaler til 48 pct. af DRG-taksten, dvs. til under halv pris af, hvad det koster på de offentlige hospitaler. 6 Sendes flere af de helt simple behandlinger i udbud, kan regionerne spare penge og de offentlige hospitaler fokusere på at blive bedre til de komplicerede behandlinger. Man kan undre sig over, hvorfor privathospitaler kan være bedre og billigere end offentlige hospitaler til at løse de helt simple og standardiserede operationer. International forskning peger på, at privathospitalers øgede effektivitet primært skyldes, at deres organisationsformer og deres incitamentsstrukturer er anderledes. 7 Et eksempel er et amerikansk studie, der på baggrund af data fra den store amerikanske hospitalskæde, The Health Care Company, har vist, at hvis man aflønner læger efter et profitdelingssystem i stedet for som nu et kompensationsbaseret lønsystem, vil effektiviteten øges markant. Tabel 2: Incitamenter påvirker effektiviteten Et studie foretaget på baggrund af data fra den store amerikanske hospitalskæde, The Health Care Company, har vist, at hvis man aflønner læger efter et performance baseret system i stedet for et system med fast løn, vil effektiviteten øges markant. Mens lægerne under det gamle lønsystem modtog 15 patienter om dagen, så modtog samme læger under det nye lønsystem op til 30 patienter om dagen. Studiet finder således, at privathospitalernes lønstrukturer har stor og signifikant effekt på antallet af behandlinger, der udføres på det pågældende hospital. Endvidere finder studiet, at en ændring af lønsystemet vil have en selektionseffekt, der bevirker, at mindre produktive læger forlader hospitalet, mens mere produktive læger træder ind i virksomheden. Incitamenter påvirket via lønsystemet kan således være en del af forklaringen på, hvorfor privathospitaler er mere effektive end offentlige hospitaler. Kilde: Beaulieu and Barro (2003): Selection and improvement: Physician Responses to Financial Incentives, NBER 5 Cepos (2011): Privathospitalerne er 19 pct. billigere end de mest effektive offentlige hospitaler. 6 Cepos (2011): Regionernes udbud af sundhedsydelser. 7 Se fx Warner, Herndon and Cole (2007): An Academic Compensation Plan for an Orthopaedic Department, Clinical Orthopaedics and related Research Number 457, pp

5 APPENDIKS 1 Kvaliteten af behandlingen er en anden vigtig parameter, når det kommer til en sammenligning af private og offentlige hospitaler. Der findes ikke mange databaser, der sammenligner kvaliteten på offentlige og private hospitaler, men blandt de databaser der findes, tyder det på, at privathospitalerne generelt har lavere komplikations-, mortalitets-, reoperations- og genindlæggelsesrater end de offentlige hospitaler. Omvendt er privathospitalerne en smule dårligere end de offentlige hospitaler til at indberette til disse databaser, jf. tabel 2 nedenfor. Givet at privathospitalerne tager sig af de mindre komplicerede tilfælde, må man også forvente, at privathospitalerne har en lavere grad af komplikationer end offentlige hospitaler. Dette er også tilfældet. Dog er det ikke muligt at sige, hvor mange færre komplikationer privathospitalerne bør have. På denne baggrund er det derfor ikke muligt entydigt at konkludere noget om kvaliteten på privathospitalerne sammenlignet med de offentlige hospitaler. Men myten om, at kvaliteten af behandlinger foretaget på offentlige hospitaler er væsentlig bedre, kan derfor heller ikke bekræftes. Tabel 3: Kvalitetsrapport af offentlige og private sygehuse, 2009 (pct.) Offentlige hospitaler Privathospitaler Bedst Komplethedsgrader for indberetning Knæ 92,4 91,4 Offentlig Hofte 96,4 88,7 Offentlig Skulder 86,5 85,8 Offentlig Korsbånd 89,5 85,5 Offentlig Peroperative komplikationsrater Knæ 0,8 0,2 Privat Hofte 1,9 1,1 Privat Mortalitetsrate, ( ) Knæ 0,5 0,3 Privat Reoperationer inden 2 år (foretaget 2007) Korsbånd 1,7 1,1 Privat Hofte 2,5 2,4 Privat Genindlæggelse inden for 3 mdr., Hofte 4,3 3,2 Privat Kilde: Dansk Hoftealloplastik Register (2010), Dansk Knæalloplastikregister (2010), Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register (2010), Dansk Skulderalloplastik Register (2010). 5

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

PRIVATHOSPITALERNE ER 19 PCT. BILLIGERE END DE MEST EFFEKTIVE OFFENTLIGE HOSPITALER

PRIVATHOSPITALERNE ER 19 PCT. BILLIGERE END DE MEST EFFEKTIVE OFFENTLIGE HOSPITALER De Vestdanske Friklinikker Vejle-Give og Middelfart sygehuse Regionshospitalet Randers/Grenå Fredericia og Kolding Sygehuse Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Horsens/Brædstrup/Odder Sydvestjysk

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer Notat udarbejdet for LO Jakob Kjellberg Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut Februar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:01 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Vedhæftede filer: PDF Beretningsudkast

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Dansk Sundhedsinstitut Marts 2009 Forord Privatisering og markedsgørelse i sundhedsvæsenet er noget vi snakker

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Højreklik her for billeder. For at be perso nlige oplysn Outlo ok forhindr hentning af dette internettet. Finansministeriet Emil Niragira Rasmussen Fra: Charlotte Hougaard Møller Sendt: 4. maj 2009 20:45

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 11. marts 2013 Ifølge en ny undersøgelse fra Århus Universitet burde omkring 20 pct. af de patienter, som i dag tager kontakt til lægevagten,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein

brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein BRUGERBETALING TIL SIKRING AF VELFÆRD Brugerbetaling er fra et velfærdsteoretisk perspektiv et attraktivt redskab. Det skyldes

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere