Indholdsfortegnelse - 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - 1 -"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse... 2 Værd at vide som elev i kommunen... 2 Ansættelses- og lønforhold... 2 Arbejdstid/mødetider... 3 Bøger... 3 Ferie... 3 Forsikring... 3 Graviditet... 3 Helhedsvurdering... 3 Klagemuligheder... 3 Kørselsgodtgørelse... 3 Merit... 3 Mobiltelefon... 3 Prøvetid... 3 Praktikken i den pædagogiske assistentuddannelse... 3 Praktikplacering... 4 Rygepolitik... 4 Straffeatttest og Børneattest... 4 Sygdom og fravær... 4 Tavshedspligt... 4 Uddannelsesbog... 4 Den Pædagogiske assistentuddannelse... 4 Generelt om PAU... 4 Uddannelsesbekendtgørelsen... 4 Hvad kan du forvente... 4 Hvad forventes af dig?

2 Kære PAU-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Fredensborg kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan besvare nogle af de spørgsmål, som du har i forbindelse med din uddannelse og ansættelse. Fakta om kommunen Kommunen ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København. Kommunen består af fire bysamfund Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå. Der bor ca borgere i kommunen. Du kan finde flere oplysninger om kommunen på Visioner og værdigrundlag Kommunens personalepolitiske værdier: -Vi er fokuserede og udadrettede -Vi er ambitiøse og fornyende -Vi har forskellighed og fællesskab Du kan læse mere om personalepolitikken på Center for Skole og Dagtilbud Institutionsafdelingen er en del af Center for Skole og Dagtilbud. De kommunale tilbud er opdelt i 6 områder med en områdeleder for hvert område. Disse 6 områder er fordelt på fire bysamfund. Derudover er der 5 selvejende daginstitutioner. Institutionsafdelingen vejleder og fører pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud. Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud Souschef Birgit Alstrup Pædagogisk konsulent og uddannelsesansvarlig Jette Kyhl Hansen Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Administrativ medarbejder Gurli Rich Løn og Personaleservice Doris Memborg Den gode praktik Det er en vigtig samfundsmæssig opgave at have PAU-elever i praktik. En vellykket praktik afhænger af om institutionen, SOPUskolen og PAU-eleven hver for sig og i fællesskab gør deres bedste for at løse deres del af opgaven. Praktikpjecen kan bidrage til, at institutionerne kan løse deres del af opgaven - og til at PAU-eleverne får indsigt i, hvad kommunen forventer og stiller af krav til en PAU-elev. Optagelse Det er SOPU-skolen, som modtager ansøgninger til PAU-uddannelsen to gange om året. De ansøgninger som har Fredensborg Kommune som prioritet vil blive videresendt til Fredensborg Kommune. Her vil et ansættelsesudvalg indkalde de bedst kvalificerede til en ansættelsessamtale og herefter udvælge et antal. Fredensborg Kommune optager PAU-elever i februar og august. Værd at vide som elev i kommunen Ansættelses- og lønforhold Du er ansat efter gældende overenskomst. Din løn er til rådighed den sidste hverdag i hver måned

3 Arbejdstid/mødetider Når du går på skolen i teoriperioderne, er det skolen, der bestemmer din mødetid. I praktikken er din arbejdstid 37 timer om ugen. Mødetiderne kan variere og tilrettelægges af dit praktiksted. Bøger Da PAU-uddannelsen er en lønnet uddannelse, skal du selv betale uddannelsesbøger og studiemateriale. Ferie Ferien er planlagt fra skolens side. Det fremgår af skolens uddannelsestilrettelæggelse hvor ferieperioderne er placeret. Forsikring Du er ansvars- og ulykkesforsikret i din arbejdstid. Graviditet Hvis du bliver gravid under uddannelsen, skal du give skriftlig besked til den uddannelses ansvarlige senest 3 måneder før forventet fødsel. Helhedsvurdering Der er mulighed for at få en aktuel vurdering af dit standpunkt og dine muligheder for at nå uddannelsens mål ved en samtale, hvor den studerende, praktikvejlederen, den uddannelsesansvarlige og/eller din kontaktlærer deltager. Denne samtale bliver kaldt en helhedsvurdering. Samtalen foregår på SOPU-skolen. Du er velkommen til at tage en bisidder med til mødet. Klagemuligheder Opstår der problemer i praktikperioden, er det vigtigt, at du er åben og får dem løst i samarbejde med din praktikvejleder. Desuden har du mulighed for at kontakte den uddannelsesansvarlige eller henvende dig til studievejledningen på skolen. Kørselsgodtgørelse Transportudgifter til og fra skolen bliver refunderet med, hvad der svarer til den billigste transport med de offentlige transportmidler. Efter hver teoriperiode beregner kommunen beløbet og indberetter det på din konto. Merit Hvis du har erfaring fra omsorgs- og eller børneområdet, har du mulighed for at få afkortet praktikken. Du skal kontakte skolens studievejledning på tlf Mobiltelefon Telefonen skal være slukket i timerne på skolen og i arbejdstiden. Hvis du i helt særlige tilfælde har behov for at kunne træffes akut, skal du aftale det med underviseren/praktikvejlederen. Prøvetid De første 3 måneder af praktik 2 er prøvetid, hvor både du og praktikken har mulighed for at afbryde uddannelsesforløbet med 14 dages varsel. Derefter er du ansat på funktionærvilkår. Se mere på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30207 Praktikken i den pædagogiske assistentuddannelse Praktik 1 er en to ugers snusepraktik i starten af første teoriperiode. Praktik 2 er på 24 uger lige efter teoriperiode 1. Som hovedregel kommer du i praktik 2, der hvor du var i praktik 1. Praktik 3 er på 26 uger, hvor praktikken skal være indenfor et andet pædagogisk fagområde end praktik 1 og 2. Det er den uddannelsesansvarlige der finder dit praktiksted. Du må meget gerne maile dit praktikønske til den så vi i fællesskab kan prøve at finde en plads der tilgodeser dine ønsker og også vores krav til en bredde i praktikken

4 Praktikplacering Der er en skreven/uskreven regel om at praktikken skal fordeles på henholdsvis små og store børn. Der kan fordeles praktikpladser i integrerede institutioner 0-6 år, fritidshjem og klubber. Vi tildeler ikke praktikpladser i specialinstitutioner i Fredensborg Kommune. Snusepraktik og første praktik vil blive i en 0-6 års institution og tredje praktik vil blive i fritidshjem og klub. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge på institutionerne. Straffeatttest og Børneattest Ved ansættelse skal du også underskrive en straffeattest og børneattest. Sygdom og fravær Du er i gang med en kort og intensiv uddannelse, som ikke kan gennemføres tilfredsstillende, hvis du har for meget fravær eller sygdom. Hvis du skulle være så uheldig at blive syg, skal du sygemelde dig der, hvor du er ventet. I praktikperioden skal du sygemelde dig til dit praktiksted, inden den planlagte arbejdstid begynder. Når du er rask igen, skal du raskmelde dig dagen før inden kl I skoleperioden skal du kontakte skolen og sygemelde dig. Når du er rask igen skal du sende en mail til med besked om, hvor længe du har været syg, så dit fravær kan blive registreret hurtigt i kommunen. Ved længerevarende sygdom i uddannelsen, skal den uddannelsesansvarlige fra kommunen kontaktes så hurtigt som muligt. Tavshedspligt Da du underskrev din ansættelseskontrakt, skrev du også under på, at du har tavshedspligt, hvilket betyder, at de oplysninger om børn og familier som du kommer i besiddelse af, ikke må fortælles videre til andre end dine samarbejdspartnere på praktikstedet. Tavshedspligten gælder også, efter at uddannelsen er afsluttet. Du kan læse mere om tavshedspligten i forvaltningsloven eller i dine lærebøger. Uddannelsesbog På skolen udarbejder hver elev i samarbejde med skolen en uddannelsesbog. Den skal medbringes til alle samtaler på skolen og i praktikken. Den Pædagogiske assistentuddannelse Generelt om PAU Uddannelsen varer 2 år og 3 1/2 måned og er fordelt med 54 uger på skole og 2 x 26 uger i praktik. Skole og praktikperioder fremgår af uddannelsesbogen. Uddannelsesbekendtgørelsen Den pædagogsike assistentuddannelse er omfattet af bekendtgørelse nr. 164 af 7. marts 2008 om uddannelserne i de erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik og uddannelsesordning for uddannelse til pædagogisk assistent fra det faglige udvalg af 9. juli Du kan læse mere på En uddannelse er ikke noget du får, det er noget du tager. Det betyder at din uddannelse er dit ansvar! Hvad kan du forvente I praktikken kan du forvente at få: tildelt et praktiksted som samarbejder med dig om dine uddannelses mål tildelt en praktikvejleder, der er fortrolig med din uddannelse vejledning, så du bliver kendt med praksisfeltet støtte til at tilegne dig og udvikle praksiskundskab, handlekompetence og faglig identitet støtte til at tilrettelægge og bearbejde såvel arbejds- som læreprocesser støtte til at reflektere over egne og andres handlinger, sætte ord og be

5 greber på praksiskundskab og refleksioner støtte til at omsætte, det du har lært i teorien i praksis støtte til at opfylde de mål, forventninger og krav, som du i samarbejde med din praktikvejleder har beskrevet i din uddannelsesbog støtte til at opnå den viden, de færdigheder, og den kompetence, der forventes af en pædagogisk assistent Hvad forventes af dig? At du: deltager aktivt i såvel undervisningen på skolen som i praktikken deltager aktivt i en fælles dialog deltager aktivt i alle relevante møder og arrangementer er bevidst om din tavshedspligt og overholder den er til at stole på, pligtopfyldende, fleksibel, loyal og ansvarlig i forhold til aftaler og opgaver er bevidst om og ansvarlig for egen læring både i skolen og i praktikken Der er meget at lære i uddannelsen, og kravene til dig vil stige gradvist under hele uddannelsen. Center for Skole og Dagtilbud

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3

Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013. for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 Center for Ældre og Handicap Marts 2011 Revideres senest 2013 for Social- og sundhedsuddannelsen TRIN 2 Praktikperiode 2 og 3 2 VIGTIGE TELEFONNUMRE I CENTER FOR ÆLDRE OG HANDICAP...5 FAKTA OM FREDENSBORG

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014

Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Elevbog for SSH og SSA elever i Faxe Kommune August 2014 Side 1 af 11 Indhold 1. Organisationsbeskrivelse 2. Faxe Kommunes vision, værdier og mål 3. Beskrivelse af praktiksteder på plejeområdet og omsorgsområdet

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere